Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR Az Anton Kft. számviteli információs rendszerének bemutatása Küls szakmai konzulens: Magyar Marianna Operatív konzulens: Dr. Vörös Miklós Vajda Veronika Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2003

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A vállalat bemutatása A vállalkozás története A társaság piaci helyzete A társaság jövbeni lehetségei Információs rendszerek Az információ Információs rendszerek általában Információs rendszer fogalma Az információs rendszer összetevi Termelési információs rendszer Számviteli információs rendszer Számviteli információs rendszer fogalma A számviteli információs rendszer szintjei A számviteli információs rendszer kialakításának szükségessége a magyar gazdaságban Az Anton Kft-nél m<köd> információs rendszerek A vállalat termelési információs rendszere Az Anton Kft-nél m5köd számviteli információs rendszer A számviteli információs rendszer részletes bemutatása A vállalat számviteli információs rendszerének értékelése A számviteli információs rendszer által szolgáltatott adatok a vezetés felé Az elemzés szükségessége Az elemzés lényege A vállalat tevékenységének elemzése Vagyoni helyzet alakulásának elemzése Pénzügyi helyzet alakulásának elemzése Jövedelmezség elemzése Összefoglalás

4 1. Bevezetés A dolgozat témájául az Anton Kft-nél m5köd számviteli információs rendszer bemutatását választottam. A kötelez szakmai gyakorlat során kerültem a Kft-hez. A gyakorlati életben a fiskolán tanultakat jól tudtam hasznosítani, bár sok újdonságot is megismertem a számviteli munka területén. Mivel ennek a cégnek a tevékenysége véleményem szerint magába foglalja mindazt, ami a számviteli területen érdekes lehet, és elfordulhat (export tevékenység, árfolyamfigyelés, vámmal kapcsolatos jogszabályok ismerete, analitikus nyilvántartások), úgy gondoltam, hogy nagy kihívást jelenthet számomra a Kft. számviteli információs rendszerének bemutatása. A témaválasztáshoz hozzájárult az is, hogy munkám során egy olyan dinamikusan fejld vállalatot ismertem meg, ahol a továbblépéshez már elengedhetetlen a régi rendszer finomítása, fejlesztése. A számviteli információs rendszerek a vállalkozások gazdasági, pénzügyi mozgatórugói, ezért azok megfelel kialakítása, felépítése az eredményes m5ködéshez elengedhetetlen. Az innen származó információk befolyásolják a döntéshozatalt, és ezáltal hatással vannak a termelési folyamatokra. A fentiek miatt nagyon fontos, hogy célszer5en kialakított szervezeti felépítés, jól megszervezett bizonylat, és adatszolgáltatás segítse a rendszer m5ködését. A dolgozat az alábbi fbb témakörökre épül: 1. Bevezetés 2. Vállalat bemutatása 3. Információs rendszerek 4. Az Anton Kft-nél m5köd információs rendszerek 5. A számviteli információs rendszer által szolgáltatott adatok a vezetés felé 6. Összefoglalás A vállalat, és tevékenységének bemutatása után az információs rendszerekrl általános tulajdonságait fejtem ki, majd ezután a cégnél használt ügyviteli program alapján részletesen bemutatom az Anton Kft-nél kialakított rendszert. 3

5 Mivel a számviteli információs rendszerekkel szembeni elsdleges elvárás, a vezetség pontos informálása a cég vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetérl, ezért különböz mutatók segítségével elemzést készítettem a vállalat eredményességének alakulásáról. Végül összefoglalás következik magáról a rendszerrl, és az általam megoldatlannak vélt problémákról, rávilágítva arra, hogy napjainkban az Európai Unióhoz közeled Magyarországon egy vállalat eredményes m5ködése elképzelhetetlen egy jól m5köd számviteli információs rendszer nélkül. 4

6 2. A vállalat bemutatása 2.1 A vállalkozás története Az Anton Kft december 15-én alakult, és teljes egészében magánszemélyek tulajdonában van. F tevékenysége a szerszámkészítés és a saját készítés5 szerszámok kipróbálása m5anyagfröccsönt gépein, ezáltal a speciális munkam5veletek elvégzése. A cég indulása az alábbi körülmények között történt: A rendszerváltást követen a szerszámkészít nagyvállalatok megsz5ntek, a piacon kialakult hiány, és gyártói bizonytalanság állapotában az Anton Kft. a bonyolult, egyedi tervezés5, speciális szerszámok gyártása területén vállalkozott, fleg azon termékekkel, amelyek készítését más cégek - m5szaki hiányosságok miatt - nem vállalták. Ez a szakterület az autó, háztartási és elektromos gépalkatrészgyártó szerszámok, nagy precizitású m5anyagfröccsönt és hidegalakító szerszámok gyártása volt. Az üzem kezdetben egy bérelt garázsban, majd a tulajdonos saját lakásának alsó szintjén, ezt követen pedig a lakás mögött felépített 220 négyzetméteres m5helyben indult el. Az 1997-es évben a Kft. eljutott arra a szintre, ahol dönteni kellett, hogy vagy megmarad a piacon és tovább fejldik mind területi terjeszkedés, és gépi beruházás terén, vagy nem tud tovább fejldni a piaccal és esetlegesen elveszti megrendelit. A társaság tulajdonosa úgy döntött, hogy a fejlesztést választja. Megvásárolt az önkormányzattól egy földterületet, amelyen egy csarnokot létesített kb négyzetméteres területen. Kisebb-nagyobb anyagi nehézségek után, állami támogatásokat is igénybe véve, a vállalkozás mára az ország egyik legfejlettebb szerszámkészít üzemét mondhatja magáénak, a jelenleg megtalálható szinte legkorszer5bb technológiával felszerelve. 2.2 A társaság piaci helyzete Az Anton Kft-nél a 2001-es évben átlagosan 74 f dolgozott, ez a szám az idén megközelíti a 90 ft. Nem igényel különösebb indoklást, hogy ez mekkora fejldés az induláskori 4 fvel szemben. A kapacitások az utóbbi 3-4 évben növekedtek dinamikusan, hisz az év elején a Kft. létszáma alig haladta meg a 20 ft. Megnyugtató a cég számára, hogy a létrehozott 5

7 kapacitások lekötése semmilyen gondot nem okoz. Az elmúlt három évben inkább az volt a probléma, hogy a lehetséges megrendelések egy részét nem tudta elvállalni. A gyártott termékek minsége jó, reklamációk nem merültek fel. A termékek európai-, és világviszonylatban is megállják a helyüket. Az Anton Kft. az indulást követen szinte azonnal exportra kezdett el dolgozni. A kezdeti nehézségeket segítette, hogy a külföldi vevk részérl a szakmai hozzáértést és megbízhatóságot tapasztalva nagyfokú bizalom alakult ki a cég iránt. Több megrendel így például az NS Kunststofftechnik a kezdetektl fogva az Anton Kft. vevi közé tartozott, és jelenleg is a termelés viszonylag nagy százalékát teszik ki megrendeléseik. A megrendelk között a legjelentsebbek az autógyártás területén: a BMW, a Mercedes, az Audi, a General Motors; a híradástechnika területén: a Grundig, a Siemens cégek; illetve az egyéb háztartási gépek, és alkatrészek területén: NS Kunststofftechnik, az FWB, a Heizmann. Az Anton Kft. a 2001-es évben eljutott arra a szintre, hogy olyan cégóriásnak is a beszállítója lett, mint a Valeo, mely a nemzetközi viszonylatban is ismert nagyvállalat, jelentsége világgazdasági szinten is számottev. A Valeo az autóiparban a legnagyobbak, köztük a Mercedes, BMW, GM, VW beszállítója, több országban, így Olaszországban, Németországban, Franciaországban stb. is vannak vállalatai. A Valeonak csak olyan cégek szállíthatnak szerszámot, amelyek megfelelnek a Valeo bels minsítési rendszerének. Ez nemzetközileg elfogadott minséget biztosít, mivel egységes rendszert alkalmaznak, függetlenül attól, hogy a Valeo vállalata mely ország területén m5ködik. Ez a minsítés A kategóriájú az Anton Kft. vonatkozásában, melyet évben szerzett meg. Folyamatos fejldést mutatnak az árbevétel és az adózott eredmény adatok is az elmúlt 6 év vonatkozásában: 1. Sz. táblázat Adatok eft-ban Év Árbevétel Eredmény

8 Az Anton Kft. tulajdonában van a Zalaegerszeg, Sport u. 16. szám alatti ingatlan. Az ingatlanon 2000 négyzetméter üzemcsarnok, és 320 négyzetméter iroda és szociális létesítmény található. Az épület teljesen légkondicionált, a csarnok daruzott, teljes egészében megfelel a XXI. század elvárásainak. A cég tulajdonát képezi még a zalaegerszegi 2721/4 hrsz-ú belterületi ingatlan, mely 4465 négyzetméter terület5. Az Anton Kft. gépállománya nettó eft, melybe többek között 5 CNC megmunkálóközpont, több különféle szikraforgácsológép, lézerhegeszt, marógépek, köször5gépek, és egy háromdimenziós csúcstechnológiát képvisel ENGEL típusú gép tartoznak. 2.3 A társaság jöv>beni lehet>ségei Az Anton Kft. megalakulását követen és azóta is m5anyagfröccsönt szerszámok készítésével és m5anyag termékek fröccsöntésésvel foglalkozik. A társaság profilja nem változott, azonban a gyártott m5anyagfröccsönt szerszámok a kezdeti egyszer5bb gyártmányoktól eltolódtak a magas technikai színvonalat képvisel háromdimenziós szerszámok felé. Így az Anton Kft-nél a m5szaki fejlesztés célterülete az ilyen típusú szerszámkészítés feltételeinek megteremtése lett. Ez a fejlesztés évtl kezddött el. A háromdimenziós szerszám a csúcstechnológiát jelenti a jelenlegi nemzetközi piacon; egy olyan versenyképes terméket, mely az egész világon a legmagasabb követelményeket elégíti ki, és így hosszútávon gazdaságosan értékesíthet termék létrejöttét eredményezi. A Széchenyi tervnek köszönheten év decemberében az Anton Kft. vásárolt egy olyan fröccsönt gépet, mely már alkalmas az ilyen típusú szerszámok m5ködtetésére. Az országban ez az egyetlen ilyen gép, ezért a Budapesti M5szaki Egyetemmel együttm5ködési megállapodást írtak alá, hogy a jövend mérnökök is megismerhessék ezt a fajta csúcstechnikát. Mivel az állandóan fejld ipari háttér szintentartása óriási befektetési igényeket von maga után, és mivel a világpiac Ázsia felé történ megnyílása jelents árkonkurenciát jelent az európai vállalkozások számára, fként a nagyarányú kézimunkát igényl iparágaknál, mint például a szerszámgyártás, és ráadásul a világpiacon az autóértékesítés csökken tendenciát mutat, mely vásárlói révén a céget is érzékenyen érinti; az Anton Kft-nek is el kellett gondolkodnia a jövbeni lehetségekrl 7

9 Ezért két új munkaterület megnyitásával próbálkozik az elkövetkez idszakban. Az egyik terület, amelyet választott, a már megvásárolt ENGEL csúcstechnikájú, fröccsöntgép kihasználására épül. Ez a gép technikai adottságai alapján nagy szériaszámú, bonyolult m5anyagtermékek gyártására alkalmas. Így már folyamatban van egy szintén multinacionális céggel, az Electrolux-szal a megállapodás, porszívó kábeldob gyártására. A másik a GE multinacionális cég részére szikraforgácsolási bérmunkavégzés, mely viszonylag kis befektetéssel, az állandó szállítási kondíciók miatt stabil, jó nyereséget hozó vállalkozásnak ígérkezik. 8

10 3. Információs rendszerek 3.1 Az információ Információ fogalma: Információ alatt az ismeretek azon körét értjük, amelyek egy rendszerrl lév korábbi tudásunkhoz képest újdonsággal szolgálnak, ezáltal csökkentik a rendszer megismerési folyamatában lév bizonytalanságot. Többnyire valamilyen cselekvést indítanak el. Mivel a vállalat m5ködésében kulcsszerepe van az idben meghozott helyes döntéseknek, ezért az információk a döntések inputjaként a vállalati m5ködés fontos erforrásai közé tartoznak. St, kicsit fölötte is állnak a hagyományosan vett erforrásoknak, mint a pénztke, vagy a munkaer, mert az utóbbiakat csak akkor lehet mozgásba hozni, koordinálni, ha a rájuk vonatkozó információk eljutnak a m5ködtetikhez. Az információk azáltal válnak a rendszer elemeivé, hogy a szervezet számára biztosítani tudják: - az informálódást; a szervezetben információfelvétel történik, - informálást; a szervezetben információáramlás történik, és - információfedolgozást; a szervezet elemei az információ hatására m5ködésbe lépnek. Más és más az információ, amire szükség van a gazdálkodás, és döntések különböz területein, és szintjein. Ezért nagyon fontos, hogy ezt figyelembe véve jöjjenek létre a vállalatokon belüli információs rendszerek, melyek folyamatos tevékenységükkel hozzájárulnak a vállalkozások eredményes gazdálkodásához. 9

11 3.2 Információs rendszerek általában Információs rendszer fogalma Az információs rendszer olyan szervezett folyamatok összessége, amelyek végrehajtásuk esetén a szervezet irányításához, és döntéshozatalhoz adnak információkat. Más megközelítésben az információs rendszer az a rendszer, amely a vállalat környezeti adataink figyelésével, és elérésével egyidej5leg kezeli a vállalaton belül zajló tevékenységek, és a környezettel folytatott tranzakciók adatait is, ezeket rendszerezi, és információként a döntéshozók rendelkezésére bocsátja Az információs rendszer összetev>i 1.) Döntéshozó: Általában valamilyen szint5 vezet, aki az információs rendszer segítségével információt kap a vállalatot érint tényekrl, és ezek felhasználásával a vállalattal kapcsolatban hasznos döntéseket hoz a célok elérése érdekében. 2.) Információ: A feldolgozott adatok a küls és bels tényekrl, melyek a döntéshozatalban felhasználhatók. 3.) Technikai apparátus: Napjainkban a számítógépes ellátottságot jelenti, hiszen fontos az információk biztonságos tárolása, gyors visszakeresése, átadása, ami hatékonyan csak számítógépek segítségével oldható meg. A vállalati információs rendszer három jól elkülöníthet, egymástól nem független rendszert alkot: - Vezeti információs rendszer - Termelési és/vagy számviteli információs rendszer - Informális információs rendszer E három struktúra egyetlen integrált információs rendszert képezve segíti a vállalatok tevékenységét. A dolgozat témájával kapcsolatban az alábbiakban a termelési, és számviteli információs rendszer kerül részletes kifejtésre. 10

12 3.3 Termelési információs rendszer A termelési információs rendszer feladata a vállalaton belüli termelési folyamatok összefogása, a különböz termelési pontok között a szükséges információk átadása, a termelési szintek szerint. Jelentsége kiemelt, mivel a gyártásban a megfelel információk hiánya fennakadást okozhat (pl.: nem megfelel mennyiség5 raktározott alapanyag), illetve hibás termék elállítását eredményezheti (mind minségben, mind összetételben). Éppen ezért a jól kialakított termelési információs rendszer nagy szerepet játszik a vállalat eredményes m5ködésében. 3.4 Számviteli információs rendszer Számviteli információs rendszer fogalma A számviteli információs rendszer olyan integrált keretet ad a vállalton belüli adatok gy5jtésének, tárolásának és feldolgozásának, amely pénzügyi jelleg5 információkat biztosít a vállalati tevékenységek irányításához és végrehajtásához, illetve a vállalat tevékenységét és annak eredményét tükröz kimutatásokhoz. A számviteli információs rendszer tehát pénzügyi információkat biztosít, azáltal, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a gazdasági egységeknél zajló eseményeket, rögzíti azokat naturáliákban kifejezett, és pénzügyi következményeikkel (értékben) együtt, és ezek alapján a vezetés felé különböz jelentéseket készít. A számviteli információs rendszer a tranzakciók, és események követésén kívül számos rendszeres, vagy idszaki feldolgozást is végez a vezetés felé, illetve más érintettek (pl.: részvényesek) számára. Így a rendszer keretében készülnek el a vállalatok m5ködését, és eredményét átfogóan tükröz pénzügyi kimutatások (cash flow, mérleg, eredménykimutatás). 11

13 A számviteli információs rendszerben zajló eseményeket három f ciklusban foglalhatjuk össze: 1.) Bevételi ciklus: Az áru értékesítését és a belle származó bevételhez való hozzájutást foglalja össze. Fbb elemei a rendelésfogadás, és nyilvántartás, számlázás, teljesítés, vevállomány nyilvántartás, elszámolás, jelentéskészítés. 2.) Kiadási ciklus: A beszerzéstl a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjed folyamatokat jelenti. Fbb elemei a rendelésfeladás, beérkeztetés, számlafogadás, kiegyenlítés, elszámolás, jelentéskészítés. 3.) Erforrás menedzsment ciklus: A vállalat m5ködéséhez szükséges erforrások beszerzését, tárolását, felhasználását foglalja magában A számviteli információs rendszer szintjei A gazdasági rendszerek gyakorlatában a következ számviteli elszámolási szintek különböztethetk meg: alapadatok, és bizonylatok, analitikus nyilvántartások, fkönyvi könyvelés, és beszámoló szint. Alapnyilvántartások: A vállalat valamennyi erforrására kiterjed, hagyományos értelemben vett nyilvántartások szintje. Rendeltetése az elszámoltatás, és a felelsség biztosítása, illetve annak alátámasztása. Rögzíti az állapotváltozások sorozatát, az azokat elidéz eseményeket, és a pillanatbeli állapotokat tükrözi. Alapokmányai azok az elsdleges bizonylatok amelyeket a gazdasági m5velet helyszínén készítenek, és amelyeknek egy példánya a helyszínen marad. Az erforrásokat természetes mértékegységben méri, de a mozgások regisztrálása során értékben is rögzíti a változásokat. Analitikus könyvelés: Ezen a szinten történik a feladások készítése a fkönyvi könyvelés számára. Az analitikus elszámolások egy-egy fkönyvi számla tartalmát az információs igényeknek megfelelen részletezik. Ezeket a nyilvántartásokat folyamatosan kell vezetni. Ez azt jelenti, hogy az év végén összegzett nyilvántartásokat a következ évben tovább használjuk. Amennyiben a nyilvántartásokat hiánytalanul vezetjük a leltárkészítés alapokmányai is lehetnek. 12

14 F>könyvi szint: Rendeltetése a beszámoló alátámasztása, illetve a bels információs igények kielégítése, hisz a számviteli törvény szerint a vállalatoknak az eszközök, források, illetve a gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalásával biztosítania kell az éves beszámoló elkészítéséhez szükséges alapinformációkat. A fkönyvi könyvelés két formában valósul meg: a fkönyvi számlán és a fkönyvi naplóban. A fkönyvi számlán a gazdasági eseményeket tartalmuk szerint kell rögzíteni, a fkönyvi naplóban pedig a felmerülésük sorrendjében kerülnek feljegyzésre. A szint alapokmányai az analitikus szint feladásai, és egyéb alapbizonylatok. A mérésmód itt már csak értékben történik. A vállalkozó a fkönyvi számlák adatállományáról évente legalább egyszer (beszámoló készítést megelzen annak alátámasztására) fkönyvi kivonatot köteles készíteni. Ez teremti meg a kapcsolatot a fkönyvi szint és a beszámolási szint között. Beszámoló szint: A beszámoló a vállalat vagyoni, pénzügyi helyzetét és jövedelemtermel képességét és annak változását bemutató pénzügyi jelentés, melynek összeállítási szabályait a Számviteli Törvény rögzíti. Alapokmányai a fkönyvi kivonat, és a leltár. A mérlegben és eredménykimutatásban a mérésmód csak értékben, míg a kiegészít mellékletben értékben és mennyiségben történik. Az információs rendszer egyes szintjei szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és ez biztosítja az egymással való egyeztethetséget. Ahhoz, hogy a számviteli információs rendszer hatékonyan szolgálja a vállalat tevékenységét, kiépítésében az alábbi követelményeknek kell eleget tennie: törvényi elírásoknak való megfelelés, számviteli elvek érvényre juttatása, tükrözze a vállalat jellegét, bels információigényét, könyvviteli rendszer áttekinthetvé tétele, tulajdonosi, vezeti döntésékhez szükséges információk biztosítása. 13

15 3.4.3 A számviteli információs rendszer kialakításának szükségessége a magyar gazdaságban A 80-as évek közepétl a szocialista gazdasági forma fokozatosan alakult át piacgazdasággá. Ennek a folyamatnak során megváltoztak a tulajdonviszonyok, a szocialista típusú nagyvállalatok helyét kis- és középvállalatok, egyéni vállalkozások foglalták el. A szocialista gazdasági formában a számviteli információk elssorban a nemzetgazdaság irányításának céljait, a tervgazdálkodást szolgálták. A vállalaton belüli bels információs folyamatokra nem fordítottak különösebb figyelmet, hiszen a vállalat m5ködésének eredményessége nem volt meghatározó. A piacgazdasággá történ átalakulás viszont szükségessé tette, hogy a gazdaság szerepli megkapják azokat az információkat, amelyek alapveten szükségesek gazdasági döntéseik meghozatalához. Ezért a számviteli információs rendszer m5ködésének eredményeképpen adatok szolgáltathatók a piaci szereplk vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi helyzetének alakulásáról. Ez a változás igényelte a számvitel törvényi szabályozását, egy olyan Számviteli Törvény kialakítását Magyarországon, mely a piacgazdaság körülményeinek, a megváltozott tulajdonviszonyoknak megfelel. Az információk felhasználóinak köre alapveten két részre osztható: küls és bels felhasználók. A küls felhasználók közé tartoznak elssorban a tulajdonosok, akik vagyonukat azzal a céllal vitték be a vállalatba, hogy az ott kigazdálkodott jövedelembl osztalék formájában részesedjenek. Ezért fontos, hogy tudják, befektetési döntésük helyes volt-e, a vállalkozás vagyoni helyzete stabil-e. Ide tartoznak még a hitelezk, a potenciális befektetk, akiknek gazdasági döntéseikhez szükségesek a szolgáltatott információk, illetve a hatóságok, akik így tudják ellenrizni, hogy a társaság m5ködése megfelel-e a jogszabályi elírásoknak. Az els számú elvárás azonban, melyet az információs rendszerrel szemben támasztunk, a bels felhasználók, a vezetség informálása a cég pontos vagyoni, pénzügyi, illetve a jövedelmi helyzetérl, mivel a vezetés számára a legfontosabb, hogy pontosan lássák a még 14

16 kihasználatlan bels forrásokat, és rugalmasan tudjanak reagálni a küls hatásokra, változásokra. Összegezve tehát elmondható, hogy a számvitel, és így a számviteli információs rendszer legfbb feladata, hogy a vállalat m5ködésérl a piac szerepli részére hasznos, és megbízható információt szolgáltasson, ezért fontos annak megfelel kialakítása, hatékony m5ködtetése. 15

17 4. Az Anton Kft-nél m<köd> információs rendszerek 4.1 A vállalat termelési információs rendszere Mint az elzekben már bemutatásra került, a termelési információs rendszerek a gyártás folyamatában játszanak jelents szerepet. Az Anton Kft. esetében a következ módon került kialakításra ez a rendszer: 1. szint: Árajánlat kérés, árajánlat adás. A potenciális megrendel megfelel m5szaki rajzok, és minségi követelmények leírásával megkeresi a céget, mely alapján a tervezés vezetje óra, és anyagköltség bontásban árajánlatot készít a megrendel felé. 2. szint A kiadott árajánlatnak megfelelen, amennyiben az ár körülbelül megfelel a megrendelnek, a tételes egyeztetés, és árkorrekciók után a megrendel írásos megrendelést ad, melyben pontosan megadja a gyártási, és fizetési paramétereket. 3. szint: A megrendelés alapjául szolgáló m5szaki rajzoknak megfelelen a tervezk elkészítik a gyártáshoz szükséges pontos, méretarányos rajzokat, darabjegyzékeket. A darabjegyzékek alapján a beszerzés elkészíti az alapanyagmegrendelések listáját, és a gyártás ütemének megfelelen gondoskodik a megrendelt alapanyagok határidre történ beérkezésérl. 4. szint: Maga a gyártási folyamat, melynek minden információs rendszer alá van rendelve, hiszen az itt elkészült terméknek kell megfelelnie a megrendel által támasztott követelményeknek. A gyártási folyamat eredménye a m5anyagfröccsönt szerszám, mellyel azokat a m5anyag darabokat készítik, melyrl a megrendel a m5szaki rajzok alapján vár. 5. szint: Mintadarab gyártása. Az Anton Kft.-nél készült szerszámokkal gyártott m5anyag mintadarabok különböz méreti, és minségi vizsgálaton esnek át. Amennyiben bármilyen eltérés tapasztalható, a hibának, vagy a megrendel igényeinek megfelelen akár a tervezési szintig is visszaléphet a folyamat, de legtöbbször elég a gyártási szinten a megfelel korrekciókat elvégezni. Amennyiben a mintadarab megfelel, a m5anyagfröccsönt szerszám szállításra kerül a megrendel részére. 16

18 Árajánlatkérés Árajánlat 1. szint Nem elfogadott Elfogadott Rendelés 2. szint Tervezés Alapanyagbeszerzés 3. szint Gyártás M5anyagfröccsöntszerszám 4. szint Mintadarab Nem Igen Szállítás 17

19 4.2 Az Anton Kft-nél m<köd> számviteli információs rendszer Az Anton Kft-nél alkalmazott programcsomagot a P&G Szoftverház Számítástechnikai Szolgáltató Betéti Társaság készítette, és tartja karban folyamatosan, a jogszabály változásainak megfelelen. Az Ad_Acta számítógépes programcsomag a vállalkozások teljes ügyvitelét felöleli az alábbi modulokkal: - Rendelésnyilvántartás, - Szerzdésnyilvántartás, - Számlázás, - Könyvelés, - Készletek, - Pénzügy, - Bérgazdálkodás, - Titkárni alrendszer - Egyedi igényre termelésnyilvántartás is illeszthet a rendszerbe A program több ügyfeles változatban is üzemelhet, ekkor a program behívása után ki kell választani az aktuális ügyfelet. Ilyen esetben az egyes ügyfelek adatai külön alkönyvtárban kapnak helyet. Az Ad_Acta számítógépes programcsomag IBM, vagy kompatíbilis számítógépeken futtatható. A program egyes moduljai önállóan is üzemelhetnek, de lehetség van a komplett rendszer üzemeltetésére is úgy, hogy a modulok kapcsolódjanak egymáshoz. Pl.: a számlaadatok bevitelével párhuzamosan sor kerülhet készletaktualizálásra, majd ezzel egyidben a számla könyvelésére is. A program m5ködéséhez kódrendszereket kell kialakítani. 18

20 4.2.1 A számviteli információs rendszer részletes bemutatása A rendszer m<ködéséhez szükséges állományok A.) Törzsek A program használata során bármelyik alrendszert is akarjuk üzemeltetni, ugyanazon törzsadatokat használjuk. Így a szállító, vev törzs adatai kerülnek felhasználásra a kimen számlák készítésekor, vagy a pénzügyi alrendszerben az adók megfelel hivatalokhoz történ utalásánál is. A rendszerben a következ törzsadatok tárolására van lehetség: 1.) Szállító, vev törzs A fentieknek megfelelen több alrendszer is használhatja. A partnereket a törzsbe kell felvinni, és a használat során igény szerint bvíthet. 2.) Anyagtörzs, A vállalkozásnál lév, megrendelésre kerül, számlázandó, vagy készletezésre kerül anyagokat tartalmazza. Az anyagtörzs az egyes modulokból új tételekkel egészíthet ki. 3.) Befektetett eszközök 4.) Szolgáltatás törzs A számlázandó szolgáltatások körét tartalmazza, az egyes modulokból is bvíthet. 5.) Szerzdéstörzs Itt vihetk fel a külföldi partnerekkel kötött megállapodások. 6.) Alkalmazotti törzs A bérrendszerhez szükséges törzsadatok feltöltését biztosítja. A személyi adatokon túl a dolgozók fix jogcímeit is itt lehet tárolni. 7.) Szállító, vev központja, 8.) Szállító, vev részlegei, 9.) Termékszerkezet B.) Paraméterek Az Ad_Acta számítógépes alrendszerben a törzsadatok mellett úgynevezett Paraméterek találhatók, amelyek egyrészt a gazdasági szabályozók leírására szolgálnak, másrészt a helyi 19

21 sajátosságok feltöltését teszik lehetvé. Az els típusnál lehet feltölteni például az érvényes forgalmi adó %-okat, a személyi jövedelemadó sávokat. A másik csoport a vállalkozás adatainak feldolgozásához szükséges törzsjelleg5 adatokat foglalja magába: szervezeti egységek, munkaszámok, számlakeret, költséghelyek, kifizetési jogcímek stb. C.) Szerviz D.) Dokumentáció A program moduljainak részletes bemutatatása A már említett programmodulok közül cég az alábbiakat használja: A.) Számlázás B.) Könyvelés C.) Készlet-befektetett eszközök D.) Pénzügy E.) Bér-munkaügy Ezek a programrészek a Kft teljes ügyvitelét átfogják, és segítségükkel megvalósítható a vállalat számviteli információs rendszerének hatékony m5ködtetése. Az alábbiakban az egyes modulrészekhez kapcsolódó általános tudnivalók kerülnek kifejtésre, melyet a modulok cégre vonatkozó konkrét leírása követ. A.) Számlázás Bizonylatok, bizonylati elv Minden gazdasági eseményrl bizonylatot kell kiállítani. A bizonylatok a gazdasági események megtörténtét hitelt érdemlen bizonyítják. A könyvviteli nyilvántartásokban (analitikus, és szintetikus) csak bizonylat alapján lehet az események hatásait rögzíteni. A bizonylat akkor szabályszer5, ha a valóságnak megfelelen, és hiánytalanul tartalmazza a könyvvitelben rögzítend, valamint más jogszabályokban elírt adatokat. Ezen adatoknak hitelesnek kell lenniük, és a bizonylatoknak meg kell felelni az általános alaki, és tartalmi követelményeknek. 20

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek Pénzügyi számvitel VII. előadás Kötelezettségek Kötelezettségek Szerződésből, jogszabályi előírásból Pénzben kifejezett Teljesített, elismert Kötelezettségek fajtái Mérlegben megjelenítve Hátrasorolt Hosszú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek Költségvetési kapcsolatok elszámolása a számvitelben 1. Az elmúlt években több új adónemet is bevezettek, amelyet a vállalkozásoknak számviteli rendszerükben nyilván kell tartaniuk, s nyomon követniük

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás)

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás) 12.) Definiálja az áruk fogalmát, fajtáit, a nyilvántartásukra szolgáló főkönyvi számlákat és lje az árukat! Ismertesse a kiskereskedelmi és nagykerereskedelmi árukkal és a göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa)

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa) I Számvitel 1/6 PallasSzámvitel feladatok Fogy ár: 960 Ft Feladat: Gépbeszerzés: 3600000 Ft Aktiválás: 2003.05.31 Leírási kulcs: 20% lineáris Értékesítése: 2007. nov.1 Leírása: Évi ÉCS-leírás 3600*0,2=

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 12 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06. F igazgató. F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 12

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az Intézmény vonatkozásában a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartás szükségességének indoklása a korábbiakban már

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ 1. Feladat SZÁMVITEL ALAPJAI Cash Flow példa Mérlegadatok: Bázis Tárgy Befektetett eszközök: Ingatlanok: 375 476 Műszaki berendezések: 340 292 Szellemi termékek: 510 400 Forgóeszközök: Készletek: 420 350

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Számítógépes könyvelés és analitika készítése 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Számítógépes könyvelés és analitika készítése FONTOS: - Az útmutató áttekintése (vállalkozási tev., számlatükör, számviteli politika, program követelmények) - Az

Részletesebben

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Saját termelésű készletek részei Üzleti számvitel Termeléskönyvvitel Dr. Pál Tibor Saját termelésű

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (I.30.) önkormányzati

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái Üzleti számvitel XXI. Elõadás Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Az eredménykimutatás Számviteli

Részletesebben

Napló S.sz. Napló T K Szöveg Érték T Érték K 1.

Napló S.sz. Napló T K Szöveg Érték T Érték K 1. Mintapéldák 1. Állapítsa meg és jelölje X-el, hogy a felsorolt fogalmak hová tartoznak! Megnevezés 1. Bankszámlán 2 évre lekötött betét 2. Eladásra vásárolt kötvény 3. Bértartozás 4. Készpénz 5. Adótartozás

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei.

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei. Számviteli alapfogalmak Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Számvitel fogalma Olyan tevékenységek összessége, amelyek célja az objektív információszolgáltatás

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2015. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzés

Éves beszámoló összeállítása és elemzés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzés IV. előadás Eredménykimutatás I. Az eredménykimutatás

Részletesebben

A vásárolt készletek tartalma. Készletek a mérlegben. Vásárolt készletek értékelése. nyilvántartásának formái

A vásárolt készletek tartalma. Készletek a mérlegben. Vásárolt készletek értékelése. nyilvántartásának formái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A készletek tagolása, és tartalma a törvény szerint Készletek PÉNZÜGYI SZÁMVITEL Kántor

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása Pénzügyi számvitel III. előadás A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása A készletek tagolása, és tartalma a törvény szerint Készletek Anyag Áru Vásárolt készletek Készletekre adott előleg Saját termelésű

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben