Önkormányzati ASP országos kiterjesztése - Előkoncepció. Önkormányzati ASP országos kiterjesztése. Önkormányzati ASP 2.0 Program.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati ASP országos kiterjesztése - Előkoncepció. Önkormányzati ASP országos kiterjesztése. Önkormányzati ASP 2.0 Program."

Átírás

1 Önkormányzati ASP országos kiterjesztése Önkormányzati ASP 2.0 Program Előkoncepció 1.0 verzió Készítette: Magyar Államkincstár KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft. Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Készült: április 1. 1/44

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ BEVEZETÉS ELŐZMÉNYEK DOKUMENTUM CÉLJA ÖNKORMÁNYZATI ASP FEJLESZTÉS CÉLRENDSZERE ÉS BEMUTATÁSA ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK MODELLJE STRATÉGIAI ALAPFELTEVÉSEK ÖNKORMÁNYZATI ASP ÜGYFÉLKÖR MEGCÉLZOTT ÜGYFÉLKÖR ASP ÜGYFÉL SZEGMENSEK ÉS AZOK JELLEMZŐI KÖZÖS HIVATALLAL RENDELKEZŐ ÖNKORMÁNYZATOK JELLEMZŐI ÖNKORMÁNYZATI ASP ÁLTAL KISZOLGÁLT ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ASP 2.0 SZOLGÁLTATÁSI MODELL ÖNKORMÁNYZATI CSATLAKOZTATÁSOK CÉLJA ASP SZOLGÁLTATÁS CSOMAGOK ÖNKORMÁNYZATI ASP SZOLGÁLTATÁSRENDSZER ASP KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ HÁLÓZATFEJLESZTÉS ASP 1.0 SZAKRENDSZEREK TOVÁBBFEJLESZTÉSE ASP 2.0 ÚJ SZAKRENDSZEREK ÖNKORMÁNYZATI ADATTÁRHÁZ KIÉPÍTÉSE ASP 2.0 MŰKÖDTETÉSI MODELL ASP TERÜLETI CSATLAKOZTATÁS ÉS ÜZEMELTETÉS TÁMOGATÓ PONTOK ÖNKORMÁNYZATI CSATLAKOZTATÁS FELADAT-MEGOSZTÁSI RENDSZERE CSATLAKOZTATÁSI MENETREND FINANSZÍROZÁSI MODELL PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ MELLÉKLETEK SZOLGÁLTATÁSI MODELL EXCEL TÁBLÁZAT CSATLAKOZTATÁSI FELADATRENDSZER MEGOSZTÁSA EXCEL TÁBLÁZAT /44

3 1. Vezetői összefoglaló A Vezetői összefoglaló a dokumentum szakmai véleményezését követően kerül kidolgozásra. 3/44

4 2. Bevezetés 2.1 Előzmények A járások kialakításával az önkormányzatok feladatköre az államigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos hatáskörök jelentős részének a járási hivatalokba történő telepítésével profiltisztításon ment keresztül. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének ugyanakkor továbbra is lényegi eleme maradt az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai szolgáltatásokkal történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel a az állam ASP szolgáltatás keretében biztosít központi informatikai támogatást, és adattárház létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok összegyűjtését és elemezhetőségét. Az önkormányzati feladatellátás támogatása két lépcsőben valósul meg: az önkormányzati ASP szolgáltatásrendszer kiépítésével, majd annak országos kiterjesztésével. Az önkormányzatok feladattámogatáshoz szükséges fejlesztések megvalósítása az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program keretén belül, az EKOP azonosító számú Önkormányzati ASP központ felállítása című kiemelt projekt (a továbbiakban: ASP 1.0 projekt) keretében uniós támogatással zajlik. A fejlesztést a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által vezetett Konzorcium végzi, amelynek tagjai a Magyar Államkincstár, a Belügyminisztérium, a KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft., valamint a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Az ASP 1.0 projekt csak a közép-magyarországi régiót célozza, és az önkormányzatok önkéntes alapon való csatlakozását teszi lehetővé, amelynek eredményeképpen március 31-ig 11 darab, majd június 30-ig további 44 darab önkormányzat csatlakozik az önkormányzati ASP központhoz. A Kormány az önkormányzati ASP központról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendeletével döntött az önkormányzati ASP központ működtetésének jogi, szervezeti és felelősségi kereteiről. Az önkormányzati ASP központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár (továbbiakban Kincstár) került kijelölésre, míg az informatikai üzemeltetését a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban NISZ) végzi. Az egyes szakrendszerek alkalmazás-üzemeltetése a szakrendszer 4/44

5 jellegétől, fejlesztési háttértől függően megoszlik a Magyar Államkincstár és a NISZ között, valamint kiegészül a szakrendszeri szállítói támogatással. Az önkormányzati ASP központtal kapcsolatos felső szintű, állami felelősség megoszlik a Belügyminisztérium (továbbiakban BM) és az Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban NGM) között. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozatban a kormány az elektronikus közigazgatás kiterjesztése, az elektronikus közigazgatás előtt álló akadályok lebontása mellett foglalt állást. A határozat 11. pontja a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter feladatává tette az Önkormányzati ASP központ felállítása című kiemelt projekt keretében megvalósuló fejlesztés országos kiterjesztésének előkészítését (a továbbiakban ASP 2.0 projekt). Az országos kiterjesztéssel kapcsolatos feladatok előkészítését április 15-ig kell elvégezni, amely határidő egy előzetes megvalósíthatósági koncepció elkészítését jelenti, a szükséges kormányzati döntések megalapozásához A BM és NGM megbízásából a Kincstár és NISZ megkezdte az ASP 2.0 projekt előkészítését, április 15-re az előzetes koncepció elkészítését, és június 30-ai határidővel egy részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítését az önkormányzati ASP országos kiterjesztésére. 2.2 Dokumentum célja Jelen dokumentum az ASP 2.0 programra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány előzetes koncepciója, amelynek célja, hogy a április 15-ei határidővel kidolgozásra kerülő kormány-előterjesztéshez felvázolja az önkormányzati ASP országos kiterjesztésének stratégiai kérdésköreit az alábbiakra kiterjedően: - az ASP javasolt ügyfélköre, - az ASP javasolt szolgáltatási modellje, - az ASP javasolt szakrendszeri portfóliója, - az adattárház kiépítése, - az ASP Központ működtetési modellje, - az ASP 2.0 program finanszírozása, - az ASP 2.0 program tervezett pályázati konstrukciója. feltárja és előkészítse a szakma- és fejlesztéspolitikai, illetve finanszírozási döntéseket igénylő nyitott kérdéseket, problémákat. 5/44

6 szakmai előkészítő dokumentumot biztosítson a ei határidőre készülő kormány-előterjesztéshez. A fentiekkel összhangban jelen dokumentumnak nem célja a stratégiai kérdéskörök részletes szakmai tárgyalása, illetve az önkormányzati ASP központ országos szervezetére és infrastruktúrájára, az ASP országos kiterjesztésének megvalósítására vonatkozó témakörök tárgyalása. Ezeket a következő fázisban kidolgozásra kerülő megvalósíthatósági tanulmány fogja részletezni. 3. Önkormányzati ASP fejlesztés célrendszere és bemutatása A fejlesztés célja az önkormányzati ASP szolgáltatás országos kiterjesztése, kiegészítve a szolgáltatások továbbfejlesztésével és egy adattárház megvalósításával. A kiterjesztés a közép-magyarországi önkormányzati csatlakoztatások tapasztalataira építve, továbbá az elektronikus közigazgatás folyamatban lévő fejlesztéseivel meglévő szinergiák kiaknázása mellett történik, a megosztott szolgáltatások elvének alkalmazásával, hatékony forrásfelhasználás mellett és fenntartható működés biztosításával. Mindez lehetővé teszi az önkormányzatok számára feladatellátásuk és belső működésük támogatását, ezáltal biztosítva o az önkormányzatok belső működési hatékonyságának növelését a korszerű informatikai megoldások segítségével és a hozzájuk kapcsolódó szervezetfejlesztéssel; o adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeik egyszerűsítését és egységesítését; o az állampolgárok és a vállalkozások igényeihez igazodó, egységes önkormányzati elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtását; a központi közigazgatás (BM, NGM, Kincstár) számára o az önkormányzatok gazdálkodásának korszerű eszközökkel és módszerekkel történő monitorozását, ami hozzájárul az esetleges pénzügyi kockázatok időben történő felismeréséhez, és az önkormányzati alrendszer fizetőképességének megőrzéséhez, o az önkormányzati adatszolgáltatási és beszámolási rendszer központi alapra helyezését; o az elavult technológiájú alkalmazások (önkadó, gazdálkodási rendszerek) korszerűsítését; o az önkormányzatok szélessávú hálózat elérésének biztosítását. 6/44

7 A fejlesztés hosszú távú célja, hogy önkormányzati ASP hozzájáruljon az elektronikus közigazgatás kiterjesztése révén a közigazgatás teljesítményének növeléséhez, a gyorsabb ügyintézéshez, és a jobb ügyfélkiszolgáláshoz; az e-gazdaság fejlődéséhez, erősítve Magyarország versenyhelyzetét, a befektetők vonzását, új munkahelyek teremtését; az információs társadalom fejlődéséhez igazodva az állampolgárok digitális írástudásának növelését, a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét. A fentiek alapján az önkormányzati ASP országos kiterjesztése az alábbi eredményeket kívánja elérni, az alábbi termékek és műszaki eredmények leszállítását tervezi: a központi ASP infrastruktúra bővítése és szélessávú hálózatfejlesztés, amely országosan biztosítja az ASP szolgáltatásainak önkormányzatok által való elérését és használatát; az ASP keretrendszer továbbfejlesztése, amely biztosítja az szakrendszerek egységes igazgatásszervezési modellen és együttműködési szabályokon alapuló ASP belső és külső együttműködését az önkormányzatok saját rendszereivel, az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal és a közhiteles nyilvántartásokkal egyaránt.; az ASP alkalmazás-portfóliójának továbbfejlesztése, ami lehetővé teszi egyrészt a jelenlegi ASP szakrendszerek nagytelepülési igényeket is kiszolgáló funkcióbővítését és integrációját, másrészt akár az önkormányzatok gazdálkodásának teljes körű kiszolgálásához szükséges új szakrendszerek bevezetését is, valamint megalapozza az országos kiterjesztést; az ASP szakrendszerekre, a Kincstár központi rendszereire és külső adatforrásokra építve egy adattárház kiépítése, amely biztosítja az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos adatok részletes és összefüggéseiben történő elemzését, illetve az önkormányzati adatszolgáltatások központi alapokra helyezését; az ASP szakrendszereinek és elektronikus ügyintézési szolgáltatásának illesztése a közhiteles nyilvántartásokhoz, illetve a 2015-re megvalósított szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz (SZEÜSZ); az ASP Központ szervezetének és szolgáltatásmenedzsment rendszerének továbbfejlesztése a Kincstár területi igazgatóságainak bevonása és az önkormányzatok csatlakoztatásának automatizálása révén az országos kiszolgálási képességének megteremtése céljából; 7/44

8 az önkormányzatok december 31-ig történő csatlakoztatása, illetve az önálló informatikai üzemeltetést fenntartó önkormányzatok saját rendszereinek szabványosított és auditált kapcsolódásának kiépítése az ASP szolgáltatásrendszerhez. 4. Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének modellje Az önkormányzati ASP országos kiterjesztésének bemutatásához célszerű egy olyan logikai keretmodellt kialakítani, amely definiálja az önkormányzati ASP ügyfélkörét és szolgáltatási rendszerét, meghatározza annak alapvető struktúráját, az érintett szereplőket és a köztük lévő legfontosabb relációkat. Majd ez a logikai keretmodell biztosítja a kiindulási alapot az országos kiterjesztés megvalósításának tervezéséhez. 4.1 Stratégiai alapfeltevések Az önkormányzati ASP fejlesztési célokat szem előtt tartva az önkormányzati ASP országos kiterjesztésének modelljére vonatkozó javaslat az alábbi stratégiai alapfeltevésekre épül. Az önkormányzatok törvényi kötelezettsége a jelenleg használt ÖNKADÓ rendszerük lecserélése az ASP Adóigazgatási szakrendszerre (ASP ADÓ), amelyet a Kincstár az ASP 2.0 program részeként, az önkormányzatok csatlakoztatása során kíván megvalósítani az összes önkormányzat vonatkozásában. Az önkormányzati ASP fejlesztéssel kapcsolatban elsődleges kormányzati törekvés az ASP Gazdálkodási szakrendszerének (GAZD) országos bevezetése és az adattárházzal történő adatkapcsolat megteremtése. Az elektronikus közigazgatás fejlesztésével kapcsolatban elsődleges kormányzati törekvés, hogy 2018-ra működő elektronikus ügyintézési szolgáltatások álljanak az állampolgárok és vállalkozók rendelkezésre ügyeik intézéséhez. A Belügyminisztérium törekvése, hogy az állami tulajdonú hálózatok konszolidációja során a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) végpont fejlesztése a Közös Hivatal székhelyén valósuljon meg. Az önkormányzati ASP országos kiterjesztésével kapcsolatos kormányzati elvárások megvalósítása során figyelembe kell venni az egyes önkormányzatok méretéből és működési gyakorlatából fakadó eltérő igényeit, illetve az eltérő informatikai érettségi szintből fakadó jellemzőit. Az önkormányzatok csatlakoztatását az önkormányzati ASP központ a rendelkezésére álló erőforrásai erejéig, ütemezetten valósítja meg. Az önkormányzati ASP központról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet alapján az ASP központ szakrendszeri szolgáltatásainak igénybevétele az önkormányzatok számára 8/44

9 térítésmentes, míg az ASP által közvetített szolgáltatások (pl. SZEÜSZ) a tényleges önkormányzati igénybevétel alapján díjköteles. Elvárás, hogy az önkormányzati informatikai ellátás ASP alapokra helyezése államháztartási szinten megtakarítást eredményezzen. Elvárás, hogy az önkormányzati informatikai szolgáltatások ASP alapokon történő korszerűsítése oly módon történjen, hogy az önkormányzati informatikai piac konszolidációja a legkevésbé legyen hátrányos a hazai piaci szereplők számára. 4.2 Önkormányzati ASP ügyfélkör Megcélzott ügyfélkör Az önkormányzati ASP országos kiterjesztése szempontjából lényeges kérdés, hogy az ASP alkalmazás szolgáltatásainak mely szervezetek lesznek az igénybevevői. Az önkormányzati ASP az önkormányzati szférát szolgálja ki az ASP 1.0 projektben megvalósított szakrendszerekből és az önkormányzatok által igényelt további alkalmazásokból álló portfólióval. Az önkormányzati ASP potenciális ügyfélkörbe az önkormányzati szféra alábbi szervezetei tartoznak: A. Települési önkormányzatok kis önkormányzatok (lakosságszám < ) közepes önkormányzatok ( lakosságszám < ) nagy önkormányzatok ( lakosságszám) fővárosi önkormányzat (lakosságszám ~ ) B. Helyi önkormányzatok speciális feladat- és hatáskörrel megyei önkormányzatok önkormányzati társulások C. Önkormányzati intézmények nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati intézmények (óvoda, bölcsőde, művelődési ház, könyvtár, stb.) önkormányzati gazdasági társaságok Az önkormányzati ASP országos kiterjesztésével kapcsolatos kormányzati szándékot, illetve az önkormányzati ASP szolgáltatás portfólióját figyelembe véve az országos kiterjesztés es időszaka során az önkormányzati ASP csatlakozási támogatással megcélzott ügyfélkörét a települési önkormányzatokra, továbbá az olyan önkormányzati intézményekre és a nemzetiségi önkormányzatokra (aláhúzott kiemelés) javasolt fókuszálni, ahol a gazdálkodási 9/44

10 tevékenységet a Hivatal munkatársai végzik. Elsődlegesen azon kis önkormányzatok esetében, ahol a felhasználói kör és a végzett tevékenységek fizikai helyszíne megegyező, azaz a Hivatal munkatársainak ne kelljen külön gazdálkodási rendszert működtetnie az intézmények és a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodására. Az ASP Központ országos kiterjesztésére rendelkezésre álló idő és finanszírozási forrás korlátait, az önkormányzati szféra változásait, és az eltérő szakrendszeri igényeket (pl. üzemgazdasági szemléletű gazdálkodás) figyelembe véve a megyei önkormányzatok és az önkormányzati gazdasági társaságok nem tartoznak az ASP megcélzott ügyfélkörbe. Ugyanakkor az önkormányzati gazdasági társaságok bevonása az ügyfélkörbe az ASP lehetséges fejlődési iránya lehet az országos kiterjesztést követő időszakban. Nyitott kérdések: 1.) Az országos kiterjesztés előkészítése során további, részletes vizsgálatot igényel az önálló gazdálkodással rendelkező önkormányzati társulások, mint ügyfelek bevonása az ASP 2.0 projektbe. 2.) Ez elsődlegesen azon önkormányzatok esetében szempont, ahol a gazdálkodási tevékenységet a Hivatal munkatársai végzik, azaz a felhasználói kör és a végzett tevékenységek fizikai helyszíne megegyező ASP ügyfél szegmensek és azok jellemzői A megcélzott ügyfélkör tekintetében a lakosságszám alapú településméretet alkalmaztuk, mint szegmentációs szempont. Ez alapján a 3+1 definiált ügyfélcsoport (kis, közepes és nagy települési önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat) az ASP szolgáltatások igénybevétele és nyújtása szempontjából homogénnek tekinthető, egymáshoz képest viszont jelentősen különböznek. Az így kialakított ügyfélcsoportok (szegmensek) jelentősen eltérő alkalmazás és szolgáltatás igényekkel, eltérő érettségű és integráltsági szintű jelenlegi informatikai környezettel, valamint eltérő ügyviteli gyakorlattal és finanszírozási képességekkel rendelkeznek, amit az országos kiterjesztés előkészítése során célszerű a szolgáltatási és pályázati konstrukciók kialakításakor figyelembe kell venni (pl. mely szakrendszerek igénybe vétele kötelező, vagy önkéntes). A javaslat alapján az egyes szegmensekbe a következő településtípusok tartoznak: 10/44

11 kis önkormányzatok (lakosságszám < ): o községek o nagyközségek o fő alatti városok A kis önkormányzati szegmens 3012 települést foglal magába (melyből 2689 község, 119 nagyközség és 204 város). Ezek közül önálló polgármesteri hivatallal rendelkezik 416 település, míg Közös Hivatali székhelyként működik 713 település és Közös Hivatali tag önkormányzata van 1883 településnek. közepes önkormányzatok ( lakosságszám < ): o lakosságszám feletti városok (továbbá Dunakeszi (lakosságszám = ) A közepes szegmens 118 városból áll, melyek közül 85 rendelkezik önálló polgármesteri hivatallal és 33 Közös Hivatali székhelytelepülés. nagy önkormányzatok ( lakosságszám): o megyei jogú városok továbbá Szekszárd (lakosságszám = ) és Salgótarján (lakosságszám = ) o megyeszékhelyek o fővárosi kerületek A nagy önkormányzati szegmens 23 településből (18 megyeszékhelyet és 5 megyei jogú várost), illetve a 23 budapesti kerületből áll, amelyből 43-nak önálló polgármesteri hivatala van, míg 3 darab Közös Hivatali székhely. fővárosi önkormányzat (lakosságszám ~ ) o Budapest A fenti számokból látható, hogy a legnagyobb számosságú települést a kis önkormányzati szegmens foglalja magába (ugyanakkor ez nem párosul a legmagasabb lakosságszámot felölelő szegmenssel). A kis önkormányzatok alacsony informatikai ellátottságuk, jelenleg használatban lévő korszerűtlen és szigetszerűen működő rendszereik, illetve finanszírozási képességük miatt kiemelt figyelmet élveznek az önkormányzati ASP szolgáltatásrendszere szempontjából. Az önkormányzati ASP csatlakozás a kis és közepes önkormányzatok esetében eredményezhet komoly előrelépést a szakrendszerek és az általuk nyújtott funkcióbővülés, a szolgáltatás-szint minőségének emelkedése, illetve a térítésmentes szolgáltatás jelentette fenntartási költségmegtakarítás révén. 11/44

12 A nagy önkormányzatok sok esetben fejlett, jól működő rendszereket alkalmaznak, melyek leváltása az ASP 1.0 meglévő funkcionalitású szakrendszereire és standard szolgáltatásaira funkcionális és szolgáltatás-szint (pl. reakcióidő, egyedi igények rugalmas kiszolgálása, testre szabás igénye a fejlesztés során, támogatás) visszalépést jelentene a számukra, és komplex integrációs kihívásokat idézne elő a meglévő lokális rendszereikkel való együttműködés biztosítása. Kis önkormányzat + Támogatott alkalmazások + Térítésmentes szolgáltatás Közepes önkormányzat + Támogatott alkalmazások, funkcióbővülés + Minőségi szolgáltatásrendszer + Megtakarítás Nagy önkormányzat + Költséghatékony, korszerű és szabványos informatikai biztonsági, mentési és üzletmenet folytonossági szolgáltatások + Forrás a meglévő rendszerek továbbfejlesztéséhez Önrendelkezés és rugalmasság Reakcióidő (támogatás, fejlesztés) és support minősége Testre szabhatóság és integrálhatóság 1. ábra: Önkormányzati ASP szolgáltatások hatása A közepes szegmens önkormányzataira vegyes kép a jellemező, azaz jelentősen eltérő lehet az informatikai helyzetük, illetve az ASP szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeik. Így az országos kiterjesztés előkészítése során a közepes szegmens önkormányzatainak helyzet- és igényfeltárása további, részletes vizsgálatot igényel az országos önkormányzati adatkérdőív felmérés és az önkormányzati mintán lefolytatott interjúk eredményei alapján. Ezek alapján eldöntésre kerülhet, hogy szükséges-e a közepes szegmens megkülönböztetése, vagy elegendő a kis és nagy szegmens jelentette megközelítés megkülönböztetése ( lakosságszám alatti és feletti települések); a közepes önkormányzati szegmens meghagyásával ezen önkormányzatok egyedi informatikai helyzetük és ASP igényeik alapján választhatnak, hogy kis vagy nagy önkormányzatként legyenek kezelve az ASP csatlakozás szempontjából. Az egyes önkormányzati szegmensek jellemzői a fejezetben bemutatásra kerülő ASP szolgáltatás csomagok kialakítása során kerülnek figyelembe vételre. 12/44

13 Nyitott kérdések: 3.) Szükséges-e a közepes szegmens megkülönböztetése, vagy elegendő a kis és nagy szegmens megközelítés megkülönböztetése ( lakos alatti és feletti települések)? 4.) A közepes önkormányzatok egyedi informatikai helyzetük és ASP igényeik alapján választhatnak-e, hogy kis vagy nagy önkormányzatként legyenek kezelve az ASP csatlakozás szempontjából? Közös Hivatallal rendelkező önkormányzatok jellemzői A Közös Hivatallal rendelkező önkormányzatok estében kiemelt kérdés a csatlakozó önkormányzatok megcélzott száma, amelynek meghatározása során figyelembe kell venni a Közös Hivatallal rendelkező önkormányzatok és az ASP szakrendszerek jogi környezetét, a Közös Hivatal jelenlegi ügyviteli és adminisztrációs tevékenységének munkaszervezési gyakorlatát, illetve az államigazgatási ügyviteli és adminisztrációs tevékenység integrációjára vonatkozó kormányzati törekvéseket. A Közös Hivatallal rendelkező önkormányzatok tekintetében az alábbiak meghatározása szükséges: Ki lesz az önkormányzati ASP szerződéses ügyfele? Az ASP 1.0 projekt közép-magyarországi megvalósítása során a Kincstár, mint ASP Központ az egyes tagönkormányzatokkal kötött szolgáltatási szerződést, figyelembe véve jogszabályi kötöttségét és az ASP szolgáltatások önkormányzati feladatellátás támogatására való irányultságát. Ugyanakkor az ASP Központ csatlakozó önkormányzatokkal kapcsolatos szerződésmenedzsment és kapcsolattartási feladatai esetében racionálisabb megoldást jelentene időráfordítás és adminisztrációs terhelés szempontjából a Közös Hivatallal történő szerződéskötés, amelyben meghatározásra kerül, hogy mely tagönkormányzatok feladatellátását támogatják az ASP szolgáltatások. Ki és milyen ASP szolgáltatást vesz igénybe? A jelenlegi jogszabályi környezetben ASP szakrendszerenként eltérő a feladatellátás Közös Hivatali vagy tagönkormányzati szintje. Egyedül az Iratkezelő estében biztosított a jogszabályi környezet a Közös Hivatali szintű csatlakoztatásra (tenant), míg a többi szakrendszer esetében tagönkormányzati szinten történik a feladatellátás, így ezek esetében tagönkormányzat szintű szakrendszeri (tenant) csatlakozás szükséges. Hol lesz fizikailag biztosított az önkormányzati ASP szolgáltatásainak elérése, különös tekintettel az ASP által nyújtott hálózati kapcsolatra? A tagönkormányzat szintű szakrendszeri (tenant) csatlakozások esetében jogilag nem 13/44

14 kizárt az ügyviteli és adminisztrációs tevékenység Közös Hivatal székhelyére történő integrációja. Ugyanakkor az ASP szolgáltatások elérésének fizikai helyszínei szempontjából jelenleg jellemző gyakorlat, hogy a Közös Hivatal esetében a munkavégzés mind a Közös Hivatal székhelyén, mind a tagönkormányzati kirendeltségén is zajlik. Az önkormányzati ASP-hez való csatlakozás elviekben megteremti a lehetőséget a Közös Hivatalok jellemzően önkormányzatonként elkülönülő munkaszervezésének újragondolására, hiszen megszűnik a kirendeltségek közötti kommunikációs csatornák hiányosságából fakadó elszigeteltség. Kormányzati szándék függvényében az ASP országos kiterjesztésével megvalósítható a Közös Hivatalok integrációjának erősítése. Ennek mértéke és eredményessége attól függ, hogy az önkormányzati ASP országos kiterjesztése az alábbi eszközrendszer melyikével támogatható meg: jogalkotás révén a feladatellátás vagy csak részlegesen az ügyviteli és adminisztrációs tevékenység Közös Hivatal szintjére történő integrációja; Közös Hivatal munkaszervezés átalakítása révén az ASP szolgáltatások által támogatott ügyviteli tevékenység integrációja a KH székhely önkormányzat fizikai helyszínére, amelynek előremozdításához ösztönző lehet, hogy o az önkormányzati ASP keretében csak székhely szinten valósul meg az NTG hálózatfejlesztés, amit térítésmentesen biztosít az önkormányzati ASP; o így tagönkormányzati szinten az önkormányzatnak piaci szolgáltatás igénybevételével magának kell biztosítania a megfelelő sávszélességű internet elérést. A gazdálkodás terén a Magyar Államkincstár is vizsgálja az integráció erősítésének lehetőségét a közkönyvelés megvalósításával. Tervek szerint a 2000 fő alatti önkormányzatok esetében a költségvetés gazdálkodási hatáskör meghagyása mellett a könyvelés vezetését a Magyar Államkincstár területi igazgatóságai végezhetnék. Összességében megállapítható, hogy jogalkotás hiányában a Közös Hivatallal rendelkező önkormányzatok ASP csatlakoztatása az ügyviteli gyakorlat átszervezése révén többletterhet, szervezeti változáskezelési feladatot és ezzel járó kockázatot fog jelenteni az ASP országos kiterjesztése során. Továbbá mérlegelendő szempont, hogy az önkormányzati ASP jelenlegi szakrendszer portfóliója nem foglalja magába az összes önkormányzati szakrendszert (pl. települési támogatásokat támogató szociális szakrendszer), tehát az önkormányzati ASP-hez való csatlakozást követően is 14/44

15 maradhatnak tagönkormányzati szinten olyan szakrendszerek, amelyek esetén a Közös Hivatal szintű integrált működés technikai feltételei hiányoznak. Így az országos kiterjesztés előkészítése során a Közös Hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében a megcélzott ügyfélszám és az ASP szolgáltatás elérés fizikai helyszíneinek meghatározása további, részletes vizsgálatot igényel az országos önkormányzati adatkérdőív felmérés és az önkormányzati mintán lefolytatott interjúk eredményei alapján. Nyitott kérdések: 5.) Ki lesz az önkormányzati ASP szerződéses ügyfele? 6.) Ki és milyen ASP szolgáltatást vesz igénybe? 7.) Hol lesz fizikailag biztosított az önkormányzati ASP szolgáltatásainak elérése, különös tekintettel az ASP által nyújtott hálózati kapcsolatra? Önkormányzati ASP által kiszolgált önkormányzatok száma A 3177 darab települési önkormányzat közül az önkormányzati ASP által megcélzott, azaz az ASP szolgáltatással kiszolgált önkormányzatok tervezett száma az alábbiak tekintetében került meghatározásra: az 545 darab önálló Polgármester Hivatallal rendelkező önkormányzat mindenképp részét képezi a kiszolgált ügyfélkörnek; a Közös Hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében o ha jogszabályi környezet tekintetében biztosítható a Közös Hivatal szintű szakrendszeri csatlakoztatás, akkor ez országosan a KSH 2014-es adatai alapján további 749 darab önkormányzat kiszolgálását jelenti, amely esetben az ASP által kiszolgált teljes ügyfélszám tervezetten összesen , azaz 1294 darab önkormányzat; o ha tagönkormányzati szintű szakrendszeri csatlakoztatásra kerül sor, akkor az országosan további 1883 darab önkormányzat kiszolgálását jelent, amely esetében az ASP központ által kiszolgált teljes ügyfélszám tervezetten összesen , azaz 3177 darab. 15/44

16 Településszám Kis önk. Közepes önk. Nagy önk. Fővárosi önk. Összesen 1.) Közös Hivatal székhely ) Közös Hivatal tag ) Önálló önkormányzat Összesen (1+2+3) ASP szűkített potenciál (1+3) táblázat: Települések száma szegmensenként 4.3 ASP 2.0 szolgáltatási modell Az ASP országos kiterjesztésével kapcsolatos kormányzati szándék (gazdálkodási és adó szakrendszer országos bevezetése) és a fejezetben meghatározott egyes önkormányzati szegmensek ASP szolgáltatásokkal kapcsolatos eltérő igényeinek együttes kiszolgálásához az önkormányzati csatlakoztatások céljainak pontosabb meghatározása szükséges, illetve ez alapján célzott szolgáltatási csomagok kialakítása javasolt Önkormányzati csatlakoztatások célja Az önkormányzati ASP országos kiterjesztésének célrendszere alapján meghatározható az önkormányzatok ASP csatlakoztatásának céljai, amely önkormányzati szegmensenként eltérő. Kis önkormányzatok: A csatlakoztatás célja a teljes ASP szakrendszer portfólió használata (az ASP 1.0 keretében kialakított szakrendszerek, amelyek köre az ASP 2.0 projekt során bővülhet), tekintettel arra, hogy ez a szegmens jellemzően alacsonyabb informatikai fejlettségi szinttel és ellátottsággal rendelkezik, mint amit az ASP rendszer nyújthat számára. Közepes önkormányzatok: A csatlakoztatás célja az ASP portfólió minél teljesebb körű elterjesztése, funkcióbővülés elérése, minőségi szolgáltatásrendszer kialakítása, figyelembe véve az önkormányzatok eltérő informatikai érettségi szintjét és már meg lévő rendszereit, azok integráltsági szintjét. Nagy önkormányzatok: Ezen szegmens esetében a meglévő informatikai rendszerek integrációs szintje jellemzően magasabb (pl. egyedi workflow rendszerek), mint az, amit az ASP rendszer nyújtani tudna számukra, ezért szükség lehet a szakrendszerek egyedi igények alapján történő továbbfejlesztésére. Ezért a csatlakoztatás célja a nagy önkormányzatok esetében a saját rendszereik önállósága mellett biztosítani a választási lehetőséget az ASP-hez történő csatlakozás tekintetében. Főváros: A Főváros tekintetében a csatlakoztatás egyedüli célja a törvényi kötelezettség biztosítása, azaz az ASP ADÓ szakrendszer bevezetése. 16/44

17 Külön kiemelendő cél minden szegmens esetében az ASP ADÓ rendszer bevezetése (a meglévő ÖNKADÓ kiváltása), továbbá a gazdálkodási rendszerek ASP GAZD szakrendszerre történő lecserélésének ösztönzése, valamint a nagy, esetleg egyes közepes önkormányzatok esetén a bevezetett ASP szakrendszerek mellett a meglévő, de ASP alkalmazással lefedett lokális rendszerek ASP adattárházzal való integrációjának biztosítása ASP szolgáltatás csomagok Az ASP országos kiterjesztésével kapcsolatos kormányzati szándékhoz (GAZD és ADÓ szakrendszer országos bevezetése) és az egyes önkormányzati szegmensek ASP szolgáltatásokkal kapcsolatos eltérő igényeinek együttes kiszolgálásához igazodva, célzott szolgáltatási csomagok kialakítása javasolt az alábbi tényezők figyelembevételével: az önkormányzati csatlakoztatás szakrendszeri hatóköre, amely lehet: o teljes körű, a teljes ASP szakrendszer portfólió bevezetésével; o részleges, az ASP szakrendszerek szűkebb körével (pl. ADÓ, GAZD, IRAT, KERET, ELÜGY vagy a főváros esetén kizárólagosan az ADÓ szakrendszerrel). ASP szolgáltatás igénybevétel kötelezőségének mértéke az önkormányzat számára lehet o kötelező, azaz az ASP szakrendszeri portfólió használata megkerülhetetlen (nem teremt lehetőséget olyan lokális szakrendszer használatára, amelynek van ASP megfelelője); o kötelezően választható, azaz az ASP portfólióból egyes kötelező elemeken túl (pl. ASP ADÓ) további X darab szakrendszer tetszőleges választása kötelező, de az önkormányzat döntése, hogy ezen kötelezően választható körből mely szakrendszer szolgáltatásokat veszi igénybe; o önkéntes, azaz az önkormányzatnak szabad választási lehetősége van a tekintetben, hogy be kívánja-e vezetni az adott ASP szolgáltatást vagy sem (kivéve ASP ADÓ, ahol törvényi kötelezettsége van). ASP szolgáltatáscsomagok technológiai jellege tekintetében az alábbi csomagok kialakítása javasolt: o fix csomag, amely esetében az ASP szakrendszerei, mint integrált ASP szolgáltatásrendszer kerülnek bevezetésre egy önkormányzatnál; o moduláris csomag, amely esetében az ASP szakrendszerei önkéntesen vagy kötelezően választható módon kerülnek bevezetésre egy önkormányzatnál biztosítva azok szabványosított és auditált interface kapcsolatát az önkormányzat meglévő saját alkalmazásaihoz. 17/44

18 a rendszerek egymáshoz való csatlakozásának szempontjából az integráció jellege lehet: o fix integráltság, amely az ASP szakrendszerek és keretrendszer egymással való integrált működését jelenti; o moduláris integráltság, amely esetén az önkormányzatnál lokálisan fennmaradó (de létező ASP megoldással rendelkező) szakrendszert integrálni szükséges az ASP szakrendszerekhez és keretrendszerhez; o ADÓ integráltság, amely során kizárólag az ASP ADÓ szakrendszer integrációját szükséges megvalósítani az önkormányzat fennmaradó, lokális rendszereivel; o adattárház integráltság, amely az önkormányzatoknál használt, ASP megoldással lefedett (vagy annak megfelelő lokális) rendszerek és a központi ASP adattárház egymással való integrációját jelenti. Az ASP szolgáltatási csomagok kialakításánál további fontos szempont az integráció finanszírozási kérdésének eldöntése, azaz hogy közepes és nagy önkormányzatok esetén milyen mértékben támogatott az olyan lokális szakrendszerek ASP keretrendszerhez és adattárházhoz való integrációs fejlesztése, amelyekre van opcionális ASP megoldás, de az adott önkormányzat nem szeretné azt bevezetni. Javasolt egy olyan finanszírozási konstrukció kialakítása, amely során a kötelezően bevezetendő rendszerek (pl. ASP ADÓ szakrendszer) és az ASP keretrendszer, valamint a lokálisan megmaradó, de az adattárház kapcsolatot igénylő rendszerek adattárházzal való kapcsolat kialakítására minden ügyfélszegmens 100%-os támogatást kap, míg az olyan lokális rendszerek esetén, amelyre van megfelelő ASP alkalmazás, az ASP keretrendszerrel való integráció kialakítása saját finanszírozással történne. Ugyancsak saját finanszírozás javasolt a bevezetett ASP szakrendszerek és a fennmaradó lokális rendszerek integrációjára, amennyiben az adatkapcsolat szükséges két rendszer között. A fenti tényezők figyelembe vételével az alábbi három fő szolgáltatási csomag kialakítása javasolt, amelyek jól illeszkednek az egyes ügyfélszegmensek jellemzőihez, továbbá a lehetőségekhez képest hatékonyan és széleskörűen tudják maximalizálni az ASP ügyfélkörének számosságát. Kis önkormányzati csomag: Célja a kistelepülési önkormányzatok alapvető működését támogató standardizált alkalmazások nyújtása, kiváltva az önkormányzat által jelenleg használt alkalmazásokat. Elsődleges szempont a szolgáltatás költséghatékony kialakítása 18/44

19 minimalizált kiegészítő szolgáltatásokkal, valamint az adattárházhoz való integráció biztosítása az ASP szakrendszerek révén. Ezen szegmensnek a teljes körű ASP portfólió bevezetése javasolt kötelező jelleggel, fix csomagú konstrukcióban (ASP szakrendszerek mint integrált ASP szolgáltatásrendszer). Az ASP szakrendszerek és keretrendszer egymással való integrált működésére az adattárházzal való integráció mellett a fix integráció megvalósítása javasolt. 2. ábra: Kis önkormányzati csomag jellemzői Közepes önkormányzati csomag: A csomag célja kiszolgálni a nagyobb települési és városi önkormányzatok igényeit. Elsődleges szempont a modulszerűen összeállítható alkalmazásportfolió biztosítása, amelyekkel az érintett önkormányzatok eltérő igényei jelentős mértékben lefedhetők. A moduláris csomag jellemzően nem tartalmazza az összes ASP szakrendszert, de javasolt a kötelezően bevezetendő szakrendszerek javaslat: ADÓ, GAZD, IRAT, KERET és ELÜGY mellett további szakrendszert kötelezően választhatónak megjelölni a teljes portfólióból, amellyel részlegesen lefedhető a szakrendszerek köre. Az adattárházzal való kapcsolat minden ASP vagy azt helyettesítő lokális szakrendszer esetén kiépítendő, továbbá szükséges megvalósítani a moduláris integráltságot az önkormányzatnál lokálisan fennmaradó (de létező ASP megoldással rendelkező) szakrendszerek és a bevezetett ASP szakrendszerek, illetve keretrendszer között. Ezen 19/44

20 interface-ek kialakításának szükségessége, valamint a lokálisan fennmaradó rendszerek egyben hozzájárulnak az önkormányzati szereplőket kiszolgáló hazai informatikai vállalkozások további fejlődéséhez is. 3. ábra: Közepes önkormányzati csomag jellemzői Nagy önkormányzati csomag: Nagyvárosok illetve Budapest kerületeinek önkormányzatai esetében megfontolásra javasolt egy külön a nagy önkormányzatok igényeire szabott ASP szolgáltatás csomag kialakítása, amelyben a szolgáltatási feladatok minimális mértékben centralizáltak (leginkább csak a kötelező vagy választott ASP szakrendszerek infrastruktúra üzemeltetése szintjén). Így az önkormányzatok önrendelkezésével egyedi igényeikre szabott megoldások valósulhatnak meg, a már meglévő informatika környezetük továbbfejlesztésével, az ASP nyújtotta szinergiák kihasználásával és a beszállítóik megtartásával. A csomag célja, hogy az önkéntes szakrendszeri csatlakozás választásával térítésmentes üzemeltetés mellett közel azonos döntési szabadságot biztosítson a belépő önkormányzatok számára, mint az önálló alkalmazásüzemeltetés. Ez a modell egyben biztosítja azt is, hogy az önkormányzati informatikai piac konszolidációja a legkevésbé legyen hátrányos a hazai piaci szereplők számára, hiszen meghagyja a lehetőséget a lokális rendszerek használatára (illetve annak integrációs fejlesztésére) a meglévő informatikai szállítói bázis közreműködésével. 20/44

OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET

OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET Téma neve/címe: Integrált ügyfélszolgálat kialakítása Téma gazdája: Lakatos András Jegyzetkészítő: Lakatos András További résztvevők: Csiba András Kovács István Lackó Péter

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Elektronikus Közigazgatás megvalósítása

Elektronikus Közigazgatás megvalósítása Elektronikus Közigazgatás megvalósítása Út a digitális társadalom felé Hajzer Károly informatikai helyettes államtitkár Elektronikus kormányzati szolgáltatások biztonsági szint emelése Cél: A üzembiztosan

Részletesebben

az önkormányzati ASP-központ példáján szemléltetve

az önkormányzati ASP-központ példáján szemléltetve az önkormányzati ASP-központ példáján szemléltetve Önkormányzati ASP-központ Az első olyan átfogó közigazgatási alrendszer, amelynek a tervezése kezdetektől fogva az új SZEÜSZ terminológiára illetve az

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK HELYZETE ÉS

ÖNKORMÁNYZATOK HELYZETE ÉS ÖNKORMÁNYZATOK HELYZETE ÉS KITÖRÉSI PONTJAI INFORMATIKAI SZEMPONTBÓL Keringer Zsolt irodavezető Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Informatikai és Infokommunikációs Iroda e-mail: keringer@szombathely.hu

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben

Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben HOUG Siófok, 2014. március 26. Szalontay Gyöngyi Vezető Szakértő NISZ Zrt. Szabó Gábor Csoportvezető R&R Software Zrt. Tartalom Szabó Gábor Essbase áttekintés

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Dr. Baja Ferenc kormánybiztos 2008. április 29. Áttekintés Problémák Paradigmaváltás E-közszolgáltatások stratégiai modellje EKOP ÁROP mint

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS)

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) ELŐADÁS TARTALMA - SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSOK - TÁMOGATÁS MENEDZSMENT INFORMATIKAI MEGOLDÁSA A 272/2014. (XI. 5.) KORM.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

KIR 2.0 A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása

KIR 2.0 A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása A köznevelés információs rendszere Jogszabályi környezet határozza meg a kapcsolódó

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai GISopen Földmérési és Távérzékelési Intézet TAKARNET24 szolgáltatásai A TAKARNET24 projekt a Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül Az adatszolgáltatás tekintetében

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Az ESR 112 komplex informatikai támogató rendszerének működését biztosító IP alapú hálózat megvalósítása

Az ESR 112 komplex informatikai támogató rendszerének működését biztosító IP alapú hálózat megvalósítása Az ESR 112 komplex informatikai támogató rendszerének működését biztosító IP alapú hálózat megvalósítása Csillag Imre ORFK GF Informatikai Főosztály ESR 112 projekt hálózati munkacsoport vezető Új közszolgálati

Részletesebben

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt Keringer Zsolt irodavezetı e-mail: keringer@szombathely.hu Elektronikus ügyintézés megvalósításához szükséges környezet Jogszabályok (országos,

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban Gombás László Krasznay Csaba Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company HP Informatikai Kft. 2011. november 23. Témafelvetés 2 HP Confidential Cloud

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 INFOKOMMUNIKÁCI CIÓS STRATÉGI GIÁK Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 Miről l szól l a stratégia gia 1. A térség gazdasági erősítése 2. A lakosság közérzetének

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Önkormányzati megújulás konferencia 2011

Önkormányzati megújulás konferencia 2011 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Önkormányzati megújulás konferencia 2011 2011. november 3 4. Dr. Ignácz István általános elnökhelyettes A KEK KH a közigazgatás központi

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése IDEGEN NYELVI KÉPZÉSEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA A TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) 2009.december2-iülésére Tárgy:Döntésa BudaörsVárosáltalbenyújtandó ASP központkiépítésérőlés fenntartásárólszólópályázathoztörténőcsatlakozásról

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL GIS Open 2006. 1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS a magyar ingatlan-nyilvántartásban a jogi és térképi adatok egységet képeznek természetes elvárás az adatok integrált rendszerben történő kezelése

Részletesebben

Az államháztartás számviteli rendjének időszerű kérdései. Tavaszi Zsolt általános elnökhelyettes

Az államháztartás számviteli rendjének időszerű kérdései. Tavaszi Zsolt általános elnökhelyettes Tavaszi Zsolt általános elnökhelyettes A közpénzügyi szabályozás új rendszere 2012. január 1-től Magyarország Alaptörvénye 2011. évi CXCIV. törvény a gazdasági stabilitásról 2011. évi CXCV. törvény államháztartásról

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK Dr. Magyar Gyöngyvér Szakmai vezető, 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Keszthely 2014. november 14. ELŐADÁS TÉMÁI TÁMOP 5.4.2-12

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16.

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. 1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. Tel.: 06-1-461 461-33-00 Az IT Információs Társadalom Kht. segítõ tevékenysége a pályázatok elõkészítésében Farsang Attila regionális irodavezetõ Miskolc, 2004. február

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában dr. Kása Karolina, osztályvezető, NRSZH Siófok, 2013. május 16. 4. Az Igénybevevői Nyilvántartás

Részletesebben

NIIF Sulinet szolgáltatásai

NIIF Sulinet szolgáltatásai 2013. március 28. Networkshop 2013 Sopron Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet Történeti áttekintés Közháló 2004-ben: Internet hozzáférés biztosítása Szélessáv elterjesztése Problémák ismertek 2010-2011

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére A NAPIREND SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (PTR)

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (PTR) TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (PTR) 1 Célok Adatbázis-alapú közhiteles nyilvántartás kialakítása az alapított, a meghirdetett

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Sarlósi Tibor 2012. február 28. Érintett területek 1 Diagnózis 2 Stratégiamenedzsment 3 Folyamatmenedzsment 4 Projektmenedzsment 6 rendszerek

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

NEMZETI HÁLÓZATFEJLESZTÉSI PROJEKT (NHP) Ezidáig és tovább. 2013.10.03. Bancsics Ferenc Projekt koordinátor

NEMZETI HÁLÓZATFEJLESZTÉSI PROJEKT (NHP) Ezidáig és tovább. 2013.10.03. Bancsics Ferenc Projekt koordinátor NEMZETI HÁLÓZATFEJLESZTÉSI PROJEKT (NHP) Ezidáig és tovább 2013.10.03. Bancsics Ferenc koordinátor http://www.hte.hu/web/infokom2012/program#kormányzatiinfokommunikáció 2 Az indulás 2011. július: Az Állam

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben