E-ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK"

Átírás

1 E-ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL

2

3 6. E-ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK 6.1 LOGO INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI MEGOLDÁS Az önkormányzati igényeket minden területen kielégítő, professzionális, számos módon bővíthető, a mai és a jövőbeli kihívásokra egyaránt választ adó rendszereket fejlesztettünk ki, melyek tökéletesen az ügyfél igényeire szabhatóak, a legkülönbözőbb platformokon alkalmazható megoldásokat jelentenek. LoGo Integrált önkormányzati informatikai megoldás A rendszer, az önkormányzat belső ügyviteli folyamataiba beépülve támogatja a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést és kommunikációt az önkormányzat és a lakosság, valamint az önkormányzat és az üzleti szféra, - a társintézmények és - a hatóságok között. Moduláris felépítésének köszönhetően, kifogástalanul alkalmazkodik az önkormányzat igényeihez, a már meglévő informatikai megoldásokhoz, másrészt hosszú távú továbbfejlesztési lehetőségeket rejt. LoGo-DW Adattárház megoldás önkormányzatok számára A rendszer az önkormányzatoknál található, különböző forrásokból (különálló önkormányzati rendszerek adatbázisai, fájlok, papír alapú dokumentumok) származó információkat egy központi adatbázisba szervezi, melyből lehetőség nyílik kiszolgálni az önkormányzat belső igényeit, valamint egy publikus portál felületen keresztül az önkormányzat társintézményeinek, illetve a KKV-nak az igényeit. Referenciák Megoldásaink jelenleg két Megyei Jogú Város szintű referenciával rendelkeznek. Pécsett a LoGo integrált önkormányzati informatikai megoldásunk működik, míg Tatabányán a LoGo-DW adattárház megoldásunk került bevezetésre. Emellett Siklós és Szigetvár városok önkormányzata, ASP szolgáltatás keretében veszi igénybe LoGo rendszerünk tanúsított iratkezelési szolgáltatásait (LoGo-Iratkezelő) LoGo Integrált önkormányzati informatikai rendszer A LoGo rendszer egyik legnagyobb előnye annak rugalmas, moduláris felépítése. Ez egyrészt lehetővé teszi, hogy a rendszer kifogástalanul alkalmazkodjon az ügyfelek igényeihez, a már meglévő informatikai megoldásokhoz, másrészt biztosítja a rendszer jövőbeli továbbfejlesztésének lehetőségét. Az Európai Unió egy ajánlás formájában elvárásokat határozott meg a tagállamok számára az állampolgároknak, ill. az üzleti élet szereplőinek elektronikusan nyújtandó közszolgáltatások körére, és azok interneten keresztül történő igénybevételének szintjeire vonatkozóan. Az ajánlás négy elektronikus szolgáltatási fejlettségi szintet különböztet meg. Rendszerünk képes a negyedik, legfejlettebb szintet elérő elektronikus szolgáltatások, az ügyfél hivatalban történő személyes megjelenése nélkül történő ügyintézés nyújtására. Vannak azonban olyan szolgáltatások, illetve ügyek (pl. ahol illetékbélyeg formájában különféle díjak befizetésére van szükség), melyeket a jelenleg érvényes törvényi szabályozás miatt csak alacsonyabb (második vagy harmadik) szintű szolgáltatás keretében lehet intézni. A LoGo rendszer rugalmas kialakításának köszönhetően a törvényi környezet változása után azonnal elérhetővé, intézhetővé válnak ezek az ügyek is negyedik szintű szolgáltatások keretében. Tovább növelve az önkormányzatok szolgáltató tevékenységének minőségét.

4 A LoGo rendszer általános felépítése A rendszer az ultravékony klienses többrétegű számítógépes architektúra előnyeit kihasználva - úgy került kialakításra, hogy a felhasználók bármely számítógépről, egy internet böngésző alkalmazás segítségével érhessék el a jogosultságuknak megfelelő rendszerszolgáltatásokat, funkciókat. Ennek köszönhetően egy átlagos számítógépen, speciális számítástechnikai ismeretek és telepítés nélkül férhetnek hozzá a jogosultak a LoGo nyújtotta előnyökhöz. A LoGo rendszer moduláris felépítésű, ami azt jelenti, hogy az alábbiakban bemutatásra kerülő modulok mindegyike az egyéni igényeknek megfelelően építhetőek be a rendszerbe attól függően, hogy mely modulok által nyújtott szolgáltatásokra van szüksége a Megrendelőnek. A rendszermodulok felhasználói felületeinek összefogását egy Portál valósítja meg, melynek köszönhetően a különböző modulok egy egységes, jól átlátható, jól menedzselhető, struktúrált, személyre szabható felületen jelennek meg. A rendszer különböző csatornákon (levélben, faxon, telefonon, személyes ügyintézés során, en és a Web-en) keresztül érkező kéréseket képes kezelni, melyeket a szükséges érkeztetés, iratmozgás (átadás átvétel), szignálás, iktatás után a megfelelő ügyintéző felé irányítva, megindulhat az ügyintézési folyamat. A rendszer egyben támogatást nyújt a postázáshoz, a kimenő levelezés lebonyolításához. A LoGo integrált önkormányzati rendszer vázlatos felépítése Fax, levél, Ügyintézők Iktatás, ügyiratkezelés Folyamatkezelés személyes megrendelés Telefon Online információkérés, ügyindítás Online információkérés, ügyindítás WEBPORTÁL BELSŐ PORTÁL Általános nyílvántartó ÜGYVITELI MODULOK Alaptérkép, címtörzs Bejelentéskezelő E-közgyűlés Adóügy Szociális, családügy Gyámügy Általános hatósági modul TÉRINFORMATIKAI MODULOK Kkv Építéshatóság Közterület- és útnyílvántartás Településrendezés Online információkérés, ügyindítás Közműnyílvántartás Ingatlanvagyon-kataszter

5 Iratkezelés (Tanúsított megoldás) Az integrált önkormányzati informatikai rendszer egyik legfőbb feladata az önkormányzati munkával kapcsolatos összes irat és dokumentum elektronikus formában történő naprakész kezelése, tárolása, nyilvántartása. A rendszer elválaszthatatlan részét képezi az iratkezelő modul, mely az iktatáshoz, ügyiratkezeléshez kapcsolódó dokumentálási feladatokat látja el. A megoldás tanúsítását a CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Ház Kft. végezte el. A minősítési eljárás eredménye szerint a rendszer kibővítetten teljesíti (elektronikus aláírás és ügyfélkapus azonosítás támogatása) a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeit. Az iratkezelő főbb szolgáltatásai Érkeztetés, postabontás Szignálás: Érkeztetett iratok elektronikus szignálásának támogatása. A rendszer a szignált iratokról a címzettnek figyelmeztetést küld, és támogatja az iratoknak az elektronikus formában történő eljuttatását a megfelelő ügyintézőhöz. Irat átadás, átvétel: Az iratok szervezeten belüli mozgásának követését támogató funkció, amely segítségével pontosan lekövethető, hogy az egyes iratok kinél és milyen célból találhatóak meg, illetve, hogy az iktatás előtt minden szükséges személyhez eljutott-e a megfelelő irat. Iktatás: A megoldás támogat minden olyan iktatással kapcsolatos tevékenységet, melyet a 24/2004-es együttes rendelet előír. Iktatni lehet főszámra, alszámra. Az iktatás során rögzíteni kell az irattári tételszámot valamint az irat főbb jellemzőit. A szoftver támogatja a hatékony keresést, lehetővé teszi az irat ügyintézőhöz történő áthelyezését, határidőbe helyezését vagy irattárba, levéltárba helyezését. Selejtezés: A rendszerben előre rögzíthető (az irattári tervben megfogalmazott) selejtezési szabályok és időpontok alapján összeállíthatóak a megfelelő selejtezési listák és iratok. Szkennelés támogatás: A rendszerhez igény szerint nagyteljesítményű szkenner csatlakoztatható, illetve integrálható. A szkenner segítségével a irat elektronikus formában is rendelkezésre áll, így az iratok kép formájában bármikor hozzáférhetővé válnak, illetve az ügyintézés során nincs szükség az iratok fizikai mozgatására. A szkennelés támogatásnak köszönhetően megvalósulhat a teljesen elektronikus iratmenedzsment. Statisztikák lekérdezése: A rendszer paratméterezhető, rugalmas lekérdező felületet biztosít a felhasználók számára, amellyel állandó, illetve az aktuális igény szerint összeállított statisztikák hozhatóak létre. Ügyféltörzs: A rendszer rendelkezik egy ügyféltörzzsel, amelyet manuálisan lehet karbantartani vagy tömegesen is feltölthető egyéb adatbázisból. Expediálás: Az intézményben keletkezett és onnan kiküldött iratok nyilvántartása hasonlóan fontos, mint a beérkezett iratoké. Lehetőség van annak nyilvántartására, hogy kinek mely iratok, mikor lettek kipostázva. A rendszer segítséget nyújt a postakönyvek elkészítéséhez és a visszaérkezett tértivevények nyilvántartásához is. A rendszerben többszintű felhasználói struktúra alakítható ki, az egyes felhasználói szintekhez pedig különböző jogosultságok rendelhetők hozzá. Így különböző jogok adhatók például az iktatóknak, ügyintézőknek, vezetőknek. A rendszer együttműködik a WEB portál modullal, automatikusan fogadja a WEB-ről indított ügyeket. A rendszer kifejlesztésekor a következő jogszabályokat, ajánlásokat vettük figyelembe: 12/2005.(X.27.) IHM rendelet - az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól 195/2005.(IX.22.) Korm.rendelet - az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes használatáról 194/2005.(IX. 22.) Korm.rendelet - az elektronikus aláírásokra vonatkozó követelményekről 193/2005.(IX.22.) Korm.rendelet - az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet - a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi XC. törvény - az elektronikus információszabadságról évi CXL. törvény - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi LXVI. - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről SEGÉDANYAG a községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi, valamint a fővárosi és a megyei önkormányzat képviselő-testülete hivatala által elkészítendő (elektronikus/papír) Egyedi Iratkezelési Szabályzatok megalkotásához évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról

6 Ügyviteli modulok Az ügyviteli modulok megkönnyítik a közigazgatással kapcsolatos feladatok ellátását. A modulok támogatják a beérkező és a különböző munkafolyamatok során keletkező dokumentumok feldolgozását, feladatok kiosztását, az ügyek állapot követését. Bejelentéskezelő Feladata az állampolgári, képviselői, közületi (stb.) panaszok és bejelentések regisztrálása és nyilvántartása, valamint az egyes bejelentések eredményeként elinduló folyamatok kezelése, és azok állapotainak lekérdezhetősége a WEB Portálon keresztül. A modul lehetővé teszi ügykezelői statisztikák készítését (nyitott és lezárt reklamációk, illetve panaszok száma és átlagos ügyintézési ideje kategóriánként, típusonként, elintézettség szerinti bontásban; ügyintézők teljesítménye; ügyfelek aktivitása). Adóügy Integrált Adóügyi rendszerünk a jelenleg kötelezően használandó ÖNKADÓ programmal együttműködve, azt továbbfejlesztve, kiegészítve támogatja a web portálon keresztül történő elektronikus adóbevallást és annak kezelését, a statisztikakészítési kötelezettségnek megfelelő nyilvántartások vezetését, jelentések készítését. Támogatja az adóbehajtói munkát, adóérték becslések készítését, valamint regisztrált és bejelentkezett felhasználók webes felületen történő adószámla információinak lekérdezését. KKV ügyek Feladata az önkormányzat illetékességi területén működő kis- és középvállalkozások információs támogatása, az engedélyezési eljárások felgyorsítása a webes ügyintézésen keresztül. A támogatás a vállalkozások ill. vállalkozói engedéllyel rendelkezők elérési és tevékenység-adatainak tárolásán és rendelkezésre bocsátásán túl, a települést illetve a KKV-ket érintő aktuális önkormányzati és EU-s pályázatok nyilvántartására, valamint az odaítélt támogatások közzétételére is kiterjed. Szociális-, családügy A Szociális- és családügyi modul teljes körűen és tökéletesen lefedi, támogatja, illetve dokumentálja az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a szociálpolitika ügyekkel kapcsolatban felmerülő ügyintézői feladatokat. Lehetőséget biztosít arra, hogy a teljes ügyintézés minden fázisa feldolgozható legyen a számítógépen, beleértve a segélyigények feldolgozását, az előzményezést, a döntés előkészítést, a határozathozatalt, a támogatások kifizetését, a támogatások utáni állami visszaigénylést, a vezető információszolgáltatást valamint a hivatalos statisztikák elkészítését (KSH OSAP1206, OSAP1672, OEP jelentés, NYENYI adatszolgáltatás.) A Szociális- és családügyi modul integrált adatkapcsolatban van az iktatással, a dokumentumtárral és a folyamatkezelő rendszerrel. Biztosítja a lakossági és egyéb ügyfélkérelmek és beadványok elektronikus Interneten történő benyújtásának lehetőségét, a lakosság felé történő on-line kapcsolat a Web portálon keresztül valósul meg. Gyámügyi modul A modul a körzeti gyámhivatalok, valamint az önkormányzatok jegyzői hatáskörbe eső gyámügyi feladatok munkáját támogatja - a 149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvények előírásainak megfelelően. A támogatás a személyi- és vagyoni ügyek nyilvántartásától az ügymenet nyilvántartáson át a határozatkészítés, listázások, statisztikák készítésének munkafolyamataira terjed ki. A modul mögött az e-közigazgatás közös adatbázisa áll, melyben valamennyi szakág modulja által kezelt adat nyilván van tartva. EDIT Az önkormányzati testület és bizottságainak munkáját támogatja. Végigkíséri a munkaterv- és előterjesztés készítés, a határozat- és rendeletalkotás, valamint a jogászi, bizottsági elnöki, jegyzői és polgármesteri kontroll folyamatát. A modul lehetővé teszi a nyilvános dokumentumok, és a szavazások eredményeinek Web portálon keresztül történő publikálását a lakosság számára. Általános hatósági modul Az általános hatósági modul segítségével bármely hatósági ügy lefedhető a rendszerben fejlesztői beavatkozás nélkül. A modul támogatja az érintettek, beadandó iratok, ügyintézési határidő kezelését, valamint a különböző dokumentumok létrehozását szabadon definiálható sablonokon keresztül. Megfelelő jogosultság esetén lehetőség van alszám automatikus kérésére, statisztika kikódolására, valamint a kimenő levelezés elérésére, köszönhetően az iktatás, ügyiratkezelés modullal való integrált kialakításnak. Folyamatkezelő A folyamatkezelő motor az önkormányzati feladatokat paraméterezhetően leírva tartalmazza. A könnyen kezelhető grafikus felület segítségével a munkafolyamatok széles spektruma modellezhető a rendszerben, amely így lehetővé teszi feladatok kiosztását, valamint az egyes ügyek állapotának a követését. Megadható, hogy egy adott típusú ügy jellemzően milyen feladatokon keresztül zárul le, ezen feladatoknak ki a felelőse, mi a határideje, milyen integrált tevékenységek támogatják a felhasználót a feladat végrehajtásában, illetve előre definiálható a feladatok sorrendisége is. A rendszer ugyanakkor képes kezelni a kivételeket is (normál ügymenetbe nem tartozó feladat, egyedi sorrend, határidő módosítás, átszignálás stb).

7 Térinformatikai modulok Az önkormányzatok feladataihoz szükséges, illetve azok eredményeként előálló adatok nagy része térbeli objektumokhoz köthető. Ezek a térbeli objektumok megjeleníthetőek egy térinformatikai alaprendszer segítségével. Ez többek között egyszerűbb folyamatok alkalmazását, áttekinthető adatmegjelenítést, illetve hatékony döntéstámogatást tesz lehetővé. A térinformatikai alaprendszer tartalmazza az alaptérképet, illetve az alaptérképpel integrált, címregisztert, mely a címadatok rendszerezett tárolására, karbantartására nyújt hatékony megoldást. A térinformatikai alaprendszerre az alábbi modulok épülnek. Építéshatóság Feladata az építésügyi hatósági eljárások ügymenetének informatikai támogatása. Az alrendszer támogatja a gyakorlatban sűrűbben előforduló építésügyi hatósági eljárásokat, valamint segítséget nyújt más, ritkábban felbukkanó ügyek gyors és jogszerű intézésére. A rendszer kialakítása során alkalmazott tevékenységközpontú megközelítés eredményeképpen tetszőleges új ügytípusok is felépíthetők, kezelhetők. Közterület- és útnyilvántartás Az önkormányzat kezelésében lévő közterületek, útszakaszok, parkolók, csomópontok stb. szöveges és grafikus adatainak (térképek, fényképek) nyilvántartását és kezelését a vonatkozó 5/2004 GKM rendelet előírásait figyelembe véve támogató modul. A modul ezen kívül további adatkörökkel bővíthető. Ingatlanvagyon-kataszter Feladata az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok teljes körű nyilvántartása, az ingatlanvagyonnal való gazdálkodás és a helyi és központi döntések támogatása elemzési és lekérdezési funkciók révén. Településrendezés Feladata a településrendezési feladatok ellátásának elősegítése, az ezzel kapcsolatos szabályozások kezelése, térinformatikai eszközök biztosításával. A modul részét képezi egy karbantartó felület és lehetővé teszi az adatok publikálását is. Közműnyilvántartás A közmű-nyilvántartási alrendszer lehetőséget nyújt az egységes digitális közmű-nyilvántartási alaptérkép, valamint a szakági tartalom megjelenítésére, adatlekérdezése és az adatok bizonyos intézmények és a közműszolgáltatók felé való publikálására. A modul részét képezi egy karbantartó felület és lehetővé teszi az adatok publikálását is.

8 6.1.2 LoGo-DW Adattárház megoldás önkormányzatok számára A rendszer az önkormányzatoknál található, különböző forrásokból (különálló önkormányzati rendszerek adatbázisai, fájlok, papír alapú dokumentumok) származó információkat egy központi adatbázisba szervezi, melyből lehetőség nyílik kiszolgálni az önkormányzat belső, valamint egy publikus portál felületen keresztül az önkormányzat társintézményeinek, illetve a KKV-nak az igényeit. A LoGo-DW-nek köszönhetően lehetőség nyílik az önkormányzati adatvagyon értékesítésére, üzleti és közcélú felhasználására. A rendszer az ezen a területen piacvezető Oracle cég termékeire épül. A rendszer az ultravékony klienses többrétegű számítógépes architektúra előnyeit kihasználva - úgy került kialakításra, hogy a felhasználók bármely számítógépről, egy internet böngésző alkalmazás segítségével érhessék el a jogosultságuknak megfelelő szolgáltatásokat, funkciókat. Ennek köszönhetően egy átlagos számítógépen, speciális számítástechnikai ismeretek és telepítés nélkül hozzáférhetőek a rendszerben tárolt adatok. A rendszer funkcionális felépítése Az alábbi ábra a rendszer funkcionális felépítését szemlélteti, mely három nagyobb csoportba sorolható: SZÖVEGES ÉS TÉRKÉPI ADATOK AUTOMATIZÁLT ÁTTÖLTÉSE FORRÁSRENDSZEREK ORACLE WAREHOUSE BUILDER Magánszemélyek INTERFACE V3.1 ADATTÁRHÁZ PORTÁL KKV-k SZÖVEGES ÉS TÉRKÉPI ADATOK KÉZI FELVITELE Belső felhasználók FÁJL- ÉS PAPÍRALAPÚ DOKUMENTÁCIÓK EGYEDILEG KONFIGURÁLHATÓ FELTÖLTŐ FELÜLET Intézmények, Hatóságok

9 Előkészítés, adatbetöltés és adatjavítás A rendszer a különálló önkormányzati rendszerekből (elsődleges adatbázisok) gyűjti össze, és tölti át az adatokat egy központi adatbázisba, az Adattárházba (másodlagos adatbázis). Az adatok összegyűjtését egy átlátható grafikus felület teszi könnyen elvégezhetővé és menedzselhetővé Automatikus adatfrissítés/adatbetöltés A modul támogatja az adattárházban található adatok kézi és automatikus frissítését, szabadon beállítható ütemezés, és sorrendiség szerint. Ennek köszönhetően a rendszerben mindig a legfrissebb adatok találhatóak meg. Nem fordulhat elő olyan eset, hogy az Adattárházban található adatok nem egyeznek meg az önkormányzat különböző rendszereiben tárolt adatokkal. Személyes adatok A rendszer képes arra, hogy törölje a személyes adatokat (anonimizálás) az áttöltés során. Ez a lehetőség biztosítja, hogy ne kerülhessenek ki személyes adatok a rendszerből. Amennyiben a személyes adatok törlése nem megoldható, vagy egy későbbi azonosítás érdekében szükség van rájuk az adattárház rendszerben, akkor azokat a rendszer titkosított módon tárolja. Betöltött adatok ellenőrzése, betöltési adathibák kezelése Az áttöltésre kerülő adatokat a rendszer ellenőrzi, és ha hibát talál az adatok között, akkor arról feljegyzés készül. A napló segítségével könnyen kiszűrhetővé vállnak az adathibák. Adat-konzisztencia, adatintegritás biztosítása A rendszer biztosítja, hogy az áttöltés során nem keletkeznek ellentmondások az adatbázisban, az adatok nem keverednek össze. Adatbányászat Az adatbányászat segítségével az adattárházban fellelhető nagytömegű adatok, információk gyorsan nyerhetőek ki, kérdezhetőek le és elemezhetőek tetszőleges módon. Az adattárházban található adatok lekérdezése, elemzése előre kialakított, valamint a felhasználó által szabadon összeállítható lekérdezések, elemző függvények segítségével történhet. A rendszer támogatja különféle vezetői jelentések, valamint tematikus térkép alapú lekérdezések összeállítását és megjelenítését is. A rendszer a lekérdezési és riport-összeállítási feladatokat jól átlátható grafikus felület segítségével teszi könnyen elvégezhetővé és menedzselhetővé. Az adatbányászattal kapcsolatos főbb szolgáltatások: Lekérdezések és Riportok összeállítása A megfelelő jogokkal rendelkező felhasználók maguk állíthatnak össze lekérdezéseket és riportokat, melyeket elmenthetnek, újra lekérdezhetnek, illetve tovább szűrhetnek. Összehasonlítások Terv típusú adatok esetén lehetőség van azok összehasonlítására a tényadatokkal, valamint a terv típusú adatok alapján lefúrni az adatbázisba a tényadatokhoz. Lekérdezések exportálása Lehetőség van a lekérdezett adatok exportálására, elmentésére és mozgatására előre definiált fájlformátumokban (pl.: Excel). Publikációs/grafikus felület A publikációs felület egy portál jellegű megoldás, amely átlátható, konfigurálható grafikus felhasználói felületen biztosít lehetőséget a bemutatott tevékenységek ellátására a bejelentkezéstől, a lekérdezések összeállításán át az adminisztrációs feladatokig. A publikációs felület további szolgáltatásokkal növeli a rendszer használhatóságát: Fórum modul: tetszőleges tárgykörben internetes fórumok indítása moderátori szerepkör biztosítása mellett Támogatja különféle felmérő kérdőívek létrehozását, kitöltését és a felmérések összegzését Eseménykezelés támogatása: előre definiált feltételek bekövetkezése esetén különféle események indítása Elektronikus levelezés támogatása levélsablonok kialakítására, csoportok létrehozására, ek küldésére Hírlevél készítésének és küldésének támogatása Fájlletöltés támogatása SMS küldések lehetősége csoportok és egyedi felhasználók számára Többszintű jogosultsági rendszer a portál nyújtotta többlet funkciók megosztására, egyénenként és csoportonként Új funkciók, menüelemek, nézetek létrehozásának lehetősége, programozás nélkül Monitoring rendszer a portál használatot jellemző statisztikai kimutatások készítésére Javítás, visszalépés támogatása Munkafolyamatok létrehozásának, kialakításának, ábrázolásának támogatása Elektronikus aláírás használatának támogatása

10 6.2 VÁROSI PRIVÁT FELHŐ Napjaink egyik meghatározó infokommunikációs megatrendje a cloud-, vagyis a felhőalapú szolgáltatások. A T-Systems Magyarország Városi privát felhő megoldása egy település vagy akár több település szövetsége számára nyújthat rugalmas és költséghatékony módon a működésüket támogató informatikai és telekommunikációs infrastrukturális hátteret. A városi intézmények informatikai alkalmazásai így lényegesen gazdaságosabban működtethetők, a lakosság számára pedig akár ingyenes, egységes virtuális környezet kialakítására is lehetőség nyílik. A legkülönbözőbb alkalmazások térnyerésével az önkormányzatok és cégeik sok esetben újabb és újabb szerverek telepítésével igyekeznek ellátni a megnövekedett kapacitásigényt a már meglévők fenntartása mellett. Ez a megoldás több hátránnyal is jár: egyes gépek kihasználatlanul érnek el az élettartamuk végéig; összességében jelentős számítási és/vagy tárkapacitás áll rendelkezésre a géptermekben, a rendszer mégis lassú; az egyre összetettebb megoldások külső és belső szakértők folyamatos foglalkoztatását teszik szükségessé; nagy kihívást jelent fenntartani a heterogén háttérrendszer magas biztonsági szintjét; az üzemeltetés során jelentős meddő licenc- és támogatási költség merül fel. A T-Systems Magyarország Városi privát felhő szolgáltatása ezekre a problémákra ad rugalmas és költséghatékony megoldást. A közösségi privát felhőből lehetőség van internetes portálok hosztolására, levelezőrendszer kialakítására vagy akár egyes e oktatási célok támogatására. Az infrastruktúra alkalmas az önkormányzati működés során használt rendszerek kiszolgálására, sőt akár városi wifiszolgáltatás is kiépíthető a segítségével. Gazdasági és környezeti előnyök A rendszer működéséhez szükséges szoftverkomponensek nagyobbrészt ingyenes programok, ami jelentős megtakarítást eredményez. A hardverkomponensek biztosítása szükséges, de kiemelt rendelkezésre állásra nem minden esetben van szükség, így a költségek fajlagosan alacsonyan tarthatók. A gazdaságosság egyben környezetbarát is, hiszen a hatékony működés kevesebb áramfogyasztással jár, valamint kevesebb az amortizálódó eszköz is, így a biológiai lábnyom jelentősen csökkenthető. Virtuális gépek a felhőből Számos online működtethető szolgáltatás fő gátja manapság, hogy a rendszerek heterogének, így a mindenki számára megbízhatóan működő fejlesztés igen költséges és időigényes. Egységes rendszerek létrehozásával azonban a költségmegtakarításon túl az ITbiztonsági szint is nagymértékben növelhető. Az egységesség megteremtése érdekében a felhasználók azonos szoftverekkel ellátott, egységesen felügyelt és más szempontból is homogén online fiókokhoz ún. virtuális desktopokhoz férhetnek hozzá. A felhasználók egy portálon keresztül történő regisztráció után igényelhetik a hozzáférést. A felhasználónak csupán megfelelő minőségű és sávszélességű interneteléréssel kell rendelkeznie ahhoz, hogy e virtuális gépet bármikor és bárhonnan el tudja érni. A Városi privát felhőből kiszolgált virtuális gépek rendszere lehetővé teszi, hogy egy településen vagy településcsoporton belül egységes alkalmazásokat használjanak az önkormányzat dolgozói, beszállítói, sőt akár polgárai is. Az új rendszerek bevezetése és tesztelése, az esetleges hibák kezelése is egyszerűbbé és gyorsabbá válik. A saját virtuális felületükön a felhasználók privát dokumentumaikat, levelezésüket is tárolhatják és elérhetik anélkül, hogy ahhoz más hozzáférhetne. A Városi privát felhő szolgáltatásai: virtuális szerverek az önkormányzatok és az általuk működtetett társaságok számára; egységes környezet biztosítása a virtuálisdesktop-szolgáltatásban a lakosság, partnerek számára; egységes privát/vállalkozói kezelés akár városi szinten. Megvalósítás A megvalósítást egy város, egy járás vagy akár több település együttesen is kezdeményezheti. A T-Systems Magyarország szakértői a megrendelő igényeinek megvalósításához szükséges felméréseket követően alakítják ki a kívánt informatikai környezetet az önkormányzati vagy szolgáltatói adatközpont helyszínén. A rendszer elemei: fizikai infrastruktúra: hálózati eszközök szerverek tároló-, archiváló- és mentőrendszer alkalmazáskiszolgáló virtuális szerverkontroller operációs rendszerek biztonsági rendszer alkalmazások levelezés böngészés dokumentumkezelés az önkormányzat által fontosnak ítélt alkalmazások előre telepítése

11 6.3 INTELLIGENS KÖZÖSSÉGI KÁRTYARENDSZER A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSHOZATALBAN Egy közösség életének megszervezése során nemcsak a helyi érdekű közszolgáltatások elektronikus úton történő igénybevételének lehetőségével könnyíthetők meg a lakosság mindennapjai, de manapság adottak a közéletben való részvételt ösztönző és egyszerűbbé tévő technológiák is. A Telekom Csoport eszavazás és egyűlés megoldása bármely kisebb vagy nagyobb közösség önkormányzat, gazdasági társaság, intézmény stb. életét érintő jelentős kérdésekben teremti meg a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét online módon, akár fizikailag egymástól távol lévő szereplők között. A közösségi döntéshozatali jogok elektronikus úton történő gyakorlása költséghatékony, kényelmes, gyors és gördülékeny folyamatokat tesz lehetővé, amelyek révén minden korábbinál több érintett vonható be a közösségi döntéshozatalba. E-SZAVAZÁS A Magyar Telekom számára kifejlesztett, közösségi kártyarendszerre épülő elektronikus szavazási megoldás lehetővé teszi, hogy különböző közösségek tagjai elektronikus úton, távolról szavazzanak, válasszanak tisztségviselőt és nyilvánítsanak véleményt. A közösség lehet társadalmi szervezet, gazdasági társaság, önkormányzat, de akár egy város vagy egy ország teljes döntésre jogosult lakossága is. Az eszavazás átfogja a voksolás teljes folyamatát a szavazásra való jelentkezéstől a szavazat leadásán keresztül a kiértékelésig és az eredmény kihirdetéséig. A jelenleg elérhető legmagasabb műszaki színvonalú megvalósításnak köszönhetően igény szerint teljes titkosságot lehet biztosítani a beérkezett szavazatokra, és az anonimitás a folyamat minden fázisában garantálható a szavazók számára. Felhasználási lehetőségek: Politikai jellegű szavazások önkormányzati (helyhatósági) választások nemzetiségi önkormányzati választások országos vagy területi népszavazás aláírásgyűjtés népszavazásra területi véleménynyilvánítás testületeken belüli felhasználás (pl. önkormányzati közgyűlések, bizottságok) Politikai jellegű szavazások személyes részvételükben akadályozott, speciális csoportok számára szolgálatban lévő katonák, rendőrök külföldi szavazók mozgáskorlátozott szavazók Szervezetek (társadalmi szervezetek, cégek stb.) számára általános szavazások tisztviselők választása testületeken belüli felhasználási módok felmérések Közvélemény-kutatások egyűlés Az egyűlés megoldás segítségével megvalósítható egyesületek, gazdasági társaságok és más szervezetek online tag- és közgyűléseinek hiteles megtartása. A szükséges infrastruktúra ma már minden szervezetnél rendelkezésre áll, az eszközök felhasználónként mindössze egy személyi számítógépből, szélessávú internet-hozzáférésből és igény esetén webkamerából állnak. Az egyűlés rendszere biztosítja a tagok közti kapcsolattartást, az elhangzott hozzászólások, valamint a meghozott döntések hiteles elektronikus rögzítését és biztonságos tárolását. A törvényi megfeleltetés maradéktalan teljesülése végett az egyűlés szolgáltatás használata során létrejövő elektronikus dokumentumok megfelelnek a teljes bizonyító erejű magánokirat követelményének. A gyűlés alkalmával a következő eseményeket rögzíti hitelesen (azaz időbélyegzi és digitálisan aláírja) a rendszer: belépés a gyűlésbe, kilépés a gyűlésből, hozzászólásra jelentkezés, szó elvétele, visszaadása, hozzászólásra jelentkezés elvétele/visszavonása, szerepkör módosítása, hozzászólás, szavazás élesítése, szavazat leadása, szavazás befejezése, lezárása, újraszavaztatás, szavazás kiértékelése, fázis aktiválása.

12 6.4 VÁROSI VÁLLALKOZÓI PORTÁL A Városi vállalkozói portál egy olyan CRM- (Customer Relationship Management) alapú megoldás, amely megteremti a kereteit annak, hogy a benne részt vevő vállalkozások könnyebben találják meg ügyfeleiket, partnereiket, adott esetben pedig az önkormányzat szakértőivel közösen dolgozzák ki a helyi gazdasági élet fellendítését érintő döntéseket. Annak érdekében, hogy a vállalkozások szegmentálhatóak legyenek szakterület, méret vagy más tulajdonságok szerint, érdemes bevezetni egy nyilvántartást. A bevezetett nyilvántartás segítségével könnyebb vállalkozásfejlesztési programokat indítani, rendeletekhez előzetes visszajelzést kapni vagy más hatáselemzést végezni. A megoldás elemei az önkormányzatok számára: partnerek/kapcsolatok nyilvántartása; helyi gazdaságélénkítő program tervezése, végrehajtása; adóügyek követése, tervezése; ügyek nyilvántartása, folyamatvezérelt ügykezelés; belső csoportmunka támogatása (feladatok kiosztása, naptár, helyettesítések stb.). A szolgáltatás multitenant üzemmódban megnyitható harmadik személyek előtt is, zárt adatkezelés mellett. Ilyen módon a megoldás a vállalkozások számára is előnyöket nyújthat: partnerek/kapcsolatok nyilvántartása; marketing (kampány tervezése, végrehajtása); értékesítéstámogatás (termékek, ajánlatok, szerződések, értékesítők irányítása); ügyfélkiszolgálás; ügyek nyilvántartása, folyamatvezérelt ügykezelés; csoportmunka támogatása (feladatok kiosztása, naptár, helyettesítések stb.) webes piactér integrációja 6.5 DOKUMENTUM- ÉS WORKFLOW- MENEDZSMENT-RENDSZER A T-Systems Magyarország instantdoc szolgáltatása az önkormányzati intézmények adminisztratív tevékenységét és munkafolyamat-szervezését támogatja. A dokumentum- és workflow-menedzsment-rendszer módszereiben és az informatikai támogatás szintjén is egységes, áttekinthető iratkezelési rend megvalósítását célozza meg. Az instantdoc a szervezet iratkezelési szabályzatában rögzített iratkezelési rendhez, ügyviteli folyamatokhoz igazítható, rugalmas alkalmazás, mely támogatja az iratkezelési feladatok teljes vertikumát, úgymint: érkeztetés, átadás-átvétel, iktatás, ügyintézés, kiadmányozás, expediálás, postázás, irattárazás. Az egyedi munkafolyamatok kezelésére is képes. Az alkalmazás különösen az alábbi adminisztratív jellegű kihívásokra nyújt megoldást: nagy iratmennyiség, mely lokális gépeken/ postafiókokban/fájlszervereken/táblázatokban már nem kezelhető; kötelező iratkezelő rendszert használni; az iratok verziózott kezelése szükséges; kifinomult jogosultságkezelés indokolt a dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében; gyakori igény az iratok egyszerű és gyors visszakeresése; sok egyedi, gyakran változó munkafolyamatot kell kezelni. A felhasználói felület telepítés nélkül, tetszőleges támogatott böngészőben futtatható. Az alkalmazás architektúrája többrétegű, szolgáltatásorientált, és teljes egészében Microsoft.NET alapokon készült. Modulok: Az adminisztrációs modulban a teljes rendszer adminisztrációja, paraméterezése, a központi törzsadatok kezelése és egyéb beállítások végezhetők el. Az érkeztetőmodulban a céghez beérkező papíralapú vagy elektronikus küldemények regisztrálása történik meg, igény esetén küldemények nagy teljesítményű szkennelése és az ek automatikus érkeztetése is megoldható. Az iktatómodulban történik az iratok és ügyek létrehozása, kezelése, ügyintézése, valamint szervezetek közti mozgatása. Az iratkezelő modulban lehetséges az dokumentumok iktatása és az iratkezelési folyamatok követése. A postázómodulban a vállalattól feladott papíralapú vagy elektronikus küldemények kezelése történik. Az irattár modul biztosítja a napi szintű munkavégzéshez nem szükséges, lezárt ügyiratok kezelését, archiválását. A számlakezelő modulban a számlák kezeléséhez kapcsolódó speciális funkciók és folyamatok kezelése történik. A munkafolyamat-támogató modul lehetővé teszi egyedi folyamatok és feladatok kezelését, ügyviteli folyamatok definiálását és követését. A rendszerben lehetőség van folyamatok kialakítására, paraméterezésére.

13 A teljes körű kiszolgálás és a gördülékeny bevezetés érdekében további szolgáltatások igénybevételére is lehetőség van: teljes körű támogatás, igény esetén helyszíni oktatás, egyedi felmérés, folyamatok elemzése, javaslattétel folyamategyszerűsítésekre, a rendszer egyedi, speciális igények szerinti továbbfejlesztése, speciális dokumentumok kezelése (pl. szerződéstár). Az instantdoc a megrendelő működési környezetében több más rendszerhez, így akár az önkormányzati vagy ERP-rendszerhez is illeszthető, és a későbbi kapcsolódásokat is lehetővé teszi. A csatolt rendszerekkel való integrációt adatbázisszinten, szabványos adapterekkel, illetve szolgáltatásszinten, szabványos webszolgáltatásokon keresztül oldjuk meg. Lehetőség van továbbá az ügyfél korábbi iratainak, dokumentumainak és egyéb adatainak rendszerbe töltésére (migráció). 6.6 INTELLIGENS VÁROSÜZEMELTETÉS TÉRKÉPI/TÉRINFORMATIKAI ALAPOKON A hatékony városüzemeltetés fontos eleme egy olyan megoldás, mely a városüzemeltetési munkafolyamatok racionalizálása, vezérlése révén támogatja a városüzemeltetési költségek optimalizálását, emellett segíti a lakosság és a városüzemeltetés közti kommunikációt, a lakosság naprakész tájékoztatását. Az Intelligens városüzemeltetési megoldás ezen funkciók révén a hazai települések számos aktuális, az üzemeltetés több területét érintő igényére kínál megoldást. Az Intelligens városüzemeltetési megoldás egy moduláris elemekből felépülő, integrált rendszer, amely egyszerre nyújt hasznos segítséget a lakosság, a városvezetés, valamint a városüzemeltetést végző operatív szervezetek számára, és mindeközben még a felek közötti kommunikációt is segíti. A megoldás a városok üzemeltetésével kapcsolatban több üzemeltetési szerepkör mindennapi tevékenységét is támogatja. A rendszer használata többek között lehetőséget biztosít az incidensek kezelésére, például az infrastrukturális hibabejelentésekre. A városüzemeltetési munkafolyamatok racionalizálása és a kontroll javítása révén pedig jelentős költségoptimalizációt tesz lehetővé. Az alkalmazás döntéstámogató funkciót is ellát, továbbá külső térkép-információs szolgáltatások is ráépíthetők. A megoldás három alappillére: adatbázis, amely a városi objektumok (eszközök, területek, ingatlanok, műemlékek stb.), illetve incidensek nyilvántartására szolgál (térinformatikai támogatással); városüzemeltetési rendszer: a modul alapja egy városüzemeltetési munkafolyamatokat támogató munkairányító alkalmazás, mely térinformatikai alapokon segíti a hatékony munkavégzést. A megoldásból nyerhető riportok, lekérdezések információkat szolgáltatnak például a közlekedésfejlesztéshez, a közbiztonság javításához, turisztikai fejlesztésekhez; lakossági és turisztikai információs portál térinformatikai megoldásokkal: különböző, a lakosság és a turisták számára fontos információkkal ellátott térképes felület (pl. egészségügyi intézmények elérhetősége, turisztikai és szórakozási lehetőségek stb.). Közműszolgáltatást támogató műszaki rendszer Az alkalmazás hatékonyan támogatja a közműcégek tevékenységét a műszaki objektumok nyilvántartása és az arra épülő szakrendszerei segítségével. A megoldás elősegíti a közműcégek nagyszámú külső és belső adatszolgáltatási kötelezettségének ellátását, valamint lehetővé teszi a nagy mennyiségű, folyamatosan változó szakági rajzok kezelését, publikálását is. Az OTMR alkalmazás a T-Systems Magyarország saját fejlesztésű, vékonyklienses technológián alapuló, közműszolgáltatást támogató műszaki rendszere. A megoldás alapja a műszaki objektumok nyilvántartása. Objektumtípusonként paraméterezhető az attribútumok listája; ezek nyilvántartását és térképi megjelenítését végzi az objektum-nyilvántartás. A műszaki rendszer az objektum-nyilvántartásra épülve biztosítja a szakrendszerek funkcionalitását. A kialakított szakrendszerek a következők: termelés alrendszer; rajzi alrendszer; labor alrendszer; munkairányítás alrendszer; energetika alrendszer; vízi közművek számára: vízbiztonság alrendszer.

14 A műszaki rendszer többféle külső rendszerhez képes kapcsolódni, a termelés alrendszer adatokat kaphat a SCADA-rendszertől, a labor alrendszer közvetlenül mérőeszközöktől. A munkairányítás teljes integrációban képes működni a vállalat ERP-rendszerével (pl. az SAP megfelelő moduljaival). A rajzi alrendszer Autodesk Map termék kiterjesztésével valósult meg. Funkciója a műszaki és szakági rajzok kezelése, ezek publikálása a térképi megjelenítéshez. A munkairányítás beépített workflow-motorja segíti a vállalat valós munkairányítási folyamatainak leképezését, egyben lehetővé teszi belső elszámolási rendszer működtetését. Az energetika alrendszer az energiafelhasználási helyek alapvető, energetikával kapcsolatos adatait kezeli, pl. fogyasztási helyek, szerződések, számlák karbantartása. A vízi közművek számára kialakított vízbiztonság alrendszer a vízbiztonsági tervek készítését támogatja. Az alkalmazás beépített, rugalmas riportrendszere lehetővé teszi, hogy informatikai tudással nem bíró felhasználók is tetszőleges számú riportot hozhassanak létre egyszerű paraméterezéssel. 6.7 VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER A városvezetők döntéseihez az információk gyakran még mindig papíralapon, illetve több különböző, egymástól elszigetelt, vegyes platformú informatikai rendszerben állnak csak rendelkezésre. Az önkormányzati Vezetői információs rendszer bevezetésével a döntés-előkészítést támogató adminisztratív költségek csökkennek, a döntéshozatal ideje lerövidül, az adatok történeti áttekinthetősége, visszakereshetősége biztosítottá válik. Megoldásunk középpontjában a különböző, gyakran elszigetelten működő önkormányzati informatikai rendszerekből származó adatokra épülő információs rendszer áll. A rendszer a vezetői döntéshozatalt az önkormányzati rendszerekből származó adatokból készített lekérdezések, kimutatások, riportok készítésével támogatja. Grafikus megjelenítő lehetőségei révén pedig az információkat a döntéshozók számára könnyen áttekinthető formában is szolgáltatja. A vezetői információs rendszer lehetővé teszi a tervezési és hivatali munkához szükséges adatok gyors megjelenítését, az önkormányzati működés szinte minden területére kiterjedő, kellőképpen feldolgozott, jól értelmezhető, megfelelő részletezettségben vagy megfelelő aggregálásban megjelenő információk gyors elérését. Mindez javítja a döntéshozatal és a hivatali munka, a költségvetés-készítés, a végrehajtás és az ellenőrzés hatékonyságát. A rendszer használata elősegíti a stratégiai tervezésen alapuló döntéshozatalt. Támogatja a magasabb fokú együttműködést a hivatal belső szervezeti egységei között, illetve a hivatal és a felügyelt intézmények között. Az önkormányzatok európai uniós pályázatainak áttekinthetősége érdekében a rendszer biztosítja a pályázatok nyilvántartását és követését is. 6.8 ÖNKORMÁNYZATI BELSŐ CSOPORTMUNKA-FELÜLET Egy önkormányzati intézmény hatékonyságának egyik kulcsa az ésszerű munkaszervezés, amelyhez egyre több helyütt vesznek igénybe rugalmas, testre szabható infokommunikációs megoldásokat. A T-Systems Magyarország által kínált belső csoportmunka-felület célja, hogy korszerű alkalmazások segítségével járuljon hozzá a belső működés átláthatóságának, kontrollálhatóságának növeléséhez, az adminisztratív terhek csökkentéséhez. Az önkormányzati belső csoportmunka-felületen a felhasználók egy belső portált (intranet) használnak, amely a belső hálózaton keresztül, böngészőben elérhető. A dokumentumok az MS Office 365 platformon megvalósuló intranetportálon kezelhetők. A dolgozók meg is oszthatják egymással a dokumentumokat, sőt akár egyidejűleg többen is dolgozhatnak egy dokumentumon, és közben nem kell amiatt aggódniuk, hogy bármely beavatkozás, módosítás elveszne. A böngészőn keresztüli elérés a távoli munkavégzést is lehetővé teszi mobileszközök (pl. tablet, okostelefon) segítségével.

15 mentés, tárolás SOK SOK IDŐ SOK HIBALEHETŐSÉG NINCS SZÁMTALAN EGY DOKUMENTUMBAN DOLGOZUNK MINDEN MEGMARAD BIZTONSÁGBAN SZOLGÁLTATÁSOK: A rendszer által biztosított főbb szolgáltatások: Belső portál Általános portálfunkciók, egyedi, testre szabható felület Csoportmunka támogatása az önkormányzat egyes szervezeti egységein belül az önkormányzat szervezeti egységei között az önkormányzat és az önkormányzati cégek között Dokumentumtárak Rendszerezett központi tárolás, egyszerűen szabályozható dokumentummegosztás, könnyű és gyors kereshetőség Feladatkezelés, munkafolyamat-kezelés, workflow Feladat-nyilvántartás, határidő-kezelés, önkormányzati belső folyamatok támogatási lehetősége Kisalkalmazások fejleszthetősége Meglévő önkormányzati kisalkalmazás: Önkormányzati határozatok nyilvántartása határozatok adatainak nyilvántartása határozatok egységes nyilvántartása és végrehajtásuk követése felelősök és határidők kezelése határozatok státuszának követése a határozathozataltól az irattárazásig aktuális felelősök automatikus es értesítése Kialakítható önkormányzati kisalkalmazások: Önkormányzati előterjesztések kezelése előterjesztések kezelése az igénytől kezdődően az elkészítésen, bizottsági egyeztetéseken és belső jóváhagyásokon keresztül az előterjesztés benyújtásáig Testületi ülések kezelése testületi ülések szervezésének támogatása, napirend tervezése, meghívó összeállítása, állandó és eseti meghívottak nyilvántartása és automatikus értesítése Rendeletek nyilvántartása Testületi ülések, bizottsági ülések jegyzőkönyveinek nyilvántartása A példaként felsorolt fenti önkormányzati kisalkalmazások Microsoft SharePoint-alapokon történő közös megvalósításával a számos előny (pl. strukturált központi nyilvántartás, változás- és verziókövetés, jogosultak számára történő állandó elérhetőség, lekérdezhetőség, kereshetőség stb.) mellett lehetővé válik az összetartozó, pl. téma alapján egymáshoz kapcsolódó elemek összerendelhetősége. Ilyenek például: egy kidolgozás alatt lévő előterjesztés-tervezetben rögzíthető, hogy az adott témakörben milyen korábbi előterjesztések, határozatok születtek, az előkészítés során milyen rendeletek figyelembevétele szükséges stb. Egyéb lehetséges, általános célú kisalkalmazások: Személyi adatok kezelése (titkosított tárolással, változáskezeléssel) Munkatársak be- és kiléptetési folyamata Szabadságigénylés, -jóváhagyás Eszközök / IT-eszközök nyilvántartása, kezelése Belső anyag- és eszközigénylési folyamatok Gépjármű-nyilvántartás, gépjárműfoglalás

16 Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, írjon a címre, vagy látogasson el a weboldalunkra.

Tanácsadói tanulmány iratkezelési folyamat felmérése

Tanácsadói tanulmány iratkezelési folyamat felmérése Tanácsadói tanulmány Iratkezelési folyamat felmérése Makó Város Önkormányzatán Készítette: Makó Város Önkormányzata megbízásából PCO Informatikai Zrt. 2009. 04. 30. TT_iratkezelés_Makó.doc Oldal: /29 0

Részletesebben

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát.

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. Vezetői összefoglaló Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. A stratégia készítésének kiváltó oka

Részletesebben

dokumentumkezelő rendszer v2.0

dokumentumkezelő rendszer v2.0 doknet dokumentumkezelő rendszer v2.0 ISMERTETŐ 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 1.1. Ajánló...3 1.2. A rendszer bevezetésének előnyei...6 2. A doknet...9 2.1. Alapfunkciók...10 2.2. Csoportmunka a

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Informatikai Stratégia

Informatikai Stratégia TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 2016 Módosítva: 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi informatikai helyzet bemutatása... 4 2.1 Eszközpark... 5 2.2 Informatikai

Részletesebben

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE Az itársadalom Intelligens Társadalom Szakmai Tudományos Társaság E-kormányzat Szakbizottságának és a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási

Részletesebben

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK H-1142 Budapest, Kassai utca 75 Tel.: (+36) 1 872-1300 Fax: (+36) 1 872-1399 Helpdesk: (+36) 1 872-1310 E-mail: info@atsystems.hu Web:

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

Száma: 1-156/2015. A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel!

Száma: 1-156/2015. A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma: 1-156/2015. A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében. A követelménymodul megnevezése: Várhelyi András Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában A követelménymodul száma:

Részletesebben

DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL

DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 4 1.1 Digitális Város INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL 5 1.2 A MAGYAR TELEKOM CSOPORT Digitális Város MEGOLDÁSAi 6 1.3 T-CITY SZOLNOK A JÖVŐ

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

Az első részben bemutatjuk cégünk, az SDA Informatika szakmai kompetenciáit és filozófiáját.

Az első részben bemutatjuk cégünk, az SDA Informatika szakmai kompetenciáit és filozófiáját. Vezetői összefoglaló Tisztelt Hölgyem/Uram! A füzet, melyet Ön a kezében tart, azért készült, hogy bemutassa azokat a funkcionalitásokat és újdonságokat, melyeket az SDA Informatika által fejlesztett Neptun.Net

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki leírás

Közbeszerzési Műszaki leírás Közbeszerzési Műszaki leírás az Adatállományok központosított átvételét, átadását kezelő, támogató informatikai rendszer fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz. 1/72 1. BEVEZETŐ... 4 2. MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

CLICK ON ... Termékismertető CRM

CLICK ON ... Termékismertető CRM Termékismertető CRM 1 Product Information V10.0 1996-2012 CRM Click On Kft www.click-on.hu info@click-on.hu xflower@click-on.hu ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A dokumentum célja Jelen dokumentum átfogó képet nyújt

Részletesebben

Karcag Város Önkormányzatának középtávú informatikai. fejlesztési koncepciója

Karcag Város Önkormányzatának középtávú informatikai. fejlesztési koncepciója Karcag Város Önkormányzatának középtávú informatikai fejlesztési koncepciója I. Helyzetkép és kiindulópont Információs társadalom, számítógép, informatika Az információs társadalom kialakulása gyökeresen

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület A civil szervezetek ügyviteli feladatainak és az elektronikus ügykezelés kapcsolatának áttekintése Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: Az elektronikus ügyintézést érintő javaslatok File: SZFV_AROP_E-ugy_0_01 Verzió: 0.01 Létrehozás

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.3 Önkormányzati intézmények kapcsolatai Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON WWW.ENIAC.HU Automatizált vállalati tevékenységek Átlátható üzleti folyamatok Könnyedebb irányítás Megalapozott vezetõi döntések Csökkenõ operatív feladatok Több idõ az üzletszerzésre Növekvõ ügyfél-elégedettség

Részletesebben

Digitális Magyarország

Digitális Magyarország Digitális Magyarország SZAKMAI PROGRAM A kitörés útjai, a remény programja 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A Digitális Magyarország Program megvalósításának szakpolitikai támogatása... 6 Digitális

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Egyeztetési változat! 2010. október ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 jelű projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezető, vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi

Részletesebben

Ilyés Imre rendszergazda

Ilyés Imre rendszergazda HAJDÚHADHÁZ ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2010-2014 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Ilyés Imre rendszergazda Informatikai stratégia 2010-2014 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról 1. Tanulmány A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról Eredménytermékek hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata ÉRD MEGYEI

Részletesebben

Székesfehérvár Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Székesfehérvár Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Az ügyfélszolgáltati tevékenységek ellátásának javítása egy call center kialakításával 2009. november 30. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához

Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához Tartalomjegyzék 1. Irányelv célja és keretei... 4 1.1. Irányelv koncepciója... 4 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Alkalmazói kör... 8

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál ÁROP- 1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál Vezetői információs rendszer koncepció Készítette: Rávezető Projekt Kft. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1 Bevezetés... 3 1.1

Részletesebben

Engedje meg, hogy néhány oldalas ismertetőnkkel ezúton hívjuk fel szíves figyelmét rendszerünkre.

Engedje meg, hogy néhány oldalas ismertetőnkkel ezúton hívjuk fel szíves figyelmét rendszerünkre. Tisztelt Felhasználó Engedje meg, hogy néhány oldalas ismertetőnkkel ezúton hívjuk fel szíves figyelmét rendszerünkre. Mai rohanó világunkban egyre fontosabb, hogy minden önkormányzat rendelkezzen olyan

Részletesebben