E-ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK"

Átírás

1 E-ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL

2

3 6. E-ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK 6.1 LOGO INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI MEGOLDÁS Az önkormányzati igényeket minden területen kielégítő, professzionális, számos módon bővíthető, a mai és a jövőbeli kihívásokra egyaránt választ adó rendszereket fejlesztettünk ki, melyek tökéletesen az ügyfél igényeire szabhatóak, a legkülönbözőbb platformokon alkalmazható megoldásokat jelentenek. LoGo Integrált önkormányzati informatikai megoldás A rendszer, az önkormányzat belső ügyviteli folyamataiba beépülve támogatja a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést és kommunikációt az önkormányzat és a lakosság, valamint az önkormányzat és az üzleti szféra, - a társintézmények és - a hatóságok között. Moduláris felépítésének köszönhetően, kifogástalanul alkalmazkodik az önkormányzat igényeihez, a már meglévő informatikai megoldásokhoz, másrészt hosszú távú továbbfejlesztési lehetőségeket rejt. LoGo-DW Adattárház megoldás önkormányzatok számára A rendszer az önkormányzatoknál található, különböző forrásokból (különálló önkormányzati rendszerek adatbázisai, fájlok, papír alapú dokumentumok) származó információkat egy központi adatbázisba szervezi, melyből lehetőség nyílik kiszolgálni az önkormányzat belső igényeit, valamint egy publikus portál felületen keresztül az önkormányzat társintézményeinek, illetve a KKV-nak az igényeit. Referenciák Megoldásaink jelenleg két Megyei Jogú Város szintű referenciával rendelkeznek. Pécsett a LoGo integrált önkormányzati informatikai megoldásunk működik, míg Tatabányán a LoGo-DW adattárház megoldásunk került bevezetésre. Emellett Siklós és Szigetvár városok önkormányzata, ASP szolgáltatás keretében veszi igénybe LoGo rendszerünk tanúsított iratkezelési szolgáltatásait (LoGo-Iratkezelő) LoGo Integrált önkormányzati informatikai rendszer A LoGo rendszer egyik legnagyobb előnye annak rugalmas, moduláris felépítése. Ez egyrészt lehetővé teszi, hogy a rendszer kifogástalanul alkalmazkodjon az ügyfelek igényeihez, a már meglévő informatikai megoldásokhoz, másrészt biztosítja a rendszer jövőbeli továbbfejlesztésének lehetőségét. Az Európai Unió egy ajánlás formájában elvárásokat határozott meg a tagállamok számára az állampolgároknak, ill. az üzleti élet szereplőinek elektronikusan nyújtandó közszolgáltatások körére, és azok interneten keresztül történő igénybevételének szintjeire vonatkozóan. Az ajánlás négy elektronikus szolgáltatási fejlettségi szintet különböztet meg. Rendszerünk képes a negyedik, legfejlettebb szintet elérő elektronikus szolgáltatások, az ügyfél hivatalban történő személyes megjelenése nélkül történő ügyintézés nyújtására. Vannak azonban olyan szolgáltatások, illetve ügyek (pl. ahol illetékbélyeg formájában különféle díjak befizetésére van szükség), melyeket a jelenleg érvényes törvényi szabályozás miatt csak alacsonyabb (második vagy harmadik) szintű szolgáltatás keretében lehet intézni. A LoGo rendszer rugalmas kialakításának köszönhetően a törvényi környezet változása után azonnal elérhetővé, intézhetővé válnak ezek az ügyek is negyedik szintű szolgáltatások keretében. Tovább növelve az önkormányzatok szolgáltató tevékenységének minőségét.

4 A LoGo rendszer általános felépítése A rendszer az ultravékony klienses többrétegű számítógépes architektúra előnyeit kihasználva - úgy került kialakításra, hogy a felhasználók bármely számítógépről, egy internet böngésző alkalmazás segítségével érhessék el a jogosultságuknak megfelelő rendszerszolgáltatásokat, funkciókat. Ennek köszönhetően egy átlagos számítógépen, speciális számítástechnikai ismeretek és telepítés nélkül férhetnek hozzá a jogosultak a LoGo nyújtotta előnyökhöz. A LoGo rendszer moduláris felépítésű, ami azt jelenti, hogy az alábbiakban bemutatásra kerülő modulok mindegyike az egyéni igényeknek megfelelően építhetőek be a rendszerbe attól függően, hogy mely modulok által nyújtott szolgáltatásokra van szüksége a Megrendelőnek. A rendszermodulok felhasználói felületeinek összefogását egy Portál valósítja meg, melynek köszönhetően a különböző modulok egy egységes, jól átlátható, jól menedzselhető, struktúrált, személyre szabható felületen jelennek meg. A rendszer különböző csatornákon (levélben, faxon, telefonon, személyes ügyintézés során, en és a Web-en) keresztül érkező kéréseket képes kezelni, melyeket a szükséges érkeztetés, iratmozgás (átadás átvétel), szignálás, iktatás után a megfelelő ügyintéző felé irányítva, megindulhat az ügyintézési folyamat. A rendszer egyben támogatást nyújt a postázáshoz, a kimenő levelezés lebonyolításához. A LoGo integrált önkormányzati rendszer vázlatos felépítése Fax, levél, Ügyintézők Iktatás, ügyiratkezelés Folyamatkezelés személyes megrendelés Telefon Online információkérés, ügyindítás Online információkérés, ügyindítás WEBPORTÁL BELSŐ PORTÁL Általános nyílvántartó ÜGYVITELI MODULOK Alaptérkép, címtörzs Bejelentéskezelő E-közgyűlés Adóügy Szociális, családügy Gyámügy Általános hatósági modul TÉRINFORMATIKAI MODULOK Kkv Építéshatóság Közterület- és útnyílvántartás Településrendezés Online információkérés, ügyindítás Közműnyílvántartás Ingatlanvagyon-kataszter

5 Iratkezelés (Tanúsított megoldás) Az integrált önkormányzati informatikai rendszer egyik legfőbb feladata az önkormányzati munkával kapcsolatos összes irat és dokumentum elektronikus formában történő naprakész kezelése, tárolása, nyilvántartása. A rendszer elválaszthatatlan részét képezi az iratkezelő modul, mely az iktatáshoz, ügyiratkezeléshez kapcsolódó dokumentálási feladatokat látja el. A megoldás tanúsítását a CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Ház Kft. végezte el. A minősítési eljárás eredménye szerint a rendszer kibővítetten teljesíti (elektronikus aláírás és ügyfélkapus azonosítás támogatása) a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeit. Az iratkezelő főbb szolgáltatásai Érkeztetés, postabontás Szignálás: Érkeztetett iratok elektronikus szignálásának támogatása. A rendszer a szignált iratokról a címzettnek figyelmeztetést küld, és támogatja az iratoknak az elektronikus formában történő eljuttatását a megfelelő ügyintézőhöz. Irat átadás, átvétel: Az iratok szervezeten belüli mozgásának követését támogató funkció, amely segítségével pontosan lekövethető, hogy az egyes iratok kinél és milyen célból találhatóak meg, illetve, hogy az iktatás előtt minden szükséges személyhez eljutott-e a megfelelő irat. Iktatás: A megoldás támogat minden olyan iktatással kapcsolatos tevékenységet, melyet a 24/2004-es együttes rendelet előír. Iktatni lehet főszámra, alszámra. Az iktatás során rögzíteni kell az irattári tételszámot valamint az irat főbb jellemzőit. A szoftver támogatja a hatékony keresést, lehetővé teszi az irat ügyintézőhöz történő áthelyezését, határidőbe helyezését vagy irattárba, levéltárba helyezését. Selejtezés: A rendszerben előre rögzíthető (az irattári tervben megfogalmazott) selejtezési szabályok és időpontok alapján összeállíthatóak a megfelelő selejtezési listák és iratok. Szkennelés támogatás: A rendszerhez igény szerint nagyteljesítményű szkenner csatlakoztatható, illetve integrálható. A szkenner segítségével a irat elektronikus formában is rendelkezésre áll, így az iratok kép formájában bármikor hozzáférhetővé válnak, illetve az ügyintézés során nincs szükség az iratok fizikai mozgatására. A szkennelés támogatásnak köszönhetően megvalósulhat a teljesen elektronikus iratmenedzsment. Statisztikák lekérdezése: A rendszer paratméterezhető, rugalmas lekérdező felületet biztosít a felhasználók számára, amellyel állandó, illetve az aktuális igény szerint összeállított statisztikák hozhatóak létre. Ügyféltörzs: A rendszer rendelkezik egy ügyféltörzzsel, amelyet manuálisan lehet karbantartani vagy tömegesen is feltölthető egyéb adatbázisból. Expediálás: Az intézményben keletkezett és onnan kiküldött iratok nyilvántartása hasonlóan fontos, mint a beérkezett iratoké. Lehetőség van annak nyilvántartására, hogy kinek mely iratok, mikor lettek kipostázva. A rendszer segítséget nyújt a postakönyvek elkészítéséhez és a visszaérkezett tértivevények nyilvántartásához is. A rendszerben többszintű felhasználói struktúra alakítható ki, az egyes felhasználói szintekhez pedig különböző jogosultságok rendelhetők hozzá. Így különböző jogok adhatók például az iktatóknak, ügyintézőknek, vezetőknek. A rendszer együttműködik a WEB portál modullal, automatikusan fogadja a WEB-ről indított ügyeket. A rendszer kifejlesztésekor a következő jogszabályokat, ajánlásokat vettük figyelembe: 12/2005.(X.27.) IHM rendelet - az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól 195/2005.(IX.22.) Korm.rendelet - az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes használatáról 194/2005.(IX. 22.) Korm.rendelet - az elektronikus aláírásokra vonatkozó követelményekről 193/2005.(IX.22.) Korm.rendelet - az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet - a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi XC. törvény - az elektronikus információszabadságról évi CXL. törvény - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi LXVI. - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről SEGÉDANYAG a községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi, valamint a fővárosi és a megyei önkormányzat képviselő-testülete hivatala által elkészítendő (elektronikus/papír) Egyedi Iratkezelési Szabályzatok megalkotásához évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról

6 Ügyviteli modulok Az ügyviteli modulok megkönnyítik a közigazgatással kapcsolatos feladatok ellátását. A modulok támogatják a beérkező és a különböző munkafolyamatok során keletkező dokumentumok feldolgozását, feladatok kiosztását, az ügyek állapot követését. Bejelentéskezelő Feladata az állampolgári, képviselői, közületi (stb.) panaszok és bejelentések regisztrálása és nyilvántartása, valamint az egyes bejelentések eredményeként elinduló folyamatok kezelése, és azok állapotainak lekérdezhetősége a WEB Portálon keresztül. A modul lehetővé teszi ügykezelői statisztikák készítését (nyitott és lezárt reklamációk, illetve panaszok száma és átlagos ügyintézési ideje kategóriánként, típusonként, elintézettség szerinti bontásban; ügyintézők teljesítménye; ügyfelek aktivitása). Adóügy Integrált Adóügyi rendszerünk a jelenleg kötelezően használandó ÖNKADÓ programmal együttműködve, azt továbbfejlesztve, kiegészítve támogatja a web portálon keresztül történő elektronikus adóbevallást és annak kezelését, a statisztikakészítési kötelezettségnek megfelelő nyilvántartások vezetését, jelentések készítését. Támogatja az adóbehajtói munkát, adóérték becslések készítését, valamint regisztrált és bejelentkezett felhasználók webes felületen történő adószámla információinak lekérdezését. KKV ügyek Feladata az önkormányzat illetékességi területén működő kis- és középvállalkozások információs támogatása, az engedélyezési eljárások felgyorsítása a webes ügyintézésen keresztül. A támogatás a vállalkozások ill. vállalkozói engedéllyel rendelkezők elérési és tevékenység-adatainak tárolásán és rendelkezésre bocsátásán túl, a települést illetve a KKV-ket érintő aktuális önkormányzati és EU-s pályázatok nyilvántartására, valamint az odaítélt támogatások közzétételére is kiterjed. Szociális-, családügy A Szociális- és családügyi modul teljes körűen és tökéletesen lefedi, támogatja, illetve dokumentálja az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a szociálpolitika ügyekkel kapcsolatban felmerülő ügyintézői feladatokat. Lehetőséget biztosít arra, hogy a teljes ügyintézés minden fázisa feldolgozható legyen a számítógépen, beleértve a segélyigények feldolgozását, az előzményezést, a döntés előkészítést, a határozathozatalt, a támogatások kifizetését, a támogatások utáni állami visszaigénylést, a vezető információszolgáltatást valamint a hivatalos statisztikák elkészítését (KSH OSAP1206, OSAP1672, OEP jelentés, NYENYI adatszolgáltatás.) A Szociális- és családügyi modul integrált adatkapcsolatban van az iktatással, a dokumentumtárral és a folyamatkezelő rendszerrel. Biztosítja a lakossági és egyéb ügyfélkérelmek és beadványok elektronikus Interneten történő benyújtásának lehetőségét, a lakosság felé történő on-line kapcsolat a Web portálon keresztül valósul meg. Gyámügyi modul A modul a körzeti gyámhivatalok, valamint az önkormányzatok jegyzői hatáskörbe eső gyámügyi feladatok munkáját támogatja - a 149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvények előírásainak megfelelően. A támogatás a személyi- és vagyoni ügyek nyilvántartásától az ügymenet nyilvántartáson át a határozatkészítés, listázások, statisztikák készítésének munkafolyamataira terjed ki. A modul mögött az e-közigazgatás közös adatbázisa áll, melyben valamennyi szakág modulja által kezelt adat nyilván van tartva. EDIT Az önkormányzati testület és bizottságainak munkáját támogatja. Végigkíséri a munkaterv- és előterjesztés készítés, a határozat- és rendeletalkotás, valamint a jogászi, bizottsági elnöki, jegyzői és polgármesteri kontroll folyamatát. A modul lehetővé teszi a nyilvános dokumentumok, és a szavazások eredményeinek Web portálon keresztül történő publikálását a lakosság számára. Általános hatósági modul Az általános hatósági modul segítségével bármely hatósági ügy lefedhető a rendszerben fejlesztői beavatkozás nélkül. A modul támogatja az érintettek, beadandó iratok, ügyintézési határidő kezelését, valamint a különböző dokumentumok létrehozását szabadon definiálható sablonokon keresztül. Megfelelő jogosultság esetén lehetőség van alszám automatikus kérésére, statisztika kikódolására, valamint a kimenő levelezés elérésére, köszönhetően az iktatás, ügyiratkezelés modullal való integrált kialakításnak. Folyamatkezelő A folyamatkezelő motor az önkormányzati feladatokat paraméterezhetően leírva tartalmazza. A könnyen kezelhető grafikus felület segítségével a munkafolyamatok széles spektruma modellezhető a rendszerben, amely így lehetővé teszi feladatok kiosztását, valamint az egyes ügyek állapotának a követését. Megadható, hogy egy adott típusú ügy jellemzően milyen feladatokon keresztül zárul le, ezen feladatoknak ki a felelőse, mi a határideje, milyen integrált tevékenységek támogatják a felhasználót a feladat végrehajtásában, illetve előre definiálható a feladatok sorrendisége is. A rendszer ugyanakkor képes kezelni a kivételeket is (normál ügymenetbe nem tartozó feladat, egyedi sorrend, határidő módosítás, átszignálás stb).

7 Térinformatikai modulok Az önkormányzatok feladataihoz szükséges, illetve azok eredményeként előálló adatok nagy része térbeli objektumokhoz köthető. Ezek a térbeli objektumok megjeleníthetőek egy térinformatikai alaprendszer segítségével. Ez többek között egyszerűbb folyamatok alkalmazását, áttekinthető adatmegjelenítést, illetve hatékony döntéstámogatást tesz lehetővé. A térinformatikai alaprendszer tartalmazza az alaptérképet, illetve az alaptérképpel integrált, címregisztert, mely a címadatok rendszerezett tárolására, karbantartására nyújt hatékony megoldást. A térinformatikai alaprendszerre az alábbi modulok épülnek. Építéshatóság Feladata az építésügyi hatósági eljárások ügymenetének informatikai támogatása. Az alrendszer támogatja a gyakorlatban sűrűbben előforduló építésügyi hatósági eljárásokat, valamint segítséget nyújt más, ritkábban felbukkanó ügyek gyors és jogszerű intézésére. A rendszer kialakítása során alkalmazott tevékenységközpontú megközelítés eredményeképpen tetszőleges új ügytípusok is felépíthetők, kezelhetők. Közterület- és útnyilvántartás Az önkormányzat kezelésében lévő közterületek, útszakaszok, parkolók, csomópontok stb. szöveges és grafikus adatainak (térképek, fényképek) nyilvántartását és kezelését a vonatkozó 5/2004 GKM rendelet előírásait figyelembe véve támogató modul. A modul ezen kívül további adatkörökkel bővíthető. Ingatlanvagyon-kataszter Feladata az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok teljes körű nyilvántartása, az ingatlanvagyonnal való gazdálkodás és a helyi és központi döntések támogatása elemzési és lekérdezési funkciók révén. Településrendezés Feladata a településrendezési feladatok ellátásának elősegítése, az ezzel kapcsolatos szabályozások kezelése, térinformatikai eszközök biztosításával. A modul részét képezi egy karbantartó felület és lehetővé teszi az adatok publikálását is. Közműnyilvántartás A közmű-nyilvántartási alrendszer lehetőséget nyújt az egységes digitális közmű-nyilvántartási alaptérkép, valamint a szakági tartalom megjelenítésére, adatlekérdezése és az adatok bizonyos intézmények és a közműszolgáltatók felé való publikálására. A modul részét képezi egy karbantartó felület és lehetővé teszi az adatok publikálását is.

8 6.1.2 LoGo-DW Adattárház megoldás önkormányzatok számára A rendszer az önkormányzatoknál található, különböző forrásokból (különálló önkormányzati rendszerek adatbázisai, fájlok, papír alapú dokumentumok) származó információkat egy központi adatbázisba szervezi, melyből lehetőség nyílik kiszolgálni az önkormányzat belső, valamint egy publikus portál felületen keresztül az önkormányzat társintézményeinek, illetve a KKV-nak az igényeit. A LoGo-DW-nek köszönhetően lehetőség nyílik az önkormányzati adatvagyon értékesítésére, üzleti és közcélú felhasználására. A rendszer az ezen a területen piacvezető Oracle cég termékeire épül. A rendszer az ultravékony klienses többrétegű számítógépes architektúra előnyeit kihasználva - úgy került kialakításra, hogy a felhasználók bármely számítógépről, egy internet böngésző alkalmazás segítségével érhessék el a jogosultságuknak megfelelő szolgáltatásokat, funkciókat. Ennek köszönhetően egy átlagos számítógépen, speciális számítástechnikai ismeretek és telepítés nélkül hozzáférhetőek a rendszerben tárolt adatok. A rendszer funkcionális felépítése Az alábbi ábra a rendszer funkcionális felépítését szemlélteti, mely három nagyobb csoportba sorolható: SZÖVEGES ÉS TÉRKÉPI ADATOK AUTOMATIZÁLT ÁTTÖLTÉSE FORRÁSRENDSZEREK ORACLE WAREHOUSE BUILDER Magánszemélyek INTERFACE V3.1 ADATTÁRHÁZ PORTÁL KKV-k SZÖVEGES ÉS TÉRKÉPI ADATOK KÉZI FELVITELE Belső felhasználók FÁJL- ÉS PAPÍRALAPÚ DOKUMENTÁCIÓK EGYEDILEG KONFIGURÁLHATÓ FELTÖLTŐ FELÜLET Intézmények, Hatóságok

9 Előkészítés, adatbetöltés és adatjavítás A rendszer a különálló önkormányzati rendszerekből (elsődleges adatbázisok) gyűjti össze, és tölti át az adatokat egy központi adatbázisba, az Adattárházba (másodlagos adatbázis). Az adatok összegyűjtését egy átlátható grafikus felület teszi könnyen elvégezhetővé és menedzselhetővé Automatikus adatfrissítés/adatbetöltés A modul támogatja az adattárházban található adatok kézi és automatikus frissítését, szabadon beállítható ütemezés, és sorrendiség szerint. Ennek köszönhetően a rendszerben mindig a legfrissebb adatok találhatóak meg. Nem fordulhat elő olyan eset, hogy az Adattárházban található adatok nem egyeznek meg az önkormányzat különböző rendszereiben tárolt adatokkal. Személyes adatok A rendszer képes arra, hogy törölje a személyes adatokat (anonimizálás) az áttöltés során. Ez a lehetőség biztosítja, hogy ne kerülhessenek ki személyes adatok a rendszerből. Amennyiben a személyes adatok törlése nem megoldható, vagy egy későbbi azonosítás érdekében szükség van rájuk az adattárház rendszerben, akkor azokat a rendszer titkosított módon tárolja. Betöltött adatok ellenőrzése, betöltési adathibák kezelése Az áttöltésre kerülő adatokat a rendszer ellenőrzi, és ha hibát talál az adatok között, akkor arról feljegyzés készül. A napló segítségével könnyen kiszűrhetővé vállnak az adathibák. Adat-konzisztencia, adatintegritás biztosítása A rendszer biztosítja, hogy az áttöltés során nem keletkeznek ellentmondások az adatbázisban, az adatok nem keverednek össze. Adatbányászat Az adatbányászat segítségével az adattárházban fellelhető nagytömegű adatok, információk gyorsan nyerhetőek ki, kérdezhetőek le és elemezhetőek tetszőleges módon. Az adattárházban található adatok lekérdezése, elemzése előre kialakított, valamint a felhasználó által szabadon összeállítható lekérdezések, elemző függvények segítségével történhet. A rendszer támogatja különféle vezetői jelentések, valamint tematikus térkép alapú lekérdezések összeállítását és megjelenítését is. A rendszer a lekérdezési és riport-összeállítási feladatokat jól átlátható grafikus felület segítségével teszi könnyen elvégezhetővé és menedzselhetővé. Az adatbányászattal kapcsolatos főbb szolgáltatások: Lekérdezések és Riportok összeállítása A megfelelő jogokkal rendelkező felhasználók maguk állíthatnak össze lekérdezéseket és riportokat, melyeket elmenthetnek, újra lekérdezhetnek, illetve tovább szűrhetnek. Összehasonlítások Terv típusú adatok esetén lehetőség van azok összehasonlítására a tényadatokkal, valamint a terv típusú adatok alapján lefúrni az adatbázisba a tényadatokhoz. Lekérdezések exportálása Lehetőség van a lekérdezett adatok exportálására, elmentésére és mozgatására előre definiált fájlformátumokban (pl.: Excel). Publikációs/grafikus felület A publikációs felület egy portál jellegű megoldás, amely átlátható, konfigurálható grafikus felhasználói felületen biztosít lehetőséget a bemutatott tevékenységek ellátására a bejelentkezéstől, a lekérdezések összeállításán át az adminisztrációs feladatokig. A publikációs felület további szolgáltatásokkal növeli a rendszer használhatóságát: Fórum modul: tetszőleges tárgykörben internetes fórumok indítása moderátori szerepkör biztosítása mellett Támogatja különféle felmérő kérdőívek létrehozását, kitöltését és a felmérések összegzését Eseménykezelés támogatása: előre definiált feltételek bekövetkezése esetén különféle események indítása Elektronikus levelezés támogatása levélsablonok kialakítására, csoportok létrehozására, ek küldésére Hírlevél készítésének és küldésének támogatása Fájlletöltés támogatása SMS küldések lehetősége csoportok és egyedi felhasználók számára Többszintű jogosultsági rendszer a portál nyújtotta többlet funkciók megosztására, egyénenként és csoportonként Új funkciók, menüelemek, nézetek létrehozásának lehetősége, programozás nélkül Monitoring rendszer a portál használatot jellemző statisztikai kimutatások készítésére Javítás, visszalépés támogatása Munkafolyamatok létrehozásának, kialakításának, ábrázolásának támogatása Elektronikus aláírás használatának támogatása

10 6.2 VÁROSI PRIVÁT FELHŐ Napjaink egyik meghatározó infokommunikációs megatrendje a cloud-, vagyis a felhőalapú szolgáltatások. A T-Systems Magyarország Városi privát felhő megoldása egy település vagy akár több település szövetsége számára nyújthat rugalmas és költséghatékony módon a működésüket támogató informatikai és telekommunikációs infrastrukturális hátteret. A városi intézmények informatikai alkalmazásai így lényegesen gazdaságosabban működtethetők, a lakosság számára pedig akár ingyenes, egységes virtuális környezet kialakítására is lehetőség nyílik. A legkülönbözőbb alkalmazások térnyerésével az önkormányzatok és cégeik sok esetben újabb és újabb szerverek telepítésével igyekeznek ellátni a megnövekedett kapacitásigényt a már meglévők fenntartása mellett. Ez a megoldás több hátránnyal is jár: egyes gépek kihasználatlanul érnek el az élettartamuk végéig; összességében jelentős számítási és/vagy tárkapacitás áll rendelkezésre a géptermekben, a rendszer mégis lassú; az egyre összetettebb megoldások külső és belső szakértők folyamatos foglalkoztatását teszik szükségessé; nagy kihívást jelent fenntartani a heterogén háttérrendszer magas biztonsági szintjét; az üzemeltetés során jelentős meddő licenc- és támogatási költség merül fel. A T-Systems Magyarország Városi privát felhő szolgáltatása ezekre a problémákra ad rugalmas és költséghatékony megoldást. A közösségi privát felhőből lehetőség van internetes portálok hosztolására, levelezőrendszer kialakítására vagy akár egyes e oktatási célok támogatására. Az infrastruktúra alkalmas az önkormányzati működés során használt rendszerek kiszolgálására, sőt akár városi wifiszolgáltatás is kiépíthető a segítségével. Gazdasági és környezeti előnyök A rendszer működéséhez szükséges szoftverkomponensek nagyobbrészt ingyenes programok, ami jelentős megtakarítást eredményez. A hardverkomponensek biztosítása szükséges, de kiemelt rendelkezésre állásra nem minden esetben van szükség, így a költségek fajlagosan alacsonyan tarthatók. A gazdaságosság egyben környezetbarát is, hiszen a hatékony működés kevesebb áramfogyasztással jár, valamint kevesebb az amortizálódó eszköz is, így a biológiai lábnyom jelentősen csökkenthető. Virtuális gépek a felhőből Számos online működtethető szolgáltatás fő gátja manapság, hogy a rendszerek heterogének, így a mindenki számára megbízhatóan működő fejlesztés igen költséges és időigényes. Egységes rendszerek létrehozásával azonban a költségmegtakarításon túl az ITbiztonsági szint is nagymértékben növelhető. Az egységesség megteremtése érdekében a felhasználók azonos szoftverekkel ellátott, egységesen felügyelt és más szempontból is homogén online fiókokhoz ún. virtuális desktopokhoz férhetnek hozzá. A felhasználók egy portálon keresztül történő regisztráció után igényelhetik a hozzáférést. A felhasználónak csupán megfelelő minőségű és sávszélességű interneteléréssel kell rendelkeznie ahhoz, hogy e virtuális gépet bármikor és bárhonnan el tudja érni. A Városi privát felhőből kiszolgált virtuális gépek rendszere lehetővé teszi, hogy egy településen vagy településcsoporton belül egységes alkalmazásokat használjanak az önkormányzat dolgozói, beszállítói, sőt akár polgárai is. Az új rendszerek bevezetése és tesztelése, az esetleges hibák kezelése is egyszerűbbé és gyorsabbá válik. A saját virtuális felületükön a felhasználók privát dokumentumaikat, levelezésüket is tárolhatják és elérhetik anélkül, hogy ahhoz más hozzáférhetne. A Városi privát felhő szolgáltatásai: virtuális szerverek az önkormányzatok és az általuk működtetett társaságok számára; egységes környezet biztosítása a virtuálisdesktop-szolgáltatásban a lakosság, partnerek számára; egységes privát/vállalkozói kezelés akár városi szinten. Megvalósítás A megvalósítást egy város, egy járás vagy akár több település együttesen is kezdeményezheti. A T-Systems Magyarország szakértői a megrendelő igényeinek megvalósításához szükséges felméréseket követően alakítják ki a kívánt informatikai környezetet az önkormányzati vagy szolgáltatói adatközpont helyszínén. A rendszer elemei: fizikai infrastruktúra: hálózati eszközök szerverek tároló-, archiváló- és mentőrendszer alkalmazáskiszolgáló virtuális szerverkontroller operációs rendszerek biztonsági rendszer alkalmazások levelezés böngészés dokumentumkezelés az önkormányzat által fontosnak ítélt alkalmazások előre telepítése

11 6.3 INTELLIGENS KÖZÖSSÉGI KÁRTYARENDSZER A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSHOZATALBAN Egy közösség életének megszervezése során nemcsak a helyi érdekű közszolgáltatások elektronikus úton történő igénybevételének lehetőségével könnyíthetők meg a lakosság mindennapjai, de manapság adottak a közéletben való részvételt ösztönző és egyszerűbbé tévő technológiák is. A Telekom Csoport eszavazás és egyűlés megoldása bármely kisebb vagy nagyobb közösség önkormányzat, gazdasági társaság, intézmény stb. életét érintő jelentős kérdésekben teremti meg a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét online módon, akár fizikailag egymástól távol lévő szereplők között. A közösségi döntéshozatali jogok elektronikus úton történő gyakorlása költséghatékony, kényelmes, gyors és gördülékeny folyamatokat tesz lehetővé, amelyek révén minden korábbinál több érintett vonható be a közösségi döntéshozatalba. E-SZAVAZÁS A Magyar Telekom számára kifejlesztett, közösségi kártyarendszerre épülő elektronikus szavazási megoldás lehetővé teszi, hogy különböző közösségek tagjai elektronikus úton, távolról szavazzanak, válasszanak tisztségviselőt és nyilvánítsanak véleményt. A közösség lehet társadalmi szervezet, gazdasági társaság, önkormányzat, de akár egy város vagy egy ország teljes döntésre jogosult lakossága is. Az eszavazás átfogja a voksolás teljes folyamatát a szavazásra való jelentkezéstől a szavazat leadásán keresztül a kiértékelésig és az eredmény kihirdetéséig. A jelenleg elérhető legmagasabb műszaki színvonalú megvalósításnak köszönhetően igény szerint teljes titkosságot lehet biztosítani a beérkezett szavazatokra, és az anonimitás a folyamat minden fázisában garantálható a szavazók számára. Felhasználási lehetőségek: Politikai jellegű szavazások önkormányzati (helyhatósági) választások nemzetiségi önkormányzati választások országos vagy területi népszavazás aláírásgyűjtés népszavazásra területi véleménynyilvánítás testületeken belüli felhasználás (pl. önkormányzati közgyűlések, bizottságok) Politikai jellegű szavazások személyes részvételükben akadályozott, speciális csoportok számára szolgálatban lévő katonák, rendőrök külföldi szavazók mozgáskorlátozott szavazók Szervezetek (társadalmi szervezetek, cégek stb.) számára általános szavazások tisztviselők választása testületeken belüli felhasználási módok felmérések Közvélemény-kutatások egyűlés Az egyűlés megoldás segítségével megvalósítható egyesületek, gazdasági társaságok és más szervezetek online tag- és közgyűléseinek hiteles megtartása. A szükséges infrastruktúra ma már minden szervezetnél rendelkezésre áll, az eszközök felhasználónként mindössze egy személyi számítógépből, szélessávú internet-hozzáférésből és igény esetén webkamerából állnak. Az egyűlés rendszere biztosítja a tagok közti kapcsolattartást, az elhangzott hozzászólások, valamint a meghozott döntések hiteles elektronikus rögzítését és biztonságos tárolását. A törvényi megfeleltetés maradéktalan teljesülése végett az egyűlés szolgáltatás használata során létrejövő elektronikus dokumentumok megfelelnek a teljes bizonyító erejű magánokirat követelményének. A gyűlés alkalmával a következő eseményeket rögzíti hitelesen (azaz időbélyegzi és digitálisan aláírja) a rendszer: belépés a gyűlésbe, kilépés a gyűlésből, hozzászólásra jelentkezés, szó elvétele, visszaadása, hozzászólásra jelentkezés elvétele/visszavonása, szerepkör módosítása, hozzászólás, szavazás élesítése, szavazat leadása, szavazás befejezése, lezárása, újraszavaztatás, szavazás kiértékelése, fázis aktiválása.

12 6.4 VÁROSI VÁLLALKOZÓI PORTÁL A Városi vállalkozói portál egy olyan CRM- (Customer Relationship Management) alapú megoldás, amely megteremti a kereteit annak, hogy a benne részt vevő vállalkozások könnyebben találják meg ügyfeleiket, partnereiket, adott esetben pedig az önkormányzat szakértőivel közösen dolgozzák ki a helyi gazdasági élet fellendítését érintő döntéseket. Annak érdekében, hogy a vállalkozások szegmentálhatóak legyenek szakterület, méret vagy más tulajdonságok szerint, érdemes bevezetni egy nyilvántartást. A bevezetett nyilvántartás segítségével könnyebb vállalkozásfejlesztési programokat indítani, rendeletekhez előzetes visszajelzést kapni vagy más hatáselemzést végezni. A megoldás elemei az önkormányzatok számára: partnerek/kapcsolatok nyilvántartása; helyi gazdaságélénkítő program tervezése, végrehajtása; adóügyek követése, tervezése; ügyek nyilvántartása, folyamatvezérelt ügykezelés; belső csoportmunka támogatása (feladatok kiosztása, naptár, helyettesítések stb.). A szolgáltatás multitenant üzemmódban megnyitható harmadik személyek előtt is, zárt adatkezelés mellett. Ilyen módon a megoldás a vállalkozások számára is előnyöket nyújthat: partnerek/kapcsolatok nyilvántartása; marketing (kampány tervezése, végrehajtása); értékesítéstámogatás (termékek, ajánlatok, szerződések, értékesítők irányítása); ügyfélkiszolgálás; ügyek nyilvántartása, folyamatvezérelt ügykezelés; csoportmunka támogatása (feladatok kiosztása, naptár, helyettesítések stb.) webes piactér integrációja 6.5 DOKUMENTUM- ÉS WORKFLOW- MENEDZSMENT-RENDSZER A T-Systems Magyarország instantdoc szolgáltatása az önkormányzati intézmények adminisztratív tevékenységét és munkafolyamat-szervezését támogatja. A dokumentum- és workflow-menedzsment-rendszer módszereiben és az informatikai támogatás szintjén is egységes, áttekinthető iratkezelési rend megvalósítását célozza meg. Az instantdoc a szervezet iratkezelési szabályzatában rögzített iratkezelési rendhez, ügyviteli folyamatokhoz igazítható, rugalmas alkalmazás, mely támogatja az iratkezelési feladatok teljes vertikumát, úgymint: érkeztetés, átadás-átvétel, iktatás, ügyintézés, kiadmányozás, expediálás, postázás, irattárazás. Az egyedi munkafolyamatok kezelésére is képes. Az alkalmazás különösen az alábbi adminisztratív jellegű kihívásokra nyújt megoldást: nagy iratmennyiség, mely lokális gépeken/ postafiókokban/fájlszervereken/táblázatokban már nem kezelhető; kötelező iratkezelő rendszert használni; az iratok verziózott kezelése szükséges; kifinomult jogosultságkezelés indokolt a dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében; gyakori igény az iratok egyszerű és gyors visszakeresése; sok egyedi, gyakran változó munkafolyamatot kell kezelni. A felhasználói felület telepítés nélkül, tetszőleges támogatott böngészőben futtatható. Az alkalmazás architektúrája többrétegű, szolgáltatásorientált, és teljes egészében Microsoft.NET alapokon készült. Modulok: Az adminisztrációs modulban a teljes rendszer adminisztrációja, paraméterezése, a központi törzsadatok kezelése és egyéb beállítások végezhetők el. Az érkeztetőmodulban a céghez beérkező papíralapú vagy elektronikus küldemények regisztrálása történik meg, igény esetén küldemények nagy teljesítményű szkennelése és az ek automatikus érkeztetése is megoldható. Az iktatómodulban történik az iratok és ügyek létrehozása, kezelése, ügyintézése, valamint szervezetek közti mozgatása. Az iratkezelő modulban lehetséges az dokumentumok iktatása és az iratkezelési folyamatok követése. A postázómodulban a vállalattól feladott papíralapú vagy elektronikus küldemények kezelése történik. Az irattár modul biztosítja a napi szintű munkavégzéshez nem szükséges, lezárt ügyiratok kezelését, archiválását. A számlakezelő modulban a számlák kezeléséhez kapcsolódó speciális funkciók és folyamatok kezelése történik. A munkafolyamat-támogató modul lehetővé teszi egyedi folyamatok és feladatok kezelését, ügyviteli folyamatok definiálását és követését. A rendszerben lehetőség van folyamatok kialakítására, paraméterezésére.

13 A teljes körű kiszolgálás és a gördülékeny bevezetés érdekében további szolgáltatások igénybevételére is lehetőség van: teljes körű támogatás, igény esetén helyszíni oktatás, egyedi felmérés, folyamatok elemzése, javaslattétel folyamategyszerűsítésekre, a rendszer egyedi, speciális igények szerinti továbbfejlesztése, speciális dokumentumok kezelése (pl. szerződéstár). Az instantdoc a megrendelő működési környezetében több más rendszerhez, így akár az önkormányzati vagy ERP-rendszerhez is illeszthető, és a későbbi kapcsolódásokat is lehetővé teszi. A csatolt rendszerekkel való integrációt adatbázisszinten, szabványos adapterekkel, illetve szolgáltatásszinten, szabványos webszolgáltatásokon keresztül oldjuk meg. Lehetőség van továbbá az ügyfél korábbi iratainak, dokumentumainak és egyéb adatainak rendszerbe töltésére (migráció). 6.6 INTELLIGENS VÁROSÜZEMELTETÉS TÉRKÉPI/TÉRINFORMATIKAI ALAPOKON A hatékony városüzemeltetés fontos eleme egy olyan megoldás, mely a városüzemeltetési munkafolyamatok racionalizálása, vezérlése révén támogatja a városüzemeltetési költségek optimalizálását, emellett segíti a lakosság és a városüzemeltetés közti kommunikációt, a lakosság naprakész tájékoztatását. Az Intelligens városüzemeltetési megoldás ezen funkciók révén a hazai települések számos aktuális, az üzemeltetés több területét érintő igényére kínál megoldást. Az Intelligens városüzemeltetési megoldás egy moduláris elemekből felépülő, integrált rendszer, amely egyszerre nyújt hasznos segítséget a lakosság, a városvezetés, valamint a városüzemeltetést végző operatív szervezetek számára, és mindeközben még a felek közötti kommunikációt is segíti. A megoldás a városok üzemeltetésével kapcsolatban több üzemeltetési szerepkör mindennapi tevékenységét is támogatja. A rendszer használata többek között lehetőséget biztosít az incidensek kezelésére, például az infrastrukturális hibabejelentésekre. A városüzemeltetési munkafolyamatok racionalizálása és a kontroll javítása révén pedig jelentős költségoptimalizációt tesz lehetővé. Az alkalmazás döntéstámogató funkciót is ellát, továbbá külső térkép-információs szolgáltatások is ráépíthetők. A megoldás három alappillére: adatbázis, amely a városi objektumok (eszközök, területek, ingatlanok, műemlékek stb.), illetve incidensek nyilvántartására szolgál (térinformatikai támogatással); városüzemeltetési rendszer: a modul alapja egy városüzemeltetési munkafolyamatokat támogató munkairányító alkalmazás, mely térinformatikai alapokon segíti a hatékony munkavégzést. A megoldásból nyerhető riportok, lekérdezések információkat szolgáltatnak például a közlekedésfejlesztéshez, a közbiztonság javításához, turisztikai fejlesztésekhez; lakossági és turisztikai információs portál térinformatikai megoldásokkal: különböző, a lakosság és a turisták számára fontos információkkal ellátott térképes felület (pl. egészségügyi intézmények elérhetősége, turisztikai és szórakozási lehetőségek stb.). Közműszolgáltatást támogató műszaki rendszer Az alkalmazás hatékonyan támogatja a közműcégek tevékenységét a műszaki objektumok nyilvántartása és az arra épülő szakrendszerei segítségével. A megoldás elősegíti a közműcégek nagyszámú külső és belső adatszolgáltatási kötelezettségének ellátását, valamint lehetővé teszi a nagy mennyiségű, folyamatosan változó szakági rajzok kezelését, publikálását is. Az OTMR alkalmazás a T-Systems Magyarország saját fejlesztésű, vékonyklienses technológián alapuló, közműszolgáltatást támogató műszaki rendszere. A megoldás alapja a műszaki objektumok nyilvántartása. Objektumtípusonként paraméterezhető az attribútumok listája; ezek nyilvántartását és térképi megjelenítését végzi az objektum-nyilvántartás. A műszaki rendszer az objektum-nyilvántartásra épülve biztosítja a szakrendszerek funkcionalitását. A kialakított szakrendszerek a következők: termelés alrendszer; rajzi alrendszer; labor alrendszer; munkairányítás alrendszer; energetika alrendszer; vízi közművek számára: vízbiztonság alrendszer.

14 A műszaki rendszer többféle külső rendszerhez képes kapcsolódni, a termelés alrendszer adatokat kaphat a SCADA-rendszertől, a labor alrendszer közvetlenül mérőeszközöktől. A munkairányítás teljes integrációban képes működni a vállalat ERP-rendszerével (pl. az SAP megfelelő moduljaival). A rajzi alrendszer Autodesk Map termék kiterjesztésével valósult meg. Funkciója a műszaki és szakági rajzok kezelése, ezek publikálása a térképi megjelenítéshez. A munkairányítás beépített workflow-motorja segíti a vállalat valós munkairányítási folyamatainak leképezését, egyben lehetővé teszi belső elszámolási rendszer működtetését. Az energetika alrendszer az energiafelhasználási helyek alapvető, energetikával kapcsolatos adatait kezeli, pl. fogyasztási helyek, szerződések, számlák karbantartása. A vízi közművek számára kialakított vízbiztonság alrendszer a vízbiztonsági tervek készítését támogatja. Az alkalmazás beépített, rugalmas riportrendszere lehetővé teszi, hogy informatikai tudással nem bíró felhasználók is tetszőleges számú riportot hozhassanak létre egyszerű paraméterezéssel. 6.7 VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER A városvezetők döntéseihez az információk gyakran még mindig papíralapon, illetve több különböző, egymástól elszigetelt, vegyes platformú informatikai rendszerben állnak csak rendelkezésre. Az önkormányzati Vezetői információs rendszer bevezetésével a döntés-előkészítést támogató adminisztratív költségek csökkennek, a döntéshozatal ideje lerövidül, az adatok történeti áttekinthetősége, visszakereshetősége biztosítottá válik. Megoldásunk középpontjában a különböző, gyakran elszigetelten működő önkormányzati informatikai rendszerekből származó adatokra épülő információs rendszer áll. A rendszer a vezetői döntéshozatalt az önkormányzati rendszerekből származó adatokból készített lekérdezések, kimutatások, riportok készítésével támogatja. Grafikus megjelenítő lehetőségei révén pedig az információkat a döntéshozók számára könnyen áttekinthető formában is szolgáltatja. A vezetői információs rendszer lehetővé teszi a tervezési és hivatali munkához szükséges adatok gyors megjelenítését, az önkormányzati működés szinte minden területére kiterjedő, kellőképpen feldolgozott, jól értelmezhető, megfelelő részletezettségben vagy megfelelő aggregálásban megjelenő információk gyors elérését. Mindez javítja a döntéshozatal és a hivatali munka, a költségvetés-készítés, a végrehajtás és az ellenőrzés hatékonyságát. A rendszer használata elősegíti a stratégiai tervezésen alapuló döntéshozatalt. Támogatja a magasabb fokú együttműködést a hivatal belső szervezeti egységei között, illetve a hivatal és a felügyelt intézmények között. Az önkormányzatok európai uniós pályázatainak áttekinthetősége érdekében a rendszer biztosítja a pályázatok nyilvántartását és követését is. 6.8 ÖNKORMÁNYZATI BELSŐ CSOPORTMUNKA-FELÜLET Egy önkormányzati intézmény hatékonyságának egyik kulcsa az ésszerű munkaszervezés, amelyhez egyre több helyütt vesznek igénybe rugalmas, testre szabható infokommunikációs megoldásokat. A T-Systems Magyarország által kínált belső csoportmunka-felület célja, hogy korszerű alkalmazások segítségével járuljon hozzá a belső működés átláthatóságának, kontrollálhatóságának növeléséhez, az adminisztratív terhek csökkentéséhez. Az önkormányzati belső csoportmunka-felületen a felhasználók egy belső portált (intranet) használnak, amely a belső hálózaton keresztül, böngészőben elérhető. A dokumentumok az MS Office 365 platformon megvalósuló intranetportálon kezelhetők. A dolgozók meg is oszthatják egymással a dokumentumokat, sőt akár egyidejűleg többen is dolgozhatnak egy dokumentumon, és közben nem kell amiatt aggódniuk, hogy bármely beavatkozás, módosítás elveszne. A böngészőn keresztüli elérés a távoli munkavégzést is lehetővé teszi mobileszközök (pl. tablet, okostelefon) segítségével.

15 mentés, tárolás SOK SOK IDŐ SOK HIBALEHETŐSÉG NINCS SZÁMTALAN EGY DOKUMENTUMBAN DOLGOZUNK MINDEN MEGMARAD BIZTONSÁGBAN SZOLGÁLTATÁSOK: A rendszer által biztosított főbb szolgáltatások: Belső portál Általános portálfunkciók, egyedi, testre szabható felület Csoportmunka támogatása az önkormányzat egyes szervezeti egységein belül az önkormányzat szervezeti egységei között az önkormányzat és az önkormányzati cégek között Dokumentumtárak Rendszerezett központi tárolás, egyszerűen szabályozható dokumentummegosztás, könnyű és gyors kereshetőség Feladatkezelés, munkafolyamat-kezelés, workflow Feladat-nyilvántartás, határidő-kezelés, önkormányzati belső folyamatok támogatási lehetősége Kisalkalmazások fejleszthetősége Meglévő önkormányzati kisalkalmazás: Önkormányzati határozatok nyilvántartása határozatok adatainak nyilvántartása határozatok egységes nyilvántartása és végrehajtásuk követése felelősök és határidők kezelése határozatok státuszának követése a határozathozataltól az irattárazásig aktuális felelősök automatikus es értesítése Kialakítható önkormányzati kisalkalmazások: Önkormányzati előterjesztések kezelése előterjesztések kezelése az igénytől kezdődően az elkészítésen, bizottsági egyeztetéseken és belső jóváhagyásokon keresztül az előterjesztés benyújtásáig Testületi ülések kezelése testületi ülések szervezésének támogatása, napirend tervezése, meghívó összeállítása, állandó és eseti meghívottak nyilvántartása és automatikus értesítése Rendeletek nyilvántartása Testületi ülések, bizottsági ülések jegyzőkönyveinek nyilvántartása A példaként felsorolt fenti önkormányzati kisalkalmazások Microsoft SharePoint-alapokon történő közös megvalósításával a számos előny (pl. strukturált központi nyilvántartás, változás- és verziókövetés, jogosultak számára történő állandó elérhetőség, lekérdezhetőség, kereshetőség stb.) mellett lehetővé válik az összetartozó, pl. téma alapján egymáshoz kapcsolódó elemek összerendelhetősége. Ilyenek például: egy kidolgozás alatt lévő előterjesztés-tervezetben rögzíthető, hogy az adott témakörben milyen korábbi előterjesztések, határozatok születtek, az előkészítés során milyen rendeletek figyelembevétele szükséges stb. Egyéb lehetséges, általános célú kisalkalmazások: Személyi adatok kezelése (titkosított tárolással, változáskezeléssel) Munkatársak be- és kiléptetési folyamata Szabadságigénylés, -jóváhagyás Eszközök / IT-eszközök nyilvántartása, kezelése Belső anyag- és eszközigénylési folyamatok Gépjármű-nyilvántartás, gépjárműfoglalás

16 Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, írjon a címre, vagy látogasson el a weboldalunkra.

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Minősítés és Technológia

Minősítés és Technológia IQDoc Megoldás a nagyvállalati iratkezelés problémáira Wéber Zoltán és Sudár Gábor Miért az IQDoc rendszer? Minősítés és Technológia Minősített iratkezelő rendszer (VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2017. FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS Az önkormányzati ASP rendszer elemei Keretrendszer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Veszprém, 2013. október 29. Készítette: Szitási Istvánné segédlevéltáros Ügyvitel IRATKEZELÉS Küldemények érkezése Beadványok érkeztetése Nyilvántartásba

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

Költséghatékony, papírmentes adminisztráció, E-ügyintézés NETWORKSHOP 2010 Konferencia

Költséghatékony, papírmentes adminisztráció, E-ügyintézés NETWORKSHOP 2010 Konferencia Költséghatékony, papírmentes adminisztráció, E-ügyintézés NETWORKSHOP 2010 Konferencia Vörös Balázs Folyamatosan növekedő költségek Az ügyfélkör növekedésével párhuzamosan növekszik: A feldolgozandó és

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

Integrált Illetékkezelő Rendszer

Integrált Illetékkezelő Rendszer Integrált Illetékkezelő Rendszer Ügyviteli koncepció Hatályos jogszabályoknak való megfelelés Rugalmasan alakítható, paraméterezhető ügyviteli folyamatok Adminisztrációs munka csökkentése, hatékonyság

Részletesebben

Elektronikus dokumentumkezelés, mint az Oktatási Hivatal hatékonyságnövelésének új eszköze

Elektronikus dokumentumkezelés, mint az Oktatási Hivatal hatékonyságnövelésének új eszköze Elektronikus dokumentumkezelés, mint az Oktatási Hivatal hatékonyságnövelésének új eszköze. Dokumentumkezelés fejlődése Fejlettség Javasolt előrelépés Papírmentes iroda DMS rendszer +WF Iratkezelő rendszer

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

IQDoc.Net iratkezelő

IQDoc.Net iratkezelő IQDoc.Net iratkezelő Az IQDoc a hazai intézményi és vállalati ügyfelek igényeihez illeszkedik, továbbfejleszthető, rugalmasan bővíthető moduláris alkalmazás. Teljes mértékben alkalmazkodik a Microsoft

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

ELOik Tanúsított iratkezelés

ELOik Tanúsított iratkezelés 2011.10.03. 1 ELOik Tanúsított iratkezelés dr. Domokos László Ovitas Magyarország Informatikai Kft. www.ovitas.hu Budapest, 2011. Október 4. Témák ELO ELO & tanúsított iratkezelés ELOik modul ELOik funkciók

Részletesebben

A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer. Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26.

A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer. Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26. A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26. A Neptun.Net kifejlesztése A verzióváltás okai A korábbi technológia elavult Nem volt bővíthető A fejlesztés

Részletesebben

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Egységes Iratkezelési Rendszer. Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság

Egységes Iratkezelési Rendszer. Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság Egységes Iratkezelési Rendszer Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság Összefoglaló Beszámoló az EIDR projekt feladatairól és ütemezéséről Iratkezelési tapasztalatok és működési nehézségek

Részletesebben

Dokumentumkezelés SAP integrációval a Fővárosi Vízműveknél

Dokumentumkezelés SAP integrációval a Fővárosi Vízműveknél H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 349 1991 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Dokumentumkezelés SAP integrációval a Fővárosi Vízműveknél Készítette:

Részletesebben

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Leitereg Miklós junior tanácsadó Budapest, 2011. október 4. A PREZENTÁCIÓ CÉLJA A prezentáció célja A beszerzési folyamat áttekintése ELO technikák

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Tanúsított Iratkezelı Szoftver Office GOV Ügykövetési rendszer

Tanúsított Iratkezelı Szoftver Office GOV Ügykövetési rendszer Tanúsított Iratkezelı Szoftver Office GOV Ügykövetési rendszer Baranyi Norbert UniOffice Rendszerház Kft. 1111 Budapest, Kende u. 3. www.unioffice.hu 2009. december 16. Az UniOffice Rendszerház 1992 alapítás

Részletesebben

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje ASP 2.0 PROJEKT Tájékoztató Bevezetés tervezett határideje 2018.01.01. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati

Részletesebben

Egységes keretet adunk üzleti folyamatainak.

Egységes keretet adunk üzleti folyamatainak. Egységes keretet adunk üzleti folyamatainak. A Click&Flow a GST-Max Kft. GST-Systems nevű programcsomagjának komplex, integrált WorkFlow, dokumentum- és iratkezelő és archiváló rendszere. A rendszer folyamatkezeléshez,

Részletesebben

Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: Egyszerű többség

Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. SZEPTEMBER 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1482-3/2016./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I V. N API R E N D Tárgy: Indítványok,

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

K&H Központosított felhasználó adminisztráció gyakorlati megvalósítása

K&H Központosított felhasználó adminisztráció gyakorlati megvalósítása K&H Központosított felhasználó adminisztráció gyakorlati megvalósítása Döntés előtt Körülmények, amelyek alapján a döntés megszületett a Központi Felhasználó Adminisztráció (CUA) szükségességéről Informatikai

Részletesebben

időgazdálkodó és munkaszervező rendszerek előadó: Fórián Tibor (c) Ramsys Zrt., 2007.

időgazdálkodó és munkaszervező rendszerek előadó: Fórián Tibor (c) Ramsys Zrt., 2007. időgazdálkodó és munkaszervező rendszerek a Ramsys Zrt 1988-ban a Budapest Bank és magánszemélyek alapították élenjárunk a gépjármű és okmány bűnözés elleni módszertani és informatikai, az időgazdálkodó,

Részletesebben

- 1 / 6 - IQtató SQL. Elektronikus dokumentumkezelő és ügymenet támogató rendszer

- 1 / 6 - IQtató SQL. Elektronikus dokumentumkezelő és ügymenet támogató rendszer - 1 / 6 - IQtató SQL Elektronikus dokumentumkezelő és ügymenet támogató rendszer Az IQtató Dokumentum és Ügykezelő olyan programrendszer, amely cégformától és cégmérettől függetlenül alkalmas a papír-

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

Fárasztó a gépelés? Nehéz helyet találni? Sokáig tart megtalálni? Az adatrögzítés elvesztegetett idő, bízza inkább szoftverünkre.

Fárasztó a gépelés? Nehéz helyet találni? Sokáig tart megtalálni? Az adatrögzítés elvesztegetett idő, bízza inkább szoftverünkre. Fárasztó a gépelés? Nehéz helyet találni? Az adatrögzítés elvesztegetett idő, bízza inkább szoftverünkre. Sokáig tart megtalálni? Naponta 1 db dokumentum előkeresése és visszahelyezése 7 perc, évente 5

Részletesebben

dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu

dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu Miért az ELOoffice iratkezelő rendszer mellett döntöttünk? dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu A céges adminisztráció

Részletesebben

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010 EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010 Legfőbb Ügyészség, 2010. július 28. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Az Európai Unió és a Magyar

Részletesebben

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó 1 Az előadás célja A jogi alapok áttekintése és rendszerezése Az ELO Iratkezelő Modul - magyarországi jogszabályi

Részletesebben

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály META a földügyi folyamatok tükrében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály A földüggyel szembeni alapvető elvárások Államhatalmi

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában több éve működik térinformatikai rendszer, amelynek nagyobb fejlesztésére

Részletesebben

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 1 Korszerő technológi giák k az önkormányzati nyzati igazgatásban és s település üzemeltetésben 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 2 Önkormányzatok feladatai Hatósági tevékenység

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

Teljes Életút Bázis Adatok

Teljes Életút Bázis Adatok TÉBA Teravágimov Zsolt, IQSYS Subert Péter, Oracle TÉBA Rövidítés Támogatási Életút Bázis Adatok Teljes Életút Bázis Adatok TÉBA Meghatározás A családtámogatási ellátások folyósításának A családtámogatási

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

ivir vezetői információs rendszer

ivir vezetői információs rendszer Cégvezetés egyszerűbben, gyorsabban, hatékonyabban: sikeresebben. Kerüljön előnybe velünk! Kevesebb időt a válaszokra, többet a döntésekre! ivir segítségével Hatékony döntések pillanatok alatt; Új lehetőségekre

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. önkormányzati közérdekű bejelentéseket kezelő rendszer kidolgozása és bevezetése

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. önkormányzati közérdekű bejelentéseket kezelő rendszer kidolgozása és bevezetése Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat önkormányzati közérdekű bejelentéseket kezelő rendszer kidolgozása és bevezetése Miről lesz szó? Ezek vagyunk Mit gondolunk a minőségről? Mit gondolunk az innovációról?

Részletesebben

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Felhasználói felület... 5

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere TEMATIKA A ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal IX. emeleti oktatóterme (9021 Győr, Árpád út 32.) Időpont: 2014. március 26-27. 1. nap (2014.

Részletesebben

TriDoc Professional document management

TriDoc Professional document management TriDoc Professional document management Magas szintű irat- és ügykezelő megoldás közepes és nagy méretű vállalatok számára. TriDoc enterprise nagyvállalati irat- és ügykezelő megoldás TriDoc enterprise

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai 1/6 Tartalomjegyzék Click &

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT A pályázat célja Technológia kidolgozása: légifelvételek nyilvántartására; nézőképek előállítására; a nyilvántartott

Részletesebben

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Dr. Kárpáti József Főosztályvezető, KSH Tervezési főosztály Microsoft Szeminárium, 2007. március 21. E-mail: jozsef.karpati@ksh.hu Tel.:

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer 2008 www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer [ISMERTETŐ] A www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer ingyenes Internetes szolgáltatás rövid ismertetője a Magyar

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER

ÖSSZEFOGLALÓ ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER Az áttekinthetetlen, papír alapú adminisztráció, a nehezen elérhető és hiányos információk, a tudásmegosztás és visszacsatolás hiánya, mind a minőségi munka ellen szól.

Részletesebben

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft.

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. SDL Trados szervermegoldások Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. Fókuszban A fájlalapú fordítási memória korlátai SDL TM Server 2009 A fájlalapú terminológiai

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

icrm ügyfélkapcsolatkezelő

icrm ügyfélkapcsolatkezelő Az megoldás egy általános értelemben vett partnerkapcsolati megoldás kiegészítve a partnerekkel folytatott különböző szintű kommunikációk nyilvántartására szolgáló funkciókkal. 1 megoldás Segíti a napi

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Papír helyett elektronikus űrlap Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Csamangó András SAP tanácsadó Creative 4U Kft., Budapest 2010 Bemutatás 2002-ben alakult SAP Service Partner fő tevékenység:

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 13. részfeladat Pályázati kiírás 22. területe Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

Weblizing ajánlatadó és workflow rendszer

Weblizing ajánlatadó és workflow rendszer cash flow online Finanszírozási ajánlat készítés, kalkuláció Folyamatmenedzsment, többirányú kommunikáció, értesítés, státuszkövetés Iratkezelés, dokumentumsablonok Online, webes alkalmazás Egyedi paraméterezés

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II.

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. SZAKMAI KONFERENCIA 2014. február 24. Amiről szólesz Az

Részletesebben

Cégelme szoftver leírás

Cégelme szoftver leírás Cégelme szoftver leírás Név: Cégelme 1.0. Operációs rendszer: Windows Xp, Windows Vista. Működési felület: saját programfelület és részben internetes böngészői felület, háttérben MySQL adatbázis és Linux

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

KIR 2.0 A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása

KIR 2.0 A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása A köznevelés információs rendszere Jogszabályi környezet határozza meg a kapcsolódó

Részletesebben

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR)

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft.

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft. Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés Offisys Kft. 2014.10.16 Professzionális dokumentum menedzsment Rendszerezetten

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

icollware szoftver portfolió

icollware szoftver portfolió icollware szoftver portfolió Mandász Gábor 2013. július 18. Tartalom 1. Előzmények Szakértői terület megismerése Elektronikus csoportmunka rendszerek fejlesztése 3D technológiai kutatások 2. Célok Meglévő

Részletesebben

Örökölt adattárháztól a CMDB-ig

Örökölt adattárháztól a CMDB-ig Örökölt adattárháztól a CMDB-ig Engel László, Ferrinfo Zrt. Bartók Nagy János, ICON Zrt. Ferrinfo bemutatás a Dunaferr csoport informatikai szolgáltatója 3500 felhasználó mintegy 30 üzleti partner 2 telephely

Részletesebben

DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP

DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP Az önkormányzatok a közterületek dönt részének gazdái. A közterületekkel kapcsolatos, nyilvántartási és üzemeltetési feladatokhoz a földhivatalokban beszerezhet földmérési

Részletesebben

Symbol Ügyvitel CRM Extra modul

Symbol Ügyvitel CRM Extra modul Miért CRM? Minden cég alapvető érdeke, hogy lehetséges vevői közül a lehető legtöbbet szerezzen meg, a legtöbbjük számára tudja értékesíteni termékeit vagy szolgáltatásait. A megfelelő eszközzel ezek az

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Grafikus megjelenítés A grafikus felület lehetővé teszi a jogdíjak és elhangzások áttekinthetőbb

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu TakarNet24 Szolgáltatások, aktuális helyzet Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu Közvetlen célok A szolgáltatások non-stop rendelkezésre állása E-szolgáltatások felhasználói körének bővítése Adatszolgáltatás

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

WEB alapú kataszter információs rendszer Koszovóban KCLIS

WEB alapú kataszter információs rendszer Koszovóban KCLIS WEB alapú kataszter információs rendszer Koszovóban KCLIS Juszt András, Podolcsák Ádám Bevezetés Koszovó 2 millió lakos, 90% albán, szerb, bosnyák, török, roma, gorani kisebbségek 30 körzet, ~1300 kataszteri

Részletesebben

Ko zu ti ge pja rmu -, vi zu gyi e s le gu gyi ko zlekede si-, engede lyeze si e s vizsga ztata si folyamatok u gyfe lko zpontu elektroniza la sa

Ko zu ti ge pja rmu -, vi zu gyi e s le gu gyi ko zlekede si-, engede lyeze si e s vizsga ztata si folyamatok u gyfe lko zpontu elektroniza la sa Ko zu ti ge pja rmu -, vi zu gyi e s le gu gyi ko zlekede si-, engede lyeze si e s vizsga ztata si folyamatok u gyfe lko zpontu elektroniza la sa KÖZÉPPONTBAN AZ ÁLLAMPOLGÁR 2016.11.09. Informa ciók a

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése 1/5 HU-Békéscsaba: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2009/S 96-137736 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés

Részletesebben

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs fejlesztések Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének bevezetése (PTR) Felkészítő nap 2013. október 28. 2013. november 15. Tervezett napirend

Részletesebben

Easy Company termékcsalád. Már 9 900 Ft/hó-tól

Easy Company termékcsalád. Már 9 900 Ft/hó-tól Easy Company termékcsalád Egyszerűbb, gyorsabb adminisztráció Átláthatóbb nyilvántartások Bárhonnan, bármikor elérhető Felhő alapú alkalmazás Felhasználóbarát kezelőfelület Hasznos kimutatások és elemzések

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1.

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1. Oldal: 1. DÉMÁSZ MIRTUSZ munkairányító rendszer alapú üzleti folyamat integráció. Benke Gábor MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009.09 Oldal: 2. TARTALOM Miért fontos az üzleti folyamatok integrációja?

Részletesebben