MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: szakképesítés megnevezése: Mérlegképes könyvelő Szakképesítések köre: Rész-szakképesítés 3.2 Elágazások 3.3 Ráépülések 4. Hozzárendelt FEOR szám: zonosítószám: Megnevezés: Államháztartási mérlegképes könyvelő zonosítószám: Megnevezés: Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő zonosítószám: Megnevezés: Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő 3606 Nincs Nincsenek 5. Képzés maximális időtartama: Szakképesítés/Ráépülések megnevezése Mérlegképes könyvelő Államháztartási mérlegképes könyvelő Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő Szakképzési Óraszám évfolyamok száma

2 II. EGYÉ DTOK SZKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Mérlegképes könyvelő 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: emeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: - egyetem/főiskola (alap- vagy mesterképesítés) - - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 65 % 3. Gyakorlat aránya: 35 % 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - Időtartama (évben vagy félévben): Szintvizsga (iskolai rendszerben): Ha szervezhető, mikor: - Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szervezhető nem szükséges RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Államháztartási mérlegképes könyvelő 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Mérlegképes könyvelő - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 2

3 Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: Gyakorlat aránya: 35 % % 4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Egyéb szervezeti mélegképes könyvelő 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Mérlegképes könyvelő - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: Gyakorlat aránya: 35 % % 4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Mérlegképes könyvelő - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: Gyakorlat aránya: 35 % % 4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges 3

4 III. MUNKTERÜLET 1. szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: FEOR száma 3606 munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése Számviteli ügyintéző 2. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: számvitelről szóló évi C. törvény ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, a számviteli beszámolót készíti Ellátja a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak Kialakítja a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerének, módszerét (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is) Ellátja a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat iztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságával, a számviteli alapelvek betartásával Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, alkalmazottjaként 3. szakképesítéssel rokon szakképesítések: szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Nonprofit menedzser 4

5 IV. SZKMI KÖVETELMÉNYEK szakmai követelménymodulok felsorolása: szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Jogi ismeretek alkalmazása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Megkülönbözteti az egyes polgári jogi jogalanyokat, a tulajdonjog tárgyát, tartalmát, formáit, a használati jogokra vonatkozó alapvető előírásokat főbb kötelem-keletkeztető tényekre, a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a gazdaságban gyakrabban előforduló nevesített szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében végzi munkáját lkalmazza az egyes gazdasági társasági formák, a kooperációs társaság alapítására, működésére, megszűnésére vonatkozó általános és speciális szabályokat lkalmazza a társaságok szereplőinek a társaságokhoz és egymáshoz való kapcsolatát, a társaságok szervezeti felépítését, továbbá a tulajdonosok vagyoni és személyes jogait lkalmazza az európai részvénytársaság és az európai gazdasági egyesülés fontosabb szabályait lkalmazza a külföldiek magyarországi befektetéseire vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket lkalmazza a szövetkezet alapításával, szervezeti változásaival, megszűnésével kapcsolatos előírásokat, segíti kialakítani a szövetkezet önkormányzati szervezeti rendjét etartja a szövetkezeti tagsági jogviszonnyal kapcsolatos szabályokat Átlátja a szövetkezet vagyoni elemeit, az érvényesülő felelősségi alakzatokat lkalmazza a cégnyilvánosság, a bírósági cégeljárás, és a végelszámolás szabályait lkalmazza a csődeljárás, a felszámolási eljárás jogszabályi előírásait Felismeri a büntetőjogi és a szabálysértés jogi ismeretei alapján az egyes gazdasági és vagyon elleni bűncselekményeket és szabálysértéseket Értelmezi a pénzmosást, felismeri a pénzmosásra utaló adatot, tényt, körülményt a gyanús ügyletek lebonyolításával kapcsolatos fontosabb eljárási szabályok ismeretében Értelmezi az állami vagyon fogalmát, annak struktúráját, átlátja az állam tulajdonát képező vagyonnál a tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon hasznosításának formáit etartja az államháztartás szervezeteire vonatkozó alapvető jogszabályi előírásokat Érti a jogharmonizációs folyamat lényegét, átlátja az Európai Uniós és a hazai jogforrások rendszerét, hierarchiáját az Európai Uniós és a hazai jogforrások egymáshoz való viszonyának ismeretében Tájékozódik a hazai állami szervek rendszeréről, jogállásáról, hatásköréről, illetékességéről, valamint az Európai Unió legfontosabb intézményeiről, azok jogállásáról, hatásköréről 5

6 lkalmazza és betartja a korrupció elleni védekezésre vonatkozó szabályokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: z egyes polgári jogi jogalanyok (az ember, a jogi személyek) tulajdonjog formái, tárgya, tartalma használati jogok és azok jellemzői Főbb kötelem-keletkeztető tények (szerződés, szerződésen kívüli károkozás, a jogalap nélküli gazdagodás) szerződést biztosító mellék-kötelezettségek rendszere és az egyes mellékkötelezettségek jellemzői Egyes nevesített szerződések és főbb szabályaik z áruk nemzetközi adásvételének szabályai (écsi Egyezmény, New York-i Egyezmény) Fontosabb külkereskedelmi szerződéstípusok gazdasági társaságok közös szabályai (a gazdasági társaság alapítása, megszűnése, a társasági szerződés módosítása; a gazdasági társaságok szerveire, vezető tisztségviselőire vonatkozó közös szabályok; a kisebbségi jogok védelme) z egyes gazdasági társasági formák (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság) speciális szabályai (alapítás, szervezet, működés, tagsági jogviszony tartalma, megszűnés). z átalakulás szabályai kooperációs társaság z európai részvénytársaság és az európai gazdasági egyesülés külföldiek magyarországi befektetéseinek szabályai szövetkezet alapítása, szervezeti változásai, megszűnése szövetkezet önkormányzati szervezeti rendszere szövetkezeti tagsági jogviszony tartalma szövetkezet vagyoni elemei, az egyes elemek jellemzői szövetkezetben érvényesülő felelősségformák bírósági cégeljárás (alapvető rendelkezések, nyilvánosság és közhitelesség, a cégjegyzék és tartalma, a cégbejegyzési és a változás bejegyzési eljárás rendje, jogorvoslatok, az általános és a különleges törvényességi felügyeleti eljárások) vagyonrendezési eljárás (kezdeményezése, a bíróság és a vagyonrendező feladatai, az eljárás befejezése) végelszámolási eljárás (elhatározása, a végelszámoló jogállása és felelőssége, az eljárás lefolytatása és befejezése, az egyszerűsített és a kényszer végelszámolás) csődeljárási eljárás (az eljárást kiváltó okok, az eljárás kezdeményezése, a vagyonfelügyelő jog és hatásköre, fizetési haladék, moratórium, egyezség, kényszeregyezség, az egyezség megszegésének jogkövetkezményei) felszámolási eljárás (az eljárást kiváltó okok, az eljárás kezdeményezése, a felszámoló jogállása és feladatai, a hitelezők jogi helyzete, az eljárás befejezésének lehetséges módozatai, egyszerűsített felszámolási eljárás, egyezség az eljárásban) bírósági végrehajtási eljárás (célja, módozatai és az egyes módozatok jellemzői) 6

7 C C C C C C C C C C C közbeszerzés jogi szabályozásának célja, a közbeszerzési eljárás lényege, alanyai és tárgya hatósági ellenőrzés hatósági határozatok végrehajtása z elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás büntető- és a szabálysértés jog funkciója, a jogi szabályozás rendszere (áttekintés) z egyes gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények és szabálysértések pénzmosás lényege, a szabályozás célja és személyi hatálya, ügyfél azonosítási feladatok pénzmosásra utaló adatok, tények, körülmények gyanús ügyletek lebonyolításával kapcsolatos eljárás z állami vagyon fogalma, e vagyon struktúrája (áttekintően) z állam tulajdonát képező vagyonnál a tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon hasznosításának formái, a formák alapvető jellemzői korrupció elleni védekezés szabályai, módszerei jogharmonizációs folyamat lényege z Európai Uniós és a hazai jogforrások rendszere, hierarchiája z Európai Uniós és a hazai jogforrások egymáshoz való viszonya hazai állami szervek rendszere, jogállása, hatásköre, valamint illetékessége z Európai Unió legfontosabb intézményei, azok jogállása, hatásköre lapvető fogalmak, értelmezések, meghatározások e követménymodul szakmai kompetenciájához szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése 4 Szakmai nyelvezetű íráskészség 4 CD jogtár biztos kezelése Személyes kompetenciák: Döntésképesség Rugalmasság Megbízhatóság Felelősségtudat Társas kompetenciák: Szakmai nyelvhelyesség Kapcsolatteremtő készség Tömör fogalmazás készsége Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Problémaelemzés, -megoldás Kreativitás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 7

8 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Felismeri a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, minősíti a gazdasági folyamatokat a sajátosságok bemutatásával Részt vesz a vállalkozási stratégia kidolgozási szempontjainak kialakításában, továbbá tájékozódik a vállalkozás stratégiájáról és üzletpolitikájáról, és megismeri a vezetői döntéseket megalapozó információkat Részletesen elemzi a vállalati struktúra kialakításának és működésének lehetőségeit, a kis- és középvállalkozások, a nonprofit szervezetek jellemzőit Segíti a humán erőforrás-politika, a munkaerő- és munkabér gazdálkodás feladatait Értékeli a vállalkozási rendszerek felépítését Átlátja a vezetés lényegét, szerepét, funkcióit a vezető-beosztott kapcsolatból, illetve a feladatellátásból adódó vezetői tevékenységeket és az emberek, a munkacsoportok vezetésből adódó feladatokat Közreműködik a készletgazdálkodással, a forgóeszközökkel, a tárgyi eszközökkel kapcsolatos feladatok végrehajtásában, és segíti a költséggazdálkodás kialakítását, működtetését Tisztában van a számviteli szakember szerepével a vezetésben Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Vállalkozás lényege, főbb elemei Vállalkozások főbb típusai a tulajdonviszonyok és szervezeti-ismérvek alapján Vállalkozások működése Stratégiai alapok: vállalkozás célrendszere, stratégia és tervezés, üzletpolitika alakulására ható tényezők Innováció jellemzése, innovációs stratégia, innováció megvalósulása Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, humán stratégia, emberi erőforrásgazdálkodás működése Logisztikai rendszer tartalma, a logisztikai stratégia, logisztikai folyamatok működése Termelés-szolgáltatás jellemzése, termelési-szolgáltatási stratégia, termelés megvalósulása Vezetés a vállalkozásokban, vezető helye, szerepe a szervezetekben Vezetői munka összetevői: vezetői döntéshozatal, vezetés feladatrendszere Vállalkozások szervezeti rendszere, szervezetek alkotórészei, tulajdonosi és munkaszervezet, felépítésük, tipizálásuk Vállalkozás mint rendszer, folyamatok Kommunikáció és koordináció szerepe a vezetői munkában. Módszerek és eszközök a szervezeti kommunikációban szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése 4 Szakmai nyelvezetű íráskészség 8

9 4 Jogszabályalkalmazás készsége Személyes kompetenciák: Döntésképesség Rugalmasság Megbízhatóság Felelősségtudat Vezetőkészség Társas kompetenciák: Szakmai nyelvhelyesség Kapcsolatteremtő készség Tömör fogalmazás készsége Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Problémaelemzés, -megoldás Kreativitás, ötletgazdagság szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Pénzügyi ismeretek alkalmazása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a makro- és mikroszintű pénzügyi rendszert, a monetáris irányítás eszközés intézmény-rendszerét, a nemzetközi pénzügyi intézményrendszert, az államháztartás rendszerét Értelmezi a rendszer egyes elemeinek feladatait, a feladatok teljesítésének a gazdálkodó szervezet tevékenységeire gyakorolt hatásait lkalmazza a belföldi és a nemzetközi pénzforgalom lebonyolításának különböző módozatait Számol a bankszolgáltatások igénybevételének lehetőségeivel, ennek érdekében ismerve a váltócselekményeket, a lízingügyleteket, a faktorálás és a forfaitírozás műveletét önállóan látja el feladatát Végzi az árfolyamszámítással kapcsolatos műveleteket Pénzügyi számításokat végez a pénzpiac (a tőkepiac) működésének, az értékpapírpiac tárgyát képező áruknak, a pénz- és tőkepiaci ügyletek főbb típusainak ismeretében hosszú távú befektetési döntésekkel kapcsolatos számításokat elvégzi, ezek ismeretében javaslatot tesz az optimális kiválasztására Meghatározza a belső és a külső finanszírozási forrásokat, az ezekkel kapcsolatos döntésekhez szükséges elemzéseket, számításokat, a külső finanszírozási források megszerzésével kapcsolatos dokumentációkat elkészíti z üzletfinanszírozási tervek összeállításához, a tervek elkészítéséhez, a tervek alapján likviditási elemzésekhez szükséges adatokat összegyűjti és az elemzés során ezeket felhasználja 9

10 Értelmezi az üzleti tervvel, a pénzügyi tervezéssel, a hosszú távú pénzügyi tervezéssel, beruházás-politikával, a pénzügyi forrásokkal, azok terheivel összefüggő feladatok teljesítését, követelményeit Értelmezi a cash flow adatainak hasznosítási módszereit Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: pénzügypolitika cél- és eszközrendszere. monetáris politika eszközrendszere Pénzforgalmi szolgáltatások, belföldön alkalmazott fizetési módok. nemzetközi pénzforgalom lebonyolítása. külkereskedelemben alkalmazott fizetési módozatok jellemzői. Kockázatok, kezességek, garanciák a nemzetközi gyakorlatban z árfolyamváltozás és hatása a gazdaságra. z alapvető külkereskedelmi ügyletek jellemzői z értékpapír fogalma és közgazdasági tartalma. z értékpapírok csoportosítása. részvény és a kötvény fogalma, fajtái. közraktárjegy és a záloglevél szerepe, jellemzői váltó fogalma, típusai, kellékei, funkciói. váltócselekmények értelmezése: a váltó kibocsátása, a váltó forgatása, a forgatás módozatai, a váltó elfogadása, a váltó fizetés miatt történő bemutatása. váltó leszámítolása és viszontleszámítolása factoring ügylet jellemzői, szereplői és az ügylet lebonyolítása, előnyei a hitelügylettel szemben. forfait ügyletek jellemzői pénz- és tőkepiac jellemzői. nyílt piac és zárt piac, elsődleges és másodlatos piac jellemzői. zonnali és a határidős piac. tőzsde forgalma, a tőzsdék jogállása, fajtái, szereplői. tőzsdei árfolyamok, ügyletkötés. tőzsdén kívüli kereskedés pénz- és tőkepiaci ügyletek fogalma, fajtái, jellemzői. Kamat-, és árfolyamkülönbözetek. spot ügylet. z arbitrage ügylet. forward és future ügyletetek jellemzői. fedezeti ügyletek (hedge). z opciós ügyletek értelmezése. swap ügyletek pénz időértéke. jövőbeli érték és a jelenérték fogalma, számítása. speciális pénzáramok az örökjáradék és az annuitás fogalma, számítása, alkalmazásának főbb területei kötvény elméleti árfolyamának becslése, az árfolyam számításának módszere. bruttó és a nettó árfolyam értelmezése. kötvény névleges hozamának, egyszerű hozamának és a lejáratig terjedő tényleges hozamának számítási módszere kötvény árfolyamát befolyásoló tényezők. z árfolyam időbeli alakulásának értelmezése. z árfolyam kamatláb-érzékenységének mérése. hátralévő átlagos futamidő (duration) értelmezése, jelentősége z elsőbbségi részvények és a törzsrészvények értékelése. törzsrészvények árfolyamának és hozamának becslése. növekedési ráta jelentősége és értelmezése a részvények értékelése során beruházási döntések alapkérdései, a beruházásokkal kapcsolatos pénzáramok típusai, tartalmuk. beruházási számítások csoportosítása, a statikus és a dinamikus számítások formái 10

11 beruházások kockázatának becslésére alkalmas módszerek. z érzékenységi elemzés jellemzői, előnyei, hátrányai, számításának folyamata. fedezeti pont számítás befektetési és a finanszírozási döntések, összefüggéseik bemutatása. z eszköz és forrásszerkezet egyeztetése. finanszírozási stratégiák bemutatása tőkeszerkezet és a saját tőkére jutó hozam összefüggései. beruházások belső finanszírozásának módozatai beruházások külső finanszírozásának módozatai. kölcsönforrás megválasztásának szempontjai. Finanszírozás bankhitellel, kötvény kibocsátásával. részesedés finanszírozás (pótlólagos saját tőke bevonás) jellemzői lízing ügylet fogalma, motivációs tényezői, előnyei. lízing módozatai. lízingdíj és a lízingszorzó számítása rövid távú pénzügyi döntések jellemzői. forgóeszköz gazdálkodás és finanszírozás elemzésére használt pénzügyi mutatók pénzügyi tervek fajtái, az állományi és forgalmi szemléletű terv közötti összefüggés. z éves likviditási terv elkészítése. cash-flow terv szerepe. pénzügyi tervek összeállítása. z egyensúly megteremtése az éves pénzügyi terv alapján pénzügyi feszültségek kezelése, a csődhelyzet értelmezése. csődegyezség létrehozása. vállalkozás felszámolásának célja. felszámolási eljárás lefolytatása alatt felmerülő pénzügyi feladatok. fúzió jellemzői, céljai szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése 4 Szakmai nyelvezetű íráskészség 4 Jogszabályalkalmazás készsége Személyes kompetenciák: Döntésképesség Rugalmasság Megbízhatóság Felelősségtudat Precizitás Társas kompetenciák: Szakmai nyelvhelyesség Kapcsolatteremtő készség Határozottság Visszacsatolási készség Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Problémaelemzés, -megoldás Kreativitás Ismeretek helyén való alkalmazása Rendszerező képesség 11

12 Rendszerben való gondolkodás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: dózási ismeretek alkalmazása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi az adóhatóságok és az adóalanyok jogait és kötelezettségeit Ellátja az adókötelezettségek - különösen a bejelentés, nyilatkozattétel, bevallás, elektronikus adó- és járulék bevallás, adó- és adóelőleg-fizetés, bizonylatkiállítás és - megőrzés teljesítésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat Ellátja a nyilvántartás-vezetés, adatszolgáltatás, adólevonás és adóbevallás teljesítésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat z adóhatósági ellenőrzés, valamint az önellenőrzés folyamatának, jogkövetkezményeinek ismeretében önállóan végzi munkáját Tájékozódik az adóigazgatási eljárás szabályairól lkalmazza a személyi jövedelemadó, társasági adó, egyéb fizetési kötelezettségek és társadalombiztosítási kötelezettségek megállapításának szabályait Ellátja a gazdálkodók ez irányú kötelezettségének teljesítésére, a teljesítés irányítására és ellenőrzésére vonatkozó feladatokat forgalomhoz kapcsolódó adókkal, különösen az általános forgalmi adóval, a jövedéki adóval kapcsolatos normák ismeretében ellátja a kapcsolódó kötelezettségek önálló teljesítésére, illetve a teljesítés irányítására, ellenőrzésére vonatkozó feladatokat Elvégzi a helyi adók teljesítésével összefüggő feladatokat vám, az illeték és a támogatások rendszerének átfogó ismeretében megállapítja az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket z adótervezés, az adóminimalizálás követelményeit szem előtt tartva végzi feladatát lkalmazza a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények szabályait Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: z adóztatás funkciói és alapelvei. z adóügyi jogviszony. z adóztatással kapcsolatos alapfogalmak. z adók csoportosítása. z adóhatóságok hatásköre és illetékessége z adókötelezettséggel kapcsolatos adózói feladatok ismertetése. evallás, elektronikus adóbevallás készítése. z adóigazgatás fontosabb eljárási szabályai: a fizetéskönnyítés, a jogorvoslat és a végrehajtás rendje z adóellenőrzés általános szabályai. z adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság és a mulasztási bírság megállapításának szabályai hozzáadottérték-adózás jellemzői. z általános forgalmi adó értelmezése, jellemzői, működése. z általános forgalmi adó területi, tárgyi és személyi hatályának értelmezése 12

13 termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás sajátos esetei az általános forgalmi adó rendszerében. teljesítés helyének értelmezése az általános forgalmi adóban. z adó alapja, az adó mértéke z általános forgalmi adó fizetési kötelezettség tartalma és keletkezésének időpontja. vevő kezessége az eladó adótartozásáért. z adó fizetési kötelezettség halasztásának esetei és szabályai z ÁF levonásának lehetősége, tárgyi és személyi feltételei. z előzetesen elszámított adó. z adólevonási jogosultság keletkezésének időpontja. z adómentesség az ÁF rendszerében. Különleges adózási módok az ÁF rendszerében számla, egyszerűsített számla tartalma, szerepe az általános forgalmi adóban. nyugtaadási kötelezettség. z adó visszaigénylés szabályai az általános forgalmi adó rendszerében regisztrációs adó és a jövedéki adó jellemzői, szabályozási kérdései vám fogalma és funkciói. vámok csoportosítása. hazai vámrendszer alapvető jellemzői társasági adó általános jellemzői, alapelvei, alanyai. z adókötelezettség értelmezése. belföldi illetékességű vállalkozások társasági adóalap meghatározásának szabályai. z adózás előtti eredményt módosító tételek célja, csoportosítása céltartalék, az értékcsökkenési leírás, a követelések értékvesztésének kezelése a társasági adóban. z adózás előtti eredményt csökkentő, növelő tételek tartalma, szerepe. fizetendő társasági adó, a mérleg szerinti eredmény megállapítása z SZJ jellemzői, hatálya és az adó alanya. bevétel, a költség és a jövedelem értelmezése. jövedelmek csoportosítása, tartalma és megállapításának szabályai külön adózó jövedelmek adózási szabályai: vagyonátruházásból származó jövedelem, a tőkejövedelmek, természetbeni juttatások és más engedmények, a vegyes jövedelmek.z egyéni vállalkozásból származó jövedelem adózása z egyszerűsített vállalkozói adó (EV) jellemzői. z egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás helyi adóztatás alapvető jellemzői. vagyoni típusú adók, a kommunális jellegű adók és a helyi iparűzési adó megállapításának szabályai Egyéb, az adójogszabályokban szereplő adók Járulékok: társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, munkavállalói járulék, munkaadói járulék, vállalkozói járulék z illetékek jellege, funkciói és fajtái. z illetékfizetési kötelezettség szabályai. z illetékmentesség jellemzői z adózással összefüggő ellenőrzési feladatok és azok hatásai kettős adóztatás tartalma, jellemzői szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése 4 Szakmai nyelvezetű íráskészség 13

14 4 Jogszabályalkalmazás készsége Személyes kompetenciák: Döntésképesség Rugalmasság Megbízhatóság Felelősségtudat Precizitás Társas kompetenciák: Szakmai nyelvhelyesség Kapcsolatteremtő készség Határozottság Visszacsatolási készség Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Problémaelemzés, -megoldás Kreativitás Ismeretek helyén való alkalmazása Rendszerező képesség Rendszerben való gondolkodás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a számviteli szabályozás célját és szintjeit:.) törvény, kormányrendelet, standardok, számviteli alapelvek, számviteli politika,.) nemzetközi követelmények, EU-irányelvek, C.) az IFRS-ek szerepe, jelentősége, használata lkalmazza az adatok rögzítésének rendszerét a kettős könyvvitel rendszerében, érvényesíti a bizonylatolás követelményeit vállalkozók beszámolóinak sajátosságait átlátva alkalmazza az ebből adódó általános és sajátos követelményeket a könyvviteli rendszerekkel szemben lkalmazza a számviteli törvény előírásait, érvényesíti a számviteli alapelveket, a számviteli standardokat z eszközök és források fogalmát ismerve azokat csoportosítja, nyilvántartja, meghatározza helyét a mérlegben, értékeli, az értékelést alátámasztja, bizonylatolja, meghatározza külső és belső információit és kapcsolatát a kiegészítő melléklettel Eleget tesz a bizonylati, nyilvántartási kötelezettségeknek Felismeri és elemzi a gazdasági eseményeknek, az értékelésnek a mérlegre, az eredménykimutatásra gyakorolt hatását; a vonatkozó belső szabályzatokkal szembeni követelmények ismeretében elkészíti azokat 14

15 Értelmezi a gazdasági eseményeket, azok csoportosítását, könyvelését, bizonylatolását, nyilvántartását, a gazdasági események mérlegre és eredménykimutatásra gyakorolt hatását lkalmazza az eredménymegállapítás módszereit, meghatározza az eredménykategóriákat, és értelmezi az eredmény-kimutatás információit, minősítési kritériumait bevétel, az árbevétel, a költség és a ráfordítás fogalmának ismeretében csoportosítja azokat Meghatározza ezek elszámolásának a feltételeit, bizonylatolását, az eredményelszámoláshoz szükséges külső és belső információkat, a kiegészítő melléklettel való kapcsolatukat Szabályszerűen könyveli és bizonylatolja a gazdasági eseményeket lkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait, előírásait beszámolók egyes részeinek felépítését, szerkezetét ismerve a részek egymással való kapcsolatának összefüggéseit értelmezi Elvégzi az alapítás, az átalakulás, a felszámolás, a végelszámolás sajátos számviteli feladatait Pontosan meghatározza a vezetői információt alátámasztó számvitel feladatait, a vezetői számvitellel szemben támasztott követelményeket, a vezetői számvitel kialakításának lehetőségeit ismerve látja el feladatait Elvégzi az ellenőrzés, az önellenőrzés megállapításainak könyvviteli elszámolását, az elszámolás bizonylatolását konszolidált éves beszámoló készítési kötelezettség teljesítése követelményeinek, az összevont (konszolidált) beszámoló tartalmának ismeretében összeállítja a konszolidált beszámolót Elemzi a belső és külső információs rendszer adatait Elemzi a teljesítéseket a vállalkozás szintjén és a különböző üzletágaknál (termelés, szolgáltatás, kereskedelem), az eszközökkel és a humán erőforrásokkal való gazdálkodást, a készletgazdálkodást és minősíti a követeléseket lkalmazza az eredményelemzés, a költség- és önköltségelemzés módszereit esettanulmányok alapján, valamint a fedezeti költségszámítás módszereit, az önköltség megállapításának módszereit, elemzi a teljesítményeket lkalmazza a controlling ismereteit és módszereit Meghatározza a beszámolóból számítható mutatókat, önállóan elemzi, értékeli a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulását Gazdaságossági számításokat végez a vezetői (pl. piaci, fejlesztési) döntések előkészítéséhez, értékeli azok eredményességét Elemzi a cash flow kimutatást, annak értékelésével következtetéseket von le a finanszírozási helyzet alakulásáról Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: hazai számviteli rendszer jellemzői, a szabályozás filozófiája beszámolókészítés és a könyvvezetés követelményei, feladatai 15

16 számviteli alapelvek és azok alkalmazása, érvényesítése a számviteli feladatok teljesítése során számviteli politika szerepe, tartalma beszámolási kötelezettség, a beszámoló formái Egységes számlakeret célja, a vállalkozás számlarendjének tartalma és a számlatükör összeállítása beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés kapcsolata könyvviteli zárlat célja és feladata leltárkészítési kötelezettség és a leltárkészítés módszerei bizonylati elv és a bizonylati fegyelem számviteli elszámoláshoz szükséges belső szabályzatok külső és belső számviteli adatok szerepe a vállalkozáson belüli információs rendszerben z éves beszámoló összeállításának célja, tartalma és részei (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés), az éves beszámoló elkészítésének időpontja z éves beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás célja, tartalma, az eredménykategóriák z eredménykimutatás összeállításának formája, összköltség eljárással illetve forgalmi költség eljárással z éves beszámoló részét képező kiegészítő melléklet célja, tartalma z éves beszámoló részét képező üzleti jelentés készítésének célja, tartalma z egyes mérlegtételek fogalma, csoportosítása és helye a mérlegben mérlegtételek értékelésére vonatkozó szabályok gazdasági események hatása, elszámolási lehetőségei a kettős könyvvitel rendszerében könyvelés bizonylatai és az analitikus nyilvántartás követelményei z immateriális javak elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük tárgyi eszközök elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük befektetett pénzügyi eszközök elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük készletek elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük követelések elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük z értékpapírok elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben történő szerepeltetésük pénzeszközök elszámolásával kapcsolatos elszámolási feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük z aktív időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolási feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük saját tőke elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük céltartalékok elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük 16

17 kötelezettségek elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük passzív időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolási feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük z eredményt meghatározó tényezők, az eredménykategóriák tartalma z eredménykimutatás jellemzői, az eredménykategóriák számítása z eredménykimutatás egyes tételeinek könyvviteli nyilvántartása, bizonylati alátámasztása z üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának eljárásai z összköltség eljárás és a forgalmi költség eljárás szerinti üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, az eltérések, azonosságok pénzügyi műveletek eredménye összetevői rendkívüli eredmény összetevői z adózott eredmény és a mérleg szerinti eredmény tartalma kiegészítő melléklet összeállításának célja kiegészítő melléklet törvényben előírt kötelező tartalma z üzleti jelentés összeállításának célja z üzleti jelentés törvényben előírt kötelező tartalma valós értéken történő értékelés devizáról devizára való áttérés z ellenőrzéssel, az önellenőrzéssel kapcsolatos elszámolások z összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításának célja, tartalma z összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállítására vonatkozó általános előírások z összevont beszámoló összeállításának folyamata z összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet és az összevont (konszolidált) üzleti jelentés készítésének célja és tartalma sajátos értékelési szabályok, az alkalmazás indokai és szükségessége piaci értéken történő értékelés szükségessége és megvalósítása devizáról forintra, forintról devizára való áttérés szabályai könyvvizsgálat célja, szükségessége letétbehelyezési kötelezettség, a közzététel célja és megvalósítása z ellenőrzéssel, az önellenőrzéssel összefüggő elszámolási feladatok feltárt hibák hatásai, a könyvviteli elszámolás, bizonylatolás z alapítás, az átalakulás, a felszámolás és a végelszámolással kapcsolatos könyvviteli elszámolási feladatok és beszámolási kötelezettség számviteli törvény adta lehetőségek figyelembevételével a költségelszámolás célszerű megoldásai, a választható módszerek, azok előnyei és hátrányai gazdasági elemzés célja, szükségessége és feladatai z ok-okozati összefüggések feltárásának módszerei mérlegelemzés célja és módszerei, az elemzés alapján levonható következtetések tárgyi eszközökkel való gazdálkodás elemzése készletgazdálkodás elemzésének célja és módszerei, a kiszámított mutatók értékelése és az abból levonható következtetések 17

18 követelések elemzésének célja és módszerei, a vevőminősítés szükségessége, szempontjai és gyakorlata, a kiszámított mutatók értékelése és az abból levonható következtetések humán erőforrásokkal való gazdálkodás elemzése termelés és áruforgalom elemzésének célja, módszerei, a kiszámított mutatók értékelése és az abból levonható következtetések z eredmény alakulására ható tényezők elemzése, az egyes tényezők hatása költségek alakulásának elemzési módszerei, az önköltségváltozás elemzése fedezeti költségszámítás módszere z éves beszámoló elemzésének célja és módszerei, a számítható mutatók rendszere, az azokból levonható következtetések cash-flow kimutatás összeállítása, elemzése szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése 5 Jogszabályalkalmazás készsége 4 Szakmai nyelvi beszéd- és íráskészség 5 Számnagyságok érzékelése Személyes kompetenciák: Döntésképesség Megbízhatóság Felelősségtudat Precizitás Társas kompetenciák: Szakmai nyelvhelyesség Kapcsolatteremtő készség Közérthetőség Visszacsatolási készség Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Problémaelemzés, -megoldás Kreativitás Ellenőrzőképesség Információgyűjtés Áttekintő képesség Rendszerező képesség szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: 18

19 Használja a számviteli információ feldolgozáshoz rendelkezésre álló legkorszerűbb hardver és szoftver elemeket társaságot, mint gazdasági rendszert átlátja, és értelmezi az alkotó részei közötti összefüggéseket z integrált vállalatirányítási rendszerek előnyeit, követelményeit felhasználva látja el feladatát számviteli információs rendszer tartalmát, tervezéséhez szükséges módszereket ismerve olvassa és értelmezi a különféle modelleket Mint leendő felhasználó, egyértelműen megfogalmazza informatikai és szakmai igényeit Kommunikál az informatika szakemberekkel Előállítja és feldolgozza a számviteli információkat hagyományos és korszerű eszközökkel Felismeri a számviteli információs rendszer jellemzőit és modelljeit lkalmazza a számviteli információs rendszerek megoldására kialakult módszereket különböző, rendelkezésre álló kész informatikai rendszerek között választ Meghatározza azokat a fejlesztési igényeket, amelyek a speciális igényekből, a jogszabályi változások miatt, vagy a társaság adottságaiból adódnak Rendszerszervezési módszereket alkalmaz Munkájához felhasználja az adatfeldolgozás legfontosabb fogalmi és tartalmi követelményeinek ismeretét, mint bizonylatok, kódszámok, törzsadatok, forgalmi adatok, adatbázisok, inputok, outputok, mozgásnemek, tranzakciók stb. számviteli alrendszer felépítését, az analitikus és a szintetikus modulokat, azok kapcsolatát, input - output igényeit ismerve felhasználja azokat munkavégzése során Tájékozódik a jelenleg elérthető legismertebb integrált informatika rendszerekről, legalább egy rendszert a gyakorlatban számítógép mellett használ Megfogalmazza a vezető információs igényeket a számviteli információs rendszerrel szemben Eleget tesz a rendszeres és az ad-hoc jellegű lekérdezések lehetőségeivel, mind a belső mind a külső információ igényeknek számítógépes rendszereket áttekinti, az ehhez kapcsolódó ügyviteli folyamatokat, szervezeti változtatásokat kezdeményez és kialakít Feltárja az integrált rendszerekben megvalósítandó ellenőrzési lehetőségeket lkalmazza a korszerű adatvédelmi, adatbiztonsági és archiválási megoldásokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Információ, adat, kommunikáció, információs rendszerek, gazdasági szervezetek C információs rendszere C Hardver és szoftver erőforrások, módszerek és szabványok z információs rendszerre vonatkozó követelmények Rendszer-folyamatábra, adatáramlási modell Funkciók meghatározása, modulszerkezet számviteli információs rendszer jellemzői, modellje 19

20 Hagyományos és integrált informatikai rendszerek fajtái, és jellemzői számviteli alrendszer bizonylatai, kódszámrendszerei, outputjai Főkönyvi könyvelés modellje pénzügyi alrendszer készletgazdálkodási alrendszer beszerzési alrendszer marketing és értékesítés alrendszere termelési alrendszer tárgyi eszközök nyilvántartásának alrendszere pénzügyi alrendszer humán erőforrás, bér, és jövedelem elszámolás alrendszere Kontrolling és ellenőrzés Vezetői információs rendszerek datvédelem és adatbiztonság Integrált informatika rendszer a gyakorlatban Operátor azonosító létrehozás, adatbázis létrehozás, paraméterek beállítása Törzsadatok rögzítése, módosítása, naplózása Forgalmi adatok rögzítése izonylatok listák készítése, lekérdezése Összefüggések elemzése, ellenőrzése szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 Szakmai olvasott szöveg megértése és értelmezése 4 Kész szoftverek használata 5 Jogszabályalkalmazás készsége 4 Számnagyságok érzékelése 3 Szakmai nyelvezetű íráskészség Személyes kompetenciák: Önállóság Fejlődésképesség Felelősségtudat Precizitás Társas kompetenciák: Hatékony kérdezés képessége Visszacsatolási készség Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség Konfliktustűrő és -megoldó készség Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Rendszerező képesség Problémaelemzés, -feltárás és -megoldás Rendszerben való gondolkodás 20

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2152-06 Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az államháztartásban A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M FELDTOK lkalmazza a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezet alapításának sajátos jogszabályait Érvényesíti a számviteli alapelveket, ellátja az egyéb szervezet

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények.

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M FELADATOK Betartja a pénzügyi szervezetek számviteli politikájára vonatkozó elvárásokat, szükség szerint biztosítja az egyedi szabályozási igényeket. Alkalmazza a kialakított

Részletesebben

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az 2154. Az egyéb szervezet, a közhasznú szervezet nyilvántartása, felügyelete

Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az 2154. Az egyéb szervezet, a közhasznú szervezet nyilvántartása, felügyelete 4 5 6 7 M FELDTOK számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezeteknél a gazdálkodást érintő feladatokhoz kapcsolódóan döntést előkészít, a döntéshez, a vezetéshez szükséges információkat biztosítja,

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév A) ÁLTALÁNOS TÉTELEK 1. A számviteli információs rendszer fogalma, felépítése. A pénzügyi és a vezetői számvitel értelmezése. A számvitel

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ 54 344 02 0000 00 00

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakmai vizsga INTENZÍV I. Bolognai képzésben végzett hallgatók részére Részvétel feltétele: MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ 54 344 02 0000 00 00 Gazdaságtudományok képzési területén, üzleti

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 344 02 ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 344 07 VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Nemzetgazdasági Minisztérium vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2151-06 Ellenőrzési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Ellenőrzési ismeretek

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2145-06 Jogi ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Jogi ismeretek számonkérése a PM

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek 1. Jellemezze a piac főbb tényezőit (kereslet, kínálat, ár) és befolyásoló elemeit a Marshall kereszt felhasználásával! Határozza meg az egyéni és a piaci

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 4.b. Mutassa be a beruházások, felújítások ellenőrzését!...

TARTALOMJEGYZÉK. 4.b. Mutassa be a beruházások, felújítások ellenőrzését!... TARTALOMJEGYZÉK 1.a. Határozza meg a pénzügyi ellenőrzés fogalmát és célját, valamint mutassa be a vállalati és intézményi belső kontrollrendszer felépítését, funkcióját, helyét a vállalkozás, illetve

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Az egyes pénzügyi ügyletek (bankügyletek), és azok várható vagyoni és eredményre gyakorolt hatásai.

Az egyes pénzügyi ügyletek (bankügyletek), és azok várható vagyoni és eredményre gyakorolt hatásai. 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1 M FELDTOK Részt vesz a pénzügyi szervezeteknél ideértve valamennyi pénz- és tőkepiaci gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban pénzügyi szervezetek) a gazdálkodást érintő feladatokhoz

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

12. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei

12. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása Az érték, ár és volumenindex A standardizálás módszere Standardizálás különbségfelbontással Főátlagok eltérése

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI)

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz szakirányú középfokú végzettség

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM AZ VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS ESTI KÉPZÉSHEZ XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT

SZAKMAI PROGRAM AZ VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS ESTI KÉPZÉSHEZ XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT SZAKMAI PROGRAM AZ 55 344 07 VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS ESTI KÉPZÉSHEZ XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA 2016. I. A szakképzés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2149-06 Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2149-06 Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2149-06 Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Számviteli-elemzési

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) EGYÉB SZERVEZETI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) EGYÉB SZERVEZETI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 344 03 EGYÉB SZERVEZETI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus 3. 3.1

Részletesebben

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek I. A szükségletek és a javak - szükséglet - igény - javak - szabad javak - szűkös vagy gazdaági javak - termelési eszközök

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012.

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012. Modulszám Modulnév Kompetencia típus Kompetencia tartalom 10848-12 A közbeszerzés alapjai Megállapítja az ajánlatkérői minőség fennálló voltát 10848-12 A közbeszerzés alapjai Azonosítja a közbeszerzés

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3 I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése Számvitel az államháztartásban

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ART MOTIVES KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2009. ÉVI ZÁRÓMÉRLEGÉHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben