erejében megállhassatok tusakodásunk fejedelemségek hatalmasságok gonoszság szellemei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "erejében megállhassatok tusakodásunk fejedelemségek hatalmasságok gonoszság szellemei"

Átírás

1 Megtagadó ima sámánizmus Amanda Buys Efézus 6:10-12 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. 11 Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. 12. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. 1

2 Szellemi befedezés: Ez a tanítás a Kanaan Ministries által lett nyilvánosságra hozva, ami egy non -profit szolgálat és az alábbi befedezés alatt áll: River of Life Family Church Pásztor: Edward Gibbens Kapcsolat: Sharmain Joubert Személyes asszisztense Edward és Dalene Gibbens pásztoroknak Dél-Afrika Tel: Fax: A következő tanítás nem áll szerzői jogvédelem alatt. Semmilyen része nem használható fel egyéni nyereségszerzés céljából. Minden más jog CSAK az Úr Jézus Krisztus Királysága számára van fenntartva További információt a következő elérhetőségeken lehet kapni: P.O. Box John Vorster Avenue Panorama Plattekloof Ext Panorama 7500 Cape Town (Fokváros) South Africa (Dél- Afrika) Tel: +27 (021) Fax: Honlap: Irodai nyitvatartás: hétfőtől péntekig, 9 15 h Kanaan Európában - Basel Larwin és Silvia Nickelson Oikos International Church Reinacherstrasse 3 CH-4142 Münchenstein Basel, Switzerland Kordinátor: Mandy Muckett Irodai nyitvatartás: kedd, szerda, csütörtök, 8-12 h Telephone: +41 (0) Honlap: Magyarra fordította: Demény Dorina A Kanaan Ministries tanításainak magyar nyelvű oldala: gportal.hu 2

3 Bevezetés Ezek az imák olyan személyes meggyőződés és vélemény alapján íródtak, amelyek a sok megbeszélésekből és az Isten szava, a Biblia értelmezéséből lettek összegyűjtve. Ezen imák semmiképpen sem azért íródtak, hogy bármely személy, gyülekezet, szervezet és/vagy politikai párttal szemben foglaljon állást. Kérünk ezért, hogy ezen a módon kezeld. Mit jelent megtagadni valamit? A megtagadás azt jelenti, hogy önmagáról nyilatkozik. Ha valamit megtagadtak, elutasították, elvágták, vagy az illető elutasította, hogy kövesse azt, vagy engedelmeskedjen neki. Más szavak, amelyek a megtagadás szóhoz passzolnak: visszautasít, eltaszít és ellenáll. Öröm meglátni, hogy a bűnbánat által alkalmazhatjuk a Messiás, Jézus befejezett munkáját. Kiontott vére átfordít minden átkot. A Szentírás azt mondja: Példabeszédek 28:13 Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; a ki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Láttuk sok ember életében a nagyon sok bűnbánat, bűnmegvallás és a bálványimádásból, démoni szóból való megtérés hatását, hogy áthatol a lényegükön számukra ismeretlenül. A tény, hogy létezik egy igazán gonosz, titkos démoni terv Krisztus Teste ellen. 2Kor4:2 Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint a kik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Jézus hív bennünket, hogy aktívan keressük a szabadságot és a teljességet az élettapasztalatinktól függetlenül. Isten Igéje ad nekünk egy ígéretet. 3

4 Ézsaiás 54:17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Vezérvonal a megtagadó imák használatához. Jakab könyve világosan emeli ki nekünk a lényeget, hogy ahhoz, hogy minden kötelékből megszabaduljunk egy kétszeres lépés szükséges. Jakab 4:7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Az okkultizmusba való bevonódás kettős pillérű megtagadása: 1. A bevonódás elismerése: A bevonódás elismeréséhez az imádkozó hangosan felolvassa az imát, lehetőleg 1 vagy 2 tanú, mint egy kipróbált tanácsadó jelenlétében. Ennek az oka, hogy az illetőnek meglegyen a megtagadó ima memorikus emlékezete. Ezek az imák olyanok kihirdetéséhez hasonlók, hogy mindezt bátran hirdesd ki hitben, a Messiás vére által befedezve, amelyre bátorítunk téged. Jakab5:16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Ezen a szinten a megtagadás feldolgozásának csak a fele lett teljesítve. A következő rész nagyon fontos. Ez az, ahol a tanácsadó szükséges. 2. Harc állj ellene az ellenségnek Most következik a tanácsadás az egyénnel egyetértésben és levezeti a szellemi harcot a sötétség királyságával szemben, ahogy a Szent Szellem vezeti őt, hogy minden egyes elemmel elbánjon, amit ez az ima tartalmaz. Ezeknek az imáknak a leírásában megpróbáltuk kiemelni, vagy vastag betűvel szedni néhány kulcs szót, pl. a sötétségbe való bevonódás hatalmát és a bevonódás hatása - ahogy fontosnak érezzük, és amelyik különösen megnevezve kell, hogy legyen. 4

5 A hatalmasságok megdorgáltattak, megkötöztettek és gyökerestül kitépettek a vérvonalból és a Messiás zsámolyául parancsoltattak. Ne felejtsd el elvágni az egyedi kötelékeket az emberek által készített törvényektől, és intézményesült szervezetekbe, amikbe belépett. Ezek az imák, akármilyenek is, csak egy vezérfonal. Ha vannak olyan elképzelések, részek, amelyeket a Szent Szellem kiemel, ahogy imádkozol, bátorítunk téged, hogy jelöld ki ezeket, és kérd a Szent Szellemet, hogy vezessen, hogy hogyan törj át. Emlékezz rá, hogy Ő a tökéletes Tanítónk és Tanácsadónk. Zsolt 110:1 Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. (Mt 26:64; Apcsel 2:34; 1Kor 15:25; Kol3:1; Zsid12:2) Zsidók 1:13 10:13 13 Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobb kezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem? (Zsolt 110:1) 13 Várván immár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei. (Zsolt 110:13) 3. Helyreállítás Isten királyságával Végül az egyénnek el kell döntenie, hogy aláveti magát a Messiás Jézus Törvényének. Galata 3:10 Mert a kik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje Összességében az Úr által parancsolt áldással bocsájtjuk el. Ő lehet a Pajzsod, Fényed és Békéd. Ő átnyújthatja a győzelmet neked minden dologban, amit az útjain tanultál és SHA MA (hallod és megcselekszed). Az Úr Áldását kívánjuk! 5

6 1 Továbbá tanulmányként nézd meg a Sha ma egy zsidó felfogás, hogy mindenki áttekintheti/felölelheti William G. Bullock, Sr. cikkét. Elérhető a weboldalról. Isten védelmében való bizonyosság kihirdetése 2 Egy ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés és minden nyelvet, amely velünk perbe száll, kárhoztatunk. Mint Isten szolgáinak, ez a mi örökségünk, és a mi igazságunk Tőled van, Seregek Ura. Ha vannak olyanok, akik ellenünk beszélnek, imádkoznak, vagy a kárunkat keresik, vagy gonoszt forralnak ellenünk, vagy olyanok, akik elutasítottak bennünket, megbocsájtunk nekik, és legyen megbocsájtva nekik. Megáldjuk Őket az Úr nevében. Máté 5:43-45 Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. 44. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket. 45. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Róma 12:14 Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok, és ne átkozzátok. Most kihirdetjük ó, Uram, hogy Te vagy a mi Istenünk, és csak Te egyedül és Rajtad kívül nincs más csak Isten és Megváltó, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem- és imádunk Téged. Újra alárendeljük magunkat Neked ezen a napon, feltétel nélküli engedelmességben. Legyek alárendelve Neked, Uram. Úgy cselekszünk, ahogy a Te Igéd vezet minket. Ellene állunk a gonosznak Minden nyomásának, támadásának, megtévesztésének, minden eszköznek és közvetítőjének, amit ő használatra keresne ellenünk. Nem hajolunk meg. Ellenállunk neki és elküldjük, elzárjuk őt magunktól Jézus Nevében. Különösen elutasítjuk, elűzzük a gyengeséget, fájdalmat, fertőzést, gyulladást, rosszindulatú daganatot, allergiákat, vírusokat és a boszorkányság minden formáját. Végül Uram, köszönjük Neked, hogy Jézus keresztáldozatán keresztül kikerülhetünk az átok alól, és beléphetünk az Ábrahám áldásába, akiben Te mindent megáldottálmagasztalás, egészség, szaporodás, boldogulás, győzelem és Isten pártfogása-. Galata 3:13-14 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ: 14 Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által. Ámen 6

7 2 Derek és Ruth Prince írta Elpecsételő ima a szabadulás előtt Kedves Mennyei Atya, a Názáreti Jézus Krisztus Nevében jövünk Eléd. Köszönjük Neked, hogy Te a Mindenható Isten vagy, és hogy Te vagy a Nagyszerű Én Vagyok. Köszönjük, hogy nekünk adtad a Szent Szellemet Tanácsadóul, Támogatóul, Szószólóul, Tanítóul és Szabadítóul. Hálásak vagyunk Jelenétedért és szabadító kenetedért. Ez a kenet fogja széttörni az igát. Jöjj és tölts be a Te Szellemeddel, Könyörületeddel, Ítélőképességeddel, Az ismeret beszédével, Bölcsességgel, Értelmezéssel és éleslátással. Mi, mint a Te gyermekeid, úgy döntünk, hogy megfeszítjük a testet, hogy semmi se jöhessen át belőlünk. Felöltözzük a papi öltözetet, hogy betöltsük életünkre vonatkozó elhívásod. Kinyitjuk a szellemi szemeinket és füleinket, Urunk. Köszönjük Neked Atyánk, hogy minden hatalmat az ellenség felett odaadtál nekünk, és semmi nem fog nekünk semmiképpen sem ártani. Lukács 10: 19 íme, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek Megtiltunk a Szent Szellem munkájába való minden beavatkozást. Atyám, ellene megyünk minden kommunikációs vonalnak az Efezus6:12 szerint hatalmasságoknak, világuralkodóknak, fejedelemségeknek, szellemi seregeknek, földi,- levegői-,menyei- démonok seregei ellen. Bezárunk minden bejáratot és kijáratot Jézus Krisztus Nevében. Kérjük, hogy minden kamera, felvevő legyen összetörve, Jézus Krisztus Nevében. Ellene megyünk bármilyen boszorkánynak, doktornak, mágusnak és varázslónak a Jézus Krisztus Nevében. Minden kommunikációt elvágunk a sátánnal magával és becsukunk minden ajtót, Jézus Krisztus Nevében. Megtiltjuk minden szellemnek, hogy kívülről belépjenek erre a helyre bármilyen okból kifolyólag és megtiltjuk minden gonosz szellemnek, hogy elküldjék őket más helyre, vagy emberhez annak következtében, ami itt történik. 7

8 Megtiltjuk a sátán részéről jövő hatalom bármilyen utánpótlását Jézus Krisztus Nevében. Uram, zavarodottságot kérünk az ellenség táborába. Atyám, kérünk, állítsd fel harcos angyalaidat ebben a szobában, és tartóztass le bármilyen emberi szellemet, halott emberi szellemet, emberi vezetőt és családi szellemet és távolítsd el őket, hogy Jézus Krisztus Király lábainak a zsámolyai legyenek. Megkötözünk ezen a helyen minden gonosz szellemet és megtiltunk bármilyen erőszakot, megnyilvánulást és kínzást Jézus Krisztus Nevében. Visszautasítunk bármilyen meditációs köröket. Elhatároljuk a démoni erőket egymástól a Jézus Krisztus Nevében. Megtiltunk és megkötözünk minden hipnózist, önhipnózist, meditációt, lelki erőt, a Názáreti Jézus Krisztus Nevében. Elkülönítjük egyik erőt a másiktól a Jézus Krisztus Nevében. Megtisztítjuk a négy elemet- víz, levegő, tűz és föld a Názáreti Jézus Krisztus Vérével és Nevében. Kérünk Téged Uram, hogy fedezz be minden tükröt a Te Véreddel, és nyisd ki a meneküléseket Jézus Krisztus Nevében. Ellene megyünk minden bűbájnak, rituálénak, varázsigének, áldozatnak, boszorkányságnak, átoknak, vagy ellenünk emeltetett oltárnak (vagy egy személy ellen). Köszönjük, hogy elfújsz minden ellenünk meggyújtott gyertyát Jézus Krisztus Nevében. Köszönjük, hogy minden átok, áldássá fordul. Uram kérünk, hogy pecsételd el ezt a szobát a Te Értékes Véreddel, és rejts el minket a Szellemben és hirdesd ki úgy ezt a szobát, mint szent földet. Uram, kérünk, hogy küldd el a Te szolgáló angyalaidat, hogy jöjjenek és szolgáljanak felénk, Jézus Krisztus nevében e szerint. Zsid.1:14 Avagy nem szolgáló szellemek-e (szolgák) mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az üdvösséget? Megadjuk magunkat Neked, Isten Szent Szelleme, mert tudjuk, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem a Te Szellemeddel (Zak4:6), mondja az Úr. Kérünk, hogy fedezd be azt, akit mi szeretünk, és minden körülményt a Te Irányításod és Védelmed alá helyezünk (anyagiakat, házasságokat, kapcsolatokat, 8

9 szolgálatokat). Megkötözzük a sátán királyságát itt a földön úgy, mint ahogy a mennyben megkötöztetett. Kérünk Atyánk, hogy készítsd a menyei tárgyalótermet, és hogy minden démon és családi szellem menjen és foglalja el a helyét. Kérünk Atyánk Téged, legyél a Bíró, Jézus a szószóló, és a Szent Szellem a Tanú. Köszönjük a Te Igédet: Jelenések 12:11 Avagy nem szolgáló szellemek-e mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az üdvösséget? Legyőztük az ellenséget a Bárány Vére és a bizonyságunk beszéde által. Jézus Nevében Ámen! 9

10 A sámánizmust megtagadó ima Kedves Mennyei Atyám, Elismerem az 5Mózes18:9-13-ban leírt szavadat igazságként és megbánom, hogy a jövendőmondást, vagy a boszorkányságot gyakoroltam, és hogy ómeneket tolmácsoltam, hogy eljegyeztem magam ezzel a típusú boszorkánysággal, és hogy a halállal tanácskoztam minden dolog, amire az Ige azt mondja, utálatos a számodra. Tudom, hogy mindezek a dolgok a tönkretételemhez vezetnek. Kérlek Téged Atyám, bocsáss meg nekem, hogy ezeket gyakoroltam. Megbánom Atyám, hogy áthágtam a Te 2 Mózes 20 Igédet, hogy elkészítettem a sámánizmus bálványát. Eléd jövök, és lemondok a sámánizmus okkult praktikáiról. Megbánom, hogy valaha is részt vettem a sámánizmus gyakorlásában. Kérlek Atyám, hogy bocsáss meg nekem, és állíts helyre engem, a Messiás Jézus Nevében. Megbánom ATYÁM, hogy a szellemvilág utazója és felfedezője voltam, hogy hittem a sámánizmus ősi gyógyítási tradíciójában. Megtagadom a sámánizmus központi hitét, hogy tisztelni kell és meg kell gyógyítani földanyánkat (akit élő tudatos organizmusnak tekintenek). Megtagadom azt a hitet, hogy ez a szent női istennő, a föld, aki a mi létezésünket táplálja, szintén táplálni kell imákkal és szertartásokkal. Megbánom azt a hitet, hogy a szellemvilágban lezajló események és tevékenységek az okozói a fizikai világ eseményeinek, beleértve a halált, betegséget, bármit, és az étel/vízellátást, és azt, hogy azt hittem, megváltoztathatom ezeket az állapotokat transzon keresztül. 10

11 Megbánom azt a hitet, hogy Te küldted a sámánizmust, azért, hogy segíts az embernek, átsegítsd őket a betegségen, halálon, bajokon. Megbánom, hogy megkíséreltem kontrollt gyakorolni az univerzum misztikus erői fölött. Megtagadom az animizmusba vetett hitemet (hogy minden sziklának, növénynek és állatnak van szelleme, lelke és személyisége). Megbánom a sámánizmus gyökereit, amik a hinduizmusba, buddhizmusba, taoizmusba, Wiccaban és a Vörös Indiai Mágiában találhatók. Megtagadom a szellemi látásom és az Erős Szemet (Strong Eye). Megtagadom a három-rétegű sámánikus szerepet- a gyógyítóét, közvetítőét, szellemek vezetőét. Megtagadom az emberek sámáni gyógyítását és orvoslását (Megjegyzés: a sámánok olyan gyógyítók, akik úgy utaznak a szellemi királyságban, ahogy egy általános kuruzsló nem). Megtagadom azt a hitet, hogy minden betegség a szellemi szinten található meg, amit a lélek/hatalom elvesztése okoz, vagy az ellenséges szellem behatolása. Megbánom, hogy azért, hogy diagnosztizáljam a betegséget a szellemvilággal kommunikáltam. Megbánom, hogy a szellemvilágba utaztam azért, hogy visszavigyem, vagy kiszabadítsam a foglyul ejtett lelkeket. Megbánom, hogy szívást alkalmaztam, hogy eltávolítsam a betolakodót, ami a betegséget okozta. Megbánom, hogy a sámánikus gyógyításban fűszernövényeket és üzenetet használtam. Megtagadom azt a hitemet, hogy egy sámánnak az emberek és a szellemi lények közötti közvetítőnek kell lennie. Megtagadom a közvetítői szerepemet az emberiség és a szellemvilág között, hogy közbenjárjak a természeti szellemekkel. Megbánom, hogy kéréseket szállítottam a szellemvilágnak és visszatértem az istenektől jövő instrukciókkal oda. Megtagadok minden lélekvezető tevékenységet, ami összefüggött a halottak lelkeinek a vezetésével egy szellemvilágba. Megtagadok minden sámáni eszközt-, azokat, amelyek transzot idéztek elő, azokat, amiket az utazáshoz és gyógyításhoz használnak. Megtagadom a tűz fölötti uralmat és a tűzön járást, füstölést (füstön keresztüli tisztítás), központosítás (centering) (energiára fókuszálás a hatalomért). Transzba esést és utazgatást, úgy, mint minden más sámáni ceremóniát és sámáni eszközt. Megtagadok minden sámáni ceremóniát, úgy, mint pipázást, verejték kunyhót (weat lodge) ceremóniákat, sámáni táncot és mozgást, transztáncot, állatok eltáncolását, lélek visszaszerzését, halott lelkekért és látás kereséséért végzett szertartásokat. Megtagadom a sámáni gyógyszer kereket (medicine wheel) és ennek a kapcsolatát a négy elemhez (víz, tűz, levegő, föld), úgy, mint a négy irányhoz (észak, dél, kelet, 11

12 nyugat), mint fel és le kapcsolódás. Megtagadom a gyógyszerkerék pontjaiban levő szimbolizmust (megfeneklés, változás, szenvedély, hatalom és g yógyulás és középpont vagy szellem). Megtagadok minden sámánizmusban használt kapcsolatot, úgy, mint ezeknek a tulajdonságait. Megtagadom a természet használatát, pl.: gyógynövények, növények, virágok és fák; drágakövek, kristályok és ásványok; és a sámáni zmus gyakorlásában állatok tulajdonságai. Megbánom, hogy látomáson, vagy transzon keresztül beléptem a szellemvilágba, bármit, amit a szellemi tanítók, ezoterizmust gyakorlók, dobolások, éneklések, kántálások, csörgések, táncolások, vagy légzéstechnikák idéznek elő. Megtagadom a dobot, a dob állandó ritmikus ütését, használatát a sámáni transzba való belépéshez. Megtagadom az év hónapjainak és a hold szakaszaihoz mért ciklikus táncokat. Megtagadok minden hallucinogén, szent növényeket, vagy tudatmódosító drogokat (különösen a mágikus gombákat és vagy a DMT-t), amiket azért használtam, hogy transzt vagy látomást idézzek elő. Megtagadok minden mágikus anyagot, amit a szellemek a testbe szúrtak, sámáni hatalomra emeljen. Megtagadom a sámánikus transz és MINDEGYIK formáját- asztrális utazást és alakváltoztatást beleértve. Megbánom, hogy extázis állapotba emelkedtem.(valaki kilép önmagából) Megtagadom a tudatosság hét síkját a transzban és az utazásban. (a hét csakrát vagy fizikai központot a testen) Megtagadom ezeket hídként, összekötőként vagy energiatranszformerként, és mint a mind a négy test konnektoraként használni. (szellemi, lelki, asztrális és fizikai). Megbánom az utazást, a sámánizmus alapját. Megbánom, hogy megengedtem a lelkemnek, hogy elhagyja a testemet és szabadon utazzon égen, földön keresztül. Megbánom a sámánikus állapotban történő utazást (a tudatosság más szintje, mint az éber állapot szintje) és hogy segítséget kerestem és kutattam a sámánikus transzállapot alatt. Megbánom a fizikai utazást a szellemvilágban és az alakváltozást (állattá vagy madárrá változást). Megtagadok minden tradicionális állatkosztümöt, fejdíszt, és testfestést, amit a táncban használtam, hogy állattá változzak. Megbánom a szellemi világgal létrejött kölcsönhatás bármilyen módját és formáját (szellemi vagy fizikai). Megtagadom az összes segítséget, segélyt, vezetést, vagy természetfeletti raktárból eredő hatalom formáját (bármilyen formában) az utazás alatt. Megtagadok minden formáját a transzállapotban történő utazásnak ugyanúgy, mint minden szellemi világba, vagy azokon keresztüli utazást. 12

13 Megbánom, hogy hittem a hármas világszintben Felső világ (csillagok, a hold, nap, istenek, uralkodó szellemek, néhány halott ember lelke) Alacsonyabb világ (halottak lelkei és betegség szellemei) Középső világ (a föld, amelyiken élünk) Megtagadom a: Felső világ tökéletes képet (mennyek) Az alacsonyabb világ tükör képét (alvilág) A középső világ árnyék vagy idézőjeles változatását (föld) Megtagadom a sámánikus középső világ igaz természetét - föld (ahol minden anyagnak szelleme van és lehet velük kommunikálni). Megtagadom a szent helyeket, úgy,- mint leyvonalak, szent források, folyók, barlangok, hegyek, fák, kereszteződések amik a szellemi királyságba vezetnek. Megtagadok minden lyukat, bejáratot, utat, csatornát, barlangot, állatüreget, kapualjat, faodút, vagy örvényt, amiket az alsó világba jutáshoz használnak. Megtagadok minden hegytetőt, fa tetejét, szirtet, sason repülést, tüzet, füstöt, kötelet, létrát, égbe lőtt nyilat és szivárványt, amit a felső világba való feljutáshoz használtak. Megtagadom a sátor, tepee és a piramis, mint világpillér és sarkcsillag szimbólumának használatát. Megtagadom a párhuzamos univerzumba és a váltakozó valóságba vetett hitemet. Megtagadok minden sámáni szellemet, vagy sámáni segítőt, hogy ők a sámánizmus része. Megtagadok minden sámáni szellemet, akik közvetítőként működtek a szellemi és a fizikai világ között- minden őrangyalt, csillagot, embert, növényt, madarat, állatot, ősök lelkeit és elemi szellemeket (különösen a szelet és az esőt), hogy szellemi segítőként működtek a nevemben. Megtagadok minden olyan szellemet, akik a sámáni hatalom megtartásához kellettek. Megtagadom azokat a szellemeket, amelyek a végrehajtó munka szerepében vannak, visszaszerezték az elveszett lelkeket, és eltisztították az akadályokat a szellemi világ ösvényén. Megtagadok minden totem, őrző szellemet (törzs és egyén fölött egyaránt). Megtagadom az őrző szellem szerepét- mágikus erővel történő felruházását és a sámánok állaterejeként vagy az ő alteregójaként való szolgálását. Megtagadom, hogy magamra vettem az őrző szellem formáját és hatalmát, beleértve a tudatállapot megváltoztatását. Megtagadom azt, hogy látom azt, és beszélgetek vele. Megtagadom ezzel az őrző szellemmel az állat eltáncolásán keresztüli kapcsolatot. Megtagadok minden szellemi segítőt (azokat a szellemeket, akiknek kisebb hatalmuk van és különböző funkciókra specializálódtak, mint néhány betegség gyógyítása). 13

14 Megtagadok minden segítő szellemet, akik (általában elhunyt barát vagy rokon, akik buzgón és alázatosan segítik az embert). Megtagadok minden hangnemet (egy állatformájú szellem, amelyik az emberi lelket, vagy születési dátumot szimbolizálja). Megtagadok minden meghittséget. Megtagadok minden hatalmat, védelmet, segítséget és hasznot, a szellemtől, hatalomtól vagy állattól (a szellemi energia vagy az állat földi lényegét az aktuális állatszellemet). Különösen megtagadom a medvéket, sasokat, baglyokat, rénszarvasokat, farkasokat és héjákat. Megtagadom azt a képességet, hogy szellemileg a hatalmi állattá váljak, és felvegyem az állat hatalmát és különleges képességeit. Megtagadom a maszkok, bőr és karmok viselését a szertartások alatt, úgy, mint az állat mozgásának, morgásának és hívásának az imitálását. Megtagadom a szent növények, tánc és dobolás használatát azért, hogy belépjek a módosult tudatállapotba azért, hogy a szellemvilágba utazhassak a hatalmi állat képében. Megtagadom az ősi szellemeket, vagy szellemi vezetőket (a föld ősök megtestesülése). És most Atyám, kérlek, küldd el a Te angyalaidat, hogy kísérjék el ezeket a szellemeket és démonokat arra a helyre, amit te kijelöltél a számukra az ítélet idejéig. Kihirdetem, hogy minden bilincs, kötelék köztem és a sámáni gyakorlatok között el van vágva és le lett pecsételve a Názáreti Jézus Krisztus vérével. Köszönöm Neked Uram, hogy én a Te Kegyelmed által minden kötelékből megszabadultam. Köszönöm neked Atyám, hogy akiket Te megszabadítasz, azok valósággal szabadok, és hogy a sámánizmus kötelékei az életemben össze vannak törve. Kihirdetem ezt Jézus Király Vérével, Hatalmával és Erejével lepecsételt rendeletet. A Messiás Jézus Nevében ÁMEN! 14

15 A sámánizmus megtagadásának kiegészítő imája Van valami őshonos amerikai vér a családodban? Akkor szükséges lenne elimádkozni a lenti imát. 3 Meg akarom köszönni a hozzájárulását ehhez. Megbocsájtok az amerikai indiánoknak és az indián őseimnek a fehér emberek és a családom elleni boszorkányságért, a fehér ember mélyen rejtve forrongó haragjáért, keserűségéért és nehezteléséért; hogy megátkozták a földet és az embereket, hogy húst ettek és vért ittak, és hogy démonokat imádtak. Megbocsájtok a fehér embereknek, hogy elutasították őket, hogy rabszolgává tették őket a rezervátumon. Megbocsájtok a törzsi harcos nők Jezabeli anyajogi szabadságáért vívott harcért. Mennyei Atyám, kérlek te is bocsásd meg ezeket a bűnöket, és válassz el ezektől és vágd le rólam a hatásukat. Megbocsájtok a boszorkánydoktoroknak és sámánoknak, hogy megátkozták a leszármazottakat, felajánlva őket a sátánnak és fizikai problémákat és betegségeket okoztak. Megbánom az őseim és az én bálványimádó bűnömet és az engedetlenségemet a 2Mózes20, 3 Mózes26 és Ezékiel18 alapján. Kérlek, bocsáss meg bármilyen összekapcsolódást az indiánokkal, mint pl. a Felderítést. Le fogok rombolni minden kezdetleges műalkotást, összetörök minden istentelen lelki kötelet, és minden indián szervezethez való lelki köteléket. Megtöröm a vérfertőzés, megerőszakolás, erkölcstelenség és törvénytelen gyerek átkát. Megtöröm az átkokkal behozott betegségek gyökereit. Megtörök minden indián átkot magam és a leszármazottaim fölött egészen addig, visszamenőleg amíg a fehér ember Amerikába érkezett. Megtöröm az elsőszülötteken lévő átkot, a fehér ember átkát és a félvérűek átkát. Megtörök minden felajánlást, halált és rombolás átkát, mindenféle átkot, köteléket, vagy a sátán bárminemű munkáját az életemben, a családom életében és a vérvonalban, Jézus Nevében. Megparancsolom minden sátáni szellemnek, hogy vedd le a befolyásodat, elnyomásodat, és amit elvetettél és menj el tőlem, a családomtól, háztartásomtól, vérvonalamból, leszármazottaimtól és szolgálatomtól, a Messiás Jézus Nevében. Követelem, hogy kárpótolj minden károm helyreállításával, amit bennem és a családomban okoztál és add vissza azt a hét réteget, amit elloptál tőlünk. 15

16 Akkor habozás nélkül el fogsz menni közvetlenül a szakadékba és nem lépsz be, vagy zaklatsz senkit sem. Megteszed ezt, amilyen gyorsan csak meg lehet tenni. Megparancsolom ezt most a Messiás Jézus, Királyom, Mesterem és Megváltóm Nevében. ÁMEN 3 A megtagadó ima van. Lehetséges gonosz szellemek alul listázva Atyám, a magam, családom és az őseim nevében bocsánatot kérek és megtagadok (alulról mindent) megtörök minden átkot, vagy a sátán munkáját velük kapcsolatban és megparancsolom nekik, hogy menjenek el, és úgy tegyenek, ahogy az nekik parancsolva lett, a Messiás Jézus Nevében. Kokopelli a baal szellem, nagyon szexuális a természetben, egy démoni raktárból kell megvédenie a termékenységet. Kokopellivel kapcsolatos a: szellemi vezetők, állatimádat, más bőrében járás, vérontás, szexuális mágia, indián szellemekkel, vagy halottak szellemeivel való szex, kokopellivel, vagy nekrophiliával való szex, állatoknak való beszélés, nap és természetimádat, a természettel való kommunikálás, maszturbáció, varázsige dobütés, pólustotem, maszkok, termékenységi rituálék, beszélgetés halottak szellemeivel, farkas szellemek, kuruzslók, boszorkánydoktorok, tűzmágia, gyógyszerkerék, gyógyszerpajzs, békepipa, meskál őslakos, amerikai gyógyítás, nap vagy esőtánc, a mennyek és a mennyei testek imádata, vigyázása, átok lehívása ellenségre (bármilyen tevékenység), a harcosok halott szellemeinek az elűzése. Alkohol szellemek (különösen meg kell törni a boldogulás hiányának az átkát, tüzesvíz és whisky) Vértestvérek- és nővérek (kötelékeket megtörni) Akeyla (napisten) Pow baba Asztrológia, Pow baba reinkarnáció Düh Bál imádat Ősisten gyöngyei (a fehér a békét, piros háborút az Aiy halált vagy gyászt jelent) Anti-Krisztusi Madáristen (krokodil) Keserűség Amulettek 16

17 Denevéristen, Jaguár, kannibalizmus (Ojibway Kuruzsló) Bölény, rénszarvas szellem Bölény gyerek (Croaton) Nyílhegy átka Vérszomjas átok, ami kivágattatást okoz Az elsőszülöttön lévő átok, hogy áthaladjon a Hopa doll-on keresztül a tűz indián rituálén Gyermekáldozat, hipnotikus transz Bűbáj (háború, egészség, a gonosz szellemek őrző bálványként való imádata). Varázsige Chac (vízisten) Indián asztrológiai isten (azt hiszik, hogy a dob az uralkodó szellem), amikor jön egy csillag Domináns föld, azt hiszik, hogy átváltozik Tánc (bagoly, növényi szín, nap, démon) Kígyó, kacsa, csirke, indián művészet Ló, tűzugrás, hal, indián művészeti kezdetlegességek Aligátor, Holló, kísértet, kántálás Bölény, skalp, indián kukoricaszem Indián átkok elhagyása Elk Szellemek Indián dobütés (voodoo imádat) Elváló Indián szem Amerikai indián megsemmisítő átok indián fesztelen humor szellem (Sioux) Földanya indián folklor Indián Jezabel sas Estsanatlehi (öreg nő indián mágia (nyílhegy, zsinór, tök, ami megfiatalítja magát) Csörgők, gallyak, bogyók Földi szörnyek Tlalal-tecuhtli madarak csőrei, madárszárnyak, egyszerű, fehér Hiawatha mirigyszerű kavicsok, türkiz, sasok, feketemadarakként működő áradás) Békepipa, csontok Mágikus, indián ági Atya szellem Róka szellem, indián mitológiai boszorkány szellemeket készít (fiataloknak) és a tűzön keresztül. Fülön átszúrt indián szellem Fesztelen táncos Fülön átszúrt indián női, férfi szellem félelem a gyermekekről való gondoskodás miatt Indián skalp pénzen keresztüli hamis prófétaság szelleme hamis prófécia, indián kötelék szelleme Hamis nyelvek, indián szegénység szelleme háború atyák indián szelleme Sárgarigó indián boszorkányság 17

18 Tűzisten ((Xiutechli) Indián boszorkányság (képesség, hogy az egyén átváltozzon a nagyszerű bivaly szellemmé, belehelyezze magát egy medvébe, farkasba, rókába, bagolyba, kígyóba) Háború istene (Ojibway) Vérfertőzést öröklött istene az égi késeknek (Ojibway) Csillagok istene (Ojibway) Ka-du-te-ta Idősebb nők, akik soha nem hallnak meg a föld gyógynövényeinek az istene Kachina baba (Ojibway) Lenelanapa (Indián macho ember) A hosszúház nagy szelleme a köd nagy kunyhólánya Nagy fehér apa maszk a tánchoz Az aratás istene (Matolu) (vezér) a halál istene (Aztec) a Kiss-el lévő gyógyszertáskával asszociálható. gyógyszeres sátor Geronimo kuruzsló Isten szeme gyógyszer tepee A vadászat nagy közvetítő szellem atyja (Ojibway) Moloch Kapzsi Hold imádat Nehéz szívű földanya Emberáldozat Gyilkosság Karika tánc Meztelenség Horoszkópok Szellemidézés (Ojibway and Cherokee) A nyíl gyűlöletrendje meskál evés (nyitott az égi szellemek és minden drog szellemére) a Hold Szelleme A boldog vadászatnak szellemének az állatok élete fölötti hatalma Az állatok halála fölötti hatalom (erőteljes halál szellem) (különösen farkasok) varjú kuruzsló állatok Szelleme A fák békepipa Szelleme békepipa imádat, (Calumet) a fű Szelleme A víz szegénység Szelleme A kövek varázsló szelleme Halottakhoz imádkozás (Winnebago, Maize meskál kultusz Szelleme), Cukorjuhar szirup Szelleme a fákban A Természet imádat büszke szelleme Az íj Szellemvezetők papsága A Tök Virágzás elutasítása Mosómedve szellemek mókus szellemek Szarvas reinkarnáció Esőtánc meggörnyedve Lázadás, babona, neheztelés a törzsi szokásoknak való meghódolás 18

19 Megtorlás, indiánkunyhó serdülőkori beavatás Vallásos szellem (próféták, prédikátorok) Tepee Újjászületés, zöld búza/kukorica tánc Tolvaj Az Aratás viharmadarának feláldozása (sas) istennek, fej nélkül, csőrrel, a farkasfogak rendjének sorjában, erőteljes Cserkész bálvány, uralkodó szellem az amerikai Indiánoknál Cserkész eskü Sisuitl (lélek elkapó) Cserkész társadalom Vihar isten (Ibeorhum), Szeánszok (Croaton) tubako szellemek (nikotin, Kígyó swstika (horogkereszt) szivar Sámánok (kuruzsló) látnok, totem pólus (Techlan szelleme) Ülő bika harci isten Si-ka-ma-hi-fi (idősebb teremtő, harcra kész szellem, Hidestra) Harci kiáltás kígyó tánc tepee (Ojibway) Dal a hajnalcsillaghoz, (Pawnee) a lidérc akarata Keserű fájdalom raktára a hosszú határból (Mohawk) Hat napimádat nemzetek Naptánc (mindegyik) A préri farkas szelleme Megtörni a félvér átkát A felhők napszellemének a szelleme Az internetről olvasott néhány bizonyság, ami bátorítani fog Amerika a nemzetiségek olvadó tálja Én skót, angol, waelsi és ír vagyok. Ez tesz engem nemzetiségek keverékévé. Hányótoknak vannak indián ősei? Hányan nem tudjátok? Earline rájött, hogy van néhány tisztavérű indián őse. Earline bizonysága - Indián átkok az életemben. 19

20 Earline Szokatlan szívverésem volt. Soha nem volt egyenletes. Sem megszokott, sem különleges körülmények alatt. Isten egy boszorkány vagy egy sámán doktor látomását adta egy magasra emelt temetési máglyánál, ahol halott testek égtek. Ő kántált és hullámzott és a leszármazottakról beszélt. Valószínűleg ez egy áldás volt, de az indián démon imádat miatt valójában egy átok. Ez egy olyan átok volt, ami a családomra került és szívproblémákat okozott. Gene Ez egy átok által hordozott betegség démonikus jele. Ez nem a gyógyszeres vezérfonalat követi. Earline Míg a taposómalom tesztet végeztem, borzaszó fájdalmat éreztem a mellkasomban, a karomban és a nyakamban. Minneapolisban egy szívspecialista vizsgált, aki azt mondta jó a szívem annak ellenére, hogy ezelőtt sok hozzám hasonló ember orvosi tanúsítványába írt szívroham általi halált. Gene Ezek olyan emberek voltak, akiknek nem volt semmi baj a szívükkel fizikailag, hanem szellemi gyökereik voltak a betegségben. Szellemi gyökerű betegségeket nem a hit imája gyógyít meg, hanem a bűn megvallásával kell leverni. Utána már az átok megtörik és lehet imádkozni az egyén gyógyulásáért. Isten most kezdi megmutatni a keresztény világnak a különböző betegségek szellemi gyökereit. Henry Wright Georgia pásztora ennek a területnek az élharcosa. Earline Apukám halála után, tehát egy évvel később a szívem újra elkezdett rendszertelenül működni. Egytől öt év telt el két betegségroham között. Elkezdtem kérni Istent, hogy mutassa meg nekem, hogy miért voltak mindenkinek, a testvéreimnek, apukám testvéreinek, apukám apjának szívproblémái. Isten az Ezékiel 20 és 18-at mutatta nekem. Azt mondta, hogy bánjam meg az őseim és a magam 3Mózes 26:40-41-ben leírt, bálványimádás bűnét. A bálványimádás átka lefelé a leszármazottakon követi a vérvonalat. Megtettem ezeket a dolgokat és a következő 20 évre megszabadultam a szívrohamtól. Én csak a második generációja voltam az indiánok előző generációjától számolva, akik vétkeztek Isten előtt. 20

Megtagadó ima: Hamis próféciák

Megtagadó ima: Hamis próféciák Megtagadó ima: Hamis próféciák Efezus 6.10-12 Végezetre, testvéreim, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÓRIÁSOK: Ima az okkult bűnök gyökere ellen J2F6

ÓRIÁSOK: Ima az okkult bűnök gyökere ellen J2F6 2 A T Ú SZ ABADSÁ GHOZ! ÓRIÁSOK: Ima az okkult bűnök gyökere ellen J2F6 Amanda Buys szellemi befedezése Ez az anyag a Kanaan Ministries kiadványa, amely non-profit szolgálat, és a következő szellemi befedezések

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege A Biblia gyermekeknek bemutatja Gedeon kis hadserege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo KISZÁRADT CSONTOK Írta Tony Alamo Az Úr látomást küldött az ótestamentumbeli Ezékiel prófétának. Egy völgyet látott tele száraz csontokkal, amelyek Izráel és a világ lelki halálát jelképezték. A látomás

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben