erejében megállhassatok tusakodásunk fejedelemségek hatalmasságok gonoszság szellemei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "erejében megállhassatok tusakodásunk fejedelemségek hatalmasságok gonoszság szellemei"

Átírás

1 Megtagadó ima sámánizmus Amanda Buys Efézus 6:10-12 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. 11 Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. 12. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. 1

2 Szellemi befedezés: Ez a tanítás a Kanaan Ministries által lett nyilvánosságra hozva, ami egy non -profit szolgálat és az alábbi befedezés alatt áll: River of Life Family Church Pásztor: Edward Gibbens Kapcsolat: Sharmain Joubert Személyes asszisztense Edward és Dalene Gibbens pásztoroknak Dél-Afrika Tel: Fax: A következő tanítás nem áll szerzői jogvédelem alatt. Semmilyen része nem használható fel egyéni nyereségszerzés céljából. Minden más jog CSAK az Úr Jézus Krisztus Királysága számára van fenntartva További információt a következő elérhetőségeken lehet kapni: P.O. Box John Vorster Avenue Panorama Plattekloof Ext Panorama 7500 Cape Town (Fokváros) South Africa (Dél- Afrika) Tel: +27 (021) Fax: Honlap: Irodai nyitvatartás: hétfőtől péntekig, 9 15 h Kanaan Európában - Basel Larwin és Silvia Nickelson Oikos International Church Reinacherstrasse 3 CH-4142 Münchenstein Basel, Switzerland Kordinátor: Mandy Muckett Irodai nyitvatartás: kedd, szerda, csütörtök, 8-12 h Telephone: +41 (0) Honlap: Magyarra fordította: Demény Dorina A Kanaan Ministries tanításainak magyar nyelvű oldala: gportal.hu 2

3 Bevezetés Ezek az imák olyan személyes meggyőződés és vélemény alapján íródtak, amelyek a sok megbeszélésekből és az Isten szava, a Biblia értelmezéséből lettek összegyűjtve. Ezen imák semmiképpen sem azért íródtak, hogy bármely személy, gyülekezet, szervezet és/vagy politikai párttal szemben foglaljon állást. Kérünk ezért, hogy ezen a módon kezeld. Mit jelent megtagadni valamit? A megtagadás azt jelenti, hogy önmagáról nyilatkozik. Ha valamit megtagadtak, elutasították, elvágták, vagy az illető elutasította, hogy kövesse azt, vagy engedelmeskedjen neki. Más szavak, amelyek a megtagadás szóhoz passzolnak: visszautasít, eltaszít és ellenáll. Öröm meglátni, hogy a bűnbánat által alkalmazhatjuk a Messiás, Jézus befejezett munkáját. Kiontott vére átfordít minden átkot. A Szentírás azt mondja: Példabeszédek 28:13 Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; a ki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Láttuk sok ember életében a nagyon sok bűnbánat, bűnmegvallás és a bálványimádásból, démoni szóból való megtérés hatását, hogy áthatol a lényegükön számukra ismeretlenül. A tény, hogy létezik egy igazán gonosz, titkos démoni terv Krisztus Teste ellen. 2Kor4:2 Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint a kik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Jézus hív bennünket, hogy aktívan keressük a szabadságot és a teljességet az élettapasztalatinktól függetlenül. Isten Igéje ad nekünk egy ígéretet. 3

4 Ézsaiás 54:17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Vezérvonal a megtagadó imák használatához. Jakab könyve világosan emeli ki nekünk a lényeget, hogy ahhoz, hogy minden kötelékből megszabaduljunk egy kétszeres lépés szükséges. Jakab 4:7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Az okkultizmusba való bevonódás kettős pillérű megtagadása: 1. A bevonódás elismerése: A bevonódás elismeréséhez az imádkozó hangosan felolvassa az imát, lehetőleg 1 vagy 2 tanú, mint egy kipróbált tanácsadó jelenlétében. Ennek az oka, hogy az illetőnek meglegyen a megtagadó ima memorikus emlékezete. Ezek az imák olyanok kihirdetéséhez hasonlók, hogy mindezt bátran hirdesd ki hitben, a Messiás vére által befedezve, amelyre bátorítunk téged. Jakab5:16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Ezen a szinten a megtagadás feldolgozásának csak a fele lett teljesítve. A következő rész nagyon fontos. Ez az, ahol a tanácsadó szükséges. 2. Harc állj ellene az ellenségnek Most következik a tanácsadás az egyénnel egyetértésben és levezeti a szellemi harcot a sötétség királyságával szemben, ahogy a Szent Szellem vezeti őt, hogy minden egyes elemmel elbánjon, amit ez az ima tartalmaz. Ezeknek az imáknak a leírásában megpróbáltuk kiemelni, vagy vastag betűvel szedni néhány kulcs szót, pl. a sötétségbe való bevonódás hatalmát és a bevonódás hatása - ahogy fontosnak érezzük, és amelyik különösen megnevezve kell, hogy legyen. 4

5 A hatalmasságok megdorgáltattak, megkötöztettek és gyökerestül kitépettek a vérvonalból és a Messiás zsámolyául parancsoltattak. Ne felejtsd el elvágni az egyedi kötelékeket az emberek által készített törvényektől, és intézményesült szervezetekbe, amikbe belépett. Ezek az imák, akármilyenek is, csak egy vezérfonal. Ha vannak olyan elképzelések, részek, amelyeket a Szent Szellem kiemel, ahogy imádkozol, bátorítunk téged, hogy jelöld ki ezeket, és kérd a Szent Szellemet, hogy vezessen, hogy hogyan törj át. Emlékezz rá, hogy Ő a tökéletes Tanítónk és Tanácsadónk. Zsolt 110:1 Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. (Mt 26:64; Apcsel 2:34; 1Kor 15:25; Kol3:1; Zsid12:2) Zsidók 1:13 10:13 13 Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobb kezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem? (Zsolt 110:1) 13 Várván immár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei. (Zsolt 110:13) 3. Helyreállítás Isten királyságával Végül az egyénnek el kell döntenie, hogy aláveti magát a Messiás Jézus Törvényének. Galata 3:10 Mert a kik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje Összességében az Úr által parancsolt áldással bocsájtjuk el. Ő lehet a Pajzsod, Fényed és Békéd. Ő átnyújthatja a győzelmet neked minden dologban, amit az útjain tanultál és SHA MA (hallod és megcselekszed). Az Úr Áldását kívánjuk! 5

6 1 Továbbá tanulmányként nézd meg a Sha ma egy zsidó felfogás, hogy mindenki áttekintheti/felölelheti William G. Bullock, Sr. cikkét. Elérhető a weboldalról. Isten védelmében való bizonyosság kihirdetése 2 Egy ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés és minden nyelvet, amely velünk perbe száll, kárhoztatunk. Mint Isten szolgáinak, ez a mi örökségünk, és a mi igazságunk Tőled van, Seregek Ura. Ha vannak olyanok, akik ellenünk beszélnek, imádkoznak, vagy a kárunkat keresik, vagy gonoszt forralnak ellenünk, vagy olyanok, akik elutasítottak bennünket, megbocsájtunk nekik, és legyen megbocsájtva nekik. Megáldjuk Őket az Úr nevében. Máté 5:43-45 Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. 44. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket. 45. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Róma 12:14 Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok, és ne átkozzátok. Most kihirdetjük ó, Uram, hogy Te vagy a mi Istenünk, és csak Te egyedül és Rajtad kívül nincs más csak Isten és Megváltó, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem- és imádunk Téged. Újra alárendeljük magunkat Neked ezen a napon, feltétel nélküli engedelmességben. Legyek alárendelve Neked, Uram. Úgy cselekszünk, ahogy a Te Igéd vezet minket. Ellene állunk a gonosznak Minden nyomásának, támadásának, megtévesztésének, minden eszköznek és közvetítőjének, amit ő használatra keresne ellenünk. Nem hajolunk meg. Ellenállunk neki és elküldjük, elzárjuk őt magunktól Jézus Nevében. Különösen elutasítjuk, elűzzük a gyengeséget, fájdalmat, fertőzést, gyulladást, rosszindulatú daganatot, allergiákat, vírusokat és a boszorkányság minden formáját. Végül Uram, köszönjük Neked, hogy Jézus keresztáldozatán keresztül kikerülhetünk az átok alól, és beléphetünk az Ábrahám áldásába, akiben Te mindent megáldottálmagasztalás, egészség, szaporodás, boldogulás, győzelem és Isten pártfogása-. Galata 3:13-14 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ: 14 Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által. Ámen 6

7 2 Derek és Ruth Prince írta Elpecsételő ima a szabadulás előtt Kedves Mennyei Atya, a Názáreti Jézus Krisztus Nevében jövünk Eléd. Köszönjük Neked, hogy Te a Mindenható Isten vagy, és hogy Te vagy a Nagyszerű Én Vagyok. Köszönjük, hogy nekünk adtad a Szent Szellemet Tanácsadóul, Támogatóul, Szószólóul, Tanítóul és Szabadítóul. Hálásak vagyunk Jelenétedért és szabadító kenetedért. Ez a kenet fogja széttörni az igát. Jöjj és tölts be a Te Szellemeddel, Könyörületeddel, Ítélőképességeddel, Az ismeret beszédével, Bölcsességgel, Értelmezéssel és éleslátással. Mi, mint a Te gyermekeid, úgy döntünk, hogy megfeszítjük a testet, hogy semmi se jöhessen át belőlünk. Felöltözzük a papi öltözetet, hogy betöltsük életünkre vonatkozó elhívásod. Kinyitjuk a szellemi szemeinket és füleinket, Urunk. Köszönjük Neked Atyánk, hogy minden hatalmat az ellenség felett odaadtál nekünk, és semmi nem fog nekünk semmiképpen sem ártani. Lukács 10: 19 íme, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek Megtiltunk a Szent Szellem munkájába való minden beavatkozást. Atyám, ellene megyünk minden kommunikációs vonalnak az Efezus6:12 szerint hatalmasságoknak, világuralkodóknak, fejedelemségeknek, szellemi seregeknek, földi,- levegői-,menyei- démonok seregei ellen. Bezárunk minden bejáratot és kijáratot Jézus Krisztus Nevében. Kérjük, hogy minden kamera, felvevő legyen összetörve, Jézus Krisztus Nevében. Ellene megyünk bármilyen boszorkánynak, doktornak, mágusnak és varázslónak a Jézus Krisztus Nevében. Minden kommunikációt elvágunk a sátánnal magával és becsukunk minden ajtót, Jézus Krisztus Nevében. Megtiltjuk minden szellemnek, hogy kívülről belépjenek erre a helyre bármilyen okból kifolyólag és megtiltjuk minden gonosz szellemnek, hogy elküldjék őket más helyre, vagy emberhez annak következtében, ami itt történik. 7

8 Megtiltjuk a sátán részéről jövő hatalom bármilyen utánpótlását Jézus Krisztus Nevében. Uram, zavarodottságot kérünk az ellenség táborába. Atyám, kérünk, állítsd fel harcos angyalaidat ebben a szobában, és tartóztass le bármilyen emberi szellemet, halott emberi szellemet, emberi vezetőt és családi szellemet és távolítsd el őket, hogy Jézus Krisztus Király lábainak a zsámolyai legyenek. Megkötözünk ezen a helyen minden gonosz szellemet és megtiltunk bármilyen erőszakot, megnyilvánulást és kínzást Jézus Krisztus Nevében. Visszautasítunk bármilyen meditációs köröket. Elhatároljuk a démoni erőket egymástól a Jézus Krisztus Nevében. Megtiltunk és megkötözünk minden hipnózist, önhipnózist, meditációt, lelki erőt, a Názáreti Jézus Krisztus Nevében. Elkülönítjük egyik erőt a másiktól a Jézus Krisztus Nevében. Megtisztítjuk a négy elemet- víz, levegő, tűz és föld a Názáreti Jézus Krisztus Vérével és Nevében. Kérünk Téged Uram, hogy fedezz be minden tükröt a Te Véreddel, és nyisd ki a meneküléseket Jézus Krisztus Nevében. Ellene megyünk minden bűbájnak, rituálénak, varázsigének, áldozatnak, boszorkányságnak, átoknak, vagy ellenünk emeltetett oltárnak (vagy egy személy ellen). Köszönjük, hogy elfújsz minden ellenünk meggyújtott gyertyát Jézus Krisztus Nevében. Köszönjük, hogy minden átok, áldássá fordul. Uram kérünk, hogy pecsételd el ezt a szobát a Te Értékes Véreddel, és rejts el minket a Szellemben és hirdesd ki úgy ezt a szobát, mint szent földet. Uram, kérünk, hogy küldd el a Te szolgáló angyalaidat, hogy jöjjenek és szolgáljanak felénk, Jézus Krisztus nevében e szerint. Zsid.1:14 Avagy nem szolgáló szellemek-e (szolgák) mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az üdvösséget? Megadjuk magunkat Neked, Isten Szent Szelleme, mert tudjuk, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem a Te Szellemeddel (Zak4:6), mondja az Úr. Kérünk, hogy fedezd be azt, akit mi szeretünk, és minden körülményt a Te Irányításod és Védelmed alá helyezünk (anyagiakat, házasságokat, kapcsolatokat, 8

9 szolgálatokat). Megkötözzük a sátán királyságát itt a földön úgy, mint ahogy a mennyben megkötöztetett. Kérünk Atyánk, hogy készítsd a menyei tárgyalótermet, és hogy minden démon és családi szellem menjen és foglalja el a helyét. Kérünk Atyánk Téged, legyél a Bíró, Jézus a szószóló, és a Szent Szellem a Tanú. Köszönjük a Te Igédet: Jelenések 12:11 Avagy nem szolgáló szellemek-e mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az üdvösséget? Legyőztük az ellenséget a Bárány Vére és a bizonyságunk beszéde által. Jézus Nevében Ámen! 9

10 A sámánizmust megtagadó ima Kedves Mennyei Atyám, Elismerem az 5Mózes18:9-13-ban leírt szavadat igazságként és megbánom, hogy a jövendőmondást, vagy a boszorkányságot gyakoroltam, és hogy ómeneket tolmácsoltam, hogy eljegyeztem magam ezzel a típusú boszorkánysággal, és hogy a halállal tanácskoztam minden dolog, amire az Ige azt mondja, utálatos a számodra. Tudom, hogy mindezek a dolgok a tönkretételemhez vezetnek. Kérlek Téged Atyám, bocsáss meg nekem, hogy ezeket gyakoroltam. Megbánom Atyám, hogy áthágtam a Te 2 Mózes 20 Igédet, hogy elkészítettem a sámánizmus bálványát. Eléd jövök, és lemondok a sámánizmus okkult praktikáiról. Megbánom, hogy valaha is részt vettem a sámánizmus gyakorlásában. Kérlek Atyám, hogy bocsáss meg nekem, és állíts helyre engem, a Messiás Jézus Nevében. Megbánom ATYÁM, hogy a szellemvilág utazója és felfedezője voltam, hogy hittem a sámánizmus ősi gyógyítási tradíciójában. Megtagadom a sámánizmus központi hitét, hogy tisztelni kell és meg kell gyógyítani földanyánkat (akit élő tudatos organizmusnak tekintenek). Megtagadom azt a hitet, hogy ez a szent női istennő, a föld, aki a mi létezésünket táplálja, szintén táplálni kell imákkal és szertartásokkal. Megbánom azt a hitet, hogy a szellemvilágban lezajló események és tevékenységek az okozói a fizikai világ eseményeinek, beleértve a halált, betegséget, bármit, és az étel/vízellátást, és azt, hogy azt hittem, megváltoztathatom ezeket az állapotokat transzon keresztül. 10

11 Megbánom azt a hitet, hogy Te küldted a sámánizmust, azért, hogy segíts az embernek, átsegítsd őket a betegségen, halálon, bajokon. Megbánom, hogy megkíséreltem kontrollt gyakorolni az univerzum misztikus erői fölött. Megtagadom az animizmusba vetett hitemet (hogy minden sziklának, növénynek és állatnak van szelleme, lelke és személyisége). Megbánom a sámánizmus gyökereit, amik a hinduizmusba, buddhizmusba, taoizmusba, Wiccaban és a Vörös Indiai Mágiában találhatók. Megtagadom a szellemi látásom és az Erős Szemet (Strong Eye). Megtagadom a három-rétegű sámánikus szerepet- a gyógyítóét, közvetítőét, szellemek vezetőét. Megtagadom az emberek sámáni gyógyítását és orvoslását (Megjegyzés: a sámánok olyan gyógyítók, akik úgy utaznak a szellemi királyságban, ahogy egy általános kuruzsló nem). Megtagadom azt a hitet, hogy minden betegség a szellemi szinten található meg, amit a lélek/hatalom elvesztése okoz, vagy az ellenséges szellem behatolása. Megbánom, hogy azért, hogy diagnosztizáljam a betegséget a szellemvilággal kommunikáltam. Megbánom, hogy a szellemvilágba utaztam azért, hogy visszavigyem, vagy kiszabadítsam a foglyul ejtett lelkeket. Megbánom, hogy szívást alkalmaztam, hogy eltávolítsam a betolakodót, ami a betegséget okozta. Megbánom, hogy a sámánikus gyógyításban fűszernövényeket és üzenetet használtam. Megtagadom azt a hitemet, hogy egy sámánnak az emberek és a szellemi lények közötti közvetítőnek kell lennie. Megtagadom a közvetítői szerepemet az emberiség és a szellemvilág között, hogy közbenjárjak a természeti szellemekkel. Megbánom, hogy kéréseket szállítottam a szellemvilágnak és visszatértem az istenektől jövő instrukciókkal oda. Megtagadok minden lélekvezető tevékenységet, ami összefüggött a halottak lelkeinek a vezetésével egy szellemvilágba. Megtagadok minden sámáni eszközt-, azokat, amelyek transzot idéztek elő, azokat, amiket az utazáshoz és gyógyításhoz használnak. Megtagadom a tűz fölötti uralmat és a tűzön járást, füstölést (füstön keresztüli tisztítás), központosítás (centering) (energiára fókuszálás a hatalomért). Transzba esést és utazgatást, úgy, mint minden más sámáni ceremóniát és sámáni eszközt. Megtagadok minden sámáni ceremóniát, úgy, mint pipázást, verejték kunyhót (weat lodge) ceremóniákat, sámáni táncot és mozgást, transztáncot, állatok eltáncolását, lélek visszaszerzését, halott lelkekért és látás kereséséért végzett szertartásokat. Megtagadom a sámáni gyógyszer kereket (medicine wheel) és ennek a kapcsolatát a négy elemhez (víz, tűz, levegő, föld), úgy, mint a négy irányhoz (észak, dél, kelet, 11

12 nyugat), mint fel és le kapcsolódás. Megtagadom a gyógyszerkerék pontjaiban levő szimbolizmust (megfeneklés, változás, szenvedély, hatalom és g yógyulás és középpont vagy szellem). Megtagadok minden sámánizmusban használt kapcsolatot, úgy, mint ezeknek a tulajdonságait. Megtagadom a természet használatát, pl.: gyógynövények, növények, virágok és fák; drágakövek, kristályok és ásványok; és a sámáni zmus gyakorlásában állatok tulajdonságai. Megbánom, hogy látomáson, vagy transzon keresztül beléptem a szellemvilágba, bármit, amit a szellemi tanítók, ezoterizmust gyakorlók, dobolások, éneklések, kántálások, csörgések, táncolások, vagy légzéstechnikák idéznek elő. Megtagadom a dobot, a dob állandó ritmikus ütését, használatát a sámáni transzba való belépéshez. Megtagadom az év hónapjainak és a hold szakaszaihoz mért ciklikus táncokat. Megtagadok minden hallucinogén, szent növényeket, vagy tudatmódosító drogokat (különösen a mágikus gombákat és vagy a DMT-t), amiket azért használtam, hogy transzt vagy látomást idézzek elő. Megtagadok minden mágikus anyagot, amit a szellemek a testbe szúrtak, sámáni hatalomra emeljen. Megtagadom a sámánikus transz és MINDEGYIK formáját- asztrális utazást és alakváltoztatást beleértve. Megbánom, hogy extázis állapotba emelkedtem.(valaki kilép önmagából) Megtagadom a tudatosság hét síkját a transzban és az utazásban. (a hét csakrát vagy fizikai központot a testen) Megtagadom ezeket hídként, összekötőként vagy energiatranszformerként, és mint a mind a négy test konnektoraként használni. (szellemi, lelki, asztrális és fizikai). Megbánom az utazást, a sámánizmus alapját. Megbánom, hogy megengedtem a lelkemnek, hogy elhagyja a testemet és szabadon utazzon égen, földön keresztül. Megbánom a sámánikus állapotban történő utazást (a tudatosság más szintje, mint az éber állapot szintje) és hogy segítséget kerestem és kutattam a sámánikus transzállapot alatt. Megbánom a fizikai utazást a szellemvilágban és az alakváltozást (állattá vagy madárrá változást). Megtagadok minden tradicionális állatkosztümöt, fejdíszt, és testfestést, amit a táncban használtam, hogy állattá változzak. Megbánom a szellemi világgal létrejött kölcsönhatás bármilyen módját és formáját (szellemi vagy fizikai). Megtagadom az összes segítséget, segélyt, vezetést, vagy természetfeletti raktárból eredő hatalom formáját (bármilyen formában) az utazás alatt. Megtagadok minden formáját a transzállapotban történő utazásnak ugyanúgy, mint minden szellemi világba, vagy azokon keresztüli utazást. 12

13 Megbánom, hogy hittem a hármas világszintben Felső világ (csillagok, a hold, nap, istenek, uralkodó szellemek, néhány halott ember lelke) Alacsonyabb világ (halottak lelkei és betegség szellemei) Középső világ (a föld, amelyiken élünk) Megtagadom a: Felső világ tökéletes képet (mennyek) Az alacsonyabb világ tükör képét (alvilág) A középső világ árnyék vagy idézőjeles változatását (föld) Megtagadom a sámánikus középső világ igaz természetét - föld (ahol minden anyagnak szelleme van és lehet velük kommunikálni). Megtagadom a szent helyeket, úgy,- mint leyvonalak, szent források, folyók, barlangok, hegyek, fák, kereszteződések amik a szellemi királyságba vezetnek. Megtagadok minden lyukat, bejáratot, utat, csatornát, barlangot, állatüreget, kapualjat, faodút, vagy örvényt, amiket az alsó világba jutáshoz használnak. Megtagadok minden hegytetőt, fa tetejét, szirtet, sason repülést, tüzet, füstöt, kötelet, létrát, égbe lőtt nyilat és szivárványt, amit a felső világba való feljutáshoz használtak. Megtagadom a sátor, tepee és a piramis, mint világpillér és sarkcsillag szimbólumának használatát. Megtagadom a párhuzamos univerzumba és a váltakozó valóságba vetett hitemet. Megtagadok minden sámáni szellemet, vagy sámáni segítőt, hogy ők a sámánizmus része. Megtagadok minden sámáni szellemet, akik közvetítőként működtek a szellemi és a fizikai világ között- minden őrangyalt, csillagot, embert, növényt, madarat, állatot, ősök lelkeit és elemi szellemeket (különösen a szelet és az esőt), hogy szellemi segítőként működtek a nevemben. Megtagadok minden olyan szellemet, akik a sámáni hatalom megtartásához kellettek. Megtagadom azokat a szellemeket, amelyek a végrehajtó munka szerepében vannak, visszaszerezték az elveszett lelkeket, és eltisztították az akadályokat a szellemi világ ösvényén. Megtagadok minden totem, őrző szellemet (törzs és egyén fölött egyaránt). Megtagadom az őrző szellem szerepét- mágikus erővel történő felruházását és a sámánok állaterejeként vagy az ő alteregójaként való szolgálását. Megtagadom, hogy magamra vettem az őrző szellem formáját és hatalmát, beleértve a tudatállapot megváltoztatását. Megtagadom azt, hogy látom azt, és beszélgetek vele. Megtagadom ezzel az őrző szellemmel az állat eltáncolásán keresztüli kapcsolatot. Megtagadok minden szellemi segítőt (azokat a szellemeket, akiknek kisebb hatalmuk van és különböző funkciókra specializálódtak, mint néhány betegség gyógyítása). 13

14 Megtagadok minden segítő szellemet, akik (általában elhunyt barát vagy rokon, akik buzgón és alázatosan segítik az embert). Megtagadok minden hangnemet (egy állatformájú szellem, amelyik az emberi lelket, vagy születési dátumot szimbolizálja). Megtagadok minden meghittséget. Megtagadok minden hatalmat, védelmet, segítséget és hasznot, a szellemtől, hatalomtól vagy állattól (a szellemi energia vagy az állat földi lényegét az aktuális állatszellemet). Különösen megtagadom a medvéket, sasokat, baglyokat, rénszarvasokat, farkasokat és héjákat. Megtagadom azt a képességet, hogy szellemileg a hatalmi állattá váljak, és felvegyem az állat hatalmát és különleges képességeit. Megtagadom a maszkok, bőr és karmok viselését a szertartások alatt, úgy, mint az állat mozgásának, morgásának és hívásának az imitálását. Megtagadom a szent növények, tánc és dobolás használatát azért, hogy belépjek a módosult tudatállapotba azért, hogy a szellemvilágba utazhassak a hatalmi állat képében. Megtagadom az ősi szellemeket, vagy szellemi vezetőket (a föld ősök megtestesülése). És most Atyám, kérlek, küldd el a Te angyalaidat, hogy kísérjék el ezeket a szellemeket és démonokat arra a helyre, amit te kijelöltél a számukra az ítélet idejéig. Kihirdetem, hogy minden bilincs, kötelék köztem és a sámáni gyakorlatok között el van vágva és le lett pecsételve a Názáreti Jézus Krisztus vérével. Köszönöm Neked Uram, hogy én a Te Kegyelmed által minden kötelékből megszabadultam. Köszönöm neked Atyám, hogy akiket Te megszabadítasz, azok valósággal szabadok, és hogy a sámánizmus kötelékei az életemben össze vannak törve. Kihirdetem ezt Jézus Király Vérével, Hatalmával és Erejével lepecsételt rendeletet. A Messiás Jézus Nevében ÁMEN! 14

15 A sámánizmus megtagadásának kiegészítő imája Van valami őshonos amerikai vér a családodban? Akkor szükséges lenne elimádkozni a lenti imát. 3 Meg akarom köszönni a hozzájárulását ehhez. Megbocsájtok az amerikai indiánoknak és az indián őseimnek a fehér emberek és a családom elleni boszorkányságért, a fehér ember mélyen rejtve forrongó haragjáért, keserűségéért és nehezteléséért; hogy megátkozták a földet és az embereket, hogy húst ettek és vért ittak, és hogy démonokat imádtak. Megbocsájtok a fehér embereknek, hogy elutasították őket, hogy rabszolgává tették őket a rezervátumon. Megbocsájtok a törzsi harcos nők Jezabeli anyajogi szabadságáért vívott harcért. Mennyei Atyám, kérlek te is bocsásd meg ezeket a bűnöket, és válassz el ezektől és vágd le rólam a hatásukat. Megbocsájtok a boszorkánydoktoroknak és sámánoknak, hogy megátkozták a leszármazottakat, felajánlva őket a sátánnak és fizikai problémákat és betegségeket okoztak. Megbánom az őseim és az én bálványimádó bűnömet és az engedetlenségemet a 2Mózes20, 3 Mózes26 és Ezékiel18 alapján. Kérlek, bocsáss meg bármilyen összekapcsolódást az indiánokkal, mint pl. a Felderítést. Le fogok rombolni minden kezdetleges műalkotást, összetörök minden istentelen lelki kötelet, és minden indián szervezethez való lelki köteléket. Megtöröm a vérfertőzés, megerőszakolás, erkölcstelenség és törvénytelen gyerek átkát. Megtöröm az átkokkal behozott betegségek gyökereit. Megtörök minden indián átkot magam és a leszármazottaim fölött egészen addig, visszamenőleg amíg a fehér ember Amerikába érkezett. Megtöröm az elsőszülötteken lévő átkot, a fehér ember átkát és a félvérűek átkát. Megtörök minden felajánlást, halált és rombolás átkát, mindenféle átkot, köteléket, vagy a sátán bárminemű munkáját az életemben, a családom életében és a vérvonalban, Jézus Nevében. Megparancsolom minden sátáni szellemnek, hogy vedd le a befolyásodat, elnyomásodat, és amit elvetettél és menj el tőlem, a családomtól, háztartásomtól, vérvonalamból, leszármazottaimtól és szolgálatomtól, a Messiás Jézus Nevében. Követelem, hogy kárpótolj minden károm helyreállításával, amit bennem és a családomban okoztál és add vissza azt a hét réteget, amit elloptál tőlünk. 15

16 Akkor habozás nélkül el fogsz menni közvetlenül a szakadékba és nem lépsz be, vagy zaklatsz senkit sem. Megteszed ezt, amilyen gyorsan csak meg lehet tenni. Megparancsolom ezt most a Messiás Jézus, Királyom, Mesterem és Megváltóm Nevében. ÁMEN 3 A megtagadó ima van. Lehetséges gonosz szellemek alul listázva Atyám, a magam, családom és az őseim nevében bocsánatot kérek és megtagadok (alulról mindent) megtörök minden átkot, vagy a sátán munkáját velük kapcsolatban és megparancsolom nekik, hogy menjenek el, és úgy tegyenek, ahogy az nekik parancsolva lett, a Messiás Jézus Nevében. Kokopelli a baal szellem, nagyon szexuális a természetben, egy démoni raktárból kell megvédenie a termékenységet. Kokopellivel kapcsolatos a: szellemi vezetők, állatimádat, más bőrében járás, vérontás, szexuális mágia, indián szellemekkel, vagy halottak szellemeivel való szex, kokopellivel, vagy nekrophiliával való szex, állatoknak való beszélés, nap és természetimádat, a természettel való kommunikálás, maszturbáció, varázsige dobütés, pólustotem, maszkok, termékenységi rituálék, beszélgetés halottak szellemeivel, farkas szellemek, kuruzslók, boszorkánydoktorok, tűzmágia, gyógyszerkerék, gyógyszerpajzs, békepipa, meskál őslakos, amerikai gyógyítás, nap vagy esőtánc, a mennyek és a mennyei testek imádata, vigyázása, átok lehívása ellenségre (bármilyen tevékenység), a harcosok halott szellemeinek az elűzése. Alkohol szellemek (különösen meg kell törni a boldogulás hiányának az átkát, tüzesvíz és whisky) Vértestvérek- és nővérek (kötelékeket megtörni) Akeyla (napisten) Pow baba Asztrológia, Pow baba reinkarnáció Düh Bál imádat Ősisten gyöngyei (a fehér a békét, piros háborút az Aiy halált vagy gyászt jelent) Anti-Krisztusi Madáristen (krokodil) Keserűség Amulettek 16

17 Denevéristen, Jaguár, kannibalizmus (Ojibway Kuruzsló) Bölény, rénszarvas szellem Bölény gyerek (Croaton) Nyílhegy átka Vérszomjas átok, ami kivágattatást okoz Az elsőszülöttön lévő átok, hogy áthaladjon a Hopa doll-on keresztül a tűz indián rituálén Gyermekáldozat, hipnotikus transz Bűbáj (háború, egészség, a gonosz szellemek őrző bálványként való imádata). Varázsige Chac (vízisten) Indián asztrológiai isten (azt hiszik, hogy a dob az uralkodó szellem), amikor jön egy csillag Domináns föld, azt hiszik, hogy átváltozik Tánc (bagoly, növényi szín, nap, démon) Kígyó, kacsa, csirke, indián művészet Ló, tűzugrás, hal, indián művészeti kezdetlegességek Aligátor, Holló, kísértet, kántálás Bölény, skalp, indián kukoricaszem Indián átkok elhagyása Elk Szellemek Indián dobütés (voodoo imádat) Elváló Indián szem Amerikai indián megsemmisítő átok indián fesztelen humor szellem (Sioux) Földanya indián folklor Indián Jezabel sas Estsanatlehi (öreg nő indián mágia (nyílhegy, zsinór, tök, ami megfiatalítja magát) Csörgők, gallyak, bogyók Földi szörnyek Tlalal-tecuhtli madarak csőrei, madárszárnyak, egyszerű, fehér Hiawatha mirigyszerű kavicsok, türkiz, sasok, feketemadarakként működő áradás) Békepipa, csontok Mágikus, indián ági Atya szellem Róka szellem, indián mitológiai boszorkány szellemeket készít (fiataloknak) és a tűzön keresztül. Fülön átszúrt indián szellem Fesztelen táncos Fülön átszúrt indián női, férfi szellem félelem a gyermekekről való gondoskodás miatt Indián skalp pénzen keresztüli hamis prófétaság szelleme hamis prófécia, indián kötelék szelleme Hamis nyelvek, indián szegénység szelleme háború atyák indián szelleme Sárgarigó indián boszorkányság 17

18 Tűzisten ((Xiutechli) Indián boszorkányság (képesség, hogy az egyén átváltozzon a nagyszerű bivaly szellemmé, belehelyezze magát egy medvébe, farkasba, rókába, bagolyba, kígyóba) Háború istene (Ojibway) Vérfertőzést öröklött istene az égi késeknek (Ojibway) Csillagok istene (Ojibway) Ka-du-te-ta Idősebb nők, akik soha nem hallnak meg a föld gyógynövényeinek az istene Kachina baba (Ojibway) Lenelanapa (Indián macho ember) A hosszúház nagy szelleme a köd nagy kunyhólánya Nagy fehér apa maszk a tánchoz Az aratás istene (Matolu) (vezér) a halál istene (Aztec) a Kiss-el lévő gyógyszertáskával asszociálható. gyógyszeres sátor Geronimo kuruzsló Isten szeme gyógyszer tepee A vadászat nagy közvetítő szellem atyja (Ojibway) Moloch Kapzsi Hold imádat Nehéz szívű földanya Emberáldozat Gyilkosság Karika tánc Meztelenség Horoszkópok Szellemidézés (Ojibway and Cherokee) A nyíl gyűlöletrendje meskál evés (nyitott az égi szellemek és minden drog szellemére) a Hold Szelleme A boldog vadászatnak szellemének az állatok élete fölötti hatalma Az állatok halála fölötti hatalom (erőteljes halál szellem) (különösen farkasok) varjú kuruzsló állatok Szelleme A fák békepipa Szelleme békepipa imádat, (Calumet) a fű Szelleme A víz szegénység Szelleme A kövek varázsló szelleme Halottakhoz imádkozás (Winnebago, Maize meskál kultusz Szelleme), Cukorjuhar szirup Szelleme a fákban A Természet imádat büszke szelleme Az íj Szellemvezetők papsága A Tök Virágzás elutasítása Mosómedve szellemek mókus szellemek Szarvas reinkarnáció Esőtánc meggörnyedve Lázadás, babona, neheztelés a törzsi szokásoknak való meghódolás 18

19 Megtorlás, indiánkunyhó serdülőkori beavatás Vallásos szellem (próféták, prédikátorok) Tepee Újjászületés, zöld búza/kukorica tánc Tolvaj Az Aratás viharmadarának feláldozása (sas) istennek, fej nélkül, csőrrel, a farkasfogak rendjének sorjában, erőteljes Cserkész bálvány, uralkodó szellem az amerikai Indiánoknál Cserkész eskü Sisuitl (lélek elkapó) Cserkész társadalom Vihar isten (Ibeorhum), Szeánszok (Croaton) tubako szellemek (nikotin, Kígyó swstika (horogkereszt) szivar Sámánok (kuruzsló) látnok, totem pólus (Techlan szelleme) Ülő bika harci isten Si-ka-ma-hi-fi (idősebb teremtő, harcra kész szellem, Hidestra) Harci kiáltás kígyó tánc tepee (Ojibway) Dal a hajnalcsillaghoz, (Pawnee) a lidérc akarata Keserű fájdalom raktára a hosszú határból (Mohawk) Hat napimádat nemzetek Naptánc (mindegyik) A préri farkas szelleme Megtörni a félvér átkát A felhők napszellemének a szelleme Az internetről olvasott néhány bizonyság, ami bátorítani fog Amerika a nemzetiségek olvadó tálja Én skót, angol, waelsi és ír vagyok. Ez tesz engem nemzetiségek keverékévé. Hányótoknak vannak indián ősei? Hányan nem tudjátok? Earline rájött, hogy van néhány tisztavérű indián őse. Earline bizonysága - Indián átkok az életemben. 19

20 Earline Szokatlan szívverésem volt. Soha nem volt egyenletes. Sem megszokott, sem különleges körülmények alatt. Isten egy boszorkány vagy egy sámán doktor látomását adta egy magasra emelt temetési máglyánál, ahol halott testek égtek. Ő kántált és hullámzott és a leszármazottakról beszélt. Valószínűleg ez egy áldás volt, de az indián démon imádat miatt valójában egy átok. Ez egy olyan átok volt, ami a családomra került és szívproblémákat okozott. Gene Ez egy átok által hordozott betegség démonikus jele. Ez nem a gyógyszeres vezérfonalat követi. Earline Míg a taposómalom tesztet végeztem, borzaszó fájdalmat éreztem a mellkasomban, a karomban és a nyakamban. Minneapolisban egy szívspecialista vizsgált, aki azt mondta jó a szívem annak ellenére, hogy ezelőtt sok hozzám hasonló ember orvosi tanúsítványába írt szívroham általi halált. Gene Ezek olyan emberek voltak, akiknek nem volt semmi baj a szívükkel fizikailag, hanem szellemi gyökereik voltak a betegségben. Szellemi gyökerű betegségeket nem a hit imája gyógyít meg, hanem a bűn megvallásával kell leverni. Utána már az átok megtörik és lehet imádkozni az egyén gyógyulásáért. Isten most kezdi megmutatni a keresztény világnak a különböző betegségek szellemi gyökereit. Henry Wright Georgia pásztora ennek a területnek az élharcosa. Earline Apukám halála után, tehát egy évvel később a szívem újra elkezdett rendszertelenül működni. Egytől öt év telt el két betegségroham között. Elkezdtem kérni Istent, hogy mutassa meg nekem, hogy miért voltak mindenkinek, a testvéreimnek, apukám testvéreinek, apukám apjának szívproblémái. Isten az Ezékiel 20 és 18-at mutatta nekem. Azt mondta, hogy bánjam meg az őseim és a magam 3Mózes 26:40-41-ben leírt, bálványimádás bűnét. A bálványimádás átka lefelé a leszármazottakon követi a vérvonalat. Megtettem ezeket a dolgokat és a következő 20 évre megszabadultam a szívrohamtól. Én csak a második generációja voltam az indiánok előző generációjától számolva, akik vétkeztek Isten előtt. 20

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila

avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email:info.judaoroszlanja@gmail.com Tel:

Részletesebben

Szellemi befedezés: Ez a tanítás a Kanaan Ministries által lett nyilvánosságra hozva, ami egy non-profit szolgálat és az alábbi befedezés alatt áll:

Szellemi befedezés: Ez a tanítás a Kanaan Ministries által lett nyilvánosságra hozva, ami egy non-profit szolgálat és az alábbi befedezés alatt áll: Szellemi befedezés: Ez a tanítás a Kanaan Ministries által lett nyilvánosságra hozva, ami egy non-profit szolgálat és az alábbi befedezés alatt áll: River of Life Family Church Pásztor: Edward Gibbens

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Szellemi hatalomgyakorlás Köszönöm neked Atyám, hogy Te ma Magyarországnak

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC Corrie ten Boom.: JÉZUS NEVÉNEK EREJE A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC JÓSOLTATÁS BŰNE HARC A SÖTÉTSÉG HATALMA ELLEN ÁLLJATOK ELLENE AZ ÖRDÖGNEK! MIÉNK A GYŐZELEM! TÖBB MINT LÉLEKTAN DÉMONI TERHELTSÉG,

Részletesebben

- A pszichológus doktor -

- A pszichológus doktor - 1 - A pszichológus doktor - Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com A Biblia versek az 1975-ös Reformátusi bibliafordításból, és a magyar legújabb Egyszerű

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé?

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé? 2/01. Lecke ÖNKÖZPONTÚSÁG Írta: Andrew Wommack Önközpontúságból fakad sok dolog, amit tapasztalunk. A Példabeszédek 13. fejezetében a 10. vers így hangzik: Csak viszály van a kevélységből: azoknál pedig,

Részletesebben

Eredetek: sátán és királysága

Eredetek: sátán és királysága KENNETH E. HAGIN GYŐZEDELMES GYÜLEKEZET Kiadta: Krisztus Szeretete Gyülekezet 1997. Tartalomjegyzék 1. Eredetek: sátán királysága 2. Az ember helyes felosztása Szellem lélek és test 3. Ördög vagy test

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

Tanulmány az odaszánásról

Tanulmány az odaszánásról Tanulmány az odaszánásról írta John Muller TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.Rész Ima: A Bizalom Tanácsok a mi egyéni imaidonkre vonatkozólag A tipikus imák Közös ima 2. Rész Böjt: Az önmegtartóztatás Miért

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

(2.rész) Suchné S. Ilona. Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com

(2.rész) Suchné S. Ilona. Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com (2.rész) Suchné S. Ilona Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com 1 G yakran elgondolkodunk azon, hogy jól indulnak gyülekezetek, kijelentésből, Szellem által indulnak el

Részletesebben

A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben

A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben Charles Capps A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben Fordította: Szöllősi Tibor és Dezsényi István Amana 7 Kiadó TARTALOM A Teremtő ereje veled van 1. fejezet

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com

Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com az új templomban Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com 1 Ez a könyv sorozatban a hetedik, és a Szent háború után következik. Tulajdonképpen a 2012-es

Részletesebben

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész Biblia-tanulmányok Biblia-tanulmányok (2014. július szeptember) JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész 5 TARTALOM S PA L D I N G A L A P Í T V Á N Y Bevezetés 7 I. tanulmány július 5. Jézus bizonyságtétele

Részletesebben

Joseph L. Castleberry A forgatókönyvön túl 39

Joseph L. Castleberry A forgatókönyvön túl 39 1 Mark Batterson Élj igazán! A személyes életünkre szóló látás 2 Marc Turnace A Miatyánk 8 George O. Wood Hogyan imádkozzunk jobban? 20 Doug Oss Beszélgetés Istennel 27 James T. Bradford Ne engedj minket

Részletesebben

Tíz kulcs a Bibliához

Tíz kulcs a Bibliához Tíz kulcs a Bibliához Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith TÍZ KULCS A BIBLIÁHOZ Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith Fordította: J. Füstös Erika

Részletesebben

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni KESKENY ÚT A KÖZÉP-KELET A KÁROLYI GÁSPÁR EURÓPAI TEOLÓGIAI REFORMÁTUS ÉS MISSZIÓI PRESBITERIÁNUS INTÉZET LAPJA EGYHÁZ IX. LAPJA ÉVFOLYAM, IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 38. 2006. SZÁM, 2006. MÁRCIUS JÚNIUS TARTALOM

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2.

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. szeptember 06. Köszönjük Atyám az Úr Jézust! Köszönjük a csodatévő erők munkáit a Szent Szellemed által. Magasztaljuk az Úr Jézus Krisztust a

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben