Megtagadó ima: Hamis próféciák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megtagadó ima: Hamis próféciák"

Átírás

1 Megtagadó ima: Hamis próféciák Efezus Végezetre, testvéreim, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Szellemi befedezés: Ez a tanítás a Kanaan Ministries által lett nyilvánosságra hozva, mely non-profit szolgálatként a következők közreműködésével készült: - Roly, Amanda férje több, mint 35 éve - River of Life Family Church Edward Gibbens pásztor Vanderbijlpark Dél Afrika Tel: +27 (0) Fax: +27 (0) A következő tanítás nem áll szerzői jogvédelem alatt. Semmilyen része nem használható fel egyéni nyereségszerzés céljából. Minden más jog CSAK az Úr Jézus Krisztus Királysága számára van fenntartva. További információt a következő elérhetőségeken lehet kapni: P.O. Box John Vorster Avenue Panorama Plattekloof Ext Panorama 7500 Fokváros Fokváros Dél Afrika Dél Afrika Tel: +27 (0) Fax: Weboldal: Irodai nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-15 óráig. Kanaan Nemzetközi Weboldala Weboldal: Magyarra fordította: Pécsi János (2014 március) 1

2 Tartalom Bevezetés... 2 Isten védelmében való bizonyosság kihirdetése... 5 Elválasztó ima szabadulás előtt... 6 Hamis próféciák elleni megtagadó ima... 9 Szabadulás utáni befedező ima (a tanácsadónak) Bevezetés Ezek az imák olyan személyes meggyőződések és vélemények alapján íródtak, amelyeket közös alkalmakon, megbeszélések során gyűjtöttünk össze Isten szava, a Biblia fényében. Ezen imák nem azért lettek leírva, hogy bármely személy, gyülekezet, szervezet és/vagy politikai párttal szemben foglaljon állást, kérjük, te se így kezeld. Mit jelent megtagadni valamit? A megtagadás azt jelenti, hogy valaki önmagáról nyilatkozik. Jelentése: valamit megtagadtak, elutasítottak, elvágtak, az illető megtagadta, hogy kövesse azt, engedelmeskedjen neki. Más szavakkal melyek magukban hordozzák a megtagadás lényegét kifejezve: visszautasít, eltaszít és ellenáll. Örömmel tölt el, hogy a bűnbánat által alkalmazhatjuk a Messiás, Jézus befejezett munkáját. Kiontott vére megtör minden átkot. Az Írás azt mondja: Példabeszédek Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, a ki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Nagyon sok ember életében láttuk a megvallás, bűnvallás és a bálványimádásból, démoni szövetségekből való megtérés hatását, melyek addig elrejtve, fogva tartották a lényük legmélyét. Az a tény, hogy ez létezik, valóban egy gonosz démoni összeesküvés Krisztus Teste ellen. II. Korintus 4.2. Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról (titkos gondolatok, érzések, vágyak és hátsó szándékok, olyan dolgok, melyek szégyen mögé rejtik az embert), mint akik nem járunk ravaszságban (trükkös, ravasz dolgok gyakorlása), és nem is hamisítjuk meg Isten szavát, hanem a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat (egyértelműen és őszintén viselkedünk) minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Jézus hív bennünket, hogy aktívan keressük a szabadságot és a teljességet az élettapasztalatinktól függetlenül. Isten Szava ígéri: Ézsaiás Egy ellened készült fegyver sem lesz sikeres, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz. Ez [békesség, igazság, biztonság, diadal az ellenfélen] az Úr szolgáinak [akikben az Úr tökéletes Szolgája megnyilvánul] öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van [mely jogosságom indoklása], így szól az Úr. 2

3 Vezérvonal a megtagadó imák használatához Jakab könyve világosan emeli ki nekünk a lényeget, hogy ahhoz, hogy minden kötelékből megszabaduljunk egy kétszeres lépés szükséges. Jakab 4.7. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek [erősen álljatok meg ellene], és elfut tőletek. Az okkult befolyás kettős megtagadása: 1. A démoni befolyás elismerése. A befolyás elismeréséhez az imádkozó hangosan felolvassa az imát, lehetőleg 1 vagy 2 tanú, mint kipróbált tanácsadó jelenlétében azért, hogy az illető memorizálni tudja a megtagadó imát. Ezek az imák a kihirdetéséhez hasonlítanak, ezért bátorítunk, hogy hittel, bátran mondd ki őket, Jézus vérének befedezésével. Jakab Valljátok meg bűneiteket (botlásaidat, félrelépéseidet, sértődéseidet, bűneidet] egymásnak és imádkozzatok egymásért (is), hogy meggyógyuljatok (az értelmet és a szívet a szellemiekre hangolva), mert az igaz ember buzgó [szív szerinti, folyamatos] könyörgése hatalmas [erőteljes dinamizmussal] erőt szabadít fel. Eddig a megtagadási folyamat felénél tartunk. A következő rész nagyon fontos, itt elengedhetetlen a tanácsadó szerepe. 2. Harc ellenállás az ellenségnek. Ebben a szakaszban a tanácsadó/segítő egységben a megvallást tévő személlyel szellemi harcba indul a sötétség uralma ellen Szent Szellem vezetésével minden területen, melyeket ezek az imák tartalmaznak. Az imák leírásában kiemeltünk vagy vastag betűvel szedtünk néhány kulcsszót mint a sötétség hatalmának befolyását, ennek hatását amiket fontosnak éreztünk, és amelyek különös kiemelést érdemelnek. A hatalmasságok megdorgáltattak, megkötöztettek és gyökerestül ki lettek tépve a vérvonalból és a Messiás zsámolyául parancsoltattak. Ne felejtsd el elvágni az egyedi kötelékeket az emberek által készített törvényektől, és szövetségektől, amikbe a személy belépett. Ezek az imák vezérfonalként szolgálnak. Ha vannak olyan gondolatok, részek, amelyeket Szent Szellem kiemel az ima során, bátorítunk, hogy jegyezd föl őket, s kérd Szent Szellem vezetését, hogyan törj át. Emlékezz, hogy ő a mi tökéletes tanácsadónk és tanárunk! Zsoltárok Mondta az Úr (Isten) az én uramnak (a Messiás): Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. [Mt. 26:64; Apcsel. 2:34; I. Kor. 15:25; Kol. 3:1; Zsid. 12:2] 3

4 Zsidók 1:13 Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobb kezem felől [eggyé válva velem az én fenséges dicsőségemben], míg ellenségeidet lábaid zsámolyává teszem? (Zsolt. 110:1) 10:13. Várva, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei. (Zsolt. 110:13) 3. Helyreállás Isten Királyságával. A személynek el kell döntenie, hogy aláveti magát a Messiás, Jézus törvényének. Galata Mert akik törvény a cselekedeteiből vannak [akik a megigazulást a törvénynek való engedelmesség által várják], átok alatt vannak, ahogy meg van írva: Átkozott [elátkozott, megsemmisítésre, kudarcra, örök büntetésre van ítélve] minden, aki meg nem marad [ebben él, és marad] mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Végül az Atya által kimondott áldással bocsátjuk el. Ő a pajzsod, világosságod, békességed. Ő biztosítja számodra a győzelmet mindenben, amit az útjain tanultál. Semá 1 (halld és tedd). Legyetek áldottak! 1 A Semá zsidó ima: Halld, Izrael, az Örökkévaló, a mi Istenünk, az Örökkévaló egyetlenegy. További információ: Sh ma A Hebraic Concept That Everyone Can Embrace : William G. Bullock, Sr. cikke, mely elérhető a weboldalról. 4

5 Isten védelmében való bizonyosság kihirdetése 2 Egy ellenünk készült fegyver sem lesz sikeres, és minden nyelvet, amely velünk perbe száll, kárhoztatunk. Mint Isten szolgáinak, ez a mi örökségünk, és a mi igazságunk Tőled van, Seregek Ura. Ha vannak olyanok, akik ellenünk beszélnek, imádkoznak, a kárunkat keresik, gonoszt forralnak ellenünk, vagy olyanok, akik elutasítottak bennünket, meg kell bocsátanunk nekik, és meg kell, hogy áldjuk őket az Úr nevében. Máté Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd embertársadat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind (egyformán) a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Róma Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek [akik kegyetlenül viselkedtek veled], áldjátok, és ne átkozzátok. Most kihirdetjük ó, Uram, hogy Te vagy a mi Istenünk, és csak Te egyedül, és Rajtad kívül nincs más csak Isten a megváltó: az Atya, a Fiú és a Szent Szellem és imádunk Téged. Újra alárendeljük magunkat Neked ezen a napon, feltétel nélküli engedelmességben. Alád vetjük magunkat Uram, a Te Szavad vezessen. Ellene állunk az ördögnek minden nyomásának, támadásának, megtévesztésének, minden erőnek és eszközének, amivel ellenünk támad! Nem vetjük alá magunkat! Ellenállunk neki, elzavarjuk, kizárjuk őt magunkból Jézus nevében. Különösen ellene megyünk, és elűzzük a gyengeséget, fájdalmat, fertőzést, gyulladást, rosszindulatú daganatot, allergiákat, vírusokat és a boszorkányság minden formáját. Végül Uram, köszönjük Neked, hogy Jézus keresztáldozatán keresztül kikerülhetünk az átok alól, és beléphetünk Ábrahám áldásába, akiben Te mindennel megáldottál magasztalás, egészség, szaporodás, siker, győzelem és Isten kegyelme. Galata Krisztus (önmaga által) váltott meg minket a törvény átkától (az ítélettől, kárhoztatástól), átokká levén érettünk, mert meg van írva (az Írásban): Átkozott minden, aki fán függ (akit keresztre feszítenek). Hogy Ábrahám áldása (ígéretei) Krisztus Jézusban (elfogadása által) legyen a pogányokon, hogy a [Szent] Szellem (minden) ígéretét (ezek valóságát) elnyerjük hit által. Ámen! 2 Derek és Ruth Prince által 5

6 Elválasztó ima szabadulás előtt Kedves Mennyei Atya, a názáreti Jézus Krisztus 3 nevében jövünk eléd. Köszönjük neked, hogy mindenható Isten vagy, és hogy Te vagy a nagyszerű ÉN VAGYOK. Köszönjük, hogy nekünk adtad Szent Szellemet tanácsadóul, támogatóul, szószólóul, tanítóul és szabadítóul. Hálásak vagyunk jelenétedért és a Te szabadító kenetedért. Ez a kenet fogja széttörni az igát. Jöjj és tölts be a Te Szellemeddel, könyörülettel, szeretettel, belátással, az ismeret beszédével, bölcsességgel, értelemmel és kijelentéssel. Mi, mint a Te gyermekeid, eldöntjük, hogy megfeszítjük a testet, hogy semmi ne tudjon belőle itt érvényesülni. Felöltözzük a papi öltözetet, hogy betöltsük életünkre vonatkozó elhívásod. Atyánk, kinyitjuk a szellemi szemeinket és füleinket. Köszönjük neked Atyánk, hogy minden hatalmat az ellenség fölött odaadtál nekünk, és semmi sem fog tudni nekünk semmilyen módon ártani. Lukács Adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon (fizikai, elmebeli erősség és képesség) tapossatok, és az ellenség minden erején (ami a birtokában van), és semmi nem árthat néktek. Megtiltunk Szent Szellem munkájába való minden beavatkozást! Atyám, ellene megyünk minden kommunikációs vonalnak (az Efezus 6:12 szerinti) hatalmasságok, világuralkodók, fejedelemségek, szellemi seregek, és démoni seregek (melyek a levegőben, a földön, a mennyekben és a föld alatt vannak) között. Jézus Krisztus nevében bezárunk minden bejáratot és kijáratot. Jézus Krisztus nevében kérjük, hogy minden kamera, felvevő legyen összetörve. Jézus Krisztus nevében ellene megyünk bármilyen boszorkánynak, boszorkány doktornak, mágusnak és varázslónak. Jézus Krisztus nevében minden kommunikációt elvágunk magával a sátánnal is, és becsukunk minden ajtót. Megtiltjuk minden szellemnek, hogy kívülről belépjenek erre a helyre bármilyen okból kifolyólag, és megtiltjuk minden gonosz szellemnek, hogy elküldjék más helyre vagy emberhez azt, ami itt történik. Jézus Krisztus nevében most megtiltjuk a sátán részéről jövő bármilyen erősség utánpótlását. Uram, zavarodottságot kérünk az ellenség táborába. 3 A zsidó Y shua (Jézus valódi neve) jelentése Szabadító. Semmi bajunk a Jézus -sal, a görög fordításban csak ezzel fordították a Y shua-t. Ne felejtsük el, hogy Y shua zsidó volt, Júda törzséből, nem görög. Röviden: ha megtudod valakinek a valódi nevét, szereted azt használni, ezért használunk a Jézus helyett Y shua-t. A másik nyomós ok, hogy a Y shua név használatakor azt hirdeted ki: Szabadító. Néhány helyen az Atya nevének eredeti megfelelőjét, a YHVH-t használtuk. Ez a név egy görög mozaikszó: Yod-Hey-Vav-Hey, és legtöbbször úgy ejtik: Jahve vagy Jehova. Ezért használjuk a YHVH-t az Atya neveként. 6

7 Atyám, kérünk, állítsd fel harcos angyalaidat ebben a szobában, és tartóztass le bármilyen emberi szellemet, halott emberi szellemet, szellemi vezetést és generációs szellemet, és távolítsd el őket, hogy a mi királyunk, Jézus Krisztus lábainak zsámolyai legyenek. Jézus Krisztus nevében megkötözünk ezen a helyen minden gonosz szellemet és megtiltunk bármilyen erőszakot, megnyilvánulást és kínzást. Jézus Krisztus nevében megtagadunk minden meditációs kört elhatároljuk a démoni erőket egymástól. A názáreti Jézus Krisztus nevében megtiltunk és megkötözünk minden hipnózist, önhipnózist, meditációt, pszichés erőt. Jézus Krisztus nevében elkülönítjük egyik erőt a másiktól. A názáreti Jézus Krisztus nevében és az ő vérével megtisztítjuk a négy elemet a vizet, a levegőt, a tüzet és földet. Jézus Krisztus nevében kérünk Atyánk, hogy takarj be minden tükröt Jézus vérével, és zárd le a kapukat. Ellene megyünk minden bűbájnak, rituálénak, varázsigének, rontásnak, áldozatnak, boszorkányságnak, átoknak, az ellenünk vagy a személy ellen emeltetett oltárnak. Köszönjük, hogy elfújsz minden rituálékon ellenünk meggyújtott gyertyát Jézus Krisztus nevében. Köszönjük, hogy minden átok áldássá fordul át. Atyánk, kérjük, hogy pecsételd le ezt a szobát a Te értékes véreddel, rejts el minket Szent Szellemben, és hirdesd ki hogy ez a szoba szent föld. Atyánk, kérjük, hogy küldd el a Te szolgáló angyalaidat, hogy jöjjenek és szolgáljanak felénk, Jézus Krisztus nevében a Te Szavad szerint: Zsidók Avagy nem szolgáló szellemek-e (szolgák) mindazok, elküldve (Isten) szolgálat(á)ra (támogatásra) azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget? Megadjuk magunkat neked, Isten Szent Szelleme, mert tudjuk, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem a te Szellemeddel (Zakariás 4:6) mondja az Atya történik meg a szabadulás. Kérünk, hogy fedezd be a szeretteinket, és minden körülményt a Te irányításod és védelmed alá helyezünk (anyagiakat, házasságokat, kapcsolatokat, szolgálatokat). Megkötözzük a sátán uralmát itt a földön úgy, ahogy a mennyben megkötöztetett. Kérünk Atyánk, hogy készítsd a mennyei tárgyalótermet, hogy minden démon és generációs szellem jöjjön, és foglalja el a helyét. Kérünk Atyánk, legyél Te a bíró, Jézus a szószóló és Szent Szellem a tanú. Köszönjük a Te Szavadat: Jelenések És ők legyőzték (behódoltatták) azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték mind halálig [nem becsülték sokra az életüket, míg tanúságtételükért meg kellett halniuk]. 7

8 Legyőztük az ellenséget a Bárány vére és a bizonyságunk beszéde által. Jézus nevében! Ámen! 8

9 Hamis próféciák elleni megtagadó ima Kedves mennyei Atyám, elismerem, hogy te vagy az egyedül igaz és élő Isten, az Atya, Fiú és Szent Szellem. Megismertem és elfogadtam Jézust, az élő Isten Fiát, a Szót, mely testté lett, és köztünk járt. Jézus, egyedül te vagy méltó, hogy vedd a dicsőséget, tisztességet és hatalmat, mert te teremtettél mindent, és benned kezdődik el minden. Atyám, bizonyságot tettél a te szeretetedről, mikor elküldted a te Fiadat, hogy meghaljon értem. Mikor elfogadtalak téged, Jézus, a szabadítómként, a te kegyelmedből megszabadultam. Ez a te ajándékod nekem és én hittel ezt elfogadom. Elfogadom, hogy minden bűnöm meg lett bocsátva Jézusban. Minden vád, ami ellenem szól, oda lett szegezve a keresztre, és el lett törölve, ezért a sátán semmivel sem tud vádolni. Megváltottál a sötétség uralma alól, s áthoztál a te királyságodba. Megtagadom a sátán minden hamis tudományát és munkáját az életemben. A kapcsolatom helyreállt Istennel. Veled mindenre képes vagyok Úr Jézus. Mikor megszabadultam, a te Szent Szellemed költözött az életembe. Átváltozok a te Fiad képmására. Jézus, te szabadítottad meg a foglyokat, akik a bűntől, lelki vagy okkult szellemi hatalmasságok által meg voltak kötözve. Kihirdetem, hogy Isten igazsága tesz szabaddá. Jézus, neked adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Te legyőztél és lefegyvereztél minden gonosz fejedelemséget és erőt. Nyilvánosan mutogattad őket, és hatalmat vettél rajtuk, a kereszten. Most már fel vagyok ültetve a mennyei helyekre veled. Jézus, neked van hatalmad a sátánon és minden démonján, ők alád vannak vetve. Erősen állok benned Jézus, és ellene állok a sátánnak és minden gonosz rendszerének. Jézus, be vagyok fedezve, és védelem alatt vagyok a te drága véred által. A te szellemi fegyvereid hatalmasak az ellenség minden gonosz erősségének lerombolására az életemben. Jézus, kötözz meg és hallgattass el minden gonosz szellemet és a sötétség erőit, akik be akarnak avatkozni ebbe a szolgálatba. Jézusban van az én pozícióm, és kihirdetem, hogy te, Jézus vagy az én Uram és Istenem. Egyedül rád nézek Jézus, mint szabadítómra és gyógyítómra. Te ismered minden különleges szükségemet és aggodalmamat. Megragadom a te Szavadat, ami ezt mondja: Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megszabadul. Most téged hívlak Jézus, hogy szabadíts meg. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Kedves mennyei Atyám, eléd jövök, és megtagadok minden bűnös, okult praktikát és minden tudomány, gyógyítás, hamis kényelem és identitás, kettős kenet vagy okkult, fizikai vagy titkos forrásokból származó erők keresését, mely bálványimádás. Bűnként vallom meg a hitetlenségemet és kicsinyhitűségemet. Megtagadok miden alávetettséget a hamis prófétáknak és/vagy vezetői szolgálatoknak [személy neve és/vagy szervezet], akiknek engedtem, hogy irányítsanak és manipuláljanak. 9

10 Megtagadok minden alávetettséget démoni apostoli kenetnek és démoni papságoknak, minden démoni oltár dicséretét és minden kevert oltárral való kapcsolatot is [katolikus, iszlám, keresztény és minden okkult gyakorlat keverékét]. Megtagadok minden alávetettséget az egyetemes istenség -nek és a New Age-es gondolati mintáknak. Így megtagadom a magát Jézus -nak nevező gonosz szellem szellemi vezetését, és minden bölcsességet, iránymutatást, amit elfogadtam ettől a hamis-krisztustól. Megtagadok minden szófordulatot és/vagy különleges köszöntést, melyek megkötöztek, hogy ilyen személyek és/vagy szervezetek hatalma alá vessenek, bevonjanak gonosz munkájukba. Megtagadok minden vallásos szellemet, melyeket hagytam Isten királysága ellen dolgozni az életemben, és legyenek tehetetlenek a názáreti Jézus Krisztus nevében. Megtagadok minden bűbájosságot, ami démoni képeken, katolikus (anya és gyermek), iszlám ( Nincs más Isten, csak Allah! ) és illumináti [szabadkőműves mozgalom ford.] (háromszög szemmel, kész szemmel) forrásból származó írásokon és szófordulatokon keresztül jött be. Megtagadok minden részvételt hamis áldozással, ahol a víz állítólag átváltozott Jézus vérévé. Kérlek, bocsáss meg Atyám, hogy nem tiszteltem az én megváltóm, Jézus Krisztus igazi vérét. Kérlek, rombolj le minden átkot, mely az ellened elkövetett bűnös cselekedeteken keresztül jött be az életembe. Megtagadok minden szertartást és áldozatot, melyeket a családom ellen vagy ellenem tartottak katolikus és iszlám papok a templomukban, és kihirdetem, hogy ezek tehetetlenek. Kérlek Atyám, hogy tegyél tönkre minden tárgyat, amit ilyen szertartásokon használtak: gyertyák, szentelt víz, stb., és fordítsd az ezek eredményeiként kimondott átkokat áldássá. Megtagadok minden titkos esküt pogány isteneknek, melyekben ilyen rítusok gyakorlásával foglalkozó szervezetek beavatási szertartásain részesültem. Megtagadok az ég királynőjének adott minden dicsőséget (szűz Mária és egyéb). Elvágom magam szellemben, lélekben és testben szabad vagyok ettől a hamis szűz Máriá -tól és a bánat köpenyétől, melyet az ég királynőjétől kaptam ajándékba. Elvágom magam és szabad vagyok a naptól, holdtól és fázisaitól, a csillagoktól és a bolygóktól. Kérlek, törj össze minden kapcsolatot közöttem, a napsugarak és a hold között, és rombolj le minden kapcsolatot közöttem és a mennyekben lévő démonok között. Megtagadom a révület csatornáit, a generációs szellemekkel való tanácskozást, halottakkal való kommunikációt, szeánszokat, a szellemi birodalom tanácsadóival, varázslókkal, magasabb szintű mesterekkel, vezető szellemekkel, bölcs mesterekkel, boszorkányokkal, sámánokkal, médiumokkal vagy szellemekkel való beszélgetéseket és vezetésüket. Megtagadok minden démoni, okkult vagy fizikai gyógyító praktikát, beleértve a szent víz általi mosás, és ivás általi gyógyulást átlényegülési csodák (víz Jézus vérévé változik), gyógyítás bűbájjal, varázslással, pszichikusan, mágnesességgel, vörös-, zöld-, fehér- vagy feketemágiával vagy hipnózissal. Megtagadok minden lelki körökben történt voodoo-t és energiaküldést. 10

11 Megtagadok és ellehetetlenítek minden vízi szellemet, melyet gyógyításra használnak. Jézus Krisztus nevében elvágom magam és szabad vagyok szellemben, lélekben és testben minden területi szellemtől a hamis próféta/tanító és/vagy szervezet nemzetében. Megtagadom az okkult erők, varázslatok vagy boszorkányságok, fekete- és fehérmágiák és a helyi boszorkányság más formáinak használatát. Megtagadom a mágikus vagy okkult hipnózisokat, metafizikai vagy agyi tudományokat, távoli irányítást, varázslást, asztrális [valóságsíkok közötti ford.] utazást és lélekvándorlást, csúcshatást, agykontrollt vagy agyi manipulációt, amuletteket és talizmánokat (anya és gyerek amulettek az imaszobában), energiakristályokat és vallásos medálokat. Megtagadom a tisztítótűz hamis prófécia használatát. Kihirdetem, hogy jöjjön le tűz a mennyből a varázslás minden bűnös részére, ami utálatos Isten előtt. Megtérek a hamis jelek és hazug csodák dédelgetéséből. Megtagadom az okkult gyógyító filmek folyamatos nézését, hogy engedtem az érzékelésemet nagymértékben átprogramozni, s ezen a tévúton azt hittem, hogy ez a kreatív gyógyítás legnagyobb eseménye amit Jézus is használt. Megtagadom minden szexuális és perverz jelenet nézését, ahol az emberek a nemi szerveiket mutogatták és önkielégítettek nyilvánosan, ahogy a démonok megnyilvánultak rajtuk keresztül. Megtagadok minden bevonódást, kapcsolatot minden hamis tannal, melyek három különböző szentségi szintet tanítanak mély, mélyebb és legmélyebb, s hogy csak kevesen érik el a legmélyebb szintet. Megtagadok és megtérek minden ilyen gyakorlaton való részvételből. Kérlek Atyám, hogy bocsáss meg és állíts helyre Jézus nevében. Megtagadok minden démoni papságnak adott pénzt és ajándékot és a maffiát, ami a drogtestületet irányítja világszerte. Elvágom magam, és szabad vagyok a démoni papságoktól, minden drogbárótól és maffiától, melyek pénzt kaptak tőlem. Elvágom magam, és szabad vagyok minden drogtestület által hozzám kapcsolódó területi szellemtől. Kérlek Atyám, hogy törj meg minden átkot, ami a pénzügyeimen van emiatt a bűn miatt. Kérlek, minden átkot fordíts áldássá. Megtagadok minden túlzottan odaszánt időt és tevékenységet, melyek fizikailag és érzelmileg kimerítettek (éjfél utáni tanítások, szolgálatra való hosszú ideig tartó várakozás, stb.). Megtagadok minden irányító módszert, mely megfélemlít, például az Isten visszautasításától való félelmet, visszautasítástól való félelmet, büntetéstől való félelmet és az üdvösség elvesztésétől való félelmet. Bevallom, hogy engedtem a hamis prófétáknak és/vagy szervezeteknek, hogy a megfélemlítés szellemi fegyverével fenntartsák a hűségemet feléjük. Bevallom, hogy engedtem magamat elbátortalanítani a saját döntéseim meghozásában a személyes meggyőződésem alapján, és elhittem, hogy a sátán az oka minden kétségnek. Ez a szélsőséges gondolkodás büszke, bűnös és lázadó. Megtagadok minden hamis tant, mely azt hirdeti, hogy az a személy, aki a legmélyebb kapcsolatba kerül Isten -nel, meg tud jelenni több ezer embernek, vagy meg tudja őket látogatni éjszakai álomban. Kérlek Atyám, hogy tisztítsd meg az álmaimat és szabadíts meg ettől a befolyástól. 11

12 Megtagadom azon hamis elméleteket, melyek ezt mondják: Azért kapod ezt a gyógyulást, hogy a lelked üdvösséget nyerjen. Kihirdetem, hogy Jézus soha nem tanította, hogy a csodák vásárolják meg a lélek üdvösségét, mert Jézus fizette ki a teljes árat, és egyedül hit által üdvözülhetünk. Megtagadok minden hamis tézist, mely felszabadít néhány bennem rejlő szellemi erőt, ha gyalázom Isten felkentjét. Kihirdetem, hogy nincs semmilyen saját szellemi erőm, mert Isten Szava ezt mondja: Nem erővel és hatalommal, hanem az én Szellememmel. A názáreti Jézus Krisztus nevében minden nem Istentől kapott erőt és fegyvert visszaadok, melyeket a sátántól kaptam. Megtérek, és megvallom, hogy a hamis szellemi erők utáni vágy bűn. Bocsáss meg Atyám. Isten Szava azt mondja, hogy az Ő ajándékai visszavonhatatlanok. Róma Mert megbánhatatlanok Isten ajándékai és az ő elhívása. [Sohasem vonja vissza őket, ha egyszer odaadta, nem változik meg a döntése afelől, akinek kegyelmet adott, és akit elhívott.] Megtagadok és visszautasítok minden tehetetlenségtől való félelmet, mely meg akart ijeszteni, hogy meg leszek ítélve, ha a hamis próféta/tanító és/vagy szervezet ellen szólok. Megbánom, hogy emiatt a félelem miatt engedtem a megtévesztés szellemének munkáját magamban. Kérlek Atyám, hogy adj isteni védelmet minden visszavágástól, ostorcsapástól és ítélettől, mely a családom ellen, ellenem és minden olyan ember ellen jönne, akiknek bizonyságot teszek az igazságról ezzel a hamis prófétával, és/vagy szervezettel összefüggésben. Megtagadom azon hamis tanokat, melyek ezt mondják: Az egy dolog, hogy emberként erőt kaptunk vagy használjuk a hatalmunkat, hogy téged egy magasabb pozícióba emeljünk, ha arrogánsan kezdesz viselkedni, azonnal vissza lesznek véve tőled ezek az erők, áldások. Kihirdetem, hogy minden szellemi ajándékot, amit kaptam, Szent Szellem adta, és semmilyen emberi teremtmény nem tudja ezeket visszavenni tőlem. Megtagadom és elutasítom a nyelveken írás (kéz nélküli írás), és démoni nyelveken beszélés hamis téziseit, miszerint a próféta hatalmában van a nyelveken írás ajándékának megadása, és amikor akarja, el is veheti azt. Kihirdetem, hogy Jézus az egyetlen, aki bemerít Szent Szellembe, és Ő adatott nekem segítő és tanácsadóként. A nyelveken szólás az Ő ajándéka, és senkinek a földön nincs hatalma, hogy az én Istentől kapott ajándékaimat elvegye. Megtagadom és elutasítok minden hamis szellemi és fizikai ételt, minden szellemi ajándékot, talentumot, képességet, minden démoni nyelvet, kéz nélküli írást és démoni hívásokat ettől a hamis prófétától/tanítótól és/vagy szervezettől. Elvágom magam, és szabad vagyok a kígyó ősi szellemétől, démoni szellemektől és minden halott ember szellemétől, melyek általuk munkálkodnak. Elvágom magam, és szabad vagyok a zavarodottság szellemétől, és kérlek Istenem, hogy állíts helyre ép értelemmel. 2.Timóteus 1.6. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel [éleszd fel a parazsat, önts olajat a tűzre, és égjen folyamatosan] Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van [tűz a bensődben] az én kezeimnek rád tétele által [a vének vezetése alatt]. 12

13 Megtörök minden halott rituálét és elvágom magam, szabad vagyok minden halott emberi szellem rám bélyegzett jelétől. Elvágom magam, és szabad vagyok minden alvilágba vivő átjárótól, a halál birodalmaitól, minden sírtól és koporsótól. Megtöröm a szellemi és fizikai halál átkait, és kérlek Istenem, hogy fordítsd át ezeket áldássá a názáreti Jézus Krisztus nevében. Megtagadok minden istentelen szellemi gátat, melyek arra lettek rendelve, hogy körülfogjanak, és a názáreti Jézus nevében kérlek, távolítsd el ezeket az akadályokat. Megtagadok és visszautasítok minden halott emberi szellemet (az elődöktől) és generációs szellemet, melyeket nekem rendeltek, elvágom magam, és szabad vagyok tőlük szellemben, lélekben és testben. Uram, küldd el a te angyalaidat, és távolítsák el őket az én családomról is és rólam is. Megtagadok és tehetetlenséget szólok minden beültetésnek, chipnek vagy nyomkövető berendezésnek, mely a testembe, lelkembe vagy a szellemembe lett helyezve, és Jézus nevében kérlek, távolítsd el és rombold le őket. Kérlek Atyám, törd meg az átkokat és kötözd meg a démonokat, melyek működtetik és nyeregben tartják ezeket az átkokat. A názáreti Jézus Krisztus nevében megtörök minden ellenem és leszármazottaim ellen kimondott démoni prófétai szót. Elvágom magam, és szabad vagyok minden szellemi vezetéstől, melyek ezeket az átkokat nyeregben tartják. Kérlek Atyám, távolítsd el a vízi szellemeket, melyek fátyolt helyeztek a szememre. Megtagadok minden Atlantiszban lévő démoni uralomnak adott dicséretet. Elvágom magam és szabad vagyok minden folyótól, vízi úttól, átjárótól Atlantiszba, Atlantisz királynőjétől és a szolgájává válástól. A názáreti Jézus Krisztus nevében lerombolok minden szellemi kapcsolódási pontot a fizikai világban is, melyek lehetnek: csatornák, hidak, sugárutak, repülőterek, vízi utak, lábnyomok, aromák, színek, videó kazetták, hanghullámok, ajándékok, melyeket kaptam és adtam és minden emberi anyagot, melyet ez a hamis próféta és/vagy szervezet a nemzetben/országban hátrahagyott, s különböző rituálékban most is használnak. Ellehetetlenítek a családfából származó minden okkult gyökeret, minden növekményt és gyümölcsöt, mely összekapcsol a hamis prófétával/tanítóval és/vagy szervezettel. A názáreti Jézus Krisztus nevében kivágom ezt a fát az alvilágból. Megtagadom azt a tévtanítást, mely szerint a vegetarianizmus (nem esznek húst) megtisztít, hogy az energia rajtad keresztül dolgozzon, és az által, hogy nem eszel halat, meg tudod szabadítani azokat az embereket, akik félig halak, félig emberek (az egyiptomiak nem ettek halat, mert azt hitték, hogy egy hal ette meg Ozirisz hímvesszejét). Kihirdetem, hogy Isten szava azt mondja: akit Isten Fia megszabadít, az valósággal szabad. Jézus Krisztus az én egyedüli lehetőségem a szabadulásra! Megtagadom azt a hamis tant, hogy a krokodilevés és a gyíkhús élesebb megkülönböztetést biztosít a vízi szellemek működésének megérzésében. Kihirdetem, hogy az igazi megkülönböztetési érzék Szent Szellem munkája. Elvágom magam, és szabad vagyok minden kígyóimádattól, minden hüllőtől és hüllőkkel kapcsolatos rituálétól, és kérlek Istenem, Jézus nevében tedd őket tehetetlenné. 13

14 Elvágom magam, és szabad vagyok minden démoni köldökzsinórtól, melyek hozzá kapcsolnak hamis apaság -hoz (vezetés és/vagy szervezet), minden démoni uralomhoz a földalatti vizekben, a földön és a mennyekben a nemzetben működő hamis próféta/tanító és/vagy szervezet által. Jézus Krisztus nevében kérlek Atyám, hogy távolíts el minden ilyen befolyást rólam, és hallgattass el a szellemi és fizikai birodalmakban minden ellenem szóló tanút és vallomást. Jézus Krisztus nevében kérlek Uram, hogy szabadíts fel minden démoni ítélet alól. Atyám, érvényesítsd Jézus Krisztusnak, az én megváltómnak vérét újra a szellemem, lelkem és testem megtisztítására, megszentelésére, hogy kibéküljek újra veled. Kihirdetem, hogy Jézus Krisztus ereje legyőzte a sátán hatalmát, és megfosztotta a trónjától örökre! Ámen! 14

15 Szabadulás utáni befedező ima (a tanácsadónak) Kedves mennyei Atyám, Köszönjük a ma itt elvégzett munkát. Jézus Krisztus nevében imádkozunk minden ostorcsapás, visszavágás és az ellenségtől jövő ítélet ellen. Kérünk Atyánk, hogy vágj el bármilyen szellemben formálódott istentelen szellemi/lelki köteléket, melyekből szabadulás történt, s minden közlés, mely az ő szellemük, lelkük, testük és az én szellemem, lelkem, testem között volt. Jézus Krisztus keresztjét helyezzük a tanácsadó és magam elé. Köszönjük neked, hogy semmilyen közlésnek nem lesz helye. A családunk, kapcsolataink és tulajdonunk számára teljes körű biztosítást szereztünk. Kérünk téged, hogy názáreti Jézus Krisztus vérével és a te szent tüzeddel tisztítsd meg a tulajdonunkat és ezt a szobát, hogy egy démon se támadhasson meg semmit. Minden emberi, vagy halott szellemet a te kísérő angyalaid tegyenek Jézus Krisztus lábainak zsámolyává. Jézus Krisztus nevében minden szennyeződés el lett távolítva és el lett sodorva a te pusztításod söprűjével. Atyánk, kérünk, helyezz minden megfigyelő és jelző démont akiket a sötétség uralma arra jelölt ki, hogy jelezze a szellemi tulajdonunkat asztrális [valóságsíkok közötti ford.] utazáson keresztül Jézus Krisztus lábaihoz. Kihirdetjük názáreti Jézus Krisztus királyi rangját efölött a hely fölött, és hogy minden rés 4 le lett pecsételve a Te véreddel. Ámen! Ne felejts el az Atya előtt járni, és megmosni magadat az Isten Szava vizével. Részt vehetsz egy mikvan 5 -on (bemerítkezés) is, hogy megerősítsd a szabadulás utáni megtisztulást. Szintén ne felejts el belépni az imádatba és a dicsőítésbe és újra betöltekezni az Atya jelenlétével. 4 Résként értelmezhető minden telefon és faxvonal, számítógép, víz- és szennyvízcsövek, áramkörök, Wifi hálózatok 5 Kiegészítő tanulmányként ajánljuk J2F Vízbe és Szent Szellembe való bemerítés megértése című könyvünket 15

16 Befejezésül az átkok megtörésre eredményeként nagyon fontos helyreállnunk az áldásokban. Bátorítjuk a szellemi atyákat, hogy ezt vegyék komolyan és kezdjék el áldani a családjukat az Úr vezetése szerint, amivel a papok áldották meg a népet: 4. Mózes Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon békességet néked. Papi ima (zsidó fordítás 6 ) Az Atya előtted fog térdelni, odaadva ajándékait, a védelem ösvényén fog vezetni. Az Atya megvilágítja az ő teljességét feléd, és ennek érdekében megáld szeretettel, megerősítéssel és az ő barátságával. Felemeli az ő teljességének mivoltát, rád néz, s beléd helyez mindent, amire szükséged van, hogy teljes és befejezett légy. 6 További információ: 16

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Szellemi hatalomgyakorlás Köszönöm neked Atyám, hogy Te ma Magyarországnak

Részletesebben

avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila

avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email:info.judaoroszlanja@gmail.com Tel:

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben

A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben Charles Capps A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben Fordította: Szöllősi Tibor és Dezsényi István Amana 7 Kiadó TARTALOM A Teremtő ereje veled van 1. fejezet

Részletesebben

Tanulmány az odaszánásról

Tanulmány az odaszánásról Tanulmány az odaszánásról írta John Muller TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.Rész Ima: A Bizalom Tanácsok a mi egyéni imaidonkre vonatkozólag A tipikus imák Közös ima 2. Rész Böjt: Az önmegtartóztatás Miért

Részletesebben

Eredetek: sátán és királysága

Eredetek: sátán és királysága KENNETH E. HAGIN GYŐZEDELMES GYÜLEKEZET Kiadta: Krisztus Szeretete Gyülekezet 1997. Tartalomjegyzék 1. Eredetek: sátán királysága 2. Az ember helyes felosztása Szellem lélek és test 3. Ördög vagy test

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé?

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé? 2/01. Lecke ÖNKÖZPONTÚSÁG Írta: Andrew Wommack Önközpontúságból fakad sok dolog, amit tapasztalunk. A Példabeszédek 13. fejezetében a 10. vers így hangzik: Csak viszály van a kevélységből: azoknál pedig,

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC Corrie ten Boom.: JÉZUS NEVÉNEK EREJE A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC JÓSOLTATÁS BŰNE HARC A SÖTÉTSÉG HATALMA ELLEN ÁLLJATOK ELLENE AZ ÖRDÖGNEK! MIÉNK A GYŐZELEM! TÖBB MINT LÉLEKTAN DÉMONI TERHELTSÉG,

Részletesebben

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom Tartalom... 1 Bevezetés a negyedéves tanulmányhoz... 4 Bevezetés az Efézus 1: 1-14-hez... 7 I. - 2013. 01. 05. Alapozó tanulmány: A bűn, a törvény és a

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész Biblia-tanulmányok Biblia-tanulmányok (2014. július szeptember) JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész 5 TARTALOM S PA L D I N G A L A P Í T V Á N Y Bevezetés 7 I. tanulmány július 5. Jézus bizonyságtétele

Részletesebben

JIM SANDERS. Imádságok a Biblia alapján II.

JIM SANDERS. Imádságok a Biblia alapján II. JIM SANDERS Imádságok a Biblia alapján II. KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ Budapest, 2007 A KÖNYVBEN FELHASZNÁLT IGEVERSEK Károli Gáspár fordításának egyházunk által gondozott és megújított kiadása szerint szerepelnek

Részletesebben

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Ezek a gondolatok Pállal és Jeruzsálemhez fűződő kapcsolatával sok idő elteltével kerültek felszínre. Ez a bibliatanulmányozás nem tud végleges választ adni olyan fontos

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a "GOLGOTA" Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a GOLGOTA Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995 Chuck Smith Eredményes imaélet A könyv eredeti címe és kiadója: EFFECTIVE PRAYER LIFE by Chuck Smith 1979, 1980 The Word For Today Costa Mesa, California, USA. All Rights Reserved. ISBN 0-936728-03-5 A

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

A SÁTÁNRÓL SZÓLÓ TAN

A SÁTÁNRÓL SZÓLÓ TAN ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A SÁTÁNRÓL SZÓLÓ TAN Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. SÁTÁN LÉTE II. SÁTÁN EREDETE III. SÁTÁN

Részletesebben

Joseph L. Castleberry A forgatókönyvön túl 39

Joseph L. Castleberry A forgatókönyvön túl 39 1 Mark Batterson Élj igazán! A személyes életünkre szóló látás 2 Marc Turnace A Miatyánk 8 George O. Wood Hogyan imádkozzunk jobban? 20 Doug Oss Beszélgetés Istennel 27 James T. Bradford Ne engedj minket

Részletesebben

Szellemi befedezés: Ez a tanítás a Kanaan Ministries által lett nyilvánosságra hozva, ami egy non-profit szolgálat és az alábbi befedezés alatt áll:

Szellemi befedezés: Ez a tanítás a Kanaan Ministries által lett nyilvánosságra hozva, ami egy non-profit szolgálat és az alábbi befedezés alatt áll: Szellemi befedezés: Ez a tanítás a Kanaan Ministries által lett nyilvánosságra hozva, ami egy non-profit szolgálat és az alábbi befedezés alatt áll: River of Life Family Church Pásztor: Edward Gibbens

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26. GYÜLEKEZETI HÍRADÓ N 2007. III. - 26. HÍREK TANULMÁNYOK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE HOGYAN TOVÁBB? tartalom Bevezető Folytassuk az imádkozást kitartóan és

Részletesebben

1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu

1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu 1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu A Szent Lélek helyett a biblikusabb és az eredeti szöveggel megegyező Szent Szellem kifejezést használtam. Ez alól csak az idézet igeversek kivételek. A Bibliai

Részletesebben

PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ 1. Fejezet

PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ 1. Fejezet PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ 1. Fejezet Kolossé városa a kis-ázsiai Pergia területén volt, és ebben a levélben Pál még további néhány gyülekezetet is üdvözöl Laodiceában és Hirápoliszban is. Pál sohasem

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2.

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. szeptember 06. Köszönjük Atyám az Úr Jézust! Köszönjük a csodatévő erők munkáit a Szent Szellemed által. Magasztaljuk az Úr Jézus Krisztust a

Részletesebben