Megtagadó ima: Hamis próféciák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megtagadó ima: Hamis próféciák"

Átírás

1 Megtagadó ima: Hamis próféciák Efezus Végezetre, testvéreim, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Szellemi befedezés: Ez a tanítás a Kanaan Ministries által lett nyilvánosságra hozva, mely non-profit szolgálatként a következők közreműködésével készült: - Roly, Amanda férje több, mint 35 éve - River of Life Family Church Edward Gibbens pásztor Vanderbijlpark Dél Afrika Tel: +27 (0) Fax: +27 (0) A következő tanítás nem áll szerzői jogvédelem alatt. Semmilyen része nem használható fel egyéni nyereségszerzés céljából. Minden más jog CSAK az Úr Jézus Krisztus Királysága számára van fenntartva. További információt a következő elérhetőségeken lehet kapni: P.O. Box John Vorster Avenue Panorama Plattekloof Ext Panorama 7500 Fokváros Fokváros Dél Afrika Dél Afrika Tel: +27 (0) Fax: Weboldal: Irodai nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-15 óráig. Kanaan Nemzetközi Weboldala Weboldal: Magyarra fordította: Pécsi János (2014 március) 1

2 Tartalom Bevezetés... 2 Isten védelmében való bizonyosság kihirdetése... 5 Elválasztó ima szabadulás előtt... 6 Hamis próféciák elleni megtagadó ima... 9 Szabadulás utáni befedező ima (a tanácsadónak) Bevezetés Ezek az imák olyan személyes meggyőződések és vélemények alapján íródtak, amelyeket közös alkalmakon, megbeszélések során gyűjtöttünk össze Isten szava, a Biblia fényében. Ezen imák nem azért lettek leírva, hogy bármely személy, gyülekezet, szervezet és/vagy politikai párttal szemben foglaljon állást, kérjük, te se így kezeld. Mit jelent megtagadni valamit? A megtagadás azt jelenti, hogy valaki önmagáról nyilatkozik. Jelentése: valamit megtagadtak, elutasítottak, elvágtak, az illető megtagadta, hogy kövesse azt, engedelmeskedjen neki. Más szavakkal melyek magukban hordozzák a megtagadás lényegét kifejezve: visszautasít, eltaszít és ellenáll. Örömmel tölt el, hogy a bűnbánat által alkalmazhatjuk a Messiás, Jézus befejezett munkáját. Kiontott vére megtör minden átkot. Az Írás azt mondja: Példabeszédek Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, a ki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Nagyon sok ember életében láttuk a megvallás, bűnvallás és a bálványimádásból, démoni szövetségekből való megtérés hatását, melyek addig elrejtve, fogva tartották a lényük legmélyét. Az a tény, hogy ez létezik, valóban egy gonosz démoni összeesküvés Krisztus Teste ellen. II. Korintus 4.2. Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról (titkos gondolatok, érzések, vágyak és hátsó szándékok, olyan dolgok, melyek szégyen mögé rejtik az embert), mint akik nem járunk ravaszságban (trükkös, ravasz dolgok gyakorlása), és nem is hamisítjuk meg Isten szavát, hanem a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat (egyértelműen és őszintén viselkedünk) minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Jézus hív bennünket, hogy aktívan keressük a szabadságot és a teljességet az élettapasztalatinktól függetlenül. Isten Szava ígéri: Ézsaiás Egy ellened készült fegyver sem lesz sikeres, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz. Ez [békesség, igazság, biztonság, diadal az ellenfélen] az Úr szolgáinak [akikben az Úr tökéletes Szolgája megnyilvánul] öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van [mely jogosságom indoklása], így szól az Úr. 2

3 Vezérvonal a megtagadó imák használatához Jakab könyve világosan emeli ki nekünk a lényeget, hogy ahhoz, hogy minden kötelékből megszabaduljunk egy kétszeres lépés szükséges. Jakab 4.7. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek [erősen álljatok meg ellene], és elfut tőletek. Az okkult befolyás kettős megtagadása: 1. A démoni befolyás elismerése. A befolyás elismeréséhez az imádkozó hangosan felolvassa az imát, lehetőleg 1 vagy 2 tanú, mint kipróbált tanácsadó jelenlétében azért, hogy az illető memorizálni tudja a megtagadó imát. Ezek az imák a kihirdetéséhez hasonlítanak, ezért bátorítunk, hogy hittel, bátran mondd ki őket, Jézus vérének befedezésével. Jakab Valljátok meg bűneiteket (botlásaidat, félrelépéseidet, sértődéseidet, bűneidet] egymásnak és imádkozzatok egymásért (is), hogy meggyógyuljatok (az értelmet és a szívet a szellemiekre hangolva), mert az igaz ember buzgó [szív szerinti, folyamatos] könyörgése hatalmas [erőteljes dinamizmussal] erőt szabadít fel. Eddig a megtagadási folyamat felénél tartunk. A következő rész nagyon fontos, itt elengedhetetlen a tanácsadó szerepe. 2. Harc ellenállás az ellenségnek. Ebben a szakaszban a tanácsadó/segítő egységben a megvallást tévő személlyel szellemi harcba indul a sötétség uralma ellen Szent Szellem vezetésével minden területen, melyeket ezek az imák tartalmaznak. Az imák leírásában kiemeltünk vagy vastag betűvel szedtünk néhány kulcsszót mint a sötétség hatalmának befolyását, ennek hatását amiket fontosnak éreztünk, és amelyek különös kiemelést érdemelnek. A hatalmasságok megdorgáltattak, megkötöztettek és gyökerestül ki lettek tépve a vérvonalból és a Messiás zsámolyául parancsoltattak. Ne felejtsd el elvágni az egyedi kötelékeket az emberek által készített törvényektől, és szövetségektől, amikbe a személy belépett. Ezek az imák vezérfonalként szolgálnak. Ha vannak olyan gondolatok, részek, amelyeket Szent Szellem kiemel az ima során, bátorítunk, hogy jegyezd föl őket, s kérd Szent Szellem vezetését, hogyan törj át. Emlékezz, hogy ő a mi tökéletes tanácsadónk és tanárunk! Zsoltárok Mondta az Úr (Isten) az én uramnak (a Messiás): Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. [Mt. 26:64; Apcsel. 2:34; I. Kor. 15:25; Kol. 3:1; Zsid. 12:2] 3

4 Zsidók 1:13 Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobb kezem felől [eggyé válva velem az én fenséges dicsőségemben], míg ellenségeidet lábaid zsámolyává teszem? (Zsolt. 110:1) 10:13. Várva, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei. (Zsolt. 110:13) 3. Helyreállás Isten Királyságával. A személynek el kell döntenie, hogy aláveti magát a Messiás, Jézus törvényének. Galata Mert akik törvény a cselekedeteiből vannak [akik a megigazulást a törvénynek való engedelmesség által várják], átok alatt vannak, ahogy meg van írva: Átkozott [elátkozott, megsemmisítésre, kudarcra, örök büntetésre van ítélve] minden, aki meg nem marad [ebben él, és marad] mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Végül az Atya által kimondott áldással bocsátjuk el. Ő a pajzsod, világosságod, békességed. Ő biztosítja számodra a győzelmet mindenben, amit az útjain tanultál. Semá 1 (halld és tedd). Legyetek áldottak! 1 A Semá zsidó ima: Halld, Izrael, az Örökkévaló, a mi Istenünk, az Örökkévaló egyetlenegy. További információ: Sh ma A Hebraic Concept That Everyone Can Embrace : William G. Bullock, Sr. cikke, mely elérhető a weboldalról. 4

5 Isten védelmében való bizonyosság kihirdetése 2 Egy ellenünk készült fegyver sem lesz sikeres, és minden nyelvet, amely velünk perbe száll, kárhoztatunk. Mint Isten szolgáinak, ez a mi örökségünk, és a mi igazságunk Tőled van, Seregek Ura. Ha vannak olyanok, akik ellenünk beszélnek, imádkoznak, a kárunkat keresik, gonoszt forralnak ellenünk, vagy olyanok, akik elutasítottak bennünket, meg kell bocsátanunk nekik, és meg kell, hogy áldjuk őket az Úr nevében. Máté Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd embertársadat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind (egyformán) a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Róma Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek [akik kegyetlenül viselkedtek veled], áldjátok, és ne átkozzátok. Most kihirdetjük ó, Uram, hogy Te vagy a mi Istenünk, és csak Te egyedül, és Rajtad kívül nincs más csak Isten a megváltó: az Atya, a Fiú és a Szent Szellem és imádunk Téged. Újra alárendeljük magunkat Neked ezen a napon, feltétel nélküli engedelmességben. Alád vetjük magunkat Uram, a Te Szavad vezessen. Ellene állunk az ördögnek minden nyomásának, támadásának, megtévesztésének, minden erőnek és eszközének, amivel ellenünk támad! Nem vetjük alá magunkat! Ellenállunk neki, elzavarjuk, kizárjuk őt magunkból Jézus nevében. Különösen ellene megyünk, és elűzzük a gyengeséget, fájdalmat, fertőzést, gyulladást, rosszindulatú daganatot, allergiákat, vírusokat és a boszorkányság minden formáját. Végül Uram, köszönjük Neked, hogy Jézus keresztáldozatán keresztül kikerülhetünk az átok alól, és beléphetünk Ábrahám áldásába, akiben Te mindennel megáldottál magasztalás, egészség, szaporodás, siker, győzelem és Isten kegyelme. Galata Krisztus (önmaga által) váltott meg minket a törvény átkától (az ítélettől, kárhoztatástól), átokká levén érettünk, mert meg van írva (az Írásban): Átkozott minden, aki fán függ (akit keresztre feszítenek). Hogy Ábrahám áldása (ígéretei) Krisztus Jézusban (elfogadása által) legyen a pogányokon, hogy a [Szent] Szellem (minden) ígéretét (ezek valóságát) elnyerjük hit által. Ámen! 2 Derek és Ruth Prince által 5

6 Elválasztó ima szabadulás előtt Kedves Mennyei Atya, a názáreti Jézus Krisztus 3 nevében jövünk eléd. Köszönjük neked, hogy mindenható Isten vagy, és hogy Te vagy a nagyszerű ÉN VAGYOK. Köszönjük, hogy nekünk adtad Szent Szellemet tanácsadóul, támogatóul, szószólóul, tanítóul és szabadítóul. Hálásak vagyunk jelenétedért és a Te szabadító kenetedért. Ez a kenet fogja széttörni az igát. Jöjj és tölts be a Te Szellemeddel, könyörülettel, szeretettel, belátással, az ismeret beszédével, bölcsességgel, értelemmel és kijelentéssel. Mi, mint a Te gyermekeid, eldöntjük, hogy megfeszítjük a testet, hogy semmi ne tudjon belőle itt érvényesülni. Felöltözzük a papi öltözetet, hogy betöltsük életünkre vonatkozó elhívásod. Atyánk, kinyitjuk a szellemi szemeinket és füleinket. Köszönjük neked Atyánk, hogy minden hatalmat az ellenség fölött odaadtál nekünk, és semmi sem fog tudni nekünk semmilyen módon ártani. Lukács Adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon (fizikai, elmebeli erősség és képesség) tapossatok, és az ellenség minden erején (ami a birtokában van), és semmi nem árthat néktek. Megtiltunk Szent Szellem munkájába való minden beavatkozást! Atyám, ellene megyünk minden kommunikációs vonalnak (az Efezus 6:12 szerinti) hatalmasságok, világuralkodók, fejedelemségek, szellemi seregek, és démoni seregek (melyek a levegőben, a földön, a mennyekben és a föld alatt vannak) között. Jézus Krisztus nevében bezárunk minden bejáratot és kijáratot. Jézus Krisztus nevében kérjük, hogy minden kamera, felvevő legyen összetörve. Jézus Krisztus nevében ellene megyünk bármilyen boszorkánynak, boszorkány doktornak, mágusnak és varázslónak. Jézus Krisztus nevében minden kommunikációt elvágunk magával a sátánnal is, és becsukunk minden ajtót. Megtiltjuk minden szellemnek, hogy kívülről belépjenek erre a helyre bármilyen okból kifolyólag, és megtiltjuk minden gonosz szellemnek, hogy elküldjék más helyre vagy emberhez azt, ami itt történik. Jézus Krisztus nevében most megtiltjuk a sátán részéről jövő bármilyen erősség utánpótlását. Uram, zavarodottságot kérünk az ellenség táborába. 3 A zsidó Y shua (Jézus valódi neve) jelentése Szabadító. Semmi bajunk a Jézus -sal, a görög fordításban csak ezzel fordították a Y shua-t. Ne felejtsük el, hogy Y shua zsidó volt, Júda törzséből, nem görög. Röviden: ha megtudod valakinek a valódi nevét, szereted azt használni, ezért használunk a Jézus helyett Y shua-t. A másik nyomós ok, hogy a Y shua név használatakor azt hirdeted ki: Szabadító. Néhány helyen az Atya nevének eredeti megfelelőjét, a YHVH-t használtuk. Ez a név egy görög mozaikszó: Yod-Hey-Vav-Hey, és legtöbbször úgy ejtik: Jahve vagy Jehova. Ezért használjuk a YHVH-t az Atya neveként. 6

7 Atyám, kérünk, állítsd fel harcos angyalaidat ebben a szobában, és tartóztass le bármilyen emberi szellemet, halott emberi szellemet, szellemi vezetést és generációs szellemet, és távolítsd el őket, hogy a mi királyunk, Jézus Krisztus lábainak zsámolyai legyenek. Jézus Krisztus nevében megkötözünk ezen a helyen minden gonosz szellemet és megtiltunk bármilyen erőszakot, megnyilvánulást és kínzást. Jézus Krisztus nevében megtagadunk minden meditációs kört elhatároljuk a démoni erőket egymástól. A názáreti Jézus Krisztus nevében megtiltunk és megkötözünk minden hipnózist, önhipnózist, meditációt, pszichés erőt. Jézus Krisztus nevében elkülönítjük egyik erőt a másiktól. A názáreti Jézus Krisztus nevében és az ő vérével megtisztítjuk a négy elemet a vizet, a levegőt, a tüzet és földet. Jézus Krisztus nevében kérünk Atyánk, hogy takarj be minden tükröt Jézus vérével, és zárd le a kapukat. Ellene megyünk minden bűbájnak, rituálénak, varázsigének, rontásnak, áldozatnak, boszorkányságnak, átoknak, az ellenünk vagy a személy ellen emeltetett oltárnak. Köszönjük, hogy elfújsz minden rituálékon ellenünk meggyújtott gyertyát Jézus Krisztus nevében. Köszönjük, hogy minden átok áldássá fordul át. Atyánk, kérjük, hogy pecsételd le ezt a szobát a Te értékes véreddel, rejts el minket Szent Szellemben, és hirdesd ki hogy ez a szoba szent föld. Atyánk, kérjük, hogy küldd el a Te szolgáló angyalaidat, hogy jöjjenek és szolgáljanak felénk, Jézus Krisztus nevében a Te Szavad szerint: Zsidók Avagy nem szolgáló szellemek-e (szolgák) mindazok, elküldve (Isten) szolgálat(á)ra (támogatásra) azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget? Megadjuk magunkat neked, Isten Szent Szelleme, mert tudjuk, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem a te Szellemeddel (Zakariás 4:6) mondja az Atya történik meg a szabadulás. Kérünk, hogy fedezd be a szeretteinket, és minden körülményt a Te irányításod és védelmed alá helyezünk (anyagiakat, házasságokat, kapcsolatokat, szolgálatokat). Megkötözzük a sátán uralmát itt a földön úgy, ahogy a mennyben megkötöztetett. Kérünk Atyánk, hogy készítsd a mennyei tárgyalótermet, hogy minden démon és generációs szellem jöjjön, és foglalja el a helyét. Kérünk Atyánk, legyél Te a bíró, Jézus a szószóló és Szent Szellem a tanú. Köszönjük a Te Szavadat: Jelenések És ők legyőzték (behódoltatták) azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték mind halálig [nem becsülték sokra az életüket, míg tanúságtételükért meg kellett halniuk]. 7

8 Legyőztük az ellenséget a Bárány vére és a bizonyságunk beszéde által. Jézus nevében! Ámen! 8

9 Hamis próféciák elleni megtagadó ima Kedves mennyei Atyám, elismerem, hogy te vagy az egyedül igaz és élő Isten, az Atya, Fiú és Szent Szellem. Megismertem és elfogadtam Jézust, az élő Isten Fiát, a Szót, mely testté lett, és köztünk járt. Jézus, egyedül te vagy méltó, hogy vedd a dicsőséget, tisztességet és hatalmat, mert te teremtettél mindent, és benned kezdődik el minden. Atyám, bizonyságot tettél a te szeretetedről, mikor elküldted a te Fiadat, hogy meghaljon értem. Mikor elfogadtalak téged, Jézus, a szabadítómként, a te kegyelmedből megszabadultam. Ez a te ajándékod nekem és én hittel ezt elfogadom. Elfogadom, hogy minden bűnöm meg lett bocsátva Jézusban. Minden vád, ami ellenem szól, oda lett szegezve a keresztre, és el lett törölve, ezért a sátán semmivel sem tud vádolni. Megváltottál a sötétség uralma alól, s áthoztál a te királyságodba. Megtagadom a sátán minden hamis tudományát és munkáját az életemben. A kapcsolatom helyreállt Istennel. Veled mindenre képes vagyok Úr Jézus. Mikor megszabadultam, a te Szent Szellemed költözött az életembe. Átváltozok a te Fiad képmására. Jézus, te szabadítottad meg a foglyokat, akik a bűntől, lelki vagy okkult szellemi hatalmasságok által meg voltak kötözve. Kihirdetem, hogy Isten igazsága tesz szabaddá. Jézus, neked adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Te legyőztél és lefegyvereztél minden gonosz fejedelemséget és erőt. Nyilvánosan mutogattad őket, és hatalmat vettél rajtuk, a kereszten. Most már fel vagyok ültetve a mennyei helyekre veled. Jézus, neked van hatalmad a sátánon és minden démonján, ők alád vannak vetve. Erősen állok benned Jézus, és ellene állok a sátánnak és minden gonosz rendszerének. Jézus, be vagyok fedezve, és védelem alatt vagyok a te drága véred által. A te szellemi fegyvereid hatalmasak az ellenség minden gonosz erősségének lerombolására az életemben. Jézus, kötözz meg és hallgattass el minden gonosz szellemet és a sötétség erőit, akik be akarnak avatkozni ebbe a szolgálatba. Jézusban van az én pozícióm, és kihirdetem, hogy te, Jézus vagy az én Uram és Istenem. Egyedül rád nézek Jézus, mint szabadítómra és gyógyítómra. Te ismered minden különleges szükségemet és aggodalmamat. Megragadom a te Szavadat, ami ezt mondja: Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megszabadul. Most téged hívlak Jézus, hogy szabadíts meg. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Kedves mennyei Atyám, eléd jövök, és megtagadok minden bűnös, okult praktikát és minden tudomány, gyógyítás, hamis kényelem és identitás, kettős kenet vagy okkult, fizikai vagy titkos forrásokból származó erők keresését, mely bálványimádás. Bűnként vallom meg a hitetlenségemet és kicsinyhitűségemet. Megtagadok miden alávetettséget a hamis prófétáknak és/vagy vezetői szolgálatoknak [személy neve és/vagy szervezet], akiknek engedtem, hogy irányítsanak és manipuláljanak. 9

10 Megtagadok minden alávetettséget démoni apostoli kenetnek és démoni papságoknak, minden démoni oltár dicséretét és minden kevert oltárral való kapcsolatot is [katolikus, iszlám, keresztény és minden okkult gyakorlat keverékét]. Megtagadok minden alávetettséget az egyetemes istenség -nek és a New Age-es gondolati mintáknak. Így megtagadom a magát Jézus -nak nevező gonosz szellem szellemi vezetését, és minden bölcsességet, iránymutatást, amit elfogadtam ettől a hamis-krisztustól. Megtagadok minden szófordulatot és/vagy különleges köszöntést, melyek megkötöztek, hogy ilyen személyek és/vagy szervezetek hatalma alá vessenek, bevonjanak gonosz munkájukba. Megtagadok minden vallásos szellemet, melyeket hagytam Isten királysága ellen dolgozni az életemben, és legyenek tehetetlenek a názáreti Jézus Krisztus nevében. Megtagadok minden bűbájosságot, ami démoni képeken, katolikus (anya és gyermek), iszlám ( Nincs más Isten, csak Allah! ) és illumináti [szabadkőműves mozgalom ford.] (háromszög szemmel, kész szemmel) forrásból származó írásokon és szófordulatokon keresztül jött be. Megtagadok minden részvételt hamis áldozással, ahol a víz állítólag átváltozott Jézus vérévé. Kérlek, bocsáss meg Atyám, hogy nem tiszteltem az én megváltóm, Jézus Krisztus igazi vérét. Kérlek, rombolj le minden átkot, mely az ellened elkövetett bűnös cselekedeteken keresztül jött be az életembe. Megtagadok minden szertartást és áldozatot, melyeket a családom ellen vagy ellenem tartottak katolikus és iszlám papok a templomukban, és kihirdetem, hogy ezek tehetetlenek. Kérlek Atyám, hogy tegyél tönkre minden tárgyat, amit ilyen szertartásokon használtak: gyertyák, szentelt víz, stb., és fordítsd az ezek eredményeiként kimondott átkokat áldássá. Megtagadok minden titkos esküt pogány isteneknek, melyekben ilyen rítusok gyakorlásával foglalkozó szervezetek beavatási szertartásain részesültem. Megtagadok az ég királynőjének adott minden dicsőséget (szűz Mária és egyéb). Elvágom magam szellemben, lélekben és testben szabad vagyok ettől a hamis szűz Máriá -tól és a bánat köpenyétől, melyet az ég királynőjétől kaptam ajándékba. Elvágom magam és szabad vagyok a naptól, holdtól és fázisaitól, a csillagoktól és a bolygóktól. Kérlek, törj össze minden kapcsolatot közöttem, a napsugarak és a hold között, és rombolj le minden kapcsolatot közöttem és a mennyekben lévő démonok között. Megtagadom a révület csatornáit, a generációs szellemekkel való tanácskozást, halottakkal való kommunikációt, szeánszokat, a szellemi birodalom tanácsadóival, varázslókkal, magasabb szintű mesterekkel, vezető szellemekkel, bölcs mesterekkel, boszorkányokkal, sámánokkal, médiumokkal vagy szellemekkel való beszélgetéseket és vezetésüket. Megtagadok minden démoni, okkult vagy fizikai gyógyító praktikát, beleértve a szent víz általi mosás, és ivás általi gyógyulást átlényegülési csodák (víz Jézus vérévé változik), gyógyítás bűbájjal, varázslással, pszichikusan, mágnesességgel, vörös-, zöld-, fehér- vagy feketemágiával vagy hipnózissal. Megtagadok minden lelki körökben történt voodoo-t és energiaküldést. 10

11 Megtagadok és ellehetetlenítek minden vízi szellemet, melyet gyógyításra használnak. Jézus Krisztus nevében elvágom magam és szabad vagyok szellemben, lélekben és testben minden területi szellemtől a hamis próféta/tanító és/vagy szervezet nemzetében. Megtagadom az okkult erők, varázslatok vagy boszorkányságok, fekete- és fehérmágiák és a helyi boszorkányság más formáinak használatát. Megtagadom a mágikus vagy okkult hipnózisokat, metafizikai vagy agyi tudományokat, távoli irányítást, varázslást, asztrális [valóságsíkok közötti ford.] utazást és lélekvándorlást, csúcshatást, agykontrollt vagy agyi manipulációt, amuletteket és talizmánokat (anya és gyerek amulettek az imaszobában), energiakristályokat és vallásos medálokat. Megtagadom a tisztítótűz hamis prófécia használatát. Kihirdetem, hogy jöjjön le tűz a mennyből a varázslás minden bűnös részére, ami utálatos Isten előtt. Megtérek a hamis jelek és hazug csodák dédelgetéséből. Megtagadom az okkult gyógyító filmek folyamatos nézését, hogy engedtem az érzékelésemet nagymértékben átprogramozni, s ezen a tévúton azt hittem, hogy ez a kreatív gyógyítás legnagyobb eseménye amit Jézus is használt. Megtagadom minden szexuális és perverz jelenet nézését, ahol az emberek a nemi szerveiket mutogatták és önkielégítettek nyilvánosan, ahogy a démonok megnyilvánultak rajtuk keresztül. Megtagadok minden bevonódást, kapcsolatot minden hamis tannal, melyek három különböző szentségi szintet tanítanak mély, mélyebb és legmélyebb, s hogy csak kevesen érik el a legmélyebb szintet. Megtagadok és megtérek minden ilyen gyakorlaton való részvételből. Kérlek Atyám, hogy bocsáss meg és állíts helyre Jézus nevében. Megtagadok minden démoni papságnak adott pénzt és ajándékot és a maffiát, ami a drogtestületet irányítja világszerte. Elvágom magam, és szabad vagyok a démoni papságoktól, minden drogbárótól és maffiától, melyek pénzt kaptak tőlem. Elvágom magam, és szabad vagyok minden drogtestület által hozzám kapcsolódó területi szellemtől. Kérlek Atyám, hogy törj meg minden átkot, ami a pénzügyeimen van emiatt a bűn miatt. Kérlek, minden átkot fordíts áldássá. Megtagadok minden túlzottan odaszánt időt és tevékenységet, melyek fizikailag és érzelmileg kimerítettek (éjfél utáni tanítások, szolgálatra való hosszú ideig tartó várakozás, stb.). Megtagadok minden irányító módszert, mely megfélemlít, például az Isten visszautasításától való félelmet, visszautasítástól való félelmet, büntetéstől való félelmet és az üdvösség elvesztésétől való félelmet. Bevallom, hogy engedtem a hamis prófétáknak és/vagy szervezeteknek, hogy a megfélemlítés szellemi fegyverével fenntartsák a hűségemet feléjük. Bevallom, hogy engedtem magamat elbátortalanítani a saját döntéseim meghozásában a személyes meggyőződésem alapján, és elhittem, hogy a sátán az oka minden kétségnek. Ez a szélsőséges gondolkodás büszke, bűnös és lázadó. Megtagadok minden hamis tant, mely azt hirdeti, hogy az a személy, aki a legmélyebb kapcsolatba kerül Isten -nel, meg tud jelenni több ezer embernek, vagy meg tudja őket látogatni éjszakai álomban. Kérlek Atyám, hogy tisztítsd meg az álmaimat és szabadíts meg ettől a befolyástól. 11

12 Megtagadom azon hamis elméleteket, melyek ezt mondják: Azért kapod ezt a gyógyulást, hogy a lelked üdvösséget nyerjen. Kihirdetem, hogy Jézus soha nem tanította, hogy a csodák vásárolják meg a lélek üdvösségét, mert Jézus fizette ki a teljes árat, és egyedül hit által üdvözülhetünk. Megtagadok minden hamis tézist, mely felszabadít néhány bennem rejlő szellemi erőt, ha gyalázom Isten felkentjét. Kihirdetem, hogy nincs semmilyen saját szellemi erőm, mert Isten Szava ezt mondja: Nem erővel és hatalommal, hanem az én Szellememmel. A názáreti Jézus Krisztus nevében minden nem Istentől kapott erőt és fegyvert visszaadok, melyeket a sátántól kaptam. Megtérek, és megvallom, hogy a hamis szellemi erők utáni vágy bűn. Bocsáss meg Atyám. Isten Szava azt mondja, hogy az Ő ajándékai visszavonhatatlanok. Róma Mert megbánhatatlanok Isten ajándékai és az ő elhívása. [Sohasem vonja vissza őket, ha egyszer odaadta, nem változik meg a döntése afelől, akinek kegyelmet adott, és akit elhívott.] Megtagadok és visszautasítok minden tehetetlenségtől való félelmet, mely meg akart ijeszteni, hogy meg leszek ítélve, ha a hamis próféta/tanító és/vagy szervezet ellen szólok. Megbánom, hogy emiatt a félelem miatt engedtem a megtévesztés szellemének munkáját magamban. Kérlek Atyám, hogy adj isteni védelmet minden visszavágástól, ostorcsapástól és ítélettől, mely a családom ellen, ellenem és minden olyan ember ellen jönne, akiknek bizonyságot teszek az igazságról ezzel a hamis prófétával, és/vagy szervezettel összefüggésben. Megtagadom azon hamis tanokat, melyek ezt mondják: Az egy dolog, hogy emberként erőt kaptunk vagy használjuk a hatalmunkat, hogy téged egy magasabb pozícióba emeljünk, ha arrogánsan kezdesz viselkedni, azonnal vissza lesznek véve tőled ezek az erők, áldások. Kihirdetem, hogy minden szellemi ajándékot, amit kaptam, Szent Szellem adta, és semmilyen emberi teremtmény nem tudja ezeket visszavenni tőlem. Megtagadom és elutasítom a nyelveken írás (kéz nélküli írás), és démoni nyelveken beszélés hamis téziseit, miszerint a próféta hatalmában van a nyelveken írás ajándékának megadása, és amikor akarja, el is veheti azt. Kihirdetem, hogy Jézus az egyetlen, aki bemerít Szent Szellembe, és Ő adatott nekem segítő és tanácsadóként. A nyelveken szólás az Ő ajándéka, és senkinek a földön nincs hatalma, hogy az én Istentől kapott ajándékaimat elvegye. Megtagadom és elutasítok minden hamis szellemi és fizikai ételt, minden szellemi ajándékot, talentumot, képességet, minden démoni nyelvet, kéz nélküli írást és démoni hívásokat ettől a hamis prófétától/tanítótól és/vagy szervezettől. Elvágom magam, és szabad vagyok a kígyó ősi szellemétől, démoni szellemektől és minden halott ember szellemétől, melyek általuk munkálkodnak. Elvágom magam, és szabad vagyok a zavarodottság szellemétől, és kérlek Istenem, hogy állíts helyre ép értelemmel. 2.Timóteus 1.6. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel [éleszd fel a parazsat, önts olajat a tűzre, és égjen folyamatosan] Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van [tűz a bensődben] az én kezeimnek rád tétele által [a vének vezetése alatt]. 12

13 Megtörök minden halott rituálét és elvágom magam, szabad vagyok minden halott emberi szellem rám bélyegzett jelétől. Elvágom magam, és szabad vagyok minden alvilágba vivő átjárótól, a halál birodalmaitól, minden sírtól és koporsótól. Megtöröm a szellemi és fizikai halál átkait, és kérlek Istenem, hogy fordítsd át ezeket áldássá a názáreti Jézus Krisztus nevében. Megtagadok minden istentelen szellemi gátat, melyek arra lettek rendelve, hogy körülfogjanak, és a názáreti Jézus nevében kérlek, távolítsd el ezeket az akadályokat. Megtagadok és visszautasítok minden halott emberi szellemet (az elődöktől) és generációs szellemet, melyeket nekem rendeltek, elvágom magam, és szabad vagyok tőlük szellemben, lélekben és testben. Uram, küldd el a te angyalaidat, és távolítsák el őket az én családomról is és rólam is. Megtagadok és tehetetlenséget szólok minden beültetésnek, chipnek vagy nyomkövető berendezésnek, mely a testembe, lelkembe vagy a szellemembe lett helyezve, és Jézus nevében kérlek, távolítsd el és rombold le őket. Kérlek Atyám, törd meg az átkokat és kötözd meg a démonokat, melyek működtetik és nyeregben tartják ezeket az átkokat. A názáreti Jézus Krisztus nevében megtörök minden ellenem és leszármazottaim ellen kimondott démoni prófétai szót. Elvágom magam, és szabad vagyok minden szellemi vezetéstől, melyek ezeket az átkokat nyeregben tartják. Kérlek Atyám, távolítsd el a vízi szellemeket, melyek fátyolt helyeztek a szememre. Megtagadok minden Atlantiszban lévő démoni uralomnak adott dicséretet. Elvágom magam és szabad vagyok minden folyótól, vízi úttól, átjárótól Atlantiszba, Atlantisz királynőjétől és a szolgájává válástól. A názáreti Jézus Krisztus nevében lerombolok minden szellemi kapcsolódási pontot a fizikai világban is, melyek lehetnek: csatornák, hidak, sugárutak, repülőterek, vízi utak, lábnyomok, aromák, színek, videó kazetták, hanghullámok, ajándékok, melyeket kaptam és adtam és minden emberi anyagot, melyet ez a hamis próféta és/vagy szervezet a nemzetben/országban hátrahagyott, s különböző rituálékban most is használnak. Ellehetetlenítek a családfából származó minden okkult gyökeret, minden növekményt és gyümölcsöt, mely összekapcsol a hamis prófétával/tanítóval és/vagy szervezettel. A názáreti Jézus Krisztus nevében kivágom ezt a fát az alvilágból. Megtagadom azt a tévtanítást, mely szerint a vegetarianizmus (nem esznek húst) megtisztít, hogy az energia rajtad keresztül dolgozzon, és az által, hogy nem eszel halat, meg tudod szabadítani azokat az embereket, akik félig halak, félig emberek (az egyiptomiak nem ettek halat, mert azt hitték, hogy egy hal ette meg Ozirisz hímvesszejét). Kihirdetem, hogy Isten szava azt mondja: akit Isten Fia megszabadít, az valósággal szabad. Jézus Krisztus az én egyedüli lehetőségem a szabadulásra! Megtagadom azt a hamis tant, hogy a krokodilevés és a gyíkhús élesebb megkülönböztetést biztosít a vízi szellemek működésének megérzésében. Kihirdetem, hogy az igazi megkülönböztetési érzék Szent Szellem munkája. Elvágom magam, és szabad vagyok minden kígyóimádattól, minden hüllőtől és hüllőkkel kapcsolatos rituálétól, és kérlek Istenem, Jézus nevében tedd őket tehetetlenné. 13

14 Elvágom magam, és szabad vagyok minden démoni köldökzsinórtól, melyek hozzá kapcsolnak hamis apaság -hoz (vezetés és/vagy szervezet), minden démoni uralomhoz a földalatti vizekben, a földön és a mennyekben a nemzetben működő hamis próféta/tanító és/vagy szervezet által. Jézus Krisztus nevében kérlek Atyám, hogy távolíts el minden ilyen befolyást rólam, és hallgattass el a szellemi és fizikai birodalmakban minden ellenem szóló tanút és vallomást. Jézus Krisztus nevében kérlek Uram, hogy szabadíts fel minden démoni ítélet alól. Atyám, érvényesítsd Jézus Krisztusnak, az én megváltómnak vérét újra a szellemem, lelkem és testem megtisztítására, megszentelésére, hogy kibéküljek újra veled. Kihirdetem, hogy Jézus Krisztus ereje legyőzte a sátán hatalmát, és megfosztotta a trónjától örökre! Ámen! 14

15 Szabadulás utáni befedező ima (a tanácsadónak) Kedves mennyei Atyám, Köszönjük a ma itt elvégzett munkát. Jézus Krisztus nevében imádkozunk minden ostorcsapás, visszavágás és az ellenségtől jövő ítélet ellen. Kérünk Atyánk, hogy vágj el bármilyen szellemben formálódott istentelen szellemi/lelki köteléket, melyekből szabadulás történt, s minden közlés, mely az ő szellemük, lelkük, testük és az én szellemem, lelkem, testem között volt. Jézus Krisztus keresztjét helyezzük a tanácsadó és magam elé. Köszönjük neked, hogy semmilyen közlésnek nem lesz helye. A családunk, kapcsolataink és tulajdonunk számára teljes körű biztosítást szereztünk. Kérünk téged, hogy názáreti Jézus Krisztus vérével és a te szent tüzeddel tisztítsd meg a tulajdonunkat és ezt a szobát, hogy egy démon se támadhasson meg semmit. Minden emberi, vagy halott szellemet a te kísérő angyalaid tegyenek Jézus Krisztus lábainak zsámolyává. Jézus Krisztus nevében minden szennyeződés el lett távolítva és el lett sodorva a te pusztításod söprűjével. Atyánk, kérünk, helyezz minden megfigyelő és jelző démont akiket a sötétség uralma arra jelölt ki, hogy jelezze a szellemi tulajdonunkat asztrális [valóságsíkok közötti ford.] utazáson keresztül Jézus Krisztus lábaihoz. Kihirdetjük názáreti Jézus Krisztus királyi rangját efölött a hely fölött, és hogy minden rés 4 le lett pecsételve a Te véreddel. Ámen! Ne felejts el az Atya előtt járni, és megmosni magadat az Isten Szava vizével. Részt vehetsz egy mikvan 5 -on (bemerítkezés) is, hogy megerősítsd a szabadulás utáni megtisztulást. Szintén ne felejts el belépni az imádatba és a dicsőítésbe és újra betöltekezni az Atya jelenlétével. 4 Résként értelmezhető minden telefon és faxvonal, számítógép, víz- és szennyvízcsövek, áramkörök, Wifi hálózatok 5 Kiegészítő tanulmányként ajánljuk J2F Vízbe és Szent Szellembe való bemerítés megértése című könyvünket 15

16 Befejezésül az átkok megtörésre eredményeként nagyon fontos helyreállnunk az áldásokban. Bátorítjuk a szellemi atyákat, hogy ezt vegyék komolyan és kezdjék el áldani a családjukat az Úr vezetése szerint, amivel a papok áldották meg a népet: 4. Mózes Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon békességet néked. Papi ima (zsidó fordítás 6 ) Az Atya előtted fog térdelni, odaadva ajándékait, a védelem ösvényén fog vezetni. Az Atya megvilágítja az ő teljességét feléd, és ennek érdekében megáld szeretettel, megerősítéssel és az ő barátságával. Felemeli az ő teljességének mivoltát, rád néz, s beléd helyez mindent, amire szükséged van, hogy teljes és befejezett légy. 6 További információ: 16

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÓRIÁSOK: Ima az okkult bűnök gyökere ellen J2F6

ÓRIÁSOK: Ima az okkult bűnök gyökere ellen J2F6 2 A T Ú SZ ABADSÁ GHOZ! ÓRIÁSOK: Ima az okkult bűnök gyökere ellen J2F6 Amanda Buys szellemi befedezése Ez az anyag a Kanaan Ministries kiadványa, amely non-profit szolgálat, és a következő szellemi befedezések

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Lilith. Megtagadó ima

Lilith. Megtagadó ima MEGTAGADÓ IMÁK Efezus 6:10-12 10 Végül pedig erősödjetek meg az Úrban, és hatalmának erejében! 11 Öltözzétek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a Sátán minden

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

David Bolton Az Újszövetség alapvető jellegzetessége. 1. rész: Mennyei természet. by David Bolton at christcenteredchristianity.

David Bolton Az Újszövetség alapvető jellegzetessége. 1. rész: Mennyei természet. by David Bolton at christcenteredchristianity. David Bolton Az Újszövetség alapvető jellegzetessége 1. rész: Mennyei természet by David Bolton at christcenteredchristianity.com Mindennek az alapja az, amit az Újszövetség különleges keretei között Maga

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó!

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó! A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten veled Fáraó! Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal (Jn 1:14).

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal (Jn 1:14). hit4.qxd 2007.11.06. 21:30 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 4. hitelv A Fiú Isten Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét,

Részletesebben

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS 1 2 Feltámadási szertartás A pap teljes liturgiai díszben a szent sírnál megtömjénezi a síri leplet, az oltárra viszi, kiteríti és otthagyja az ünnepzárásig. A lepel átvitele alatt

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA MBS149 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. AZ IMA ALKOTÓELEMEI A. Imádat

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM BIBLIAI SZABADEGYETEM A vadállat és a 144 000 (Jel 13., 14,1-5) Tények és képek a Biblia világából Az előadás iránya Tengerből feljövő fenevad Földből feljövő fenevad Antikrisztus és 666 144.000 Mai tanulság

Részletesebben

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70 / 352 9739 MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Az Úr a szivünkre helyezte azt,

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET Kolossé városa a kis-ázsiai Pergia területén volt, és ebben a levélben Pál még további néhány gyülekezetet is üdvözöl Laodiceában és Hirápoliszban is. Pál sohasem

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

erejében megállhassatok tusakodásunk fejedelemségek hatalmasságok gonoszság szellemei

erejében megállhassatok tusakodásunk fejedelemségek hatalmasságok gonoszság szellemei Megtagadó ima sámánizmus Amanda Buys Efézus 6:10-12 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. 11 Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

1 * Az anyagi világ(-ok) megteremtésére a bibliai teremtéstörténet által képi

1 * Az anyagi világ(-ok) megteremtésére a bibliai teremtéstörténet által képi 1 KRISZTUS MEGVÁLTÓ MUNKÁJA Az írásokban megtalálhatjuk azt a kijelentést, hogy az Isten a megváltás munkáját már tervbe vette a világ fundamentumának felvettetése előtt. Mi sem bizonyítja jobban azt,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben