Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)"

Átírás

1 Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. Felnőtt hittan Jézus galileai működése 5. (Mk 3,23-30) BEVEZETÉS: elolvassuk együtt: Mk 3,23-30 TÉMA KIFEJTÉSE Jézus önigazolása Mk 3,22: Az írástudók, akik Jeruzsálemből jöttek Hol történik az esemény? o Még mindig Galileában vagyunk, Jézus otthonában (Mk 3,20) Mekkora szó, hogy Jeruzsálemből is lejöttek a nép vezetői, csak hogy megnézzék Jézust. Azt mondták, hogy Belzebub szállta meg, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Kicsoda Belzebub? o Először a 2Kir 1,2-18-ban találkozunk vele. o Belzebub = Baal-zebub = a legyek ura. Akkaron istene. Itt pedig most elhangzik, hogy egyben ő az ördögök fejedelme is. o Szíriában az egyik legfontosabb istenségnek, az Ég Urának neve. Szent állata a bika volt, kultusza egészen Egyiptomig terjedt (gondolhatunk a pusztai vándorlás közben felállított aranyborjúra is). Kánaánban is népszerű volt, s Izraelben sok király pártolta tiszteletét. Ezért a próféták, főként Illés harcoltak ellene (Jer 2,23; 11,13; Ez 6,4.6; Oz 13,1).

2 Mk 3,23-27: Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Mk 3,23-26: a meghasonlás problémája. o Mit jelent, hogy meghasonlott önmagával? o Itt az eseményben Jézus arra próbál utalni, hogy ha önmagát önmaga erejével elkezdi támadni, akkor elpusztul (Mk 3,26). Tulajdonképpen egy öngyilkosság esete áll fenn ilyenkor. Mk 3,27: Győzzön a jobbik! azaz az erősebb és gyengébb harca. Mire akar Jézus utalni ebben a versben? Ki az erősebb és kit kötöz meg? o Itt Jézus célozhat arra, hogy az ördög erősebb az embernél és legyőzi, ha akarja. o DE MOST Jézus inkább önmagáról beszél. Ő az erősebb, s ennél fogva képes behatolni bizonyos helyzetekbe, megkötözöttségekbe és kiszabadítani onnan bárkit és képes megkötözni az ellenséget Jel 20,1-3: Aztán láttam, hogy egy angyal szállt alá a mennyből, a mélység kulcsa volt nála, és nagy láncot tartott a kezében. Megragadta a sárkányt, az őskígyót, vagyis az ördögöt, a sátánt, és ezer évre láncra verte. Letaszította a mélységbe, bezárta, és lepecsételte, hogy ne vezesse félre többé a népeket, míg le nem jár az ezer esztendő. Mk 3,28-29: mit lehet / nem lehet megbocsátani? o Érdekes, hogy ez a tanítás hogyan kapcsolódik az eddig elmondottakhoz? Mi köze van a bűnök megbocsátásának az ördögök fejedelméhez? o Van kapcsolat. Még pedig, ha azt nézzük, hogy Isten arra próbál kitérni, hogy minden bűn megbocsátható, még a káromlás is. A káromlás az, hogy valaki pogány istenséget imád, vagy magát isteníti. Az ördög önmagát isteníti és elhiteti sok emberrel, hogy mindenható, pedig nem az. Isten még az ördög önistenítését is megbocsátaná, de van egy akadály. Erre az akadályra tér 2

3 ki Jézus és ez a Szentlélek ellen való káromkodás. Mi lehet ez? Ez nem más, mint hogy a Lélek az ő megvilágosító segítsége által felismerjük, hogy rosszul gondolkodtunk, megbánjuk és bocsánatot kérünk. Ha pedig a megvilágosodás ellenére is ragaszkodunk az elképzelésünkhöz, akkor Isten nem bocsát meg nekünk, mert nem tud, mert elzárkózunk előle. Az ördög pedig ebben a cipőben jár. Ő tudja, hogy nem Isten, tudja, hogy hiábavalóság, amit művel, de mindezek ellenére elzárkózik a megbánás elől, nem is akar gondolkodásmódján változtatni és elutasítja a megbocsátás lehetőségét. Ez miatt ő végleg elveszett. És ekkor már érthető a Mk 3,29-ban említett örök vétek. Megszállottság, ördögűzés Mi a megszállottság? o Természetfölötti vagy megmagyarázhatatlan erők hatása alatti állapot, mely korlátozza felelősségét és a lélektani funkciók ellenőrzését. A megszállottságban valamilyen isten- és emberellenes lény veszi birtokába az ember lelki képességeit. Itt fontos megjegyezni, hogy akik ilyen állapotban vannak, ők nem felelősek azért, amit tesznek, hiszen kényszer hatása alatt cselekszenek. Az ilyen állapotot gyakran kihasználják varázslásra és egyéb mutatványokra. Magát a megszállottat is úgy tekintik néha, mint varázslót, sámánt. Az Ószövetségben csak Saul király lelki állapotát vezeti viszsza a gonosz lélek hatására (1Sám 16,14). A későbbi zsidóságban megvan a hiedelem, hogy a démoni erők hatnak az emberre, s ezért alkalmazzák az ördögűzést (Mt 12,27; ApCsel 19,13-26). Az evangéliumok beszélnek Jézus gyógyításairól, s közben a megszállottságról is (Mk 1,23; 5,1-20; 9,14 stb.). 3

4 A tanítványok is megkapják az ördögűzés hatalmát (Mk 6,13; Lk 10,17; Mt 7,22). Egyes helyek külön említik a betegséget és a megszállottságot (Mt 4,24; Mk 1,34; 3,10; 6,13; Lk 7,21). Vakság, süketség, némaság lehet a megszállottság következménye (Mt 9,32; 12,22). Egyes esetekben sok démon tartja megszállva az embert (Mk 5,9; Lk 8,2) és ezek védekeznek a kiűzés ellen (Mk 1,34). Az evangéliumok Jézust úgy mutatják be, mint aki Isten országa keretében gyógyulást tud adni minden ellen, ami az üdvösséget veszélyeztetné. Ő hatalmasabb, mint a kozmikus erők, és megjelenésével megtört a gonoszság hatalma (Mk 3,27; Lk 11,20). o Az Egyház mindig óvatos volt a konkrét esetek megítélésében. Az ősegyházban megmaradt az ördögűzés, de az mindig magába foglalta a betegekkel való törődést. Ördögűzés o Latinul exorcizmus azaz az ördög hatalmának megtörése. o Az Egyházban tág értelemben a szentségekhez és a szentelményekhez tartozó imádság, mellyel az Egyház helyeket, tárgyakat szabadít ki a gonosz lelkek hatása alól (házszentelés); o Szoros értelemben a megszállottság megszüntetése, a személy kiszabadítása az ördög hatalmából. o Fajtái: magán vagy nyilvános; a nyilvános lehet ünnepélyes vagy egyszerű. A magán ördögűzést bárki végezheti szenteltvízzel, keresztvetéssel, imádsággal. 4

5 XIII. Leó pápa ( ) által bevezetett, szentmisék végén imádkozott Szent Mihály főangyal-imádság az ördög lelkek körüli ártalmainak megfékezésére: Szent Mihály főangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon néki az Isten, te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen. A nyilvános ördögűzést fölszentelt személy, az ünnepélyes ördögűzést püspöki engedéllyel fölszentelt pap (exorcista) végzi. Az 1-3. század: a legtöbb közösségben általános karizmának (isteni ajándék, adottság) tartották, amelyet minden keresztény megkap, mégis elsősorban a püspökök végezték. A 3. századtól külön tisztség az exorcista. Ide tartozik a megszállottak megszabadítása. Okosan kell eljárni, és az Egyház által fölállított szabályokat szigorúan be kell tartani. Ezt a szolgálatot az Egyház nem a saját nevében végzi, hanem egyedül Istennek, illetve az Úr Jézusnak a nevében, akinek minden alá van vetve, s akinek az ördög és a démonok is engedelmeskednek. A szűkebb értelemben szabadulásért mondott imádság két formában történhet: o a) Kérő imádságban, amikor Jézus nevében kérik az Atyát, hogy szabadítson meg valakit, egy helyet vagy tárgyat a gonosz uralmától, befolyásától. Ilyen imádság van a keresztség szertartásában az olajjal való megkenéshez kapcsoltan, vagy ilyen befejezése van a Miatyánknak is. A keresztségkor mondott szabadító ima fontos része a sátán megtagadása és az 5

6 ellentmondás az ő csábításának; ugyanígy az exorcizmusban is nagyon hasznos, ha a szabadulást kérő megújítja keresztségi fogadalmát, s ellene mond a gonosznak. o b) A szabadító ima parancsoló formája szerepel néhány áldás esetében, mint a házszentelés, vízszentelés szentelményi liturgiájában; a parancsoló szabadítás külön szentelménye lett az ördögűzés (a nagy v. ünnepélyes exorcizmus ) liturgiája, amelyben az Egyház a Szentlélekkel egységben könyörög, mert maga a Lélek siet segítségünkre (Róm 8,26), hogy a démonokat megakadályozza, nehogy ártsanak a híveknek. o Az ördögűzés előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy valóban a Gonosz ellenség van jelen, és nem betegségről van szó, elsősorban pszichés betegségekről; ezek gyógyítása az orvostudományra tartozik. Az egyszerű ördögűzés szentségek és szentelmények kiszolgáltatásának része. Só-, víz-, ház- és olajszenteléskor. o Sószentelés: Mindenható örök Istenünk! Alázatosan kérjük irgalmadat. Áldd meg és szenteld meg atyai jóságoddal ezt a sót, amelyet az emberiség használatára teremtettél. Add, hogy mindazoknak, akik használják, testi-lelki üdvét szolgálja. Amire hintik vagy amibe vegyítik, az tisztuljon meg, a gonoszlélek minden ártó hatalmától és megrontó befolyásától. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. o Vízszentelés: Istenünk, te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat, misztériumaidat a vízből fakasztod számunkra. Hallgasd meg könyörgésünket: áraszd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat. Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonoszlelkeket, tartsa távol a betegségeket és 6

7 hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét A hívek házában vagy bármely helyen akármit is érint vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen tanyát ott a gonoszlélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése. Ennek a víznek hintése által távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. Add, hogy szent neved segítségül hívásával kért épségük és üdvösségük minden támadással szemben védelmet nyerjen. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. o Házszentelés: Urunk, Jézus Krisztus! Alázattal lépjük át e hajlék küszöbét. Költözzék ide velünk együtt örökös boldogság; isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet és tartós egészség. Távozzék e helyről a gonoszlélek ártalma és minden gonosz viszálykodás. Lakjanak itt a békesség angyalai. Dicsőítsd meg, Urunk, szent nevedet bennünk. Áldd meg, amit teszünk, szenteld meg szerény szolgád látogatását, mert te szent és kegyes vagy, és az is maradsz az Atyával és a Szentlélekkel mindörökkön-örökké. Ámen. Az előbb említett Szent Mihály ima. Kereszteléskor imádság a gonosz lélek hatalmának megtöréséért: o Mindenható örök Isten! Te azért küldted Fiadat a világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz léleknek hatalmából, és helyet adjon nekünk a Te világosságod csodálatos országában. Könyörögve kérünk, hogy szabadítsd meg ezt a gyermeket az áteredő bűntől, tedd őt szent Fölséged templomává, és engedd, hogy a Szentlélek lakozzék benne! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Formája az egész teremtést uraló Istenhez mondott imádság, és a Jézus Krisztus nevében kimondott parancs. Az ördögűzés éppen ezzel alapjá- 7

8 ban különbözik a pogány rítusoktól, melyek a démonival szemben egy másik, hasonló démont, szellemi segítőt, vagy egy kényszerítőnek vélt mechanikus formulát, mágikus rítust használnak. o Az Ószövetségben a megváltás jövendölésének (Teremtés könyvében a bűnbeesés után: 3,15) fontos része nem csupán a bűntől, hanem az ellenségtől való szabadítás; a történelmi elnyomásokból (babiloni fogság) történő szabadítás nyomán megjelenik és jelzést kap egy végleges szabadításra való várakozás, amelynek messiási vonatkozásai lesznek (vö. Kiv 1-15; Iz 9,3; 33,1-3; 35,4-10; Iz 41,11-14; 45,22; 60,16b; Zsolt 25,1.21; 27,5-6; 28,8; Sir 51,8; 1Mak 4,11; 2Mak 1,28). o De az Úr haragja és hatalma az Ószövetségben kiterjed a hamis istenekre, a tisztátalan lelkekre is, s azok fölszámolására (MTörv 13,2-12; 32,16-19; Iz 19,3-4; 33,7). o Dánielnél az embernek látszó mennyei lény Mihály segítségével harcol a pogányok angyalfejedelmeivel (10,20-21). o 1Sám 16,14-23: a zene ördögöt űz. o Tóbiást Ráfáel angyal tanította az ördögűzésre (Tób 6. fejezet). Tóbiásnak Sárát kell elvennie, akinek már 7 férjét megölte a démon. De Rafael segítségével eltűnik a démon, ugyanakkor imádkozniuk kell Istenhez, az oltalomért. o Az Egyház ördögűző imáinak egyik alapvető ószövetségi szövege a Zak 3,1-5: Jahve angyala rászól a sátánra: parancsoljon neked az Isten. o Az Újszövetségben Jézus a megváltás lényegét leginkább a rossztól és az ördögtől való szabadításban mutatta meg (Lk 11,20; Mt 12,28): Az igazság szabaddá tesz titeket (Jn 8,32). 8

9 o A küldési parancsok, melyek Jézus nevében szolgálatot tevőknek szólnak, hármas küldetést foglalnak össze: az örömhír hirdetése, a gonosz lelkek kiűzése és a betegek gyógyítása; e hármasság megfelel Jézus nyilvános működési rendjének, aki általában először tanított, majd a tanítása nyomán megnyílt szívű, szenvedő embereknek, gonosz lelkektől gyötörteknek és betegeknek kinyilvánította a benne elközelgett Istenország győzelmét és a prófétai jövendölések beteljesítését (vö. Lk 4,16-19; Mt 10,8; Mk 16,17; Lk 9,1-2; 10,17-19). o Az ördögűzés dogmatikai alapja egyfelől, hogy az áteredő bűn és az egyéni bűn miatt a gonosz lélek (aki mint tiszta szellem erősebb az embernél) befolyást nyert az ember fölött. o Másfelől Jézus Krisztus, a nála erősebb, legyőzte őt és az Egyháznak átadta az ördögűzés hatalmát (Mt 10,8; Mk 3,14; 16,17; Lk 9,1; 10,17-20). Jézus puszta jelenléte az evangéliumok szerint kihívás és vereség volt a gonosz lelkek számára. Megígért jelenléte az Egyházban, sajátosan a szentségek által, folyamatosan védelmet, illetve szabadulást ad a hívek számára, így kiemelkedően a keresztség, a bűnbocsánat, a betegek kenete révén; de a tiszta keresztény tanítás, az örömhír hirdetése önmagában is Jézus hatalmát hordozza, nem csupán a tévedéssel, hanem a szellemi ellenséggel szemben is. Az Egyház tágabb értelemben vett szabadító szolgálata tehát megvalósul az igehirdetés, a tanítás révén, valamint a szentségek kiszolgáltatásában, de a közösség együttes imája által is. 9

10 56. zsoltár Reggeli imádság megpróbáltatások idején Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam, * hozzád menekül a lelkem. Szárnyad árnyékába menekülök, * amíg a veszedelem elvonul. A fölséges Istenhez kiáltok, * Istenhez, aki jóra fordítja sorsomat. Elküld az égből, és megszabadít engem, csúffá teszi elnyomóimat, * szeretetét és hűségét küldi hozzám Isten. Fekvőhelyemen oroszlánok tanyáznak, * amelyek felfalják az embert. Foguk éles lándzsa és nyíl, * nyelvük kifent acélpenge. Emelkedj, Istenem, az egek fölé, * dicsőítsenek az egész földön! Lábam elé csapdát állítottak, * és mélyen megalázták lelkemet. Előttem mély vermet ástak, * de ők maguk estek bele. Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem: * hadd daloljak, hadd ujjongjak! Kelj föl, dicsőségem, kelj föl, lantom, citerám, * hadd ébresszem így a hajnalt! Dicsőítelek a népek közt, Uram, * a nemzetek közt is neked szól énekem. Szerető jóságod felér az égig, * és hűséged a fellegekig. Emelkedj, Istenem, az egek fölé, * dicsőítsenek az egész földön. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, * most és mindörökké. Ámen. 10

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

Az isteni kinyilatkoztatás

Az isteni kinyilatkoztatás Az isteni kinyilatkoztatás Meghatározás: kinyilatkoztatás (lat. revelatio) 1. általános értelemben a személy részéről olyan önmagára vonatkozó ismeret önkéntes, szabad és szeretetből történő közlése, mely

Részletesebben

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség Az angyalokról Az újszövetségi Szentírás egyik legkésõbbi részében, a Zsidókhoz írt levélben olvasható az angyalok meghatározása: szolgáló lelkek, azok szolgálatára rendelve, akik majd öröklik az üdvösséget

Részletesebben

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

Szerkesztette: Jánossy Gábor. A Tengernek Csillaga mellékleteként, 1999-ben kiadott Angyal imafüzet c. kiadványunk átdogozott, bővített kiadása

Szerkesztette: Jánossy Gábor. A Tengernek Csillaga mellékleteként, 1999-ben kiadott Angyal imafüzet c. kiadványunk átdogozott, bővített kiadása Angyal imakönyv A szentmise prefációjában (hálaadó ének) a pap a következőket mondja: és ezért mi is, minként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló égi szellemek és minden seregek a mennyben a

Részletesebben

T HORDAY A TTILA: A ZSOLTÁROK AZ E GYHÁZ IMÁDSÁGAI. Hálaadás Isten különleges szeretetéért

T HORDAY A TTILA: A ZSOLTÁROK AZ E GYHÁZ IMÁDSÁGAI. Hálaadás Isten különleges szeretetéért T HORDAY A TTILA: A ZSOLTÁROK AZ E GYHÁZ IMÁDSÁGAI Tanulmányomban azt a meggyőződésemet kívánom bemutatni, hogy bár a bibliai zsoltárok a kereszténység előtt keletkezett költői művek, sugalmazottságuk

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész Biblia-tanulmányok Biblia-tanulmányok (2014. július szeptember) JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész 5 TARTALOM S PA L D I N G A L A P Í T V Á N Y Bevezetés 7 I. tanulmány július 5. Jézus bizonyságtétele

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Eletunk Krisztus 8 osztaly.indd 1 2010.07.15. 16:39:13 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő FÜLÖPNÉ

Részletesebben

Instrukció a gyógyító imákról

Instrukció a gyógyító imákról Hittani Kongregáció Instrukció a gyógyító imákról 2000. szeptember 14. Kézirat Fordította Márialigeti Bence és Krisztina Lektorálta: Dr. Kovács Gábor Bevezetés Az emberi szívbe mélyen belegyökerezett boldogság

Részletesebben

5. A Szentlélek Tartalom

5. A Szentlélek Tartalom 5. A Szentlélek Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban

Részletesebben

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA Bevezetés 1. Mi az élet? Legszembetűnőbb tulajdonsága az elevenség, élénkség, mozgás. Tudományosan szólva az élet a létezésnek az a formája, amelyet az anyagcsere, a növekedés és a szaporodás jellemez.

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A 2007. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN. Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd

ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A 2007. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN. Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A 2007. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd Összeállította: Kirsch János diakónus, Kollerné Schmidt Kinga, Szakállasné Schiszler

Részletesebben

Gondolat. Zsoltár. Ima. Ige. BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap

Gondolat. Zsoltár. Ima. Ige. BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap 57,2 Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. 57,3 A felséges

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete 1 Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Szerkesztette: Zalatnay István Budapest, 2012 2 Reggeli áhítat Böjt első hetében /2012.II.22-III.3./ I. BEVEZETŐ RÉSZ

Részletesebben

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA Összeállította: Dr. Veres András Eger, 1993 TARTALOM Erkölcsteológia I I. rész: Az erkölcsteológia alapfogalmai...11 1. A katolikus morálteológia lényege és feladata...11

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám Ára: 350,- Ft Sion fiai örüljenek királyuknak! (Zsolt 149,2) Áldott karácsonyi ünnepet és új esztendõt! BSz orvos-konferenciája,

Részletesebben

Mt 01:18-24 Jézus születése Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt,

Mt 01:18-24 Jézus születése Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, Mt 01:18-24 Jézus születése Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A

Részletesebben

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC Corrie ten Boom.: JÉZUS NEVÉNEK EREJE A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC JÓSOLTATÁS BŰNE HARC A SÖTÉTSÉG HATALMA ELLEN ÁLLJATOK ELLENE AZ ÖRDÖGNEK! MIÉNK A GYŐZELEM! TÖBB MINT LÉLEKTAN DÉMONI TERHELTSÉG,

Részletesebben