2. évfolyam 130. szám december 25. Ezen a héten ide várunk: Az Úr Jézus áldása, békessége legyen Rajtad, családodon ezekben a napokban!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. évfolyam 130. szám 2010. december 25. Ezen a héten ide várunk: Az Úr Jézus áldása, békessége legyen Rajtad, családodon ezekben a napokban!"

Átírás

1 DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET istentisztelet: 2. évfolyam 130. szám december 25. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová ez a folyó bement. Ezé.47,9 Ezen a héten ide várunk: Az Úr Jézus áldása, békessége legyen Rajtad, családodon ezekben a napokban! Ézsa.9,6-7 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az Ő vállán lesz, és hívják nevét: Csodálatosnak ( Csodákkal teli -nek), Tanácsosnak, Erős Istennek, Örökkévalóság Atyjának, Békesség Fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és Királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A Seregek Urának buzgó szerelme műveli ezt! Tud az Úr többet is adni. 2.Krón.25,9 17. Ima és Böjt Konferencia dec én (kedd szerda) Budapesten az AGAPE Gyülekezet házában december 28. (kedd): 10:00 órától 20:00 óráig december 29. (szerda): 08:00 órától 20:00 óráig További részletek a 7. oldalon. Mindenkit szeretettel vár a házigazda gyülekezet! Szilveszteri Ünnepi Istentisztelet Székesfehérváron december 31 én pénteken 20:30 tól A Lehetőségek Házában közösen gyülekezet fiataljaival együtt. Visszatekintés hálaadással Előretekintés prófétai kijelentések, látások medrében Mindenkit szeretettel várunk! További részletek a 8. oldalon. Gyertek menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az Ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein! Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr Beszéde Ézsa.2,3 Szeretettel hívunk és várunk az első újévi istentiszteletünkre január 2-án vasárnap 16 órakor a NIVÁK épületében. 1

2 Kőfalaidra, Eger, őrizőket állítottam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot Neki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Isten Királyságát Egerben. Ézsa.62,6-7 Aktuális ima és böjt témák - MEGNYITÁSRA VÁRÓ KAPUK - ÁTTÖRÉSRE VÁRÓ TERÜLETEK Hálaadás a 2010 es évben már eddig megtapasztalt imameghallgatásokért, - Melinda gyógyulása - Daniért és Naómiért - Böbe munkahelyéért - Vali lakásának eladásáért - Barni felvételiéért - Lilla kollégiumi elhelyezése - Gyógyulásokért - Stb. mindaz, ami csak a szívedben felfakad hálaadás - győzelmekért Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal! (Zsolt.65,12) Kapu Rádió beindulásáért a szükséges anyagi forrásokért, a Rádió január 15 ei beindulásának előkészítéséért Új emberek, házaspárok megerősödéséért, gyülekezetbe beépüléséért, Isten Királyságáról kijelentés a szívekbe Évvégi Ima Böjt Napokért (2010. december Budapest) közbenjáró szívek együttmozdulásáért (nem csak pásztorok!) Munkahelyekért Horváth Tibor, Böbe, M. Vali 2011 es évért prófétai kijelentések, látások a jövő évre. Székesfehérváron a Lehetőségek Házában levő több gyülekezet közös szilveszteri összejöveteléért Szent Szellem ereje hálaadás; prófétai kijelentések a jövőre; öröm; az Atya szeretete 2

3 SzemFüles És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei Petz Renáta: Merre jársz? Az út, amin járunk nap mint nap, meghatározza, hogy merre felé haladunk, hogy milyen célba fogunk megérkezni. Az előttünk levő cél meghatározza, hogy milyen úton kell járjunk és az út, amin járunk, az megmutatja, hogy milyen cél felé tartunk. Ézsa.55,9 Mert amint magasabbak az egek a földnél, ugyanúgy magasabbak az Én útjaim a ti útjaitoknál, és az Én gondolataim a ti gondolataitoknál! Ám.4,13 Mert íme, aki hegyeket alkotott és a szelet teremtette, és aki megjelenti az embernek az Ő gondolatát, aki a hajnalt sötétséggé változtatja és a Föld magaslatain lépdel: az Úr Ő, a Seregeknek Istene az Ő neve. És milyen jó, hogy most mi már mondhatjuk, hogy igen, Uram, a Te útjaid magasan vannak, a gondolataid mennyei gondolatok, és ez nem idegen tőlem, hiszen Krisztussal együtt megfeszíttettem és most már nem én élek, nem az én gondolataim szerint, hanem ezt az életet, amit ebben a testben élem, a Te hited által élem. A Te gondolataid, a Te terveid, a szíved, a Te látásod szerint, a Te útjaidon. Ezért lerontunk minden okoskodást, minden magaslatot, előítéletet, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen Krisztusnak (2.Kor.10,5). És így a Te gondolataid lesznek a mieink és a Te útjaidon járunk. Az Úr Jézus Krisztus lehetővé tette, hogy az Ő igazságában járjunk és az Ő igazságává váljunk, mert Ő lett nekünk igazságul (1.Kor.1,30 Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. ). Belehelyezett Önmagába, elrejtett az Ő hajlékában, jelenlétében bennünket, és az Ő magas helyeire állított minket, és megtanít azokon a magasan helyeken az Ő igazságában, az Ő jelenlétében, a Menny valóságában élni, megállni, ott járni és abban mozogni. Zsolt.18,34 Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem. Hab.3,19 Az Úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én magas helyeimen jártat engemet! Ézsa.58,14 Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és Én hordozlak a Föld magaslatain, és azt teszem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt! Az által, hogy megtanulunk az Ő magas helyein megállni, és ott élni, ott járni, így tudjuk az örökségünket birtokba venni. Így tudunk élni azzal a hatalommal, ami érett, örökösi korú fiakként a miénk. Így tudunk odaállni az emberekért, harcolni a szabadulásukért, megoldani a láncaikat, kihívni és kihúzni őket a sötétségből a világosságra, a sátán hatalma alól Isten Királyságába. Mik.1,3-4 Mert íme, kijön az Úr az Ő helyéről, és leszáll és lépdel a földnek magaslatain. És szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint a viasz a tűz előtt, mint a meredekről leszakadó vizek. Magas helyeken jár és magas helyeken járat bennünket is. Az Ő útjai magasabbak az emberek útjainál, minden sötét erő útjainál. Az Ő útjai magasabbak az okkultizmus útjainál, és az Úr, amikor elindul és lépdel a Föld magaslatain, szétmállanak alatta a hegyek, és semmi nem állhat meg előtte. Minden egyenetlen egyenesség lesz, minden fal ledől, amikor Ő megjelenik. Előtte minden meghajol és az Ő jelenlétében minden az Ő dicsőségét zengi. 3

4 KözelJövő Közel hozzád a beszéd, a szádban, a szívedbenvan: a hit beszéde,amit mi hirdetünk. Róm10,8 Nemes Pál múlt heti Hírlevélhez írt levele (1.) Vásárlások, buszozások, autózások, dugók, sorbanállás, tömeg, pénztárak, legrövidebb út, hogyan érek oda leghamarabb, már megint dugó, várakozás, ajándéklista, bevásárlólista, elérem, bezár az üzlet, jó felé megyek? Persze, egyből rávágjuk ez a 'szeretet ünnepe' Vajon milyenek az útjaink ezekben a napokban? Te vajon "Merre jársz?" néhány sor a Hírlevélből: "Az út, amin járunk nap mint nap, meghatározza, hogy merre felé haladunk, hogy milyen célba fogunk megérkezni. Az előttünk levő cél meghatározza, hogy milyen úton kell járjunk, az út pedig, amin járunk, megmutatja, milyen cél felé tartunk." Jézus önmagát így határozza meg: "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet " Igen, de ha Ő az Út, akkor hová vezet ez az Út? Ján.14,5-6 "Mondta neki Tamás: Uram, nem tudjuk, hogy hová mész; milyen módon tudhatnánk azért az utat? Mondta neki Jézus: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam." Igen, az Atyához! Ha a megfelelő úton járunk, akkor a megfelelő célba is érünk. Ahogy 'Jézus Krisztus-módon', 'Őbenne' járunk, vagyis Ő az Út, amelyen járunk, akkor az Atyához érünk, odajutunk. Ő az Út - vagyis oda lépek, ahová Jézus. Arra megyek, amerre Jézus. Azt teszem, amit Jézus, azt mondom, amit Jézus. Ha Ő megáll, én is megállok. Ha Ő siet, én is sietek - ami számára fontos, az nekem is fontos, már azok motiválnak, amelyek Jézust, s akkor azt veszem észre, hogy valahová eljutottam. Valahova ez az Út elvezetett. 5

5 KözelJövő Közel hozzád a beszéd, a szádban, a szívedbenvan: a hit beszéde, amit mi hirdetünk. Róm10,8 Nemes Pál múlt heti Hírlevélhez írt levele (2.) Itt vagyok. Eljutottam az Atyához, bejutottam az Ő szeretetébe. Kijelentést, látást, képet kaptam, hogy ki is a Teremtő, a Mindenható, az Örökkévaló, ki is vagyok én, és ki is az én számomra Ő, Ő az én Mennyei Atyám! Belekerültem a Mennyei Atya családjába, s én az Ő kedvenc gyermeke vagyok Egyszerűen, ahogy Jézus/ az Út elvezetett az Atyához - ez az Út, s a Cél is - szeretettel töltött be. Nem parancsból, hanem a szívemből fakadóan szeretem Őt teljes szívemből, teljes elmémből, teljes lelkemből és minden erőmből. És ahogyan Ezen az Úton járok, ráébredek, hogy szeretem az Utat/ Jézust, szeretem a Célt/ Mennyei Atyát, de közben látom, hogy szeretem a Mennyei Atya Családját is, hiszen most már az én családom! A Testvérek szeretem őket! S mindezt a Szent Szellem végezte el bennem, mert betöltött. Már új szívem van, amely képes szeretni. Ezen új szív számára már az fontos, ami Neki Szeretem Isten népét! Szeretem Isten Szellemi Házát, az Eklézsiát, minden egyes Élő Követ benne! Egyszerűen Krisztus szeretete szorongat, hogy azt tegyem , ami ezt a Szellemi Házat azzá teszi, amit/ akit az Atya a szívében már kigondolt, eltervezett. Történelmi időszakban élünk. Talán nem is tudatosodik ez olykor Igen Ma egyik napról a másikra változnak a törvények, változnak a jogszabályok, változnak a hatóságok, változnak a jogok, változnak a kötelezettségek, változnak a lehetőségek, változnak a körülmények de csak a 'NAP ALATT' Mert mindezekben mégis vannak biztos pontok Van persze olyan út, amelyen könnyen el lehet tévedni Péld.14,12 "Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, de vége a halálba vezet." De van olyan út, amelyen nem fogsz eltévedni soha. Ésa.35,7 "És lesz ott ösvény és út, és azt a szentség útjának hívják: tisztátalan nem megy át rajta; hiszen csak az övék az; aki ezen az úton jár, még a bolond se téved el." Az Úr természetfölötti ereje, szeretete érintsen meg, töltsön be ezekben a napokban is, hogy Ezen az Úton járjunk, és másokat is Erre az Útra segítsünk hiszen Ezen az Úton még a bolond sem téved el! Örömteli, győztes és békességes napokat! szeretettel Pali 6

6 Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein! Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Ézsa.2,3 21 napos ima és böjt összefogás a magyar eklézsiáért és a nemzetért Kedves Testvérünk és Szolgatársunk! Szeretettel hívunk Téged és Közösséged tagjait is január ig tartó, háromhetes imaés böjt összefogásra, melynek célja, hogy városainkban, falvainkban és nemzetünkben Isten az Ő népét megtisztítsa, felruházza szeretettel és erővel, hogy hatékonyan tanúskodjon Jézus Krisztusról, és Isten meggyógyítsa országunkat, népünket (2.Krón.7,14). Minden városban és térségben a gyülekezetek maguk döntik el és szervezik meg az imádkozások formáját és azt, hogy összefognak-e más gyülekezetekkel közös imaösszejöveteleket tartva a háromhetes időszakban. A helyi gyülekezeti és térségi viszonyokat ismerve a gyülekezetek az ajánlott imatémákat látásaik és szükségeik szerint bővítik tovább. A böjt ajánlott formája, hogy az első héten léböjtöt, a második és harmadik héten dánieli böjtöt tartsunk, de ennek formáját minden gyülekezet és böjtöt vállaló testvér szabadságban és felelősen az Úrtól vegye el! Lehetőség van arra, hogy az ima és böjti időszak alatt kapott látásokat, megtapasztalásokat közzétegyük, és folyamatosan kapcsolatot tartsunk az erre a célra az előző hasonló összefogás során létrehozott információs weboldalon: imabojt.blog.hu. A szerkesztői stáb soraiba várja a gyülekezetek információs képviselőit az címen. A háromhetes időszak imatémái a személyes, a gyülekezeti és a nemzeti szükségek betöltését célozzák meg. 1. hét imatémái január Ima és böjt a személyes életünkért és családjainkért Imádkozzunk az Ésa.58,6-14 Igék alapján, hogy felszabaduljon a személyes életünkre nézve a böjt áldása! Imádkozzunk, hogy 01. Összetörjön az életünkön uralkodó bűn igája! (6) 02. Meggyógyuljunk a szervezetünkben uralkodó minden betegségből! (8) 03. Felkészüljön az életünk Isten nagyobb kenetének a fogadására! (8,10,14) 04. Fogékonnyá legyünk a Szent Szellem vezetése iránt! (9-11) 05. Megtörjön az életünk fölött uralkodni akaró szegénység igája! (11) 06. Belekerüljünk Isten céljainak fő sodrába! (12) 07. Növekedjen a szükségben levők iránti érzékenységünk és szolgáló készségünk! (7,10) 08. Szellemi életünk folyamatos megújuljon! (14) 09. Szenvedélyes szeretetünkkel képesek legyünk elérni az elveszett embereket! (6,7) 10. A kudarcokból és vereségekből Isten segítsége által gyorsan akarjunk és tudjunk helyreállni! (8,12) 6

7 Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein! Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Ézsa.2,3 21 napos ima és böjt összefogás a magyar eklézsiáért és a nemzetért (2.) 2. hét január Ima és böjt a gyülekezetünkért Imádkozzunk, hogy 01. A gyülekezetben Isten emeljen fel munkásokat az aratásra! 02. A fiatal generáció találja meg Isten szerinti helyét és szolgálatát! 03. A házasságok szeretetben erősödjenek, és a válságban lévő kapcsolatok gyógyuljanak meg! 04. A gyülekezet legyen alkalmas az elveszettek elérésére, fogadására, tanítványozására, kiképzésére és kiküldésére! 05. A helyi gyülekezetek saját imatémái 3. hét január Ima és böjt a Magyar Eklézsiáért és Nemzetért Imádkozzunk, hogy 01. Isten formálja ki bennünk a Jézus főpapi imája szerinti egységet, kölcsönös tiszteletet, megbecsülést, felemelést és harmóniát a magyar eklézsiában! 02. A szegénység ereje megtörjön mind a magyar eklézsiában, mind az egész országban! 03. Erős, hatékony magyar eklézsiáért, amely sóként hatást gyakorol a körülötte lévő egész társadalomra! 04. Az egyházakról szóló új törvény ne gátolja, hanem segítse az evangélium terjedését, Isten Királyságának előmenetelét Magyarországon! 05. Országunk és népünk felemelkedjen szellemileg, erkölcsileg és gazdaságilag! 06. Népünkre ne a széthúzás, hanem az összefogás legyen jellemző! Minden résztvevő gyülekezet saját döntése és lehetősége szerint városonként vagy régiónként január 30-án közös istentiszteletet tart(hat), amelynek célja, hogy építsük a magyar eklézsia egységét, hogy Isten életet és áldást parancsolhasson a nemzetre és meggyógyítsa országunkat! Zsolt.133,1-3 Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor. A részt vevő közösségek nevében: Balla Tibor Tiszta Szív gyülekezet Balogh Ferenc Gödöllői Agapé Gyülekezet Bodó Csaba Solymári Agapé Gyülekezet Czeglédi Szilárd Golgota Gyülekezet Henderson Paul Krisztus Gyülekezet dr. Kováts György Mahanaim Gyülekezet Lakatos János Út Igazság Élet Gyülekezet Mézes László Szabadkeresztyén Gyülekezet Monos Mihály EPK Dávid Sátora Gyülekezet Nagy Bálint Váci Keresztyén Gyülekezet Nemes Pál Katona Pál Perjesi István Petz Zoltán Piszter Ervin Prekopa Vilmos Simon Sándor Süveges Imre Vincze Gábor Dávid Sátora Gyülekezet Dávid Sátora Gyülekezet Lőrinci Agapé Gyülekezet Dávid Hősei Gyülekezet Budapesti Autonóm Gyülekezet Belvárosi Omega Gyülekezet Észak-Pesti Agapé Gyülekezet Omega Hálózat Élő Ige Gyülekezet 7

8 Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein! Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Ézsa.2,3 17. Ima- és Böjti Konferencia dec én (kedd szerda) Budapesten az AGAPE Gyülekezet házában december 28. (kedd): 10:00 órától kb. 20:00 óráig december 29. (szerda): 08:00 órától kb. 20:00 óráig 2.Krón.25,9 Tud az Úr neked annál többet is adni! Amásia királynak száz talentum ezüstöt kellett elengednie (1 ezüst-talentum = 58,93 kg, vagyis ez összesen 5893 kg ezüstöt jelent), hogy ne olyanokkal kössön szövetséget, akiken nincs Isten áldása. Az Úr bátorította a királyt, hogy ha tud elengedni és áldozatot hozni, akkor sokkal nagyobb kárpótlásban részesül. Ezt a szellemi törvényszerűséget ma is megtapasztalhatja mindaz, aki tud áldozatot hozni az Istentől való több reményében. Egy ima és böjti közösségben való aktív részvétel is sok lemondással jár, de Isten népe közül sokan mégis vállalják ezt abban való biztos hitben, hogy ezzel Isten Királyságába fektetnek be, és ez Istentől való többletet szabadít fel az életükre, családjukra, gyülekezetükre és az országukra nézve. Fontos megerősíteni magunkat abban az Isten-képben, hogy a mi Istenünk tökéletes, minden hatalom az Ő kezében van, Ő nem hibázik, szeret bennünket, és Isten az, Aki TUD TÖBBET ADNI. Az Úr vágyat akar gerjeszteni bennünk a többre, a Vele való közösség megélésében, a Szent Szellem erejének megtapasztalásában, a Neki való elkötelezés és szolgálat odaszánásában, a sok és maradandó gyümölcsök termésében. Áttörést munkál a langyosságból, a félszívűségből és a középszerűségből. Fölkínálja a TÖBBET az Ő népének. Az ima- és böjti közösség által ezt az isteni többet kívánjuk megragadni. Látjuk sok hívő testvérünk megrekedt szellemi és lelki életét, gyülekezetek, felekezetek és azok vezetőinek viszálykodását, a nehéz megélhetési lehetőségeket, az országot sújtó árvizeket, belvizeket, a vörösiszap-károkat, az erkölcstelenség terjedését, az emberi közömbösséget, Isten népének sok féle erőtlenségét, a kisebb gyülekezetek szolgálatát nehezíteni akaró törekvéseket, mégis reménység van a szívünkben, mert tudjuk, hogy az Úr reményteljes, jó jövőt készített az Ő népének. Szeretettel hívunk a 17. Ima- és Böjti összefogásra mindazokkal együtt, akik hiszik, hogy mindezekből van kitörési és továbblépési lehetőség Jézus Krisztusban, Aki tud és akar is TÖBBET ADNI ennél. (A szolgáló és szervező testvérek nevében: Perjesi István) Szerdán, december 29-én a Dávid Sátora Gyülekezete szolgál a dicsőítésben a konferencia ideje alatt kérünk, ha teheted, gyere el, és dicsőítsd velünk együtt az Urat, a Mindenség Urát és Teremtőjét, a Fenséges Királyt, az Örökkévaló és Mindenható Istent! Mindenkit szeretettel vár a házigazda gyülekezet! Szilveszteri Ünnepi Istentisztelet fiataloknak és idősebbeknek is! december 31-én pénteken 20:30-tól A Lehetőségek Házában közösen gyülekezet fiataljaival együtt. Visszatekintés hálaadással Előretekintés prófétai kijelentések, látások medrében Mindenkit szeretettel várunk! u.i. Mit hozz magaddal? Kérlek, hogy ha van rá lehetőséged, akkor Yvette-tel és M.Vikivel egyeztesd (üdítő, édes vagy sós süti, vagy sültmalac, esetleg hizlalt ökör, vagy egy kis pezsgő Yvette és M.Viki a főkoordinátor természetesen a zserbót és a beiglit sem felejtsétek el! ) Németh Yvette: ; Maczucza Viki:

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2011. február 27. HÍRLEVÉL 10. évfolyam 461. szám Programok: Jövő héten szerdán, 03. 02-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában. Mindenkit

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 3. évfolyam 153. szám www.davidhosei.hu 2011. június 4. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet 2013. május 05. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 575. szám Programok: Jövő héten szerdán, 05. 08-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, ) Mindenkit szeretettel várunk! ---------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2013. május 12. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 576. szám Programok: Jövő héten a Házicsoportok kivételesen Pénteken, 05. 17-én lesznek, ½ 6-tól: Helyszínek: Juhász Rolandéknál

Részletesebben

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké Aliansz imahét 2007. január 7-14. Magyar Evangéliumi Aliansz Cím: 1091 Budapest Kálvin tér 7. Tel/fax: +36-1-217 3775 E-mail: aliansz@enternet.hu, www.aliansz.hu

Részletesebben

Süveges Imre: Testületi imádság MÁR az ÚJAT cselekszem Szolgálatra Felkészítő Szeminárium Lehetőségek Háza, 2013. október 20.

Süveges Imre: Testületi imádság MÁR az ÚJAT cselekszem Szolgálatra Felkészítő Szeminárium Lehetőségek Háza, 2013. október 20. Süveges Imre: Testületi imádság MÁR az ÚJAT cselekszem Szolgálatra Felkészítő Szeminárium Lehetőségek Háza, 2013. október 20. vasárnap-09 Isten nem sablonokban gondolkodik, viszont minden helyzetre van

Részletesebben

Suchné S. Ilona Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email:info.judaoroszlanja@gmail.com

Suchné S. Ilona Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email:info.judaoroszlanja@gmail.com Suchné S. Ilona Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email:info.judaoroszlanja@gmail.com 1 A 2008-as év első prófétai beszédei és az első kijelentései, amelyekre azt mondta a Szent Szellem, hogy nyilvánosan

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 5. szám 2010. December, Karácsony Ünnepe Megjelent a mi Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. Jézus Krisztus

Részletesebben

avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila

avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email:info.judaoroszlanja@gmail.com Tel:

Részletesebben

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető...

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető... 2011 1 Az Omega Hálózat élete Tartalomjegyzék Előszó............................................. Mindenre van erőm szótanulmány......................... Porcelán utcai plántálásról, bevezető.........................

Részletesebben

- aki elkezdi és be is fejezi -

- aki elkezdi és be is fejezi - Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-70 / 352 9739 Tel: 06-30 / 828 5546 - aki elkezdi és be is fejezi - Mindenek előtt hadd kezdjem azzal,

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Mikor várható az ébredés?

Mikor várható az ébredés? Kedves Imádkozók! Megosztunk veletek néhány gondolatot Charles G. Finney: Az ébredéshez vezető út című írásából (5. 17. és 18. oldal). Mikor várható az ébredés? Akkor lehet ébredésre számítani, ha már

Részletesebben

A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29.

A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29. A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29. Halleluja! Dicsérjük az Urat. Köszönjük, drága Szent Szellem, a Te jelenlétedet, a Te munkáidat,

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2.

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. szeptember 06. Köszönjük Atyám az Úr Jézust! Köszönjük a csodatévő erők munkáit a Szent Szellemed által. Magasztaljuk az Úr Jézus Krisztust a

Részletesebben

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Ezek a gondolatok Pállal és Jeruzsálemhez fűződő kapcsolatával sok idő elteltével kerültek felszínre. Ez a bibliatanulmányozás nem tud végleges választ adni olyan fontos

Részletesebben

A HUSZONHARMADIK ZSOLTÁR

A HUSZONHARMADIK ZSOLTÁR 23. ZSOLTÁR ISTEN - A ZSOLTÁR ÍRÓJÁNAK PÁSZTORA Dávid zsoltára 1. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 2. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 3. Lelkemet megvidámítja,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata örömhírlap 18. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2013. Húsvét A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Örömhír 1 Bizonyságtétel 1. 3 Bizonyságtétel 2. 5 Bizonyságtétel 3. 6 Baba-mama

Részletesebben

Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com

Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com az új templomban Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com 1 Ez a könyv sorozatban a hetedik, és a Szent háború után következik. Tulajdonképpen a 2012-es

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26. GYÜLEKEZETI HÍRADÓ N 2007. III. - 26. HÍREK TANULMÁNYOK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE HOGYAN TOVÁBB? tartalom Bevezető Folytassuk az imádkozást kitartóan és

Részletesebben