2. évfolyam 130. szám december 25. Ezen a héten ide várunk: Az Úr Jézus áldása, békessége legyen Rajtad, családodon ezekben a napokban!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. évfolyam 130. szám 2010. december 25. Ezen a héten ide várunk: Az Úr Jézus áldása, békessége legyen Rajtad, családodon ezekben a napokban!"

Átírás

1 DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET istentisztelet: 2. évfolyam 130. szám december 25. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová ez a folyó bement. Ezé.47,9 Ezen a héten ide várunk: Az Úr Jézus áldása, békessége legyen Rajtad, családodon ezekben a napokban! Ézsa.9,6-7 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az Ő vállán lesz, és hívják nevét: Csodálatosnak ( Csodákkal teli -nek), Tanácsosnak, Erős Istennek, Örökkévalóság Atyjának, Békesség Fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és Királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A Seregek Urának buzgó szerelme műveli ezt! Tud az Úr többet is adni. 2.Krón.25,9 17. Ima és Böjt Konferencia dec én (kedd szerda) Budapesten az AGAPE Gyülekezet házában december 28. (kedd): 10:00 órától 20:00 óráig december 29. (szerda): 08:00 órától 20:00 óráig További részletek a 7. oldalon. Mindenkit szeretettel vár a házigazda gyülekezet! Szilveszteri Ünnepi Istentisztelet Székesfehérváron december 31 én pénteken 20:30 tól A Lehetőségek Házában közösen gyülekezet fiataljaival együtt. Visszatekintés hálaadással Előretekintés prófétai kijelentések, látások medrében Mindenkit szeretettel várunk! További részletek a 8. oldalon. Gyertek menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az Ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein! Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr Beszéde Ézsa.2,3 Szeretettel hívunk és várunk az első újévi istentiszteletünkre január 2-án vasárnap 16 órakor a NIVÁK épületében. 1

2 Kőfalaidra, Eger, őrizőket állítottam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot Neki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Isten Királyságát Egerben. Ézsa.62,6-7 Aktuális ima és böjt témák - MEGNYITÁSRA VÁRÓ KAPUK - ÁTTÖRÉSRE VÁRÓ TERÜLETEK Hálaadás a 2010 es évben már eddig megtapasztalt imameghallgatásokért, - Melinda gyógyulása - Daniért és Naómiért - Böbe munkahelyéért - Vali lakásának eladásáért - Barni felvételiéért - Lilla kollégiumi elhelyezése - Gyógyulásokért - Stb. mindaz, ami csak a szívedben felfakad hálaadás - győzelmekért Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal! (Zsolt.65,12) Kapu Rádió beindulásáért a szükséges anyagi forrásokért, a Rádió január 15 ei beindulásának előkészítéséért Új emberek, házaspárok megerősödéséért, gyülekezetbe beépüléséért, Isten Királyságáról kijelentés a szívekbe Évvégi Ima Böjt Napokért (2010. december Budapest) közbenjáró szívek együttmozdulásáért (nem csak pásztorok!) Munkahelyekért Horváth Tibor, Böbe, M. Vali 2011 es évért prófétai kijelentések, látások a jövő évre. Székesfehérváron a Lehetőségek Házában levő több gyülekezet közös szilveszteri összejöveteléért Szent Szellem ereje hálaadás; prófétai kijelentések a jövőre; öröm; az Atya szeretete 2

3 SzemFüles És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei Petz Renáta: Merre jársz? Az út, amin járunk nap mint nap, meghatározza, hogy merre felé haladunk, hogy milyen célba fogunk megérkezni. Az előttünk levő cél meghatározza, hogy milyen úton kell járjunk és az út, amin járunk, az megmutatja, hogy milyen cél felé tartunk. Ézsa.55,9 Mert amint magasabbak az egek a földnél, ugyanúgy magasabbak az Én útjaim a ti útjaitoknál, és az Én gondolataim a ti gondolataitoknál! Ám.4,13 Mert íme, aki hegyeket alkotott és a szelet teremtette, és aki megjelenti az embernek az Ő gondolatát, aki a hajnalt sötétséggé változtatja és a Föld magaslatain lépdel: az Úr Ő, a Seregeknek Istene az Ő neve. És milyen jó, hogy most mi már mondhatjuk, hogy igen, Uram, a Te útjaid magasan vannak, a gondolataid mennyei gondolatok, és ez nem idegen tőlem, hiszen Krisztussal együtt megfeszíttettem és most már nem én élek, nem az én gondolataim szerint, hanem ezt az életet, amit ebben a testben élem, a Te hited által élem. A Te gondolataid, a Te terveid, a szíved, a Te látásod szerint, a Te útjaidon. Ezért lerontunk minden okoskodást, minden magaslatot, előítéletet, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen Krisztusnak (2.Kor.10,5). És így a Te gondolataid lesznek a mieink és a Te útjaidon járunk. Az Úr Jézus Krisztus lehetővé tette, hogy az Ő igazságában járjunk és az Ő igazságává váljunk, mert Ő lett nekünk igazságul (1.Kor.1,30 Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. ). Belehelyezett Önmagába, elrejtett az Ő hajlékában, jelenlétében bennünket, és az Ő magas helyeire állított minket, és megtanít azokon a magasan helyeken az Ő igazságában, az Ő jelenlétében, a Menny valóságában élni, megállni, ott járni és abban mozogni. Zsolt.18,34 Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem. Hab.3,19 Az Úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én magas helyeimen jártat engemet! Ézsa.58,14 Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és Én hordozlak a Föld magaslatain, és azt teszem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt! Az által, hogy megtanulunk az Ő magas helyein megállni, és ott élni, ott járni, így tudjuk az örökségünket birtokba venni. Így tudunk élni azzal a hatalommal, ami érett, örökösi korú fiakként a miénk. Így tudunk odaállni az emberekért, harcolni a szabadulásukért, megoldani a láncaikat, kihívni és kihúzni őket a sötétségből a világosságra, a sátán hatalma alól Isten Királyságába. Mik.1,3-4 Mert íme, kijön az Úr az Ő helyéről, és leszáll és lépdel a földnek magaslatain. És szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint a viasz a tűz előtt, mint a meredekről leszakadó vizek. Magas helyeken jár és magas helyeken járat bennünket is. Az Ő útjai magasabbak az emberek útjainál, minden sötét erő útjainál. Az Ő útjai magasabbak az okkultizmus útjainál, és az Úr, amikor elindul és lépdel a Föld magaslatain, szétmállanak alatta a hegyek, és semmi nem állhat meg előtte. Minden egyenetlen egyenesség lesz, minden fal ledől, amikor Ő megjelenik. Előtte minden meghajol és az Ő jelenlétében minden az Ő dicsőségét zengi. 3

4 KözelJövő Közel hozzád a beszéd, a szádban, a szívedbenvan: a hit beszéde,amit mi hirdetünk. Róm10,8 Nemes Pál múlt heti Hírlevélhez írt levele (1.) Vásárlások, buszozások, autózások, dugók, sorbanállás, tömeg, pénztárak, legrövidebb út, hogyan érek oda leghamarabb, már megint dugó, várakozás, ajándéklista, bevásárlólista, elérem, bezár az üzlet, jó felé megyek? Persze, egyből rávágjuk ez a 'szeretet ünnepe' Vajon milyenek az útjaink ezekben a napokban? Te vajon "Merre jársz?" néhány sor a Hírlevélből: "Az út, amin járunk nap mint nap, meghatározza, hogy merre felé haladunk, hogy milyen célba fogunk megérkezni. Az előttünk levő cél meghatározza, hogy milyen úton kell járjunk, az út pedig, amin járunk, megmutatja, milyen cél felé tartunk." Jézus önmagát így határozza meg: "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet " Igen, de ha Ő az Út, akkor hová vezet ez az Út? Ján.14,5-6 "Mondta neki Tamás: Uram, nem tudjuk, hogy hová mész; milyen módon tudhatnánk azért az utat? Mondta neki Jézus: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam." Igen, az Atyához! Ha a megfelelő úton járunk, akkor a megfelelő célba is érünk. Ahogy 'Jézus Krisztus-módon', 'Őbenne' járunk, vagyis Ő az Út, amelyen járunk, akkor az Atyához érünk, odajutunk. Ő az Út - vagyis oda lépek, ahová Jézus. Arra megyek, amerre Jézus. Azt teszem, amit Jézus, azt mondom, amit Jézus. Ha Ő megáll, én is megállok. Ha Ő siet, én is sietek - ami számára fontos, az nekem is fontos, már azok motiválnak, amelyek Jézust, s akkor azt veszem észre, hogy valahová eljutottam. Valahova ez az Út elvezetett. 5

5 KözelJövő Közel hozzád a beszéd, a szádban, a szívedbenvan: a hit beszéde, amit mi hirdetünk. Róm10,8 Nemes Pál múlt heti Hírlevélhez írt levele (2.) Itt vagyok. Eljutottam az Atyához, bejutottam az Ő szeretetébe. Kijelentést, látást, képet kaptam, hogy ki is a Teremtő, a Mindenható, az Örökkévaló, ki is vagyok én, és ki is az én számomra Ő, Ő az én Mennyei Atyám! Belekerültem a Mennyei Atya családjába, s én az Ő kedvenc gyermeke vagyok Egyszerűen, ahogy Jézus/ az Út elvezetett az Atyához - ez az Út, s a Cél is - szeretettel töltött be. Nem parancsból, hanem a szívemből fakadóan szeretem Őt teljes szívemből, teljes elmémből, teljes lelkemből és minden erőmből. És ahogyan Ezen az Úton járok, ráébredek, hogy szeretem az Utat/ Jézust, szeretem a Célt/ Mennyei Atyát, de közben látom, hogy szeretem a Mennyei Atya Családját is, hiszen most már az én családom! A Testvérek szeretem őket! S mindezt a Szent Szellem végezte el bennem, mert betöltött. Már új szívem van, amely képes szeretni. Ezen új szív számára már az fontos, ami Neki Szeretem Isten népét! Szeretem Isten Szellemi Házát, az Eklézsiát, minden egyes Élő Követ benne! Egyszerűen Krisztus szeretete szorongat, hogy azt tegyem , ami ezt a Szellemi Házat azzá teszi, amit/ akit az Atya a szívében már kigondolt, eltervezett. Történelmi időszakban élünk. Talán nem is tudatosodik ez olykor Igen Ma egyik napról a másikra változnak a törvények, változnak a jogszabályok, változnak a hatóságok, változnak a jogok, változnak a kötelezettségek, változnak a lehetőségek, változnak a körülmények de csak a 'NAP ALATT' Mert mindezekben mégis vannak biztos pontok Van persze olyan út, amelyen könnyen el lehet tévedni Péld.14,12 "Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, de vége a halálba vezet." De van olyan út, amelyen nem fogsz eltévedni soha. Ésa.35,7 "És lesz ott ösvény és út, és azt a szentség útjának hívják: tisztátalan nem megy át rajta; hiszen csak az övék az; aki ezen az úton jár, még a bolond se téved el." Az Úr természetfölötti ereje, szeretete érintsen meg, töltsön be ezekben a napokban is, hogy Ezen az Úton járjunk, és másokat is Erre az Útra segítsünk hiszen Ezen az Úton még a bolond sem téved el! Örömteli, győztes és békességes napokat! szeretettel Pali 6

6 Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein! Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Ézsa.2,3 21 napos ima és böjt összefogás a magyar eklézsiáért és a nemzetért Kedves Testvérünk és Szolgatársunk! Szeretettel hívunk Téged és Közösséged tagjait is január ig tartó, háromhetes imaés böjt összefogásra, melynek célja, hogy városainkban, falvainkban és nemzetünkben Isten az Ő népét megtisztítsa, felruházza szeretettel és erővel, hogy hatékonyan tanúskodjon Jézus Krisztusról, és Isten meggyógyítsa országunkat, népünket (2.Krón.7,14). Minden városban és térségben a gyülekezetek maguk döntik el és szervezik meg az imádkozások formáját és azt, hogy összefognak-e más gyülekezetekkel közös imaösszejöveteleket tartva a háromhetes időszakban. A helyi gyülekezeti és térségi viszonyokat ismerve a gyülekezetek az ajánlott imatémákat látásaik és szükségeik szerint bővítik tovább. A böjt ajánlott formája, hogy az első héten léböjtöt, a második és harmadik héten dánieli böjtöt tartsunk, de ennek formáját minden gyülekezet és böjtöt vállaló testvér szabadságban és felelősen az Úrtól vegye el! Lehetőség van arra, hogy az ima és böjti időszak alatt kapott látásokat, megtapasztalásokat közzétegyük, és folyamatosan kapcsolatot tartsunk az erre a célra az előző hasonló összefogás során létrehozott információs weboldalon: imabojt.blog.hu. A szerkesztői stáb soraiba várja a gyülekezetek információs képviselőit az címen. A háromhetes időszak imatémái a személyes, a gyülekezeti és a nemzeti szükségek betöltését célozzák meg. 1. hét imatémái január Ima és böjt a személyes életünkért és családjainkért Imádkozzunk az Ésa.58,6-14 Igék alapján, hogy felszabaduljon a személyes életünkre nézve a böjt áldása! Imádkozzunk, hogy 01. Összetörjön az életünkön uralkodó bűn igája! (6) 02. Meggyógyuljunk a szervezetünkben uralkodó minden betegségből! (8) 03. Felkészüljön az életünk Isten nagyobb kenetének a fogadására! (8,10,14) 04. Fogékonnyá legyünk a Szent Szellem vezetése iránt! (9-11) 05. Megtörjön az életünk fölött uralkodni akaró szegénység igája! (11) 06. Belekerüljünk Isten céljainak fő sodrába! (12) 07. Növekedjen a szükségben levők iránti érzékenységünk és szolgáló készségünk! (7,10) 08. Szellemi életünk folyamatos megújuljon! (14) 09. Szenvedélyes szeretetünkkel képesek legyünk elérni az elveszett embereket! (6,7) 10. A kudarcokból és vereségekből Isten segítsége által gyorsan akarjunk és tudjunk helyreállni! (8,12) 6

7 Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein! Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Ézsa.2,3 21 napos ima és böjt összefogás a magyar eklézsiáért és a nemzetért (2.) 2. hét január Ima és böjt a gyülekezetünkért Imádkozzunk, hogy 01. A gyülekezetben Isten emeljen fel munkásokat az aratásra! 02. A fiatal generáció találja meg Isten szerinti helyét és szolgálatát! 03. A házasságok szeretetben erősödjenek, és a válságban lévő kapcsolatok gyógyuljanak meg! 04. A gyülekezet legyen alkalmas az elveszettek elérésére, fogadására, tanítványozására, kiképzésére és kiküldésére! 05. A helyi gyülekezetek saját imatémái 3. hét január Ima és böjt a Magyar Eklézsiáért és Nemzetért Imádkozzunk, hogy 01. Isten formálja ki bennünk a Jézus főpapi imája szerinti egységet, kölcsönös tiszteletet, megbecsülést, felemelést és harmóniát a magyar eklézsiában! 02. A szegénység ereje megtörjön mind a magyar eklézsiában, mind az egész országban! 03. Erős, hatékony magyar eklézsiáért, amely sóként hatást gyakorol a körülötte lévő egész társadalomra! 04. Az egyházakról szóló új törvény ne gátolja, hanem segítse az evangélium terjedését, Isten Királyságának előmenetelét Magyarországon! 05. Országunk és népünk felemelkedjen szellemileg, erkölcsileg és gazdaságilag! 06. Népünkre ne a széthúzás, hanem az összefogás legyen jellemző! Minden résztvevő gyülekezet saját döntése és lehetősége szerint városonként vagy régiónként január 30-án közös istentiszteletet tart(hat), amelynek célja, hogy építsük a magyar eklézsia egységét, hogy Isten életet és áldást parancsolhasson a nemzetre és meggyógyítsa országunkat! Zsolt.133,1-3 Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor. A részt vevő közösségek nevében: Balla Tibor Tiszta Szív gyülekezet Balogh Ferenc Gödöllői Agapé Gyülekezet Bodó Csaba Solymári Agapé Gyülekezet Czeglédi Szilárd Golgota Gyülekezet Henderson Paul Krisztus Gyülekezet dr. Kováts György Mahanaim Gyülekezet Lakatos János Út Igazság Élet Gyülekezet Mézes László Szabadkeresztyén Gyülekezet Monos Mihály EPK Dávid Sátora Gyülekezet Nagy Bálint Váci Keresztyén Gyülekezet Nemes Pál Katona Pál Perjesi István Petz Zoltán Piszter Ervin Prekopa Vilmos Simon Sándor Süveges Imre Vincze Gábor Dávid Sátora Gyülekezet Dávid Sátora Gyülekezet Lőrinci Agapé Gyülekezet Dávid Hősei Gyülekezet Budapesti Autonóm Gyülekezet Belvárosi Omega Gyülekezet Észak-Pesti Agapé Gyülekezet Omega Hálózat Élő Ige Gyülekezet 7

8 Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein! Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Ézsa.2,3 17. Ima- és Böjti Konferencia dec én (kedd szerda) Budapesten az AGAPE Gyülekezet házában december 28. (kedd): 10:00 órától kb. 20:00 óráig december 29. (szerda): 08:00 órától kb. 20:00 óráig 2.Krón.25,9 Tud az Úr neked annál többet is adni! Amásia királynak száz talentum ezüstöt kellett elengednie (1 ezüst-talentum = 58,93 kg, vagyis ez összesen 5893 kg ezüstöt jelent), hogy ne olyanokkal kössön szövetséget, akiken nincs Isten áldása. Az Úr bátorította a királyt, hogy ha tud elengedni és áldozatot hozni, akkor sokkal nagyobb kárpótlásban részesül. Ezt a szellemi törvényszerűséget ma is megtapasztalhatja mindaz, aki tud áldozatot hozni az Istentől való több reményében. Egy ima és böjti közösségben való aktív részvétel is sok lemondással jár, de Isten népe közül sokan mégis vállalják ezt abban való biztos hitben, hogy ezzel Isten Királyságába fektetnek be, és ez Istentől való többletet szabadít fel az életükre, családjukra, gyülekezetükre és az országukra nézve. Fontos megerősíteni magunkat abban az Isten-képben, hogy a mi Istenünk tökéletes, minden hatalom az Ő kezében van, Ő nem hibázik, szeret bennünket, és Isten az, Aki TUD TÖBBET ADNI. Az Úr vágyat akar gerjeszteni bennünk a többre, a Vele való közösség megélésében, a Szent Szellem erejének megtapasztalásában, a Neki való elkötelezés és szolgálat odaszánásában, a sok és maradandó gyümölcsök termésében. Áttörést munkál a langyosságból, a félszívűségből és a középszerűségből. Fölkínálja a TÖBBET az Ő népének. Az ima- és böjti közösség által ezt az isteni többet kívánjuk megragadni. Látjuk sok hívő testvérünk megrekedt szellemi és lelki életét, gyülekezetek, felekezetek és azok vezetőinek viszálykodását, a nehéz megélhetési lehetőségeket, az országot sújtó árvizeket, belvizeket, a vörösiszap-károkat, az erkölcstelenség terjedését, az emberi közömbösséget, Isten népének sok féle erőtlenségét, a kisebb gyülekezetek szolgálatát nehezíteni akaró törekvéseket, mégis reménység van a szívünkben, mert tudjuk, hogy az Úr reményteljes, jó jövőt készített az Ő népének. Szeretettel hívunk a 17. Ima- és Böjti összefogásra mindazokkal együtt, akik hiszik, hogy mindezekből van kitörési és továbblépési lehetőség Jézus Krisztusban, Aki tud és akar is TÖBBET ADNI ennél. (A szolgáló és szervező testvérek nevében: Perjesi István) Szerdán, december 29-én a Dávid Sátora Gyülekezete szolgál a dicsőítésben a konferencia ideje alatt kérünk, ha teheted, gyere el, és dicsőítsd velünk együtt az Urat, a Mindenség Urát és Teremtőjét, a Fenséges Királyt, az Örökkévaló és Mindenható Istent! Mindenkit szeretettel vár a házigazda gyülekezet! Szilveszteri Ünnepi Istentisztelet fiataloknak és idősebbeknek is! december 31-én pénteken 20:30-tól A Lehetőségek Házában közösen gyülekezet fiataljaival együtt. Visszatekintés hálaadással Előretekintés prófétai kijelentések, látások medrében Mindenkit szeretettel várunk! u.i. Mit hozz magaddal? Kérlek, hogy ha van rá lehetőséged, akkor Yvette-tel és M.Vikivel egyeztesd (üdítő, édes vagy sós süti, vagy sültmalac, esetleg hizlalt ökör, vagy egy kis pezsgő Yvette és M.Viki a főkoordinátor természetesen a zserbót és a beiglit sem felejtsétek el! ) Németh Yvette: ; Maczucza Viki:

2. évfolyam 128. szám 2010. december 11. Ezen a héten ide várunk: Hősök Reggeli ima-hadjárata

2. évfolyam 128. szám 2010. december 11. Ezen a héten ide várunk: Hősök Reggeli ima-hadjárata DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 128. szám 2010. december 11. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk: Az újévi első istentisztelet Egerben: 2012. január 7-én szombaton 16 órakor

Ezen a héten ide várunk: Az újévi első istentisztelet Egerben: 2012. január 7-én szombaton 16 órakor 3. évfolyam 183. szám www.davidhosei.hu 2011. december 31. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 4. évfolyam 199. szám www.davidhosei.hu 2012. április 21. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE 3. évfolyam 156. szám www.davidhosei.hu 2011. június 25. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET HÁZICSOPORT A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE. Hősök Hajnali ima-hadjárata

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET HÁZICSOPORT A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE. Hősök Hajnali ima-hadjárata 4. évfolyam 202. szám www.davidhosei.hu 2012. május 12. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

3. évfolyam 131. szám 2011. január 2. Ezen a héten ide várunk: Hősök Reggeli ima-hadjárata

3. évfolyam 131. szám 2011. január 2. Ezen a héten ide várunk: Hősök Reggeli ima-hadjárata DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 3. évfolyam 131. szám 2011. január 2. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a víz

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Szeretettel hívunk a 18. Ima- és Böjti összefogásra (A szolgáló és szervező testvérek nevében: Perjesi István) MINDENKINEK SZÉKESFEHÉRVÁRON!

Szeretettel hívunk a 18. Ima- és Böjti összefogásra (A szolgáló és szervező testvérek nevében: Perjesi István) MINDENKINEK SZÉKESFEHÉRVÁRON! 3. évfolyam 182. szám www.davidhosei.hu 2011. december 25. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 4. évfolyam 185. szám www.davidhosei.hu 2012. január 14. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 3. évfolyam 148. szám www.davidhosei.hu 2011. április 30. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Szabó J. Róbert lelkipásztor KÉRD, ÉS KÜLDD! Alapige: Máté 9,35-38. Bevezetés

Szabó J. Róbert lelkipásztor KÉRD, ÉS KÜLDD! Alapige: Máté 9,35-38. Bevezetés Szabó J. Róbert lelkipásztor KÉRD, ÉS KÜLDD! Alapige: Máté 9,35-38. Bevezetés Itt az új év, és én még mindig a régi vagyok. Vagy küzdök, vagy ebbe még idén belehalok. írta rövid versében egy kortárs költőnő.

Részletesebben

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE 3. évfolyam 167. szám www.davidhosei.hu 2011. szeptember 10. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

2. évfolyam 114. szám 2010. szeptember 4.

2. évfolyam 114. szám 2010. szeptember 4. 2. évfolyam 114. szám 2010. szeptember 4. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk: Hősök Hajnali ima-hadjárata

Ezen a héten ide várunk: Hősök Hajnali ima-hadjárata DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 3. évfolyam 137. szám 2011. február 13. É LŐ F OLYÓ I RAT A DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

2. évfolyam 119. szám 2010. október 9.

2. évfolyam 119. szám 2010. október 9. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 119. szám 2010. október 9. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a víz

Részletesebben

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes Isten a minta-adó Az adás krisztusi identitásunk alapja (adással kapcsolatos szavak több mint kétezerszer fordulnak elő a Bibliában)..megvizsgáljátok,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET. 2012. április 8-án szombaton 16 órakor

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET. 2012. április 8-án szombaton 16 órakor 4. évfolyam 196. szám www.davidhosei.hu 2012. március 31. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

2. évfolyam 127. szám 2010. december 4. Ezen a héten ide várunk: Hősök Reggeli ima-hadjárata

2. évfolyam 127. szám 2010. december 4. Ezen a héten ide várunk: Hősök Reggeli ima-hadjárata DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 127. szám 2010. december 4. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET III. évfolyam 1. szám Január, Február, Március Örömöd teljes legyen Jézus Krisztusban! Ujjong Ujjong a szívem neked Istenem, mikor a Bibliát a kezembe veszem, s olvasni

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. A bűnbánathoz szükségszerűen hozzátartozik az, hogy őszintén

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 3. évfolyam 154. szám www.davidhosei.hu 2011. június 11. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk: 2012. május 11-13. péntek 18:00 órától vasárnap 14:00 óráig. Székesfehérvár, Lehetőségek Háza (Részletek a 11.

Ezen a héten ide várunk: 2012. május 11-13. péntek 18:00 órától vasárnap 14:00 óráig. Székesfehérvár, Lehetőségek Háza (Részletek a 11. 4. évfolyam 201. szám www.davidhosei.hu 2012. május 5. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

2. évfolyam 117. szám 2010. szeptember 25.

2. évfolyam 117. szám 2010. szeptember 25. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 117. szám 2010. szeptember 25. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez

Részletesebben