TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok"

Átírás

1 Bor162.qxd :13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: Kedd: 7.00 Szerda: Csütörtök: 7.00 Péntek: Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap ig. IRODAI SZOLGÁLAT PLÉBÁNIÁNKON: hétfõ és péntek kedd és szerda 9-11 AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁN- DÉKAI - FEBRUÁR - Hogy a pszichikailag hátrányos helyzetûeket ne szorítsuk az élet peremére, hanem tartsuk tiszteletben, és szeretettel segítsük õket abban, hogy méltó módon éljék fizikai és társadalmi állapotukat. - Hogy az Istennek szentelt élet intézményei, amelyek a missziós országokban annyira virágzanak, felfedezzék missziós dimenziójukat, és az evangéliumi tanácsok gyökeres választásához hûen, nagylelkûen tanúsítsák és hirdessék Krisztust a világ végsõ határáig. KÖSZÖNJÜK, hogy anyagilag is támogatja Egyházát! Személyesen is megteheti az irodában, csekket is kérhet, vagy átutalással... Plébániánk számlaszáma: IEB Következõ számunk március 16-án, Virágvasárnap jelenik meg. A lapba szánt írásokat március 2-ig kérjük eljuttatni a szerkesztõséghez. Köszönjük! VELED ÉS FELÉD - A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlõrinc - Havanna lakótelep 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6. Tel/fax: Honlapunk: Felelõs kiadó: Tóth Bertalan A lapot szerkeszti a Média Munkacsoport - N A G Y B Ö J T - ELED ÉS ELÉD TARTALOM: A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlõrinc - Havanna lakótelep XVIII/1. (162.) szám február Tartsatok bûnbánatot és higgyetek az Evangéliumban! - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

2 Vef162.qxd :24 Page 2 VISSZATEKINTÕ A karácsonyi pásztorjátékot a szereplõk és a közönség is nagyon élvezte. Az elõadás után sor került az adventben legbuzgóbbnak mutatkozott gyermekek megjutalmazására is. Veled és Feléd 2 Veled és Feléd 3

3 Vef162.qxd :24 Page 4 VISSZATEKINTÕ Borszentelés Reméljük, az idei évben már sok testvérünk élni fog ezzel a lehetõséggel, és újabb szép hagyomány alakul majd ki plébániai közösségünkben. Köszönjük Istenünk a föld gyümölcseit, a szõlõt és a bort, amellyel megörvendeztetsz minket! Vízkereszt Urunk megjelenésének ünnepén sokan vittek haza a megszentelt vízbõl. Hála a szentelményekért, hiszen ezeken keresztül is sok-sok áldást kaphatunk. Sokszor elég egy keresztvetés a szenteltvízzel, s máris új remény, erõ költözik szívünkbe. Éljünk vele, minél gyakrabban! Családok megáldása Hosszan kígyózó sorba kellett beállniuk az áldásra vágyóknak, mégsem hagyta ki egy család sem. Hála Urunk, hogy kezedbe tehetjük szeretteinket, s tudhatjuk, hogy õrködsz családjaink felett. Köszönjük, hogy Mária, József és Jézus családi élete példát adhat számunkra! Veled és Feléd 4 Szenteltvízhintés Keresztségünkre emlékezhettünk, s újra tudatosíthattuk magunkban: Krisztushoz tartozunk. Bertalan atya néhány testvérünk kíséretében megszentelte a plébánia épületét is, s egyúttal imádkoztunk, hálát adtunk, s az Úr védelmét kértük templomunkra, plébániánkra. Veled és Feléd 5

4 Vef162.qxd :24 Page 6 ÉV VÉGI IFJÚSÁGI ELVONULÁS Baráti együttlét a Mátrában Még október folyamán jelezte Bertalan atya, hogy tervez egy elvonulást nekünk, ifjúsági hittanosoknak. Hamarosan megszületett az idõpont és a helyszín is: a két ünnep között, Mátraházán. Örültünk a lehetõségnek, de aztán megfeledkeztünk róla és így közvetlenül az ünnep elõtt derült ki, hogy a kis ifisekkel együtt csak tucatnyian Buszra várva leszünk. Mindenesetre nagy várakozással indultunk útnak a Mátra festõi szépségû tájaira. Kispapunk, Máriusz testvér lett a vezetõnk, mert az atya csak késõbb érkezett. Hamar eltelt a három nap. Rögtön az elsõ este zsolozsmát imádkoztunk, majd vacsora után hosszabb beszélgetésbe kezdtünk, mialatt szorgalmasan raktuk a fát a cserépkályhába. Viszonylag késõn tértünk nyugovóra, de szombaton annál frissebben ébredtünk, és a reggeli imádság után ellátogattunk Gyöngyösre. Itt Kázmér atya fogadott bennünket - sárisápi születésû és jól ismerte Bertalan atyát - és kedvesen körbevezetett a kolostorban. Most csak annyit, hogy jó néhányszor mondta: errõl majd legközelebb beszélek. Olyan sok látnivaló volt. Ha valaki arra jár, feltétlenül nézzen be a Barátok templomába, amelyet még a török hódoltság alatt is engedtek mûködni. Kázmér atya beszélt arról, hogy a nagy járvány idején hogyan álltak helyt a barátok. Jónéhányan életüket áldozták a betegek ápolása kapcsán. Beszélt saját hivatásáról is. Majd megmutatta a kolostor felújított szárnyát, amelyben tucatnyi csoport- és hittanterem áll rendelkezésre. Megfogalmazódott bennünk, hogy mi is csinosíthatnánk termeinket. Már a buszállomáson csatlakozott hozzánk Gyuri bácsi, hiszen másnap atyának miséznie kellett otthon. A vacsora után õk elbúcsúztak, mi pedig kedélyesen töltöttük el az estét. Elhatároztuk, hogy felmegyünk az ország legmagasabb pontjára. Tettük mindezt mínusz 7 fokos hidegben, de jókedvvel. Vasárnap a helyi kis templomban vettünk részt szentmisén, ahol ministránsaink szolgáltak. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindannyian közelebb kerültünk egymáshoz. Reméljük, lesz még alkalmunk ilyen elvonulásra. - az egyik résztvevõ - Veled és Feléd 6 Játék közben A Barátok templomában A Naphimnusz Park Készül a vacsora A kolostor egyik hittantermében Kázmér atyával Veled és Feléd 7

5 Vef162.qxd :24 Page 8 SZENTÍRÁS ÉVE Kedves Testvérek! Amikor meghirdetünk egy évet, akkor az a cél, hogy egy rég elfeledett, vagy éppen általunk hanyagolt értékre felhívjuk a figyelmet. A 'Biblia Éve' is hasonló célzattal indul. Isten Szavára akarunk jobban odafigyelni. Természetesen elsõsorban rajtunk múlik, mennyire szánjuk rá az idõt és fáradságot, de nemcsak egyéni erõfeszítést kíván tõlünk az esztendõ, hanem a plébánia közösségének is komoly feladata van. Egy külön csapat lesz segítségünkre, hogy ne múljék el nyomtalanul a 2008-as 'Biblia Éve', de néhány dologra már most felhívom a figyelmet. Minden csoport kezdje a közös alkalmait Szentírásolvasással; akár énekkar, akár Rózsafüzér Társulat imádságos alkalma, akár hittanóra, akár karitász megbeszélés. Ez az olvasás nem valami magyarázat, vagy elemzés, 'csak' olvasás. Így kezdõdik az Isten Igéjének méltó helyre állítása közösségeink életében. Legyenek Biblia-olvasó körök. Ilyenkor elolvasunk és feldolgozunk egyegy részletet, megosztva, kinek mit mondott az adott részlet. Nem arról van szó, hogy új értelmet adunk az adott részletnek, hanem a világos magyarázat mellett a személyes üzenetet keressük, azaz aktualizáljuk. Például 'a vihar lecsendesítése' kapcsán nem azt keressük, vajon hogy történt az egész, hanem azt, hogy az én életemben milyen viharokat csendesíthet le az Úr? Természetesen folytatódnak keddenként este 7 órakor a biblikus katekézisek is. Ezekre is várjuk a testvéreket. Fontos, hogy legyen minden családban Szentírás. Érdemes - ha nem lenne - újabb kiadású, katolikus magyarázatokkal ellátott teljes Szentírást beszerezni. Sokféle kedvezmény van ebben az esztendõben. Ebben is szívesen segítünk. A "Szent Negyvennap" megszentelése nemcsak önmegtagadásból áll, hanem lelki elmélyülést is jelent. Az idõbeli lemondásaink több szabadidõt jelentenek. Kevesebb TV-nézés = több Szentírásolvasás. Tûzzük ki célul magunk elé a Szentírás egy könyvének végigolvasását. Folytatódik a 'Vándorevangélium körök' szolgálata is. Ehhez is kapcsolódhatunk. A vasárnapi gyermekrejtvény, a 'TAKI' is segítségünkre lehet a vasárnapi evangélium elmélyítésében, hiszen idõnként utána kell olvasni dolgoknak. A gyermekek így kezdik az ismerkedést. Segítsünk nekik, oldjuk meg együtt a rejtvényt. A felnõttek számára ajánlom az 'Emberhalász' internetes játékot. Láthatjuk, mennyi lehetõség áll rendelkezésünkre. Rajtunk a sor, cselekedjünk! Veled és Feléd 8 A 'Szent Negyvennap' egyúttal a beavató szentségek vételére való közvetlen elõkészület ideje is. Imádkozzunk a készülõdõ testvérekért, valamint keresztszüleikért! Jó alkalom nekünk, e szentségeket korábban felvett embereknek is felszítani a kegyelmet, az 'elsõ szeretetet'. Természetesen a megújulás más téren is szükséges. Ilyen a Szentáldozás rendje - ne lökjük fel a másikat -, vagy a Szentmise után a templomban való beszélgetés kérdése, hogyanja, tapintat az ott esetleg még éppen imádkozni szándékozó testvérek iránt. Ezekrõl is lesz szó, és beszélgetnünk is kell ezekrõl a jövõben. Urunk negyven napos elvonulása nem cél nélküli remeteség, hanem az Atyával való bensõséges kapcsolat megerõsítése volt, miközben megkísértette a Gonoszlélek. Ez a negyven nap hamar elröpül. Minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz. Számolnunk kell azzal is, hogy a Gonosz ebben akadályozni fog; próbatétel ez, az Úrhoz való hûség próbája. Nemcsak az egyént, de a közösséget is próbatétel elé állítja. Megerõsödve jöhetünk ki belõle. A kísértés és próbatétel idején figyeljünk egymásra, legyünk egymás segítségére imával, böjttel, meghallgatással, jó tanáccsal. -TBpl- Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába - Az Újszövetség Könyve elé - Ez a könyv a könyvek könyve, Szegény ember drágagyöngye. Égi harmat lankadtaknak, Világosság földi vaknak. Bölcsességnek arany útja: Boldog, aki rátalál! Szomjas lelkek forrás-kútja, Hol pohárral Krisztus áll. Ez a könyv az örök törvény, Királyon lánc, rabon napfény, Tévelygõnek hívó harang, Roskadónak testvéri hang. Elhagyottnak galambbúgás, Viharvertnek ereszet, Haldoklónak angyalsúgás:,,ne félj: fogd a kezemet'' Gyermeknek is:,,mily szép rege'', Bölcsnek:,,Rejtelmek tengere!'' Fal, - s túl rajta élõ hangok, Köd, s benn zengõ hárfák, lantok. Templomok közt legszebb templom: Csak megnyitom s benn vagyok. Ablakán a Paradicsom Rózsáira láthatok. Minden fakul, minden romlik, Márványvár is összeomlik. Bíborleplek ronggyá málnak, Dicsõségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér porba, Mintha volna élõ lelke!... Ez a könyv a Mózes bokra: Isten szíve dobog benne. Veled és Feléd 9

6 Vef162.qxd :24 Page 10 SZENTÍRÁS ÉVE Veled és Feléd 10 Amit tudni illik a Bibliáról A Szent Könyvekben a Mennyei Atya végtelen szeretettel siet fiai elé, és beszélget velük - állapította meg a II. Vatikáni Zsinat. Ezért az Egyház arra buzdítja a hívõket, hogy a Szentírás gyakori olvasásával ismerjék meg Jézus Krisztust. "Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust." (Szent Jeromos) MI A BIBLIA? Egy 73 könyvbõl álló könyvtár, mely egyetlen kötetben elfér. A legfontosabb, legismertebb és legolvasottabb könyv a világon, mert Isten szavát közvetíti. Az Ószövetség 46, az Újszövetség pedig 27 könyvet tartalmaz. MI ISTEN SZAVA? A Szentírás minden szavával egyetlen szót mond Isten: az Õ egyszülött Igéjét, akiben teljesen kimondja önmagát. A Biblia Isten szavát írásban csak részben tartalmazza. Az megnyilvánul az "egyházi hagyományban", a zsinatokon, a törvényes pásztoraink tanítása által és a liturgiában. Az Egyház az isteni írásokat mindig úgy tisztelte, ahogyan az Úr testét is tiszteli. KI A BIBLIA SZERZÕJE? A szent könyvek megírására Isten embereket választott ki, akiket erejük és képességeik birtokában úgy használt föl, hogy azt foglalják írásba, amit Õ akar közvetíteni számunkra. Az elsõdleges szerzõ tehát Isten, a másodlagos szerzõ az ember. MIKOR ÍRÓDOTT? A Szentírás Krisztus elõtti második évezredtõl Krisztus után 100-ig íródott. Különbözõ helyszíneken készült - Palesztina, Babilónia, Egyiptom, Róma, Korintus stb. - és különbözõ nyelveken (héber, arámi, görög). MEGBÍZHATUNK-E A BIBLIÁBAN? A Palesztinában és a szomszédos országokban végzett ásatások tanúsága szerint a Biblia adatai hitelt érdemelnek. Számos történelmi részlet (idõpontok, helyszínek, szokások) megfelel a történeti valóságnak. A BIBLIA KÉT SZÖVETSÉG Egy régi mondás szerint az Újszövetség az Ószövetségben van elrejtve, az Ószövetség az Újszövetségben tárul fel. Az Ószövetség írásai a Jézus elsõ eljövetele elõtti idõszakra vonatkoznak. Elõképét látjuk benne mindannak, amit Jézus Krisztus beteljesített. Az Újszövetség Jézusról, az õ üzenetérõl és az Egyház kezdeteirõl szól. A BIBLIA KÖZPONTI ÜZENETE A Biblia - a történelemkönyvektõl eltérõen - mindenekelõtt hitrõl való tanúbizonyság, amelyben felfedezhetjük az Atya különleges szeretettervét. Isten terve részeként azt akarja, hogy minden ember egy nagy családot alkosson, ahol szeretetben és békességben él, szabadon a bûntõl, elrejtve az Õ szeretetében, aki minden emberrel baráti szövetséget kötött. Isten minden jóakaratú embert a testvériség és a szeretet vezérelte életre hív. Ennek feltétele a mi részünkrõl a nagylelkûség, az adakozás és a lemondás készsége. A BIBLIA HELYES ÉRTELMEZÉSE A Biblia az Egyház könyve. Az Egyház olyan közösség, mely a lelkipásztorok, a pápa és a püspökök vezetése alatt felfedezi és értelmezi a Szentírás segítségével Isten megváltói mûködését. A Biblia elénk tárja a személyes életünkben jelen lévõ Istent, aki teljes és tökéletes választ ad minden kérdésünkre. Az Egyház által értelmezett Biblia a Szentlélek közbenjárásával a hiteles isteni tanítást nyilatkoztatja ki számunkra. HOGYAN KELL KÖZELÍTENÜNK A SZENTÍRÁSHOZ? Hittel, nem mint emberi beszédhez, hanem Isten beszédéhez. Alázattal, mivel ezek a dolgok el vannak rejtve a bölcsek és okosak elõl és fel lettek fedve a gyermekeknek. Imádságos lélekkel, könyörögve az Úrhoz, hogy világosítson meg bennünket Szentlelkével, és hogy fedje fel nekünk isteni üzenetének titkát. OLVASNI ÉS ÉRTENI A BIBLIÁT A Biblia megértéséhez figyelembe kell vennünk az adott kor általános irodalmi mûfajait és a korabeli gondolkodás-, beszéd- és elbeszélésformákat. A következõ kérdéseket érdemes feltenni az értelmezés során: Ez a bibliai rész mit jelent számomra, hogyan érinti az életemet? Isten ott jelenlévõ szava mit mond? Mit kérdez, milyen választ vár tõlem? A PÉLDABESZÉDEK JELENTÕSÉGE JÉZUS EVANGÉLIUMÁBAN Jézus példabeszédei arra hívják az embert, hogy hagyjon fel önzõ boldogságkeresésével, és tudatosítsa magában, mit jelent Isten országa. Képes legyen felismerni azt a mindennapi életben, és eszerint alakítani gondolatait, tetteit. Veled és Feléd 11

7 Vef162.qxd :24 Page 12 SZENTÍRÁS ÉVE A példabeszédek Isten országát nem úgy mutatják be mint helyet, hanem mint folyamatot. Isten országa az a dicsõséges élet, ahová Isten mindenkit meghív. Aki ide törekszik, a Szentlélek erejében már most is ezt az országot építi. A Biblia Évével, eseményeivel kapcsolatosan az interneten is tájékozódhatunk. Sok érdekesség olvasható pl. a Biblia Évének folyamatosan bõvülõ honlapján: Lelkiismeret vizsgálat a Szentírás évében - Olvasod-e rendszeresen a Szentírást, hogy kapcsolatba kerülj Istennel? - Hittel olvasod-e, vagy csupán történelmi olvasmány, filozófia számodra? - Kéred-e Õt, hogy segítsen megérteni az Igét? - Igyekszel-e, hogy meglásd: milyen üzenete van számodra az adott igeszakasznak? - Döntéseid meghozása elõtt utánajársz-e, van-e az adott témában útmutatás a Szentírásban? - Ismered-e a hitünk alapigazságaival kapcsolatos igei tanításokat? - Veszed-e a fáradságot, hogy a Szentírás egy-egy könyvét, mint egészet is végigolvasd, tanulmányozd? - Tudod-e, mit mond az Ige a mindennapi életünk területeivel (család, munka, Isten-kapcsolat, keresztény közösség, emberi kapcsolatok, bûn, megbocsátás stb.) kapcsolatban? Ezekhez igazítod-e az életed? - Fontosnak tartod-e, hogy "szívedbe vésd", azaz, megjegyezd és megtanuld a fontosabb igeverseket? Tudod-e, melyik szentírási könyvben találod õket? - Az emberek szava elé helyezed-e Isten szavát? Fontosabb-e számodra, mit mond Isten egy-egy témában, mint az emberek? Eszerint cselekszel-e? - Hálás vagy-e Istennek hozzád írott üzenetéért? Megköszönöd-e rendszeresen Neki? ÖKUMENIKUS IMAHÉT Ökumenikus imahét a keresztények egységéért Január 20-án a 1/2 10-es szentmise kezdetén - a korábbi évek hagyománya szerint - az evangélikus lelkész jelenlétében került sor az ökumenikus imahét megnyitására plébániánkon. Az évenkénti januári együtt imádkozás már természetessé vált számunkra. Én magam jó érzéssel gondoltam vissza az elõzõ évek találkozóira, és volt bennem egyfajta várakozás a 100. évfordulóval kapcsolatban. 20-án, vasárnap úgy tûnt nekem, hogy nem nagy a mozgolódás az imahétre közösségünkben. Azonban úgy látszik, másoknál is hasonló emlékek jöttek elõ, mert különösebb szervezés nélkül, a meghirdetett idõpontban szép számmal, 26 fõvel voltunk jelen plébániánkról. Az elsõ összejövetel szokásos módon az evangélikus testvéreknél volt. A felekezetek részérõl elhangzott igehirdetés után, közös imával és énekléssel dicsõítettük az Urat. Az volt az érzésem, hogy akkor, ott megvalósult az egység. Örömmel állapíthattuk meg, hogy nemcsak nálunk történt gyarapodás, szépülés templomunkban, a színes ablakok által, hanem az evangélikus testvéreinknél is történt változás. Náluk pedig, kiegészült az oltár két szárnnyal, ami nagyon szépen illeszkedik a már meglévõ oltárhoz. A második napok a baptisták vártak bennünket, a harmadik nap a Szent István templomban voltunk. A negyedik napon a reformátusoknál gyûltünk össze. Ez az együttlét is mélyen megérintett, és a baptista lelkész mondandójából megragadott, hogy legyünk türelemmel egymás iránt. Az ötödik napról testvéreim elmondásából értesültem, hogy a különbözõ felekezetû fiatalok mûsora igazán méltó, és reményteli befejezése volt a heti programnak. K.P. Veled és Feléd 12 Veled és Feléd 13

8 Vef162.qxd :24 Page 14 ÉLETIGE Az élet igéje, január "Szüntelenül imádkozzatok!" (1Tessz 5,17) A keresztények egységéért végzett ökumenikus imahét idén ünnepli századik évfordulóját. Az elsõ "Imanyolcad a keresztények egységéért" január 18. és 25. között zajlott. Hatvan évvel késõbb, 1968-ban az imahetet közösen készítette elõ a Hit és Egyházszervezet Bizottsága (az Egyházak Ökumenikus Tanácsa részérõl) és a Keresztény Egységtörekvés Tanácsának Titkársága (a Katolikus Egyház részérõl). Azóta immár szokássá vált, hogy összegyûlnek a katolikus és más felekezetû keresztények, és egy közös dokumentumot dolgoznak ki, ami az imahétre vonatkozó javaslatokat tartalmazza. Az idén egy népes ökumenikus csoport választotta ki az igét az Egyesült Államokban, Szent Pálnak a tesszalonikai keresztényekhez írt elsõ levelébõl. Ebben a görög városban éppen csak megszületett egy kicsiny közösség, és Pál szükségét érezte, hogy tagjai között megerõsödjön az egység. Ezért arra buzdította õket, "éljenek békességben", legyenek türelmesek mindenkivel, a rosszért ne fizessenek rosszal, hanem munkálkodjanak egymás és a többiek javán. Arra kérte õket, hogy "szüntelenül imádkozzanak", ezzel is mintegy hangsúlyozva, hogy a keresztény közösségben csak az imaélet segítségével lehet egységben élni. Jézus is imádkozott az övéiért: "Legyenek mindnyájan egy" - ezt kérte Atyjától. "Szüntelenül imádkozzatok!" Miért kell szüntelenül imádkozni? Azért, mert az imádság a személy, az ember lényegi része. Isten képmására lettünk teremtve, olyannak, akivel Isten személyes kapcsolatban áll, és aki képes közösségre lépni vele. Létünk alapvetõ eleme tehát a baráti viszony Istennel: a közvetlen, egyszerû és igaz párbeszéd - ez az imádság. Ez teszi lehetõvé, hogy hiteles személyekké váljunk istengyermekségünk teljes méltóságában. Mivel személyes Isten-kapcsolatra lettünk teremtve, állandó összeköttetésben lehetünk vele, szívünkben a Szentlélektõl kapott szeretettel, és azzal a bizalommal, amivel az ember saját Atyjához fordul. Ez a bizalom ösztönöz, hogy gyakran szóljunk hozzá, hogy mindent elmondjunk neki: a gondolatainkat, a terveinket. Erre a meghitt viszonyra gondolva szinte türelmetlenül várjuk az imádság pillanatait, melyeket a napi munkahelyi és családi kötelezettségeink közepette kiszakítunk, hogy mély kapcsolatba kerüljünk Istennel, akirõl tudjuk, hogy szeret minket. Nemcsak saját szükségleteinkért kell szüntelen imádkoznunk, hanem azért is, hogy osztozzunk Krisztus Testének építésében, és így megvalósuljon Krisztus Egyházának teljes és látható egysége. Olyan titok ez, amibõl akkor sejthetünk meg valamit, ha a közlekedõedényekre gondolunk. Amikor vizet töltünk az egyikbe, a folyadékszint mindegyikben megemelkedik. Ugyanez történik, amikor valaki imádkozik. Az imádságban a lélek Istenhez emelkedik, hogy imádja Õt, és hálát adjon neki. Amikor valaki felemelkedik, a többiek vele emelkednek. "Szüntelenül imádkozzatok!" Hogyan imádkozzunk szüntelenül, különösen, amikor a hétköznapok forgataga magával ragad? Szüntelenül imádkozni nem azt jelenti, hogy szaporítjuk imádságainkat, hanem hogy lelkünkkel és életünkkel Isten felé fordulunk, teljesítjük akaratát: õérte tanulunk, dolgozunk, szenvedünk, pihenünk, és ha kell, érte halunk meg. Olyannyira, hogy még a leghétköznapibb ügyeinket se tudjuk intézni anélkül, hogy vele meg ne beszélnénk. Tevékenységünk így szent cselekménnyé lesz, és imádsággá válik az egész napunk. Segíthet ebben, ha felajánljuk Istennek minden cselekedetünket: "Jézusom, érted, neked teszem"; vagy ha nehézségeink adódnak, tudatosítjuk magunkban: "Mi a fontos? Az, hogy szeresselek téged!" Így minden dolgunkat szeretettel itatjuk át. És szüntelenül imádkozni fogunk, mert szüntelenül szeretünk. Chiara Lubich gondolatai Veled és Feléd 14 Veled és Feléd 15

9 Vef162.qxd :24 Page 16 KERESZTÚT 1. Jézus Pilátus elõtt " szabadon bocsátotta azt, akit lázadásért és gyilkosságért vetettek börtönbe, Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak." Lk 23,35 A bûnös megmenekül, az igaz embert pedig kereszthalálra ítélik. Miért ilyen igazságtalan a világ? Ne rágódjunk a miérteken, inkább kövessük Jézus példáját: Isten kezébe téve önmagát, alázattal fogadja az igazságtalan ítéletet. Ima: Segíts Uram, hogy az igazságtalan helyzeteket is szelíden, alázatosan tudjam fogadni! Segíts, hogy Rád tudjam bízni magam, ahogy Jézus tette! 2. Jézus vállára veszi a keresztet "Õ pedig keresztjét hordozva kiment az úgynevezett Koponyahelyre, amelyet héberül Golgotának neveznek." Jn 19,17 Tudjuk, hogy Jézus bizony hosszú utat tett meg, vállán a súlyos kereszttel. Mi pedig, ha csak rövid ideig tartó próbát is kell elszenvednünk, már lázadozunk: miért? Keressük inkább az Istenhez vezetõ utat a próbákban is, hiszen a Benne bízókat kétség nélkül megtartja a legnehezebb helyzetben is. Ima: Taníts Uram kitartásra, hosszútûrésre! Növeld hitemet, hogy a legsötétebb helyzetben is meg tudjam látni a fényt, s add meg a szükséges erõt a kereszthordozáshoz! 3. Jézus elõször esik el a kereszttel "Megvetett volt, és utolsó az emberek között, fájdalmak férfia és betegség ismerõje, aki elõl elrejtettük arcunkat; megvetett volt és nem becsültük õt." Iza 53,3 Most kicsit képzeljük magunkat az ott bámészkodó tömeg helyébe: álltak, némelyek szánakozva, némelyek dühösen, némelyek gúnyolódó, szitkozódó szavakat kiabálva Mi mit teszünk, amikor szenvedõvel találkozunk? Segítség vagyunk-e számára, vagy csak belevegyülünk a bámészkodó, közömbös tömegbe? Keressük-e a lehetõséget, amivel segíthetünk szenvedõ embertársainkon? Felemeljük-e az elesettet? Ima: Adj Uram szolgáló, érzõ szívet! Add, hogy felismerhessem a körülöttem lévõk szükségeit, s adj bölcsességet, hogy mindenkinek a leghatékonyabban tudjak segíteni! 4. Jézus Édesanyjával találkozik "Ne félj, Mária! fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz õ, a Magasságbéli Fiának fogják hívni, az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége." Lk 1,30-32 Vajon eszébe jutottak-e Máriának ezek a szavak ott, a poros úton? Tudott-e ott is hinni Jézus királyságában? És mi, a hétköznapok rohanásában tudatában vagyunk-e, hogy a Király egyszer majd számon kéri az életünket? Úgy élünk-e, hogy készen álljunk erre? Ima: Segíts Uram, hogy ne csak a jelent - a poros utat - lássam, hanem elõre is tekintsek! Õrizz meg attól, hogy felkészületlen legyek a Veled való találkozás órájában! 5. Cirenei Simon segít vinni Jézus keresztjét " megragadtak egy bizonyos Simont, Cirenébõl valót, aki a mezõrõl jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után." Lk 25, 26 Simon aztán "örülhetett" a váratlan feladatnak! Épp a mezõrõl (ahol valószínûleg reggel óta dolgozott) tartott hazafelé, fáradtan, éhesen és akkor még ez Amikor elõre betervezzünk egy-egy jócselekedetet, akkor nem is olyan nehéz. Idõnket már eleve erre szánjuk. De mi a helyzet, amikor fáradtan tartunk hazafelé, s így ér egy váratlan kérés? Örömmel mondunk-e igent, vagy ürügyet keresünk, hogy kimentsük magunkat? Ima: Uram, add, hogy mindig felismerjem, milyen feladatot akarsz rám bízni. Segíts legyõznöm a fáradságot, a kedvetlenséget, hogy át tudjam venni a keresztet azoktól, akik már nem bírják! 6. Veronika kendõt nyújt Jézusnak "Mert aki szégyell engem és az én igéimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsõségében." Lk 9, 26 Sokan szánakoztak, látva Jézus szenvedéseit, mégis, csupán egy valakit említ a hagyomány, aki tett is valamit. Sokan szimpatizálnak Jézussal ma is, de csak kevesen vannak olyan bátrak, aki radikális keresztény életet mernek élni, szemben az árral menetelni. Ima: Köszönöm Uram, hogy ismerhetlek, hogy szerethetlek! Adj bátorságot, hitet, hogy bármikor, bárki elõtt meg merjem vallani hitemet, meg merjelek vallani Téged! 7. Jézus másodszor esik el a kereszttel "Pedig a mi betegségeinket õ viselte, és a mi fájdalmainkat õ hordozta " Iza 53,4 Tudjuk, hogy Jézus magára vette mindannyiunk bûnét. De tudunk-e arról is, hogy betegségeinket és fájdalmainkat is felvitte a Golgotára? Jézussal lehetõségünk van türelemmel hordozni a betegséget. De lehetõségünk van GYÓGYULNI is! Milyen sokan elfelejtik ezt! Milyen sokan beletörõdnek abba, hogy betegek, hogy gyógyszerektõl függenek évek, évtizedek óta. Lépjünk kicsit elõre a hitben e területen is, és bátran kérjük a Gyógyítótól a gyógyulást! Ima: Uram Jézus, bûneimet és betegségeimet egyaránt magadra vetted. Köszönöm, hogy nemcsak lelkemnek, de testemnek is gyógyítója vagy! Add, hogy amint hittel elveszem kezedbõl a bûnbocsánatot, úgy el tudjam venni a fizikai gyógyulást, emlékezve, hogy súlyos kereszted rész volt ez is! Hála Neked érte! Veled és Feléd 16 Veled és Feléd 17

10 Vef162.qxd :24 Page 18 KERESZTÚT 8. Jézus a síró asszonyokhoz szól "...ne miattam sírjatok! Magatokat és gyermekeiteket sirassátok!" Lk 23,28 Általában úgy mondjuk a nyolcadik állomásnál: Jézus vigasztalja a síró aszszonyokat. Azonban itt nem vigaszról, inkább komoly figyelmeztetésrõl van szó, amely mindnyájunknak szól: ha meg nem térünk, akkor bizony valóban okunk lesz a sírásra. Jobb tehát elõbb sírni magunk miatt, bûneink miatt, és sürgõsen rendezni dolgainkat az Úrral és embertársainkkal! Ima: Adj Uram megtérõ szívet nekem! 9. Jézus harmadszor is elesik a kereszt súlya alatt " Mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, mindenki a maga útjára tért; és az Úr õrá rakta mindnyájunk bûnét." Iza 53,6 Mennyire nehéz tud lenni a megvallatlan bûn! Milyen jó, amikor a gyóntatófülkébõl immár teher nélkül lépünk ki! Ha néhány bûn is ilyen nehéz lehet, mekkora lehetett vajon az egész emberiség bûnének súlya? Hogyan tudta ezt Jézus elhordozni, az elesések után ismét felkelni? Nem foghatjuk fel, de azt tudjuk: az Õ erejét segítségül hívva mi is fel tudunk kelni a mégoly súlyos elesésekbõl is. Ima: Köszönöm Uram, hogy bûneimet hordoztad! Köszönöm, hogy elszenvedted helyettem a büntetést! Köszönöm, hogy ha elesem is, Te azonnal a kezedet nyújtod, hogy mielõbb felkelhessek és tovább mehessek! 10. Jézust megfosztják ruháitól "Ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás, amely így szól: Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek." Jn 19,24 A katonák végtelen közömbösséggel viseltettek a Megváltó iránt. A ruháin civakodtak, aztán kockázni kezdtek. Olyan sokszor belemerülünk mi is a mindennapok teendõibe: földi, elmúló dolgokra tesszük a hangsúlyt. Holott az Üdvözítõ tõlünk is karnyújtásnyira van! Mégsem osztjuk meg Vele dolgainkat, egy-egy gyors ima vagy vasárnapi mise után ismét elfeledkezünk Róla Ima: Bocsáss meg Uram, hogy olyan sokszor elfeledkezem Rólad, jelenlétedrõl! Segíts meglátnom Téged minden napon, minden helyzetben, és add, hogy a mennyei dolgokat mindig a földiek elé tudjam helyezni! 11. Jézust a keresztre szegezik "Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni! A Krisztus, Izrael királya szálljon le most a keresztrõl, hogy lássunk és higgyünk!" Mk 15,31 Nem hívõkkel beszélgetve gyakran elhangzik hasonló megjegyzés: "Ha van Isten, tegyen csodát! Majd akkor hiszek benne." Isten országa azonban fordítva mûködik: elõször van az Istenben való hit, azután jöhetnek a tapaszta- Veled és Feléd 18 latok. Istent a hit cselekvésre indítja, a hitetlenség viszont az ördögnek ad terepet. Higgyünk tehát, még mielõtt meglátnánk a beteljesülést! Ima: Uram, növeld a hitemet! Segíts, hogy ne a láthatókra tekintsek, hanem a Te mindenhatóságodra és szeretetedre! 12. Jézus meghal a kereszten "Jézus pedig hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. Ekkor a templom függönye kettészakadt fölülrõl egészen az aljáig." Mk 15,37-38 A templom függönye választotta el a Szentek Szentjét az egyszerû halandóktól. A függöny mögé csakis a fõpap léphetett be. Az Úr Jézus halálakor Isten saját kezûleg szakította szét ezt az elválasztó falat, jelezvén ezzel: megnyílt az út! Bárki, bármikor bemehet! Felfogjuk-e ezt a hatalmas kiváltságot? Bármikor bemehetünk a világmindenség Urához és "zaklathatjuk" Õt olyan apróságokkal, mint pl. "segíts, Jézusom, hogy elérjem a vonatot" (!) Elképesztõ, nem? Ima: Köszönöm, Uram, hogy bár Királyok királya vagy, mégis olyan közvetlen kapcsolatom lehet Veled, mint legjobb barátommal. Segíts, hogy mindig értékelni tudjam ezt a páratlan lehetõséget, és minél gyakrabban éljek is vele! 13. Jézus testét leveszik a keresztrõl, és Mária ölébe fektetik "Amikor Jézus meglátta anyját és az ott álló tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad!" Jn 19,26 Jézus utolsó szavai voltak ezek Máriához. Nem búcsúzás, hanem feladat: Mária újabb anyaszerepet kap, Jánosnak, s késõbb az Egyháznak anyjává lesz. Óriási hitpróba is volt ez: halott fiának kihûlõ testét karjaiban tartva hinni, hogy lesz feltámadás! Hinni Isten ígéretében! Ima: Uram, segíts, hogy egy-egy halálban, elmúlásban ne csupán a véget, de új kezdetet is lássak. Ne engedd, hogy a fájdalom és reménytelenség uralkodjék el bennem, hanem add, hogy meglássam az új életet, új kezdetet, amelyet Te akarsz kibontani. 14. Jézus testét sírba helyezik "József fogta a testet, begöngyölte tiszta gyolcsvászonba, és betette a sziklába vágott, saját, új sírboltjába." Mt 27,59 Józsefrõl tudjuk, hogy maga is tanítványa volt Jézusnak. Gazdag volt, tehát drága sírboltot, finom gyolcsot adhatott a szeretett Mesternek. A legjobbat, amit adhatott. Mi mit adhatunk Neki? Mi a legjobb, ami tõlünk telik? Idõnkbõl, talentumainkból, anyagi javainkból, szolgálatainkból? Ima: Úr Jézus Krisztus, Te a lehetõ legtöbbet, legjobbat adtad nekem, ami csak lehetõségedben volt. Önmagadat adtad, megmentettél az örök kárhozattól, megnyitottad az ajtót az Atyához. Segíts Uram, hogy cserébe én is mindig a tõlem telhetõ legjobbat, legtöbbet adjam Neked, Érted és embertársaimért! Veled és Feléd 19

11 Vef162.qxd :24 Page 20 LEVÉL Kedves Mindenki! Szeretném ezzel a pár sorral megköszönni mindenkinek, aki imádkozott, imádkozik értem és családomért. Külön szeretném megköszönni azoknak, akik segítettek abban, hogy megkapjam a laptopot. Köszönöm Galicza Éva néninek, aki felvetette az ötletet, mert tudta, hogy anyukámék nem tudják megvenni. Elkezdõdött a gyûjtés Köszönöm azoknak, akik nemcsak imádkoztak értem, hanem pénzt is adtak a számítógépre. Köszönöm Gyuri bácsinak, aki ezt nekem mindig gyûjtögette és odaadta anyukámnak. Sajnos nagyon kevés pénz gyûlt össze (anyu azt mondta, kb ) és már lemondtam arról, hogy lesz egy saját gépem, amikor Molics Feri bácsi közbelépett, és Bertalan atya segítségével közösen megszerezték álmaim gépét. Minden van rajta, aminek én nagyon-nagyon örülök. Azóta rendszeresen tudok az osztálytársaimmal beszélgetni, tájékoztatnak az iskolai fejleményekrõl, és persze sokat játszom. Februárban már csak az lesz a kapocs köztem és a külvilág közt, mert a László kórházba senki sem jöhet be anyun és apun kívül, még Csilla sem, pedig õ a donorom. Köszönök mindent. Kegyelmekkel teli, áldott nagyböjtöt kívánok mindenkinek: Szeretettel: Szabó Norbi (Pocok) TAPASZTALAT MOTTÓ: Penitentia litánia, Krisztus Király ünnepén A gyóntató atyának érthetetlenül motyogtam el bûneimet, de hamarosan kiderült, hogy nem is a bûneimet, hanem a bánatomat és az örömtelen nyomorúságomat panaszoltam. A könnyeimmel küszködtem, mert annyira sajnáltam magamat. Na persze bûnöm az egy darab sem volt; õszinte bûnbánat szintén nem. Penitentia: Jézus neve, vagy Jézus szíve litánia. Na most jól kinézek, mert egyiket sem tudom. "Igen, megint nem fogok áldozni" - gondoltam. "De hiszen majd otthon pótolom az imádságot" - és lazán tiszta lelkiismerettel megáldoztam. És akkor az áldozás utáni "quázi meditátióként" egy csengõ, tiszta férfihang elimádkozta a Jézus szíve litániát. Jézus Király! Ugye Te voltál! Ámen. Köszönöm, nagyon köszönöm "Nevesincs Nagymama" Veled és Feléd 20 Veled és Feléd 21

12 Vef162.qxd :24 Page 22 TÉLI TÚRA Január elsõ szombatján hagyomány, hogy plébániánk túrakedvelõivel kidugjuk az ünneplésben elpuhult orrocskánkat a meleg lakásból (a bõséges étkezésektõl hátul és elöl kialakult kofferek tornáztatásáról nem is beszélve). Idén sem volt ez másként, a Dobogókõre készültünk - ám Pomázon a tájékoztatás, miszerint a következõ busz jó egy óra múlva indul, jobb belátásra térített bennünket, így gyalog indultunk Pilisszentkereszt felé. Végül is kirándulni jöttünk, nem buszozni! :-) Ez a szállóige vígasztalt bennünket, míg végül a hófehér táj varázsa minden ellenkezést kiszorított belõlünk (miszerint kissé hideg van - igaz, mire felkaptattunk az elsõ domb tetejére, már senki sem fázott). A legfiatalabb túrázó érmet Biriszló Bálint érdemelte ki, aki büszkén közölte az elsõ találkozáskor: azért jöhettem apáékkal, mert én már ilyen nagy vagyok! :-) Bár a legidõsebbet illendõségbõl nem nevezzük meg, annyit bátorításul elárulunk, hogy felnõtt túratársunk szülei is elkísértek bennünket. Így bíztatunk mindenkit, hogy a következõ alkalommal jöjjön velünk! A tempót és a távot rugalmasan a résztvevõkhöz igazítjuk! Betti Január 26-án megrendezésre került Plébániánk 13. farsangja. Bertalan atya bevezetõ szavai után kezdõdött a bál. Legelõször Kiss András énekelt nekünk két dalt. Ezután a jelenetek kerültek bemutatásra. Az elsõ jelenetet idõsebb testvéreink adták elõ. A másodikban az ifjúság Napkeltéjét láthattuk elemlámpák segítségével. Harmadiknak Kovács András próbált választ találni a kérdésre: "Mi volt elõbb, a tyúk vagy a tojás?". A negyedik mûsorszámban a Tanyák címû mûsor stúdióját láthattuk. Riporterük több embert kérdezett, hogy mi a véleményük a tyúkról, amelyik átment az úton. Ötödiknek a Pici Babák beszélgetését hallgathattuk meg, melyet a Kovács ikrek adtak elõ. Végül, a hatodik mûsorszám a Fele sem igaz vetélkedõ volt Szõcs Éva vezetésével. A jelentek után az egyéni, jelmezes mûsorok következtek, melybõl kettõ volt: az egyik egy varázsló, a másik két betörõ. A mûsorok végén következett a szavazás. Mindenki szavazhatott egy jelentre és egy jelmezes mûsorszámra. A szavazás után húsz perc szünetet tartottunk. Ekkor mindenkinek volt ideje enni, inni. A szünet után Szabó Krisztiék megörvendeztettek minket egy nyitótánccal. A tánc után mindenki "belekóstolhatott" egy kicsit a jive-ba. Ekkor beindult a tánc, mozogtak a lábak. Elérkezett a tombolahúzás és az eredményhirdetés pillanata. A tombolával a szerencsések különféle nyereményeket vihettek haza a képkerettõl a zselégyertyán keresztül a pezsgõig. A nyertes jeleneteket tortával díjazták. Az est és az éjszaka maradék részét tánccal lehetett eltölteni. Volt mindenféle zene, mindenféle tánc. Még a közös táncokra is jutott idõ. Mindnyájan örültünk, hogy együtt lehettünk, és együtt ünnepelhettünk a Plébánia 13. farsangján. Biriszló Bence PLÉBÁNIÁNK FARSANGJA Veled és Feléd 22 Veled és Feléd 23

13 Vef162.qxd :24 Page 24 PLÉBÁNIÁNK FARSANGJA Veled és Feléd 24 Veled és Feléd 25

14 Vef162.qxd :24 Page 26 BÚCSÚZÁS Ezelõtt 10 évvel, Gábor keresztelõjét "rendelni" jöttem a plébániára. Hálatelt szívvel köszönöm azt a feltétlen szeretetet, amellyel itt fogadtatok. A hittel csak ismerkedõ felnõttként, a Jó Isten végtelen szeretetének eszközeiként, elõször Benneteket, a kedves és mindig mosolygós embereket vágytam újra látni. Késõbb már fontos lett számomra, a vasárnapi misén kívül, a hittanra való eljutás, és a lelkigyakorlatokon való részvétel is. A 10 év alatt családom tagjaival együtt 12 szentséghez járulhattunk! - Házasságunk rendezése - Gábor keresztelõje - A saját, Éva, Judit és Gábor elsõ gyónása és elsõáldozása - Bérmálkozásom - Betegek szentségének felvétele Gyönyörû idõszak volt az életemben, amikor rendszeresen részt vehettem a Gyes-es, a katekumen, késõbb a házas hittanokon. Hálát adok azért is, hogy kisfiam a Szent László családoviba járhatott, és szívemben õrzöm a kisgyermekes és felnõtt lelkigyakorlatokon szövõdött barátságokat és kegyelmeket. Vidám órákat tölthettünk együtt a farsangokon és a közös kirándulásokon. Ezúton köszönöm meg a jóindulatú figyelmeztetéseket, amellyel segítettetek megmaradni a krisztusi úton. Hálás vagyok a sok imádságért, a gyakorlati és az anyagi segítségekért, amellyel a kéréseimet támogattátok. Szívemben õrzöm a családközösséggel közös nyaralásokat, és az összejöveteleinket. Álta- latok ismerték meg gyermekeim a cserkészetet, és Gábor itt tanulta meg a ministrálás alapjait. Magunkkal visszük az itt szerzett tapasztalatokkal együtt mindazt, amit sohasem feledünk: az együvé tartozás és a közösség megtartó erejének az megtapasztalását. Isten áldását kérem a plébániai közösség minden elköltözött, jelenlegi és jövõbeli tagjára, hogy kegyelmével elhalmozva benneteket, továbbra is segíteni és támogatni tudjátok egymást a Mennyország felé vezetõ úton. Tudnivalók Galicza Attiláné Éva GYÓNTATÁSSAL KAPCSOLATBAN az alábbi rend mûködik: Keddenként a reggeli Szentmise után, Szerdán és pénteken az esti Szentmise után, Vasárnaponként a reggel 7 órás Szentmise után, illetve a plébános atyával történõ elõzetes idõpont egyeztetés szerint. Naptár Február 16-án Nagyböjti Lelkinap - Lelki délelõtt, majd 12 órakor Szentmise és a betegek kenetének kiszolgáltatása Nagyböjtben minden pénteken a 18 órai Szentmise után keresztút, majd szentségimádás Március 2-án vasárnap a 1/2 10-es Szentmise keretében a beavató szentségekre készülõ testvérek bemutatása Március 6-án 18 órakor plébániánk otthont ad a NABIT-nak Március 8-án szombaton 14 órától templomunk-plébániánk tavaszi nagytakarítása, jöjjünk minél többen! Március 12-én tól Házas hittan Nagyheti programjaink hagyomány szerint alakulnak: Nagycsütörtök (március 20) 18 órakor Szentmise, majd Passiójáték, utána virrasztás Nagypénteki szertartásunk (március 21) 18 órakor kezdõdik Nagyszombaton napközben a Szent Sír látogatása, a Húsvéti Vigília 20 órakor kezdõdik Húsvétvasárnap 1/2 10-kor ünnepi Szentmise és Feltámadási Körmenet Húsvéthétfõn is vasárnapi miserend Veled és Feléd 26 Veled és Feléd 27

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

Egy egyház, egy közösség egy család

Egy egyház, egy közösség egy család Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Egy egyház, egy közösség egy család Kedves Testvérek! Ebben az évben erőfeszítést kell tennünk

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY Karácsony ünnepe minden jóérzésű ember szívét megérinti, megnyitja, még akkor is, ha a mindennapi élet terhei zaklatottá, és bezárttá tesznek

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

V eled és F e l é d. - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk!

V eled és F e l é d. - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk! V eled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk! XIX./4. (171.sz.) 2009. szeptember

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét LELKISÉG Tudhattuk-e, hogy szereteted annyira fáj? Rászedtél Uram, s hagytam, hogy rászedj. Megragadtál, hatalmadba

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben