TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek"

Átírás

1 TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek Évkezdő gondolatok A kezdethez több mondás és gondolat is kapcsolódik. Minden kezdet nehéz. Jó kezdés fél siker. Egy kínai bölcs mondás szerint: A kilencemeletes tornyot egy sor téglával kezdik építeni. Az ezer mérföldes utazás egy lépéssel kezdődik. A kezdet valóban nehéz, de mindig van egy kezdeti különleges energia is, merjük kimondani: a kezdet kegyelme. Így indult maga az egyház is pünkösdkor, így indult egyegy szerzetesrend nagy lendülettel, vonzással, fénnyel A mi életünknek is vannak kezdetei: születés, keresztelés, iskolás kor, házasságkötés... És vannak visszatérő kezdetek, mint pl. az újév vagy éppen egy új tanév, új plébániai év. Mit is kezdjünk ezzel az új tanévvel, plébániai évvel? Hogyan irányozzuk be, hogy előre haladjunk, hogy növekedjünk? Jézus nekem ezt az igét adta: Éljen köztetek gazdagon Krisztus igéje. Tanítsátok és intsétek egymást nagy bölcsességgel. Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent dalokat. (Kol 3,16).Krisztus igéje éljen bennetek, éljen köztetek! Ha Krisztus igéjére alapozzuk évünket, akkor sziklára építünk. Ha Krisztus igéje él bennünk elevenen, akkor lesz fényünk a döntésekhez. Az ige bátorított és bölcsességet adott, amikor 25 éve elkezdtem papi szolgálatomat. Az ige megannyiszor új erőt, lelkesedést, tisztaságot adott, amikor ezek kezdtek megfogyatkozni bennem. De mindig valaki közvetítette az igét. Természetesen személyesen, egyedül is olvastam (és olvasom) a Szentírást, de Mindig valakivel,vagy valakikkel meg beszéltük mit jelent itt és most Isten

2 szava hogyan lehet megélni, mit kér tőlünk. Vagyis: Isten igéjét közösségben lehet megérteni és élni. Ezért mondja Pál: Tanítsátok és intsétek egymást! Közvetítsük egymásnak Isten szavát! Osszuk meg ne csak gondlatainkat a Bibliáról, hanem azt is, hogyan segített egy-egy döntésben? Hogyan segített Krisztus igéje konkrétan szolgálni, szeretni? Az ige Isten kifejezési mód-ja, Isten jelenlétének egy megvalósulása. Isten pedig a szeretet, ezért minden igéje is Szeretet. Ezt szeretnénk tenni a hittanórákon, különböző közösségeinkben a katekumen csoporttól kezdve a Családcsoporton, a Bibliaórán, az Igekörön át az énekkarig és természetesen az itt föl nem sorolt többi kis közösségben is. /Csáki Tibor plébános/ Beszélgetés Böjte Csabával A szolnoki egyházmegyei találkozó egyik legnépszerűbb vendégét, Böjte Csaba atyát hatalmas tömeg hallgatta szombaton a tiszaligeti sportpályán. Több mint kétezer elhagyott gyermek nevelőjeként hitelesen szólt arról a szeretetről, türelemről, ami tapasztalata szerint az egyetlen hatékony eszköze egymás megszólításának. Ahogy mondta: nem erővel, durvasággal, parancsszóval állnak össze igazán a dolgok életünkben, hanem csak türelemmel, jósággal. A jövő zálogaként pedig a szép egyszerű családi életformát ajánlotta mindenki szívébe, aminél véleménye szerint nagyobb csoda nincs. Ha én nekiállok és márványból szobrot faragok, még ha Michelangelo vagyok is, az még akkor is csak kő lesz. De a gyermeknek, ha megszületik, halhatatlan lelke van. Sokkal izgalmasabb egy ilyen mű-alkotást létrehozni, nevelni és ennél szebb dolog nincsen. A politikusoknak meg azt mondanám, hogy ne verjék állandóan félre a harangot, mert félrevert harangok zaja mellett nem lesz a fiataloknak bátorságuk családot alapítani, gyermeket vállalni. Hanem merjük megnyugtatni egymást, merjünk hinni abban, hogy igenis, szép világot teremtett a Jóisten és jó dolog békében és szeretetben családunk körében együtt élnünk a Földön állítja. Böjte atyát előadása végén néhány sorskérdésünkről is megkérdeztük. -Csaba testvér! Manapság sokat beszélnek a kereszténység válságáról. Valóban válságban lenne Krisztus egyháza? - Ha biciklizek és lelassulok, akkor akár fel is dőlhetek, nem? Kicsit úgy érzem a kereszténység lendülete némileg valóban alábbhagyott. Addig ijesztgettek bennünket, hogy elbizonytalanodtunk. Bátrabban kellene előre haladni azon az úton, amit Jézus mutatott. Azt gondolom, akkor az egyensúlyunkat is jobban visszanyerjük, és biztos, hogy jobban célba is érnénk. -A kereszténységen belül milyennek látja a magyarság állapotát? Ad-e okot az aggodalomra? Én nem adnék soha olyan feladatot egyetlen gyermeknek sem, amit az nem tudna elvégezni.

3 Nem hiszem, hogy a Jóisten akár az emberiségnek, akár a magyar nemzetnek vagy akár egyetlen családnak is olyan feladatot adna, amire nincsen megoldás. Nem hiszem, hogy akár Trianon, akár 56 olyan zsákutcába nyomta volna a magyarságot, ahonnan ne lenne tovább út. Biztos van megoldás az összes bajunkra, minden kérdésünkre van válasz. Csak adja Isten, hogy legyen türelmünk megbeszélnünk azokat. Azt szilárdan hiszem, hogy a Kárpát-medencének olyan csodálatos jövője van, hogy el sem tudjuk képzelni. Kérdés az, hogy hiszünk-e benne. A Boldogságos Szűzanyára Szent István rábízta népünket. Hát biztos sokszor égnek állt a haja, Mohács, Trianon idején, 1956-ban. De mindig tovább tudott vezetni bennünket. Most elaludt volna a Szűzanya? Nem! Biztos, hogy ezután is tovább vezet bennünket és ez nyugodtsággal, derűvel, örömmel kell, hogy eltöltsön minket. Azt gondolom, hogy erőnkön felüli feladatot sem akar Isten ránk bízni. Ha mindenki ott, ahol van, a maga kis feladatát alázattal, szeretettel elvállalja, akkor hiszem, hogy csodálatos szép holnap vár reánk. Böjte Csaba írása a tízparancsolatról: Isten parancsolatai nem gúzsba kötnek, hanem az élet szabadságára és örömére vezetnek. I. parancsolat: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! Boldog az az ember, aki egyedül a leghatalmasabb Úrnak, a világ teremtőjének szolgál, akit megszólíthat, társának, barátjának tarthat, és vele élheti a mindennapjait. II. parancsolat: Isten nevét hiába ne vedd! Boldog az az ember, aki Isten nevét szeretettel és tisztelettel veszi szájára, aki csendesen, nyugodtan meg tudja oldani a maga gondjait, feladatait, aki ura önmagának, háborgó érzelmeinek és szavainak. III. parancsolat: Az Úr napját szenteld meg! Boldog az az ember, aki a hét egy napján Jézus Krisztus feltámadásának emlékére ez a nap a vasárnap megáll, az Ég felé fordítja szemét, a hét százhatvannyolc órájából legalább egyen a nagycsaládjával, az egyházközségével, a közösségével a szentmisén imádkozik, erőt merít, hogy ne kizsigerelve, kimerülve, hanem derűsen, feltöltődve folytassa a mindennapi munkát. IV. parancsolat: Atyádat és anyádat tiszteld! Boldog az az ember, aki szereti és tiszteli apját és anyját,mint ahogy a bimbó szereti a

4 megtartó, tápláló gyökeret, mint ahogy a folyó szereti a forrást, mint ahogy a madár szereti a fészket, mert hatalmas nyugalom, béke, öröm és fény születik meg benne. V. parancsolat: Ne ölj! Boldog az az ember, aki tiszteli az életet, bármilyen formában jelenik is meg. VI. parancsolat: Ne paráználkodj! Boldog, aki Isten gyönyörű ajándékaként éli meg hitvesével a testi szerelmet. VII. parancsolat: Ne lopj! Boldog az az ember, aki más tulajdonát tiszteletben tartja, aki a rábízott anyagi javaknak nem szolgája, hanem bölcs őrzője, gyarapítója és továbbajándékozója. VIII. parancsolat: Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! Boldog az az ember, akinek igaz, vigasztaló, áldó szavaiból, tetteiből bizalom, élet fakad. IX. parancsolat: Felebarátod házastársát ne kívánd! Boldog az az ember, aki csak az után vágyakozik, ami az övé, mert a hűség biztonságot, bizalmat és teljességet ad. X. parancsolat: Mások tulajdonát ne kívánd! Boldog az az ember, aki megelégszik azzal, ami az övé, és a munkát, a becsületes fáradozást az élet értékének tekinti. Nagykorúságra az jutott el, aki tudja tűrni a szenvedést, tudja vállalni feladatát, tekintet nélkül arra, hogy kellemes vagy kellemetlen. MIT? MIÉRT? A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy MIÉRT. AMIT teszünk, az csupán igazolja belső meggyőződésünket, a MIÉRTET. A fiatalok hitét az erősíti legjobban, ha tanúságot tehetnek róla mások előtt. Jó, ha be tudnak kapcsolódni valamiféle karitatív munkába, vagy beszélhetnek a hitükről másoknak (például náluk fiatalabbaknak). Mindez azonban nem mindig elegendő ahhoz, hogy megtartsa őket a hitben. A fiatalok sokszor azért bizonytalanok a hitben, mert nem áll össze bennük a teljes kép. Ezért fontos, hogy amikor hitről beszélünk nekik, ne csak a MIT és a HOGYANT, hanem a MIÉRTET is megláttassuk velük. Utóbbiról gyakran megfeledkezünk, pedig e három szempont csak együtt lehet valóban meggyőző. MIÉRT teszem, amit teszek ez az, ami megérint másokat is, sőt saját magamat is. Ez a kulcs: arról beszélni, MIÉRT vagyok keresztény. Jézus vonzásáról. A szeretetről. A kapcsolatról. A kiteljesedésről, az erőről, az igazi szabadságról. S arról, hogy bármely más skatulyától" eltérően ez teljesen ingyenes. A MIÉRT hangsúlyozása megszilárdítja a hitet, mert a tekintet ilyenkor mindig Jézusra irányul. Forrás: Magyar Kurir

5 Hittanos tábor (Sirok) A siroki plébánia közösségi házában második alkalommal rendeztünk tábort az idén nyáron. Több mint 60 gyermek és fiatal kapcsolódott be a programba, melynek lelki gondolatát a Mini evangélium alkotta. A táborban próbáltuk közösen megfogalmazni, hogy mi is az evangélium legfontosabb üzenete számunkra. Ha egy lakatlan szigetre kerülnénk, vagy a világ összes Bibliája elveszne, és megkérdeznék tőlünk, mik a keresztény hit fő aspektusai, akkor ezeket a pontokat sorolnánk fel: 1.Van Isten, Szeretet az Isten Isten jeleket adott magáról a teremtésben, így ma is megtalálhatjuk Őt a természet szépségében Ha teljes szíveddel fedezed fel ezt a titkot, boldog leszel és mindentől szabad. 2.Eljött hozzánk az Isten. Megtestesült. A Végtelen Isten annyira szeret minket, hogy emberi formát öltött és eljött közénk. Teljesen kiüresítette önmagát, és hasonlóvá vált hozzánk. Kiválasztott egy tiszta szívű, tiszt a életű lányt, Szűz Máriát, akin keresztül belépett világunkba. Nagy példakép Ő számunkra, ezért Isten arra hív minket, hogy mi is járjuk Mária útját. 3.Szól hozzánk az Isten Isten szólt a prófétákhoz, az apostolokhoz, az evangélistákhoz Olyan fontosnak és élőnek tartották ezeket a szavakat, hogy leírták azokat egy könyvbe: ez a Szentírás, ami ma is a kezünkben van. Fontos, hogy éljünk Istennek ezzel a különleges ajándékával, és mindennap meghalljuk, hogy mit mond nekünk az igén keresztül. 4.Megbocsát az Isten A Teremtés után az ember boldogan élt, de még is fellázadt a gondviselő Isten ellen. Ez a szakadás egész világképét megváltoztatta, élete szomorúságra és félelemre fordult. Isten azért küldte egyszülött Fiát a Földre, hogy kifizesse helyettünk adóslevelünket, az Ő halála volt Isten szeretetének legmélyebb kifejezése. 5.Hazavár az Isten Már itt a Földön is túl kell látnunk az evilági dolgokon, és meg kell értenünk, hogy életünk célja a Mennyország. A földi életünk nem más, mint egy nagy felkészülés az Istennel való találkozásra. Kérd hát védőszentedet, hogy segítsen neked a földi élet nehézségeiben és küzdelmeiben. A lelki gondolatok mellett jutott idő arra, hogy sokat mozogjunk és túrázzunk: a Siroki várhoz, Bükkszékre, Kőkút pusztára, Parádra. A legnagyobb élményt mindenképpen a

6 Bélapátfalvi kirándulás jelentette, ahol megnéztük a ciszter monostor romjait. A táborban mindenki törekedett arra, hogy kölcsönösen szeresse egymást. Így megtapasztalhattuk egy kicsit a mennyország békéjét. Köszönjük mindenki szeretetét. Napközis tábor Monoron Július 27-től augusztus elsejéig napközis tábor volt a plébánián. Több mint 50 óvodás, kisiskolás gyermek vett részt nap mint nap a programokon. Együttlétünket a templomban kezdtük imával, énekkel, mesével. Reggeli után az adott témához kapcsolódva kézműveskedtünk (festettünk, gyurmáztunk, gyöngyöt fűztünk, ragasztottunk ). Dávid életét vizsgálva tanultuk meg, - hogy Isten ereje a kicsiken és a gyöngéken keresztül nyilvánul meg; - hogy Isten más-más talentumot adott nekünk, de mindannyiunkat egyformán szeret; - hogy bármilyen bűnt is követünk el, Isten megbocsátja azokat, ha őszintén megbánjuk, és jóvá tesszük; - hogy a barátság fontos az ember életében, az igazi barát a bajban is kitart a másik mellett és segít neki; - hogy Isten mindenkit kiválaszt valamire, és ehhez megadja az erőt is. Ebéd után a legkisebbek mesét hallgattak és pihentek, a nagyobbak folytatták a kézműveskedést egészen a hazamenetelig. Csütörtökön a telepi kápolnánál töltöttük az időt játékkal, kunyhókészítéssel, labdázással. Köszönjük mindenkinek, aki imával, sütivel, gyümölccsel, vagy bármi mással támogatta a gyermekek táboroztatását. Monorierdő napközis tábor A monori napközis táborral egy időben Monorierdőn is megrendeztük a napközis tábort, ahol 60 nagyobb gyerekkel voltunk együtt. A témánk nekünk is Dávid története volt. A napi témát kiscsoportokban dolgoztuk fel, majd sportoltunk és kézműves foglalkozáson vettünk részt. Egyik nap pedig együtt voltunk a monori gyerekekkel a telepi kistemplomnál. A rossz időjárás ellenére jól érezték magukat a gyerekek.

7 A bérmálkozó korosztály tábora Badacsonylábdihegyen Csodálatos környezetben, a Balatonfelvidéken szerveztük meg fiataljaink számára a lelkigyakorlatot július első hetében. Kerékpárokat is vittünk magunkkal, így a lelki gondolatok és kiscsoportos beszélgetések után bejártuk a környék szép tájait. Az idei év témája volt: hogyan követte Szűz Mária Jézust; és hogyan tanít minket Mária élete arra, miként válhatunk mi is teljes kereszténnyé: hogyan lehetünk Jézus követői, hogyan válhatunk olyan emberekké, hogy Jézus éljen, azaz megtestesüljön bennünk, és hogyan tanít minket Mária élete arra, miként válhatunk mi is teljes kereszténnyé: hogyan lehetünk Jézus követői, hogyan jutunk el oda, hogy Jézus éljen bennünk. Mária az első keresztény - mondja az egyház. Ez azt jelenti, hogy Mária életének állomásai a mi életünk állomásai (lehetnek, ha jól élünk). Melyek ezek az állomások? - Jézus testet akar ölteni bennünk is, mint Máriában. Ennek feltétele, hogy igent mondjunk Isten akaratára, hívásaira, ahogy Szűz Mária tette. Ha szeretném, hogy Jézus éljen bennem, nekem is el kell indulnom mindennap, hogy szolgáljak, örömet szerezzek másoknak. Mária világra hozza Jézust. Jézus egy hihetetlen nagyot ígér: mi is adhatjuk Őt: ha szeretetben élünk, Ő bennünk él. És ha szeretjük egymást, Ő különösen is láthatóan megszületik köztünk. Akit Te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál Jézus növekedett korban és kedvességben Isten és az emberek előtt. Engedel-meskedett szüleinek. Mit jelent szá-munkra az engedelmesség? Mit jelent a szolgálatkészség? Alázat, kötelességtudat, szorgalom, becsület, barátság, őszinteség, kitartás, hűség - Mária követi Jézust a keresztúton. Mit élhetett át? És hogyan gondolt vissza erre a szörnyű útra és a keresztre feszítésre Jézus feltámadása után? Először is vegyük fel saját keresztjeinket: a mi életünkben is vannak kisebb-nagyobb keresztek: ha fáj vagy bosszant valami; ha le kell mondanom akaratomról, elgondolásomról szüleim, Testvéreim, barátaim stb. kedvéért Ha nem vagyunk szeretetben, nem vagyunk fényben

8 Mária látja, amikor Jézus felmegy a mennybe, és elküldi apostolait és követőit, hogy legyenek tanúi. Hogyan élt a Szent Szűz, miután isteni Fia a mennybe ment? Én hogyan élem meg ezt? Reggeli imámat azzal kezdjem: a menny itt van. Ma legalább egyszer örömet szerzek, hogy mások is megtapasztalják Jézus jelenlétét. Milyen örömmel vehetett részt Mária az apostolok által bemutatott első szentmiséken?! Éljük így át a szentmisét! Máriát Jézus felvette a mennybe. Nekünk is az életünk célja ez a megérkezés./ Pacsirta Szabina/ A Dél-Duna menti régió tábora Nyáregyházán Az idei Dél-Dunamenti Ifjúsági Régiós Tábornak a nyáregyházi plébánia adott otthont július utolsó hetében. A hét témája az imádság volt, kapcsolatunk Istennel. Ennek keretében több imamódot próbálhattak ki a táborlakók: a cél az volt, hogy az imaformák megismerésével kiderüljön, kinek melyik áll legközelebb a szívéhez, ki milyen módon tud legjobban ráhangolódni Jézusra. A visszajelzések szerint valóban hasznos volt ezt választani tábortémaként, sokaknak segített imaéletük fellendítésében. Délelőttönként előadások voltak, majd kiscsoportos beszélgetések. Az előadások mellett lehetőség volt gyakorlatban is kipróbálni a hallottakat. A szentségimádás és a litánia mellett más, kevésbé ismert imaformákat, ilyen volt pl. a táncmeditáció, a képmeditáció és a különféle elmélkedések. Egyik nap a monori hívek számára is ismerős Varga László jezsuita atya segítségével vettünk részt egy imában, melynek lényege a bibliai részek alapján történő szemlélődés. Természetesen voltak kötetlenebb, ismerkedős és szórakoztató programok is, kézműves délután, sportnap, sőt az első este egy nagyon jó csapatösszekovácsoló játék is.idén eggyel több napig tartott a tábor, mint tavaly, de mindenki egyetértett abban, hogy így is túl hamar eltelt. A hangulat sokak szerint ebben a táborban volt a legjobb eddig, és jövő nyáron is legalább ilyen klassz hetet szeretnénk együtt tölteni. Persze lesznek addig is egynapos találkozók, amikre a szervezők szeretettel várnak minden fiatalt! Bővebb információkért figyeljétek a mente.hu-t, vagy érdeklődjetek a plébánián! / Dobszay Panni/

9 Gyerekek az egységért tábor: Bükkszentkereszt Téma: Kapcsolataink Augusztus végén Bükkszentkereszten táboroztunk a Fokoláre Mozgalom fiataljaival, akikkel egy nagyon szép hetet töltöttünk együtt. Mindenki közvetlen volt és nyitott az új emberek megismerésére. Nagy szeretettel vettek körül minket és hamar új barátokat szereztünk. Hetünk témája a kapcsolatok voltak. Mindennap más oldalról közelítettünk meg, interaktív előadások és diavetítések segítségével dolgoztuk fel a témát. A csoportbeszélgetések során mindenki megoszthatta másokkal a tapasztalatait. Többségünket a virtuális kapcsolatokról szóló előadás fogott meg leginkább, mivel ez foglalkoztatja a fiatalokat mostanában. Halottunk egy csoportról a Facebookon, a Cleanfaceről (tiszta arc) melynek célja, hogy az interneten is keresztényként legyünk jelen. Többen eldöntöttük, hogy csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez. Ezen túl sok színes programon vehettünk részt, többek közt műhelyeken (tánc, kézműves, dráma, sport, stb.), kiránduláson, akadályversenyen. Több lehetőségünk is volt a falu közösségéért dolgozni, volt, aki szemetet szedett, istállóban munkálkodott, pár ember idősekhez ment beszélgetni és segíteni a házimunkában. Az estéket elmélkedéssel zártuk, de a legszebb az utolsó esti volt, mikor körbeadtuk a mikrofont és a saját szavainkkal imádkozhattunk vagy megoszthattunk egy tapasztalatot. Mikor eljött a búcsú ideje mindenki hálát érzett a szervezők iránt és feltöltődve indult neki az új tanévnek. /Topál Csenge, Boros Ágota/ Morzsák Ne panaszkodj, ha küzdened kell! Ez a legjobb pillanat! Sziénai Szent Katalin így figyelmeztet: Ahol nincs küzdelem ott nincs győzelem sem.

10 Új Ifjúság tábor: Eger Mottó: Légy jelen Légy jelen, kultúránk a testvériség - ez volt a jelmondata az idei évi Új Ifjúság tábornak, amely Egerben került megrendezésre. A téma tehát a testvériség, ami az individualizmussal, a konzumizmussal és a virtuális kapcsolatokkal szemben az aktív életstílus és a közösségi kultúra éltetője. A táborban több mint 200 fiatal volt. Mégis, ha csak kilépett az ember a folyosóra, kizárólag ismerős, baráti arcokkal és mosolyokkal találkozott! Monorról hatan voltunk fiatalok. A tábornak már a mottójából is kitűnt, hogy nem éppen egy statikus, egyhelyben ülős együttlétről volt szó, hanem egy olyan táborról, amiben mindenkinek bele kell tennie a maga részét, így a szeretet konkrét tettekben nyilvánult meg. A reggeli nyitás és elmélkedés után mindenki nagy lelkesedéssel igyekezett életre váltani az aznapi mottót, mint például: A végsőkig - azaz szeretni a másikat a magam korlátain túl. A napi mottókat gyakorlattá váltani a városban mindennap elvégzett munkák során volt lehetőségünk. Voltak, akik kerítést festettek, parkot rendeztek, takarítottak, idősekkel, gyerekekkel játszottak, beszélgettek, és voltak, akik az egri börtön lakóit látogatták meg. Este a csoportbeszélgetések alkalmával mesélhettük el egymásnak az aznapi mottóval kapcsolatos tapasztalatainkat. Vigyázzatok, mert fertőzőek vagytok. A közvetlenségetekkel és a kedvességetekkel - ezt kaptuk a táborból útravalónak Eger városától, és a sok gondoskodást. Számomra egy hatalmas öröm (de mind a 200 fiatalnak az volt), hogy több száz ember, akár városlakó, akár táborozó volt, a saját bőrén tapasztalhatta a szeretet jótékony hatását. /Dékány Bulcsú/ Nagyifi hétvége Monorierdőn Ifjúsági lelki napok Monorierdőn! augusztus 21. és 23. között a monori és a monorierdei nagyobb ifjúság lelkigyakorlatot tartott a monorierdei Szent József-kápolnában, ahol nem csak lelkiekben gazdagodtunk, hanem ott tartózkodásunk alatt nagy örömünkre szolgált, hogy a kápolna körüli munkálatokban részt tudtunk venni. Minden reggel egy elmélkedéssel indítottuk a napunkat. Elsőként Jakab levéléből olvastunk egy rövid részletet, melyben Isten felhívja a figyelmünket arra, hogy tartsunk ki megpróbáltatásainkban, hiszen azért

11 kapjuk, hogy megerősödjünk, hittel kérjük és bízzunk benne, ne kételkedjünk szavában. Sok kísértés állja majd utunkat, de csak akkor lehetünk boldogok, ha erősen ellene mondunk azoknak. Második elmélkedésünk témája az volt, hogyan tudjuk újjáéleszteni a kapcsolatokat. Arról beszélgettünk, hogy nagy feladatunk van az emberi kapcsolatok fenntartásában, ápolásában és nemcsak embertársainkkal kell újra és újra megújítanunk kapcsolatunkat, hanem ugyanúgy Istennel is. Isten arra sarkall minket, hogy a kölcsönös szeretetet tegyük minden dolgunk alapjává. Ahogy a kandallóban az égő tüzet is időrőlidőre meg kell piszkálni egy vassal, hogy a hamu el ne oltsa, ugyanúgy újra kell élesztenünk kapcsolatainkat. A reggeli lelki indítás után a munka következett. A szomszédos telek a monorierdei kápolna tulajdona lett, ahol elkelt a sok szorgos kéz. Így a délelőtti energiánkat munkával töltöttük, közben pedig lehetőségünk volt gyakorolni a kölcsönös szeretet formáit egymás között. /Sándor Ottilia/ Családos tábor Augusztus utolsó hétvégéjén a plébániai kisgyermekes családok is közös nyaralásra, lelkigyakorlatra indultak. Egy Heves megyei tanyát választottunk a nyaralás színteréül, ahol a szülők találkozói közben a gyerekek is jól érezhették magukat a szabadban, fürödhettek a medencében, kézműveskedhettek, barátkozhattak egymással és élvezhették a plébániáról velünk tartó fiatal segítők figyelmét, akiknek ezúton is köszönjük odaadásukat. A pihenés mellett a lelki feltöltődésé volt a hangsúly: a téma pedig a házas-társi együttélés örömei és gondjai. Tibor atya, Ildi és Kruchió Laciék vezették a házaspárok beszélgetéseit, amelyek során az evangéliumi értékek alapján tekinthettünk párkapcsolatunkra, mindennapjainkra. A közös témafelvetés, Biblia olvasás, imádság után a férjek és a feleségek két különcsoportban osztották meg egymással tapasztalataikat. Az első nap mottója egy zsoltárból vett vers volt: Az Úrban leld gyönyörűséged, s ő megadja neked szíved kéréseit (Zsolt 37,4). A megbeszélésre ajánlott kérdések pedig: Mit tartasz fontosnak a házasságodban? Mit szeretsz legjobban a társadban? A második nap mottóját Máté evangéliuma adta: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól (Mt 18,19). A szeretetnyelvekből kiindulva tettük fel magunknak a kérdéseket: Hogyan szólíthatjuk meg társunkat a szeretet

12 nyelvén? Mit teszünk, hogy megtanuljuk a másik szeretet-nyelvét? A harmadik napot egy János leveléből vett idézet vezette be: A szeretetet arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért (1Jn 3,16). Elgondolkodtunk azon, mi veszélyeztetheti a családot (karrier-vágy, pénz, versenyszellem, veszekedések ). Beszélgettünk arról, mennyire fontos, hogy tudjunk mindig újrakezdeni. Önvizsgálatra buzdítottak a beszélgetések, és feladatot is kaptunk: minden egyes téma után levelet írtunk a párunknak. Mit szeretek a társamban? Mit nem szeretek a társamban? Miben kellene nekem magamnak megváltoznom? Igyekeztünk mindenki saját temperamentuma, lelki érettsége szerint - valóban őszintén és előre mutató módon rátekinteni az életünkre és a hétköznapi örömöket, nehézségeket egy tágabb dimenzióba helyezni, a krisztusi szeretet alapján értelmezni. Az együtt töltött idő, a közösen megoldandó feladatok közelebb hoztak minket egymáshoz, megerősítették a közösséget és egyben bizonyították is, hogy létezik a plébániai családok testvéri közössége: egymást segítve, rugalmasan végeztük el a feladatokat és meglepő pontossággal gyűltünk össze a beszélgetésekre, ami pedig kisgyerekek mellett nem mindig egyszerű. /Thullner Zsuzsa/ Plébániai tábor a Tabánban élő gyerekekkel Július közepén Anikó és Rita nővér akik év közben klubfoglalkozásokat tartanak a cigánygyerekeknek néhány segítőtársukkal együtt egyhetes napközis táborba hívott húsz kisiskolást a Tabánból. A kezdeti kaotikus állapotok hamar vidám szórakozássá váltak, hála a szervezőknek és a vendégeknek, Laci atyának, Laci testvérnek, a plébániái ifi és katekumen csoportokból, és Budapestről érkezett barátainknak. Kézműveskedtünk, labdáztunk, társasjátékokat és sorversenyeket szerveztünk, közösen tízóraiztunk és ebédeltünk, igyekeztünk megteremteni az együttlét, a közös tevékenység olyan kereteit, amelyben mindenki jól érezheti magát. Sikerült./ Thullner Zsuzsa/

13 Vasadi napközis tábor Augusztus első hetében Vasadon találkoztak a plébániánkhoz tartozó óvodások és alsós diákok. Dávid király történetét éltük át újra. Jártunk a Tenke család gazdaságában, a Nádas kalandparkban. A kápolna előtti játszótéren is jól érezték magukat a vasadi, monori, monorierdei gyermekek. Köszönjük mindenkinek a segítséget. Akolitus-képzés Az elmúlt évben hárman kapcsolódtak bele közösségünkből az egyházmegyei akolitus-képzésbe. Most két új testvérünk kezdi meg a felkészülést: Bukai Tibor és Heckenast Kornél. Imádkozzunk értük! Szeptember 24-én avatják akolitussá 25 társával együtt Huszthy Tamást, egyházközségünk világi elnökét. Ebből az alkalomból elmondta: A Jó Pásztor vasárnapján zárult Máriabesnyőn a Váci Egyházmegyében idén végző akolitusok képzése. Az egyház életére ható olyan fontos kérdésekről hallottunk rendszerezett, érdekes és nagyon magas színvonalú értekezéseket, mint * a paradigmaváltás a lelkipásztorkodásban. Felhívták a figyelmet az elvilágiasodás veszélyeire és az egyház mint intézmény, azon belül pedig a hit továbbadásának jelentőségére; * a katekumenátus időszerűsége, a prekatekumenátustól az utógondozásig; * az evangelizáció és új evangelizáció jelentősége. Hallottunk arról, hogy Jézus számára mit jelentett az evangelizáció és II. János Pál pápa milyen világos útmutatást adott az új evangelizációs módszerekre a különféle (missziós, keresztények lakta, pogányok és keresztények által egyaránt lakott) területeken; * a communio egyháztana, azaz menynyire fontos az új évezredben a párbeszédben, az emberi kapcsolatokban megvalósuló isteni jelenlét az egyházközség életében. A tartalmas előadásokat követően küldetési szentmise keretében bocsátottak el bennünket, hogy a nyarat a váci székesegyházban szeptember 24- én sorra kerülő ünnepélyes avatásra készülve töltsük, s magunkban tudatosan mélyítsük el az akolitus-lelkiséget, melynek főbb ismérvei a következők: 1. Szolgálat A közösségben az a nagyobb, aki szolgál. Az akolitus számára példa: - a tanítványok lábát megmosó Jézus; - az apostolok, akik kettesével küldetve hirdetni indulnak Jézus szavát, s akik Jézus parancsára halat és kenyeret osztanak az éhező népnek. Szolgálatukat a püspökkel és a plébánosukkal egységben végzik.

14 2. Máriás lelkület A máriás szolgálat lényege: Jézust adni a világnak. Jézust csak az adhatja, akiben Ő benne él. Ezért a szolgálat mellett, legfőbb erénye: az alázat! Rendszeresen olvassa Isten Igéjét és törekszik életté váltani. Táplálkozik az Eucharisztiával, belőle merít erőt szolgálatához. Imával készül a szolgálatra és hálát ad azért, hogy szolgálhat. 3. Tanítványság Folytonosan igyekszik mélyíteni személyes kapcsolatát Jézussal, és figyelmes a Szentlélek vezetése iránt. A Mester példája nyomán legfőbb életprogramja az Atya akaratának teljesítése. 4. Felkészültség Külső megjelenésében és szellemi felkészültségében igényes. Lelki életében példát mutat közössége számára. 5. Missziós lelkület Krisztus küldetésében jár. Senki nem idegen számára. Befogadó szeretettel figyel arra, aki magányos, szegény, gyenge, elesett. Jó szívvel törekszik az evangéliumi áldozatos szeretetre, hogy gyógyító balzsam legyen a világban, kovász és híd a közösségben, ahová kijelölte őt az Úr. Nagyon várom a szeptemberi avatási szentmisét, melyen más feladatok ellátása mellett felhatalmazást kapunk arra, hogy az Oltáriszentséget kiszolgáltassuk. Számomra a legszebb része e szolgálatnak, amikor Krisztus testét adhatom a híveknek mondta leendő akolitusunk. /Huszthy Tamás/ Monorierdei helyzetjelentés! Huszonöt évvel ezelőtt Monorierdőn az Ősz utca 21. szám alatt volt egy telek, amelyre épült a mostani kápolna. Eljött az idő, amikor úgy éreztük, hogy a közösségi tér már egy ideje túl kicsinek bizonyult számunkra. A közösség imádkozni kezdett egy olyan lehetőségért, amely által kibővíthetjük. A kápolna melletti terület egy idő után eladóvá vált. Közös összefogással és a Váci Püspökség támogatásával sikerült megvásárolnunk a területet. Így kezdetét vette a nagy átalakítás, amelyben mindenki hozzátehette a saját részét. A következő munkákat végeztük el: kerítés lebontása, udvar teljes gyomtalanítása és a ház felújítása, amiből ifjúsági és közösségi házat szeretnénk kialakítani. A rendelkezésünkre álló területet táborozásra, sportolásra és különböző közösségépítő játékokra alkalmas környezetet akarunk létrehozni. Ezzel bizonyságot teszünk arról,

15 hogy a szeretet nemcsak szavakban, hanem konkrét tettekben nyilvánul meg. /Sándor Ottilia, Pacsirta Szabina/ Jézus ölében A férfi lánya megkérte a papot, hogy jöjjön el imádkozni az apjával. Amikor a pap megérkezett, látta, hogy a férfi az ágyban fekszik, a feje két párnával feltámasztva, az ágya mellett pedig egy üres szék.a pap azt hitte, hogy szóltak az idős embernek az ő látogatásáról. Biztosan várt már engem - szólt. Nem, kicsoda ön?" Én vagyok az új segédlelkész a parókián - válaszolt a pap. - Amikor megláttam az üres széket, azt gondoltam, biztosan tudta, hogy jövök." Ja, igen, a szék" - szólt az ágyhoz kötött beteg. Becsukná az ajtót?" A pap, kicsit értetlenül, becsukta az ajtót. Ezt sosem mondtam el senkinek, még a lányomnak sem" - mondta a férfi. - De egész életemben sosem tudtam, hogyan imádkozzam. A vasárnapi misén hallottam a papot az imádkozásról beszélni, de az egész olyan magas volt nekem... Aztán feladtam minden próbálkozást - folytatta - míg egy nap, úgy négy évvel ezelőtt a legjobb barátom azt mondta nekem: János, az imádkozás nem más, mint egy Jézussal folytatott beszélgetés. Javaslok neked valamit. Ülj le egy székre, egy másikat tegyél magad elé, és hit által lásd Jézust azon a széken. Ez nem kísérteties, mert ő megígérte: "Én veletek leszek mindig". Aztán beszélj Hozzá, és figyelj Rá úgy, ahogy most velem teszed. Így aztán, atyám, kipróbáltam ezt, és annyira tetszett, hogy mindennap néhány órán keresztül ezt csinálom. De nagyon vigyázok. Ha a lányom meglátná, hogy egy üres székhez beszélek, vagy idegösszeomlást kapna, vagy bezáratna a bolondok házába." A papot nagyon meghatotta a történet, és biztatta az idős férfit, hogy folytassa így tovább. Aztán imádkozott vele. Nyitott templomok éjszakája Szeptember 17.-én szombaton este bekapcsolódunk egy országos programba. A templom kitárja kapuit a város minden lakója előtt. A templomainkba szeretnénk azokat is behívni, akik nem gyakorolják vallásukat, de szeretik a szépet: zenében és irodalomban. Velünk egy időben sok száz templom lesz nyitva az egész Kárpátmedencében. Program tervezet: 18.00: Szentmise től Pedagógusoknak és minden érdeklődőnek: Irodalmi. zenés áhítat : Szeretetvendégség 20.30: Kiállítás MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK

2011 KARÁCSONY. Karácsonyi gondolat Több, mint ismétlődő isteni születésnap, Több, mint csillogó ajándékok

2011 KARÁCSONY. Karácsonyi gondolat Több, mint ismétlődő isteni születésnap, Több, mint csillogó ajándékok 2011 KARÁCSONY Karácsonyi készülődés Az Egyház karácsony szent ünnepén, mikor tetőfokára hág az ünnepi hangulat, mikor mindenki elérzékenyedik, arra irányítja figyelmünket, hogy a karácsony mértéktelen

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember Fény és Forrás 2009. szeptember 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember tív tapasztalatok is benne vannak - meg kell gondolnunk, mit tartsunk meg, és mit tegyünk másképpen. Gyümölcseiről

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY Karácsony ünnepe minden jóérzésű ember szívét megérinti, megnyitja, még akkor is, ha a mindennapi élet terhei zaklatottá, és bezárttá tesznek

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

V eled és F e l é d. - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk!

V eled és F e l é d. - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk! V eled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk! XIX./4. (171.sz.) 2009. szeptember

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

(IX./3.) 2010. október 28. szám

(IX./3.) 2010. október 28. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) 2010. október 28. szám 2010. Szentcsalád ünnepétől 2011. Szentcsalád

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben