Ima harc, böjt harc Nov 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ima harc, böjt harc. 2012. Nov 4"

Átírás

1 Ima harc, böjt harc Ujjászületett, pünkösdi keresztények között lehet hallani a fenti kifejezéseket. Ezek a kifejezések nincsenek benne a Bibliában, mégis mit jelenthetnek? Az ima egy kétirányú beszélgetés Istennel. Szólok hozzá és Ő válaszol. Isten válasza lehet szóbeli, (Isten maga szól, más emberek mondják el a választ a számunkra, a bibliában egy egy igében kapjuk meg a választ), vagy egy esemény kapcsán értjük meg Istent. Az ima mindig két irányú információ csere, szolunk az Úrhoz és Ő i sszól valamilyen formaban hozzánk. A böjt nem más mint eledeltől vagy italtól való teljes vagy részleges tartozkodás. A böjt az Ó emberi természet megfeszítését segíti elő, az Új ember megerősödését és tisztán látását valósítja meg ezáltal közelebb kerülhetünk Istenhez. Valojában fizikailag nem kerülhetünk közelebb hiszen Ő bennünk lakik a szívünkbe költözött a Szentszellem által és ennél nagyobb közelség nincsen, ez a közelség inkább azt hivatott kifejezni hogy a természetünk lett hasonlobbá Isten természetéhez, a gondolkodásunk és a beszédünk is közelebb lett hasonlová vált Isten gondolkodásához és beszédéhez. Ezek szerint az ima és a böjt nem Istent változtatja meg (Ő örök, nincs meg benne a változás árnyéka sem) hanem minket Isten gyermekeit akik Ő hozzá járulunk. Hogyan jön ide mégis a harc. A harc nem más mint egy tusakodás annak érdekében hogy a tusakodás győzelemre vigyen és a győztes a legyőzöttre rákényszeritse az akaratát. Tusakodni lehet az Ördöggel szemben vagy a saját magunk Óemberi termeszetével szemben. Nyilvánvaló hogy sem az imaharc sem a böjtharc nem Isten ellen vagy Isten felé írányul. Istennel tusakodni értelmetlen dolog, az egyetlen normalis közeledési mód az Önfeladás, a teljes fegyverletétel, és az Ő szeretének elfogadása. Amikor valaki imaharcot folytat valójában az ördög ellen, az ördög munkája ellen emeli fel a szavát. Ez azonban nem IMA. Ez egy egyirányú beszéd, egy megdorgálás, és Sátán vagy az ő szolgáinak a felszólítása hogy azonnal hagyják abba a törvénytelenséget. Olyan ez mint amikor a rendörség kényszeriti a rablót a rablás félbeszakítására. Nem várunk választ sem az Ördögtől, sem a szolgáitól, ha néha mégis megszólalnak, jobb elhallgattatni oket, úgyis a legtöbb esetben hazudoznak. Egyetlen dolgot várunk el tőlük, azt hogy engedelmeskedjen az Isten igéjének. Szokás az imaharcot szellemi harcnak is nevezni ami sokkal pontosabb és jobb kifejezés. Eph 6:12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

2 Lester Sumrall-el történt meg az alábbi eset. Afrikában szoláglt amikor is egyik éjjel arra ébredt fel hogy az ágya erősen rázkodik és elmozdult vagy 1 métert az eredeti poziciójátol. Lester a szemét kinytván meglátta a démont, aki ezt okozta. Azonnal rászolt : - Kifelé innen. A démon kiurgott az ablakon. Ekkor Lester észrevette hogy az ágya nem a megszokott helyen áll, kiszolt a démonnak: - Azonnal gyere vissza. A démon vissza ment. - Tedd a helyére az ágyat. A démon visszarakta az ágyat. - Kifelé innen. A démon távozott. Mondaná valaki erre a történetre hogy imaharc. Meg csak harc sem volt, hanem csak egyszerü kényszerités. Igy kell elbanni a demonokkal és a betegségekkel is. A böjt harc. Valamit nagyon szeretnék, ezért elhatározom hogy böjtölök érte. Istent nyilván nem tudom a böjtöléssel rávenni semmire, az ördögöt a böjt meg nem érdekli. Hogyan müködik akkor a böjt? A böjt következtében az Óemberi természet megerőtlenedik, és az Új emberi természet kezdi el uralni az emberi lelket. Az emberi lélek (aminek része az emberi elme) olyan döntéseket tud hozni ami az Újemberi természetből származik, mert a böjt az Óemberi természetet kikapcsolja vagy legyengíti. Ebben az állapotban az ember felismerheti hogy - a böjtölés célja teljesen önző és testi. Ekkor abba lehet hagyni a böjtöt, és feladni ezt a célt. - Istennek terve van ezzel a céllal kapcsolatban és ezért lehet folytatni a böjtöt további kijelentésért, vagy imádkozni a megvalósulásért. A böjt harc valójában az Ó emberi természet ellen irányul, a biblia egyszerűen tusakodásnak nevezi. Tusakodni lehet az Ó emberi természet ellen, vagy a testi gyengesegek pl Lustaság, álmosság, tehetelenség érzései ellen. A böjtölés erősiti a hitet is. Mat 17:14 És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, térdre esvén õ elõtte, Mat 17:15 És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tûzbe, és gyakorta a vízbe. Mat 17:16 És elvittem õt a te tanítványaidhoz, és nem tudták õt meggyógyítani. Mat 17:17 Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajjon meddig leszek veletek? vajjon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok õt ide nékem. Mat 17:18 És megdorgálá õt Jézus, és kiméne belõle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva. Mat 17:19 Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiûzni? Mat 17:20 Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. Mat 17:21 Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bõjtölés által.

3 Emiatt az ige rész miatt gondolják azt sokan hogy a demonok kiüzése vagy a betegségekből való gyógyulás eszköze a könyörgés és a böjtölés. Sokan közbenjárnak a betgekért a gyógyulás érdekében, pedig a Bibliában soha sehol senki nem járt közben a betegekért. A betegségeket mind Jézus mind az apostolok, mind a késöbbi tanítványok, ugyanúgy kezelték mint a démonokat. Megdorgálták őket, kiűzték őket, a betegség eredményét (testi-fizikai problémák) kézrátétellel gyógyították. A fenti igék felületes értelmezése az oka annak hogy az egyházban a gyógyulás nagyon alacsony hatásfokkal működik, pedig már száz évvel ezelött is felismerték a keresztények a betegségehez való helyes hozzálállást. (John G. Lake, Smith Smith Wigglesworth és sokan mások) Nézzük a fenti igét, és tegyük fel a kérdést újra. Hogy lehetett volna kiüzni a démont? Erre sokan kapásból válaszolják : könyörgés és böjtölés által. Jól megtanultátok, de az osztályzat erre 1 egyes. Ezt nevezem vallásos agymosásnak. Annyiszor hallottuk már hogy bele sem gondolunk. Sajno snem ez az egyetlen ige de nézükk jobban át. Miért nem tudták kiüzni? Jézus azt mondja a hitetlenség miatt. Ja tényleg minden ami szellemi dolgot akarunk ahoz HIT kell. Biblia iskola első óra. Régen volt ugye? Ha akkora hitetek volna. De hát miért nem volt hitük. Kellett hogy legyen hitük hiszen Péter, Jakab és János csak most voltak fent a hegyen ahol megjelent Mózes,Illés és Jézus átváltozott. Miért nem növelte ez meg a hitüket? A biblia nem mondja hogy a természetfeletti megtapasztalások növelik hitünket. Mindenki tudja hogy a hit hallásból van... Rom 10:14 Mimódon hívják azért segítségül azt, a kiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, a ki felõl nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? Rom 10:15 Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? A miképen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetõknek lábai, a kik jókat hirdetnek! Rom 10:16 De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek? Rom 10:17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. Mit mondott Jézus Tamásnak? Joh 20:29 Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és hisznek. Vagyis a hit nem a megtapasztalásból hanem Isten beszédéböl származik. Visszatérve az eredit kérdésre, amikor Jézus a könyörgést és böjtölést emlitette, akkor csak valójában eszközt helyezett a tanitványok kezébe, ami a hitet adhatja nekik. Lássuk be nem nagy hitre van szükség hanem egyszerüen csak hitre. Kicsire mint a mustarmag. Mennyi volt az apostoloknak abban az időben. Zéró. Nulla. Semennyi. Késöbb azonban még Jézus életében ezek a tanítvényok hatalmas csodákat tettek,

4 démonokat üztek, betegeket gyógyítottak(jézus hatalommal ruházta fel őket, átruházott hatalom). Részesültek Isten igéjében (Jézus az élő ige közöttük volt, hallottak Isten beszédét, imádkoztak, és ez hitet eredményezet. Természetesen a hitnek vannak cseledetei is ami nélkül a hit halott. Jas 2:17 Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt õ magában. Jas 2:18 De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidbõl, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimbõl az én hitemet. Jas 2:19 Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Jas 2:20 Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? Imalánc/ böjt lánc Ennek a két fogalomnak semmilyen Bibliai alapja nincsen inkább csak a gyakorlati keresztenysegből erednek. A közös ima nagyon fontos tényező a bibliában, láthatjuk a szentszellem kitöltésekor vagy azt azt megelőző 50 napban és természetesen utána is a tanitványok gyakorolták ezt a tevékenységet. Az imalánc gyakorlatilag a közös imának a kiterjesztése időben, valaki mindig az Ur előtt állva közbenjár bizonyos cél érdekében. A böjtlánc az egyen böjtöt terjeszti ki, olyan módón hogy a böjtölő ember az Újemberi természetet erősítve, kapcsolódik az Úr természetéhez, igy gondolatokat, választ kaphat az Úrtól. Nagyon fontosnak tartom megjegyezni: 1. Sem az ima sem a böjt nem hat kényszerítőleg Istenre, vagy Jézusra. Mind az ima mind a böjt a mi allapotunkat befolyasolja ugy hogy Istenni perspektivából kezdjük el látni a dolgokat, és Isten szerinti megoldást fogunk alkalmazni, ami Isten-t a Szentszellemet vagy Jézust is felhatalmazza arra hogy cselekedjen. Istent a hitetlen ember, vagy a nem megfelelő viszonyulás Ő hozzá, korlátozhatja, mivel Ő az igéhez hüséges, Ő nem hazudhat vagy nem tehet önmagával ellentétes dolgot. 2. Az ima vagy böjt nem alkalmas, nem használható legálisan más ember akaratának befolyásolására, sem pozitiv sem negativ módón. Kérhetem Isten hogy találjak kedvességet a főnököm elött, vagy kedvezzennek nekem egy hivatalban, de egy fiú, vagy lány szerelméért imádkozni, böjtölni teljesen törvénytelen dolog, ez már a manipulálás és varázslás hatáskörébe esik. 3. A szellemi harc első és egyetlen célja a szellemi lények ellen való tusakodás. Azok a csoportok (esetleg meg keresztény csoportok is) amelyek a szellemi harcot emberek ellen használják nem tesznek mást mint átkozódnak, varázsolnak és fekete mágiában vesznek részt. Ha ilyet tettél valaha is, azzonal bánd meg, állj

5 Isten elé és térj meg!!. Az átok nagyon veszélyes dolog, aki szereti az átkot az része lesz neki. Psa 109:17 Mivelhogy szerette az átkot, azért érte el õt; és mivel nem volt kedve az áldáshoz, azért távozék az el õ tõle. Psa 109:18 Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját, azért ment beléje, mint a víz, és az õ csontjaiba, mint az olaj. Psa 109:19 Legyen az néki palástul, a melybe beburkolódzik, és övül, a melylyel mindenkor övezze magát. Soha ne olvassunk fel ilyen tipusú zsoltárt, vagy nem mondjunk ilyen tipusú szavakat más emberekre, függetlenul attól hogy mit tettek. Pl Azért lehet imádkozni hogy a bünős elnyerje a méltó büntetését, de megátkozni valakit halállal betegséggel, Ördögi dolog. Ne legyen közösségetek az ördöggel! Rom 12:19 Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Befejezésül érdemes elolvasni az egész Róma levél 12-es fejezetét.

Atya Isten. Szentszellem Isten

Atya Isten. Szentszellem Isten A hatalmi (tekintély) rendek 1. Isten és a mennyei seregek 2. A Sátáni rend Lucifer bukása után 3. A földi hatalmi rend a bűnbe esés előtt 4. A földi hatalmi rend a bűnbe esés után 5. Család hatalmi rendje

Részletesebben

Eredetek: sátán és királysága

Eredetek: sátán és királysága KENNETH E. HAGIN GYŐZEDELMES GYÜLEKEZET Kiadta: Krisztus Szeretete Gyülekezet 1997. Tartalomjegyzék 1. Eredetek: sátán királysága 2. Az ember helyes felosztása Szellem lélek és test 3. Ördög vagy test

Részletesebben

A Szegedi Baptista Ifjúsági Napok időpontja 2011. március 25-27. A szervezők minden fiatalt szeretettel várnak.

A Szegedi Baptista Ifjúsági Napok időpontja 2011. március 25-27. A szervezők minden fiatalt szeretettel várnak. Márciusi programjaink dátum időpont esemény Márc.4. 18.00 Istentisztelet Márc.5. Biztos szikla klub 18.00 Ifjúsági istentisztelet Márc.6. 9.00 Imaóra, úrvacsora Márc.7. 17.00 Bibliakör Márc.11. 18.00 Istentisztelet

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben

A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben Charles Capps A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben Fordította: Szöllősi Tibor és Dezsényi István Amana 7 Kiadó TARTALOM A Teremtő ereje veled van 1. fejezet

Részletesebben

Ézs 38,1-8. 21-22 Ezékiás betegsége és imája

Ézs 38,1-8. 21-22 Ezékiás betegsége és imája Ézs 38,1-8. 21-22 Ezékiás betegsége és imája Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, és eljött hozzá Ésaiás Ámós fia, a próféta, és mondá néki: Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz

Részletesebben

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack 3./01. Lecke Az isteni áramlat Írta: Andrew Wommack Szeretnék veletek megosztani néhány dolgot arról, hogyan engedjétek Istent átáramlani rajtatok a mások felé való szolgálatban. Rendelkeztek hatalommal

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC Corrie ten Boom.: JÉZUS NEVÉNEK EREJE A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC JÓSOLTATÁS BŰNE HARC A SÖTÉTSÉG HATALMA ELLEN ÁLLJATOK ELLENE AZ ÖRDÖGNEK! MIÉNK A GYŐZELEM! TÖBB MINT LÉLEKTAN DÉMONI TERHELTSÉG,

Részletesebben

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. július 03. A mai napon a csodák témakört folytatjuk. Az evangélizációs munkák miatt négy hétre előre készülök a tanításokkal. Főleg az

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé?

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé? 2/01. Lecke ÖNKÖZPONTÚSÁG Írta: Andrew Wommack Önközpontúságból fakad sok dolog, amit tapasztalunk. A Példabeszédek 13. fejezetében a 10. vers így hangzik: Csak viszály van a kevélységből: azoknál pedig,

Részletesebben

A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29.

A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29. A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29. Halleluja! Dicsérjük az Urat. Köszönjük, drága Szent Szellem, a Te jelenlétedet, a Te munkáidat,

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben

FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I.

FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I. FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. augusztus 21. A mai napon, amiről tanítok, nagyon fontos, és meg kell érteni, hogy ne cselekedjünk a félelmeink szerint. Meg

Részletesebben

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék 13/ 1. oldal http://www.istenfiai.hu Isten gyógyszerei - Gyógyító Igék Péld.4.20-23: Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket

Részletesebben

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Ezek a gondolatok Pállal és Jeruzsálemhez fűződő kapcsolatával sok idő elteltével kerültek felszínre. Ez a bibliatanulmányozás nem tud végleges választ adni olyan fontos

Részletesebben

LEGYÉL ÁLDÁS MÁSOK FELÉ

LEGYÉL ÁLDÁS MÁSOK FELÉ LEGYÉL ÁLDÁS MÁSOK FELÉ Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. május 29. Az Úr foglalkozott velem és a hittel kapcsolatos üzenetet hozta elő. Ugyanannak a hitnek kell, hogy működjön akár a gyarapodás tekintetében,

Részletesebben

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 17. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1589. ELŐSZÓ "Drága Jézusom! Csodálatos

Részletesebben

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a "GOLGOTA" Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a GOLGOTA Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995 Chuck Smith Eredményes imaélet A könyv eredeti címe és kiadója: EFFECTIVE PRAYER LIFE by Chuck Smith 1979, 1980 The Word For Today Costa Mesa, California, USA. All Rights Reserved. ISBN 0-936728-03-5 A

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom Tartalom... 1 Bevezetés a negyedéves tanulmányhoz... 4 Bevezetés az Efézus 1: 1-14-hez... 7 I. - 2013. 01. 05. Alapozó tanulmány: A bűn, a törvény és a

Részletesebben

1Móz 1,24-31 Szárazföldi állatok és az ember teremtése

1Móz 1,24-31 Szárazföldi állatok és az ember teremtése 1Móz 1,24-31 Szárazföldi állatok és az ember teremtése Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat csúszó-mászó állatokat, és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn.

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Ficsor Károly Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Orgovány 2003 1 ISBN 963 03 9606 8 Borító és tördelés: Ficsor Donát Kiadja az Örömhír Alapítvány Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

Részletesebben

1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu

1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu 1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu A Szent Lélek helyett a biblikusabb és az eredeti szöveggel megegyező Szent Szellem kifejezést használtam. Ez alól csak az idézet igeversek kivételek. A Bibliai

Részletesebben

Egymás terhét hordozzátok

Egymás terhét hordozzátok Egymás terhét hordozzátok Matt Weaver Tegnap, még azt megelőzően, hogy a férfitestvérek különösképpen az Úr asztalára gondoltak, az Úr elkezdett szólni hozzánk, (ahogyan gyakran szokta) az egymás iránti

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben