Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után"

Átírás

1 Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő isteni Fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus! Minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura, Istene, akit az angyalok mint odafenn az egekben úgy imádnak az Oltáriszentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent Fölségedet és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te, Mennyei Fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az Oltáriszentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség e Szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Ámen. Áldj meg minket Uram, az Oltáriszentségből! Mélységes áhítattal, ötször vessünk keresztet Isteni Megváltónk Öt Szent Sebe tiszteletére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Kegyelmezz és irgalmazz nekünk, jóságos Jézusunk, a jelen veszedelmekben, és födj be minket drága szent Véreddel. Ámen. Szent József atyánk! Te szállást kerestél Szűzanyánknak Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni a Szeretetlángnak az emberi szívekben. Ámen. Mindnyájan háromszor mondjuk: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, Imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen. 1

2 Hívd segítségül Máriát! Nevét szüntelenül emlegesse ajkad, és soha ne felejtse el szíved! Clairvaux-i Szent Bernát Köszöntsük együtt az Oltáriszentséget: Üdvözlégy Oltáriszentség! A Szeplőtelen Szűzanya által köszöntlek Téged. A szent angyalokkal együtt imádlak Téged. Istennek Szent Fia! Az Oltáriszentségben szemem csak a Szent Kenyér színét láthatja, de hiszem és tudom, hogy benne valóságosan jelen vagy istenségeddel és emberségeddel. Imádlak Téged e nagy Szentségben és szívemből szeretlek. Engedd, hogy Édesanyád Szíve által adjunk hálát Neked! Jézusom Szentséges Szíve! Édesanyád Szeplőtelen Szíve által kérlek: növeld hitemet, erősítsd, reményemet, tökéletesítsd szeretetemet! Jézusom! A kenyér és a bor színében Önmagadat, az örök Szeretetet adod nekünk. Esedezve kérem az őszinte bűnbánat kegyelmét, hogy méltóképpen fogadhassalak szívembe. Irgalmas Jézusom! Te a kereszten szenvedtél bűneim miatt. Most is szenvedsz, ha bűnt követek el. Segíts, hogy egyedül csak irántad való szeretetből bánjam meg bűneimet! Égi Édesanyám! Gyújtsd föl bennem Szeretetlángod izzó, lángoló szeretetét, hogy szívem egész melegével, szeretetével tudjam magamhoz ölelni Jézust a szentáldozásban. Áldásotokat kérem, hogy Szívetekkel egyesülve, mindig szeretettel és hűséggel tudjak Nektek szolgálni. Mennynek és földnek Királya, jóságos Jézusom! Áldj meg engem az Oltáriszentségből! Áldd meg családomat, szeretteimet, az egyházat, hazámat és az egész emberiséget! Mennynek és Földnek Királynője, Boldogságos Szűz Mária! Szeretetlángod minden kegyelmét kérem, hogy mindig szeretettel tudjak válaszolni a két szent Szív szeretetére. Nagyasszonyunk, minden kegyelem Közvetítője! Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen. ÉNEKELJÜNK Isten szállt le az oltárra, itt keresett lakhelyet. Miért nem jöttök hát imádni, ó, ti bűnös emberek? E szentségben Jézus teste angyali szent eledel, Előtte az égi karok egy-egy kara térdepel. Ez a Test az, mely érettünk olyan sokat szenvedett. Ez a Szív az, mely bennünket mindhalálig szeretett. Ez a Vér folyt a keresztről, ezt csókolta Mária, Ne félj tőle bűnös ember, megtisztulhatsz általa. 2

3 Megtisztulok, édes Jézus, jól tudom, ha akarod. A bűn ellen védőpajzsul add nekem szent malasztod. Drága Tested, e nagy szentség táplálja itt lelkemet, Hogy Tehozzád hű lehessek, míg a sírhant eltemet. A szeretet Királyának terítve az asztala, Csodás módon Teste s Vére táplálékul van rajta. E szentségben elrejtőzve minden embert arra kér, Jöjjön Hozzá, Szív-sebébe egész világ belefér. A szeretet szent Királya itt a vendégfogadó, Csak azt kéri, a szívem is legyen Őhozzá méltó. E szentségben elrejtőzve minden embert arra kér, Jöjjön Hozzá, Szív-sebébe egész világ belefér. Édes Jézus, mai imaszándékainkat egyesítjük szerető Szíved szándékaival és így Veled egyesülve és a Szentséges Szűz szerető közbenjárását kérve, fölajánljuk azokat az örök Atyának, és kérjük Őt a te Nevedben, hogy fogadja el és teljesítse azokat! - Imádkozzunk József atyáért, Placid atyáért, Viktor atyáért és Izeli József atyáért, - Imacsoportunk betegeiért, a nagyon sokat szenvedőkért, - Magda Testvérünkért, aki május 8.-a óta ismerkedik környezetével a Szeretetotthonban. A hirtelen döntés lelkében mély sebeket eredményezett. Kérünk Szűzanyánk, küldj Magdához olyan testvéreket, akik nemcsak testét, hanem főleg lelkét is gyógyítják. Különösen nagy szüksége van a lelki megerősítésre, a lelki támaszra!! - A 27 éves Balázs, egy ritka, rosszindulatú daganatos betegségben szenved. Balázs tele van reménnyel, sokat imádkozik, és nagyon bízik a jó Istenben, de testileg, lelkileg elfáradt, családjával együtt. Kérjük a jó Istent és a Szűzanyát, hallgassa meg imáit, imáinkat, növelje hitüket, erősítse reményüket! - imádkozzunk a súlyos beteg Barnabásért, akinél még ebben a hónapban megtörténik a csontvelő átültetés. - Imádkozzunk Dénesért, Ilonáért, Mártáért, Mariannért, a 35 éves Édesanyáért, Adélért, Emeséért. Uram, íme akiket szeretsz betegek; jöjj, kérünk, gyógyítsd meg őket. Kérünk Szűzanyánk, áraszd Betegeinkre és Családjaikra Szeretetlángod kegyelmi hatását! 3

4 - Imádkozzunk hitetlen családtagok megtéréséért, - a körülöttünk élő, és valamennyi hitetlenért, - a bűnösök megtéréséért. - Imádkozzunk egy súlyosan sérült emberért, hogy ne kerülhessen a hiénák befolyása alá. - Imádkozzunk a Szűzanya oltalmába ajánlott elhunytjainkért, - mindazokért, akikért eddigi imaóráinkon imádkoztunk, - a gondokkal küzdőkért, - az ifjúságért, a szomszédos kollégium Hallgatóiért, - a családokért, gyermekáldásért, vállalt beteg magzatért és szüleiért, - hazánkért, a békéért és mindazokért a Szentekért, Hősökért, akik hitükért és hazájukért szenvedtek és haltak meg. Imádkozzunk együtt: Szentséges Szűz, égi dicsőségedben ne feledkezzél meg a föld nyomoráról! Vess jóságos tekintetet a szenvedőkre, a bajokkal küszködőkre, az élet keserűségével telt szívekre. Könyörülj azokon, akiket egykor a szeretet fűzött egybe, s most egymástól elválasztva élnek, Könyörülj az önmagukkal meghasonlottakon, a kishitűeken, a sírókon, a szívükben hozzád fohászkodókon, s mindazokon, akik rettegésben élnek. Eszközölj ki mindannyiunknak bizalmat és békét. Ámen. (Csodás érem) - Imádkozzunk Imre atyáért, akinek a jó Isten megadta azt a nagy kegyelmet, hogy 3-án ünnepelhettük pappá szentelésének 60. évfordulóját, gyémánt miséjét. Engedje a jó Isten, hogy még sokáig köztünk legyen, mert nagy szükségünk van Rá! - Szabolcsért, akit 15-én szentelnek pappá, - hiteles papokért, papnak készülőkért, - a Szűzanyának elkötelezett papokért, - a Szeretetláng Papi Közösség létrejöttéért, - a Szeretetláng hiteles megismertetéséért, - a Szeretetláng terjedéséért, - az ajkai testvér imacsoportért, - imacsoportunk tagjaiért, tiszteletbeli tagjaiért, lelki vezetőnkért, - a nemzetközi Szeretetláng Rózsafüzér Imalánc megvalósulásáért, - Győző testvérünkért, - aki így osztotta meg velünk örömét: már több mint 1100-an vagyunk. És az idegen nyelvű szervezés még csak most kezdődött. A jó Isten áldását kérem csoportjukra, szeretettel küldöm köszöntésemet. - akinek szervező munkájára kérjük az Úr Jézus és a Szűzanya áldását. - imádkozzunk a térdelve, nyelvre áldoztatás visszatéréséért minél többen, minél többet! (Fülep Dániel, papnövendék) 4

5 Kedves Testvérek, legyen szívügyünk ez a Kápolna, ahol szeptember óta tarthatjuk Imaóráinkat. Mi mindannyian tudjuk, hogy a Szűzanya nem véletlenül irányított minket, a több mint 110 éves Szent Imre Kápolnába. Imacsoportunk csodálatos Ajándékként kapta a Szűzanyától és vele együtt a komoly feladatot is. Mindent meg kell tennünk a Kápolna fennmaradásáért, ezt sugallja nekünk mennyei Édesanyánk. Sokan vagyunk, és mindnyájunknak sokat kell imádkozni erre a szándékra. A Szűzanya velünk van és közbenjár, csak kérnünk kell! Hiszünk a Szeretet és az Ima erejében! Kápolnánk fennmaradásáért most együtt kérjük a Szűzanya közbenjárását: Most segíts meg Mária, Ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáját gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Ámen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben! A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten! Te pedig mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen. Hisszük, hogy tiszta szívünkből fakadó kéréseink meghallgatásra találnak, és ahogy már eddig is, úgy most is találkozni fognak mennyei Atyánk akaratával! Ámen. Szűzanyánk, kérve kérünk, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását Imacsoportodra, az egész emberiségre és a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Ámen 5

6 ÉNEKELJÜNK Jöjj Szentlélek Úristen, Áraszd reánk teljesen Mennyből fényességedet, Mennyből fényességedet. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, Jöjj Szentlélek Úristen! Jöjj el, lelki vigaszunk, Testi, lelki támaszunk, Érezzük bőségedet, Érezzük bőségedet. Jöjj el, jöjj el, stb. Add, Uram, a híveknek, Benned bízó népeknek Hétszeres kegyelmedet, Hétszeres kegyelmedet. Jöjj el, jöjj el, stb. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepének előestéjén így imádkozzunk együtt: Ó szent Szív! Máriának, Isten anyjának és a mi anyánknak szeretetre legméltóbb Szíve, amelyben kedvét találja a teljes Szentháromság. Ó Szeplőtelen Szív! Te Jézus Szívének tökéletes képmása, amely jósággal és benső részvéttel tekint fájdalmainkra! Kérünk, olvaszd fel szívünk jegét, hogy hasonlóvá legyen isteni Megváltónk Szívéhez. Vedd pártfogásodba és oltalmazd Anyaszentegyházunkat, légy menedéke és legyőzhetetlen vára minden ellenségével szemben. Te légy az út, amely minket Jézushoz vezet és az ég kegyelmeit hozza számunkra. Ámen. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk! Jézus Szent Szívét 15-én ünnepeljük. Imádkozzunk együtt: Jézus Szíve eléd áll gyermeked Jézus Szíve fogadd el fáradt lelkemet, Jézus Szíve nyisd meg szívednek ajtaját, Jézus Szíve fogadd el lelkem imáját. Jézus Szíve mikor az élet oly nehéz, Jézus Szíve mikor úgy fáj a szenvedés, Jézus Szíve add nekem akkor szívedet, Jézus Szíve hadd pihenjek meg Tebenned. 6

7 Jézus Szíve ne hagyd elveszni lelkemet, Jézus Szíve vezéreld jóra éltemet, Jézus Szíve vezess az élet tengerén, Jézus Szíve jöjj csak, feléd evezek én. Jézus Szíve felmosom csurgó véredet, Jézus Szíve Te váltottál meg engemet, Jézus Szíve add, hogy Tégedet kövesselek, Jézus Szíve mindig jobban szeresselek. Jézus Szíve adj szívemnek lakhelyet, Jézus Szíve kulcsold imára kezemet, Jézus Szíve örömben, gondban adj erőt, Jézus Szíve ne hagyd az árva szenvedőt. Jézus Szíve, ha majd végórám közeleg, Jézus Szíve Te född be fáradt szememet, Jézus Szíve benned pihenni óhajom, Jézus Szíve legyen majd végső sóhajom. ÁMEN. Jézus és Szűz Mária egyesült Szívéhez imádkozzunk. A kép, amely által az Úr e titokban tiszteletet kér: a haldokló Jézus a kereszten a Rá feltekintő Szűz Máriával. A Jézus Szíve és a Szűz Mária Szíve kép, középen a fénylő kereszttel és ostyával szintén megfelelő ábrázolás e titokhoz. Az Úr elimádkoztatta velem a Miatyánkot és megmutatta nekem, hogy a Két egyesült Szívhez szóló kis ima által a Miatyánk könyörgései hamarabb beteljesülnek, mondja az engesztelésre hivatott lélek. Ha szabad akaratunk nagy ajándékát önként visszaadjuk Istennek, akkor Isten azt az embert alakítja ki belőlünk, amelyet örök idők óta elgondolt: egy szentet. Reggel felkelés után helyezzük a napot Isten akaratába. Ha abban maradunk, a gonosznak nincs hatalma felettünk, akkor Jézus és Szűz Mária egyesült Szíve erőterében maradunk. Ugyan így, minden embert, ha csak gondolatban is -, helyezzük a Két egyesült Szív titkába, a legmegkeményedettebb szíveket is lassacskán felébreszti. Ennek az imának két oszlopa van: a bizalom és az akarat egyesítése Isten akaratával. 7

8 Kísértés idején mondjuk: Ezt a kísértést Jézus és Mária egyesült Szívébe helyezem. Vagy: Jézusom, bízom Benned! Vagy: Atyám! Legyen meg a Te akaratod! A kis felajánló ima teljes hatását csak a Két egyesült Szívnek való előzetes önfelajánlással, önátadással érjük el. Ezt az imát nem szóról szóra diktálta az Úr, hanem csak azt, hogy mit tartalmazzon: először Isten-dicséretet, azután önátadást a Miatyánk kéréseivel, nem szó szerint, és az Üdvözlégy Máriát. Imádkozzuk el együtt a Felajánló imát: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Örök Atya, Te a legnagyobb dicsőítést Jézus és Szűz Mária szívéből kaptad. A Te isteni, emberré lett Fiad Édesanyjával együtt a szerető engesztelés szellemében tökéletesen teljesítette akaratodat. Mi újból felajánljuk Neked ezt a dicsőítést, hogy az Ő Szent Szívük által áldj meg és gyógyíts meg minket, és küldd el a Szentlelket, hogy megújuljon a föld színe. Isteni megváltónk, megvallunk Téged, mint az Örök Atya Fiát, az egyetlen közvetítőt Istenhez. Az Atya tetszése szerint Szent Édesanyádat, mint Közvetítőt és Segítőt bevontad a megváltás művébe. Az élő bizalom szellemében ajánljuk fel magunkat (családunkat, közösségünket) Jézus és Szűz Mária Szentlélekben egyesült Szívének, hogy ígéreteidnek részesei lehessünk, hogy elnyerjük az egység ajándékát a szeretetben. Ezáltal kötelezzük magunkat arra, hogy Jézus és Szűz Mária Szíve lelkületében éljünk és azon munkálkodjunk, hogy az ima kérései, melyet Te magad tanítottál nekünk, beteljesedhessenek: Törekedni fogunk arra, hogy mindenütt, ahol befolyást gyakorolhatunk, tiszteljék Isten nevét, hogy elérkezhessen Isten országa, és minden a Te isteni akaratod szerint történjék. Akkor Isten meg fogja áldani a földet mindennapi kenyérrel mindenki számára. Urunk, Jézus Krisztus, Te meg fogod bocsátani vétkeinket, és szívünket a béke felé fogod hajlítani. Irgalmasan megóvsz az újabb bűnöktől, s végül minden gonosztól megszabadítasz minket. S ha már majd felismerhettük, hogy Szűz Mária közbenjárására üdvösséget ajándékoztál nekünk, ahogy az első csodát is Kánában Vele, az Atya akaratában egyesülve tetted, akkor az egész földkerekség az Egyházzal együtt fogja imádkozni az Angyali Üdvözletet: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Ámen. Így bizalommal szövetséget kötünk Istennel, a Szeretet Nagyhatalmával, és azt soha nem bontjuk fel. Uram, a Szentlélek által vezess minket, amíg az örök mennyei haza kapuját el nem értük. Ámen. 8

9 Imádkozzuk el közösen az Úr Jézus által tanított imádságokat, amelyek különösen hatásosak testi, lelki betegségek, szenvedések, kísértések idején. Az imáknál, ahol néhány másodperc csendet tartunk, mindnyájan saját szándékainkat soroljuk fel. Mennyei Atyánk, bízunk Benned! Felajánljuk Neked Jézus és Szűz Mária egyesült Szent Szívét, Jézus győzedelmes, vérző Sebeit és égi Édesanyánk könnyeit. Uram, legyen meg a Te akaratod! Ámen. Mennyei Atyám, bízom Benned! Felajánlom Neked Jézus és Szűz Mária egyesült Szent Szívét és erőterébe helyezem magamat, családomat, Uram, legyen meg a Te akaratod! Ámen. Mennyei Atyám, bízom Benned! Felajánlom Neked Jézus és Szűz Mária egyesült Szent Szívét és erőterébe helyezem gondolataimat, munkámat, lépteimet, cselekedeteimet, testemet, minden szervemet, itt a beteg szerveket külön is soroljuk fel. Uram legyen meg a Te akaratod! Ámen. (Egyházi jóváhagyás: Feldkirch-i Püspökség, 1981.szept.17.) A Jézus és Szűz Mária egyesült Szíve imalapot a jelenlévő Testvéreinknek az Imaóra végén átadjuk. ÉNEKELJÜNK Jézusomnak Szívén megnyugodni jó, Elmerülni benned, csendes, tiszta tó. Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad, Tenálad lelkünk megpihen, Ki sírva sírt:vigad. Jézusom szent Szívét lándzsa döfte át, Megnyitotta nékünk drága oldalát. Szent Szívébe rejtve törli minden bűnünk, A szenvedés ott nem sajog, Őbenne örülünk. A Szűzanya nagyon kéri azokat a lelkeket, akik naponta, vagy legalább egyszer egy héten szentáldozáshoz járulnak, hozzanak életáldozatot Isten dicsőségére és a lelkek megmentésére, hogy azok el ne kárhozzanak, hanem legalább végső órájukban elnyerhessék az örök üdvösség kegyelmét. A felajánlást komoly, tiszta szándékkal és alázatos lelkülettel kell tenni. Minden ima, jótett, szenvedés és tisztaszándékú munka nagy értékkel bír, mert mindez Krisztus Szent Vérével és Kínszenvedésével van felajánlva. Felajánlásunkat mielőbb tegyük meg és időnként újítsuk is meg! 9

10 A SZŰZANYA ÖT IGÉRETET TETT AZ ÉLETÁLDOZATOT HOZÓKNAK, hallgassuk figyelemmel: 1. Nevük be lesz írva Jézus szeretettől lángoló és Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe. 2. Jézus érdemeivel egyesített önátadásuk által sok lelket mentenek meg a kárhozattól. Áldozataik érdeme kiterjed a világ végéig élő lelkek számára. 3. Családtagjaik közül senki nem kárhozik el, még akkor sem, ha a külső látszat ezt mutatná is, mert mielőtt lelkük testükből kiröppenne, megkapják lelkük mélyén a tökéletes bánat kegyelmét. 4. Életfelajánlásuk napján az esetleg a tisztítótűzben lévő családtagjaik kiszabadulnak. 5. Haláluk óráján mellettük állok, és tisztítótűz nélkül viszem lelküket a dicsőséges Szentháromság elé, ahol az Úr által készített hajlékban Velem együtt fognak vég nélkül örvendeni. Kérem, álljanak fel azok a Testvérek, akik imaóránkon most vesznek részt először és életfelajánlást szeretnének tenni. Ők égő mécsest kapnak. Mi, akik már életünket felajánlottuk, megújítjuk azt, és így felállva együtt fogunk imádkozni a Szűzanya Szeplőtelen Szíve szándékára: Édes Jézus, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk és az egész mennyei udvar előtt, a te Szent Véred és Kereszthalálod érdemével egyesítve, felajánlom Szentséges Szíved és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékai szerint egész életemet, amíg élek minden szentmisémet, szentáldozásomat, és jócselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet a dicsőséges Szentháromság imádására és engesztelésére, Anyaszentegyházunk egységéért, Szentatyánkért, papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, s az összes lelkekért a világ végezetéig.urunk Jézus, fogadd életáldozatomat, és add kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig hűségesen kitarthassak. Ámen. Azoknak a Testvéreknek, akik imacsoportunkhoz tartozásuk megerősítését kérték, szeretettel átadom az Emléklapot. Az elmúlt hónapban, kis rejtekünkbe visszavonulva, az értünk kínhalált szenvedett és feltámadt Krisztusért, szeretett Szűzanyánkért és egymásért írtuk meg saját Hálaénekünket. Gyönyörű feladat, de nem könnyű. Biztosan vannak Testvérek, akiknek sikerült megoldani, de olyanok is vannak, akiknek még időre van szükségük. Ezért ez a házi feladat folyamatosan megmarad mindaddig, amíg el nem készülünk vele mindannyian. 10

11 Júniustól napi házi feladatunk legyen, hogy Kápolnánk fennmaradásáért kérjük a Szűzanya közbenjárását a Most segíts meg Mária és a Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben! imákkal. A ZARÁNDOK SZERETETLÁNG SZŰZANYA ma ismét visszatért hozzánk és kéri, hogy FOGADJÁTOK ÖRÖMMEL A FENSÉGES ZARÁNDOKOT, aki segítséget kérve jött hozzánk! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Hozzatok áldozatokat és vezekeljetek az egész egyházért, az egész emberiségért, főleg papjainkért és az Istennek szentelt személyekért, akik a Szentháromságot és az Egyház Anyjának, a Titkosértelmű Rózsának a Szívét oly gyakran megsebzik! A Szűzanya még ezt is mondotta: Oda, ahol én, mint Zarándok tartózkodom, és ahol hozzám szólnak és sokat imádkoznak, oda mindig az angyalok egész serege kísér és ott az én isteni Fiam, Jézus Krisztus az égből rendkívüli kegyelmet áraszt a lelkekbe. A szeretet üzenetét hozom! A Zarándok Szeretetláng Szűzanya megszentelt mozaik képe mellett találunk egy naplót, melyben volt plébánosunk, Ákos atya támogató sorait olvashatjuk, és Testvéreink bejegyzéseit. Egy imafüzetet is mellékelünk. 11

12 Énekeljük el közösen a Búcsúztató éneket: - Eljött már az elalvás órája, Áldott képed bocsátjuk útjára. Bárcsak képed van most itt előttünk, Hisszük Anyánk, Te itt vagy közöttünk! - Az Úr Jézus drága, szent nevében, Angyaloknak hű kíséretében, Zarándok Szűz már útrakészen állsz, Csak még szívünk ajándékára vársz. - Édesanyánk, jobbulást ígérünk! Szent Fiadnál, könyörögj érettünk! Bocsásd meg minden rút bűneinket, Szent Szívedhez így vezess bennünket! - Majd gyakori szentáldozásunkkal, Rózsafüzér imakoszorúnkkal, Szent Fiad haragját engeszteljük. Jelenéseid célját követjük. - Áldd meg Anyánk egyházközségünket! Papjainkat és minden hívedet! Áldd meg azokat a hajlékokat, Hol fogadták zarándok képedet. - Zarándok Szűz, újra visszavárunk! Amíg élünk, a szívünkbe zárunk. Kívánjuk, hogy zarándok utadon, Minden lélek néked szolgálhasson. - Atya, Fiú, Szentlélek nevében, Indulj Anyánk bízó reménységgel! Gyújts világot magyarok lelkében, Szeretetlángod égő tüzével. - Ragyogtasd föl az erkölcsök fényét! Éleszd újra magyar néped hitét! Istentagadók is gyermekeid, Gyújtsd meg lelkünk alvó mécseseit! - Járja be a szent Szeretetlángod, Diadallal az egész világot! Új Pünkösdöt hozzál a világba, Lobbanjon föl hitünk pisla lángja. - Sátán hatalmából ments meg minket, Ne hagyd vesztébe rohanni néped! Világ békességet kérj minékünk! Szent Fiadtól édes reménységünk! - Ha eljön életünk végórája, Anyánk siess lelkünk oltalmára! Szent Fiadtól kérj nékünk kegyelmet! Mennyországban készíts nékünk helyet! Az Ima, Áldozat, a Vezeklés és az Engesztelés céljából viszi otthonába a Szűzanya megszentelt képét OLGI, aki meghívta, befogadja, a Szeretetláng szellemében. Mondjuk el közösen a Beköszöntő éneket: - Dicsértessék az Úr Jézus, Tisztelet Máriának! Békesség legyen e háznak, és minden lakójának. - Szeretetláng Szűzanya érkezett hozzátok, angyaloknak seregével, Szállást kér, mint zarándok. 12

13 - Fogadjuk nagy szeretettel, a zarándok Szűzanyát. Könnyes szemmel engesztelve az ő drága szent Fiát. Szíveinket tárjuk ki őelőtte, Bűneink nagy, s nehéz terhét rakjuk le itt elébe. - Gyertyalángja jelképezze, égő, hű, szent hitünket! Virágoknak jó illata, Imádságos lelkünket! Imádkozni gyűljünk ma itt e helyre. Az áldott szent rózsafűzért vegyük föl a kezünkbe. - Fehér, piros, aranyrózsa, szűz keblére van tűzve. E három szín a szent fűzér titkainak is jele. Veled együtt imádkozzunk jó Anyánk! Engeszteljük bűneinkért a mennyei szent Atyát. - A fölséges Úristentől, kérj számunkra irgalmat! Jézus Krisztus szent vérével bűnös lelkünk mosogasd! Szentlélektől bátorságot nyerj nekünk, Zarándok Szűz, hogy a harcban a Sátánt legyőzhessük! Áldj meg minket, Uram, az Oltáriszentségből! Ötször vetünk keresztet, miközben mondjuk: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Jézusom szent Sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk, és könyörülj rajtunk! Ámen. Dicsértessék és áldassék Jézus Szíve a legméltóságosabb Oltáriszentségben! És áldassék a Boldogságos Szűz Mária, Szent József és Isten minden szentje. Ámen. Szentségbetétel szertartása MINDNYÁJAN együtt imádkozzunk: Áldott legyen az Isten! Áldott legyen szent Neve! Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember! Áldott legyen Jézus szent Neve! Áldott legyen Jézus szentséges Szíve! Áldott legyen Jézus drága Vére! Áldott legyen Jézus az Oltáriszentségben! Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek! Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja, Mária! Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása! Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele! Áldott legyen Szűz Mária szent neve! Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese! Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben! Ámen. 13

14 Kenyeret adtál a mennyből. Amely minden gyönyörűséggel teljes. Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos Szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, Tested és Véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen. A könyörgés végeztével Térdet, fejet hajtok, Néked áldást mondok, Hiszem itt vagy valóban, E nagy Szakramentomban. SZENTSÉGI ÁLDÁS Tebenned remélek, Szívemből szeretlek. Készebb vagyok meghalni, Mint téged megbántani. SZENTSÉG ELTÉTEL Kedves Testvérek, Érd Ófalu, a Szeretetláng bölcsője volt. Minden Szentmise után imádkoztak az Isteni Szeretet Anyjához, tudtuk meg József atyától, aki az imát is megismertette velünk. Szeretnénk ezt a szép hagyományt átvenni, megőrizni, és imaóráink végén együtt imádkozni: Szeretet Anyja és Királynője, Te mindenki Anyja vagy, Leborulva kérünk, járj közbe értünk Szent Fiadnál! Esdekeld ki nekünk a szeretet kegyelmét, hogy minden ember szívében a Szeretet lángja uralkodjék, a gyűlölet lángja felett. Szeretet Anyja és Királynője, hallgasd meg kérésünket! Ámen. 3 Üdvözlégy, 1 Dicsőség 14

15 ÉNEKELJÜNK Krisztusnak szent vérén megváltott hű lelkek, Máriát dicsérni buzgó szívvel jertek! Hisz e tiszta szent Szűz Édesanyánk nékünk, A bajban és vészben Ő a menedékünk. Jóságát az Isten éreztette veled, S kitüntetett téged Angyalok felett. Teremtett lény nálad dicsőbb, szentebb nincsen. Hisz egyszülött Fiad a hatalmas Isten. Drágalátos szent Szűz, könyörögve kérlek, Légy szószólóm nékem s szent Fiadat kérd meg: Fogadja jó szívvel hálámnak fejében A kenyeret és bort most a szentmisében. Szeplőtelen szent Szűz, akit hordott méhed, Az Teremtőd, Urad és Istened néked. Őt dicséri, áldja a világon minden; Mert ő a hatalmas, szent, szent, szent Úristen. 15

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2013. július 4. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség elõtt

Egy óra az Oltáriszentség elõtt Egy óra az Oltáriszentség elõtt Szentségimádás Töltsünk el együtt egy órát az Oltáriszentség elõtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség előtt

Egy óra az Oltáriszentség előtt Egy óra az Oltáriszentség előtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály főangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te

Részletesebben

ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA

ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA TORDAS ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA Tűztenger kell a magyar földre imádságból, engesztelésből! 0 I M A F Ü Z E T 1 ENGESZTELŐ IMAÓRA 1. Bevezető ima: (állva, közösen)

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET Az alkohol rabságából Jézus a szabadító! BETŰRENDES ÉNEKMUTATÓ 138. zsoltár 41 Dicsőség 99 A béke napja közel 91 Dicsőség! Dicsőség! 103 A

Részletesebben

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért Szerkesztette: Jánossy Gábor Stella Maris Alapítvány Budapest, 2007 Jelen összeállításunkhoz kiadványainkból: Rózsafüzér imakönyv bővített, átdolgozott kiadás,

Részletesebben

Ima papi-szerzetesi hivatásokért

Ima papi-szerzetesi hivatásokért Ima papi-szerzetesi hivatásokért 1. Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hivatásuk fenségét átérzik és azt nem saját fényüknek tekintik!

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. BEVEZETŐ ÉNEK Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, hívlak, jöjj, válaszolj! 1 Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, jöjj és figyelj reám! Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el, fényességünk, 2 jöjj,

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK 1 Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd le ránk teljesen Mennyből fényességedet 2x Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen! Ima a családokért Dicsőséges Szentháromság,

Részletesebben

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL Készülünk Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina segítségével GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJÁRA 2015. 02. 02-re INDÍTÓ GONDOLATOK ÁRPÁD-HÁZI

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA A Keresztes Imahadjárat imái Az imák elé csatolt, bevezetõ gondolatok és üzenetek (Szerkesztõi megjegyzés: A dátumok az üzenetek átadásának idejét mutatják,

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben

Mária Julianna lelki naplója V. kötet. Esztergom, 2007.

Mária Julianna lelki naplója V. kötet. Esztergom, 2007. Mária Julianna lelki naplója V. kötet Esztergom, 2007. Ajánlás Kapható: Pax Bt. 2500 Esztergom, Berényi Zsigmond u. 7. Tel./fax: 06 33/314-376 (Este 10 óráig hívható.) Kiadja: Pax Bt. 2500 Esztergom Berényi

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának

Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának PPEK 571 Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának Soós István Hóvirágok a Kis Jézuskának mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! ELSŐ SZENT ÁLDOZÁS Kolozsvár 2013 1 Elsőáldozásra készülök! E füzetkében minden megtalálható, amit egy elsőáldozónak tudnia kell! 2 3 Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus

Részletesebben

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET KARÁCSONY ÉJSZAKÁJA (AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

Részletesebben