Dávid Sátora Gyülekezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dávid Sátora Gyülekezet"

Átírás

1 Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, március 13. HÍRLEVÉL 10. évfolyam 463. szám Programok: Jövő héten szerdán, án a Házicsoportok a szokott időben ½ 6-tól lesznek. Helyszínek: Szegfű Babiéknál Szfehérvár., Gáz u. 7.sz. 2/9 (dr. Németh Attiláék hcs.-ja) Reiber Imrééknél Székesfehérvár, Sarló u /5 (Tömösy Imréék házicsoportja) Balogh Zsoltéknál Székesfehérvár, Jankovich F. u. 8. fsz.1. (Für Attiláék házicsoportja) Sebestyén Jánoséknál Székesfehérvár, (Gabi-János házicsoportja) Deák Robiéknál Székesfehérvár, Tóvárosi ln /2 (Szolnoki Imréék házicsoportja) Hétfő 17:00 órától: Life Cafe Klub Kodolányi Főiskola épülete C Hétfő 18:00-tól: RádióSansz-Imacsapat (Szfvár., Nyárfa u. 14.sz.) Szombaton 16:00-tól: Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, Nyárfa u. 14.sz.) IFI Csoport Vasárnap reggel 07:00 órától: Lehetőségek Házában Férfi imaóra Mindenkit szeretettel várunk! SZERDÁN, ÁN FOLYTATJUK A KÖZÖS BÖJTÖLÉST: Ezen a héten imádkozzunk és böjtöljünk: - Harvey Boyd márciusi végi szolgálatáért (szellemben éhes, nyitott szívekért; valóságos hit felnövekedéséért mind a betegekben, mind a testvérekben; teremtő jelekért és csodákért; B.Zsolt, M.Zsolt, J.Ildikó, V.Viki és mások teljes gyógyulásáért, megépüléséért) - A márciusi erőteljes növekedésért és áttörésért (prófétai kijelentés; mindenki megtegye a saját részét ebben; hit általi kilépések, cselekedetek ennek megvalósulásában; minden akadály, gát félre legyen tolva Isten Királysága előretörésének útjából; szentség) - T.Tündéért, P.Johannáért & Dorkáért, H.Henrikért, R.Florentinért (hitben való megerősödés; Krisztus szeretetében meggyökerezés; Mennyei Atya term.fölötti érintése) - A jövő heti grazi BLAST Advance School-ért (utazások; kapcsolatok; tolmácsolások; oltalom, védelem; békesség és öröm; a Szent Szellem kijelentései; Mennyei Atya szeretete) március 18-án pénteken 18:00 19:00 óráig Ima Dicsőítés Dávid Sátora helyreáll! Helyszín: Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, Nyárfa u. 14.sz.) Mindenkit szeretettel várunk! március 18-án pénteken 19:00 órától Tanítványképző Szeminárium és Házicsoportvezető-képzés Helyszín: Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, Nyárfa u. 14.sz.) Mindenkit szeretettel várunk! Kedden és pénteken reggel 06:00-tól imaösszejövetelek! Kedden Nemes Páléknál (Székesfehérvár, Lévai u. 11. sz.); Pénteken Lehetőségek Házában Mindenkit szeretettel várunk! 1. oldal

2 Petz Renáta: Ne veszítsd el az eszed! Hós.4,11 A paráznaság, bor és a must elveszi az észt. Nem úgy történik, mint a mesében, hogy jön a csúnya paráznaság, a csúnya részegeskedés gonosz manó képében és egyszer csak hopp, elvette az eszed. A bűn az ajtó előtt áll és ránk van vágyódása. A bűn ott áll készenlétben, figyeli, mikor engedjük be, mert szeretné átvenni az uralmat az életünk felett. A sátán eltökélt szándéka, hogy az élő Istentől elszakítson, fogságba vigyen, majd elpusztítson. Nem titkoltak a szándékai előttünk. 1.Móz.4,7 Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fejjel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta. Az ördög módszerei nem változtak, leleplezhető és a gonosz, ravasz trükkjei kiismerhetőek. A bűn romboló ereje ellen teljesen biztos védelem készült, ezért nem olyan egyszerű elveszíteni az eszünket. Mi Isten érett örököskorú fiaiként kaptunk hatalmat az uralkodásra, így be tudjuk tölteni ezt a parancsot: de te uralkodjál rajta. Jak.1,14-15 Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a saját kívánsága. Azután a kívánság megfogan, bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Megfoganáshoz kell egy szorosabb kapcsolat és egy nyitottság, azaz megnyílás. Mária megnyitotta magát Istentől érkezett üzenet előtt és Szent Szellemmel való bensőséges kapcsolata következtében Isten Szava megfogant benne. Amikor elidőzünk egy bűnös kívánságnál, forgatjuk a gondolatainkban, rést nyitunk a szívünk ajtaján akkor az meg is fogan. A megfogant kívánság, mint egy vadnövény gyorsan burjánzik. Elkezd szerteágazó gyökeret ereszteni. Behatol az érzelmekbe, a gondolatokat megkötözi, befolyásolja, rángatja, rossz irányba fordítja az akaratot. Elveszti az eszét elveszíti a józan ítélőképességét, ha belekerül az életébe. Nem látja a különbséget jó és rossz között. Függő lények vagyunk. Függőségre lettünk teremtve. A függőségünk irányát azonban a szabad akaratunkkal meghatározhatjuk. Amit szeretek, annak engedelmeskedem; aminek engedelmeskedem, annak vetem alá magam, annak hatalma alá kerül az életem. Az életünk jog szerint az Úré, megváltott bennünket. Azonban, amikor rést engedünk a bűnnek és hagyjuk, hogy a bűnös kívánságaink magukhoz édesgessenek, akkor saját döntésünkkel átengedjük az uralmat, a befolyást az ördögnek. A bűn csak úgy ripsz-ropsz nem tud lerohanni és két vállra fektetni, csak akkor, ha rést talál, és így felhatalmazást arra, hogy bejöjjön, besurranjon, és ha akkor rögtön nincs kirúgva, akkor már ereszti is a gyökereit. És mindez még csak a kezdet,. Tehát a bűn nem tud magától lecsapni ránk, hanem mindig rést keres. Rést pedig az Isten Beszédével ellentétes döntéseinkkel tudunk hagyni az életünkön. Isten Beszéde jó és egyértelmű. Nem hagy bennünket kétségek között, hogy vajon ez jó vagy rossz?, hanem az Ő Szava egyértelmű. És az Ő parancsai nem nehezek! Csak hozzá kell igazítanunk az életünket. Ilyen egyszerű: szeretem az igazságot és gyűlölöm a bűnt. Szeretem, azaz ragaszkodom hozzá; gyűlölöm, azaz hátat fordítok neki, nem is közelítek felé, elhatárolódom tőle. Szeretem, ezért arról gondolkodom; gyűlölöm, és ezért nem is gondolkodok róla, nem foglalkozom vele, nem adok neki helyet az életemben, sem a gondolataimban, sem az érzelmeimben, és az akaratomat sem rendelem neki alá. Ezek döntések, és a döntéseimért felelősséggel tartozom, számon kérhető vagyok minden döntésemért. Mi az, amiről gondolkodom? Az megmutatja, hogy mit szeretek. Mi az, amit háttérbe szorítottam, aminek hátat fordítottam? Amivel ezt teszem, azt gyűlölöm. Mi az, amihez ragaszkodom, és nem engedem el? Mindazt, amit szeretek. És mi az az életemben, ami felé nem is közelítek, és elhatárolódom tőle azt gyűlölöm.

3 Petz Renáta: Ne veszítsd el az eszed! (folyt. 2.) A válaszunk: Uram, szeretem az igazságot és gyűlölöm a gonoszságot, gyűlölöm a bűnt! Ján.3,20-21 Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei ki ne tudódjanak. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerinti való cselekedetek. A sötétség az ördög munkatársa, segítsége abban, hogy minél hatékonyabban rombolhasson. A világosság pedig Isten jelenlétéből fakad, az Ő természetének része. Az igazságban járás a világosságra vezet. Hiszem Isten Szavát, hiszem ezekre a napokra egyre erőteljesebben hangzó prófétai üzenetét, hiszem, ezért kimondom, hirdetem: A sötétség szűnik és az igaz világosság már fénylik! A sötétség szűnik, visszaszorul, megadja magát, területeket felad; az igazság, a világosság pedig egyre növekszik, tért hódít, előre nyomul. A személyes életünkben, a kapcsolatainkban, a magyar Eklézsiában, Krisztus egész Testében, és rajtunk keresztül a környezetünkben is egyre erőteljesebben. Növekszik Isten megnyilvánuló jelenléte, növekszik az Ő dicsősége rajtunk, bennünk, közöttünk, és így egyre inkább körülöttünk is. Isten a teremtéskor elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A kettőnek nincs köze egymáshoz. Ahol a világosság megjelenik, ott a sötétségnek mennie kell. A világosság mindig konfrontál a sötétséggel, nem tűri meg a jelenlétét természetéből fakadóan. A mi egyik legerőteljesebb fegyverünk a sötétség erői ellen, hogy világosságban járunk, az Úr dicsőségét hordozzuk mindenfelé, mert ahol a világosság erőteljesen megjelenik, ott a sötétség kiszorul. Zsolt.56,14 Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában. Efez.5,8 Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. Megnyitunk az életünkben minden területet, hogy bejusson a világosság, bevonuljon a dicsőség Királya, és bezárunk minden ajtót a bűn és a sötétség előtt. Ez is annak a folyamatnak a része, amit megígért az Úr, hogy felkészít bennünket magának szent néppé ennek a most zajló felkészítésnek része, hogy a világosság egyre erőteljesebb, és az életünk minden területére bevilágít (ha csak nem rejtőzünk, és nem menekülünk el). Gyertek a világosságra! Gyertek ki a sötétségből a sátán hatalma alól Isten Királyságába, az Ő uralma alá! Legyen Jézus Krisztus Úr mindenben! Most egy erőteljes, harcos és győztes népet készít az Úr magának. Az Ő védelme és szeretete az, hogy megtisztít, és megszentel, mert a sátán, és a sötétség gonoszságával szemben így biztosít számunkra védelmet. 1.Tessz.5,5 Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Szükségünk van arra a forrásra, ami a bűn és a tisztátalanág ellen fakad. Fakaszd fel ezt a forrást az életedben, meríts belőle, fakasszuk fel és engedjük, hogy áradjon közöttünk, és megszentelje az életünket: Zak.13,1 Azon a napon kútfő fakad a Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen. Zsid.12,10 Földi apáink csak rövid ideig fegyelmeztek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmez és nevel. Azért, hogy szentségében részesüljünk. Megnyílik, felfakad a bennünk élő Krisztus, mindig, amikor átengedjük neki a kormányzást, amikor nem mi élünk, hanem Ő él bennünk. Az Ő szeretetének tüze tör fel a bűn és a tisztátalanság ellen. Az Ő dicsőségének lángja egyre nagyobb erővel lobban fel a szíveinkben és megemészt minden bűnt és tisztátalanságot. Szentség és istenfélelem tüze tör fel a mélyből, a kutakból, a bennünk levő Krisztusból. Ennek az ideje van most.

4 Joel Osteen: Tudatosítsd, mid van! Fordította: Orbán Tibor Gyakran azon gondolkodunk, amink nincs. Milyen nagyok a nehézségeink, milyen rossz a gazdaság. Joel nincsenek kapcsolataim., Van egy problémám, de nincs, aki segítsen., Van egy álmom, de nincs meg, ami kell hozzá., stb. Amit megtanultam, hogy minden, amire szükséged van a céljaid eléréséhez, elérhető közelségben van. Isten mindig olyan dolgot fog használni, ami közel van hozzád. Bár lehet, hogy nem tűnik rendkívülinek. Mindaz, ami Dávidnak volt, egy parittya és öt kő. Hétköznapi, egyszerű dolgok. Azt gondolhatta: Nem fogok odaállni Góliát elé, ez őrültség lenne, nincs esélyem. De nem, Dávid számba vette, mije van: tudta, hogy a parittya és a kövek, még akkor is, ha egyszerűnek látszanak, Isten kezébe helyezve különlegessé válnak. Mózesnek mindössze egy botja volt. Nem volt szép, nem volt ékszerekkel borítva, nem márványból készült semmi különös, csak egy egyszerű hétköznapi bot. A fáraó és az ellenséges seregek üldözték az Izraelitákat. Két oldalt hegyek, szemben a Vörös-tenger, az ellenséges hadsereg pedig mögöttük. Kilátástalan helyzet volt. Gondolom, hogy Mózes imádkozott: Istenem, küldj tízezer angyalt a védelmünkre!, Istenem, küldj tüzet a Mennyből, hogy eltűnjenek!, Istenem tégy valami nagyot! Igen, Isten valami nagyot készült tenni, de ez mindig valami kicsivel kezdődött. Néha nagyon távolra tekintünk, pedig a közelünkben kellene szétnéznünk. Isten azt mondta: Mózes, vedd fel azt a botot és tartsd a levegőbe! Elképzelem, ahogy Mózes azt gondolta: Istenem valami természetfölöttit kérek tőled, valami nagyot, és Te azt mondod nekem, hogy tartsam a levegőbe a botot, hogy tegyek valami egyszerű dolgot? Vegyük észre, ha te megteszed az átlagost, Isten megteszi az átlagon felülit! Ha megteszed a természetest, Isten megjelenik és megteszi a természetfölöttit. Ismeritek a történetet, Mózes felemelte a botot azt az egy egyszerű fadarabot, és a víz kettévált, Izrael népe pedig száraz földön kelt át a tengeren. De vegyünk észre két dolgot: Isten egy nagyon egyszerű dolgot használt, mégpedig olyat, ami közel volt Mózeshez. Lehetséges, hogy te is messze, távol keresgéled a megoldást, miközben a válasz közvetlen melletted van? Lehet, hogy éppen melletted vannak azok, akikre szükséged van, és a lehetőség is, ami szükséges az előrejutáshoz. Már megvan a válasz, de te valami természetfölöttit keresel, valamit, amitől libabőrös leszel, miközben a válasz nagyon egyszerű. Mostanában beszélgettem egy hölggyel, aki évek óta azért imádkozott Istenhez, hogy feljebb léphessen a munkájában, de semmi nem történt. Ezután 40 évesen visszament az egyetemre, végzettséget szerzett, és egymás után kezdte kapni a kinevezéseket. Ma ő az igazgatóhelyettes a cégnél és több száz alkalmazott van a keze alatt. Mi történt? Megvolt a válasz, csak nem vette észre. Ez a válasz egyszerű volt, csak arra volt szüksége, hogy fejlessze a kepésségeit. Az imánknak is így kellene hangoznia: Mennyei Atyám, segíts felismernem a forrásokat, amelyeket belém helyeztél. Segíts meglátnom az embereket, akiket az életembe helyeztél. Segíts meglátnom a forrásokat, a lehetőségeket, ötleteket, amelyek továbbvisznek engem a Tőled való rendeltetésem felé.

5 Joel Osteen: Tudatosítsd, mid van! (folyt. 2.) Fordította: Orbán Tibor Az egész Íráson keresztül láthatjuk, hogyan használ Isten átlagos dolgokat. Egyszer Sámsonnak több ezer filiszteussal kellett megütköznie. Sámsonnak nem volt fegyvere, nem volt pajzsa, vagy harcosok sem, akik támogatták volna. Úgy tűnt, már el is veszett. Mit csinált Sámson, panaszkodott? Istenem, ez nem fair!, Az ellenségnek sok fegyvere és pajzsa, sok katonája és felszerelése van., Ez nem fair Istenem, nekem nincs semmim. vajon ezeket mondta-e Sámson? Nem, mert Sámson megértette az alapelvet. Tudta, hogy amire szüksége van, annak közel kell lennie hozzá. Tehát azonnal elkezdett körülnézni. Mit talált? Egy doboz kézigránátot? Egy gépfegyvert? A Biblia azt mondja, hogy egy szamár állkapocs-csontot talált. Valami teljesen átlagosat, és bizony nem nézett ki túl soknak. De Sámson hitte, hogy amit Isten neki adott, pontosan arra van szüksége. Ezt mondja a Bírák 15,15 megfogta a szamár állkapocscsontját és legyőzött ezer filiszteust, akik jobban fel voltak fegyverezve és több tapasztalatuk volt. Rájöttem, hogy nem az a lényeg, hogy mi az, amim van, hanem az, hogy rajta van-e Isten kenete. Lehet, hogy átlagos képességed van, de ha a Mindenható Isten kenete van rajta, messzebb mehetsz, mint az, akinek kiválóbb kepésségei vannak. Most lehet, hogy egy különleges problémád van, de Isten jóindulatának és áldásának köszönhetően Ő egy átlagos megoldással győzelmessé tehet téged. A kérdés az, hogy felismered-e azt, hogy mid van? Azt nézed-e, hogy mi van beléd helyezve, mi van a közeledben, az embereket, akiket Isten tett az életedbe, a forrásokat? Lehet, hogy nem tűnik soknak. Lehet, hogy kicsinek tűnik az óriáshoz képest, akivel szemben állsz, de ha mered használni, amid van, legyőzheted az óriást kevesebb felszereléssel is. Dávid és Sámson is úgy mentek ki a csatamezőre, hogy nem volt náluk pajzs és kard sem. Nem voltak mögöttük támogató helikopterek. Amijük volt, az egy parittya és egy szamárcsont. Amikor felismered, hogy a Mindenható Isten mit adott neked, akkor kihúzod magad, magabiztosan mehetsz ki, tudván, hogy a felszerelésed az univerzum Teremtőjétől származik. Mondhatod, hogy Joel ez jól hangzik, de nekem nincs annyi kapcsolatom, nem olyan családban neveltek fel, mint téged, nincs annyi hozzáférhető forrásom. Hadd kérdezzelek meg: Van annyid, mint egy szamár állkapocs csont? Van-e annyid, mint egy parittya? Ma két emberről beszéltünk, akik egyszerűen megfogták azt, amijük volt, de a kenettel, amit Isten adott nekik, történelmet írtak, és a történeteik még mindig inspirálnak minket. Van valami az életedben, ami téged is történelemformálóvá tehet. Isten arra rendelt téged, hogy hagyj látható jelet ezen a generáción. Nem arra vagy rendelve, hogy csak jöjj és menj és senki se vegye észre, hogy itt voltál. Az Istenből származó nagyság magvai vannak benned! Amikor letelik majd az időd, ennek a világnak vissza kell tekintenie és azt kell mondania, ez igen, ők óriásokat öltek, ők történelmet formáltak, ők új területeket foglaltak a Királyság számára, és itt hagyták a hitnek az örökségét! Ma is lehet, hogy az álmod talán nagy, és a forrásaid talán kicsik, de mégse bátortalanodj el! Isten azt mondja: Ha használod, amid van, Én megsokszorozom a képességeidet, megsokszorozom az eredményességedet, megsokszorozom a forrásaidat. (folyt. köv.)

6 Alan Vincent: Isten Királysága a maga teljes dicsőségében szeptember Lengyelország (folyt. 100.) Egy Efézus 4,11-beli evangélista nem csak azzal foglalkozik, hogy elmegy evangélizálni, hanem például felfedezi a gyülekezetben mindazokat, akikben evangélizáló képességek vannak, kiképzi őket, és munkába állítja őket úgy, hogy a végén már a gyülekezetben több száz olyan ember van, aki evangélizál. Nem csak evangélizációs összejöveteleket tart, hanem egy evangélizáló gyülekezetet hoz létre. Mindenkit munkába állít, miközben ő maga nem túlzottan bonyolódik bele a részletekbe. Ennek eredményeképpen úgy vonzza magához a vezetőket, mint a mágnes. Olyan, mint egy atya, akinek nagyon sok fia van. Az örömét nem annyira abban leli, amit önmaga csinál, hanem abban, amit a többiek csinálnak. Nem annak örül, hogy ő maga kicsoda, hanem annak, amivé teszi a többieket. A vezetése alatt ezek az emberek sokkal nagyobbá válnak, mint amekkorává valaha lehettek volna önmagukban. Nem korlátozza ezeket az embereket, hanem kitágítja őket, hogy nagyobbak legyenek és többre vigyék, mint valaha lettek volna önmagukban. Az Efézus 4,11-beli apostol pedig olyan ember, aki látja a többi Efézus 4,11-ből való négyfajta szolgálókat, és összeszervezi őket a hatékony munkára. Egy Efézus 4,11-beli próféta nem egy ún. titokzatos köddel maga körül jár a világban: Íme, így szóla az Úr! Íme, így szóla az Úr! és azután kisétál. Az Efézus 4,11-beli próféta prófétikus gyülekezetet hoz létre, olyan embereket, akiknek prófétai látásuk van. A prófétai ajándékot átadja nekik, mindenki elkezd prófétálni, és a gyülekezet tele lesz ezeknek a prófétai látásoknak az erejével. Értitek, hogyan működnek ezek az emberek? Akkor egy picit lapozzunk az Efézus 4-hez! Az Úr töltse be az országaitokat ezekkel a szolgálókkal! Nézzük a 11. verset. Efez.4,11 És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul Az újszövetségben a két eset közül ez az egyik olyan hely, ahol ez a görög szerkezet szerepel. Tegnap láttuk a másik ilyen helyet, amikor Jézus azt mondta Péternek: Te építőanyag vagy, de téged használva, ráépítve téged az Én alapomra, amely Én vagyok, Én magam Önmagamtól építem fel az Egyházamat. Itt a 11. versben ugyanez a szerkezet szerepel: És Ő maga adott... Az Efézus 4,11-beli szolgálatokat nem valamilyen felekezetnek vagy gyülekezetnek a bizottságai jelölik ki, hanem személyesen Jézus. Jézus nem bízza senki másra ezt a feladatot. Ő maga adja őket. Úgy gondolom, jobban teszem, ha még néhány szót szólok az apostoli szolgálatról. Az apostol nem egy külön álló szolgálati képesség, vagy nem egy szakma. Képzeljünk el egy építkezést! Néhány csodálatos épületet akarunk építeni, és ehhez valódi köveket akarunk használni. Szükségünk van kőfaragókra, kőművesekre, akik magát az épületet fölépítik. Szükségünk van ácsokra, akik a famunkát elvégzik. Szükségünk van vízvezeték szerelőkre, hogy azok becsatornázzák az épületet. Szükségünk van villanyszerelőkre a villanyszerelési munkához. Na, itt van valaki, aki egy képzett kőfaragó, de vannak egyéb képességei is. Ha ránéz a tervrajzra, pontosan átlátja, hogyan kell felépíteni az épületet. Látja az egész tervet, és átlátja, hogyan kell megépíteni a házat. Másodszor vezetői képességei vannak arra, hogy

7 Alan Vincent: Isten Királysága a maga teljes dicsőségében (folyt. 101.) szeptember Lengyelország összeszervezzen nagyon sok munkást, és munkába állítsa őket, hogy egyidejűleg, hatékonyan, egyszerre munkálkodjanak az építkezés rájuk vonatkozó részein. Tehát olvasni tudja a terveket, vezetni tudja az embereket, és valamelyik építési szakmában ő maga is jól képzett. Mi történik? Kiemelik őt a kőfaragás munkájából, és felügyelővé teszik az egész építkezés fölött, így felvigyázhat az összes szakmunkásra, amint azok együttesen építik az épületet. Képzeljük el, hogy az illető nem csak szakképzett kőfaragó, hanem képzett ács, nagyon tapasztalt vízvezeték szerelő, tökéletesen érti a villanyszerelési munkákat, el tudja olvasni az építész terveit, és tudja, hogyan kell megépíteni a dolgokat. Szervező és vezető, aki tudja, hogyan kell dolgoztatni egyidejűleg úgy több száz embert, hogy mindenki hatékonyan végezze a munkáját. Mivel tapasztalt az építkezésben használt mindegyik szakmában, ezért pontosan tudja, hogy melyik szakmunkás milyen problémákkal találkozhat, és tudja, hogyan kell kisegíteni őket ezekből a nehézségekből. Ő maga nem helyez el egyetlen egy követ sem, nem ér hozzá egyetlen egy fához sem, nem vezet be egyetlen vezetéket sem a falba, nem ő csinálja a vízvezeték szerelést, hanem felvigyáz több száz emberre, akik elvégzik ezeket a gyakorlati feladatokat. Mivel a dolgozók tudják, hogy mindegyik szakmához remekül ért, ezért nagyon hatékonyan dolgoznak a vezetése alatt. Elmehet bárhova az építési területen, tud beszélni a munkások nyelvén, és ki tudja igazítani a dolgokat, ha valami nem a megfelelő módon zajlik. Amit most leírtam előttetek, az az apostol. Tudjátok, az apostol az, aki képzett mind a négy építési szakmában. Öt ember van, de négy szakma. A szakmák a próféta, az evangélista, a pásztor és a tanító. Ezek az építési szakmák. Az apostol olyan módon tudja őket vezetni Isten városának a felépítésében, hogy legyőznek mindenféle démoni ellenállást. Jézus volt a tökéletes apostol, minden apostolság Tőle származik. Jézus prófétikus volt? Ő volt a tökéletes próféta. Jézus evangélista volt? Ő volt a tökéletes evangélista. Jézus pásztor volt? Ő volt a nyáj nagyságos pásztora. Jézus tanító volt? Feltétlenül. Őbenne minden szolgálatot tökéletesen látunk megnyilvánulni, Ő a tökéletes apostol. Amikor valakit Isten apostoli szolgálatra hív el, nagyon jól kell ismernie, értenie legalább az egyik építési szakmához. Senki nem kezdi úgy, hogy apostol. Úgy kezdi, hogy az épületen valamelyik szakmában dolgozik, mint építőmunkás. Lehet prófétikus az illető, vagy akár lehet pásztor jellegű. Jonggi Cho elsődlegesen pásztor típusú szolgáló. Erősen evangelizáló jellegű, ugyanakkor jó tanító is, de soha nem láttam benne semmi prófétikusat. Vegyük pl. Jack Hayford-ot. Teljességgel bátran mondhatjuk, hogy pásztor, de kifejlődtek benne más ajándékok is. Nézzük meg Pál apostolt, aki a Bibliában a másik nagy apostol. Pál próféta volt? Evangélista volt? Pásztor volt? Tanító volt? Abszolút, teljes mértékben. A teljesen kifejlett apostol jól képzett az Efézus 4,11-ben említett minden szolgálati területen. Az elsődleges feladata az, hogy felfedezze másokban a többi Efézus 4,11-beli ajándékot, összeszervezze őket, kiképezze őket, hogy úgy tudjanak együttműködni Isten városának a hatékony felépítésén. Lehet, hogy ő is öt emberrel kezdi, de nem marad így. Hallottam már ezt Jonggi Cho szájából

8 Alan Vincent: Isten Királysága a maga teljes dicsőségében (folyt. 102.) szeptember Lengyelország és hiszem, hogy ez teljesen igaz is. Azt mondta: Ha Isten küldene el engem a világ bármely városába, öt éven belül biztosan lenne fős gyülekezetem. Hiszem, hogy ez teljesen így is van. De ott van a ha, ha Isten küldi el őt. Tudjátok az Efézus 4,11-beli szolgálati ajándékok ugyanúgy kicsiben kezdik, mint mindenki más, de nem maradnak kicsiben. Ha a tizedesek önmagukban szolgálnak, akkor kicsiben kezdik és olyanok is maradnak. Ahhoz, hogy pl. a tizedesek vagy századosok is növekedjenek és hatékonyak legyenek, egy nagyobb munka részévé kell válniuk, amit egy apostoli csoport felügyel. Nem szabad, hogy önmagukban egy elszigetelt gyülekezet szolgálói legyenek, hanem apostoli felügyelet alatt lévő gyülekezetek kapcsolódásaihoz kell csatlakozniuk, és valamilyen Efézus 4,11-beli szolgálatnak ott kell lennie a gyülekezetükben. Ha ezeket a feltételeket betöltik, akkor növekedni fog a helyi gyülekezet. Ha elolvassátok a korai egyházatyák írásait Amikor pl. Európában mindenütt új gyülekezeteket hoztak létre (mivel értették ezeket az alapelveket), egyik gyülekezet sem maradt kicsi, kivéve Athénban. Az az egyetlen hely, ahol gyülekezet soha nem tudott igazán felszállni a földről. Ez nem Pál hibája volt, hanem az athéni értelmiségiek gőgje volt az, ami nem engedte be Isten Királyságát a városba. Pál sem ért el nagy eredményeket, mert nem a kereszt bolondságát hirdette nekik, hanem ő is értelmiségi és okos akart lenni, mint amilyenek ők voltak, és ezzel ott hibázott. Én magam is megtanultam ezt. Minél értelmiségibbek az emberek én annál gyermekibbé válok. Isten erősebb lesz, mint ezek az értelmiségiek, mert a csodák és jelek az Ő oldalán vannak. Gyorsan elmondok egy történetet. Ne kérdezzétek, hogyan jutottam oda, túl sokáig tartana, hogy elmagyarázzam. Egyszer Indiában, amikor Isten ereje az egész országban működött, és erőteljesen megérintette a katolikus egyházat, megkértek engem, hogy elmennék-e megtartani egy lelkigyakorlatot az Indiában működő összes redemptorissza pap részére. A redemptorissza papok azok, akik a katolikus egyházban az evangélisták és az ébredés előmozdítói. Indiában, a jezsuita főhadiszálláson, központban volt ez a lelkigyakorlat a számukra, és megkértek engem, hogy menjek oda el, és vezessem a lelkigyakorlatot. Úgy éreztem, hogy Isten azt mondja, menjek. Úgy emlékszem, ez Madraszban (Chennai) volt, az egyik nagyvárosban. Odautaztam, azután busszal mentem néhány ott résztvevő pap jelenlétében a helyszínre. Mindannyian cigarettáztak, vagy pipáztak, és majd megfulladtam a füsttől. Életemben nem hallottam annyi értelmiségi butaságot, mint amit ők beszéltek ott. Azt mondtam: Te jó ég, mit művelek én itt? Kb. ötszázan gyűltek össze erre a lelkigyakorlatra, és elkezdtem az első tanítást. Amikor megtudták, hogy én konkrétan hiszem a Bibliát, akkor elkezdtek nyilvánosan gúnyolni engem, és kinevettek. Te valóban hiszed, hogy a Biblia igaz? Nagyon nehéz összejövetel volt, és kedvem lett volna felszállni a következő repülőre és hazamenni. Visszamentem a szobámba és azt mondtam: Uram, mit csinálok én itt? Engedj ki engem innen! Azt mondta az Úr: Várj egy picit, Alan! Nyugodj meg!, és azután elkezdett nekem látomásokat adni. Fizikai betegségeket láttam különböző emberek testében. Nagyon részletesen láttam őket. Amikor becsukom a szemem, még mindig látom azokat a képeket.

9 Alan Vincent: Isten Királysága a maga teljes dicsőségében (folyt. 103.) szeptember Lengyelország Láttam egy fehér gyomrot egy sötétzöld háttér előtt, és volt rajta egy vörösen lüktető fájdalmas pont. Láttam egy gerincet, ami el volt görbülve, és láttam, hogy pontosan melyik csigolya az, ami el van torzulva, és ami ízületi gyulladás, vagy csigolyagyulladás miatt már nem tudom, mi volt a pontos kifejezés fájdalmas. Azután láttam egy szívet, amiben volt két szívbillentyű, ami nem működött jól, és tudtam, melyik az a kettő. Isten kb. 6 vagy 8 ilyen képet adott nekem. Azt mondta: Menj be az összejövetelre, és imádkozz azért, hogy meggyógyuljanak. Bementem az összejövetelre. Volt ott egy tábla, amihez voltak különböző színű tollak, és lerajzoltam nekik, hogy mit láttam. Azt mondtam: Ha rólad szól ez a kép, gyere előre, és Isten meg fog gyógyítani téged. Mindegyikük ott volt, és pontosan az volt a bajuk, amit láttam. Teljesen le voltak döbbenve. Amikor előrejött az az ember a csigolyagyulladással, és megérintettem azt a csigolyát, amit megbénított ez az ízületi probléma, csak odaértem ezekhez a csigolyákhoz, azok elkezdtek pattogni. Az ember körbeszaladgált a teremben, ahol az összejövetel volt, teljesen meggyógyult. Mindenki megtelt istenfélelemmel és ámulattal. Utána úgy ültek ott, mint a barikák, és soha többé egy szavuk nem volt. A lelkigyakorlat vége előtt mindegyikük megtért, és betöltekezett Szent Szellemmel. India-szerte elkezdtek egy hatalmas mozgalmat, ami több tízezer katolikust behozott Isten Királyságába. Azután az indiai jezsuiták vezetője személyes beszélgetést kért tőlem. Bementem a dolgozószobájába, és ő elkezdett szörnyű bűnöket megvallani az életéből. Azt mondta: Úgy érzem, bűntudatom van, éppen csúszok a pokol felé, és szörnyű dolgokat teszek. Spanyol ajkú volt az illető. Kiűztem belőle minden démont, és ő erőteljesen megtért. Olyan volt ő Indiában, mint Istennek egy tűzcsóvája. Azután elhagyta a katolikus egyházat, Isten most Spanyolország déli részén használja őt valami nagyon erőteljes dologban, és Isten tüze gyullad fel most Spanyolország déli részén. Tehát nem maradtak kicsiben ezek a szolgálatok. Pálnak egyedül Athénban nem sikerült a tervezett szolgálata, amikoris megpróbálta értelmiségi okosságokkal kiegyensúlyozni az athéniak értelmiségi gőgjét, de nem működött. Ahelyett, hogy a kereszt erejét és bolondságát prédikálta volna, ilyen módon tudta ideiglenesen legyőzni őt az értelmi gőg, és így nem volt olyan hatékony, amilyennek lennie kellett volna. Tehát meg kell találnunk a helyünket. Amikor világosan tudjuk, Isten mire hívott el minket, akkor jobban tesszük, ha engedjük, hogy Isten kifejlessze azt annak teljességéig. Tudjátok, én prófétikus tanító voltam, mielőtt apostolivá váltam volna. Elég erős volt az evangélizáló ajándékom, és még mindig elég erős. De én voltam a világon a legrosszabb pásztor. Én így pásztoroltam az embereket: Mi a problémád? Benne van a Bibliában a megoldás. Mi a baj veled? Csináld meg! Így adtam pásztori tanácsot az embereknek. Ne szórakozz, ne vacakolj itt össze-vissza! Engedelmeskedj Isten Beszédének! Mi a probléma veled? Nem vagyok pásztor és nem is teszek úgy, mintha az lennék. Nem értem meg, amikor az emberek nem engedelmeskednek

10 Alan Vincent: Isten Királysága a maga teljes dicsőségében (folyt. 104.) szeptember Lengyelország Isten Beszédének és rosszul mennek a dolgaik. Hát miért nem kezdenek el egyszerűen engedelmeskedni? Tehát Istennek foglalkoznia kellett velem emiatt. Amikor Angliában gyülekezeteket alapítottam, azt mondtam az embereknek: Ha nem akarod 100%-osan elkötelezetten szolgálni az Urat, akkor ne gyere a gyülekezetünkbe, mert nincs szükségünk rád. Olyan gyülekezetet akartam, amelyikben 100%-osan elkötelezett tagok vannak csak. Ha gyenge vagy, akkor menj innen, nem akarunk veled vacakolni! Természetesen ezek után Isten foglalkozott velem, és meg kellett térnem. Nagyon igyekeztem olyan gyülekezetet összehozni, amelyben 100%-osan elkötelezettek az emberek. Bármit mondtam, akárhogy fenyegettem őket, soha nem tudtam elérni, hogy a tagság 80%-ánál több ott legyen az ima-összejöveteleken, és azt gondoltam, hogy ez borzasztó! Ha evangélizációs alkalmunk volt, akkor nem tudtam elérni, hogy 70%-nál többen ott legyenek. Azt mondtam: Ott kell lennetek! Menjetek ki az utcára! Mi a gond veletek? Istennek foglalkoznia kellett velem, össze kellett törnie a szívemet, és oda kellett adnia az Ő pásztori szívét a gyengék és a szükségben levők iránt. Most már Eileen, a feleségem azt mondja nekem, hogy túl lágy lettem, és annyira gyenge vagyok, hogy már nem szállok szembe az emberekkel, ha rosszul csinálják a dolgokat. Szerintem ez nem így van, de ő ezt mondja nekem. De most már azt érzem az emberek iránt, amit Isten érez. Összetörik a szívem, most már állandóan sírva fakadok. Némelyek azt mondják: Milyen szörnyű, hogy egy férfi sír!, de én azt érzem, amit Isten. És tudjátok, sok gyógyulás származik az irgalmasságból. Amikor érzem Isten irgalmasságát, akkor érzem, hogy az Ő ereje hatalmasan átárad rajtam a gyógyításra. Szeretném, ha mindannyian Isten elé állnátok és megkérdeznétek: Uram, hol az én helyem? Mi az én mértékem? Ha vezető vagyok, milyen szinten vagyok vezető? És hogyan találhatom meg azokat a kapcsolatokat, amelyek segítségével a legnagyobb hatékonysággal tudok beállni a munkába, és Isten Királyságának az építésében a leghatékonyabb tudok lenni? Ha ezek a dolgok rendbe jönnek az életünkben, akkor olyan erőteljes Királyság fog felépülni, aminek nem lehet ellenállni. Menjünk tovább. A dávidi minta. Isten adott Dávidnak egy csoportot, akiket mi hatalmas harcosoknak nevezünk. Az 1.Krónika 12-ben és a 2.Sámuel 23-ban lehet róluk olvasni. Nézzétek végig ezeket a részeket, és gondoskodjatok arról, hogy mindezek a dolgok megvalósuljanak azokban a gyülekezetekben, amelyeket vezettek. Isten elhív néhány embert apostoli módon arra, hogy dávidi vezetők legyenek. Nektek kapcsolatba kell kerülnötök azokkal a dávidi vezetőkkel, akiket Isten az országotokban támaszt. Ez egy személyes meggyőződés a részemről: noha más országokból jövő emberek lehetnek atyái ezeknek a szolgálóknak, mégsem tölthetik be a helyüket. Én sok évig Indiában éltem és ott lehettem egy Dávid. Ez nem egy nemzeti hovatartozás kérdése, hanem elhelyezettség kérdése. Hiszem, hogy az én feladatom Istentől Európában az, hogy megtaláljam ezeket a dávidi vezetőket és segítsem őket kifejlődni a képességeik csúcsáig, hogy a dávidi szolgálatukat a leghatékonyabban tudják megvalósítani. Ez az én dolgom.

11 "I Heart Revolution - We`re all in this together c. Hillsong-film Székesfehérvári bemutató a Barátság Klubmoziban március 22-én, este 20:00-kor. (8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér, tel: 22/ ) Ez évben került a mozikba Sydneyben, Londonban es Amszterdamban az "I Heart Revolution - We`re all in this together ("A szív forradalma Ebben az egészben mind együtt vagyunk") c. Hillsong-film. A filmet a Hillsong United 3 évig készítette, és azokat a drámai helyzeteket mutatja be, amelyekkel a zenekar a színpad mögött találkozott, s az utcákon szembesült. A film szokatlanul kreatív képi megjelenítéseivel és drámai realisztikussággal vonja le a konklúziót, miszerint az emberiség nem tudja túlélni, ha életünk célja csak saját magunk. Soha nem látott jelenetek, végre a mozikban... Eddig ahol bemutatták, a fiatalokat radikális módon motiválta, buzdította felelős cselekvésre, ezzel nagy segítséget adva a helyi gyülekezetek számára. Főszereplő: Hillsong United; Narrátor: Joel Houston (112 perces feliratos film) Interjúk: Brooke Fraser, Reuben Morgan, Martin Smith (Delirious?) A hivatalos promo oldal: Szfehérvári Facebook-esemény: A film előzetese magyarul feliratozva: A filmet 9 magyar városban tűzték műsorra: TISZA MOZI (5000 Szolnok, Templom u. 4., tel: ) Hétfő (Március 21.) 18:15 BARÁTSÁG KLUBMOZI (8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér, tel: 22/ ) Kedd (Március 22.) 20:00 HRABAL MOZI (9021 Győr, Teleki László utca 21., tel: (96) , ) Szerda (Március 23.) 18:15 URÁNIA FILMSZÍNHÁZ (7624 Pécs, Hungária u 19., tel: 72/ ) Hétfő (Március 28.) 20:00 CENTER MOZI (5600 Békéscsaba, Andrássy út ) Kedd (Március 29.) 19:30 APOLLÓ MOZI (4025 Debrecen, Miklós u. 1., tel: 52/ ) Szerda (Március 30.) 20:20 ÖRÖKMOZGÓ (1073 Budapest, Erzsébet krt. 39., tel: ) Péntek (Április 1.) 20:00 Szombat (Április 2.) 20:00 MŰVÉSZETEK HÁZA (3530 Miskolc, Rákóczi u. 5., tel: ) Szombat (Április 2.) 15:30 Házaspárképző Program március 26-án, szombaton a siófoki Vértes Hotelben Téma: Problémakezelés a házasságban (Változás, hogy ez most egynapos összejövetel lesz!) Infó és jelentkezés:http://www.hotelvertes.hu/index.php?page=menu&id=2002#hazaskepzes Szeretettel Bor Ferenc; Békevár:

12 Harvey Boyd gyógyító evangélista ismét Magyarországon a Dávid Sátora Gyülekezetben: (Székesfehérvár, Nyárfa u. 14.sz.) március 27. vasárnap 15:00 órától Székesfehérváron A szívem vágya, hogy Isten gyógyító erejéről tanítsak, és azt megosszam másokkal mindenhol, ahová csak megyek, és hogy Isten népe elkezdjen Isten gyógyító erejében járni. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az összejövetelekre (nem csak keresztényeket)! Ismét 24 órás Dicsőítés! április 8. (péntek) 20:00 órától április 9. (szombat) 20:00 óráig NYOMELL épülete (Kövér Lajos u , jobb oldali lépcsőház, 2. emelet) További információ: Emese Baráth, Ráhel Polereczki, Imre Perei "A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan meg van írva: 'Ezért magasztallak Téged a népek között, és nevednek dicséretet énekelek.'" Róma.15,9 Ha szívesen szolgálnál is ezen az alkalmon, várjuk egyéni dicsőítők és dicsőítő csoportok jelentkezését most is: vagy % felajánlás! Ugye Te is hallottad már, hogy sok kicsi sokra megy? Ajánld fel Személyi Jövedelemadód 1+1 százalékát! Egyháznak: Dávid Sátora Gyülekezet Technikai szám: Társadalmi szervezetnek: Alba Sansz Kulturális Alapítvány Adószám: Így segíthetsz így segíts: Felajánlásodat megteheted a már eddig megszokott módon a Rendelkező Nyilatkozat kitöltésével Elektronikusan, a bevallás D lapján begépeled Az adóbevallás részét képező oldalon beírod Rendelkezésedet már külön, utólag is elküldheted az APEH címére! A határidő ekkor is május 20. Kérlek, ne felejtsd el bevallásod első lapján bejelölni, hogy rendelkeztél az egy százalékról, különben felajánlásod érvénytelen! Köszönjük, hogy segítettél, s hogy segítesz!

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2011. február 27. HÍRLEVÉL 10. évfolyam 461. szám Programok: Jövő héten szerdán, 03. 02-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában. Mindenkit

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet 2013. május 05. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 575. szám Programok: Jövő héten szerdán, 05. 08-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, ) Mindenkit szeretettel várunk! ---------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2013. május 12. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 576. szám Programok: Jövő héten a Házicsoportok kivételesen Pénteken, 05. 17-én lesznek, ½ 6-tól: Helyszínek: Juhász Rolandéknál

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila

avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email:info.judaoroszlanja@gmail.com Tel:

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé?

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé? 2/01. Lecke ÖNKÖZPONTÚSÁG Írta: Andrew Wommack Önközpontúságból fakad sok dolog, amit tapasztalunk. A Példabeszédek 13. fejezetében a 10. vers így hangzik: Csak viszály van a kevélységből: azoknál pedig,

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC Corrie ten Boom.: JÉZUS NEVÉNEK EREJE A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC JÓSOLTATÁS BŰNE HARC A SÖTÉTSÉG HATALMA ELLEN ÁLLJATOK ELLENE AZ ÖRDÖGNEK! MIÉNK A GYŐZELEM! TÖBB MINT LÉLEKTAN DÉMONI TERHELTSÉG,

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető...

Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető... 2011 1 Az Omega Hálózat élete Tartalomjegyzék Előszó............................................. Mindenre van erőm szótanulmány......................... Porcelán utcai plántálásról, bevezető.........................

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 3. évfolyam 153. szám www.davidhosei.hu 2011. június 4. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Eredetek: sátán és királysága

Eredetek: sátán és királysága KENNETH E. HAGIN GYŐZEDELMES GYÜLEKEZET Kiadta: Krisztus Szeretete Gyülekezet 1997. Tartalomjegyzék 1. Eredetek: sátán királysága 2. Az ember helyes felosztása Szellem lélek és test 3. Ördög vagy test

Részletesebben

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2.

VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. VÉDELEM ÉS OLTALOM 2. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. szeptember 06. Köszönjük Atyám az Úr Jézust! Köszönjük a csodatévő erők munkáit a Szent Szellemed által. Magasztaljuk az Úr Jézus Krisztust a

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack 3./01. Lecke Az isteni áramlat Írta: Andrew Wommack Szeretnék veletek megosztani néhány dolgot arról, hogyan engedjétek Istent átáramlani rajtatok a mások felé való szolgálatban. Rendelkeztek hatalommal

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

ifj.lehotzky József Bábel tornya!? Isten temploma!? Abda, 2003.

ifj.lehotzky József Bábel tornya!? Isten temploma!? Abda, 2003. ifj.lehotzky József Bábel tornya!? Isten temploma!? Abda, 2003. 1 Írta: ifj.lehotzky József Az írás elkészítésében drága feleségem, Katka segített. Köszönet érte! Kiadja: Abdai gyülekezet Felelős kiadó:

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

Joseph L. Castleberry A forgatókönyvön túl 39

Joseph L. Castleberry A forgatókönyvön túl 39 1 Mark Batterson Élj igazán! A személyes életünkre szóló látás 2 Marc Turnace A Miatyánk 8 George O. Wood Hogyan imádkozzunk jobban? 20 Doug Oss Beszélgetés Istennel 27 James T. Bradford Ne engedj minket

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com

Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com az új templomban Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com 1 Ez a könyv sorozatban a hetedik, és a Szent háború után következik. Tulajdonképpen a 2012-es

Részletesebben

A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29.

A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29. A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29. Halleluja! Dicsérjük az Urat. Köszönjük, drága Szent Szellem, a Te jelenlétedet, a Te munkáidat,

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben