Szivárog a zárt ülés? 2 Jó szóval oktasd... 2 Nagyberuházás Sárbogárdon 3 Utcák találkozója Abán 4 Új munkahelyek... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szivárog a zárt ülés? 2 Jó szóval oktasd... 2 Nagyberuházás Sárbogárdon 3 Utcák találkozója Abán 4 Új munkahelyek... 6"

Átírás

1 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság" április XVI. évf. 15. szám 20 oldal, 150 Ft Szivárog a zárt ülés? 2 Jó szóval oktasd... 2 Nagyberuházás Sárbogárdon 3 Utcák találkozója Abán 4 Új munkahelyek... 6 A Dél-Mezõföld független hetilapja - Tízéves a népfõiskola Gyakran tudósítunk a Kishantosi Népfõiskola életébõl. Munkájuk nagy jelentõségû nemcsak térségünkben, de országosan is. A háború elõtti népfõiskolai mozgalom új formákban kelt életre ebben a vidéki központban. A Mezõfalvi Állami Gazdaság kishantosi vadászkastélyát kapta bérbe a népfõiskola tíz évvel ezelõtt, igen kalandos úton. Az épület és a körülötte lévõ birtok megtartása nem volt kevésbé kalandos, hiszen a gyönyörû fekvése, a táj szépsége, az elõtte lévõ horgásztó hangulata sok vagyonéhes hatalomközeli embert megkísértett szinte minden kormány alatt. Több esetben vesztegetéssel, sõt zsarolással akarták megszerezni befolyásos emberek, gazdasági érdekcsoportok Kishantost. Az ünnepségre érkezõ vendégeket Gyimesi Károly helytörténész, Sárosd díszpolgára köszöntötte. Annak idején a népfõiskola elsõ elõadását is õ tartotta Közös múltunk, jelenünk és jövõnk címmel. A népfõiskola szervezõdése jóval korábban, 1988-ban kezdõdött. Bolye Ferenc, a Kishantosi Mezõföld Népfõiskola elnöke és alapítója a nehézségek ellenére jó szívvel emlékezett a kezdetekre. Sok küzdelem, kudarc tette változatossá az elmúlt éveket. A hantosi népfõiskola szûkebb és tágabb környezetében ismertté vált. A rendszeres munka 1992-ben kezdõdött, majd a feltételek akkor javultak lényegesen, amikor 1995-ben használatra megkapták a kastélyt, majd a körülötte elterülõ földeket is, ahol megindult az ökológiai tangazdaság. Ekkor lettek rendszeresek kapcsolataik a dán népfõiskolával. A dánok támogatásával tíz év alatt mintegy 130 fiatal tanulhatott teljesen ingyen a dán népfõiskolán, ami Dániának fejenként 1 millió Ft-jába került. Bolye Ferenc beszámolóját Petõfi A XIX. század költõi címû versével zárta. A népfõiskola másik alapítója Ács Sándorné beszámolt a viszontagságaikról, sikereikrõl óta a népfõiskola vidékfejlesztési központ rangjára emelkedett. Tanfolyamokat szerveztek fiataloknak, vállalkozóknak, gazdálkodóknak. Több tanulmányutat szerveztek Dániába és Németországba. Jelentõs nemzetközi érdeklõdés is mutatkozott a Kishantosi Népfõiskola iránt. Számtalan országból érkeztek hozzájuk érdeklõdõ csoportok. Megszerezték az akkreditációt, így a térség egyetlen akkreditált felnõttoktatási központjaként mûködnek. A 452 hektár földterületen és félhektáros kertjükben 13 éve folyik a vegyszermentes ökogazdálkodás. A népfõiskola a képzésben résztvevõk számára a demokrácia, a közös gondolkodás, közös cselekvés iskolája lett. Ács Sándorné aktívan részt vett a mezõgazdaság és a vidék súlyos gondjai miatt szervezett gazdademonstráció tárgyalódelegációjában. A meghívott vendégek között a demonstráció vezetõjét, Jakab Istvánt is ott láthattuk, aki köszönetet mondott a részvételért. Tóth János a Magyar Népfõiskolai Társaság elnökeként mondott elismerõ szavakat a hantosiak munkájáról. Dr. Berki Ferenc a Magyar Népfõiskolai Társaság alapítójaként így szólt: A magyarság koronájának egyik legszebb éke a Kishantosi Népfõiskola. A dán népfõiskolai partner három éven át évi 25 ezer korona összegû ösztöndíjat adott át a népfõiskolának. Az ünnepségre, találkozóra eljöttek a régi hallgatók, többen közülük hozták magukkal a kisbabájukat, gyerekeiket, férjüket is. A találkozó közös ebéddel és kellemes beszélgetéssel zárult. Hargitai Lajos

2 2 KÖZÖSSÉG április 14. Bogárd és Vidéke JÓ SZÓVAL OKTASD József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából szavalóversenyt rendeztek a Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolában. A gyerekek és a felkészítõ tanárok nagy izgalommal készültek a versenyre. Komoly zsûri hallgatta meg a versmondókat, majd az eredményhirdetés után átadták a díjakat. A osztályos versmondók közül: 1. Varga István, 2. Szûcs Nikolett, 3. Bakurecz Nóra, 7-8. osztályból: 1. Czene Tamás, 2. Pörgye Norbert, 3. helyezést a zsûri nem adott ki osztályból: 1. Farkas Anita, 2. Horváth János, 3. Kovács Sándor. Az iskola igazgatója a versennyel kapcsolatban tájékoztatta lapunkat a József Attila emlékév eseményeirõl: Györök Ágnes: A 2004/2005. tanévben az anyanyelvi munkaközösség egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy József Attila születésének 100. évfordulóját méltó módon ünnepelje meg az iskolai közösség. Célunk, hogy az emlékévben tanulóink alaposabb ismereteket szerezzenek a költõ életérõl, munkásságáról. Négy nagy esemény köré szerveztük meg a tanulók tevékenységét. Jó szóval oktasd, játszani is engedd irodalmi vetélkedõ A vetélkedõ témája az anya-gyermek kapcsolat, önfeláldozás, féltés, gyermekkori élmények feldolgozása József Attila gyermekverseiben. A vetélkedõre összeállítandó feladatok között szerepelnek olyanok is, amelyekben az alkotás örömét élhetik át tanulóink. Ajándékot készítenek különbözõ kézmûvestechnikák alkalmazásával, képzeletben átadják a költõnek születésnapja alkalmából. A felkészülés során megismertetjük tanulóinkkal a költõ megzenésített verseit is, mert ezekhez kapcsolódóan is lesz tennivalójuk. Tervezünk olyan feladatot is számukra, melyben a költõ gyermekkorát idézzük meg, és az akkori életkörülményeket kell megjeleníteniük. Szivárog a zárt ülés? Meglepõ dokumentumot kaptunk a napokban: a augusztus 13-i zárt ülés egyik anyagát, a Hüvely István zárt csatornájának bontásával kapcsolatos elõterjesztést. Az anyaghoz mellékeltek egy nyilatkozatot Rigó József Sávoly köz 16. sz. alatti lakostól. Ez a február 25-i keltezésû nyilatkozat a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatalnak volt címezve. E levélben Rigó József azt állítja, hogy ezt a zárt ülési anyagot Õri Gyula képviselõtõl kapták. A Rigóék és Hüvelyék közti telekvitában meglehetõsen furcsa, ha egy képviselõtõl megkapja az ellenérdekelt fél a tárgyalási anyagot. Felhívtam ezért az ügyben érintett Õri Gyulát, aki elismerte, hogy valóban tájékoztatta Rigóékat a zárt ülésrõl, azt azonban tagadta, hogy az írásos anyagot odaadta volna nekik. Most már csak az a kérdés, honnan került akkor a szerkesztõség birtokába a zárt ülés anyaga? Hargitai Lajos Világokat igazgatok szavalóverseny József Attila gyermekverseibõl Az iskola tanulói számára életkor szerint három kategóriában hirdetünk versenyt. József Attila: Üveggolyókkal játszom címû verseskötetét jelöljük meg a választandó versek körének. Különdíjban részesítjük a legszebben beszélõ gyermeket is. Rajzpályázatot is hirdettünk az iskolai közösség számára. József Attila szabadon választott költeményének illusztrációja tetszõleges technikával A/4-es méretben. Az elkészült pályamunkákból kiállítást szervezünk, amely a helyi mûvelõdési házban lesz megtekinthetõ a zenés, irodalmi mûsor alkalmával. Ekkor kerül sor a pályázat értékelésére és a díjak átadására is. Erre az alkalomra szeretettel várjuk tanulóink szüleit, hozzátartozóit és barátait is. Garai Róbert színmûvész és Vitai Ildikó verses-zenés mûsorát tervezzük az ünnepkör lezárásaként. Célkitûzéseink megvalósításában a székesfehérvári Art Fest Rendezvénystúdió nyújt segítséget. Önálló József Attila emlékmûsoruk lehetõséget biztosít számunkra, hogy elõadómûvészek közremûködésével tegyük emlékezetessé a XX. századi magyar irodalom kiemelkedõ személyiségérõl történõ megemlékezést. A mûvészek részvétele emeli az ünnep rangját. A rendezvénystúdió József Attila centenáriumához kötõdõ irodalmi mûsorai közül igyekeztünk kiválasztani azt a produkciót, amely tartalmában ismert versekre épül, leginkább igazodik a sajátos nevelési igényû tanulók ismereteihez. Fontos szempontnak tekintettük az életkori sajátosságoknak való megfelelést is, mert intézményünk évfolyamig nyújt képzést. Az irodalmi élmény nyújtásával szeretnénk elérni az önálló olvasási kedv és az irodalom iránti érdeklõdés felkeltését. Bízunk benne, hogy a bemutatandó mûsor segít bennünket az irodalmi kifejezésformák befogadására történõ nevelésben is. A rendezvénysorozat összeállításakor igyekeztünk minél színesebb programokat szervezni tanulóink számára. Célunk ezzel az volt, hogy megismertessük a költõt, az embert, azt a kort, melyben József Attila élt és alkotott. A megvalósítás örömét növeli, hogy az Oktatási Minisztérium által kiírt József Attila születése 100. évfordulójának megünneplése 2005 címû pályázaton sikeresen vettünk részt, az elnyert Ft hozzásegít bennünket a méltó ünnepléshez. A tervezett programokat maradék nélkül meg tudjuk valósítani. A kiállítás és a bemutató idõpontjáról lapunkban a késõbbiekben olvashatnak majd. Hargitai Lajos

3 Bogárd és Vidéke április 14. KÖZÜGYEK 3 Nagyberuházás Sárbogárdon Nyílt levél a Bogárd és Vidéke címû újság fõszerkesztõjének Tisztelt Hargitai Lajos! Döbbenettel olvastuk a Bogárd és Vidéke újságban április 7-én megjelent Szélerõmûvek Merrõl fúj a szél? címû cikkét, amely pontatlanságokat és valótlanságokat tartalmaz a Sárbogárd külterületén tervezett szélenergetikai beruházásról. A szerkesztõség lehetõséget sem kínált a felmerült kérdések kulturált megvitatására, hanem egyoldalúan a beruházás lejáratása mellett foglalt állást. Cikkével nem csak a beruházás megvalósítását nehezíti, hanem a beruházásnak már bizalmat szavazott, cégünkkel szerzõdést kötött, közel 200 ha termõföld tulajdonosait is megsérti. Állításainak valóságtartalma némi utánajárással egyszerûen tisztázható lett volna, amit az alábbiakban Ön helyett is megteszünk: Cégünk 2003 óta, azaz két éve végez szélenergetikai méréseket Sárbogárd területén. A beruházáshoz szükséges környezetvédelmi engedélyeztetés folyamatban van, valamint a hálózati csatlakozási tárgyalások a helyi áramszolgáltatóval szintén megkezdõdtek. A szélerõmû beruházáshoz cégünk turbinánként hozzávetõlegesen 2500 négyzetméteres területet, a turbinákhoz vezetõ és általunk kialakítandó úthálózathoz, valamint a földkábelek elhelyezéséhez szükséges területeket venné igénybe. Mivel a gépeket egymástól nagy távolságban, kb. 500 méterenként helyezzük el, a beruházás tervezéséhez viszonylag nagy terület szükséges, a tényleges mûködéshez azonban csak néhány hektár. Az elhelyezendõ turbinák között a mûvelés természetesen tovább folyik majd, a jelenlegi tulajdonosuk akarata szerint. A direkten érintett területek után, a nemzetközi gyakorlat szerint cégünk földhasználati díjat fizet, amely többszöröse az érintett területen megtermelhetõ hozamoknak, sõt még a fajlagos vételár- nak is. A tulajdonosi és szolgalmi jogosultságok átláthatóak és egyszerûek lesznek. A földhasználat jogi konstrukciója szerint a közvetlenül igénybe vett terület (2500m 2 /turbina+úthálózat) megosztásra és a mûvelésbõl kivonásra fog kerülni. Az eredeti parcella ennek kivételével továbbra is jogosult marad a földalapú támogatások igénybe vételére, értékesíthetõsége pedig nem változik. A gépek és a földhasználati szerzõdésekbõl származó díjak alapján azonban a teljes terület értéke közgazdaságilag igazolható mó- don növekedni fog. A mûvelést a gépek jelenléte annyiban zavarja, amennyiben a mûvelõ eszközöknek egy-egy tereptárgyat meg kell kerülniük, azonban a fizetett díjak ezt jócskán kompenzálják. A földterületek eladására pedig semmilyen módon nem kényszerülne annak tulajdonosa, hiszen sem kisajátításról, sem a terület elértéktelenedésrõl, sem a területek jelenlegi hasznosításának jelentõs megváltoztatásáról nincs szó. Ebben a vonatkozásban érdemes az unión belüli (nyugat-európai) országok gazdálkodóit megkérdezni, ahol hasonló konstrukcióban évtizedek óta mûködnek környezetkímélõ szélerõmû-parkok. A cikk írója azzal vádolja cégünket, hogy a telepítés pontos helyszínérõl szóló térkép már áprilisa óta rendelkezésre áll, azonban ezt a földtulajdonosok elõl mindmáig titkoljuk. Az elkészült környezetvédelmi hatástanulmányban valóban szerepel egy térkép, amelynek célja, hogy a környezetvédelmi hatóság a beruházásban szereplõ gépek környezeti hatását vizsgálja. A térkép egy olyan elméletileg lehetséges leosztást és darabszámot tartalmaz, amely akkor valósulhatna meg, ha az érintett terület összes tulajdonosa rendelkezésre bocsátaná földterületét. Parkban épülõ szélerõmûvek telepítése esetén fontos szempont a gépek egymásra hatása, azaz, hogy az uralkodó szélirányba esõ gépek egymást ne takarják. Ezért már néhány gép pozíciójának megváltozása esetén is a teljes elrendezés áttervezését eredményezi. Pontos helyszín tehát csak akkor lesz kijelölhetõ, ha a földhasználati szerzõdéskötési folyamat lezárul, és tisztázódik, hogy melyik tulajdonos járul hozzá a telepítéshez és melyik nem. Az adott fölterületen való végleges elhelyezéshez annyit fûznénk hozzá, hogy a földtulajdonosok egyetértése nélkül nem telepítünk turbinákat. Cégünk a szélenergetikai beruházást úgy szeretné megvalósítani, hogy az Sárbogárdnak, a terület tulajdonosainak, és a Greenergy Kft-nek is egyaránt megelégedésére legyen. Amennyiben az üggyel kapcsolatban bármilyen konkrét kérdés felmerül, úgy a továbbiakban is állunk rendelkezésére. Vass Zoltán, Greenergy Kft. Projekt Manager Szerkesztõi jegyzet A lapunk elõzõ számában megjelent Szélerõmûvek Merrõl fúj a szél? címû írásomban nem sértettem meg senkit, csupán több gazda jogos aggodalmát, véleményét jegyeztem le az újságban. Korábban már több alkalommal részletesen beszámoltunk a lapban, a térségünkben különbözõ cégek, többek között a Greenergy által is tervezett szélerõmû beruházásairól. A Greenergy ugyanis nem egyedül van jelen ezen a piacon. A gazdák aggodalmai mögött konkrét dokumentumok vannak: szerzõdéstervezet, térkép, egy általános tájékoztató levél és a polgármesteri hivatalban a nyilvánosság számára kifüggesztett környezetvédelmi hatásvizsgálati tanulmány. Úgy gondolom, hogy ezek a dokumentumok azért vannak, hogy azzal kapcsolatban bárki szabadon kifejthesse a véleményét, felhívja az esetleges gondokra a figyelmet. Ezért jelent meg lapunkban is a nyilvános kifüggesztéssel kapcsolatos hivatalos önkormányzati hirdetmény. Úgy gondolom, nem az én írásom, hanem Vass Zoltán fenti reagálása van ártalmára a beruházásnak támadó, kioktató, kritikát nem tûrõ hangvétele miatt. Ha már az Európai Unió nyugati országaira hivatkozik a szerzõ, akkor miért nem hivatkozik az ott igencsak tiszteletben tartott vélemény- és szólásszabadságra, és arra, hogy egy szerzõdés arrafelé nem egyoldalú szempontok szerint fogalmazódik meg? Azon a tájon egyébként igen kényesek a tiszta, átlátható, korrekt viszonyokra, az erre épülõ üzleti kapcsolatokra. Bizonyára javított volna az is a helyzeten, ha az elõzetes tájékoztatókra meghívják a sajtót, tájékoztatják a nyilvánosságot. Ezzel elkerülhetõ, hogy utólag kelljen vitatkozni, mint például a kulcsi szélkerék esetében. A fent leírtakkal Vass Zoltánnak aligha sikerül megnyugtatnia az aggodalmaikat hangoztató gazdákat, hiszen azok a tények számukra eddig is ismertek voltak. Arra, persze, még most sincs késõ, hogy az õ szempontjaikat tekintetbe vegyék a feltételek kimunkálásánál, hiszen a gazdák és mi, a sajtó munkatársai sem az ellen vagyunk, hogy szélerõmûvek legyenek Sárbogárdon. Igenis, legyenek! De világos, tiszta viszonyok mellett. Ha ez eddig is így mûködött volna, talán most nem lenne vita azon, hogy hol legyenek Sárbogárdon a szélkerekek. Készséggel biztosítunk teret a jó megoldás reményében minden valós információnak lapunk hasábjain a jövõben is. Bízom abban, hogy egyetértenek velem abban, hogy Önöknek is érdeke ez a fajta a nyilvánosság, nem csak a lap olvasóinak! Hargitai Lajos

4 4 KÖZÜGYEK április 14. Bogárd és Vidéke Az utcák elsõ találkozója Abán Pénteken tartotta elsõ összejövetelét az abai utcák képviselõibõl álló civil fórum. Ez a település polgárai által megkötött Abai Társadalmi Szerzõdés által kitûzött célok megvalósulásának elsõ lépése volt. A fórum bevezetéseként a szerzõdéskötés napjáról készített filmet nézték meg a jelenlévõk, majd Kossa Lajos polgármester számolt be a közeljövõ terveirõl. A polgármester gondolatait Varga Csaba, a Stratégiakutató Intézet vezetõje, a társadalmi szerzõdés szellemi atyja folytatta: A szerzõdés és e fórum fõ célja a részvételi demokrácia elérése, ami új szándék nyugaton is. Ez a fajta demokrácia arról szól, hogy mindenki aktív részese a településen élõ közösség(ek) életének; a családok odafigyelnek egymásra legalább a saját utcájukon belül. A társadalmi szerzõdés hasznát ugyanis úgy fogja mérni mindenki: velem törõdnek-e, a település fejlõdött-e. Ennek a társadalmi együttmûködésnek a megvalósítására várnak ötleteket májusra, amikor legközelebb összejönnek majd. Akkor öntik szervezeti formába ezt a fórumot, és adnak neki egy hozzá jobban illõ nevet. Ötletként javasolta, hogy a családok készíthetnek egy listát, amiben leírják, ki miben tud segíteni, ha valakinek szüksége van rá. Készülhetne egy krónika is az itt élõ családokról. Kiemelte: a civil közösség tagjainak bölcsebbnek kell lenniük, mint az állami alkalmazottaknak. Saját falujában 8 éve mûködik egy képzési forma: a civil egyetem, melynek keretein belül néhány hét vagy év alatt a fejlett világ legfelsõbb szintû gyakorlati tudását lehet elsajátítani. Nem hagyományos oktatásról van szó, hanem egyenrangú emberek beszélgetésérõl. Az utcai közösségek képviselõi széleskörû, hasznos tudással gyarapodnak ezáltal, amit aztán hasznosíthatnak a tevékenységük során. A hallgatók maximum 3 évet járhatnak. Náluk félévente 15 ezer Ft-ot fizetnek, de a fél hallgatóság járni akar még 3 évet. Van két ember, akik már 8 éve jár. Májusban Abán is megszervezik az elsõ civil egyetemi napot. Vargát követõen az utcák képviselõi szólaltak föl: Az idõs hársfákat szakszerû csonkolással meg lehetne menteni emléknek, mert van, ami a háború elõtt lett ültetve. Vannak olyanok, akik elfeledkeznek a házuk környékének rendbetételérõl. Régebben voltak felelõsök, jó lenne, ha ma is lennének ilyenek, és valamilyen módon büntetnék, ha valaki szemetel. Kellene egy hely, ahová lerakhatják a törmeléket a lakók, és ahonnan idõnként elszállítanák azt megfelelõ helyre. Most mindenki oda hordja a törmeléket, ahová tudja, ami elég nagy szégyen. Egy asszony faluvetélkedõt javasolt az Aba Napok egyik programjának. Aba honlapját frissíteni kellene. Az egyik lakó elmondta, hogy a Kossuth utcában lakó gyerekek a sarkon szoktak gyülekezni, ahol viszont balesetveszélyes és zavarják az ott lakókat. Fölajánlotta, hogy az õ kertjük végében lévõ területen ki lehetne alakítani egy játszóteret ezeknek a fiataloknak. Ha összefognának, kicsinosíthatnák azt a területet, lehetne ott focipálya is, csak egy kis kõ kellene oda, meg kuka. Kutyák vannak szabadon a faluban, és nemcsak hogy széthordják a szemetet, de olykor még közlekedni sem lehet tõlük. Kossa: Szeretné, ha mindenki kialakítaná a kis csapatát, és példát mutatnának. Régen a szegénység nem volt egyenlõ a rendetlenséggel. Itt a fejekben kell rendet tenni. Az önkormányzat büntetése, rendeletei mit sem érnek akkor, ha a közösség nem gyakorol egyfajta nyomást például a szemetelõkre. A családban, az utcaközösségben kell következetesen hatni például a gyerekekre, hogy érezzék, nem helyes, ha szemetelnek az utcán. Az emberek a szûkebb környezetükért többet hajlandók tenni. De ehhez a közösségnek meg kell érni, el kell határoznia magát. Javasolja, keressenek egy helyet az utcák közösségei, ahol rendszeresen összejöhetnek megvitatni a dolgaikat. Kéri, írjanak le mindent, ami eszükbe jut, mert sose lehet tudni, mibõl indul el valami. Ne csak a problémákat vessék fel, hanem próbáljanak esetleges megoldási lehetõségeket is kitalálni. Nem lehetne-e áttenni a kereszthez a vasútállomást? kérdezte az egyik lakó. Kossa: Ezen a szervezet nem sokat tud változtatni a jövõben, a reptér megépülése viszont annál inkább. A MÁV azért csökkentette a vonatok számát, mert kevesen használták a vasutat. Ha az elkerülõ út és a reptér megépül, akkor a helyi járat ki tudja vinni a vasúthoz az embereket, és mivel a reptérig is megy majd vonat, akkor a MÁV-nak is megéri több vonatot indítani. A problémák között fölvetõdött, hogy gyûjteni kellene a vasat, mint régen; az iskola és a Kultúr között nem biztonságos a gyerekek átkelése, és szaporítani kellene a parkolási lehetõségeket is a faluban. A polgármester ez utóbbival kapcsolatban elmondta, hogy 1-2 éven belül ez utóbbi megoldódik. Kossa: Sokan azt gondolták, hogy ez a civil fórum jó lesz arra, hogy végre lesznek emberek, akik elmondhatják a polgármesternek a problémákat. Ez is kell, de többre szövetkeztek ennél: a problémák és nagyszabású tervek mielõbbi megvalósítására. Minden ember részese lehet ennek, ezáltal pedig a település és közösség otthonosabbá tételének is. A problémafelvetés mellé azt is oda kell tenni, hogy ki mit tud segíteni ennek megoldása érdekében. Nem tud mindent a polgármester megoldani, sõt, vannak, amiket õ nem tud megoldani. Ha közösen cselekszenek, elõbbre lesznek. A problémák nagy része abból áll, hogy állunk és várunk, hogy történjen valami, de mi magunk nem teszünk semmit a változásért. A közöny, a tehetetlenség és a nem odafigyelés mindennek okai. Lelkileg kellene összehozni az embereket, magasabb szinten gondolkozni közösen. Az Abáról szóló hírek erõs jelek voltak a külvilág felé, amik vonzzák a másutt élõ embereket is. Nem egy volt, aki föl is ajánlotta nekik a segítségét ennek hatására. Ez a segítség még elõbbre viszi ezt a közösséget. Sok településen azt hiszik, attól fejlõdnek, ha új házakat építenek a régiek helyére. És ezt a lakók hagyják is. Olyan érték van a vidékiek kezében, amirõl nem is tudnak. Egy falunak légköre van. Ha nem csak az udvarokban lesz rend, hanem a régi házak, értékek is megújulnak, tudatos munkával megõrzõdnek, akkor ez tovább növeli a település értékét és vonzását. Aba mintát tud mutatni, melybõl erõt tud kovácsolni, és továbblépni. Szeretné, ha idilli lenne Aba, ahol mindenhez történetek kötõdnek. Jó lenne, ha körülöttük is hasonló közösségek alakulnának ki, hiszen Magyarország akkor léphet csak elõbbre, ha több ilyen közösség is lesz az országban. Hargitai Kiss Virág

5 Bogárd és Vidéke április 14. KÖZÖSSÉG 5 Emlékezés egy eltávozott hazánkfiára Március 6-án, délután 14-órakor helyezték örök nyugalomra a Sárbogárdról elszármazott dr. R. Nat. Görzsönyi Vargha László Gyulát a sárbogárdi Huszár-temetõben a református egyház szertartása szerint. A ravatalnál a családtagok és tisztelõi álltak. A balatonfõkajári református gyülekezet lelkésze, Vajda János búcsúztatta neves hazánkfiát. Beszédébõl az alábbiak szerint idézek: Közel 78 évvel ezelõtt a sárbogárdi Görzsönyi Vargha család nemesi közbirtokos családfájából született László. A tekintélyes református, nemesi családból több várkapitány, író, mûvész, huszártiszt, vármegyei tisztségviselõ került ki. Anyai részrõl a Mészöly családdal álltak rokonságban. Alsóbb iskoláit szülõhelyén, Sárbogárdon végezte. A híres Nagykõrösi Református Líceumban érettségizett és a Nagykõrösi Tanítóképzõ Intézetében szerzett tanítói, majd Pécsen általános iskolai és Szegeden biológia-földrajz szakos középiskolai tanári diplomát ben Budapesten, az ELTE-n a természettudomány doktorává avatták. Kandidátusi vizsgát a debreceni egyetemen tett, a Mezõföld orvosföldrajzáról készült értekezésével. Elsõ munkahelye és lakhelye l957-tõl 6 évig a Fejér megyei Beloiannisz volt. Ezután Székesfehérvárra, majd Nyíregyházára kerülve, szinte minden fokon és iskolatípusban végzett oktató nevelõ munkát. Pályázat útján került a nyíregyházi tanárképzõ fõiskola Köszöntõ Pusztaegresen Õri Gyula képviselõnket sok szeretettel köszöntjük névnapja alkalmából: a falu apraja, nagyja. földrajz tanszékére adjunktusi kinevezéssel, megbízott tanszékvezetõnek. Amikor Szabolcsban megalakult a ME- GYEI TERMÉSZETVÉDELMI BI- ZOTTSÁG, a növényvilági földtan és vízvédelem munkacsoport megyei vezetõjévé választották. Ekkor javaslatot tett a Szatmári és Beregi-sík tájvédelem létrehozására. Megszervezte az MFT Orvosföldrajzi Szekcióját, egy korszerû tudomány elsõ vidéki szervezetét. Minden munkahelyén jelentõs kutatói és publikációs tevékenységet is folytatott. Ezért SZOT-díjra terjesztették fel. Nemzetközi kiadványokban megjelent tanulmányainak a száma is jelentõs. Fõleg az angol nyelvû Geographia Medica-t említhetjük meg. Több orvosföldrajzi konferencián és a nemzetközi kongresszuson is meghívott elõadó volt. Majd 1974-ben a Kulturális Minisztérium Tankönyvkiadója Természettudományi Szerkesztõségébe került felelõs szerkesztõnek. Több javaslatot készített és nyújtott be természetvédelmi területre. Így lett védett l976-ban a mezõföldi dégi kastélypark közepétõl az Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképzõ Intézetben a kutatási és módszertani csoport vezetõi állását töltötte be fõmunkatársi kinevezéssel. Országos tanfolyamokat szervezett ban a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Tanárképzõ Intézetének budapesti gyakorlóiskolájába került, ahol csoportvezetõ tanárként dolgozott, és részt vett a kollégiumi nevelésben is. Sok orvosföldrajzi tanulmányt írt. Nyolc év itteni munka után 1987-ben ment nyugdíjba. Nyugdíjazása után is aktívan tevékenykedett ban gyógyhatású anyag elõállítására kapott szabadalmat az Országos Tanulmányi Hivataltól ban társadalmi feladatként tanszékvezetõ tanári megbízást kapott a MEGVÉDSZ Szent Györgyi Életõr Sárbogárdi KÉPESLAPOK kaphatók szerkesztõségünkben 35 Ft-os áron. Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) Népfõiskola budapesti Orvosföldrajzi és környezetvédelmi Tanszékére ben, 70 éves korában alap-, közép- és felsõfokon, és a továbbképzésben kifejtett kiemelkedõ oktató-nevelõi, szerkesztõi, tanszék- és szakosztály-alapító, -szervezõ munkájáért továbbá fõiskolai tankönyvírói és a pedagógiai gyakorlatot segítõ tudományos cikkírói tevékenységéért, egyszóval egész életútjáért megkapta az Apáczai Csere János-díjra a javaslatot, bár munkásságáért többet is érdemelt volna. Székesfehérváron ismerkedett meg feleségével (Hajnalkával), akivel együtt járta mindig a természet szép tájait. Elválaszthatatlan, boldog házasságukat Isten fiúgyermekkel áldotta meg. Sorsa visszasodorta, hová gyakran vágyott: az õsök földjére, Sárbogárdra. Teste itt fog pihenni õsei sírjában, de lelke immár Istennél van, kitõl mindazt megkaphatja, amit e földön nem kapott meg: reménységének valóra válását, hitének beteljesülését. Ezzel a hittel búcsúzzunk el most tõle! Így köszönjenek el dr. Görzsönyi Vargha László Gyulától legközelebbi családtagjai: felesége, Hajnalka, akivel jóban és rosszban, örömben és bánatban osztozott. Akitõl Boldogságot csak öröm adhat címû versével így búcsúzik: Istenem! Jó lenne együtt nyolcvan lenni. Hajnalkámmal nyári napfürdõben élni, egymást támogatva sétálgatni, múltba kapaszkodva visszanézni, tekinteni fényesebb órákra. E ravatal mellett állva érezzük: bár elszárad a fû, elhervad a virág de emléke él, szívünkbe zárva sok örvendetes, s fájdalmas órát. Ha most könnyezve is búcsúztok, mégis bízzunk Urunk ígéretében. Õ mondja: Kiváltom õket a holtak hazájából, s megváltom õket a haláltól. Ily módon: Örökre él, újult erõre kél Krisztus szívén a lehullott levél. Köszönjük Urunk, Megváltónk! Ámen. Mi sárbogárdiak õrizzük a temetõnkben nyugvó nemes hazánkfia emlékét. A temetõben járva az õ emlékére is mondjunk egy fohászt. Nyugodjék békében! Hargitai Lajos

6 6 KÖZÜGYEK április 14. Bogárd és Vidéke Új munkahelyek a déli térségben A megye munkaerõ-piaci helyzete az elmúlt 3 év során tovább romlott, a munkanélküliség ráta 7,2%, ami az országos átlag felett van. A regisztrált munkanélküliek 7,7%-át a pályakezdõ fiatalok alkotják. A vállalkozók gazdasági kilátásaikat, munkaerõ-gazdálkodásuk várható alakulását nagyban befolyásolja a kormányzati foglalkoztatási program és a megyei beruházások alakulása. Gyárbezárások és leépítések, munkaerõ elvándorlás és elszegényedés jellemzi a térséget, különösen Sárbogárdot és vidékét, ahol jóval az átlag feletti a munkanélküliség. A csaknem kilátástalan helyzetben reménykeltõ változások is vannak. Lengyel Zoltán FIDESZ-es országgyûlési képviselõ közbenjárására sikerült vállalkozókat hozni a térségbe, akik munkaerõ-felvétellel és kapacitásbõvítéssel megélhetést biztosítanak a helyi lakosságnak. A KVJ Mûvek Rt.-vel létrejött megállapodás szerint a nagyvenyimi cég a sárbogárdi térségbõl biztosítja munkaerõ-szükségletét. A KVJ Mûvek Rt óta napi beszállítói (JIT) kapcsolatban áll a Magyar Suzuki Rt.-vel. Eleinte az együttmûködés keretében csupán 5 különféle alkatrész sorozatgyártása indult el, míg az elmúlt évek beruházásainak, technológiai-, minõségügyi- és humánpolitikai fejlesztésének eredményeként a Suzuki Swift autókhoz több mint 100-féle alkatrész tömeggyártása folyt Nagyvenyimen. A Magyar Suzuki Rt. fejlesztéseivel összhangban a KVJ Mûvek Rt. infrastrukturális és technológiai fejlesztést valósít meg, melynek célja a cég versenyképességének és gyártási kapacitásának növelése. Az autóipar elvárásai a beszállítókkal szemben egyre szigorúbbak. A korszerû technológia, fejlett infrastruktúra és munkaerõ jármûipari minõségbiztosítási rendszerek megléte, alapvetõ követelmény az alkatrészek gyártási jogának megszerzéséhez. Az új gyártáskultúra meghonosításával a hagyományos gépeket felváltják a számítógép vezérlésû, nagy pontosságú ipari robotok. A korszerû géppark kiváló minõségû nagy sorozatgyártást, kapacitásnövekedést, energia-racionalizálást és hozzáadott érték növekedést eredményez. A növekvõ gyártási kapacitást természetesen humán oldalról is biztosítani kell, melyhez kapcsolódóan a személyszállítással egy alapi vállalkozót bíztak meg. Naponta indulnak 3 mûszakban a buszok, így maga a szállítás is további munkahelyeket teremtett a térségben. Az idei évben felvettek 2 fõ minõségellenõrt, 2 fõ szállítás-elõkészítõt, 2 fõ gépészmérnököt és 50 fõt gépkezelõ munkakörbe az alábbi területi megoszlás szerint: Alap 1, Sárhatvan 3, Kislók 3, Sárbogárd 27, Pusztaegres 11, Összesen 45 fõ. És ez még csak a kezdet! /X/ Triplán pályázik a testület Csendes nap Sárszentmiklóson Április 12-i rendkívüli nyílt ülésén három, a hátrányos helyzetû térségek felzárkóztatását szolgáló, úgynevezett területkiegyenlítési (TEKI) pályázat benyújtásáról határozott a sárbogárdi képviselõ-testület: egyes utak felújítására, a Mészöly Géza Általános Iskola korszerûsítésének elsõ ütemére, valamint a bel- és csapadékvíz-rendszer vízjogi engedélyezési tervének elkészítésére. Mindegyik pályázat még a héten beadásra kerül. A képviselõknek egyúttal alkalmuk volt arra is, hogy kipróbálják az ülésterem új, egyszerû, mégis elegáns berendezését. A nagyteremben az új fogasok már a helyükön állnak, a székek április 20-án érkeznek meg. A díszterem új bútorzatát ugyancsak pályázati támogatás segítségével vásárolta meg az önkormányzat. Hargitai Kiss Virág Személy- és vagyonõrtanfolyam indul április 16-tól a Légió 2000 Security Kft. szervezésében, részletfizetéssel és munkalehetõséggel. Jelentkezni lehet a helyszínen, Sárbogárd, Ady E. út 29., illetve telefonon lehet: 06 (25) , 06 (20) Csendes napot tartott Sárszentmiklóson az evangélikusok közössége az evangéliumért szombaton, amelyre nemcsak Sárbogárdról és környékérõl jöttek érdeklõdõk. Az egész napos program azt a célt szolgálta, hogy a hívõ testvérek megerõsödjenek, megújuljanak Istenbe vetett hitükben, vagy éppen megtalálják az utat hozzá. A nap énekkel és imádsággal vette kezdetét az evangélikus templomban, majd János evangéliumának 12. fejezetébõl idézve Széll Ágnes teológushallgató arról beszélt, hogy a jóság, igazság és egyenesség mind a világosság gyümölcsei, ezért a világosságot, azaz Isten igéjét kell követnünk. Ittzés István lelkész pedig azt hangsúlyozta: az ige szavaira nyitottnak kell lennünk, és táplálkoznunk belõle. Ha pusztán vallási gyakorlattá válik számunkra a Biblia olvasása, akkor az ige, ítélõnkké lesz. A két igehirdetõt bizonyságtételek követték. Ebéd után aztán kis csoportokban folyt tovább a beszélgetés a Sárszentmiklósi Általános Iskolában. Hargitai Kiss Virág

7 Bogárd és Vidéke április 14. EMLÉKEZÉS 7 Oly korban éltünk A rendõrállam széthullása Az 1980-as években egyre több ponton feszegette az élet az egypárti pártdiktatúrára épülõ hatalmi rendszert. Az ifjúsági klubok, mûvészeti közösségek melegágyai voltak ennek az erjedési folyamatnak. A diákszínjátszók tevékenységérõl éppen úgy készültek jelentések, mint az énekkarról, az ifjúsági klub eseményeirõl és minden más nálunk zajló tevékenységrõl. Az énekkarban a polgári civil szellem talált közösségi menedéket. Az éneklés közös öröme mellett a próbák utáni beszélgetésekben képmutatás nélkül lehettünk önmagunk. Hatalmas botrányt kavart a diákszínjátszók Papírvirágok címû elõadása, amely a társadalmi ünnepségek szónoklatainak ürességét tette paródia tárgyává. Az évente megrendezett diákszínjátszó fesztiválokon a szabadság szele lengedezett, amibe igen jó volt megfürödni. Persze tudtuk, hogy csupán illúzió ez a néhány napos szabadság, hiszen a jelentések ott is készültek, és ha valaki túllépett egy bizonyos határt, annak gondjai támadtak. Otthon elõvették, és elbeszélgettek vele, és eligazították, hogy meddig terjed a szabadsága határa. Szerveztünk egy sorozatot. E sorozat keretében vendégünk volt sok ellenzéki értelmiségi gondolkodó, mûvész, tudós, néhány szabadabban gondolkodó újságíró, politikus. Többnek a meghívásáért közelharcot kellett vívni a hatalommal, bár ebben egyre nagyobb rutinra tettem szert. Több esetben zaklatták a rendõrök az elõadómûvészeket. Elõfordult olyan is, hogy az egyik neves, Erdélybõl Magyarországra telepedett színmûvészt az elõadás kellõs közepén lehívta a rendõr a pódiumról, és megbüntette azzal az ürüggyel, hogy kopott az autója gumija. A mûvész kifizette a büntetést, utána folytatta a mûsort. Az irodám elõtt folyóirat-olvasót rendeztünk be. Mintegy féle napilap, hetilap, politikai magazin, irodalmi folyóirat sorakozott a polcokon. Sokan üldögéltek ott napközben is, fiatalok, idõsek egyaránt. Beszélgettünk, véleményt cseréltünk a világ dolgairól. Az a hely a szabad gondolkodás szigete lett. Egy késõbbi generáció, Szûcs Tamás, Heiter Tamás, Horváth István, Huszár Lajos és még néhányan létrehozták a Tû-kört. Mint késõbb kiderült, oda is építettek be spiclit, aki folyamatosan jelentett az ott folyó tevékenységrõl. Egyszer az egyik fiatalember, aki szinte naphosszat az irodám elõtti folyóirat-olvasóban ült, zavartan bejött hozzám azzal, hogy valamit szeretne mondani nekem négyszemközt. Elmondta, hogy õt a honvédségnél beszervezték. Ne haragudjak ezért, de õt az én figyelésemmel bízták meg. Szeretné, ha errõl én is tudnék, mert nagyra becsüli azt a munkát, amit a fiatalok érdekében teszek. Nem akar nekem és a fiatalságnak ártani, de zsarolják. Már az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejében. Kétségbeesetten megragadta a kezem, és könyörögve mondta: Mit tegyek? Segíts rajtam! Megdöbbentett ez a kétségbeesett vallomás. Hirtelen nem tudtam, hogy mit is mondjak ennek a fiúnak. Egyre gyakrabban láttam részegen. Most, hogy beavatott a lelkén hordozott súlyos titkába, felelõssé váltam érte még akkor is, ha elsõsorban célszemélyként kerültem az életébe. Eszköz volt mások kezében, akiknek nem számított az ember, csak a végrehajtandó feladat. Nagy könnyelmûség volt, hogy ezt elárultad nekem. A te érdekedben azonban úgy kell tennem, mintha nem tudnék semmit. Csak jelents nyugodtan, nekem nincs takargatni valóm. Azoknak van inkább takargatni valójuk, akik Téged ideküldtek. A nehezebb ügy az, hogyan tudnál megmenekülni a hálózat karmaiból. Ne igyál, és változtass az életeden. Akkor talán sikerül. Csak ingatta a fejét, és eleredtek a könnyei. Nem lehet. Ittasan vezettem, és halálos balesetet okoztam. Kimosott a cég. Ha kiszállok, mehetek a börtönbe. A börtön még mindig jobb, mint ez az élet, nem? kérdeztem. Nem válaszolt. Legyintett, és köszönés nélkül kiment az irodából. Reménytelen tehetetlenséggel bámultam utána. A fiú azután is ott ült az olvasóban, de kerülte a pillantásom. A szombati táncmulatságon eszméletlenségig leitta magát. Három hét múlva hozták a hírt, hogy részegen a budapesti gyorsvonat alá vetette magát. A horrorisztikus részleteket a folyóirat-olvasóban az egyik vasutas gyerek mesélte az ott ülõ társaságnak. A testét darabokra tépte az ütközés ereje, a leszakított fejét késõbb találták meg az egyik kocsi kerekei fölé beszorulva. Az édesanyját idegösszeroppanással vitték kórházba a mentõk. Soha többet nem tért a józan eszére. Ha a zászlót lánckerék tapossa Egy vidám baráti találkozón közeli ismerõsöm néhány pohár elfogyasztott alkohol után különös történetet mesélt nekem. Közös ismerõsünk mesélte neki is a történetet. Egy magyar diákcsoport ment ki Erdélybe. Vittek magukkal magyar zászlót is. Elzarándokoltak az ezeréves határhoz, ahol együtt elénekelték a Himnuszt. Ezt követõen egy füves réten sátrat vertek. Éjszaka katonai harci jármûvek érkeztek a rétre. Nekihajtottak a sátraknak, és beletaposták azokat a benne alvó diákokkal együtt a földbe. Ezzel kapcsolatban teljes hírzárlatot rendeltek el. Rettenetesen megdöbbentett az, amit hallottam. A munkahelyemen felháborodva meséltem a kollégáknak a történetet azzal a nem titkolt szándékkal, hogy tudja meg a hatalom, hogy tudjuk, mi történt. Néhány nap múlva telefonon hívott a rendõrségrõl a belsõ elhárítás õrnagya, és szûkszavúan csak annyit mondott: Hargitai elvtárs, azonnal jöjjön be az irodámba! A torkomban dobogott a szívem, amikor kopogtam az ajtaján. Az irodájában rajta kívül két ismeretlen civil ruhás embert láttam. Kérem, foglaljon helyet. Az elvtársak az elhárítástól jöttek. Magával akarnak beszélni ezzel felállt, és kiment az irodából. Legyen szíves, mesélje el nekünk azt az erdélyi históriát! fordult felém minden bevezetés nélkül az egyik elhárító tiszt. Miután elmeséltem, elmondták, hogy igen komoly ügybe keveredtem bele, és nem beszélhetek errõl senkivel. Ha jót akarok magamnak, akkor együtt kell velük mûködnöm. Azt válaszoltam, hogy engem csak az érdekel, valóban letaposták-e a magyar diákokat. Azért kell velünk együttmûködnie, hogy ez kiderüljön felelték. Jó, akkor mit kívánnak, mit tegyek? kérdeztem. Ha eljön az ideje, majd értesítjük. Megnyerõ, szimpatikus, iskolázott fiatalemberek voltak ezek az elhárító tisztek, de azért nem voltam egyáltalán megnyugodva, hogy nem rángatnak-e bele valami olyasmibe, amit nem akarok. (Folytatom) Hargitai Lajos

8 8 HÍREK, ESEMÉNYEK április 14. Bogárd és Vidéke A börgöndi reptér hatástanulmánya Elkészült a leendõ börgöndi reptérrel kapcsolatos környezeti hatástanulmány, amely egy összetett engedélyezési folyamat része. Az anyagból kiderül, hogy a tervezett légi forgalom nem okoz a határérték fölötti környezetterhelést a Belsõbárándon és Börgöndön élõkre nézve. Elõreláthatólag az élõvilágra sem fog jelentõs hatást gyakorolni a repülés okozta zaj és légszennyezés. Azonban a környezõ földekre táplálkozni járó madárcsoportokat veszélyeztethetik a repülõgépekkel való ütközések, ami habár Ferihegyen alig fordul elõ ilyen baleset a repülõgépek biztonságát nézve sem mellõzendõ szempont. A 2300 m-es kifutón délrõl landolhatnak csak a gépek, és észak felé szállhatnak fel. A reptér várhatóan 2009-ben kezdi meg mûködését. Az elsõ 10 évben naponta 20 kisebb testû gépet várnak; egy leszállás 4-5 percet vesz majd igénybe. A reptér a régió gazdaságát mindenképpen javítja majd. Forrás: Fejér Megyei Hírlap, április 9. Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág MEGÚJULT!!! A Delta Testépítõ Klub új szolgáltatásokkal várja vendégeit: AEROB GÉPEK (KARDIÓ), SZAUNA, MASSZÁZS. Nyitvatartás: H-P: 8-13-ig és ig, Szo.-V: ig és ig. Ct: Horváth Tibor. Cím: Delta Testépítõ Klub 7000 Sárbogárd, Ady E. út 114., telefon: 06 (25) Szolgáltatói áraink: kondi napijegy 500 Ft, napijegy+szauna Ft, 1 havi kondibérlet Ft, 1 havi kombinált kondibérlet Ft (korlátlan szauna+4 alkalom szolárium-használat). SZOLÁRIUM: alkalmi jegy 10 perc 300 Ft, 15 perc 400 Ft, 20 perc 500 Ft, 30 perc 700 Ft, bérlet (10x20 perc) Ft. SZAUNA: 1 alkalom 500 Ft, bérlet (10 alkalom) Ft. MASSZÁZS: 1 óra Ft, 1/2 óra 800 Ft, cellulitis-kezelés Ft (Klein Mária gyógymasszõr, 06 (70) ). AKCIÓ! VIRÁGCSEREPEK 10%-os, muskátli virágföld 20%-os kedvezménnyel ÁPRILIS IG KAPHATÓK! Gazdabolt és Faiskola, Sárbogárd, Ady E. út 224. Telefon: 06 (25) Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult ismeretlen tettes ellen. Cs. J. rétszilasi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki április 7-re virradóra, ingatlanának udvaráról eltulajdonította Robi 50 típusú rotációs kapáját, mellyel kb Ft kára keletkezett. B. A. sárosdi lakos feljelentést tett rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki április 7-én, óra körüli idõben a sárosdi Hársfa étterem parkolója elõtt álló személygépkocsijának egyik ablaktörlõ lapátját letörte, mellyel kb Ft kárt okozott. A késõbbiek során megállapításra került, hogy gyk. L. Zs. sárosdi lakos követte el a cselekményt. K. V. S. sárbogárdi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen lopás vétség megalapozott gyanúja miatt, aki március 26-ról, 27-re virradóra a sárbogárdi Romantika sörkert szórakozó helyiségébõl eltulajdonította barátjánál lévõ (amely ugyancsak saját, és az õ használatában lévõ) Sony Ericsson mobiltelefonját, melyet a helyiségben hagyott ruházatában, több órára õrizetlenül. Lopási kár kb. 2x Ft. B. M.-né sárkeresztúri lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen lopás bûntett megalapozott gyanúja miatt, aki április5-8. között ismeretlen idõpontban, ajtóbetörés módszerével behatolt volt férjével közös lakásukba, ahol a sértett számára bíróság által megítélt zárt szobából különféle mûszaki cikket, festményt (Daewoo tévét, számítógépet tartozékokkal, video rekordert, porcelán készletet, ágytakarókat) tulajdonított el, mellyel kb Ft kára keletkezett. Nyomozás indult közúti baleset gondatlan okozása vétség megalapozott gyanúja miatt V. L. sárbogárdi lakos ellen. Nevezett április 8-án, órakor Sárbogárd, Szent István út 62/A szám alatt közlekedett MTZ-80 típusú lassú jármûvével és a hozzákapcsolt kombinátorral. Nem adott elsõbbséget a vele szemben segédmotor kerékpárjával közlekedõ Sz. L.-nek. A felfüggesztett kombinátor Sz. L.-t oldalról megütötte, amely során az a motorkerékpárral eldõlt és a talajlazító kapa a combját felszakította, ennek során, 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett. Nyomozás indult önbíráskodás bûntett megalapozott gyanúja miatt N. J. hantosi, büntetlen elõéletû személy ellen. Nevezett április 8-án, óra körüli idõben megjelent B. G. nagylóki házánál és a bejárati kisajtót berúgta, tartozását követelte. B. G.-t emiatt egy alkalommal ököllel arcon ütötte. A gyanúsított kihallgatása megtörtént, cselekedetét beismerte. H. T.-né budapesti lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen lopás bûntett megalapozott gyanúja miatt. Az ismeretlen tettes október 1. és április 8. között, ismeretlen idõpontban dolog elleni erõszakkal behatolt igari lakatlan lakóházába, és onnan Zanussi hûtõszekrényt, 2 db hordozható cserépkályhát, tele gázpalackot, színes tévét, különféle porcelánokat, kristálypoharakat, olajfestményeket, különféle ágyruhákat, edény- és étkészleteket tulajdonított el. Okozott kár kb Ft. HIPERAKTIVITÁSRÓL Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány a hiperaktív gyermekek szülei számára megjelentetett egy INGYENES információs füzetet, amely rámutat a hiperaktivitás lehetséges okaira, és segítséget nyújt ennek kiderítéséhez. A hiperaktivitás oka többek között lehet: allergia, gombák, édességfogyasztás, élelmiszer-adalékanyagok, valamint különféle fel nem fedezett fizikai betegségek. Az INGYENES tájékoztató kiadvány kérhetõ: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány postacímén: 1461 Budapest, Pf.: 182., vagy az telefonszámon. Alapítványunkat a Fõvárosi Bíróság 1998 januárjában kiemelten közhasznú szervezetté minõsítette. Szolgáltatásaink a hozzánk fordulók részére ingyenes. SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN Ha úgy érzi, hogy pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, gyógyszer-túladagolás, bántalmazás stb.) írja meg panaszát a következõ címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány: 1461 Budapest, Pf.: 182. Tel: Minden információt bizalmasan kezelünk, szolgáltatásaink a hozzánk fordulók részére INGYENES. Dóczi Barbara

9 Bogárd és Vidéke április 14. TÁJÉKOZTATÓK 9 Álláshirdetés Meghívó Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala állást hirdet ügykezelõi munkakör helyettesítésére. Pályázati feltételek: középiskolai érettségi; gyors- és gépírói szakképesítés; magyar állampolgárság; középfokú számítástechnikai szakképesítés. A jelentkezéshez csatolni kell: önéletrajzot; iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítvány másolatát; erkölcsi bizonyítványt. Tájékoztatások: a helyettesítés várható idõpontja: július 7-ig; illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény szerint; a jelentkezés benyújtásának határideje: április 30. A jelentkezést Krupa Rozália jegyzõ címére kell benyújtani Sárbogárd, Hõsök tere 2. szám alá. A jelentkezések elbírálása a lejárattól számított 15 napon belül történik. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. Krupa Rozália jegyzõ Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete április 15-én, pénteken, 9.00 órakor ülést tart. Az ülés helye: Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatal díszterme, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. Eskütétel Zárt ülés: 1. Összegzés elfogadása a Sárbogárd Városközpont térkövezése címû közbeszerzési eljárásban. 2. Közalkalmazott jogviszony megszüntetése, pályázat kiírása. 3. Az Év Rendõre kitüntetés adományozása. 4. Az Év Tûzoltója kitüntetés adományozása. 5. Bejelentések. Nyilvános ülés Napirend: 1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása. 2. A évi költségvetésrõl szóló 1/2005. (II.14.) Ktr. rendelet módosítása. 3. A helyi hulladékgazdálkodási tervrõl szóló rendelet elfogadása. 4. Tájékoztató a kistérség helyzetérõl, fejlesztési lehetõségeirõl, a évre vonatkozó tervekrõl. 5. A mûvelõdési központ üzemeltetésére kötött közmûvelõdési felülvizsgálata. 6. A képviselõ-testület évi közbeszerzési tervének elfogadása. 7. A évi sportcélú támogatásokról döntés. 8. Az ifjúsági Parkban kialakítandó színpad és kiszolgáló helyiségek tervezési koncepciója. 9. Nyári szünetben ügyeletes óvoda kijelölése. 10. Pályázat önrész biztosítása az iskolai könyvtárak eszközfejlesztési pályázathoz. 11. Nevelési-oktatási intézmények módosított SZMSZ-nek jóváhagyása. (az anyag az OKB elnökénél és a szakreferensnél megtekinthetõ). 12. Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ pályázat. 13. Pályázat kiírása táborozások, kirándulások támogatására. 14. A szennyvízberuházás befejezése után a csatornahálózatra való rákötések aránya a szennyvíztelep kihasználtsága, szippantott szennyvíz elhelyezéssel kapcsolatos tapasztalatok. 15. Telekhatár-rendezés, külterületi út áthelyezés. 16. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról. 17. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. 18. Bejelentések, interpellációk. Juhász János polgármester Felhívás Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala határozott idõre, haszon bérbeadásra meghirdeti az alábbi belterületi ingatlanait: Sárbogárd központi városrész: Ifjúság utca: 923 hrsz m 2, 924 hrsz. 500m 2, 925 hrsz m 2, 940 hrsz m 2 ; Úttörõ utca: 888 hrsz m 2 ; Fenyõ utca: 1.069/17 hrsz m 2. Töbörzsöki városrész: Temetõ utca, volt iskolakert: hrsz m 2. Rétszilasi városrész: Névtelen utca: hrsz m 2, 6561 hrsz m 2, hrsz. 492 m 2, hrsz m 2, hrsz m 2, hrsz m 2, hrsz m 2, hrsz. 974 m 2. A földterületrõl bõvebb információt a polgármesteri hivatal 13-as számú irodájában lehet érdeklõdni. Polgármesteri hivatal Az állampolgári jogok országgyûlési biztosának felhívása Fejér megye polgáraihoz Tisztelt Állampolgárok! május 19-én, 20-án személyesen ellátogatunk Önökhöz megyeszékhelyükre, Székesfehérvárra. Aki úgy véli, hogy valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végzõ szerv eljárása, döntése, intézkedésének elmulasztása következtében alkotmányos jogaival összefüggésben sérelem érte, vagy ennek következtében veszélye áll fenn, és az adott ügyben a segítségünket kéri, azt az alábbi módon jelezze: Beadványgyûjtõ ládákat helyezünk el az alábbi helyeken: Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.; Fejér Megyei Szent György Kórház, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.; Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal, 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. A ládákba április 19-én, órától, április 26-án, óráig dobhatják be leveleiket (lehetõleg csatolva a panasszal kapcsolatos iratok fénymásolataival). A panaszt levélben is elküldhetik május 3-ig az Országgyûlési Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.). A levelek értékelése után a személyes meghallgatás idõpontjáról írásban külön értesítést küldünk. Sajnos nem tud segítségükre lenni az országgyûlési biztos, ha: az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetõségeket; az ügyre vonatkozó jogorvoslati eljárás október 23-a elõtt indult; jogerõs határozatát egy évnél régebben hozta a hatóság; a panasz a bíróságra vonatkozik, az ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy már bírósági döntés született. Dr. Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyûlési biztosa

10 10 SPORT április 14. Bogárd és Vidéke Sárbogárd Káloz 0-1 (0-0) A SÁ Sárbogárd, 100 nézõ, vezette: Viszokai László. Sárbogárd: Mondovics, Szabó K. J., Csuti, Tomán, Bognár, Fodor, Kapusi, Hegedüs Gy., Szabó Z., (Magyar), Hegedüs J., Iványi, (Lakatos). Káloz: Boros, Szabó, Stivi, Szabó Sz., Vinklár, Fazekas, Máriási, Szecsõdi, Kovács, (Schneider), Papp, (Illyés, Majer), Gál. Az idei bajnokság elsõ hazai mérkõzésén a gyõzelem érdekében három csatárral kezdtük a játékot. A hazai csapat támadott és irányította a mérkõzést. A 4. percben Fodort gólhelyzetben felvágta a 16-on belül, a játékvezetõ büntetõt ítélt. Kapusi 11-ét Boros kiütötte, Kapusi ismételt, és kapufára lõtte a labdát. Meddõ hazai fölény eredmény nélkül. 20. percben Máriási 30 m-es szabadrúgása szállt kapu fölé. 27. percben vendégszabadrúgás, a kapufáról vágódott a mezõnybe a labda. 34. percben újabb hazai helyzet maradt kihasználatlanul. Tomán ellõtte a labdát Boros kapus mellett, a hálóba tartó labdát Stivi a gólvonalról vágta a mezõnybe. Az elsõ félidõt széllel szemben végigtámadta a hazai csapat, a góllövés azonban nem sikerült. A II. félidõben is beszorultak a vendégek. Az 53. percben Szabó Z. lõtt a hálóba, a játékvezetõ azonban les címén érvénytelenítette a gólt. Az 55. percben Tomán közeli lövését védte Boros. Az 57. percben az elsõ veszélyes vendégtámadás végén Papp 5 m-rõl kapu mellé lõtte a labdát. 60. percben Kovács 15 m-rõl beadott lövése a kapu mellett hagyta el a játékteret. Egyre bátrabban támadtak a vendégek a fáradni látszó hazaiak ellen. A 67. percben Vinklár került gólhelyzetbe, azonban a lövést õ is elhibázta. A 73. percben Máriási 10 m-es szabadrúgása ment el a kapu elõtt. A 80. percben a vendégek támadását siker koronázta. Vinklár húzott el a jobboldalon, beadását Kovács tisztán kapta, és megszerezte csapatának a vezetést, 1-0. Mint késõbb kiderült a gyõztes gólt. A gól után a hazaiak mindent egy lapra feltéve támadtak, de az egyenlítés nem sikerült. A 85. percben Fodor gólt ígérõ lövését védte bravúrosan Boros. A gyenge támadójátéknak és a sok kihagyott gólhelyzetnek köszönhetõen hazai pályán is pont nélkül maradt csapatunk, ami a jövõre nézve nem túl biztató. Számos termékünket % engedménnyel árusítjuk. Álmennyezeti burkolók, szegélylécek, 22 féle futószõnyeg, 33 féle PVC-padló, 44 féle szõnyegpadló, 110 féle tapéta, 220 féle szegett szõnyeg közül választhat a Sárbogárd, Tompa M. u. 25. szám alatt, a Gréta Bútorral egy udvarban. Nyitva: naponta 9-12-ig, ig, szombaton 8-12-ig. Telefon: 06 (25) Hallotta már? Pizza házhoz szállítása INGYEN! Az Amadeus étterem és pizzéria már 30 féle pizzát készít, ezenkívül GYROS-t pitában és gyrost tálban is Rendelje meg akár telefonon, 06 (25) , vagy a helyszínen, Sárbogárd, Ady E. út 200. hétfõtõl szombatig, óráig. Ingyenes kiszállítás 2 db pizza megrendelése esetén. Ifjúsági mérkõzés Sárbogárd Káloz 2-1 (1-0) Vezette: Bányai Tamás. Fiatal csapatunknak sikerült a visszavágás az õszi vereségért. Góllövõk: Budai Gergely, Szabó József. Serdülõ mérkõzés Sárbogárd Enying 2-2 (1-0) Vezette: Kovács Zoltán. A hazai csapat már 2-0-ra is vezetett, ám a lelkesen játszó vendégek kiegyenlítettek a sok helyzetet kihagyó hazaiak ellen. Góllövõk: Szabó József, Mondovics Dávid. Április 16-án, szombaton, órakor serdülõ csapatunk Abán játszik. Indulás 8.30 órakor a sportpályáról. Ifjúsági és felnõtt csapatunk április 17-én, vasárnap, órakor és órakor Jenõ csapatával mérkõzik Székesfehérváron. Indulás órakor a sportpályáról. Hajrá Sárbogárd! P. L. A megyei II. o. labdarúgó-bajnokság állása FEMOL 97-csoport 1. Sárszentmiklós Adony Sárosd Pálhalma Seregélyes Jenõ LMSK Lajoskomárom Káloz Füle Elõszállás Mezõszilas Kulcs Sárbogárd Kisláng Dég Déli-csoport a megyei III. o. labdarúgó-bajnokság állása 1. Beloiannisz Cece Zichyújfalu Vajta Sáregres Alap Rácalmás Nagylók-Hantos Besnyõ Cikola Nagyvenyim Sárszentágota Nagykarácsony Perkáta

11 Bogárd és Vidéke április 14. SPORT 11 LMSK Sárszentmiklós 0-2 (0-0) Lepsény 100 nézõ, vezette: Kalmár. Sárszentmiklós: Sipõcz 0, Földvári 6, Budai 5, Tõkési 5, Szarka 6, Deák 6 (Bodó 0), Emperger 6, Miklós 4 (Szabó 5), Petrás 5, Salamon 5 (Tórizs 5), Král 6. Erõs szélben, az utóbbi idõben tekintélyt parancsoló eredménnyel büszkélkedõ Lepsényi csapat mellett a kifejezetten rossz talajú játéktérrel is meg kellett küzdenünk. Csapatunk támadó szellemben lépett fel, és ennek megfelelõen helyzeteket dolgoztunk ki, de az elsõ játékrészben nem tudtunk gólt lõni. A nagyszámú sárszentmiklósi szurkoló tábor mindettõl függetlenül nem volt elkeseredve, mert szemmel láthatónak tûnt, hogy ezen a mérkõzésen gólt, csak a mi csapatunk szerezhet. Második játékrész támadásainkkal kezdõdött, amely az 52.percben góllá érett, amikor Deák a kapott labdával a kapu irányába tört, azt 19 méterrõl ellõtte a hosszú sarokba, 0-1. A lõtt gólunk mintha a mi csapatunkat zavarta volna meg, mert a mérkõzés során ezt követõen vezetett az ellenfél néhány erõtlen támadást, igaz ezek egyikében sem volt benne a gól. 84. percben Szabó nagyszerû labdát passzolt a baloldalon érkezõ Petrásnak, akit a védõ a büntetõ területen belül elütötte, melyért a játékvezetõ 11-t ítélt, ezt Král értékesítette, 0-2. Vezettünk még néhány erõtlen támadást, de további gól nem született. Játékosaink már kezdik azt focizni, amit tudnak, mivel az egész mérkõzés alatt az volt az érzésem, hogy itt nem kaphatunk gólt. Végig fõlényben és a játékot irányítva játszottunk. Ami számomra igazán tetszett, hogy Horváth Csaba edzõ meg merte lépni az általam már régóta hiányolt háromcsatáros játékot, melynek következtében szinte támadást, támadás után vezettünk. Játékosaink kifejezetten pozitívan álltak a mérkõzéshez, mindegyikük a pályán a maximumot nyújtotta, és meggyõzõdésem, ha ebben a felfogásban játszunk a továbbiakban is, akkor lassan jönnek a nagy gólarányú gyõzelmek is. Hiányzik is egy nagy gólarányú gyõzelem, mert ha az bejön, akkor felszabadulnak játékosaink, és utána már nem lehet ellenfél. Mint korábbi írásaimból is kitûnt, csapatunk az eddig lejátszott négy fordulóból három alkalommal idegenben játszott és ennek során nyolc pontot szerzett. Ezzel szemben az elvárás a szurkolók és a vezetõség részérõl 10 pont volt, de az igazat megvallva így utólag meg vagyunk elégedve a szerzett pontokkal. Ezt már csak azért is bátran le merem írni, mivel Pálhalmán és Seregélyesen két nagyon nagy meccset játszottunk és meggyõzõdésem, hogy e két csapat ellen senki nem mehet biztosra. Õk bárkit meg tudnak verni, és meg is vernek. Hétvégén végre hazai környezetben játszunk Füle csapata ellen, és ettõl a mérkõzéstõl várom a nagy gólarányú gyõzelmet. Mérkõzés után Horváth Csaba edzõ: Jó hozzáállással, az igazi csapategység meghozta az eredményt, gratulálok a játékosoknak. Jók: az egész csapat. Ifjúsági mérkõzés: LMSK Sárszentmiklós 2-4 (1-2) Góllövõk: Molnár (2), Bakos Z., Barta. Jakab Ferenc edzõ: Irreális talajú pályán megérdemelten kifejezetten jó hozzáállással nyertük meg ezt a fontos mérkõzést. Jók: Molnár, Kufa. Ifjúsági csapatunk kifejezetten szervezetten és néhol igen tetszetõsen játszott. Az eredmény az ellenfélre nézve hízelgõ, mert lehetett volna nagyobb különbségû is a gólarány. A játékosok osztályozásánál a 0 pont nem a teljesítményt tükrözi. Sipõcz azért kapott ilyen osztályzatot, mert nem volt dolga, míg Bodó annyira kevés idõt töltött a pályán, amennyire nem lehet osztályzatot adni. Mivel a forduló rangadóján az Adony és a Sárosd csapata betlizett, ezért ismét az élre ugrottunk és meggyõzõdésem szerint már így is marad a bajnokság végéig, mert igazából részünkrõl már letudtuk a nehezét. Ifjúsági csapatunk is megerõsítette harmadik helyét a tabellán, sõt Lajoskomárom botlásával még pontot is fogtunk rajtuk. Szabó Béla Nagyvenyim Cikola 4-4 (0-4) Vezette: dr. Tihanyi. Gólszerzõ: Sárai (2), Eszenyi (2), illetve Kovács (3), Major. Kiállítva: Ármai (Cikola). Vajta Cece 1-1 (0-1) Vezette: Nagy László. Gólszerzõ: Ferenc, illetve Juhász. Kiállítva: Király (Cece). Sáregres Alap 3-1 (1-0) Vezette: Rácz. Gólszerzõ: Toldi, Csányi, Pruzsenszky, illetve Kaszás. Déli-csoport Sárszentágota Beloiannisz 1-3 (1-2) Vezette: Meleg. Gólszerzõ: Fekete, illetve Szotirisz (2), Vangelisz. Nagykarácsony Nagylók-Hantos 1-3 (0-1) Vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Bolye, illetve Nagy, Határ, Balogh. Kiállítva: Kajári (Nagykarácsony). Besnyõ Rácalmás 0-0 Vezette: Mészáros. Zichyújfalu Perkáta 9-0 (3-0) Vezette: Tömöri. Gólszerzõ: Kulacs (3), Németh (3), Debreczeni, Szaniszló, Bondor. FEMOL 97-csoport LMSK Sárbogárd 0-2 (0-0) 80 nézõ, vezette: Kalmár. Gólszerzõ: Král, Deák. Ifjúsági mérkõzés: 2-4 Füle Lajoskomárom 5-1 (3-0) 100 nézõ, vezette: Termõ. Gólszerzõ: Csiszár (2), Györe (2), Geda, illetve Teichel. Ifjúsági mérkõzés: 3-1 Kisláng Jenõ 1-1 (1-0) 120 nézõ, vezette: Nagy K. Gólszerzõ: Maszlag, illetve Halenár. Kiállítva: Varga, Sipos, illetve Jung. Ifjúsági mérkõzés: 6-3 Sárbogárd Káloz 0-1 (0-0) 100 nézõ, vezette: Viszokai. Gólszerzõ: Kovács. Ifjúsági mérkõzés: 2-1 Adony Sárosd 1-1 (0-1) 200 nézõ, vezette: Jakab. Gólszerzõ: Müller, illetve Molnár. Ifjúsági mérkõzés: 1-0 Seregélyes Dég 5-1 (1-0) 200 nézõ, vezette: Nádori. Gólszerzõ: Tömör Cs., (2), Polányi (2), Dvéri, illetve Mózes. Ifjúsági mérkõzés: 2-1 Mezõszilas Elõszállás 3-0 (2-0) 130 nézõ, vezette: Lukácsi. Gólszerzõ: Császár, Varga, Wukovics. Ifjúsági mérkõzés: 3-1 Kulcs Pálhalma 1-1 (1-1) 110 nézõ, vezette: Csáki. Gólszerzõ: Subi, illetve Hidalmási. Kiállítva: Hadnagy (Kulcs). Ifjúsági mérkõzés: 2-4

12 12 KÖZÖSSÉG április 14. Bogárd és Vidéke Zene útján a versekhez Levelek Angliából Negyedik levél: Éljen az ifjú pár! József Attila születésének 100. évfordulóját, ezzel együtt pedig a magyar költészetet ünnepelte az egész ország április 11-én, hétfõn. A Petõfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium mely a héten több programmal is megemlékezik nagy poétánkról és a magyar költészetrõl ez alkalomból a Generál Pausa együttest hívta meg. A három zenészbõl álló csapat nemcsak József Attila, hanem több, neves magyar költõ verseit adta elõ megzenésítve az egybegyûlt diákseregnek, akik hol tapssal, hol énekkel kapcsolódtak be a dalokba. Az eseménysorozatot megnyitó Novák Kovács Zsolt tanár úr és az együttes vezetõje annak a reményüknek adtak hangot, hogy a zene útján talán közelebb kerülnek a diákok a magyar költészethez, a versekhez. Hargitai Kiss Virág Sárbogárdi sikerek a diáknapokon Az elmúlt hétvégén került megrendezésre a Fejér Megyei Diáknapok, melyen képviseltette magát a sárbogárdi gimnázium is. Leszkovszki Albin végzõs és már végzett színjátszói arany minõsítés kaptak a Shakespeare Szentivánéji álom címû mûvének feldolgozásáért, emellett a 15 fellépõ színjátszó csoport közül nekik ítélték oda a legjobbnak járó kategóriadíjat, valamint Sárbogárd város különdíját, egy könyvcsomagot is. Lajtosné Kiss Mária vezette énekkar ugyancsak arany minõsítéssel térhetett haza. Géró A. Péterné 9. b osztályos tanítványa, Kása Nikolett szavalatát bronz minõsítéssel jutalmazta a zsûri. Huszár Károly rajzosai: Farkas Viktória (11. a) és Szénási Eszter (9. b) pedig bronz minõsítést kaptak festészeti alkotásaikért. Felhívás Hargitai Kiss Virág A FOGYATÉKOSOK KLUBJA április 19-én, órakor tartja következõ összejövetelét a József Attila Mûvelõdési Házban április 9-e, London. Két szerelmes arra készül, hogy kimondja a harminc éve várt boldogító igent. Mindketten második házasságuk elé néznek, és mindkettejüknek vannak gyermekeik. Eddig teljesen hétköznapi a történet. Csakhogy az illetõ pár minden mozzanatát kamerák, újságírók tucatjai, kíváncsiskodók ezrei lesik. A házasulandó pár nem más ugyanis, mint maga Károly walesi herceg és Camilla Parker Bowles. A szerelmesek kapcsolata régóta megbotránkoztatta a brit közvéleményt, s néhány hete, amikor Károly bejelentette: beköti Camilla fejét, az emberek vegyes érzésekkel fogadták a hírt. Azóta nagy volt a készülõdés, másról aligha esett szó a szigetország médiájában. Nehézségek azonban akadtak bõven. Elõször is, a királynõ jelentette be: nem hajlandó részt venni fia esküvõjén, õ ugyanis az 1997-ben elhunyt Diana-t tekinti menyének, Camilla nem lesz soha Erzsébet unokáinak anyja. Késõbb aztán enyhült a királyi gõg, s Õfelsége elfogadta a meghívást az egyházi szertartásra. Idõközben elhunyt II. János Pál, akinek temetésérõl a Vatikán a múlt hét elején döntött. Ennek hatására Károly korábbi belejelentése ellenére, miszerint menyegzõje mindenképpen pénteken lesz megváltoztatta véleményét. Pénteken, a királyságot képviselve, lerótta kegyeletét a pápa temetésén, majd másnap fekete szmokingban, oldalán a furcsa zöldes-szürkés színû ruhát viselõ szerencsés választottal besétált a hivatalba, s a törvény két tanúja Vilmos és Harry hercegek, valamint a harminc meghívott vendég színe elõtt feleségül vette Camilla Parker Bowles kisasszonyt. Ezzel a hölgy nemcsak Károlyné, de királynéjelölt is lett egyszerre. Károly királlyá koronázása esetén ugyanis, bármennyire nem akarja Camilla, ez lesz a szomorú sorsa szegénynek: királyné lesz. A polgári szertartás után a windsori kastélyba vonultak az izgatott fiatalok. A Szent György kápolna adott otthont az egyházi esketésnek. Az egészet megnéztem a tévében; a BBC 2 ugyanis élõben közvetítette az eseményt. Az igazat megvallva, vegyes érzés volt követni, mi is zajlik éppen. Nagyon királyi, nagyon pompás, nagyon pazar épület, nevesebbnél nevesebb vendégek (irigykedve hallgattam a szentpétervári énekesnõt), ugyanakkor az épület mellé a tömeg számára fölállított kivetítõ az egésznek show-hangulatot adott, fõleg, hogy egy kommentátor végigbeszélte a szertartást, Palik László-féle elemekkel megtûzdelve. II. Erzsébet királynõ férjével, Fülöp herceggel megjelent az eseményen, csakúgy, mint a királyi család majdnem minden tagja. De az elõbbi hetek huzavonája és az angolok nemtetszése végigkísérte az esküvõt. Maguk az angol hétköznapi emberek nem igazán boldogok, nem örülnek Károlynak, mert egyszerûen ostobának tartják, s a tény, hogy a szeretõjét vette feleségül, beárnyékolja a királyi fenséget. Ha valaki látta Károly Diana-val történõ egybekelését, most láthatta a különbséget. Azt meg sem közelítette a mostani lagzi. A vacsorát is megoldottak egy állófogadással. Az est végén a pár elindult nászútjára a csodás, nyirkos, hideg, borongós Skóciába. Akárhogy is van, a walesi herceg boldog, újdonsült felesége ugyancsak boldog, a gyerekek elfogadják, ami van, a nép csak beletörõdni tud, a királynõ pedig nem tudja megváltoztatni hatalmas fia döntését. Innentõl pedig reméljük a legjobbakat! Éljen az ifjú pár! (...?!) Handa István

13 Bogárd és Vidéke április 14. KULTÚRA / PROGRAMAJÁNLÓ 13 A bujdosó pohár E szavakkal jellemezte magát Hobo énekes, poéta és dalszöveg író kedd esti elõadását követõen, melyet egyik költõóriásunk, József Attila születésének 100. évfordulója apropóján rendezett a Madarász József Városi Könyvtár és a József Attila Mûvelõdési Központ, ez utóbbi intézmény színháztermében. Hobo nagyszámú érdeklõdõ elõtt idézte meg József Attila szellemét és alakját. A dalban és szóban elmondott versek árjával együtt úsztunk a költõ által megélt, szavakká formált érzésekben, gondolatokban és világban. Az ismert sorok még másnap is a fejemben visszhangoztak. S hogy miért is bujdosó pohár Hobo, azt a következõképpen fogalmazta meg: A bujdosó pohárnak nincs talpa, a barátok adják egymásnak kézrõl-kézre Az én hitemet úgy osztom szét köztetek. Hargitai Kiss Virág Iskolai Németh László-emléknap április 14-én Egészségvédelmi Nap az ÁNTSZ munkatársainak segítségével: Elõadás az egészséges táplálkozásról, káros szenvedélyekrõl. Testtömegindex, vércukorszint és vérnyomásmérés április 15., péntek 8.00 óra Megnyitó Zámbó Tibor igazgató úr beszédével; ünnepi megemlékezés és koszorúzás. Helye: központi iskola 8.40 óra Akadályverseny, helye a faluban kijelölt útvonal, 12 fõs csapatok, indulás 10 percenként. Az akadályverseny témája: Halászléfõzõ verseny május 1-jén Sárbogárdon, a Hõsök terén, 9.30 órától. A halat a városi önkormányzat, az eszközöket a versenyzõk biztosítják. A versenyre jelentkezni lehet a sárbogárdi mûvelõdési házban, hétköznap óráig. Érdeklõdni telefonon a 06 (25) vagy 06 (30) számokon lehet. A versenyt támogatja az Aranyponty Halászati Rt. Mindenkit szeretettel vár a városi önkormányzata és a szervezõk! Németh László élete és munkássága (életrajzi lexikon); a község nevezetességei és híres személyiségei (Varga István: Mezõszilas története); Németh László mûvei címének ismerete (epikai, lírai, drámai mûvei); óra eredményhirdetés; óra ebéd; óra Tanár diák labdarúgó-mérkõzés; óra mezei futóverseny, nemenként, korcsoportonként 5-5 fõ; óra Bejárók Mezõszilas labdarúgó-mérkõzés. Meghívó Szeretettel várunk mindenkit a mezõszilasi könyvtár udvarán (rossz idõ esetén a tornateremben) NÉPTÁNCTALÁLKOZÓRA április 16-án, szombaton, 16 órakor. Hortobágyi István és a Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesület Jöjjön moziba, a mûvelõdési otthonba! 16-án, szombaton, 19 órakor Állítsátok meg Terézanyut! Színes magyar film Kata csinos, vonzó nõ, ahol megjelenik, mozdulnak rá a férfiak. Õ azonban egyáltalán nem boldog mindattól, amit a szeszélyes sors az ölébe csöppentett. 18-án, hétfõn, 14 órakor és 20-án, szerdán, 16 órakor Sorstalanság Színes magyar film Köves Gyuri átlagos tizenéves fiú. Átlagos zsidó családból, átlagos életkörülmények közül kerül ki. De hová is? Miután a második világháború alatt édesapját munkaszolgálatra hívják be, õ abbahagyja az iskolát, majd dolgozni kezd, mert a hasonló származásúak kötelesek kétkezi munkát végezni. Aztán koncentrációs táborba kerül. Meghívó Tisztelettel meghívjuk április 15-én, órakor a Nagy Könyv akció keretein belül szervezett programokra. Helye. Németh László Könyvtár, Mezõszilas. Téma: Németh László Bûn címû regényének elemzése, méltatása. Elõadó Monostori Imre órától 3-5 fõs felnõtt és ifis csapatoknak kvízjáték. (Németh László életérõl, mûveibõl kötõdéseirõl Mezõszilashoz.) Horváthné Gogán Jolán könyvtáros

14 14 CSALÁDI KÖR / FÓKUSZ április 14. Bogárd és Vidéke Nagymama receptjei Pulykagombócleves Hozzávalók: 1 kg pulykaaprólék, 20 dkg vegyes leveszöldség, 1 vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, só néhány szem bors; a gombóchoz 2 dkg szalonna, 1 kisfej vöröshagyma, 1 tojás, só, õrölt bors, késhegynyi reszelt szerecsendió, 1 kis csokor petrezselyem, 3-4 dkg zsemlemorzsa. Az aprólékból meg a többi hozzávalóból a szokásos módon, lassú tûzön levest fõzünk, majd leszûrjük, és a zöldségeket melegen tartjuk. A megfõtt húst kicsontozzuk, lebõrözzük. A gombóchoz a húst szalonnával, a vöröshagymával és a petrezselyemmel nagyon finomra daráljuk. A tojással, a fûszerekkel meg annyi zsemlemorzsával, hogy jól formálható legyen, összegyúrjuk, és fél órán át pihentetjük. Utána vizes kézzel diónyi gombócokat formálunk belõle, és a levesben kis lángon 10 percig fõzzük. A meleg zöldséget külön tálban kínáljuk hozzá. Rakott palacsinta Hozzávalók: palacsinta, 10 dkg dióbél, 20 dkg tehéntúró, néhány evõkanál baracklekvár, kb. 15 dkg porcukor, 5 dkg mazsola, vanília, 1 tojás, citromhéj, tej, vaj. A túrót burgonyaprésen áttörjük, és elkeverjük ízlés szerint cukorral, a tojással, citromhéjjal és kb. 3 dkg mazsolával. A diót ledaráljuk. Egy kevés tejet felforralunk a cukorral és vaníliával, és beletesszük a diót meg a maradék mazsolát, elkeverjük, és olyanná fõzzük, hogy kenhetõ sûrûségû legyen. A baracklekvárt, ha nem lenne kenhetõ, egy kevés vízzel felhígítjuk és felfõzzük, majd kihûtjük. A palacsintákat berakjuk egy tûzálló tálba úgy, hogy felváltva dióval, túróval és lekvárral kenjük meg. Közben egy kevés vajjal meglocsolgatjuk. Sütõben kissé átsütjük. A palacsinták tetejére 2-3 tojásfehérjébõl egy kevés cukorral felvert és lekvárral elkevert tojáshabot tehetünk, 4-5 percig még süthetjük. Vaníliás porcukorral meghintjük, úgy szeleteljük, mint a tortát. Bankomat Ismerjük el, azért gyorsan, nagyot változott körülöttünk a világ. Az életünk minden területén megfigyelhetõ ez. Például nem is olyan régen, a munkahelyeken a bérfizetés sajátos ceremóniával történt. Kezdõdött azzal, hogy Gizike vagy egy bármely más nevû pénztáros hölgy, a cég autójával, gépkocsivezetõjével elment a legközelebbi bankba, és táskába, vagy nagy szatyorba téve kihozta a munkások fizetését. Ez gyakran akkora összeg volt, hogy abból bárki vehetett volna egy családi házat. Jó, megérkezett a pénzzel, aztán a bérszámfejtõkkel magukra zárták az ajtót, és néhány órás kemény munkával szétporciózták. Minden dolgozó számára forint pontossággal annyi pénzt tettek a borítékba, amennyi adott hónapban járt nekik. Ennek végeztével hamar szétfutott a munkahelyen a hír: Van fizetés, fel lehet venni. Ilyenkor általában leállt a munka, a termelés, kisebb-nagyobb sorokban álldogáltak a melósok a pénztárablak elõtt a fizetésükért. Volt ezeknek a fizetésnapoknak egy sajátos hangulata, amely mára már csak emlék. Mert a fizetésnapokon mindenkinek jobb volt a kedve, a munka után a dolgozók csoportosan beültek néhány sörre a legközelebbi kocsmába. Ma nincs fizetésnap, a bérek és egyéb járandóságok a kellõen nagy levonások után mindenkinek a bankszámlaszámára utaltatik át. Aztán ki, mikor, mennyit, szépen fölvesz belõle bankkártyájával. Igen, mert közben kártyás világ köszöntött ránk. Van: tb-kártyánk, APEH-kártyánk, jogosítványunk kártya, személyi igazolványunk is az, útlevelünk kártya, és még kinek-kinek lehet megannyi bevásárló, pontgyûjtõ és egyéb kártyája. Kártyáink között van a bankkártyánk is, amivel nemcsak pénzt tudunk fölvenni, hanem vásárolhatunk, s megannyi, kedvünk szerinti tranzakciót bonyolíthatunk le úgy, hogy eközben pénz fizikailag nem is kerül a kezünkbe. Nagyot változott a világ, ma kártyáinkkal próbálunk boldogulni benne. Velem néha megesik, hogy olyan összegû pénzt LAKÁSHITELEK MINIMÁLBÉRREL, ELÕZETES KÖLTSÉGEK NÉLKÜL: 1-30 MILLIÓ FORINTIG * HITELKIVÁLTÁS terhelt ingatlanra is! * 1 millió Ft LAKÁSCÉLÚ HITEL törlesztõrészlete: Ft. * ÉPÍTÉSI HITEL + szoc. pol. ügyintézése 15 munkanap alatt! * SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG- HITELEK már havi Ft-tól! Tel.: 06 (25) , 06 (20) , 06 (20) , iroda: Dunaújváros, Vasmû út 41., fszt. 15. akarok kivenni az automatából, amennyi nincs a számlámon. Azt, hogy indokolatlanul vagyok optimista anyagi helyzetemet tekintve, ilyen esetekben az automata kiírással közli velem: A kért összeg nem áll rendelkezésére. Kíván-e másik tranzakciót? Én meg arra gondoltam, mennyivel színesebb volna a világ, ha a pénzautomata nem egy ilyen hûvös, tényszerû tájékoztatóval hozná a tudomásomra, milyen naiv voltam pénzügyi helyzetemet illetõen. Mondjuk, ha beütné valaki a rendelkezésére nem álló összeget, az automata felkacagna, így jelezvén, hogy annyi pénzt nem ad. Ha pedig teljesen üres számláról kérne valaki pénzt bocsánat, de harsány röhögéssel hozná ezt a számlatulajdonos tudtára. Vagy az is elképzelhetõ, ilyen esetben egyszerûen ledarálná a kártyát az automata, az így keletkezett õrleményt pedig a kártyatulajdonosra fújná rá. Vidámabb volna így a világ. Egyszer, egy automatához közeledve láttam, egy úr áll a masina elõtt, vörösödõ fejjel. Sem pénzt nem adott ki, sem a kártyát. Az úrnak ez lehetett az elsõ ilyen élménye, mert keresetlen szavakkal hozta tudomásunkra véleményét a bankról, és az automatáról. Gondoltam, öntök egy kis lelki olajat a helyzet tüzére, s mondom neki: Ne higgye uram, hogy ez véletlen. A kormány a hibás. Szándékosan visszatartják a pénzforgalmat, a kamataiból pedig nyaralni járnak. Mindig becsapják a népet. Azt sem adják nekünk, ami a miénk. Én az ön helyében bemennék az önkormányzathoz, panaszt tenni. Ez az úr pedig komolyan vette élcelõdésemet. Noha félteni kellett volna egészségét az agyvérzéstõl, õ elszántan döntött: Káromkodva közölte, megy is a polgármesterhez, és ráborítja az asztalt, ha nem intézkedik. Azt is mondta, ne az õ pénzébõl építsék a várost, ami azért talán túlzó megállapítás, de az adott szituációban valahogy oda illett. Azt pedig, hogy én néha élcelõdöm a nevetõ automaták beüzemelésérõl, az élet közben már meghaladta. Minap egy automatához mentem, de nem volt gusztusom használni. Valaki összeköpködte. Talán ezzel a nem éppen szalonképes módon kívánt tömör véleményt alkotni a bank automatáról, s egyáltalán, a lakosság napjainkra jellemzõ rossz anyagi kondíciójáról. Néha egy köpés többet mond minden szakmai elemzéstõl, magyarázkodástól. Borbély József

15 Bogárd és Vidéke április 14. GYEREKSAROK 15 Rejtvény Találd ki a szavakat, amelyekre a meghatározások utalnak! A Nap, a Hold és a Szél 1. Ha akarom, agyafúrt, ha akarom, kézi lõfegyvert mûködésbe hozó billentyû. 2. Ha akarom, lengõ mozgást végez, ha akarom, galléros fehérnemû. 3. Ha akarom, nagyobb gödör, ha akarom, ütöm. 4. Ha akarom, kurtít, vág, ha akarom, fehér kérgû fa. Beküldési határidõ: április 19. Az elõzõ szám megfejtése: 6+3+5=14; 8+5+7=20; 6+2+9=17; =25 Helyes megfejtést küldtek be: Bakurec Mónika, Sárbogárd; Katona Diána, Sárbogárd; Plávits Kata, Sárbogárd; Szûr Noémi Kitti, Sárbogárd. Szerencsés heti megfejtõnk: BAKUREC MÓNIKA Sárbogárd, Árpád u. 14. Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben. Heti idõjárás A következõkben is marad a változékony idõjárás. Délelõttönként már néhány órás napsütésre számíthatunk, de a délutáni órákban gyakran lesz erõs felhõzetnövekedés, záporok, zivatarok alakulnak ki. A hõmérséklet általában az átlagos érték körül alakul majd, délutánonként sokfelé megközelíti, sõt a napos tájainkon meg is haladhatja a 20 fokot. A jövõ hét elején ismét több lesz a felhõ felettünk, és kissé gyengül a nappali felmelegedés. A reggeli hõmérséklet 5, 14, a nappali 11, 21 fok körül alakul. A Nap, a Hold meg a Szél együtt üldögéltek egy fa alatt. Egy szegény ember megy arra, és köszön: Jó napot, adjon isten! Azt mondja a Nap a többieknek: Látjátok, mindenki engem köszönt! Rámondja a szegény ember: De még jobban a Szelet köszöntöm! Azt mondja a Hold a szegény embernek: Megállj! Miért mondod ezt? Várj csak, a télen megfagyasztlak! Azt mondja a szegény ember: A magyar Szent Korona és az õsmagyar vallás Háromféle korona létezik, ezeket nem szabad egymással összekeverni. Az egyik házi korona, amit az uralkodó bármikor hordhatott. Volt az úgynevezett országló korona, ezt akkor viselte, ha hivatalos ügyben intézkedett. Végül ott van a koronák harmadik típusa, a beavató korona. Ezt a koronát csak szakrális, szent, vallásos eseményeknél lehetett használni. Egyetlen ilyen ismert beavató korona van, ami már a civilizált világban jelenik meg: a Magyar Szent Korona. A beavató korona a vallásos szertartás alatt egyetlen egyszer érintette a király fejét. A Magyar Szent Korona egy táltos koronának tekintendõ, ugyanis a táltos tudatosan megy át a beavatás folyamatán; a király is a tudatát megõrizve esett át a koronázás szertartásán. A Magyar Szent Koronára a magyar nép nem tárgyként, hanem személykén tekintett; szerették, tisztelték, imádkoztak hozzá. Más népeknél az uralkodónak készítettek koronát. A magyaroknál a koronához kerestek uralkodót. Minden jog Magyarországon a Szent Koronát, a lényét illette meg, vagyis nem a király, hanem maga a korona volt az elsõdleges. Váradi Tibor Isten áldd meg a magyart címû írása alapján. Szeretettel várunk mindenkit az elõadásra. Fénysugár Klub Csak a szél ne fújjon! Odaszól a Nap is: Megállj, szegény ember, megsütlek a nyáron! Arra meg azt mondja a szegény ember: Csak a szél fújjon! A Szél erre odafordul a többiekhez: Ugye, mégiscsak bennem van a bizodalma mindenkinek! (Forrás: Meghívó Szeretettel várunk minden érdeklõdõt április 22-én (pénteken), 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési házban dr. Czeke András: Magyar Szent Korona Tan (magyar történelem rendhagyó felfogásban) címmel tartandó elõadására. Belépõdíj: 200 Ft. Mindenkit szeretettel várunk Fénysugár Klub

16 16 TÉVÉ-RÁDIÓMÛSOR április 14. Bogárd és Vidéke ÁPRILIS 16., SZOMBAT MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Gyerekek A 12-es körzet Heti mozaik Hírek Taxival Kanadába Stílus Delta Századunk Az ezredforduló építészete József Attila Karusszel Luxor-show A Nagy Könyv Híradó Ligeti legendák A Nagy Könyv Perlasca Híradó este Perlasca 0.45 Magyar filmmûhelyek 0.55 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 A vadak ura 6.45 A világ meséi 6.55 Lisa 7.00 Kölyökklub 9.35 Disney-rajzfilmek A GEO bemutatja Ötletház Híradó Játék Autómánia Dawson és a haverok Largo Winch Az igazságtevõ Hét év Tibetben Híradó Fókusz plusz Szeress most! A hálózat csapdájában Heti hetes Titkos fegyver 1.15 A GEO bemutatja TV2: 6.00 TV2-matiné 9.20 Vad világ Kalandjárat Babaház Laktérítõ Totalcar Kobra Kulcsember Jake Sliders Csillagkapu Rex felügyelõ Tények Magellán Activity Megasztár Mindörökké Batman 1.50 Gyilkossági csoport KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi- -induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem Családi tükör 9.35 Kézjegy Szombat délelõtt Déli Krónika Éléskamra Új zenei újság Oxigén Világstúdió Irodalmi újság Tizenhat óra Népzenei portré Esti Krónika Színház az egész világ! Szemle Sportvilág Ötöslottó-sorsolás Mese Szülõföldünk Aranyemberek Dallamkeresõ Rádiószínház Késõ Esti Krónika A 23 óra Hírek Diszkótéka 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka ÁPRILIS 17., VASÁRNAP MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.05 Fõtér Városvédõ futás Magyar elsõk Malajziai mozaik Városvédõ futás Így szól az Úr Krisna, a játékos isten Hírek Városvédõ futás Úton Politour Városvédõ futás Mindentudás egyeteme Városvédõ futás Csellengõk Örömhír Telesport A halhatatlanok társulata József Attila Addams Family Berlin, Berlin A Nagy Könyv Híradó NÉVshowR Friderikusz Hírek Telesport magazin Héthatár 0.10 New York sûrûjében 0.55 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 A vadak ura 6.45 Lisa 7.00 Kölyökklub 8.55 Megaman 9.20 Inuyasha 9.45 Vasárnapi receptklub Arany Ászok liga Zûr az ûrben Drágám, most mi mentünk össze! Eltûntnek nyilvánítva V. I. P Híradó Medicopter Kamukém A leskelõdõ Fókusz portré Hová tûnt Kevin Johnsons? TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 TV2-matiné Egyrõl a kettõre Stahl konyhája Xena Knight Rider Team Országutak õrangyala Kaland Bt Pacific Blue Walker, a texasi kopó J. A. G Tények Napló Spartacus Dzsungelláz KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Zene 5.35 Rákóczi-induló 5.40 Szülõföldünk 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Egy csepp emberség 7.00 Kárpát-medencei krónika 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjében 9.05 Világóra Katolikus szentmise Gondolat-jel Déli Krónika Harminc perc alatt a Föld körül Vasárnapi levél Névjegy Szonda Mit üzen a rádió Kard és kereszt Mûvészlemezek Magyar örökség A mi idõnk Esti Krónika A kettézárt falu Sportvilág Mese János vitéz Egy rádiós naplójából Közvetítés a Vígszínházból Késõ Esti Krónika Cherubini: Medea 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka ÁPRILIS 18., HÉTFÕ MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.05 Napi mozaik Parlamenti napló Híradó Roma magazin Nemzetiségi magazin Az ígéret földje Kachorra Telitalálat Annyi arc ismerõs József Attila Híradó délután Híradó Pláza Híradó Kékfény A Nagy Könyv Hogy volt? Hétfõ este Híradó Nyugtató Kárpáti krónika Helter Skelter 1.10 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Híradó A tizedik királyság Játék Disney-rajzfilmek Csacska angyal Balázs-show Mónika-show Híradó Fókusz Legyen Ön is milliomos! Barátok közt Gyõzike Terrorjárat Találkozások Valahol Amerikában 1.45 Autómánia 2.10 Fókusz TV2: 6.00 Magellán 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Latin pofonok Teleshop Providence Rabold a nõt! Norbi titok Játékidõ Beverly Hills A szerelem ösvényei Jó barátok Tények Jóban, rosszban Aktív Multimilliomos Banánhéj avagy túlélni Bagi Nacsát Szulák Andrea-show Nyom nélkül 0.00 Dolcse vita 0.35 Jó estét, Magyarország! 1.05 Norbi titok 0.55 A bûn nyomában KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi- -induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika 6.30 Hírek 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben Szonda XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Zene-szóval Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Pénz, piac, profit Kék bolygó Esti Krónika Szülõföldünk Sportvilág Jó éjszakát gyerekek Aranyemberek: H. Tóth Elvira régész XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Szabó család Értsünk szót! Késõ Esti Krónika Emlékek szárnyain Lemezmúzeum 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka ÁPRILIS 19., KEDD MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Panorama Europe 9.05 Napi mozaik A sivatag szerelmesei Híradó Nemzetiségi magazinok Az ígéret földje Kachorra Telitalálat Maradj velünk! Katolikus krónika József Attila Híradó Híradó Pláza Híradó Önök kérték A Nagy Könyv T. Akta Kedd este Kívül-belül Híradó Allegro Kárpáti krónika Helter Skelter 1.30 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Híradó A tizedik királyság Játék Disney-rajzfilmsorozat Csacska angyal Balázs-show Mónika-show Híradó Fókusz Legyen ön is milliomos! Barátok közt Vészhelyzet Desszert Kényszerhelyzet 0.10 Találkozások-este 0.30 Igaz történetek 2.15 Fókusz TV2: 6.00 Laktérítõ 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Latin pofonok Teleshop Providence Az utolsó aratás Norbi titok Játékidõ Beverly Hills A szerelem ösvényei Jó barátok Tények Jóban, rosszban Aktív Multimilliomos Elit kommandó Tények és tanúk Szeret, nem szeret 0.05 Jó estét, Magyarország! 0.30 Propaganda 1.05 Norbi titok 1.10 Film KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi- -induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 8.47 Gyógyír 9.04 Napközben Délelõtti krónika XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Társalgó Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Európa-klub Kék bolygó Esti Krónika Határok nélkül Sportvilág Mese Aranyemberek: Faragó Laura népdalénekes XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Nemzetközi vallási híradó Élõ népzene Gyöngyszemek Késõ Esti Krónika Tér-idõ Operákból 0.00 Himnusz 0.10 Éjszaka ÁPRILIS 20., SZERDA MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.05 Napi mozaik A sivatag szerelmesei Híradó Nemzetiségi magazinok Az ígéret földje Kormányváró Fogadóóra Telitalálat Evangélikus ifjúsági mûsor Az utódok reménysége József Attila Híradó Híradó Pláza Híradó A tévé ügyvédje A Nagy Könyv Rejtélyes bûnügyek Szerda este Híradó Lapozó Kárpáti krónika Végzetes érdekek 1.30 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Híradó A tizedik királyság Játék Disney-rajzfilmsorozat Csacska angyal Balázs-show Mónika-show Híradó Fókusz Legyen Ön is milliomos! Barátok közt Titkos terv XXI. század a legendák velünk élnek Az elnök emberei 0.10 Találkozások 0.25 Az utca törvénye 1.15 Antenna 1.45 Fókusz TV2: 6.00 Propaganda 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.00 Latin pofonok Teleshop Providence A nagy csapat Játékidõ Beverly Hills A szerelem ösvényei Jó barátok Tények Jóban, rosszban Aktív Multimilliomos Columbo Nyomtalanul Moziverzum 0.15 Így készült a 36 címû film 0.45 Jó estét, Magyarország! 1.10 Norbi titok 1.15 Életmûvész KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi- -induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben Délelõtti krónika Tetten ért szavak! XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Zene szóval Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Digitális Kék bolygó Esti Krónika Határok nélkül Sportvilág Mese Aranyemberek: Berecz András énekes, mesemondó XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Szülõföldünk Késõ Esti Krónika Mérleg Nagy mesterek világhírû elõadómûvészek 0.00 Himnusz

17 Bogárd és Vidéke április 14. TÉVÉ-RÁDIÓMÛSOR 17 ÁPRILIS 21., CSÜTÖRTÖK MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.00 Panorama Europe 9.03 Napi mozaik A sivatag szerelmesei Híradó Kívül-belül Az ígéret földje Kachorra Telitalálat Kolombusz József Attila Híradó Híradó Pláza Híradó A Nagy Könyv Frank Riva A Nagy Könyv Rejtélyes bûnügyek Csütörtök este Híradó Világkép Világkép Kárpáti krónika Puszta formalitás 1.45 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Híradó A tizedik királyság Játék Disney-rajzfilm Csacska angyal Balázs-show Mónika-show Híradó Fókusz Legyen Ön is milliomos! Barátok közt Esti showder Fábry Sándorral Házon kívül Kemény zsaruk 0.10 Így készült: Beépített szépség 0.30 Találkozások 0.40 Moziklub 1.15 Infománia 1.45 Fókusz TV2: 6.00 Totalcar 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Mokka 8.50 Sthal konyhája 9.00 Latin pofonok Teleshop Játszd újra, Joel! Providence Szélhámosok hajója Norbi titok Játékidõ Beverly Hills A szerelem ösvényei Jó barátok Tények Jóban, rosszban Aktív Multimilliomos Csaó, Darwin! Bennfentes Dragnet Gyilkossági akták 0.35 Strucc 1.00 Jó estét, Magyarország! 1.25 Norbi titok 1.30 Drága testek KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi- -induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben Délelõtti krónika A Szabó család XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Társalgó Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Vállalkozásklinika Kék bolygó Esti Krónika Határok nélkül Sportvilág Mese Aranyemberek: Hamar Dániel, a Muzsikás együttes vezetõje XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Kopogtató Gyöngyszemek Késõ Esti Krónika Iskolapélda Önarckép 0.00 Himnusz ÁPRILIS 22., PÉNTEK MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.05 Napi mozaik A sivatag szerelmesei Hírek Kívül-belül Körzeti magazinok Az ígéret földje Kachorra Telitalálat Kolombusz József Attila Híradó Híradó Pláza Híradó Frank Riva A Nagy Könyv Péntek esti sztár Péntek este Kívül-belül Híradó Bestseller Kárpáti krónika 1.20 Gazdagodj okosan! RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top shop Delelõ Receptklub Híradó A tizedik királyság Játék Disney-rajzfilmsorozat Csacska angyal Balázs-show Mónika-show Híradó Fókusz Legyen Ön is milliomos! Barátok közt Benne leszek a tévében Becsületkódex 0.25 Találkozások 0.40 A sólyom dühe 2.15 Fókusz TV2: 6.00 Strucc 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Mokka 8.50 Stahl konyhája 9.00 Teleshop Játszd újra, Joel! Providence Karavánok Norbi titok Játékidõ Beverly Hills A szerelem ösvényei Jó barátok Tények Jóban, rosszban Aktív Áll az alku! A csendes társ 0.00 Jó estét, Magyarország 0.25 Norbi titok 0.30 Halálos zarándoklat KOSSUTH RÁDIÓ: 4.00 Hírek. Óránként: hírek, idõjárás 4.03 Zene 4.25 Rákóczi- -induló 4.34 Szülõföldünk 5.00 Reggeli Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Egy csepp emberség 8.04 BBC-világhíradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben Istentisztelet Cigányfélóra XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Déli Krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv Vendég a háznál Vallási félóra Péntek kávéház Szóljon hozzá! Délutáni Krónika Magyarországról jövök Holnaprakész Kék bolygó Esti Krónika Szülõföldünk Sportvilág Mese Aranyemberek: Makai Béla helytörténész XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Tetten ért szavak Világvevõ Késõ Esti Krónika Fórum Egy hazában nemzetiségi magazin 0.00 Himnusz Közlemény A Sárrét-Víz Kht. felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a szennyvízcsatorna-rákötések átvételi ellenõrzési díjait április 6-május 31-e között Sárbogárd egész területén nem számoljuk fel. Tájékoztató EGY KIS KALKULÁCIÓ A CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉSHEZ A SZOLGÁLTATÓ JAVASLATA SZERINT: Egy család átlagos vízfogyasztása 7m 3 havonta. Ha az ingatlan rá van kötve a csatornahálózatra, akkor a keletkezett szennyvíz után Ft-ot kell fizetni, ami 170 Ft/m 3 -t jelent. Ha az ingatlan tulajdonosa nem köt rá a csatornahálózatra, akkor közmûpótló autó (szippantó) használata szükséges. A közmûpótló autó használata jóval költségesebb, mivel 1m 3 házi szippantmány egységnyi tisztítási díja Ft. Ha ezt 5 m 3 szennyvízre átszámoljuk, akkor Ft lesz a végeredmény. A két végösszeget nézve a házi szippantmány szállítása és kezelése több mint ötszörös összegbe kerül. Az árak 15%-os áfá-t tartalmaznak. Az ingatlanon keletkezett szennyvízmennyiség pontos elszállítását pedig az önkormányzat rendszeresen ellenõrizheti. Sárrét-Víz Kht. ÚJ FILMEK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONT VIDEOTÉKÁJÁBAN! Ördögûzõ A kezdet horror A mandzsúriai jelölt politikai thriller Bíbor folyók 2. thriller Tûzben edzett férfi akció-thriller TAVASZI AKCIÓ! Ha hétköznap kettõ vagy több DVD-t kölcsönöz, 30%-os kedvezményt adunk az árból! Az akció április 30-ig tart! Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) , Honlap: Internetes kiadás: a gondozásában. Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Almádi Sándor, Borbély József, Dombi Zoltánné, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné, Hargitai Kiss Balázs, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Jákob Zoltán, Kiszlné Simon Andrea, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Szabó Istvánné, Zámbó Tibor, Zocskár András. Szedõszerkesztõ: Hier Erzsébet, Gyõrfi Erzsébet. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Hargitai Kiss Balázs, Huszár Anikó. Nyomdai elõkészítés: Ambrózi Miklós, Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: szerdán 10 óráig (színesek hétfõn 17 óráig). Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor (színes oldalak: hétfõn, 17 órakor). Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 600 Ft, negyedévre: 1800 Ft, félévre: 3500 Ft, egész évre: 6500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az»observer«budapest MÉDIAFIGYELÕ KFT Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11. Tel.: 06(1) , fax: 06(1)

18 18 HIRDETÉSEK április 14. Bogárd és Vidéke FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon. 06 (25) , 06 (70) ( ) UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT CENTER. Székesfehérvár, Távírda út (22) , 06 (30) ( ) KORLÁTLAN INTERNET szolgáltatás Sárbogárdon és környékén a kábeltévé-szolgáltatótól! Havidíj Ft-tól, a belépési díjból 50%-os kedvezmény a lakótelepeken. Tel.: 06 (20) , 06 (20) , 06 (25) AUTÓBUSZ-RENDELÉS. Tel.: 06 (30) ( ) GYÜMÖLCSFA OLTVÁNYOK a termelõtõl. Sárbogárd (Sárszentmiklós), Vezér út 17. Tel.: 06 (25) , 06 (30) ( ) Hiteliroda Sárbogárdon! Vegyen fel hitelt sorban állás nélkül, bízza ránk hitelének ügyintézését! Akár elõzetes költségek nélkül. Szabad felhasználású jelzáloghitelek (hitelkiváltásra is) Ft-nál Ft/hó; otthonteremtõ hitelek+szocpol Ft Ft/hó. Tel.: 06 (30) , 06 (30) Iroda: Sárbogárd, Ady E. u. 158/A. ( ) Vasárut rendeljen telefonon a felsõkörtvélyesi vasudvarnál. Tel.: 06 (70) , 06 (25) ( ) Ház eladó Cecén, az óvodához közel. Érdeklõdni: 06 (70) Malacvásárlás! Tel.: 06 (30) ( ) Gázszerelési tervek készítése, kivitelezéssel is. Megbízhatóan, teljes körû ügyintézéssel. Tel.: 06 (30) ( ) Családi ház eladó Sárszentmiklóson, a Szabadság u. 18. szám alatt. Tel.: 06 (30) ( ) Redõny, reluxa, szalagfüggöny. Tel.: 06 (20) ( ) Sárbogárd központjában négyszobás, családi ház, nagy kerttel eladó. Tel.: 06 (20) Lakás kiadó az üzletközpontban. Tel.: 06 (30) Cecén m 2 -es telek eladó. Érdeklõdni lehet a 06 (30) es telefonon, vagy a cecei festékboltban. (153001) Szabad-felhasználású, lakáscélú, személyi hitelek, hitelkiváltás értékbecslési díj nélkül, BAR-lista nem akadály. Törlesztõrészletek Ft-tól. Tel.: 06 (70) Veszélyes fák kivágását, gallyazását vállalunk (számlával). Tel.: 06 (20) ( ) Sárbogárdon eszpresszó kiadó. Tel.: 06 (20) Felszolgálót felveszünk a Fanni presszóba. Érdeklõdni a helyszínen. ( ) Naposcsibe, kacsa, tojótyúk, elõnevelt húshibrid pulyka folyamatosan megrendelhetõ. Bábolnai naposcsibe bolt, Sárbogárd, Petõfi u. 41. Telefon: 06 (25) ( ) 3. emeleti, Árpád-lakótelepi lakás eladó. Tel.: 06 (70) ( ) Ady-lakótelepen gázfûtéses lakás eladó. Tel.: 06 (20) ( ) Elcserélném székesfehérvári, Móri úti, zártkerti, egy szoba, konyha, fürdõszoba, spájz, alápincézett lakóházamat sárbogárdi házra, telek, szõlõ van. Értékegyeztetéssel vagy eladnám. Érdeklõdni telefonon a 06 (20) es számon. ( ) Cecei sörözõbe pultost felveszek. 06 (20) ( ) Problémája van a személyi jövedelemadó-bevallás elkészítésével? Hívjon, elkészítem Ön helyett. Tel.: 06 (30) ( ) Kettõshasznosítású, elõnevelt csirke kapható. Elõnevelt kacsa májustól kapható. Árusítás mindennap 8 órától, este 6 óráig. Szabó László, Cece, Hunyadi u. 12. (temetõnél). Tel.: 06 (25) ( ) Gépelést vállalok. 06 (30) (n. f.) Hidraulika-tömlõ készítés. Tel.: 06 (30) ( ) Leendõ Üzlettulajdonosok! 10 db zománcozott, fehér, variálható, bolti polcok, valamint piaci sátor puskával együtt eladók. Érdeklõdni: 06 (30) ( ) Árpád-lakótelepen háromszobás, erkélyes lakás eladó. Tel.: 06 (25) , 06 (20) ( ) Üzletbe vagy lakásba való 8 db fehér, álló polc, sürgõsen eladó. Tel.: 06 (25) ( ) Családi ház eladó. Tel.: 06 (25) ( ) Támlás, fa, gyermek szék eladó. Tel.: 06 (20) Hagyatékból maradt bútorok, pénzek eladók. Tel.: 06 (30) ( ) Suzuki Ignis 1,3 GLX, 2004-es eladó, vagy hitel-átvállalás. Tel.: 06 (20) ( ) Kiskunfajta kukorica-vetõmag egy-öthektáros kiszerelésben, fajtaválasztékkal, szaktanácsadással. Csóri Antal, Sárbogárd, Tisza u. 3. Tel.: 06 (25) ( ) Tavaszi-nyári tûzifa akció. Tel.: 06 (30) ( ) Személyi hitelek 3 nap alatt. Osztrák jelzálog, BAR-osoknak is Ft-ig. Tel.: 06 (20) ( ) Jogosítvány! Személygépkocsi vezetõ tanfolyam indul a sárszentmiklósi mûvelõdési házban. Megbeszélés április 15-én, 17 órakor. Tel.: 06 (30) ös telefonon, vagy Nagy Sándor gépkocsi-oktatónál, valamint a helyszínen. ( ) Elõnevelt kacsa, valamint húspulyka elõjegyeztethetõ. Tel.: 06 (30) ( ) Árpád-lakótelepen negyedik emeleti lakás eladó. Tel.: 06 (70) ( ) Pályakezdõ, fiatal fiú munkát keres eladói végzettséggel Sárbogárdon vagy környékén. Tel.: 06 (20) ( ) Árpád-lakótelepen téglaépületben lakás, két garázs, két tároló eladó egyben vagy külön, illetve értékegyeztetéssel családi házra cserélhetõ. Tel.: 06 (30) , 06 (30) ( ) Márkakereskedés munkatársat keres szervizvezetõi beosztásra. Minimum elvárás: mûszaki fõiskolai végzettség, 30 év feletti életkor, jogosítvány, számítógépes ismeret, jó szervezõ és kommunikációs készség. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a következõ címen: 7000 Sárbogárd, Köztársaság u. 147/A. ( ) A Csík utcában találtak egy társadalombiztosítási közgyógyellátásra jogosító igazolványt, valamint tb-kártyát. Tulajdonosa átveheti a szerkesztõségben. Muskátli akció! Krisztina Dísznövény, Sárbogárd, Árpád út 65/A. Telefon: 06 (30) ( ) Budapest X. kerületében, a Harmat utca elején, téglaépületben 37 m2-es, másfélszobás, vízórás, egyedi fûtéses, csendes lakás, jó közlekedéssel eladó. Ár: 8,8 millió Ft, tel.: 06 (30) ( ) Árpád-lakótelepen háromszobás lakás, igényesen felújítva, ugyanitt bontott cserép és kisméretû tégla eladó. Tel.: 06 (30) ( ) Albérletet keresek, tel.: 06 (20) ( ) Töbörzsökön, a szõlõknél m 2 zártkert eladó. Tel.: 06 (20) ( ) Személyi hitelek kedvezõ feltételekkel eft között. Tel.: 06 (20) ( ) Számítógép-kezelésbõl korrepetálás. Házhoz megyek. Tel.: 06 (70) , Gál. ( ) Kukorica eladó, morzsolt és csöves kedvezõ áron, Alap. Érd.: 06 (30) ( ) Családi ház eladó, vagy lakásra cserélhetõ. Tel.: 06 (25) , este. ( ) 1500 db-os B30-as tégla, fele új, fele bontott, egyben 80 Ft/db áron eladó. Tel.: 06 (70) ( ) Sárszentmiklós központjában négyszobás, gázfûtéses családi ház sürgõsen eladó. Tel.: 06 (70) , 06 (25) ( ) Szakképzett, fiatal, pultos felszolgálót keresünk Abára. Tel.: 06 (70) ( ) Sárbogárdon családi ház eladó. Tel.: 06 (30) ( ) Aprított tûzifa, ingyenes házhozszállítással eladó, Tamási (Horváth), tel.: 06 (20) ( ) Sárbogárdi kirendeltségünk vezetéséhez munkatársat keresünk. Elvárásaink: középfokú építõipari vagy épületgépész végzettség, B kategóriás jogosítvány, Windows és Excel felhasználói szintû ismerete. Bõvebb információ munkaidõben a 06 (30) es telefonszámon. Vízvezeték-szerelõ szakmunkás munkatársat keresünk. Elvárásaink: B kategóriás jogosítvány. Érdeklõdni a 06 (30) es telefonszámon munkaidõben. ( ) Háromlábú rövid, antik zongora FR. Paulich eladó. Irányár 60 ezer Ft. Megtekinthetõ Boros Zsolt, Sárbogárd, Nyíl u. 5., tel.: 06 (30) , 06 (74) ( ) Karcsú és egészséges testfogyasztó, zsírégetõ, alakformáló, mély izomtornával a BB szépségházban (SZTK-val szemben). Tel.: 06 (30) ( ) Báláslucerna eladó, tel.: 06 (20) ( ) Sárbogárd, Árpád u. 17. szám alatt tetõteres m 2 -es szerkezetkész, teljesen új, családi ház, érvényes építési engedéllyel eladó vagy sárbogárdi lakásra vagy házra cserélhetõ, értékegyeztetéssel. Tel.: 06 (20) , 06 (20) ( ) Eszperantó nyelv tanulásához társakat keresünk júniusi kezdéssel. Tel.: 06 (30) ( ) Rétszilason, a temetõ mögött 600 négyszögöl szántó eladó. Tel.: 06 (70) ( ) Gyökeres ezüstfenyõ eladó. Tel.: 06 (25) ( ) Összkomfortos családi ház eladó, Sárbogárd, Kazinczy u. 19., tel.: 06 (30) ( ) 83 m 2 -es irodahelyiség kiadó az üzletközpontban, tel.: 06 (30) ( ) Samsung SGH450-es mobiltelefon jótállással Ft-ért eladó. Tel.: 06 (30) ( ) Jogosítvány! BABI Autósiskola személygépkocsi vezetõi tanfolyamot indít részletfizetéssel. Április 23-án, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési központban. Jelentkezni: a helyszínen. Tel.: 06 (30) ( ) Ady-lakótelepen elsõ emeleti lakás eladó. Érd.: 06 (20) Mészöly G. u. 2/a lakóház eladó. Érd.: 06 (30) ( ) Gépelést vállalok. Tel.: 06 (70) (n. f.) Négyszobás, családi ház eladó, lakást beszámítok. Tel.: 06 (20) ( )

19 Bogárd és Vidéke április 14. HIRDETÉSEK 19

20 20 NYÍLT TÉR április 14. Bogárd és Vidéke Nyílt tér Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett férjem, drága édesapám ÁCS JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a Szentlélek Temetkezés lelkiismeretes munkájáért. Gyászoló család Tanulmányúton Sárbogárdon Szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskola III. éves menedzserszakos hallgatói jöttek Sárbogárdra múlt hét pénteken egynapos tanulmányútra tanárukkal, dr. Csider Sándorral. Egy mezõgazdasági jellegû település gondjaival ismerkedtek a nap folyamán. Az önkormányzatnál dr. Szabadkai Tamás alpolgármester és Etelvári Zoltán, a városfejlesztési bizottság elnöke tartott tájékoztatót. Ezt követõen megtekintették a települést. Jártak a tájházban, Rétimajorban, és a mûvelõdési központban Ferencz Kornéllal, a SÉTE elnökével beszélgettek. A fõtéren megtekintették az emlékmû-együttest, majd pedig látogatást tettek a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban. /H/ Fókuszban az egészség Az alapi Bóbita óvoda idei egyhetes tavaszi programját az egészséges életmód jegyében szervezték. Minden délelõtt nyílt napot szerveztek a csoportokban, délután pedig elõadásokra, beszélgetésekre, bemutatókra hívták a szülõket és a környezõ óvodák pedagógusait. Hétfõ délután Hargitai Enikõ logopédus az egészséges beszédfejlõdésrõl tartott elõadást, majd különbözõ gyógyteákat készítettek és kóstoltak a résztvevõk. Kedden szakmai napot rendeztek a térség óvodapedagógusainak. A nagy érdeklõdésre jellemzõ, hogy 34 érdeklõdõ kolléga vett részt a programon, melynek neves elõadója dr. Pusztai Jánosné fõiskolai docens volt. A szerdai nyílt nap programjában sportfoglalkozás, drámajáték és kapcsolatépítõ-játék szerepelt. A sportprogramban az anyukák is részt vettek. Együtt gurították a labdát a gyerekekkel. Eközben a másik csoportban a Brémai muzsikusok címû mesejátékot dramatizálták. Délután dr. Gubik Zoltán háziorvos orvosi szemszögbõl beszélt az egészséges életmódról. A programok közben egészséges ételeket, gyümölcsöket, magvakat, aszalt gyümölcsöt kóstolhattak a gyerekek és a vendégek. Mindenki megkóstolhatta Méhes Lajosné saját készítésû sárgarépaitalát. Én is megkóstoltam, finom volt. Csütörtökön ifj. Sztari Béla tart jógabemutatót. Az érdeklõdõk a gyakorlatban is megtapasztalhatják a jógagyakorlatok hatását. Pénteken kerékpár- és gyalogtúra lesz a Tóházhoz. Ha süt a nap, akkor igazi nagy élményben lesz részük a gyerekeknek és a felnõtteknek egyaránt. Hargitai Lajos Tavaszi megújulás A tavasz megérkezésével folyamatosan zajlanak az útfelújítási munkálatok a városban, a képviselõ-testület korábbi döntésének megfelelõen: Új murva fedi a Huszár temetõben lévõ és az oda vezetõ utakat. Jó minõségû aszfaltburkolatot kapott az Ady Endre úti lakótelep elõtti parkoló is, az Orovával szemben, ami hatalmas gödreivel esõben és napsütésben egyaránt megnehezítette az autósok életét, nem beszélve a lehangoló látványról, amit nyújtott. Kedden éppen a Posta utca bekötését aszfaltozták. A felújításnak köszönhetõen remélhetõleg többen választják majd a szép, új megállóhelyeket a szabálytalan parkolás helyett. Hargitai Kiss Virág

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Fáncsik Géza, Horváthné

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület részére

Előterjesztés a képviselő-testület részére Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a módosított, illetve egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására. Tisztelt képviselő-testület! A testület 2012. április

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Ügyszám: 07000/198-65/2016. ált. FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Jóváhagyom: Vörös Ferenc r. ezredes sk. rendőrségi főtanácsos rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Mérés tervezett helye

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Mérés tervezett helye 1 / 8 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 2. hétfő szeptember 3. kedd 10.00-12.00 M6 bal 74+750 km mozgó 15.00-17.00 M8 bal 75+600 km szerviz út 14.00-18.00 6228-as jelű út Daruszentmiklós,

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 4/2011. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testület 2011. március 30-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Aba 100 1,8 % 4000 2 Adony 300 Ft/m2 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a %-a 1 Aba 100 1,8 % 1000 4000 2 Adony 300 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5 % 4 Alcsutdoboz

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

2016. december hónapra tervezett sebességmérések

2016. december hónapra tervezett sebességmérések december 1. csütörtök december 2. péntek 2016. december hónapra tervezett sebességmérések 13.00-15.00 M6 autópálya Százhalombatta és Dunaújváros között 15.00-17.00 M6 autópálya Iváncsa és Százhalombatta

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottságának 2009. február 25-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére. Jegyzői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére. Jegyzői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 136-8 /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Jegyzői munkakörre beérkezett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben