JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin Kardos Sándor Hujber Ferenc polgármester képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető Takács Béla honlap szerkesztő Váradi László Polgárőr Egyesület vezetője Gubiczáné Kocsis Irén Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, a testület 5 fővel határozatképes. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Szeretnélek benneteket megkérdezni, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban észrevételetek, javaslatotok, hozzászólásotok lenne-e? /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Amennyiben nincs, és a meghívóban szereplő napirendek sorrendjével egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

2 2 103/2014. (X. 27.) Kt. határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Javaslat a polgármester illetményének és juttatásainak megállapítására Előadó: Alpolgármester 2.) Javaslat alpolgármester juttatásainak megállapítására Előadó:Fésüs Sándor polgármester 3.) Javaslat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Előadó:Fésüs Sándor polgármester 4.) Javaslat a képviselő-testület bizottságának személyi összetételére, elnök megválasztására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5.) Tájékoztató a évi pénzügyi terv III. negyedéves végrehajtásáról, javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet elfogadására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 6.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, a közfoglalkoztatás tapasztalatairól Előadó: Fésüs Sándor polgármester 7.) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 8.) Javaslat a hó- és síkosság-mentesítési pályázat elbírálására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 9.) Aktuális ügyek

3 3 Előadó:Fésüs Sándor polgármester NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Javaslat a polgármester illetményének és juttatásainak megállapítására Előadó: Baranyai Balázs alpolgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Kérem az alpolgármester urat, hogy ezt az előterjesztést legyen kedves elővezetni. Baranyai Balázs alpolgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Először is nagyon szépen köszönöm a bizalmat a szavazatok alapján. Ígérem, mindent meg fogok tenni a falu érdekében, amit az erőm enged. A megválasztott polgármester illetményéből; ami ránk vonatkozik, az lakosságszámú település. Ez esetben a főállású polgármester havi tiszteletdíja a törvény szerint Ft-ban van megállapítva, költségtérítése pedig Ft. Cafetéria juttatása időarányosan bruttó Ft, melyről nyilatkozatot tesz. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki egyetért a Polgármester úr illetményével, költségtérítésével, illetve cafetéria juttatásával. A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egy tartózkodás mellett (Fésüs Sándor) a következő határozatot hozta: 104/2014. (X. 27.) Kt. határozat: a polgármester illetményéről Vilonya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a polgármester illetményéről szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: október 13-tól - Fésüs Sándor polgármester illetményét az előterjesztésnek megfelelően fogadja el. alapilletménye ,-Ft költségtérítés ,- Ft

4 4 Határidő: október Felelős: Dr. Cseh Tamás jegyző Köszönöm szépen! Annyit hozzátennék, hogy törvényi előírásnak tett eleget a testület ezzel a határozathozatallal. Az új képviselőknek mondom, hogy korábban volt egy szorzószám, amin belül tól-ig a Képviselő-testület állapíthatta meg a tiszteletdíj összegét. Most, a választástól forintra meghatározza a törvény az illetményt, és ehhez igazodik a 15 % költségtérítés. Tehát csak rögzíti a Képviselő-testület, hogy a törvény alapján itt mennyi. A bruttó Ft-os cafetéria összegéről már nyilatkozatot tettem. Az arra vonatkozott, hogy szeptemberig szólt csak az idei cafetéria juttatásom, mivel kérdéses volt a választás eredménye. Most a maradék három hónapról nyilatkozhattam, illetve annak felosztását kérhettem. Mielőtt továbbmennénk a napirendi pontokban, elöljáróban szerettem volna mondani pár mondatot. Kerültek be a képviselő-testületbe új tagok, akiknek talán ez a testületi munka idegen. Azt szeretném kérni Kardos Sándor és Hujber Ferenc képviselőtársunktól, ha az új tagok részéről talán több kérdés fogalmazódik meg ismeretlen dolgokról, legyetek kedvesek Ti is segíteni nekik. Illetve a két új tagnak szeretném azt mondani, hogy értelemszerűen az a célunk, hogy minél előbb mindenki belejöjjön ebbe a munkába, de legyetek magatokkal szemben türelmesek. Ez nem fog egyik napról a másikra menni. Biztosan lesz majd kérdés. Azért vagyunk itt, azért van itt a Jegyző úr, az Aljegyző asszony, ha olyan témánk van, a pénzügyi irodavezetőnk, de a pénzügyes kollégánk és az igazgatási ügyintéző minden ülésünkön itt van. Merjetek kérdezni. Ezt természetesen a régebbi képviselőtársaimnak is mondom. Nem kell megijedni semmitől. Azért vagyunk itt, hogy közösen megbeszéljük, és segítsünk egymásnak. Fésüs Katalin képviselő: Élni fogunk vele. 2.) Javaslat alpolgármester juttatásainak megállapítására Előadó:Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

5 5 Az előterjesztés alapján itt -tól-ig határ van, amit a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja alapján vehet figyelembe a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának a megállapításakor. A törvény szerint így a tól ig határ ,-Ft-tól ,- Ft-ig terjed. Ennek a költségtérítése pedig ,- Ft-tól ,- Ft-ig állapítható meg. Ezek alapján az Alpolgármester Úr tiszteletdíját kellene megállapítanunk. Én, mint javaslattevő a költségvetési helyzetünkre tekintettel én a Ft-os tiszteletdíjat, és az ahhoz tartozó Ft költségtérítést javasolom megállapítani. Ha más javaslatotok, ötletetek van, természetesen azt várom. Fésüs Katalin képviselő: Én végigolvastam az anyagot, és voltak benne kínai részek, nekünk ebbe tényleg bele kell rázódni. Úgy tudom, hogy az előző ciklusban a képviselő-testület tagjai, illetve az alpolgármester lemondott a tiszteletdíjáról. Bár még a költségvetésbe annyira mélyen nem ástuk bele magunkat, de a megbízólevelek átadásánál hallottuk a Jegyző úrtól, hogy mennyire rossz anyagi helyzetben van a falu. Én erre szeretnék javaslatot tenni, és kérni képviselő-társaimat és az alpolgármester urat is, hogy a tiszteletdíjunkról mondjunk le. Nyilván ebben a gazdasági helyzetben mindenkinek jól jönne ez a kis plusz pénz, de én azt gondolom, hogy az elődeink példamutató magatartását nekünk is szem előtt kell tartanunk. Nem azt kérném, hogy az egész ciklus idejére mondjunk le a tiszteletdíjunkról, - nem tudom, ezt jogilag hogy lehet megoldani, - azt szeretném, hogy egy bizonyos idő, legalább a 2015-ös év, és ha Isten is megsegít minket, és ha a költségvetésünk valami csoda folytán felvirágozódik, akkor újra napirendre lehetne tűzni. Tehát nem öt évre nem kérjük a tiszteletdíjat. Nyilván ezért a pénzért meg szeretnénk dolgozni. A magam részéről egyetértek a Katikával. A többiek nevében nem szeretnék nyilatkozni. Én lemondok a tiszteletdíjamról. Úgy tudom, hogy az alpolgármester tiszteletdíját kötelezően meg kell állapítani. Azt nem mondhatjuk, hogy az alpolgármesternek nem adunk tiszteletdíjat. Kétfelé kell venni a témát. A képviselők, amikor lemondtak a képviselői tiszteletdíjukról, akkor módosítottuk a rendeletet, ami alapján ez meg lett állapítva. Tehát jelenleg nincs megállapítva a képviselőknek tiszteletdíj, nincs miről lemondani. Adott esetben, ha olyan a költségvetés, úgy ítéli meg a képviselő-testület, akkor egy helyi rendelet-módosítással újra lehet. Ez az egyik része a dolognak. Az alpolgármester egy más dolog. Az alpolgármestert megilleti törvény szerint legalább az a minimális összeg, ami az előterjesztésben szerepel. A saját döntése az, hogy erről részben vagy egészben lemondjon.

6 6 Tehát a képviselői tiszteltdíj testületi döntés, az alpolgármesteri tiszteletdíj az alpolgármester személyes döntése. Ha nyilatkozik jegyzőkönyvben, hogy nem kíván tiszteletdíjat felvenni, akkor ezt rögzítjük, és akkor mellőzhető a tiszteletdíj megállapítása. Kardos Sándor képviselő: Én csatlakozom a Ferihez és a Katikához. A magam részéről azt támogatom, hogy lemondok a tiszteletdíjról. Én pedig támogatom a Polgármester úr javaslatát; a minimális összeget az alpolgármester tiszteletdíjának a költségvetésre tekintettel. Ha nincs több javaslat az Alpolgármester úr tiszteletdíjára vonatkozóan, és elfogadjátok, hogy Ft-os tiszteletdíj, és Ft költségtérítés illesse meg az Alpolgármester urat a munkájáért, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egy tartózkodás mellett (Baranyai Balázs) a következő határozatot hozta: 105/2014. (X. 27.) Kt. határozat: az alpolgármester tiszteletdíjáról Vilonya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a polgármester illetményéről szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: október 27-től - Baranyai Balázs alpolgármester tiszteletdíját az előterjesztésben foglaltak alapján az alábbiak szerint fogadta el: tiszteletdíja ,-Ft költségtérítés ,- Ft Határidő: október 31 Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző

7 7 3.) Javaslat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Előadó:Fésüs Sándor polgármester /Indokolás, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A Szervezeti és Működési Szabályzat az önkormányzat működése során egy alapdokumentum. Az egészet nem küldtük ki most a részetekre. Nyugodtan áttanulmányozhatjátok, ha szeretnétek. Az SzMSz módosítás oka az általános indokolás alatt olvasható. Ügyrendi bizottságot kell létrehoznunk a vagyonnyilatkozatok átvételére és kezelésére. Az ügyrendi bizottság tagja a polgármester és az alpolgármester nem lehet. Ha vállalnátok, hárman lennétek az ügyrendi bizottság tagjai. Az első módosítás ez lenne, ha el tudjátok vállalni. Fésüs Katalin képviselő: Kénytelenek vagyunk. Erről még nem döntünk, csak a rendelet elfogadásáról. Majd utána. Az új tagok belépéséhez a rendeletet hozzá kell igazítanunk. Az SzMSz-t célszerű átolvasni. Ez a módosítás, amit kötelezően át kell vezetnünk. A Takács Bélát meg kell kérnünk, hogy ezt a honlapon jelenítse meg. Ez egy olyan módosítás, amit a lehető leghamarabb életbe kell léptetni. Csak akkor tudjuk a következő napirendet tárgyalni. Hogy minél hamarabb tudjuk ezt a módosítást életbe léptetni, szeretnélek megkérdezni benneteket; ha a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával a melléklet alapján egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014.(X.27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló

8 8 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Szünetet rendelek el, amíg a rendelet közzétételét meg tudjuk oldani. A szünet 16 óra 45 perctől 17 óra 10 percig tartott. Szünet után a testület folytatta a munkát. Baranyai Balázs alpolgármester: Tisztelettel megkérek mindenkit, mivel nem én alkotom, meg senki nem alkotja itt a jogszabályt, ami az alpolgármester tiszteletdíját meghatározza, vegye tudomásul az alábbi nyilatkozatomat. Én is irreálisnak tartottam az összeget, ami az alpolgármesternek meg van állapítva. Az anyagi, gazdasági helyzetre tekintettel én lemondok a tiszteletdíjamról, viszont a költségtérítésre igényt tartok. Köszönöm még egyszer a Polgármester úrnak a jelölést, a Képviselő-testületnek pedig a jóváhagyást. Úgy rendelkezik a törvény, hogy az alpolgármester a képviselő-testülethez benyújtott írásbeli nyilatkozattal mond le a tiszteletdíjáról. Rögzítjük a jegyzőkönyvben, de papíron kellene bejelenteni. 4.) Javaslat a képviselő-testület bizottságának személyi összetételére, elnök megválasztására Előadó: Fésüs Sándor polgármester Ahogy már említettem, megkérlek benneteket, hogy hárman legyetek szívesek az Ügyrendi Bizottsági tagságot ellátni. A törvény úgy rendelkezik, hogy 100 fő alatt nem kell bizottságot létrehozni. A személyi összetétel meghatározása nem lesz nehéz. Kardos Sándor képviselő: Mi a bizottság neve?

9 9 Ügyrendi Bizottság. Tehettek más névre is javaslatot. Korelnöknek javasolnám Hujber Ferenc urat, ha ezzel egyetértetek. Kardos Sándor képviselő: Persze. Ha egyetértetek az Ügyrendi Bizottság tagjaival: Hujber Ferenc mint elnök, Fésüs Katalin és Kardos Sándor mint tagok személyével, akkor kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 106/2014. (X. 27.) Kt. határozat: Ügyrendi Bizottság személyi összetételéről Vilonya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta az Ügyrendi Bizottság személyi összetételére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: 1. Az Ügyrendi Bizottság elnökének Hujber Ferenc képviselőt, tagjainak Fésüs Katalin képviselőt és Kardos Sándor képviselőt választja. 2. Az Ügyrendi Bizottság látja el a képviselő-testülettel kapcsolatban a titkos szavazással, valamint a vagyonnyilatkozatokkal és összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatos feladatokat. Határidő: azonnal Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Az aktuális ügyek keretén belül szerettem volna említeni, hogy a Takács Béla egy ajánlattal élt a képviselő-testületi tagok felé, de mondta, hogy el kell mennie. Ezt az ajánlatot szeretném nektek felvázolni.

10 10 Mint a honlap szerkesztője, azzal szeretné megajándékozni a testületi tagokat, hogy egy-egy címet hoz létre részükre. Az cím lehet pl. Ez a tárhely dinamikus, maximum 7 Gbite/felhasználót jelent. Ha valakiben megfogalmazódik az igény, legyen kedves most jelezni, illetve ha bármilyen szakmai kérdés van, legyetek kedvesek most feltenni neki. Fésüs Katalin képviselő: Akkor ez mit jelent? Takács Béla honlap szerkesztő: Úgy nézne ki az egész, hogy aki igényli, eldönti, hogyan szeretné; név egybe, ponttal Ez domain. Ez 7 Gbite maximális tárterület, ez dinamikusan fog változni. Ez nagyon nagy mennyiség. Az elérése kétféle módon lehetséges. Az egyik a megszokott levelező program. Aki igényli, annak adok egy beállítást, felhasználónév, jelszó, SMTP, meg POP-szervereknek a beállítását. Ezt elvégezheti maga, illetve, ha megkér, akkor elvégzem én. Az alapértelmezett jelszót belépés után mindenki megváltoztathatja. A másik megoldás web-böngészőn keresztül. A webmail.vilonya.eudomainen lehet bejelentkezni. Ott meg kell adni egy felhasználónevet. A felhasználónév az címed, a jelszó pedig az általad beírt jelszó. Itt be tudsz lépni a felületre. Ez egy gmail alapú. Ha esetleg igény van rá, meg lehet oldani, hogy USB kulcsra készítek egy levelező programot, amire be van állítva minden, és bárhol jár, akár internet kávézóban, bedugja az USB kulcsot, az USB kulcsról elindítja a programot, és ugyanazt a felületet kapja, mintha a saját levelezőt használná otthonról. Le tudja tölteni a leveleket. Kardos Sándor képviselő: Nekem van, csak én a gmailbe irányítottam be, webes felültnél mi volt a webmail után? Takács Béla honlap szerkesztő: webmail.vilonya.eu Kardos Sándor képviselő: Én ezt használom, és jó. Baranyai Balázs alpolgármester: Úgy kellene, hogy végig kéne írni webcímen: egyközségatérképen Takács Béla honlap szerkesztő: Van egy web cím, meg egy cím. Az cím személyre szabott, a webcím nem. Fésüs Katalin képviselő:

11 11 Ezt most kell eldöntenünk? Takács Béla honlap szerkesztő: Én tettem egy javaslatot. Ha elfogadjátok, akkor e hónap végéig szeretnék választ kapni, és a visszajelzések alapján elkészítem az egészet. Ez nektek teljesen térítésmentes. Illetve, ha lesz egy másik választás vagy lemond valaki, az címe meg fog maradni. Nem szüntetem meg, csak, ha ő kéri. Semmilyen anyagi vonzata nincs. Az általam létrehozott tárhelyen keresztül működik. Az összes anyagi vonzatát én állom. Arra szeretnélek kérni Titeket, hogy a héten legyetek szívesek visszaszólni. Akkor is, ha nemleges a válasz. A Bélának köszönjük az ajánlatot. Takács Béla honlap szerkesztő távozott. 5.) Tájékoztató a évi pénzügyi terv III. negyedéves végrehajtásáról, javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet elfogadására Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Tájékoztató, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A napirendi ponttal kapcsolatban vendégünk a Pénzügyi irodavezető; Horváthné Zakor Tünde. Az anyaggal kapcsolatban túl sok észrevételem nem lenne. A III. negyedév végrehajtási adatai az időszaknak megfelelő arányúnak mondhatóak. Sőt talán túlteljesült. Amit megjelöltem: a bevételi oldalon az adónemeink elég magas arányú realizálódása az iparűzési és a gépjárműadó tekintetében. Kifejezett öröm, hogy a gépjárműadónál már most a 100 %-os teljesítés túllépésre került. Valószínű, hogy ez év végéig nem fog túl sokat ugrani, hiszen szeptember hónapban van a gépjárműadó befizetésének a dömpingje. De biztosan vannak még, akik ezzel a fizetési kötelezettségükkel elmaradtak. Reméljük, hogy ez az összeg a bankszámlánkra beérkezik. Ez ugyanúgy elmondható az iparűzési adó tekintetében is. A közvetített szolgáltatások teljesítési arányánál valóban kinnlevő tartozások felszólításának a fontosságát nem szabad elfelejteni. Ezt folyamatosan tennünk és figyelnünk kell. A kiadások sok tájékoztatást nem igényelnek. Ahogy az írásbeli anyagból is látszik, a bevételi és kiadási oldalon az átvezetések megtörténtek ezer Ft összegben, így ezer Ft-ra emelhető a bevételi és a kiadási oldal. Kérdezem a Tündét, hogy az anyagot szóban szeretné-e valamivel kiegészíteni?

12 12 Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető: Új képviselők vannak a képviselő-testületben, ezért rövid tájékoztatást szeretnék adni a költségvetés fő ismérveiről. Az önkormányzat költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok, tervszámok alapján működik. Amire az előirányzatok nem nyújtanak fedezetet, az a kiadás nem teljesíthető. A bevételek pedig a kiadási előirányzatoknak a finanszírozási oldala. Negyedévente kerül sor a költségvetési beszámoló tárgyalására. A képviselő-testületet tájékoztatjuk az aktuális negyedév, szeptember 30-i teljesítési adatairól. Bevételi oldalon a terezett előirányzatokhoz képest a bevételek milyen szinten érkeztek be az önkormányzat számlájára, a kiadási előirányzatokhoz képest a konkrét kifizetések milyen százalékban kerültek kifizetésre. Külön táblázat van a teljesítésről, külön táblázat tartalmazza a módosított előirányzatokat. Mivel az önkormányzat lemondott a nonprofit szervezetek támogatásáról, meg a képviselői tiszteletdíjról, és nem határozott meg egyéb nem kötelező feladatra előirányzatot, ezért minden bevétele és minden kiadása jelen pillanatban kötelezőnek minősül. Azért van még a kötelező előirányzatokat tartalmazó tábla, bevételi és kiadási oldalon egyaránt. A táblázatok felső részében szerepel, hogy módosított előirányzatokat vagy teljesítéseket tartalmaz-e az adatsor. Az áttekinthetőség érdekében szerettem volna ezen információkat ismertetni. Ha esetleg kérdésetek van, természetesen szívesen válaszolunk. A III. negyedéves beszámoló kapcsán egy rövid kiegészítést szeretnék adni. Az iparűzési adó bevétel túlteljesülésének oka az, hogy egy hátralékkal rendelkező nagyobb adózó befizette az önkormányzati számlára a tartozását. Ez egy egyszeri bevétel. A kiadáson látszik, hogy mind a zöldterület-kezelésen, mind a köztemetőn nagyfokú kiegészítésre volt szükség víz, illetve karbantartási kiadásokon, ezért a bevételi elem ide beemelésre került. Maradt 92 ezer Ft pályázati tartalékban, amit nem fogyasztottunk el az időszaki bevételi előirányzatok módosítása során. Az Alpolgármester úr nyilatkozata alapján javasolnék a költségvetés vonatkozásában további módosítást, amennyiben a Képviselő-testület egyetért. A pályázati tartalékban maradó 92 ezer Ft-ból javasolom 18 ezer Ft-ot az önkormányzati igazgatás kiadásaihoz személyibe, járulékba meg 5 ezer Ft-ot áttenni, így az október 27-i alakuló üléstől, illetve a november hónapra a költségátalány fedezete rendben lenne az Alpolgármester úrnak. A pályázati tartalékban így 69 ezer Ft kerülne módosításra. Mivel a decemberi már a következő költségvetési évet terheli. Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető: Igen, egyelőre ebben az évben. Sok-sok éve úgy működnek a költségvetési szervek, hogy a költségvetési év január 1-től december 31-ig tart, kivéve a bérjellegű elemeket. Mivel nem az önkormányzat a konkrét TB kifizető hely, hanem az Államkincstár számfejti a béreket, ezért egy hónapos csúszások vannak a béreknél.

13 13 Ezért az előző év decemberétől az idei év novemberéig kifizetett bérek tartoznak egy költségvetési évhez. A következő évre vonatkozóan még nem tudok nyilatkozni. A Jegyző úrral a közelmúltban voltunk értekezleten az Államkincstárban. Új bérszámfejtési programot vezet be az Államkincstár, ami azt jelenti, hogy minden egyes költségvetési szervnek kötelező lesz ezt használni. Úgy hívják, hogy KIRA. Központi Illetmény-, bérszámfejtési Rendszer és Adatszolgáltatási Modul. Ez napi bérszámfejtést végez, tehát egy éjszakára fognak lezárni, és a következő naptól a bérjegyzéket már a költségvetési szervek rendelkezésére tudják bocsátani. Ez azt jelenti, hogy akkor azonnal az állami támogatás tábla és a bérkönyvelési táblák rendelkezésre állnak. Még meglátjuk, hogy a bevezetés során milyen problémák kerülnek felszínre, mivel várhatóan november 1-jétől fog az új rendszer működni. A lényeg, amiért megosztottam a Képviselő-testülettel ezt az információt az, hogy azt a tájékoztatást adták, hogy a 2015-öt 13 hónappal tervezze minden önkormányzat. ez egy plusz havi bér előirányzatot igényelne, ami nem jó hír egy ilyen kifeszített költségvetés mellett. Elég húzós lesz, mert plusz egy havi fedezetet kell teremteni a bérekre. Felmerült egy kérdés; a szöveges beszámoló 2. oldalán a felhalmozási célú önkormányzati támogatás + 10 millió, alatta 10 millió. Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető: Egyszerű átvezetés. Pénzeszköz átvételként volt betervezve. A támogatási szerződésből kiderült, hogy az egy állami támogatás típus, és nem átvett pénzeszköz lesz, ezért fel kellett sorolni más bevételi elem sorra. Az el nem adósodott önkormányzatok 10 millió Ft-os támogatása. A táblán belül máshová került. Technikai jellegű változtatás. Elkészült belőle a Kultúrház szigetelése, járda épült. A pénzt elköltöttük, elszámoltunk vele. Szeretném megköszönni a kiegészítést. Egy sorra felhívnám a figyelmet, amiben köszönet illeti az előző Képviselő-testületet, meg minden intézményvezetőt, aki gazdálkodott a vilonyai pénzekkel, illetve a pénzügyi vezetőt is. Év elején, amikor indultunk, a 46. sor, az ingatlan értékesítése, eredeti terv ezer Ft. A régiek tudják, ez úgy lett beállítva, hogy e nélkül ennyi

14 14 hiány lenne. Tehát év elején 3 milliós hiánnyal indult volna az önkormányzat a teljes pénzmaradvány felhasználása mellett. Gyakorlatilag 5 millió Ft-os hiányról beszélhettünk év elején. Ha megnézzük most a módosított táblában az ingatlan értékesítés soron 0 van. Tehát sikerült kigazdálkodni ezt a 3 milliós hiányt. De ezt úgy, hogy minden forint kifizetés nagyon takarékosan lett vizsgálva. Sok embernek nagy munkája van abban, hogy ¾ év alatt sikerült a 3 millió Ft-os hiányt költségmegtakarítással ellensúlyozni. Úgy marad ez év végén is egyensúlyban, hogyha tovább is takarékosan, minden fillért meggondolva költi az előirányzatokat a testület. Tehát, ami nincs ezekben a táblázatokban, azokra gyakorlatilag nincs pénzügyi fedezet. Mert ami pénz van tervezve, és még nincs elköltve, azok kötelező feladatok. A vízszámlát ki kell fizetni, a villanyszámlát ki kell fizetni, stb.. Igazából a döntési mozgástér az idei évben gyakorlatilag nulla, mert végrehajtjuk az elfogadott költségvetést. Most gond lett volna, ha az Alpolgármester úr nem mond le a tiszteletdíjáról, hogy az miből lett volna kifizetve. Így a költségtérítés a pályázati tartalékból, mondjuk így, hogy vésztartalékból még kigazdálkodható. Még nem ismerjük a költségvetési törvény fontos támogatási összegeit. Hatalmas optimista illúzióim nincsenek, hogy sokkal többet fognak állami támogatásként adni. Az újak kedvéért: ez onnan indult, hogy 2013-ban áttért az állami költségvetés a feladatalapú támogatási rendszerre. Az addig megszokott bevételekből kiemelte a személyi jövedelemadó bevételt és a gépjárműadó egy részét. Ez durván 20 millió Ft-os mínuszt jelentett itt Vilonyán. Merthogy sok volt az SZJA kiegészítés. Tehát egy kb milliós évi záró költségvetéshez képest a 2013-as induló költségvetés 33 millió Ft volt. Ezért is hozta meg első lépésként azt a döntést a képviselő-testület, hogy nem kér tiszteletdíjat. A civil szervezetek támogatását, ezer Ft-onként húzkodtuk ki az előző év költségvetés kiadásait, hogy egyensúlyban lehessen. Azzal együtt, hogy 2012-ben a 2013-as évnél nagyságrendileg nagyobb volt a pénzmaradvány. Azért 20 millió Ft mínuszt kiegyensúlyozni nem könnyű dolog. Bízunk abban, hogy legalább nem lesz rosszabb. De annak tükrében, hogy a sajtóban elhangzott, hogy tárgyalja az adótörvények módosítását a Parlament, az internetadó mellett arról is esik szó, hogy új lehetőséget kapnak az önkormányzatok az önkormányzati adóztatásban. Ez jelentheti azt, hogy nem adunk pénzt, de szedhettek a lakosoktól. Szidjanak minket, igaz? Nem tudjuk, hogy lesz. Ezek a költségek már nem fognak csökkenni. Az, hogy az energiaszámlák nem nőttek, az a rezsicsökkentési programnak köszönhető. De azért béremelések több helyütt előfordultak, és várhatóan előfordulnak. A pedagógusok béremelését végre kellett hajtani. A szociális területen dolgozók is kaptak némi kiegészítést, egészségügyi területen kaptak kiegészítést. Igazából a kulturális

15 15 szférában, a településellátó szférában és a hivatali szférában nem történik jövőre sem béremelés. De látjuk, hogy amit a boltban meg kell venni, az napról-napra drágább. A kiadások biztos, hogy nem lesznek kevesebbek. Ha a bevételi oldalról csökken az állami támogatás, akkor bizony nincs más lehetősége az önkormányzatnak, mert a törvény szerint hiányt tervezni szigorúan tilos. Hitelfelvétel pedig; a kormány engedélye nélkül olyan folyóhitelt lehet felvenni, amit abban az évben vissza tud fizetni az önkormányzat. Ha működési forráshiány van, akkor miből tudná visszafizetni a hitelt? Ki kell egyensúlyozni a költségvetést, és lehet, hogy a novemberi ülésen igen fájó döntéseket kell hozni, mert ha a kiadásokat nem tudjuk csökkenteni, akkor a bevételeket kell növelni, hogy egyensúlyba kerüljön. Örülnék, ha megcáfolná a költségvetési törvény elfogadása az eddig elmondottakat, és könnyebb helyzetünk lenne. De nagyon egyszerű mérleg-kérdés; ha a kiadást nem tudom csökkenteni, akkor a bevételi oldalt kell megemelni. Azt pedig, ha az állami támogatások nem nőnek vagy esetleg csökkennek, akkor a saját bevételt. Akkor felül kell vizsgálni a helyi adókat, esetlegesen az új adólehetőségeket, a bérleti díjakat, minden egyéb bevételt, ami az önkormányzat saját bevétele. Merthogy nem lehet elfogadni költségvetést mínusszal. Ha nem fogadjuk el a költségvetést, akkor május 1-jétől egy fillér állami támogatást nem utal a kincstár az önkormányzat részére. Komoly gazdasági kényszerek vannak, hogy akár kellemetlen döntéseket is meg kell hozni. Látjátok már, és tudjátok, hogy nagyon szoros az önkormányzat költségvetése, és bármi igény felmerült a képviselő-testület részéről, azt mindig megpróbálta a pénzügy, illetve a Sándor megoldani. Vezesse az a cél a képviselőket, hogy ez így is maradjon. Ne itt merüljön fel egy kiadási tétel, amiről itt kell vitatkozni, hogy miből fedezhető, hanem jobb lenne előre megbeszélni, és már úgy előterjeszteni. A gördülékeny együttműködéshez szükséges. Mondhatjátok, hogy most egy hétig, egy hónapig nincs közvilágítás, de ezt akkor is megcsinálom, de ez a Ti döntésetek, nektek kell érte a felelősséget vállalni. Amikor a korábbi testület úgy döntött, hogy Berhidához csatlakozik Papkeszi helyett, mennyi volt a hiány? Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető: Körülbelül mínusz 2 millió volt az előző évi pénzmaradvány, tehát működési hitellel vehettük át Vilonyát. Közben megvalósításra került egy szennyvízberuházás, a kultúrházon többször volt felújítás, a Leaderkultúr-parkot nem volt elég megterveztetni, hanem az előző képviselő-testületnek végre kellett hajtani, elő kellett teremteni az önrészeket a megvalósításhoz, és az nem volt kis feladat. Pozitív pénzkészlettel zártuk az elmúlt időszakot, mindegyiket. Volt úgy, hogy 17 millió Ft volt a bankszámlánkon, de akkor még volt SZJA kiegészítés. A takarékos gazdálkodás látszott mindegyik képviselő-

16 16 testület munkáján óta vagyunk körjegyzőségben, akkor indult mínusz 2 millió körüli összeggel. Az utána következő évben már úgy emlékszem 5 millió Ft körüli tartalék volt, lassan feltornáztuk. Visszafizettük a szennyvízcsatorna-hálózat 19 millió Ft-os hitelét is. Többfajta verzióban lehetett a lakosoknak a közmű-hozzájárulást befizetni, és volt olyan verzió is, hogy a Víziközmű Társulat hitelt vett fel, mert a lakos nem tudta vállalni, hogy egy összegben fizessen, nem vállalta a lakástakarékos megoldást sem, hanem a Víziközmű Társulat felé fizetgette a részletét. Megszűnt közben a Víziközmű Társulat, a jogutódja a törvény alapján az önkormányzat lett. Kötelező volt átvenni a Víziközmű Társulat hitelállományát, ami 19 millió Ft volt, és a lakosok nem fizették olyan mértékben, ahogy annak idején vállalták. Most is van kint rengeteg hátralékunk, folyamatos a behajtás, a kolléganő próbál mindent megtenni. A múlt évben már meglátszott az előre haladás ez ügyben. A pár tízezer Ft-os dolgokhoz képest jelentős a kintlévőség. Nagy számnak tűnik, nagyon jól is jönne. Ez ingatlant érint, ahol notoriusan nem fizetnek, és ahol nem tudtuk behajtani a pénzt, mert vagy nincs bevétel vagy nincs munkabér, amiből le tudnánk kérni. Ahol van, ott a munkáltató hozzánk utalja a pénzt. De sajnos vannak en ugyebár 210 ezer Ft-okról beszélünk, amikből ez az összeg összejön ahol nem tudjuk érvényesíteni az érdekeinket. De azon vagyunk, azon dolgozik a kolléganő is, hogy minél hamarabb behajtsuk a tartozást. Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető: 399 ezer Ft jött be idén. Látszik a behajtási tevékenység. A korábbi években ezer Ft-ok jöttek be. Annyit szeretnék hozzáfűzni a jövő évre az adóztatási lehetőséghez, hogy nagyon remélem, nem kell majd ezzel élnünk. De ha élnénk is vele, őszintén megmondva, amennyit elvesznek, annyit úgysem tudunk behozni. Nem tudjuk a lakosságot terhelni ezer Ft-os adóterhekkel. A Tünde az SZJA helyben maradó részének elvételét említette. Ez millió Ft-os hiányt hozott. Ha mi kivetünk egy adót, abból van pl. 500 ezer Ft-unk. Érvénytelen a két oldal, a kiadás-bevétel oldal teljesen. A mérleg nyelve nagyon elmozdult, és az önkormányzat szempontjából nem jó irányba. Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető: A kiadási oldalon azért vannak feladatkiesések. Az iskola vagyonkezelésben van a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál, ezért a kiadásait már a KLIK fizeti. Ez kiadási oldalon megtakarítást jelentett az önkormányzatnak. A 2000 fő alatti településeknek az állami fenntartást ajánlotta fel először, és csak választhatta volna az önkormányzat az iskola saját fenntartását, ha lett volna rá pénzügyi fedezete. Illetve annak idején a körjegyzőségi megállapodás úgy készült, hogy a két kolléganő

17 17 bérét a vilonyai önkormányzat állta. Mivel megváltozott a feladatfinanszírozás, és a hivatal működtetéséhez és a közös hivatal fenntartásához is kap valamilyen szinten fedezetet Berhida Város Önkormányzata, ezért második éve nem ad át pénzeszközt Vilonya Község Önkormányzata Berhidának. Fontos, hogy ezzel is tisztában legyen a képviselő-testület. Ez is kiadási megtakarítást jelent Vilonyának. Kb. 6-7 millió Ft, amivel kevesebbet kell költeni, és kb. 25 millió Ft, amivel kevesebb jön. Az iskola fenntartás hogy működik most? Az épület karbantartástól kezdve minden a KLIK feladata? Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető: Az iskolai részen igen, az óvoda kötelezően önkormányzati fenntartású az önkormányzati törvény alapján. Az intézményt is át kellett alakítani. Korábban a peremartoni iskola tagintézményeként működött, mint iskola és óvoda. De az iskolát le kellett választani az óvodáról, társulást hozott létre Vilonya és Berhida önkormányzata az óvoda fenntartásra, és akkor a peremartoni Hétszínvirág Napközi- otthonos Óvodához került tagintézményként az óvodai rész. De miután ingatlanban egy épület, ezért egy megállapodás rendezi az egymás közötti költségmegosztást. Lehet, hogy első hallásra sok volt, de lesz még információ bőven. Külön van választva az iskola és az óvoda? Külön mérőóra, vagy hogyan? Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző: A megállapodás teljesen kitér rá, hogy melyek a közösen használt helyiségek, melyikek tartoznak csak az iskolához vagy csak az óvodához. A vagyonkezelési szerződés minden megosztást tartalmaz. A szolgáltatók felé a KLIK fizeti az egészet, és az óvodai részt leszámlázza az önkormányzatnak. Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzat meg továbbszámlázza az óvoda felé. Nem egyszerű ez.

18 18 A pénzügyi igazgatás katasztrofálisan bonyolult lett. Minden költségnemet külön kell szedni többféle módszerrel, azért van ennyi táblázat. Szét kell szedni aszerint, hogy kötelező feladatot szolgál, azon belül államigazgatási feladatot szolgál, önként vállalt feladatot szolgál az a költség. Minden intézménynek külön számlája, adószáma van, és a finanszírozás is úgy megy, hogy az önkormányzat megfinanszírozza az intézményt, az intézmény ebből kifizeti a számlát, elég bonyolult. Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető: A banki tranzakciós díj már több, mint kétszeresére növekedett. Ma néztük a kollégákkal, több százezer Ft egy normál óvodának a bank-költsége. Az óvodánál még bonyolultabb a dolog, mert ott van egy társulás, amit az önkormányzatok finanszíroznak. A társulás finanszírozza az intézményt. A számlák ugyanúgy jönnek. Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző: A bank-költség, amit kifizetünk, ezer Ft. Az összes utalást, a pénzfelvételt elszámolja és negyedévente leemeli a számláról. Megint a bank jár jól. Ezek azok a költségek, amiken nem lehet spórolni, mert a törvény írta elő. Nem lehet egyszerűbben az intézményi finanszírozást megoldani. Korábban statisztikai szakfeladati rendszer működött, most egy kormányzati funkciók szerint felosztott költségkönyvelési rendszer van. Tájékoztatásként mondtam el, hogy milyen adminisztratív feladatokat jelent az önkormányzat működésének pénzügyi lebonyolítása. Ezt Berhida Város Polgármesteri Hivatala látja el. Az intézményekre is vonatkozik a rezsicsökkentés vagy csak a lakosságra? Annyit jelent a rezsicsökkentés náluk, hogy nem nőtt egy-két éve az energiaköltség. Ha további kérdés merül fel bennetek, legyetek kedvesek feltenni. A III. negyedéves költségvetés módosításával kapcsolatban kérdésetek, javaslatotok vagy hozzászólásotok lenne-e?

19 19 Ha nincs, szeretnélek benneteket megkérdezni: hogyha a évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról szóló szöveges beszámolót elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 107/2014. (X. 27.) Kt. határozat: a évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót és a következő döntést hozta: 1.) Az önkormányzat évi költségvetése III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2.) A likviditási gondok elkerülése, a működés biztosítása és a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében a kintlévőségek behajtása, a pályázatok lebonyolításának figyelemmel kísérése és takarékos gazdálkodás szükséges. Határidő: november 1., illetve folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Hogyha a évi költségvetésről szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását a Tünde által említett változtatással elfogadjátok, - miszerint a pályázati tartalék terhére lenne betervezve az október-novemberi költségtérítés az

20 20 Alpolgármester úr részére és ezer Ft bevételi és kiadási összeggel elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014.(XI..) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető 17 óra 10 perckor távozott. 6.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, a közfoglalkoztatás tapasztalatairól Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Beszámolók a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Az átruházott szociális jogkörök beszámolója szintén negyedéves bontásban kerül a képviselő-testület elé. Maga a beszámoló három részből áll. Három fajta hatáskör van az önkormányzaton belül; a polgármesteri, a képviselő-testületi, illetve a jegyzői jogkör. Polgármesteri hatáskörbe tartozik pl. az önkormányzati temetési segély. Ha képviselő-testületi hatáskörbe tartozik egy segély, akkor a testület elé kell hoznunk, pl. amikor egy egyszeri önkormányzati segélyt kér a településen élő polgár, és nekünk kell eldönteni, ha a jogszabályi előírásoknak a kérelem megfelel, hogy milyen összegben támogatjuk a kérelmét. Erről a beszámoló során nem is igazán kell beszélnünk, mert ezeket a döntéseket együtt fogjuk meghozni. A harmadik a jegyzői hatáskör. Láthatjátok az alsó táblázatban, hogy a jegyző úr az I-III. negyedévben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor polgármester Baranyai Balázs képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel. Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-i üléséről 16.30 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Héninger László

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 09-én, de: 10.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Lakatos Pál CKÖ tag Tóth Zoltán Béla CKÖ tag Csorba Ferenc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D-20-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Oroszi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 17 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület

Részletesebben

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i testületi ülésének TÁRGYSOROZATA

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i testületi ülésének TÁRGYSOROZATA Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i testületi ülésének a.) tárgysorozata b.) rendeletei: 15 c.) határozatai: 191-197 TÁRGYSOROZATA 1./ Költségvetési koncepció megtárgyalása

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér)

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2012. április 23-án 16.30 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26.

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jegyzőkönyv készült az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 18. napján tartott üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Farkas Ildikó elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27.-én tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-34/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről /2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(V.3) önkormányzati

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Jánosi János osztályvezető 60/2015.(XII.14.) sz.

1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Jánosi János osztályvezető 60/2015.(XII.14.) sz. 29/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. december 14. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én, 18.00 órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve 140/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.április 10-én tartott ülésének: TÁRGY

Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.április 10-én tartott ülésének: TÁRGY Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.április 10-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozata: 20/2013., c.) tárgya TÁRGY 1.) Az önkormányzat által fenntartott konyha működésével

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 28-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 30-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 30-án megtartott nyílt ülésének. 195-8/2016. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2016. május 30-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 115/2016.(V.30.) számú határozata Jegyzőkönyv hitelesítő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben