JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin Kardos Sándor Hujber Ferenc polgármester képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető Takács Béla honlap szerkesztő Váradi László Polgárőr Egyesület vezetője Gubiczáné Kocsis Irén Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, a testület 5 fővel határozatképes. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Szeretnélek benneteket megkérdezni, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban észrevételetek, javaslatotok, hozzászólásotok lenne-e? /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Amennyiben nincs, és a meghívóban szereplő napirendek sorrendjével egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

2 2 103/2014. (X. 27.) Kt. határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Javaslat a polgármester illetményének és juttatásainak megállapítására Előadó: Alpolgármester 2.) Javaslat alpolgármester juttatásainak megállapítására Előadó:Fésüs Sándor polgármester 3.) Javaslat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Előadó:Fésüs Sándor polgármester 4.) Javaslat a képviselő-testület bizottságának személyi összetételére, elnök megválasztására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5.) Tájékoztató a évi pénzügyi terv III. negyedéves végrehajtásáról, javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet elfogadására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 6.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, a közfoglalkoztatás tapasztalatairól Előadó: Fésüs Sándor polgármester 7.) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 8.) Javaslat a hó- és síkosság-mentesítési pályázat elbírálására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 9.) Aktuális ügyek

3 3 Előadó:Fésüs Sándor polgármester NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Javaslat a polgármester illetményének és juttatásainak megállapítására Előadó: Baranyai Balázs alpolgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Kérem az alpolgármester urat, hogy ezt az előterjesztést legyen kedves elővezetni. Baranyai Balázs alpolgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Először is nagyon szépen köszönöm a bizalmat a szavazatok alapján. Ígérem, mindent meg fogok tenni a falu érdekében, amit az erőm enged. A megválasztott polgármester illetményéből; ami ránk vonatkozik, az lakosságszámú település. Ez esetben a főállású polgármester havi tiszteletdíja a törvény szerint Ft-ban van megállapítva, költségtérítése pedig Ft. Cafetéria juttatása időarányosan bruttó Ft, melyről nyilatkozatot tesz. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki egyetért a Polgármester úr illetményével, költségtérítésével, illetve cafetéria juttatásával. A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egy tartózkodás mellett (Fésüs Sándor) a következő határozatot hozta: 104/2014. (X. 27.) Kt. határozat: a polgármester illetményéről Vilonya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a polgármester illetményéről szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: október 13-tól - Fésüs Sándor polgármester illetményét az előterjesztésnek megfelelően fogadja el. alapilletménye ,-Ft költségtérítés ,- Ft

4 4 Határidő: október Felelős: Dr. Cseh Tamás jegyző Köszönöm szépen! Annyit hozzátennék, hogy törvényi előírásnak tett eleget a testület ezzel a határozathozatallal. Az új képviselőknek mondom, hogy korábban volt egy szorzószám, amin belül tól-ig a Képviselő-testület állapíthatta meg a tiszteletdíj összegét. Most, a választástól forintra meghatározza a törvény az illetményt, és ehhez igazodik a 15 % költségtérítés. Tehát csak rögzíti a Képviselő-testület, hogy a törvény alapján itt mennyi. A bruttó Ft-os cafetéria összegéről már nyilatkozatot tettem. Az arra vonatkozott, hogy szeptemberig szólt csak az idei cafetéria juttatásom, mivel kérdéses volt a választás eredménye. Most a maradék három hónapról nyilatkozhattam, illetve annak felosztását kérhettem. Mielőtt továbbmennénk a napirendi pontokban, elöljáróban szerettem volna mondani pár mondatot. Kerültek be a képviselő-testületbe új tagok, akiknek talán ez a testületi munka idegen. Azt szeretném kérni Kardos Sándor és Hujber Ferenc képviselőtársunktól, ha az új tagok részéről talán több kérdés fogalmazódik meg ismeretlen dolgokról, legyetek kedvesek Ti is segíteni nekik. Illetve a két új tagnak szeretném azt mondani, hogy értelemszerűen az a célunk, hogy minél előbb mindenki belejöjjön ebbe a munkába, de legyetek magatokkal szemben türelmesek. Ez nem fog egyik napról a másikra menni. Biztosan lesz majd kérdés. Azért vagyunk itt, azért van itt a Jegyző úr, az Aljegyző asszony, ha olyan témánk van, a pénzügyi irodavezetőnk, de a pénzügyes kollégánk és az igazgatási ügyintéző minden ülésünkön itt van. Merjetek kérdezni. Ezt természetesen a régebbi képviselőtársaimnak is mondom. Nem kell megijedni semmitől. Azért vagyunk itt, hogy közösen megbeszéljük, és segítsünk egymásnak. Fésüs Katalin képviselő: Élni fogunk vele. 2.) Javaslat alpolgármester juttatásainak megállapítására Előadó:Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

5 5 Az előterjesztés alapján itt -tól-ig határ van, amit a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja alapján vehet figyelembe a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának a megállapításakor. A törvény szerint így a tól ig határ ,-Ft-tól ,- Ft-ig terjed. Ennek a költségtérítése pedig ,- Ft-tól ,- Ft-ig állapítható meg. Ezek alapján az Alpolgármester Úr tiszteletdíját kellene megállapítanunk. Én, mint javaslattevő a költségvetési helyzetünkre tekintettel én a Ft-os tiszteletdíjat, és az ahhoz tartozó Ft költségtérítést javasolom megállapítani. Ha más javaslatotok, ötletetek van, természetesen azt várom. Fésüs Katalin képviselő: Én végigolvastam az anyagot, és voltak benne kínai részek, nekünk ebbe tényleg bele kell rázódni. Úgy tudom, hogy az előző ciklusban a képviselő-testület tagjai, illetve az alpolgármester lemondott a tiszteletdíjáról. Bár még a költségvetésbe annyira mélyen nem ástuk bele magunkat, de a megbízólevelek átadásánál hallottuk a Jegyző úrtól, hogy mennyire rossz anyagi helyzetben van a falu. Én erre szeretnék javaslatot tenni, és kérni képviselő-társaimat és az alpolgármester urat is, hogy a tiszteletdíjunkról mondjunk le. Nyilván ebben a gazdasági helyzetben mindenkinek jól jönne ez a kis plusz pénz, de én azt gondolom, hogy az elődeink példamutató magatartását nekünk is szem előtt kell tartanunk. Nem azt kérném, hogy az egész ciklus idejére mondjunk le a tiszteletdíjunkról, - nem tudom, ezt jogilag hogy lehet megoldani, - azt szeretném, hogy egy bizonyos idő, legalább a 2015-ös év, és ha Isten is megsegít minket, és ha a költségvetésünk valami csoda folytán felvirágozódik, akkor újra napirendre lehetne tűzni. Tehát nem öt évre nem kérjük a tiszteletdíjat. Nyilván ezért a pénzért meg szeretnénk dolgozni. A magam részéről egyetértek a Katikával. A többiek nevében nem szeretnék nyilatkozni. Én lemondok a tiszteletdíjamról. Úgy tudom, hogy az alpolgármester tiszteletdíját kötelezően meg kell állapítani. Azt nem mondhatjuk, hogy az alpolgármesternek nem adunk tiszteletdíjat. Kétfelé kell venni a témát. A képviselők, amikor lemondtak a képviselői tiszteletdíjukról, akkor módosítottuk a rendeletet, ami alapján ez meg lett állapítva. Tehát jelenleg nincs megállapítva a képviselőknek tiszteletdíj, nincs miről lemondani. Adott esetben, ha olyan a költségvetés, úgy ítéli meg a képviselő-testület, akkor egy helyi rendelet-módosítással újra lehet. Ez az egyik része a dolognak. Az alpolgármester egy más dolog. Az alpolgármestert megilleti törvény szerint legalább az a minimális összeg, ami az előterjesztésben szerepel. A saját döntése az, hogy erről részben vagy egészben lemondjon.

6 6 Tehát a képviselői tiszteltdíj testületi döntés, az alpolgármesteri tiszteletdíj az alpolgármester személyes döntése. Ha nyilatkozik jegyzőkönyvben, hogy nem kíván tiszteletdíjat felvenni, akkor ezt rögzítjük, és akkor mellőzhető a tiszteletdíj megállapítása. Kardos Sándor képviselő: Én csatlakozom a Ferihez és a Katikához. A magam részéről azt támogatom, hogy lemondok a tiszteletdíjról. Én pedig támogatom a Polgármester úr javaslatát; a minimális összeget az alpolgármester tiszteletdíjának a költségvetésre tekintettel. Ha nincs több javaslat az Alpolgármester úr tiszteletdíjára vonatkozóan, és elfogadjátok, hogy Ft-os tiszteletdíj, és Ft költségtérítés illesse meg az Alpolgármester urat a munkájáért, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egy tartózkodás mellett (Baranyai Balázs) a következő határozatot hozta: 105/2014. (X. 27.) Kt. határozat: az alpolgármester tiszteletdíjáról Vilonya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a polgármester illetményéről szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: október 27-től - Baranyai Balázs alpolgármester tiszteletdíját az előterjesztésben foglaltak alapján az alábbiak szerint fogadta el: tiszteletdíja ,-Ft költségtérítés ,- Ft Határidő: október 31 Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző

7 7 3.) Javaslat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Előadó:Fésüs Sándor polgármester /Indokolás, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A Szervezeti és Működési Szabályzat az önkormányzat működése során egy alapdokumentum. Az egészet nem küldtük ki most a részetekre. Nyugodtan áttanulmányozhatjátok, ha szeretnétek. Az SzMSz módosítás oka az általános indokolás alatt olvasható. Ügyrendi bizottságot kell létrehoznunk a vagyonnyilatkozatok átvételére és kezelésére. Az ügyrendi bizottság tagja a polgármester és az alpolgármester nem lehet. Ha vállalnátok, hárman lennétek az ügyrendi bizottság tagjai. Az első módosítás ez lenne, ha el tudjátok vállalni. Fésüs Katalin képviselő: Kénytelenek vagyunk. Erről még nem döntünk, csak a rendelet elfogadásáról. Majd utána. Az új tagok belépéséhez a rendeletet hozzá kell igazítanunk. Az SzMSz-t célszerű átolvasni. Ez a módosítás, amit kötelezően át kell vezetnünk. A Takács Bélát meg kell kérnünk, hogy ezt a honlapon jelenítse meg. Ez egy olyan módosítás, amit a lehető leghamarabb életbe kell léptetni. Csak akkor tudjuk a következő napirendet tárgyalni. Hogy minél hamarabb tudjuk ezt a módosítást életbe léptetni, szeretnélek megkérdezni benneteket; ha a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával a melléklet alapján egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014.(X.27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló

8 8 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Szünetet rendelek el, amíg a rendelet közzétételét meg tudjuk oldani. A szünet 16 óra 45 perctől 17 óra 10 percig tartott. Szünet után a testület folytatta a munkát. Baranyai Balázs alpolgármester: Tisztelettel megkérek mindenkit, mivel nem én alkotom, meg senki nem alkotja itt a jogszabályt, ami az alpolgármester tiszteletdíját meghatározza, vegye tudomásul az alábbi nyilatkozatomat. Én is irreálisnak tartottam az összeget, ami az alpolgármesternek meg van állapítva. Az anyagi, gazdasági helyzetre tekintettel én lemondok a tiszteletdíjamról, viszont a költségtérítésre igényt tartok. Köszönöm még egyszer a Polgármester úrnak a jelölést, a Képviselő-testületnek pedig a jóváhagyást. Úgy rendelkezik a törvény, hogy az alpolgármester a képviselő-testülethez benyújtott írásbeli nyilatkozattal mond le a tiszteletdíjáról. Rögzítjük a jegyzőkönyvben, de papíron kellene bejelenteni. 4.) Javaslat a képviselő-testület bizottságának személyi összetételére, elnök megválasztására Előadó: Fésüs Sándor polgármester Ahogy már említettem, megkérlek benneteket, hogy hárman legyetek szívesek az Ügyrendi Bizottsági tagságot ellátni. A törvény úgy rendelkezik, hogy 100 fő alatt nem kell bizottságot létrehozni. A személyi összetétel meghatározása nem lesz nehéz. Kardos Sándor képviselő: Mi a bizottság neve?

9 9 Ügyrendi Bizottság. Tehettek más névre is javaslatot. Korelnöknek javasolnám Hujber Ferenc urat, ha ezzel egyetértetek. Kardos Sándor képviselő: Persze. Ha egyetértetek az Ügyrendi Bizottság tagjaival: Hujber Ferenc mint elnök, Fésüs Katalin és Kardos Sándor mint tagok személyével, akkor kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 106/2014. (X. 27.) Kt. határozat: Ügyrendi Bizottság személyi összetételéről Vilonya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta az Ügyrendi Bizottság személyi összetételére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: 1. Az Ügyrendi Bizottság elnökének Hujber Ferenc képviselőt, tagjainak Fésüs Katalin képviselőt és Kardos Sándor képviselőt választja. 2. Az Ügyrendi Bizottság látja el a képviselő-testülettel kapcsolatban a titkos szavazással, valamint a vagyonnyilatkozatokkal és összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatos feladatokat. Határidő: azonnal Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Az aktuális ügyek keretén belül szerettem volna említeni, hogy a Takács Béla egy ajánlattal élt a képviselő-testületi tagok felé, de mondta, hogy el kell mennie. Ezt az ajánlatot szeretném nektek felvázolni.

10 10 Mint a honlap szerkesztője, azzal szeretné megajándékozni a testületi tagokat, hogy egy-egy címet hoz létre részükre. Az cím lehet pl. Ez a tárhely dinamikus, maximum 7 Gbite/felhasználót jelent. Ha valakiben megfogalmazódik az igény, legyen kedves most jelezni, illetve ha bármilyen szakmai kérdés van, legyetek kedvesek most feltenni neki. Fésüs Katalin képviselő: Akkor ez mit jelent? Takács Béla honlap szerkesztő: Úgy nézne ki az egész, hogy aki igényli, eldönti, hogyan szeretné; név egybe, ponttal Ez domain. Ez 7 Gbite maximális tárterület, ez dinamikusan fog változni. Ez nagyon nagy mennyiség. Az elérése kétféle módon lehetséges. Az egyik a megszokott levelező program. Aki igényli, annak adok egy beállítást, felhasználónév, jelszó, SMTP, meg POP-szervereknek a beállítását. Ezt elvégezheti maga, illetve, ha megkér, akkor elvégzem én. Az alapértelmezett jelszót belépés után mindenki megváltoztathatja. A másik megoldás web-böngészőn keresztül. A webmail.vilonya.eudomainen lehet bejelentkezni. Ott meg kell adni egy felhasználónevet. A felhasználónév az címed, a jelszó pedig az általad beírt jelszó. Itt be tudsz lépni a felületre. Ez egy gmail alapú. Ha esetleg igény van rá, meg lehet oldani, hogy USB kulcsra készítek egy levelező programot, amire be van állítva minden, és bárhol jár, akár internet kávézóban, bedugja az USB kulcsot, az USB kulcsról elindítja a programot, és ugyanazt a felületet kapja, mintha a saját levelezőt használná otthonról. Le tudja tölteni a leveleket. Kardos Sándor képviselő: Nekem van, csak én a gmailbe irányítottam be, webes felültnél mi volt a webmail után? Takács Béla honlap szerkesztő: webmail.vilonya.eu Kardos Sándor képviselő: Én ezt használom, és jó. Baranyai Balázs alpolgármester: Úgy kellene, hogy végig kéne írni webcímen: egyközségatérképen Takács Béla honlap szerkesztő: Van egy web cím, meg egy cím. Az cím személyre szabott, a webcím nem. Fésüs Katalin képviselő:

11 11 Ezt most kell eldöntenünk? Takács Béla honlap szerkesztő: Én tettem egy javaslatot. Ha elfogadjátok, akkor e hónap végéig szeretnék választ kapni, és a visszajelzések alapján elkészítem az egészet. Ez nektek teljesen térítésmentes. Illetve, ha lesz egy másik választás vagy lemond valaki, az címe meg fog maradni. Nem szüntetem meg, csak, ha ő kéri. Semmilyen anyagi vonzata nincs. Az általam létrehozott tárhelyen keresztül működik. Az összes anyagi vonzatát én állom. Arra szeretnélek kérni Titeket, hogy a héten legyetek szívesek visszaszólni. Akkor is, ha nemleges a válasz. A Bélának köszönjük az ajánlatot. Takács Béla honlap szerkesztő távozott. 5.) Tájékoztató a évi pénzügyi terv III. negyedéves végrehajtásáról, javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet elfogadására Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Tájékoztató, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A napirendi ponttal kapcsolatban vendégünk a Pénzügyi irodavezető; Horváthné Zakor Tünde. Az anyaggal kapcsolatban túl sok észrevételem nem lenne. A III. negyedév végrehajtási adatai az időszaknak megfelelő arányúnak mondhatóak. Sőt talán túlteljesült. Amit megjelöltem: a bevételi oldalon az adónemeink elég magas arányú realizálódása az iparűzési és a gépjárműadó tekintetében. Kifejezett öröm, hogy a gépjárműadónál már most a 100 %-os teljesítés túllépésre került. Valószínű, hogy ez év végéig nem fog túl sokat ugrani, hiszen szeptember hónapban van a gépjárműadó befizetésének a dömpingje. De biztosan vannak még, akik ezzel a fizetési kötelezettségükkel elmaradtak. Reméljük, hogy ez az összeg a bankszámlánkra beérkezik. Ez ugyanúgy elmondható az iparűzési adó tekintetében is. A közvetített szolgáltatások teljesítési arányánál valóban kinnlevő tartozások felszólításának a fontosságát nem szabad elfelejteni. Ezt folyamatosan tennünk és figyelnünk kell. A kiadások sok tájékoztatást nem igényelnek. Ahogy az írásbeli anyagból is látszik, a bevételi és kiadási oldalon az átvezetések megtörténtek ezer Ft összegben, így ezer Ft-ra emelhető a bevételi és a kiadási oldal. Kérdezem a Tündét, hogy az anyagot szóban szeretné-e valamivel kiegészíteni?

12 12 Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető: Új képviselők vannak a képviselő-testületben, ezért rövid tájékoztatást szeretnék adni a költségvetés fő ismérveiről. Az önkormányzat költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok, tervszámok alapján működik. Amire az előirányzatok nem nyújtanak fedezetet, az a kiadás nem teljesíthető. A bevételek pedig a kiadási előirányzatoknak a finanszírozási oldala. Negyedévente kerül sor a költségvetési beszámoló tárgyalására. A képviselő-testületet tájékoztatjuk az aktuális negyedév, szeptember 30-i teljesítési adatairól. Bevételi oldalon a terezett előirányzatokhoz képest a bevételek milyen szinten érkeztek be az önkormányzat számlájára, a kiadási előirányzatokhoz képest a konkrét kifizetések milyen százalékban kerültek kifizetésre. Külön táblázat van a teljesítésről, külön táblázat tartalmazza a módosított előirányzatokat. Mivel az önkormányzat lemondott a nonprofit szervezetek támogatásáról, meg a képviselői tiszteletdíjról, és nem határozott meg egyéb nem kötelező feladatra előirányzatot, ezért minden bevétele és minden kiadása jelen pillanatban kötelezőnek minősül. Azért van még a kötelező előirányzatokat tartalmazó tábla, bevételi és kiadási oldalon egyaránt. A táblázatok felső részében szerepel, hogy módosított előirányzatokat vagy teljesítéseket tartalmaz-e az adatsor. Az áttekinthetőség érdekében szerettem volna ezen információkat ismertetni. Ha esetleg kérdésetek van, természetesen szívesen válaszolunk. A III. negyedéves beszámoló kapcsán egy rövid kiegészítést szeretnék adni. Az iparűzési adó bevétel túlteljesülésének oka az, hogy egy hátralékkal rendelkező nagyobb adózó befizette az önkormányzati számlára a tartozását. Ez egy egyszeri bevétel. A kiadáson látszik, hogy mind a zöldterület-kezelésen, mind a köztemetőn nagyfokú kiegészítésre volt szükség víz, illetve karbantartási kiadásokon, ezért a bevételi elem ide beemelésre került. Maradt 92 ezer Ft pályázati tartalékban, amit nem fogyasztottunk el az időszaki bevételi előirányzatok módosítása során. Az Alpolgármester úr nyilatkozata alapján javasolnék a költségvetés vonatkozásában további módosítást, amennyiben a Képviselő-testület egyetért. A pályázati tartalékban maradó 92 ezer Ft-ból javasolom 18 ezer Ft-ot az önkormányzati igazgatás kiadásaihoz személyibe, járulékba meg 5 ezer Ft-ot áttenni, így az október 27-i alakuló üléstől, illetve a november hónapra a költségátalány fedezete rendben lenne az Alpolgármester úrnak. A pályázati tartalékban így 69 ezer Ft kerülne módosításra. Mivel a decemberi már a következő költségvetési évet terheli. Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető: Igen, egyelőre ebben az évben. Sok-sok éve úgy működnek a költségvetési szervek, hogy a költségvetési év január 1-től december 31-ig tart, kivéve a bérjellegű elemeket. Mivel nem az önkormányzat a konkrét TB kifizető hely, hanem az Államkincstár számfejti a béreket, ezért egy hónapos csúszások vannak a béreknél.

13 13 Ezért az előző év decemberétől az idei év novemberéig kifizetett bérek tartoznak egy költségvetési évhez. A következő évre vonatkozóan még nem tudok nyilatkozni. A Jegyző úrral a közelmúltban voltunk értekezleten az Államkincstárban. Új bérszámfejtési programot vezet be az Államkincstár, ami azt jelenti, hogy minden egyes költségvetési szervnek kötelező lesz ezt használni. Úgy hívják, hogy KIRA. Központi Illetmény-, bérszámfejtési Rendszer és Adatszolgáltatási Modul. Ez napi bérszámfejtést végez, tehát egy éjszakára fognak lezárni, és a következő naptól a bérjegyzéket már a költségvetési szervek rendelkezésére tudják bocsátani. Ez azt jelenti, hogy akkor azonnal az állami támogatás tábla és a bérkönyvelési táblák rendelkezésre állnak. Még meglátjuk, hogy a bevezetés során milyen problémák kerülnek felszínre, mivel várhatóan november 1-jétől fog az új rendszer működni. A lényeg, amiért megosztottam a Képviselő-testülettel ezt az információt az, hogy azt a tájékoztatást adták, hogy a 2015-öt 13 hónappal tervezze minden önkormányzat. ez egy plusz havi bér előirányzatot igényelne, ami nem jó hír egy ilyen kifeszített költségvetés mellett. Elég húzós lesz, mert plusz egy havi fedezetet kell teremteni a bérekre. Felmerült egy kérdés; a szöveges beszámoló 2. oldalán a felhalmozási célú önkormányzati támogatás + 10 millió, alatta 10 millió. Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető: Egyszerű átvezetés. Pénzeszköz átvételként volt betervezve. A támogatási szerződésből kiderült, hogy az egy állami támogatás típus, és nem átvett pénzeszköz lesz, ezért fel kellett sorolni más bevételi elem sorra. Az el nem adósodott önkormányzatok 10 millió Ft-os támogatása. A táblán belül máshová került. Technikai jellegű változtatás. Elkészült belőle a Kultúrház szigetelése, járda épült. A pénzt elköltöttük, elszámoltunk vele. Szeretném megköszönni a kiegészítést. Egy sorra felhívnám a figyelmet, amiben köszönet illeti az előző Képviselő-testületet, meg minden intézményvezetőt, aki gazdálkodott a vilonyai pénzekkel, illetve a pénzügyi vezetőt is. Év elején, amikor indultunk, a 46. sor, az ingatlan értékesítése, eredeti terv ezer Ft. A régiek tudják, ez úgy lett beállítva, hogy e nélkül ennyi

14 14 hiány lenne. Tehát év elején 3 milliós hiánnyal indult volna az önkormányzat a teljes pénzmaradvány felhasználása mellett. Gyakorlatilag 5 millió Ft-os hiányról beszélhettünk év elején. Ha megnézzük most a módosított táblában az ingatlan értékesítés soron 0 van. Tehát sikerült kigazdálkodni ezt a 3 milliós hiányt. De ezt úgy, hogy minden forint kifizetés nagyon takarékosan lett vizsgálva. Sok embernek nagy munkája van abban, hogy ¾ év alatt sikerült a 3 millió Ft-os hiányt költségmegtakarítással ellensúlyozni. Úgy marad ez év végén is egyensúlyban, hogyha tovább is takarékosan, minden fillért meggondolva költi az előirányzatokat a testület. Tehát, ami nincs ezekben a táblázatokban, azokra gyakorlatilag nincs pénzügyi fedezet. Mert ami pénz van tervezve, és még nincs elköltve, azok kötelező feladatok. A vízszámlát ki kell fizetni, a villanyszámlát ki kell fizetni, stb.. Igazából a döntési mozgástér az idei évben gyakorlatilag nulla, mert végrehajtjuk az elfogadott költségvetést. Most gond lett volna, ha az Alpolgármester úr nem mond le a tiszteletdíjáról, hogy az miből lett volna kifizetve. Így a költségtérítés a pályázati tartalékból, mondjuk így, hogy vésztartalékból még kigazdálkodható. Még nem ismerjük a költségvetési törvény fontos támogatási összegeit. Hatalmas optimista illúzióim nincsenek, hogy sokkal többet fognak állami támogatásként adni. Az újak kedvéért: ez onnan indult, hogy 2013-ban áttért az állami költségvetés a feladatalapú támogatási rendszerre. Az addig megszokott bevételekből kiemelte a személyi jövedelemadó bevételt és a gépjárműadó egy részét. Ez durván 20 millió Ft-os mínuszt jelentett itt Vilonyán. Merthogy sok volt az SZJA kiegészítés. Tehát egy kb milliós évi záró költségvetéshez képest a 2013-as induló költségvetés 33 millió Ft volt. Ezért is hozta meg első lépésként azt a döntést a képviselő-testület, hogy nem kér tiszteletdíjat. A civil szervezetek támogatását, ezer Ft-onként húzkodtuk ki az előző év költségvetés kiadásait, hogy egyensúlyban lehessen. Azzal együtt, hogy 2012-ben a 2013-as évnél nagyságrendileg nagyobb volt a pénzmaradvány. Azért 20 millió Ft mínuszt kiegyensúlyozni nem könnyű dolog. Bízunk abban, hogy legalább nem lesz rosszabb. De annak tükrében, hogy a sajtóban elhangzott, hogy tárgyalja az adótörvények módosítását a Parlament, az internetadó mellett arról is esik szó, hogy új lehetőséget kapnak az önkormányzatok az önkormányzati adóztatásban. Ez jelentheti azt, hogy nem adunk pénzt, de szedhettek a lakosoktól. Szidjanak minket, igaz? Nem tudjuk, hogy lesz. Ezek a költségek már nem fognak csökkenni. Az, hogy az energiaszámlák nem nőttek, az a rezsicsökkentési programnak köszönhető. De azért béremelések több helyütt előfordultak, és várhatóan előfordulnak. A pedagógusok béremelését végre kellett hajtani. A szociális területen dolgozók is kaptak némi kiegészítést, egészségügyi területen kaptak kiegészítést. Igazából a kulturális

15 15 szférában, a településellátó szférában és a hivatali szférában nem történik jövőre sem béremelés. De látjuk, hogy amit a boltban meg kell venni, az napról-napra drágább. A kiadások biztos, hogy nem lesznek kevesebbek. Ha a bevételi oldalról csökken az állami támogatás, akkor bizony nincs más lehetősége az önkormányzatnak, mert a törvény szerint hiányt tervezni szigorúan tilos. Hitelfelvétel pedig; a kormány engedélye nélkül olyan folyóhitelt lehet felvenni, amit abban az évben vissza tud fizetni az önkormányzat. Ha működési forráshiány van, akkor miből tudná visszafizetni a hitelt? Ki kell egyensúlyozni a költségvetést, és lehet, hogy a novemberi ülésen igen fájó döntéseket kell hozni, mert ha a kiadásokat nem tudjuk csökkenteni, akkor a bevételeket kell növelni, hogy egyensúlyba kerüljön. Örülnék, ha megcáfolná a költségvetési törvény elfogadása az eddig elmondottakat, és könnyebb helyzetünk lenne. De nagyon egyszerű mérleg-kérdés; ha a kiadást nem tudom csökkenteni, akkor a bevételi oldalt kell megemelni. Azt pedig, ha az állami támogatások nem nőnek vagy esetleg csökkennek, akkor a saját bevételt. Akkor felül kell vizsgálni a helyi adókat, esetlegesen az új adólehetőségeket, a bérleti díjakat, minden egyéb bevételt, ami az önkormányzat saját bevétele. Merthogy nem lehet elfogadni költségvetést mínusszal. Ha nem fogadjuk el a költségvetést, akkor május 1-jétől egy fillér állami támogatást nem utal a kincstár az önkormányzat részére. Komoly gazdasági kényszerek vannak, hogy akár kellemetlen döntéseket is meg kell hozni. Látjátok már, és tudjátok, hogy nagyon szoros az önkormányzat költségvetése, és bármi igény felmerült a képviselő-testület részéről, azt mindig megpróbálta a pénzügy, illetve a Sándor megoldani. Vezesse az a cél a képviselőket, hogy ez így is maradjon. Ne itt merüljön fel egy kiadási tétel, amiről itt kell vitatkozni, hogy miből fedezhető, hanem jobb lenne előre megbeszélni, és már úgy előterjeszteni. A gördülékeny együttműködéshez szükséges. Mondhatjátok, hogy most egy hétig, egy hónapig nincs közvilágítás, de ezt akkor is megcsinálom, de ez a Ti döntésetek, nektek kell érte a felelősséget vállalni. Amikor a korábbi testület úgy döntött, hogy Berhidához csatlakozik Papkeszi helyett, mennyi volt a hiány? Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető: Körülbelül mínusz 2 millió volt az előző évi pénzmaradvány, tehát működési hitellel vehettük át Vilonyát. Közben megvalósításra került egy szennyvízberuházás, a kultúrházon többször volt felújítás, a Leaderkultúr-parkot nem volt elég megterveztetni, hanem az előző képviselő-testületnek végre kellett hajtani, elő kellett teremteni az önrészeket a megvalósításhoz, és az nem volt kis feladat. Pozitív pénzkészlettel zártuk az elmúlt időszakot, mindegyiket. Volt úgy, hogy 17 millió Ft volt a bankszámlánkon, de akkor még volt SZJA kiegészítés. A takarékos gazdálkodás látszott mindegyik képviselő-

16 16 testület munkáján óta vagyunk körjegyzőségben, akkor indult mínusz 2 millió körüli összeggel. Az utána következő évben már úgy emlékszem 5 millió Ft körüli tartalék volt, lassan feltornáztuk. Visszafizettük a szennyvízcsatorna-hálózat 19 millió Ft-os hitelét is. Többfajta verzióban lehetett a lakosoknak a közmű-hozzájárulást befizetni, és volt olyan verzió is, hogy a Víziközmű Társulat hitelt vett fel, mert a lakos nem tudta vállalni, hogy egy összegben fizessen, nem vállalta a lakástakarékos megoldást sem, hanem a Víziközmű Társulat felé fizetgette a részletét. Megszűnt közben a Víziközmű Társulat, a jogutódja a törvény alapján az önkormányzat lett. Kötelező volt átvenni a Víziközmű Társulat hitelállományát, ami 19 millió Ft volt, és a lakosok nem fizették olyan mértékben, ahogy annak idején vállalták. Most is van kint rengeteg hátralékunk, folyamatos a behajtás, a kolléganő próbál mindent megtenni. A múlt évben már meglátszott az előre haladás ez ügyben. A pár tízezer Ft-os dolgokhoz képest jelentős a kintlévőség. Nagy számnak tűnik, nagyon jól is jönne. Ez ingatlant érint, ahol notoriusan nem fizetnek, és ahol nem tudtuk behajtani a pénzt, mert vagy nincs bevétel vagy nincs munkabér, amiből le tudnánk kérni. Ahol van, ott a munkáltató hozzánk utalja a pénzt. De sajnos vannak en ugyebár 210 ezer Ft-okról beszélünk, amikből ez az összeg összejön ahol nem tudjuk érvényesíteni az érdekeinket. De azon vagyunk, azon dolgozik a kolléganő is, hogy minél hamarabb behajtsuk a tartozást. Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető: 399 ezer Ft jött be idén. Látszik a behajtási tevékenység. A korábbi években ezer Ft-ok jöttek be. Annyit szeretnék hozzáfűzni a jövő évre az adóztatási lehetőséghez, hogy nagyon remélem, nem kell majd ezzel élnünk. De ha élnénk is vele, őszintén megmondva, amennyit elvesznek, annyit úgysem tudunk behozni. Nem tudjuk a lakosságot terhelni ezer Ft-os adóterhekkel. A Tünde az SZJA helyben maradó részének elvételét említette. Ez millió Ft-os hiányt hozott. Ha mi kivetünk egy adót, abból van pl. 500 ezer Ft-unk. Érvénytelen a két oldal, a kiadás-bevétel oldal teljesen. A mérleg nyelve nagyon elmozdult, és az önkormányzat szempontjából nem jó irányba. Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető: A kiadási oldalon azért vannak feladatkiesések. Az iskola vagyonkezelésben van a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál, ezért a kiadásait már a KLIK fizeti. Ez kiadási oldalon megtakarítást jelentett az önkormányzatnak. A 2000 fő alatti településeknek az állami fenntartást ajánlotta fel először, és csak választhatta volna az önkormányzat az iskola saját fenntartását, ha lett volna rá pénzügyi fedezete. Illetve annak idején a körjegyzőségi megállapodás úgy készült, hogy a két kolléganő

17 17 bérét a vilonyai önkormányzat állta. Mivel megváltozott a feladatfinanszírozás, és a hivatal működtetéséhez és a közös hivatal fenntartásához is kap valamilyen szinten fedezetet Berhida Város Önkormányzata, ezért második éve nem ad át pénzeszközt Vilonya Község Önkormányzata Berhidának. Fontos, hogy ezzel is tisztában legyen a képviselő-testület. Ez is kiadási megtakarítást jelent Vilonyának. Kb. 6-7 millió Ft, amivel kevesebbet kell költeni, és kb. 25 millió Ft, amivel kevesebb jön. Az iskola fenntartás hogy működik most? Az épület karbantartástól kezdve minden a KLIK feladata? Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető: Az iskolai részen igen, az óvoda kötelezően önkormányzati fenntartású az önkormányzati törvény alapján. Az intézményt is át kellett alakítani. Korábban a peremartoni iskola tagintézményeként működött, mint iskola és óvoda. De az iskolát le kellett választani az óvodáról, társulást hozott létre Vilonya és Berhida önkormányzata az óvoda fenntartásra, és akkor a peremartoni Hétszínvirág Napközi- otthonos Óvodához került tagintézményként az óvodai rész. De miután ingatlanban egy épület, ezért egy megállapodás rendezi az egymás közötti költségmegosztást. Lehet, hogy első hallásra sok volt, de lesz még információ bőven. Külön van választva az iskola és az óvoda? Külön mérőóra, vagy hogyan? Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző: A megállapodás teljesen kitér rá, hogy melyek a közösen használt helyiségek, melyikek tartoznak csak az iskolához vagy csak az óvodához. A vagyonkezelési szerződés minden megosztást tartalmaz. A szolgáltatók felé a KLIK fizeti az egészet, és az óvodai részt leszámlázza az önkormányzatnak. Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzat meg továbbszámlázza az óvoda felé. Nem egyszerű ez.

18 18 A pénzügyi igazgatás katasztrofálisan bonyolult lett. Minden költségnemet külön kell szedni többféle módszerrel, azért van ennyi táblázat. Szét kell szedni aszerint, hogy kötelező feladatot szolgál, azon belül államigazgatási feladatot szolgál, önként vállalt feladatot szolgál az a költség. Minden intézménynek külön számlája, adószáma van, és a finanszírozás is úgy megy, hogy az önkormányzat megfinanszírozza az intézményt, az intézmény ebből kifizeti a számlát, elég bonyolult. Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető: A banki tranzakciós díj már több, mint kétszeresére növekedett. Ma néztük a kollégákkal, több százezer Ft egy normál óvodának a bank-költsége. Az óvodánál még bonyolultabb a dolog, mert ott van egy társulás, amit az önkormányzatok finanszíroznak. A társulás finanszírozza az intézményt. A számlák ugyanúgy jönnek. Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző: A bank-költség, amit kifizetünk, ezer Ft. Az összes utalást, a pénzfelvételt elszámolja és negyedévente leemeli a számláról. Megint a bank jár jól. Ezek azok a költségek, amiken nem lehet spórolni, mert a törvény írta elő. Nem lehet egyszerűbben az intézményi finanszírozást megoldani. Korábban statisztikai szakfeladati rendszer működött, most egy kormányzati funkciók szerint felosztott költségkönyvelési rendszer van. Tájékoztatásként mondtam el, hogy milyen adminisztratív feladatokat jelent az önkormányzat működésének pénzügyi lebonyolítása. Ezt Berhida Város Polgármesteri Hivatala látja el. Az intézményekre is vonatkozik a rezsicsökkentés vagy csak a lakosságra? Annyit jelent a rezsicsökkentés náluk, hogy nem nőtt egy-két éve az energiaköltség. Ha további kérdés merül fel bennetek, legyetek kedvesek feltenni. A III. negyedéves költségvetés módosításával kapcsolatban kérdésetek, javaslatotok vagy hozzászólásotok lenne-e?

19 19 Ha nincs, szeretnélek benneteket megkérdezni: hogyha a évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról szóló szöveges beszámolót elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 107/2014. (X. 27.) Kt. határozat: a évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót és a következő döntést hozta: 1.) Az önkormányzat évi költségvetése III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2.) A likviditási gondok elkerülése, a működés biztosítása és a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében a kintlévőségek behajtása, a pályázatok lebonyolításának figyelemmel kísérése és takarékos gazdálkodás szükséges. Határidő: november 1., illetve folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Hogyha a évi költségvetésről szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását a Tünde által említett változtatással elfogadjátok, - miszerint a pályázati tartalék terhére lenne betervezve az október-novemberi költségtérítés az

20 20 Alpolgármester úr részére és ezer Ft bevételi és kiadási összeggel elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014.(XI..) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi irodavezető 17 óra 10 perckor távozott. 6.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, a közfoglalkoztatás tapasztalatairól Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Beszámolók a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Az átruházott szociális jogkörök beszámolója szintén negyedéves bontásban kerül a képviselő-testület elé. Maga a beszámoló három részből áll. Három fajta hatáskör van az önkormányzaton belül; a polgármesteri, a képviselő-testületi, illetve a jegyzői jogkör. Polgármesteri hatáskörbe tartozik pl. az önkormányzati temetési segély. Ha képviselő-testületi hatáskörbe tartozik egy segély, akkor a testület elé kell hoznunk, pl. amikor egy egyszeri önkormányzati segélyt kér a településen élő polgár, és nekünk kell eldönteni, ha a jogszabályi előírásoknak a kérelem megfelel, hogy milyen összegben támogatjuk a kérelmét. Erről a beszámoló során nem is igazán kell beszélnünk, mert ezeket a döntéseket együtt fogjuk meghozni. A harmadik a jegyzői hatáskör. Láthatjátok az alsó táblázatban, hogy a jegyző úr az I-III. negyedévben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 óra 00 perces kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Tassi Lászlóné polgármester

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. AUGUSZTUS 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Készült: 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. január 27. napján 14:00 órai kezdettel a NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 10/2011. (II.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. november 14-én 16,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án 16.10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén. Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben