A BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005.

2 2 A BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Az Intézet jogállása I. AZ INTÉZET JOGÁLLÁSA, ALAPADATOK A Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet (a továbbiakban: Intézet) kincstári körbe tartozó, teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amelynek költségvetését a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá. Az Intézet alapítója az Oktatási Minisztérium, január 1-től fenntartója és felügyeleti szerve a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban minisztérium), szakmai felügyeletét a minisztérium művészeti ügyek és nemzetközi kapcsolatok helyettes államtitkára közvetlenül gyakorolja. Az Intézet a 2335/2001. (XI.21.) Korm. határozattal összhangban, a Magyar Nyelvi Intézet és a Nemzetközi Hungarológiai Központ megszüntetéséről, a jogutódlásról, valamint a jogutódlással érintett jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek módosításáról szóló 45/2001. (XII.20.) OM rendelettel január 1-jei hatállyal megszüntetett Magyar Nyelvi Intézet és a Nemzetközi Hungarológiai Központ elnevezéssel működő, teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek teljes körű jogutódja. A Balassi Bálint Intézet felügyeleti jogának megváltozásáról szóló 1108/2004. (X.26.) Korm. határozat alapján az Intézet felügyeleti szerve a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma lett, és elnevezése Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetre változott. Az Intézet a jogelődök megszűnésének napjától a jogelődök valamennyi alapfeladatát maradéktalanul ellátja, kiegészülve a felügyeletváltás során elhatározott egyéb feladatokkal. A jogelődök által foglalkoztatottak vonatkozásában a munkáltató jogutódja a megszűnés napjától a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet. A Magyar Nyelvi Intézetben és a Nemzetközi Hungarológiai Központban kiadott vezetői megbízások a vezetői megbízás lejártáig érvényben maradnak. 2. Az Intézet alapadatai Hivatalos megnevezése: angolul: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Institute for Hungarian Culture Rövidített elnevezése: BBMKI Alapító okirat kelte, száma: május 25., /2005. Jogszabály száma: 45/2001. (XII.20.) OM rendelet, 2335/2001. (XI.21.) Korm. határozat, 1108/2004. (X.26.) Korm. határozat ÁHT-I: PIR-azonosító: Szakágazat: 8042

3 3 Alapvető szakfeladat: Székhelye: 1016 Budapest, Somlói út 51. Telephelye: 1118 Budapest, Budaörsi út Postacím: 1519 Budapest, Pf. 385 Adószám: TB szám: Kincstári előirányzat felhasználási keretszámla száma: Központi telefonszáma: Központi faxszáma: címe: Internet elérhetősége:

4 4 II. AZ INTÉZET TEVÉKENYSÉGE 1. Az Intézet állami feladatként ellátott alaptevékenysége Az Intézet sajátos jellegű, egyedi kultúraközvetítő intézet. Sajátos jellege és egyedisége tevékenységének tartalmában, eszközrendszerében, valamint működési területében fejeződik ki. Az Intézet alapfeladata, hogy a lehető legszélesebb körben megismertesse a magyarság anyagi és szellemi kultúráját, természeti és társadalmi viszonyait, mindezek történetét és legfontosabb mai jellemzőit. Tevékenységének specifikus jellegét az az elvi megfontolás adja, hogy nyelv és kultúra szerves egységet alkot, ezért a magyar nyelv és kultúra megismertetését együtt valósítja meg. Alapfeladatait kulturális és közművelődési, oktatási és oktatásszervezési, tudományos és kutatásszervezési tevékenységekkel, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal látja el. Működése Magyarország határain kívülre és az országban élő és tartózkodó, egyre nagyobb számú külföldi állampolgárra irányul Feladatai: A kultúra és közművelődés területén a) Közreműködik a kétoldalú tárcaközi kulturális megállapodások végrehajtásában a hungarológiai oktatóhelyek útján, a külföldi magyar kulturális intézetekkel együttműködve részt vesz a Magyarországot, a magyar kultúrát más országokban bemutató különböző időtartamú rendezvények előkészítésében és lebonyolításában (magyar napok, hetek, a magyar kulturális évadok). b) Kezdeményezi a magyar kultúra és művészet egyes területeit, irányzatait, alkotóit megismertető, egyedi jellegű rendezvények megszervezését külföldön önállóan és a külföldi magyar kulturális intézetekkel, más intézményekkel, szervezetekkel együttműködve. c) Magyarországi és külföldi partnerekkel közösen közép-európai regionális kulturális programokat kezdeményez és koordinál. d) A magyar nyelv és kultúra külföldi megismertetése érdekében a célt hatékonyan szolgáló akciókat indít és közreműködik megszervezésükben (pl. kiadói találkozók, fordítói szemináriumok, alkotó táborok, versenyek stb.). e) Segítséget nyújt a külföldi magyar kulturális intézetek éves kulturális és művészeti programjainak megtervezéséhez és végrehajtásához. Az Intézet vezetője részt vesz a magyar kulturális intézetek évenkénti munkaértekezletein. f) A külföldön működő magyar szervezeteket, közösségeket (klubok, cserkész-csapatok, vasárnapi magyar iskolák stb.) kulturális szolgáltatásokkal segíti magyar identitásuk megőrzésében, magyarországi kapcsolataik megtartásában. g) Honlapján a kulturális és közművelődési tevékenységeket támogató rovatot működtet, amelyben felhívja a figyelmet a magyar kultúra aktuális eseményeire, új értékeire, és folyamatos tájékoztatással segíti a Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárokat a magyar kulturális életben történő eligazodásban. h) Dokumentumtárat tart fenn a vendégoktatói hálózat működésével kapcsolatos szakmai anyagokból, amelyet a tudományos kutatók, egyetemi hallgatók és más érdeklődők számára kutathatóvá tesz. i) A magyar kultúra és nemzeti hagyományok értékeinek közzététele, széleskörű hazai és

5 5 külföldi megismertetése érdekében működteti a Nemzeti Emlékezet Program lebonyolítását és koordinálását végző Nemzeti Évfordulók Titkárságát (NÉT). j) A NÉT működtetésével gondoskodik a nemzeti évfordulók méltó megünnepléséről, a pályázati és egyéb formában támogatott évfordulós kezdeményezések koordinálásáról, részt vesz az évfordulós programok szervezésében, biztosítja az emlékévek egységes arculatát és kommunikációját. Az oktatás és oktatásszervezés területén a) Magyar nyelvi, szaktárgyi és informatikai előkészítő képzést nyújt a magyar felsőoktatásba ösztöndíjas vagy költségtérítéses képzésre érkező külföldi állampolgároknak, beleértve a határainkon túl élő magyar nemzetiségű személyeket is. b) Ellátja a magyar mint idegen nyelv és az ország-ismeret oktatásával kapcsolatos feladatokat a Magyarországon tartózkodó, és nyelvtanulási céllal ideérkező külföldiek számára. c) Felkészít a magyar mint idegen nyelvből az államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére; maga is akkreditált nyelvvizsgahelyként működik. d) Gyakorlati tanárképzési programot biztosít a magyar mint idegen nyelv és/vagy hungarológia szakos tanárjelöltek számára. e) Akkreditált továbbképzési program működtetésével segíti a hazai és külföldi tanárokat a magyar mint idegen nyelv szakszerű oktatásában. f) A külföldi felsőoktatásban létrehozott hungarológiai oktatóhelyek (intézetek, tanszékek, lektorátusok, szemináriumok stb.) szakmai háttér intézeteként működik, sokoldalú szakmai, módszertani támogatást és szolgáltatást nyújt számukra. g) A kétoldalú tárcaközi megállapodások alapján magyar lektorokat és vendégtanárokat küld a külföldi magyar oktatóhelyekre. h) Javaslatot tesz a magyar lektorok és vendégtanárok pályáztatásának és foglalkoztatásának szabályozására, és ellátja a velük kapcsolatos munkajogi feladatokat. i) Továbbképzések, konferenciák, munkaértekezletek, tapasztalatcserék szervezésével, szakmai konzultációkkal, tananyagok, oktatási segédletek, szakkönyvek, oktatástechnikai eszközök biztosításával folyamatosan gondoskodik a külföldön dolgozó magyar vendégoktatók szakmai felkészítéséről és munkavégzésük szakmai támogatásáról. j) Részt vesz a külföldi magyar oktatóhelyek szakkönyvtárainak fejlesztésében tankönyvek, szakkönyvek, szótárak, szépirodalmi művek, folyóiratok, elektronikus és multimédiás ismerethordozók, oktatási segédletek stb. magyarországi beszerzésével, megrendelésével, és az oktatóhelyekre történő kiküldésével; a könyvtárak szakszerű állománygyarapítását hungarológiai alapkönyvtár-jegyzék elkészítésével és szaktanácsadással segíti. k) A külföldi magyar intézetek, tanszékek hallgatóinak a hazai felsőoktatási intézményekkel együttműködve kredit rendszerű magyar nyelvi hungarológiai részképzéseket szervez. l) A jogelőd intézmények hagyományait folytatva kiadói feladatokat lát el. Ennek keretében időszaki és egyedi kiadványokat, kiadvány-sorozatokat jelentet meg magyar és idegen nyelven, az alaptevékenységébe tartozó területeken. Kiadványainak széleskörű belföldi és külföldi terjesztését egyaránt megszervezi. m) Honlapján a hungarológiai oktatást segítő rovatot hoz létre. Ebben folyamatosan tájékoztat a megjelenő új tankönyvekről, szakkönyvekről, konferenciákról, pályázatokról, részképzésekről, nyári egyetemekről; közzé teszi a külföldi magyar

6 6 oktatóhelyek jegyzékét és ismerteti fontosabb jellemzőiket; a honlapon segélyvonalat (helpdesk) működtet, amely lehetőséget nyújt a folyamatos kapcsolattartásra a külföldi oktatóhelyek munkatársaival és hallgatóval. n) Folyamatosan frissített és bővített adatbázist hoz létre, amelyben a külföldi magyar oktatóhelyekre (képzés típusa, tanterve, képzési ideje, hallgatók és oktatók száma, szakkönyvtár állománya stb.), a magyar lektorokra és vendégtanárokra, a külföldi hungarológus szakemberekre, a vendégoktatókra vonatkozó szakmai információkat tárol. o) Internetes módszertani és oktatási központot hoz létre és működtet a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődők számára. p) Ösztöndíjrendszert tart fenn és működtet. q) Ösztöndíjasok és hungarológiai tanulmányok, kutatások céljából Magyarországra érkező hallgatók, oktatók és kutatók számára kollégiumi férőhelyet biztosít. A tudomány és kutatásszervezés területén a) A rendelkezésére álló eszközökkel részt vesz a magyar tudomány külföldi népszerűsítésében: a magyar kulturális intézetekkel, a TÉT attasékkal és a külföldi magyar oktatóhelyekkel együttműködve tudományos fórumokat szervez. b) Kapcsolatot tart a hazai felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek, szakfolyóiratok hungarológiai műhelyeivel közös szakmai vállalkozások (közös továbbképzések, konferenciák, kiadványok, tananyagfejlesztések, külföldi hungarológusokkal és hungarológiai oktatóhelyekkel közös kutatások, szakembercserék, vendégelőadók fogadása stb.) megszervezése és koordinálása érdekében. c) Kezdeményezi, és anyagi lehetőségeihez mérten támogatja, hogy a magyarországi egyetemi és akadémiai kutatóhelyek a hungarológia oktatását, népszerűsítését segítő kutatásokat indítsanak. d) Ösztönzi a külföldi hungarológia oktatóhelyeken folyó hungarológiai kutatásokat, és segítséget nyújt a kutatási eredmények magyar és idegen nyelven történő publikálásához, terjesztéséhez. e) A jogelőd intézményektől átvett könyvállományból az Intézet alaptevékenységével összhangban lévő nyilvános szakkönyvtárat alakít ki, a gyűjtőkör könyvtáros szakemberek segítségével történő átgondolt és szakszerű körülhatárolásával. f) Nyilvános szakkönyvtárában a lektori és vendégtanári hálózathoz kapcsolódóan vendégoktatói szakkönyv részleget alakít ki és működtet. Az aktuális könyvállomány adatairól honlapján keresztül folyamatosan tájékoztatást nyújt a vendégoktatóknak. g) Részt vesz a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által működtetett hungarológiai szaktanácsadó testületben Az Intézet alaptevékenységi köre a TEÁOR 03 szerinti megjelöléssel: Könyvkiadás Időszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel kiadás Egyéb kiadás Máshová nem sorolt nyomás Könyvkötés Kisegítő nyomdai tevékenység Számítógépes adathordozó sokszorosítása Ifjúsági turistaszállás szolgáltatás

7 Egyéb szálláshely szolgáltatás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szoftverkiadás Egyéb szoftver szaktanácsadás, -ellátás Adatfeldolgozás Adatbázis tevékenység, on-line kiadás Humán kutatás, fejlesztés Üzletviteli tanácsadás Hirdetés Titkári fordítói tevékenység Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Felsőoktatás Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Könyvtári, levéltári tevékenység Az Intézet meghatározó alaptevékenysége a TEÁOR 03 szerinti megjelöléssel: Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 1.3. Az alaptevékenység forrása az intézeti költségvetési előirányzat, amely felügyeleti szervtől kapott támogatásból, átvett pénzeszközökből és egyéb bevételekből áll Feladatmutatók: Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás elhelyezésben részesülők száma (fő) Intézményi vagyon működtetése létesítmény szolgáltatását igénybevevők létszáma (fő) Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás oktatásban résztvevők száma (fő) 2. A BBMKI vállalkozási tevékenysége Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez.

8 8 III. AZ INTÉZET VEZETŐI ÉS MUNKATÁRSAI 1. Vezetők 1.1. Az Intézet egyszemélyi felelős vezetője a főigazgató A főigazgató jogállása A főigazgató magasabb vezetői beosztás ellátásával megbízott közalkalmazott, felette a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A főigazgató megbízására pályázat alapján kerül sor, amely határozott időre, de legfeljebb öt évre szól A főigazgató az Intézet folyamatos, jogszerű és hatékony működéséért, valamint az alapító okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért felelős egyszemélyi vezető A főigazgató felelős: a) a feladatai ellátásához az Intézet vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért; b) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért; c) az Intézet gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért; d) az Intézet tervezési, beszámolási és információ szolgáltatási kötelezettsége teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézeti számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért A főigazgató feladat- és hatásköre: a) gondoskodik az Intézet éves költségvetésének és munkatervének, valamint költségvetési és munkatervi beszámolójának elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenőrzéséről és szükség szerinti módosításáról; b) az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről; c) gyakorolja a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerv vezetője számára meghatározott jogokat és kötelezettségeket; d) kialakítja, működteti és fejleszti a FEUVE, valamint a kockázatkezelés rendszerét, gondoskodik az Intézet ellenőrzési nyomvonala, valamint a szabálytalanságok kezelése eljárásrendjének az SZMSZ mellékleteként történő kiadásáról; e) az Intézet költségvetési keretei között gondoskodik a működéséhez szükséges belső személyi és infrastrukturális feltételekről; f) képviseli az Intézetet harmadik személyekkel szemben; más személyek részére képviseleti jogot adhat jelen SZMSZ-ben meghatározottak szerint. A képviseleti jog eseti és állandó átengedéséről nyilvántartást köteles vezetni az V. fejezet 8.1. pont

9 9 szabályai szerint; g) a gazdasági főigazgató-helyettes ellenjegyzésével gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. Az éves költségvetési terv és a hatályos jogszabályok keretei között dönt az Intézet rendelkezésére álló pénzeszközök felosztásáról és felhasználásáról; h) gondoskodik jelen Szabályzat 1. számú mellékletében felsorolt és egyéb szabályzatok elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenőrzéséről és szükség szerinti módosításáról; i) feladat és hatáskörében eljárva gyakorolja a kiadmányozási jogot; j) közvetlen utasítási és irányítási joggal rendelkezik az Intézet valamennyi szervezeti egysége, vezetője és beosztott munkatársa irányában. A főigazgató megsemmisíthet minden olyan döntést, intézkedést, határozatot, amely jogszabályt, vagy intézeti érdeket sért. Nem utasíthatja azonban az érdekképviseleti szerveket. A főigazgató felügyeletet gyakorol a jogszabályokban előírt és az Intézetben létrehozandó diákönkormányzat és az öntevékeny közösségek fölött; k) az s) pontban meghatározott kivételekkel gyakorolja az Intézet közalkalmazottai irányában a munkáltatói jogokat. E jogok gyakorlását a III e) pontjában foglaltak szerint, vagy esetileg írásban átengedheti. Az esetileg írásban átadott munkáltatói jogokat indokolt esetben az érdekeltek egyidejű értesítése mellett magához vonhatja. Az Intézet szervezetében érvényesített munkáltatói jogköröket a 2. számú melléklet tartalmazza. A főigazgató az Intézet megbízottai irányában gyakorolja a megbízói jogokat. E jogok gyakorlását esetileg írásban átengedheti. Az esetileg írásban átadott megbízói jogokat indokolt esetben az érdekeltek egyidejű értesítése mellett magához vonhatja; l) folyamatosan, illetőleg évente teljes körű tájékoztatást nyújt és beszámol a helyettes államtitkárnak az Intézet működéséről; m) gondoskodik az Intézetet érintő jogszabályi és minisztériumi rendelkezéseknek az érdekeltekkel történő megismertetéséről; n) gondoskodik az Intézet érdemi ügyintézését végző közalkalmazottai folyamatos továbbképzéséről; o) jelen SZMSZ-ben rögzített hatásköröket a főigazgató a jogszabályok adta keretek között bármikor magához vonhatja; p) a főigazgató felelős az Intézeten belüli munkavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi előírások betartásáért, az Intézet vagyonának megóvásáért; q) irányítja az Intézet szervezeti egységeit és ellenőrzi a feladatok végrehajtását; r) tagként részt vesz a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Koordinációs Testületében, annak ügyrendjében foglaltak szerint gondoskodik a titkári feladatok megszervezéséről; s) a k) pontban körülírt munkáltatói jogokat a gazdasági főigazgató-helyettes tekintetében a magasabb vezetői megbízás adása és visszavonása kivételével, míg az oktatási igazgató és a nemzetközi tudományos és kulturális kapcsolatok igazgatója magasabb vezetői megbízás adása és visszavonása tekintetében a miniszter egyetértésével a főigazgató gyakorolja, az alapító okirat IV. fejezet 2., 3. és 4. pontjában körülírtak szerint; t) kikéri a Vezetői Értekezlet véleményét az Intézet magasabb vezetői beosztású és vezetői beosztású közalkalmazottaival kapcsolatos személyi kérdésekben; u) gyakorolja a kiadói jogot; v) dönt a pályázatokban történő részvételről, ellenőrzi az elnyert pályázatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtását; w) gyakorolja mindazon intézeti hatásköröket, amelyeket jogszabály, jelen SZMSZ vagy

10 10 más szabályzat nem utal más személy, vagy szervezeti egység hatáskörébe; x) a főigazgató közvetlenül irányítja a titkárság, a jogtanácsos, a belső ellenőrzés, a szakkönyvtár, valamint a Nemzeti Évfordulók Titkársága működését; y) a miniszter, illetőleg a helyettes államtitkár a főigazgatót és általa az Intézetet az alapító okirattal összhangban további feladatokkal bízhatja meg, megjelölve az Áht. 9. (1) bekezdésében és a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 10. (4) bek. szerinti feladatok, tevékenységek forrásait A főigazgató személyében bekövetkező változás esetén az ügyeket jegyzőkönyvileg kell átadni, illetve azokat át kell venni. Az átadásért a korábbi főigazgató a felelős, aki a megbízása lejárta napján köteles az átadást megkezdeni és azt öt munkanapon belül befejezni Magasabb vezetői beosztású közalkalmazottak Az Intézet magasabb vezetői beosztású közalkalmazottai: a) a gazdasági főigazgató-helyettes, b) az oktatási igazgató, c) a nemzetközi tudományos és kulturális kapcsolatok igazgatója, d) a szakigazgató-helyettes Az Intézet magasabb vezetői és vezetői beosztású közalkalmazottaival kapcsolatos személyi kérdésekben a főigazgató előzetesen kikéri a Vezetői Értekezlet véleményét A magasabb vezető beosztású közalkalmazottak feletti további munkáltatói jogokat amennyiben jelen SZMSZ másként nem rendelkezik a főigazgató másra nem ruházhatja át A szakigazgató-helyettesi magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízásra az Intézet szervezetében nem kerül sor A magasabb vezetői beosztású közalkalmazottak felelősek: a) a közvetlen irányításuk alá tartozó szervezeti egység (a továbbiakban: Igazgatóság) feladatai ellátásához szükséges és a magasabb vezető beosztású közalkalmazott közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek által használt vagyontárgyak rendeltetésszerű igénybevételéért, a munkavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi előírások betartásáért, az Intézet vagyonának megóvásáért; b) az alapító okiratban előírt és jelen SZMSZ alapján az Igazgatóság által ellátott tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért; c) az Intézetnek az Igazgatóság feladataival összefüggő gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért; d) az Intézet tervezési, beszámolási és információ szolgáltatási kötelezettsége teljesítésének érdekében a határidőben történő adatszolgáltatásért, annak teljességéért és hitelességéért A magasabb vezetői beosztású közalkalmazottak feladat- és hatásköre: a) közvetlenül irányítják a hozzájuk tartozó szervezeti egységeket, és ellenőrzik e tekintetben a feladatok végrehajtását, a Vezetői Értekezlet szakmai kérdésekben

11 11 kialakított véleményének figyelembevétele mellett; b) elkészítik az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek ügyrendjét, az abban foglaltak betartását ellenőrzik; c) jelen SZMSZ-ben meghatározott ügyekben átruházott jogkörben képviselik az Intézetet, gyakorolják a kiadmányozási jogot; d) az irányításuk alá tartozó területen gondoskodnak az éves munkaterv, az éves költségvetési terv, az éves beszámoló és az éves költségvetési beszámoló elkészítésének feltételeiről; e) az Intézetnek az irányításuk alá tartozó közalkalmazottai vonatkozásában gyakorolják a 2. számú mellékletben meghatározott munkáltatói jogot; f) írásbeli véleményt adnak a főigazgató részére a közvetlen irányításuk alá tartozó közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése, valamint vezetői kinevezése esetén; g) vezetői szinten egymás között szükség szerint együttműködnek abban az esetben, ha a saját hatáskörükbe tartozó szervezeti egységek más magasabb vezető hatáskörébe tartozó szervezeti egységei együttműködésével megvalósuló feladatokat látnak el; h) gyakorolják a hozzájuk tartozó szervezeti egységek tekintetében mindazon intézeti hatásköröket, amelyeket jogszabály, jelen SZMSZ vagy egyéb szabályzat nem utal a főigazgató, a gazdasági főigazgató-helyettes, vagy más személy, illetve szervezeti egység hatáskörébe A magasabb vezetői beosztású közalkalmazottak személyében bekövetkező változás esetén az ügyeket jegyzőkönyvileg kell átadni, illetve azokat át kell venni. Az átadásért a korábbi magasabb beosztású közalkalmazott a felelős, aki a megbízása lejárta napján köteles az átadást megkezdeni és azt öt munkanapon belül befejezni A gazdasági főigazgató-helyettes A gazdasági főigazgató-helyettes jogállása: A gazdasági főigazgató-helyettes az Intézet gazdasági szervezetének a vezetője, a működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az Intézet főigazgatójának a helyettese, feladatait az Intézet főigazgatójának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el A gazdasági főigazgató-helyettes részére pályázat alapján a főigazgató javaslatára a miniszter adja a magasabb vezetői megbízást határozatlan időre, illetve vonja azt vissza. Felette a munkáltatói jogot a vezetői megbízás, visszavonás, fegyelmi jogkör kivételével a főigazgató gyakorolja A gazdasági főigazgató-helyettes feladat- és hatásköre: a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet; b) a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt; c) gazdasági intézkedéseket hoz; d) felelős a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatok jogszabályoknak megfelelő

12 12 ellátásáért; e) szervezi az Intézet gazdálkodását, gazdasági ügyvitelét és ellátását, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működését; f) felügyeli az Intézet szakmai szervezeti egységeiben az azok rendelkezésre bocsátott pénzeszközökkel és vagyontárgyakkal való gazdálkodást, ahhoz iránymutatást ad és ellenőrzi azt; g) rendszeresen tájékoztatja az Intézet vezetőit, illetve vezető testületét és érdekképviseleti szerveit a költségvetés teljesítésének állásáról, az Intézet gazdasági helyzetéről; h) elkészíti az Intézet költségvetési javaslatát, megszervezi a költségvetés végrehajtását, előterjeszti az éves költségvetési beszámolót; i) gyakorolja az ellenjegyzés jogkörét, valamint a főigazgató által meghatározott körben a kötelezettségvállalási és az utalványozási jogot; j) az érvényes jogszabályokkal összhangban meghatározza a gazdasági szervezet szervezeti egységei és a pénzügyi gazdasági feladatok ellátásáért felelős személy(ek) által ellátandó feladatokat, a vezetők és más dolgozók feladat- és jogkörét; k) szakterületén javaslatot tesz a főigazgató részére pályázatokban való részvételre, közreműködik a pályázatoknak a szakterületét érintő részei kidolgozásában, és valamennyi pályázat esetében az ahhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátását végzi, és ilyen szempontból az elnyert pályázatok végrehajtását ellenőrzi; l) felügyeli az Intézeti Kollégium egységeinek munkáját Az oktatási igazgató Az oktatási igazgató jogállása: Az oktatási igazgató irányítja az Intézetnek a hazai oktatási feladataival összefüggő tevékenységét. Feladatait az Intézet főigazgatójának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el, az Intézet hazai oktatási tevékenységét illetően a főigazgató szakmai helyettese Az oktatási igazgatónak pályázat alapján a miniszter egyetértésével a főigazgató adja a magasabb vezetői megbízást határozott időre, de legfeljebb öt évre, illetve vonja azt vissza. A munkáltatói jogokat felette a főigazgató gyakorolja. A feladattal megbízott személynek meg kell felelnie az Intézet minősített oktatóival (intézeti tanár, intézeti docens) szemben támasztott jogszabályi követelményeknek Az oktatási igazgató feladat- és hatásköre: a) az oktatással összefüggő ügyekben átruházott jogkörben képviseli az Intézetet, gyakorolja a kiadmányozási jogot; b) irányítja és ellenőrzi az oktatási szervezeti egységeket, a tagozatokat, összehangolja az oktatási, kutatási és fejlesztési terveket és tevékenységet; c) szakterületén javaslatot tesz a főigazgató részére pályázatokban való részvételre, közreműködik a pályázatoknak a szakterületét érintő részei kidolgozásában és ellenőrzi az elnyert pályázatok végrehajtását; d) meghatározza az oktatói továbbképzés elvi alapjait; e) gondoskodik az oktatás minőségirányítási programjának működtetéséről; f) előkészíti és végrehajtja a főigazgató oktatást érintő döntéseit; g) irányítja a tanulmányi ügyek intézését;

13 13 h) irányítja az Intézet felvételi munkáját, részt vesz ösztöndíjrendszerének kialakításában és működtetésében; i) kialakítja a tagozatvezetőkkel egyetértésben az Intézet vizsgarendszerét, felügyeli a megállapított vizsgakövetelmények betartását; j) kialakítja a tanév rendjét az alapító okiratban meghatározott oktatási tevékenységgel kapcsolatban; k) dönt a hallgatók évhalasztási kérelmeiről; l) hallgatói ügyekben kijelöli, irányítja és ellenőrzi a fegyelmi bizottságokat, elbírálja a fegyelmi határozatok elleni fellebbezéseket; m) együttműködik a hallgatók közösségeinek képviselőivel; n) összehívja, illetve az oktatók 25 %-ának kérésére össze kell hívnia az oktatói értekezletet; o) az oktatással összefüggő szakmai kérdésekben felügyeli az Intézeti Kollégium munkáját A nemzetközi tudományos és kulturális kapcsolatok igazgatója A nemzetközi tudományos és kulturális kapcsolatok igazgatója jogállása: A nemzetközi tudományos és kulturális kapcsolatok igazgatója irányítja az Intézet hazai és külföldi tudományos, kulturális jelenlétével, szerepvállalásával kapcsolatos, az pont szerinti feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységét. Feladatait az Intézet főigazgatójának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el A nemzetközi tudományos és kulturális kapcsolatok igazgatójának pályázat alapján a miniszter egyetértésével a főigazgató adja a magasabb vezetői megbízást határozott időre, de legfeljebb öt évre, illetve vonja azt vissza. A munkáltatói jogokat felette a főigazgató gyakorolja A nemzetközi tudományos és kulturális kapcsolatok igazgatója feladat- és hatásköre: a) irányítja és felügyeli a hozzá tartozó szervezeti egységeket: a nemzetközi kulturális kapcsolatok csoportját, a nemzetközi tudományszervezési csoportot és a vendégoktatói csoportot; b) tervezi, szervezi és felügyeli a nemzetközi oktatási és tudományszervezési tevékenységet; c) tervezi, szervezi és felügyeli a nemzetközi kulturális és tudományos kapcsolatokat; d) koordinálja a saját működési területén az intézeti könyv- és szakfolyóirat kiadási tevékenységet; e) végrehajtja a főigazgató nemzetközi és tudományos területet érintő határozatait, intézkedéseit; f) szakterületén javaslatot tesz a főigazgató részére pályázatokban való részvételre, felügyeli a pályázatok szakterületét érintő részeinek kidolgozását és szakterületén ellenőrzi a nyertes pályázatok lebonyolítását valamint gondoskodik a szakmai és pénzügyi beszámolók határidejének betartatásáról; g) együttműködik a programokban résztvevő társintézményekkel és társszervezetekkel A helyettesítés általános rendje: A főigazgatót távollétében eseti megbízás alapján az oktatási igazgató, vagy a

14 14 nemzetközi tudományos és kulturális kapcsolatok igazgatója helyettesíti, kivéve a működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatokat, amelyek tekintetében a gazdasági főigazgató-helyettes az Intézet főigazgatójának a helyettese Az Intézet vezető beosztású közalkalmazottai és az általuk vezetett szervezeti egységek A vezető beosztású közalkalmazott jogállása: Az Intézetnél vezetői beosztás ellátására megbízás határozott időre adható, amelynek az időtartama az öt évet nem haladhatja meg. A megbízás több alkalommal megismételhető. Ez a szabály nem vonatkozik a gazdasági, műszaki, igazgatási vezető beosztásokra A vezető beosztású közalkalmazottak feladat- és hatáskörét az általuk vezetett szervezeti egység által ellátott feladatokkal összhangban részletesen szabályozott ügyrendek és munkaköri leírások tartalmazzák. Az ügyrend és munkaköri leírás elkészítése a hatáskör szerint érintett magasabb vezető beosztású közalkalmazott feladata Az Intézetnél a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetben foglalkozatott közalkalmazottak jogállását érintő kérdésekről szóló 18/2005. (V.28.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: Nkömr.) alapján az alábbi vezető beosztásokra lehet megbízást adni: a) tagozatvezetői megbízás a Tagozatok vezetői részére, b) osztályvezetői megbízás az Intézeti Kollégium és a Nemzeti Évfordulók Titkársága vezetője részére, c) csoportvezetői megbízás az Intézet valamennyi szakcsoportvezetője és csoportvezetője részére, valamint a Vendégoktatói Iroda és az Égtájak Iroda vezetője részére A vezetői megbízást az érintett szervezeti egység igazgatója javaslatának figyelembevételével a főigazgató adja, illetve vonja vissza A vezető beosztású közalkalmazottakkal kapcsolatos képesítési követelményekre, a vezetői pótlék mértékére és egyéb kapcsolódó kérdésekre a Nkömr.-ben foglaltak az irányadók. 2. Beosztott munkatársak 2.1. Az Intézet oktatói Az Intézetben folyó oktatómunkát az Intézet oktatási egységeinél a közalkalmazotti jogviszonyra érvényes jogszabályi előírások, így a Nkömr. szerint alkalmazott oktatók végzik Az Intézetben adható oktatói minősítések: a) intézeti tanár, b) intézeti docens Az oktatói (intézeti docensi, intézeti tanári) minősítésről az oktatási igazgató javaslatára a szakmai szükségletek és a költségvetési feltételek mérlegelésével a

15 15 főigazgató dönt Az oktatói minősítésről a Nkömr. előírásainak megfelelően kell dönteni. A pályázónak hitelt érdemlően, tételesen bizonyítania kell pályázatában, hogy megfelel az adott oktatói fokozat követelményeinek. A pályázatot az oktatási igazgatóhoz kell benyújtani. A pályázatot az oktatói értekezlet szakmai érvekkel alátámasztva véleményezi. A pályázónak lehetőséget kell kapnia a vélemények megválaszolására. Az oktatási igazgató összegzi az oktatói értekezleten kialakult véleményt, s azt javaslatával ellátva felterjeszti a főigazgató részére, aki a pont értelmében jár el Az oktatói minősítés a főigazgató hatáskörébe tartozik. Az oktatási igazgató írásbeli javaslattétele során akkor is köteles annak a feltételeknek mindenben megfelelő és az oktatói értekezlet abszolút többségének támogatását elnyert pályázónak személyét és pályázatát a főigazgató elé terjeszteni, ha egyébként a kinevezendő személy tekintetében véleménye az oktatói értekezlet többségi véleményétől eltér Az Intézet oktatóinak feladatait, kötelességeit és jogait, valamint a minősítés részletes feltételeit külön szabályzat, az Intézeti Oktatói Követelményrendszer tartalmazza Egyéb beosztott munkatársak A beosztott munkatársak munkakörére a Nkömr. rendelkezései az irányadók. A beosztott munkatársak munkakörét a kinevezési okmány, feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza Az Intézetnél a Nkömr. 3. számú mellékletében felsorolt munkakörök tölthetők be Valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő további kérdésekre jelen SZMSZ 1. számú mellékletében felsorolt vonatkozó szabályzatokban foglaltak az irányadók.

16 16 IV. AZ INTÉZET SZERVEZETE 1. Az Intézet szervezeti ábráját jelen SZMSZ 3. számú melléklete, a szervezeti egységekhez rendelt munkakörök felsorolását a 4. számú melléklete tartalmazza Az Intézetben a következő szervezeti egységek működnek: A főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: a) Főigazgatói Titkárság, b) Jogtanácsos, c) Belső Ellenőrzés, d) Szakkönyvtári Csoport, e) Nemzeti Évfordulók Titkársága Gazdasági Igazgatóság közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek A Gazdasági Igazgatóság a gazdasági főigazgató-helyettes közetlen irányítása alá tartozik Az igazgatóság szervezeti egységei: a) Gazdálkodási Csoport, b) Műszaki Csoport, c) Kollégiumi Osztály Nemzetközi Tudományos és Kulturális Kapcsolatok Igazgatósága közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek A Nemzetközi Tudományos és Kulturális Kapcsolatok Igazgatósága a nemzetközi tudományos és kulturális kapcsolatok igazgatója közvetlen irányítása alá tartozik Az igazgatóság szervezeti egységei: a) Égtájak Iroda, b) Nemzetközi Tudományszervezési Csoport, c) Vendégoktatói Iroda Oktatási Igazgatóság közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek Az Oktatási Igazgatóság az oktatási igazgató közvetlen irányítása alá tartozik Az igazgatóság szervezeti egységei: a) Tagozatok: a.a) Magyar Nyelvi Tagozat a.b) Hungarológia Tagozat a.c) Szaktárgyi Tagozat b) Szakcsoportok: b.a) Magyar Nyelvi Előkészítő Szakcsoport

17 17 b.b) Magyar Nyelvi Részképzési Szakcsoport b.c) Természettudományi Szakcsoport b.d) Társadalomtudományi Szakcsoport c) Tanulmányi, Oktatásszervezési és Oktatásmarketing Csoport 2. A Főigazgatói Titkárság 2.1. A Főigazgatói Titkárság a főigazgató munkáját közvetlenül segítő, a főigazgató közvetlen felügyelete alatt álló szervezeti egység. A Főigazgatói Titkárság belső szervezeti felépítését a főigazgató határozza meg A Főigazgatói Titkárság feladatai: a) biztosítja a főigazgató munkájához szükséges adminisztratív és technikai jellegű feltételeket; b) ügyintézői, ügyviteli, igazgatási kérdésekben segíti az Intézet vezetőinek munkáját; c) szervezi a Vezetői Értekezlet üléseit előkészítő munkát, ellátja a BBMKI Koordinációs Testülete működésével összefüggő adminisztratív tennivalókat; d) gondoskodik arról, hogy az Intézet munkatársai a döntéseket megismerjék, figyelemmel kíséri a végrehajtási határidők betartását; e) gondozza az Intézet ügyviteli, iratkezelési rendszerét, felelős annak korszerűsítéséért, az ügyvitel naprakészségéért; f) ellátja az Intézetet érintő pályázatok figyelésével és koordinálásával kapcsolatos feladatokat. 3. Az Intézet jogtanácsosa 3.1. A jogtanácsos feladata: a) elősegíti az Intézet működésének eredményességét, közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában, segítséget nyújt a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez; b) feladatának teljesítése érdekében jogi képviseletet lát el, jogi tanácsot és tájékoztatást ad, beadványokat, szerződéseket és egyéb okiratokat készít, részt vesz a jogi munka megszervezésében; c) részt vesz a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból történő előkészítésében és végrehajtásában; d) közreműködik a szervezet szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó és az egyéb igények érvényesítésében, valamint a szervezet jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítésében; e) részt vesz a szervezet belső szabályzatainak kidolgozásában; f) ellát minden olyan egyéb jogi ügyet, amely a feladatkörébe tartozik A jogtanácsos feladatát a főigazgató közvetlen irányítása mellett látja el. 4. Belső Ellenőrzés 4.1. Az Intézet belső ellenőrzési rendszerének kialakításáért és működtetéséért a főigazgató felelős. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó

18 18 tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezetet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát A belső ellenőr jogállása Az Intézet belső ellenőrzési tevékenységét főállásban foglalkoztatott közalkalmazott látja el, aki a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) 2. n) pontja alapján elvégzi a belső ellenőrzési vezető feladatait is. A belső ellenőr tevékenységét az Intézet főigazgatójának közvetlenül alárendelve végzi A belső ellenőri tevékenységre vonatkozó általános és szakmai követelményeket, valamint az összeférhetetlenségi szabályokat a Ber. 11. és 15. -ai tartalmazzák A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok alapján elkészített, Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi A belső ellenőr feladata: a) vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; b) vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a főigazgató számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; d) ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében; e) nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket; f) ellátja a Ber. V. fejezetében meghatározott, a belső ellenőrzési vezető számára előírt feladatokat Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőr kockázatelemzés alapján stratégiai tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a főigazgató hagy jóvá A vizsgált folyamatok évenkénti megállapításairól, a megtett intézkedések végrehajtásáról, a belső ellenőr éves jelentést készít a főigazgató részére. 5. Szakkönyvtári Csoport 5.1. Az Intézet könyvtára olyan, az oktatók, a kutatók és a hallgatók számára hozzáférhető szakkönyvtár, amely az országos szakhatóságokkal és felügyeleti területekkel egyeztetett módon részt vesz a külföldi hungarica anyagok felkutatásában, gyűjtésében,

19 19 nyilvántartásában és feldolgozásában, valamint bekapcsolódik a hungarológiai szakirodalmat gyűjtő könyvtárak nemzetközi hálózatába A könyvtár tevékenységét a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével külön szabályzat határozza meg. 6. Nemzeti Évfordulók Titkársága 6.1. A miniszteri döntéssel létrehozott Nemzeti Évfordulók Titkársága működését saját ügyrendje alapján önállóan, a főigazgató közvetlen irányításával, a minisztérium művészeti ügyek és nemzetközi kapcsolatok helyettes államtitkárának közvetlen szakmai felügyelete mellett végzi. A Nemzeti Évfordulók Titkársága a Magyar Köztársaság Nemzeti Emlékezet Programjáról szóló 1127/2003. (XII.17.) Korm. határozat (a továbbiakban: Program) alapján a Magyarország történelmi, kulturális értékeinek, a helyi közösségek nemzeti kultúránkban betöltött szerepének bemutatását végzi hazánkban és külföldön Feladatai: a) a Program alapján ellátja a feladatkörébe tartozó programok koordinációját, biztosítja azok végrehajtását. Gondoskodik az emlékévek méltó megünnepléséről a kiemelten és pályázatok útján támogatott évfordulós kezdeményezések, programok lebonyolítása és koordinálása útján, illetve részt vesz azok szervezésében, valamint biztosítja az emlékévek egységes arculatát, kommunikációját; b) figyelemmel kíséri a nemzetközi évfordulós kezdeményezéseket, valamint más nemzetek kiemelkedő évfordulóit, kapcsolatot ápol és együttműködik azok szervezőivel, c) tevékenysége keretében kiemelt figyelmet fordít a külföldi magyar kulturális intézetek közreműködésével külföldön szervezett évfordulós megemlékezések, ünnepségek színvonalas, méltó megvalósítására A Nemzeti Évfordulók Titkársága vezetőjét a főigazgató bízza meg határozott időre, de legfeljebb öt évre. A megbízás többször megismételhető. 7. A Gazdasági Igazgatóság 7.1. A Gazdasági Igazgatóság az Intézet azon szervezete, amelynek feladata, hogy megoldja az Intézet tervezéssel, előirányzat felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással, az üzemeltetéssel, a fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és saját szervezetére kiterjedő feladatokat A Gazdasági Igazgatóság ügyrendet készít, amely részletesen tartalmazza e szervezet és szervezeti egységei és a pénzügyi gazdasági feladatok ellátásáért felelős személyek által ellátandó feladatokat Az igazgatóság egyes szervezeti egységeinek feladata:

20 Gazdálkodási Csoport a) ellátja a költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a költségvetési gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a munkaerő gazdálkodással, a beszámolással, a könyvvezetéssel, az előírt adatszolgáltatással és a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működtetésével kapcsolatos feladatokat; b) kialakítja és folyamatosan ellátja az Intézet könyvviteli és elszámolási, vagyon nyilvántartási rendszerét; c) részt vesz a pályázatok kidolgozásában, és ellátja az ehhez kapcsolatos pénzügyi feladatokat, ellenőrzi az elnyert pályázatok végrehajtását; d) közreműködik az Intézet átmenetileg szabad kapacitása (szellemi, tárgyi) hasznosításának elősegítésében; e) ellátja a rendezvények, konferenciák utóéletének gondozását érintő feladatokat Műszaki Csoport a) biztosítja az intézményüzemeltetéssel, a műszaki és gondnoki teendőkkel kapcsolatos feladatokat; b) biztosítja az épületek, berendezések üzemképes állapotát, folyamatos karbantartását, tisztán tartását; c) a szakigazgatóságok feladatainak ellátásához szükséges technikai feltételek biztosítása, műszaki eszközök, berendezések üzemeltetése, karbantartása; d) informatikai hálózat folyamatos működésének biztosítása, az elektronikus kommunikáció megvalósítása, internetes honlap aktualizálása; e) oktatástechnikai, nyomdai és sokszorosítási feladatok ellátása Kollégiumi Osztály (Intézeti Kollégium) Az Intézeti Kollégium feladatait kollégiumi egységek keretében valósítja meg. Ezek: a) Budaörsi úti kollégiumi egység, b) Somlói úti kollégiumi egység A kollégiumi egységeket az osztályvezetői beosztású kollégiumvezető irányítja. A kollégiumvezetőt a főigazgató bízza meg határozott időre, de legfeljebb öt évre. A megbízás több alkalommal megismételhető. Az oktatással összefüggő szakmai kérdésekben a felügyeletet az oktatási igazgató gyakorolja. A kollégium működését a kollégiumvezető irányítja. Döntéshozatalkor figyelembe veszi a gazdasági főigazgatóhelyettes, az oktatási igazgató, valamint a kollégiumi értekezlet és a Diákönkormányzat véleményét. A kollégiumi egységek az Intézet diákszociális és nevelési feladatokat ellátó szervezeti egységei, amelyek tevékenysége különösen: a) az Intézet szállásadó helyeként szervezi és biztosítja az ösztöndíjas hallgatók iskolán kívüli foglalkoztatásának, tanulásának, pihenésének, szórakozásának helyszínét; b) a kollégium lakóihoz kapcsolódó nevelési feladatok ellátása, folyamatos ügyeleti rend biztosítása; c) a területén található infrastruktúra felügyelete, valamint az azzal való gazdálkodás.

Balassi Bálint Intézet költségvetési alapokmánya

Balassi Bálint Intézet költségvetési alapokmánya Balassi Bálint Intézet költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a.) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám: 597023 - megnevezése:

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet XVI/543-20/2000. A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. -ának (1) bekezdésében, valamint oktatási miniszter feladat

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében eljárva Arató Gergely államtitkár

... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében eljárva Arató Gergely államtitkár 24144-3/2008. A BALASSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:. Dr. Lauter Éva főigazgató... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 31487-7/2007 A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-5/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Budapesti Gazdasági Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

A PROFESSZOROK HÁZA ALAPÍTÓ OKIRATA

A PROFESSZOROK HÁZA ALAPÍTÓ OKIRATA Ügyiratszám: 41547/2004. A PROFESSZOROK HÁZA ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. (1) és 90. (2) bekezdésében, valamint az oktatási miniszter

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

TARTALOM KÖZLEMÉNYEK. Az oktatási és kulturális miniszter 7/2007. (OK 26.) számú

TARTALOM KÖZLEMÉNYEK. Az oktatási és kulturális miniszter 7/2007. (OK 26.) számú LI. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 26. oldal KÖZLEMÉNYEK Az oktatási és kulturális miniszter 7/2007. (OK 26.) számú utasítása a Balassi Intézet Szervezeti és Mûködési Szabályzata kiadásáról...

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EGYETEMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.d. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-25/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 57. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT BUDAPEST,

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 58. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.s. sz. melléklete AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben