5. MELLÉKLETEK K CONSENS IRODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. MELLÉKLETEK... 1 3K CONSENS IRODA"

Átírás

1 5. MELLÉKLETEK A fejér megyei középfokú képzés és kibocsátás jellemzői A képzési piac szereplői Gimnáziumi képzés Szakközépiskolai képzés Szakiskolai képzés Szakképzés szerkezete Fejér megyei képzési kibocsátás földrajzi koncentrációja 2005-ben A TISZK jellemző szakmacsoportjai A fejér megyei középfokú képzés adatai tábla TISZK iskoláiban tanulók jellemzői, 2006/ tábla Szakképzésben részt vevő tanulók OKJ szakmacsoportok szerint tábla Középfokú képzési kibocsátás kistérségenként és foglalkozási szakmacsoportok szerint, ben tábla Középfokú képzési kibocsátás OKJ szakmanév szerint, kistérségenként, tábla Fejér megyei iskolák képzési adatai képzési szintenként A pályaválasztás motívumai és magyarázatai c. fejezetet megalapozó kérdőíves kutatás adatai tábla A tanuló neme tábla Válaszadók iskolánként tábla a lakhely kistérsége szerint tábla Fejér megyei kistérségekből tábla a lakóhely település típusa szerint tábla Hogyan jár iskolába tábla választott szakmacsoport szerint tábla Ki segített a szakmacsoport választásban? tábla Milyen információforrásból tájékozódtál tábla Mennyire illenek rád az alábbiak? tábla Milyen mértékben hatottak szakmacsoport választásodra az alábbiak? tábla Mennyire befolyásolták a szakmaválasztást az alábbiak? tábla Mennyire bizonytalanítottak el a szakmacsoport választás során az alábbiak? tábla Mi az oka, hogy mások nem a szakmatanulást választották? tábla Hogyan képzeled el magad 15 év múlva? tábla Válaszadók iskolánként az apa iskolai végzettsége szerint tábla a lakóhely település típusa szerint (az apa iskolai végzettsége szerint) tábla Hogyan jár iskolába (az apa iskolai végzettsége szerint) tábla kistérségenként (az apa iskolai végzettsége szerint) tábla választott szakmacsoport szerint (az apa iskolai végzettsége szerint) tábla Ki segített a szakmacsoport választásban? (az apa iskolai végzettsége szerint) tábla Milyen információforrásból tájékozódtál? (az apa iskolai végzettsége szerint) tábla Mennyire illenek rád az alábbiak? (az apa iskolai végzettsége szerint) tábla Milyen mértékben hatottak szakmacsoport választásodra az alábbiak? (az apa iskolai végzettsége szerint) tábla Mennyire befolyásolták a szakmaválasztást az alábbiak? (az apa iskolai végzettsége szerint) tábla Mennyire bizonytalanítottak el a szakmacsoport választás során az alábbiak? (az apa iskolai végzettsége szerint) tábla Mi az oka, hogy mások nem a szakmatanulást választották? (az apa iskolai végzettsége szerint) tábla Hogyan képzeled el magad 15 év múlva? (az apa iskolai végzettsége szerint) tábla Válaszadók (a tanuló lakóhelyének kistérsége szerint) tábla Apa iskolai végzettsége (a tanuló lakóhelyének kistérsége szerint) I

2 tábla a lakóhely település típusa szerint (a tanuló lakóhelyének kistérsége szerint) tábla Hogyan jár iskolába (a tanuló lakóhelyének kistérsége szerint) tábla választott szakmacsoport szerint (a tanuló lakóhelyének kistérsége szerint) tábla Ki segített a szakmacsoport választásban? (a tanuló lakóhelyének kistérsége szerint) tábla Milyen információforrásból tájékozódtál? (a tanuló lakóhelyének kistérsége szerint) tábla Mennyire illenek rád az alábbiak? (a tanuló lakóhelyének kistérsége szerint) tábla Milyen mértékben hatottak szakmacsoport választásodra az alábbiak? (a tanuló lakóhelyének kistérsége szerint) tábla Mennyire befolyásolták a szakmaválasztást az alábbiak? (a tanuló lakóhelyének kistérsége szerint) tábla Mennyire bizonytalanítottak el a szakmacsoport választás során az alábbiak? (a tanuló lakóhelyének kistérsége szerint) tábla Mi az oka, hogy mások nem a szakmatanulást választották? (a tanuló lakóhelyének kistérsége szerint) tábla Hogyan képzeled el magad 15 év múlva? (a tanuló lakóhelyének kistérsége szerint) A TISZK keretén belül oktatott szakmák A TISZK jogszabályi háttere II

3 5. Mellékletek 5.1. A fejér megyei középfokú képzés és kibocsátás jellemzői A képzési piac szereplői A képzési piac egy többszereplős rendszer, amelyben a legfontosabb szereplők a képző intézmények (felsőfokú, középfokú iskolák, oktatási vállalkozások, munkaerőfejlesztő központok), szakmát tanulók, és a képzetteket fogadók (alkalmazó) szervezetek A képzési piacra jellemző, hogy egyrészt folyamatosan bővül, növekszik a képzési kínálat, és a képző szervezetek. Másrészt, mivel a demográfiai folyamatok következtében egyre kevesebb a tanulók, ezért erősödik a képző intézmények, szervezetek konkurenciája. Erős verseny folyik a tanulókért az egyes képzési típusok, képzési szintek és iskolák között. A következőkben a középfokú képzés fontosabb Fejér megyei jellemzőit fogjuk vizsgálni. Azokon a területeken, ahol ez lehetséges összehasonlítjuk országos adatokkal. Középfokú képzésben résztvevő tanulók arányának alakulása nappali rendszerű oktatásban 1990 és 2007 között Gim názium Szakközépiskola 40,0 60,0 35,0 30,0 50,0 25,0 40,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Fejér Magyarország 30,0 20,0 10,0 Fejér Magyarország 0,0 1990/ / / / / / / / / ,0 1990/ / / / / / / / / ,0 Szakiskola 45,0 40,0 35,0 Fejér Magyarország 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1990/ / / / / / / / /

4 Az ábra jól szemlélteti, hogy az oktatási képzési szerkezetben milyen változások következtek be. Néhány fontos megállapítás, amely a mai helyzetet magyarázza: Jelentősen emelkedett a felsőfokú képzésben résztvevők. A felsőfokú létszám növekedést a gimnáziumokban és a szakközépiskolában tanulók arányának folyamatos emelkedése táplálja. Országos szinten a gimnáziumi tanulók aránya 1990 és 2000 között jelentősen, több mint 8%-kal megemelkedett, 2000-óta szerényebb mértékű, de folyamatos emelkedés figyelhető meg, 2007-ben 35% volt az arányuk. Fejér megyében a gimnáziumi tanulók arány kisebb volt az országos átlagnál, 1990 és 2000 ezer között a megyében szerényebb volt az emelkedés és a kezdeti 5%- pontos elmaradást a 2002-től tapasztalható erőteljesebb növekedési dinamika sem változtatta meg. A szakközépiskolákban a gimnáziumoknál tapasztalható növekedési tendenciától eltérően a közötti felfutást követően országos szinten kis mértékű ingadozásokkal stagnál. Fejér megyében a szakközépiskolába járó tanulók aránya mindig magasabb volt az országos aránynál, az közötti létszám-bumm a szakközépiskolába járók magasabb arányát eredményezte, ugyanakkor 2000-től arányuk fokozatosan csökken, főként a gimnáziumok és kisebb mértékben a szakiskolák javára ben már mindössze másfél kal magasabb az országos átlagnál. A szakiskolák 1990 és 2000 között 22%-os veszteséget könyvelhettek el mind országosan, mind Fejér megyében. Országos szinten a szakiskolában tanulók aránya 2000-óta kismértékben folyamatosan csökken, ezzel szemben Fejér megyében évről-évre emelkedik az arányuk, 2007-ben a szakiskolába járók arány másfél kal meghaladta az országos szintet. Fejér megye középfokú képzésének erőssége a szakiskolai képzés és a szakközépiskolai képzés. Az ország középfokú képzésben résztvevő tanulóinak 4,2%-a Fejér megyében jár iskolába. Azonban a szakiskolába az ország összes szakiskolai tanulónak 4,7%-a jár Fejér megyei iskolába, a szakközépiskolások 4,5%-a, szemben a Fejér-megyei gimnáziumokba járók a 3,4%-os arányával. Az egyes területi egységek belső iskolatípus szerkezetét tekintve a gimnáziumi tanulók aránya Székesfehérváron a legkisebb, 28,8%, az országos arány 7%-ponttal magasabb. 2

5 Itt jegyezzük meg, hogy e szinten nem törekszünk a tények értékelésére, mert nem tartjuk helyesnek azt a széles körben elterjedt szempontot, amely szerint a minél magasabb szintű képzésben résztvevő minél több tanuló lenne a z elérendő cél. Ehelyett úgy véljük, hogy a képzési teljesítményt elsősorban a munkaerőpiaci változásokhoz, igényekhez érdemes viszonyítani. Szakiskolai képzésben résztvevő tanulók aránya Székesfehérváron mindössze 20,2%, azonban a megye más településein működő iskolákkal együtt Fejér megyében a tanulók 24,5%-a járt szakiskolába, ami magasabb az országos átlagnál 2,3%-ponttal. Különböző iskolatípusba járó tanulók aránya, 2006/2007 Székesfehérvár Fejér Közép-Dunántúl Magyarország 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% gimnázium szakközépiskola szakiskola A szakiskolába járó tanulók aránya a vizsgált területi egységek közül Székesfehérváron a legmagasabb, a városban középfokú képzésben résztvevők több mint a fele, 51%-a szakközépiskolába jár. Ugyanez az arány Fejér megyében 46,3%. Az országos átlag még ettől is alacsonyabb, 42,8%. Középfokú intézményben tanulók, 2006/2007 Magyarország Közép-Dunántúl Fejér Székesfehérvár gimnázium szakközépiskola szakiskola Összesen

6 4

7 Középfokú intézményben tanulók számának aránya az egyes képzési típusokban, 2006/2007 Magyarország Közép-Dunántúl Fejér Székesfehérvár gimnázium 35,4 32,2 29,2 28,8 szakközépiskola 42,8 41,2 46,3 51,0 szakiskola 21,8 26,6 24,5 20,2 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 Középfokú képzésben résztvevő tanulók és a képzési típusok szerkezete Magyarország összesen, Fejér megye, Székesfehérvár, 2006/2007 Székesfehérvár Magyarország Jelmagyarázat Fejér megye Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola A középfokú képzésben résztvevő tanulók országosan 1990 óta mintegy 60 ezer fővel gyarapodott, a szakközépiskolák esetében a növekedés közel 75 ezer fő, közel ilyen mértékben nőtt a gimnáziumi képzésben résztvevők. A szakiskolai képzésben tanulók közel 100 ezer fővel kevesebb, mint 1990-ben volt. 5

8 Képzésben résztvevő tanulók a nappali rendszerű oktatásban Magyarország összesen Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Felsőoktatás / / / / / / / / /

9 Középfokú képzésben résztvevő tanulók a nappali rendszerű oktatásban Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Összesen Fejér megye Magyarország Fejér megye Magyarország Fejér megye Magyarország Fejér megye Magyarország 1990/ / / / / / / / / / Forrás: OM statisztika Fejér megyében középfokú képzésben résztvevő tanulók a nappali rendszerű oktatásban Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 1990/ / / / / / / / / 2007 Természetesen a tanulók képzési típusok közötti átrendeződését több tényező is befolyásolta. A demográfiai folyamatok kedvezőtlen alakulásán túl az egyik tényező a felsőoktatás kapuinak szélesre nyitása. A felsőoktatásba áramló fiatalok növekvő megkövetelte, az érettségit adó iskolák, feladat ellátási helyek számának, illetve az ott tanulók számának növelését. Ez a folyamat megfelelt a tanulók változó tanulási, illetve életstratégiáinak. A középfokú képzés tanuló szerkezetében végbemenő változásokat befolyásolta a tanköteles korhatár felemelése, továbbá az egyes képzési típusok átalakulása: A szakképesítés megszerzésének időtartama megnőtt Bővült az érettségihez, illetve a 4 középiskolai osztályhoz kötött szakmák 7

10 Az egyes képzési színek egymásra épülésével a képzési évfolyamok a szakközépiskolában és a szakiskolákban megnőtt (gyakran találkozunk 13-dik, sőt 15- dik évfolyammal is). Ennek következtében a tanulók átlagosan középiskolában töltött iskolaéveinek a is megnőtt. Fejér megyében középfokú képzésben 2006/2007-ben résztvevő tanulók átlagéletkora 16,4 év. A gimnáziumok esetében az átlagos életkor alacsonyabb, 15,6 év. Ez a 0-dik évfolyamok működtetésével, a 6, illetve 8 osztályos gimnáziumi képzések bevezetésével magyarázható. A szakiskolákban tanulók átlagéletkora a megyében 16,9 év, ez azt jelenti, hogy a szakiskolákban jellemző a 13-dik, 14-dik, illetve a 15-dik évfolyam is. A Fejér megyei szakközépiskolákban tanulók átlagéletkora a legmagasabb a középfokú képzésben résztvevők közül, 17,2 év. Az átlagtól közel egy évvel magasabb életkori átlag láttán ne feledkezzünk meg arról, hogy a középiskolák egy részében technikusi képzés folyik, amely további évfolyamok létét teszi szükségessé, továbbá a szakközépiskolák többsége érettségire épülő szakképzést is folytat, mely szintén a dik évfolyamokon történik Fejér megyében nappali tagozaton középiskolába járó tanulók korévenként és iskolatípusonként, 2006/ Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola éves 11 éves 12 éves 13 éves 14 éves 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves 19 éves 20 éves 21 éves 22 éves 23 éves 24 éves 25 éves 8

11 Fejér megyében nappali középiskolába járó tanulók korévenként és iskolatípusonként (2006/2007 tanév) (fő) Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Összesen 10 éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves Összesen Forrás: Közoktatási statisztika Fejér megyében nappali középiskolába járó tanulók évfolyamonként és iskolatípusonként (2006/2007 tanév) (fő) Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Összesen 5.évf évf évf évf évf évf évf évf évf évf évf Összesen Forrás: Közoktatási statisztika 9

12 Fejér megyében nappali középiskolába járó tanulók évfolyamonként és iskolatípusonként, 2006/2007 Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola évf 6.évf 7.évf 8.évf 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf 13.évf 14.évf 15.évf Gimnáziumi képzés Gimnáziumi képzés Fejér megyében 23 intézményben 33 feladat ellátási helyen történt a 2006/2007 tanévben. Az intézmények közül 12 települési önkormányzat, 4 megyei önkormányzat fenntartásában működik. Egyházi, alapítványi, vagy más szervezet fenntartásában működik 7 intézmény. A 33 feladat ellátási helyen 270 osztályteremben és 79 szaktanteremben tanulhatnak a tanulók. 28 feladat ellátási hely van felszerelve számítógéppel, 27-ben van internet hozzáférés, viszont csupán 18-ban van megfelelő tornaterem. A megye szakközépiskoláiban 577 pedagógus tanított a 2006/2007-es tanévben. A pedagógusok 91%-a valamilyen szaktantárgyat tanít, 9% vezető, vagy pedagógiai kiegészítő tevékenységeket végez. Gimnáziumi képzés keretében nappali képzésben, 2006/2007 tanévben 237 osztályba 6872 tanuló járt iskolába. További 1784 fő a felnőttképzés keretében vett rész gimnáziumi képzésben tanuló települési-, vagy megyei önkormányzati fenntartású intézményben tanult. 10

13 Gimnáziumi osztályok és tanulók évfolyamonként (2006/2007) 5.évf 6.évf 7.évf 8.évf 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf 13.évf Összesen Osztályok (fő) A gimnáziumi tanulók közül 422 tanuló lakik kollégiumban. A tanulók 94%-a Fejér megyei. Gimnáziumi tanulók életkor szerint (2006/2007) (fő) 10 éves 11 éves 12 éves 13 éves 14 éves 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves 19 éves 20 éves 21 éves Összesen Szakközépiskolai képzés Szakközépiskolai képzés Fejér megyében 37 intézményben 46 feladat ellátási helyen történt 2006/2007 tanévben. Az intézmények közül 18 települési önkormányzat, 5 megyei önkormányzat fenntartásában működik. Egyházi, alapítványi, vagy más szervezet fenntartásában működik 14 intézmény. A 46 feladat ellátási helyen 338 osztályteremben és 169 szaktanteremben tanulhatnak a tanulók. 43 feladat ellátási hely van felszerelve számítógéppel 41-ben van internet hozzáférés, viszont csupán 18-ban van megfelelő tornaterem. A megye szakközépiskoláiban 842 pedagógus tanított a 2006/2007-es tanévben. A pedagógusok 83%-a valamilyen szaktantárgyat tanít, 9% foglalkozik gyakorlati képzéssel, a többi pedagógiai kiegészítő tevékenységeket végez. Szakközépiskolai képzés keretében nappali képzésben, 2006/2007 tanévben 407 osztályba tanuló járt iskolába. További 2195 fő a felnőttképzés keretében vett rész szakközépiskolai képzésben tanuló települési-, vagy megyei önkormányzati fenntartású intézményben tanult. Szakközépiskolai osztályok és tanulók évfolyamonként (2006/2007) 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf 13.évf 14.évf 15.évf Összesen Osztályok (fő) A szakközépiskolai tanulók közül 1117 tanuló lakik kollégiumban. A veszélyeztetetett gyerekek 156 fő. A tanulók 89%-a Fejér megyei, Veszprém megyéből a tanulók 2,3%- 11

14 a jött, míg Tolna megyéből 2,2%-a, Bács-Kiskun megyéből 2,2%-a, a további több mint 4% az ország további 12 megyéjéből verbuválódott. Szakközépiskolai tanulók életkor szerint (2006/2007) (fő) 14 éves 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves 19 éves 20 éves 21 éves 22 éves 23 éves 24 éves 25 éves Összesen Szakiskolai képzés Fejér megyében 20 intézményben (+8 speciális szakiskola) 24 (+10 speciális szakiskolai) feladat ellátási helyen folyt szakiskolai képzés 2006/2007 tanévben. Az intézmények közül 9 valamelyik települési önkormányzat fenntartásában működik, négyet a megyei önkormányzat tart fenn, míg 11-nek alapítvány, egyház, magán személy, vagy más egyéb szervezet a fenntartója. A 24 feladat ellátási hely közül 23 van felszerelve számítógépekkel (speciális iskolák közül 8), 21-ben van internet hozzáférés, megfelelő tornaterem csupán 8 helyen van. A 24 feladat ellátási helyen 220 osztály-, és szaktanterem áll a tanulók rendelkezésére (a speciális iskolákban további 51). A Fejér megyei nem speciális szakiskolákban 435 pedagógus tanított 2006/2007-ben. A pedagógusok 60%-a szaktantárgyakat tanít, 30% szakmai gyakorlati oktatást végez, további 10% vezetői és más pedagógiai kiegészítő tevékenységet végez. A nappali képzés keretében 2006/2007 tanévben szakiskolai képzés keretében 241 osztályba 5749 tanuló járt iskolába. További 212 fő a felnőttképzés keretében vett rész szakiskolai képzésben tanuló települési-, vagy megyei önkormányzati fenntartású intézményben tanult. Szakiskolai osztályok és tanulók évfolyamonként (2006/2007) 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf 13.évf 14.évf 15.évf Összesen Osztályok (fő) A szakiskolai tanulók közül 486 kap kollégiumi ellátást. A veszélyeztetett gyerekek 160 fő. A szakiskolában tanulók 92,4%-a Fejér megyei, Tolna megyéből jött a tanulók 2,8%- 12

15 a, Bács-Kiskun megyéből 2,6%-a, a további több mint 2% az ország további 11 megyéjéből verbuválódott. Szakiskolai tanulók életkor szerint (2006/2007) (fő) 14 éves 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves 19 éves 20 éves 21 éves 22 éves 23 éves 24 éves 25 éves Összesen Szakképzés szerkezete A középiskolákban a tanuló létszám folyamatos emelkedést mutat. Ennek oka elsősorban az, hogy a szakképzésben tanulók képzési ideje meghosszabbodott a jogszabályi változások miatt. A középfokú képzésben résztvevők arányait vizsgálva megállapítható, hogy a szakközépiskolai tanulók csökkent, a gimnáziumi és szakiskolai tanulók növekedett. A szakképző iskolák széles szakmai kínálatot nyújtanak, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 21 szakmacsoportból mindössze háromban nem folyik képzés Fejér megyében. Az iskolarendszerű oktatásban évente szakmában nyílik lehetőség szakmai végzettség megszerzésére. 13

16 Szakközépiskolában és szakiskolában tanuló diákok szakmacsoportok szerint Fejér megyében (2006/2007) Szakiskola Szakközépiskola Szakmacsoport Egészségügy összesen 41 1, ,8 Szociális szolgáltatások összesen 0,0 29 0,8 Oktatás összesen 0,0 38 1,0 Művészet, közművelődés, kommunikáció összesen 0, ,0 Gépészet összesen , ,4 Elektrotechnika-elektronika összesen 145 4, ,0 Informatika (szoftver) összesen 69 2, ,8 Vegyipar összesen 10 0,3 22 0,6 Építészet összesen , ,0 Könnyűipar összesen 164 4,9 46 1,2 Faipar összesen 255 7,6 0,0 Nyomdaipar összesen 0,0 0,0 Közlekedés összesen 0, ,7 Környezetvédelem-vízgazdálkodás összesen 0,0 65 1,7 Közgazdaság összesen 0, ,7 Ügyvitel összesen 113 3, ,8 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció összesen 236 7, ,5 Vendéglátás-idegenforgalom összesen , ,6 Egyéb szolgáltatások összesen 231 6,9 75 2,0 Mezőgazdaság összesen 195 5,8 29 0,8 Élelmiszeripar összesen ,9 59 1,6 Összesen , ,0 Szakiskolában tanulók 22,2%-a vendéglátás, idegenforgalomi szakmát tanul. A gépészeti szakmacsoport szakmáiban a tanulók 12,1%-a képzi magát, további 11,4% építészeti szakmát tanul. Az építészeti szakmák, a kereskedelmi szakmák és a személyi szolgáltatási szakmák szintén népszerűek, a tanulók aránya e szakmákban 7-7%. Szakközépiskolában szakmai képzésben résztvevő tanulók 18,5%-a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció valamely szakmáját tanulja, 15,7% középfokú közgazdasági szakmára készül. Jelentős a vendéglátás, idegenforgalomi szakmát tanulók aránya, 8,6%. A gépészeti szakmacsoport szakmáiban a tanulók 8,4%-a képzi magát, további 9% a művészet, kommunikáció területén szeretne szakmát szerezni. Informatikát a tanulók 7,8%-a tanul. Az egészségügy szakmáit a tanulók 6,8% készül szerezni. Szakközépiskolában és szakiskolában végzettséggel kilépők Fejér megyében (2006/2007) 14

17 Szakiskola Szakközépiskola Szakmacsoport Egészségügy összesen 16 1,9 83 6,6 Szociális szolgáltatások összesen 0,0 9 0,7 Oktatás összesen 0,0 27 2,2 Művészet, közművelődés, kommunikáció összesen 0,0 50 4,0 Gépészet összesen , ,7 Elektrotechnika-elektronika összesen 17 2,0 63 5,0 Informatika (szoftver) összesen 33 3,8 70 5,6 Vegyipar összesen 2 0,2 2 0,2 Építészet összesen 64 7,4 66 5,3 Könnyűipar összesen 19 2,2 23 1,8 Faipar összesen 14 1,6 9 0,7 Nyomdaipar összesen 0,0 0,0 Közlekedés összesen 0,0 78 6,2 Környezetvédelem-vízgazdálkodás összesen 0,0 31 2,5 Közgazdaság összesen 0, ,8 Ügyvitel összesen 12 1,4 75 6,0 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció összesen , ,9 Vendéglátás-idegenforgalom összesen ,2 51 4,1 Egyéb szolgáltatások összesen 24 2,8 45 3,6 Mezőgazdaság összesen 89 10,3 10 0,8 Élelmiszeripar összesen 88 10,2 19 1,5 Összesen , ,0 A két képzési típus egyes szakmacsoportokban konkurenciát jelent egymásnak, a szakmacsoportban képzett létszám és a kibocsátás lét alapján. Ilyen szakmacsoport a gépészet, mely szakmacsoportban, mind szakközépiskolákban, mind szakiskolákban folyik képzés Fejér megyében. A szakiskolában 2006/2007-ben 407 fő tanult ebben a szakmacsoportban, a szakközépiskolában 314 fő. A gépészeti szakmacsoportban 2007-ben sikeresen végzettek a szakközépiskolákban volt a magasabb, 134 fő (az összes végzett 10,7%-a), míg a szakiskolai végzettséggel 122 tanuló (az összes végzettséggel kilépő 14,1%-a) végzett a szakmacsoport valamely szakmájában. A végzettek számát tekintve a kereskedelem-marketing területén szintén versenytárs a két képzési típus, szakiskolában 236 fő jár ebbe a szakmacsoportba, a végzettek 2007-ben 120 fő volt. A szakközépiskolába kereskedelem-marketing szakmacsoportba járó tanulók 694 fő volt, a szakmacsoport valamely szakmájában végzettek 275 fő volt ben. 15

18 Az informatikai szakmacsoportban a szakmák jellegéből adódóan (magasabb előképzettségi követelmény) kevesebb a szakiskolában tanulók, (69 fő) míg a szakközépiskolában a számuk 294 fő volt ben informatikai szakmacsoportba tartozó szakmával a szakiskolából 33 fő lépett ki, míg a szakközépiskolából ennek több mint a kétszerese, 70 fő Elektronika-elektrotechnikai szakmacsoportban a két iskola típusban közel azonos számban jártak tanulók, a szakiskolába 145 fő, a szakközépiskolába 150 fő. A 2007-ben végzettek számában azonban jelentősebb az eltérés a szakközépiskolák javára: a szakközépiskolából 63 fő került ki elektronika-elektrotechnikai szakmacsoport szakmáiból, ezzel szemben a szakiskolákból csupán 17 fő. Az építészeti szakmacsoport területén szintén verseny folyik a tanulókért a két iskola típus között. Szakiskolába ebben a szakmacsoportban 383 fő járt, szakközépiskolába pedig 227 fő. A 2007-ben a szakiskolában és szakközépiskolában közel azonos számban (64 fő és 66 fő) végeztek építészeti szakmával. A szakközépiskolában, egy-egy szakmacsoportban tanulók aránya és végzettséggel kikerülők aránya jelentősen eltér. Ennek oka, hogy a szakközépiskolából az érettségi megszerzése után vagy szakmai végzettség megszerzése nélkül továbbtanulnak a felsőoktatásban, vagy a képzettség megszerzése nélkül hagyják el az iskolarendszert. Ilyen szakmacsoportnak becsüljük az informatikát, az elektronika-elektrotechnikai szakmacsoportot, a közgazdasági szakmacsoportot és a vendéglátás, idegen forgalmat Fejér megyei képzési kibocsátás földrajzi koncentrációja 2005-ben Megvizsgáltuk Fejér megye képzési kibocsátását szerkezetét, külön jelezni kívántuk, hogy a szerkezet alakulásában a Székesfehérvári képző intézményeknek jelentős szerepe van.. Fejér megyében a középfokú iskolarendszerből 2005-ben 2387 fő lépett ki valamilyen szakmai végzettséggel. E létszám több mint 70%-a a székesfehérvári iskolákból került ki. 16

19 Fejér megye középfokú képzési kibocsátása 2005-ben 2387 fő Ebből Székesfehérvár A megyei középfokú képzési kibocsátás szerkezetére jellemző, hogy a végzettek, mintegy fele (48,9%) négy szakmacsoportban képződik, ezek a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, a vendéglátás-idegenforgalom, az építészet és az informatika (szoftver). Székesfehérváron szintén e négy szakmacsoport a legerősebb, együttes arányuk 45,6% volt. Mind a megye, mind Székesfehérvár középfokú kibocsátási szerkezetében a kereskedelemmarketing szakmacsoport képviseli a legnagyobb arányt: a megyében a középfokú végzettséggel kikerülők 14,4%-a (344 fő) ebbe a szakmacsoportba sorolható, Székesfehérváron az összes képzettséggel kilépők 12,7% ( 213 fő ). A megyében vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban végeztek a legtöbben (316 fő), az összes képzettséggel kilépő 13,2%-a, ebben a szakmacsoportban Székesfehérváron végzett 202 fő, arányuk a helyi kibocsátási szerkezetben 12,1%, itt azonban kibocsátási létszámban elmaradnak az informatikus szakmacsoportba tartozók mögött. A harmadik legnagyobb szakmacsoport a megyében, a képzettséggel kikerülők alapján az építészeti szakmacsoport 267 fővel, ez a megyei középfokú kibocsátás 11,2%-át jelenti. Ugyanakkor Székesfehérváron ennek a szakmacsoportnak kisebb a szerepe, a képzettséggel kilépőknek mindössze 8,7%-a rendelkezik építészeti szakmacsoportba sorolható szakmával. A megyében a negyedik legjelentősebb szakmacsoport, a kibocsátás alapján az informatika volt, 214 fő végzett, a képzettséggel kikerülők 10,1%-a. Ebből Székesfehérváron az informatikai szakmacsoportba tartozó szakmával kikerülők 204 fő, a második legnépesebb a szakmacsoportok között, az arányuk a kiterülők 12,2% volt. 17

20 A megyében a képzettséggel kikerülők további 9,7% a gépészeti szakmacsoport szakmái közül került ki, összesen231 fő. Ebből Székesfehérváron végzett 129 fő, Fehérvári kibocsátás 7,7%-a. Fejér megyében jelentős arányt képviselnek még a képzettséggel kikerülők között az egészségügyi és az egyéb (lakossági) szolgáltatások szakmacsoport alá tartózó szakmával kilépők is. A megyében egészségügyi végzettséggel 170 fő végzett, ebből 118 Székesfehérváron. A szakmacsoport szerepe a végzettek között 7,1% és 7% volt. Az egyéb szolgáltatásokba sorolható szakmával a megyében a végzettek 6,5% rendelkezett, e szakmák szerepe Székesfehérváron jelentősebb a végzettek között, 7,7%. 18

21 Középfokú képzésből képzetséggel kikerülők ágazatcsoportonként (2005-ben) Fejér megye Ebből Székesfehérvár Egészségügy 170 7, ,0 Szociális szolgáltatások 0 0,0 0,0 Oktatás (oktatás, pedagógia) 0 0,0 0,0 Művészet, közművelődés, kommunikáció 22 0,9 22 1,3 Gépészet 231 9, ,7 Elektrotechnika-elektronika 68 2,8 57 3,4 Informatika (szoftver) , ,2 Vegyipar (vegyipar, laborvizsgálatok) 10 0,4 10 0,6 Építészet , ,7 Könnyűipar 85 3,6 42 2,5 Faipar 122 5,1 88 5,3 Nyomdaipar 9 0,4 5 0,3 Közlekedés (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel) 84 3,5 84 5,0 Környezetvédelem-vízgazdálkodás 21 0,9 15 0,9 Közgazdaság 57 2,4 47 2,8 Ügyvitel 135 5, ,9 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció , ,7 Vendéglátás-idegenforgalom , ,1 Egyéb szolgáltatások 154 6, ,7 Mezőgazdaság 0 0,0 0,0 Élelmiszeripar 51 2,1 51 3,0 Összesen , ,0 19

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petőfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Asztalos 63 1 0 64 Fodrász 41 2 0 43 Kereskedelmi technikus 36 3 2 41 Kımőves 37 1 1 39 Szakács 36 3 0 39 ABC eladó 30 5 2 37 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 26 8 2 36 Szobafestı-mázoló és tapétázó

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felvételi eljárás Rendkívüli felvételi eljárás OM azonosító: Név: Cím: 3051 Soproni Szakképzési Centrum 9400 Sopron, Virágoskert utca 7 SZAKGIMNÁZIUM Feladatellátási hely megnevezése és elérhetősége Képzés kódja és megnevezése

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik!

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! Szakképzési törvény változása: - Szakképzési centrumok létrejötte (2015. július 1.) - Szegedi Szakképzési Centrum

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 200963 Atilla Király Gimnázium 8127 Aba, Kisfaludy utca 12/C 0 Atilla Király Gimnázium 8127 Aba, Kisfaludy utca 12/C gimnázium 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből;

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2009/2010. TANÉVBEN GIMNÁZIUMI

Részletesebben

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év Szakmai vizsga eredmények 2016 év Informatikai rendszergazda 9 érettségire épülő 6 2 1 0 0 4,56 Gépgyártástechnológiai technikus 16 érettségire épülő 0 6 5 4 1 Rehabilitációs nevelő, segítő 9 érettségire

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK!

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! PÁLYAVÁLASZTÁS 2016-2017. TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! Gyermekeik, tanítványaik minél hatékonyabb pályaválasztását, az alábbi szervezetek támogatják, segítik, egymással együttműködésben: Tolna

Részletesebben

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma:

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma: Sorszám: Évfolyam típusa szak megnevezése OKJ száma létszám számított tanulói létszám osztály létszáma Tagiskola Rendészet 23 23 ágazati 1. 1/9. A 35 Informatika 12 12 ágazati Egészségügy 22 23 ágazati

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Fejér megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Fejér megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Fejér megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/007 Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Telefonszám: 62/551-540, 62/558-480 Fax: 62/444-178,

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás adatai:

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás adatai: Kivonat a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2009. március 03-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. sz. melléklet a 22/2009. (III. 03.) sz. határozathoz A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA A Szolnoki Műszaki M Szakközép- és s Szakiskola diákjai, tantestülete és igazgatósága nevében szeretettel köszk szöntöm m a TIOP konferencia résztvevr sztvevőit!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására

M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására M E G Á L L A P O D Á S fejlesztési támogatás nyújtására (PANNON Szakképzés Szervezési Társulás és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) A szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink 2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink Egri SZC Bornemissza Gergely Eger, 3300 Kertész utca 128. E-mail: bginfo@bgeger.hu Tel.: +36 36 312 166 Honlap: http://www.bgeger.hu/ szakgimn

Részletesebben

Betöltetlen férőhelyek Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35.

Betöltetlen férőhelyek Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. 031214 Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola 4100 Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. 031214 003 Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakmai vizsgák 20. május-június Szakmacsoportok és szakmák Építészet Kőműves Kályhás Ács, állványozó Burkoló Festő, mázoló és tapétázó Faipar Bútorasztalos

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat!

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat! KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 3. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 26. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bercsényi Miklós

Részletesebben

A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk!

A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk! Nálunk versenyképes szakmád és érettségid is lehet mindössze öt év alatt! A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk! A szakmai tudás mellett élményekkel, gazdag programokkal, külföldi

Részletesebben

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése 2016. november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH I. Szervezeti átalakítás szervezeti működés finomhangolása II. Változó képzési

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27. Röviditések: = ővárosi Önkormányzat K = Kerületi Önkörmányzat = lapítványi, magán E = Egyházi fenntartású I = Intézményi fenntartású BEISKOLÁZÁSI IROD - ÜRES ÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013.

MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013. MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013. TANÉVBEN A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja korábbi

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Az SZSZBTISZK létrejötte

Az SZSZBTISZK létrejötte Az SZSZBTISZK létrejötte Törvényi változások A szakképzés minőségének javítása érdekében létrejön a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzésszervezési Önkormányzati Társulási (Tiszk 6 fenntartó 12 intézménye)

Részletesebben

16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. ALAPÍTÓ OKIRAT

16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. A 35/2005. (IV. 21.) MÖK határozat 1. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. -ában

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

1 / 19 2013.06.28. 12:29

1 / 19 2013.06.28. 12:29 1 / 19 2013.06.28. 12:29 Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028390... melléklet

Részletesebben

Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola ôs Kollôgium szakmai alapdokumentuma

Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola ôs Kollôgium szakmai alapdokumentuma V.8.44. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tankerület megnevezése: KLIK Miskolci Tankerülete OM azonosító: 0931 Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2.1. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8200 Veszprém, Kossuth u. 10.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2.1. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. Az 51/2006. (VI. 15) MÖK határozat 1. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. -ában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. -ában foglaltak és a

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód Gépészet szakközépiskola - 10 kód 4 évfolyamos; szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó),

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2017/2018. tanévre. Fejér megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2017/2018. tanévre. Fejér megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2017/2018. tanévre Fejér megye Segítség a jegyzék használatához A jegyzék a középfokú iskolák által a 2016/2017. tanévben

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

Munkaerő-piaci konferencia

Munkaerő-piaci konferencia 2016. DECEMBER 05-09. Munkaerő-piaci konferencia Szekszárd, 2016. december 06. Az intézmény bemutatása Az intézmény megnevezése: Szekszárdi Szakképzési Centrum Székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szakmai

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 2474 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 0 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 11 12 13 14 15 16 a(z) német nyelv; felvétel a tanulmányi

Részletesebben

Ösztöndíj a szakiskolásoknak

Ösztöndíj a szakiskolásoknak 2010 április 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Februártól a hiányszakmákat tanuló szakiskolai tanulók havi 10.000 Ft ösztöndíjat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 13. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

Tájékoztató. tanulók középiskolai beiskolázás előtti, választott szakmára szóló egészségi alkalmasságáról. Tisztelt Szülők, Tanulók!

Tájékoztató. tanulók középiskolai beiskolázás előtti, választott szakmára szóló egészségi alkalmasságáról. Tisztelt Szülők, Tanulók! Tájékoztató tanulók középiskolai beiskolázás előtti, választott szakmára szóló egészségi alkalmasságáról Tisztelt Szülők, Tanulók! Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani a szakközépiskolába,

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27. Röviditések: = ővárosi Önkormányzat K = Kerületi Önkörmányzat = lapítványi, magán E = Egyházi fenntartású I = Intézményi fenntartású BEISKOLÁZÁSI IROD - ÜRES ÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TERV 2001-2006 SZAKKÖZÉPISKOLA. 8. osztály utáni általános műveltséget megalapozó képzés (képzési idő: 4 év) Szakmacsoport

BEISKOLÁZÁSI TERV 2001-2006 SZAKKÖZÉPISKOLA. 8. osztály utáni általános műveltséget megalapozó képzés (képzési idő: 4 év) Szakmacsoport 22. számú melléklet 1. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola 3881 Abaújszántó, Kassai út 11-13. SZAKKÖZÉPISKOLA 8. osztály utáni általános műveltséget megalapozó képzés (képzési idő: 4 év) Szakmacsoport

Részletesebben

Továbbtanulási statisztikák

Továbbtanulási statisztikák Továbbtanulási statisztikák 2008-2016 megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010 2010/2011. Átlag % % % % % % % % Gimnázium 30 39 29 39 38 34 29 38 34 Szakközépiskola 58 51 49 54 38 42 48 35 47 Szakiskola

Részletesebben

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő PÁLYAVÁLASZTÁS, TOVÁBBTANULÁS P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő Az intézmény adatai: Intézményi OM azonosító: 203035 Cím: Eger, Kertész utca 128. Telefon: 06/36-312-166 Web: www.bgeger.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 678/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Dobó István Gimnázium Alapító Okiratának módosítását 2012. december 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

orvos - és egészségtudomány Szociális szolgáltatások társadalomtudomány Oktatás (oktatás, pedagógia) pedagógusképzés

orvos - és egészségtudomány Szociális szolgáltatások társadalomtudomány Oktatás (oktatás, pedagógia) pedagógusképzés OKJ Szakmacsoport OKJszám OKJ megnevezés Képzési terület 55 720 01 képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 55 720 02 orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus 55 5015 01 szülésznő 54 5012 01

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz Jászapáti Az iskola neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium Címe: 5130 Jászapáti, Vasút u.2 Telefon/fax: 57/540-960, 57/540-260 E-mail: mlgszmail@gmail.com

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓAN Bevezető gondolatok Vas megye 8. osztályos tanulóinak

Részletesebben

Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM

Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM Ssz. OKJ Szakma megnevezése Régiók 1. 31 7862 01 ABC Eladó ÉM KM ÉA ND DD 2. 33 5216 01 Ács-állványozó ÉM KM ÉA 3. 33 5262 01 Asztalos ÉM KM

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2017/2018. tanévre. Jász-Nagykun-Szolnok megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2017/2018. tanévre. Jász-Nagykun-Szolnok megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2017/2018. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye Segítség a jegyzék használatához A jegyzék a középfokú iskolák által a 2016/2017.

Részletesebben

A Bemeneti mérés eredményeinek összegzése

A Bemeneti mérés eredményeinek összegzése A Bemeneti mérés eredményeinek összegzése A mérés értékelési folyamatban 8 partneriskolánk 975 tanulója vett részt. Iskolák Létszám Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 107 Beregszászi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Középfokú oktatási intézmények 008/009. évi beiskolázási terve. sz. melléklet 9. évfolyam Szakképző évfolyam Intézmény neve kilépő osztály belépő osztály ialitás, szakmai orientáció képzés típusa képzési

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata Tisztelt Érdeklődő! A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata az iskolarendszeren kívüli, ún. tanfolyami képzéseit tartalmazza, amelyek

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA Az Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78. OM azonosító: 035497 www.adu-iskola.hu www.facebook.com/aduiskola iskola@adu-iskola.hu Telefonszám: 276-0512

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005 Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/005 Cím: 6723 Szeged, Gyík u. 3. Telefonszám: 62/547-014 Fax: 62/547-017 E-mail: - Honlap:

Részletesebben

Elektronikus melléklet

Elektronikus melléklet Elektronikus melléklet XXIx. Évfolyam 2013 Bacsa-Bán Anetta Oktatási igények és lehetóségek a Pentele-híd térségében Szakképzési Szemle Vocational training review Rundschau der berufsbildung 1 Bacsa-Bán

Részletesebben