Közgyûlés a Zalavíz ZRT-nél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgyûlés a Zalavíz ZRT-nél"

Átírás

1 Megjelenik példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Közgyûlés a Zalavíz ZRT-nél A Zalavíz Zrt. május 26-án, a részvényesek 89,21 százalékos részvételi aránya mellett tartotta meg évi rendes közgyûlését, amelynek fontosabb napirendi pontjai a Társaság 2010 évi üzleti beszámolója, a 2011 évi üzleti terve, valamint új vezérigazgató megválasztása voltak. fennállásának 50 éves évfordulóján mûködésének legjobb évét zárta a víziközmû szolgáltató. Az elmúlt évi eredményeit az elnyert díjak is mutatják: 2010-ben a Zalavíz Zrt. megkapta az Üzleti Etikai Díjat, amely egy nívós országos elismerés. Fejlesztési tevé- A szolgáltatónál tavaly több mint 5 millió köbméter vizet értékesítettek, míg 4,3 millió köbméter szennyvizet tisztítottak meg. Az ivóvíz értékesítés, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás közel 100 ezer köbméterrel haladta meg a 2009-es szintet. A Zalavíz Zrt-nél A Tartalomból Beszámoló az évi rendes közgyûlésrõl 1-2. Bemutatjuk Nagy András vezérigazgatót 2-3. A VKDSZ Szennyvíz Tagozatának látogatása a szennyvíztelepen 4. Víziközmû Konferencia Sopronban 5. Hátralékkezelés a Zalavíz Zrt.-nél 6 7. A víziközmû vagyon felújítási és rekonstrukciós munkái 8-9. Guinness rekordkísérlet 10. Az Év Dolgozói 10. Díjazott tanulóink a Parlamentben 11. Zöld-Sarok 12. A Zalavíz Zrt es teljesítménye megelégedésre ad okot - mondta a napirendek elfogadását követõen a levezetõ elnök, dr. Burján Richárd elnök-vezérigazgató, hiszen kenységének köszönhetõen Zalaegerszeg városa a társaságnak ítélte az általa alapított Innovációs Díjat. Az eredményekért a társaság munkavállalóit is köszönet illeti meg. ben átlagosan 275 fõ dolgozott 139 fõ az ivóvíz szolgáltatásban és 107 fõ a csatornaszolgáltatásban, ezzel a létszámmal 124 településen végeznek vízszolgáltatást és 78 településen szennyvízelvezetést és -tisztítást. Az elmúlt évben a víziközmû vagyon és mûködtetõ eszközök fejlesztésére, valamint karbantartásra megközelítõen egymilliárd forintot költöttek. A társaság 2010 évi üzleti tervének teljesítését és a beszámolókat, jelentéseket a közgyûlés egyhangúan elfogadta. Mit várhatunk ben? folytatás a 2. oldalon

2 2 Közgyûlés a Zalavíz ZRT-nél folytatás az 1. oldalról A jövõben jelentõs változások lesznek az ágazatban, amelyek befolyásolják a víziközmû szolgáltatók gazdasági helyzetét, mint például az állami támogatások mértékének bizonytalansága. Enyhe emelkedéssel számolnak mind a vízmind a csatornaszolgáltatás terén, azonban az árbevétel várhatóan alattamarad a 2010 évinek, mivel 2010-ben jelentõs öszszeg folyt be a szennyvíztelep fejlesztése kapcsán végzett munkákért. A vezérigazgató elmondta, hogy öt évvel ezelõtt a Zalavízép Kft-vel együtt 320 fõ volt a társaság munkavállalóinak a száma, ami 2011-ben várhatóan 280 fõ körül alakul. Folytatódnak a fejlesztések is, a zalaegerszegi szennyvíztelepen a zöld energia beruházások mintegy 160 millió forintból valósulnak meg. Dr. Burján Richárd elnök-vezérigazgató a márciusi közgyûlésen jelezte, hogy május 31-én vezérigazgatói megbízatása lejár és szerzõdését nem kívánja meghosszabbítani. Ezzel csak a munkaszervezet irányításáról mond le, hiszen januárban a Zalavíz Zrt. elnökeként a következõ öt évre is megkapta a tulajdonosok bizalmát. Zalaegerszeg városa 78,8 százalékos részvénytulajdonával a társaság legnagyobb tulajdonosaként Nagy Andrást, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõjét jelölte a szolgáltató vezérigazgatójaként. Gyutai Csaba polgármester levelében egyúttal méltatta a Zalavíz Zrt-nek a város fejlõdésében betöltött jelentõs szerepét, és a fõ tulajdonos a megye kiemelkedõ köztulajdonban lévõ cég leköszönõ vezérigazgatójának gratulált eddigi munkájához. A következõ öt évben a Zalavíz Zrt. vezérigazgatói posztját Nagy András tölti be, miután a közgyûlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta kinevezését. Az új vezérigazgató gratulált a Zalavíz Zrt. menedzsmentéjnek és dr. Burján Richárdnak. Elmondta, a város azzal bízta meg, hogy a megkezdett úton vezesse tovább a társaságot, amiben elnökként dr. Burján Richárd továbbra is jelentõs szerepet tölt be, a munkakapcsolat a jövõben is szoros lesz. Doszpoth Attila, Zalaegerszeg város alpolgármestere felszólalásában méltatta a Zalavíz Zrt. elmúlt éveinek teljesítményeit és példaértékûnek tartja a többi önkormányzati cég számára. Gratulált és jó munkát kívánt Nagy András vezérigazgatónak és dr. Burján Richárd elnöknek. Bemutatjuk Nagy Andrást a Zalavíz Zrt. vezérigazgatóját június elsejével vezetõváltás történt cégünknél, ez alkalomból bemutatjuk az új vezérigazgatót, Nagy Andrást aki röviddel kinevezése után - bár még folyamatban van a vezetõi integráció és személyi tájékozódás - az elsõ benyomások alapján részlegesen megosztotta velünk vezetõi elképzeléseit. - Nem ismeretlen számomra a Társaság eddigi tevékenysége, szolgáltatása és elért eredményei - kezdte a beszélgetést a cég új vezérigazgatója - Ugyanazon az úton szeretném tovább vezetni a céget, amelyik eredményes volt az elmúlt idõszakban. Teljesítményorientált, magas színvonalon szolgáltató cégmûködés biztosítását tartom fõ feladatomnak. Igyekszem rövid idõn belül megismerni a szolgáltatás és a mûködés fõ folyamatait, amit nemcsak az íróasztal mellõl, hanem személyes tapasztalatszerzéssel, a cég egyes területeire ellátogatva kívánok megvalósítani. Nyár végére meghatározhatjuk a stratégiai irányok mentén a szükséges operatív lépéseket. Célom, hogy a Zalavíz Zrt. szolgáltatási színvonala országosan is példaértékû legyen. Jelentõs változások várhatók a magyar víziközmû szolgáltatás területén, amelyeknek aktív részesei kell, hogy legyünk. Izgalmas idõszakot élünk, hiszen várhatóan õsszel elfogadja a Parlament a víziközmû törvényt, amely sok feladatot ró ránk. folytatás a 3. oldalon

3 3 folytatás a 2. oldalról pészmérnökként végeztem Pécsett. Szerettem ezt a szakterületet, amit talán az is bizonyít, hogy diplomamunkámat országos elismeréssel jutalmazták. Munka mellett késõbb pénzügyi és számviteli, majd felsõfokú külkereskedelmi szakképesítést is szereztem. Három mûszakban rendszer bevezetésének kidolgozására. Ekkor már osztályvezetõként az alkatrészgyártásért voltam felelõs. tett Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõi állását. Gyorsan kell átállnunk a törvényben foglaltak alkalmazására. Úgy kell kiaknáznunk a törvény által adott lehetõségeket, hogy azok pozitív változásokat idézzenek elõ Társaságunknál. - Egy vállalat megismerése, az itt végzett munka feltérképezése idõigényes feladat. Emellett a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõjeként is dolgozik még. Mennyi ideje jut a családjára, kikapcsolódásra? - A családom központi szerepet játszik az életemben. Két gyermek büszke édesapja vagyok, fiam 23, kislányom 6,5 éves. Úgy gondolom, értük érdemes dolgozni, számomra õk jelentik a biztos hátteret. A szabadidõm elsõsorban a családomé. Nagyra értékelem az emberi kapcsolatokat, a barátaimmal való személyes találkozásokat. Szívesen utazom, és külföldön is számos barátságot ápolok. - Mindig Zalaegerszegen dolgozott? kezdtem a Tungsram nagykanizsai üveggyárában, ahonnan a családalapítás visszahozott Zalaegerszegre. Itt ugyancsak a Tungsramnál kemencetechnikai fejlesztõmérnök-ként, elsõsorban terve-zéssel foglalkoztam. A kereskedelmi bankok magyarországi megjelenése hozta életem egyik fordulópontját, ugyanis felkérést kaptam egyik bank deviza üzletágának vezetésére, amelyre az osztrák képzési struktúra keretein belül szereztem szakmai ismereteket. A banki szférában csoportvezetõtõl a zalaegerszegi fiók vezetéséig bejártam a ranglétrát, majd a '90-es évek végétõl Budapesten pénzügyi irányítási és ellenõrzési folyamatokat láttam el óta vezettem a Városgazdálkodási Kft-t, amelynek legutóbbi eredményeképpen sor került a Parkológazda Kft-vel történt fúziójára. - Valóban sokoldalú tapasztalatokat szerzett pályafutása során - Talán a nyugtalan, kíváncsi természetemnek köszönhetõ, hogy ennyi területen dolgoztam. Életem során mindig a kihívások, a feladatok vonzottak. Szeretek alkotni, megvalósítani az elképzeléseimet. Nagyra tartom a csoportmunkát, az alaposságot és a kreativitást. Ezt várom el a munkatársaimtól is. Minden elismerésem azoké a kollégáké, akik szaktudásukkal és munkájukkal elérték a Zalavíz Zrt. eddigi sikereit, amelyekhez a jövõben magam is hozzá kívánok járulni. Büszke vagyok, hogy tagja lehetek ennek a nagyszerû csapatnak. - Tõsgyökeres zalaegerszegi vagyok, de a kitûzött céljaim és az elvégzendõ feladatok idõnként más városokhoz kötõdtek. Szilikát és vegyipari gé- A '80-as évek második felében, amikor hazánkban is teret nyertek a minõségbiztosítási rendszerek, felkértek az ISO 9500 minõségbiztosítási Egy családi tragédia kapcsán költöztünk vissza Zalaegerszegre, ahol megpályáztam az önkormányzat által meghirde-

4 4 A VKDSZ Szennyvíz Tagozata látogatta meg a szennyvíztelepet A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezetének (VKDSZ) Szennyvíz Tagozata járt a Zalavíz Zrt szennyvíztelepén május 31-én. A Tagozat minden negyedévben ellátogat egy vízmû szennyvíztelepére, melynek az alkalmazott technológiák megismerése mellett a munkakapcsolatok ápolása a célja. A zalaegerszegi szennyvíztelepen 10 órakor Süle Gábor, az Üzemi Tanács elnöke köszöntötte a megérkezett vendégeket, köztük Halasy Károlyt, a VKDSZ elnökét. A szakmai program keretén belül Böcskey Zsolt fõmérnök bemutatta a Zalavíz ZRT-t, majd Delacasse László szennyvíztelep-vezetõ tartott elõadást a szennyvíz-telepen végbement fejlesztésekrõl, a szennyvíztisztítás során alkalmazott technológiákról. Az elõadások után a szakemberek két csoportra bontva bejárták a szennyvíztelepet, ahol közelebbrõl szemügyre vették a Zalavíz által mûködtetett berendezéseket, valamint megtekintették a laboratóriumot is. A programot közös ebéd zárta az Oktatási Központban, ahol kötetlenebb stílusban folytatódott a diskurzus a résztvevõk között.

5 5 XV. MAVÍZ Konferencia, Sopron Tizenötödik alkalommal rendezték meg az Országos Víziközmû Konferenciát június között Sopronban. A rendezvény 550 résztvevõje 72 szakmai elõadás közül választhatott. A konferenciáról - amelyen a Zalavíz Zrt. is képviseltette magát - Kiss Melinda megbízott gazdasági igazgatóval beszélgettünk. - Április eleje óta dolgozik megbízott gazdasági igazgatóként Hogyan tetszik az új feladatkör? - Nagy kihívásnak tartom ezt a munkát. Rengeteg munkahelyi teendõvel és egyéb elfoglaltsággal jár, de igyekszem megfelelni az elvárásoknak, amelyhez kollégáimtól minden támogatást megkapok. - Ez volt az elsõ konferencia, amelyen cégvezetõként vett részt. Milyenek voltak az elsõ benyomásai? - Az elmúlt idõszakban a munkámból kifolyólag más vízmûveknél dolgozókkal is kapcsolatba kerültem telefonon, illetve -en keresztül, ezért már vártam, hogy személyesen is megismerkedhessek velük. Emellett az elõadások témái is felkeltették az érdeklõdésemet, ráadásul szívesen utaztam Sopronba, ugyanis itt nõttem fel és szüleim ma is ott élnek. - Hogyan zajlott a konferencia? - A konferencia a Hotel Fagus-ban volt, a Zalavízes csapatunkat a Hotel Lõvérben szállásolták el, amely pár perc sétára volt csak a Fagustól. A két nap alatt szinte folyamatosan elõadások voltak, ezek közül azokat hallgattam meg, amelyek érdekesnek és hasznosnak ígérkeztek. Csütörtök este volt a Magyar Víziközmû Szövetség ünnepsége, ahol okleveleket adtak át, valamint a Mavíz Focikupa gyõztes Kiss Melinda csapatai vették át díjaikat. A Zalavízes csapatból az elmúlt évektõl eltérõen idén senki nem tartott elõadást. Csütörtök este közösen vacsoráztunk a kollégákkal, ezt követõen kötetlen beszélgetés volt a vállalatról, valamint személyes céljainkról. - Milyen elõadásokon vett részt? - A konferencián az elõadások négy szekcióra voltak osztva: az ivóvíz; a szennyvíz; a mûszaki- és informatikai; és a gazdálkodás-, pénzügy-, értékesítés témakörök szerint. Két kolléganõmmel, Novákné Téglás Katával és Márton Tündével közösen vettünk részt az utóbbi szekció elõadásain. Elektronikus szolgáltatással, bûnmegelõzéssel, közmû vagyonértékeléssel és vízi közmûrendszerek rekonstrukciós tervezésével kapcsolatos elõadásokat hallgattunk. Engem legjobban az elektronikus számlakibocsátás érdekelt, a jövõben ezt szeretnénk bevezetni a Zalavíz Zrt.-nél. A Szegedi Vízmû gazdasági igazgatója osztotta meg tapasztalatait a témával kapcsolatban. Emellett az elektronikus ügyfélszolgálatról, és a mobiltelefon segítségével történõ mérõóra-állás bejelentésrõl szóló elõadás keltette fel az érdeklõdésemet. - Milyennek ítéli meg összességében a konferenciát? - Az elõadások hasznosak voltak, jó hangulatban telt el ez a két nap. Az elõadások közti szünetekben igyekeztem minél több emberrel megismerkedni és ápolni a kapcsolatokat. A konferencián találkozhattam és személyesen megismerkedhettem más vízmûvek gazdasági szakembereivel. Ebben segítségemre voltak kollégáim, akik kapcsolataikat kihasználva igyekeztek bemutatni az õ ismerõseiknek.

6 6 Hátralékkezelés a Zalavíz Zrt-nél A Zalavíz Zrt.-nél a kintlévõségek összege a 2000-es évek elejére öltött olyan mértéket, ami alapján a vezetés úgy döntött, hogy ezeket már kezelni kell. A hátralékkezelés az elsõ idõkben két szervezeti egységet érintett, az adminisztrációs feladatokat a pénzügy látta el, míg a fizikai szûkítéseket a helyi gépkezelõk végezték. A jelenlegi helyzetrõl N. Téglás Katát, az értékesítési osztály vezetõjét kérdeztük. - Az értékesítési osztály létrejöttével, szeptembertõl került egy kézbe a kintlévõségek behajtása. A feladatot jelenleg egy hátralékkezelési fõelõadó, egy hátralékkezelési elõadó és két szûkítõ végzi. A hátralékkezelési fõelõadó feladata, hogy a szûkítõk és a front-office munkáját koordinálja, ezen kívül a jogászokkal és a végrehajtókkal is õ tartja a kapcsolatot. A hátralékkezelési elõadó feladata a hátralékkezelési ügyfélszolgálat ellátása, a fizetési felszólítók küldése és a részlefizetési megállapodások megkötése. A szûkítõk feladata pedig a szolgáltatás korlátozása. - Tekintsük át lépésrõl-lépésre, hogyan zajlik a hátralékkezelés? - Minden olyan fogyasztónk fizetési felszólítást kap, akinek a tartozása meghaladja a harmincötezer forintot. Amennyiben a megadott határidõre nem rendezi a tartozást, ügyvédi levelet küldünk, melynek a költségét a fogyasztóra terheljük. Ezt követõen értesítjük az ÁNTSZ-t a várható korlátozásról, és az ügyvédi felszólítást követõen a kollégák korlátozzák idõben vagy mennyiségben a szolgáltatást. - Mit jelent az idõben és mennyiségben való korlátozás? - Lakossági fogyasztónál egy szûkítõt építünk be, ezzel mennyiségileg korlátozzuk a vízfogyasztást. Társasházi ingatlanok és közületek esetében beszélhetünk idõbeli korlátozásról is, ami azt jelenti, hogy kollégáink bizonyos idõközönként lezárják a vizet. - Mi történik, ha a fogyasztás korlátozása után sem fizeti ki tartozását a fogyasztó? - Amennyiben a korlátozást követõen sem rendezi a tartozást az adós, fizetési meghagyást nyújtunk be ellene. Ennek a költségeit is a fogyasztóra terheljük. Amennyiben nem kifogásolja meg a fogyasztó a fizetési meghagyást, akkor az 15 napon belül jogerõssé válik, ami azt jelenti, hogy végrehajtható. Amennyiben kifogással él a fogyasztó, akkor a fizetési meghagyás peres üggyé alakul. Ekkor bírósági tárgyalásra kerül sor, ahol a bíróság állapítja meg a követelés jogosságát, és rendelkezik a végrehajtásról. Ha a jogerõs fizetési meghagyást követõen sem fizet az ügyfél, akkor végrehajtóhoz kerül az ügy, természetesen ennek is minden költségét a fogyasztóra terheljük. - Milyen jövedelmekre, ingóságokra, vagy ingatlanokra terjedhet ki a végrehajtás? - Amennyiben az adós bármilyen jövedelemmel bír, a végrehajtó letilthatja annak maximum a 30%-át. Ha nincs jövedelme, akkor a vagyontárgyait leltározza fel, és ha a végrehajtást kérõ (jelen esetben a Zalavíz Zrt.) igényt tart rá, akkor elárverezi. A leggyakoribb ilyen eljárás a személygépkocsi lefoglalása. Amennyiben ez megtörténik, a személygépkocsit kivonják a forgalomból. A legvégsõ állomás az, amikor az ingatlanra jegyeznek be végrehajtási jogot. Ez azt jelenti, hogy csak a tudtunkkal értékesíthetõ az ingatlan, és a hozzájárulásunk szükséges az eladáshoz. - Mi az eljárás menete, ha az adós meghalt, vagy elköltözött? - Természetesen találkozunk olyannal is, amikor a posta visszahozza a fizetési felszólítót, meghalt vagy elköltözött jelzéssel. Ilyen esetben a hálózatellenõrök felkeresik az adott fogyasztási helyet. folytatás a 7. oldalon

7 7 folytatás a 6. oldalról Amennyiben lakatlannak tûnik az ingatlan, akkor leszerelik a vízmérõt, amennyiben lakott, akkor hagynak ott egy értesítõt az átjelentési kötelezettségrõl. Ha ez nem jár sikerrel, akkor a Belügyminisztérium adatbázisból vagy Képeink a szûkítõ beszerelését örökítették meg a földhivatali rendszerbõl gyûjtjük ki az adatokat, melynek költségét a fogyasztóra terheljük. Fontos tudni azt is, hogy ezek az adósságok öröklõdnek, tehát az örö-kösökön behajthatók. Ezen kívül a régi és az új tulajdonos egyetemlegesen felel a vízdíj tartozásért, tehát mindkettõn behajtható, ha a tulajdonosváltozást követõ 30 napon belül nem jelentették át a mérõt. - Mi történik, ha az adós fizetne, de nincs elég fedezete a tartozás kiegyenlítésére? - Természetesen fizetési könnyítést is kérhetnek a fogyasztók. A Zalavíz Zrt. által adható fizetési könnyítés a részletfizetés, melynek szigorú feltételei vannak. Ha a fogyasztónak nincs korábbi tartozása, akkor egy nagyobb öszszegû elszámoló számlára adható részletfizetés. Ha egy fogyasztónak régebbi tartozása van, akkor a tartozás 50%- ának befizetése és az önkormányzat által kiadott, szociális helyezet igazolása mellett adható részletfizetés. Nem adható azonban olyan fogyasztónak, akinek már érvényben van részletfizetési megállapodása, vagy ha a korábbi részletfizetést nem tartotta. Amennyiben a fogyasztó nem tartja be a megállapodást, korlátozzuk szolgáltatását. A szolgáltató által adott könnyítések mellett az illetékes önkormányzat is adhat különbözõ jogcímeken támogatást, melyek önkormányzatonként eltérõk lehetnek. Errõl a helyi önkormányzat ad felvilágosítást. Az osztályvezetõ még hozzátette, hogy a folyamat javítása érdekében szívesen veszik az önkormányzatok észrevételeit, esetleges együttmûködési javaslatait, illetve, ha megosztják, hogy az illetékességi területükön élõ rászorulókat milyen módon tudják segíteni. Nagy sikere volt a friss víznek A Zalavíz Zrt.a Katasztrófavédelemmel és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzatával egyeztetve, a nyári hõségriadó alatt friss ivóvizet kínált a járókelõknek. A rekkenõ hõségben nagy sikert aratott a kezdeményezés. A dupla falú lajtban akár fél napig is kellemesen hûvös marad az ivóvíz, amibõl a júliusi nagyvásár idején például egy óra alatt közel 100 liter fogyott.

8 8 A víziközmû vagyon felújítási és rekonstrukciós munkáinak folyamata Ennek a tájékoztató írásnak az a célja, hogy segítse, közelebb vigye a tulajdonos önkormányzatok szakembereinek, a szolgáltató Zalavíz Zrt. munkatársainak a víziközmû vagyonon végzett, végzendõ felújítási és rekonstrukciós munkáival kapcsolatos gondolkodásmódját, ezzel segítve ezeknek a folyamatoknak a pontosabb, gördülékenyebb ügyintézését. Jelenleg is fennálló probléma, hogy a tulajdonosok nem, vagy csak nagyon kis esetszámban végeztetik el az elõre tervezhetõ munkákat, holott ezek a rendszerek szinten tartásához elengedhetetlenek. Elõször is szükséges tisztázni néhány alapfogalmat, mindenki számára közérthetõen. Felújítás egyszerûen: adott víziközmû elemen végzett olyan helyreállítási munka, aminek eredményeképpen az eszköz eredeti állaga (mûködõképessége, kapacitása, teljesítõképessége) helyreáll, olyan fõ alkotóelemének cseréjével, javításával, amely nélkül az eszköz mûködésképtelen (pl.: szivatytyú felújítása leégett motor miatt). Rekonstrukció egyszerûen: a víziközmûvön végzett olyan, felújításnak minõsülõ munka, amelynek során az eszköz eredeti formájában történõ helyreállításon túl az eszköz kapacitása, funkciója, az ellátható feladatok köre bõvül. (pl.: vezetékcsere). Víziközmû vagyon egyszerûen: az ivóvízellátó rendszer összessége, amely magában foglalja a kitermelõ kutaktól a vízmérõkig terjedõ létesítmények összességét, ugyanezen elvek alapján beszélünk a szennyvízelvezetõ és tisztító rendszerekrõl is. A Zalavíz Zrt. az ellátási területén, Üzemeltetési Szerzõdés vagy Vagyonkezelési Szerzõdés alapján üzemelteti a víziközmûvek összességét. Az elvégzett szolgáltatás díját a vízdíjban szedi be. A díjban szedi be a használati díjat (HD) is, amely forrását jelenti a közmûvagyon felújításának, rekonstrukciójának. Ezt a forrást a Zalavíz Zrt. szedi be a vízdíjakon keresztül a fogyasztóktól és adja át az önkormányzatoknak számla ellenében, a szolgáltatott vízmennyiséggel arányosan. Ebbõl a forrásból kell az önkormányzatoknak a felújítási és rekonstrukciós munkákat finanszíroznia. Az önkormányzatok egy része ebbõl önállóan gazdálkodik, illetve vannak, akik csatlakoztak az úgynevezett Egyesített Közös Pénzügyi Alaphoz (EKPA), amely a HD kezelésére szolgál. Az ide csatlakozó önkormányzatok használati díjukat az EKPA-ba utalják, amelyet innen használ fel a szolgáltató az önkormányzat döntése szerint. A vagyonkezelési szerzõdés alapján mûködtetett mûveknél keletkezõ források a vagyonkezelést végzõ szervezetnél maradnak, s õ gazdálkodik vele, természetesen a tulajdonos irányításával, egyetértésével. A forrás ebben az esetben is a víziközmû vagyonra fordítódik természetesen. Ebben a tájékoztatóban az Üzemeltetési Szerzõdés alapján üzemeltett mûvek felújítási és rekonstrukciós munkáira kívánunk kitérni. A folyamat a következõ módon történik: " Az üzemeltetõ tapasztalatai, rendelkezésre álló információi alapján minden év végén, a díj megállapítás idõszakára összeállít, egy un. Felújítási és fejlesztési tervet minden vízmûre és szennyvízmûre egyedileg. Ebben konkrét munkákat fogalmaznak meg, becsült költséggel együtt. " Ezeket a terveket a díj javaslatokkal együtt az üzemeltetõ kiküldi az önkormányzatokhoz, akik a szolgáltatási díjakat megállapítják. folytatás a 9. oldalon

9 9 A víziközmû vagyon felújítási és rekonstrukciós munkáinak folyamata folytatás a 8. oldalról A díjelfogadással együtt a felújítási munkákat az önkormányzatok egy része megtárgyalja, elfogadja vagy módosítja. Az önkormányzati szabályoknak megfelelõen a folyamatnak azonban tovább kellene folytatódnia oly módon, hogy az üzemeltetõ által javasolt és az önkormányzat álatl elfogadott munkákat, az elõre tervezett munkákat, vagy azokból részeket, akár egyet-egyet a tulajdonosoknak meg kellene rendelnie, vagy mással kiviteleztetnie. Ezek a munkák, mint már jeleztük általában olyan problémákat takarnak, amelyek megoldása közös érdekünk, s amelyek a fogyasztók magasabb színvonalon történõ ellátását szolgálnák. Sajnos megrendelés nélkül a munkák nem végezhetõek el, csak amikor már rendkívüli helyzet áll elõ (amikor lehetetlen a megrendelés pl.: csõtörés esetén). " Azonban kevés olyan önkormányzat van, aki ezeket a munkákat, vagy ezekbõl néhányat, elvégeztetnek. Ezen szeretnénk változtatni, ebben kérjük az Önök együttmûködését és támogatását, hogy a feladatok ütemezetten, tervezhetõ módon és a források megfelelõ felhasználásával történhessenek meg. Külön el kell mondani, hogy ezeknek a munkáknak a kezelése különválasztandó a hibaelhárítás miatt szükségessé váló felújítási munkáktól. Ezeknél a munkáknál elsõ a hiba megszüntetése, s általában utólag történik a tájékoztatás és az elszámolás is, hiszen egy rendkívüli helyzetet elõre nem lehet dokumentálni. Várjuk az Önök segítõ észrevételeit és javaslataikat a folyamatok javítása céljából. Dzsudzsák Ferencné ivóvízágazat-vezetõ Átadták az Év Dolgozója díjakat A Zalavíz Zrt. Juniálisán adták át a 2010-es Év Dolgozója Díjakat, június 11-én, szombaton. A díjazottak Sipos Róbertné, Jakab Ferenc, Marosi Károly, Németh Kálmán és Pál Imre voltak. A Juniális hivatalos programja 19 órakor kezdõdött, elõször a jubiláló dolgozók vették át Oklevelüket. Ezt követõen adták át az Év Dolgozója szavazás gyõzteseinek az Emlékplaketteket. A díjakat Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg város alpolgármestere, Dr. Burján Richárd az Igazgatóság elnöke, Nagy András vezérigazgató, Kiss Melinda megbízott gazdasági igazgató és Böcskey Zsolt fõmérnök adták át.

10 10 Guiness rekordkísérlet Több mint 35 ezren regisztrálták magukat a Magyar Víziközmû Szövetség (Mavíz) kezdeményezésére június 8-án, amely a legtöbb, egyszerre csapvizet fogyasztó ember világcsúcskísérlete volt. A felhíváshoz 20 kisebb és nagyobb város csatlakozott hazánkban, köztük Zalaegerszeg és a Zalavíz Zrt. is. A zalaegerszegi helyszín a Városi Sportcsarnok elõtti tér volt, ahol közel 700 lelkes rekorder gyûlt össze. Minden regisztráló egy 20 %-os kedvezményre feljogosító bónt kapott az AquaCity felajánlásából, valamint ajándék poharak és lufik találtak gazdára. A regisztráció ideje alatt Szkok István, az Enjoy Rádió munkatársa tartotta szóval a résztvevõket, a színpadon pedig az XXL Fitness Klub fellépõi, a Curves Nõi Fitness Klub zumba táncosai, a Speed kötélugró csoport és a Belvárosi Általános Iskola majorett csoportjai léptek fel. A rendezvényen résztvevõk a Zalavíz munkagép és szerelvény kiállítását tekinthették meg, valamint a szponzorok standjain tájékozódhattak. A rekordereket 14 óra elõtt Nagy András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója köszöntötte, aki beszédében elmondta, hogy a magyarországi ivóvíznek milyen szigorú szabályoknak kell megfelelnie, és a vízbázisok védelmének fontosságát hangsúlyozta. A vezérigazgató után Dzsudzsák Ferencné ivóvízágazat-vezetõ tartott érdekes elõadást "Mi is az a dihidrogén-monoxid?" címmel. 14 órakor a visszaszámlálást Szkok István vezényelte, Arnhoffer András mûszaki igazgató közremûködésével, majd a téren összegyûlt tömeg egyszerre kortyolt csapvizet a poharából. A rekordkísérlet zalaegerszegi programja a fél háromkor kezdõdõ tombolasorsolással ért véget, amely során a rendezvény támogatói és a Zalavíz által felajánlott ajándékcsomagokat sorsoltak ki. A Mavíz elküldte a regisztrációs íveket a Guinness World Records londoni központjába, hogy ez alapján hitelesítsék a csúcsot.

11 11 Parlamenti kitüntetés szakmunkástanulóinknak A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara július 1-jén a Parlament Felsõházi termében díjátadó ünnepséget szervezett az áprilisi IV. Szakma Sztár Fesztivál országos szakmai versenyein legjobban szereplõ, a szakmánkénti elsõ három helyezést elért tanulók, gyakorlati felkészítõ tanáruk és iskolájuk igazgatója részére. Az ünnepségen Kövér László, az Országgyûlés elnöke és Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke emléklapot adott át a gyõzteseknek és felkészítõiknek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2011-ben negyedszer rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, ez évtõl kibõvítve ezt az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel, melyek országos döntõjére "IV. Szakma Sztár Fesztivál" elnevezéssel április között Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont G és F pavilonjában került sor. A SZKTV és OSZTV versenyekre együttesen közel fõ jelentkezett, az írásbeli elõdöntõben 31 szakképesítésben tanuló vett részt. A döntõbe országosan közel 130 iskolából 254 tanuló jutott be. - Április között Budapesten, a Hungexpón, valamint egy közeli szakképzõ iskola mûhelyében végeztük el a gyakorlati feladatokat - mondta Kámán Roland, a Deák Ferenc és Széchenyi István SZKI vízvezetékszerelõ szakmunkás tanulója. Lánghegesztés, ívhegesztés, kemény- és lágy forrasztás, valamint vizes berendezések bekötése és szennyvízcsõ-hálózatok kiépítése szerepelt a vizsgamunkák közt. Az ehhez szükséges alapok egy részét az iskolában, másik részét pedig a pacsai vízmûtelepen sajátítottam el. Egy hetet voltunk iskolában, egy hetet gyakorlaton a Zalavíz Zrt.- nél. Az országos versenyen második helyezést értem el, az ünnepélyes díjkiosztó április 20-án volt. Az elért jó eredmény is jelzi a szakmai felkészítés magas színvonalát, valamint úgy gondolom, hogy a vízmûnél eltöltött idõ alatt rengeteg olyan dolgot tanultam, amelyet a szakmán kívül a mindennapokban is kamatoztathatok. - A IV. Szakma Sztár Fesztiválon jó eredményt elérõ diákokkal és felkészítõ tanáraikkal, valamint iskolájuk igazgatójával vettem részt a Parlamentben rendezett fogadáson július 1-jén - tudtuk meg Szabó Csabától, a Zalavíz Zrt. csatornahálózati csoportvezetõjétõl. A sikeres szereplésben nagy szerepe volt Péter Imrének, a Széchenyi István Szakközépiskola gyakorlati oktatásvezetõjének, továbbá minden Zalavízes dolgozónak, aki közvetlenül adta tovább szakmai tudását, valamint akik közvetve, de nélkülözhetetlen módon segítették a diákok szakmai fejlõdését, hogy a megmérettetésen a csúcsra érjenek ban kezdtük meg a szakmunkás tanulók gyakorlati oktatását - mondta Fókás Gábor humán controller. folytatás a 12. oldalon

12 12 folytatás a 11. oldalról Minden évben a ZMKIK ellenõrzõ auditjának kell megfelelnünk, hogy ilyen jellegû foglalkoztatást végezhessünk. A program célja a szakmai utánpótlás nevelés segítése. Kezdetben 3 fõ, majd a 2009/10-es tanévtõl 12 fõ végezte szakmai gyakorlatát nálunk, tanulószerzõdés keretében. Õk a zalaegerszegi Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola épületgépész szakirányos tanulói. A foglalkoztatás költségeit a szakképzési hozzájárulás terhére számoljuk el. Valamennyi tanuló a Zalavíz Zrt. ellátási területérõl érkezett. Az oktatás sajátossága, hogy a vezetékeken végzett munkákat részletesen megismerik, de a belsõ épületgépészeti szerelvényezésekhez kis mértékben tudunk lehetõséget biztosítani. A jövõben szeretnénk a "tanulómûhely" szolgáltatásait ebbe az irányba bõvíteni, ha ehhez rendelkezésre állnak pályázati források. Úgy gondolom, hogy a gyakorlatot végzõ hallgatók tanulmányi érdemeihez és az eredményes szerepléshez nagyban hozzájárult a vállalatunknál mûködõ kiemelkedõ színvonalú szakmai oktatás, amely elsõsorban Szabó Csaba és Mészáros János felkészültségének köszönhetõ. "Kisütöttük: Ide vele!" A MOL kútjain átveszik a használt sütõolajt Ezidáig csak az éttermekben és üzemi konyhákon keletkezett használt sütõolaj sorsa volt megoldott. Annak ellenére, hogy a kérdéses hulladék veszélyes, a lakossági oldalról sajnos csak rendkívül kis mennyiség az, amitõl megfelelõ helyen - hulladékudvarban - szabadulnak meg felhasználóik. Legnagyobb része sajnos a szennyvízcsatornába vagy a kommunális szemét közé kerül. A csatornába kerülõ olaj lerakódik azoknak a falára és dugulást okoz, a szemét közé jutott hulladék pedig azért káros, mert nehezen lebomló anyagról van szó. Ennél még nagyobb veszélynek van a környezetünk kitéve, ha az említett anyag az élõvizekbe kerül, hiszen a vizek felszínén összeállva gátolja az oxigénfelvételt, így okozva pusztulást a vízi élõlényeknek. Az olaj egy cseppje 1000 liter vizet is elszennyezhet. A MOL kezdeményezésének köszönhetõen ma már könnyebben szabadulhatunk meg a sütõolajunktól, ugyanis a cég 100 kútjánál helyezett el tárolótartályokat ebbõl a célból. Csupán annyi a teendõje, hogy a benzinkutasnak odaadja a sütõolajjal teli gyûjtõedényét, õ kiönti a tárolótartályba annak tartalmát, majd visszaadja a kiürült edényt. Az összegyûjtött veszélyes hulladékot a kutakról a Biofilter Kft. gyûjti öszsze, megtisztítja, majd a Rossi Biofuel komáromi üzemébe juttatja, ahol a használt olajból bioüzemanyagot állítanak elõ, amelyet biokomponensként kevernek a dízel üzemanyagokba. A következõ MOL benzinkutakon lehet leadni használt sütõ olajad a megyében: Keszthely: Festetics u. 83/ Tapolcai út 83/ Hévíz: Hévízi út 83/ Nagykanizsa: Camping 93/ Balatoni út 93/ Zalaegerszeg: Balatoni út I. 92/ Zrínyi út / Balatoni út II. (Parkerdõ) 92/ Lenti: Széchenyi tér 3. 92/ Rédics: 86.sz.fkl. út 92/ Információk szerint a fenti lehetõséggel élõ környezettudatos lakosok június elejétõl a készlet erejéig ajándékba kapnak egy újrahasznosított mûanyagból készült gyûjtõedényt, amelyben kényelmesen, csöpögés mentesen tárolható a használt sütõolaj. Az ország egyéb - a gyûjtésben részt vevõ MOL kútjairól a www. mol.hu-n a töltõállomáskeresõn tájékozódhatnak. Forrás: AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Kiadja: az Észak-zalai Víz-és Csatornamû Zrt. Felelõs kiadó: Nagy András, vezérigazgató Szerkesztette: Miklósné Csondor Magdolna A kiadványt gondozta: Image 007 Marketingtanácsadó Kft. Nyomdai munkák: Gura Nyomda Kft.

SZERVEZETI EGYSÉGEK. Menedzsment. Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató

SZERVEZETI EGYSÉGEK. Menedzsment. Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató SZERVEZETI EGYSÉGEK Menedzsment Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató A Menedzsment tagjai irányítják a társaság napi, operatív

Részletesebben

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2 A TARTALOMBÓL: ü Javult az ivóvíz minősége 3 9. oldal A hivatalos átadással befejeződött a Zalavíz

Részletesebben

A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá csatornamű révén szolgáltatott szennyvízelvezetés, - tisztítás és kezelés szolgáltatás egységenként:

A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá csatornamű révén szolgáltatott szennyvízelvezetés, - tisztítás és kezelés szolgáltatás egységenként: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2007. (XII.13.) sz. rendelete a helyi közüzemi ivóvízdíj és csatornadíj megállapításáról a 25/2008. (XII.19.) 28/2009. (XII.17.) sz. a 25/2010. (XII.16.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében Sopron, Fő tér 1.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében Sopron, Fő tér 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságától Ügyiratszám: 40166-039/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében Sopron, Fő tér 1. Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

A szinergia-elv alkalmazása a sikeresség fokozásában Foldana Kft. Előadó: Dr. Balla Róbert, és Dr. Gáva Tamás

A szinergia-elv alkalmazása a sikeresség fokozásában Foldana Kft. Előadó: Dr. Balla Róbert, és Dr. Gáva Tamás A szinergia-elv alkalmazása a sikeresség fokozásában Foldana Kft. Előadó: Dr. Balla Róbert, és Dr. Gáva Tamás 2008. január 1-től lakossági követelésbehajtás 100%-os magyar tulajdonosi kör Több, mint 100

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL DECEMBER 20.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL DECEMBER 20. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. DECEMBER 20. RENDELETEK SZÁMA: 8/2007. (XII. 21), 9/2007. (XII. 21), 10/2007. (XII. 21.) HATÁROZATOK SZÁMA: 65, 66/2007. 2 J

Részletesebben

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT.

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy mielőbb

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA a módosítással egységes szerkezetben A Szolgáltatások Részletfizetési Szabályzatát a tulajdonosa, a Pátyi Önkormányzat a 211/2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÓHG Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrésszel kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t. az ÓHG Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrésszel kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az ÓHG Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrésszel kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2015. november 25. Előzmények A korábbi időszakban Ózd város területén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről 2 A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: HATÁROZAT

Részletesebben

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál.

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál. Újudvar községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(XII.15.) számú rendelete a víz-és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Újudvar község Képviselő-testülete

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15. Javaslat Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás helyreállítási munkálatainak végrehajtására

Részletesebben

Véndiák Találkozó 2016

Véndiák Találkozó 2016 Véndiák Találkozó 2016 A Kar 2016. szeptember 23-án rendezte meg éves Véndiák Találkozóját, immár hatodik alkalommal. Az esemény hivatalosan 18.00 órakor, egy eseménydús programmal várta a regisztrált

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Cím: Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047)

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 LAKOSSÁGI FÓRUM Simontornya Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Kossa István elnök

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész 1.1 A Szabályzat célja Jelen szabályzat célja a közműfejlesztési hozzájárulási díjak részletfizetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/330-4/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A szennyvízcsatorna

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS Időpont: 2014.05.26 17:00 Megismételt közgyűlés: 2014.05.26 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2011. (I.28.) sz. önkormányzati rendelete a vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

Üzleti terv a megmaradó Vízmű müködésére

Üzleti terv a megmaradó Vízmű müködésére Üzleti terv a megmaradó Vízmű müködésére I. A Vízmű Kft feladatai és tervezett személyi állománya A megmaradó Vízmű működése négy területet foglal magába: 1. a Farkas Attila Városi Uszoda működtetése 2.

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag FELJEGYZÉS Tárgy: Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése Helyszín: Városháza I. emelet 118. számú helyisége -án 17 00 óra Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Csönge Márta elnök Rettegi Attila

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1994. (VI. 1.) rendelete a közműves vízellátásról és a közműves csatornázásról*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1994. (VI. 1.) rendelete a közműves vízellátásról és a közműves csatornázásról* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1994. (VI. 1.) rendelete a közműves vízellátásról és a közműves csatornázásról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésesére vonatkozó közszolgáltatásról Bátonyterenye

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2011. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

Egységes szerkezetben IV.

Egységes szerkezetben IV. Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestületének a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló *6/2010.(XII.10.) sz. r., a 14/2009.(XII.22.) sz. r., a 12/2007.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére Tárgy: ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. községekben végzett tevékenységének

Részletesebben

Működési területünkön levő ügyfélszolgálati irodáinkban munkatársaink az alábbi ügyekben fogadják partnereinket:

Működési területünkön levő ügyfélszolgálati irodáinkban munkatársaink az alábbi ügyekben fogadják partnereinket: Működési területünkön levő ügyfélszolgálati irodáinkban munkatársaink az alábbi ügyekben fogadják partnereinket: - tulajdonosváltozás bejelentése, - végszámla készítése, - régi és az új tulajdonos adatainak

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 Szám: 413/13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 26-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly 2015.10.30. A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly főigazgató Megújuló szakképzés, megnyíló lehetőségek A 2015/2016-os

Részletesebben

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Befejezıdött a szennyvíztelep felújítása Zalaegerszegen. A szennyvíz tisztítása során klór helyett UV-fényt használnak, ívóvíz minıségő víz kerül a tisztítómőbıl

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ. a Víziközmű Társulat év I. n.évi gazdálkodásáról

PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ. a Víziközmű Társulat év I. n.évi gazdálkodásáról PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ a Víziközmű Társulat 2014. év I. n.évi gazdálkodásáról A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2014.I n. évi gazdálkodásának feladatai 1. Az Ujtelepi

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága december 14-i soron kívüli ülésének. Jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága december 14-i soron kívüli ülésének. Jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. december 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 83/2011. (XII. 14.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az ivóvíz

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012. Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Berhida Város Jegyzője 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.:88/585-600, Fax: 88/585-620 E-mail: jegyzo@berhida.hu

Berhida Város Jegyzője 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.:88/585-600, Fax: 88/585-620 E-mail: jegyzo@berhida.hu Berhida Város Jegyzője Tel.:88/585-600, Fax: 88/585-620 E-mail: jegyzo@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Javaslat behajthatatlan követeléssé nyílvánításhoz Berhida Város Önkormányzatának mérlege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek!

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek! Előadói felhívás EWA Tavaszi Napok 2015 - Budapesti Víz Konferencia A Budapesti Víz Világtalálkozó helyszíne ismét várja a települési vízgazdálkodási és víziközmű szakma nemzetközi szereplőit, szakembereit.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc-Akli és Szarvaskút városrész szennyvízkezelésének megoldására megvalósíthatósági tanulmányterv

Részletesebben

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta.

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta. 03-3/10-1/2013. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2013. január 22-én, a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott soron következő üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ

BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ Jelentkezzen most! www.szakkepzesidij.hu Sokféleképpen válhat az egyénbôl egyéniség. A díj A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) felhívással fordul a vállalatokhoz,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS

A RENDELET HATÁLYA HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2008. (XII. 16.)önkormányzati rendelete AZ IVÓVÍZ - ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

2015. július 23-i rendkívüli ülésére

2015. július 23-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. felügyelőbizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 17 -ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Tárgy: Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

*/ Kerület Kőbányai ' " "P^selo-íesfületülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

*/ Kerület Kőbányai '  P^selo-íesfületülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE */ Kerület Kőbányai ' " "P^selo-íesfületülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Budapest,...,,,..,.,,,Jíl1í; :í,^ i v Tárgy: Javaslat a Budapest X. ker., Hős u. 15/a-b. lakóépület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Jegyzőkönyv Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Az ülés helye: Budapest IV ker. Berlini u. 47-49. (volt gyógyszerkutató) Az ülés időpontja: 2014. március 1. 10 óra Ferinc Vince, az

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL Kötegyán Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével

A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével Kisalföld Fogyasztóvédelmi Egyesület Győr Arany János u 28-32 Adószám: 18984035-1-8 A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével 2006.jan.16.-án vette nyilvántartásba, mint közhasznú

Részletesebben

Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink által szervezett

Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink által szervezett M E G H Í V Ó Tisztelt Vállalkozó Társunk! Tisztelt Szakképzés Gyakorlati Oktatásában végzők! Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 3. Tárgy: Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés módosítása

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat víziközmű-szolgáltatási feladatainak

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Folyamat Száma Neve Száma Neve 1 Piacok és vevők megértése 1 A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 2 A

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. MÁJUS 27.

a Képviselő-testülethez Készítette: Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. MÁJUS 27. Iktatószám: FÖLDES KÖZMŰ KFT. 4177 FÖLDES, Debreceni u. 26. sz. : (54) 531 035 ; 531 036 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Közmű Kft. 2013. évi Üzleti tervének elfogadására Készítette: Tóth

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.június 29-i ülésére 966-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S 2011.június 29-i ülésére Tárgy: A csatornadíjba beépített fejlesztési hányadból finanszírozott 2011. évi víziközmű fejlesztések megvalósítása Kerekegyházán Az előterjesztést

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 14/835-1/2015. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2016-2030) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása

1. NAPIREND Ügyiratszám: 14/835-1/2015. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2016-2030) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása 1. NAPIREND Ügyiratszám: 14/835-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A települési víziközmű

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26.

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26. J a v a s l a t az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. december

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. AUGUSZTUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK119/2014. (VIII.12.) sz. hat. Tag delegálása az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg

Részletesebben

KIVONAT. a TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság február 8-án tartott taggyűlés jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság február 8-án tartott taggyűlés jegyzőkönyvéből KIVONAT a TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. február 8-án tartott taggyűlés jegyzőkönyvéből 1. napirendi pont: a Kft. által 2012. január 1-től alkalmazandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére 784-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben