Közgyûlés a Zalavíz ZRT-nél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgyûlés a Zalavíz ZRT-nél"

Átírás

1 Megjelenik példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Közgyûlés a Zalavíz ZRT-nél A Zalavíz Zrt. május 26-án, a részvényesek 89,21 százalékos részvételi aránya mellett tartotta meg évi rendes közgyûlését, amelynek fontosabb napirendi pontjai a Társaság 2010 évi üzleti beszámolója, a 2011 évi üzleti terve, valamint új vezérigazgató megválasztása voltak. fennállásának 50 éves évfordulóján mûködésének legjobb évét zárta a víziközmû szolgáltató. Az elmúlt évi eredményeit az elnyert díjak is mutatják: 2010-ben a Zalavíz Zrt. megkapta az Üzleti Etikai Díjat, amely egy nívós országos elismerés. Fejlesztési tevé- A szolgáltatónál tavaly több mint 5 millió köbméter vizet értékesítettek, míg 4,3 millió köbméter szennyvizet tisztítottak meg. Az ivóvíz értékesítés, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás közel 100 ezer köbméterrel haladta meg a 2009-es szintet. A Zalavíz Zrt-nél A Tartalomból Beszámoló az évi rendes közgyûlésrõl 1-2. Bemutatjuk Nagy András vezérigazgatót 2-3. A VKDSZ Szennyvíz Tagozatának látogatása a szennyvíztelepen 4. Víziközmû Konferencia Sopronban 5. Hátralékkezelés a Zalavíz Zrt.-nél 6 7. A víziközmû vagyon felújítási és rekonstrukciós munkái 8-9. Guinness rekordkísérlet 10. Az Év Dolgozói 10. Díjazott tanulóink a Parlamentben 11. Zöld-Sarok 12. A Zalavíz Zrt es teljesítménye megelégedésre ad okot - mondta a napirendek elfogadását követõen a levezetõ elnök, dr. Burján Richárd elnök-vezérigazgató, hiszen kenységének köszönhetõen Zalaegerszeg városa a társaságnak ítélte az általa alapított Innovációs Díjat. Az eredményekért a társaság munkavállalóit is köszönet illeti meg. ben átlagosan 275 fõ dolgozott 139 fõ az ivóvíz szolgáltatásban és 107 fõ a csatornaszolgáltatásban, ezzel a létszámmal 124 településen végeznek vízszolgáltatást és 78 településen szennyvízelvezetést és -tisztítást. Az elmúlt évben a víziközmû vagyon és mûködtetõ eszközök fejlesztésére, valamint karbantartásra megközelítõen egymilliárd forintot költöttek. A társaság 2010 évi üzleti tervének teljesítését és a beszámolókat, jelentéseket a közgyûlés egyhangúan elfogadta. Mit várhatunk ben? folytatás a 2. oldalon

2 2 Közgyûlés a Zalavíz ZRT-nél folytatás az 1. oldalról A jövõben jelentõs változások lesznek az ágazatban, amelyek befolyásolják a víziközmû szolgáltatók gazdasági helyzetét, mint például az állami támogatások mértékének bizonytalansága. Enyhe emelkedéssel számolnak mind a vízmind a csatornaszolgáltatás terén, azonban az árbevétel várhatóan alattamarad a 2010 évinek, mivel 2010-ben jelentõs öszszeg folyt be a szennyvíztelep fejlesztése kapcsán végzett munkákért. A vezérigazgató elmondta, hogy öt évvel ezelõtt a Zalavízép Kft-vel együtt 320 fõ volt a társaság munkavállalóinak a száma, ami 2011-ben várhatóan 280 fõ körül alakul. Folytatódnak a fejlesztések is, a zalaegerszegi szennyvíztelepen a zöld energia beruházások mintegy 160 millió forintból valósulnak meg. Dr. Burján Richárd elnök-vezérigazgató a márciusi közgyûlésen jelezte, hogy május 31-én vezérigazgatói megbízatása lejár és szerzõdését nem kívánja meghosszabbítani. Ezzel csak a munkaszervezet irányításáról mond le, hiszen januárban a Zalavíz Zrt. elnökeként a következõ öt évre is megkapta a tulajdonosok bizalmát. Zalaegerszeg városa 78,8 százalékos részvénytulajdonával a társaság legnagyobb tulajdonosaként Nagy Andrást, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõjét jelölte a szolgáltató vezérigazgatójaként. Gyutai Csaba polgármester levelében egyúttal méltatta a Zalavíz Zrt-nek a város fejlõdésében betöltött jelentõs szerepét, és a fõ tulajdonos a megye kiemelkedõ köztulajdonban lévõ cég leköszönõ vezérigazgatójának gratulált eddigi munkájához. A következõ öt évben a Zalavíz Zrt. vezérigazgatói posztját Nagy András tölti be, miután a közgyûlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta kinevezését. Az új vezérigazgató gratulált a Zalavíz Zrt. menedzsmentéjnek és dr. Burján Richárdnak. Elmondta, a város azzal bízta meg, hogy a megkezdett úton vezesse tovább a társaságot, amiben elnökként dr. Burján Richárd továbbra is jelentõs szerepet tölt be, a munkakapcsolat a jövõben is szoros lesz. Doszpoth Attila, Zalaegerszeg város alpolgármestere felszólalásában méltatta a Zalavíz Zrt. elmúlt éveinek teljesítményeit és példaértékûnek tartja a többi önkormányzati cég számára. Gratulált és jó munkát kívánt Nagy András vezérigazgatónak és dr. Burján Richárd elnöknek. Bemutatjuk Nagy Andrást a Zalavíz Zrt. vezérigazgatóját június elsejével vezetõváltás történt cégünknél, ez alkalomból bemutatjuk az új vezérigazgatót, Nagy Andrást aki röviddel kinevezése után - bár még folyamatban van a vezetõi integráció és személyi tájékozódás - az elsõ benyomások alapján részlegesen megosztotta velünk vezetõi elképzeléseit. - Nem ismeretlen számomra a Társaság eddigi tevékenysége, szolgáltatása és elért eredményei - kezdte a beszélgetést a cég új vezérigazgatója - Ugyanazon az úton szeretném tovább vezetni a céget, amelyik eredményes volt az elmúlt idõszakban. Teljesítményorientált, magas színvonalon szolgáltató cégmûködés biztosítását tartom fõ feladatomnak. Igyekszem rövid idõn belül megismerni a szolgáltatás és a mûködés fõ folyamatait, amit nemcsak az íróasztal mellõl, hanem személyes tapasztalatszerzéssel, a cég egyes területeire ellátogatva kívánok megvalósítani. Nyár végére meghatározhatjuk a stratégiai irányok mentén a szükséges operatív lépéseket. Célom, hogy a Zalavíz Zrt. szolgáltatási színvonala országosan is példaértékû legyen. Jelentõs változások várhatók a magyar víziközmû szolgáltatás területén, amelyeknek aktív részesei kell, hogy legyünk. Izgalmas idõszakot élünk, hiszen várhatóan õsszel elfogadja a Parlament a víziközmû törvényt, amely sok feladatot ró ránk. folytatás a 3. oldalon

3 3 folytatás a 2. oldalról pészmérnökként végeztem Pécsett. Szerettem ezt a szakterületet, amit talán az is bizonyít, hogy diplomamunkámat országos elismeréssel jutalmazták. Munka mellett késõbb pénzügyi és számviteli, majd felsõfokú külkereskedelmi szakképesítést is szereztem. Három mûszakban rendszer bevezetésének kidolgozására. Ekkor már osztályvezetõként az alkatrészgyártásért voltam felelõs. tett Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõi állását. Gyorsan kell átállnunk a törvényben foglaltak alkalmazására. Úgy kell kiaknáznunk a törvény által adott lehetõségeket, hogy azok pozitív változásokat idézzenek elõ Társaságunknál. - Egy vállalat megismerése, az itt végzett munka feltérképezése idõigényes feladat. Emellett a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõjeként is dolgozik még. Mennyi ideje jut a családjára, kikapcsolódásra? - A családom központi szerepet játszik az életemben. Két gyermek büszke édesapja vagyok, fiam 23, kislányom 6,5 éves. Úgy gondolom, értük érdemes dolgozni, számomra õk jelentik a biztos hátteret. A szabadidõm elsõsorban a családomé. Nagyra értékelem az emberi kapcsolatokat, a barátaimmal való személyes találkozásokat. Szívesen utazom, és külföldön is számos barátságot ápolok. - Mindig Zalaegerszegen dolgozott? kezdtem a Tungsram nagykanizsai üveggyárában, ahonnan a családalapítás visszahozott Zalaegerszegre. Itt ugyancsak a Tungsramnál kemencetechnikai fejlesztõmérnök-ként, elsõsorban terve-zéssel foglalkoztam. A kereskedelmi bankok magyarországi megjelenése hozta életem egyik fordulópontját, ugyanis felkérést kaptam egyik bank deviza üzletágának vezetésére, amelyre az osztrák képzési struktúra keretein belül szereztem szakmai ismereteket. A banki szférában csoportvezetõtõl a zalaegerszegi fiók vezetéséig bejártam a ranglétrát, majd a '90-es évek végétõl Budapesten pénzügyi irányítási és ellenõrzési folyamatokat láttam el óta vezettem a Városgazdálkodási Kft-t, amelynek legutóbbi eredményeképpen sor került a Parkológazda Kft-vel történt fúziójára. - Valóban sokoldalú tapasztalatokat szerzett pályafutása során - Talán a nyugtalan, kíváncsi természetemnek köszönhetõ, hogy ennyi területen dolgoztam. Életem során mindig a kihívások, a feladatok vonzottak. Szeretek alkotni, megvalósítani az elképzeléseimet. Nagyra tartom a csoportmunkát, az alaposságot és a kreativitást. Ezt várom el a munkatársaimtól is. Minden elismerésem azoké a kollégáké, akik szaktudásukkal és munkájukkal elérték a Zalavíz Zrt. eddigi sikereit, amelyekhez a jövõben magam is hozzá kívánok járulni. Büszke vagyok, hogy tagja lehetek ennek a nagyszerû csapatnak. - Tõsgyökeres zalaegerszegi vagyok, de a kitûzött céljaim és az elvégzendõ feladatok idõnként más városokhoz kötõdtek. Szilikát és vegyipari gé- A '80-as évek második felében, amikor hazánkban is teret nyertek a minõségbiztosítási rendszerek, felkértek az ISO 9500 minõségbiztosítási Egy családi tragédia kapcsán költöztünk vissza Zalaegerszegre, ahol megpályáztam az önkormányzat által meghirde-

4 4 A VKDSZ Szennyvíz Tagozata látogatta meg a szennyvíztelepet A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezetének (VKDSZ) Szennyvíz Tagozata járt a Zalavíz Zrt szennyvíztelepén május 31-én. A Tagozat minden negyedévben ellátogat egy vízmû szennyvíztelepére, melynek az alkalmazott technológiák megismerése mellett a munkakapcsolatok ápolása a célja. A zalaegerszegi szennyvíztelepen 10 órakor Süle Gábor, az Üzemi Tanács elnöke köszöntötte a megérkezett vendégeket, köztük Halasy Károlyt, a VKDSZ elnökét. A szakmai program keretén belül Böcskey Zsolt fõmérnök bemutatta a Zalavíz ZRT-t, majd Delacasse László szennyvíztelep-vezetõ tartott elõadást a szennyvíz-telepen végbement fejlesztésekrõl, a szennyvíztisztítás során alkalmazott technológiákról. Az elõadások után a szakemberek két csoportra bontva bejárták a szennyvíztelepet, ahol közelebbrõl szemügyre vették a Zalavíz által mûködtetett berendezéseket, valamint megtekintették a laboratóriumot is. A programot közös ebéd zárta az Oktatási Központban, ahol kötetlenebb stílusban folytatódott a diskurzus a résztvevõk között.

5 5 XV. MAVÍZ Konferencia, Sopron Tizenötödik alkalommal rendezték meg az Országos Víziközmû Konferenciát június között Sopronban. A rendezvény 550 résztvevõje 72 szakmai elõadás közül választhatott. A konferenciáról - amelyen a Zalavíz Zrt. is képviseltette magát - Kiss Melinda megbízott gazdasági igazgatóval beszélgettünk. - Április eleje óta dolgozik megbízott gazdasági igazgatóként Hogyan tetszik az új feladatkör? - Nagy kihívásnak tartom ezt a munkát. Rengeteg munkahelyi teendõvel és egyéb elfoglaltsággal jár, de igyekszem megfelelni az elvárásoknak, amelyhez kollégáimtól minden támogatást megkapok. - Ez volt az elsõ konferencia, amelyen cégvezetõként vett részt. Milyenek voltak az elsõ benyomásai? - Az elmúlt idõszakban a munkámból kifolyólag más vízmûveknél dolgozókkal is kapcsolatba kerültem telefonon, illetve -en keresztül, ezért már vártam, hogy személyesen is megismerkedhessek velük. Emellett az elõadások témái is felkeltették az érdeklõdésemet, ráadásul szívesen utaztam Sopronba, ugyanis itt nõttem fel és szüleim ma is ott élnek. - Hogyan zajlott a konferencia? - A konferencia a Hotel Fagus-ban volt, a Zalavízes csapatunkat a Hotel Lõvérben szállásolták el, amely pár perc sétára volt csak a Fagustól. A két nap alatt szinte folyamatosan elõadások voltak, ezek közül azokat hallgattam meg, amelyek érdekesnek és hasznosnak ígérkeztek. Csütörtök este volt a Magyar Víziközmû Szövetség ünnepsége, ahol okleveleket adtak át, valamint a Mavíz Focikupa gyõztes Kiss Melinda csapatai vették át díjaikat. A Zalavízes csapatból az elmúlt évektõl eltérõen idén senki nem tartott elõadást. Csütörtök este közösen vacsoráztunk a kollégákkal, ezt követõen kötetlen beszélgetés volt a vállalatról, valamint személyes céljainkról. - Milyen elõadásokon vett részt? - A konferencián az elõadások négy szekcióra voltak osztva: az ivóvíz; a szennyvíz; a mûszaki- és informatikai; és a gazdálkodás-, pénzügy-, értékesítés témakörök szerint. Két kolléganõmmel, Novákné Téglás Katával és Márton Tündével közösen vettünk részt az utóbbi szekció elõadásain. Elektronikus szolgáltatással, bûnmegelõzéssel, közmû vagyonértékeléssel és vízi közmûrendszerek rekonstrukciós tervezésével kapcsolatos elõadásokat hallgattunk. Engem legjobban az elektronikus számlakibocsátás érdekelt, a jövõben ezt szeretnénk bevezetni a Zalavíz Zrt.-nél. A Szegedi Vízmû gazdasági igazgatója osztotta meg tapasztalatait a témával kapcsolatban. Emellett az elektronikus ügyfélszolgálatról, és a mobiltelefon segítségével történõ mérõóra-állás bejelentésrõl szóló elõadás keltette fel az érdeklõdésemet. - Milyennek ítéli meg összességében a konferenciát? - Az elõadások hasznosak voltak, jó hangulatban telt el ez a két nap. Az elõadások közti szünetekben igyekeztem minél több emberrel megismerkedni és ápolni a kapcsolatokat. A konferencián találkozhattam és személyesen megismerkedhettem más vízmûvek gazdasági szakembereivel. Ebben segítségemre voltak kollégáim, akik kapcsolataikat kihasználva igyekeztek bemutatni az õ ismerõseiknek.

6 6 Hátralékkezelés a Zalavíz Zrt-nél A Zalavíz Zrt.-nél a kintlévõségek összege a 2000-es évek elejére öltött olyan mértéket, ami alapján a vezetés úgy döntött, hogy ezeket már kezelni kell. A hátralékkezelés az elsõ idõkben két szervezeti egységet érintett, az adminisztrációs feladatokat a pénzügy látta el, míg a fizikai szûkítéseket a helyi gépkezelõk végezték. A jelenlegi helyzetrõl N. Téglás Katát, az értékesítési osztály vezetõjét kérdeztük. - Az értékesítési osztály létrejöttével, szeptembertõl került egy kézbe a kintlévõségek behajtása. A feladatot jelenleg egy hátralékkezelési fõelõadó, egy hátralékkezelési elõadó és két szûkítõ végzi. A hátralékkezelési fõelõadó feladata, hogy a szûkítõk és a front-office munkáját koordinálja, ezen kívül a jogászokkal és a végrehajtókkal is õ tartja a kapcsolatot. A hátralékkezelési elõadó feladata a hátralékkezelési ügyfélszolgálat ellátása, a fizetési felszólítók küldése és a részlefizetési megállapodások megkötése. A szûkítõk feladata pedig a szolgáltatás korlátozása. - Tekintsük át lépésrõl-lépésre, hogyan zajlik a hátralékkezelés? - Minden olyan fogyasztónk fizetési felszólítást kap, akinek a tartozása meghaladja a harmincötezer forintot. Amennyiben a megadott határidõre nem rendezi a tartozást, ügyvédi levelet küldünk, melynek a költségét a fogyasztóra terheljük. Ezt követõen értesítjük az ÁNTSZ-t a várható korlátozásról, és az ügyvédi felszólítást követõen a kollégák korlátozzák idõben vagy mennyiségben a szolgáltatást. - Mit jelent az idõben és mennyiségben való korlátozás? - Lakossági fogyasztónál egy szûkítõt építünk be, ezzel mennyiségileg korlátozzuk a vízfogyasztást. Társasházi ingatlanok és közületek esetében beszélhetünk idõbeli korlátozásról is, ami azt jelenti, hogy kollégáink bizonyos idõközönként lezárják a vizet. - Mi történik, ha a fogyasztás korlátozása után sem fizeti ki tartozását a fogyasztó? - Amennyiben a korlátozást követõen sem rendezi a tartozást az adós, fizetési meghagyást nyújtunk be ellene. Ennek a költségeit is a fogyasztóra terheljük. Amennyiben nem kifogásolja meg a fogyasztó a fizetési meghagyást, akkor az 15 napon belül jogerõssé válik, ami azt jelenti, hogy végrehajtható. Amennyiben kifogással él a fogyasztó, akkor a fizetési meghagyás peres üggyé alakul. Ekkor bírósági tárgyalásra kerül sor, ahol a bíróság állapítja meg a követelés jogosságát, és rendelkezik a végrehajtásról. Ha a jogerõs fizetési meghagyást követõen sem fizet az ügyfél, akkor végrehajtóhoz kerül az ügy, természetesen ennek is minden költségét a fogyasztóra terheljük. - Milyen jövedelmekre, ingóságokra, vagy ingatlanokra terjedhet ki a végrehajtás? - Amennyiben az adós bármilyen jövedelemmel bír, a végrehajtó letilthatja annak maximum a 30%-át. Ha nincs jövedelme, akkor a vagyontárgyait leltározza fel, és ha a végrehajtást kérõ (jelen esetben a Zalavíz Zrt.) igényt tart rá, akkor elárverezi. A leggyakoribb ilyen eljárás a személygépkocsi lefoglalása. Amennyiben ez megtörténik, a személygépkocsit kivonják a forgalomból. A legvégsõ állomás az, amikor az ingatlanra jegyeznek be végrehajtási jogot. Ez azt jelenti, hogy csak a tudtunkkal értékesíthetõ az ingatlan, és a hozzájárulásunk szükséges az eladáshoz. - Mi az eljárás menete, ha az adós meghalt, vagy elköltözött? - Természetesen találkozunk olyannal is, amikor a posta visszahozza a fizetési felszólítót, meghalt vagy elköltözött jelzéssel. Ilyen esetben a hálózatellenõrök felkeresik az adott fogyasztási helyet. folytatás a 7. oldalon

7 7 folytatás a 6. oldalról Amennyiben lakatlannak tûnik az ingatlan, akkor leszerelik a vízmérõt, amennyiben lakott, akkor hagynak ott egy értesítõt az átjelentési kötelezettségrõl. Ha ez nem jár sikerrel, akkor a Belügyminisztérium adatbázisból vagy Képeink a szûkítõ beszerelését örökítették meg a földhivatali rendszerbõl gyûjtjük ki az adatokat, melynek költségét a fogyasztóra terheljük. Fontos tudni azt is, hogy ezek az adósságok öröklõdnek, tehát az örö-kösökön behajthatók. Ezen kívül a régi és az új tulajdonos egyetemlegesen felel a vízdíj tartozásért, tehát mindkettõn behajtható, ha a tulajdonosváltozást követõ 30 napon belül nem jelentették át a mérõt. - Mi történik, ha az adós fizetne, de nincs elég fedezete a tartozás kiegyenlítésére? - Természetesen fizetési könnyítést is kérhetnek a fogyasztók. A Zalavíz Zrt. által adható fizetési könnyítés a részletfizetés, melynek szigorú feltételei vannak. Ha a fogyasztónak nincs korábbi tartozása, akkor egy nagyobb öszszegû elszámoló számlára adható részletfizetés. Ha egy fogyasztónak régebbi tartozása van, akkor a tartozás 50%- ának befizetése és az önkormányzat által kiadott, szociális helyezet igazolása mellett adható részletfizetés. Nem adható azonban olyan fogyasztónak, akinek már érvényben van részletfizetési megállapodása, vagy ha a korábbi részletfizetést nem tartotta. Amennyiben a fogyasztó nem tartja be a megállapodást, korlátozzuk szolgáltatását. A szolgáltató által adott könnyítések mellett az illetékes önkormányzat is adhat különbözõ jogcímeken támogatást, melyek önkormányzatonként eltérõk lehetnek. Errõl a helyi önkormányzat ad felvilágosítást. Az osztályvezetõ még hozzátette, hogy a folyamat javítása érdekében szívesen veszik az önkormányzatok észrevételeit, esetleges együttmûködési javaslatait, illetve, ha megosztják, hogy az illetékességi területükön élõ rászorulókat milyen módon tudják segíteni. Nagy sikere volt a friss víznek A Zalavíz Zrt.a Katasztrófavédelemmel és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzatával egyeztetve, a nyári hõségriadó alatt friss ivóvizet kínált a járókelõknek. A rekkenõ hõségben nagy sikert aratott a kezdeményezés. A dupla falú lajtban akár fél napig is kellemesen hûvös marad az ivóvíz, amibõl a júliusi nagyvásár idején például egy óra alatt közel 100 liter fogyott.

8 8 A víziközmû vagyon felújítási és rekonstrukciós munkáinak folyamata Ennek a tájékoztató írásnak az a célja, hogy segítse, közelebb vigye a tulajdonos önkormányzatok szakembereinek, a szolgáltató Zalavíz Zrt. munkatársainak a víziközmû vagyonon végzett, végzendõ felújítási és rekonstrukciós munkáival kapcsolatos gondolkodásmódját, ezzel segítve ezeknek a folyamatoknak a pontosabb, gördülékenyebb ügyintézését. Jelenleg is fennálló probléma, hogy a tulajdonosok nem, vagy csak nagyon kis esetszámban végeztetik el az elõre tervezhetõ munkákat, holott ezek a rendszerek szinten tartásához elengedhetetlenek. Elõször is szükséges tisztázni néhány alapfogalmat, mindenki számára közérthetõen. Felújítás egyszerûen: adott víziközmû elemen végzett olyan helyreállítási munka, aminek eredményeképpen az eszköz eredeti állaga (mûködõképessége, kapacitása, teljesítõképessége) helyreáll, olyan fõ alkotóelemének cseréjével, javításával, amely nélkül az eszköz mûködésképtelen (pl.: szivatytyú felújítása leégett motor miatt). Rekonstrukció egyszerûen: a víziközmûvön végzett olyan, felújításnak minõsülõ munka, amelynek során az eszköz eredeti formájában történõ helyreállításon túl az eszköz kapacitása, funkciója, az ellátható feladatok köre bõvül. (pl.: vezetékcsere). Víziközmû vagyon egyszerûen: az ivóvízellátó rendszer összessége, amely magában foglalja a kitermelõ kutaktól a vízmérõkig terjedõ létesítmények összességét, ugyanezen elvek alapján beszélünk a szennyvízelvezetõ és tisztító rendszerekrõl is. A Zalavíz Zrt. az ellátási területén, Üzemeltetési Szerzõdés vagy Vagyonkezelési Szerzõdés alapján üzemelteti a víziközmûvek összességét. Az elvégzett szolgáltatás díját a vízdíjban szedi be. A díjban szedi be a használati díjat (HD) is, amely forrását jelenti a közmûvagyon felújításának, rekonstrukciójának. Ezt a forrást a Zalavíz Zrt. szedi be a vízdíjakon keresztül a fogyasztóktól és adja át az önkormányzatoknak számla ellenében, a szolgáltatott vízmennyiséggel arányosan. Ebbõl a forrásból kell az önkormányzatoknak a felújítási és rekonstrukciós munkákat finanszíroznia. Az önkormányzatok egy része ebbõl önállóan gazdálkodik, illetve vannak, akik csatlakoztak az úgynevezett Egyesített Közös Pénzügyi Alaphoz (EKPA), amely a HD kezelésére szolgál. Az ide csatlakozó önkormányzatok használati díjukat az EKPA-ba utalják, amelyet innen használ fel a szolgáltató az önkormányzat döntése szerint. A vagyonkezelési szerzõdés alapján mûködtetett mûveknél keletkezõ források a vagyonkezelést végzõ szervezetnél maradnak, s õ gazdálkodik vele, természetesen a tulajdonos irányításával, egyetértésével. A forrás ebben az esetben is a víziközmû vagyonra fordítódik természetesen. Ebben a tájékoztatóban az Üzemeltetési Szerzõdés alapján üzemeltett mûvek felújítási és rekonstrukciós munkáira kívánunk kitérni. A folyamat a következõ módon történik: " Az üzemeltetõ tapasztalatai, rendelkezésre álló információi alapján minden év végén, a díj megállapítás idõszakára összeállít, egy un. Felújítási és fejlesztési tervet minden vízmûre és szennyvízmûre egyedileg. Ebben konkrét munkákat fogalmaznak meg, becsült költséggel együtt. " Ezeket a terveket a díj javaslatokkal együtt az üzemeltetõ kiküldi az önkormányzatokhoz, akik a szolgáltatási díjakat megállapítják. folytatás a 9. oldalon

9 9 A víziközmû vagyon felújítási és rekonstrukciós munkáinak folyamata folytatás a 8. oldalról A díjelfogadással együtt a felújítási munkákat az önkormányzatok egy része megtárgyalja, elfogadja vagy módosítja. Az önkormányzati szabályoknak megfelelõen a folyamatnak azonban tovább kellene folytatódnia oly módon, hogy az üzemeltetõ által javasolt és az önkormányzat álatl elfogadott munkákat, az elõre tervezett munkákat, vagy azokból részeket, akár egyet-egyet a tulajdonosoknak meg kellene rendelnie, vagy mással kiviteleztetnie. Ezek a munkák, mint már jeleztük általában olyan problémákat takarnak, amelyek megoldása közös érdekünk, s amelyek a fogyasztók magasabb színvonalon történõ ellátását szolgálnák. Sajnos megrendelés nélkül a munkák nem végezhetõek el, csak amikor már rendkívüli helyzet áll elõ (amikor lehetetlen a megrendelés pl.: csõtörés esetén). " Azonban kevés olyan önkormányzat van, aki ezeket a munkákat, vagy ezekbõl néhányat, elvégeztetnek. Ezen szeretnénk változtatni, ebben kérjük az Önök együttmûködését és támogatását, hogy a feladatok ütemezetten, tervezhetõ módon és a források megfelelõ felhasználásával történhessenek meg. Külön el kell mondani, hogy ezeknek a munkáknak a kezelése különválasztandó a hibaelhárítás miatt szükségessé váló felújítási munkáktól. Ezeknél a munkáknál elsõ a hiba megszüntetése, s általában utólag történik a tájékoztatás és az elszámolás is, hiszen egy rendkívüli helyzetet elõre nem lehet dokumentálni. Várjuk az Önök segítõ észrevételeit és javaslataikat a folyamatok javítása céljából. Dzsudzsák Ferencné ivóvízágazat-vezetõ Átadták az Év Dolgozója díjakat A Zalavíz Zrt. Juniálisán adták át a 2010-es Év Dolgozója Díjakat, június 11-én, szombaton. A díjazottak Sipos Róbertné, Jakab Ferenc, Marosi Károly, Németh Kálmán és Pál Imre voltak. A Juniális hivatalos programja 19 órakor kezdõdött, elõször a jubiláló dolgozók vették át Oklevelüket. Ezt követõen adták át az Év Dolgozója szavazás gyõzteseinek az Emlékplaketteket. A díjakat Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg város alpolgármestere, Dr. Burján Richárd az Igazgatóság elnöke, Nagy András vezérigazgató, Kiss Melinda megbízott gazdasági igazgató és Böcskey Zsolt fõmérnök adták át.

10 10 Guiness rekordkísérlet Több mint 35 ezren regisztrálták magukat a Magyar Víziközmû Szövetség (Mavíz) kezdeményezésére június 8-án, amely a legtöbb, egyszerre csapvizet fogyasztó ember világcsúcskísérlete volt. A felhíváshoz 20 kisebb és nagyobb város csatlakozott hazánkban, köztük Zalaegerszeg és a Zalavíz Zrt. is. A zalaegerszegi helyszín a Városi Sportcsarnok elõtti tér volt, ahol közel 700 lelkes rekorder gyûlt össze. Minden regisztráló egy 20 %-os kedvezményre feljogosító bónt kapott az AquaCity felajánlásából, valamint ajándék poharak és lufik találtak gazdára. A regisztráció ideje alatt Szkok István, az Enjoy Rádió munkatársa tartotta szóval a résztvevõket, a színpadon pedig az XXL Fitness Klub fellépõi, a Curves Nõi Fitness Klub zumba táncosai, a Speed kötélugró csoport és a Belvárosi Általános Iskola majorett csoportjai léptek fel. A rendezvényen résztvevõk a Zalavíz munkagép és szerelvény kiállítását tekinthették meg, valamint a szponzorok standjain tájékozódhattak. A rekordereket 14 óra elõtt Nagy András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója köszöntötte, aki beszédében elmondta, hogy a magyarországi ivóvíznek milyen szigorú szabályoknak kell megfelelnie, és a vízbázisok védelmének fontosságát hangsúlyozta. A vezérigazgató után Dzsudzsák Ferencné ivóvízágazat-vezetõ tartott érdekes elõadást "Mi is az a dihidrogén-monoxid?" címmel. 14 órakor a visszaszámlálást Szkok István vezényelte, Arnhoffer András mûszaki igazgató közremûködésével, majd a téren összegyûlt tömeg egyszerre kortyolt csapvizet a poharából. A rekordkísérlet zalaegerszegi programja a fél háromkor kezdõdõ tombolasorsolással ért véget, amely során a rendezvény támogatói és a Zalavíz által felajánlott ajándékcsomagokat sorsoltak ki. A Mavíz elküldte a regisztrációs íveket a Guinness World Records londoni központjába, hogy ez alapján hitelesítsék a csúcsot.

11 11 Parlamenti kitüntetés szakmunkástanulóinknak A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara július 1-jén a Parlament Felsõházi termében díjátadó ünnepséget szervezett az áprilisi IV. Szakma Sztár Fesztivál országos szakmai versenyein legjobban szereplõ, a szakmánkénti elsõ három helyezést elért tanulók, gyakorlati felkészítõ tanáruk és iskolájuk igazgatója részére. Az ünnepségen Kövér László, az Országgyûlés elnöke és Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke emléklapot adott át a gyõzteseknek és felkészítõiknek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2011-ben negyedszer rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, ez évtõl kibõvítve ezt az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel, melyek országos döntõjére "IV. Szakma Sztár Fesztivál" elnevezéssel április között Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont G és F pavilonjában került sor. A SZKTV és OSZTV versenyekre együttesen közel fõ jelentkezett, az írásbeli elõdöntõben 31 szakképesítésben tanuló vett részt. A döntõbe országosan közel 130 iskolából 254 tanuló jutott be. - Április között Budapesten, a Hungexpón, valamint egy közeli szakképzõ iskola mûhelyében végeztük el a gyakorlati feladatokat - mondta Kámán Roland, a Deák Ferenc és Széchenyi István SZKI vízvezetékszerelõ szakmunkás tanulója. Lánghegesztés, ívhegesztés, kemény- és lágy forrasztás, valamint vizes berendezések bekötése és szennyvízcsõ-hálózatok kiépítése szerepelt a vizsgamunkák közt. Az ehhez szükséges alapok egy részét az iskolában, másik részét pedig a pacsai vízmûtelepen sajátítottam el. Egy hetet voltunk iskolában, egy hetet gyakorlaton a Zalavíz Zrt.- nél. Az országos versenyen második helyezést értem el, az ünnepélyes díjkiosztó április 20-án volt. Az elért jó eredmény is jelzi a szakmai felkészítés magas színvonalát, valamint úgy gondolom, hogy a vízmûnél eltöltött idõ alatt rengeteg olyan dolgot tanultam, amelyet a szakmán kívül a mindennapokban is kamatoztathatok. - A IV. Szakma Sztár Fesztiválon jó eredményt elérõ diákokkal és felkészítõ tanáraikkal, valamint iskolájuk igazgatójával vettem részt a Parlamentben rendezett fogadáson július 1-jén - tudtuk meg Szabó Csabától, a Zalavíz Zrt. csatornahálózati csoportvezetõjétõl. A sikeres szereplésben nagy szerepe volt Péter Imrének, a Széchenyi István Szakközépiskola gyakorlati oktatásvezetõjének, továbbá minden Zalavízes dolgozónak, aki közvetlenül adta tovább szakmai tudását, valamint akik közvetve, de nélkülözhetetlen módon segítették a diákok szakmai fejlõdését, hogy a megmérettetésen a csúcsra érjenek ban kezdtük meg a szakmunkás tanulók gyakorlati oktatását - mondta Fókás Gábor humán controller. folytatás a 12. oldalon

12 12 folytatás a 11. oldalról Minden évben a ZMKIK ellenõrzõ auditjának kell megfelelnünk, hogy ilyen jellegû foglalkoztatást végezhessünk. A program célja a szakmai utánpótlás nevelés segítése. Kezdetben 3 fõ, majd a 2009/10-es tanévtõl 12 fõ végezte szakmai gyakorlatát nálunk, tanulószerzõdés keretében. Õk a zalaegerszegi Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola épületgépész szakirányos tanulói. A foglalkoztatás költségeit a szakképzési hozzájárulás terhére számoljuk el. Valamennyi tanuló a Zalavíz Zrt. ellátási területérõl érkezett. Az oktatás sajátossága, hogy a vezetékeken végzett munkákat részletesen megismerik, de a belsõ épületgépészeti szerelvényezésekhez kis mértékben tudunk lehetõséget biztosítani. A jövõben szeretnénk a "tanulómûhely" szolgáltatásait ebbe az irányba bõvíteni, ha ehhez rendelkezésre állnak pályázati források. Úgy gondolom, hogy a gyakorlatot végzõ hallgatók tanulmányi érdemeihez és az eredményes szerepléshez nagyban hozzájárult a vállalatunknál mûködõ kiemelkedõ színvonalú szakmai oktatás, amely elsõsorban Szabó Csaba és Mészáros János felkészültségének köszönhetõ. "Kisütöttük: Ide vele!" A MOL kútjain átveszik a használt sütõolajt Ezidáig csak az éttermekben és üzemi konyhákon keletkezett használt sütõolaj sorsa volt megoldott. Annak ellenére, hogy a kérdéses hulladék veszélyes, a lakossági oldalról sajnos csak rendkívül kis mennyiség az, amitõl megfelelõ helyen - hulladékudvarban - szabadulnak meg felhasználóik. Legnagyobb része sajnos a szennyvízcsatornába vagy a kommunális szemét közé kerül. A csatornába kerülõ olaj lerakódik azoknak a falára és dugulást okoz, a szemét közé jutott hulladék pedig azért káros, mert nehezen lebomló anyagról van szó. Ennél még nagyobb veszélynek van a környezetünk kitéve, ha az említett anyag az élõvizekbe kerül, hiszen a vizek felszínén összeállva gátolja az oxigénfelvételt, így okozva pusztulást a vízi élõlényeknek. Az olaj egy cseppje 1000 liter vizet is elszennyezhet. A MOL kezdeményezésének köszönhetõen ma már könnyebben szabadulhatunk meg a sütõolajunktól, ugyanis a cég 100 kútjánál helyezett el tárolótartályokat ebbõl a célból. Csupán annyi a teendõje, hogy a benzinkutasnak odaadja a sütõolajjal teli gyûjtõedényét, õ kiönti a tárolótartályba annak tartalmát, majd visszaadja a kiürült edényt. Az összegyûjtött veszélyes hulladékot a kutakról a Biofilter Kft. gyûjti öszsze, megtisztítja, majd a Rossi Biofuel komáromi üzemébe juttatja, ahol a használt olajból bioüzemanyagot állítanak elõ, amelyet biokomponensként kevernek a dízel üzemanyagokba. A következõ MOL benzinkutakon lehet leadni használt sütõ olajad a megyében: Keszthely: Festetics u. 83/ Tapolcai út 83/ Hévíz: Hévízi út 83/ Nagykanizsa: Camping 93/ Balatoni út 93/ Zalaegerszeg: Balatoni út I. 92/ Zrínyi út / Balatoni út II. (Parkerdõ) 92/ Lenti: Széchenyi tér 3. 92/ Rédics: 86.sz.fkl. út 92/ Információk szerint a fenti lehetõséggel élõ környezettudatos lakosok június elejétõl a készlet erejéig ajándékba kapnak egy újrahasznosított mûanyagból készült gyûjtõedényt, amelyben kényelmesen, csöpögés mentesen tárolható a használt sütõolaj. Az ország egyéb - a gyûjtésben részt vevõ MOL kútjairól a www. mol.hu-n a töltõállomáskeresõn tájékozódhatnak. Forrás: AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Kiadja: az Észak-zalai Víz-és Csatornamû Zrt. Felelõs kiadó: Nagy András, vezérigazgató Szerkesztette: Miklósné Csondor Magdolna A kiadványt gondozta: Image 007 Marketingtanácsadó Kft. Nyomdai munkák: Gura Nyomda Kft.

50 éves a Zalavíz Zrt.

50 éves a Zalavíz Zrt. Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA L XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 50 éves a Zalavíz Zrt. Beszélgetés dr. Burján Richárd elnök.vezérigazgatóval A térség legnagyobb önkormányzati

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Megjelenik 3.300 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Rendkívüli közgyűlés Lemondott a Zalavíz Zrt-nél betöltött igazgatósági elnöki tisztségéről Dr. Burján

Részletesebben

Részvényvásárlással. bővült a tulajdonosi kör

Részvényvásárlással. bővült a tulajdonosi kör Megjelenik 3.300 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Részvényvásárlással bővült a tulajdonosi kör Saját tulajdonú részvényeiből értékesített 28 darabot a Zalavíz

Részletesebben

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A ZRT. LAPJA 2010. JÚNIUS

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A ZRT. LAPJA 2010. JÚNIUS BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A ZRT. LAPJA 2010. JÚNIUS CSALÁDI NAP 2010. TARTALOM Az eredmény forrás a fejlesztéshez Üzleti terv 2010. 2-3 4-5 Beruházások

Részletesebben

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken.

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken. heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. október 5. évfolyam 10. szám Felelősség és fejlesztések HMVTA: Egy szívverés egy forint Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti

Részletesebben

55 év. A Városi Könyvtár megalapításának 55. évfordulójáról szólunk lapunk 10. oldalán. XVIII. évfolyam 36. szám 2006. november 2.

55 év. A Városi Könyvtár megalapításának 55. évfordulójáról szólunk lapunk 10. oldalán. XVIII. évfolyam 36. szám 2006. november 2. XVIII. évfolyam 36. szám 2006. november 2. Q Megjelenik: 21.000 példányban 55 év A Városi Könyvtár megalapításának 55. évfordulójáról szólunk lapunk 10. oldalán Krónika 2 október 25. EGY TONNÁVAL KEVESEBB

Részletesebben

Habsburg Ottó Pakson

Habsburg Ottó Pakson XXXII. évfolyam, 5. szám 2009. május Habsburg Ottó Pakson Dr. Habsburg Ottó 2005. június 20-i látogatása után 2009. április 20-án ismét a paksi atomerõmûben járt. A páneurópai gondolat atyját, az egyetemes

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Össze lehet-e foglalni néhány oldalnyi, képekkel illusztrált újságban ötven év történéseit? Át lehet-e

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A ZRT. LAPJA 2013. JÚNIUS TARTALOM Közgyűlés 2013. Működési engedély A kérelem határidőre benyújtva Üzleti terv 2 3 4 A

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A ZRT. LAPJA 2013. MÁRCIUS

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A ZRT. LAPJA 2013. MÁRCIUS BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A ZRT. LAPJA 2013. MÁRCIUS A víz világnapja alkalmából a vidékfejlesztési miniszter Kugler Gyulának, a BAKONYKARSZT Zrt.

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

Nyitott városháza, Mikulással

Nyitott városháza, Mikulással 4 A Térfigyelõk tíz új térfigyelô kamerának köszönhetôen nem csupán a lakosság érezheti magát nagyobb biztonságban, hanem a rendôrség munkája is könnyebb lesz. 8 Ételosztás A szabolcsi megyeszékhelyen

Részletesebben

Küldöttgyűlés alkalmazkodni tudni kell! Győzelmek a Szakma Sztár Fesztiválon

Küldöttgyűlés alkalmazkodni tudni kell! Győzelmek a Szakma Sztár Fesztiválon XVII. évfolyam 4. szám 2011 május Küldöttgyűlés alkalmazkodni tudni kell! Győzelmek a Szakma Sztár Fesztiválon A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara április 30-án tartotta éves küldöttgyűlését.

Részletesebben

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes.

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes. XIV. évf. 2008. február www.kispest.hu 3. Paktum O L DA L Közös foglalkoztatási stratégiát dolgozott ki öt dél-pesti kerület, az együttműködést rögzítő paktumot januárban írták alá. 5. Látogatás O L DA

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 2351 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 204-220/2011. c./ rendeletei: 39-42/2011. Napirend előtt: - Nyíregyháza

Részletesebben

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. JANUÁR. 16. ÉVF. 1. SZÁM TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT A közhasznú szervezetként mûködô Prima

Részletesebben

Veszélyessé duzzadt a folyó

Veszélyessé duzzadt a folyó Rácalmás 1 2013. június XX. évfolyam 6. szám TARTALOM A polgárőrök láthatósági mellényt ajándékoztak a kerékpáros diákoknak. 8. oldal Gyermeknap volt a Jankovichkúriában. 9. oldal A szerb nemzetiségűek

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

polgári biztonságszolgáltatás

polgári biztonságszolgáltatás polgári biztonságszolgáltatás A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa Tartalom Kamarában vagy kamarán kívül? 2 Az első országos

Részletesebben

BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT.

BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2007. SZEPTEMBER Korán kell kezdeni Kellemes meglepetést okoztak a szeptember végén Nemesvámoson rendezett nyílt

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

ELUTASÍTOTT AJÁNLAT A RENDELÕINTÉZET MEGVÁSÁRLÁSÁRA

ELUTASÍTOTT AJÁNLAT A RENDELÕINTÉZET MEGVÁSÁRLÁSÁRA XII. évfolyam 3. szám 2007. február 9. Ára: 140 forint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 ELUTASÍTOTT AJÁNLAT A RENDELÕINTÉZET MEGVÁSÁRLÁSÁRA KÖZÉLETI LAP MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 15. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Felnövekvõ ágban a VIT Nyugdíjpénztár Megújul a VIT - új, aktív, dinamikus kommunikációs csatornákat nyitottunk

Részletesebben

Postás. Dolgozó. Postai kiútkeresés a világválságból 2. oldal. Pilotprogram: házhoz kézbesítés délután 6. oldal

Postás. Dolgozó. Postai kiútkeresés a világválságból 2. oldal. Pilotprogram: házhoz kézbesítés délután 6. oldal 2009. SZEPTEMBER Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó Postai kiútkeresés a világválságból 2. oldal Pilotprogram: házhoz kézbesítés délután 6. oldal Nyugdíjpénztár: hozamjavulás, kedvezõ

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni a szelektív gyűjtést

Nem lehet elég korán kezdeni a szelektív gyűjtést XXIV. évfolyam 2. szám Ma már gyakorlatilag minden szétválogatva gyűjtött hulladék plusz költség nélkül, szabályosan elhelyezhető. Az illegális szemétlerakás mégsem szorult vissza. Tolna város hivatalos

Részletesebben