Tananyagfejlesztés hatékonyságának vizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tananyagfejlesztés hatékonyságának vizsgálata"

Átírás

1 Tananyagfejlesztés hatékonyságának vizsgálata Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás Készítette: Török Balázs PhD

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés A használatra vonatkozó korábbi kutatási eredmények A Bakonyi SZASZET intézményeiben fellelhető ok Projekt során fejlesztett ok Tananyagfejlesztő műhely működésének feltételei A fejlesztés tárgyi feltételei A fejlesztés humán feltételei Tananyagbeszerzés Tapasztalatok összegzése, javaslattétel fejlesztő műhely kialakítására Mellékletek Táblázatok Táblázatok jegyzéke A készítésben részt vett tanárok kérdőíve Tanári kérdőív Tanulói kérdőív Irodalomjegyzék

3 1 Bevezetés Az oktatási intézmények működésének leegyszerűsített modellje a tanuló, az oktató és a taneszközök elkülönítésére épül. A modell bármennyire is leegyszerűsített, egyértelműen jelzi a taneszközök és ezen belül a ok különleges fontosságát az oktatás megszervezése szempontjából. Érhető, ha a fejlesztéspolitikák is centrális szerepet szánnak a források bővítésének, így a Bakonyi SZASZET ben megvalósult TÁMOP keretben támogatott fejlesztések egyik meghatározó eleme lehetett az intézményekben oktatási célra rendelkezésre álló taneszközök, ok bővítése. Jelen tanulmány célja a fejlesztési folyamatok megvalósulásának vizsgálata a Bakonyi SZASZET intézményeiben, valamint a fejlesztés eredményeinek bemutatása. Az adatfelvételről A Bakonyi Szakképzés szervezési Társulásban megvalósuló fejlesztés és beszerzés vizsgálata céljából többféle adatfelvételt folytattunk le egyidejűleg. Kérdőív kitöltést szerveztünk a következő célcsoportoknak: A Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás pedagógusai. Mintát a továbbképzést szervezőktől kapott 326 főre vonatkozó listából vettünk. (A továbbképzésen résztvevők listájában egy személy többször is szerepelhetett.) A 2011 novemberében lebonyolított adatfelvételen 97 pedagógus válaszát rögzíthettük. (Mérőeszköz: Melléklet 7.4 fejezet) A Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás tanulói. A tanulókra kiterjedő vizsgálatot ugyancsak kérdőíves adatfelvétellel bonyolítottuk le. 213 diák válaszát rögzíthettük a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, a Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái, III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményből. (Mérőeszköz: Melléklet 7.5 fejezet) A Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás fejlesztésben résztvevő tanárai. Rövid kérdőívben szereztünk adatokat azoktól a pedagógusoktól, akik részt vettek vagy közreműködtek a nagyobb terjedelmű ok kidolgozásban. (Mérőeszköz: Melléklet 7.3 fejezet.) Interjús beszélgetést folytattunk szervezésben irányító szerepet betöltő munkatárssal. Az adatfelvételek eredményeként előállott adatbázisokat a tanulmánnyal együtt digitális formában átadjuk, azonban töröltük belőle azokat a rekordokat, melyek személyek azonosítását lehetővé tennék. Az adatfelvételek lefolytatásához kapcsolódóan megjegyezzük, hogy valamennyi általunk megkeresett partner kifejezte készséges együttműködési szándékát, beleértve a program koordinátorait és menedzsmentjét is. Felhasznált dokumentumok A Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás Szakképzés fejlesztési terve A TÁMOP projekt menedzsmentje készségesen rendelkezésünkre bocsátotta a projekt keretében elkésztett valamennyi ot, a készítésben részt vevők listáját, elérhetőségét. Megkaptuk a beszerzési terveket, megrendelési listákat. Különösen fontos volt munkánk szempontjából a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulásban használt modultérkép, melyet készségesen rendelkezésünkre bocsátott a projekt menedzsmentje. 3

4 1.1 A használatra vonatkozó korábbi kutatási eredmények A tankönyvek csökkenő szerepe Az oktatás hagyományos gyakorlatában meghatározó szerepet játszanak a tankönyvek, munkafüzetek. A szakiskolákra kiterjedt 2009 ben lefolytatatott kutatásunk azonban különös jelenségre hívta fel a figyelmet. A szakiskolákban egyre inkább csökkenő szerepet kaptak a tankönyvek az oktatás megszervezésében. A helyzet érzékeltetésére néhány gyakorló pedagógussal készült interjúból idézünk: Mekkora jelentőséget tulajdonít a tankönyvnek a tanulók szakmai ismeretei szempontjából? Az ő szempontjukból szerintem semmi. Ha dolgozatra kell készülni, akkor lehet, hogy előveszik, de egyébként nem tanulnak belőle óráról órára. Azt tanulják meg, amit kiollózok belőle. Szerintem 15 ből jó, ha 3 használja. A tankönyv szerepének gyengülését eredményező folyamatoknak többféle összetevője vált ismertté a kutatás során. Legfontosabbnak talán a tanulók attitűdjének és terhelhetőségének megváltozását említhetjük. A tankönyv eltűnése, ami egyes intézményekben megfigyelhető volt, leginkább a tanulók szokásrendszerének átalakulására vezethető vissza. Az én tapasztalatom az, hogy a szakképzésben a gyerekek kb. 90% ban nem nagyon veszik meg a tankönyveket. Van például, hogy ingyen kapják a könyvet és azt mondják, hogy nem is veszik föl. Ez nagyon érdekes, rejtélyes dolog. Valamikor régen fölvették.. ott nak stószokban. Nem hajlandók valamiért fölvenni a tankönyvet. Ehhez nak hozzászokva.. lehetőség, hogy bejöjjenek a könyvtárba, kikölcsönözzék, esetleg megvegyék, ha szeretnék. Más iskolákban az a tapasztalatom, ahol nincs meg ez a lehetőség, hogy ott 10% nak, ha könyve. A szakiskolai fejlesztési projekt második szakaszába bevont intézményekben végzett kutatásból kitűnt, hogy az iskolák egy része kedvezőtlen helyzetben. Az alacsony teljesítmény szükséglettel rendelkező, intellektuális erőfeszítésekre kevéssé ösztönözhető tanulók nagy arányú jelenléte megváltoztatja az iskolák lehetőségeit a tanulmányi elvárások érvényre juttatása terén. A tanulók összetételének változására reagálva a tanárok keresik azokat a módszereket, melyekkel oktatási feladataikat az adott körülmények között a legjobban elláthatják. A 2009 es kutatás azt mutatta, hogy az utóbbi években megerősödött a tanárok szerepvállalása a ok készítése és szerkesztése terén. Az oktatók által készített tanulási források előtérbe kerülése A szakiskolai oktatási gyakorlat megfigyelése során kitűnt, hogy az oktatási folyamatban felértékelődött a pedagógus közvetítő szerepe. A tanárok egy része olyan vázlatokat, kivonatokat, összefoglalásokat, tételsorokat készít, amelyek a tanulók tanulási képességeinek és meglévő tudásszintjének megfelelően prezentálják a ot. A kutatás azt mutatta, hogy a szakiskolai tanulók jelentős részének az olvasási és szövegértési képessége lényegében nem teszi lehetővé a forgalomban lévő tankönyvek használatát, ezért a tanárok arra kényszerülnek, hogy a tartalmakat diákjaik olvasási és szövegértési potenciálját figyelembe véve az adott tanulócsoportra adaptálják. Az intellektuális teljesítményekre kevésbé képes tanulócsoportok esetében megfigyeltük, hogy lényegében kizárólag a tanár által előállított jegyzetekre hagyatkozva tanulnak. A tanulók az oktató szelektálása révén csökkentett komplexitású ot kapnak. Az ilyen tanulócsoportokban a tanári munkavégzés lényegi elemévé válik a rövidítése, leegyszerűsítése. 4

5 Az interjúk során érdekes ötletet vetett fel egy oktató: Tulajdonképpen a összeállításnál a legtöbb tanár állandóan jegyzeteket készít, gyűjt, képeket készít vagy szerez be, állít össze vizuális okat és ezzel szerintem nagyon sok tanár foglalkozik. Szerintem rengeteg informális és kidolgozott felhalmozva rendszertelenül, rendezetlenül, az országban az egyes tanároknál. Azt tudom, hogy nak olyan pályázatok, amelyek pont ilyen fejlesztésekre írnak ki, én személy szerint egy csomó ot kifejlesztettem, de arra nincs időm, hogy ezzel pályázzak, ezt beadjam, ezzel utazzak. Erre már nincs energiám jelenleg. Összegyűjteném az oktató tanárok saját jegyzeteit, és azokból állítana elő egy nem olyan nagy létszámú szerkesztő bizottság egy tankönyvet. A felvetésben a tankönyvelemzés szakirodalma által alakítható, variálható nyomtatott hordozók típusa jelent meg (Karlovitz 2001), amely megfelelően illeszthető a digitális fejlesztés fő irányaihoz is. Léteznek olyan nemzetközi projektek, melyek a tanárok által készített ok közösségi megosztásának és gondozásának céljával kerültek kialakításra, egyelőre azonban inkább a közoktatás területén (pl.: Calibrate projekt). A pedagógusok készítő szerepkörének bővülése nem csupán arra vezethető vissza, hogy a szakiskolai tanulók jobbára csak a tanár által készített jegyzetek alapján hajlandók (képesek) tanulni, hanem más tényezőkre is. A tanárok készítő szerepének bővülésében fontos tényezőként említhetők meg a szakképzési rendszer átalakítására tett kormányzati erőfeszítések. Mivel az állami szerepvállalás csak részben támogatta készítéssel a modularizáció bevezetését, ezért sok helyen az oktatók kényszerültek arra, hogy szerkesztő tevékenységét végezzenek. Mindenképpen érdemes lenne a moduláris rendszert figyelembe véve új tankönyveket készíteni. A tanítást segítő digitális anyagokkal egészen jól állunk, ezek azonban nem helyettesíthetik az írott tankönyveket. Tankönyvekkel nem állunk jól, mert a szakképzésben igen kicsi a példányszám. A piac nem reagál gyorsan ezekre a változásokra, mert pénzügyileg nem éri meg. Szerintem az állam feladata volna, hogy besegítsen, hiszen az iskolai rendszerű szakképzés a közoktatás része. Jó volna, ha az NSZFI katalizátor lehetne a több száz szükséges tankönyv elkészítésének a folyamatában. (Nagy László NSZFI igazgató) Digitális technológiák A tankönyvekre vonatkozó kutatási adatok értelmezése során úgy tűnik, hogy a tankönyv háttérbe szorulásában a korszerű digitális technológiák iskolai megjelenése is fontos szerepet játszott. Első látásra úgy tűnhet, hogy a korszerű digitális technológiák mintegy kiszorították a korszerűtlenebb információ hordozókat, így a tankönyveket is, valójában azonban mégsem ez a helyzet. A kutatási eredmények inkább arra utaltak, hogy a szakiskolák pedagógusai a tanulók bevonása, megszólítása érdekében folytatott küzdelmükben akadtak hasznos eszközre a digitális technikákban. A diákok figyelmének felkeltése szempontjából a digitális prezentációs eszközök valóban új lehetőségeket teremtenek. 5

6 2 A Bakonyi SZASZET intézményeiben fellelhető ok A Bakonyi SZASZET ben fellelhető ok áttekintése eltérő megközelítésekben lehetséges. Az egyes szakmák, a szakmákhoz tartozó követelménymodulok, a definiált egységek és elemek figyelembevétele alapján egyaránt készíthető regiszter. Korábbi kutatási tapasztalataink jelezték, hogy a szakképzési modularizáció bevezetésének következtében az oktatók, a tanárok egyre inkább elemekben gondolkodnak. Ha a Bakonyi SZASZET ben oktatható (azonban nem feltétlenül oktatott) szakmák moduljaihoz és a modulok egységeihez tartozó elemeket számba vesszük, akkor a SZASZET működéséhez mintegy 2676 eltérő elem rendelhető. (Melléklet 32. táblázat) Az egyes tagintézményekben oktatható szakmák áttekintése alapján a legtöbb egység a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumhoz (746) (36. táblázat) valamint a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumhoz rendelhető (738) (33. táblázat). Hasonlóan jelentős potenciális elemek száma az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban (604) (35. táblázat), kevesebb a Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskoláiban (337) (37. táblázat) és még ennél is kevesebb a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban (132) (34. táblázat). A szakképzési társulás fejlesztési célkitűzései alapján megfigyelhető, hogy az iskolák igyekeztek olyan szakmai képzéseket indítani, amelyek a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság adatai szerint is keresettek a munkaerő piacon, azaz támogatott, kiemelten támogatott régiós hiányszakmák. Ebből következően a ellátottságot célszerű a ténylegesen oktatott szakmák, illetve a jövőre való tekintettel a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011/12 évre vonatkozó besorolási rendszere alapján áttekinteni. A Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium által szolgáltatott adatokból az látható, hogy az oktatott szakmákhoz rendelhető elemek jelentős része az iskolában rendelkezésre áll. Az oktatott szakmákra vetítve 601 elem azonosítható, melyekből 508 rendelkezésre áll, ami 84% os készültségnek tekinthető. A rendelkezésre álló elemek mintegy 90% a tankönyvrészlet formájában elérhető, és csupán 10% uk tankönyv formájában adott. A helyzetből világosan látható, hogy a pedagógusok egyik legfontosabb feladatává az vált, hogy a korábbi tankönyvek tematikai keretei alapján alkalmazkodjanak a moduláris kezeléshez és használathoz. 1. táblázat A Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium ellátottsága az oktatott szakmákban Szakma/elágazás megnevezése Van teljes Részben Tankönyv Összes elem Tankönyvrészlet Élelmiszer és vegyiáru eladó Festő, mázoló és tapétázó Hegesztő Kereskedő Kőműves Központifűtés és csőhálózat szerelő Női szabó Ruházati eladó Villanyszerelő Végösszeg

7 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium által oktatott szakmák egy része, a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által kiemelten támogatott szakmák körébe tartozik. Az iskolától kapott adatok alapján az látható, hogy az összesen 191 elem 90% a (171) rendelkezésre áll teljes egészében. (2. táblázat) A ok ebben az esetben is főként könyvrészletek formájában érhetők el, és csak a villanyszerelő szakma esetében adottak tankönyvek formájában is. 2. táblázat A Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumban oktatható, a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által a 2011/12 es évre vonatkozóan kiemelten támogatott szakmák ellátottsága Szakma/elágazás megnevezése Van teljes Részben Tankönyv Összes elem Tankönyvrészlet Géplakatos 7 Hegesztő Kőműves Villanyszerelő Végösszeg A Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által támogatott szakmák egy része oktatható a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumban. Az adatok szerint ezekben a szakmákban meglehetősen kedvező a ellátottság, hiszen a elemek 93% elérhető teljes egészében, igaz, a többség itt is tankönyvrészlet formájában áll rendelkezésre. (3. táblázat) Egyedül az élelmiszer és vegyiáru eladó szakmához érhetők el a elemek tankönyv formában. 3. táblázat A Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumban oktatható, a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által a 2011/12 es évre vonatkozóan támogatott szakmák ellátottsága Szakma/elágazás megnevezése Van teljes Részben Tankönyv Összes elem Tankönyvrészlet Bútor és lakástextil eladó 3 Csecsemő és gyermekruha készítő 8 Élelmiszer és vegyiáru eladó Festő, mázoló és tapétázó Kereskedelmi, háztartási és 4 vendéglátóipari gépszerelő Kereskedő Műszakicikk eladó 3 Női szabó Porcelán és edényáru eladó 3 Ruházati eladó Vájár 4 Végösszeg A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumtól származó adatok alapján a korábbiaknál kedvezőtlenebb képet kaphatunk. A teljes ellátottsághoz 75 elemnek kellene rendelkezésre állnia, azonban csupán 9 esetében érhető el, ráadásul az is csak részlegesen fedi le a megfelelő elemeket. 7

8 4. táblázat A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium ellátottsága az oktatott szakmákban Szakma/elágazás megnevezése Összes elem Van teljes Részben Épület és építménybádogos 45 4 Tetőfedő 30 5 Végösszeg 75 9 Ha a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban oktatható szakmák közül azokat válogatjuk ki, melyeket a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság kiemelten támogatottnak nyilvánított, akkor még kedvezőtlenebb a helyzet ellátottság szempontjából. Az oktatáshoz szükséges 115 elem vonatkozásában mindössze 9 esetében áll rendelkezésre valamiféle. 5. táblázat Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban oktatható, a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által a 2011/12 es évre vonatkozóan kiemelten támogatott szakmák ellátottsága Szakma/elágazás megnevezése Összes elem Van teljes Részben Ács állványozó 40 Épület és építménybádogos 45 4 Tetőfedő 30 5 Végösszeg Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium elem szükségletének (260) mintegy 64% a áll rendelkezésre, jellemzően részletek tankönyv részek formájában. (6. táblázat) A legkedvezőtlenebb helyzet az Informatikai rendszergazda/informatikai hálózattelepítő és üzemeltető szakma kapcsán alakult ki, ahol minden bizonnyal a tartalmak gyors avulása következtében a 68 szükséges elemhez mindössze egyetlen esetben áll rendelkezésre, történetesen az is részlegesen. Az adatok érthetővé teszik, azt a gyakorlatot, ami a tanárok szerkesztő aktivitásának bemutatásakor írunk le. 6. táblázat Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium ellátottsága az oktatott szakmákban Szakma/elágazás megnevezése Összes elem Van teljes Részben Tankönyv Tankönyvrészlet Elektronikai technikus Épületgépészeti csőhálózat és berendezésszerelő/központifűtés és csőhálózat szerelő Épületgépészeti csőhálózat és berendezés szerelő/vízvezetékés vízkészülék szerelő Informatikai

9 rendszergazda/informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Villanyszerelő Végösszeg Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban oktatható szakmák közül kiválasztva azokat, melyeket a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság kiemelten támogatandónak minősített, még kedvezőtlenebb helyzetet láthatunk. A 200 elemből álló halmazból 116, azaz 58% mögé rendelhető valamilyen rész, többnyire tankönyvrészlet. (7. táblázat) A jelek szerint a legnagyobb nehézség az elektromechanikai műszerész és a mechatronikai műszerész szakmák indítása esetén lenne, ezek esetében ugyanis elenyésző a elemekhez rendelhető kész ok száma. Hasonló nehézségekkel járna a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által támogatott képzések esetleges indítása. Ebben a vonatkozásban a elemekre vonatkoztatott ellátottság mértéke alig 6% os. Ezt a statisztikát rontják az informatikai rendszergazda/informatikai hálózattelepítő és üzemeltető szakmai adatai is, mely az iskolában oktatott és a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság támogatta is a 2011/12 évre vonatkozóan. 7. táblázat Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban oktatható, a Középdunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által a 2011/12 es évre vonatkozóan kiemelten támogatott szakmák ellátottsága Van teljes Részben Tankönyv Szakma/elágazás megnevezése Összes elem Elektromechanikai műszerész 28 Tankönyvrészlet Elektronikai technikus Épületgépészeti csőhálózat és berendezés szerelő/központifűtés és csőhálózat szerelő Épületgépészeti csőhálózat és berendezés szerelő/vízvezeték és vízkészülék szerelő Mechatronikai műszerész Végösszeg táblázat Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban oktatható, a Középdunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által a 2011/12 es évre vonatkozóan támogatott szakmák ellátottsága Szakma/elágazás megnevezése Összes elem Van teljes Részben Tankönyv Tankönyvrészlet CAD CAM informatikus Informatikai rendszergazda/informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Informatikai rendszergazda/it kereskedő Informatikai rendszergazda/webmester Műszaki informatikai mérnökasszisztens 6 Végösszeg

10 Az Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban a tényleges oktatott szakmák esetében annyiban kedvezőbb a helyzet, hogy a rendelkezésre álló jelentős részben teljesnek tekinthető legalábbis az adatszolgáltatók jelzései alapján. Mint a korábbiakban megfigyelhettük a elemek tanítását leginkább csak részekkel és nem teljes gal tudják támogatni az iskolák. A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban azonban elemek mintegy 15% ához teljes áll rendelkezésre. A ellátottság egyébként 18% os. 9. táblázat A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium ellátottsága az oktatott szakmákban Szakma/elágazás megnevezése Összes elem Van teljes Részben Élelmiszer és vegyiáru eladó 40 1 Gépi forgácsoló Géplakatos 56 4 Megújuló energiaforrás energetikus 10 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító 85 Panziós, falusi vendéglátó Szakács 54 Végösszeg Az iskolák oktatási lehetőségeit vizsgálva, megnéztük, hogy a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntése alapján kiemelten támogatott képzések oktatására bázis szempontjából mennyire állna készen a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium. Úgy látszott, hogy a bázis 12% ban áll rendelkezésre vagy teljes, vagy legalább részleges formában. Hasonló a helyzet a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által támogatottnak minősített szakmák esetében is, ahol az adatközlők szerint 11% ban áll rendelkezésre. 10. táblázat Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban oktatható, a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által a 2011/12 es évre vonatkozóan kiemelten támogatott szakmák ellátottsága Szakma/elágazás megnevezése Összes elem Van teljes Részben Bútorasztalos 53 Gépgyártástechnológiai technikus Gépi forgácsoló Géplakatos 56 4 Létesítményi energetikus 2 Megújuló energiaforrás energetikus 10 Végösszeg

11 11. táblázat Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium oktatható, a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által a 2011/12 es évre vonatkozóan támogatott szakmák ellátottsága Szakma/elágazás megnevezése Összes elem Van teljes Burkoló 46 Élelmiszer és vegyiáru eladó 40 1 Erdészeti szakmunkás 86 Festő, mázoló és tapétázó 6 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító 85 Női szabó 8 Panziós, falusi vendéglátó Szakács 54 Végösszeg A elemek alapján végzett áttekintés a okra vonatkozóan azt mutatta, hogy leginkább az oktatott szakmák terén voltak sikeresek az intézmények a beszerzésben, szerkesztésben és előállításban. A modularizáció következtében előállt hiány megszüntetése, jelentős erőfeszítést kíván az iskoláktól és a fejlesztőktől egyaránt. 11

12 3 Projekt során fejlesztett ok A Bakonyi Szakképzés szervezési Társulásnál megvalósult TÁMOP program keretében kifejlesztésre került ok eltérő terjedelműek. Terjedelem tekintetében a legjelentősebb az a tíz, melyek egy egy egység átfogó feldolgozását végezték el. (45. táblázat) A ok elkészítésében a SZASZET valamennyi tagintézménye részt vett, jellemzően két két egység kidolgozásával egyedül a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban készült egyetlen egység. Az elosztási elvek részletes ismerete nélkül is feltételezhetjük, hogy az intézmények lényegében egyenlő részt vállaltak a fejlesztés munkájában, így ebben a vonatkozásban valamennyi intézménynek megvolt a lehetősége a továbblépésre. Az elkészült ok eltérőek abban a tekintetben, hogy milyen jellegű oktatási tevékenységet szolgálnak ki. Két csak elméleti képzést alapoz meg, egy csak gyakorlati jellegű tevékenység támogatására született, míg a maradék hét elméleti és gyakorlati tanórák együttes kiszolgálását valósítja meg. A tanórák jelleg szerinti összesítése azt mutatja, hogy 605 gyakorlati óra, 496 elméleti óra és 220 elmélet igényes gyakorlati órához készült. Ha az elmélet igényes gyakorlati órákat az elméleti órákhoz számítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy 716 elméleti és 605 gyakorlati órához készült. A tanóra típusokra vonatkozó összesítés alapján némileg eltérő képet kapunk attól, amit a ok tipizálása alapján adhatunk. A tankönyvkutatás szakirodalmában funkciódominancia alapján kialakított tipizálás a következő ötféle tankönyvet különbözteti meg (Karlovitz 2001): 1. Hagyományos (közlő) típusú tankönyvek 2. A ot feldolgoztató, munkáltató tankönyvtípus 3. Programozott tankönyvek 4. Panorámatankönyvek 5. A modern technika eszközeivel élő tankönyvek Az elméleti képzést támogató tankönyvek jellemzően a hagyományos (közlő) típusú tankönyvek csoportjába tartoznak, míg a gyakorlati képzést kiszolgáló tankönyvek inkább a második típusba sorolhatók (a ot feldolgoztató, munkáltató tankönyvtípus). A tanóra típusok szerinti fenti áttekintés alapján azt feltételezhetnénk, hogy az elkészült ok körülbelül fele fele arányban sorolódnak a hagyományos (közlő) típusú tankönyvek és a ot feldolgoztató, munkáltató tankönyvtípus kategóriájába. Az általunk végzett elemzés azonban azt mutatta, hogy az elkészült ok döntő többsége a hagyományos (közlő) típusú tankönyvek kategóriájába tartozik. Csupán az alkalmazott számítástechnika és részben a melegüzemi gyakorlatok egységeket feldolgozó tankönyvek sorolhatók a ot feldolgoztató, munkáltató tankönyvtípus kategóriájába. Fontosnak tartjuk megjegyezni ugyanakkor, hogy az elsősorban elméleti ismereteket tartalmazó és ezért a hagyományos (közlő) típusú tankönyvek mindegyikére jellemző volt, hogy a tárgyalt témát gazdag feladatgyűjteménnyel kiegészítve prezentálta a tanulók számára, ami segítséget nyújt a tanuló számára a tanulási eredményesség ellenőrzéséhez. (Bár a feladatok és a hozzájuk tartozó megoldó kulcsok meghatározóan fontos elemei a tankönyveknek, önmagukban nem képesek a tankönyv jellegének megváltoztatására.) Mindenképpen elmozdulás figyelhető meg abba az irányba, amit az egyik pedagógus a következő módon fogalmazott meg: Úgy gondolom, hogy más típusú tankönyvek kellenének. Cselekedtetőbbek kellenének. Ezen azt értem, hogy a jelen tankönyvek is inkább elméleti alapúak. Az más kérdés, hogy a tanár ezt fel tudja úgy dolgozni, vagy át tudja tenni egy más típusú, vagy tehát nem frontális órára, meg tudja csinálni egy feladatlappal, vagy egy más típusú órához fel tudja használni a tankönyvet. De a gyerek nem biztos, hogy tudja használni a tankönyvet. (2009 es tankönyvkutatás) 12

13 A tankönyvek tipizálása is felhívja a figyelmet arra, hogy az információs technológia térnyerése következtében lehetőség a tankönyvi tartalmak tudásstruktúráját új eszközökkel megjeleníteni. (5. típus: A modern technika eszközeivel élő tankönyvek) A hiperlinkek alkalmazása vagy a szövegszerkesztők kereszthivatkozás funkciója lehetővé teszi, hogy az ismeretek többféle bejárási úton elérhetőek legyenek. A dokumentumok digitális változata hivatkozásokat tartalmazhat internetes forrásokra, meglévő tartalmakra. Az elkészült ok eltérő mértékben használták ki a digitális technológiákban rejlő hiperhivatkozási és kereszthivatkozási lehetőségeket. Hat ban használták a szerzők az hiperhivatkozás lehetőségeit, tehát internetes forrásokra vonatkozó utalásokat helyeztek el a szövegben, vagy a szöveg végén. Két ról részben mondható el, hogy élt a hiperhivatkozások lehetőségével, megint másik két pedig zártnak bizonyult ebben a tekintetben, azaz nem vagy csak egészen elhanyagolható mértékben tartalmazott külső forrásokra vonatkozó utalásokat. (13. táblázat külső hivatkozások oszlop ) A szövegen belüli hivatkozások kereszthivatkozások technikai lehetőségével egy szerzői éltek, egy másikban részben használták ki az ilyen irányú lehetőségeket, míg a maradék nyolc ban nem láttuk ennek jelét. (12. táblázat) (A kereszthivatkozások és mezők használatának vizsgálata bizonyos mértékben arra utalt, hogy érdemes lenne a szövegszerkesztés néhány olyan alapfogását megismertetni a szerzőkkel, ami megkönnyítené munkájukat. A dokumentumok egy részében a tartalomjegyzékek és ábrajegyzékek kézzel készültek, azaz feltehetően nem használták ki a szövegszerkesztőkben adott funkciókat.) Az elkészült ok terjedelemben eltérő hosszúságúak, ami valószínűleg a tárgyalt téma jellegére vezethető vissza. A legrövidebb írás karaktert tartalmaz, míg a legterjedelmesebb et, ami 2,7 szeres arányra utal. (13. táblázat) A terjedelmet oldalszámok alapján vizsgálva azt látjuk, hogy a legterjedelmesebb 244 oldalas, míg a legrövidebb 136 oldal terjedelmű. Az oldalszámokat jelentős mértékben meghatározza dokumentumban előforduló a grafikák, képek, ábrák száma és mérete. Nem találtunk olyan dokumentumot, melyben a szerzők ne használták volna ki a képekben rejlő szemléltetési lehetőségeket. Csupán egyetlen dokumentumban figyeltük meg, hogy az ábrák és képek többnyire fekete fehérek, így a dokumentum színhasználat tekintetében eltért a ma elvárható színes megjelenéstől. A képek minőségének és az ábrák vonalrajzának vizsgálata terén már eltérőbbek voltak a dokumentumok. Képminőség tekintetében nyolc dokumentumot értékeltünk kiválóra, ami azt jelenti, hogy elenyésző számban akadt a nehezen olvasható (életlen grafikájú) kép a dokumentumban. (A képeken alkalmazott betűméreteket nem vizsgáltuk.) Egy olyan dokumentumot találtunk, amely kép állományát jónak és egyet, amelynek képeit gyengének/közepesnek minősítettük. Egészében véve tehát a dokumentumok többsége kiválóan megfelel a megjelenítési elvárásoknak. Az ábrák vonalrajza kiváló minősítést kapott azoknál a oknál, amelyekben vektorgrafikus rajzokat, ábrákat alkalmaztak. Ahol kép formátumban szúrták be a szövegben az ábrákat, ott a vonalrajzokat esetenként kevésbé olvashatónak tűntek. Öt ábráit minősíthettük kiválónak, három ban jó/kiváló szintűnek értékeltük az ábrákat, egy dokumentumban találtunk meglehetősen eltérő minőségű ábrákat, ezért közepes/jó/kiváló minősítést egyaránt használni voltunk kénytelenek, és egyetlen dokumentumban soroltuk a gyenge/közepes tartományba a szövegközi ábrákat. Vizsgáltuk a okban fellelhető ábrák mennyiségét is olyan módon, hogy a laptükörhöz viszonyítva azt 100% nak tekintve megbecsültük 1 az ábrák arányát. (13. táblázat) A legmagasabb arányt a Héjazatok és fedések nál találhattuk, de ehhez közeli értékeket mutattak a A festői munka előkészítése, a Kommunális és lakóépületek, ipartelepek villamos hálózata, a Geometriai mérések, valamint a Melegüzemi gyakorlatok részek is. Érdekes, hogy az Illusztrációs feladatok előkészítése ban 20% körülinek becsültük az ábrák arányát, ami 1 A becslést megnehezítette, hogy a dokumentumokban szöveg gazdag és ábra gazdag részek követték egymást, így becslésünk meglehetősen pontatlannak tekinthető. 13

14 nem volt meglepő a Gondozási ismeretek vagy Informatikai ismeretek ok vonatkozásában. A okat szakmai szempontból történő értékelése nem volt feladatunk, azonban a dokumentumok néhány eleme utalásként volt felfogható a szakmai tartalmakra. A okban megjelenített irodalomjegyzékek eltérő kitekintési lehetőséget biztosítottak az érdeklődő tanulók, pedagógusok számára. Az irodalomjegyzék részletezettsége alapján egy ot értékeltünk kitűnőnek, hatot jónak, kettőt közepesnek és egyet elégségesnek. A dokumentumok megszerkesztettségének egyik jellemzője az önálló ábrajegyzék, tárgymutató és fogalomtár. (12. táblázat) Négy ban találtunk ábrajegyzéket, két ban részleges jegyzéket találtunk, négy dokumentumban pedig nem kapott helyet az ábrák listája. Tárgymutatót csupán egyetlen dokumentumban találtunk ott is részlegesnek mondható formában. A tájékozódási lehetőségeket bővítő fogalomtárak három ban jelentek meg részlegesen, a többiben ilyet nem találtunk. Valamennyi szerző készített viszont megoldókulcsot a ban elhelyezett feladatokhoz. 14

15 12. táblázat A projekt keretében készült hosszabb ok jellemzői (II.) Tananyagegység irodalomjegyzék részletezettsége ábrajegyzék kereszthivatkozás fogalomtár megoldó kulcs tartalom szintek tárgymutató típus A festői munka előkészítése jó nincs nincs 3 nincs Illusztrációs feladatok előkészítése kitűnő részben részben 4 részben Napkollektorok közepes részben nincs 4 nincs Kommunális és lakóépületek, ipartelepek villamos hálózata jó nincs nincs 3 nincs Héjazatok és fedések elégséges nincs nincs nincs 3 nincs Informatikai ismeretek jó részben nincs részben 3 nincs Alkalmazott számítástechnika közepes nincs nincs részben 3 nincs Geometriai mérések jó nincs nincs nincs 3 nincs Melegüzemi gyakorlatok jó nincs nincs 3 nincs Gondozási ismeretek jó nincs nincs nincs 3 nincs A ot feldolgoztató, munkáltató tankönyvtípus Hagyományos (közlő) típusú tankönyv, feladatokkal gazdagítva. Hagyományos (közlő) típusú tankönyv, feladatokkal gazdagítva. Hagyományos (közlő) típusú tankönyv, feladatokkal gazdagítva. Hagyományos (közlő) típusú tankönyv, feladatokkal gazdagítva. Hagyományos (közlő) típusú tankönyv, feladatokkal gazdagítva. A ot feldolgoztató, munkáltató tankönyvtípus Hagyományos (közlő) típusú tankönyv, feladatokkal gazdagítva. Részben hagyományos (közlő) típusú tankönyv, feladatokkal gazdagítva. Részben a ot feldolgoztató, munkáltató tankönyvtípus Hagyományos (közlő) típusú tankönyv, feladatokkal gazdagítva. 15

16 13. táblázat A projekt keretében készült hosszabb ok jellemzői (III.) Tananyagegység karakter külső ábra oldal színek képek képminőség ábrák vonalrajza szám hivatkozások arány formázás A festői munka előkészítése kiváló kiváló ~40% jó Illusztrációs feladatok előkészítése kiváló jó/kiváló ~20% közepes Napkollektorok kiváló közepes/jó/kiváló ~30% jó Kommunális és lakóépületek, ipartelepek villamos hálózata részben alig gyenge/közepes gyenge/közepes ~40% közepes Héjazatok és fedések kiváló kiváló ~50% kitűnő Informatikai ismeretek kiváló kiváló ~25% jó Alkalmazott számítástechnika nincs kiváló jó/kiváló ~35% jó Geometriai mérések részben kiváló kiváló ~45% jó Melegüzemi gyakorlatok jó jó/kiváló ~45% kitűnő Gondozási ismeretek nincs kiváló kiváló ~20% közepes A fejlesztési munkálatok egészében véve rendkívül kedvezően hatottak az intézményekre. Mint a későbbiekben látni fogjuk, a tanulók 77% a fontosnak tartja, hogy a tanárok válogassanak össze okat diákjaiknak a tanuláshoz. Csupán 4,5% uk állította, hogy megfelelő tankönyvek és egyéb kiadványok léteznek, így nincs szükség a tanárok szelektáló munkájára. Biztosra vehető, hogy a készítés annak a lehetőségét is megteremti, hogy a tanárok a saját diákjaik számára megfelelő válogatásokat, összeállításokat készítsenek, hiszen szerzőként minden részletében ismerik a ot. További előnye a helyben készült oknak, hogy azok a kipróbálás és használat függvényében módosíthatók, míg a mások szerzői jogával védett ok esetében ez nem ilyen egyszerű, általában nem is áll rendelkezésre a digitális változata. Összességében tehát rendkívül kedvező fejlesztő hatást gyakorolt vagy gyakorolhat a jövőben az iskolákra a készítés. 16

17 4 Tananyagfejlesztő műhely működésének feltételei 4.1 A fejlesztés tárgyi feltételei Az információs és kommunikációs technológiák terjedésének következtében az oktatók fejlesztő munkája is egyre inkább eszköz és technológia igényes. A kérdőíves adatfelvétel során információkat gyűjtöttünk a tanároktól arra vonatkozóan, hogy miként ítélik meg az iskolai munkafeltételeket a készítési lehetőségek szempontjából. A kérdőív rövidsége miatt a csupán a következő szempontok alapján alkothattunk képet a készítést támogató iskolai infrastruktúráról: fénymásolási, nyomtatási lehetőségek az internet kapcsolat sebessége számítógép használati lehetőségek szakkönyv ellátottság digitális ellátottság a moduláris szerkezetre vonatkozó információk digitális rögzítő eszközök (szkenner, videokamera stb) Az eredmények azt mutatták, hogy a tanárok leginkább az iskolai számítógép használati lehetőségekkel elégedettek: SZASZET szinten az azt jelenti, hogy a négyes osztályzathoz közeli (3,8) eredmény született. (14. táblázat) A kedvező eredmény azonban iskolánként eltérő részadatok alapján keletkezett. Míg az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, valamint a Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái 4,6 átlagos értéket produkáltak, addig a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium és III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egyaránt 3,4 es átlagra pozícionálták magukat. Ez utóbbi két intézmény átlag eredményeinek a hátterében 10 olyan válaszadó is található, akik kettesre, azaz még megfelelőre értékelték a számítógéphasználati lehetőségeket. SZASZET szinten hasonlóan kedvező, négyes közeli osztályzatnak tekinthető a fénymásolási, nyomtatási lehetőségek vonatkozásában elért 3,7 es átlag érték. Különösen kedvezőnek tűnt a helyzet a Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskoláinál, ahol 4,4 es átlagot jeleztek a tanárok. Kedvezőtlenebb irányban távolodott el az átlagtól a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium eredménye, ahol a fénymásolási és nyomtatási lehetőségeket inkább a közepes (3,2) közelébe pozícionálták a válaszadó tanárok. Az internet alapvető információközvetítő eszköz a készítésben érdekelt pedagógusok számára, ezért nagy fontossága lehet a kapcsolat sávszélességének, azaz a sebességnek. A SZASZET szinten elért 3,6 es átlagérték jónak mondható, bár figyelemre méltó, hogy a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium és a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átlagai inkább a közepeshez állnak közelebb. Az adatok szórási is azt mutatja, hogy a 87 válaszadó között 9 személy volt, akik szerint az internet kapcsolatot vagy elégtelenre (2 fő) vagy még megfelelőre (7 fő) értékelték. (Melléklet 39. táblázat) Az iskolai szakkönyv ellátottság értékelésének 3,6 átlagos hátterében ugyancsak eltérő helyzetben lévő iskolákat találunk. Míg a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, valamint a Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái 4,1 és 4,0 átlag értéket mutatnak, addig a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú 17

18 Művészetoktatási Intézmény 2,7 es átlaga, illetve az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 3,3 es átlaga egyaránt 0,3 tizednyi távolságot mutatnak a közepes értéktől. A szakkönyvek mellett a digitális ok is fontos szerepet játszanak a tanítási és szerkesztési munkák szempontjából. SZASZET szinten ebben a vonatkozásban mutatkozott legalacsonyabb elégedettség a tanárok részéről (2,9). Egyedül a Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái tanárai jeleztek vissza 4 es átlag feletti értéket, azonban feltételezésünk szerint ennek a kedvező adatnak egyik oka az, hogy a digitális tartalmakon alapuló készítésnek a többi iskolához viszonyítva szűkebb gyakorlata alakulhatott ki a Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskoláiban. Hármas átlag feletti értéket is csupán egy iskola az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium ért el (3,6). A tanári válaszok alapján a digitális ellátottság tekintetében a legkritikusabb helyzetet a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben felételezhetünk, ahol az átlagérték 1,8 nak adódott. A jelek szerint a digitális ok beszerzése az egyik fontos feltétele annak, hogy az oktatók megfelelő feltételekkel rendelkezzenek a szerkesztő munkájukhoz. A digitális rögzítő eszközök (szkenner, videokamera) vonatkozásában adott tanári visszajelzések lényegében közepesre, 3,2 re értékelték a SZASZET infrastruktúráját. (14. táblázat) (Más vizsgált szempontokhoz viszonyítva az eredmények kevéssé szórtak.) Az adatok számunkra azt üzenik, hogy a tanárok eredményesen használnák az említett digitális eszközöket aik elkészítéséhez, ha az eszközök rendelkezésükre állnának. (Korábbi kutatásaink során valóban azt tapasztaltuk, hogy a tanárok egy része a gyakorlati órán a tanulók által készített produktumokat lefényképezi, és az elméleti órákon emlékeztetőül, illetve motivációt erősítő céllal felhasználja azokat.) A moduláris szerkezetre vonatkozó információk megfelelősége vonatkozásában a SZASZET pedagógusai valamivel a közepes eredménynél jobbra értékelték a helyzetet (3,3). Az adatok alapján indokoltnak látszanak a pedagógus továbbképzések során a modularizáció témakörében tartott továbbképzések. Tananyag ellátottság A tanárok értékelése a munkájukhoz szükséges ellátottságra vonatkozóan összefügg a modularizáció bevezetésével. Az elemi egységek az új moduláris konstrukcióban néhány tekintetben eltérnek a korábbi felosztásoktól, ezért a korábbi bontásra épülő tankönyvek oktatási felhasználása nehézkessé vált. Vélhetőleg ennek a hatását láthatjuk abban, hogy SZASZET szinten jellemzően 3,5 körüli értékeket kaptak a ok a vizsgálat szempontok mentén. (15. táblázat) A tanárok leginkább a ok formai megjelenésével elégedettek, három iskolában is 4 es közeli értékeket adtak a tanárok ebből a szempontból. (Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái) A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai a ok formai megjelenés terén is valamivel kritikusabbnak bizonyultak, mint más iskolák tanárai: a tartalom részletezettsége (3,0) és érthetősége (3,1) mentén is közepes körüli értékeket adtak. 18

19 14. táblázat Az iskolai munkafeltételek megítélése a készítés szempontjából (a pedagógusok által ötfokú skálán adott osztályzatok átlag értékei) fénymásolási, nyomtatási lehetőségek az internet kapcsolat sebessége számítógép használati lehetőségek szakkönyv ellátottság digitális ellátottság a moduláris szerkezetre vonatkozó információk digitális rögzítőeszközök (szkenner, videokamera stb) Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium 3,2 3,2 3,4 3,7 2,8 3,2 3,1 III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola és AMI 3,8 3,4 3,4 2,7 1,9 3,1 3,6 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 3,8 3,5 3,7 4,1 2,5 3,1 2,9 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4,0 4,6 4,6 3,3 3,6 2,9 3,4 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 4,1 3,9 3,9 3,5 2,8 3,5 2,9 Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái 4,4 4,1 4,6 4,0 4,1 4,4 4,3 SZASZET átlag 3,7 3,6 3,8 3,6 2,9 3,3 3,2 Válaszadók száma változónként 87 és 91 között. Az egyes iskolák válaszadóinak számát lásd a Melléklet 38. táblázatát és a következőket. 15. táblázat A tanárok értékelése az oktatómunkájukhoz jelenleg rendelkezésre álló okról (a pedagógusok által ötfokú skálán adott osztályzatok átlag értékei) a tartalom korszerűsége a tartalom részletezettsége a tartalom érthetősége a formai megjelenés Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium 3,6 3,5 3,6 3,8 III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola és AMI 3,2 3,0 3,1 3,0 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 3,1 3,4 3,6 3,6 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 3,4 3,4 3,5 3,4 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 3,6 3,8 3,7 3,8 Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái 3,6 3,6 3,6 3,8 Teljes átlag 3,5 3,5 3,5 3,6 19

20 A pedagógusok véleményeit és igényeit figyelembe véve a fejlesztés minimális tárgyi feltételeinek a következők tekinthetők: számítógépes munkaállomás szövegszerkesztővel felszerelve internet kapcsolattal rendelkező számítógép tárhely (hordozható vagy hálózati) szkennelési és nyomtatási lehetőségek szakirodalom könyv és digitális anyagok formájában A fejlesztés során felhasznált technológiák optimális esetben lényegesen több elvárásnak kell megfelelnie. Megjegyzendő, hogy a technológiák beszerzése csak akkor indokolt, ha megfelelő IKT használati kompetenciával rendelkező kollégák állnak rendelkezésre. Az optimálisnak tekinthető eszközrendszer: nagy felbontású digitális fényképezőgép digitális video kamera szkenner fénymásoló színes nyomtató szoftverek: kiadványszerkesztő, képszerkesztő, video szerkesztő. Az fejlesztés következő lépésének tekinthető, ha a ok olyan formátumban állnak elő, melyek e learning keretrendszerekben alkalmazhatók. Az ilyen jellegű ok szükség esetén kinyomtathatók könyv vagy jegyzet formájában is, azonban felhasználásuk elsősorban elektronikus formában történhet. A fejlesztés ilyen módozatainak kimunkálása hosszas előkészítő munkát igényel. A fejlesztés előtt tisztázni kell a szabványok alkalmazásának kérdését, ha ugyanis a ok nem szabványosított formában készülnek el, nem tölthetők át más keretrendszerekbe, idővel konvertálhatatlanok lesznek, majd elvesznek. A digitális okra fordított munka csak a kompatibilitás biztosítása esetén térül meg hosszú távon is. A vizsgálatunk alapján úgy látjuk, hogy a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás intézményeiben dolgozó pedagógusok közül jó néhányan képesek lennének e learning keretrendszerbe szánt okat létrehozni. A fejlesztést azonban csak akkor érdemes az e learning keretrendszerekre alapozni, ha ennek megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek az intézmények és jelentős számban nak olyan tanárok, akik képesek kihasználni az e learning nyújtotta lehetőségeket. Pilot jelleggel lehetséges ingyenes internetes szolgáltatásokra alapozottan e learning elemeket tartalmazó tanulási folyamatokat szervezni. 4.2 A fejlesztés humán feltételei A pedagógusok fejlesztési tevékenységét jelentős mértékben meghatározza a rendelkezésre álló ok mennyisége és minősége. A tanárok megkérdezése alapján azt találtuk, hogy közel kétharmaduk úgy látja, sokféle forrás közül válogathat, ha anyagokat keres munkájához. (1. diagram) A válaszadók közel egy negyede (27%) szerint csak néhány forrás érhető el, ha tanításhoz keres tartalmakat. Azoknak a tanároknak az aránya, akik lényegében egyetlen forrásra utaltan kénytelenek tanítani 5%, míg a megkérdezettek 7% a állította, hogy megfelelő forrás hiányában nekik maguknak kell összeállítani a ot. A fejlesztési célkitűzések megfogalmazása szempontjából tehát fontos, hogy a tanárok kb. 7% a olyan kényszerhelyzetben dolgozik, amelyben sürgető kényszer a elkészítése. Amikor 20

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok

Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok Egy nyelvet beszélünk? Öveges Enikő 2011. november 21. 1 Kitekintés legalább egy idegen nyelv kötelező 18 éves korig (pl. Bulgária, Csehország:

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

Az SZSZBTISZK létrejötte

Az SZSZBTISZK létrejötte Az SZSZBTISZK létrejötte Törvényi változások A szakképzés minőségének javítása érdekében létrejön a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzésszervezési Önkormányzati Társulási (Tiszk 6 fenntartó 12 intézménye)

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év Szakmai vizsga eredmények 2016 év Informatikai rendszergazda 9 érettségire épülő 6 2 1 0 0 4,56 Gépgyártástechnológiai technikus 16 érettségire épülő 0 6 5 4 1 Rehabilitációs nevelő, segítő 9 érettségire

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

Moduláris, kompetencia alapú szakképzés. Regionális tájékoztató 2007. augusztus-szeptember

Moduláris, kompetencia alapú szakképzés. Regionális tájékoztató 2007. augusztus-szeptember Moduláris, kompetencia alapú szakképzés Regionális tájékoztató 2007. augusztus-szeptember Témakörök Országos képzési jegyzék Szakmai-és vizsgakövetelmény Központi program Szakmai vizsga NSZFI Országos

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Ösztöndíj a szakiskolásoknak

Ösztöndíj a szakiskolásoknak 2010 április 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Februártól a hiányszakmákat tanuló szakiskolai tanulók havi 10.000 Ft ösztöndíjat

Részletesebben

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE Kerber Zoltán A tankönyvek jóváhagyása

Részletesebben

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016 Munkaformák Dr. Nyéki Lajos 2016 Az oktatás munkaformái Az oktatási folyamat szervezésében a szervezeti formák mellett további differenciálás is lehetséges, attól függően, hogy a tanár a tanítási-tanulási

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 15. ú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS REFORMJA 2010 után egy átfogó köznevelési és szakképzési reform indul el: 3 éves szakképzés közismeret helyett szakmai képzés duális szakképzés

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakmai vizsgák 20. május-június Szakmacsoportok és szakmák Építészet Kőműves Kályhás Ács, állványozó Burkoló Festő, mázoló és tapétázó Faipar Bútorasztalos

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk!

A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk! Nálunk versenyképes szakmád és érettségid is lehet mindössze öt év alatt! A szakiskolai tanulmányaid alatt vonzó ösztöndíjakkal várunk! A szakmai tudás mellett élményekkel, gazdag programokkal, külföldi

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó DIGITÁLIS TANANYAGOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KOCZOR MARGIT SZAKMAI VEZETŐ ÚJ TARTALOMFEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN TÁMOP 3.1.2-12/2 Nemzeti tananyagfejlesztés és

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban...

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... 11 1 A projekt szakmai értékeléséhez készítettünk egy olyan

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

AZ ISKOLAI DIGITÁLIS OKTATÁS MEGÚJÍTÁSI TERVE. 2014, USA: TOP 25 legkeresettebb és legjobban fizetett szakma. Top állások IT TUDÁS NÉLKÜL. 0 darab!

AZ ISKOLAI DIGITÁLIS OKTATÁS MEGÚJÍTÁSI TERVE. 2014, USA: TOP 25 legkeresettebb és legjobban fizetett szakma. Top állások IT TUDÁS NÉLKÜL. 0 darab! AZ ISKOLAI DIGÁLIS OKTATÁS MEGÚJÍTÁSI TERVE GLOBÁLIS TREND: MINDEN MUNKAHELY DIGÁLIS MUNKAHELY LESZ 2014, USA: TOP 25 legkeresettebb és legjobban fizetett szakma környezetben dolgozó szakértői állások

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL

A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

Munkaerő-piaci konferencia

Munkaerő-piaci konferencia 2016. DECEMBER 05-09. Munkaerő-piaci konferencia Szekszárd, 2016. december 06. Az intézmény bemutatása Az intézmény megnevezése: Szekszárdi Szakképzési Centrum Székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u.

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma:

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma: Sorszám: Évfolyam típusa szak megnevezése OKJ száma létszám számított tanulói létszám osztály létszáma Tagiskola Rendészet 23 23 ágazati 1. 1/9. A 35 Informatika 12 12 ágazati Egészségügy 22 23 ágazati

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 138/2010. (VI. 17.) MÖK határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 13. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium

Széchenyi István Gimnázium 27 Széchenyi István Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.1.4. 19:34:1 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Több mint 130 éves nagy hagyományokra visszatekintő intézményünk jól felszerelt tanműhelyekben, mérő laborokban várja a tanulni kívánó érdeklődő tanulókat. Katonai alapismeretek tantárgy oktatása lévén

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Pedagógus továbbképzések. a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás. intézményeiben

Pedagógus továbbképzések. a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás. intézményeiben Pedagógus továbbképzések a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás intézményeiben A képzések hatékonyságának felmérése, javaslattétel a pedagógus kompetencia fejlesztési terv aktualizálására Készítette:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 21. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT

A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT Kojanitz László szakmai vezető A projekt célja Tanulásra

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 27 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés Előállítás ideje: 28.3.6.

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 27 \'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28..23. 1:38:34 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 27 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés Előállítás ideje: 28.3.3. 1:4:4 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben