Tananyagfejlesztés hatékonyságának vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tananyagfejlesztés hatékonyságának vizsgálata"

Átírás

1 Tananyagfejlesztés hatékonyságának vizsgálata Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás Készítette: Török Balázs PhD

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés A használatra vonatkozó korábbi kutatási eredmények A Bakonyi SZASZET intézményeiben fellelhető ok Projekt során fejlesztett ok Tananyagfejlesztő műhely működésének feltételei A fejlesztés tárgyi feltételei A fejlesztés humán feltételei Tananyagbeszerzés Tapasztalatok összegzése, javaslattétel fejlesztő műhely kialakítására Mellékletek Táblázatok Táblázatok jegyzéke A készítésben részt vett tanárok kérdőíve Tanári kérdőív Tanulói kérdőív Irodalomjegyzék

3 1 Bevezetés Az oktatási intézmények működésének leegyszerűsített modellje a tanuló, az oktató és a taneszközök elkülönítésére épül. A modell bármennyire is leegyszerűsített, egyértelműen jelzi a taneszközök és ezen belül a ok különleges fontosságát az oktatás megszervezése szempontjából. Érhető, ha a fejlesztéspolitikák is centrális szerepet szánnak a források bővítésének, így a Bakonyi SZASZET ben megvalósult TÁMOP keretben támogatott fejlesztések egyik meghatározó eleme lehetett az intézményekben oktatási célra rendelkezésre álló taneszközök, ok bővítése. Jelen tanulmány célja a fejlesztési folyamatok megvalósulásának vizsgálata a Bakonyi SZASZET intézményeiben, valamint a fejlesztés eredményeinek bemutatása. Az adatfelvételről A Bakonyi Szakképzés szervezési Társulásban megvalósuló fejlesztés és beszerzés vizsgálata céljából többféle adatfelvételt folytattunk le egyidejűleg. Kérdőív kitöltést szerveztünk a következő célcsoportoknak: A Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás pedagógusai. Mintát a továbbképzést szervezőktől kapott 326 főre vonatkozó listából vettünk. (A továbbképzésen résztvevők listájában egy személy többször is szerepelhetett.) A 2011 novemberében lebonyolított adatfelvételen 97 pedagógus válaszát rögzíthettük. (Mérőeszköz: Melléklet 7.4 fejezet) A Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás tanulói. A tanulókra kiterjedő vizsgálatot ugyancsak kérdőíves adatfelvétellel bonyolítottuk le. 213 diák válaszát rögzíthettük a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, a Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái, III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményből. (Mérőeszköz: Melléklet 7.5 fejezet) A Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás fejlesztésben résztvevő tanárai. Rövid kérdőívben szereztünk adatokat azoktól a pedagógusoktól, akik részt vettek vagy közreműködtek a nagyobb terjedelmű ok kidolgozásban. (Mérőeszköz: Melléklet 7.3 fejezet.) Interjús beszélgetést folytattunk szervezésben irányító szerepet betöltő munkatárssal. Az adatfelvételek eredményeként előállott adatbázisokat a tanulmánnyal együtt digitális formában átadjuk, azonban töröltük belőle azokat a rekordokat, melyek személyek azonosítását lehetővé tennék. Az adatfelvételek lefolytatásához kapcsolódóan megjegyezzük, hogy valamennyi általunk megkeresett partner kifejezte készséges együttműködési szándékát, beleértve a program koordinátorait és menedzsmentjét is. Felhasznált dokumentumok A Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás Szakképzés fejlesztési terve A TÁMOP projekt menedzsmentje készségesen rendelkezésünkre bocsátotta a projekt keretében elkésztett valamennyi ot, a készítésben részt vevők listáját, elérhetőségét. Megkaptuk a beszerzési terveket, megrendelési listákat. Különösen fontos volt munkánk szempontjából a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulásban használt modultérkép, melyet készségesen rendelkezésünkre bocsátott a projekt menedzsmentje. 3

4 1.1 A használatra vonatkozó korábbi kutatási eredmények A tankönyvek csökkenő szerepe Az oktatás hagyományos gyakorlatában meghatározó szerepet játszanak a tankönyvek, munkafüzetek. A szakiskolákra kiterjedt 2009 ben lefolytatatott kutatásunk azonban különös jelenségre hívta fel a figyelmet. A szakiskolákban egyre inkább csökkenő szerepet kaptak a tankönyvek az oktatás megszervezésében. A helyzet érzékeltetésére néhány gyakorló pedagógussal készült interjúból idézünk: Mekkora jelentőséget tulajdonít a tankönyvnek a tanulók szakmai ismeretei szempontjából? Az ő szempontjukból szerintem semmi. Ha dolgozatra kell készülni, akkor lehet, hogy előveszik, de egyébként nem tanulnak belőle óráról órára. Azt tanulják meg, amit kiollózok belőle. Szerintem 15 ből jó, ha 3 használja. A tankönyv szerepének gyengülését eredményező folyamatoknak többféle összetevője vált ismertté a kutatás során. Legfontosabbnak talán a tanulók attitűdjének és terhelhetőségének megváltozását említhetjük. A tankönyv eltűnése, ami egyes intézményekben megfigyelhető volt, leginkább a tanulók szokásrendszerének átalakulására vezethető vissza. Az én tapasztalatom az, hogy a szakképzésben a gyerekek kb. 90% ban nem nagyon veszik meg a tankönyveket. Van például, hogy ingyen kapják a könyvet és azt mondják, hogy nem is veszik föl. Ez nagyon érdekes, rejtélyes dolog. Valamikor régen fölvették.. ott nak stószokban. Nem hajlandók valamiért fölvenni a tankönyvet. Ehhez nak hozzászokva.. lehetőség, hogy bejöjjenek a könyvtárba, kikölcsönözzék, esetleg megvegyék, ha szeretnék. Más iskolákban az a tapasztalatom, ahol nincs meg ez a lehetőség, hogy ott 10% nak, ha könyve. A szakiskolai fejlesztési projekt második szakaszába bevont intézményekben végzett kutatásból kitűnt, hogy az iskolák egy része kedvezőtlen helyzetben. Az alacsony teljesítmény szükséglettel rendelkező, intellektuális erőfeszítésekre kevéssé ösztönözhető tanulók nagy arányú jelenléte megváltoztatja az iskolák lehetőségeit a tanulmányi elvárások érvényre juttatása terén. A tanulók összetételének változására reagálva a tanárok keresik azokat a módszereket, melyekkel oktatási feladataikat az adott körülmények között a legjobban elláthatják. A 2009 es kutatás azt mutatta, hogy az utóbbi években megerősödött a tanárok szerepvállalása a ok készítése és szerkesztése terén. Az oktatók által készített tanulási források előtérbe kerülése A szakiskolai oktatási gyakorlat megfigyelése során kitűnt, hogy az oktatási folyamatban felértékelődött a pedagógus közvetítő szerepe. A tanárok egy része olyan vázlatokat, kivonatokat, összefoglalásokat, tételsorokat készít, amelyek a tanulók tanulási képességeinek és meglévő tudásszintjének megfelelően prezentálják a ot. A kutatás azt mutatta, hogy a szakiskolai tanulók jelentős részének az olvasási és szövegértési képessége lényegében nem teszi lehetővé a forgalomban lévő tankönyvek használatát, ezért a tanárok arra kényszerülnek, hogy a tartalmakat diákjaik olvasási és szövegértési potenciálját figyelembe véve az adott tanulócsoportra adaptálják. Az intellektuális teljesítményekre kevésbé képes tanulócsoportok esetében megfigyeltük, hogy lényegében kizárólag a tanár által előállított jegyzetekre hagyatkozva tanulnak. A tanulók az oktató szelektálása révén csökkentett komplexitású ot kapnak. Az ilyen tanulócsoportokban a tanári munkavégzés lényegi elemévé válik a rövidítése, leegyszerűsítése. 4

5 Az interjúk során érdekes ötletet vetett fel egy oktató: Tulajdonképpen a összeállításnál a legtöbb tanár állandóan jegyzeteket készít, gyűjt, képeket készít vagy szerez be, állít össze vizuális okat és ezzel szerintem nagyon sok tanár foglalkozik. Szerintem rengeteg informális és kidolgozott felhalmozva rendszertelenül, rendezetlenül, az országban az egyes tanároknál. Azt tudom, hogy nak olyan pályázatok, amelyek pont ilyen fejlesztésekre írnak ki, én személy szerint egy csomó ot kifejlesztettem, de arra nincs időm, hogy ezzel pályázzak, ezt beadjam, ezzel utazzak. Erre már nincs energiám jelenleg. Összegyűjteném az oktató tanárok saját jegyzeteit, és azokból állítana elő egy nem olyan nagy létszámú szerkesztő bizottság egy tankönyvet. A felvetésben a tankönyvelemzés szakirodalma által alakítható, variálható nyomtatott hordozók típusa jelent meg (Karlovitz 2001), amely megfelelően illeszthető a digitális fejlesztés fő irányaihoz is. Léteznek olyan nemzetközi projektek, melyek a tanárok által készített ok közösségi megosztásának és gondozásának céljával kerültek kialakításra, egyelőre azonban inkább a közoktatás területén (pl.: Calibrate projekt). A pedagógusok készítő szerepkörének bővülése nem csupán arra vezethető vissza, hogy a szakiskolai tanulók jobbára csak a tanár által készített jegyzetek alapján hajlandók (képesek) tanulni, hanem más tényezőkre is. A tanárok készítő szerepének bővülésében fontos tényezőként említhetők meg a szakképzési rendszer átalakítására tett kormányzati erőfeszítések. Mivel az állami szerepvállalás csak részben támogatta készítéssel a modularizáció bevezetését, ezért sok helyen az oktatók kényszerültek arra, hogy szerkesztő tevékenységét végezzenek. Mindenképpen érdemes lenne a moduláris rendszert figyelembe véve új tankönyveket készíteni. A tanítást segítő digitális anyagokkal egészen jól állunk, ezek azonban nem helyettesíthetik az írott tankönyveket. Tankönyvekkel nem állunk jól, mert a szakképzésben igen kicsi a példányszám. A piac nem reagál gyorsan ezekre a változásokra, mert pénzügyileg nem éri meg. Szerintem az állam feladata volna, hogy besegítsen, hiszen az iskolai rendszerű szakképzés a közoktatás része. Jó volna, ha az NSZFI katalizátor lehetne a több száz szükséges tankönyv elkészítésének a folyamatában. (Nagy László NSZFI igazgató) Digitális technológiák A tankönyvekre vonatkozó kutatási adatok értelmezése során úgy tűnik, hogy a tankönyv háttérbe szorulásában a korszerű digitális technológiák iskolai megjelenése is fontos szerepet játszott. Első látásra úgy tűnhet, hogy a korszerű digitális technológiák mintegy kiszorították a korszerűtlenebb információ hordozókat, így a tankönyveket is, valójában azonban mégsem ez a helyzet. A kutatási eredmények inkább arra utaltak, hogy a szakiskolák pedagógusai a tanulók bevonása, megszólítása érdekében folytatott küzdelmükben akadtak hasznos eszközre a digitális technikákban. A diákok figyelmének felkeltése szempontjából a digitális prezentációs eszközök valóban új lehetőségeket teremtenek. 5

6 2 A Bakonyi SZASZET intézményeiben fellelhető ok A Bakonyi SZASZET ben fellelhető ok áttekintése eltérő megközelítésekben lehetséges. Az egyes szakmák, a szakmákhoz tartozó követelménymodulok, a definiált egységek és elemek figyelembevétele alapján egyaránt készíthető regiszter. Korábbi kutatási tapasztalataink jelezték, hogy a szakképzési modularizáció bevezetésének következtében az oktatók, a tanárok egyre inkább elemekben gondolkodnak. Ha a Bakonyi SZASZET ben oktatható (azonban nem feltétlenül oktatott) szakmák moduljaihoz és a modulok egységeihez tartozó elemeket számba vesszük, akkor a SZASZET működéséhez mintegy 2676 eltérő elem rendelhető. (Melléklet 32. táblázat) Az egyes tagintézményekben oktatható szakmák áttekintése alapján a legtöbb egység a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumhoz (746) (36. táblázat) valamint a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumhoz rendelhető (738) (33. táblázat). Hasonlóan jelentős potenciális elemek száma az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban (604) (35. táblázat), kevesebb a Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskoláiban (337) (37. táblázat) és még ennél is kevesebb a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban (132) (34. táblázat). A szakképzési társulás fejlesztési célkitűzései alapján megfigyelhető, hogy az iskolák igyekeztek olyan szakmai képzéseket indítani, amelyek a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság adatai szerint is keresettek a munkaerő piacon, azaz támogatott, kiemelten támogatott régiós hiányszakmák. Ebből következően a ellátottságot célszerű a ténylegesen oktatott szakmák, illetve a jövőre való tekintettel a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011/12 évre vonatkozó besorolási rendszere alapján áttekinteni. A Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium által szolgáltatott adatokból az látható, hogy az oktatott szakmákhoz rendelhető elemek jelentős része az iskolában rendelkezésre áll. Az oktatott szakmákra vetítve 601 elem azonosítható, melyekből 508 rendelkezésre áll, ami 84% os készültségnek tekinthető. A rendelkezésre álló elemek mintegy 90% a tankönyvrészlet formájában elérhető, és csupán 10% uk tankönyv formájában adott. A helyzetből világosan látható, hogy a pedagógusok egyik legfontosabb feladatává az vált, hogy a korábbi tankönyvek tematikai keretei alapján alkalmazkodjanak a moduláris kezeléshez és használathoz. 1. táblázat A Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium ellátottsága az oktatott szakmákban Szakma/elágazás megnevezése Van teljes Részben Tankönyv Összes elem Tankönyvrészlet Élelmiszer és vegyiáru eladó Festő, mázoló és tapétázó Hegesztő Kereskedő Kőműves Központifűtés és csőhálózat szerelő Női szabó Ruházati eladó Villanyszerelő Végösszeg

7 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium által oktatott szakmák egy része, a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által kiemelten támogatott szakmák körébe tartozik. Az iskolától kapott adatok alapján az látható, hogy az összesen 191 elem 90% a (171) rendelkezésre áll teljes egészében. (2. táblázat) A ok ebben az esetben is főként könyvrészletek formájában érhetők el, és csak a villanyszerelő szakma esetében adottak tankönyvek formájában is. 2. táblázat A Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumban oktatható, a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által a 2011/12 es évre vonatkozóan kiemelten támogatott szakmák ellátottsága Szakma/elágazás megnevezése Van teljes Részben Tankönyv Összes elem Tankönyvrészlet Géplakatos 7 Hegesztő Kőműves Villanyszerelő Végösszeg A Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által támogatott szakmák egy része oktatható a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumban. Az adatok szerint ezekben a szakmákban meglehetősen kedvező a ellátottság, hiszen a elemek 93% elérhető teljes egészében, igaz, a többség itt is tankönyvrészlet formájában áll rendelkezésre. (3. táblázat) Egyedül az élelmiszer és vegyiáru eladó szakmához érhetők el a elemek tankönyv formában. 3. táblázat A Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumban oktatható, a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által a 2011/12 es évre vonatkozóan támogatott szakmák ellátottsága Szakma/elágazás megnevezése Van teljes Részben Tankönyv Összes elem Tankönyvrészlet Bútor és lakástextil eladó 3 Csecsemő és gyermekruha készítő 8 Élelmiszer és vegyiáru eladó Festő, mázoló és tapétázó Kereskedelmi, háztartási és 4 vendéglátóipari gépszerelő Kereskedő Műszakicikk eladó 3 Női szabó Porcelán és edényáru eladó 3 Ruházati eladó Vájár 4 Végösszeg A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumtól származó adatok alapján a korábbiaknál kedvezőtlenebb képet kaphatunk. A teljes ellátottsághoz 75 elemnek kellene rendelkezésre állnia, azonban csupán 9 esetében érhető el, ráadásul az is csak részlegesen fedi le a megfelelő elemeket. 7

8 4. táblázat A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium ellátottsága az oktatott szakmákban Szakma/elágazás megnevezése Összes elem Van teljes Részben Épület és építménybádogos 45 4 Tetőfedő 30 5 Végösszeg 75 9 Ha a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban oktatható szakmák közül azokat válogatjuk ki, melyeket a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság kiemelten támogatottnak nyilvánított, akkor még kedvezőtlenebb a helyzet ellátottság szempontjából. Az oktatáshoz szükséges 115 elem vonatkozásában mindössze 9 esetében áll rendelkezésre valamiféle. 5. táblázat Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban oktatható, a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által a 2011/12 es évre vonatkozóan kiemelten támogatott szakmák ellátottsága Szakma/elágazás megnevezése Összes elem Van teljes Részben Ács állványozó 40 Épület és építménybádogos 45 4 Tetőfedő 30 5 Végösszeg Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium elem szükségletének (260) mintegy 64% a áll rendelkezésre, jellemzően részletek tankönyv részek formájában. (6. táblázat) A legkedvezőtlenebb helyzet az Informatikai rendszergazda/informatikai hálózattelepítő és üzemeltető szakma kapcsán alakult ki, ahol minden bizonnyal a tartalmak gyors avulása következtében a 68 szükséges elemhez mindössze egyetlen esetben áll rendelkezésre, történetesen az is részlegesen. Az adatok érthetővé teszik, azt a gyakorlatot, ami a tanárok szerkesztő aktivitásának bemutatásakor írunk le. 6. táblázat Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium ellátottsága az oktatott szakmákban Szakma/elágazás megnevezése Összes elem Van teljes Részben Tankönyv Tankönyvrészlet Elektronikai technikus Épületgépészeti csőhálózat és berendezésszerelő/központifűtés és csőhálózat szerelő Épületgépészeti csőhálózat és berendezés szerelő/vízvezetékés vízkészülék szerelő Informatikai

9 rendszergazda/informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Villanyszerelő Végösszeg Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban oktatható szakmák közül kiválasztva azokat, melyeket a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság kiemelten támogatandónak minősített, még kedvezőtlenebb helyzetet láthatunk. A 200 elemből álló halmazból 116, azaz 58% mögé rendelhető valamilyen rész, többnyire tankönyvrészlet. (7. táblázat) A jelek szerint a legnagyobb nehézség az elektromechanikai műszerész és a mechatronikai műszerész szakmák indítása esetén lenne, ezek esetében ugyanis elenyésző a elemekhez rendelhető kész ok száma. Hasonló nehézségekkel járna a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által támogatott képzések esetleges indítása. Ebben a vonatkozásban a elemekre vonatkoztatott ellátottság mértéke alig 6% os. Ezt a statisztikát rontják az informatikai rendszergazda/informatikai hálózattelepítő és üzemeltető szakmai adatai is, mely az iskolában oktatott és a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság támogatta is a 2011/12 évre vonatkozóan. 7. táblázat Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban oktatható, a Középdunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által a 2011/12 es évre vonatkozóan kiemelten támogatott szakmák ellátottsága Van teljes Részben Tankönyv Szakma/elágazás megnevezése Összes elem Elektromechanikai műszerész 28 Tankönyvrészlet Elektronikai technikus Épületgépészeti csőhálózat és berendezés szerelő/központifűtés és csőhálózat szerelő Épületgépészeti csőhálózat és berendezés szerelő/vízvezeték és vízkészülék szerelő Mechatronikai műszerész Végösszeg táblázat Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban oktatható, a Középdunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által a 2011/12 es évre vonatkozóan támogatott szakmák ellátottsága Szakma/elágazás megnevezése Összes elem Van teljes Részben Tankönyv Tankönyvrészlet CAD CAM informatikus Informatikai rendszergazda/informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Informatikai rendszergazda/it kereskedő Informatikai rendszergazda/webmester Műszaki informatikai mérnökasszisztens 6 Végösszeg

10 Az Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban a tényleges oktatott szakmák esetében annyiban kedvezőbb a helyzet, hogy a rendelkezésre álló jelentős részben teljesnek tekinthető legalábbis az adatszolgáltatók jelzései alapján. Mint a korábbiakban megfigyelhettük a elemek tanítását leginkább csak részekkel és nem teljes gal tudják támogatni az iskolák. A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban azonban elemek mintegy 15% ához teljes áll rendelkezésre. A ellátottság egyébként 18% os. 9. táblázat A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium ellátottsága az oktatott szakmákban Szakma/elágazás megnevezése Összes elem Van teljes Részben Élelmiszer és vegyiáru eladó 40 1 Gépi forgácsoló Géplakatos 56 4 Megújuló energiaforrás energetikus 10 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító 85 Panziós, falusi vendéglátó Szakács 54 Végösszeg Az iskolák oktatási lehetőségeit vizsgálva, megnéztük, hogy a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntése alapján kiemelten támogatott képzések oktatására bázis szempontjából mennyire állna készen a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium. Úgy látszott, hogy a bázis 12% ban áll rendelkezésre vagy teljes, vagy legalább részleges formában. Hasonló a helyzet a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által támogatottnak minősített szakmák esetében is, ahol az adatközlők szerint 11% ban áll rendelkezésre. 10. táblázat Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban oktatható, a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által a 2011/12 es évre vonatkozóan kiemelten támogatott szakmák ellátottsága Szakma/elágazás megnevezése Összes elem Van teljes Részben Bútorasztalos 53 Gépgyártástechnológiai technikus Gépi forgácsoló Géplakatos 56 4 Létesítményi energetikus 2 Megújuló energiaforrás energetikus 10 Végösszeg

11 11. táblázat Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium oktatható, a Közép dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által a 2011/12 es évre vonatkozóan támogatott szakmák ellátottsága Szakma/elágazás megnevezése Összes elem Van teljes Burkoló 46 Élelmiszer és vegyiáru eladó 40 1 Erdészeti szakmunkás 86 Festő, mázoló és tapétázó 6 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító 85 Női szabó 8 Panziós, falusi vendéglátó Szakács 54 Végösszeg A elemek alapján végzett áttekintés a okra vonatkozóan azt mutatta, hogy leginkább az oktatott szakmák terén voltak sikeresek az intézmények a beszerzésben, szerkesztésben és előállításban. A modularizáció következtében előállt hiány megszüntetése, jelentős erőfeszítést kíván az iskoláktól és a fejlesztőktől egyaránt. 11

12 3 Projekt során fejlesztett ok A Bakonyi Szakképzés szervezési Társulásnál megvalósult TÁMOP program keretében kifejlesztésre került ok eltérő terjedelműek. Terjedelem tekintetében a legjelentősebb az a tíz, melyek egy egy egység átfogó feldolgozását végezték el. (45. táblázat) A ok elkészítésében a SZASZET valamennyi tagintézménye részt vett, jellemzően két két egység kidolgozásával egyedül a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban készült egyetlen egység. Az elosztási elvek részletes ismerete nélkül is feltételezhetjük, hogy az intézmények lényegében egyenlő részt vállaltak a fejlesztés munkájában, így ebben a vonatkozásban valamennyi intézménynek megvolt a lehetősége a továbblépésre. Az elkészült ok eltérőek abban a tekintetben, hogy milyen jellegű oktatási tevékenységet szolgálnak ki. Két csak elméleti képzést alapoz meg, egy csak gyakorlati jellegű tevékenység támogatására született, míg a maradék hét elméleti és gyakorlati tanórák együttes kiszolgálását valósítja meg. A tanórák jelleg szerinti összesítése azt mutatja, hogy 605 gyakorlati óra, 496 elméleti óra és 220 elmélet igényes gyakorlati órához készült. Ha az elmélet igényes gyakorlati órákat az elméleti órákhoz számítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy 716 elméleti és 605 gyakorlati órához készült. A tanóra típusokra vonatkozó összesítés alapján némileg eltérő képet kapunk attól, amit a ok tipizálása alapján adhatunk. A tankönyvkutatás szakirodalmában funkciódominancia alapján kialakított tipizálás a következő ötféle tankönyvet különbözteti meg (Karlovitz 2001): 1. Hagyományos (közlő) típusú tankönyvek 2. A ot feldolgoztató, munkáltató tankönyvtípus 3. Programozott tankönyvek 4. Panorámatankönyvek 5. A modern technika eszközeivel élő tankönyvek Az elméleti képzést támogató tankönyvek jellemzően a hagyományos (közlő) típusú tankönyvek csoportjába tartoznak, míg a gyakorlati képzést kiszolgáló tankönyvek inkább a második típusba sorolhatók (a ot feldolgoztató, munkáltató tankönyvtípus). A tanóra típusok szerinti fenti áttekintés alapján azt feltételezhetnénk, hogy az elkészült ok körülbelül fele fele arányban sorolódnak a hagyományos (közlő) típusú tankönyvek és a ot feldolgoztató, munkáltató tankönyvtípus kategóriájába. Az általunk végzett elemzés azonban azt mutatta, hogy az elkészült ok döntő többsége a hagyományos (közlő) típusú tankönyvek kategóriájába tartozik. Csupán az alkalmazott számítástechnika és részben a melegüzemi gyakorlatok egységeket feldolgozó tankönyvek sorolhatók a ot feldolgoztató, munkáltató tankönyvtípus kategóriájába. Fontosnak tartjuk megjegyezni ugyanakkor, hogy az elsősorban elméleti ismereteket tartalmazó és ezért a hagyományos (közlő) típusú tankönyvek mindegyikére jellemző volt, hogy a tárgyalt témát gazdag feladatgyűjteménnyel kiegészítve prezentálta a tanulók számára, ami segítséget nyújt a tanuló számára a tanulási eredményesség ellenőrzéséhez. (Bár a feladatok és a hozzájuk tartozó megoldó kulcsok meghatározóan fontos elemei a tankönyveknek, önmagukban nem képesek a tankönyv jellegének megváltoztatására.) Mindenképpen elmozdulás figyelhető meg abba az irányba, amit az egyik pedagógus a következő módon fogalmazott meg: Úgy gondolom, hogy más típusú tankönyvek kellenének. Cselekedtetőbbek kellenének. Ezen azt értem, hogy a jelen tankönyvek is inkább elméleti alapúak. Az más kérdés, hogy a tanár ezt fel tudja úgy dolgozni, vagy át tudja tenni egy más típusú, vagy tehát nem frontális órára, meg tudja csinálni egy feladatlappal, vagy egy más típusú órához fel tudja használni a tankönyvet. De a gyerek nem biztos, hogy tudja használni a tankönyvet. (2009 es tankönyvkutatás) 12

13 A tankönyvek tipizálása is felhívja a figyelmet arra, hogy az információs technológia térnyerése következtében lehetőség a tankönyvi tartalmak tudásstruktúráját új eszközökkel megjeleníteni. (5. típus: A modern technika eszközeivel élő tankönyvek) A hiperlinkek alkalmazása vagy a szövegszerkesztők kereszthivatkozás funkciója lehetővé teszi, hogy az ismeretek többféle bejárási úton elérhetőek legyenek. A dokumentumok digitális változata hivatkozásokat tartalmazhat internetes forrásokra, meglévő tartalmakra. Az elkészült ok eltérő mértékben használták ki a digitális technológiákban rejlő hiperhivatkozási és kereszthivatkozási lehetőségeket. Hat ban használták a szerzők az hiperhivatkozás lehetőségeit, tehát internetes forrásokra vonatkozó utalásokat helyeztek el a szövegben, vagy a szöveg végén. Két ról részben mondható el, hogy élt a hiperhivatkozások lehetőségével, megint másik két pedig zártnak bizonyult ebben a tekintetben, azaz nem vagy csak egészen elhanyagolható mértékben tartalmazott külső forrásokra vonatkozó utalásokat. (13. táblázat külső hivatkozások oszlop ) A szövegen belüli hivatkozások kereszthivatkozások technikai lehetőségével egy szerzői éltek, egy másikban részben használták ki az ilyen irányú lehetőségeket, míg a maradék nyolc ban nem láttuk ennek jelét. (12. táblázat) (A kereszthivatkozások és mezők használatának vizsgálata bizonyos mértékben arra utalt, hogy érdemes lenne a szövegszerkesztés néhány olyan alapfogását megismertetni a szerzőkkel, ami megkönnyítené munkájukat. A dokumentumok egy részében a tartalomjegyzékek és ábrajegyzékek kézzel készültek, azaz feltehetően nem használták ki a szövegszerkesztőkben adott funkciókat.) Az elkészült ok terjedelemben eltérő hosszúságúak, ami valószínűleg a tárgyalt téma jellegére vezethető vissza. A legrövidebb írás karaktert tartalmaz, míg a legterjedelmesebb et, ami 2,7 szeres arányra utal. (13. táblázat) A terjedelmet oldalszámok alapján vizsgálva azt látjuk, hogy a legterjedelmesebb 244 oldalas, míg a legrövidebb 136 oldal terjedelmű. Az oldalszámokat jelentős mértékben meghatározza dokumentumban előforduló a grafikák, képek, ábrák száma és mérete. Nem találtunk olyan dokumentumot, melyben a szerzők ne használták volna ki a képekben rejlő szemléltetési lehetőségeket. Csupán egyetlen dokumentumban figyeltük meg, hogy az ábrák és képek többnyire fekete fehérek, így a dokumentum színhasználat tekintetében eltért a ma elvárható színes megjelenéstől. A képek minőségének és az ábrák vonalrajzának vizsgálata terén már eltérőbbek voltak a dokumentumok. Képminőség tekintetében nyolc dokumentumot értékeltünk kiválóra, ami azt jelenti, hogy elenyésző számban akadt a nehezen olvasható (életlen grafikájú) kép a dokumentumban. (A képeken alkalmazott betűméreteket nem vizsgáltuk.) Egy olyan dokumentumot találtunk, amely kép állományát jónak és egyet, amelynek képeit gyengének/közepesnek minősítettük. Egészében véve tehát a dokumentumok többsége kiválóan megfelel a megjelenítési elvárásoknak. Az ábrák vonalrajza kiváló minősítést kapott azoknál a oknál, amelyekben vektorgrafikus rajzokat, ábrákat alkalmaztak. Ahol kép formátumban szúrták be a szövegben az ábrákat, ott a vonalrajzokat esetenként kevésbé olvashatónak tűntek. Öt ábráit minősíthettük kiválónak, három ban jó/kiváló szintűnek értékeltük az ábrákat, egy dokumentumban találtunk meglehetősen eltérő minőségű ábrákat, ezért közepes/jó/kiváló minősítést egyaránt használni voltunk kénytelenek, és egyetlen dokumentumban soroltuk a gyenge/közepes tartományba a szövegközi ábrákat. Vizsgáltuk a okban fellelhető ábrák mennyiségét is olyan módon, hogy a laptükörhöz viszonyítva azt 100% nak tekintve megbecsültük 1 az ábrák arányát. (13. táblázat) A legmagasabb arányt a Héjazatok és fedések nál találhattuk, de ehhez közeli értékeket mutattak a A festői munka előkészítése, a Kommunális és lakóépületek, ipartelepek villamos hálózata, a Geometriai mérések, valamint a Melegüzemi gyakorlatok részek is. Érdekes, hogy az Illusztrációs feladatok előkészítése ban 20% körülinek becsültük az ábrák arányát, ami 1 A becslést megnehezítette, hogy a dokumentumokban szöveg gazdag és ábra gazdag részek követték egymást, így becslésünk meglehetősen pontatlannak tekinthető. 13

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 3. szám 227 259. (2009) AZ INFORMATIKAI KOMPETENCIA, A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT ÉS AZ INNOVÁCIÓS SIKERESSÉG ÖSSZE- FÜGGÉSEI AZ EURÓPAI DIGITÁLIS TANANYAGPORTÁL MAGYAR KIPRÓBÁLÓI

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról Résztanulmány 2006 Készült az Oktatási Minisztérium megbízása alapján, a Szakképesítést szerzett

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

VARGA KATALIN DÖMSÖDY ANDREA. Vezetô szakfelügyelôi jelentés az iskolai könyvtárakban végzett 2008-as szakfelügyeleti vizsgálatról 1 KÖNYVTÁR

VARGA KATALIN DÖMSÖDY ANDREA. Vezetô szakfelügyelôi jelentés az iskolai könyvtárakban végzett 2008-as szakfelügyeleti vizsgálatról 1 KÖNYVTÁR Beliv2009-04 09/11/30 10:15 AM Page 10 KÖNYVTÁR VARGA KATALIN DÖMSÖDY ANDREA Vezetô szakfelügyelôi jelentés az iskolai könyvtárakban végzett 2008-as szakfelügyeleti vizsgálatról 1 I. A vizsgálat célja,

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés 2014 Tóth Péter - Ősz Rita - Várszegi Ágnes (szerk.) Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet ISBN 978-615-5460-05-0

Részletesebben

általános iskolai tanító, rendszergazda, pedagógia tanár, Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola

általános iskolai tanító, rendszergazda, pedagógia tanár, Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola tudós tanár Szunyogné Pléh Bogdán CsabaHajnalka általános iskolai tanító, rendszergazda, pedagógia tanár, Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola A digitális pedagógia helyzete és sajátosságai az alapfokú

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A hazai felnôttképzés dilemmái

A hazai felnôttképzés dilemmái Borsi Árpád Füleki Katalin Kiss Paszkál MŰHELY f e l s Ô o k t a t á s i A hazai felnôttképzés dilemmái egy empirikus kutatás tanulságai A felnôttképzés fogalmi definíciója, tartalmi meghatározása mind

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Fejlesztés, innováció 117 Gönczöl Enikő Jakab György Dr. Cser Erika Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Az itt következő összeállításban a TÁMOP 3.1.1 6.4.2 elemi projekt kutatásaiból és

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

HELYZETELEMEZÉS 2006 A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEINEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

HELYZETELEMEZÉS 2006 A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEINEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ HELYZETELEMEZÉS 2006 A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEINEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET 2006 Készült a Nemzeti Szakképzési Intézetben az Oktatási Minisztérium megbízásából

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése

3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése 3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése 3.1. A vizsgálat körülményei A középfokú oktatási intézményekben történő innovációs folyamatok hátterére, hatásaira, mechanizmusára voltam kíváncsi. Természetesen

Részletesebben

A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése

A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése - Szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNY FELSŐOKTATÁSI ELEKTRONIKUS TANANYAGOK MINŐSÉGI ELEMZÉSE A TÁMOP 7.2.1-11/K-2012-0005 SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN

ZÁRÓTANULMÁNY FELSŐOKTATÁSI ELEKTRONIKUS TANANYAGOK MINŐSÉGI ELEMZÉSE A TÁMOP 7.2.1-11/K-2012-0005 SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN ZÁRÓTANULMÁNY FELSŐOKTATÁSI ELEKTRONIKUS TANANYAGOK MINŐSÉGI ELEMZÉSE A TÁMOP 7.2.1-11/K-2012-0005 SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 3-5. 2/4. TEL.: (06-1) 411-1933, 411-1934. FAX: (06-1)

Részletesebben

Amagyar diákok teljesítményének alakulása már hosszabb ideje egyre kevesebb

Amagyar diákok teljesítményének alakulása már hosszabb ideje egyre kevesebb Iskolakultúra 2001/8 Nikolov Marianne Minőségi nyelvoktatás a nyelvek európai évében tanulmány Az elmúlt néhány évben az európai trendekhez csatlakozva nálunk is előtérbe került a minőségbiztosítás. Az

Részletesebben

III A SZAKKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETE

III A SZAKKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETE III A SZAKKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETE III.1 A KAMARÁK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN III.1.1 A kamarák és a modulrendszer Az NSZFI és a MKIK között szoros az együttműködés. A MKIK meghirdette minden területi

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

A TOVÁBBTANULÁST ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK MEGÍTÉLÉSE A 7., 8. OSZTÁLYOS TANULÓK KÖRÉBEN

A TOVÁBBTANULÁST ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK MEGÍTÉLÉSE A 7., 8. OSZTÁLYOS TANULÓK KÖRÉBEN Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Megfelelő szakmát a fejlődésért - Right Profession elnevezésű, SI-HU-2-2-015 Támogatási Szerződés számot viselő projekt Helyzetelemző

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről A kompetencia alapú megközelítés szerepe Készült az EU Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramjának nemzeti megvalósítását értékelő projekt keretében Budapest,

Részletesebben