Az Igazgatóság beszámolója a lakásszövetkezet évi tevékenységéről, zárszámadásáról és a évi tervekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazgatóság beszámolója a lakásszövetkezet 2013. évi tevékenységéről, zárszámadásáról és a 2014. évi tervekről"

Átírás

1 Az Igazgatóság beszámolója a lakásszövetkezet évi tevékenységéről, zárszámadásáról és a évi tervekről Tisztelt Küldött Társunk! Lakásszövetkezetünk Igazgatósága az Alapszabályunk, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a lakásszövetkezetekre vonatkozó törvények, rendeletek előírásait betartva végezte munkáját. Az Igazgatóság az elfogadott munkaterve szerint 10 alkalommal ülésezett, illetve egy alkalommal rendkívüli ülést tartott és 44 határozatot hozott. A Felügyelő Bizottság elnöke az igazgatósági üléseken valamennyi alkalommal részt vett. Az igazgatósági üléseken lakásszövetkezetünk feladatait jelentő fontos, aktuális, időszerű kérdések szerepeltek napirenden. Az igazgatósági üléseken 2013-ban kiemelten az alábbi témakörök megtárgyalására került sor: A évre vonatkozó költségvetés készítéséhez az irányelvek meghatározása. Tájékoztató a zárszámadás folyó munkálatairól, az év végi leltár eredményeinek ismertetése. Az Önelszámoló karbantartó üzem évi eredményeinek ismertetése, a év előirányzatának meghatározása. A zárszámadás beterjesztése, a évi költségvetés megtárgyalása. OTP Lakástakarékossági szerződések lezárása. ARCULATI KÉZIKÖNYV készítése. Tájékoztató a fűtés-melegvíz szolgáltatás nyári karbantartási munkálatairól, illetve a kazánok téli felkészítéséről. A fűtés-melegvíz szolgáltatás befizetési kötelezettség elemzése a rezsicsökkentés hatásainak figyelembe vételével. Beszámoló a karbantartó üzem tevékenységéről, munkavédelem, tűzvédelem, egészségvédelem. Épületeink szigetelésének lehetőségei. Tájékoztató a vagyongazdálkodás és ügyviteli munka tevékenységéről. Beszámoló a lakásszövetkezet közös költség kintlévőségeinek helyzetéről, a hátralékosokkal kapcsolatos eljárásokról. A rezsicsökkentésről a Helyi Hírekben megjelent írás értékelése. A G/II-es épület életveszélyes virágládáinak az eltávolítása. Az érdekképviseleteinkkel, a LOSZ al (Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége) és a LÉTÉSZ el (Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége) kiegyensúlyozottak a kapcsolataink. A XVI. kerületi Önkormányzattal az N épület kapcsán voltak nézeteltéréseink, de úgy gondoljuk, hogy az eddigi és a tervezett intézkedéseinkkel megnyugtató helyzetet sikerült elérnünk. Az Igazgatóság nagy hangsúlyt fektet a tulajdonostársakkal való kapcsolattartásra. Mindig adódnak félreértések, információ hiányából adódó problémák, ezért elsősorban a küldöttek, lépcsőházi megbízottak segítségét igyekeztünk megnyerni. Ezt a célt szolgálta az év során három alkalommal megrendezett lakásszövetkezeti fórumunk, ahol a jelenlévők aktív közreműködése segítette munkánkat. 1

2 A tulajdonostársak tájékoztatását az év során is a lakásszövetkezeti tájékoztatókkal segítettük. Jelentősnek tartjuk, a honlapunk adta lehetőségeket (a ezért javasoljuk, hogy gyakrabban látogassák azt. A.) Gazdálkodás A.1. A gazdálkodás eredménye A Tájékoztató mellékleteiben a lakásszövetkezet gazdálkodására vonatkozó minden fontosabb adat szerepel. A küldöttek és a lépcsőházi megbízottak a táblázatokban megtalálhatják épületeik bevételeit, költségeit, a felújítási alapjuk alakulását. A lépcsőházak gazdálkodási mutatói többségében a terveknek megfelelően alakultak. A lakásszövetkezet gazdálkodását kiemelten jellemző adatok, mind a felújítás területén, mind az egyes ágazatokon belül a 8. számú táblázatban láthatók. Ennek megfelelően az épület fenntartási ágazat többlete az alábbiak szerint alakult: 2012 december 31-ig a többlet: ,- Ft évi csökkenés ,- Ft 2013 december 31-ig a többlet: ,- Ft Ugyanez a kimutatás az épület hő ellátás ágazatra: 2012 december 31-ig a többlet: ,- Ft évi csökkenés ,- Ft (Felújítási alapra átvezetve ,- Ft) 2013 december 31-ig többlet: ,- Ft A karbantartó részlegünk - a múlt évben is, eredményesen zárta az évet. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően foglalkoztunk a lakásszövetkezet pénzeszközeinek kezelésével. Ennek során elsődleges szempont a biztonság, valamint a hozam optimalizálása volt. Ezeknek a feltételeknek megfelelően a befektetéseink portfóliója alapvetően az alábbiak szerint alakult: OTP Lakástakarék hozama április 10-én realizálódott, új szerződést nem kötöttünk. OTP betétlekötések 3 illetve 6 hónapos futamidővel, kamatláb 5,45%, ill. 3,85% között, csökkenő tendenciájú. OTP Optima Alap, évi átlaghozam 6,13.%, OTP Pénzpiaci Alap (tőkegarantált) évi átlaghozam 3,03 %. Megállapítható, hogy a lakásszövetkezet múlt évi gazdálkodása eredményes volt. A Felügyelő Bizottság a zárszámadás dokumentumait felülvizsgálta, az abban feltüntetett adatokat és elszámolásuk szabályszerűségét rendben találta. 2

3 A.2. OTP Lakástakarék Az OTP LTP-vel szeptemberében kötöttük meg az u.n. OPTIMUM 0,75 módozatú lakás előtakarékossági szerződéseket. A szerződések decemberében lezárultak. Ezt követően 14 épület a szabályok betartásával felújítás célú munkákra felhasználta a rendelkezésére álló összeget. A többi 54 épület esetében a szerződés folytatására került sor, azaz újabb 46 hónapra az Universum 0,75-ös szerződést megkötöttük. Azóta ezek a szerződések is teljesedésbe mentek. A kiutalás időpontja március 31-e volt, amikor is a ,- Ft megtakarítás, az összes befizetéssel egybevetve ,- Ft hozadék állami támogatást és kamatát kifizetését jelentette. A hozadékot, az érintett lépcsőházak felújítási alapján 520 Ft/m 2 szerinti összeggel - jóváírtuk. A.3. Rezsicsökkentés Ismert, hogy január 01-től a Kormány döntésének értelmében egy hosszabbtávú rezsicsökkentés kezdődött Magyarországon. Először a gáz és elektromos áram árának csökkentésével lehetett számolni, majd június 01-től a víz-csatorna, a szemétszállítás és a kéményseprés díjának csökkentése is napirendre került. Ezután november 1-től a gáz ára csökkent további 10 %-kal. A rezsicsökkentés csökkenti a lakosság kiadásait, amelynek pozitív hatása mérhető. Lakótelepeinken a 3274 lakásból 2518 egyedi fűtéses lakás esetében az ott lakók a rezsicsökkentés hatását szinte teljes mértékben azonnal érzékelik, hiszen közvetlen szerződéses kapcsolatuk van a szolgáltató cégekkel. A 756 tömbfűtéses épületben lakók elsősorban a gáz árának csökkenése miatt, a fűtés-melegvízdíj befizetésén keresztül kapnak tájékoztatást a rezsicsökkentésről és érezhetik annak hatását. A évi fűtés-melegvízdíj tervezése kapcsán, még januárban az Igazgatóság az érintett 756 lakás esetében már számolt a gáz árának csökkenésével. Ezeknek az épületeknek a megbízottai és az érdeklődő tulajdonos társak részleteiben megismerhették lépcsőházuk anyagi helyzetét. Azzal is tisztában voltak, hogy a kazánrekonstrukció áldásos hatása miatt az elmúlt években nem csak a fűtés-melegvízdíjuk nem emelkedett, hanem emellett még jelentős megtakarítások is képződtek. A beszámoló tartalmazza az Összefogás Lakásszövetkezet Küldöttei részére az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló évi CCXXXI. Törvény rendelkezéseiről és azok végrehajtásáról készült két oldalas tájékoztatót. A 4. számú. tábla G., H., I. és J. sorai a házgyári épületek hő ellátásával kapcsolatos megtakarításait épületenként mutatja. Látható, hogy összesen Ft ennél az ágazatnál a rezsicsökkentés évi eredménye. A 14. számú tábla az épületfenntartás területén mutatja be épületenként a rezsicsökkentés pénzügyi hatását, a megtakarítást. Összességében ennél az ágazatnál évben Ft az eredmény. A rezsicsökkentéssel kapcsolatosan a Küldöttgyűlésnek határozatban kell megfogalmaznia álláspontját. 3

4 A.4. Hátralékosokkal kapcsolatos ügyintézés Lakásszövetkezetünk Igazgatósága 2013-ban a kidolgozott eljárási rend betartásával végezte a hátralékosokkal kapcsolatos feladatok intézését. A Lakásszövetkezet közös költség behajtására irányuló tevékenységéről Dr. Koszoru István ügyvéd úr a november 12-én megtartott igazgatósági ülésen számolt be. A beszámoló általános megállapításaiból az alábbiakban idézünk egy rövidebb összeállítást. A kiemelt nagy tartozókkal szemben (akiknek jelentősen egymillió Ft feletti a tartozásuk) az elmúlt évben folytattuk a bírósági eljárásokat. A még le nem zárult, de első fokon már ítélettel, bírósági meghagyással a Lakásszövetkezet számára kedvezően eldöntött ügyekben is rendkívül nagy bizonyossággal állítható, hogy a követelés érvényesítése eredményes lesz, kedvezően alakulnak a folyamatban lévő perek a Lakásszövetkezet számára. Egyértelműen kijelenthető, hogy a Lakásszövetkezet adminisztrációja az általam kért részletes, minden költségelem összegszerűségének és döntési mechanizmusának lekövetésére képes olyan dokumentációt összeállítani, melynek birtokában a Pesti Központi Kerületi Bíróság eljáró bírái továbbra is könnyen meggyőzhetők a Lakásszövetkezet követelésének jogi és összegszerű megalapozottságáról, helyességéről. Lényegében sem a fizetési meghagyásos, sem a peres eljárásokban nem ütköztünk érdemi problémába. A négy legnagyobb tartozót követő tíz nagytartozó ügyében elmondható, hogy gyakorlatilag nincsenek ellentmondások, vitatások. A fizetési meghagyások jogerősödnek, és ennek alapján a végrehajtási eljárás megindítására is minden esetben sor kerül. A végrehajtóval való együttműködés, kapcsolattartás is kifogástalan, olyannyira, hogy Dienes végrehajtó úrral személyes egyeztetést is folytattunk az intenzív levelezés mellett. Felhívtuk a figyelmét a Lakásszövetkezet helyzetére, szempontjaira és kértük többek között az ingatlan végrehajtások erősítését, gyorsítását. Lakótelepek szerinti közös költségtartozások december 31-i állapot szerint A fenti ábrán látható, hogy a december 31-i állapot szerint az összes tartozásból ( ,-Ft) a házgyári épületek ,-Ft-al 75 % -ban veszik ki részüket. 4

5 A házgyári épületek közös költség tartozása december 31-én A fenti ábrán jól látható, hogy a házgyári épületeken belül a ,-Ft be nem fizetett összegből kiemelkedik az E/ II épület ,-Ft és a G/II épület Ft tartozással. A.5. Közös költség A évi közös költség tervezése az Igazgatóság január 14-i határozata alapján készült (lásd: osszefogaslakszov.hu). A tervezési segédlet figyelembe vette az épületek/lépcsőházak egyéni szokásait/fogyasztásait, valamint a rezsi csökkentésére vonatkozó kormányhatározatot és a évi nyitó egyenleget. Fontos megemlítenünk, hogy a közös költség ismert tételei (anyag, karbantartás, járulék, általános költség, felújítási alap, biztosítás stb.) közül a rezsicsökkentésre vonatkozó kormányrendelet csak a lépcsőházi világítást, a lépcsőházi közös vizet, illetve a kéményseprési díj egységárát érinti. Az egyéni fűtésű lakások tulajdonosai közvetlenül fizetnek a gáz és elektromos áram szolgáltatónak, illetve a víz-csatorna és a szemétszállítást közvetlenül a díjbeszedőnek térítik. Házgyári épületek esetében természetesen más a helyzet ott a fűtés-melegvízdíj elszámolásban a gáz és elektromos áram költségében közvetlenül érvényesül a jelentős mértékű díjváltozás. Fentieket figyelembe véve április 01-től 86 lépcsőháznál nem kell az épület-fenntartási költségeken módosítani, 77 lépcsőháznál 1-9 Ft/m 2, 59 lépcsőháznál Ft/m 2, 24 lépcsőháznál Ft/m 2, 20 lépcsőháznál Ft/m 2 közötti emelést kell érvényesíteni. Külön kérésre - a felújítási alap jelentősebb növelésének érdekében - több (44) lépcsőház közössége magasabb emelést igényelt. A közös költség elemzése kapcsán megállapítható, miután a felújítási alapképzés összege ez évben 52 Ft/m 2 és az ingatlan biztosítás összege 8,77 Ft/m 2 havonta hogy ez a két tétel a közös költség befizetésnek átlagosan az 50%-át teszi ki. A.6. Fűtés-melegvíz költség A gázár támogatás 2010-től megszűnt. Ezt követően a gáz ára folyamatosan emelkedett. Majd január 01-től már csökkenő gáz árral tervezhettünk. A Küldöttgyűlés által jóváhagyott terv ezt már tartalmazta. A fűtés-melegvíz szolgáltatás egyéb költségei (karbantartás, áram, üzemeltetési költség, járulék, egyéb költségek) ez évben is szerény mértékben emelkedtek. 5

6 Mindezeket figyelembe véve Lakásszövetkezetünknél négy éven keresztül nem kellett a fűtésmelegvíz szolgáltatás egységárát változtatni, mivel a 2002-ben végrehajtott kazánrekonstrukció eredményeképpen a jelentős mértékű megtakarítás fedezte az emelkedő költségeket. Abban az esetben, ha valakinek a fűtés-melegvíz költsége ennek ellenére mégis csökkent, illetve növekedett, az abból adódik, hogy az egyéni melegvíz felhasználása, illetve az épület vízfogyasztása változott. B.) Épületfenntartás B.1. Karbantartás A karbantartó üzem 2 fő lakatos,1 fő vízvezeték szerelő, 1 fő betanított munkással és egy fő külsős villanyszerelővel az alábbi területeken látja el a szükséges feladatokat: központi fűtésmelegvíz ellátás, kaputelefon javítás, elektromos szerelési munkák, lakatos munkák, vízvezeték-fűtés és csatornaszerelés, illetve egyéb munkák. A karbantartó üzem évi teljesítésének adatait az alábbi táblázatban foglaljuk össze. A megrendelések szerinti kimutatás adatai az alábbiak Megnevezés eft db Felújítási munkák ,- 113 Szolgáltatás tagoknak 2.249,- 103 Lépcsőházi karbantartás ,- 721 Kazán karbantartás 1.332,- 50 Megnevezés eft db Garázs karbantartás 177,- 11 Külső szolgáltatás 749,- 21 Igazgatási karbantartás 809,- 13 Garanciális munka 31, ban a szolgáltatás rezsi óradíja Ft/óra és Ft/fél óra volt. A múlt évi Beszámolónkban részletesen írtunk arról, hogy az N jelű épületünk (Centenárium sétány szám) elöregedett szennyvíz vezetékének a felújítása halaszthatatlanná vált. A lakásszövetkezet igazgatósága úgy döntött, hogy a lakók biztonságát szem előtt tartva a vezetéket felújítja, melyet követően a szerelő pincét elfogadható állapotba hoztuk. Eközben a lakásszövetkezet megküldte mindazokat a hivatalos anyagokat a szolgáltató helyiségek tulajdonosainak, amelyek alapján a felújítási befizetés igazolt módon kötelezővé vált a tulajdonosok részére. Lakásszövetkezetünk kitartó munkájának eredményeként elmondhatjuk, hogy a szolgáltató helyiségek minden tulajdonosával sikerült szót értenünk, a tulajdonos társak eleget tettek a közös költség befizetési kötelezettségeiknek. A következő jelentős feladat, az épület vízvezeték hálózatának a rendbetétele. A lakók víz hálózata rendezett. A szolgáltató egységek vízhálózata viszont elöregedett, a fogyasztott víz mérése, az elszámolás mikéntje előttünk nem ismert. Felvettük a kapcsolatot egy tervezővel, illetve megkerestük a Vízműveket is és azon vagyunk, hogy megteremtsük a lehetőségét egy új hálózat kialakításának. Ez ügyben a szolgáltató egységek tulajdonosaival, velük egyetértésben keressük a legjobb megoldást. Az év során a közösségi tulajdont érintő károk, csőtörések (vízvezeték, szennyvízcsatorna, összefolyók), és üvegkárok (bejárati portál ajtók, lépcsőházi világító ablakok, erkély üvegek) rendezése során az Allianz Hungária Biztosító Zrt vel együttműködésünk kiegyensúlyozott volt, a károk rendezése zökkenőmentesen történt. 6

7 B.2. G/II-es épület (Mátyásdomb tér 2/a-f-ig) virágládáinak eltávolítása december 22-én a G/II-es épületben a telepszerű, többszintes, magánerős formában felépült lakásunk birtokba adása megtörtént. Ez a tájékoztatás jelent meg az évi beszámolóban. Az akkor készült felvételen jól látható milyen szépen mutatnak az épület lakásainak erkélyein lévő beton virágládák. A virágládákhoz írásbeli használati utasítás is készült tekintettel arra, hogy télen a virágládákban ne maradjon föld, illetve víz. Az épület lakásainak átadását követően a virágládák állapotával sokan nem voltak elégedettek, azok garanciális javítása, felújítása napirendre került. A virágládákon javításokat végeztek, de már 2003-ban is megfogalmazódott azok végleges eltávolításának az igénye. Ennek okát a beton töredezettsége, a betonvasak láthatósága illetve végső soron a virágládákról leválható betondarabok balesetveszélyessége jelentette. Tíz év alatt csak néhány virágláda eltávolítására került sor. A virágládák állapota idővel egyre rosszabb lett, azok baleset veszélyessége megnőtt, ezért az Igazgatóság határozatot hozott az épületen lévő 56 db virágláda eltávolítására. A virágládák eltávolítása január hónapban megtörtént. C.) Házgyári épületek fűtés-melegvíz szolgáltatása C.1. Kazán felügyelet A fűtési szezonra történő felkészülés, valamint a Viessmann (13 telephely) és a Junkers (2 telephely) kazánok nyári általános karbantartása július-augusztus hónapokban az elmúlt évek gyakorlata szerint, a kazán felügyelet irányításával tervszerűen megtörténtek. A karbantartás kiterjedt a mechanikus, illetve elektromos szerkezetek ellenőrzésére, illetve a meghibásodott alkatrészek cseréjére. A kazán telephelyek idősödnek, esetenként azok javítására, felújítására nagyobb összeget kell majd fordítani. 7

8 Az állapotfelmérések a 2014-évi nyári karbantartási időszakban esedékesek, az eredmények azt követően lesznek ismertek. Jelenleg a kazánok kéményeinek felújítását látjuk legsürgősebbnek, amelyek költsége telephelyenként kb eft ot is elérheti. D.) Épületbiztosítás Az Allianz Hungária Zrt -vel épületeinkre 1999-ben kötöttük meg az épület biztosítási szerződéseket, illetve 2010-ben számunkra kedvező anyagi kihatással módosítottuk azokat. Azt követően a megállapodás szerint évente mérsékelt indexálásra került sor ban a biztosítás díja 7,31 Ft/m/hó 2 volt, mely összességében ,- Ft éves biztosítási díj befizetését jelentette. Az Allianz Hungária Zrt munkatársa novemberben jelezte, hogy a Lakásszövetkezet kárhányada az elmúlt három évben 130% körül volt, ezért 7 épület esetében december 31-vel felmondják a szerződést, illetve a többi épületre az inflációt jelentősen meghaladó %-os emelésre tartanak igényt. A megnevezett épületek az év során külön-külön a befizetést meghaladó kárhányadot érvényesítettek, ezért esett ezekre az épületekre a választás. Az alapvető okot az jelentette, hogy a Lakásszövetkezetnek a lakók által érvényesített kárhányad igényről nem volt információja. Meglepetést okozott, hogy a lakótársak az épületekre befizetett biztosítási összeggel szemben milyen komoly mértékű visszatérítést kaptak. Két irányban léptünk. Felkértünk egy bróker céget, hogy kérjen ajánlatot több biztosítótól ennek a 7 épületnek január 01-től történő biztosítására. Négy biztosító ajánlatát megkaptuk. Azonnal megállapítható volt, hogy az ajánlott összegek 50-60%-al magasabbak a 2013-ban eddig fizetett összegeknél. Az Allianz biztosítóval való kiegyensúlyozott kapcsolat folytatása reményében felvetettük, hogy vegyék vissza ezeket az épületeket, elismerve az esetleges áremelés indokát. Végül hosszas egyeztetés után megállapodás született az Allianz Hungária Zrt-vel, mely szerint épületeink biztosítási díja 2014-ben 8,77 Ft/m 2 /hó összegre változik, ami továbbra is kedvezőnek mondható. Megállapodtunk az Allianz Hungária Zrt-vel, hogy a lakossági kárbejelentésekről és a kifizetett károk összegéről folyamatosan adnak tájékoztatást. A kár bejelentésekor a Lakásszövetkezettől igazolást kell kérni a kárbejelentőnek, amelyben a Lakásszövetkezet igazolja, hogy a bejelentő fizeti a közös költséget, amely tartalmazza a biztosítási díjat, azaz jogosult a kártérítési összeg felvételére. Amennyiben a bejelentőnek tartozása van, akkor a kár összeg kiutalása a Lakásszövetkezetet illeti. E.) Védelem E.1. Tűzvédelem, érintésvédelem, villámvédelem Az épületek szabványossági felülvizsgálatát a 28/2011 (IX.6.) BM r. és a 14/2004 (II.5.) FMM rendelet alapján 6 évente kell elvégezni. A rendelet alapján a felülvizsgálatok elvégeztetése a létesítmény üzemeltetőjének a feladata. Az igazgatóság február 12-ei ülésén határozatot hozott a felülvizsgálatok elvégzésére. Az ajánlatok kiértékelését követően a Lakásszövetkezet szerződést kötött egy szakemberrel a szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére, a mérések eredményeit rögzítő szakvélemények elkészítésére. A mérések és szakvélemények, valamint az azt követő javítási felújítási munkák az Ond vezér lakótelepen elkészültek. A Centenárium I. ltp épületeinél folytatódtak a mérések, de lakossági panaszbejelentést követően az Igazgatóság a méréseket a bejelentés kivizsgálásának időtartamára felfüggesztette. 8

9 A kivizsgálások megtörténtek, a Felügyelő Bizottság javaslatainak figyelembe vételével a mérések várhatóan áprilisban folytatódnak. A tűzvédelemmel kapcsolatos általános szabályok betartása mindenkinek elemi kötelessége. Az elmúlt időszakban jelentősen szigorodtak a tűzvédelmet érintő jogszabályok (28/2011.(IX.6) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, illetve a 259/2011.(XII.7.) Korm. rendelet, ezek többek között a tűzvédelmi bírságok összegét is meghatározzák, arra ösztönözte lakásszövetkezetünket, hogy a legfontosabb tudnivalókat megismertesse a tulajdonostársakkal. Küldötteink tudják, hogy január 29-én szövetkezeti fórumot tartottunk az elkészült nyers szabályzat bemutatására, majd azt követően az elhangzottak figyelembe vételével elkészült a Lakásszövetkezet Tűzvédelmi használati szabályai kiadványunk. A nyomdai elkészülést követően a lakások postaládájába került ez a kötelező olvasmány. Döntés született a lépcsőházakban lévő Tűzvédelmi házirend aktualizálására. A meglévő házirendek régebben készültek, illetve a házirendek lépcsőházra vonatkozó tűzvédelmi adatai megváltoztak. Az új szabályzat szövege műanyag lapra lett nyomtatva. Az Összefogás Lakásszövetkezet lakóházi tűzvédelmi szabályai táblákat a lépcsőházakba, valamint egyéb kötelező helyekre az év során kihelyeztük. E.2. Munkavédelem A Munkavédelmi szabályzatunk szerint dolgozóink részére az évente kötelező munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást megtartottuk. Lakásszövetkezetünknél rendkívüli esemény nem történt. Lakásszövetkezetünket ellenőrző ORANGE Biztonságtechnikai Kft a negyedévente esedékes munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzések során hiányosságot nem talált. E.3. Egészségvédelem A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálattal megkötött szerződés szerint 2013-ban is megtörtént a foglalkozás-egészségügyi alapellátás. F.) Egyéb fontosabb információk F.1. A Lakásszövetkezeti Szolgáltató ház felújítása A Lakásszövetkezet Szolgáltató házán Hilda u. 1. szám alatt az elmúlt években csak állagmegóvási felújításokat végeztünk, ezért indokolt rendszeres karbantartási, korszerűsítési munkák betervezése, azok elvégzése. Az év során a bekövetkezett tetőbeázások miatt az épületek tetőszigetelését fel kellett újítani. Sor került a nagyterem kifestésére. A Szolgáltató ház közös szövetkezeti tulajdon, ezért a tagság érdeke ezzel tulajdonosként törődni. Tisztelt Küldött Társunk! Igazgatóságunk munkája a - lecsökkent 7 fős létszám miatt is - a korábbi évekhez képest megnőtt. Bevezettük, hogy a tárgyalandó napirendeknek egy igazgatósági tag témafelelőse van. A témafelelős szerepe az apparátus által készítendő tárgyalandó napirend előkészítésében fontos új elem. Az igazgatósági üléseken ezek eredményeképpen is hatékony munkát tudunk végezni. 9

10 Igazgatóságunk - kiemelten annak három tagja - hónapok óta dolgozik egy Eljárási Szabályzat a felújítási munkák területét érintő eljárási rend kidolgozásán. Ezt várhatóan április-május hó folyamán fogjuk tárgyalni, melyet követően a döntést közhírré tesszük. Egy ilyen eljárási rend létét eddigi tapasztalataink alapján fontosnak gondoljuk. Ez is tagsági kapcsolataink erősítését, az esetenként tapasztalható félreértések és bizalmatlanság felszámolását segítheti. Lakásszövetkezetünk apparátusának mindennapjait, azok eredményeit ismerve, összegezve kijelenthető, hogy munkájuk méltó az Igazgatóság és a Tagság elismerésére. Az Összefogás Lakásszövetkezeti Tájékoztató -t ebben a formájában csak a küldötteknek adjuk ki. A Beszámoló részét képezik a mellékelt táblázatok, elszámolások és a évre vonatkozó tervek. A lépcsőházak részére kiadjuk a költségeikkel, befizetéseikkel kapcsolatos elszámolásaikat. Lehetőséget biztosítunk minden tagtársunknak az elszámolások átvizsgálására, kérdéseik megválaszolására. Beszámolónk átolvasása után lehet olyan kérdése, ami magyarázatra szorul, de olyan javaslat is, amely a tagság érdekében tovább hasznosítható, ezért Igazgatóságunk és Felügyelő Bizottságunk teljes testülete március 24-én (hétfőn) 16 órától - 19 óráig Rendkívüli fogadónapot tart, mely fogadónapon az érdeklődőket szeretettel várjuk. Kérjük beszámolónkat, a lakásszövetkezet évi zárszámadását és a évi terveket elfogadni szíveskedjenek. Budapest, március 06. Igazgatóság 10

BESZÁMOLÓ. A Búza Lakásszövetkezet 2014. év gazdálkodásáról és az Igazgatóság tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Búza Lakásszövetkezet 2014. év gazdálkodásáról és az Igazgatóság tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Búza Lakásszövetkezet 2014. év gazdálkodásáról és az Igazgatóság tevékenységéről Az Igazgatóság fő feladatait a Közgyűlés 2014. évre elfogadott határozat végrehajtása mellett a lakásszövetkezet

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Zárszámadó küldöttgyűlés

Zárszámadó küldöttgyűlés Zárszámadó küldöttgyűlés 214. május 28. Napirend: 1. Az igazgatóság beszámolója a 213. évi munkáról. 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója. 3. A zárszámadás, a mérleg és eredmény kimutatás elfogadása. 4.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet a lakók szolgálatában 1184 Budapest, Lakatos út 32/A. 295-12-77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ a 2014. évi pénzügyi-gazdasági

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

Végre választottak a civilek

Végre választottak a civilek Végre választottak a civilek A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa civil delegáltjai a hét régiós, és az öt országos, szakmai elektori gyűlésen 2004. január 24-én megválasztásra kerültek, kezdődhet az érdemi

Részletesebben

Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai!

Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! 2015. július 1. Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! Mint Önök által ismert, az 1950-es években épült lakóépületük cserepezése rossz állapotban van, felújításra szorul. Évek óta bontott cserépvásárlásra,

Részletesebben

12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 510-12/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2013. december 3-án megtartott ülésének 12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XX. évfolyam 2009. január ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Az Otthonunk 2008-ban megújult formátumának

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZETEK TÁRSASHÁZAK

A LAKÁSSZÖVETKEZETEK TÁRSASHÁZAK XVII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2005. OKTÓBER Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Megállapodás a szakmai érdekképviseletek és a Kormány között a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE KOZP/4657 12/2013. ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

Országos Szövetsége 2003-2008

Országos Szövetsége 2003-2008 Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége 2003-2008 Köszöntő A Lakásszövetkezetek

Részletesebben

Nonprofit Zrt. Fax: 292-3233 - 5 7. cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII

Nonprofit Zrt. Fax: 292-3233 - 5 7. cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Központi telefonszám: 292-0258 Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423. Fax: 292-3233 Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97. Ügyfélszolgálat: 06-30-549-6922 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A világban zajló gazdasági válság, a Magyarországon tapasztalható válság jelenségek, a gazdasági visszaesés, az ország pénzügyi helyzetéről hallható információk, az önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2012. május 24-én megtartandó közgyűlése napirendjéhez:

Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2012. május 24-én megtartandó közgyűlése napirendjéhez: Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2012. május 24-én megtartandó közgyűlése napirendjéhez: 1) Az Intéző Bizottság elnökének beszámolója az Intéző Bizottság és a Társulat 2011.

Részletesebben

JEGYZŐJE. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdése értelmében:

JEGYZŐJE. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdése értelmében: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI JEGYZŐJE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. április 4. napján tartandó ülésére. Tárgy: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tájékoztató. lakásszövetkezetek, társasházak képviselõinek a lakossági energiafelhasználás szociális támogatásához kapcsolódó feladatokról

Tájékoztató. lakásszövetkezetek, társasházak képviselõinek a lakossági energiafelhasználás szociális támogatásához kapcsolódó feladatokról 2007. február XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. FEBRUÁR Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Tájékoztató lakásszövetkezetek, társasházak képviselõinek a lakossági energiafelhasználás

Részletesebben

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2011. évi tevékenységéről 2012. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2011. évi tevékenységéről 2012. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2011. évi tevékenységéről 2012. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Felügyelet helyzete 2010. április 30. napján

Az Egészségbiztosítási Felügyelet helyzete 2010. április 30. napján Az Egészségbiztosítási Felügyelet helyzete 2010. április 30. napján 1. Az intézmény bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése Az Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban Felügyelet) 2007. január

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2012. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2012. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2015. május 26-án 18.00 órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2015. május 26-án 18.00 órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. május 26-án 18.00 órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén. Közgyűlés helye: 1038 Bp. Csobánka tér 7. Veres Péter Gimnázium

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szervezeti és Muködési Szabályzat

Szervezeti és Muködési Szabályzat "SEM" Lakásszövetkezet Szomb.athely Szervezeti és Muködési Szabályzat "BEM" LAKÁSSZOVETKEZET 9700 Szombathely, Váci M. u. 16. sz. Általános rész A szövetkezet neve, székhelye: "SEM" Lakásszövetkezet Székhelye:

Részletesebben