PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Munkavédelmi Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Munkavédelmi Szabályzat"

Átírás

1 PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Munkavédelmi Szabályzat A Munkavédelmi Szabályzat célja a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésével kapcsolatos előírások (törvények, rendeletek, szabványok stb.) munkáltatónál történő megvalósulási módjának a meghatározása. Hatályos:

2 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Bevezető... 4 Területi hatály... 4 Személyi hatály... 4 Időbeli hatály... 4 Garanciák... 4 Munkavállaló kötelességei... 5 Munkavállaló jogai... 5 Munkavégzés személyi feltételei... 6 Munkavégzés tárgyi feltételei... 6 Üzembe helyezés rendje... 7 Gépek, munkaeszközök felülvizsgálatának rendje... 9 Villamos berendezések felülvizsgálatának rendje Egyéni védőeszköz juttatás rendje Elsősegélynyújtás rendje Védőital juttatás rendje Tisztálkodó szerek, bőrvédő készítmények juttatásának rendje Munkaköri orvosi vizsgálatok rendje Dohányzás rendje Munkavédelmi oktatás rendje Munkavédelmi szemlék rendje Eljárásrend sérülések, balesetek esetén Munkavédelmi képviselő választás rendje Csoportos munkavégzés rendje Kockázatok felmérésnek, értékelésének rendje Záró rendelkezések PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Oldal 2

3 Vezetői összefoglaló Az évi XCIII. Munkavédelmi Törvény (továbbiakban: MvT.) előírja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek való megfelelést minden munkáltató számára. Ez az egy összefoglaló mondat a kiegészítő szabványokon és rendeleteken keresztül sokrétű nyilvántartási kötelezettséget, előzetes, folyamatos és utólagos vizsgálatokat, a szükséges tárgyi és személyi feltételek előírását, majd biztosítását, valamint szervezési szabályok kialakítását és betartását teszi kötelezővé: Személyi feltételek kapcsán Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok (előzetes, időszakos, soron kívüli, záró stb.) Szakképzettséghez kötött munkakörök (könnyű-, nehézgépkezelő, villamos munkakör stb.) Munkavédelmi oktatás Sérülékeny csoportok számára az egészséget potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések szabályozása Tárgyi feltételek kapcsán Munkaeszközök üzembe helyezési és ellenőrző felülvizsgálatának dokumentumai Időszakos biztonsági és időszakos ellenőrző felülvizsgálatok dokumentumai Mérési jegyzőkönyvek (zaj, karbantartási utasítások, technológiai utasítás stb.) Veszélyes anyagok biztonsági adatlapjai Egyéni védőeszköz nyilvántartás Tisztálkodó szerek és bőrvédő készítmények biztosítása Szervezési feltételek kapcsán Munkavédelmi ellenőrzések nyilvántartása Ittasság-vizsgálati napló Túlóra-nyilvántartás (pihenőidő biztosítása) Egyedül végzett munka tilalma, illetve tiltott munkakörök szabályozása További speciális feltételek kapcsán Veszélyes munkaeszközök (Előzetes Munkavédelmi Szempontú Felülvizsgálat, Üzembe helyezés Elrendelése) Építőipari kisgépek használata (Szükséges jogosítványok megléte) Gázkészülék (Felülvizsgálat) Nyomástartó Edény (Pl.: Gázpalack) Telephely/Épület (Érintésvédelem, Kéményvizsgálat, Villámvédelem stb.) Gépjárművek használata (Szükséges Engedélyek) Felvonók használata Targoncák használata Létrák használata Anyagmozgatás PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Oldal 3

4 Bevezető A Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: MVSZ) célja a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésével kapcsolatos előírások (törvények, rendeletek, szabványok stb.) munkáltatónál történő megvalósulási módjának a meghatározása. A Szabályzatban foglalt személyi, tárgyi, szervezeti feltételeket, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges körülményeket a PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET - nél (továbbiakban: Szervezet) szervezetten munkát végzők kötelesek megvalósítani. Amennyiben a Szervezet magyarul nem tudó munkavállalót alkalmaz, köteles a munkavállaló által értett nyelven is biztosítani az üzemeltetési dokumentációkat, valamint a veszélyt jelző, tiltó és tájékoztató feliratokat. Területi hatály Az MVSZ kiterjed az Szervezet valamennyi munkaterületére és munkahelyére, beleértve a külső munkahelyeket is. Személyi hatály Kiterjed az Szervezet valamennyi szervezett munkavégzést folytató munkavállalójára, a szervezett társadalmi munkát végzőkre, a külön szerződés alapján munkát végző vállalkozókra, és a munkavégzés hatókörébe tartózkodókra (pl. látogató, szolgáltatást igénybe vevő). Időbeli hatály Az MVSZ án lép hatályba. Garanciák E szabályzat garantálja a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetést, a munkavállalók munkavédelmi érdekvédelmének megvalósulását, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében, illetve a munkáltató, vélt mulasztása miatt jóhiszeműen 1 tett munkavállalói észrevételek teljes körű kivizsgálását. Az Szervezet a szabályzatban meghatározott munkavédelmi szaktevékenységek végzését folyamatosan legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező szakember foglalkoztatásával bonyolítja. A munkavédelmi szakismereteket igénylő, de munkavédelmi szaktevékenységnek nem minősülő területeken is munkavédelmi szakembert foglalkoztat a munkavédelmi követelmények magasabb szinten történő megvalósulása érdekében. A Munkavédelmi Szabályzatban foglaltak be nem tartása mint ahogy a magasabb szintű szabályok megszegése is szabálysértési vagy súlyosabb esetben büntetőeljárás megindítását is eredményezheti. 1 Nem tekinthető jóhiszeműnek a bejelentés, ha azt a munkáltató vezető vagy irányító funkciót betöltő képviselőjével nem közölte a munkavállaló a bejelentést megelőzően. PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Oldal 4

5 Munkavállaló kötelességei A munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát. A munkavállaló a munkavégzés ideje alatt nem állhat alkoholos vagy egyéb olyan szer (kábítószer stb.) hatása alatt, amely a munkavégzés biztonságát veszélyeztetné. A munkavállaló köteles továbbá a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni; a számára meghatározott munkaeszközök (szerszámok) karbantartási feladatokat elvégezni; az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és megóvásáról gondoskodni; a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni; munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani; a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani, és azokat a munkavégzés során alkalmazni; a részére előírt orvosi-vizsgálaton részt venni; a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárható módon megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni felettesétől; a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni. Munkavállaló jogai A munkavállaló jogosult megkövetelni munkáltatójától: a biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit, veszélyes tevékenység esetén a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megtételét; a biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását; a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munkaés védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőségek biztosítását; A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével a dolgozó másokat közvetlenül és súlyosan veszélyeztetne, akkor az utasítás végrehajtását meg kell tagadni. Ilyen veszélyeztetésnek minősül a szükséges védőberendezések, az egyéni védőeszközök működőképtelensége, illetve hiánya. A munkavállalót nem érheti hátrány a biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés körülményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért. PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Oldal 5

6 Munkavégzés személyi feltételei A munkavállaló a munkájához szükséges ismeretek, készség és jártasság hiányában nem végezhet tevékenységet, kivéve a jártasság megszerzése ideje alatt, amikor csak az önálló munkavégzés tiltott és felügyelet mellett a szakma elsajátítása érdekében a jártasság megszerezhető. A készség, jártasság elbírálása az Szervezet vezetője vagy az általa megbízott személy megítélése alapján történik. A munkakörhöz szükséges szakmai követelményeket az Országos Képzési Jegyzék figyelembevételével a munkaköri leírások, valamint technológiai-, műveleti-, és kezelési utasítások tartalmazzák. Az utasítások egyben meghatározzák a munka elvégzéséhez minimálisan, illetve maximálisan biztosítandó létszámot is. Munkavégzés tárgyi feltételei A Szervezet a munkahely és a munka jellegének megfelelően gondoskodik a rendről, tisztaságról, a keletkező szennyező anyagok, szennyvíz, hulladék kezeléséről oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi ártalmat ne okozzanak és a környezetet ne károsítsák. Abban az esetben, ha be- vagy leesés veszélye keletkezik, vagy a munkavállalóit és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, a Szervezet elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon gondoskodik a védelemről. A munkahelyen alkalmazott munkaállás (állvány, pódium stb.) kialakításakor, az elhelyezése, és rögzítése a munkavégzés jellegének, a várható igénybevételnek megfelel és lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést, a szükséges anyagok és eszközök tárolását, valamint a biztonságos közlekedést, fel- és lejutást. A tárolóhelyeket a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak, egymásra hatásának, továbbá a környezetből eredő hatásoknak, illetőleg az anyag emberi egészségre, környezetre gyakorolt hatásának, a rakodás, szállítás és tárolás módjának figyelembevételével alakítja ki. Az energia-, cső- és közműhálózatnak biztonságosan üzemeltethetőnek, kezelhetőnek, karbantarthatónak és azonosíthatónak kell lennie, a villamos szerelvényeknek meg kell felelniük a biztonsági (érintésvédelmi, robbanásbiztonsági stb.) követelményeknek. A munkahely természetes és mesterséges megvilágításának ki kell elégítenie a munkavégzés jellegének megfelelő világításra vonatkozó követelményeket. A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, a normálisnál alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat, és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát. PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Oldal 6

7 A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani. Ha az előírt levegő vagy klíma biztosítása műszakilag megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt alkalmazni, illetőleg védőitalt juttatni. A szabadtéri munkahelyen - a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, védőitallal - gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről. Munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható, amely megfelelő szerkezetű és szilárdságú. Ilyen építményben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek és jellegének, az abból fakadó tisztítási feltételeknek megfelelő határoló felületeket, belmagasságot, légtérfogatot, mozgásteret, közlekedési útvonalakat kell kialakítani. Az ablakoknak, tetővilágításoknak és szellőző berendezéseknek biztonságos módon nyithatónak, zárhatónak, beállíthatónak és rögzíthetőnek kell lenniük, nyitott állapotban nem lehetnek olyan helyzetben, ami veszélyt jelent a munkavállalókra nézve. Az átlátszó felületű ajtók, kapuk, falak kitörés elleni védelméről, a veszély felismerésére alkalmas megkülönböztető jelzéséről gondoskodni kell. A lengőajtókat és lengőkapukat átlátszó anyagból kell készíteni, vagy szemmagasságban átlátszó betéttel ellátni. A munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az ebből fakadó tisztítási követelményeknek, a várható legnagyobb igénybevételnek, felületük csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billenésmentes legyen. A közlekedési utak szélessége és a szabad magasság tegye lehetővé a gyalogosok és járművek biztonságos közlekedését, a közlekedési utak és pályák melletti biztonságos munkavégzést. Az olyan munka- és tároló helyiségekben, ahol gyalogos- és járműforgalom van, illetőleg rendszeresen anyagot szállítanak, a közlekedési, illetőleg az anyagmozgatási útvonalakat meg kell jelölni, vagy el kell választani egymástól. Az elsődlegesen gépjárműforgalom számára szolgáló kapu közvetlen közelében a gyalogosok számára külön ajtót kell biztosítani, ha a gyalogosok számára nem biztonságos az áthaladás. A kijáratokat és vészkijáratokat, a kijelölt menekülési utakat szabadon kell tartani. Számuk, méretük, elhelyezésük és megvilágításuk tegye lehetővé a munkahely, a veszélyes terület gyors és biztonságos elhagyását. Vészkijárathoz toló- vagy forgóajtók használata tilos. Vészkijáratot lezárni csak úgy szabad, hogy vészhelyzetben bárki által nyitható legyen. Üzembe helyezés rendje Munkahely, munkaeszköz, technológiai tervezése, kivitelezése, használatbavétele és üzemeltetése a vonatkozó munkavédelmi szabályokban meghatározottak szerint történhetnek. Ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelményeket (pl. szabványok) kell figyelembe venni, de minden esetben ki kell kérni PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Oldal 7

8 munkavédelmi szakember véleményét, és szükség esetén az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelet (továbbiakban: OMMF) tanácsát is. Munkahely, munkaeszköz létesítése során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása érdekében a közreműködők (tervező, beruházó, kivitelező, üzemeltető,) együttműködését az Szervezet koordinálja, melytől eltérő megállapodás is köthető írásba foglalt szerződésben. A tervezői, kivitelezői nyilatkozatok írásba foglalásának elmaradása kizárja az üzembe helyezést, használatbavételt. Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány). Azt a létesítményt, munkahelyet, munkaeszközt, technológiát, mely a vonatkozó előírások alapján veszélyesnek minősül (I. számú melléklet, Veszélyes munkaeszközök), vagy megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatást jelenthet a munkavállalókra, és a hatáskörében tartózkodókra felül kell vizsgáltatni munkavédelmi szakemberrel a II. számú melléklet szerinti formában. (Üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú vizsgálat) A vizsgálat során ellenőrizni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények 2, a munkaeszközre vonatkozó 3 megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások. A munkavédelmi alkalmasságra vonatkozó részletes megállapításokat írásban kell rögzíteni. Hiányosság esetén a megszüntetésére konkrét határidőt kell megjelölni, majd a megszüntetésükről a megszűntetési eljárásban résztvevőknek írásos nyilatkozatot kell tenniük. Hiányosságok esetén csak határozott időtartamra szóló próbaüzem 4 rendelhető el. Ha a hiányosságok a próbaüzem ideje alatt nem kerülnek megszüntetésre, úgy ismételt üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni. Szintén új eljárást kell lefolytatni veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítását 5 megelőzően, melynél az újraindításkor hatályos munkavédelmi előírásoknak való megfelelősséget kell elsősorban megkövetelni. 2 Ilyen például a villamos berendezés érintésvédelmének szabványossági felülvizsgálata (hétköznapi nevén érintésvédelmi mérés), melyet új villamos berendezés és/vagy új érintésvédelmi berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt kell elvégezni. 3 A CE (Communauté Européenne), vagyis amelyek megfelelnek a harmonizált európai norma (hen) előírásainak elegendő a gyártói megfelelőségi nyilatkozat, nem CE normás munkaeszközhöz szükséges egy független, akkreditált minősítő intézet által kiadott a megfelelőségi tanúsítvány. 4 MvT (7) alapján veszélyes munkaeszközt, az üzemeltető munkáltató - kizáró jogszabályi rendelkezés hiányában - munkavédelmi üzembe helyezést megelőzően legfeljebb 180 nap időtartamra próba, vagy kísérleti jelleggel használatba veheti, üzemeltetheti. 5 Újraindítás: olyan, munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezett munkaeszköz, technológia újbóli üzembe helyezése, amelyet műszaki okból egybefüggően 30 napot meghaladóan nem használtak, vagy amelyen teljes szétszereléssel együtt járó javítási munkafolyamatot végeztek. PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Oldal 8

9 Amennyiben a munkavédelmi szempontú vizsgálat nem talál hiányosságokat, úgy munkaeszköz üzemeltetését a Szervezet vezetőjének írásban el kell rendelni a III. számú melléklet szerinti formában. (Munkavédelmi üzembe helyezést elrendelő jegyzőkönyv) Az üzembe helyezési dokumentumokat az iratkezelési szabályoknak megfelelően, de legalább oly módon kell megőrizni, hogy az üzemeltetés helyén az iratok egy példányban rendelkezésre álljanak. Gépek, munkaeszközök felülvizsgálatának rendje A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és az I. mellékletben felsorolt veszélyesnek minősülő munkaeszközt, azt a munkaeszközt, amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja, a IV. mellékletben felsorolt munkaeszközöket az ugyan itt felsorolt vizsgálattípusok tekintetében. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot - kivéve a veszélyes technológia esetét - szakirányú képzettséggel rendelkező vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia időszakos biztonsági felülvizsgálata ha azt külön jogszabály nem szigorítja munkavédelmi szaktevékenység keretében végezhető. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő, az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie. A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvbe kell foglalnia. A munkabiztonsági szaktevékenység keretében is elvégezhető vizsgálatot a XXII sz. melléklet Munkaeszköz időszakos ellenőrző felülvizsgálata nyomtatványon kell dokumentálni. Az üzemeltető munkáltató a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyv(ek)et megőrizni. A munkahelyet, a munkaeszközt, valamint a technológiát soron kívül ellenőrizni kell, ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette 6 a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be. A közvetlen veszélyek megszüntetésére a Szervezet vezetője soron kívül köteles intézkedni, valamint az ellenőrzés elvégzéséig annak üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani. Ezen ellenőrzés elvégzése munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül. 6 Veszélyeztetésnek minősül pl.: védőberendezések hiánya, hibája, érinthető feszültség alatti részek, melyek áramütést okozhatnak, érintésvédelem hiánya, egyéni védőeszközök hiánya vagy meghibásodása, védelmi képességének megszűnése, egészséget károsító anyagok légtérbe kerülése, elszívó berendezések hiánya vagy hibája, építmény tartószerkezetének károsodása stb. PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Oldal 9

10 A gép, munkaeszköz állandó tartozéka a biztonságos használatához szükséges magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció, amelyet a gyártó, import esetén az importáló, annak hiányában az üzemeltető köteles biztosítani Veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök A Szervezet a veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről ellenőrző felülvizsgálat keretében gondoskodik az alábbi esetekben: a szerelést követően, ha a munkaeszköz biztonsága függhet a szerelés körülményeitől új munkahelyen történő felállítás esetén, ha a felállítást megelőzően szerelési munkát végeztek rajta új munkaeszköz esetén használatba vétel előtt A felülvizsgálatot a XXII sz. melléklet kitöltésével kell elvégezni, és 5 évente, vagy a fenti feltételek teljesülése esetén meg kell ismételni. A felülvizsgálatok elvégzésére, felelőst kell kinevezni a XXI. sz. melléklet formanyomtatványa szerint, ennek elmaradása esetén az Szervezet vezetője a felelős. A felülvizsgálati körbe vont gépek jegyzéke a XXIII sz. mellékletben kerül felsorolásra. Villamos berendezések felülvizsgálatának rendje A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének biztosításához ellenőrző felülvizsgálatot, és időszakos ellenőrző felülvizsgálatot kell végezni. Ellenőrző felülvizsgálatot (XXI. sz. melléklet) az üzemeltetés megkezdését megelőzően, míg időszakos ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés a 22/2005. (XII. 21.) FMM rendelettel harmonizálva a következő gyakorisággal kell elvégezni: - áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel, - kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel, - egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal. A munkaeszköz érintésvédelemének bővítése, átalakítása és javítása után a fentieket a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal 7. Egyéni védőeszköz juttatás rendje A MVT. alapján az Szervezet a munkavállalót védőöltözettel, egyéni védőfelszerelésekkel és védőeszközökkel köteles ellátni, ha a munkakörében, illetőleg a munkahelyén egészségét, vagy testi épségét károsító hatás érheti, vagy az egyéni védőfelszerelés biztosítását közegészségügyi előírások indokolják. 7 Érintésvédelmi Szabványossági mérést a vizsgálat elvégzésére jogosult szakember bevonásával kell elvégeztetni. PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Oldal 10

11 A munkavállalók védelmét a munkafolyamatoknál elsősorban zárt technológia alkalmazásával, majd műszaki védelemmel és csak végső megoldásként egyéni védőeszközök alkalmazásával kell biztosítani. A V. mellékletben felsorolt munkakörökben, valamint munkakörülményekben az ugyan itt meghatározott egyéni védőeszközök 8 biztosítása és használata nélkül munkát végezni tilos. Az eltiltást a közvetlen munkairányító köteles végrehajtani. Egyéni védőeszközt használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik EK-megfelelőségi nyilatkozattal 9, illetve EK típustanúsítvánnyal 10. A munkavédelmi szempontú megfelelősség igazolásainak biztosításáról, a beszerzésért felelős személy köteles gondoskodni, kivéve azon eszközöknél, ahol az eszköz gyártását, forgalmazását jogszabály hatósági engedélyhez köti. Ha a dolgozó az előírt és részére biztosított egyéni védőfelszerelést figyelmeztetés ellenére sem használja, a munkavégzéstől el kell tiltani. Ha a Szervezet az előírt egyéni védőfelszerelést nem biztosítja, a dolgozónak a munkavégzést meg kell tagadnia. A dolgozó köteles a részére kiadott védőfelszerelést rendeltetésszerűen használni, karbantartani, a használati utasításban foglaltak szerint. A védőfelszerelés védelmi képességének megszűnése esetén azokat azonnal ki kell cserélni, melyért a Kincstárnok illetve az Intézményműködtetési osztályvezető a felelős. Az egyéni védőeszközök cseréjéhez a megfelelő számú egyéni védőeszközt kell tartalékolni. Az egyéni védőeszköz megfelelősségét soron kívül kell vizsgálni, abban az esetben, ha a rendeltetésszerű használat során a munkavállalók egészségét, biztonságát közvetlenül veszélyeztette (pl. kvázi baleset) vagy ezzel összefüggésben balesetet okozott. Az egyéni védőeszközöket, védőfelszereléseket nem csak a munkával megbízott dolgozónak, hanem segítőjének is biztosítani kell. (Például: alkalmi és szervezett társadalmi munkát végzők; az Szervezet munkájában résztvevő iskolai tanuló) Szükség esetén az ellenőrző szerv képviselője részére is az Szervezet biztosítja veszély esetén az egyéni védőfelszerelést. A Szervezet az egyéni védőfelszereléseket fajtánként, méretenként minősített kivitelben köteles beszerezni, valamint az eszközök minősítését igazoló dokumentumokat a használat teljes időtartama alatt köteles megőrizni. A védőeszköz készlet változását a nyilvántartással megbízott kincstárnok illetve koordinátor köteles vezetni a Védőeszköz átvételi lapon (VI. melléklet), amelyen 8 A védőfelszerelések juttatásának rendjét csak munkavédelmi szaktevékenység keretében lehet meghatározni. 9 Az EK megfelelőség nyilatkozatot az egyéni védőeszköz gyártója vagy a gyártó EU területén letelepedett meghatalmazott képviselője állítja ki, amely lényegét tekintve írásbeli nyilatkozat arról, hogy a védőeszköz a minta megfelel a 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet előírásainak. 10 Tanúsítást végző, bejelentett (notifikált) szerv által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett megfelelőség vizsgálat (típusvizsgálat) alapján megfelel a 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet előírásainak. PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Oldal 11

12 kiadáskor fel kell tűntetni a kiadott védőfelszerelés, nevét, típusát, méretét valamint a kiadott darabszámot is. Munkakör változásakor, vagy annak megszűnésekor a dolgozó köteles a részére név szerint kiadott védőfelszereléseket a munkáltatójának visszaadni. Elsősegélynyújtás rendje Az Szervezetnél a munkavégzés veszélyessége figyelembevételével, meghatározott számú kiképzett elsősegélynyújtót kell biztosítani. A kijelölt elsősegélynyújtókról az Szervezet a VII. melléklet szerint nyilvántartást vezet. Azokon a munkahelyeken, ahol villamos feszültség alatt, illetve közelében dolgoznak minden dolgozónak ismernie kell az elsősegélynyújtás szabályait, melyről a VIII. melléklet kitöltésével minden érintett munkavállaló írásban köteles nyilatkozni. A munkahelyeken minimum a vonatkozó szabványban (MSZ 13553:1989) meghatározott mennyiségű és minőségű elsősegélynyújtó felszerelést kell állandóan készenlétben tartani. Az elsősegélynyújtó felszerelés beszerzéséről, annak folyamatos karbantartásáról, pótlásáról a kincstárnok illetve a koordinátor gondoskodik. Az elsősegélynyújtó felszerelést a rendeltetésétől eltérő célra nem szabad felhasználni. Az elsősegélynyújtást lehetőleg a kijelölt elsősegélynyújtó végezze, de szükség esetén minden dolgozó köteles képességeinek megfelelően az elsősegélynyújtásban közreműködni. Súlyos baleset esetén, a balesetet észlelő köteles segítséget hívni: orvost illetve Országos Mentőszolgálatot értesíteni. Védőital juttatás rendje A 3/2002 SZCSM-Eüm rendelet előírásai szerint védőitalt kell a dolgozók részére biztosítani, melynek kiadásáról a munkahelyi vezető köteles gondoskodni. Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 C (K) EH értéket meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített. PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Oldal 12

13 A hidegnek minősülő 11 munkahelyen a munkavállalók részére +50 C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni. A tea ízesítéséhez a cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani. A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet. Tisztálkodó szerek, bőrvédő készítmények juttatásának rendje A 2/1983. (II. 14.) EüM rendelet a dolgozók bőrvédő készítménnyel történő ellátásáról július 1-jétől hatályát vesztette, de a MVT. 24. (b) és a 3/2002 (II. 8.) SzCsM-EüM r. 2. (2) bekezdés alapján továbbra is lehetőség van az Szervezetnek megfelelő bőrvédő készítménnyel ellátni. A kiválasztásnál alapvető szempontnak kell lennie, hogy a termék magyarországi forgalmazása engedélyezett, valamint a hatóanyaga bőrgyógyászatilag tesztelt legyen. A Magyarországon kiskereskedelmi forgalomban kapható készítmények a fenti feltételnek eleget tesznek. Azon dolgozók részére, akik munkájuk során jelentősen szennyeződnek, tisztálkodó szereket kell biztosítani. A közismert Ultraderm márkanevű terméknél ma már korszerűbb tisztítószerek is rendelkezésre állnak, melynek használatával a bőr szennyeződését megelőzhetik, vagy megkönnyítik a szennyeződés gyors eltávolítását. A tisztálkodó, és bőrvédő készítmények kiadására jogosító munkakörök és a kiadandó készítmények felsorolása az IX. mellékletben található. A tisztálkodó szerek beszerzése, raktározása, és kiadása a kincstárnok illetve a koordinátor feladata. A kiadás igazolása a X. melléklet Tisztálkodó szer, bőrvédő készítmény átvételi lap kitöltésével történik. Munkaköri orvosi vizsgálatok rendje A munkaköri, szakmai illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről a 33/1998. (VI.24.) NM rendelete (továbbiakban: NM rendelet) tartalmazza a hatályos előírásokat. Az NM rendeletben leírt módon és rendben az Szervezet a munkavállalóit előzetes, soron kívüli és záró vizsgálatra köteles küldeni a XI. melléklet Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra elnevezésű nyomtatvány kitöltésével. Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni: munkavégzés megkezdését megelőzően 11 A munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 C-ot nem éri el. PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Oldal 13

14 a munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör (munkahely) megváltoztatása előtt, ha fizikai munkát végez, vagy fiatalkorú, vagy nem a fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben, vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás előtt Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni ha a dolgozó egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör biztonságos, egészséget nem veszélyeztető ellátására foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően ha a munkavégzés 6 hónapot meghaladóan nem egészségügyi okból szünetel 30 napos keresőképtelenséget követően. A vizsgálatok eredményéről a foglalkozás-egészségügyi orvos a NM rendelet XII. számú melléklete szerinti Elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény elnevezésű nyomtatványon tájékoztatja a munkaadót. Az Szervezet a kapott orvosi alkalmassági véleményt köteles megőrizni. A munkavállalókat a fenti vizsgálatokon kívül, a vonatkozó rendeletekben meghatározott gyakorisággal időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra kell küldeni a XII. melléklet nyomtatványának kitöltésével. Az egyes munkakörökre vonatkozó gyakoriságokat foglalkozás-egészségügyi szaktevékenység keretében a foglalkozás-egészségügyi orvos határozza meg a XIII. melléklet szerinti nyomtatványon 12. Az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat keretében a tanulóknak vagy a járványügyi szempontból kiemelt munkakörben dolgozóknak a XIV. melléklet szerinti Egészségügyi Nyilatkozat elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. Ezt a nyilatkozatot a tanulók gyakorlati foglalkoztatását egy héttel megelőzően kell beszerezni. A nyilatkozatok egyik példányát, a munkaköri alkalmasságot vizsgáló orvos, a másikat a munkavállaló köteles megőrizni. Dohányzás rendje A évi XLI törvény A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény módosításáról - szerint A munkavállalók munkahelyi dohányzásának, valamint a dohányzóhelyek munkavállalók részére történő kijelölésének feltételeire külön jogszabály, valamint a munkáltató rendelkezései irányadóak. Az épület egész területén a dohányzás TILOS. Dohányzóhelyet az épület bejárataitól minimum 5 méter távolságban lehet kijelölni, azt hamutartóval kell ellátni és táblával kell jelölni. 12 A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét saját formanyomtatványain is meghatározhatja. Ebben az esetben a vonatkozó részek csatolandóak a munkavédelmi szabályzathoz. PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Oldal 14

15 A 16. életévét be nem töltött munkavállaló a munkavégzésre irányuló jogviszonyából származó kötelezettség teljesítése, illetve a munkavégzéssel összefüggő bármely tevékenység során a munkahelyén még a dohányzásra kijelölt helyen sem dohányozhat. Ez a rendelkezés nem érinti a közoktatási intézmény tanulója esetében külön törvény szerint előírt dohányzási korlátozást. Munkavédelmi oktatás rendje A veszélyforrásokat és a védelem módozatait minden munkavállalóval a munkába állása előtt meg kell ismertetni un. Munkavédelmi Oktatás keretében. Ennek hiányában munkavégzés nem kezdhető el. A munkavédelmi ismeretek munkavállalók részére történő oktatását írásban dokumentálni kell az erre rendszeresített Munkavédelmi Oktatási Naplóban 13. Munkavédelmi szemlék rendje A munkáltatói ellenőrzések gyakoriságát a Szervezet határozza meg, melynek során rendszeresen meggyőződik, hogy a munkakörülmények megfelelőek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik-e és megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. A munkavédelmi szemléket alapvető dokumentuma a szemlén készített jegyzőkönyv, amelynek, a tartalmi követelmények alapján tartalmaznia kell: a) A szemle pontos helyét (egyértelműen megjelölve az ellenőrzött egység vagy egységek nevét, telephelyét, címét) és időpontját, b) A szemlebizottságban (a bizottság vezetőjeként vagy tagjaként, illetve meghívottként) részt vevők, valamint az ellenőrzött egység részéről megjelentek nevét, beosztását (munkakörét) c) Az előző szemlén feltárt hiányosságok megszüntetéséért tett intézkedések megtörténtét, illetőleg, a hiányosságok megszüntetését akadályozó tényezőket, azok elhárítására megállapított újabb határidőket a felelősök megjelölésével (javasolt feltüntetni az esetleges felelősségre vonásokat is, amelyeket a feladatok végrehajtásának elmulasztásáért alkalmaztak a vétkesekkel szemben). d) A szemle során feltárt hiányosságok pontos, munkahely szerinti felsorolását (igen fontos, hogy mind a feladatokat, mind a feladatokat végrehajtásának helyét egyértelműen határozzák meg). e) A hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések megnevezését (karbantartási feladatok lehetőleg ne szerepeljenek), konkrét határidejét (a határidők valóban konkrétak legyenek, kerülendő az azonnal és a folyamatos határidő megjelölés). 13 Külön az oktatások nyilvántartására szolgáló füzet. Nyomtatványboltban beszerezhető. PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Oldal 15

16 f) A feladatok végrehajtásáért felelős személyek nevét, beosztását (ha a végrehajtásnak más személy által elvégzendő előfeltétele van, ezt is célszerű a jegyzőkönyvben jelezni, előírni). g) Egyéb szükségesnek tartott megállapításokat (pl. Előírást, hogy a szemle tapasztalatait milyen fórumon kívánják megvitatni, vagy a feladatok végrehajtásának akadályoztatását melyik vezető részére kell jelezni, stb.) Eljárásrend sérülések, balesetek esetén A munkáltató tudomására jutott minden balesetet, sérülést a sérülési naplóba 14 fel kell rögzíteni, és a munkavédelmi szolgáltatója bevonásával vizsgálatot kell lefolytatni. A vizsgálat során meg kell állapítania, hogy a munkavállalót foglalkozás körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben (munkabaleset) vagy munkába menet, vagy onnan a lakására (szállására) menet közben (úti baleset), közérdekű, közcélú munkavégzése közben, keresőképtelenségének, vagy rokkantságának elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb orvosi vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte-e a baleset. Az első eset munkavédelmi szempontból munkabalesetnek minősül, míg a három utóbbi eset nem minősül munkabalesetnek. Társadalombiztosítási szempontból azonban a fenti esetek mindegyike üzemi balesetnek minősül, így a sérülés, és baleseti ellátás abban az esetben is jár, ha a balesetet a munkavállaló figyelmetlensége, felelőtlensége, gondatlansága okozta. Az egyetlen kizáró ok, ha a sérült szándékosan okozta a balesetet. Munkabalesetnek nem minősülő baleset kivizsgálása A baleset körülményeivel kapcsolatos vizsgálat eredményét a XV. sz. melléklet Üzemi baleseti jegyzőkönyv nyomtatvány kitöltésével kell dokumentálni. A kitöltött jegyzőkönyvet a baleset helyszíne szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz (lásd. II. Segédlet) kell eljuttatni. Munkabaleset kivizsgálása A munkavállalót a baleset részletes körülményeiről ki kell kérdezni és az általa elmondottakról jegyzőkönyvet kell felvenni. A dokumentumot a jegyzőkönyvfelvétel végén a munkavállaló és az őt meghallgató személy is ellátja kézjegyével, mellyel a jegyzőkönyvben leírtakat a felek a szóban elhangzottakkal egyezőnek ismernek el. 14 Külön a balesetek nyilvántartására készített füzet. Nyomtatványboltban beszerezhető. PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Oldal 16

17 A munkavállalónak a balesettel kapcsolatos sérülései ellátásakor, az őt megvizsgáló orvosnak hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy vele munkabaleset történt, ahhoz, hogy a Társadalombiztosító a táppénz folyósítási eljárást megkezdje. A fenti tájékoztatási kötelezettségének a munkaadó a XVI. sz. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével tud eleget tenni. Ha a sérült a balesettel összefüggésben legalább egy napra táppénzre megy, bejelentési kötelezettség keletkezik a Szervezet székhelye szerint illetékes Egészségbiztosító (Lásd: 3 sz. segédlet Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak Címlistája) felé. Ha a táppénz várhatóan 3 napnál hosszabb, akkor a baleset helyszíne szerint illetékes regionális OMMFnek (Lásd: 2 sz. segédlet Regionális Munkavédelmi Felügyelőségek Címlistája) is be kell jelenteni a balesetet. A bejelentési kötelezettségnek mindkét esetben a XVII. sz. melléklet Munkabaleseti Jegyzőkönyv nyomtatványán kell eleget tenni. Bejelentési határidő a balesetet követő hónap 8-a. Ha három napnál hosszabb táppénzről visszatér a sérült, és munkába áll, akkor Módosító Baleseti Jegyzőkönyvet (XVII/a sz. melléklet) kell kitölteni, amin jelezni kell az OMMF felé a baleseti esemény lezárulását. Ha a balesettel összefüggésben kárigény keletkezett és az a munkáltató tudomására jutott, akkor a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül köteles a munkáltató a károsultat írásban felhívni a kárigénye előterjesztésére. (Felhívás Kárigény Bejelentésre, XVIII. sz. melléklet) A balesetet szenvedett munkavállaló a konkrét kárigényét a XIX. sz. mellékletben szereplő Kárigény bejelentő lapon juttathatja el a Szervezetnek. Súlyos balesetnek minősül valamely érzékszervi reprodukciós képesség elvesztése, jelentős mértékű károsodása, orvosi vélemény szerinti életveszélyes sérülés, egészségkárosodás, súlyos csonkulás, hüvelykujj két ízperce, vagy kéz, láb több ujjának elvesztése, illetve ennél súlyosabb sérülés, valamint beszélőképesség elvesztése, feltűnő torzulása. halálos munkabaleset Ilyen esetben azonnali bejelentési kötelezettség terheli a munkáltatót az OMMF felé telefonon, valamint telefaxon a XX. sz. melléklet szerinti formában. Munkavédelmi képviselő választás rendje Munkavédelmi képviselő választást kell tartani abban az esetben ha, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma eléri az ötven főt. A választás megtartásának a lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége. A választás részleteit a MVT. 70 -a tartalmazza. PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Oldal 17

18 Csoportos munkavégzés rendje A legalább két fő együttes munkája során megbízott és a többiek tudomására hozott irányító kijelölése írásban és szóban történhet. A kijelölt irányítónak a munkahelyen kell tartózkodnia, eltávozása esetén helyettesítéséről gondoskodni kell. Azon a munkahelyen, ahol egyidejűleg több munkavállaló munkáltatója, illetve vállalkozó végez munkát, az összehangolást írásos szerződésben kell rögzíteni. Kockázatok felmérésnek, értékelésének rendje A munkavállalók biztonságát veszélyeztető kockázatokat munkahelyenként és munkatevékenységenként kell írásban értékelni (Munkahelyi Kockázatértékelés), és ez alapján kell a szükséges intézkedéseket megtenni. A körülmények, a munkaeszközök, technológia változása esetén, valamint legalább évente egy alkalommal ezt ismételten el kell végezni. A kockázatértékelést csak munkavédelmi szakember készítheti a foglalkozás egészségügyi orvos bevonásával. Záró rendelkezések Az MvSZ-ben foglaltaktól eltérő végrehajtás is engedélyezett, mely módozatok azonban nem lehetnek ellentétesek a magasabb szintű jogszabályokkal, és lehetővé kell tenniük az abban foglaltak maradéktalan megvalósulását. A MVT. a meghatározott kereteken belül a végrehajtás konkrét módozatainak megvalósulását nem határozza meg, ennek megfelelően az MvSZ sem kívánja csökkenteni a Szervezet végrehajtási egységeinek önállóságát. Az MvSZ alkalmazói bármikor észrevételt, javaslatot tehetnek az Szervezet vezetői felé a módosításokra, melyeket soron kívül, vagy az MvSZ kötelező módosítása alkalmával (pld. jogszabály vagy szervezeti változások) is figyelembe lehet venni. Kelt: Pécs, Készítette: Pécsi Arkangyal Kkt Pécs, Tildy Zoltán utca 29.. Murai Zoltán PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Oldal 18

19 Veszélyes munkaeszközök jegyzéke I. számú melléklet Az MvT ának (2) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzéke A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet alapján: 1. Körfűrészek egy vagy több fűrészlappal, fa vagy hasonló, hús vagy hasonló anyagokhoz Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek, amelyeknek fix a gépágyuk és a munkadarabot kézi vagy leszerelhető előtolással juttatják a szerszámhoz Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek, amelyeknél az alternáló mozgású fűrészállványt kézzel vezérlik vagy azt hajtóművel szerelték fel Rögzített szerszámmal dolgozó fűrészgépek, amelyek a munkadarabot gépi előtolással mozgatják és a munkadarab behelyezése (adagolása) és/vagy kivétele kézzel történik Mozgószerszámú fűrészgépek gépi előtolással és a munkadarab kézzel végzett behelyezésével és/vagy kivételével. 2. Faipari gyalugépek kézi előtolással. 3. Faipari vastagsági gyalugépek egyoldali megmunkálásra, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik. 4. Szalagfűrészek egy vagy több fűrészlappal, fa vagy hasonló, hús vagy hasonló anyagokhoz, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik. 5. Az 1-4. és a 7. pont alatti munkaeszköz kombinált kivitelben. 6. Faipari csapmarógépek több szerszámtartóval, kézi előtolással. 7. Kézi láncfűrészgépek fa megmunkálására. 8. Függőleges marógépek kézi előtolással, fa és hasonló anyagok megmunkálására. 9. Prések, hajlítógépek fémmegmunkáláshoz, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik és a mozgó elemek lökete túllépheti a 6 millimétert, valamint a sebesség a 30 mm/s-ot. 10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgépek vagy formázóprések, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik. 11. Gumiipari fröccsöntőgépek vagy formázóprések, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik. 12. Föld alatti munkára szolgáló vasúti munkagépek, mozdonyok és fékezőkocsik; hidraulikus energiával működtetett emelőtalpak; munkagépekbe beépített belső égésű motorok. 13. Háztartási hulladékgyűjtő teherjárművek kézi töltésű és présmechanizmussal rendelkező kivitelben. 14. A 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 1. számú mellékletének pontjában meghatározott védőburkolatok és erőátviteli tengelyek univerzális csatlakozóval. 15. Járművekre szerelt emelők. 16. Személyek emelésére szolgáló gépek, amelyeknél fennáll a több mint 3 méter magasból történő leesés veszélye. 17. Pirotechnikai termékeket gyártó gépek. Egyéb jogszabályok alapján 18. Daruk és futómacskák gépi meghajtással. 19. Gépi hajtású emelőtargoncák. 20. Villamos emelődobok. 21. Rakodógépek. 22. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok. 23. Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései. Az MvT ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke 1. Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk 2. Járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései 3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések

20 Üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú vizsgálat II. számú melléklet Jkv. Száma:. A többszörösen módosított évi XCIII. Törvény 21. (1) bekezdése értelmében: az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban köteles elrendelni. A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek Az elvégzett, üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú vizsgálat alapján, a mellékelt megállapítások alapján, valamint a feltárt hiányosságok megszüntetése után, az alábbiakban részletezett veszélyes munkaeszköz, technológia munkavédelmi üzembe helyezését javaslom. Az üzemeltető munkáltató: Megnevezése:. Címe:.. Az üzemeltetés telephelye:. A veszélyes munkaeszköz: Megnevezése: Típusa:... Gyári száma:.. Max. Terhelés:... Teljesítmény:. Áramellátás:... A vizsgálat: Ideje:.. Helye: A vizsgálatot végző munkavédelmi szakember: Neve: Murai Zoltán Oklevél száma: V-MV-11/2006/49. Mellékletek: Gépvizsgálati jegyzőkönyv: Megfelelőségi tanúsítvány: Gépkönyv: Érintésvédelmi vizsgálat: Kelt: rendben rendben / pótlandó rendben / pótlandó / hiányos rendben / pótlandó... Murai Zoltán

21 III. számú melléklet Munkavédelmi üzembe helyezést elrendelő jegyzőkönyv Jkv. Száma:.. A többszörösen módosított évi XCIII. Törvény 21. (1) bekezdése értelmében: az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban köteles elrendelni. Alulírott üzemeltető munkáltató az alábbiakban meghatározott veszélyes munkaeszköz munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatát munkavédelmi szaktevékenység elvégzésére jogosult személlyel elvégeztem. A vizsgálat megállapításait figyelembe véve a mai napon az alábbiakban részletezett veszélyes munkaeszköz üzembe helyezését elrendelem. Az üzemeltető munkáltató: Megnevezése:. Címe:.. Az üzemeltetés telephelye:. A veszélyes munkaeszköz: Megnevezése: Típusa:... Gyári száma:.. Max. Terhelés:... Teljesítmény:. Áramellátás:... Üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú vizsgálat jegyzőkönyv száma:.. Kelt:.... Üzemeltető, munkáltató

22 IV. számú melléklet Az időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközök jegyzéke Hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszközök Nem hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszközök

23 V. számú melléklet Egyéni védőeszközöket igénylő munkakörök és munkakörülmények jegyzéke Munkakör/foglalkozás: Udvaros-fűnyírás Védelem iránya Védőeszköz megnevezése Védelmi kategória Vizsgálati szabvány száma Szem- és arcvédelem Arcvédő vagy Látómező 2 MSZ EN 1731, Kézvédő eszköz Mechanikai védőkesztyű 2 Lábvédő eszköz Biztonsági védőbakancs 2 Védelmi képesség jelzése MSZ EN 420 MSZ EN ; MSZ EN 344 MSZ EN 345,,,,, Munkakör/foglalkozás: Takarító Védelem iránya Védőeszköz megnevezése Védelmi kategória Vizsgálati szabvány száma Mártott kesztyű (véd sav-, lúg és más MSZ EN420 Kézvédő eszköz háztartási vegyszerek és mikroorganizmusok 2 MSZ EN 388 ellen) Védőruha (testvédelem) Védőköpeny 1 MSZ EN 340 Lábvédő eszköz Védőcipő (elcsúszás ellen, fröccsenő folyadékok, takarító vegyszerek ellen védő cipő) 2 MSZ EN ISO Védelmi képesség jelzése, 1011; ; ; Munkakör/foglalkozás: Uszodamester Védelem iránya Szem- és arcvédelem Légzésvédelem Védőeszköz megnevezése Védőszemüveg (Páramentes, vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai védelem) Védelmi kategória 2 Vizsgálati szabvány száma MSZ EN 166 MSZ EN 170 MSZ EN 172 Teljes álarc 3 MSZ EN 136 Szűrőbetétek 3 MSZ EN 141 MSZ EN 143 Védelmi képesség jelzése, Kézvédő eszköz Mártott kesztyű 2 Lábvédő eszköz Védőcsizma 2 MSZ EN420 MSZ EN 388 MSZ EN MSZ EN 511 MSZ EN 347 MSZ EN 374,,,, 4131; ; ; ; 111

24 V. számú melléklet Munkakör/foglalkozás: Asztalos Védelem iránya Védőeszköz megnevezése Védelmi kategória Vizsgálati szabvány száma Légzésvédelem Fél álarc 3 EN 149:2001 FFP1 Hallásvédelem Többször használatos mosható, zsinóros füldugó Kézvédő eszköz Mechanikai védőkesztyű 2 Lábvédő eszköz Biztonsági védőbakancs 2 Védelmi képesség jelzése 2 MSZ EN 352 SNR: 26 db MSZ EN 420 MSZ EN MSZ EN 344 MSZ EN 345,,,,, Munkakör/foglalkozás: Lakatos Védelem iránya Szem- és arcvédelem Védőeszköz megnevezése Száras szemüveg (repülő, pattanó szilárd részecskék, mechanikai ártalmak ellen) Védelmi kategória Kézvédő eszköz Mechanikai védőkesztyű 2 Lábvédő eszköz Biztonsági védőcipő 2 Vizsgálati szabvány száma 2 MSZ EN 166 Védelmi képesség jelzése MSZ EN 420 MSZ EN MSZ EN 344 MSZ EN 345,,,,, Egyéb UVEX 9195 SKYPER SP1 Munkakör/foglalkozás: Karbantartó Védelem iránya Szem- és arcvédelem Védőeszköz megnevezése Száras szemüveg (repülő, pattanó szilárd részecskék, mechanikai ártalmak ellen) Védelmi kategória Kézvédő eszköz Mechanikai védőkesztyű 2 Lábvédő eszköz Biztonsági védőbakancs 2 Vizsgálati szabvány száma 2 MSZ EN 166 Védelmi képesség jelzése MSZ EN 420 MSZ EN MSZ EN 344 MSZ EN 345,,,,, Munkakör/foglalkozás: Kőműves Védelem iránya Védőeszköz megnevezése Védelmi kategória Vizsgálati szabvány száma Fejvédelem Védősisak 2 EN 397 Kézvédő eszköz Mechanikai védőkesztyű 2 Lábvédő eszköz Biztonsági védőbakancs 2 MSZ EN 420 MSZ EN 388 MSZ EN 344 MSZ EN 345 Védelmi képesség jelzése 4223;,,,,,

25 V. számú melléklet Munkakör/foglalkozás: Festő, mázoló Védelem iránya Védőeszköz megnevezése Védelmi kategória Vizsgálati szabvány száma Védelmi képesség jelzése Légzésvédelem Szűrő fél álarc 3 EN 149:2001 FFP1 Kézvédő eszköz Mártott kesztyű 2 Lábvédő eszköz Biztonsági védőbakancs 2 MSZ EN420 MSZ EN 388 MSZ EN ; ; ; MSZ EN 344 MSZ EN 345,,,,, Munkakör/foglalkozás: Vízvezeték szerelő Védelem iránya Védőeszköz megnevezése Védelmi kategória Kézvédő eszköz Mechanikai védőkesztyű 2 Lábvédő eszköz Biztonsági védőbakancs 2 Vizsgálati szabvány száma MSZ EN 420 MSZ EN 388 MSZ EN 344 MSZ EN 345 Védelmi képesség jelzése 4223;,,,,, Munkakör/foglalkozás: Mosónő Védelem iránya Védőeszköz megnevezése Védelmi kategória Vizsgálati szabvány száma Védelmi képesség jelzése Légzésvédelem Fél álarc 2 EN 149:2001 FFP1 Védőruha (testvédelem) Saválló védőköpeny 2 Kézvédő eszköz Mártott kesztyű 2 EN 340 EN 375 MSZ EN 420 MSZ EN 388 MSZ EN ; ; ; Munkakör/foglalkozás: Villanyszerelő Védelem iránya Védőeszköz megnevezése Védelmi kategória Vizsgálati szabvány száma Védelmi képesség jelzése Fejvédelem Szigetelő védősisak 2 EN 397, LD, MM Kézvédő eszköz Elektromosság ellen védő kesztyű 2 EN Lábvédő eszköz Villanyszerelő bakancs 2 MSZ EN 344 MSZ EN 347,,,,,

26 V. számú melléklet Munkakör/foglalkozás: Műszaki főelőadó Védelem iránya Védőeszköz megnevezése Védelmi kategória Vizsgálati szabvány száma Fejvédelem Védősisak 2 EN 397 Lábvédő eszköz Biztonsági védőbakancs 2 MSZ EN 344 MSZ EN 345 Védőruha (testvédelem) Védőköpeny 1 MSZ EN 340 Védelmi képesség jelzése,,,,,

27 VI. melléklet Munkáltató neve: Címe: Szervezeti egység: Egyéni védőeszköz(ök) kiadásának nyilvántartása Munkavállaló neve: Beosztása: Ssz. Kiadott védőeszköz megnevezése Mennyisége Átvétel időpontja Átvevő aláírása Visszavételezés dátuma Kelt, kiadó aláírása

28 VI. melléklet Nyilatkozat Munkavállaló neve: Beosztása: A használatra kiadott védőeszköz a munkáltató tulajdona. Védelmi képességének csökkenésekor cserére kerül. A munkavállaló a kiadott egyéni védőfelszerelést köteles az idő előtti elhasználódástól megóvni. Szándékos rongálás esetén a munkavállaló kártérítésre kötelezhető. Az egyéni védőeszközök, védőfelszerelések lehetőség szerinti tisztítása, karbantartása a munkavállaló feladata. Az egyéni védőeszközt a munkahelyről hazavinni nem lehet Munkavégzés alatt a védőfelszerelés használata kötelező! Munkavégzés alatt bekövetkező balesetek, melyek alkalmával a védőeszköz nem vagy nem megfelelő módon lett használva, a munkáltató felelősséget nem vállal. Alulírott aláírásommal elismerem, hogy a túloldalon megnevezett védőeszközt, a fentiekben leírt feltételekkel átvettem és azért anyagi felelősséggel tartozom. A mai napon az egyéni védőeszköz használatából oktatásban részesültem, annak használati módját és a használati kötelességét megismertem. Kelt,. munkavállaló aláírása. kincstárnok

29 VII. melléklet Nyilvántartás a kijelölt elsősegélynyújtókról Az egészségügyről szóló évi II. törvénynek a gyógyító-megelőző ellátásra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet előírja, hogy a vállalatok, szövetkezetek üzemeiben minden munkahelyen, minden műszakban az ott dolgozók létszámától, az üzem jellegétől, a munkafolyamatok veszélyességétől, az előforduló balesetek gyakoriságától függően kellő számú kiképzett elsősegélynyújtónak jelen kell lennie. Kijelölt elsősegélynyújtók listája: Telephely / Munkahely Elsősegélynyújtó neve Kelt Aláírás Visszavonva A balesetelhárítás és az elsősegélynyújtás szabályait megismertem, mindenben megértettem és elfogadtam, az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyét, és tartalmát részletesen megismertem.

30 VIII. melléklet Nyilatkozat az elsősegélynyújtás szabályainak ismeretéről Az egészségügyről szóló évi II. törvénynek a gyógyító-megelőző ellátásra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet előírja, hogy az olyan munkahelyeken, ahol villamosenergia-feszültség alatt vagy közelében dolgoznak, valamint az egyéb különösen veszélyes munkahelyeken minden dolgozónak ismernie kell a balesetelhárítási és az elsősegély-nyújtási szabályokat. Nyilatkozom, hogy a baleset-elhárítás és az elsősegélynyújtás szabályait munkába állásom előtt megismertem, mindenben megértettem és elfogadtam. Munkavállaló neve Kelt Aláírás

31 IX. melléklet TISZTÁLKODÓ SZEREK, BŐRVÉDŐ KÉSZÍTMÉNYEK JUTTATÁSÁRA JOGOSÍTÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE Gyakoriság:. Készítmények: Megnevezés Típus Kiszerelés Mennyiség Munkakörök:

32 X. melléklet Tisztálkodó szer, bőrvédő készítmény átvételi lap Munkavállaló neve Készítmény Kiadva Megnevezés Típus Kiszerelés db kelt aláírás

33 XI. melléklet. A munkáltató megnevezése, cégszerű bélyegzője Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra * (A munkáltató tölti ki) A munkavállaló neve:.. Szül.év..hó...nap Lakcíme:.. Munkaköre:.TAJ száma: A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör (hely) változás előtti, soron kívüli, záróvizsgálat ** A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai *** Kockázat A munkaidő Kockázat A munkaidő Jelzése Megnevezése Egészében Egy részben Jelzés Megnevezés Egészben Egy részében 1. Kézi anyagmozgatás 14. Porok, megnevezve 1.a 5kp-20kp 1.b > 20kp- 50kp 1.c > 50kp 2 Fokozott baleseti vszély 15. Vegyi anyagok, megnevezve (magasban végzett, villamos üzemi, feszültség alatti munka) Egyéb: 3. Kényszertesthelyzet: 16. Járványügyi érdekből kiemelt munkakör (görnyedés, guggolás) 4. Ülés 17. Fertőzésveszély 5. Állás 18. Fokozott pszichés terhelés 6. Járás 19. Képernyő előtt végzett munka 7. Terhelő munkahelyi klíma 20. Éjszakai műszakban végzett munka (meleg, hideg, nedves, változó) 8. Zaj 21. Pszichoszociális tényezők 9. Ionizáló sugárzás 22. Egyéni védőeszk. általi terhelés 10. Nem- ionizáló sugárzás 23 Egyéb: 11. Helyileg ható vibráció 12. Egésztest vibráció 13. Ergonómiai tényezők Kelt:,..év hó napján... A munkáltató aláírása, hiteles bélyegzője ** : A megfelelő szöveget alá kell húzni. *** : A megnevezett munkakörben fennálló kockázatok megfelelő rovatában tintával kell X-et írni, ahol több tényező van felsorolva, a megfelelőt alá is kell húzni.

34 XII. melléklet Munkáltató megnevezése:... Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra A munkavállaló neve: Szül év...hó nap Lakcíme:. Munkaköre: TAJ száma: Kérem nevezett munkaköri alkalmasságára vonatkozó vélemény közlését. A vizsgálat oka: Időszakos vizsgálat Kelt:,. P.H. munkáltató aláírása

35 XIII. melléklet Időszakos munkaköri orvosi alkalmasság orvosi vizsgálatok rendje Munkakör Vizsgálat Gyakorisága Sérülékeny foglalkoztatható... Igen / Nem... Igen / Nem... Igen / Nem... Igen / Nem... Igen / Nem... Igen / Nem... Igen / Nem... Igen / Nem... Igen / Nem Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, továbbá terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, valamint idősödők. foglalkozás-egészségügyi szakorvos

36 XIV. melléklet XIV. melléklet Egészségügyi nyilatkozat (Járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben dolgozók, tanulók számára) I. Munkavállaló/tanuló/munkanélküli munkát végző személy (a továbbiakban együtt; vizsgált személy) Neve:. Címe: Születési helye, ideje:... TAJ száma:.. Munka /tevékenységi köre II. Munkaköri szakmai, illetve egészségi alkalmasságot elbíráló orvos Neve:. Címe: Telefonszáma :... III. A vizsgált személy nyilatkozata Alulírott kötelezem magam arra, hogy 1. az alkalmassági vizsgálatot végzős orvosnál soron kívül alkalmassági vizsgálaton jelentkezem, ha magamon vagy velem közös háztartásban élő személyen az alábbi tünetek bármelyikét észlelem: sárgaság hasmenés hányás láz torokgyulladás bőrkiütés egyéb bőrelváltozások (a legkisebb bőrgennyesedés, dérülés, stb. is) váladékozó szembetegség, fül és orrfolyás 2. az alkalmassági vizsgálatot végző orvossal a munka felvétele előtt közlöm, ha időszakos távollétem alatt (pl. szabadság) az 1. pontban felsorolt tünetek bármelyikét magamon észleltem. Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségvállalás járványügyi érdekből kiemelt munkakörben történő foglalkoztatásom, ilyen munkaterületen tevékenységem folytatásának feltétele, és hogy az általam közölt adatokat szolgálati titokként kezelik. Kelt:... a vizsgált személy aláírása

37 XV. melléklet ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Ü Z E M I B A L E S E T I J E G Y Z Ő K Ö N Y V Elrendelve a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján. Beküldendő: a területileg illetékes Egészségbiztosítási Pénztárhoz, Kirendeltséghez a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig 1. Sérült neve: Születéskori név: 2. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Neme: 3. Születési helye: 4. Születés időpontja: év hó nap 5. Anyja neve: 6. Állandó lakcíme: irsz. helység házszám Telefonszáma: 7. Munkahelyének megnevezése: KSH száma: irsz. helység házszám Telefonszáma: BALESET JELLEGE 8. Baleset jellege*: Munkába, lakásra (szállásra) menet 1 Közcélú munka végzése közben 2 Egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során 3 9. Baleset időpontja: év hó nap óra perc 10. Baleset helyszíne*: közút 1 vasút 2 vízi út 3 légi út 4 közcélú munka végzésének helyszíne 5 egyéb: Baleset rövid leírása (a helyszín pontos megnevezése) 12. balesetet okozó adatai: (csak akkor kell kitölteni, ha a balesetet más személy okozta) Neve: Címe: irsz. helység Telefonszáma: Amennyiben a balesetet gépkocsi okozta: A gépjármű üzembentartójának/tulajdonosának neve: házszám

38 XV. melléklet Telephelye: irsz. Telefonszáma: A gépjármű rendszáma: helység házszám MUNKÁBA MENET VAGY ONNAN LAKÁSÁRA (SZÁLLÁSÁRA) MENET KÖZBEN TÖRTÉNT BALESET ESETÉN 13. A baleset során a munkavégzés munkáltató által igazolt kezdete: év hó nap óra perc A baleset során a munkavégzés munkáltató által igazolt vége: év hó nap óra perc 14. A munkavégzés helyéről történt távozás időpontja: év hó nap óra perc 15. Igénybevett közlekedési eszköz*: személygépkocsi 1 autóbusz, trolibusz 2 villamos, HÉV 3 vonat 4 motorkerékpár (segédmotoros is) 5 kerékpár 6 egyéb jármű, éspedig: 7 gyalogos: A munkahelyre menet vagy onnan lakására (szállására) menet szokásos legrövidebb közlekedési útvonal: 17. Megszakította-e a szokásos legrövidebb szokásos útvonalát: Ha igen, ennek oka: KÖZCÉLÚ MUNKA VÉGZÉSE KÖZBEN TÖRTÉNT BALESET ESETÉN: 18. A közcélú munkavégzés helye: Címe: irsz. helység Telefonszáma: 19. A végzett munka pontos leírása: házszám 20. A közcélú munkára felkérő szerv neve: Címe: irsz. helység Telefonszáma: házszám TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE SORÁN TÖRTÉNT BALESET ESETÉN 21. Igénybevenni kívánt társadalombiztosítási ellátás megnevezése (keresőképtelenség vagy munkaképesség csökkenés elbírálása céljából elrendelt orvosi vizsgálat vagy kezelés): 22. Az egészségügyi szolgáltató intézmény neve: Címe: irsz. helység házszám

39 Telefonszáma: 23. Orvosi beutalóval kívánta-e igénybe venni a társadalombiztosítási ellátást: Megjegyzés: XV. melléklet Kelt:,.. év hó. nap PH... a balesetet szenvedett aláírása a jegyzőkönyv kiállítójának aláírása Az üzemi baleseti jegyzőkönyv mellé csatolandó okmányok: - Amennyiben a balesetnek szemtanúja volt, annak nyilatkozata - A sérültet orvoshoz, kórházba, rendelőintézetbe szállító személy nyilatkozata - Ha a balesetet szenvedett személyt elsősegélyben részesítették, az elsősegélyt nyújtó nyilatkozata - Mentő közreműködése esetén az eseménynapló kivonata - Rendőrségi közreműködés esetén a rendőri szerv által felvett jegyzőkönyv másolata TÁJÉKOZTATÓ Az üzemi baleseti jegyzőkönyv kitöltéséhez Állandó lakcímként A személyi igazolványba bejegyzett és irányítószámmal ellátott állandó lakcímet kell feltüntetni. Ha az állandó lakcímet nem lehet megállapítani, úgy az ideiglenes lakcímet, illetve tartózkodási helyet kell feltüntetni, melyet a megjegyzés rovatba is fel kell jegyezni. KSH szám A KSH számjel kitöltése minden esetben kötelező. A KSH számjelet a munkáltató részére a KSH adja meg. Egyéni vállalkozónak a KSH szám 1-8 pozíciójában az adószámot kell feltüntetni.

40 Címzett: ÉRTESÍTÉS BALESETI ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS MUNKÁLTATÓI MEGÁLLAPÍTÁSOKRÓL Név:. Beosztás:.. Lakóhely:. XVI. melléklet Értesítjük, hogy a..év..hó.napján bejelentett baleseti eseményt a munkavédelemről szóló évi XCIII. Törvény 66. (2) bekezdésben (továbbiakban: MvT.) foglaltak alapján megvizsgáltuk, és az alábbi megállapításokat tettük: A baleset..év... hó.nap..óra.perc kor,.... (helyszínen) történt. A baleset leírása: Megállapítás: A fenti baleseti eseményt tényszerűen megvizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy az NEM SZERVEZETT MUNKAVÉGZÉS / SZERVEZETT MUNKAVÉGZÉS során, vagy azzal ÖSSZEFÜGGÉSBEN történt, azaz NEM ELÉGÍTI KI / KIELÉGÍTI az MvT pont (1) és (2) bekezdésben foglaltakat. A fentiek figyelembevételével a fenti balesetet NEM MINŐSÍTJÜK MUNKABALESETNEK / MUNKABALESETNEK MINŐSÍTJÜK. Amennyiben a megállapítással nem ért egyet, az MvT. 68. alapján a területileg illetékes Regionális Munkavédelmi Felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért. (Cím.: I. számú segédlet, Regionális Munkavédelmi Felügyelőségek Címlistája) Kelt:.,.év hó..nap PH. Munkáltató aláírása

41 XVII. melléklet

42 XVII. melléklet

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

FEL002_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FEL002_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FEL002_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FEL002_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FEL002 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja Annak biztosítása, hogy az erőmű területére beszállított, munkavégzéshez

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

szerint módosult. 1. számú melléklet Melléklet a 125/2007. Kijelölési Okirathoz

szerint módosult. 1. számú melléklet Melléklet a 125/2007. Kijelölési Okirathoz 2/2009. NFGM közlemény a műszaki ek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító ek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben]

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A munkavédelmi jogszabályok célja, hogy szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkvégzés

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN A MUNKAVÉDELEM SZEREPLŐI Állam Munkáltató Szerződés, Munkautasítás Munkavállaló MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 2012.

Részletesebben

munkabaleseti jegyzőkönyv.

munkabaleseti jegyzőkönyv. MUNKAVÉDELEM Új munkabaleseti jegyzőkönyv A tavalyi évben kiadott módosítás után 2005. január 1-jétől ismét változott a munkabalesetek kivizsgálását és bejelentését szolgáló Munkabaleseti jegyzőkönyv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása.

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása. Jelen utasítás elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a főigazgató a felelős. A szabályozási dokumentum

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND Az iskola biztonságos munkakörülményei és az alkalmazottak egészsége érdekében az alábbi igazgatói utasítást adom ki a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként. I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND 1. A munkavédelmi

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Csanytelek Önkormányzat.Munkavédelmi Szabályzat CSANYTELEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Csanytelek Volentér János tér 2 Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda, Csanytelek Kossuth u. 12. Csanytelek Önkormányzat,

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban

Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI ELLENŐRZÉSI ÉS HATÓSÁGI HIVATAL Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban Göd, 2007. május 30. Összeállította: Rávai Attila mk. ezredes

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Amiről tudni kell a. Melyek a munkáltató munkavédelemmel összefüggő kötelezettségei?

Amiről tudni kell a. Melyek a munkáltató munkavédelemmel összefüggő kötelezettségei? Amiről tudni kell a MUNKÁLTATÓKNAK Melyek a munkáltató munkavédelemmel összefüggő kötelezettségei? Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása alapvetően a

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti

Részletesebben

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03.

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03. A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályba lépés ideje: 2012. január 03. A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium e szabályzattal az intézmény

Részletesebben

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2 1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2/ Ismertesse a vállalkozói igazolvány kérelmére vonatkozó előírásokat, eljárásokat,

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 1 Hatály: 2011.I.1. - 1. oldal 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1 / 56 2013.07.02. 14:08

1 / 56 2013.07.02. 14:08 1 / 56 2013.07.02. 14:08 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2013.07.01 44 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

2006. évi CXXIX. törvény. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról

2006. évi CXXIX. törvény. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 2006. évi CXXIX. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 7. -ának második mondata helyébe a következő

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete TERVEZET A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A munkavédelemről szóló

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1993. évi XCIII. törvény Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 2012.01.01 2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK A MUNKAVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Előadó: Nesztinger Péter

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel A törvénynek (Mvt.) és a MüM rendeletnek az EU csatlakozáskor hatályos szövege.

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április Év Szeletelő Csont-fűrész Késsel vágás Anyagmozgatás rossz mozdulat Rolli kocsi, hűtőkonténer Rossz lépés Törött áru Ajtónak nekiment, ajtóhoz csukta Polc éle megvágta Egyéb Össz. Munkavédelem és képviselet

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége Jogszabályok betartásának ellenőrzése Szervezett munkavégzés Helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítést nem alkalmazunk A közigazgatási hatósági eljárás és

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 9. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása

Részletesebben

Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre?

Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre? Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre? Írta: Kálmán László A munkavédelmi hatóság törvényi kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek, előírásai betartásának

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Mire tanítanak a súlyos balesetek? Előadó: Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 2012.VII.1. - 2013.VI.30. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 2012.VII.1. - 2013.VI.30. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1. oldal 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2012.VII.1. - 2013.VI.30. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben