2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP"

Átírás

1 2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tóth Endre Asszonyok, gyönge nõk Honnan veszitek az erõt, törékeny, gyönge nõk, fáradhatatlan asszonyok? Honnan veszitek az erõt, honnan a türelmet, hogy nem csüggeszt el se rossz férj, se gyermek, s a vége-nincsen sok dolog? Honnan veszitek az erõt, ti szorgos, fürge nõk? Rohantok hajnalban, korán, vár a munka száz csarnoka: a föld, a gyár, az iroda, a mûhely, vagy az iskola, hol áldott kezetek nyomán átalakul a nyersanyag s a sziklából is víz fakad. Honnan veszitek az erõt, asszonyok, gyönge nõk? Mennyit dolgoztok, hogy az otthon tisztán és derûsen ragyogjon, s benne a férj, a család jól érezhesse magát. Asszonyok, gyönge nõk, mikor észre sem veszitek, otthon, az utcán, a munkában, vagy mikor megálltok sóváran egy pazar kirakat elõtt, hányszor elnézlek titeket és olyankor gondolatban minden férfi nevében meghajolok elõttetek. MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost az 1848-as forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából tartandó községi ünnepségünkre. Ideje: március 15., szombat 11 óra Helye: Arany János Általános Iskola, Battha S. u. 1. Az ünnepséget felvonulás és koszorúzás követi a Szent Márton-emlékparkban Ünnepi köszöntõt mond: Fodor Zoltán, polgármester Az ünnepi mûsort a Székely József Református Általános Iskola tanulói adják Az ünnepség keretében kerül sor dr. Csák Mária háziorvos díszpolgárrá avatására és a címmel járó aranygyûrû átadására Fodor Zoltán polgármester

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február AKTUÁLIS Alpolgármesteri tájékoztató február 4-én fogadóórát tartottam. Örömmel tapasztaltam, hogy sok lakos vette a fáradságot, és közügyekben tájékozódott, véleményt kért, javaslatot tett, bírált és dicsért egyaránt. Mivel az ott jelzett problémák, vélemények közérdeklõdésre tarthatnak számot, ezért most megosztom a kedves lakosokkal ezt, s egyben tájékoztatást adok a már tett intézkedésekrõl. A Dózsa György úti lakosok észrevételezték, hogy a falu végén lévõ buszmegálló mindkét irányú megállója nincs lebetonozva, sárban, vízben kell várakozniuk az utasoknak. Ez igaz! Ha a többi kész, ez sem maradhat ki! Évekkel ezelõtt elkészült a Dózsa György úti páratlan oldalon a bitumenes járda, azonban nem tudni milyen oknál fogva nem végig, mivel öt ház elõtt ez a mûvelet elmaradt. Valóban jogos az ott lakók, illetve az arra járók kérése, hogy az önkormányzat fejezze be végre ezt a munkát! A képviselõ-testület tavaly tárgyalta már ennek a járdaszakasznak az építését, s az elmúlt évben olyan határozat született, hogy betonjárda kerüljön megépítésre ezen a szakaszon. Az önkormányzat biztosítja az anyagot, és jó lenne, ha társadalmi munkában megépülne. Azonban ez utóbbi híján elmaradt az építés. Ebben az évben, természetesen, keresünk rá megoldást. Többször felmerült már lakossági szinten is, de képviselõtestületi szinten is a posta elõtti parkoló hiánya, valamint az imaház elõtti buszmegálló áthelyezésének kérdése. Mindkét probléma orvoslására kerestem a megoldást, és az alábbiakról tudok beszámolni. Megkerestem elõször a Magyar Közút Kht. Pest Megyei Területi Igazgatóságát, ahol azt a tájékoztatást kaptam, hogy a régi Imaháznál azért került áthelyezésre a buszmegálló, mert az nem felelt meg a jogszabályi elõírásnak, miszerint a fõútra csatlakozó mellékút közvetlen közelében nem lehet buszmegállót építeni, csak meghatározott távolságra. Errõl akkor értesítették a polgármesteri hivatalt is. Az lehetne a megoldás, ha a képviselõ-testület hozna egy határozatot a 31-es út és a Rózsa utca összekötõ szakasza mint önkormányzati út egyirányosítására, és azt táblával jelezné. Errõl értesítést kell küldeni a Magyar Közút Kht.-nak kérelmünkkel együtt, amely ezután visszahelyezi a megállót jelzõ oszlopot. A Magyar Közút Kht. a posta elõtti megoldatlan parkolóhely kérdésében úgy nyilatkozott, hogy ez nem az õ kompetenciája, hanem a postáé, amely ott szolgáltatást végez. A parkolóhely kiépítése azonban csak a jogszabályi elõírásoknak (terveztetés, engedélyek stb.) megfelelõen történhet. Tehát nem lehet az önkormányzatnak házilag elkészíteni, feltölteni. Ahhoz is engedélyek sora szükséges! Fenti ismeretek birtokában megkerestem a Magyar Posta Zrt. Beruházási és Ingatlan Igazgatóságát, ahol egy bejárási szemlére kaptam ígéretet. Mára már ez a találkozás is létrejött a posta képviselõivel, akik megértették a problémánkat, felvetésünket jogosnak találták, de a megoldásra nem tudtak megnyugtató választ adni. Kérésünket elutasították azzal, hogy a posta egyrészt nincs olyan anyagi helyzetben, hogy Szentmártonkátán ilyen beruházást vállaljon be, másrészt jelenleg nincs olyan jogszabály, ami kötelezné õket parkoló építésére. Minden érvet felsorakoztattam annak érdekében, hogy a tárgyalás ne legyen eredménytelen. A tárgyalás eredménye végül is az lett, hogy a posta képviselõi abban egyetértettek velünk, hogy ezt a parkolót valahogyan ki kell alakítani! Nem zárkóztak el attól, hogy megvizsgálják a megbeszélésen felmerült két alternatívát. Ezért írásban is benyújtottuk kérelmünket a M. P. Zrt. illetékesei felé, hogy vizsgálják meg a posta telkén lévõ parkolási lehetõséget, annak kivitelezési megoldhatóságát, finanszírozási kérdéseit, valamint a közterületen lévõ parkolás terveztetésének, engedélyeztetésének, finanszírozásának lehetõségeit is. Kíváncsian várjuk a fejleményeket, és nagyon bízunk a számunkra pozitív döntésben. Nagyon sok jelzés érkezett az egészségcentrum építésével kapcsolatosan. A lakosok arról biztosították a képviselõ-testületet, hogy: A község akarja az egészségcentrumot. Megdicsérték a polgármester úr helyi újság elõzõ számában írt vezércikkét, melybõl sok mindenre magyarázatot kaptak, így például arra, miért késik a gyógyszertár használatba vételi engedélye. Ugyancsak lakossági észrevétel érkezett a szemétégetéssel, mûanyagok égetésével történõ levegõszennyezésre. Zavaró, hogy némely lakos a hét, a nap bármely szakában órákon át füstöl, égeti a gazt, a mûanyagot, és ezzel órákon át elviselhetetlenné teszi a környék levegõjét. Itt szeretném megjegyezni, hogy mûanyagot égetni nem szabad! Tehát kérjük a tisztelt lakosokat, hogy saját egészségünk védelmében ne tegyenek ilyet! Falevél, száraz fû, gaz égetését pedig korlátozni kellene heti rendszerességgel, s akkor a többi lakos is számítana rá, s tudna védekezni ellene. Felvetõdött, hogy szükséges volna egy tájékoztató tábla elhelyezése, melyen szerepelne valamennyi közintézmény, a nagyobb vállalkozások és minden olyan létesítmény, mely közérdeklõdésre tarthat számot. Mindez útbaigazító szerepet töltene be az idegenek számára. Ennek megvalósítására már az elõzõ évben történtek elõkészületek, jelenleg pályázati lehetõségre várunk. Szükséges továbbá az utcanévtáblák elhelyezése is. Való igaz, hogy az új építésû területeken nincsenek kitéve utcanévtáblák, ez megnehezíti az idegenek számára az eligazodást, a lakosok beazonosítását. A szemétszállítással kapcsolatosan is érkeztek észrevételek. Ezek azonban leginkább olyanok, melyek a gyakorlatban megoldást nyerhetnek. Az idõs korosztály jelezte, hogy számukra nehézséget jelentett, hogy nem tudtak kimenni szerzõdést kötni. Erre megoldás, hogy a vállalkozó megkeresi õket. Probléma még, hogy az literes kuka is nagynak bizonyul az egyedül élõnek. 2

3 2008. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG AKTUÁLIS Tájékozódtam Pesti György vállalkozónál, mi a tapasztalata az elmúlt egy hónap alatt. Õ is elmondta, vannak kisebb-nagyobb problémák, de ez idõ kérdése, s megoldódnak. Ez ideig több mint 1200 lakos kötötte meg a szerzõdést, ehhez jönnek még azok a lakosok, akikhez ki kell menni. Bízunk benne, hogy minden lakásnak lesz érvényes, megkötött szerzõdése. Pesti György vállalkozó rugalmas hozzáállását tapasztaltam a felmerült problémák megoldásánál. A vasúton túli területet képviselõ lakos kérte, hogy a képviselõ-testület ne feledkezzen meg a Tápióhoz vezetõ út kialakításáról. Úgy érzik, hogy embertelen körülmények között élnek, hiszen esõben, hóban vagy a forró homokban nehéz közlekedni. Valóban szükség van azon a területen az út kialakítására, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy történjen elõrelépés. Pályázati anyagunkban több oldalról is megtámogattuk, de az eredmény még várat magára. Panasz érkezett a vasúton túli közbiztonságra is. Lopják a fát, s ha a lakos szót emel miatta, megfenyegetik, veszélybe kerül, félnie kell! Bizony jó volna, ha a helyi rendõrök és polgárõrök minél többet járõröznének azon a területen. Ezúton is kérjük õket erre. Több lakos is kérdezte, valóban megbízott-e a polgármester úr a közmûvelõdési és közoktatási feladatok ellenõrzésével. A polgármester úr ettõl az évtõl jogkörénél fogva átruházta rám a közmûvelõdési és közoktatási feladatokat, a hatékonyabb munkamegosztás miatt. Õszintén megmondom, nagyon nehéz lesz e szép és nemes feladatnak annyira megfelelni, amennyire szeretnék, mivel ez a feladat nagyon sokrétû munkát igényel, több intézményt, több lakossági réteget foglal magában. Ennek ellenére szeretném a rám bízott feladatot tudásomhoz mérten, a lehetõ legjobban elvégezni. Szeretnék elõször is tájékozódni az intézményekben, és szeretném a község közmûvelõdését, közoktatását úgy szolgálni, hogy az közmegelégedettségre tarthasson számot. Jó volt beszélgetni a lakosokkal, örültem, hogy õszintén elmondták észrevételeiket, akkor is, amikor elismeréssel szóltak a képviselõ-testület munkájáról, és akkor is, amikor elmarasztalóan, mert ilyen is volt. De ez érthetõ, hiszen nem lehet olyan döntést hozni, hogy az mindenkinek jó legyen. Kele Sándorné alpolgármester ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a képviselõ-testület január 10-én tartott rendkívüli ülésérõl Jelen vannak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, dr. Hashim Mohammed Sayed, Karai Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Patócs István János, Vajonné Baranyi Julianna, Varga Tibor Róbert képviselõk. Napirendi pontok: 1.) P+R parkoló kialakítása ügyében döntés 2.) Fûtéskorszerûsítésre pályázat benyújtásáról döntés 3.) Egészségcentrum felépítése ügyében elvi döntés Elõterjesztõ: A cég képviselõje 4.) Vasútikõ-szállítási költségek kiegyenlítésérõl döntés 6.) Egyebek Az elsõ napirendnél a bizottsági elnökök ismertették a véleményeket. Sem a pénzügyi, sem a területfejlesztési bizottság nem javasolta a pályázat beadását, csak a jogi ügyrendi bizottság. Garádi István, a BKSZ Kht. képviselõje többek között elmondta, hogy amennyiben minden rendben lesz, az építési munkálatok már szeptember, október hónapban megkezdõdnének. A kérdések megválaszolása után, név szerinti szavazás következett. 10 igen és 2 tartózkodás után a következõ határozatot hozták: 1/2008. (I. 10) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzatának Képviselõ-testülete 1.) a lakosság jobb kiszolgálása, a közösségi közlekedés elõnyben részesítése és környezetvédelmi szempontok alapján úgy dönt, hogy részt vesz a KMOP /C Parkolók és csomópontok fejlesztése címû pályázatán. a) Az önkormányzat a társönkormányzatokkal, a Budapesti Közlekedésszervezõ Kht.-val és a MÁV Zrt.-vel a fenti pályázat benyújtására és annak megvalósítására konzorciumot hoz létre. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt konzorciumi együttmûködési megállapodás mintája alapján készülõ megállapodás aláírására. (A pályázat benyújtásának határideje március 10.) b) Az önkormányzat megbízza a jegyzõt, hogy a P+R parkoló, autóbuszforduló és buszmegállóhely tervezésére legalább három árajánlatot kérjen be. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezõbb ajánlatot adó tervezõvel szerzõdést kössön. A tervezési díj (az elõkészítés költségei között) a pályázat elszámolható költségei körébe tartozik. c) Az önkormányzat vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a P+R parkoló, autóbuszforduló és buszmegállóhely kivitelezésével kapcsolatos összes elszámolható költségének 10%-át, mint önerõt biztosítja, és azt a költségvetésbe betervezi. (Folytatás a következõ oldalon!) 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február ÖNKORMÁNYZATI HÍREK d) Az önkormányzat vállalja, hogy a megvalósult állapotában a létesítményt legalább öt éven keresztül fenntartja és üzemelteti. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére., dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ A második napirendnél is pozitív határozat született: 2/2008. (I. 10.) sz. ÖKT-határozat 1.) Az önkormányzat és intézményei fûtéskorszerûsítése érdekében jóváhagyja az Elsõ Hangya Biomassza Feldolgozó Kft.-vel (1135 Budapest, Tahi u ) kötendõ hõszolgáltatási szerzõdést, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A harmadik napirendi pontnál a bizottságok részérõl különbözõ létszámú javaslatok hangzottak el az ideiglenes bizottságra. A döntés elõtt felszólalási jeggyel Povázson István lakos elmondta, hogy a falunak szüksége lenne erre az egészségcentrumra, ezért nem magánérdekeket kell szem elõtt tartani, hanem a község lakosainak érdekeit, hiszen annak képviseletére lettek megválasztva az asztal körül helyet foglalók. Megköszöni a polgármester úr cikkét, mely a faluújságban jelent meg, amelyben az iparûzési adómérték 1,1%-ban történõ megállapítását sérelmezi. Véleménye szerint az adómérték megállapításánál is megmutatkozik, hogy egyes tagok saját érdeküket szolgálják a testületen belül. Povázson László szintén elmondta véleményét: Tapasztalatai alapján a község lakosságának igénye van az egészségcentrum megépítésére és gyermekorvosi szolgálat kiépítésére, még akkor is, ha ez a képviselõ-testületen belül egyéni érdekeket sért. Hozzáfûzi, hogy a 10%-os önrésszel bíró pályázati kiírások annyira méltányosak, hogy mindenképp részt kell rajtuk venni, még esetleg hitelfelvétel esetén is, az egészségcentrum esetében azonban még önrészt sem kell biztosítani. Ismerteti, hogy szükség esetén aláírásokat fog gyûjteni a beruházás megvalósulása érdekében. Sikos Ádám gyógyszerész úr évek óta egyedi, monopol helyzetben van a községben, ezért olyan árakat kalkulál, melyeket õ jónak lát. Még egy gyógyszertár megalakulása megteremtené a piaci versenyhelyzetet, mely által a gyógyszerárak talán kedvezõbben alakulnának, és ez a lakosok érdekeit szolgálná. Márpedig a képviselõ-testületnek a községben élõ 5000 lakos érdekét kell szem elõtt tartania, nem pedig egy vállalkozóét. A polgármester javasolta, hogy elviekben támogassák a beruházás megvalósulását. Ezzel a testület többsége egyetértett. Az egészségcentrum felépítését elõkészítõ ideiglenes bizottságra a következõ javaslat született: Tagok: Baloghné Kovács Magdolna, dr. Hajnal Károly, Skoda Ferenc. A munkát segíti Fodor Zoltán polgármester és Kele Sándorné alpolgármester. A negyedik napirendnél hosszas vita után a képviselõk egyhangúan megszavazták, hogy Zombori Károly és Bajdik Pál részére kerüljön kifizetésre a vasútikõ elszállításának költsége. Az egyebeknél a helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban hangzottak el vélemények. A polgármester tájékoztatta a jelenlévõket, hogy ez ügyben lakossági beadvány is érkezett. Végül javasolták, hogy Kiss Tibort, a Kékesvolán ügyvezetõ igazgatóját hívják meg a következõ ülésre. Kissné Pásztor Éva elmondja, hogy az idõsebb lakosok jelezték nála, hogy a szemétszállítási szerzõdés megkötéséhez el kell menni Pesti György lakására, s ez többeknek gondot okoz. A polgármester válaszában elmondta, hogy amennyiben valaki nem tud elmenni a szerzõdést megkötni, ahhoz a lakoshoz házhoz mennek. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy hamarosan megérkeznek a szelektív gyûjtéshez szükséges edények is. Az egyik hulladéksziget Hajnal Anikó boltja elõtt, a másik pedig a Táncsics Mihály utca végén lesz kialakítva. Határozat született a polgármesteri hivatal pincéjében lévõ kukák értékesítésére. 5/2008. (I. 10.) sz. ÖKT-határozat 1.) Az önkormányzat tulajdonában lévõ 120 l-es hulladékgyûjtõ edényzeteket 5000 Ft/db, azaz ötezer forint/darab áron értékesíti. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy szórólapon mérje fel a lakosság hulladékgyûjtõ-edényzet iránti igényét.. Dr. Illés Zsuzsanna felhívta a képviselõk figyelmét a vagyonnyilatkozatok január 30-i leadási határidejére. Baloghné Kovács Magdolna a posta elõtti parkolás megoldatlanságára hívta fel a figyelmet. Kele Sándorné felajánlotta, hogy felveszi a kapcsolatot az illetékesekkel, errõl a következõ határozat születtet: 6/2008. (I. 10.) sz. ÖKT-határozat 1.) Felkéri Kele Sándorné alpolgármestert, hogy a Szentmártonkáta, Dózsa Gy. úton lévõ posta elõtt parkoló kialakítása, árok lefedése ügyében vegye fel a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal. 2.) Felkéri dr. Hajnal Károly képviselõt, hogy a posta elõtt áthelyezett autóbuszmegálló-tábla visszahelyezése ügyében vegye fel a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal. Határidõ: azonnal, felelõs: Kele Sándorné alpolgármester, dr. Hajnal Károly képviselõ Végül a polgármester bezárta az ülést. 4

5 2008. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a képviselõ-testület január 24-én tartott ülésérõl Jelen vannak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Patócs István János, Vajonné Baranyi Julianna, Varga Tibor Róbert képviselõk. Napirendi pontok: 1.) Helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésrõl, a lakosság menetrend módosítása iránti kérelmérõl tájékoztató Elõterjesztõ: Kiss Tibor ügyvezetõ, Kékesbusz Kft. 2.) Szentmártonkáta, Úttörõk útja 4/a szám alatti önkormányzati bérlakásba bérlõ kiutalása 3.) Szentmártonkáta, Kossuth u. 6. szám alatti önkormányzati bérlakásba bérlõ kiutalása 4.) Az Elsõ Hangya Biomassza Feldolgozó Kft. részére hõközpontok használatáért bérleti díj megállapítása 5.) Mindenki ebédel pályázat benyújtásáról döntés 6.) Díszpolgári cím odaítélése ügyében rendeletmódosítás, elõkészítõ bizottság tagjainak megválasztása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 7.) Pest megye önálló statisztikai régió kezdeményezésérõl döntés 8.) A polgármesteri hivatal évi munkájáról beszámoló Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 9.) Elsõfokú építéshatósági jogkör további ellátásáról döntés Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Az elsõ napirendnél több lakossági hozzászólás is volt. Például úgy tudták, meg fog szûnni a kor induló járat. Kérték, hogy 9.20 helyett 7.35-kor induljon a vasútállomástól vissza az autóbusz. Felmerült, hogy miért nincs vasárnap helyi autóbuszjárat. Kiss Tibor, a Kékesbusz Kft. ügyvezetõje is jelen volt a megbeszélésen, akivel a helyszínen módosították a menetrendet. Így a vasútállomástól 7.35-kor fog indulni a járat, a kor a végállomástól induló autóbusz marad, hiszen ennek megszüntetésérõl eredetileg sem volt szó. A polgármester válaszában elmondta, hogy anyagi okok miatt a vasárnapi járatokat nem tudják biztosítani. A második napirendnél egyhangúan a következõ határozatot hozták: 8/2008. (I. 24.) sz. ÖKT-határozat 1.) Kelemen László Szentmártonkáta, Bajcsy-Zs. u. 22. szám alatti lakos, intézményi dolgozó részére kiutalja, munkaviszonya fennállásáig az önkormányzat tulajdonát képezõ Szentmártonkáta, 761/6. helyrajzi számú, Úttörõk útja 4/a szám alatt lévõ lakást. 2.) A bérleti díj összegét Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete rendelettel állapítja meg. 3.) A bérlõ a bérleti jogviszony megszûnését követõen 15 napon belül köteles a lakást visszaadni, pénzbeli térítési igény és cserelakás biztosítása nélkül. 4.) Felkéri a polgármestert, hogy a bérlõvel a közjegyzõi okiratba foglalt bérleti szerzõdést kösse meg. 9/2008. (I. 24.) sz. ÖKT-határozat 1.) megüresedését követõen Kerek Mária Szentmártonkáta, Rákóczi út 107. szám alatti lakos, intézményi dolgozó részére kiutalja, munkaviszonya fennállásáig az önkormányzat tulajdonát képezõ Szentmártonkáta, 674/49. helyrajzi számú, Rákóczi út 50. szám alatt lévõ lakást. 2.) A bérleti díj összegét Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete rendelettel állapítja meg. 3.) A bérlõ a bérleti jogviszony megszûnését követõen 15 napon belül köteles a lakást visszaadni, pénzbeli térítési igény és cserelakás biztosítása nélkül. 4.) Felkéri a polgármestert, hogy a lakás megüresedése érdekében intézkedjen, és a bérlõvel a közjegyzõi okiratba foglalt bérleti szerzõdést kösse meg. Határidõ: folyamatos, felelõs: Fodor Zoltán polgármester A harmadik napirendnél szintén hoztak határozatot: 10/2008. (I. 24.) sz. ÖKT-határozat 1.) Tösmaginé Kiss Bernadett Szentmártonkáta, Tûzoltó u. 6. szám alatti lakos, intézményi dolgozó részére kiutalja, február 15-tõl április 30-ig az önkormányzat tulajdonát képezõ Szentmártonkáta, Kossuth u. 6. szám alatt lévõ lakást. 2.) A bérleti díj összegét Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete rendelettel állapítja meg. 3.) A bérlõ a bérleti jogviszony megszûnését követõen 15 napon belül köteles a lakást visszaadni pénzbeli térítési igény és cserelakás biztosítása nélkül. 4.) Felkéri a polgármestert, hogy a bérlõvel a bérleti szerzõdést kösse meg. 11/2008. (I. 24.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta Szabó Ferenc Szentmártonkáta, Somogyi B. u. körzeti megbízott bérlakás kiutalása iránti kérelmét. (Folytatás a következõ oldalon!) 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2.) Felkéri a polgármestert, hogy a munkáltatóval vegye fel a kapcsolatot, valamint a kérelmezõvel, a Kossuth utcában lévõ lakás esetleges igénybevétele tárgyában. A negyedik napirendnél 150 Ft/m 2 díjat szavaztak meg. Az ötödik napirendnél úgy döntöttek, nem nyújtanak be pályázatot. A hatodik napirendnél módosították a díszpolgári címrõl szóló rendeletet, mely szerint: Szentmártonkáta Község Önkormányzata 1/2008. (II. 01.) rendelete A Díszpolgári Cím alapításáról és adományozásának rendjérõl szóló, 14/1994. (VIII. 15.) rendelet módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet 1. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselõ-testület az ajándéktárgyak megvásárlására a mindenkori minimálbér 150%-át biztosítja. 2. A rendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Díszpolgári Címet minden év március 15-én vagy október 23-án rendezett ünnepségen kell átadni. 3. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg, a rendelet 3. (2) bekezdését és (3) bekezdését hatályon kívül helyezi. Szentmártonkáta, január 24. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester A hetedik napirendet a többség megszavazta és az alábbi határozatot hozták: 14/2008. (I. 24.) sz. ÖKT-határozat 1.) támogatja Pest megye önálló statisztikai régió létrehozásának kezdeményezését. 2.) támogatja, hogy a helyi népszavazást az országos népszavazással egyidõben, várhatóan 2008 tavaszán tartsák meg. 3.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A nyolcadik napirendnél a polgármesteri hivatal munkáját tárgyalták meg. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõnõ elmondta, hogy január 1-jétõl a részösszegû egészségügyi ellátásra való jogosultság a jegyzõ hatáskörébõl átkerült az APEH hatáskörébe. Kele Sándorné alpolgármester megköszönte az önkormányzat dolgozóinak munkáját, valamint kérte, hogy a következõ ülésen legyen tájékoztatás a Leader-programról. A beszámolót egyhangúlag elfogadták, amelynek teljes szövege elolvasható a könyvtárban. Részlet a beszámolóból: Adóhatósági feladatok ellátása: Településünkön az adóhatósági, adóigazgatási tevékenységek egyrészt a törvényi rendelkezéseken, másrészt pedig a helyi adókról szóló évi C. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat képviselõtestülete által megalkotott helyi rendeleteken alapulnak. A helyi adóhatósági feladatok körébe tartozik: I. helyi adózással kapcsolatos feladatok: 1. magánszemélyek kommunális adója, 2. iparûzési adó, 3. termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó. II. gépjármûadózással kapcsolatos feladatok III. adójellegû tartozásokkal kapcsolatos feladatok IV. szemétszállítási díj nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos feladatok V. egyéb feladatok. I. Helyi adózással kapcsolatos feladatok 1. Magánszemélyek kommunális adója: A magánszemélyek kommunális adója megállapításának szabályait a 22/2006. (XII. 05.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. Adófizetésre kötelezett minden tulajdonos, valamint az a bérlõ, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó alanya az, akinek a tulajdonában január 1-jén az ingatlan szerepel. Mentes az adó alól a lakás vagy üdülés célját szolgáló épülethez tartozó garázs, a kiegészítõ helyiségként szolgáló építmény, valamint a tárgyévben 70. életévét betöltött és idõsebb magánszemély. A megállapított adó 50%-át kell megfizetni, ha a kommunális adó tárgyát képezõ külterületi ingatlan a közterületrõl sem elektromos árammal, sem vezetékes vízzel nem látható el. Az adó mértéke ingatlanonként a évben 4500 Ft-ban került megállapításra. (A jogszabályi rendelkezések alapján ezen adónem felsõ határa Ft lehetne ingatlanonként.) december 31-i állapot szerint az adófizetésre kötelezettek száma: 1578 fõ. Az összes ingatlan száma: évi elõírás+elõzõ évek hátraléka Ft évi költségvetési elõirányzat Ft ig befolyt bevétel Ft Jelentõs bevételcsökkenést okoz a 70. éven felüli ingatlantulajdonosok adófizetési kötelezettség alóli mentesítése. Sok a nehéz körülmények között élõ nagycsaládos háztartás, ahol a szülõknek nincs munkahelye, vagy nagyon alacsony a fizetésük. 6

7 2008. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A nyilvántartásban szereplõ adatok aktualizálását folyamatosan végezzük (adásvétel, elhalálozás, öröklés). Sajnos szinte lehetetlen felkutatni nem veszik át, elköltöztek az adott címrõl az olyan, nyilvántartásban szereplõ tulajdonosokat, akik nem szentmártonkátai lakosok, és a helyrajzi szám sem szerepel. A hátralékok behajtása érdekében folyamatosan munkahelyi adatokat kérünk le az OEP-tõl, a tartozás munkabérbõl való letiltásához. Az OEP kérésére egy levélben 20 adózónál több személy munkahelyi adatait nem kérhetjük le. Az adatokat 8 napon belül meg kellene kapnunk, de a legtöbb esetben 1-2 hónap is eltelik. Nyilvántartás szerint nagyon sok embernek nincs munkahelye. Több esetben a munkahely visszaigazolása alapján az adózó munkahelye 1-2 nappal vagy már évekkel ezelõtt megszûnt. 2. Iparûzési adó: A helyi iparûzési adót az önkormányzat a 24/2002. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendeletével vezette be, február 1-jei hatállyal. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetében az adóalap 1%-a (a törvényi rendelkezés szerint maximum 2% lehet), ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén, a Htv. 37. (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenységvégzés után naptári naponként 1000 Ft, a 37. (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5000 Ft. Az adózók száma: évi elõírás+elõzõ évek hátraléka Ft évi költségvetési elõirányzat Ft ig befolyt bevétel Ft A bevallások ellenõrzése az APEH-tõl megkért adatok alapján történik. 3. Termõföld bérbeadásából származó jövedelem: Ezt az adónemet az SZJA-ról szóló, valamint az adózás rendjérõl szóló törvény alapján írtuk elõ, mint forrásadót, ami a bérleti díj 25%-a. Az SZJA-törvény módosítása során megváltozott az önkormányzati adóhatóság általi adóztatás rendszere. Az adókötelezettség vonatkozásában a módosítás következtében új mentességi szabály került beiktatásra, melynek értelmében a legalább 5 éves idõtartamra haszonbérbe adott termõföld bérleti díja január 1-jétõl adómentes bevételnek minõsül. Abban az esetben, ha a mentesség alapjául szolgáló haszonbérleti szerzõdés a feltételeként szabott 5 év elteltét megelõzõen megszûnik kivéve a feleken kívül álló okot, vagy a szerzõdés azonnali hatályú felmondását, az adózó köteles a korábban meg nem fizetett adót, késedelmi pótlékkal növelt összegben megfizetni. Adózók száma: 2 fõ évi elõírás+elõzõ évek hátraléka Ft évi költségvetési elõirányzat Ft ig befolyt bevétel Ft II. Gépjármûadózással kapcsolatos feladatok A gépjármûadóról szóló, évi LXXXII. törvényt az Országgyûlés több alkalommal módosította. A gépjármûadó személyszállító gépjármû esetén január 1-jétõl a gépjármû teljesítménye és gyártási éve alapján került megállapításra. Tehergépjármû, pótkocsi, utánfutó esetében az adóalap az önsúly, növelve a raksúly 50%-ával, az adó mértéke pedig az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után Ft. Mentes a gépjármûadó-fizetési kötelezettség alól a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló, a tulajdonát képezõ 1 darab személyszállító gépjármû. A tehergépjármûvet környezetvédelmi osztályba sorolásának megfelelõen 20%, 30% vagy 50%-os adókedvezmény illeti meg. Az adótárgyak száma 1772 db. Az adó kivetése terén január 1-jétõl változás történt, mert nem a gépjármû-tulajdonos vallja be a gépjármûvét, hanem az okmányiroda küldi felénk a változásjelentést, ami a kivetések, törlések alapját képezi. Ezen módszernek az az elõnye, hogy nyomon lehet követni a változásokat, az új gépjármûszerzéseket, nem kell arra várni, hogy a gépjármû tulajdonosa felénk ezt jelezze. Hátránya viszont, hogy sok olyan gépjármû szerepel az okmányiroda nyilvántartásában, amely valójában már nem képezi az adott személy tulajdonát. Ez a nyilvántartásban mindaddig fizetendõ adóként szerepel, amíg az az okmányirodában nem rendezõdik évi elõírás+elõzõ évek hátraléka Ft évi költségvetési elõirányzat Ft ig befolyt bevétel Ft évben is éltünk a gépjármû forgalomból történõ kivonásának kezdeményezésével, melynek eredményeként Ft hátralék folyt be évben minden adónemet érintõen két alkalommal kerültek felszólításra a hátralékosok. III. Adójellegû tartozással kapcsolatos feladatok Más adóhatóságoktól, szervektõl átjelentett tartozások (pl.: gyermektartásdíj, más önkormányzatnál fennálló adóhátralékok, eljárási bírságok) behajtása adók módjára. Rendõrségtõl átjelentett be nem fizetett helyszíni bírság, szabálysértés behajtása is a feladatunk. Ilyen ügyekben 236 esetben kellett eljárnunk. A fenti tartozásokra december 31-ig Ft került behajtásra, a legtöbb esetben munkabérbõl letiltást eszközöltünk. (Folytatás a következõ oldalon!) 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február ÖNKORMÁNYZATI HÍREK IV. Szemétszállítási díj nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos feladatok évre a lakosság által fizetendõ szemétszállítási díj: Ft/fõ/év; ha a közös háztartásban élõ személyek száma öt fõ és felette van, Ft/év került megállapításra. A kiskereskedelmi egységek, vendéglátó egységek, gyógyszertár szemétszállítási díja, ha az elszállítandó szemét menynyisége éves szinten nem haladja meg az 5 m 3 -t 9000 Ft/év, amennyiben éves szinten az elszállítandó szemét mennyisége 5 9 m 3 között van Ft/év, 10 m 3 felett Ft/év, kivéve azok a szolgáltató és termelõ egységek, akiknek a telephelye és lakhelye egybeesik, és bejelentett alkalmazottal nem rendelkeznek évben a szemétszállítási díjat az önkormányzat szedte be évi költségvetési elõirányzat Ft ig befolyt bevétel Ft V. Egyéb feladatok Vagyoni helyzetrõl igazolások kiadása (APEH, rendõrség, bíróság felé), adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok kiállítása (hagyatéki és végrehajtási eljáráshoz). Fentiekbõl december 31-ig 238 db került kiállításra. Az útépítési hozzájárulás nyilvántartása, kezelése is az adóhatóság feladata. A hátralékosok fizetési felszólítást kaptak, melynek eredményeként évben Ft folyt be. Az általános iskola által átadott étkezésihozzájárulás-tartozások behajtása folyamatban van. Sokan csak részletekben tudják törleszteni a hátralékot évben Ft került befizetésre a felszólítások hatására. A kilencedik napirendnél szintén határozatot hoztak: 16/2008. (I. 24.) sz. ÖKT-határozat 1.) az elsõfokú építésügyi hatósági feladatokat február 1-jétõl kezdõdõen továbbra is Tóalmás községgel hatósági igazgatási társulás keretében látja el. 2.) A feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. 3.) Felkéri a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ A tizedik napirendi pontnál elfogadták a köztisztviselõi teljesítménykövetelményeket. A tizenegyedik napirendnél hozzájárultak, hogy bérleti díj nélkül igénybe vegyék az iskola tornatermét. A tizenkettedik, Egyebek napirendnél a következõ határozatokat hozták: 19/2008. (I. 24.) sz. ÖKT-határozat 1.) hozzájárul a községben még kettõ hulladékgyûjtõ-sziget kialakításához és az ehhez szükséges két garnitúra edényzet megvásárlásához. Az edényzetek megvásárlását az önkormányzat által eladott 120 literes edényzetek eladási árából, illetve az általános gazdálkodási tartalékalap terhére biztosítja. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 20/2008. (I. 24.) sz. ÖKT-határozat 1.) a december 31-ével bezárt szeméttelep õrzését, emberi munkaerõvel tovább nem biztosítja. A szeméttelepre szemét elhelyezését, megközelítését megakadályozandó, a szeméttelep bejárata elõtti terület keresztbe árkoltatását írja elõ. A melegedõbódét a helyén hagyja. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 21/2008. (I. 24.) sz. ÖKT-határozat 1.) a P+R parkoló pályázaton, buszforduló teljes leaszfaltozásának tervezésére plusz Ft+áfát (azaz kettõszáz-ötvenezer forintot) biztosít, az általános gazdálkodási tartalékalap terhére. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 22/2008. (I. 24.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Szentmártonkáta, Dózsa Gy. úti buszmegállótábla áthelyezése ügyében, az érintett utcák egyirányúsítása tárgyában, felkéri a településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságot, hogy a lakossági véleményeket is meghallgatva alakítsa ki a javaslatát, és terjessze a képviselõ-testület elé. Határidõ: azonnal, felelõs: Skoda Ferenc, a bizottság elnöke Végül a polgármester az ülést bezárta. A jegyzõkönyvek alapján összeállította: Kissné Pásztor Éva. A jegyzõkönyvek megtekinthetõk és elolvashatók a Községi Könyvtár és Teleház nyitvatartási idejében. 8

9 2008. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK Újszülöttek Toma Dominik sz.: december 29. Anyja neve: Héjja Éva Csaba Marcell sz.: január 1. Anyja neve: Beri Edina Binder Lóránd sz.: január 4. Anyja neve: Binder Katalin Árki Amíra sz.: január 10. Anyja neve: Kocsis Ilona Karai Kamilla sz.: január 15. Anyja neve: Horváth Zsuzsanna Lengyel Károly sz.: január 22. Anyja neve: Horváth Tünde HIRDETMÉNY Értesítem a T. Választópolgárokat, hogy a választási eljárásról szóló évi C. törvény 14. (1) bekezdése és 123. alapján, a március 9-re kitûzött országos népszavazáshoz elkészített névjegyzék február 20-tól február 27-én 16 óráig közszemlére lesz téve, a polgármesteri hivatalban megtekinthetõ. A névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés vagy névjegyzékbe való felvétel miatt február 20-tól február 27-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani. Az értesítõcédulákat melyet a posta kézbesít február 22-ig kell megkapniuk a választásra jogosultaknak. Aki nem kapja meg az értesítõt, feltétlenül jelezze a polgármesteri hivatalban, Marton Máriánál (tel.: ). Szentmártonkáta, február 8. Dr. Illés Zsuzsanna Helyi Választási Iroda vezetõje EBOLTÁS Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal körlevele alapján az ebek veszettség elleni kötelezõ oltása az alábbi helyeken és idõpontokban lesz. Polgármesteri hivatalnál március 8. (szombat) Polgármesteri hivatalnál március 29. (szombat) Vasútállomásnál március 14. (péntek) Vasútállomásnál április 5. (szombat) Kérhetõ az oltás az eb tartási helyén is, ebben az esetben az állattartónak ezen igényét legkésõbb március 30-ig be kell jelentenie. Bejelentés a 06 (30) és a 06 (30) es telefonszámokon. Az oltás díja, a MAÁOK 16/2008. ügyirata alapján, összevezetett ebek soroltásakor: 3000 Ft/ebenként. Az oltással az érvényes rendelet értelmében az ebek féregtelenítése is megtörténik. A rendelõben és a háznál történõ szolgáltatás ezen összeg felett térítésköteles. Az oltás minden háromhónapos kort betöltött eb részére kötelezõ! Az oltás elmulasztása az oltatlan eb leölését, és a tulajdonos ellen szabálysértési eljárás megindítását vonja maga után! A házimacskák, vadászgörények oltása is fokozottan ajánlott, mert általában bejárnak vagy benn élnek a lakásban, és közvetlenül érintkeznek a gyermekekkel! Polgármesteri Hivatal Szentmártonkáta 9

10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február KÖZÉLETI HÍREK FELNÕTT SZAKMAI KÉPZÉS, INGYENESEN, PÉNZBELI TÁMOGATÁSSAL általános iskolai végzettséggel nem rendelkezõknek ált. isk. végzettséggel rendelkezõ, szakképzetleneknek érettségizett szakképzetleneknek elavult szakmákkal rendelkezõknek hiányszakmákat megszerzõknek JELENTKEZHETNEK ÁLLÁSNÉLKÜLIEK, INAKTÍVAK, VALAMINT MUNKAVISZONYBAN LÉVÕK IS! A legfeljebb 8 ált. isk. végzettségûek minden 150 óra képzési idõ után egyhavi minimálbérnek megfelelõ pénzbeli támogatásban részesülnek. Mások a képzés befejezése után a minimálbér egy havi összegét kapják. A képzéseket pályázati úton (eu-s támogatással, a lépj egyet elõre II. program keretében) lehet elnyerni segítünk! Több tucat elismert szakma közül válogathat! JELENTKEZZEN MIELÕBB, HOGY NAGYOBB ESÉLYE LEGYEN! ÉRDEKLÕDÉS, JELENTKEZÉS A KÖVETKEZÕ TELEFONSZÁMON: 06 (53) (munkaidõben) AZ ÚJ PÁLYA PROGRAM KERETÉBEN, 100 %-OS TÁMOGATÁSSAL, SZAKMAI, INFORMATIKAI, NYELVI KÉPZÉSEKEN VEHETNEK RÉSZT elbocsátott vagy elbocsátás elõtt álló közalkalmazottak, köztisztviselõk, egészségügyi dolgozók * * * * * * * * * * * * * * Sok elismert képzés, illetve szakma közül választhat! Foglalkoztathatósági esélyeit növelheti átképzésével! A képzéseket pályázati úton (kormányzati és Eu-s támogatással az Új pálya program keretében) lehet elnyerni. JELENTKEZZEN MIELÕBB, HOGY NAGYOBB ESÉLYE LEGYEN! ÉRDEKLÕDÉS, JELENTKEZÉS (munkaidõben): 06 (53) ÁLLÁSNÉLKÜLIEK, INAKTÍVAK, MUNKAVISZONYBAN LEVÕK FIGYELEM! ÚJ SZAKMÁT SZEREZHETNEK INGYENESEN, PÉNZBELI TÁMOGATÁSSAL! ÉRINTETTEK: Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezõ felnõttektõl a középfokú végzettségûekig mindenki, aki szakképzetlen, vagy elavult szakmával rendelkezik, vagy hiányszakmát kíván elsajátítani PÉLDÁK MEGSZEREZHETÕ SZAKMÁKRA ÉS KÉPZÉSEKRE: Ács, állványozó Könnyûgépkezelõ Parkgondozó Asztalos Nehézgépkezelõ Mezõgazd.-i vállalkozó Bádogos Vízvezeték-szerelõ Virágkötõ Burkoló Raktáros Állatkerti gondozó Cserépkályha- és kandallóépítõ Takarító Állatorvosi szaksegéd Épületburkoló Személy- és vagyonõr Kerti munkás Kõmûves Hûtõ- és klímaberendezés szerelõ Szociális gondozó Redõny- és reluxakészítõ Emelõgép-ügyintézõ Személyügyi ügyintézõ Szárazépítõ Aranykalászos gazda Hostess Légtechnikai szerelõ Ezüstkalászos gazda Irodai asszisztens Szobafestõ Bionövény-termesztõ Panziós, falusi vendéglátó Tetõfedõ Biomassza-elõállító Nyelvi képzések Üvegezõ Fûszernövény-termesztõ Számítástechnikai képzések CNC-forgácsoló Gyógynövénytermesztõ EU-közbeszerzési tanfolyam Hegesztõ Vetõmagtermesztõ stb. ÉRDEKLÕDJÖN, JELENTKEZZEN MIELÕBB: 06 (53) (munkaidõben) MEGVALÓSULÁS A LÉPJ EGYET ELÕRE II. PROGRAMMAL, EU-S TÁMOGATÁSSAL. 10

11 2008. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK TISZTELT LAKOSSÁG! Megdöbbenve olvastam a SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG legutóbbi számát, melyben hosszasan foglalkoztak személyemmel, és a gyógyszertár ügyével. Valóban tettem egy nyilatkozatot amit a polgármester úr is említett, de nem azért, hogy elzárjam Önöket az információktól, hanem azért, hogy elkerülhessük a szóban forgó esetet, ne kerüljenek az újságba félreérthetõ, egy oldalról beállított állítások, esetleg féligazságok, vagy valótlan tények. Aki nem ismer közelebbrõl, és a cikk, illetve az idézett testületi jegyzõkönyv alapján ítél meg, meglehetõsen rossz véleményt alkothat rólam, és eddigi ténykedésemrõl. Tekintve, hogy azóta tárgyalások útján megegyezésre jutottunk, és nekem sem célom az ellenségeskedés, a helyzet elmérgesítése, mindenféle érzelmet félretéve reagálnék a leírtakra, a konkrét tényekre szorítkozva. Valószínûleg nem jutott el a polgármester úrhoz az az információ, hogy én már január elején megrendeltem az említett vízbekötést bár a véleményem változatlanul az, hogy ésszerûbb lett volna tavaszra halasztani, a megbízott mester csak a kedvezõ idõjárásra várt. Azóta a munka felével el is készültek, és napokon belül befejezik. Nem tudom, miért gondolta bárki is, hogy ki akarok bújni a szerzõdésben vállaltak alól, amikor az említett pont az én kérésemre került a szerzõdésbe, és valóban 3 képviselõ vállalt kezességet értem. Ami a kölcsönömre kért kezességvállalást illeti, sosem kértem az Önkormányzattól anyagi támogatást (egyes hírek szerint már segélyt is kértem), csak elvi támogatást, amibõl sajnos nem sok jutott. Duplán szerepel az újságban az engedély nélküli kerítés, holott én már a decemberi testületi ülésen ahol hozzászólást kértem 20 tanú jelenlétében tájékoztattam a testületet, hogy semmilyen kerítést nem építettem, sem engedéllyel, sem anélkül, csak a régi rozsdás kapu helyett csináltattam újat. A régi épülethez a Rákóczi utca hátsó ágából csinálnak majd egy hátsó autósbejárót, mint a fogorvosi rendelõhöz, vagy a könyvtárhoz, a Karai István polgármester úrral folytatott eredeti megbeszélésünk szerint. Ami a vitatott telekhatárt, azaz a 60 cm-t illeti, a látszat ellenére nem loptam el az Önkormányzattól 30 négyzetmétert, 2001 évi tárgyalásaink végig 12 méter széles telek leválasztásáról szóltak, a 2001-es testületi és bizottsági anyagokból egyértelmûen kiderül. Az építésügyi hatóság és a jegyzõnõ által aláírt engedélyezési tervdokumentációban a helyszínrajzon is egyértelmûen 12 méter szerepel, ezt a helyszínrajzot is ellátták aláírásukkal és pecsétjükkel. Az állítólagos eltérést valószínûleg a közben elkészült mûholdas digitális térkép és a régi térkép közti eltérés okozza, de én még a régi alapján kaptam engedélyt. Nem zárkózom el, hogy tisztázzuk az ügyet, szerencsére ez nem befolyásolja a használatbavételi engedélyt, ami remélhetõen rövidesen jogerõre emelkedik, és ha minden igaz, a hónap végén már az új helyen állunk az Önök rendelkezésére. Mondhatnánk azt, hogy minden jó, ha a vége jó, magam részérõl örülök, mert tárgyalásaink eredményre vezettek, de meg kell jegyeznem: ezt megtehettük volna decemberben is. Idõnként jólesett volna néhány köszönõ szó a kifogások és kötözködés helyett, mert a közhiedelemmel ellentétben, nem volt könnyû összehozni ezt a beruházást, hiteleinket még unokáink is nyögni fogják, és elsõsorban nem magunknak, hanem a községnek építettük. Köszönöm, hogy meghallgattak. SIKOS ÁDÁM gyógyszerész 11

12 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február KÖZÉLETI HÍREK Gondolatok és kérdések községünket érintõ aktuális témákról Érdeklõdéssel olvastam helyi újságunk januári számában polgármester úr tájékoztatását, a településünket érintõ, aktuális témákról. Ezzel kapcsolatban szeretném felmerülõ gondolataimat, kérdéseimet közölni. Mindenek elõtt azonban leszögezném, hogy e cikk megírásához a jobbító szándék, a közös ügyekért érzett felelõsség vezetett. Szemétszállítás Elöljáróban elmondanám, hogy a helyi szemétszállítással évek óta meg vagyunk elégedve. Az új Hulladékgazdálkodási Rendszerhez való csatlakozásunk azonban új feltételeket, új helyzetet teremtett. Ennek elsõ lépése az ingatlanonkénti szerzõdéskötés volt. A szemétszállítás alsó mennyiségi határa 50 l/hét/ingatlan! Ennél kevesebbre nem lehet kötni, de ennyire muszáj (kényszerszerzõdés?!). Úgy vélem, nem mi vagyunk az egyedüliek, akiknek nincs heti rendszerességgel 50 l hulladéka. Gondoljunk a sok egyedül élõ, idõs emberre, akiknél nemhogy hetente, de havonta sem jön össze 50 l szeméthulladék. Továbbá, ha élünk a lehetõséggel és használjuk az ingyenes szelektívhulladékgyûjtõ-szigetet, ezzel tovább csökkentjük a háztartási hulladékot. A szemét kezelése, megfelelõ helyre történõ rendszeres elszállítása, környezetünk tisztaságának védelme fontos közügy, mindannyiunk egészségét védi, kulturált, rendezett környezetet teremt. Az igazságosabb közteherviselés érdekében a következõt javasolnám: A hulladékkezelést két díjtételre bontanám: 1.) Alapdíj: ingatlanonként, ez kötelezõ érvényû lenne mindenkire. Az alapdíj fedezné a begyûjtés és a hulladékszállítás költségeit. A rendszeres hulladékszállítás mindanynyiunk érdeke, függetlenül a hulladék mennyiségétõl. Gondoljunk csak vissza a közelmúltban lezajlott szemétkatasztrófára Nápolyban, ahol az elszállítatlan hulladék szinte elborította a közmondásosan gyönyörû várost ( Nápolyt látni, és meghalni! ). Kérdés volt itt, hogy ki mennyit szemetelt? Egyáltalán nem, ha nincs szállítás, a hulladék elönt mindent. 2.) Mennyiségi díj: ez fedezné a szemét kezelésének, befogadásának és ártalmatlanításának költségeit, és rugalmasan a szükségletek szerint lenne kialakítva: kukákkal (különbözõ ûrtartalom szerint, heti vagy kéthetenkénti ürítési gyakorisággal) és a jelzett zsákkal, amit a kukától függetlenül, önállóan is lehetne használni. Ez jelentene megoldást az egyedül élõ emberek számára is, amit akkor használnának, ha összegyûlik egy zsákra való hulladék. A gyógyszertár ügye Településünk központjában lévõ gyógyszertárban idestova 20 esztendeje dolgozik Sikos Ádám gyógyszerész úr, feleségével együtt. Végzik az ott dolgozó minden egyes asszisztenssel együtt lelkiismeretesen, felelõsséggel ezt a rendkívüli odafigyelést kívánó szakmai munkát. A kitartó munka és a szakma iránti elkötelezettség kibontakoztatott egy tervet, hogy megépítsenek egy saját tulajdonú, korszerû, a mai igényeknek még jobban megfelelõ patikát. Az építési szándék megvalósítását az önkormányzat jóváhagyta, és a telek (régi gyógyszertár udvarának megosztott része) megvásárlása is megtörtént. Szép, emberi tervek, amelynek a több évtizedes munka az alapja. Az új patika megvalósítása megbecsülést érdemlõ igyekezet. Megbecsülést érdemel, aki jövedelmét oda ruházza vissza, ahol kereste. Ez nemcsak a tulajdonos érdekét, hasznát jelenti. Az új gyógyszertárral községünk épül, szépül, evvel mi is nyerünk. Ugyanakkor az önkormányzat is, hiszen felszabadul a régi gyógyszertár, amely jól felhasználható akár gyermekorvosi, sõt mellette, pl. pszichológusi szakrendelésre is. Egy kisebb gyógycentrum valósulhat meg itt, amely az önkormányzat saját tulajdona. Sajnálatos módon éppen a használatbavételi engedélyezés során, a folyamat legvégén bukkantak elõ olyan kifogások (telekhatár, vízóra kérdései), amelyek részleteibe nem kívánok bocsátkozni, és belebonyolódni (mivel nem is ismerem pontosan), de elfogadhatatlannak tûnik számomra, amikor olyan közel van egymáshoz a gyógyszertár és az önkormányzat, miért nem a kezdetekkor voltak ezek a kérdések tisztázva, kiigazítva (ha jól emlékszem, 2006 õszén kezdõdött az építkezés!). Most, amikor már elkészült a több tízmilliós beruházás, akkor foglalkoznak ezekkel. Sõt, lebontással példálóznak. Elfogadhatatlan! Ez közösségi célokat szolgáló létesítmény, nem egy engedély nélkül épített ház vagy nyaraló! Remélem, kompromisszum születik. Egészségügyi centrum terve Felemás érzésekkel olvastam az errõl tájékoztató információt. Szükségünk van erre egyáltalán??? Miért jó ez nekünk, ha minden egy centrumban van tömörítve? Érdemes-e az önkormányzatnak lemondania a tulajdonosi jogáról? Mit jelent a jelképes összeg? Vajon meddig lenne a bérleti díj jelképes összegû? Mit tartalmazna az? Víz, villany, gáz fogyasztását is? A 99 év folyamán ebbõl a jelképes összegbõl hányszor tudnánk megvásárolni a létesítményt? Véleményem szerint egyáltalán nincs szükségünk rá! A jelenlegi újtelepi és falusi családorvosi szolgálat teljesen ellátja községünk lakosságát, és helyezõdése alapján is megfelelõ. A centrum megközelíthetõsége kiterjedt községünk széli részein élõket hátrányosan érintené. A centrumba tömörítés ellen egészségügyi, szakmai érvek is vannak. A beteggondozást és az egészséggondozást szét 12

13 2008. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK kell választani, el kell különíteni. A Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat és a Védõnõi Szolgálat munkája nem végezhetõ egy épületben a betegellátással. Nem beszélve a járványos influenzás idõszakokról, amikor a sok beteg várakozik, és a kismamák kénytelenek ugyanide, pl. védõoltásra hozni gyermekeiket. A jelenlegi hely optimális elkülönítést biztosít a kicsik gondozásához. Tulajdoni vagy bérleti jogviszony? Egyértelmû a tulajdoni jog elõnye, ezt nem szabad az önkormányzatnak kiadni a kezébõl, élvezve elõnyét és viselve terhét. A 99 év olyan beláthatatlan, hogy nem léphetünk ilyen bizonytalanságba. Felelõs döntés ez, nemcsak a mi, de még unokáink életére is kihat. Végül miért kellene egy idegen vállalkozót (Szirt Invest Kft.) ennyire helyzetbe hozni, saját érdekeinket sértve a kedvezõtlenebb jogi viszonyba kerüléssel? Mit bizonyított már? Ezen a településen még semmit! Nem vagyunk rászorulva! Jelen helyzetben is mindenünk megvan egészségügyi rendelõk tekintetében, gyógyszertár meg éppen kettõ van! Vagy pénzzel megvásárolható a mindent elsöprõ elõny? A centrum kialakításában nem lenne beleszólásunk, vajon olyat szeretnénk pont mi is, amilyet a kft. úgymond jelképes összegért a nyakunkba akar sózni? (Építsen idõsek otthonát, ahol kulturált körülmények között élhetik az idõs emberek életük azon szakaszát, amikor már önálló életvezetésre nem képesek. Ez egyben több munkahely teremtését is jelentené, amire nagy szükségünk lenne a településen). Természetesen ez csak egy javaslat és személyes vélemény. Remélem, a pénzügyi, településfejlesztési és jogi bizottság elnökeibõl álló szûkebb plénum munkáját a helyi lakosság véleménye fogja alátámasztani (közmeghallgatás). Dr. Csák Mária orvosnõnk nyugdíjba vonulása alkalmából polgármester úr méltatását egyetértéssel olvastuk. Életpályája, több évtizedes gyógyító munkája, szerénysége, helytállása kiérdemelné a díszpolgári cím adományozását! Ezúton is kívánunk nyugdíjas éveihez jó egészséget és még sok szép tartalmas évet! Hajnalné, dr. Pátkai Zsuzsanna KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Férjem, Édesapánk, Nagyapánk, Dédikénk, HAJNAL KÁLMÁN temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek. A gyászoló család Tisztelt Lakosság! Mindenki számára elérhetõ, INGYENES, OKJ-s bizonyítványt adó képzésekre várom a jelentkezõket! Teljeskörû felvilágosítás és a jelentkezéssel kapcsolatban információk a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat illetékes ügyintézõjénél kaphatók! Cím: Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c, tel.: (29) Sutus Istvánné családgondozó KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A Székely József Református Általános Iskola hírei Örömmel számolok be a PMKA pályázaton elért sikerünkrõl. Három pályázatot készített iskolánk: eszközfejlesztés, testnevelés eszközállományának gyarapítása és fejlesztõ játékok, eszközök beszerzésére. Mindhárom pályázat sikeres volt: összesen: Ft támogatást nyertünk. Tájékoztatom az érdeklõdõ Szülõket, hogy március 10-én 16 órakor szülõi értekezletet tartunk a nagycsoportos óvodások szüleinek. Tájékoztatást adunk az iskolánkban folyó oktató-nevelõ munkáról, a tanórán kívüli foglalkozásokról. Nyílt napot tartunk március 27-én 8-tól 16 óráig, amelyre szeretettel várunk minden érdeklõdõ szülõt! Szvitek Jánosné igazgató Óvodások a Református Iskolában! Kedves meghívást kaptunk február 7-re, az egyházi iskolában tartandó farsangi készülõdésre. Sajnos csoportonként csak 5-5 fõt tudtunk elvinni az Úttörõk úti óvodából, mivel a faluba való bejutást csak így tudtuk megoldani. Nagy szeretettel fogadtak bennünket. Belépéskor mindenki kapott egy-egy farsangi szemüveget. Ezután megnéztük a 4. osztályosok táncát, s velük együtt mi is táncra perdültünk. A napközis tanító néni irányításával és több pedagógus segítségével lufiból bohócfejet készítettek a gyerekek. Ezután az elsõsök táncát tapsoltuk meg, majd velük is mulattunk. Tanultunk két dalt és egy táncot is, aminek nagy sikere volt. Pihenésként sütivel és üdítõvel kínáltak meg minket. Gyermek és felnõtt számára egyaránt élményekben gazdag volt a délelõtt. Köszönjük meghívásukat, máskor is szívesen elmegyünk. Az óvodások és óvónénik 13

14 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Készülünk a Biblia-kiállításra Kérjetek, és adatik néktek. Isten ígérete szól hozzánk Krisztus szavaival, Máté evangéliumából. Ezzel a bizodalommal fordulunk most mi is falunk lakóihoz. Debrecenben, az ökomenikus imahetet záró Istentiszteleten ünnepélyesen megnyitották az egyházi vezetõk a BIBLIA ÉVÉT. Így kerül 2008-ban középpontba a Könyvek Könyve, a legtöbb nyelven megjelenõ írás, sõt Írás, mely hívõk és hitben, vallásban járatlanok számára is nélkülözhetetlen. Alapmûveltséget, történelmi tájékoztatást ad. Az Evangélium pedig segítséget nyújtva mutatja meg békétlen korunk emberének a békességhez, üdvösséghez vezetõ utat. Boldog, aki olvassa (Jel. 1, 3). Ezt a boldogságot a mi õseink ük és szépapáink is keresték, és minden bizonnyal meg is találták, már századokkal ezelõtt. Kincsként õrizték a sublótfiókokban vagy a régi mestergerendákon, a naponként elõvett és olvasott öreg Bibliákat. A felolvasás a családfõ tiszte volt, a családtagok figyelõ körében. Jó lenne, ha idén, 2008-ban, itt, Szentmártonkátán is méltón ünnepelnénk ezt a szent könyvet. Ha külsõ ragyogását elérhetnénk azzal, hogy más településekhez hasonlóan összegyûjtve, kölcsönkérve a családoktól: egy szép, értékes kiállítást rendezhetnénk a mi kis helyi múzeumunk, helytörténeti kiállításunk helyiségeiben. A könyvtár és a Községtörténeti Kör készséggel vállalja a megrendezés munkáját. Bízunk abban és reméljük azt, hogy községünk lakói is átérzik és támogatják ennek a fontos kiállításnak létrehozását. Ha mindenki megkeresi használt, esetleg nagyon régi talán szakadozott, foszladozó lapú vagy újabb Bibliáját, és elhozza a könyvtárba, így nagyon szép és értékes gyûjteményt állíthatunk össze. A kiállítás alkalmat ad majd a múltunkba tekintésre, régi korok életének felidézésére. Szembesülhetünk a mi dolgos, szorgalmas, puritán õseinkkel, akik tudtak munkálkodni, imádkozni, és fáradozásuk után a Biblia köré gyûlni, új erõt nyerni. Bizalommal és szerénységgel kérjük a szentmártonkátaiak nemre, korra, vallásra való tekintet nélküli támogatását. Köszönjük az ez ügybeni fáradozásukat. Szeretnénk, ha közös ügyünkké válna a kiállítás, és Szentmártonkáta jó hírnevéhez mindezekben méltó lehetne. Áldja Isten segítõkészségüket és jószándékukat. Községi Könyvtár és Teleház Községtörténeti Kör Nyitva tartás: Hétfõ Kedd Csütörtök ; Péntek ; Szombat Kedves Olvasó! Tisztelt Adófizetõ! Ebben az évben is lehetõség nyílik arra, hogy befizetett adójának 1%-ával alapítványunkat támogassa ban községünkben Marjos Istvánné nyugdíjas pedagógus alapítványt létesített a Szentmártonkátai Könyvtárért, amely fõ célként a könyvtári közmûvelõdési tevékenység támogatását jelölte meg. Kérjük községünk mindazon polgárait, akik befizetett adójuk 1%-ával a helyi könyvtárat kívánják támogatni, kedvezményezettként a Szentmártonkátai Könyvtárért Alapítványt jelöljék meg. Adószámunk: Ha szeretné további pénzösszeggel is támogatni alapítványunkat, a könyvtárban és a helyi takarékszövetkezetnél is befizetheti a felajánlott összeget. Az alapítvány kuratóriuma HÍRDETÉSEK ELADÓ HÉTVÉGI TELEK, FAHÁZZAL Szentmártonkátán (Budapesttõl 50 km-re) 600 négyszögöles telek. A telken betonozott pince, és faház található, melybe az elektromos áram be van vezetve. Szõlõ, gyümölcsfák, fúrt kút van! A telefon- és a gázvezeték a telek bejárati kapuja elõtt található. Érdeklõdni lehet a as telefonszámon. ELADÓ Szentmártonkáta, Széchenyi utcában két egymás melletti ÉPÍTÉSI TELEK m-es utcai front, 2980 és 4000 m 2. Érd.: (29) Jó állapotban lévõ, FÉG C30-as típusú CIRKÓ, új GRUND- FOS típusú keringetõ szivattyúval reális áron eladó. Érdeklõdni lehet a 06 (20) ös telefonszámon. Kiadja: MIGUZA Bt., a POLGÁRMESTERI HIVATAL megbízásából Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Benéné Árvai Erika Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 500 példányban, 100 Ft-os áron Készült az OFFSET Nyomdaipari Kft. nyomdájában.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 17 -ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Tárgy: Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról sz. napirend a Képviselő-testület 2014. november 29-i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő-testület! Rábapatona Község Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2.

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2. Diósd Város Önkormányzata 19/2015. (X. 28) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról (Egységes szerkezetben a 7 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E 12/2003. (V.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete az építményadóról (44/2003. (XII. 16.), 48/2004. (XII. 14.), 34/2006.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés az Alsónémedi Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló../2011. ( ) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselő-testület! Már a 2010. év első

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (XII.10.) és 20/2004. (XII.07.) rendeletével módosított 1/1995. (I.31.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (a módosításokkal

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben)

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben 2 Eplény Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben)

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő testülete (továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A helyi adókról Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi adókról

A helyi adókról Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi adókról A helyi adókról Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi adókról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többszörösen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-21/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 8.00

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben