'Jff'- 4/200<1'-] Xli. ~RKEZETT: l(jqy. 04. ~ i. Békéscsaba Megye; Jogú Város. Önkormányzatának Közgyűlése 5600 Békéscsaba Szent István tér 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "'Jff'- 4/200<1'-] Xli. ~RKEZETT: l(jqy. 04. ~ i. Békéscsaba Megye; Jogú Város. Önkormányzatának Közgyűlése 5600 Békéscsaba Szent István tér 7."

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 5600 Békéscsaba Szent István tér 7. Békéscsaba Megye; Jogú Város KÖZPONTI IKTATÓ!---.:..=~=:..:..:.=.:.:...:.:...:::_-_., ~RKEZETT: l(jqy. 04. ~ i Xli. 'Jff'- 4/200<1'-],ELÓSZÁM UTÓSZÁM {1A~IMEui'-Lé'l Az Oktatási Közlöny, LII. évfolyam 4. számában kiírt ÖVODAVEZETÓIPÁ LVÁZAT SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 5600 BÉKÉSCSABA WLASSJCS st. 4.sz. BUKVAI JSTVÁNNÉ

2 " " Szakmai Önéletrajz Személyes adataim: Leánykori név: Születési bely, idő: Anyja neve: Iskolai Végzettség: Lakcím: Munkabely: BukvaiIstvánné Turbua. nona Szeghalom Varga Margit ÓvónóKépzőFőiskola TanárképzőFőiskola 5600 Békéscsaba Dobos L IL megszűnt jelenleg nincs Iskoláím: Alapképzés szerint: Óvodapedagógus Brunszvik Teréz ÓvónőképzőFőiskola Szarvas ( nappali tagozat) Szakirányú, Diplomafelújitó Képzés Óvodapedagógusoknak: Brunszvik Teréz Óvónőképző Főiskola Szarvas Szakirányú diploma: Közoktatási vezető Budapesti Műszaki Egyetem Természet és Társadalomtudományi Kar Másoddiploma: Ének - zene szakos Tanár Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szeged Kiegészítő Tanfolyamok: I: "Kodály módszer a gyakorlatban" Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest U: Nemzetközi Zenei Szimpózium Budapest 2000 Amerikai- Angol zenetanitási módszerek a gyakorlatban.

3 , 2, Mindig nagyon fontosnak tartottam az önképzést, az innovációt. Visszatekintve, pedagógus életpályám 34 évére, amit folyamatos munkaviszonyban töltöttem, munkámat - minden körülmények között- igyekeztem alkotó, újitó módon végezni óvodában, általános és középiskolában egyaránt. Az ember- munkakör kapcsolat kölcsönös megfelelésén alapszik hivatástudatom, a munkaszeretet, és a lankadatlan érdeklődés. A gyermekekkel való foglalkozást elhivatottságnak érzem. Vezetőként - kollégáimmal vállvetve- az egyéni kompetenciák összehangolásával, a lehető legnagyobb mértékben szeretnék hozzájárulni az egyre hatékonyabb intézményi működéshez. Munkahelyek, Tapasztalatok: Csoportvezetőóvónő; munkakörben: Budapest, Felvinczi u. BM. Óvoda Hosszúpályi Á1t. Iskola, és Óvoda Békéscsaba, Hajnal u. Óvoda l988. Belvárosi Óvoda Békéscsaba Pásztor u. Óvoda Békéscsaba Ének-zene szakos tanári munkakörben: Békéscsaba, 3. sz. Á1t. Iskola Szabadkígyós Á1t. Iskola 1999/2000 Vésztő Kiss Bálint Ref. Á1t. Iskola: megbízott igazgatói beosztásban Szabó Pál Ált. Iskola Vésztő Részmunkaidősjogviszonyban, Békéscsabán: /2004. Szlovák Ált. Isk. és Gimnázium

4 .' /2005. Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola, Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola jun.30-ig Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Határozott idejű helyettesítő tanári jogviszonyom - a státuszon lévő kolléga visszajövetele miatt - megszüot. A fiiiskola elvégzése után (1973) kötöttünk házasságot fétjemmel, aki akkor Budapesten dolgozott, így pályakezdő óvónőként én is a fóváros egyik., talán - a legszebb természeti környezetében elhelyezkedő- Rózsadombon épült Felvinczi úti BM Óvodájában kezdhettem a nevelőmunkát. A gyerekek fogékonysága, a nevelőtestület egysége, a szülők maximális együttműködése lendületet adott. Önzetlen, elfogadó szeretetteljes -akkor még kialakulóban lévő- óvónői személyiségem sikerélményekhez juttatott. A pedagógiai optimizmus, amely végigkisért eddigi pályafutásomon, megalapozódott. Mindez arra is ösztönzött, hogy elmélyüljek a nevelő - oktató munkában. Összeválogatott versekböl saját versgyüjternényt készítettem. Labdával, szalaggal végzett tomagyakorlatokat állítottam össze úgy, hogy azokat az év közben tanult dalok ritmusára, énekelve végezték a gyerekek. Daloltunk nemcsak a foglalkozásokon, hanem szabadidőben, udvaron bárhol. Sokszor a gyerekek maguktól kezdtek el énekelni. Az 1976/77 tanévben a Hosszúpályi Ált. Isk. és Óvodában folytathattam óvónői munkámat. A falusi gyerekek otthonról hozták az éneklés szeretetét, tiszta csengő hangjuk kárpótolt a 40 ros nagycsoport létszámával együtt járó nehézségekért. Délutános ÓVÓnő csak hetente kétszer volt mellettem.

5 ben hazakerülhettünk Békés-megyébe, Békéscsabára. A Hajnal utcai óvodában kaptam lehetőséget ( ) A vezető óvónő megkövetelte a színvonalas, és tartalmas neveló-oktató munkát, elősegítve az elmélet, és gyakorlat egységes szemléletét. Az ábrázoláskézimunka, és a barkácsolás területén a kreativitást segítette a szomszédos KNER nyomda segítsége, különböző papír, és ragasztóanyagok felajánlásával. Szakmai továbbfejlődésemetsegitő körülmények ( ) Belső, és külső továbbképzések rendszerességgel, előzőleg megjelölt, kiadott vitaanyag alapján Foglalkozás vázlatok, negyedéves nevelési tervek megírása, az elért fejlődési szintekre, ill. a kiíndulási szintre alapozva Ütemtervek készitése havonta Személyiséglapok vezetése Iskola érettségi vizsgálatok Mentor óvónői megbizás - három alkalommal - főiskolás hallgatók szakmai gyakorlatának írányitása (Hajnal u. és Belvárosi óvoda) Anyanyelvi munkaközősség vezetése. A gyakorlatban már alkalmazott beszédfejlesztést szolgáló didaktikus játékokat gyűjtöttünk össze kolléganőimmel. Bemutató foglalkozások tartása, melyen részt vettek a leendő első osztályos nevelők is. Ezt követő szakmai tapasztalatcserék. Amikor ben megépült a Be/városi óvoda, kértem az áthelyezésemet, mivel az akkori lakásunkhoz közel volt, óvodáskorú gyermekemmel is könnyebben közlekedtünk. ( ) Az óvodaépület korszeru, az eszköz ellátottság pedig kiemeikedőenjónak volt mondható már az indulás éveiben is.

6 ,,. ~: 5. Gyakorlati munkám során született spontán ötleteimet a körülmények mérlegelése után igyekeztem mindig megvalósítani, legtöbbször önállóan, vagy a csoportban velem együtt dolgozó kolléganővel közösen. Csoportszobánk, és az előszoba falát a gyerekek által - különböző ábrázolási technikákkal készített alkotások díszítették. A szülők, gyerekek velünk együtt örültek az esztétikus kömyezetoek. Rendszeressé váltak a nyilvános csoportünnepek: karácsony, anyák napja, évzáró. Az érzelmi élet gazdagítása szorosan összefugg az esztétikai nevelés célkitűzéseivel. A gyakorlati munkára vonatkozó innovációs tevékenységeim: Szerepjátékboz kiegészítő eszközök készítése Meséhez leporellók festése, rajzolása, szemléltető képek Gyermektánc koreográfiák összeállítása, az év közben tanult dalanyagra alkalmazva. Mindig a gyerekek énekbangja adta akiséretet, ritmushangszerekkel kiegészítve Népszokások, mesék dramatizáiása, jelmez, és díszlettervezés kivitelezés szülői segítséggel Alkalmazott, és továbblépésként alkalmazható anyanyelvi játékok gyüjteményének összeállítása Az óvodai dalanyag bővítése, kiadványok felkutatása pl.,,európai népek gyermekdalai" c. kotta anyagot is tartalmazó kiadvány Zenére együttmozgás: tornagyakorlatok, vagy pl. a,,hófehérke és a hét törpe" c. rajzfilm zenéjére stiiizáitjelmezekben (évzárón) Az elméleti ismeretek felújítása céljából elvégeztem Szarvason az "Óvónők Intenziv Továbbképző" tanfolyamát ( ) Záró dolgozatom témáját pedagógia pszichológiából merítettem.,'pedagógusi személyiségvonásaim kialakulásának folyamata"

7 . 6. Az óvodapedagógusként végzett tevékenység alakította ki bennem a munkamorált, az elkötelezettséget a pedagógus pálya iránt. Ebben a korban a legfogékonyabbak a gyerekek. Nincs szebb hivatás, mint új kertben az első magot vetni. Ebből az időszakból csak a későbbiekre vonatkoztatva is fontos, basznosítható tapasztalataimat emelném ki. Ezek a következők: - Minden nevelési szituáció magán viseli a rendkivüliség sajátos vonását: a nevelésre nem lehet receptet adni Az elméleti alap csak kiindulópont a pedagógus számára, a gyakorlat konkrét kérdéseire a választ neki kell megtajájnja, méghozzá általában píllanatok alatt. - A pedagógiai munka hatékonysága szemponljából nagy jelentősége van a nevelő személyiségének is, ezért gondoskodni kell annak folyamatos karbantartásáról, fejlesztéséről ban miniszteri dicséretben részesültem. Indoklásképpen az addigi egyenletes, és magas színvonalú munkavégzés szerepelt. Saját gyakorlatomból sohasem hiányzott az önkritikus szemlélet, mert meggyőződésem, hogy előre haladni csak így lehet. A jó megoldásokat még jobb követheti, ha ez a gondolatkör beépül a gyakorlatba. Igyekeztem az elmélet, és a gyakorlat szintézisére, ill. ezt mindig szem előtt tartani. Csoportvezető óvónőként szinte mindig nagycsoporthan dolgoztam (két kivételtől eltekintve) Ambícióim vezettek, és a továbblépés lehetősége, hogy részt vegyek iskoláskorúak zenei nevelésében is. A nevelés, és az oktatás folyamat jellegű Békéscsabán a 3. sz. általános iskolában kezdtem el az ének-zene szakos tanári munkát, harmadik osztálytól a nyolcadikig. Közben megkezdtem tanulmányaimat a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.

8 .... ' 7. Tanári diplomát szereztem ének-zene szakon (1993) Zenei ismeretektöl felfrissülve sem szakadtam el az óvodától gyermekközpontú óvónői személyiségemet minden körülmény közt megőriztem Pásztor utcai Óvodában dolgoztam, sajnos csak határozott ideig. Innovációs tevékenységeim: Zeneóvoda szervezése, vezetése délutáni időben, nagycsofklrtosok (néhány középsős) részvételével. A kezdeményezést a zeneiskola támogatta, az egykori zeneóvodások ma már hangszeres növendékként köszönnek vissza. Művészi torna csoport szervezése, vezetése a Békéscsabai,,Előre SC" patronálásával, akik örültek a kezdeményezésnek.(1992) Drámapedagógiai képzésen vettem részt a Megyei Művelődési Központ szervezésében (1997/98) Iskolai szinjátszó kör vezetése Általános, és középiskolákban ének-zene tanárként dolgoztam. Az oktatási rendszerben közben végbement változásokkal igyekeztem lépést tartani, mindkét szakirányomra levetítve. Iskolában végzett munkámból a teljesség igénye nélkül csak azokat a momentumokat emelném ki, amelyek valamilyen módon az óvodához is kapcsolódnak, ugyanakkor a szakmai továbbfejlődést is segitették Szűlőfalumban, Vésztőn (azóta már város) tanítottam. Hamar felfedeztűk egymást egykori iskolatársaimmal, akik szintén az óvónői, vagy tanító, tanári hivatást választották, és gyakorolták. Felidézve az egykori, megyei szinten is kiemelkedő énekkari sikereinket jött az ötlet, hogy alakitsunk pedagógus énekkart, és vállaljam el a vezetésűket. A kórustagok főképpen a

9 ., 8. "Négyszínvirág" Óvoda nevelői voltak:. Minden karácsonyi ünnepen, és gyermeknapon énekeltünk a gyerekek, és a szüleik nagy örömére mindegyik tagóvodában.,,az éneklés szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is." EmeUett az évről-évre megrendezett Vésztői Óvodapedagógiai Szakmai Napokon IS, ami továbbképzés volt egyben számomra. Előfordult, hogy az iskola énekkarávallátogattuk meg az ovisokat. ( ) Az innovációt segítő tevékenységek: Énekkar szervezése, és vezetése: felnőtt, és gyennekkórus A Vésztői Népdalkör szakmai vezetése Szlovák népdalok tanítása (szlovák nyelven) a békéscsabai Szlovák Ált. Isk. és Gimnáziumban. Iskolai szintü, megyel, és országos népdaléneklő versenyekre való fe!készítés 2002-szerepelek a HUFIK szaktanácsadói névlistáján, pedig folyamatosan az országos szakértői névjegyzékben. Szakterületek: óvodai nevelés, ének-zene, és közoktatási szakterület. Negyedik éve énekelek a Békéscsabai Bartók Béla Vegyes karban. Szerteágazó tapasztalatokat szereztem, a közoktatás valamennyi lépcsőfokán tanítva (felsőoktatást lávéve) Mindez segített abban, hogy rálátásom legyen az intézményhálózat egészére. A vezetői munka mindig is foglalkoztatott, pályám során többféle vezető típust megismertem.- A magasan kvalifikált igazgatói személyiségek eredményesebbek a gyakorlatban. Meghízott igazgatóként magam is gyakorolbattam a vezetői feladatok végzését, tapasztalva a feladat

10 .' 9. buktatóit, és felelősségét. (1999/2000) Ezt megelőzően közoktatás vezetői szakdiplomát szereztem.( ) Meggyőződésem, hogy az intézmények működésénekhatékonysága nagymértékben fugg a vezetőtől. Záró dolgozatom témája: "Az intézményi működés hatékonyságának összetevői. A pedagógusok módszertani szabadságának érvényesülése" Az óvoda elsősorban szocializáló, nevelésközpontú intézmény, a gyermekek ebben a korban a legfogékonyabbak. A nevelői közösség homogén, a gyermeki személyiség fejlesztése határozza meg a tartalmi munkát. Hatalmas elönyt jelent ez az iskolával szemben, abol a tananyagra koncentrált szemlélet miatt, a gyermek háttérbe szorul. Ehhez hozzájárul még a tantárgyak közötti hierarchia, az elmélet egyre inkább eltávolodik a gyakorlattól. Mindezek a megélt tapasztalatok, és gyermek centrikus személyiségem visszahúzott az óvodához. Eltökélt szándékom, hogy a hátra lévő pedagógus években az óvodai nevelés ügyét szolgáljam, legjobb tudásom szerint. Az önkormányzat által meghirdetett Százszorszép Óvoda vezetői álláshelyére, ezúttal benyújtom pályázatomat. A gyermekek művészetek által történő nevelését minden szinten mindenkor elhivatottságnak éreztem, és érzem, egyéniségemből, eddigi gyakorlatomból, valamint képzettségeimből kifolyóan. Bartók mondatát "Csak tiszta forrásból" teljes mértékben magaménak érzem, ezért eddigi tapasztalataimmal maximális segítséget szeretnék nyújtani a művészetek eszközeivel történő óvodai nevelési program gyakorlati megvalósulásához. Vezetőként is kiemeit hangsúlyt szeretnék fektetni a zene által történő személyiségfejlesztésre: Zeneóvoda lehetősége középső, és nagycsoportban a tehetséggondozás

11 10. céljából. A zenei készségfejlesztésben már ebben a korban is nagyon fontos a módszeresség. Csak néhány részterü1etet emelnék ki: egyöntetű hangzás, intonációs készség, az életkortól elvárható szintjének kialakitása. A spontán énekelgetés, és zenehallgatás épüljön be a napírendbe rendszerességgel: a,,kiénekiés" azokat a gondolatokat is közli, amelyeket a gyermek nem akar, vagy nem tud szavakban kifejezni. Módszeresség tervszerűség, és kellő körültekintés szükségeltetik, a zenehallgatásra szánt zenei anyag kiválogatásában is. A zenei ízlésfejlesztést nem lehet elég karán elkezdeni Sérült gyermekek egyéni, és kisebb csoportos fejlesztése, zeneterápiás módszerekkel. A gyakorlati megvalósításban számítok a nevelők zenei kompetenciáira. - Elméleti háttér: a zenei fejlődés már az anyaméhben elkezdődik, a muzikalitás (éppúgy, mint a beszéd) minden ember veleszületett képessége. A zene a harmónia az ember lelki egyensúlyának záloga, s gyógyításának legősibb eszköze - az érzelmi nevelés elengedhetetlen színtere. Az óvónői dal/eultúra továbbfejlesztése, a tiszta forrásból elvet követve (különböző tájegységek népdalai, igényes könnyűzene; válogatások) A széppel való találkozás gazdagítja a lellcünk.et, segit a bennünket körülvevő agresszió ártalmas hatásainak kiszűrésében. Néprajzi ismeretek bővítése (nemzeti kultúra, hagyományápolás) Szülők, és a kollektíva közös énekkar lehetősége

12 " ' lj. Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program Célmeghatározás: A gyermeki személyiség egészére irányuló, sokoldalú, harmonikus fejlődés biztosítása, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem, a művészetek eszközeivel történő óvodai nevelési program sajátosságaínak figyelembevételével. Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, nyugodt, családias légkör biztosítása. Cselekvésre ösztönző, változatos élmények nyújtásával, a játék személyiség formáló szerepének hangsúlyozásával, Befogadó Alkotó Önmegvalósításra törekvő A másságot elfogadó gyermekek nevelése A hátrányos helyzetű, a tehetséges gyermekek egyéni differenciált fejlődésének elősegítése, tehetséggondozás, korai felismerés. A kölcsönös bizalom erősítése: nevelők, és neveltek között. Pozitívumokra történő alapozás. Minden gyermek esetében: Prevenció (megelőzés) Korrekció Gavítás, korrigálás) Kompenzáció (a kiesett funkciók mással való segítése)

13 ' Továbbá: A helyi nevelési program maradéktalan, magas színvonalú megvalósítása Az intézményi minőségirányítási program hatékony működtetése. A humán erőforrás képzettségének, valamint tárgyi feltételrendszerének folyamatos fejlesztése. Pályázatok, külső források kihasználása. A meglévő értékek megtartása, tovább erősítése. Egységben gondolkodás a sokszinü egyéniségek megtartásával. A célmegbatározásnál az alábbi dokumentumokat vettem figyelembe: önkormányzati Minőségirányítási Program, Békéscsaba Megyei Jogú Város kőzoktatást érintő feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve, Békéscsaba Százszorszép Óvoda Minőségirányítási programja, "Óvodaí nevelés a müvészetek eszközeivel" alternatív óvodai program. Helyzetelemzés: A fenti dokumentumok mellett, személyes beszélgetések útján is tájékozódtam, az óvoda felkeresése során. A személyi feltételek adottak. Többen vannak a nevelők között, akik nyitástól kezdve együtt dolgoznak, ismerik egymás munkamódszeret. A Százszorszép óvoda belvárosi kerületben épült, és ennek megfelelően belvárosi környezet veszi körűl. Ennek előnyei: a gyerekek naponta közlekednek a belváros utcáin, ismerik a lakóépületeket, intézményeket, üzleteket. A színház, múzeum, liget, uszoda...stb. gyalog is megközelíthetőek. Lakóhelyükről, a városi közlekedésről szélesebb körű ismeretekkel rendelkezhetnek.

14 13. Az óvoda 1984-ben került átadásra, tehát ilyen értelemben nem számít régi épületnek. Tárgyi felszereltsége már induláskor is optimális feltételeket biztositott a neveléshez, beleértve a tágas udvart is, melynek gondozottsága, az ott dolgozók érdeme: játék eszközök biztonsági ellenőrzése, felújitása, cseréje, a növényzet ápolása, egészség védelmi szempontok szerinti átcsoportosítása. Az ablakok sötétítő fiiggönyeit redőnyök váltották fel. Aktuálissá vált a parketták csiszolása, amely a tavalyi évben megtörtént. A villamos hálózat biztonsági ellenőrzése, felújitása folyamatban van. Szomszéd épület az iskola, és a bölcsőde, ez mindenképpen előnyös a kapcsolattartás, és az átjárhatóság szempontjából. Az óvoda hét csoporttal működik, optimális gyermeklétszámokkal. Miután az Andrási úti intézmény működése megszűnt, onnan egy csoport átköltözött. A logopédiai ellátás helyben biztosított. Az elmúlt 15 évben hazánk gyökeres társadalmi átalakuláson ment keresztül. Ez az átfogó változás életünk minden elemére hatással van, s különösen jelentős erővel hat a nevelés, oktatás és kultúra egészére. A mai társadalmi igények a közoktatás intézményeit változásokra kényszeritették. Megváltoztak a nevelési - oktatási rendszerrel szembeni elvárások. A közoktatási törvény nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően, minden óvoda kialakíthatta egyéni arculatát, kidolgozhatta saját gyakorlata alapján nevelési programját. Ugyancsak törvényi kötelezettség írta elő a minőségbiztosítás rendszerének kiépítését, ill. annak módozatait. Az IMIP elkészült, a módosításokkal egybeszerkesztett változata, elfogadásra került. A teljes körű intézményi önértékelés egyes lépései bevezetésre kerültek, a rendszer egészének kiterjesztése, az elkövetkező időszakban történik meg. Folyamatos feladat lesz, a programban megfogalmazott minőségi céloknak való megfelelés. Az országosan elfogadott, választható óvodai programok közül, a

15 '. 14. Százszorszép óvoda nevelő testülete, a "Csak tiszta forrásból" címet viselő, a művészetek eszközeivel történő nevelési programot adaptáita. Az új elemeket is tartalmazó, módszeres ajánlások gyakorlati alkalmazása folyamatban van. A népi hagyományok ápolása, és az ápolás tudása érték. Nevelési koncepció. Az óvoda oktatási rendszeriink alsó láncszeme, egyben a közoktatási rendszer szerves része, ahol leginkább érvényesül a gyermekközpontúság. Feladata megalapozni a 3-7 éves gyermekek szocializációját, képességek, készségek fejlesztését. Célja a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a gyermeki személyiség életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve. Nevelési feladat az iskolai körülmények befogadására való felkészítés. A oevelőmunka tervezése során abból kell kiindulni, hogy minden gyermek más, nincs két egyforma ember, minden kisgyerek egyéni adottságokkal, képességekkel, és nem utolsósorban egyéni tanulási stijussal, más-más családi háttérrel érkezik óvodába, és kerül kapcsolatba velünk. Nagyon fontos, hogy minden pedagógus jól ismerje a fejlódési folyamatokat, tartsa tiszteletben a gyermekek értékeit, munkáját a pozítívumokra alapozza. Elengedhetetlen eszköz a folyamatos gyermek megfigyelés, hisz csak ez alapján képes a gyermekek sajátosságainak figyelembe vételével tervezni, megszervezni foglalkozásait, az egyéni fejlódési szinteknek megfelelő tevékenységrendszert kialakítani, illetve a szabad, kötetlen tevékenység választás lehetőségét felkinálni agyerekeknek.

16 15. A legfontosabb feladat: félelem és stressz nélkül, szeretet és bizalom teli biztonságot nyújtó gyermekbarát légkör megteremtése, abol akisgyennek számára a játékos tanulás nem kényszer, hanem örömforrás. Meg kell teremteni azt a légkört, melyben minden gyermek testi-lellci biztonságban érezheti magát, és abol mód nyílik a játékos tanulásra. Ebbez szükség van sok felfedezésre, megismerésre szánt anyagra. Lehetőséget keu biztositani az aktív felfedezésre minden érzékszerv bevonásával. Közvetlen tapasztalat útján fel kell ismern.iük a kapcsolatokat a dolgok között. Környezet tudatos nevelés. Választási lehetőséget kell nyújtani többféle tevékenységben. Fontos, hogy a pedagógus, mint segítő legyen jelen. A játék, tanulás és munka, mint a nevelés eszközei egységes tevékenység rendszerben valósuljanak meg. A játékosság hangsúlyos és integratív irányítási stílussal valósuljon meg. Az ismeretszerzést tevékenységrendszerbe kell illeszteni. Az óvónői magatartás együttmüködésre, fejlődésre, felfedezésre ösztönözzön. Az óvónő és a gyermek kapcsolatában a beszédhelyzetek tudatos kihasználása legyen jellemző. Lehetőséget kell biztosítani minél több nyelvi megnyilvánulásra. Egyéni tapasztalatok, élmények felszínre hozása alapján differenciált fejlesztést folytatunk.

17 ,. " 16. Vezetőként elsődleges feladatomnak tartanám a pedagógusok munkájának irányítását, koordinálását. Kiemeit pedagógiai feladat a nevelési és tanulási folyamatok gyakorlati megvalósításának vezérlése. Munkám alapja: A tervezés Szervezés Ellenőrzés Értékelés Feladatomnak tartanám továbbá az alkalmazotti közösség optimális működésének megteremtését, a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását. Lehetőség megteremtése az óvodapedagógusok képzéséhez (külső és belső továbbképzések, tanfolyamok stb.) Megfelelő szakirodalom biztosítása. Folyamatos ellenőrzés, elemzés, segítségadás. Más intézményekkel való kapcsolattartás, együttműködés. A szülők tájékoztatásának lehetőségeit küjönösen fontos körültekintően az "lmip" szerint végemi (partneri elégedettség vizsgálatok)

18 ,; 17. Az elkövetkező időben fontos, kiemeit feladatok: 1. A helyi nevelési program megvalósítása, továbbfejlesztése: o Pedagógiai értékek, eddigi eredmények megőrzése, továbbfejlesztése, melynek megvalósulásában számítok az óvoda valamennyi alkalmazottjára. o A jól beváit nevelési módszerek megtartása mellet a módszertani kultúra továbbfejlesztése. o Minden nevelő munkáját jellemezze a tudatosság, tervszerűség, a minőségi munkavégzés. Komplexitás elvének alkalmazása. o Az óvodapedagógusok, és a nevelést segítők egész munkáját hassa át a gyermekek szeretete, tisztelete, a másság elfogadása, empátiás készség, tolerancia, nevelői tapintat. o A nevelési gyakorlatban a játék elsődlegességénekhangsúlyozása. o o o A gyermek igényeihez való igazodás. A kreativ cselekvésre ösztönző óvodai légkörhöz a feltételek biztosítása. A gyermekek pozitív tulajdonságainak megerősítése. o A gyermekek egyéni fejlődési ütemének megfelelő - kiváráson alapuló fejlesztés. o Tehetséggondozás. 2. A minőségfejlesztési rendszer batékony működtetése: o o A minőségí csoport működéséneksegítése. Pedagógus értékelési rendszer bevezetése, és működtetése.

19 ,. 18. A helyi munka emeli a minőséget élővé és sajáttá. Ennek a minöség fogalomnak kell megfelelni az óvoda helyi pedagógiai programjában. A módszertani kultúra fejlesztése. 3. Az óvoda személyi, tárgyi feitételeinek javítása: Feladatomnak tartanám a nevelőtestülettel az óvoda valamennyi munkatársának tevékeny közreműködésével a következőket: A problémák közös gondolkodással, felelősséggel történő megoldását. Nyílt, őszinte, felelős munkatársi kapcsolatok alakitását, továbbfejlesztését. A nevelési programnak megfelelő továbbképzési lebetőségek biztosítása a pedagógusok érdeklödési körének megfelelően. Ötletek, innovatív törekvések megvalósításának támogatása. A nevelőmunka minőségének fejlesztése pl. szervezettség, munkafegyelem, kiemelkedő munka elismerése. Pályázatírás segítése. Ösztönzö rendszer működtetése a lehetőségek szerint. A nevelőmunka folyamatos értékelése - valós értékek, eredmények megerősítése. A nevelést segitő munkatársak (dajkák) gondozási és nevelési ismereteinek gyarapítása, szakmai napon való részvételük támogatása. Személyi feltételek stabilitásának megtartása. Demokratikus vezetési stílus

20 , " 19. Tárgyi működési feltételek: Feladatomnak tekínteném: Az óvoda berendezésí tárgyainak folyamatos javítását, bővltését, korszerűsítését. Tönkrement, elkopott tárgyak pótlását folyamatosan. Az udvari eszközök folyamatos javítását, megfeleltetését az uniós követelményeknek. Ehhez megfelelő anyagi háttér bíztosítása, pályázatok, alapítványok, társadalmi munka, szponzori lehetőségek kihasználásával. Munkakörülmények javítása: Az óvoda minden dolgozójának munkáját szeretném könnyíteni azzal, hogy megfelelő, neveléshez szükséges eszközöket, nyugodt, kiegyensúlyozott körülményeket biztositok. A nevelést segítők számára megfelelő munkaeszköz, ellátás bíztositása, a tönkrement munkaeszközöket, szerszámokat szeretném pótolni és a lehetőségek szerínt újakat beszerezni, Mínden dolgozóra vonatkozóan szeretném az erkölcsi, illetve anyagi megbecsülést biztosítanl. A lehetőségekhez képest minden munkahelyet szeretnék megtartani. Kapcsolatrendszer: Törekednék a közvetett és közvetlen partnerekkel való jó kapcsolat kialakítására. Kiemelten fontosnak tartom a szervezeti kiímajavítását.

21 '. 20. A szülőkkel igyekeznék a jó együttműködéskialakítására, melynek alapja a nyitottság, az őszinteség, bizalom és segítőkészség. A szülők javaslatait, ötleteit szívesen fogadom és támaszkodom rájuk. A mai vezetőnek az intézmény menedzselése, az eredmények megismertetése a szülőkkel és a tágabb környezettel, legfontosabb feladatai közé tartozik. Szinvonalas vezetői munkával szeretnék a fenntartóval, a településrész önkormányzati képviselőivel, és az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezettel jó munkakapcsolatot kialakítani. A forrásoovítés lebetőségei: Az óvoda költségvetése A szülők és az óvoda által létrehozott alapítványok. Szakmai pályázatok kihasználása. Rendezvények szervezése. A feladatok megvalósításáboz segítséget várok: Munkatársaimtól Polgármesteri Hivataltól Szülői közösségtől Civilszervezetektől A településrész önkormányzati képviselőítől

22 21. Záró gondolatok: Csemé Adermann Gizella: "önmagát beteljesitőjóslat" a pedagógiában. Lét és nemlét szüti egymást. Nehéz, és könnyű megalkotja egymást, Hosszú és rövid alakítja egymást, Magas és mély kulcsolja egymást, Sok hang összeolvasztja egymást. Ezért a böjes Sürgés nélkül működik Szó nélkül tanit, Nézi az áramlást, és hagyja, nem erőlködik Alkot, de művét nem birtokolja, Cselekszik, de nem ragaszkodik Beteljesült művét nem félti S mert magának nem örzi EI sem veszíti. Békéscsaba, április. 3...,.' "";'1.:..'(.1)...i.. '-,rl' I fj)1~ Bulevai Istvánné 30/

23 . I*késcs.b. Megyei Jogú Város Öakormáayzata Oktatás~ Közmúvelódési és Sport osztály S600 I*késcoab. Szent istván tér 7. Pályázat Szá78Z0rszép Óvoda Óvodavezetö áuásásra Békéscsaba Wlassits sétány Kéazitelte: Kovácsaé Fehér Ága.. Orosháza Előd u. ll. \JS. J~ ~

24 VEZETÉSI PROGRAM l. BEVEZETEs 2. BELVZETELEMZÉS, ERÓFORRÁS-ELEMZÉS 1.1. Tárgyi feltételek 1.2. Személyi feltételek A nevelőtestület Gazdasági, technikai apparátus 3. CÉLMEGBATÁROZÁS 3.1. KözvetJtendő érték 4. A CÉLMEGBATÁROZÁSBÓL EREDő FELEDATOK 4.1. A nevelés területi feladatai A nevelőmunkát segitők köre 4.2. Az oktatás területi feladatai 4.3. Vezetési, szervezés~ irinyitási feladatok 5. ÖSSZEGZÉS 6. MELLtKLETEK

25 , l. BEVEZETÉS Vezetési programom megvalósításához Szeot-Györgyi Albert- az iskola célj át meghatározó - goodolatát idézem: " Az iskola célja, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítsoo bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítsoo szeretni, amit csinálunk, és hogy segltseo megta1ájni azt, amit szeretünk csinálni." A vezetési programom kidolgozásakor figyelembe vettem az alapvető dojrumeotumokat, amelyek tartalmazzák a személyi- és tárgyi feltételeket, a oevelö-<>ktató munkánkat meghatározó elveket, célokat, feladatokat, a sajátos pedagógiai feladatokat, az értékelési- és elleoörzési rendszert, az intézmény célkitüzéseit, éttékálló hagyományait azzal a céllal, hogy folyamatosan változó világunkban megőrizzüka maradandó éttékeket. 2. HELYZETELEMZts, ERÓFORRÁS-ELEMZÉS 2.1. Tárgyi feltételek Fontos az intézmény megfelelőljirgyi feltételeinek biztosítása. Mindeo OS2IáIynaIc, csoportnak Idllön tenne legyen. A termek felszereltségc, bútorzata és az esztétikus környezet jó batással van a gyermekek viselkedésére, az intézmény éttékeinek védelmére. Természetesen szükség van folyamatos korszerösltésre - szemléltet6- és audiovinjálís eszközök, számítógépek és programok, spotteszközök, könyvtár, tennek berendezésének fejlesztésére. A oehéz gazdasági belyzet miatt ezekre a fejlesztésekre 10ként pályázat útján és alapítványok segltségévellesz lehetóség Személyi feltételek A nevelótestlilet Kiemelked6eo fontos ajó szakmai összetételú tantestület és a megfelelő szakos ellátottság. A minőség biztosítéka elsősorbanajól képzett pedagógus. Olyan tapasztalt, lelkiismeretes, szakemberekkel szeretnék dolgozni, akik az intézményt magukénak érzik, nyitottak, kezdeményezők, törekszeoek az intézmény sajátos arculatának fejlesztésére. SéglJSegükkel olyan közös alapra sieretném belyezdí " oevelés-olitatást, amely tanítványaink személyiségét úgy formálja, hogy az állandóan változó, píacközpontú világban meg tudják majd állni a helyüket. A oevelö-<>ktató fe!adatok megvalósitása csak a nevelőtestület segitségével lehetséges. A tanítás-nevelés hatékonysága érdekébeo biztosltom kollégáím szakmai - módszertaní szabadságát, amennyiben módszerük célravezető. A szakmai munkaközösségek feladata a szaktárgyi munka színvonalának biztosítása Szaktárgyi kérdésekben - az ígazgatóhelyettesek mellett - a munkaközösség- vezetők az

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) - (ek)

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) -  (ek) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Öreg István Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/424-399 Mobil: 0630/257-9932 Fax(ok) - E-mail(ek) oregi@mezobereny.hu

Részletesebben

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése 1. sz. melléklet benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése A pályázat alapos, mindenre kiterjedő. Tagolása színvonalas, gondos, és tartalmas vezetői munkát mutat be. Nagyon sok értéket

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nkt. 19. (2) (a g) A nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkáját a köznevelési törvényben nevesített

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és HELYISÉGEK ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK MENNYISÉGI MUTATÓ csoportszoba gyermekcsoportonként1 tornaszoba logopédiai foglalkozató, egyéni fejlesztő szoba játszóudvar óvodavezetői iroda óvodánként 1 óvodavezetői

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.269/2005. Előadó: Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben