'Jff'- 4/200<1'-] Xli. ~RKEZETT: l(jqy. 04. ~ i. Békéscsaba Megye; Jogú Város. Önkormányzatának Közgyűlése 5600 Békéscsaba Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "'Jff'- 4/200<1'-] Xli. ~RKEZETT: l(jqy. 04. ~ i. Békéscsaba Megye; Jogú Város. Önkormányzatának Közgyűlése 5600 Békéscsaba Szent István tér 7."

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 5600 Békéscsaba Szent István tér 7. Békéscsaba Megye; Jogú Város KÖZPONTI IKTATÓ!---.:..=~=:..:..:.=.:.:...:.:...:::_-_., ~RKEZETT: l(jqy. 04. ~ i Xli. 'Jff'- 4/200<1'-],ELÓSZÁM UTÓSZÁM {1A~IMEui'-Lé'l Az Oktatási Közlöny, LII. évfolyam 4. számában kiírt ÖVODAVEZETÓIPÁ LVÁZAT SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 5600 BÉKÉSCSABA WLASSJCS st. 4.sz. BUKVAI JSTVÁNNÉ

2 " " Szakmai Önéletrajz Személyes adataim: Leánykori név: Születési bely, idő: Anyja neve: Iskolai Végzettség: Lakcím: Munkabely: BukvaiIstvánné Turbua. nona Szeghalom Varga Margit ÓvónóKépzőFőiskola TanárképzőFőiskola 5600 Békéscsaba Dobos L IL megszűnt jelenleg nincs Iskoláím: Alapképzés szerint: Óvodapedagógus Brunszvik Teréz ÓvónőképzőFőiskola Szarvas ( nappali tagozat) Szakirányú, Diplomafelújitó Képzés Óvodapedagógusoknak: Brunszvik Teréz Óvónőképző Főiskola Szarvas Szakirányú diploma: Közoktatási vezető Budapesti Műszaki Egyetem Természet és Társadalomtudományi Kar Másoddiploma: Ének - zene szakos Tanár Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szeged Kiegészítő Tanfolyamok: I: "Kodály módszer a gyakorlatban" Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest U: Nemzetközi Zenei Szimpózium Budapest 2000 Amerikai- Angol zenetanitási módszerek a gyakorlatban.

3 , 2, Mindig nagyon fontosnak tartottam az önképzést, az innovációt. Visszatekintve, pedagógus életpályám 34 évére, amit folyamatos munkaviszonyban töltöttem, munkámat - minden körülmények között- igyekeztem alkotó, újitó módon végezni óvodában, általános és középiskolában egyaránt. Az ember- munkakör kapcsolat kölcsönös megfelelésén alapszik hivatástudatom, a munkaszeretet, és a lankadatlan érdeklődés. A gyermekekkel való foglalkozást elhivatottságnak érzem. Vezetőként - kollégáimmal vállvetve- az egyéni kompetenciák összehangolásával, a lehető legnagyobb mértékben szeretnék hozzájárulni az egyre hatékonyabb intézményi működéshez. Munkahelyek, Tapasztalatok: Csoportvezetőóvónő; munkakörben: Budapest, Felvinczi u. BM. Óvoda Hosszúpályi Á1t. Iskola, és Óvoda Békéscsaba, Hajnal u. Óvoda l988. Belvárosi Óvoda Békéscsaba Pásztor u. Óvoda Békéscsaba Ének-zene szakos tanári munkakörben: Békéscsaba, 3. sz. Á1t. Iskola Szabadkígyós Á1t. Iskola 1999/2000 Vésztő Kiss Bálint Ref. Á1t. Iskola: megbízott igazgatói beosztásban Szabó Pál Ált. Iskola Vésztő Részmunkaidősjogviszonyban, Békéscsabán: /2004. Szlovák Ált. Isk. és Gimnázium

4 .' /2005. Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola, Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola jun.30-ig Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Határozott idejű helyettesítő tanári jogviszonyom - a státuszon lévő kolléga visszajövetele miatt - megszüot. A fiiiskola elvégzése után (1973) kötöttünk házasságot fétjemmel, aki akkor Budapesten dolgozott, így pályakezdő óvónőként én is a fóváros egyik., talán - a legszebb természeti környezetében elhelyezkedő- Rózsadombon épült Felvinczi úti BM Óvodájában kezdhettem a nevelőmunkát. A gyerekek fogékonysága, a nevelőtestület egysége, a szülők maximális együttműködése lendületet adott. Önzetlen, elfogadó szeretetteljes -akkor még kialakulóban lévő- óvónői személyiségem sikerélményekhez juttatott. A pedagógiai optimizmus, amely végigkisért eddigi pályafutásomon, megalapozódott. Mindez arra is ösztönzött, hogy elmélyüljek a nevelő - oktató munkában. Összeválogatott versekböl saját versgyüjternényt készítettem. Labdával, szalaggal végzett tomagyakorlatokat állítottam össze úgy, hogy azokat az év közben tanult dalok ritmusára, énekelve végezték a gyerekek. Daloltunk nemcsak a foglalkozásokon, hanem szabadidőben, udvaron bárhol. Sokszor a gyerekek maguktól kezdtek el énekelni. Az 1976/77 tanévben a Hosszúpályi Ált. Isk. és Óvodában folytathattam óvónői munkámat. A falusi gyerekek otthonról hozták az éneklés szeretetét, tiszta csengő hangjuk kárpótolt a 40 ros nagycsoport létszámával együtt járó nehézségekért. Délutános ÓVÓnő csak hetente kétszer volt mellettem.

5 ben hazakerülhettünk Békés-megyébe, Békéscsabára. A Hajnal utcai óvodában kaptam lehetőséget ( ) A vezető óvónő megkövetelte a színvonalas, és tartalmas neveló-oktató munkát, elősegítve az elmélet, és gyakorlat egységes szemléletét. Az ábrázoláskézimunka, és a barkácsolás területén a kreativitást segítette a szomszédos KNER nyomda segítsége, különböző papír, és ragasztóanyagok felajánlásával. Szakmai továbbfejlődésemetsegitő körülmények ( ) Belső, és külső továbbképzések rendszerességgel, előzőleg megjelölt, kiadott vitaanyag alapján Foglalkozás vázlatok, negyedéves nevelési tervek megírása, az elért fejlődési szintekre, ill. a kiíndulási szintre alapozva Ütemtervek készitése havonta Személyiséglapok vezetése Iskola érettségi vizsgálatok Mentor óvónői megbizás - három alkalommal - főiskolás hallgatók szakmai gyakorlatának írányitása (Hajnal u. és Belvárosi óvoda) Anyanyelvi munkaközősség vezetése. A gyakorlatban már alkalmazott beszédfejlesztést szolgáló didaktikus játékokat gyűjtöttünk össze kolléganőimmel. Bemutató foglalkozások tartása, melyen részt vettek a leendő első osztályos nevelők is. Ezt követő szakmai tapasztalatcserék. Amikor ben megépült a Be/városi óvoda, kértem az áthelyezésemet, mivel az akkori lakásunkhoz közel volt, óvodáskorú gyermekemmel is könnyebben közlekedtünk. ( ) Az óvodaépület korszeru, az eszköz ellátottság pedig kiemeikedőenjónak volt mondható már az indulás éveiben is.

6 ,,. ~: 5. Gyakorlati munkám során született spontán ötleteimet a körülmények mérlegelése után igyekeztem mindig megvalósítani, legtöbbször önállóan, vagy a csoportban velem együtt dolgozó kolléganővel közösen. Csoportszobánk, és az előszoba falát a gyerekek által - különböző ábrázolási technikákkal készített alkotások díszítették. A szülők, gyerekek velünk együtt örültek az esztétikus kömyezetoek. Rendszeressé váltak a nyilvános csoportünnepek: karácsony, anyák napja, évzáró. Az érzelmi élet gazdagítása szorosan összefugg az esztétikai nevelés célkitűzéseivel. A gyakorlati munkára vonatkozó innovációs tevékenységeim: Szerepjátékboz kiegészítő eszközök készítése Meséhez leporellók festése, rajzolása, szemléltető képek Gyermektánc koreográfiák összeállítása, az év közben tanult dalanyagra alkalmazva. Mindig a gyerekek énekbangja adta akiséretet, ritmushangszerekkel kiegészítve Népszokások, mesék dramatizáiása, jelmez, és díszlettervezés kivitelezés szülői segítséggel Alkalmazott, és továbblépésként alkalmazható anyanyelvi játékok gyüjteményének összeállítása Az óvodai dalanyag bővítése, kiadványok felkutatása pl.,,európai népek gyermekdalai" c. kotta anyagot is tartalmazó kiadvány Zenére együttmozgás: tornagyakorlatok, vagy pl. a,,hófehérke és a hét törpe" c. rajzfilm zenéjére stiiizáitjelmezekben (évzárón) Az elméleti ismeretek felújítása céljából elvégeztem Szarvason az "Óvónők Intenziv Továbbképző" tanfolyamát ( ) Záró dolgozatom témáját pedagógia pszichológiából merítettem.,'pedagógusi személyiségvonásaim kialakulásának folyamata"

7 . 6. Az óvodapedagógusként végzett tevékenység alakította ki bennem a munkamorált, az elkötelezettséget a pedagógus pálya iránt. Ebben a korban a legfogékonyabbak a gyerekek. Nincs szebb hivatás, mint új kertben az első magot vetni. Ebből az időszakból csak a későbbiekre vonatkoztatva is fontos, basznosítható tapasztalataimat emelném ki. Ezek a következők: - Minden nevelési szituáció magán viseli a rendkivüliség sajátos vonását: a nevelésre nem lehet receptet adni Az elméleti alap csak kiindulópont a pedagógus számára, a gyakorlat konkrét kérdéseire a választ neki kell megtajájnja, méghozzá általában píllanatok alatt. - A pedagógiai munka hatékonysága szemponljából nagy jelentősége van a nevelő személyiségének is, ezért gondoskodni kell annak folyamatos karbantartásáról, fejlesztéséről ban miniszteri dicséretben részesültem. Indoklásképpen az addigi egyenletes, és magas színvonalú munkavégzés szerepelt. Saját gyakorlatomból sohasem hiányzott az önkritikus szemlélet, mert meggyőződésem, hogy előre haladni csak így lehet. A jó megoldásokat még jobb követheti, ha ez a gondolatkör beépül a gyakorlatba. Igyekeztem az elmélet, és a gyakorlat szintézisére, ill. ezt mindig szem előtt tartani. Csoportvezető óvónőként szinte mindig nagycsoporthan dolgoztam (két kivételtől eltekintve) Ambícióim vezettek, és a továbblépés lehetősége, hogy részt vegyek iskoláskorúak zenei nevelésében is. A nevelés, és az oktatás folyamat jellegű Békéscsabán a 3. sz. általános iskolában kezdtem el az ének-zene szakos tanári munkát, harmadik osztálytól a nyolcadikig. Közben megkezdtem tanulmányaimat a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.

8 .... ' 7. Tanári diplomát szereztem ének-zene szakon (1993) Zenei ismeretektöl felfrissülve sem szakadtam el az óvodától gyermekközpontú óvónői személyiségemet minden körülmény közt megőriztem Pásztor utcai Óvodában dolgoztam, sajnos csak határozott ideig. Innovációs tevékenységeim: Zeneóvoda szervezése, vezetése délutáni időben, nagycsofklrtosok (néhány középsős) részvételével. A kezdeményezést a zeneiskola támogatta, az egykori zeneóvodások ma már hangszeres növendékként köszönnek vissza. Művészi torna csoport szervezése, vezetése a Békéscsabai,,Előre SC" patronálásával, akik örültek a kezdeményezésnek.(1992) Drámapedagógiai képzésen vettem részt a Megyei Művelődési Központ szervezésében (1997/98) Iskolai szinjátszó kör vezetése Általános, és középiskolákban ének-zene tanárként dolgoztam. Az oktatási rendszerben közben végbement változásokkal igyekeztem lépést tartani, mindkét szakirányomra levetítve. Iskolában végzett munkámból a teljesség igénye nélkül csak azokat a momentumokat emelném ki, amelyek valamilyen módon az óvodához is kapcsolódnak, ugyanakkor a szakmai továbbfejlődést is segitették Szűlőfalumban, Vésztőn (azóta már város) tanítottam. Hamar felfedeztűk egymást egykori iskolatársaimmal, akik szintén az óvónői, vagy tanító, tanári hivatást választották, és gyakorolták. Felidézve az egykori, megyei szinten is kiemelkedő énekkari sikereinket jött az ötlet, hogy alakitsunk pedagógus énekkart, és vállaljam el a vezetésűket. A kórustagok főképpen a

9 ., 8. "Négyszínvirág" Óvoda nevelői voltak:. Minden karácsonyi ünnepen, és gyermeknapon énekeltünk a gyerekek, és a szüleik nagy örömére mindegyik tagóvodában.,,az éneklés szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is." EmeUett az évről-évre megrendezett Vésztői Óvodapedagógiai Szakmai Napokon IS, ami továbbképzés volt egyben számomra. Előfordult, hogy az iskola énekkarávallátogattuk meg az ovisokat. ( ) Az innovációt segítő tevékenységek: Énekkar szervezése, és vezetése: felnőtt, és gyennekkórus A Vésztői Népdalkör szakmai vezetése Szlovák népdalok tanítása (szlovák nyelven) a békéscsabai Szlovák Ált. Isk. és Gimnáziumban. Iskolai szintü, megyel, és országos népdaléneklő versenyekre való fe!készítés 2002-szerepelek a HUFIK szaktanácsadói névlistáján, pedig folyamatosan az országos szakértői névjegyzékben. Szakterületek: óvodai nevelés, ének-zene, és közoktatási szakterület. Negyedik éve énekelek a Békéscsabai Bartók Béla Vegyes karban. Szerteágazó tapasztalatokat szereztem, a közoktatás valamennyi lépcsőfokán tanítva (felsőoktatást lávéve) Mindez segített abban, hogy rálátásom legyen az intézményhálózat egészére. A vezetői munka mindig is foglalkoztatott, pályám során többféle vezető típust megismertem.- A magasan kvalifikált igazgatói személyiségek eredményesebbek a gyakorlatban. Meghízott igazgatóként magam is gyakorolbattam a vezetői feladatok végzését, tapasztalva a feladat

10 .' 9. buktatóit, és felelősségét. (1999/2000) Ezt megelőzően közoktatás vezetői szakdiplomát szereztem.( ) Meggyőződésem, hogy az intézmények működésénekhatékonysága nagymértékben fugg a vezetőtől. Záró dolgozatom témája: "Az intézményi működés hatékonyságának összetevői. A pedagógusok módszertani szabadságának érvényesülése" Az óvoda elsősorban szocializáló, nevelésközpontú intézmény, a gyermekek ebben a korban a legfogékonyabbak. A nevelői közösség homogén, a gyermeki személyiség fejlesztése határozza meg a tartalmi munkát. Hatalmas elönyt jelent ez az iskolával szemben, abol a tananyagra koncentrált szemlélet miatt, a gyermek háttérbe szorul. Ehhez hozzájárul még a tantárgyak közötti hierarchia, az elmélet egyre inkább eltávolodik a gyakorlattól. Mindezek a megélt tapasztalatok, és gyermek centrikus személyiségem visszahúzott az óvodához. Eltökélt szándékom, hogy a hátra lévő pedagógus években az óvodai nevelés ügyét szolgáljam, legjobb tudásom szerint. Az önkormányzat által meghirdetett Százszorszép Óvoda vezetői álláshelyére, ezúttal benyújtom pályázatomat. A gyermekek művészetek által történő nevelését minden szinten mindenkor elhivatottságnak éreztem, és érzem, egyéniségemből, eddigi gyakorlatomból, valamint képzettségeimből kifolyóan. Bartók mondatát "Csak tiszta forrásból" teljes mértékben magaménak érzem, ezért eddigi tapasztalataimmal maximális segítséget szeretnék nyújtani a művészetek eszközeivel történő óvodai nevelési program gyakorlati megvalósulásához. Vezetőként is kiemeit hangsúlyt szeretnék fektetni a zene által történő személyiségfejlesztésre: Zeneóvoda lehetősége középső, és nagycsoportban a tehetséggondozás

11 10. céljából. A zenei készségfejlesztésben már ebben a korban is nagyon fontos a módszeresség. Csak néhány részterü1etet emelnék ki: egyöntetű hangzás, intonációs készség, az életkortól elvárható szintjének kialakitása. A spontán énekelgetés, és zenehallgatás épüljön be a napírendbe rendszerességgel: a,,kiénekiés" azokat a gondolatokat is közli, amelyeket a gyermek nem akar, vagy nem tud szavakban kifejezni. Módszeresség tervszerűség, és kellő körültekintés szükségeltetik, a zenehallgatásra szánt zenei anyag kiválogatásában is. A zenei ízlésfejlesztést nem lehet elég karán elkezdeni Sérült gyermekek egyéni, és kisebb csoportos fejlesztése, zeneterápiás módszerekkel. A gyakorlati megvalósításban számítok a nevelők zenei kompetenciáira. - Elméleti háttér: a zenei fejlődés már az anyaméhben elkezdődik, a muzikalitás (éppúgy, mint a beszéd) minden ember veleszületett képessége. A zene a harmónia az ember lelki egyensúlyának záloga, s gyógyításának legősibb eszköze - az érzelmi nevelés elengedhetetlen színtere. Az óvónői dal/eultúra továbbfejlesztése, a tiszta forrásból elvet követve (különböző tájegységek népdalai, igényes könnyűzene; válogatások) A széppel való találkozás gazdagítja a lellcünk.et, segit a bennünket körülvevő agresszió ártalmas hatásainak kiszűrésében. Néprajzi ismeretek bővítése (nemzeti kultúra, hagyományápolás) Szülők, és a kollektíva közös énekkar lehetősége

12 " ' lj. Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program Célmeghatározás: A gyermeki személyiség egészére irányuló, sokoldalú, harmonikus fejlődés biztosítása, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem, a művészetek eszközeivel történő óvodai nevelési program sajátosságaínak figyelembevételével. Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, nyugodt, családias légkör biztosítása. Cselekvésre ösztönző, változatos élmények nyújtásával, a játék személyiség formáló szerepének hangsúlyozásával, Befogadó Alkotó Önmegvalósításra törekvő A másságot elfogadó gyermekek nevelése A hátrányos helyzetű, a tehetséges gyermekek egyéni differenciált fejlődésének elősegítése, tehetséggondozás, korai felismerés. A kölcsönös bizalom erősítése: nevelők, és neveltek között. Pozitívumokra történő alapozás. Minden gyermek esetében: Prevenció (megelőzés) Korrekció Gavítás, korrigálás) Kompenzáció (a kiesett funkciók mással való segítése)

13 ' Továbbá: A helyi nevelési program maradéktalan, magas színvonalú megvalósítása Az intézményi minőségirányítási program hatékony működtetése. A humán erőforrás képzettségének, valamint tárgyi feltételrendszerének folyamatos fejlesztése. Pályázatok, külső források kihasználása. A meglévő értékek megtartása, tovább erősítése. Egységben gondolkodás a sokszinü egyéniségek megtartásával. A célmegbatározásnál az alábbi dokumentumokat vettem figyelembe: önkormányzati Minőségirányítási Program, Békéscsaba Megyei Jogú Város kőzoktatást érintő feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve, Békéscsaba Százszorszép Óvoda Minőségirányítási programja, "Óvodaí nevelés a müvészetek eszközeivel" alternatív óvodai program. Helyzetelemzés: A fenti dokumentumok mellett, személyes beszélgetések útján is tájékozódtam, az óvoda felkeresése során. A személyi feltételek adottak. Többen vannak a nevelők között, akik nyitástól kezdve együtt dolgoznak, ismerik egymás munkamódszeret. A Százszorszép óvoda belvárosi kerületben épült, és ennek megfelelően belvárosi környezet veszi körűl. Ennek előnyei: a gyerekek naponta közlekednek a belváros utcáin, ismerik a lakóépületeket, intézményeket, üzleteket. A színház, múzeum, liget, uszoda...stb. gyalog is megközelíthetőek. Lakóhelyükről, a városi közlekedésről szélesebb körű ismeretekkel rendelkezhetnek.

14 13. Az óvoda 1984-ben került átadásra, tehát ilyen értelemben nem számít régi épületnek. Tárgyi felszereltsége már induláskor is optimális feltételeket biztositott a neveléshez, beleértve a tágas udvart is, melynek gondozottsága, az ott dolgozók érdeme: játék eszközök biztonsági ellenőrzése, felújitása, cseréje, a növényzet ápolása, egészség védelmi szempontok szerinti átcsoportosítása. Az ablakok sötétítő fiiggönyeit redőnyök váltották fel. Aktuálissá vált a parketták csiszolása, amely a tavalyi évben megtörtént. A villamos hálózat biztonsági ellenőrzése, felújitása folyamatban van. Szomszéd épület az iskola, és a bölcsőde, ez mindenképpen előnyös a kapcsolattartás, és az átjárhatóság szempontjából. Az óvoda hét csoporttal működik, optimális gyermeklétszámokkal. Miután az Andrási úti intézmény működése megszűnt, onnan egy csoport átköltözött. A logopédiai ellátás helyben biztosított. Az elmúlt 15 évben hazánk gyökeres társadalmi átalakuláson ment keresztül. Ez az átfogó változás életünk minden elemére hatással van, s különösen jelentős erővel hat a nevelés, oktatás és kultúra egészére. A mai társadalmi igények a közoktatás intézményeit változásokra kényszeritették. Megváltoztak a nevelési - oktatási rendszerrel szembeni elvárások. A közoktatási törvény nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően, minden óvoda kialakíthatta egyéni arculatát, kidolgozhatta saját gyakorlata alapján nevelési programját. Ugyancsak törvényi kötelezettség írta elő a minőségbiztosítás rendszerének kiépítését, ill. annak módozatait. Az IMIP elkészült, a módosításokkal egybeszerkesztett változata, elfogadásra került. A teljes körű intézményi önértékelés egyes lépései bevezetésre kerültek, a rendszer egészének kiterjesztése, az elkövetkező időszakban történik meg. Folyamatos feladat lesz, a programban megfogalmazott minőségi céloknak való megfelelés. Az országosan elfogadott, választható óvodai programok közül, a

15 '. 14. Százszorszép óvoda nevelő testülete, a "Csak tiszta forrásból" címet viselő, a művészetek eszközeivel történő nevelési programot adaptáita. Az új elemeket is tartalmazó, módszeres ajánlások gyakorlati alkalmazása folyamatban van. A népi hagyományok ápolása, és az ápolás tudása érték. Nevelési koncepció. Az óvoda oktatási rendszeriink alsó láncszeme, egyben a közoktatási rendszer szerves része, ahol leginkább érvényesül a gyermekközpontúság. Feladata megalapozni a 3-7 éves gyermekek szocializációját, képességek, készségek fejlesztését. Célja a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a gyermeki személyiség életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve. Nevelési feladat az iskolai körülmények befogadására való felkészítés. A oevelőmunka tervezése során abból kell kiindulni, hogy minden gyermek más, nincs két egyforma ember, minden kisgyerek egyéni adottságokkal, képességekkel, és nem utolsósorban egyéni tanulási stijussal, más-más családi háttérrel érkezik óvodába, és kerül kapcsolatba velünk. Nagyon fontos, hogy minden pedagógus jól ismerje a fejlódési folyamatokat, tartsa tiszteletben a gyermekek értékeit, munkáját a pozítívumokra alapozza. Elengedhetetlen eszköz a folyamatos gyermek megfigyelés, hisz csak ez alapján képes a gyermekek sajátosságainak figyelembe vételével tervezni, megszervezni foglalkozásait, az egyéni fejlódési szinteknek megfelelő tevékenységrendszert kialakítani, illetve a szabad, kötetlen tevékenység választás lehetőségét felkinálni agyerekeknek.

16 15. A legfontosabb feladat: félelem és stressz nélkül, szeretet és bizalom teli biztonságot nyújtó gyermekbarát légkör megteremtése, abol akisgyennek számára a játékos tanulás nem kényszer, hanem örömforrás. Meg kell teremteni azt a légkört, melyben minden gyermek testi-lellci biztonságban érezheti magát, és abol mód nyílik a játékos tanulásra. Ebbez szükség van sok felfedezésre, megismerésre szánt anyagra. Lehetőséget keu biztositani az aktív felfedezésre minden érzékszerv bevonásával. Közvetlen tapasztalat útján fel kell ismern.iük a kapcsolatokat a dolgok között. Környezet tudatos nevelés. Választási lehetőséget kell nyújtani többféle tevékenységben. Fontos, hogy a pedagógus, mint segítő legyen jelen. A játék, tanulás és munka, mint a nevelés eszközei egységes tevékenység rendszerben valósuljanak meg. A játékosság hangsúlyos és integratív irányítási stílussal valósuljon meg. Az ismeretszerzést tevékenységrendszerbe kell illeszteni. Az óvónői magatartás együttmüködésre, fejlődésre, felfedezésre ösztönözzön. Az óvónő és a gyermek kapcsolatában a beszédhelyzetek tudatos kihasználása legyen jellemző. Lehetőséget kell biztosítani minél több nyelvi megnyilvánulásra. Egyéni tapasztalatok, élmények felszínre hozása alapján differenciált fejlesztést folytatunk.

17 ,. " 16. Vezetőként elsődleges feladatomnak tartanám a pedagógusok munkájának irányítását, koordinálását. Kiemeit pedagógiai feladat a nevelési és tanulási folyamatok gyakorlati megvalósításának vezérlése. Munkám alapja: A tervezés Szervezés Ellenőrzés Értékelés Feladatomnak tartanám továbbá az alkalmazotti közösség optimális működésének megteremtését, a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását. Lehetőség megteremtése az óvodapedagógusok képzéséhez (külső és belső továbbképzések, tanfolyamok stb.) Megfelelő szakirodalom biztosítása. Folyamatos ellenőrzés, elemzés, segítségadás. Más intézményekkel való kapcsolattartás, együttműködés. A szülők tájékoztatásának lehetőségeit küjönösen fontos körültekintően az "lmip" szerint végemi (partneri elégedettség vizsgálatok)

18 ,; 17. Az elkövetkező időben fontos, kiemeit feladatok: 1. A helyi nevelési program megvalósítása, továbbfejlesztése: o Pedagógiai értékek, eddigi eredmények megőrzése, továbbfejlesztése, melynek megvalósulásában számítok az óvoda valamennyi alkalmazottjára. o A jól beváit nevelési módszerek megtartása mellet a módszertani kultúra továbbfejlesztése. o Minden nevelő munkáját jellemezze a tudatosság, tervszerűség, a minőségi munkavégzés. Komplexitás elvének alkalmazása. o Az óvodapedagógusok, és a nevelést segítők egész munkáját hassa át a gyermekek szeretete, tisztelete, a másság elfogadása, empátiás készség, tolerancia, nevelői tapintat. o A nevelési gyakorlatban a játék elsődlegességénekhangsúlyozása. o o o A gyermek igényeihez való igazodás. A kreativ cselekvésre ösztönző óvodai légkörhöz a feltételek biztosítása. A gyermekek pozitív tulajdonságainak megerősítése. o A gyermekek egyéni fejlődési ütemének megfelelő - kiváráson alapuló fejlesztés. o Tehetséggondozás. 2. A minőségfejlesztési rendszer batékony működtetése: o o A minőségí csoport működéséneksegítése. Pedagógus értékelési rendszer bevezetése, és működtetése.

19 ,. 18. A helyi munka emeli a minőséget élővé és sajáttá. Ennek a minöség fogalomnak kell megfelelni az óvoda helyi pedagógiai programjában. A módszertani kultúra fejlesztése. 3. Az óvoda személyi, tárgyi feitételeinek javítása: Feladatomnak tartanám a nevelőtestülettel az óvoda valamennyi munkatársának tevékeny közreműködésével a következőket: A problémák közös gondolkodással, felelősséggel történő megoldását. Nyílt, őszinte, felelős munkatársi kapcsolatok alakitását, továbbfejlesztését. A nevelési programnak megfelelő továbbképzési lebetőségek biztosítása a pedagógusok érdeklödési körének megfelelően. Ötletek, innovatív törekvések megvalósításának támogatása. A nevelőmunka minőségének fejlesztése pl. szervezettség, munkafegyelem, kiemelkedő munka elismerése. Pályázatírás segítése. Ösztönzö rendszer működtetése a lehetőségek szerint. A nevelőmunka folyamatos értékelése - valós értékek, eredmények megerősítése. A nevelést segitő munkatársak (dajkák) gondozási és nevelési ismereteinek gyarapítása, szakmai napon való részvételük támogatása. Személyi feltételek stabilitásának megtartása. Demokratikus vezetési stílus

20 , " 19. Tárgyi működési feltételek: Feladatomnak tekínteném: Az óvoda berendezésí tárgyainak folyamatos javítását, bővltését, korszerűsítését. Tönkrement, elkopott tárgyak pótlását folyamatosan. Az udvari eszközök folyamatos javítását, megfeleltetését az uniós követelményeknek. Ehhez megfelelő anyagi háttér bíztosítása, pályázatok, alapítványok, társadalmi munka, szponzori lehetőségek kihasználásával. Munkakörülmények javítása: Az óvoda minden dolgozójának munkáját szeretném könnyíteni azzal, hogy megfelelő, neveléshez szükséges eszközöket, nyugodt, kiegyensúlyozott körülményeket biztositok. A nevelést segítők számára megfelelő munkaeszköz, ellátás bíztositása, a tönkrement munkaeszközöket, szerszámokat szeretném pótolni és a lehetőségek szerínt újakat beszerezni, Mínden dolgozóra vonatkozóan szeretném az erkölcsi, illetve anyagi megbecsülést biztosítanl. A lehetőségekhez képest minden munkahelyet szeretnék megtartani. Kapcsolatrendszer: Törekednék a közvetett és közvetlen partnerekkel való jó kapcsolat kialakítására. Kiemelten fontosnak tartom a szervezeti kiímajavítását.

21 '. 20. A szülőkkel igyekeznék a jó együttműködéskialakítására, melynek alapja a nyitottság, az őszinteség, bizalom és segítőkészség. A szülők javaslatait, ötleteit szívesen fogadom és támaszkodom rájuk. A mai vezetőnek az intézmény menedzselése, az eredmények megismertetése a szülőkkel és a tágabb környezettel, legfontosabb feladatai közé tartozik. Szinvonalas vezetői munkával szeretnék a fenntartóval, a településrész önkormányzati képviselőivel, és az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezettel jó munkakapcsolatot kialakítani. A forrásoovítés lebetőségei: Az óvoda költségvetése A szülők és az óvoda által létrehozott alapítványok. Szakmai pályázatok kihasználása. Rendezvények szervezése. A feladatok megvalósításáboz segítséget várok: Munkatársaimtól Polgármesteri Hivataltól Szülői közösségtől Civilszervezetektől A településrész önkormányzati képviselőítől

22 21. Záró gondolatok: Csemé Adermann Gizella: "önmagát beteljesitőjóslat" a pedagógiában. Lét és nemlét szüti egymást. Nehéz, és könnyű megalkotja egymást, Hosszú és rövid alakítja egymást, Magas és mély kulcsolja egymást, Sok hang összeolvasztja egymást. Ezért a böjes Sürgés nélkül működik Szó nélkül tanit, Nézi az áramlást, és hagyja, nem erőlködik Alkot, de művét nem birtokolja, Cselekszik, de nem ragaszkodik Beteljesült művét nem félti S mert magának nem örzi EI sem veszíti. Békéscsaba, április. 3...,.' "";'1.:..'(.1)...i.. '-,rl' I fj)1~ Bulevai Istvánné 30/

23 . I*késcs.b. Megyei Jogú Város Öakormáayzata Oktatás~ Közmúvelódési és Sport osztály S600 I*késcoab. Szent istván tér 7. Pályázat Szá78Z0rszép Óvoda Óvodavezetö áuásásra Békéscsaba Wlassits sétány Kéazitelte: Kovácsaé Fehér Ága.. Orosháza Előd u. ll. \JS. J~ ~

24 VEZETÉSI PROGRAM l. BEVEZETEs 2. BELVZETELEMZÉS, ERÓFORRÁS-ELEMZÉS 1.1. Tárgyi feltételek 1.2. Személyi feltételek A nevelőtestület Gazdasági, technikai apparátus 3. CÉLMEGBATÁROZÁS 3.1. KözvetJtendő érték 4. A CÉLMEGBATÁROZÁSBÓL EREDő FELEDATOK 4.1. A nevelés területi feladatai A nevelőmunkát segitők köre 4.2. Az oktatás területi feladatai 4.3. Vezetési, szervezés~ irinyitási feladatok 5. ÖSSZEGZÉS 6. MELLtKLETEK

25 , l. BEVEZETÉS Vezetési programom megvalósításához Szeot-Györgyi Albert- az iskola célj át meghatározó - goodolatát idézem: " Az iskola célja, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítsoo bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítsoo szeretni, amit csinálunk, és hogy segltseo megta1ájni azt, amit szeretünk csinálni." A vezetési programom kidolgozásakor figyelembe vettem az alapvető dojrumeotumokat, amelyek tartalmazzák a személyi- és tárgyi feltételeket, a oevelö-<>ktató munkánkat meghatározó elveket, célokat, feladatokat, a sajátos pedagógiai feladatokat, az értékelési- és elleoörzési rendszert, az intézmény célkitüzéseit, éttékálló hagyományait azzal a céllal, hogy folyamatosan változó világunkban megőrizzüka maradandó éttékeket. 2. HELYZETELEMZts, ERÓFORRÁS-ELEMZÉS 2.1. Tárgyi feltételek Fontos az intézmény megfelelőljirgyi feltételeinek biztosítása. Mindeo OS2IáIynaIc, csoportnak Idllön tenne legyen. A termek felszereltségc, bútorzata és az esztétikus környezet jó batással van a gyermekek viselkedésére, az intézmény éttékeinek védelmére. Természetesen szükség van folyamatos korszerösltésre - szemléltet6- és audiovinjálís eszközök, számítógépek és programok, spotteszközök, könyvtár, tennek berendezésének fejlesztésére. A oehéz gazdasági belyzet miatt ezekre a fejlesztésekre 10ként pályázat útján és alapítványok segltségévellesz lehetóség Személyi feltételek A nevelótestlilet Kiemelked6eo fontos ajó szakmai összetételú tantestület és a megfelelő szakos ellátottság. A minőség biztosítéka elsősorbanajól képzett pedagógus. Olyan tapasztalt, lelkiismeretes, szakemberekkel szeretnék dolgozni, akik az intézményt magukénak érzik, nyitottak, kezdeményezők, törekszeoek az intézmény sajátos arculatának fejlesztésére. SéglJSegükkel olyan közös alapra sieretném belyezdí " oevelés-olitatást, amely tanítványaink személyiségét úgy formálja, hogy az állandóan változó, píacközpontú világban meg tudják majd állni a helyüket. A oevelö-<>ktató fe!adatok megvalósitása csak a nevelőtestület segitségével lehetséges. A tanítás-nevelés hatékonysága érdekébeo biztosltom kollégáím szakmai - módszertaní szabadságát, amennyiben módszerük célravezető. A szakmai munkaközösségek feladata a szaktárgyi munka színvonalának biztosítása Szaktárgyi kérdésekben - az ígazgatóhelyettesek mellett - a munkaközösség- vezetők az

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát.

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 2. Bevezetés Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 15 éves vezetői tevékenység eredményeként - nevelőtestületemmel

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2013-2018. Készítette: Illés Jánosné

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

Helyi Óvodai Nevelési Program a környezet és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében a művészetek eszközeivel (irodalom, zene,

Helyi Óvodai Nevelési Program a környezet és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében a művészetek eszközeivel (irodalom, zene, V I R Á G O M - V I L Á G O M Helyi Óvodai Nevelési Program a környezet és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében a művészetek eszközeivel (irodalom, zene, képzőművészet ) B E V E Z E

Részletesebben

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Köszöntő... 4 1.2 Alapító okirat... 5 1.3 Az iskola története... 9 Gimnázium és szakközépiskola... 9 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat... 13 Szakmai Szolgáltató... 14 1.4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR

KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR P5 KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR Balogh Gábor 06-1-276-5774 iskola@egressybeni.hu Pályázat Fasang Árpád Zeneiskola Igazgatói állására Azonosító szám: XIV/18217/2012 Pályáztató: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31.

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31. GYÖNGYSZEM ÓVODA Óvodavezetői pályázat Az én ovim Gajdosné Szabó Anita Budapest, 2013. 03. 31. Tartalomjegyzék 1. Szakmai Önéletrajz... 3 2. A pályázat törvényi háttere... 5 3. Vezetői hitvallásom... 6

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata és a "Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A HERMANN ALICE ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A HERMANN ALICE ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 62.686/2010. 63.725/2010. 62.685/2010. 62.684/2010. 63.556/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A HERMANN ALICE ÓVODA MAGASABB VEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Petőfi Sándor Napköziotthonos Óvoda 2510 Dorog, Iskola út 2. A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Készítette: Schmeráné Eichardt Gizella Óvodavezető Bevezető gondolatok Tartalmas és összességében

Részletesebben