Vasvári Újság. Befejeződött a szennyvízberuházás Hivatalosan is véget ért a város történetének eddigi legnagyobb korszerűsítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vasvári Újság. Befejeződött a szennyvízberuházás Hivatalosan is véget ért a város történetének eddigi legnagyobb korszerűsítése"

Átírás

1 Vasvári Újság Vasvár, február 5. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIV. évfolyam 2. szám Befejeződött a szennyvízberuházás Hivatalosan is véget ért a város történetének eddigi legnagyobb korszerűsítése Ünnepélyes keretek között, immár hivatalosan is befejeződött a csatornahálózat kiépítése Vasváron és a hoz zá tartozó kismákfai, nagymákfai településrészeken. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás részeként korszerűsítették a szennyvíztisztítót is. A projektzáró ünnepséget január 29-én tartották a Városháza nagytermében. A rendezvényt a városi zeneiskolát képviselő Csörnöc Klarinét Duó műsora nyitotta meg. Ezt követően Kovács Tilda, Vasvár polgármestere örömét fejezte ki a 2011-ben kezdődött sikeres beruházással kapcsolatban. Tájékoztatott arról, hogy az Európai Kohéziós Alaptól a Környezet és Energia Operatív Program keretében 1,1 milliárd forint támogatást nyertek el. A későbbi kormányzati intenzitás-növelési juttatásnak köszönhetően 1,2 milliárd forint feletti összeget kaptak a nagyberuházás megvalósítására. A fennmaradó költséget az önkormányzati önrész és az érintett ingatlantulajdonosok befizetései fedezték. Kovács Tilda ismertette, hogy az önkormányzat igazi partnerekre talált a kivitelező cégekben, a beruházás megvalósulásához hozzájáruló vállalkozásokban. Mint ahogy fogalmazott: igazi kulturális együttműködést tapasztalt. A szakemberek a problémákhoz megoldásokkal közeledtek, s folyamatosan segítették a munkák menetét. Ezt támasztja alá a városlakók körében végzett elégedettségi mutató is, amely 93 százalék feletti eredménnyel zárt. A polgármester felhívta a figyelmet arra is, hogy a szennyvízberuházással együtt a város útjainak korszerűsítése nagymértékben megoldódott. Ismertette, hogy az elmúlt két évben Vasvár belterületén, valamint Kismákfán és Nagymákfán összesen 26 kilométer vezetéket fektettek le, és egy szakaszon a meglévő hálózat is megújult. A szennyvíz tisztítása az eddiginél korszerűbb technológiával történik, emellett a telep kapacitása is bővült. A beruházásnak köszönhetően újabb közel 1100 háztartás csatla kozhat a szennyvízelvezető rendszerhez. A Vasvár agglomeráció szennyvízelvezetés és tisztítás elnevezésű ünnepélyes projektzárón megjelent V. Németh Zsolt, vidékfejlesztésért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, akinek vasvári polgármestersége alatt kezdődött el az elnyert projekt tervezési szakasza. Elmondta: a szennyvízcsatornázás az építkezésnek kevéssé látványos formája, a mélyépítők akkor dolgoztak jól, ha az építés befejezése után alig látszik valami a munkájukból. Elárulta: végigjárta az érintett szakaszokat, amelyeken a munkálatok nyomát a szakemberek jól eltüntették. Mint mondta, az unió kohéziós alapja 93 százalékkal támogatta a munkálatok létrejöttét. Ezt követően nem a szennyvízről, hanem a víz fontosságáról szólt. Mindezt egy népi mondással: Szomjasnak még a víz is íz vezette fel. Kiemelte, hogy a projekttel a felszín alatti vízbázist is óvják, ami a legfontosabb kötelességek közé tartozik. Vasváron a víznek nagy jelentősége van, mivel a város a termálvíz hasznosításában, a természetbarát fűtési rendszer kiépítésében látja a jövőjét. Felhívta a figyelmet arra, hogy azokban a városokban, ahol korábban megvalósult a szennyvízberuházás, máig küzdenek a külső területek csatornahálózatba történő bevonásával. Itt, Vasváron azonban a belső és a külső településrészek együtt profitálhattak a nagyberuházásból. Korábban csak a város egyharmadában, központjában volt megoldott a szennyvízelvezetés, a külvárosi részeken a szennyvizet úgynevezett házi gyűjtőkben tárolták. Kovács Tamás a kivitelezést végző Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a munkálatok 2011 májusában indultak, s munkatársaik 17 hónapig dolgoztak a városban. Örömét fejezte ki amiatt, mert folyamatosan tartani tudták a munkatervüket, nem lépték át a határidőket. A munkálatok megvalósítása közben 12 szennyvízátemelő rendszert is kiépítettek. Tudják, hogy munkájuk felfordulással járt a városlakók számára, de a beruházás révén nemcsak a lakók komfortérzete nőtt, hanem az ingatlanok értéke is emelkedett. Mindemellett megköszönte a hivatal munkatársainak támogató, segítő szakmai munkáját. Kovács Tamás ezt követően két kislapátot nyújtott át Kovács Tildának és V. Németh Zsoltnak. Mint mondta, remélik, hogy a jövőben felmerülő garanciális munkákat munkatársaik akár ezekkel a lapátokkal is el tudják majd végezni. Ezt követően a polgármester emlékplakettet, maradandó emléklapot nyújtott át a kivitelezésben részt vevő cégek, vállalkozások, szervezetek képviselőinek. Ő is köszönetet mondott munkatársainak, a hivatal dolgozóinak, valamint a városlakóknak, akik támogatták a beruházást. Kiemelte: jövőbeli feladatuk: határozott fellépéssel ösztönözni mindazokat az ingatlantulajdonosokat, akik eddig nem kötöttek rá a hálózatra, hogy a közeljövőben használják a korszerű környezetbarát rendszert. Az erre vonatkozó közlemény a 12. oldalon olvasható.

2 2 VASVÁRI ÚJSÁG február 5. Átörökített értékeink Fotó- és dokumentumtárlat a magyar kultúra napja alkalmából A magyar kultúra napja alkalmából Martin György, a néptánckutató címmel fotó- és dokumentumkiállítás nyílt a Nagy Gáspár Kulturális Központban. A budapesti Hagyományok Házától kölcsönzött tárlatot Kovács Tilda polgármester ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én. A kézirat tanúsága szerint ugyanis Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. A 191 évvel ezelőtti eseményről a városban Martin György életét, szellemi örökségét és gyűjtéseit bemutató fotó- és dokumentumkiállítással emlékeztek. A tárlatot Pávai István népzenekutató rendezte. A kiállításon a magyar és az egyetemes folklorisztikai kutatás kiemelkedő egyéniségének az alkotás lázában eltöltött, új tudományágat teremtő három évtizedes munkásságát követhetjük nyomon. Fényképek láthatóak Martin György Kárpát-medencei táncgyűjtő útjairól, s azok eredményeiről: a simonfai négyes verbunkról kezdve a bátai karikázón és bukóson át a mosonszentjánosi csárdásig. Sok más mellett jelentős kutatásokat folytatott a tiszai és az erdélyi táncdialektusok területén, s feltérképezte a cigányság tánckultúráját is. Látókörét céltudatosan bővítette a balkáni népek tánchagyományának kutatásával, majd a török és arab táncfolklór tanulmányozásával. Az egyetemes tánckultúra világába is betekintést nyújtó etiópiai kutatóútja pedig lehetőséget adott arra, hogy a tánchagyomány értelmezésére kialakított elveiről ezen eltérő tradíciójú országban is bizonyosságot kapjon. A kiállítást a vasvári általános iskola Nefelejcs Néptánccsoportjának színvonalas műsora nyitotta meg. Kovács Tilda beszédében a magyar kultúra egyediségét, s ezen érték megóvásának fontosságát hangsúlyozta. Felhívta a figyelmet arra, hogy minden kornak volt problémája a maga nyelvalkotásával kapcsolatosan. De az élet bebizonyította, hogy azon kifejezések, amelyek évtizedekkel ezelőtt megbotránkoztatóak voltak, ma már gyakran elfogadott szavakká váltak. A polgármester Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és a lélekről című írásából emelt ki egy részletet: Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok. Majd beszédében szólt arról, hogy a magyar kultúrához nemcsak az anyanyelv, hanem a tánc is hozzátartozik. A feljegyzések szerint már Attila idejében kiemelték a magyaroknál oly fontos tánc jelentőségét, s később is más nemzeteket felülmúló tánctudásunkról szóló feljegyzések láttak napvilágot. Kovács Tilda úgy látja, a mostani nemzedéknek az a feladata, hogy ezt a rendkívül táncörökséget modernizált formában, az értékeit azonban megtartva a mai kor embere és a nagyvilág számára is felfedezhetővé, elérhetővé tegye. A rendezvény végén Gergye Rezső, a művelődési központ igazgatója ösztönzésére a tárlaton megjelentek a Himnusz teljes nyolc versszakát elszavazták. Gyertyagyújtás Török Richárd emlékére A magyar kultúra napja alkalmából Kovács Tilda polgármester gyertyagyújtással emlékezett Török Richárd szobrászművész halálának 21. évfordulójára. A művész hagyatékát 2006 óta Vasvár őrzi, állandó kiállítása a domonkos kolostor Sárkány-tornyában látható. Az ben született alkotó 1979-ben végezte el a Képzőművészeti Főiskolát, és istenáldotta tehetségével gyorsan elismerést szerzett magának. A nyolcvanas években kibontakozó alkotó egyre karakteresebb műveivel az ezredvégi szobrászat legjelentősebb alakjai közé emelkedett. Elsősorban szoborportréival szerzett nevet magának. Plasztikáiban a magyar és egyetemes történelem, kultúra, művészet meghatározó, kimagasló jelentőségű, zseniális személyiségeit idézte meg. Többek között Szókratész, Szent István, Mátyás király, Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Bartók Béla, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Latinovits Zoltán, Kölcsey Ferenc vagy Jack Nicholson és Marlon Brando alakját. Az alkotó pályafutása január 21-én, a magyar kultúra napja előestéjén önként ért véget. Szobrai, domborművei, plasztikái idehaza és a világ számos városában megtalálhatók: Győrtől Kecskeméten és Szegeden át Budapestig, valamint Londontól, New Yorkon és Münchenen, Moszkván át egészen Vasvárig. Martin György ( ) néptánckutató, zenefolklorista től 1955-ig hivatásos táncos volt között elvégezte a magyar nyelvtanári szakot az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Ezt követően néprajz-muzeológusi diplomát szerzett Ortutay Gyula, Tálasi István tanítványaként között a Népművelési Intézetben dolgozott néptánckutatóként től az MTA Népzenekutató Csoportjának tudományos munkatársa, majd csoportvezetője től haláláig az MTA Zenetudományi Intézet tudományos osztályvezetője től végzett rendszeres gyűjtőmunkát a néptánc és népzene területén. Nemcsak Magyarországon, hanem a szomszéd országokban is járta a falvakat és tanulmányozta az ott élők táncait. S miként Bartók, ugyanúgy baráti kapcsolatokat teremtett a kelet-európai népek kutatóival. Mindemellett öszszehasonlító tánckutatással is foglalkozott. Minden gyűjtőútján tánczenei lejegyzések mellett a népdalokat is feljegyezte. Jelentősek a különféle metrikai, ritmikai megörökítései. Számos tanulmánya jelent meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban.

3 2014. február 5. VASVÁRI ÚJSÁG A rögtönzés játékának ünnepe A város 11. alkalommal volt az Improvizációs Fesztivál elődöntőjének helyszíne 3 Improvizációs fesztivál helyszíne volt ismét Vasvár. Vas megyéből és a Dunántúlról is jelentkeztek a versengésre diák és felnőtt csoportok. A rögtönzésre épülő közös játékban a játékmester adott feladatot a négyfős társaságoknak. A csapatoknak 10 perc alatt kellett összjátékot kidolgozniuk, majd ezt közönség előtt bemutatniuk. A 11 éves múltra visszatekintő Országos Impro Fesztivál vasvári, egész napos elődöntőjének helyszíne a Nagy Gáspár Kulturális Központ volt. A legjobbakat a commedia dell arte egykori szereplőiről elnevezett Arlecchino, Pulcinella, és Brighella díjakkal ismerték el. És az elismerés szó nagyon pontos, hiszen különleges, díjazásra érdemes improvizációs előadások születtek a napon. A műfaj több mint színház. Több, mint amatőr ízű játszogatás. Többedik éve tapasztalom, hogy olyan színházi pillanatok születnek a fesztiválon, amit egy klasszikus dráma is megirigyelhet. De természetesen a pillanatok nem csak komolyak. Mulatságosak, a stand-up műfajába illőek is bőven akadnak az eljátszott, rögtönzött történetek között. A cél nem más az alkalmi négyfős csoportok számára, minthogy egy hirtelen kapott feladatra jól felkészüljenek, történetet találjanak ki, s azt sikeresen el is játsszák a közönségnek. A siker titka a kreativitás és egy jól összeszokott csapat. A jutalom pedig egy stresszmentes alkotónap, sok nevetéssel. Vasváron február elsején épp ez történt a Nagy Gáspár Kulturális Központban. A kilenc csapat jobbnál jobb megoldásokat prezentált a játékvezető, Nagy András László rendező, a Magyar Színjátékos Szövetség elnökének szöveges feladványaira. Az országos rendezvénysorozatot is a szövetség rendezi. Vasvár esetében a szervezésben partnerei a Sánc Kulturális Egyesület és a Nagy Gáspár Művelődési Központ voltak. A rendezvénysorozat felmenő rendszerű. A regionális elődöntőkön továbbjutottak a tavaszi országos fesztiválon mutatkozhatnak be a zsűri és a közönség előtt. Vasváron a regionális elődöntőn a csoportok délelőtt 10 órától egészen délután háromig vetélkedtek, játszottak, birkóztak jelképesen egymással. Színjátszók Vasvár mellett Pécsről, Nagykanizsáról, Szombathelyről is érkeztek. Többen, akik egy-egy színházi műhelyből regisztráltak, az Impro Fesztivál idejére négyfős csoportokba rendeződtek és frappáns nevet is választottak maguknak. Így aztán volt itt Vasárnapi ebéd, Másik csapat, Csitt meg a Csatt, a Valláskárosodottak, a KiaKaszt, a To já sosle csó, a Suli sokk és a Piart különítmény is. A csoportok öt fordulóban kaptak különböző feladatokat. A többi közt egy fésűt kellett főszereplőnek választaniuk, amit csak fésülködésre nem szabadott használni és mégis történetbe kellett foglalni az eszközhasználatot. Egy másik feladatban csak és kizárólag kérdésekkel volt szabad beszélgetnie egy, az önkormányzathoz tanácsadásra érkező leendő házaspárnak. Nagyon ügyes megoldások születtek, mindkét esetben. Az improvizáció Vasváron is ez igazolódott egyre inkább bizonyítja, hogy a 21. század műfaja: A helyzetekhez alkalmazkodás, a rögtönzés, a gyorsreagálás művészete ez mind az időhiányban szenvedő világ és az improvizáció sajátja is. De hiába a rögtönzés, mégsem csak pillanatnyi érvényességű, nem csak egy nevetés erejéig él, hanem egyben társadalmi tükör is. Az előadások látleletnek is beillenek. Idén az impro szociális barométere leginkább az idősödő társadalom generációs problémáját képezte le, valamint a drogos, a simlis, a nem szabályos dolgokban ügyeskedők világát mutatta be, no meg a házasságkötéshez kapcsolódó, 21. századi anomáliák képeződtek le a három perces etűdökben. Nagy András László játékvezető a fesztivál végén úgy döntött: a gödöllői, március 1-i országos versenyre Vasvárról négy csapatot is magával visz. Továbbjutók lettek így a pécsi Improvokál Társulat Vasárnapi Ebéd és Másik Csapat csoportja, valamint a vasvári Üss a hasadra Színjátszók Csitt és Csatt csapata. Ők kapták meg a legjobbaknak járó commedia dell arte díjakat is. Végül a díjkiosztó elérkeztével megint ott maradt mindenkiben az a fajta hiányérzet, ami évről évre visszatér. Tudniillik, hogy még csak most jöttek volna bele a csapatok a játékba és egy egész nap sem lett volna elég, hogy a közönség örömére kijátsszák a színjátékosok a csoportjukban rejlő muníciókat. Ugyanis az impro fesztivál a játék örömének a rendezvénye. A fesztivál a tehetség, a kreativitás, az eredetiség megcsillanásának programsorozata. Az impro fesztivál az őszinte érzelmek, az empátia, a váratlanságok fesztiválja. Az impro fesztivál a folyton megújulás programja. S mint ilyen, biztos, hogy jövőre sem hagyja magát ónos esőtől, hótól ellehetetleníteni. Azaz egy év múlva velük és másokkal ugyanitt, Vasváron ismét Impro Festztivál a rögtönzés játékának ünnepe. Egyszer érdemes megnézni! Pogács Mónika

4 4 VASVÁRI ÚJSÁG február 5. Civil szervezetekkel találkozott a polgármester Civil szervezetek vezetőivel találkozott Kovács Tilda, Vasvár polgármestere január 20-án. Közel 30 egyesület kapott meghívást a programra. Az év eleji fórum megszervezése már évtizedes hagyomány a városban. A városvezető az egyesületi képviselőket sok más mellett Vasvár idei fejlesztéseiről és a várható programjairól tájékoztatta. A találkozót egyben a köszönet jegyében is szervezte a város. Vasváron közel 60 bejegyzett szervezet van. Ebből harminc egyesület aktív és a város rendezvényeinek szervezésében segít rendszeresen és önkéntesen. Így volt ez a tavaszi, nyári rendezvényeken és a decemberi, négy hétvégés adventi programsornál is. A város ennek a munkának a köszöneteként adott fogadást a Tretter-ház, Békeházban az egyesületek képviselőinek. Az évben egyébként ez volt az első hivatalos fórum, ahol a vasvári városvezetés az idei beruházásokról tájékoztatott. Kovács Tilda polgármester az idei tervek közt elsőként az Egészségház beruházásról beszélt a grémium előtt. A komplexumot a tervek szerint az év közepén adják át. Az egészségház ugyan pályázati pénzből épül, ám annak udvarát, az úgynevezett Árpád teret önerőből kell felújítania a városnak. Készülnek majd parkolók, és zöldövezetet is kialakítanak a téren, valamint az épülethomlokzatok is megújulnak. Külön hangsúlyt kap az évben a szentgotthárdi csata és a vasvári béke 350 éves évfordulójának megünneplése. Ezt a két város közösen szervezi majd. Az idei tervek közt szerepel még a város útjainak felújítása a csatornázás után. Azoké, amelyekre a múlt évben már nem jutott idő. A temető kerítés-rendszerét is újjáépítik az év végéig. Különlegességnek számít a Tretter-ház, Békeház kiállításainak kibővítése. A többi közt a bécsi levéltárban őrzött vasvári békedokumentumok másolata kerül a vasvári tárlókba valamint híres békekötések történeteinek megfilmesített változatát, dokumentarista elemzését nézhetik meg a látogatók a Tretter házban. Ez az elképzelés is szerepel az idei tervek közt. A polgármester tájékoztatója után a civil szervezetek vezetői, képviselői is ismertették az idei évre tervezett programjaikat. A civil találkozó egyik erénye már több éve, hogy ilyenkor a városi nagy rendezvénynaptár is kinyílik. Itt minden szervezet pontosan beírathatja előzetes tervei alapján, mikor, milyen napon tervezi programjait. Ez egyrészt hasznos, mert a civilek tájékozódnak egymás rendezvényeiről. Hasznos azért is, mert mindegyik szervezet széles társadalmi réteget képvisel a városban, így a találkozón kapott információk továbbadása hatékony. A fórum és egyeztetés kiküszöböli továbbá a rendezvények úgynevezett egymásra szervezését. Hiszen, ha több program kerülne egy napra, az szétforgácsolná az erőforrásokat és a közönséget is megosztaná. Sok más mellett ezekért hasznos a vasvári civil szféra januári, rendszeres találkozója. PM A Hegyháti Foglalkoztatási Paktum munkaajánlatai A vasvári munkaügyi kirendeltség és a vállalkozók információi alapján az alábbi állásokat ajánljuk: Munkájára igényes, jó kommunikációs készségű, lehetőleg vasvári lakhellyel rendelkező takarítónőt keres 8 órás munkára egy szállásadással foglalkozó vállalkozó. A megadott telefonszámokat, neveket a jelentkezők beleegyezésével továbbítjuk a munkáltatónak. Az érdeklődőt a továbbiakban ő tájékoztatja bővebben az állás további részleteiről. A paktum telefonszáma: A zalaszentgróti cipőüzembe 1 műszakba keresnek varrónőket. A bejárás Oszkótól cégbusszal megoldott. Oszkóig útiköltséget, a buszbérlet árát fizeti a munkáltató. Szakképzettség nem szükséges a munkához, de varrásban szerzett gyakorlat feltétel. Munkaidő Zalaszentgróton: reggel 7 órától délután fél 4-ig. Érdeklődni Kovács Ágnes vezetőnél lehet a as telefonszámon. Hegyháti vállalkozás keres baromfigondozót állandó éjszakára, pulykatelepre. A józan életvitel elvárt a leendő munkavállalótól. Az állásról Járfásné Bognár Ritánál lehet érdeklődni a vasvári munkaügyi kirendeltségen. Ablakbeépítőt keres vállalkozás festő, kőműves vagy asztalos végzettséggel. Szakmai gyakorlat és józan életvitel elvárt a munkavállalótól. Az állásról Járfásné Bognár Ritánál lehet érdeklődni a vasvári munkaügyi kirendeltségen. Baromfihús-feldolgozó 1 műszakba keres állandó délelőttre, Sárvárra baromfifeldolgozót. A munkáltató telefonszáma: László Ervin: A Hegyháti Foglalkoztatási Paktum elérhetőségei: telefon: , Naprakész munkaerő-piaci információk, aktuális állások:

5 2014. február 5. VASVÁRI ÚJSÁG Köszönetet óvodánk támogatóinak 5 A HP Magyarország Kft.-nek szánkó és labda adományért. Kopcsándi István vállalkozónak. A MÉRTÉK Egyesületnek a cipős doboz akcióért. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vasvári csoportjának a csokoládé adományért. A szülők szervezetének és minden szülőnek, aki támogatta óvodánkat adományaival. Külön köszönet a papírgyűjtésért, és az adventi adománygyűjtésért, amelyek révén karácsonyi ajándékot vásároltak a gyerekeknek. Köszönetet mondunk az óvoda papírgyűjtését támogató üzleteknek: Ezerjó ABC Iván Gábor egyéni vállalkozó Írókéz üzlet Kínai üzlet Mihályfi és Társa Kft. Vas-Műszaki Bolt Nemzeti Dohánybolt Jóna Tiborné Viola illatszer Zalakerámia Csempe és Festékbolt Szintén köszönettel tartozunk: Egy névtelen felajánlónak, aki szaloncukrot és csokoládét küldött az óvoda legrászorultabb gyermekeinek. Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a karácsonyfa adományért. A Vasvár és Térsége Cigány Érdekvédelmi Szervezetének és koalíciós partnerének, a Vasvár Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének az óvoda udvarán álló fák lombkoronájának rendbetételéért, s a Kossuth utcai óvoda udvarán álló mászóka lefestéséért. Pillanatképek a Ficánkoló Óvoda életéből

6 6 VASVÁRI ÚJSÁG február 5. Balesetben hunyt el Latinovits Zoltán? Tarics Péter szerint a színész nem önként vetett véget életének Tarics Péter újságíró, író (I)GAZSÁG ÉS LEHETŐSÉG KÖZÖTT Hogyan élt és halt meg Latinovits Zoltán? című kötetét mutatta be a Nagy Gáspár Kulturális Központban. A rendhagyó monográfia a szerző 28 éves kutatómunkáját öleli fel. A könyv középpontjában a magyar színészkirály halálának körülményei állnak. Tarics Péter a vasvári közönség előtt is kijelentette: nem lett öngyilkos Latinovits Zoltán, halálát tragikus baleset okozta. Az író állítását könyvében közölt adatokkal, először nyilvánosságra hozott dokumentumokkal, fényképekkel, vallomásokkal támasztja alá. Tarics Péter író szenvedélyesen, de egyben alázatos tisztelettel kedveli Latinovits Zoltánt, akinek életét immár 28 éve kutatja. A magyar színészkirály halálának körülményei évtizedekig tisztázatlanok voltak. Egyet tudtunk biztosan: Latinovitsot Balatonszemesen vonat gázolta el június 4-én. Az akkori hivatalos verzió az öngyilkosság volt, a köztudatban ez az elmélet konzerválódott a legerőteljesebben. Az elmúlt csaknem négy évtized során még senki nem nyomozott Latinovits Zoltán halála körülményei után olyan alapossággal, kíméletlenül kitartó munkával, mint Tarics Péter, aki legújabb könyvében közzétette, összevetette a rendőrségi jegyzőkönyveket és a vasúti dokumentumokat is. A szerző számos alkalommal rekonstruálta a helyszíni szemlét Balatonszemesen. A kötetben megszólal Latinovits több kortársa, valamint azok, akik ma is ápolják, továbbviszik életművét. A jogot is végzett író állítja: nem gyártott összeesküvés-elméletet, éppen csak egy kézenfekvő magyarázatot adott Latinovits balesetére, amelynek alapjául Bernoulli fizikai törvénye szolgál. Latinovitsot az emberek vagy imádják, vagy neve hallatán fanyalognak. Középút nincs jelentette ki a szerző január 18-ai vasvári könyvbemutatóján. Latinovits egy gyorsan égő, nagy tehetségű színész volt, aki számára a szerep akkor sem ért véget, amikor a függöny már legördült. Az alakítás vitalitását, erejét, szenvedélyét az előadás után is hordozta magában, amiből sok konfliktusa akadt. Botrányait a 60-as, 70-es években is jól működő bulvársajtó megírta mondta Tarics Péter. Színpadi szerepeiből nagyon kevés teljes filmfelvételt őriz az archívum, inkább részletek, felvonások maradtak fenn az utókor számára. Így a mai kor embere Latinovitsra elsősorban, mint filmszínészre emlékezik. Összesen 45 filmben szerepelt, amelyek között voltak briliáns alakítások. Sokat beszélgettem a vele játszó színészekkel, úgy, mint Őzével, Sinkovits Imrével, Darvas Ivánnal, Cserhalmival, Ruttkai Évával, vagy éppen Fábry Zoltánnal. Tőlük tudakoltam, milyen ember is volt Ő. A beszélgetések könyvemben is olvashatók. Megjegyzem, a kötetem nem úgy készült, hogy elolvastam 21 Latinovits-könyvet és írtam belőle egy 22-iket. Immár 29 éve foglalkozom Latinovits életével, a halála körülményeit 17 éve kutatom. Nagyon sok szerepében láttam, de engem színházi ember lévén, aki 30 éve vagyok előadóművész a versmondása fogott meg leginkább. Latinovits számomra is a magyar pódiumművészet, a magyar versmondás megújítója árulja el. A legújabb könyvem fókuszában a halála körülményei állnak. Megjegyzem: soha nem hittem el, hogy öngyilkos lett. Kötetemben tételesen, a korabeli eseményeket rekonstruálva percről percre cáfolom az önkezűséget. A rendőrségi és vasúti dokumentumokban sajnos ki kell jelentenem rengeteg a hazugság. Erről a másolatok közlésével az olvasók is meggyőződhetnek. Először azt vizsgáltam, mi a valótlanságoknak a motivációja. Balatonszemesre 28 alkalommal utaztam el, körbejártam, rekonstruáltam a helyszínt. Megkerestem azt a négy szemtanút, akik pontosan látták az június 4-én történteket. A mozdonyvezetőt soha senki nem kérdezte meg. Hat hónapomba került, míg megtaláltam ezt az embert, aki a baleset idején 29 éves volt. Megkerestem azt a hölgyet is, aki jegyzőkönyvbe mondta: ő 100 méterről látta az öngyilkosságot. Megjegyzem: akkoriban Aczél Györgyék az egész öngyilkossági verziót ennek a nőnek a vallomására építették. Leírtam azt is, hogy a másnapi boncolásra négy lap újságíróját rendelték ki tájékoztatott. Latinovits családtagjait is nagyon jól ismerem. Bujtor István, Latinovits testvére a kilencvenes években azt mondta nekem: Hagyjam az egészet, egy ilyen nagy embernek kijár az öngyilkosság. Ezzel akkor sem értettem egyet. Ruttkainak az volt az elmélete, hogy Zoltán a negyedik kocsira akart felugrani, ugyanis gyerekkorukban is ezzel játszottak. Gyorsvonatra azonban a betegeskedő színész nem tudott volna felugrani. A vonat 55 kilométer per óra sebességgel haladt - ismertette. A baleset az alábbiak szerint történt: Latonovits át akart menni az átjárón. A színész ekkor nem szedett gyógyszert, csupán három deci bort ivott. Nem volt részeg. Megállt körülbelül egy méterre, egy méter húsz centire a sínektől, s elmélázott. Bernoulli törvénye alapján magához szippantotta a vonat. Ez a szívó hatás, ez a toló nyomás érvényesül a metróknál is. A vonat korlátja hatalmas erővel ütötte meg a fejét. A mentőben már megállapították a halálát. Könyvemben képgyűjteményt állítottam össze arról, manapság hogyan, miként ápoljuk Latinovits emlékét szobrokkal, emlékestekkel, portrékkal, vagy éppen a balatonszemesi vers- és prózamondó versennyel. A veszprémi hagyományok markánsak. Ott rendezett három évig Latinovits, s ekkor élte a színház valódi fénykorát. Megjegyzem, Bujtort is tisztelet övezi, mivel ő később színházigazgatóként dolgozott itt - emlékeztet Tarics Péter. Latinovits álma egy olyan színház volt, ahol csak tehetséges emberek játszanak, s ahol csak magyar darabokat mutatnak be. Ezt azonban az akkori vezetés megvétózta. Igaz, hogy a színész 46 éves korában elhunyt, de olyan termékeny életművet hagyott maga mögött, mintha 80 évig élt és alkotott volna. Íróként is őstehetség volt. Erre bizonyítékok Dajka Margitnak, Csehalmi Györgynek, Kassák Lajosnak vagy éppen édesanyjának, Tinka néninek írt levelei. A magyar kultúra napja alkalmából közzétesszük szerelmének írt egyik levelét.

7 2014. február 5. VASVÁRI ÚJSÁG Latinovits Zoltán levele Ruttkai Évához Nincs nyugalom. Én is várok. Várlak, hogy elmondhassam: légy nyugodt, vagyok és leszek Neked. Elvégeztetett. Ne hajtson hallgatásom és szomorúságom zajos helyekre, ne hajtson el gyötrődésem, várakozásom, töprengésem. Minden értünk fog történni, mert akarom. Mert Isten is így akarhatja. Kilazult karom a derekad körül, de a kezedet fogom. Ne siess, ne kapkodj, ne térj ki. Újraszüljük magunkat. Te is akard. Hogy együtt legyen jó. Ha talán nem is úgy, mint régen. Meleget kell egymásra fújnunk. Szeretetkötelekkel kell összekötnünk magunkat. Hideg a világ. Kihunynak a tüzek. Kell a tűz. Kell a fény. Kellünk egymáshoz. Hajtson egymáshoz a vihar. Kergessen egymáshoz a csend. Ne engedjük kihűlni magunk. Mert egyedül, mert egyedül olyan iszonyatos. Olyan nehéz. Ha nem buggyan fel úgy, mint régen a vágy, élesztgessük. Nem lehet másolni a voltot, mert már mások vagyunk... Úszom a vízben: a múlt fájdalmas simogatása. Kék könnyek tava. Benne a mi szerelmünk, a mi könnyeink is. Benne a régi szép sudár árbocok, a régi vitorlák tükörképe. Kagylók a nyakadról. A viz csillogása szíved csillogása. A szél hártyája a vízen: kezed nyoma. Lúdbőrzik a víz, mint a bőr. Mindenütt a mi tükörképünk. Mint a lidérc kóvályog a vízben, víz felett, a balatoni égen. A móló köveiben. Az utakon. A nádzizegésben. Szerelmünk itt jár, itt kísért, itt időz, igéz. Hordja ki a homokra a hullám szerelmünk szikrázó kavicsait. Nyomunk keresztalakban a homokban. Ha a múltamra emlékszem, Te is öleled az életemet, belefonódtál, rám szőtted életed hálóját, beleszőtted a hitbe a szerelem fonalát! Merre vagy? Hiányzol. Rettenetesen hiányzol. Már régóta hiányzunk egymásnak. És mégsem a szokás, a betegség éltetett tovább. A szenvedés újraszüli a szép lehetetlent. Kell, hogy kelljünk egymásnak. Hát kicsit kellessük magunk egymásnak. Töltsük meg a házat szeretettel. Rakjuk újra a kályhát, újra a tüzet. Éljük egymásnak a napokat. Költözzön vissza az ölelés, valamely késői józanabb, de maradóbb szerelem. Költözzünk vissza egymásba. Fáj a hiányod. Úgy hiszem, szárnyverdesve, topogva, ágaskodva, szeretlek. Ha még vagy. Ha neked ez elég. Ha Te is így akarod. Ha van még idő... Új képzési lehetőség a vasvári szakközépiskolában A szakképzés módosulásának következtében új ágazatokra lehet jelentkezni a 2014/2015-ös tanévben a vasvári középiskolában. A már meghirdetett 3 éves szociális gondozó és ápoló szakképzés mellett a következő tanévben érettségire épülő szakmai képzés is indul kereskedelem és informatika ágazatban. Az utóbbi az iskolánk szakképzésében újdonságot jelent. A 4+1 évfolyamos képzésben kereskedelem és informatika ágazatban a évfolyamon szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv alapján elméleti és gyakorlati oktatás keretében sajátítják el a tanulók a szükséges ismereteket. A szakmai érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzésével az alábbi szakképesítések szerezhetők meg: postai üzleti ügyintéző logisztikai ügyintéző informatikai rendszergazda A jelentkezéshez szükséges adatok: Iskola neve: Bári Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola OM azonosító: Cím: 9800 Vasvár, Járdányi u. 13. Tagozatkódok: 11 kereskedelem ágazat, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 12 informatika ágazat, informatika szakmacsoport 13 szociális ágazat szociális szolgáltatások szakmacsoport 7 Okostelefonokra, táblagépekre ingyenesen letölthető riasztás Okostelefonokra és táblagépekre készített, országosan bárki által ingyenesen elérhető alkalmazást a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A 21. század elvárásainak megfelelő veszélyhelyzeti tájékoztató rendszer a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesülettel és a Microsoft Magyarország Kft.-vel közös fejlesztés révén valósult meg. Az elmúlt időszakok veszélyhelyzetei márciusi hóhelyzet, júniusi árvíz egy hatékony megoldás kidolgozását tették szükségessé a lakosság azonnali, naprakész, célzott tájékoztatására. Ennek érdekében a főigazgatóság az elmúlt hónapok során mobil eszközökre optimalizált alkalmazást fejlesztett ki stratégiai partnereivel. A rendszer segítségével az okostelefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak a lakóhelyük, az úti céljuk által érintett területek, figyelt útvonalak, megyék, vagy akár az egész ország aktuális helyzetéről, a kiadott figyelmeztető és riasztási jelzésekről. Az alkalmazást letöltő felhasználó beállíthatja magának, hogy Magyarország mely területéről kér azonnali értesítést mobil eszközére. Kijelölheti a lakóhelyéhez igazított értesítési zónát, egyegy megyét, a nagyobb hazai tavak környékét, vagy akár az egész országot is. A rendszer arra is képes, hogy a mobil eszköz GPS berendezésének segítségével figyelje a felhasználó aktuális helyzetét, és ehhez viszonyítva küldi az adott területre érvényes értesítéseket az okos készülékre. Az applikáció úgy is beállítható, hogy adott esetben csak az előre tervezett útszakaszokkal kapcsolatos információkról értesítse a felhasználót (például egy megtervezett utazás során) és képes mindezt térképes felületen is megjeleníteni. Az alkalmazás adatbázisa egy kívülről hozzáférhetetlen, szigorúan védett felület. Alapesetben minden értesítés három napig él a rendszerben, de az adatok érvényességi ideje tetszés szerint változtatható. Ez azt jelenti, hogy az érintett területre kiadott értesítés, annak kiadásától számított hetvenkét órán belül egy alkalommal valamely, a területen lévő, vagy területre belépő eszközre megérkezik. A rendszer három fokozatú értesítést tud küldeni, a felhasználó tetszés szerint kiválaszthatja, hogy csak a riasztásokról, a figyelmeztetésekről, vagy pedig mindenről, így a tájékoztatásokról is kér-e értesítést. A három értesítési fokozat különböző színekkel jelenik meg a rendszerben. Az ingyenesen letölthető alkalmazás az Android, az ios és a Windows Phone operációs rendszerekre egyaránt elérhető lesz, teljesen díjmentesen. A BM OKF honlapján (www.katasztrofavedelem. hu) keresztül bárki számára letölthetővé válik az Androidos (a 2.3 feletti verzió által támogatott) alkalmazás. A további operációs rendszerekre kifejlesztett alkalmazás letölthetőségéről honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk (akár harminc nap is eltelhet addig, amíg az alkalmazás az ios és a Windows Phone letöltő oldalán megjelenik).

Vasvári Újság. Indulhat a várt csatorna-beruházás

Vasvári Újság. Indulhat a várt csatorna-beruházás Vasvári Újság Vasvár, 2011. március 4. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Indulhat a várt csatorna-beruházás Január 31-én a városházán tartott sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a Környezet

Részletesebben

Vasvári Újság. Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése. megvalósulnak. Az adósság-elengedés

Vasvári Újság. Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése. megvalósulnak. Az adósság-elengedés Vasvári Újság Vasvár, 2014. január 8. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIV. évfolyam 1. szám Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése Vasvár polgármesterét arra

Részletesebben

Vasvári Újság. Szezonnyitó megyebál Vasváron A nagy múltú rendezvényt a Nagy Gáspár Kulturális Központ aulájában tartották meg

Vasvári Újság. Szezonnyitó megyebál Vasváron A nagy múltú rendezvényt a Nagy Gáspár Kulturális Központ aulájában tartották meg Vasvári Újság Vasvár, 2015. február 4. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 2. szám Szezonnyitó megyebál Vasváron A nagy múltú rendezvényt a Nagy Gáspár Kulturális Központ aulájában tartották meg

Részletesebben

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám Vasvári Újság Vasvár, 2013. április 3. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám A forradalom emlékére A természet átírta a forgatókönyvet, ám a méltó ünnep nem maradt el Az 1848/49-es forradalom

Részletesebben

Vasvári Újság. Fellobbant advent első lángja

Vasvári Újság. Fellobbant advent első lángja Vasvári Újság Vasvár, 2012. december 5. A Vasvári Önkormányzat lapja XXII. évfolyam 12. szám Fellobbant advent első lángja Immár öt esztendeje hoz fényt a kisvárosba, melegséget a szívekbe az a programsor,

Részletesebben

Vasvári Újság. Elkezdődött a város történetének eddigi legnagyobb beruházása

Vasvári Újság. Elkezdődött a város történetének eddigi legnagyobb beruházása Vasvári Újság Vasvár, 2011. július 5. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Elkezdődött a város történetének eddigi legnagyobb beruházása Vasvár történetének legnagyobb, közel 1,5 milliárd

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Vasvári Újság. Új szoborral gazdagodott a város A Táncosnő a megye egyik legszebb köztéri alkotása

Vasvári Újság. Új szoborral gazdagodott a város A Táncosnő a megye egyik legszebb köztéri alkotása Vasvári Újság Vasvár, 2014. szeptember 3. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIV. évfolyam 9. szám Új szoborral gazdagodott a város A Táncosnő a megye egyik legszebb köztéri alkotása Felavatták Török Richárd:

Részletesebben

Lébény. Lébény. Spanyol látogató Lébényben. Választási melléklettel. Nagy Andor. Dukát Csilla

Lébény. Lébény. Spanyol látogató Lébényben. Választási melléklettel. Nagy Andor. Dukát Csilla Lébény Választási melléklettel VIII. ÉVFOLYAM 39. SZÁM (2014/1.) INGYENES INFORMÁCIÓS KIADVÁNY 2014. Március 2014. március 15-én az IKSZT színháztermében gyűltünk össze, hogy ünnepélyes keretek között

Részletesebben

Vasvári Újság. Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám

Vasvári Újság. Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám Vasvári Újság Vasvár, 2015. augusztus 5. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit Vasváron töltött július végén egy hetet a Dévai Szent

Részletesebben

35 éves a Tádé néptánc együttes. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 8. szám 2014. június 4. Ingyenes

35 éves a Tádé néptánc együttes. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 8. szám 2014. június 4. Ingyenes A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 8. szám 2014. június 4. Ingyenes 35 éves a Tádé néptánc együttes A néptánc olyan, mint az élet. Néha könnyed, lágy, lendületes, magával ragadó. Van, amikor kemény

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság 2011. december www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 10. szám Testületi ülés Portré Továbbra is legfontosabb

Részletesebben

A köszöntők után Földi István plébános, esperes rövid imádság után kérte Jézus Krisztus áldását a hajlékra, minden lakójára és dolgozójára.

A köszöntők után Földi István plébános, esperes rövid imádság után kérte Jézus Krisztus áldását a hajlékra, minden lakójára és dolgozójára. XXIV. évfolyam 5. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. május Megnyitották az új Halászkert Hotelt Tovább bővült Badacsony szolgáltatása Ünnepélyes keretek között megnyitották és megáldották

Részletesebben

Valami elkezdődött Tisztelt hajdúnánásiak! E

Valami elkezdődött Tisztelt hajdúnánásiak! E www.hajdunanas.hu XXVI. (XXXVI.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2013. JANUÁR 10. (822. SZÁM) Hajdú őseink nyomában Városi Kitüntető Díjasok 2. rész IKSZT Tedejen Focisuli torna Valamikor az 1970-es

Részletesebben

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 2. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2014. február BÁBOLNAI FÓRUM Schulmann Istvánné népi iparmûvész szálánvarrott hímzéseibõl nyílt kiállítás január

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvári Újság Vasvár, 2008. június 19. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvár legrégebbi civil szervezete, a Vasvár

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Hol és mit intéznek? Változások a szociális ellátásban (2. oldal) Hiány nélkül

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása Sárvár intézményei mintegy ezerötszáz fővel vettek részt az akcióban

Részletesebben

Vasvári Újság. Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született

Vasvári Újság. Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született Vasvári Újság Vasvár, 2011. október 1. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született Vasvár 1664 Európai

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Elkezdődött a kerékpárút építése a Velencei-tó déli partján: a tizenkét kilométeres szakaszt 730 millió forintos összköltséggel,

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

FÓRUM. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. 26. évfolyam 6. szám. www.babolna.hu www.facebook.

FÓRUM. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. 26. évfolyam 6. szám. www.babolna.hu www.facebook. Címlap fotó: Tóth Sándor FÓRUM ÁB O LNAI 26. évfolyam 6. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja www.babolna.hu www.facebook.com/babolnahivatal 2015. június BÁBOLNAI FÓRUM IRÁNY A TERMELÕI

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2009. MÁRCIUS 20. VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2009. MÁRCIUS 20. VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2009. MÁRCIUS 20. VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Ma is aktuális 1848 üzenete A 161. évfordulót ünnepelte a város március 15-én Március 15-én, vasárnap délután 15 órakor kezdôdött a

Részletesebben