2010. október 21. Internet szolgáltató partnerünk a SZARVASI ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. október 21. Internet szolgáltató partnerünk a SZARVASI ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT."

Átírás

1 Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 42. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Tegyünk minden nap azért, hogy büszke szarvasiak lehessünk A negyedik ciklusára újraválasztott Babák Mihály polgármester fogalmazott így, a képviselő-testület október 15-iki, pénteki alakuló ülésén, az Árpád-szálló dísztermében. Az alakuló ülésre a katolikus templomból jöttek a képviselők, ahol misén vettek részt. Korelnökként Lohr Gyula köszöntötte a megválasztott polgármetert és a megválasztott képviselőket név szerint, vagyis: Babák Mihályt, Besenczy Zoltánt, Dernovics Lászlót, Földesi Zoltánt, Gajdos Attilát, Giricz Katalint, Gombár Györgynét, Hetényi Istvánt, Hodálik Pált, Kiszely Mihályt, Lázár Zsoltot, Lohr Gyulát. Köszöntötte továbbá a megjelent vendégeket, érdeklődőket. A választások végeredményéről dr. Izsáki Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke adott tájékoztatást, kitérve a cigány és szlovák önkormányzati választásokra is. (A cigány önkormányzat végül a 15 napos határidőn belül nem tudott megalakulni.) Tájékoztatott arról is, hogy a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének listáról bejutó jelöltje, dr. Józsa Vilmos október 11-én lemondott mandátumáról, s a jelölő szervezet képviselője úgy nyilatkozott, hogy az önkormányzati képviselői tisztségre a listán következő Gombár Györgynét jelöli. A HVB október 12-iki ülésén részére a mandátumot kiadta. Végezetül dr. Izsáki Zoltán gratulált a megválasztott polgármesternek, képviselőknek. Miután letették az esküt, a választási bizottság elnökétől átvették a képviselők és a polgármester a megbízólevelet. Az előző önkormányzat képviselőinek és bizottsági tagjainak emléklappal köszönték meg munkájukat, majd a polgármester programbeszéde következett. Ebben Babák Mihály szólt a törvényi változásokról, melyek következményeként a szarvasi képviselőtestület is kisebb lett. Gratulált a megválasztott képviselőknek, s abbéli bizodalmát fejezte ki, hogy mint eddig is a pártpolitika helyett a várospolitika játssza majd a főszerepet a szarvasi testületben. Sze- mély szerint is nagy kihívásként értékelte Babák Mihály, hogy 12 év munka után ismét polgármesterré választották. A célok megvalósításához nélkülözhetetlen közös gondolkodásra és közös munkára hívott mindenkit, midőn kifejtette, hogy a következő négy esztendő talán még nehezebb lesz, mint az előző négy volt. Arra is kérte hallgatóságát, hogy ha úgy tapasztalnák, elfeledkeznek esküjükről, akkor figyelmeztessék őket. A polgármester ajtatja mindig nyitva áll mondta, nem csak a kritikát megfogalmazók, hanem az ötletükkel, elképzelésükkel érkezők előtt is. Ne kíméljenek! A négy évre szóló városi gazdasági programhoz Babák Mihály várja a javaslatokat, az alakuló ülésen csak vázolta a szerinte fontos teendőket. Ezek között az önkormányzati kötelező feladatok színvonalas ellátása: az iskolarendszer, szociális ellátórendszer, a városüzemeltetés, az államigazgatási szolgáltatások. Mindezeken túlmenően figyelmet kell fordítani mondta a polgármester a szakképzés fejlesztésére, az egészségügyi, a kulturális intézmények fejlesztésére, a meglévő munkahelyek megbecsülésének és új munkahelyek teremtésének segítésére, a civil szervezetek munkájának segítsére, az ifjúsági és sportfeladatok ellátására, a színvonalas rendezvények biztosítására. Konkrét feladatokat is sorolt: közhasznú-közcélú foglalkoztatás, városközpont rehabilitáció, piac fejlesztése, (folytatás a 2. oldalon) Internet szolgáltató partnerünk a SZARVASI ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT.

2 Szarvas és Vidéke 2 (folytatás az 1. oldalról) utak-járdák-kerékpárutak építése, játszóterek létesítése, a termálfűtés bővítése, modern szennyvíztisztító építése, a szennyvízhálózat befejezése, a belvízelvezető rendszer továbbfejlesztése, a közvilágítás fejlesztése, a térfigyelő rendszer bővítése, új tűzoltó laktanya építése. Hogy a lehetőségek kihasználásához felkészültek legyünk, rendelkezünk tervekkel folytatta a polgármester, mintegy száz programra vannak kész tervek, nincsen tehát előkészítetlenül a következő négy év sem. Mindenkit arra kért végezetül, hogy segítsék a városépítő munkát, hogy tegyünk mindennap azért, hogy büszke szarvasiak lehessünk. Az alakuló ülés következő napirendi pontjaként a képviselők megállapították a polgármester illetményét, ez továbbra is a törvény szerint maximálisan adható, a köztisztviselői illetményalap 13,5-szerese, azaz havi bruttó forint. Költségtérítést, miként az előző ciklusban, most sem vesz igénybe a polgármester. Következett az alpolgármesterek választása. A polgrámester jelölése alapján a kvöetkező négy esztendőre főállású alpolgármesterré választották titkos szavazással Hodálik Pált, társadalmi megbízatású alpolgármesterré Besenczy Zoltánt. Megválasztásuk után mindketten letették esküjüket és megköszönték a nyilvánosság előtt a bizalmat, amit az eskünek megfelelő szolgálattal igyekeznek viszonozni mondták. Megállapították az alpolgármesterek tiszteletdíját is: a főállású alpolgármester havi bruttó 450 ezer forint és 20% költségátalányra, a társadalmi megbízatású alpolgármester havi bruttó 250 ezer forint és 20% költségátalányra jogosult. A bizottságok megválasztását a szarvasi testületben új Tegyünk minden nap azért, hogy büszke szarvasiak lehessünk AZ ÖNKORMÁNYZAT BIZOTTSÁGAI GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Elnöke: Kiszely Mihály. Képviselő tagjai: Hetényi István, Dernovics László, Gajdos Attila. Külső tagjai: Dankó Pál, Csasztvan Attila, Virág Balázs. SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS IDŐSÜGYI BIZOTTSÁG Elnöke: Lázár Zsolt. Képviselő tagjai: Girizc Katalin, Lohr Gyula, Gombár Györgyné. Külső tagjai: Králikné Molnár Anna, Boros Bence, Hódsági Ferenc. MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG Elnöke: Földesi Zoltán. Képviselő tagjai: Gombár Györgyné, Lohr Gyula. Külső tagjai: Molnár Istvánné, Kiss Attila. IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Elnöke: Giricz Katalin. Képviselő tagjai: Lázár Zsolt, Földesi Zoltán. Külső tagjai: Kovács Ádám, Klenk József. ÜGYRENDI, KÖZBESZERZÉSI, TURISZTIKAI, ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG Elnöke: Hetényi István. Képviselő tagjai: Dernovics László, Gajdos Attila, Kiszely Mihály. Külső tagjai: Dr. Csontos Éva, Galambos Imre, Tóth Tamás. megbízatás, a tanácsnoki szerepkör választása előzte meg. Erről Babák Mihály elmondta, hogy tulajdonképpen a bizottsági elnökök kapják a megbízatást, pontosan körülhatárolt feladatkörrel. A gazdasági ügyek tanácsnoka Kiszely Mihály, az oktatási-kulturális ügyeké Földesi Zoltán, a turisztiakai és környezetvédelmi ügyeké Hetényi István, az ifjúsági és sportügyeké Giricz Katalin, a szociális és családügyeké Lázár Zsolt lett. Ugyanezen személyek elnökletével megválasztották a képviselők a bizottságokat is, melyek összetételéről lásd keretes írásunkat. A bizottságok nem képviselő tagjai Jobbik tájékoztató A Jobbik Szarvasi Szervezetének országgyűlési képviselője, Samu Tamás Gergő és önkormányzati képviselője, Gajdos Attila a képviselő-testület alakuló ülése után, a Kossuth téren tartott sajtótájékoztatót, ahol mindkét politikus előszöris gratulált a megválasztott polgármesternek és képviselőknek. Samu Tamás egy parlamenti interpellációjáról szólt ezt követően, amit a külügyminiszterhez intézett, Magyarország szlovéniai nagykövetével kapcsolatban. Szerinte a posztot betöltő Szentiványi István érdemtelenül van e helyütt, míg felkészült, fiatal diplomaták várják megbízatásaikat. Arról érdeklődött Samu Tamás, szándékozik-e a minisztérium leváltani Szentiványi Istvánt? A választ Németh Zsolt külügyi államtitkár adta meg, elmondva, hogy nem találtak kifogásolnivalót a is esküt tettek az ünnepi alakuló ülésen. A hozzászólások napirendnél Mótyán Tibor, a Szarvasi Szlovák Önkormányzat elnöke köszöntötte az új képviselő-testületet, majd dr. Lovász György. Ő a korábbi ciklusban külsős bizottsági tag volt, de mint megállapította, nyolcvan évével a teremben lévő korelnöke is, tehát ekként is köszöntötte a testületet, gratulált a polgármester és a képviselők megválasztásához. Kívánta, hogy az eddigiekhez hasonló lelkesedéssel, becsületességgel végezzék tovább munkájukat. Zárszavában Babák Mihály újólag megköszönte a választásokon megnyilvánuló bizalmat, s elmondta, hogy polgármesterként valamennyi szarvasi érdekeit szem előtt fogja tartani. Végezetül tolmácsolta Domokos Lászlónak, a körzet korábbi képviselőjének jókívánságait, aki aznap részt vett egy szarvasi programon, de az alakuló ülésre nem tudott elmenni. Az ünnepi alakuló ülés állófogadással ért véget, ahol Hodálik Pál, újdonsült alpolgármester mondott pohárköszöntőt. T.L. nagykövet munkájában. Kérte Samu Tamást, hogy kisérje figyelemmel a nagykövet munkáját, s ha olyan hibát talál, ami a visszahívását indokolja, akkor visszatérhetnek erre a témára. Samu Tamás a választ nem fogadta el, a plenáris szavazáson a képviselők elfogadták. Gajdos Attila a Jobbik megvalósult célkitűzéseiről beszélt, ugyanis hét esztendeje a párt helyi szervezetének alakulásakor megfogalmazódott, hogy legyen önkormányzati képviselőjük, ami most valóra vált. Röviden értékelte az önkormányzati választásokat, köszönve a Jobbikra leadott szavazatokat. Az önkormányzatban mondta megalkuvás nélkül szeretné képviselni a Jobbik politikáját, melynek középpontjában a munkahelyteremtés segítése, a fiatalok elvándorlásának megállítása szerepel.

3 3 Projektzáró konferencia A távolra látók bölcsessége A Határmenti pedagógus közösségek interkulturális kompetenciáinak erősítése c. uniós pályázati projekt zárókonferenciáját tartották október 15-én, pénteken a Szent István Egyetem Pedagógiai Karán. A házigazda és projektgazda nevében dr. Lipcsei Imre, a pedagógiai kar dékánja köszöntötte a megjelent vendégeket, név szerint is említve a Szent István Egyetem rektorát, dr. Solti Lászlót, a nagyváradi Partium Keresztény Egyetem dékánját dr. Flóra Gábort, Domokos László ÁSZ-elnököt, a körzet korábbi képviselőjét, Babák Mihályt, Szarvas polgármesterét, nem utolsó sorban Tőkés László európai parlamenti alelnököt, a Partium Keresztény Egyetem elnökét. A szarvasi kar dékánja köszönetet mondott a zárókonferencia nyitányaként az Európai Uniónak, a VÁTI-nak, a két egyetem vezetésének és munkatársainak, a képzéseken részt vett pedagógusoknak azért, hogy a programot sikeresen végrehajthatták. Dr. Solti László mindenekelőtt leszögezte, hogy örül a szarvasi karok csatlakozásának reményét fejezte ki, hogy ez az öröm kölcsönös és annak is, hogy a pedagógiai kar zökkenőmentesen illeszkedett be és tartja a kapcsolatot az egyetem valamennyi szervezeti egységével. Emiatt és a korábbi jó tapasztalatai miatt is örömmel jött Szarvasra hangsúlyozta a rektor. Örömmel támogatja a határmenti kapcsolatokat is, amik a Békés megyei karokkal bővültek és sokrétűvé váltak, amint az a román kulturális miniszter látogatása alkalmával is kiderült. Domokos László a távolra látók bölcsességének nevezte azt a törekvést, ami a pedagógusok munkáját igyekszik segíteni. Ilyennek nevezte a SZIE PK most záruló programját is, ami az értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. ÁSZelnökként megjegyezte, hogy szerinte a pénzügyi intelligencia fejlesztése is igen szükségszerű lenne a világban. Dr. Flóra Gábor a Partium Keresztény Egyetem rektorának üdvözletét és jókívánságait tolmácsolva arról szólt, hogy a program során az együttműködés számos akadályának lebontása kezdődött meg, szakmai, kommunikációs és interkulturális kompetenciák erősödtek. A program részeként létrejövő határmenti pedagógusok interkulturális központja a folyamatosság igéretével kecsegtet, annak a felismerését, hogy nincs más út, mint az összefogás. Konrát Katalin a Nagyváradi Pedagógusház igazgatójának nevében is gratulált a projekt végigviteléhez. Babák Mihály a 90 éve szétszabdalt idegszálak összeforrasztásaként értékelte a két egyetem programját. A köszöntőket követően a programot értékelő prezentációk hangzottak el, majd szakmai előadásokat hallgathatott meg a zárókonferencia közönsége. Szarvas és Vidéke Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából tartandó megemlékezésre október óra Szarvas Árpád köz Templomkert 56-os emlékmű. (Eső esetén a Vajda Péter Művelődési Központ színházterme) Program: Himnusz Ünnepi beszédet mond Dankó Béla, országgyűlési képviselő Ünnepi műsor: 1956, Te csillag Közreműködnek a Cervinus Teátrum művészei: Dósa Zsuzsa, Bocsárszky Attila, Czulka Ottó. Koszorúzás Szózat október óra Mécses gyújtás a Történelmi Emlékút 1956-os emlékoszlopánál október óra Szarvas Tessedik Sámuel Múzeum KÁVÉHÁZI MUZSIKA Az 1920-as 30-as évek kávéházi muzsikája, és Nyugatos költők művei. Fellép a Várnagy család Czettner Vera Várnagy Mihály Simkó-Várnagy Mihály Simkó-Várnagy Judit Az előadás ingyenes! A művészek adományokat elfogadnak a évi zenei tábor javára.)

4 Szarvas és Vidéke 4 Kék hírek Az előző het baleseteiről, bűneseteiről a Békés Megyei Rendőr Főkapitányság, illetve a Szarvasi Rendőrkapitányság sajtóügyeletéről érkezett információk alapján, tájékoztatjuk olvasóinkat. Október 14-én, Csütörtökön déli 12 óra után nem sokkal Szarvason egy személyautó érintőlegesen ütközött egy biciklissel, aki elesett és könnyű sérülést szenvedett. Október 15-én, pénteken kora reggel a 44-es számú főúton, Kondoros külterületén történt baleset. Egy férfi autójával Békéscsaba felől Kondoros irányába tartott, és előzésbe kezdett. Több járművet meg szeretett volna előzni, de a manőver közben összeütközött a neki szemből érkező, a veszélyhelyzetet észlelve fékező és jobbra húzódó teherautóssal. A balesetben a sűrű ködben előző sofőr sérült meg, sérülése 8 napon belül gyógyuló. Október 17-én a Szarvasi Rendőrkapitányság munkatársai a Szarvasi Városi Bíróság végzése alapján zaklatás vétség megalapozott gyanúja miatt tárgyalási őrizetbe vettek egy 34 éves gyomaendrődi nőt. Három nap elzárás A Szarvasi Rendőrkapitányság munkatársai 2010.október 17-én két román férfit vettek szabálysértési őrizetbe, akik Békésszentandrás külterületén a siratói holtágon engedély nélkül horgásztak. A halőri ellenőrzés során a személygépkocsijukból több mint 18 kg hal került elő, melynek értéke kb Ft. volt. A lefolytatott nyomozás során kiderült, hogy a 23 és 24 éves férfi még 16-án érkezett Magyarországra és 16 órától másnap reggel 09 óráig állami horgászjegy és napijegy nélkül horgásztak. Az orvhorgászoktól 3 db méretes, 6 db méreten aluli pontyot, 10 db kárászt és 30 db keszeget foglalt le a Rendőrség, amelyeket a keszegek kivételével visszaengedtek éltető elemükbe. Október 19-én, kedden a Szarvasi Városi Bíróság tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt mindkét román személlyel szemben 3 nap elzárást szabott ki, valamint végzésében kötelezte őket, hogy az általuk okozott Ft kárt fizessék meg a sértett részére. GYÓGYFÜRDŐ A KÖZPONTBAN Szarvasi Gyógyfürdő 5540 Szarvas, Kossuth u / Nyitvatartás: Hétfő: szünnap Kedd: 8-20 Szerda: 8-21 Csütörtök - Péntek: 8-20 Szombat - Vasárnap: Keddenként tól ig vízitorna, minden korosztálynak, bónuszként, ingyenesen, a megváltott jegy mellé! Minden szerdán egy órával tovább tartunk nyitva! Várjuk kedves vendégeinket! Az uszodát munkahelyi és egyéb rendezvényekre, egész napra is, bérbe lehet venni! A Fürdő épületében két emeleti üzlethelyiség bérelhető! Az Árpád soron lévő, volt húsbolt kiadó! Érdeklődni dr. Demeter László ügyvezetőnél, a 06/20/ as telefonszámon lehet TOP VIDEO SHOP RÉMÁLOM AZ ELM UTCÁBAN 2010 TÖRVÉNYTISZTELŐ POLGÁR BLOOD - AZ UTOLSÓ VÁMPÍR BŰNÖSNEK NYILVÁNÍTVA KÉM A SZOMSZÉDBAN ILYEN A FORMÁM 51-ES BOLYGÓ VASEMBER 2. ZÖLD ZÓNA ASTRO BOY Kettőt fizet, hármat vihet! Az emlékezés vámszedői Ne feledjék, a bűncselekmények megelőzhetők! November első napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Sajnos vannak olyanok, akik ezt az alkalmat használják fel arra, hogy a temetők környékén vagyon elleni bűncselekmény károsultjává, áldozatává tegyék embertársaikat. Az ilyen bűncselekmények megelőzésére az alábbiakat ajánljuk: A temetők látogatása idején lehetőség szerint különösen az idősek és a hölgyek ne maradjanak sötétedés után, főleg nem egyedül. Értéket, pénzt, bankkártyát feleslegesen ne tartsanak maguknál. Táskájukat percekre se hagyják őrizetlenül a sírnál. A mécseseket, virágokat ne rakják ki napokkal korábban, mivel vannak olyan elkövetők, akik azok eltulajdonítására specializálták magukat. A parkolókban hagyott gépjárműveikben látható helyen ne hagyjanak értéktárgyat (telefont, táskát, kabátot, híradástechnikai berendezést), ha mégis az autóban kell hagyni, inkább tegyék értékeiket a csomagtartóba. Arra is figyeljenek oda, hogy ne a parkolóban pakolják értékeiket a csomagtartóba, mivel ott lehetnek az elkövetők vagy tippadóik, így az ő munkájukat segítik azzal, hogy látják melyik autót érdemes feltörni. Autóikkal lehetőség szerint kivilágított, jól látható helyen parkoljanak. Autóbuszon közlekedők figyeljenek arra, hogy kézitáskájuk mindig zárva legyen, mert előfordulhat, hogy zsebtolvajok vegyülnek a tömegesen utazó emberek közé, akik kihasználva a zsúfoltságot megfosztják Önöket értékeiktől, pénztárcájuktól. Fogadják meg tanácsainkat, előzzük meg együtt a bűncselekményeket! Karácsonyi horgászengedély akció! évi teljesjogú horgászengedélyét december 20-ig akciós áron, ,- Ft-ért megvásárolhatja a Tourinform Irodában (Művelődési Központ mellett), valamint a Fantázia Mini Shopban (Vasút-Vajda Péter u. sarok). Lepje meg jövő évi horgászengedély utalvánnyal férjét, ismerősét. Az utalványt évben beválthatja érvényes állami jegyével és horgászigazolványával. Szarvas, Szabadság út 28/2 Tel.: Nyitva: H-SZ:10-21, V:15-21

5 5 Több van mi összeköt, mint ami elválaszt Ruzicskay kiállítás Nagyváradon Ismét közelebb került egymáshoz Nagyvárad és Szarvas, a történelmi Magyarország egyik nagyvárosa és egy békés megyei kisváros. Ruzicskay György szellemisége művészi munkássága az összekötő kapocs, amit megerősített október 15-én a második Ruzicskay kiállítás a nagyváradi Tibor Ernő Galériában. A kiállítás megnyitójára egy NCA pályázatnak köszönhetően 10 fős küldöttség utazott Szarvasról, a SZARVASÉRT Alapítvány, a Ruzicskay György közalapítvány kuratóriumai részéről, kiegészülve Szarvas Város Baráti Körének és az ARANYKOR Szarvas és Vidéke Nyugdíjas Egyesületnek képviselőivel. A kiállítás Ruzicskay TOLDI rajzsorozatát mutatta be Szent László városában, s a megnyitón dr. Kutas Ferenc Arany Jánosról és a Toldiról tartott rendhagyó irodalomórája óriási sikert aratott. A sikerben persze nagy része volt Brachna Irén felejthetetlen versmondásának, aki Toldi részletekkel illusztrálta Kutas tanár úr előadását. Másnap a nagyváradi Bazilika és a Római Katolikus Püspöki Palota dísztermében a Művelődés hete - Tanulás ünnepe rendezvénysorozat keretében a Nagyvárad dicső püspökeiről szóló konferencián vettek részt a szarvasiak. A konferenciát követően a vendégek tiszteletére díszebédet adott a Római Katolikus Püspökség. Az ebéd utáni bensőséges beszélgetés során Tempfli József kiérdemesült váradi püspök meghatottan idézte Reményik Sándor verseit, aki szarvason volt diák, később pedig Erdélyben református lelkész. A püspök úr másnap lakásán is vendégül látta a szarvasiakat. A gazdag program szervezői a Sapientia Varadiensis Alapítvány és a Bihar megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége voltak. Vasárnap Jannus Pannonius Búcsú Váradtól című verséhez hasonló hangulatban a Félix fürdő meleg vizének ködpárájában búcsúztak a szarvasiak a Partiumtól. Jegyezte: dr. Demeter László Köszönet Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre Vernosť köszönetet mond mindazoknak, akik ben adójuk 1%-ával segítették egyesületünket. A Ft-ot kulturális rendezvényre fordítottuk. Köszönettel: Frankó Anna, elnök Tisztelt Szülők, Támogatóink! A Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazon támogatóinak, akik jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával az alapítvány céljainak megvalósulását segítették: A felajánlott Ft-ot az alábbi célokra fordítottuk: a tanulók szlovákiai és egyéb táborainak (egyházi, dráma, nyelvi, olvasó, DÖK, citera) támogatása; sikeres nyelvvizsgák díjának visszatérítése; eszközök pótlása; kiemelkedő munkát végző tanulók jutalmazása; szociális támogatás; kulturális programok segítése. Kérjük Önöket, a jövőben is segítsék felajánlásaikkal gyermekeinket. Az Alapítvány Kuratóriuma

6 Szarvas és Vidéke 6 A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 1.1.2) keretében zajló a Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására elnevezésű európai uniós pályázaton nyert pénzből a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szarvasi Kirendeltsége is részesült. A 167 Millió forintot meghaladó összeg felhasználásával, több mint 166 regisztrált álláskeresőnek adtak esélyt a foglalkoztatásra. Eredetileg 146 fő volt a programba vonni kívánt létszám. A program ezen részét is túlteljesítettük mondta el a szarvasi kirendeltség-vezető. A terveinkben azt tűztük ki célul, hogy az érintettek legalább 62 %-a képzésben vegyen részt, ezek 90 %-a sikeresen fejezze be a képzést, szerezzen képzettséget, szakképesítést. Az ügyfelek 80 %-a sikeresen fejezze be a programot és 36 %-uk a kilépést követően a 180. napon is foglalkoztatásban álljon. Amikor elindítottuk a programot figyelembe Program a munkanélküliség kezelésére Szarvas - Több százan részesültek képzésben, és helyezkedtek el vettük a foglalkoztatók igényeit. A képzéseink kialakításában is ez a szempont vezérelt minket. Ügyfeleink számára különféle szolgáltatásokat és támogatásokat kínáltunk: pszichológiai tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, motivációs tréningek. Az ügyfelekkel közösen, személyre szabottan alakítottuk ki az egyéni programjukat. Az új elem a mentori segítségnyújtás által egy magasabb szintű szolgáltatást tudtunk biztosítani azoknak, akik ebben a programban vettek részt. A mentor az ügyfelek képzésbe vonását, valamint a képzés sikeres kimenetelét segítette elő személyre szabott tanácsadással, mentálhigiénés gondozással, majd minden szükséges esetben az aktív, önálló állásfeltárásban is közreműködött. A képzés idejére keresetpótló juttatást adtunk. Az ügyfelek többségének lehetősége volt a képzést követően bérköltség támogatás megszerzésére is. Az Európai Unió és a TÁMOP program segítségével, több mint 107 ügyfelet támogattunk a képzettség megszerzésében és 111 ügyfelet az elhelyezkedésben. Bár sokak esetében a hatásvizsgálat még tart, de akik elhelyezkedtek és a Újabb agrártörténeti olvasmány 220 fej stehénnel és annak szaporulatával rendelkeztünk. A fejlesztést a magyartarka állomány keresztezésével és Holstein-Friz tiszta vérben tenyésztett vemhes üsz állomány vásárlásával oldottuk meg ban hozzákezdtünk egy 624 fér helyes intenzív tehenészeti telep építéséhez. Az építkezést a TSz saját 50 f s épít brigádja végezte, valamint a tagság önkéntes munkával járult hozzá megvalósításához. Aki annak idején dolgozó tagja volt a TSz-nek, pár téglája be van építve a tehenészeti telepbe. Külön ki kell emelnem Kocsondi Mihály f állattenyészt munkáját, kollégámét, aki éjt nappallá téve végezte feladatát, fáradságot nem ismerve. Gabonaszemek víztartalmának vizsgálata aratás el tt Balról: Komár Pál, Kocsondi Mihály, Kovács Péter és Kondacs Pál (szlovák újságíró) A telep megépítésével, a tehénállomány és a szükséges berendezések beszerzésével egy igazi nagyüzemi tehenészet tejtermel központ jött létre Szarvason. Az állatállomány megnövekedése jelent sen növelte a takarmányszükségletet is. A takarmánytermesztés érdekében beállítottunk egy LINEAR öntöz berendezést. Ez a középhalmi általános iskolától a Határ útig biztosította a szükséges vízmennyiséget az alatta termelt növények számára. Két és fél km hosszúságban és 1,6 km szélességben öntözött a 27 Szeptemberben jelent meg a Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kara és a Tessedik Öreggazdász Egyesület gondozásában az Agrártörténeti Füzetek sorozat 23. száma, 50 év a mezőgazdaságban, Komár Pál visszaemlékezése címmel. Komár Pál, aranyokleveles szarvasi gazdász a II. világháború utáni rendszerben tanult. Mire technikusi oklevelet szerzett (1959), az ország politikai és a gazdasági helyzete stabilizálódott. Kialakultak a szocialista típusú mezőgazdasági nagyüzemek, ahol nagy szükség volt a szakképzett, irányító szakemberekre. A kezdő szakemberek számára munkahelyben nem volt hiány, és aki tisztességgel helyt állt, annak nyitva állt a továbbtanulás lehetősége is. Komár Pál a családi nevelés, és az akkor fénykorát élő Tessedik Sámuel Mezőgazdasági Technikum oktató-nevelő munkájának hatására a gyakorlat próbáját kiálló szakemberré vált. Szakmai továbbképzése és vezetői rátermettsége révén az általa irányított egységeket sikerre vitte, amit a kapott elismerések is bizonyítanak. Most az aktív nyugdíjasok életét éli. Gazdag életúttal a háta mögött ma sem közömbös számára a magyar agrártermelés rendszere. Elégedetlen nem úgy működik, ahogy kellene. Nézőpontjából néhányat kiemelve ajánljuk a kötetet olvasóink kezébe. Sajnos azt tapasztalom, hogy a magyar mezőgazdasági termékeknek nincs meg az a rangjuk, ami korábban volt. A saját termékeinket a jelenleginél jobban kellene védeni. A vásárlóknak azt üzenem, hogy olyan árut vegyenek a boltokban, amire rá van írva, hogy Magyar Termék. A 44 oldalas, A/5 formátumú kötet hátsó borítóján olvasható szöveg a sorozatszerkesztő tollából származik, és egyben a Tisztelt olvasó érdeklődését is hivatott felkelteni. A kötet a Szarvasi Informatikai kft.-ben, 2009-ben rögzített hanganyag felhasználásával készült. Lejegyezte és Komár Pál további közléseivel kiegészítette dr. Pilishegyi József, nyugalmazott tanár. Lektorálta: Dr. Bukovinszky László, nyugalmazott főiskolai tanár. A füzet megjelenését támogatta a Szarvasi Agrár Zrt. A nyomtatást a szarvasi Digitális Kalamáris műhely végezte. Fogadják, és forgassák szeretettel. A sorozat kötetei olvashatók a városi könyvtár és a SZIE Szarvasi Karok Könyvtár olvasótermeiben. megszerezhetők a Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kar könyvtárában, a hivatalos nyitvatartási idő alatt. Dr. Szitó János 180. napon dolgoznak, azok száma 40 fő a vizsgált 79 főből. A program során az önkormányzatok, civil szervezetek, a munkáltatók és az álláskeresők aktív részvétele a programban segítette a megvalósítást. Az eredmények eléréséhez hozzájárult az is, hogy ez a program új szolgáltatásokkal, kedvező támogatási formákkal segítette a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatási esélyeinek megteremtését, képzési szintjének növelését. Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szarvasi Kirendeltség Mese, mese mátka Gyere velünk a mesék birodalmába! A szarvasi SÜNI Bábcsoport utánpótlás csapatába hívja-várja olyan 7-14 éves gyermekek jelentkezését, akik szeretnek játszani-mókázni, bábozni, mesélni, vagy kézműveskedni és részt vennének újabb bábdarabok megvalósításában. A több éve arany minősítéssel rendelkező bábcsoport évente 1-1 új bábdarabot állít színpadra, mely során a gyermekek a bábkészítéstől a jelmezek, díszletek elkészítésétől a színpadi bemutatókig részt vesznek. A próbák, bábos együttlétek alkalmával a gyermekek nyelvi kifejezőkészsége, kreativitása fejlődik, színesedik. A szakköri munkát kiegészítik a kisebb-nagyobb fellépések, valamint a jó hangulatú nyári táborok. Ha szeretsz játszani és kedvet érzel a bábozáshoz: jelentkezz a Művelődési Központban, vagy keresd Gyekiczki Istvánné Piroska néni bábcsoportvezetőt! A szakkör ideje: péntek délutánonként egy-másfél óra. További információ és jelentkezés: SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ, Szarvas, Kossuth tér 3. Tel: 66/ , 20/

7 7 Darabra kínált, kézzel készített pulykatermékek Manufaktúra Különleges, új termékekkel indítja az őszt a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. A nyáron piacra dobott Gyros-tálhoz hasonlóan a legújabb, Manufaktúra nevet viselő készítménycsalád egyedülálló Magyarországon, hiszen darabra csomagolt fagyasztott félkész termék eddig nem volt kapható adta hírül a B&D ComMedia Kommunikációs Iroda. A névválasztás elsősorban annak köszönhető, hogy a gyártási folyamat jelentős része kézzel történik. A közel 100% pulykamellhúst tartalmazó Kékszalag és Szarvasi pásztorábránd fantázianevű Manufaktúra termékek 135 és 140 grammos kiszerelésben, az egyedi igényekhez jól alkalmazkodó bolt- és vevőbarát csomagolásban, októbertől kaphatók a hazai üzletekben. A Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. legújabb termékfejlesztése a Manufaktúra nevet kapta, amely jelenleg a hazai baromfipiacon egyedülállónak számít. A darabra csomagolt, gyorsfagyasztott, panírozott, töltött, gyorspácolt, valamint elősütött félkész termékek közel 100% pulykahúst tartalmaznak. Jelenleg két ízben és fantázianéven kaphatók: a Kékszalag Cordon Bleu Pulykamellszelet (pulykamellhús, sonka és sajt felhasználásával készült), valamint a Szarvasi pásztorábránd (kapros túróval töltött pulykamellhús), de a későbbiek folyamán több ízt is tervez bevezetni a cég. A rohanó világban optimális ez a csomagolás, hiszen például egy egyedülálló ember nem mindig kíván egyszerre 1 kg panírozott terméket vásárolni egy ízből, de a Manufaktúra termékekkel nagy családi rendezvény esetén is lehet az egyedi igényekhez alkalmazkodni. Lehetőséget kínálunk nekik, hogy akár Vállaltam, teljesítettem Babák Mihály polgármesternek, országgyűlési képviselőnek írt levelet dr. Ligetvári Ferenc, a szarvasi mezőgazdasági főiskola korábbi főigazgatója, a Szent István Egye tem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának egyetemi tanára. A levél, amit a polgrámester bocsátott rendelkezésünkre, így szól: Tisztelt Polgármester Úr! Vállaltam! Teljesítettem! A SZIE Viz- és Könryezetgazdál kodási Kar részére előkészítettem a Szennyvíztechnológus felsőfokú (2 éves) szakképzés bevezetését, amely alapján a TÁMOP pályázati rendszerben 35 millió forintot több ízből is tudjanak válogatni. Ahogy a nevéből már sejthető, az egyediségüket tekintve ezek a készítmények jókora részben kézi erővel készülnek. mondta Erdélyi István, a vállalat elnök-vezérigazgatója. A csomagolás (a Kékszalag 140 g/db, a Szarvasi pásztorábránd 135 g/db) nem csupán a vevői igényekhez idomul, hanem boltbarát is egyben, hiszen a készítményeket faláda hatású papírdobozokban kínálják a vásárlóknak, ezzel könnyebbé válik a kisebb mennyiséget a polcokon kínálni. A Gallicoop Manufaktúra termékei októbertől kaphatók a hazai boltokban, bruttó ajánlott fogyasztói áruk 290 forint. nyert el. Ez a második ilyen jellegű oktatási forma, és mindkettő Szarvasról indult el. (A korábbi Hulladékgazdálkodási technológus volt.) A Békés megyei képzés elősegítéséhez korábban az Egészségügyi turizmus (Gyulán) kezdeményezője voltam és dolgozom további a térségi adottságokhoz igazodó képzési formák kialakításán. Az eddigi sikerek alapján bízom a további eredményes együttműködésben és abban, hogy az új oktatási formák hozzájárulnak a Kar fejlesztéséhez. Tisztelettel: Ligetvári Ferenc, az MTA doktora Szarvas és Vidéke Ünnep az Újtemplomban Örülök, ha azt mondják nekem: Az Úr házába megyünk! Zsolt 122, 1 A szarvasi Újtemplomban október 10-én megtapasztalhattuk a zsoltáros szavainak igazságát. Fiatalok és lélekben fiatal idősek együtt ünnepeltük a vasárnapot. A templomban az 55 évvel ezelőtt konfirmált ótemplomi és újtemplomi hívek közösen emlékeztek meg imádságban a konfirmációi istentiszteletről, a hitoktató lelkészekről, diakonisszáról és azokról a testvérekről, akik már nem lehetnek velünk. Az igét Lázár Zsolt ótemplomi lelkész hirdette, majd az igehirdetés után az oltár előtt felsorakozott konfirmandusok életére Laczi Roland újtemplomi lelkésszel együtt kérték Isten áldását. Az istentisztelet úrvacsorával fejeződött be. Az alkalom után közösen elfogyasztott ebéd mellett beszélgettek el a régi hittanórákról és idézték fel a konfirmációi vizsga izgalmait. Sok mindent átél az ember 55 év alatt, az egykori kisdiákok ma már unokáikat hívogatják az Isten házába. Ez idő alatt sokféleképpen tapasztalja meg az ember a konfirmáció szó jelentését: megerősítés. Megannyi öröm és szomorúság, hála és kétség fér bele ennyi esztendőbe. Talán a cikk evangélikus olvasói emlékeznek még a konfirmációs káté első kérdésére: Mire készülsz most? És a válaszra: Most konfirmációra készülök. Erre készülünk életünk minden napján, erre a megerősítésre. A munkánkban, a családunkban, amikor gyermekeinkre, unokáinkra tekintünk. Csak ezáltal vagyunk képesek megállni a helyünket, szeretni és tisztelni az Istent, az embert és nem utolsó sorban önmagunkat. Miközben a templomban a múltra emlékeztek a hívek, a gyülekezet legfiatalabbjai számára gyermek-bibliaköri alkalmat tartottunk. A kisterem vasárnap délelőttönként gyermekzsivalytól hangos. Énekkel, történetekkel, kézműves feladatokkal igyekszünk láthatóvá, hallhatóvá tenni a kicsinyek számára Istent. Nagy szükség van mindarra, amit általuk tanulhatunk. Őszinte, bátor kérdéseik által mi magunk is újragondolhatjuk kapcsolatainkat, hitünket, elevenségük által mindennapi valósággá válik a jól ismert Ige üzenete: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Lk 18, 16 A legkisebbek után a konfirmandusok veszik birtokba a kistermet. Együtt készülnek fel a tavaszi házi vizsgára, amelynek keretében beszámolnak a tanév során megszerzett tudásukról. Az Úr házába megyünk! és megtelik a szívünk új erővel, szeretettel, hálával. Keressük a találkozást egymással és az Istennel, mert minden életkorban szükségünk van arra a bátorításra, amit egymástól és Tőle kapunk. Adja Isten, hogy ráleljünk magunkban a békességre, és megtapasztalhassuk a gyülekezet közösségének megtartó erejét. Erős Vár a Mi Istenünk! Laczi Anikó

8 Szarvas és Vidéke 8 Szociális szakmai verseny Először 2009-ben rendezték meg a Körös-szögi Kistérség Szociális Intézményén belül szakmai vetélkedőjüket az ágazat dolgozói Szarvason. A cél az volt, hogy a hétköznapi rutintól elrugaszkodva, de mégis a szakmaiságot megtartva, a versenyzők egymás ellátási területét megismerve, átfogó képet kapjanak az egyes szociális ellátási területekről, azok sajátosságairól. A jól sikerült rendezvényt követően fogalmazódott meg a szervezőkben, hogy a évi verseny kiírást kiterjesztik a város, illetve a kistérségi települések szociális intézményeiben dolgozó gondozókra is. Így az október 2-án megrendezett szociális szakmai verseny az egyes ellátási formák megismerésén túl, a szakmaközi kapcsolatok erősítését, az egyes intézmények közötti együttműködést, a szakmai tapasztalatok átadását is hivatott volt támogatni egy kellemes hangulatú, színvonalas és játékokkal tarkított vetélkedő formájában. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a Borostyán klubban Kovácsné Molnár Katalin intézményvezető a rendezvényt. A csapatok nevezését június 18-ig várták a szervezők. A nevezett tíz csapat három fordulóban elméleti tudását mutathatta meg, a számos kérdésből álló feladatlapok felölelték a szociális gondozás va- Ön szeret csinosan öltözni, és elvárja, hogy egy táskában mindennek meglegyen a helye... lamennyi területét. Az írásbeli feladatok szakmai ismeret szempontjából nagyon jól feldolgozott, és esztétikai szempontból is szép munkát tartalmaztak, melynek része volt még a szakmát bemutató vidám történetek és mókás rajzok készítése is. Az előzetes feladatok értékelését követően a helyszínen többek között ápolási, és elsősegélynyújtás feladatok megoldásával, kerekesszékkel való közlekedés, és AJÁNDÉK PARFÜMTOLL 2500,- Ft értékben! Van Önnek minden alkalomra megfelel táskája? 11 jó ok, hogy miért most vegyen táskát: 1. A jó megjelenéshez a táska olyan, mint az i-re a pont. Észre fogják venni, ha Ön jól öltözött. Ne hagyja, hogy ehhez csak egy táska hiányozzék. 2. Semmit sem ér az új ruha vagy cip egy hozzá ill táska nélkül! Hozza magával a ruhát vagy cip t, amelyikhez táskát szeretne! Segítünk a választásban. 3. Régi öltözékét földobhatja egy új táskával! ez költségtakarékos trükk. 4. Most sok az olyan esemény (koncert, színház, bál, fogadás, vendégeskedés), amikor kell egy alkalomhoz ill táska. 5. Utazáskor mibe csomagol? Válasszon egy b röndöt! 6. Egy praktikus táskára nemcsak a n knek, hanem a férfiaknak is szükségük van (oldaltáska, övtáska), ajándéknak is kit n! Nincs kockázat! Ha nem tetszik az ajándék, kicseréljük! 7. A munkába járásról ne is beszéljünk! Ilyen célra is tökéletes táskáink vannak (laptoptáska, aktatáska). 8. Szinte minden alkalomra tudunk táskát ajánlani. Az Illat-Szín-Tár-ban Ön is rátalálhat álmai táskájára a textilt l a b rig, az alkalmi táskától a b röndig. 9. Hol tartja az iratait? Nálunk több tucat pénztárcából, irattárcából választhat. 10. Választékunk gyakran frissül, így az Ön táskája nem fog visszaköszönni az utcán! 11. Ha október 29-ig magával hozza ezt a hirdetést, akkor AJÁNKÉKBA adunk Önnek egy parfümtollat! Ezt az ajándékot csak az els hét vásárlónak tudjuk biztosítani! Vágja ki ezt a hirdetést most, hozza magával az Illat-Szín-Tár-ba, Szarvas, Kossuth u. 42., találjon rá a kedvére való táskára, és vigye haza a 2500,- Ft érték parfümtollat is! Legyen az els hét vásárló közt, hogy álmai táskája mellé az ajándékot is megszerezze! Csak az els hét, táskát vásárlónak, aki behozza ezt a hirdetést, október 29-ig! Bódás János Ki van jelölve a helyed Azért van síró, hogy vigasztald, És éhező, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed. Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd. további vidám elméleti kérdésekkel tarkított jó hangulatú napot tölthettek együtt a vetélkedő résztvevői. A szakmai feladatokat a zsűritagok: Bez- zeg László mentőápoló, Kasuba Jánosné szociálpedagógus és Bagi Julianna szociális munkás értékelte. Az első három helyezett díjazásban részesült, valamennyi csapattag oklevelet és emlékként mézeskalács figurát kapott. Az I. helyen végzett az Ótemplom II. csapata: Csire Melinda, Csányiné Szarka Ilona házi gondozók és Medvegy Mihály közösségi gondozó. A II. helyezet lett az Átmeneti Otthon csapata: Brusznyiczki Andrásné, Klemann Lászlóné és Magyar Pálné gondozók. A III. helyen végzett az Újtemplom gondozóiból álló csapat: Molnár Mihályné, Nagy Béláné és Valló Lászlóné részvételével. További csapatok: békésszentandrási gondozók, szarvasi Ótemplom I. csapata, a K.K.T.T Szociális Intézmény két csapata, csabacsűdi csapat, Kardos gondozói, és Kondoros csapata. A napi izgalmakat követően figyelemfelkeltő előadást hallgattak meg a résztvevők a szupervízió jelentőségéről Galó Tamás szociálpolitikus előadásában. Késői ebéddel, töltött káposztával melyet az intézmény önkéntes munkatársai készítettek el végződött a rendezvény,. A vetélkedő kiötlői és lebonyolítói: Gilanné Radványi Rózsa, Kelcsi Sarolta, Bohus Krajó Tünde, és Kis Margit ellátásvezetők voltak. Amint azt a résztvevők megfogalmazták, ez a nap is bizonyította, hogy a szociális területen dolgozók összetartása nem ismer települési és intézményi határokat. Mindenkinek kellemes hangulatban telt el a nap és a csapattagok már készülnek a következő évi megmérettetésre.

9 9 SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ 2010/2011-es évad Felnőtt színház bérletes előadásai Bérlet ára: I. helyár: 5.000,- Ft, II. helyár: 4.000,- Ft (3 előadásra szól) Az előadásokra jegyek is válthatók: I. helyár: 2.000,- Ft, II. helyár: 1.800,- Ft Régi bérleteseink október 20-ig újíthatják meg bérleteiket, új bérletet október 25-től lehet váltani, jegyárusítás november 2-től. Tel: 66/ vagy személyesen november 17. (szerda) MARCEL ACHARD BOLOND LÁNY Vígjáték Szereplők: Koncz Gábor, Pikali Gerda, Kautzky Armad A milliomos bankár, Beaurevers házában történt bűneset lázba hozza a párizsiakat. Ki ölte meg az uraság sofőrjét és mindenesét, Miguel Ostost? Talán egykori szeretője, Josefa Lantenay, hogy új kedvesét mentse? Esetleg a fess, idősödő bankár, mert maga is szemet vetett Josefára? Vagy annak hitvese, kinek ártatlanságát csak egy eltűnt báli kesztyű igazolhatná? És egyáltalán: kinek az érdeke az Ostos-ügy elhallgatása, és az igazságszolgáltatás befolyásolása? Ezek a mába is áthallásos kérdések teszik a darabot aktuálissá, a nagyszerű humorú szöveg pedig remekül eljátszhatóvá február 10 (csütörtök) BERNARD SLADE JÖVŐRE, VELED, UGYANITT 1. Vígjáték két részben Szereplők: George - Harmath Imre, Doris - Bánfalvy Ági Doris, boldog házasságban élő asszony, a kaliforniai Oaklandből. George, nős könyvelő, New Jersey-ből. A férfi és a nő véletlenül fut össze egy kaliforniai tengerparti fogadóban, ahová Doris egy vallási közösséghez, míg George egy üzleti partneréhez érkezik. Találkozásuk másnapján arra ébrednek, hogy egymás karjaiban töltötték az éjszakát. Mindkettejükkel először fordult ez elő, ám ettől a pillanattól fogva nem utoljára. Különös szerelmi kapcsolat kezdődik kettejük között, melynek lényege, hogy évente egyszer ugyanabban az időpontban, ugyanott egy kellemes hétvégét töltenek együtt. Azután mindketten mennek a dolgukra. De vajon meddig mehet ez így? április 15. (péntek)19 00 VASZARY GÁBOR KI A HUNYÓ? AVAGY BUBUS Vígjáték két felvonásban Szereplők: Beleznay Endre, Rátonyi Hajni, Csala Zsuzsa, Straub Dezső, Sáfár Anikó, Harsányi Gábor A komédia mulatságos bonyodalmának okozója egy szerelmeslevél, amit hősünk, Gáspár felesége talál meg férjuránál. Ilyenkor mi a teendő? Vallani vagy tagadni? Gáspár ez utóbbit választja, s hogy lebukását elkerülje, egyik legjobb barátját, Bajza Palit kéri meg arra, hogy vállalja el helyette a levél címzettjének szerepét. Ovszák grafikák Ovszák Judit grafikus kiállítása nyílik november 6-án, 18 órakor a Tessedik Sámuel Múzeumban. A kiállítást megnyitja dr. Paljak János. A megnyitót követően a tárlat december 19-ig látható a múzeum nyitvatartási idejében. Szarvas és Vidéke SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ 2010/2011-es évad Gyermekszínház bérletes előadásai Előadások: csütörtökönként délelőtt és délután Bérlet ára: 2.000,- Ft (4 előadásra szól), Jegy ára: óvodás: 500,- Ft, iskolás: 600,- Ft Információ, bérlet ill. jegyelővétel: 66/ Bérlet igény leadási határideje: október október 28. GRIMM - DIVINYI - ROSSA RIGÓCSŐR KIRÁLY - zenés mesejáték - Grimm meséjét talán sokan ismerik. Ez a feldolgozás most klasszikus formában, de mégis a mai világ érzéseit és hangulatát megjelenítve kínálja fel a gyerekeknek és természetesen mindenkinek ezt a történetet. Zenéje, szövege nagyon is érthető, a különböző figurák mintha csak most léptek volna le a tv-képernyőjéről. Mégis elvarázsol minket ez a mese egy másik világba, ahol a szerelem és a becsület a mindennapok alapvető eleme november 18. KÖRÚTI SZÍNHÁZ ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ - mesemusical 2 részben - Valahol messze, a zölden tündöklő Smaragdvárosban él, és uralkodik Óz, a nagy varázsló. Fényes palotájában a legkülönbözőbb kincsek sokaságát gyűjtötte össze. Ott áll a bátorság, és az ész, egész gyűjteménye van emberi szívekből, s palotája felé igyekszik hát mindenki, aki csodás segítségre vágyik. Oda tart a vándorúton összesereglett társaság: Dorka, a Madárijesztő, a Bádogember, a Gyáva Oroszlán, no meg Totó, a játékos kutya. A népszerű mesét most felújított változatban, dallamos zenével, sok énekes- táncos, attraktív jelenettel kibővítve láthatják a gyerekek március 18. NEKTÁR SZÍNHÁZ HAMUPIPŐKE - zenés mesejáték - A Hamupipőke talán a legismertebb Grimm mese. Az árván maradt leány sorsát elmesélő történet minden gyerek kedvence. Mi is hűen követjük Hamupipőkét a királyi palotába! Neki is, mint minden mesehősnek, meg kell szenvednie a boldogságért, de az édesapjától kapott útmutató - légy jó és tisztaszívű - segíti célja elérésében. Így tudja elviselni mostohaanyja - és nővérei kegyetlenkedéseit. Ez a mindent legyőző hit és szeretet vezeti - a Tündér segítségével - a Herceg karjaiba! Mesénket eredeti klaszszikus zenével - ill. mai hangvételű dalbetétekkel színesítettük április 14. MASZK BÁBSZÍNPAD AZ EZEREGYÉJSZAKA CSODÁI Három testvér Kelet legszebb virágait neveli kertjében. Szeretnék munkájuk eredményét a Kalifa elé vinni, de a sivatagban a pompás virágok elhervadnak. A két fiútestvér a próbákon nem jutna keresztül, ha húguk egy katona és egy bölcs tanítómester segítségével meg nem szerezné az élet vizét. Vajon a dzsinnek, a repülő szőnyeg, az aranymadár és a varázslatok hátráltatják, vagy segítik a kitartó lányt célja elérésében? Kiderül, hogy bárhol is éljünk a világban, az emberi értékek, a jó és a rossz közötti választásaink állandóak az előadásból pedig kiderül, hogyan jelenik ez meg a keleti mesekincsben

10 Szarvas és Vidéke 10 A Vajda Péter Művelődési Központ Programajánlója Jógaszeminárium november 6-7. A szeminárium célja, hogy alapos ismeretet szerezzünk a jógapózok (ászanák) kedvező élettani hatásairól és a megszerzett elméleti tudást át tudjuk ültetni a gyakorlatba is! Megtanuljuk a különböző típusú gyakorlatsorok felépítésének elvét és kivitelezésének gyakorlatát! Időpont: november 6-7. (hétvégi tanfolyam). Helyszín: Szarvas, Vajda Péter Művelődési Központ. Költség: Ft/fő. Oktató és előadó: Medvegy Gergely (A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola vezető jógaoktatója). Tartalma: 1/3-ad elmélet: általános-és jógaélettan, gyakorlati módszertan (ami tudást és megértést ad)! 2/3-ad gyakorlat: lazító-nyújtó pózok, erősítő ászanák, dinamikus gyakorlatsor, átmasszírozó ászanasor (amely lazává, fitté és széppé tesz)! Oktatási program: Mindkét nap 10:00-18:00 óráig tart a képzés, hosszabb ebédszünetet tartva. Bővebb információ és jelentkezés: Galambos Edit szervezőnél, tel: / , mail: Szakmai információ: Medvegy Gergely, tel: / , mail: Apu, anyu, nagyi és a számítógép A számítástechnikai alapismereteket nyújtó tanfolyamon Windows alapismereteket, szövegszerkesztési, táblázatkezelési alapismereteket, Internet és e- mail használatot tanulhatnak a résztvevők. A tanfolyam elsősorban gyakorlati ismereteket nyújt, vizsgázási kötelezettség nélkül. A tanfolyam díja: ,- Ft/fő, mely tartalmazza az oktatási segédanyagot. Részletfizetési kedvezmény kérhető! Számítógépet használni, új tudást szerezni sohasem késő. Jelentkezzen most kurzusunkra az alábbi telefonszámokon, vagy személyesen a Vajda Péter Művelődési Központban. Jelentkezési határidő: október 25. Tel.: 66/ , 20/ Gombaismereti Tanfolyam Szarvason! 10 foglalkozásból álló 20 órás alapfokú gombaismereti tanfolyam indul a Vajda Péter Művelődési Központban. A tanfolyamot vezeti: Gaál Sándor SZARVASI HAGYOMÁNY RZ KÖZALAPÍTVÁNY 5540 SZARVAS, KOSSUTH TÉR 3. gombavizsgáló szakellenőr. A tanfolyam díja: 3.000,- Ft, mely tartalmazza az oktatási segédanyagot és az oktató díját. A tanfolyam keretében megszerezhető az alapvető gombaimereti tudás az ehető-, árusítható-, mérgező-, gyógyhatású-, védett gombák, gombamérgezések, gombatermesztés, gyűjtési és fogyasztási, tartósítás szabályok, gombahatározás, stb. vonatkozásában. Jelentkezési határidő: október 31. Jelentkezés és további információ: 66/ , SZÁMK Vajda Péter M vel dési Központ Szarvas október 30. szombat órától NÉPTÁNCOSOK CSALÁDI HÉTVÉGÉJE TÁNCHÁZ zenél Dulai Zoltán és zenekara kézm ves foglalkozások tánctanítás A program helyszíne a Pinceklub, bejárat a Béke u. fel l. A belépés ingyenes.

11 11 Heti horoszkóp Kos (március 21 - április 20) Most jó eredményekkel tárgyalhat olyan dolgokról, amikről eddig hiába próbált megegyezésre jutni, sőt terveihez most pártfogókat is talál. Kerülje a veszélyes befektetéseket, próbáljon a realitások talaján maradni. Magánélete nem olyan szürke, mint amilyennek most látja. Bika (április 21 - május 20) Egy korábbi elképzelése most nem a terveknek megfelelően alakul. A hirtelen változásokat először nem akarja elfogadni, később viszont a maga javára fordítja azokat. Maradjon türelmes és ragadja meg a kínálkozó lehetőségeket, mert egy darabig nem várható ilyen alkalom. Ikrek (május 21 - június 21) Nem érdemes a régi dolgokat felbolygatni, legyen kicsit türelemmel és meglátja, váratlanul érkezik el az új korszak életébe. Szerencsére egészsége rendben, az aggasztó dolgok csak vaklármának bizonyulnak. Hallgasson saját véleményére a munka területén is. Rák (június 22 - július 22) Ha azt szeretné, hogy kedvese vagy munkatársai lelkesedjenek egy olyan dolog iránt, amit egyébként elutasítanak, akkor harc helyett alkalmazza a meggyőzés technikáját, most ez jelentheti a sikert. Ha sportol legyen körültekintő, mert nagy a sérülés veszélye. A legjobb megelőzés, ha inkább csak a tévén keresztül szemléli a sporteseményeket. Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Ügyeljen pénztárcájára, mert hajlamos lehet komolyan venni a reklámok csábító ígéreteit és bevásárolhat olyan luxusdolgokból, amikre tulajdonképpen nincs is szüksége. Úgy tűnik, hogy egy jelentős bevételi forrása megszűnik. Aggodalomra nincs ok, mert új forrás lép a helyére. Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Úgy érzi feltorlódtak a gondjai, ezért csak annyit segítsen, amennyire valóban képes anélkül, hogy túlságosan megterhelné magát, vagy a pénztárcáját. A csillagok szerencsére önnel vannak és segítenek abban, hogy végre maradéktalanul megértse párját. Mérleg (szeptember 24 - október 22) Könnyedén meggyőzi kollégáit új javaslatainak fontosságáról, szinte mindenhol zöld utat kap. Figyeljen oda a kisebb feszültségekre, mert ezeknek hosszú távon káros hatásai is lehetnek. Egykori kedvese újra fel akarja eleveníteni kapcsolatukat, de erre aligha kerülhet sor. Skorpió (október 23 - november 22) Ne akarjon mindig megfelelni a világnak, mert a végén képtelen lesz megfelelni önmagának. Hallgasson szívére és cselekedjen aszerint. Ha saját üzleti ötletei most nem is hoznak rögtön hasznot, másokkal közös vállalkozása szép sikert ígér. Nyilas (november 23 - december 21) Szervezzen oldott hangulatú, baráti vagy családi programokat, mert jólesik a kikapcsolódás. Hivatása megtelik tartalommal és könnyen elhivatottságba csaphat át. Ez most nem is baj, úgyis szükség volt egy kis teljesítményjavításra. Magánéletében változás közeledik. Bak (december 22 - január 20) Továbbra is közlekedjen óvatosan. Bár szeretné mással tölteni napjait, feladatai ezt most nem engedik. Ne aggódjon, hamarosan szebb napok elé néz. Partnere valamiért neheztel. Ha úgy érzi, hogy jogtalan a vád, akkor tisztázzk a dolgot, különben csúnya vita robbanhat ki. Vízöntő (január 21 - február 19) Olyan események kerülnek nyilvánosságra, amikről eddig csak a folyosói pletykákból értesült. Számított erre, de mégis jobban megrázza a dolog, mint képzelte. Egyéb téren is az érzelmek irányítják tetteit. Ha dühös, akkor tör-zúz, ha ábrándozó, akkor abban végletes. Halak (február 20 - március 20) Szánjon több időt kreativitása kiélvezésére, mert ez most átsegíti azon a kissé feszült néhány napon. Hajlamos lesz úgy bánni az igazsággal, mintha az furkósbot lenne amivel mindenkit fejbe kell vágni, mégis jobban teszi, ha előbb gondolkozik és csak utána mondja el a véleményét. Párkapcsolati szempontból nem várható fennakadás. Szarvas és Vidéke Orvosi ügyeletek Felnőtt orvosi ügyelet: munkanapokon délután órától másnap reggel 8.00 óráig, hétvégén állandó ügyelet Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u Tel.: Gyógyszertári ügyelet Október 23-tól október 29-ig: Pingvin Patika Szarvas, Kossuth u. 21/A. Tel.: Ügyelet: szombaton óráig vasárnap 9-19 óráig, hétfőtőlpéntekig órág. Készenlétet: szombaton 20 órától vasárnap 9 óráig, vasárnap 19 órától hétfőn 7.30 óráig, hétfőtől-péntekig 20 órától másnap 7.30 óráig. Az ügyeletes gyógyszerész köteles elérhetőségét jelezni az ügyeletes orvosnak. A készenlét időtartama alatt az ügyeletes gyógyszerész sürgős esetben köteles a gyógyszert kiszolgáltatni készenléti szolgálat formájában, 30 percen belül az ügyeletes orvossal történt telefonos egyeztetést követően. Magánállatorvosi ügyelet Békésszentandrás, Szarvas Október 22-től október 25-ig: Dr. Kasnyik János, Szarvas, Táncsics u. 53. Tel.: , Az ügyeleti időszak az utolsó munkanap 18 órától a munkaszüneti nap után következő munkanap 6 óráig tart. Az ügyelet esetleges változásáról az ügyeletre eredetileg kiírt állatorvos a lakásánál köteles a változásról tájékoztatót kifüggeszteni. SétaVan! Ambulo Társadalmi kampány a mindennapi mozgáskultúráért és Ambulo ergo sum mi ennapi mozgáskultúráért és a sétálás élvezetének népszerűsítéséért. Programok: Mozgásszervi állapotfelmérő szűrés Járóiskola: tanuljunk meg ismét egészségesen, gesee emberien járni, lépjünk túl a járásunkat tönkretevő civilizációs beidegződéseken eke A kampány kezdeményezoi - WHO hazai partnerszervezete, rvezete, et az Egészséges Városok ok Magyarországi g Szövetsége - Séta Van! Alapítvány A kampány fotámogatója a A kampány szakmai ai támogatója - Rehatop Gyógycentrum - Enquist Academy Helyszín: Csabai Kolbászfesztivál zt Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, "B" előcsarnok Idopont: október 29. péntek

12 Szarvas és Vidéke 12 Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak szomszédoknak, munkatársaknak, és mindenkinek, akik Ingatlan Eladó szarvasi 1403 négyzetméteres telek öreg házzal, telekáron, sürgősen. I.ár: 2,3M Ft. Érd.: 06/20/ , 06/66/ Szarvason Pacsirta utcában szerkezetkész ház eladó. Érd.: Kiadó A Bolza sétány 3. sz. alatt (az Ótemplom mögött) hosszú távra, garázs kiadó. Érdeklődni: 66/ ; vagy 06/30/ Oktatás Korrepetálás, felzárkóztatás, fejlesztés, dolgozatokra, középiskolai felvételire felkészítés általános iskolásoknak (1-8. osztály). Dolgozatlapok megrendelhetők. Érd.: Egyéb Évelő virágtövek eladók: pünkösdi rózsa, morzsácska, Erika, Kárpáti harangvirág, stb. Ugyanitt teherhordó Idézőjel Sokkal inkább, mint valaha, az emberiség válaszút előtt áll. Az egyik ösvény a kétségbeeséshez és a végső reménytelenséghez vezet. A másik a teljes pusztuláshoz. Imádkozzunk, hogy bölcsen a helyes utat válasszuk. Woody Allen WIFI a városban két helyen is: -Árpád-köz -Ciprus előtti tér LISKA MIHÁLY temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Munkát vállal Középkorú hölgy bejárónői munkát vállal. Takarítás, főzés, vasalás, bevásárlás. Leinformálható. Érd.: Nyugdíjas kőműves szakmunkás férfi mindenféle munkát vállal. Érd.: Köszönetnyilvánítás négykerekű kiskocsi, piaci karos mérleg eladó. Tel.: 06/66/ , este. M-30-as, M-10-es rekeszek, ládák eladók. Tel.: ISO Minőségirányítási rendszerek, Környezetirányítási rendszerek kiépítése, bevezetése, tanúsításra való felkészítés az új szabvány előírásainak figyelembevételével. Régi rendszerek átdolgozása. Tel.: 06/20/ Ruzicska. Masszázsoktatás! Érd.: Spániel kiskutyák (4 kan) arany színben fajtatiszta, törzskönyv nélkül, eladók. Ár.: Ft. Tel.: SÓTERÁPIA Ne engedje, hogy a megfázás legyőzze! Asztmára, arcüreg gyulladásra, izületi panaszokra használjon mellékhatások nélküli gyógymódot. Gyógyuljon a PARAJDI sótól a Kossuth u. 30. sz. alatt. Tel.: Nyitva: H-P: ig. Szükség szerint egyeztetünk. A MINI-KERI-KER boltba megérkeztek a várt csipkefüggönyök, melyek nem igényelnek vasalást, kímélő mosás mellett. Kedvező árakon, többféle mintával és különböző méretekben. Kaphatók még sokféle karácsonyi terítőanyagok. Várom szeretettel minden vásárlómat: Kertészné Marika Ingyen apró Lakossági apróhirdetését ezzel a szelvénnyel ingyen adhatja fel a Szarvas és Vidéke Hetilap 42. számába. Felhívjuk figyelmét, hogy csak az újságból kivágott szelvényen, névvel, címmel, aláírással ellátott hirdetést tudunk közölni. A hirdetési szelvényt leadhatja a Polgármesteri Hivatal portáján, október 20-án, 12 óráig. A feladó neve: címe:.. aláírása: XXIII. évfolyam 4. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP január hét lapzárta október óra A hirdetés szövege (jól olvashatóan kérjük kitölteni): Hirdetmények Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szegedi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Szarvas, Ipari 22 kv-os (0042. sz. főrendező) vezeték és leágazásai vezetékjog megállapítása tárgyában hozott július 7. napján kelt /2010. számú határozata rendelkező részének 1. pontjában a vezeték nyomvonalhosszainak meghatározásában számelírás történt, ezért annak kijavítása vált szükségessé. Ügyintéző neve: Veres Zsolt elérhetősége: 06-62/ A kijavításról szóló végzés, valamint a vezeték és biztonsági övezete által érintett ingatlanok helyrajzi számai megtekinthető a Városi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Szabadság u ) hirdetőtábláján október 18. és november 2. között. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége értesíti az érintetteket, hogy az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) szám alatti kérelme alapján június 30. napján 53707/2010. iktatási számon a Szarvas 132/22 kv-os alállomásból induló Gyoma és Endrőd elnevezésű 22 kv-os vezetékek összekötésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást indított. Ügyintéző neve: Szelezsán Erika, elérhetősége: Gyula, Megyeház u Tel.: 06-66/ / A felügyelőség közleménye megtekinthető a Városi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Szabadság u ) hirdetőtábláján október 18. és november 08. között. A fenti időszakban írásbeli észrevételt lehet tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a felügyelőségnél, amelyet az később eljuttat a kérelmezőnek és döntésénél érdemben vizsgálni fog. Hatósági, Szociális és Családvédelmi Osztály Dr. Kóczy Miklós egyéni ügy véd Szarvas Deák u. 4. sz. alat ti ügy vé di irodájában vállalja ingatlanok adásvételének, bérletének közvetítését is. Telefon: 66/ , Bővebb információ és az ingatlanok adatai az irodában, sze mé lye sen, soron kívül. Központban lakásnak, üzletnek alkalmas ingatlan, alkalmi áron eladó. Vajda P. utcában osztható telken, 3 szoba összkomfortos ház 15M Ft. Fenyő utcában 150m 2 -es ház eladó. I.ár: 18M Ft Markovicz utcában építési telek sürgősen eladó Központban 36 m 2 -es, felújított III. emeleti lakás eladó. I.ár.: 6M Ft. Füzesben elől nagy vízparti telek faházzal eladó. 9.9M Ft. Sztár felett 2 szobás, felújított lakás olcsón eladó. Eötvös utcában 2 lakásos ház egyben, felújítva, garázzsal eladó. I.ár: 13M Ft. Deák u.-ban központi 2 szintes sorházi 99 m2-es lakás garázzsal sürgősen eladó. I.ár: 13M Ft. Keresztháti üdülősoron vízparti 2 szintes 80 m2-es új nyaraló eladó. I.ár: 13M Ft. Belvárosban sarki lakás nagy üzlettel, raktárral eladó. I.ár: 11M Ft. Szabadság úton felújított, III. em. 2 szobás lakás garázzsal, vagy anélkül eladó. Bszta. építési telek sürgősen eladó. Dinnyelaposon tetőteres, összkomfortos, lakható nyaraló eladó. I.ár: 13M Ft. Békésszentandráson, Harcsásban 709 négyzetméteres, beépítetlen, vízparti telek eladó. Irányár 3M Ft. Fenyő utcában építési telek eladó.

13 13 Kellemes napsütéses délutánon, a sporttelepen népes mezőny indult a szarvasi körzeti diáksport rendezvény keretében megtartotta XX. Zielbauer András mezei futóversenyen. Az általános iskolás korosztály 1 8. osztályos tanulói 672 fővel képviseltették magukat a különböző korosztályokban. A legnépesebb mezőny a 2002-es születésű fiúké (96 fő) és lányoké (94) volt, akik 800 méteres távon futottak, míg az 1997-es születésűek távja 2000 méter volt. A korosztályok legjobbjai, valamint a csapatok versenyének első három helyezettjei éremdíjazásban részesültek. Eredmények es születésűek. Fiú egyéni (96 fő): 1. Ganyecz Zalán (Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola), 2. Takó Levente (Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola), 3. Sulitka Gábor (Vajda Péter Intézmény). Csapat: 1. SZIE Gyakorló (Takó Levente, Molnár Előd, Kasik Ákos, Kiri Máté) 18 helyezési pont, 2. Szlovák Általános Iskola (Szeljak Bálint, Kondacs Árpád, Sinka Imre, Batta Szabolcs) 42, 3. Benka (Ganyecz Zalán, Frankó Dániel, Kutas Csaba, Berecz Levente) 49. Leány egyéni (94): 1. Himer Tünde (Benka), 2. Molnár Pálma (Benka), 3. Tusjak Enikő (Vajda). Csapat: 1. Benka (Himer Tünde, Molnár Pálma, Hodálik Hédi, Kugyela Szabina) 13, 2. Vajda (Tusjak Enikő, Czinkóczki Dzsenifer, Bedekovics Andrea, Jani Kata) 36, 3. Szlovák (Mravik Gabriella, Fehérvári Nagy Bianka, Sipka Bernadett, Mogyorósi Cintia) esek. Fiú egyéni (68): 1. Czerjak Attila (Benka), 2. Styecz Bence (Szlovák), 3. Jónás Márió (Vajda). Csapat: 1. Vajda (Jónás Márió, Zvara Levente, Gyurik Dániel, Borbély Dávid) 20, 2. Benka (Czerjak Attila, Pásztor Máté, Babecz Richárd, Pekár Tibor) 29, 3. Szlovák (Styecz Bence, Tálas Bendegúz, Opauszki Márk, Sárkány Tibor) 44. Leány egyéni (55): 1. Farkas Csenge (Hunyadi János Általános Iskola Békésszentandrás), 2. Pályi Petra (Benka), 3. Kurlik Bernadett (Szlovák). Csapat: 1. Szlovák (Kurlik Bernadett, Szebegyinszki Éva, Nyerges Aliz Eszter, Kugyela Gabriella) 21, 2. Benka (Pályi Petra, Balázs Luca, Váradi Kata, Gyekiczki Fanni) 36, 3. Vajda (Bencsik Adrienn, Mócz Szilvia, Balog Bianka, Polonszki Patrícia) esek. Fiú egyéni (62): 1. Badari László (Vajda), 2. Ruzsinszki Viktor (Benka), 3. Szebegyinszki Robin (Benka). Csapat: 1. Benka (Ruzsinszki Viktor, Szebegyinszki Robin, Szappanos Ármin, Grivalszki Tamás) 14, 2. Vajda (Badari László, Rostás Lajos, Litauszki György, Stefan László) 28, 3. Szlovák (Kovács Ákos, Varga Balázs, Laurinyecz Zalán, Somogyi Róbert) 51. Leány egyéni (53): 1. Kugyela Hanna (Benka), 2. Körösfalvi Dóra (Benka), 3. Koppányi Henriett (Vajda). Csapat: 1. Benka (Kugyela Hanna, Körösfalvi Dóra, Buzás Blanka, Urbancsok Anett) 24, 2. Szlovák (Kisuczki Kinga, Kriska Vivien, Terhes Anna, Tusjak Regina) 39, 3. Vajda (Koppányi Henriett, Nagy Mária, Toman Viktória, Babecz Ágnes) esek. Fiú egyéni (47): 1. Pusztai András (Vajda), 2. Bankó Olivér (Vajda), 3. Pecznik Péter (Vajda). Csapat: 1. Vajda (Pusztai András, Bankó Olivér, Pecznik Péter, Kovács Patrik) 10, 2. Szlovák (Springel Dávid, Kovács Norbert, Kis Csaba, Kovács Bence) 57, 3. Benka (Oláh Márk, Romhányi Márk, Búzás Alex, Molnár Sebestyén) 93. Leány egyéni (37): 1. Kanti Anna (Békésszentandrás), 2. Lestár Enikő (Békésszentandrás), 3. Nagy Noémi (Benka). Csapat: 1. Békésszentandrás (Kanti Anna, Lestár Enikő, Polonyi Bettina, Olasz Éva) 20, 2. Benka (Nagy Noémi, Uhljar Nikolett, Nitch Dóra, Rohony Noémi) 23, 3. Vajda (Farkas Alexandra, Paraszt Vivien, Kovács Kitti, Szabó Csenge) asok. Fiú egyéni (39): 1. Molnár Ábel (Vajda), 2. Kriska Norbert (Vajda), 3. Pásztor Dominik (Benka). Csapat: 1. Vajda (Molnár Ábel, Kriska Norbert, Bon Abdaullah Saber, Sindel Roland) 14, 2. Békésszentandrás (Csabai Róbert, Pintér Gergő, Olasz Imre, Salamon Gergő) 42, 3. Szlovák (Lipták Szarvas és Vidéke Közel 700 fiatal futott a sporttelepen Szenior úszás Az előttünk álló hétvégén a SZUSE immár harmadik alkalommal rendezi meg nemzetközi szenior úszóversenyét. A viadal programja keretében 18 egyéni és öt váltó számot bonyolítanak le 13 korosztályban. Az esemény megnyitóját szombaton 11 óra 30 perctől tartják a Városi Gyógyfürdőben. A legkisebbek eredményhirdetése. A dobogó tetején a Takó Levente, Molnár Előd, Kasik Ákos és Kiri Máté által alkotott Gyakorló Általános Iskola csapata Hatodik helyen zártak Az OB III-as egységhez hasonlóan, a megyei bajnokságban szereplő szarvasi teniszcsapat is hatodik helyen fejezte be az idei évet. A hétvégi Szeghalom- Gyomaendrőd elleni záró mérkőzésen négy szingli megnyerése is kevés volt a végső sikerhez, a vendégek ugyanis jobban összpontosítottak a pontszámban fajsúlyosabb párosokra. Szarvasi TC II. Szeghalom-Gyomaendrőd TC II. 8:13. Megyei férfi csapatbajnoki mérkőzés, Szarvas. Szarvasi győztesek: Samu Tamás (3.), Párizs Szabolcs (4.), Parcen Domokos (5.), Rozsán Csongor (6.). Zsolt, Vaskor Zoltán, Szél Tamás, Jurák György) 43. Leány egyéni (25): 1. Csontos Andrea (Békésszentandrás), 2. Farkas Boglárka (Vajda), 3. Kondacs Boglárka (Békésszentandrás). Csapat: 1. Békésszentandrás (Csontos Andrea, Kondacs Boglárka, Ambrus Réka, Szekeres Tünde) 16, 2. Vajda (Farkas Boglárka, nagy Fanni, Molnár Renáta, Tóth Noémi) 24, 3. Benka (Erdei Boglárka, Krsnyak Anikó, Kenyeres Petra, Juhász Szimonetta) ben és előtte születtek. Fiú egyéni (59), 1997-esek: 1. Stefanik László (Vajda), 2. Bódai Nándor (Vajda), 3. Pásztor Dávid (Békésszentandrás) osak: 1. Hortobágyi Pál (Benka), 2. Sonkoly Zoltán (Vajda), 3. Sztankovits Tamás (Vajda). Csapat: 1. Vajda (Sonkoly Zoltán, Sztankovits Tamás, Stefanik László, Bódai Nándor) 16, 2. Szlovák (Frankó Dávid, Szeljak Bence, Bakró Gábor, Lestyan Bence) 34, 3. Békésszentandrás (Tasi Alex, Pásztor Dávid, Rába István, Csabai Norbert) 48. Leány egyéni (37), 1997-esek: 1. Kanti Dorottya (Békésszentandrás), 2. Pecznik Réka (Vajda), 3. Bakró Csilla (Szlovák) osak: 1. Kanti Eszter (Békésszentandrás), 2. Melis Vanda (Benka), 3. Pillár Bianka (Vajda). Csapat: 1. Békésszentandrás (Kanti Eszter, Kanti Dorottya, Petrovic Maja, Csík Andrea) 18, 2. Vajda (Pecznik Réka, Pillár Bianka, Kovács Zsanett, Bankó Bojána) 22, 3. Szlovák (Bakró Csilla, Lestyan Renáta, Fábri Cintia, Dragán Edit) 60. Ny. M. FOTÓ: LISKA ZLATICA

14 Szarvas és Vidéke 14 Több volt a keserűség, mint az öröm A térségi csapatok közül csak a formába lendülő Csabacsűd tudott nyerni a különböző szintű labdarúgó-bajnokságokban. A Szarvas nem bírta el Újbudán, hogy több mint egy félidőt emberhátrányban kellett töltenie. A Kondoros szokásosnak nevezhető hazai pontvesztését a kimaradt helyzetek okozták, a Békésszentandrás pedig szintén emberhátrányban szenvedte el első idei vereségét a megyei II. osztály kétegyházi rangadóján Újbuda TC Szarvasi FC 5 2 (2 1) NB III-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 100 néző. V.: Czékus. Szarvas: Kiri Győri, Pákozdi, Petykó Kiszel, Klimaj (Rácz), Truczka (Kugyela), Erdősi (Terhes), Csellár ifj. Somogyi, Bány. Edző: Somogyi János. Gólszerző: Potemkin 2, Pleszkán, Kövesdi, Horváth L., ill. Erdősi, Bány. Kiállítva: Pákozdi (utolsó emberként szabálytalankodott) a 40. percben. A szarvasi együttes tíz emberrel sem játszott alárendelt szerepet, de a kapufákkal nem volt szerencséje. Somogyi János: A tíz emberrel való felzárkózásunk az utolsó öt percre felőrölte az energiánkat, és így fájó vereség lett belőle, ami nem volt benne a játékban. További eredmények: Hódmezővásárhely FC Szol noki Spartacus FC 2 0, Tököl VSK Kecskeméti TE II. 1 0, KITE-Szeged Szabadkígyósi SZSC 3 1, FC Dabas Csepel FC 0 0, Várfürdő-Gyulai TFC Jászberényi SE 2 2, Szolnoki MÁV FC II. Jánoshidai SE 1 0. Szabadnapos: Tisza Volán SC. A bajnokság állása 9 forduló után: 1. Csepel 20 (23 7, 8 mérk.), 2. Dabas 16 (19 9, 9), 3. Szolnoki MÁV II. 16 (10 8, 9), 4. KITE-Szeged 16 (14 7, 8), 5. Újbuda 16 (16 16, 8), 6. Tököl 15 (20 12, 9), 7. Kecskeméti TE II. 12 (19 17, 9), 8. Tisza Volán 11 (12 10, 7), 9. Hódmezővásárhely 11 (17 14, 8), 10. Szolnoki Spartacus 7 (9 19, 8), 11. Gyula 7 (12 18, 8), 12. Jánoshida 6 (13 26, 8), 13. Jászberény 6 (14 14, 7), 14. Szabadkígyós 5 (7 17, 8), 15. Szarvas 3 (11 22, 8). OMTK Rákóczi Vasas SE Csabacsűd SE 0 1 (0 1) Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Orosháza, 100 néző. V.: Benyovszki Z. Csabacsűd: Nagy Z. Brlázs, Filyó (Sonkoly), Kiss T., Gombár, Varga T., Szilágyi D., Borgulya, Sajben, Szilágyi B. (Sovány), Cseke. Játékos-edző: Brlázs Gábor. Gólszerző: Cseke. A gyorsan megszerzett gól után a vendégek taktikusabb játékkal szolgáltak rá a győzelemre. Brlázs Gábor: Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, de megérdemelten győztünk egy sportszerű csapat ellen. Ifi: Orosháza Csabacsűd 4 0. Kondorosi TE Körösladányi MSK 0 0 Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Kondoros, 150 néző. V.: Bartucz F. Kondoros: Szabó P. Vajgely, Ferenczi, Boér G., Kasik P., Szűcs (Pusztai), Kajtár, Medvegy (Vincze), Hanyecz, Boér Zs. (Harangozó), Miklya. Edző: Hanyecz János.Az első félidőben még akadtak helyzetek, szünet után már az sem. Reális eredmény született. Hanyecz János: Sajnos, hazai pályán nem tudunk nyerni, voltak lehetőségeink, de azokat nem használtuk ki. Ifi: Kondoros Körösladány 2 4. További eredmények: Gyomaendrődi FC Bé kés - csabai MÁV SE 1 1, Sarkadi KLE Mezőberény i FC 2 0, Méhkeréki SE Békési FC, Früh wald-jamina SE Füzesgyarmati SK 1 0, Szeghalmi FC Mezőhegyesi SE 2 0. Szabadnapos: Tót kom ló si TC. A bajnokság állása 10 forduló után: 1. Békés 19 (31 15, 10 mérk.), 2. Méhkerék 19 (22 8, 9), 3. Kondoros 18 (22 12, 8), 4. Mezőhegyes 16 (19 14, 9), 5. Ja mi na SE 15 (13 7, 9), 6. Tótkomlós 14 (11 4, 8), 7. Szeghalom 14 (11 14, 9), 8. OMTK-Rákóczi 11 (14 14, 9), 9. Csabacsűd SE 10 (13 15, 9), 10. Békéscsabai MÁV 10 (10 16, 10), 11. Gyomaendrőd 10 (15 28, 10), 12. Füzesgyarmat 9 (14 16, 9), 13. Körösladány 8 (9 14, 9), 14. Mezőberény 7 (7 14, 9), 15. Sarkad 6 (7 26, 10). Kétegyháza SE Békésszentandrási HMSE 2 1 (1 0) Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Két egyháza, 150 néző. V.: Susánszki. Békés szent and rás: Dunai Gugolya, Borgulya, Bobvos F., Moch nács T., Csipai, Mochnács G., Kovács N., Steig ler (Kiss V.), Kiss L. (Laluska), Sinka (Fazekas). Edző: Varga László. Gólszerző: Papp, Boruzs, ill. Csipai. Kiállítva: Bobvos F. (második sárga lap után) a 20. percben. A két csapat rangadóhoz méltó mérkőzést vívott. Pisont András technikai vezető: A játékvezető a jogtalan korai kiállítással nagyban befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. Tíz emberrel sem játszottunk alárendelt szerepet. Ifi: Kétegyháza Békésszentandrás 4 2. További eredmények: Dévaványai SE Magyarbán hegyesi FC 2 5, Okány KSK Csanádapácai EFC 1 1, Dobozi SE Battonyai TK 3 2, Csor vás SK Nagyszénás SE 0 3, Vésztői SE Mező ko vá cs h á z i TE 0 2, Medgyesegyháza SE Köröstarcsa KSK 3 2, Békéssámsoni SK Dombegyház NSE 2 0. A bajnokság állása 10 forduló után: 1. Békés szentandrás 25 (28 9), 2. Kétegyháza 23 (28 10), 3. O kány 21 (22 14), 4. Magyarbánhegyes 18 (37 19), 5. Nagyszénás 18 (15 12), 6. Doboz 17 (27 18), 7. Csor vás 16 (22 21), 8. Battonya 16 (20 19), 9. Med gyes egyháza 15 (16 17), 10. Mezőkovácsháza 12 (15 18), 11. Dombegyház 11 (11 19), 12. Déva ványa 8 (12 20, 9), 13. Csanádapáca 7 (13 30), 14. Bé kés sámson 7 (18 37, 9), 15. Vésztő 5 (7 20), 16. Kö rös tarcsa 4 (7 18). Szarvasi FC II. Csárdaszállási SZSK 1 2 (1 0) Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Szarvas, 50 néző. V.: Nagy Z. Szarvasi FC II.: Harencsár Tóth P. (Hóbel), Fabó, Farkas, Körmendi, Markovics, Rácz (Blaskó), Tóth Z., Altmann, Cziglécz ki Zs., Fekécs (Brakszatórisz). Edző: Farkas Endre. Gólszerző: Markovics, ill. Munkácsi 2. Kiállítva: Forgács Á. (Csárdaszállás, a második sárga lap után) a 75. percben. A küzdelmes mérkőzést a játékvezető döntötte el a 90 percben megítélt jogtalan büntetővel. Farkas Endre: Amíg a sípmesterek döntik el a mérkőzéseket, addig a csapat teljesítményéről fölösleges bármit mondanom. Gratulálok a fiúknak. Nagybánhegyesi RSE Kardos-Örménykút KSK 0 0 Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Nagybán hegyes, 40 néző. V.: László. Kardos: Ku rucz Jansik, Kékesi T. (Brlás), Szpisjak, Nagy (Su tyinszki), Kékesi M., Hehedűs, Lestyán, Czigléczki P., Tímár, Dananaj. Edző: Gombár György. Az elején elpuskázott lehetőségek és a második félidőben történt két játékvezetői szarvashiba eredményezte az immár hetedik kardosi döntetlent. Gombár György: Az első negyedórában el kellett volna döntenünk a mérkőzést. Mezőmegyer SE Szarvasi LSZK 3 0 (1 0) Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Kamut, 30 néző. V.: Frey. Szarvasi LSZK: Nagy (Hudák) Korbely (Váncsodi), Károly (Zahorecz), Veles (Rumi), Pozderka, Bobvos, Gyulai, Tatár (Sztvorecz), Radics, Molnár, Tusjak. Edző: Galáth Pál. Gólszerző: Repa (11-esből), Viczián, Nagy. A gyorsan bekapott gól után fölénybe kerültek a szarvasiak, de gólt nem sikerült elérniük, a hajrában pedig bebiztosították győzelmüket a házigazdák. Galáth Pál: Sajnos nem hittük el, hogy nyerhetünk, de messze még a bajnokság vége. Gratulálok az ellenfélnek. További eredmények: Zsadányi SE Kamuti SK 1 5, Gerendás SC Kötegyáni SK 1 3. A bajnokság állása 9 forduló után: 1. Mezőmegyer 19 (23 9), 2. Csárdaszállás 15 (12 13), 3. Szarvasi LSZK 15 (21 24), 4. Kamut 14 (28 17), 5. Kardos- Örménykút 13 (20 14), 6. Gerendás 13 (13 14), 7. Kötegyán 12 (16 19), 8. Nagybánhegyes 10 (12 18), 9. Szarvasi FC II. 7 (15 21), 10. Zsadány 5 (8 19). Ismét elment egy kézilabdás 60 éves korában elhunyt Kugyela Katalin. Kati fiatalon ismerkedett meg a kézilabdával és hamar a felnőttek között szerepelt. Az Óvónőképző és a Szirén SE NB II-es kézilabda-csapatának éveken keresztül oszlopos tagja volt. Csapatjátékos volt, lelkes, harcos játékáért szerették társai, küzdeni tudásáért edzői, ellenfelei, szurkolói tisztelték. Aztán néhány éve egy másik ellenféllel találkozott. Betegség támadta meg. Nem adta fel, harcolt, mint azt korábban a pályán tette. Ez az ellenfél azonban keményebbnek bizonyult nála. Betegségét türelemmel viselte, de a gyilkos kór egyre jobban elhatalmasodott szervezete felett. Ezt a támadást nem tudta kivédekezni, a halál elragadta. Emlékét megőrizve, fájdalommal búcsúznak a kézilabdások. Nyári Mihály SPORTPROGRAMOK Október 23., szombat Kézilabda. Megyei női: Szarvasi NKK Kondorosi NKK, Szarvas, Békésszentandrási KC Mező berényi SDSE, Békésszent and rás, Megyei férfi: Kon do ro si KK I. Kondorosi KK II., Kondoros, Labdarúgás. NB III.: Szarvasi FC Várfürdő-Gyulai TFC, Szarvas, Megye I.: Mezőhegye si SE Kondorosi TE, Mezőhegyes, Megye II.: Békésszentandrási HMSE Okány KSK, Békésszentandrás, Megye III.: Szarvasi LSZK Ka muti SK, Szarvas, Mezőmegyer SE Szarvasi FC II., Kamut, Zsadányi SE Kardos-Örménykút KSK, Zsadány, Úszás. III. Nemzetközi Szenior Úszóverseny, Szarvas, Október 24., vasárnap Asztalitenisz. OB III.: Kecskeméti Spartacus Szarvasi Körös ASE, Kecskemét, Labdarúgás. Megye I.: Csabacsűd SE Szeghalmi FC, Csabacsűd, Úszás. III. Nemzetközi Szenior Úszóverseny, Szarvas, 9.00.

15 15 Tovább robognak a kondorosiak Az idei kiváló szereplés ismeretében már nem is meglepő: hét forduló után változatlanul száz százalékos teljesítménnyel vezeti a megyei női kézilabda-bajnokságot a Kondorosi NKK együttese, amely ezúttal a Füzesgyarmatot verte meggyőző különbséggel. A Szarvas szabadnapos volt, a Békésszentandrás pedig Dobozon szenvedett vereséget az alsóházi derbin. A férfiaknál fontos mecscset nyert Gyulán a kondorosi felnőtt együttes, amely megerősítette vezető helyét. Kondorosi NKK Füzesgyarmati SK (15 8) Megyei női bajnoki kézilabda-mérkőzés. Kondoros, 105 néző. V.: Hirth, Kovács. Kondoros: Megyik Medvegy 4, Tóth 2, Zsjak, Kondacs R. 10, Janis 5, Földvári 3. Csere: Labát (kapus), Győri, Ladnyik 4, Sós 2, Opauszki, Danek, Zubor. Edző: Tóth Pál. A Füzesgyarmat legjobb góldobói: Tóth 8, Gyányi 6. A gyengébb napot kifogó Kondoros végig vezetve nyert, a tartalékos vendégek ellen. Tóth Pál: Ma idegesen, pontatlanul és sok technikai hibával játszottunk. Készülünk a következő mérkőzésre. Dobozi KE Békésszentandrási KC (7 6) Megyei női bajnoki kézilabda-mérkőzés. Doboz, 70 néző. V.: Nyári T., Varga Z. Békésszentandrás: Lólé Egriné 2, Lestyan Goda 2, Petrás 2, Szilágyi G., Aszódi 3, Lénárt 2. Csere: Szabó K. (kapus), Kondacs R. 2, Árgyelánné, Rohoska, Ugyan. Játékos-edző: Egriné Kovács Andrea. A Doboz legjobb góldobója: Fekete E. 6, Dézsi 5. Szinte végig fej-fej mellett haladt a két együttes, a végén az eredményesebb átlövő játék döntött a hazaiak javára. Egriné Kovács Andrea: A játékvezetők részéről az előnyszabály egyéni értelmezése számos gólszerzési lehetőségtől fosztott meg bennünket. További eredmények: Mezőberényi SDSE Gyomaendrődi NKSE 23 23, Orosháza Stílus II. Kétsopronyi SE 34 26, Békési NKTE JALTE Szabadnapos: Szarvasi NKK. A bajnokság állása 7 forduló után: 1. Kondoros 14 ( , 7 mérk.), 2. Orosháza 11 ( , 7), 3. A Szarvasi Röplabda Egyesület negyedik alkalommal szervezte meg október 9-én a Szarvasi Mix Kupát. Az eseményre az ország különböző pontjairól 14 csapat sereglett össze a Petőfi utcai sportcsarnokba. A csoportmérkőzéseken csak kettő együttes lépet túl veretlenül, melyek később a döntőt játszották. A Szarvashiba és a kecskeméti illetőségű Six Team Csapat szoros csatát vívott, amely a csoportmérkőzésekhez hasonlóan időre ment. A 20 perces hullámzó játék végén a Six Team Csapat került ki győztesen. A Szarvasi Ifjak saját csoportjukban nem szerepeltek jól, de később összeszedték magukat, és nem akadtak legyőzőre, így végül a 7. helyet szerezték meg. A Rémszarvas csoportját és a helyosztókat is egy-egy győzelemmel tudta le, így a 12. hely birtokában zárta a napot. Az eredményhirdetésre és a vacsorára az Árpád szálló dísztermében került sor, amelyet jó hangulatú bulival ünnepeltek a résztvevők. Végeredmény: 1. Six-Team Csapat (Kecskemét), 2. Szarvashiba (Bazsó Kitti, Balla Borbála, Farkas Noémi, Szerb Milán, Áchim Tamás, Szitó Szabolcs), 3. Pálinka SC (Kecskemét), 7. Szarvasi Ifjak (Pecsenye Rita, Bazsó Brigitta, Podani Anikó, Maczik Péter, Prifer Tibor, Szrnka Mihály, Kiszel Szarvas 10 ( , 6), 4. Békés 8 ( , 7), 5. JALTE 8 ( , 6), 6. Gyomaendrőd 6 ( , 6), 7. Kétsoprony 4 ( , 6), 8. Füzesgyarmat 4 ( , 6), 9. Mezőberény 3 ( , 6), 10. Doboz 2 ( , 7), 11. Békésszentandrás 0 (95 137, 6). Göndöcs Benedek DSE Gyula Kondorosi KK I (11 21) Megye férfi bajnoki kézilabda-mérkőzés. Gyula, 60 néző. V.: Moldován, Ökrös L. Kondoros: Szebegyinszki Mális 3, Tóth 8, Bagyin 4, Kasnyik V. 3, Zubor 6, Kasnyik T. 7. Csere: Gyurcsán (kapus), Bertók 3, Dobra, Vozár 2. Edző: Jarabek Szabolcs. A Gyula legjobb góldobói: Mészáros 15, Bartóki 5, Jánk 5. Az első félidőben ellenállhatatlanul játszó kondoros már ekkor eldöntötte a találkozó kimenetelét. Kasnyik Tamás technikai vezető: A mai meccs fontos állomás volt a bajnoki címhez vezető úton. Kondorosi KK II. Nagyszénási SE (13 15) Megye férfi bajnoki kézilabda-mérkőzés. Kondoros, 100 néző. V.: Hirth, Kovács L. Kondoros II.: Omiljak Hanyecz 10, Belopotoczki 3, Szász 3, Krajcsovicz 4, Zsjak 4, Tira 4. Csere: Garai, Sztrehovszki, Valastyán, Szpisják, Rák. Edző: Tóth Pál. A Nagyszénás legjobb góldobói: Gazsó 9, Szebeni 8. A közel azonos játékerőt képviselő két szomszédvári együttes döntetlen színezetű mérkőzést vívott. Kasnyik Tamás technikai vezető: Sajnos most hozta leggyengébb formáját a fiatal csapatunk. További eredmények: Körös KK Gyoma endrőd Kétsopronyi SE 25 33, Újkígyósi FIDSE Köröstarcsa SK Szabadnapos: Mezőhegyes SE. A bajnokság állása 7 forduló után: 1. Kondoros I. 10 ( , 5), 2. Kétsoprony 10 ( , 6), 3. Köröstarcsa 8 ( , 5), 4. Gyula 6 ( , 6), 5. Újkígyós 6 ( , 6), 6. Mezőhegyes 5 ( , 6), 7. Gyomaendrőd 4 ( , 6), 8. Nagyszénás 3 ( , 6), 9. Kondoros II. 0 ( , 6). Finálét játszhattak a hazaiak Tamás), 12. Rémszarvas (Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna, Szitóné Zsuzsa, Asztalos Ágnes, Zsapka János, ifj. Zsapka János, Medvegy Zoltán). A második helyen végzett Szarvashiba csapata Szarvas és Vidéke Fordított eredmény A Szarvas két pontot tartott idehaza, a bajnokesélyes Békésszentandrás viszont ugyanennyit hagyott Békésen, a Körös Kupáért zajló megyei sakkcsapat-bajnokság második játéknapján. Szarvasi SE Orosházi SE 2:6. Megyei csapatbajnoki sakkmérkőzés, Szarvas. Szarvasi pontszerzők: Balatoni György (4.) 1, dr. Mótyán Pál (3.), Patkó Lajos (6.) 0,5 0,5. Békési TE Békésszentandrási HMSE 2:6. Megyei csapatbajnoki sakkmérkőzés, Békés. Békésszentandrási pontszerzők: Balogh Imre (2.), Révész Norbert (4.), Győri Antal (6.), Korbely Györgyné (7.), Csík Balázs (8.) 1 1, Radics László (3.), Palicska János (5.) 0,5 0,5. További eredmények: Csaba Honvéd SE Dévaványa SE 4,5:3,5, Battonya SE Gyulai SE 2:6. A bajnokság állása 2 forduló után: 1. Békésszentandrási HMSE 12 pont, 2. Orosházi SE 11, 3. Csaba Honvéd SE 10,5, 4. Gyulai SE 10, 5. Dévaványa SE 6,5, 6. Békési TE 6, 7 8. Battonyai SE, Szarvasi SE 4 4. Csarnok Kupa A Csarnok Kupáért zajló városi teremlabdarúgó-bajnokság első játéknapján az alábbi eredmények születtek. A csoport: Carpenters Korona 3 4, gólszerzők: László V. 3, ill. Truczka T. 3, Bencze T. Harmadik Félidő Westend Söröző 1 8, g.: Rusz R., ill. Rohony G. 2, Sechna G. 2, Búzás E. 2, Hóbel R. 2. Lux- Halász Unitrans 2 4, g.: Fabó N. 2, ill. Lestyan Goda Zs., Béni Cs., Csipai Cs., Rozsán Cs. Integrál Tűzoltók 4 2, g.: Keller Z. 2, Melis M., Bohrát T., ill. Dankó V., Medveczki I. Szabadnapos: Andragória. B-csoport: Sörklinika Rivális 8 2, g.: Kondacs A. 4, Palotai A. 2, Lipták M., Bobvos M., ill. Bodnár G. 2. Gólvágók Szarvas Coop 5 2, g.: Medvegy Gy. 3, Gyuricza E., Bodai J., ill. Bagi L., Dancsó F. Milf FC Vajda FC 4 2, g.: Bencze B., Tóth P.,Farkas N., Nguyen Tran M., ill. Hodálik N. 2. Hordó Fly Emirates 7 2, g.: Stanley E. 3, Tóth P. 2, Kis M. 2, ill. Szilágyi A. 2. Következik. Október 21., csütörtök, 19.00: Integrál Unitrans (A), 20.00: Hordó Gólvágók (B). Október 22., péntek, 19.00: Tűzoltók Harmadik Félidő (A). Október 23., szombat, 15.00: Vajda FC Fly Emirates (B). Október 24., vasárnap, 16.00: Korona Andragória (A), 17.00: Westend Söröző Carpenters (A), 18.00: Szarvas Coop Milf FC (B). A sportoldalakat írta és szerkesztette: BAKULYA MIHÁLY

16 Szarvas és Vidéke 16 Sajtóközlemény Európai Uniós támogatással újabb bővítés a Fehér Hattyú Textiltisztító Szalonban Szarvas város és szűkebb-tágabb környéke szolgálatában tevékenykedő Fehér Hattyú Textiltisztító Szalon életében megint jelentős változások történtek az elmúlt hónapokban. A város központjában lévő szolgáltató egység 5 évvel ezelőtt, Európai Uniós támogatás segítségével jött létre, majd ben szintén Európai Uniós támogatással hajtott végre egy kisebb volumenű korszerűsítést, bővítést re a még fiatal és korszerű géppark kevésnek bizonyult és újabb gépek beszerzése vált szükségessé. Az igények, a kínálkozó üzleti lehetőségek kihasználása, valamint a meglévő és potenciális ügyfelek biztonságos kiszolgálása érdekében, jelentős mértékben meg kellett növelni a mosodai kapacitást. Ezen cél érdekében 2010 elején a vállalkozás élt a lehetőségekkel, és újabb pályázatot adott be és nyert. A sikeres pályázat révén megvalósult projekt eredményeként megtöbbszöröződött a Fehér Hattyú Textiltisztító Szalon kapacitása. Hódságiné Darida Katalin a Fehér Hattyú Textiltisztító Szalon vezetője, tulajdonosa elmondta, hogy a szalon a textiltisztítás teljes skáláját kínálja. Vállalnak felsőruha vegytisztítást, ágyneműés asztalnemű mosást, bőrtisztítást, bőrfestést, szőnyegtisztítást, textilfestést, ruhajavítást és munkaruha bérbeadást. Cégfilozófiájuk, hogy minden igényt a legmagasabb színvonalon elégítsenek ki, az ügyfelek legteljesebb megelégedettségére. Az elmúlt évek tapasztalata azt bizonyítja, hogy a színvonalas szolgáltatás iránt van igény. A micro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztésére Európai Uniós támogatást lehetett megpályázni, mely sikeres volt, és támogatást kapott a pályázó Hódland Bt. a Fehér Hattyú Textiltisztító Szalon működtetője az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. A kapacitásbővítő projekt befejeződött, új gépek is várják a megmérettetést, és állnak az ügyfelek szolgálatára. Túrógombóc Nem akarom Krúdy Gyula nagy írónkat plagizálni, aki ételekről oly étvágygerjesztően írt, hogy láttuk képzeletünkben, ízét is éreztük, talán még képzeletbeli gyomorrontást is kaptunk de érdemes ételeinkről megírni azt is, hogy miféle szerepet játszottak családi életünkben, hogyan váltak életmódunk fordulópontjaivá, ünnepeink díszévé, gyermekkorunk emlékeivé, amit egy életen át őrzünk. A címszó sokatsejtető történetén felül hadd halásszak elő családi evés-emlékeinkből néhányat, ami azt megérdemli. Anyám felvidéki német származású volt, szepességi, így a vérében volt a spórolás. Apám gazdag tiszántúli földbirtokosként kedvesen évődött vele a vajaskenyér megkenését illetőleg, mivel Anyám vékonyan kente, amúgy szepesien Apám ellenben rátromfolt, vastagon, földváriasan. Végülis megegyeztek, de szokásaikon csak ritkán változtattak. Jómódban éltünk, évente 3-4 disznót is levágtunk, így a speizből nem hiányzott a házi jellegű szalámi, amiből mi gyerekek bármikor ehettünk. Mégis, ha megkérdeztek mit ennénk, mi az egyszerű zsíroskenyérre szavaztunk, kis barátaink kezében ezt látva. Anyám kedvenc süteménye a hamis mézes volt. Kisgyerekkoromban sokszor eltünődtem a hamis kitételen. Mit rejthet magában ez a nem őszinte sütemény Anyám tepsijében? A válasz igencsak egyszerű volt. Méz helyett karamellizált cukor kellett hozzá. Így az íz megközelítő volt. Az egyetlen étel, ami gyermekkoromtól kezdve mindig viharokat okozptt, és ennek készítését talán már abba is kellett volna hagyni nem babonából írom, ez már sorsszerű volt a túrógombóc volt. Amikor az étel az asztalra került, a fele mindig ott is maradt, mert mindig történt valami, ami miatt elfogyasztani nem állt módunkban. Az okok között családi viták szerepeltek, légiriadók, és sok másféle, a túrógombóc elfogyasztását akadá1yozó tényező. Fiatalasszony koromban nem is igen került fel a családi étlapra, azonban legkisebb fiam szerette. Amikor kiválasztott arája először látogatott meg minket, kért, hogy csináljak túrógombócot. Azt a túrógombócot ugyan maradéktalanul elfogyasztottuk, de házasságuk másfél év után válással végződött. Schné Bolla Magdolna SZARVAS ÉS VIDÉKE Önkormányzati Hetilap Engedélyszám: HU ISSN Megjelenik minden csütörtökön. Felelős szerkesztő: Tatai László. Munkatársak: Keserű Zsuzsa, dr. Kutas Ferenc. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Szerkesztőség: Városháza Szarvas, Szabadság u Szerkesztőségi fogadóórák: Kedd 9-12 óráig, péntek 9-12 óráig Telefon: 70/ Kiadja: Szarvas Város Önkormányzata Felelős kiadó: Dr. Melis János Előfizethető Szarvas belterületén félévre 2990 Ft-ért, egy évre 5980 Ft-ért, más helyeken postaköltség térítéssel kiegészítve

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. I. 19-én, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor- Elnök

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 04-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 04-i rendkívüli ülésén Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. június 04-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Babák Mihály polgármester

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

CSODÁLATOS PROGRAMFÜZET

CSODÁLATOS PROGRAMFÜZET Szolárium Újdonság Kollagén csövek Szarvasi Gyógyfürdő KEDVEZMÉNYES ÚSZÓJEGY: Reggeli úszójegy 06.00-10.00 VAGY 10.00-15.00 bármelyik 2 órás időtartamban! Cím: 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 23, - Telefonszám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én, 18.00 órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve 140/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u.59. 10/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 17. 00 órakor a Bezi

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6.   M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: bucsa@bucsa.hu M E G H Í V Ó nyilvános alakuló ülését 2014. október 20-án (hétfőn) 15 00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

2013. Február XIV. évfolyam - 2. szám Bútorbörze 2013. március 2.-án (szombaton) 9:00-12:00 óráig a tűzoltószertárnál a művelődési ház használt bútoraiból (székek, szekrények, asztalok) börzét tartunk.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 8-án 9. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal 2016. Február ISSN 2498-5619 Hartai Újság Hartai Hírek 2-3. oldal Intézményi Hírek 4. oldal TopNet tájékoztató 5. oldal 2. oldal Hartai Hírek II. Hartai Kolbászfesztivál Január 23-án 11 órakor indult a

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben