2010. október 21. Internet szolgáltató partnerünk a SZARVASI ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. október 21. Internet szolgáltató partnerünk a SZARVASI ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT."

Átírás

1 Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 42. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Tegyünk minden nap azért, hogy büszke szarvasiak lehessünk A negyedik ciklusára újraválasztott Babák Mihály polgármester fogalmazott így, a képviselő-testület október 15-iki, pénteki alakuló ülésén, az Árpád-szálló dísztermében. Az alakuló ülésre a katolikus templomból jöttek a képviselők, ahol misén vettek részt. Korelnökként Lohr Gyula köszöntötte a megválasztott polgármetert és a megválasztott képviselőket név szerint, vagyis: Babák Mihályt, Besenczy Zoltánt, Dernovics Lászlót, Földesi Zoltánt, Gajdos Attilát, Giricz Katalint, Gombár Györgynét, Hetényi Istvánt, Hodálik Pált, Kiszely Mihályt, Lázár Zsoltot, Lohr Gyulát. Köszöntötte továbbá a megjelent vendégeket, érdeklődőket. A választások végeredményéről dr. Izsáki Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke adott tájékoztatást, kitérve a cigány és szlovák önkormányzati választásokra is. (A cigány önkormányzat végül a 15 napos határidőn belül nem tudott megalakulni.) Tájékoztatott arról is, hogy a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének listáról bejutó jelöltje, dr. Józsa Vilmos október 11-én lemondott mandátumáról, s a jelölő szervezet képviselője úgy nyilatkozott, hogy az önkormányzati képviselői tisztségre a listán következő Gombár Györgynét jelöli. A HVB október 12-iki ülésén részére a mandátumot kiadta. Végezetül dr. Izsáki Zoltán gratulált a megválasztott polgármesternek, képviselőknek. Miután letették az esküt, a választási bizottság elnökétől átvették a képviselők és a polgármester a megbízólevelet. Az előző önkormányzat képviselőinek és bizottsági tagjainak emléklappal köszönték meg munkájukat, majd a polgármester programbeszéde következett. Ebben Babák Mihály szólt a törvényi változásokról, melyek következményeként a szarvasi képviselőtestület is kisebb lett. Gratulált a megválasztott képviselőknek, s abbéli bizodalmát fejezte ki, hogy mint eddig is a pártpolitika helyett a várospolitika játssza majd a főszerepet a szarvasi testületben. Sze- mély szerint is nagy kihívásként értékelte Babák Mihály, hogy 12 év munka után ismét polgármesterré választották. A célok megvalósításához nélkülözhetetlen közös gondolkodásra és közös munkára hívott mindenkit, midőn kifejtette, hogy a következő négy esztendő talán még nehezebb lesz, mint az előző négy volt. Arra is kérte hallgatóságát, hogy ha úgy tapasztalnák, elfeledkeznek esküjükről, akkor figyelmeztessék őket. A polgármester ajtatja mindig nyitva áll mondta, nem csak a kritikát megfogalmazók, hanem az ötletükkel, elképzelésükkel érkezők előtt is. Ne kíméljenek! A négy évre szóló városi gazdasági programhoz Babák Mihály várja a javaslatokat, az alakuló ülésen csak vázolta a szerinte fontos teendőket. Ezek között az önkormányzati kötelező feladatok színvonalas ellátása: az iskolarendszer, szociális ellátórendszer, a városüzemeltetés, az államigazgatási szolgáltatások. Mindezeken túlmenően figyelmet kell fordítani mondta a polgármester a szakképzés fejlesztésére, az egészségügyi, a kulturális intézmények fejlesztésére, a meglévő munkahelyek megbecsülésének és új munkahelyek teremtésének segítésére, a civil szervezetek munkájának segítsére, az ifjúsági és sportfeladatok ellátására, a színvonalas rendezvények biztosítására. Konkrét feladatokat is sorolt: közhasznú-közcélú foglalkoztatás, városközpont rehabilitáció, piac fejlesztése, (folytatás a 2. oldalon) Internet szolgáltató partnerünk a SZARVASI ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT.

2 Szarvas és Vidéke 2 (folytatás az 1. oldalról) utak-járdák-kerékpárutak építése, játszóterek létesítése, a termálfűtés bővítése, modern szennyvíztisztító építése, a szennyvízhálózat befejezése, a belvízelvezető rendszer továbbfejlesztése, a közvilágítás fejlesztése, a térfigyelő rendszer bővítése, új tűzoltó laktanya építése. Hogy a lehetőségek kihasználásához felkészültek legyünk, rendelkezünk tervekkel folytatta a polgármester, mintegy száz programra vannak kész tervek, nincsen tehát előkészítetlenül a következő négy év sem. Mindenkit arra kért végezetül, hogy segítsék a városépítő munkát, hogy tegyünk mindennap azért, hogy büszke szarvasiak lehessünk. Az alakuló ülés következő napirendi pontjaként a képviselők megállapították a polgármester illetményét, ez továbbra is a törvény szerint maximálisan adható, a köztisztviselői illetményalap 13,5-szerese, azaz havi bruttó forint. Költségtérítést, miként az előző ciklusban, most sem vesz igénybe a polgármester. Következett az alpolgármesterek választása. A polgrámester jelölése alapján a kvöetkező négy esztendőre főállású alpolgármesterré választották titkos szavazással Hodálik Pált, társadalmi megbízatású alpolgármesterré Besenczy Zoltánt. Megválasztásuk után mindketten letették esküjüket és megköszönték a nyilvánosság előtt a bizalmat, amit az eskünek megfelelő szolgálattal igyekeznek viszonozni mondták. Megállapították az alpolgármesterek tiszteletdíját is: a főállású alpolgármester havi bruttó 450 ezer forint és 20% költségátalányra, a társadalmi megbízatású alpolgármester havi bruttó 250 ezer forint és 20% költségátalányra jogosult. A bizottságok megválasztását a szarvasi testületben új Tegyünk minden nap azért, hogy büszke szarvasiak lehessünk AZ ÖNKORMÁNYZAT BIZOTTSÁGAI GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Elnöke: Kiszely Mihály. Képviselő tagjai: Hetényi István, Dernovics László, Gajdos Attila. Külső tagjai: Dankó Pál, Csasztvan Attila, Virág Balázs. SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS IDŐSÜGYI BIZOTTSÁG Elnöke: Lázár Zsolt. Képviselő tagjai: Girizc Katalin, Lohr Gyula, Gombár Györgyné. Külső tagjai: Králikné Molnár Anna, Boros Bence, Hódsági Ferenc. MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG Elnöke: Földesi Zoltán. Képviselő tagjai: Gombár Györgyné, Lohr Gyula. Külső tagjai: Molnár Istvánné, Kiss Attila. IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Elnöke: Giricz Katalin. Képviselő tagjai: Lázár Zsolt, Földesi Zoltán. Külső tagjai: Kovács Ádám, Klenk József. ÜGYRENDI, KÖZBESZERZÉSI, TURISZTIKAI, ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG Elnöke: Hetényi István. Képviselő tagjai: Dernovics László, Gajdos Attila, Kiszely Mihály. Külső tagjai: Dr. Csontos Éva, Galambos Imre, Tóth Tamás. megbízatás, a tanácsnoki szerepkör választása előzte meg. Erről Babák Mihály elmondta, hogy tulajdonképpen a bizottsági elnökök kapják a megbízatást, pontosan körülhatárolt feladatkörrel. A gazdasági ügyek tanácsnoka Kiszely Mihály, az oktatási-kulturális ügyeké Földesi Zoltán, a turisztiakai és környezetvédelmi ügyeké Hetényi István, az ifjúsági és sportügyeké Giricz Katalin, a szociális és családügyeké Lázár Zsolt lett. Ugyanezen személyek elnökletével megválasztották a képviselők a bizottságokat is, melyek összetételéről lásd keretes írásunkat. A bizottságok nem képviselő tagjai Jobbik tájékoztató A Jobbik Szarvasi Szervezetének országgyűlési képviselője, Samu Tamás Gergő és önkormányzati képviselője, Gajdos Attila a képviselő-testület alakuló ülése után, a Kossuth téren tartott sajtótájékoztatót, ahol mindkét politikus előszöris gratulált a megválasztott polgármesternek és képviselőknek. Samu Tamás egy parlamenti interpellációjáról szólt ezt követően, amit a külügyminiszterhez intézett, Magyarország szlovéniai nagykövetével kapcsolatban. Szerinte a posztot betöltő Szentiványi István érdemtelenül van e helyütt, míg felkészült, fiatal diplomaták várják megbízatásaikat. Arról érdeklődött Samu Tamás, szándékozik-e a minisztérium leváltani Szentiványi Istvánt? A választ Németh Zsolt külügyi államtitkár adta meg, elmondva, hogy nem találtak kifogásolnivalót a is esküt tettek az ünnepi alakuló ülésen. A hozzászólások napirendnél Mótyán Tibor, a Szarvasi Szlovák Önkormányzat elnöke köszöntötte az új képviselő-testületet, majd dr. Lovász György. Ő a korábbi ciklusban külsős bizottsági tag volt, de mint megállapította, nyolcvan évével a teremben lévő korelnöke is, tehát ekként is köszöntötte a testületet, gratulált a polgármester és a képviselők megválasztásához. Kívánta, hogy az eddigiekhez hasonló lelkesedéssel, becsületességgel végezzék tovább munkájukat. Zárszavában Babák Mihály újólag megköszönte a választásokon megnyilvánuló bizalmat, s elmondta, hogy polgármesterként valamennyi szarvasi érdekeit szem előtt fogja tartani. Végezetül tolmácsolta Domokos Lászlónak, a körzet korábbi képviselőjének jókívánságait, aki aznap részt vett egy szarvasi programon, de az alakuló ülésre nem tudott elmenni. Az ünnepi alakuló ülés állófogadással ért véget, ahol Hodálik Pál, újdonsült alpolgármester mondott pohárköszöntőt. T.L. nagykövet munkájában. Kérte Samu Tamást, hogy kisérje figyelemmel a nagykövet munkáját, s ha olyan hibát talál, ami a visszahívását indokolja, akkor visszatérhetnek erre a témára. Samu Tamás a választ nem fogadta el, a plenáris szavazáson a képviselők elfogadták. Gajdos Attila a Jobbik megvalósult célkitűzéseiről beszélt, ugyanis hét esztendeje a párt helyi szervezetének alakulásakor megfogalmazódott, hogy legyen önkormányzati képviselőjük, ami most valóra vált. Röviden értékelte az önkormányzati választásokat, köszönve a Jobbikra leadott szavazatokat. Az önkormányzatban mondta megalkuvás nélkül szeretné képviselni a Jobbik politikáját, melynek középpontjában a munkahelyteremtés segítése, a fiatalok elvándorlásának megállítása szerepel.

3 3 Projektzáró konferencia A távolra látók bölcsessége A Határmenti pedagógus közösségek interkulturális kompetenciáinak erősítése c. uniós pályázati projekt zárókonferenciáját tartották október 15-én, pénteken a Szent István Egyetem Pedagógiai Karán. A házigazda és projektgazda nevében dr. Lipcsei Imre, a pedagógiai kar dékánja köszöntötte a megjelent vendégeket, név szerint is említve a Szent István Egyetem rektorát, dr. Solti Lászlót, a nagyváradi Partium Keresztény Egyetem dékánját dr. Flóra Gábort, Domokos László ÁSZ-elnököt, a körzet korábbi képviselőjét, Babák Mihályt, Szarvas polgármesterét, nem utolsó sorban Tőkés László európai parlamenti alelnököt, a Partium Keresztény Egyetem elnökét. A szarvasi kar dékánja köszönetet mondott a zárókonferencia nyitányaként az Európai Uniónak, a VÁTI-nak, a két egyetem vezetésének és munkatársainak, a képzéseken részt vett pedagógusoknak azért, hogy a programot sikeresen végrehajthatták. Dr. Solti László mindenekelőtt leszögezte, hogy örül a szarvasi karok csatlakozásának reményét fejezte ki, hogy ez az öröm kölcsönös és annak is, hogy a pedagógiai kar zökkenőmentesen illeszkedett be és tartja a kapcsolatot az egyetem valamennyi szervezeti egységével. Emiatt és a korábbi jó tapasztalatai miatt is örömmel jött Szarvasra hangsúlyozta a rektor. Örömmel támogatja a határmenti kapcsolatokat is, amik a Békés megyei karokkal bővültek és sokrétűvé váltak, amint az a román kulturális miniszter látogatása alkalmával is kiderült. Domokos László a távolra látók bölcsességének nevezte azt a törekvést, ami a pedagógusok munkáját igyekszik segíteni. Ilyennek nevezte a SZIE PK most záruló programját is, ami az értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. ÁSZelnökként megjegyezte, hogy szerinte a pénzügyi intelligencia fejlesztése is igen szükségszerű lenne a világban. Dr. Flóra Gábor a Partium Keresztény Egyetem rektorának üdvözletét és jókívánságait tolmácsolva arról szólt, hogy a program során az együttműködés számos akadályának lebontása kezdődött meg, szakmai, kommunikációs és interkulturális kompetenciák erősödtek. A program részeként létrejövő határmenti pedagógusok interkulturális központja a folyamatosság igéretével kecsegtet, annak a felismerését, hogy nincs más út, mint az összefogás. Konrát Katalin a Nagyváradi Pedagógusház igazgatójának nevében is gratulált a projekt végigviteléhez. Babák Mihály a 90 éve szétszabdalt idegszálak összeforrasztásaként értékelte a két egyetem programját. A köszöntőket követően a programot értékelő prezentációk hangzottak el, majd szakmai előadásokat hallgathatott meg a zárókonferencia közönsége. Szarvas és Vidéke Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából tartandó megemlékezésre október óra Szarvas Árpád köz Templomkert 56-os emlékmű. (Eső esetén a Vajda Péter Művelődési Központ színházterme) Program: Himnusz Ünnepi beszédet mond Dankó Béla, országgyűlési képviselő Ünnepi műsor: 1956, Te csillag Közreműködnek a Cervinus Teátrum művészei: Dósa Zsuzsa, Bocsárszky Attila, Czulka Ottó. Koszorúzás Szózat október óra Mécses gyújtás a Történelmi Emlékút 1956-os emlékoszlopánál október óra Szarvas Tessedik Sámuel Múzeum KÁVÉHÁZI MUZSIKA Az 1920-as 30-as évek kávéházi muzsikája, és Nyugatos költők művei. Fellép a Várnagy család Czettner Vera Várnagy Mihály Simkó-Várnagy Mihály Simkó-Várnagy Judit Az előadás ingyenes! A művészek adományokat elfogadnak a évi zenei tábor javára.)

4 Szarvas és Vidéke 4 Kék hírek Az előző het baleseteiről, bűneseteiről a Békés Megyei Rendőr Főkapitányság, illetve a Szarvasi Rendőrkapitányság sajtóügyeletéről érkezett információk alapján, tájékoztatjuk olvasóinkat. Október 14-én, Csütörtökön déli 12 óra után nem sokkal Szarvason egy személyautó érintőlegesen ütközött egy biciklissel, aki elesett és könnyű sérülést szenvedett. Október 15-én, pénteken kora reggel a 44-es számú főúton, Kondoros külterületén történt baleset. Egy férfi autójával Békéscsaba felől Kondoros irányába tartott, és előzésbe kezdett. Több járművet meg szeretett volna előzni, de a manőver közben összeütközött a neki szemből érkező, a veszélyhelyzetet észlelve fékező és jobbra húzódó teherautóssal. A balesetben a sűrű ködben előző sofőr sérült meg, sérülése 8 napon belül gyógyuló. Október 17-én a Szarvasi Rendőrkapitányság munkatársai a Szarvasi Városi Bíróság végzése alapján zaklatás vétség megalapozott gyanúja miatt tárgyalási őrizetbe vettek egy 34 éves gyomaendrődi nőt. Három nap elzárás A Szarvasi Rendőrkapitányság munkatársai 2010.október 17-én két román férfit vettek szabálysértési őrizetbe, akik Békésszentandrás külterületén a siratói holtágon engedély nélkül horgásztak. A halőri ellenőrzés során a személygépkocsijukból több mint 18 kg hal került elő, melynek értéke kb Ft. volt. A lefolytatott nyomozás során kiderült, hogy a 23 és 24 éves férfi még 16-án érkezett Magyarországra és 16 órától másnap reggel 09 óráig állami horgászjegy és napijegy nélkül horgásztak. Az orvhorgászoktól 3 db méretes, 6 db méreten aluli pontyot, 10 db kárászt és 30 db keszeget foglalt le a Rendőrség, amelyeket a keszegek kivételével visszaengedtek éltető elemükbe. Október 19-én, kedden a Szarvasi Városi Bíróság tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt mindkét román személlyel szemben 3 nap elzárást szabott ki, valamint végzésében kötelezte őket, hogy az általuk okozott Ft kárt fizessék meg a sértett részére. GYÓGYFÜRDŐ A KÖZPONTBAN Szarvasi Gyógyfürdő 5540 Szarvas, Kossuth u / Nyitvatartás: Hétfő: szünnap Kedd: 8-20 Szerda: 8-21 Csütörtök - Péntek: 8-20 Szombat - Vasárnap: Keddenként tól ig vízitorna, minden korosztálynak, bónuszként, ingyenesen, a megváltott jegy mellé! Minden szerdán egy órával tovább tartunk nyitva! Várjuk kedves vendégeinket! Az uszodát munkahelyi és egyéb rendezvényekre, egész napra is, bérbe lehet venni! A Fürdő épületében két emeleti üzlethelyiség bérelhető! Az Árpád soron lévő, volt húsbolt kiadó! Érdeklődni dr. Demeter László ügyvezetőnél, a 06/20/ as telefonszámon lehet TOP VIDEO SHOP RÉMÁLOM AZ ELM UTCÁBAN 2010 TÖRVÉNYTISZTELŐ POLGÁR BLOOD - AZ UTOLSÓ VÁMPÍR BŰNÖSNEK NYILVÁNÍTVA KÉM A SZOMSZÉDBAN ILYEN A FORMÁM 51-ES BOLYGÓ VASEMBER 2. ZÖLD ZÓNA ASTRO BOY Kettőt fizet, hármat vihet! Az emlékezés vámszedői Ne feledjék, a bűncselekmények megelőzhetők! November első napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Sajnos vannak olyanok, akik ezt az alkalmat használják fel arra, hogy a temetők környékén vagyon elleni bűncselekmény károsultjává, áldozatává tegyék embertársaikat. Az ilyen bűncselekmények megelőzésére az alábbiakat ajánljuk: A temetők látogatása idején lehetőség szerint különösen az idősek és a hölgyek ne maradjanak sötétedés után, főleg nem egyedül. Értéket, pénzt, bankkártyát feleslegesen ne tartsanak maguknál. Táskájukat percekre se hagyják őrizetlenül a sírnál. A mécseseket, virágokat ne rakják ki napokkal korábban, mivel vannak olyan elkövetők, akik azok eltulajdonítására specializálták magukat. A parkolókban hagyott gépjárműveikben látható helyen ne hagyjanak értéktárgyat (telefont, táskát, kabátot, híradástechnikai berendezést), ha mégis az autóban kell hagyni, inkább tegyék értékeiket a csomagtartóba. Arra is figyeljenek oda, hogy ne a parkolóban pakolják értékeiket a csomagtartóba, mivel ott lehetnek az elkövetők vagy tippadóik, így az ő munkájukat segítik azzal, hogy látják melyik autót érdemes feltörni. Autóikkal lehetőség szerint kivilágított, jól látható helyen parkoljanak. Autóbuszon közlekedők figyeljenek arra, hogy kézitáskájuk mindig zárva legyen, mert előfordulhat, hogy zsebtolvajok vegyülnek a tömegesen utazó emberek közé, akik kihasználva a zsúfoltságot megfosztják Önöket értékeiktől, pénztárcájuktól. Fogadják meg tanácsainkat, előzzük meg együtt a bűncselekményeket! Karácsonyi horgászengedély akció! évi teljesjogú horgászengedélyét december 20-ig akciós áron, ,- Ft-ért megvásárolhatja a Tourinform Irodában (Művelődési Központ mellett), valamint a Fantázia Mini Shopban (Vasút-Vajda Péter u. sarok). Lepje meg jövő évi horgászengedély utalvánnyal férjét, ismerősét. Az utalványt évben beválthatja érvényes állami jegyével és horgászigazolványával. Szarvas, Szabadság út 28/2 Tel.: Nyitva: H-SZ:10-21, V:15-21

5 5 Több van mi összeköt, mint ami elválaszt Ruzicskay kiállítás Nagyváradon Ismét közelebb került egymáshoz Nagyvárad és Szarvas, a történelmi Magyarország egyik nagyvárosa és egy békés megyei kisváros. Ruzicskay György szellemisége művészi munkássága az összekötő kapocs, amit megerősített október 15-én a második Ruzicskay kiállítás a nagyváradi Tibor Ernő Galériában. A kiállítás megnyitójára egy NCA pályázatnak köszönhetően 10 fős küldöttség utazott Szarvasról, a SZARVASÉRT Alapítvány, a Ruzicskay György közalapítvány kuratóriumai részéről, kiegészülve Szarvas Város Baráti Körének és az ARANYKOR Szarvas és Vidéke Nyugdíjas Egyesületnek képviselőivel. A kiállítás Ruzicskay TOLDI rajzsorozatát mutatta be Szent László városában, s a megnyitón dr. Kutas Ferenc Arany Jánosról és a Toldiról tartott rendhagyó irodalomórája óriási sikert aratott. A sikerben persze nagy része volt Brachna Irén felejthetetlen versmondásának, aki Toldi részletekkel illusztrálta Kutas tanár úr előadását. Másnap a nagyváradi Bazilika és a Római Katolikus Püspöki Palota dísztermében a Művelődés hete - Tanulás ünnepe rendezvénysorozat keretében a Nagyvárad dicső püspökeiről szóló konferencián vettek részt a szarvasiak. A konferenciát követően a vendégek tiszteletére díszebédet adott a Római Katolikus Püspökség. Az ebéd utáni bensőséges beszélgetés során Tempfli József kiérdemesült váradi püspök meghatottan idézte Reményik Sándor verseit, aki szarvason volt diák, később pedig Erdélyben református lelkész. A püspök úr másnap lakásán is vendégül látta a szarvasiakat. A gazdag program szervezői a Sapientia Varadiensis Alapítvány és a Bihar megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége voltak. Vasárnap Jannus Pannonius Búcsú Váradtól című verséhez hasonló hangulatban a Félix fürdő meleg vizének ködpárájában búcsúztak a szarvasiak a Partiumtól. Jegyezte: dr. Demeter László Köszönet Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre Vernosť köszönetet mond mindazoknak, akik ben adójuk 1%-ával segítették egyesületünket. A Ft-ot kulturális rendezvényre fordítottuk. Köszönettel: Frankó Anna, elnök Tisztelt Szülők, Támogatóink! A Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazon támogatóinak, akik jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával az alapítvány céljainak megvalósulását segítették: A felajánlott Ft-ot az alábbi célokra fordítottuk: a tanulók szlovákiai és egyéb táborainak (egyházi, dráma, nyelvi, olvasó, DÖK, citera) támogatása; sikeres nyelvvizsgák díjának visszatérítése; eszközök pótlása; kiemelkedő munkát végző tanulók jutalmazása; szociális támogatás; kulturális programok segítése. Kérjük Önöket, a jövőben is segítsék felajánlásaikkal gyermekeinket. Az Alapítvány Kuratóriuma

6 Szarvas és Vidéke 6 A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 1.1.2) keretében zajló a Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására elnevezésű európai uniós pályázaton nyert pénzből a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szarvasi Kirendeltsége is részesült. A 167 Millió forintot meghaladó összeg felhasználásával, több mint 166 regisztrált álláskeresőnek adtak esélyt a foglalkoztatásra. Eredetileg 146 fő volt a programba vonni kívánt létszám. A program ezen részét is túlteljesítettük mondta el a szarvasi kirendeltség-vezető. A terveinkben azt tűztük ki célul, hogy az érintettek legalább 62 %-a képzésben vegyen részt, ezek 90 %-a sikeresen fejezze be a képzést, szerezzen képzettséget, szakképesítést. Az ügyfelek 80 %-a sikeresen fejezze be a programot és 36 %-uk a kilépést követően a 180. napon is foglalkoztatásban álljon. Amikor elindítottuk a programot figyelembe Program a munkanélküliség kezelésére Szarvas - Több százan részesültek képzésben, és helyezkedtek el vettük a foglalkoztatók igényeit. A képzéseink kialakításában is ez a szempont vezérelt minket. Ügyfeleink számára különféle szolgáltatásokat és támogatásokat kínáltunk: pszichológiai tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, motivációs tréningek. Az ügyfelekkel közösen, személyre szabottan alakítottuk ki az egyéni programjukat. Az új elem a mentori segítségnyújtás által egy magasabb szintű szolgáltatást tudtunk biztosítani azoknak, akik ebben a programban vettek részt. A mentor az ügyfelek képzésbe vonását, valamint a képzés sikeres kimenetelét segítette elő személyre szabott tanácsadással, mentálhigiénés gondozással, majd minden szükséges esetben az aktív, önálló állásfeltárásban is közreműködött. A képzés idejére keresetpótló juttatást adtunk. Az ügyfelek többségének lehetősége volt a képzést követően bérköltség támogatás megszerzésére is. Az Európai Unió és a TÁMOP program segítségével, több mint 107 ügyfelet támogattunk a képzettség megszerzésében és 111 ügyfelet az elhelyezkedésben. Bár sokak esetében a hatásvizsgálat még tart, de akik elhelyezkedtek és a Újabb agrártörténeti olvasmány 220 fej stehénnel és annak szaporulatával rendelkeztünk. A fejlesztést a magyartarka állomány keresztezésével és Holstein-Friz tiszta vérben tenyésztett vemhes üsz állomány vásárlásával oldottuk meg ban hozzákezdtünk egy 624 fér helyes intenzív tehenészeti telep építéséhez. Az építkezést a TSz saját 50 f s épít brigádja végezte, valamint a tagság önkéntes munkával járult hozzá megvalósításához. Aki annak idején dolgozó tagja volt a TSz-nek, pár téglája be van építve a tehenészeti telepbe. Külön ki kell emelnem Kocsondi Mihály f állattenyészt munkáját, kollégámét, aki éjt nappallá téve végezte feladatát, fáradságot nem ismerve. Gabonaszemek víztartalmának vizsgálata aratás el tt Balról: Komár Pál, Kocsondi Mihály, Kovács Péter és Kondacs Pál (szlovák újságíró) A telep megépítésével, a tehénállomány és a szükséges berendezések beszerzésével egy igazi nagyüzemi tehenészet tejtermel központ jött létre Szarvason. Az állatállomány megnövekedése jelent sen növelte a takarmányszükségletet is. A takarmánytermesztés érdekében beállítottunk egy LINEAR öntöz berendezést. Ez a középhalmi általános iskolától a Határ útig biztosította a szükséges vízmennyiséget az alatta termelt növények számára. Két és fél km hosszúságban és 1,6 km szélességben öntözött a 27 Szeptemberben jelent meg a Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kara és a Tessedik Öreggazdász Egyesület gondozásában az Agrártörténeti Füzetek sorozat 23. száma, 50 év a mezőgazdaságban, Komár Pál visszaemlékezése címmel. Komár Pál, aranyokleveles szarvasi gazdász a II. világháború utáni rendszerben tanult. Mire technikusi oklevelet szerzett (1959), az ország politikai és a gazdasági helyzete stabilizálódott. Kialakultak a szocialista típusú mezőgazdasági nagyüzemek, ahol nagy szükség volt a szakképzett, irányító szakemberekre. A kezdő szakemberek számára munkahelyben nem volt hiány, és aki tisztességgel helyt állt, annak nyitva állt a továbbtanulás lehetősége is. Komár Pál a családi nevelés, és az akkor fénykorát élő Tessedik Sámuel Mezőgazdasági Technikum oktató-nevelő munkájának hatására a gyakorlat próbáját kiálló szakemberré vált. Szakmai továbbképzése és vezetői rátermettsége révén az általa irányított egységeket sikerre vitte, amit a kapott elismerések is bizonyítanak. Most az aktív nyugdíjasok életét éli. Gazdag életúttal a háta mögött ma sem közömbös számára a magyar agrártermelés rendszere. Elégedetlen nem úgy működik, ahogy kellene. Nézőpontjából néhányat kiemelve ajánljuk a kötetet olvasóink kezébe. Sajnos azt tapasztalom, hogy a magyar mezőgazdasági termékeknek nincs meg az a rangjuk, ami korábban volt. A saját termékeinket a jelenleginél jobban kellene védeni. A vásárlóknak azt üzenem, hogy olyan árut vegyenek a boltokban, amire rá van írva, hogy Magyar Termék. A 44 oldalas, A/5 formátumú kötet hátsó borítóján olvasható szöveg a sorozatszerkesztő tollából származik, és egyben a Tisztelt olvasó érdeklődését is hivatott felkelteni. A kötet a Szarvasi Informatikai kft.-ben, 2009-ben rögzített hanganyag felhasználásával készült. Lejegyezte és Komár Pál további közléseivel kiegészítette dr. Pilishegyi József, nyugalmazott tanár. Lektorálta: Dr. Bukovinszky László, nyugalmazott főiskolai tanár. A füzet megjelenését támogatta a Szarvasi Agrár Zrt. A nyomtatást a szarvasi Digitális Kalamáris műhely végezte. Fogadják, és forgassák szeretettel. A sorozat kötetei olvashatók a városi könyvtár és a SZIE Szarvasi Karok Könyvtár olvasótermeiben. megszerezhetők a Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kar könyvtárában, a hivatalos nyitvatartási idő alatt. Dr. Szitó János 180. napon dolgoznak, azok száma 40 fő a vizsgált 79 főből. A program során az önkormányzatok, civil szervezetek, a munkáltatók és az álláskeresők aktív részvétele a programban segítette a megvalósítást. Az eredmények eléréséhez hozzájárult az is, hogy ez a program új szolgáltatásokkal, kedvező támogatási formákkal segítette a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatási esélyeinek megteremtését, képzési szintjének növelését. Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szarvasi Kirendeltség Mese, mese mátka Gyere velünk a mesék birodalmába! A szarvasi SÜNI Bábcsoport utánpótlás csapatába hívja-várja olyan 7-14 éves gyermekek jelentkezését, akik szeretnek játszani-mókázni, bábozni, mesélni, vagy kézműveskedni és részt vennének újabb bábdarabok megvalósításában. A több éve arany minősítéssel rendelkező bábcsoport évente 1-1 új bábdarabot állít színpadra, mely során a gyermekek a bábkészítéstől a jelmezek, díszletek elkészítésétől a színpadi bemutatókig részt vesznek. A próbák, bábos együttlétek alkalmával a gyermekek nyelvi kifejezőkészsége, kreativitása fejlődik, színesedik. A szakköri munkát kiegészítik a kisebb-nagyobb fellépések, valamint a jó hangulatú nyári táborok. Ha szeretsz játszani és kedvet érzel a bábozáshoz: jelentkezz a Művelődési Központban, vagy keresd Gyekiczki Istvánné Piroska néni bábcsoportvezetőt! A szakkör ideje: péntek délutánonként egy-másfél óra. További információ és jelentkezés: SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ, Szarvas, Kossuth tér 3. Tel: 66/ , 20/

7 7 Darabra kínált, kézzel készített pulykatermékek Manufaktúra Különleges, új termékekkel indítja az őszt a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. A nyáron piacra dobott Gyros-tálhoz hasonlóan a legújabb, Manufaktúra nevet viselő készítménycsalád egyedülálló Magyarországon, hiszen darabra csomagolt fagyasztott félkész termék eddig nem volt kapható adta hírül a B&D ComMedia Kommunikációs Iroda. A névválasztás elsősorban annak köszönhető, hogy a gyártási folyamat jelentős része kézzel történik. A közel 100% pulykamellhúst tartalmazó Kékszalag és Szarvasi pásztorábránd fantázianevű Manufaktúra termékek 135 és 140 grammos kiszerelésben, az egyedi igényekhez jól alkalmazkodó bolt- és vevőbarát csomagolásban, októbertől kaphatók a hazai üzletekben. A Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. legújabb termékfejlesztése a Manufaktúra nevet kapta, amely jelenleg a hazai baromfipiacon egyedülállónak számít. A darabra csomagolt, gyorsfagyasztott, panírozott, töltött, gyorspácolt, valamint elősütött félkész termékek közel 100% pulykahúst tartalmaznak. Jelenleg két ízben és fantázianéven kaphatók: a Kékszalag Cordon Bleu Pulykamellszelet (pulykamellhús, sonka és sajt felhasználásával készült), valamint a Szarvasi pásztorábránd (kapros túróval töltött pulykamellhús), de a későbbiek folyamán több ízt is tervez bevezetni a cég. A rohanó világban optimális ez a csomagolás, hiszen például egy egyedülálló ember nem mindig kíván egyszerre 1 kg panírozott terméket vásárolni egy ízből, de a Manufaktúra termékekkel nagy családi rendezvény esetén is lehet az egyedi igényekhez alkalmazkodni. Lehetőséget kínálunk nekik, hogy akár Vállaltam, teljesítettem Babák Mihály polgármesternek, országgyűlési képviselőnek írt levelet dr. Ligetvári Ferenc, a szarvasi mezőgazdasági főiskola korábbi főigazgatója, a Szent István Egye tem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának egyetemi tanára. A levél, amit a polgrámester bocsátott rendelkezésünkre, így szól: Tisztelt Polgármester Úr! Vállaltam! Teljesítettem! A SZIE Viz- és Könryezetgazdál kodási Kar részére előkészítettem a Szennyvíztechnológus felsőfokú (2 éves) szakképzés bevezetését, amely alapján a TÁMOP pályázati rendszerben 35 millió forintot több ízből is tudjanak válogatni. Ahogy a nevéből már sejthető, az egyediségüket tekintve ezek a készítmények jókora részben kézi erővel készülnek. mondta Erdélyi István, a vállalat elnök-vezérigazgatója. A csomagolás (a Kékszalag 140 g/db, a Szarvasi pásztorábránd 135 g/db) nem csupán a vevői igényekhez idomul, hanem boltbarát is egyben, hiszen a készítményeket faláda hatású papírdobozokban kínálják a vásárlóknak, ezzel könnyebbé válik a kisebb mennyiséget a polcokon kínálni. A Gallicoop Manufaktúra termékei októbertől kaphatók a hazai boltokban, bruttó ajánlott fogyasztói áruk 290 forint. nyert el. Ez a második ilyen jellegű oktatási forma, és mindkettő Szarvasról indult el. (A korábbi Hulladékgazdálkodási technológus volt.) A Békés megyei képzés elősegítéséhez korábban az Egészségügyi turizmus (Gyulán) kezdeményezője voltam és dolgozom további a térségi adottságokhoz igazodó képzési formák kialakításán. Az eddigi sikerek alapján bízom a további eredményes együttműködésben és abban, hogy az új oktatási formák hozzájárulnak a Kar fejlesztéséhez. Tisztelettel: Ligetvári Ferenc, az MTA doktora Szarvas és Vidéke Ünnep az Újtemplomban Örülök, ha azt mondják nekem: Az Úr házába megyünk! Zsolt 122, 1 A szarvasi Újtemplomban október 10-én megtapasztalhattuk a zsoltáros szavainak igazságát. Fiatalok és lélekben fiatal idősek együtt ünnepeltük a vasárnapot. A templomban az 55 évvel ezelőtt konfirmált ótemplomi és újtemplomi hívek közösen emlékeztek meg imádságban a konfirmációi istentiszteletről, a hitoktató lelkészekről, diakonisszáról és azokról a testvérekről, akik már nem lehetnek velünk. Az igét Lázár Zsolt ótemplomi lelkész hirdette, majd az igehirdetés után az oltár előtt felsorakozott konfirmandusok életére Laczi Roland újtemplomi lelkésszel együtt kérték Isten áldását. Az istentisztelet úrvacsorával fejeződött be. Az alkalom után közösen elfogyasztott ebéd mellett beszélgettek el a régi hittanórákról és idézték fel a konfirmációi vizsga izgalmait. Sok mindent átél az ember 55 év alatt, az egykori kisdiákok ma már unokáikat hívogatják az Isten házába. Ez idő alatt sokféleképpen tapasztalja meg az ember a konfirmáció szó jelentését: megerősítés. Megannyi öröm és szomorúság, hála és kétség fér bele ennyi esztendőbe. Talán a cikk evangélikus olvasói emlékeznek még a konfirmációs káté első kérdésére: Mire készülsz most? És a válaszra: Most konfirmációra készülök. Erre készülünk életünk minden napján, erre a megerősítésre. A munkánkban, a családunkban, amikor gyermekeinkre, unokáinkra tekintünk. Csak ezáltal vagyunk képesek megállni a helyünket, szeretni és tisztelni az Istent, az embert és nem utolsó sorban önmagunkat. Miközben a templomban a múltra emlékeztek a hívek, a gyülekezet legfiatalabbjai számára gyermek-bibliaköri alkalmat tartottunk. A kisterem vasárnap délelőttönként gyermekzsivalytól hangos. Énekkel, történetekkel, kézműves feladatokkal igyekszünk láthatóvá, hallhatóvá tenni a kicsinyek számára Istent. Nagy szükség van mindarra, amit általuk tanulhatunk. Őszinte, bátor kérdéseik által mi magunk is újragondolhatjuk kapcsolatainkat, hitünket, elevenségük által mindennapi valósággá válik a jól ismert Ige üzenete: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Lk 18, 16 A legkisebbek után a konfirmandusok veszik birtokba a kistermet. Együtt készülnek fel a tavaszi házi vizsgára, amelynek keretében beszámolnak a tanév során megszerzett tudásukról. Az Úr házába megyünk! és megtelik a szívünk új erővel, szeretettel, hálával. Keressük a találkozást egymással és az Istennel, mert minden életkorban szükségünk van arra a bátorításra, amit egymástól és Tőle kapunk. Adja Isten, hogy ráleljünk magunkban a békességre, és megtapasztalhassuk a gyülekezet közösségének megtartó erejét. Erős Vár a Mi Istenünk! Laczi Anikó

2011. május 26. A szeretetszolgálat ünnepe volt Csonka az a gyülekezet, melynek nincsen szeretetszolgálata,

2011. május 26. A szeretetszolgálat ünnepe volt Csonka az a gyülekezet, melynek nincsen szeretetszolgálata, Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 21. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2011. május 26. A szeretetszolgálat ünnepe volt Csonka az a gyülekezet, melynek nincsen szeretetszolgálata, de féloldalas az a szeretetszolgálat,

Részletesebben

Kopjafa az önkéntesek emlékére

Kopjafa az önkéntesek emlékére Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 46. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Kopjafa az önkéntesek emlékére Szarvas és Vidéke Hetilap előfizetői nyereményakció! Kedves Olvasó! A korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is kedvezményes

Részletesebben

Három nemzedék köszöntése

Három nemzedék köszöntése Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 36. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Három nemzedék köszöntése A Szent István Egyetem Pedagógiai Karának tanévnyitó ünnepségén, szeptember 3-án délelőtt, az Ótemplomban, dr. Lipcsei

Részletesebben

Rekordot döntő vízállás a holtágon

Rekordot döntő vízállás a holtágon Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 49. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Rekordot döntő vízállás a holtágon Emberemlékezet óta nem volt decemberben ilyen magas a Körös-holtág vízszintje. A meder pereméig érő víz oka,

Részletesebben

Japán, közelebbről. Köszöntjük az I. Magyar Fürdőkultúra Napja Dél-alföldi Regionális Ünnepségére érkeze vendégeket!

Japán, közelebbről. Köszöntjük az I. Magyar Fürdőkultúra Napja Dél-alföldi Regionális Ünnepségére érkeze vendégeket! Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 40. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Köszöntjük az I. Magyar Fürdőkultúra Napja Dél-alföldi Regionális Ünnepségére érkeze vendégeket! Japán, közelebbről A magyarság gyökerei Ázsiába

Részletesebben

Kultúraközvetítő, befogadó múzeum

Kultúraközvetítő, befogadó múzeum Ára: 165 Ft FOTÓ: NEWJSÁG XXVI. évfolyam 7. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2011. február 17. Megkezdődött a farsang A Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola diákjainak vidám mulatságával vette kezdetét a

Részletesebben

Valami, valamikor, valahol

Valami, valamikor, valahol Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 25. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Újra kezdeni mindent e világon, megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön

Részletesebben

Emlékkiállítás Gödöllőn

Emlékkiállítás Gödöllőn Ára: 185 Ft XXVIII. évfolyam 5. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2013. január 31. Húsz éve hunyt el Ruzicskay György A közös pont Szarvas és Ruzicskay György volt azon a kiállításmegnyitón, melyet január 26-án

Részletesebben

Projektzáró, tanévnyitó

Projektzáró, tanévnyitó Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 35. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Projektzáró, tanévnyitó A Fő Téri Iskola augusztus 31-én egésznapos ünnepség színhelye volt. Délelőtt a felújítás és bővítés projektzáró ünnepsége,

Részletesebben

Főszerepben a játék. Dr. Szabó András Bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos Szarvas, Deák F. u. 2. Szerda 16.00 18.00 Tel.

Főszerepben a játék. Dr. Szabó András Bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos Szarvas, Deák F. u. 2. Szerda 16.00 18.00 Tel. Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 22. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Főszerepben a játék Gyermeknapon a játéké volt a főszerep a múlt hét szombatján. Délelőtt a Szarvasi Kézműves Egyesület invitált kicsiket és nagyokat,

Részletesebben

Dr. Szabó András Bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos Szarvas, Deák F. u. 2. Szerda 16.00 18.00 Tel.: 06/20/974-37-38

Dr. Szabó András Bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos Szarvas, Deák F. u. 2. Szerda 16.00 18.00 Tel.: 06/20/974-37-38 Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 19. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2011. május 12. Fizikakísérletek: miért nem nulla forint? A fenti jelszót is adhatnánk április 12-iki pesti kirándulásnak, amelyen diáktársammal

Részletesebben

Istentisztelet, kitüntetés, faültetés A szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyházközség

Istentisztelet, kitüntetés, faültetés A szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Ára: 185 Ft XXVIII. évfolyam 40. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2013. október 3. Istentisztelet, kitüntetés, faültetés A szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyházközség kevés híján évtizedes hagyománya, hogy istentiszteleten

Részletesebben

Kulturális élete alapján nagyobbnak tartják. Úszók, harcművész, asztaliteniszező és labdarúgó

Kulturális élete alapján nagyobbnak tartják. Úszók, harcművész, asztaliteniszező és labdarúgó Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 9. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Úszók, harcművész, asztaliteniszező és labdarúgó Kulturális élete alapján nagyobbnak tartják Az elmúlt hetekben a múzeumról és a könyvtárról olvashattak

Részletesebben

A játszótér és a piac-iroda is elkészült

A játszótér és a piac-iroda is elkészült Ára: 185 Ft XXVIII. évfolyam 32. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2013. augusztus 8. A játszótér és a piac-iroda is elkészült A Bíróság homlokzatfelújítása után amiről július 4-iki számunkban tudósítottuk olvasóinkat

Részletesebben

8.45 Ballagás (Búcsúzás az iskola épületétől, majd átvonulás a műsor helyszínére.) A 12. C; 12. D és 12. E osztályok a Vajda

8.45 Ballagás (Búcsúzás az iskola épületétől, majd átvonulás a műsor helyszínére.) A 12. C; 12. D és 12. E osztályok a Vajda Ára: 185 Ft XXVIII. évfolyam 18. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2013. május 2. Mindenféle érem jutott aerobikosainknak Majális 2013 Minden fajta érem jutott a szarvasi és kondorosi aerobikosokból álló térségi

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

Erzsike néni 100 éves lett

Erzsike néni 100 éves lett Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 38. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Érvénytelen első forduló Érvénytelen lett az időközi országgyűlési képviselő választás első fordulója, miután a szeptember 19-én, vasárnap tartott

Részletesebben

Kétszer kilencven. 2011. november 10. Internet szolgáltató partnerünk a SZARVASI ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT.

Kétszer kilencven. 2011. november 10. Internet szolgáltató partnerünk a SZARVASI ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT. Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 45. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Kétszer kilencven Az elmúlt héten két szarvasi is betöltötte a 90. évét, mely alkalomból köszöntötték őket a város és az ország vezetése nevében.

Részletesebben

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 46. szám 2014. november 21. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) 7. oldal

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 46. szám 2014. november 21. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) 7. oldal Szentesi Élet XLVI. évfolyam 46. szám 2014. november 21. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Karnyújtással az életért László Sándor 1971-ben, testvéréhez és barátaihoz csatlakozva, tizenkilenc

Részletesebben

Internet szolgáltató partnerünk a SZARVASI ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT.

Internet szolgáltató partnerünk a SZARVASI ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT. Ára: 185 Ft XXVIII. évfolyam 42. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2013. október 17. Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját október 22-én 18 órától a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából tartandó

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

Lapunk legközelebb augusztus 8-án jelenik meg!

Lapunk legközelebb augusztus 8-án jelenik meg! Ára: 280 Ft XXVIII. évfolyam 30-31. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2013. július 25. Lapunk legközelebb augusztus 8-án jelenik meg! Legyen Szarvas a szeretet városa Legyen Szarvas a szeretet városa ezt kívánta

Részletesebben

Orosházi. onságos os az élet. magunkat? kérdeztük a megyei fõkapitányt. Úgy gondolom, hogy itt békében és biztonságban élhet

Orosházi. onságos os az élet. magunkat? kérdeztük a megyei fõkapitányt. Úgy gondolom, hogy itt békében és biztonságban élhet Élet Orosházi XIV. évfolyam 10. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 2009. március 6., péntek Vidékünkön biztonság onságos os az élet Jól teljesített 2008-ban az Orosházi Rendõrkapitányság. Nyugodt évet zártak,

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ XXVI. év fo lyam 10. szám 2011. június 10. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

10. 10. 12. 14. Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!

10. 10. 12. 14. Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon! Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának hivatalos lapja XXIII. évfolyam 23. szám Alapítva 1902-ben MEGJELENIK KÉTHETENTE ZENEBARÁTOK JÓTÉKONYSÁGI BÁL LAKCÍM NÉLKÜL A SEKRESTYÉS 10. 10. 12. 14. Amíg csak

Részletesebben

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én!

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én! 1 RÁKÓCZI Március 15. 2 2 Nemzeti dal, kokárda, Táncsics Mihály, Pilvax kávéház, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Landerer nyomdája, Tizenkét pont, márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum Mindezekről egy

Részletesebben

Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért. Közlemény. megváltozott: XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft

Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért. Közlemény. megváltozott: XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért Lothar Matthäus Gödöllőre jön A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

Ünnepség a,,szociális Munka Napja alkalmából Szeghalmon

Ünnepség a,,szociális Munka Napja alkalmából Szeghalmon Sz eg ha lom Ki stér s ég Több célú Tár sul á s KÖRÖS-SÁRRÉTI HÍRLAP VI. évfolyam, 1. szám 2011. március INGYENES Bucsa Február 9-én közös megegyezéssel távozott tisztségébôl dr. Magyar László, Bucsa-Ecsegfalva-Ker

Részletesebben