Tétékás Nyúz. Kártérítési követelés (3.) Dékánválasztó Kari Tanács (4.) A kollégiumi felvételiről (6.) április 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tétékás Nyúz. Kártérítési követelés (3.) Dékánválasztó Kari Tanács (4.) A kollégiumi felvételiről (6.) 2005. április 6."

Átírás

1 Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 7. szám április 6. Az ELTE TTK HÖK hetilapja Dékánválasztó Kari Tanács (4.) Kártérítési követelés (3.) A kollégiumi felvételiről (6.)

2 2 HÖK Munkatársakat keresünk Akikből hiány van: Közéleti újságíró, sportújságíró, tudományos cikkíró. Akikből sosem elég: Közéleti újságíró, olvasószerkesztő, tördelő, riporter. Képze ség nem, csak lelkesedés szükséges, a jelentkezőket betanítjuk. Teljesítmény alapú bérezés. Tartalomjegyzék Vélemény A Tétékás Nyúz felelős kiadójaként értesítést kaptam Kiss Ernő és Bíró A ila Sándorné, a KCSSK-ban működő büfé és é erem bérlőinek nevében és képviseletében Dr. Süle Péter ügyvéd úrtól. Az idéze cikk a Tétékás Nyúz február 16-án megjelent 2. számában olvasható Előrelépés? címmel. Az ügyvéd megbízói a kollégiumi hallgatók panaszlevele alapján születe írás négy állítását kifogásolják és vélik hamisnak. Ebből arra tudunk következtetni, hogy a többi, a kollégiumi diákság panaszlevelében foglalt állítással egyetért. Ugyanakkor a Nyúz felelős kiadója, a szerkesztőség és a cikk alkotója a cikk megjelentetése elő tájékozódo az abban foglaltakkal kapcsolatos tényekről és továbbra is valósnak tartja Kari Tanács...4 Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizo sága...5 Az Idegen Nyelvi Központról...6 HPS.elte.hu...6 Kollégiumi hírek...7 Faliújság Természet-tudomány-technika...10 Lágymányosi portrék (Érdi Bálint)...11 Helyvektor...12 Főzőcske...12 Négyeshatos...13 I jártunk...13 Kultúra...14 Mozizóna...15 Külszíni fejtés...16 azon állításokat. Ezeket természetesen bizonyítani is tudja, és amennyiben jogi útra kerül az ügy, akkor ezt meg is teszi. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy sohasem zárkóztunk el a másik fél véleményének meghallgatása elől, így a Nyúz továbbra is nyito minden álláspont megismer(tet)ésére. Papp Gabriella felelős kiadó Online kiadásunk tartalmából HÁROMBÓL EGY Rövid időn belül három közgyűlést is tart az EHÖK; az első múlt héten volt esedékes. ALAKULÓ TANÁRKÉPZÉS A tanárképzés helye a felsőfokú alapképzésben. ÚJRAEGYESÜLÉS A Matematika I-II. Tanszékcsoportok egyesüléséről. MI IS LEJÁTSSZUK... Készül az EHÖK költségvetése. FELEZGETÉS Beszámoló a földtudományi, illetve a meteorológus felezőbuliról. Tétékás Nyúz, XXX. félévfolyam, 7. szám. Kiadja az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat. Felelős kiadó: Papp Gabriella. Vezetőszerkesztő: Perényi Kálmán. 30. félévfolyam 7. szám április 6. Főszerkesztő: Balás Márk. Tördelőszerkesztő: Vizi. Olvasószerkesztők: algi, giskard. Rovatvezetők: Balu (Mozizóna, Négyeshatos), Csabi (Mondok egy ), Csilla (Külszíni fejtés), giskard (Kultúra), Rika (Természet-tudomány-technika), So (Lágymányosi portrék), Trychydts (Közélet), Zsófi (Főzőcske, Helyvektor). Honlap: h p://nyuz.elte.hu. Telefon: , lapzárta után /1819. Fax: Hirdetésszervezés: Balás Márk (30) Lapzárta: péntek Készült a T-mart nyomdában 1300 példányban. A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.

3 HÖK 3 3

4 4 Kar A dékánválasztás vége......és még pár apróság A március 30-ai kari tanács az eredeti tervek szerint egy egyszerű, mindennapos dékánválasztásnak indult, de a megelőző események következményeként pár egyéb ügyet is le kellett zárni. A szervezeti egységek megszüntetése sajnos nem tartozott ezek közé. Láng Ferenc dékán az ülés elején szokás szerint a napirend elfogadásáról szavaztatott, majd át is adta a szót Nagy Károlynak, a dékánválasztást előkészítő bizottság elnökének, aki elmondta, hogy mindhárom beérkezett pályázat megfelelt a támasztott követelményeknek, és hogy fórumot szerveztek március 9-re, hogy mindenki megismerhesse a dékánságra pályázókat, majd Kari Tanács ismertette a professzori tanács véleményét, amely szerint Michaletzky György 32, Inzelt György és Náray- Szabó Gábor szavazatot kapott. Elmondta még, hogy akárki lesz az új dékán, komoly kihívások elé néz, fel kell kötnie a gatyáját, valamint azon véleményének adott hangot, hogy az államnak nem kellene a jövőben sem beleszólnia az egyetemek ügyeibe, majd átadta a szót Klinghammer Istvánnak, az egyetem rektorának. A rektor hangsúlyozta, hogy a dékánválasztás teljes mértékben a kar belügye, és felhívta a figyelmet, hogy mindenki megfontoltan válaszszon a jelöltek közül. Szintén utalt az elkövetkezendő idők nehézségeire, főleg amia lesz komoly kihívás a közeljövőben dékánnak lenni, mivel már egyértelműen látszik, hogy 30. félévfolyam 7. szám április 6. F : B M az egyetem nem számíthat külső segítségre. A felsőoktatási törvény a parlament elé kerül, és a kutatóegyetemek nem lesznek könnyű helyzetben. Továbbra is fenntartotta az egyetem korábbi véleményét a törvényterveze el kapcsolatban, azonban a rektor belá a, hogy már nincs mit tenni, a törvényt el fogják fogadni, az ELTE sem tehet mást, mint alkalmazkodik a kialakult helyzethez, amelyben nem lehet eléggé hangsúlyozni az együ működés fontosságát. A dékán ezek után megkérdezte a tanácsot, van-e valakinek még véleménye, amit el szeretne mondani, de mivel senki nem jelentkezett, elrendelte a szavazást emlékeztetve, hogy a kari tanács tagjainak kétharmadának érvényes szavazatot kell leadnia, és csak az a szavazólap érvényes, amelyiken pontosan az egyik jelölt neve mellett szerepel x. Amíg az ügyrendi bizo ság összeszámolta a szavazatokat, a dékán szünetet rendelt el, azonban a feszültség mia senki nem hagyta el a termet. Öt perc után a dékán kihirdette az eredményt: Inzelt György 11, Michaletzky György 31, Náray-Szabó Gábor 5 szavazatot kapo, ezzel a Természettudományi Kar dékánja Papp Gabriella, Vizeli András és Csapó Olga Titkos szavazás augusztus 1-től Dr. Michaletzky György. További napirendi pont volt három tudományos segédmunkatárs kinevezése az Operációkutatási Tanszékre három évre, illetve a múltkor elmaradt környezettan alapszak indítása. Tasnádi Péter oktatási dékánhelyettes elmondta, hogy az előző kari tanács által megbízott bizottság már másnap összeült, és öt nap alatt kidolgozták a szak elindításához szükséges tantervet és a kérelmet. Bejelentések között a dékán ismertette a négy TTK-s dékán által megfogalmazott, és a miniszterelnökhöz eljuttatott levélre a választ, amely nem meglepő módon Magyar Bálinttól, az oktatási minisztertől jött, illetve tájékoztatást adott Mang Béla, az oktatási minisztérium felsőoktatási helyettes államtitkáránál és Arató Gergely oktatási minisztérium politikai államtitkáránál tett személyes látogatásáról. Weiszburg Tamás nagy vonalakban elmondta az OTDK eredményeit, ahol az ELTE igen szépen szerepelt, Papp Gabriella, a HÖK elnöke pedig a kari tanács figyelmébe ajánlotta a Tétékás Nyúz online tartalmát, amely a h p://nyuz.elte.hu honlapon érhető el. Vizi F : B M F : B M

5 Egyetem 5 Kollégium, véleményezés, két ciklusú képzés Az OHÜB-ről jelentjük A március 31-i Oktatásszervezési és Hallgatói ügyek Bizo sága több fontos kérdésben is határozo, erről álljon i egy összefoglalás! Elsőnek az Egyetemi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetéről ese szó. Az előterjesztésben elhangzo, hogy a szöveg az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat közreműködésével jö létre, és a kollégiumokkal kapcsolatos alapvető szabályokat tartalmazza. Bakonyi László főosztályvezető hozzászólásában elmondta, hogy a szabályza al ennek ellenére több probléma van. A legsúlyosabb az, hogy több helyen is saját rendelkezésként tüntet fel olyan szövegrészeket, amely az egyetem valamely másik szabályzatából van átvéve, és ezen szabályzatok közül több az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyetértéséhez kötö, illetve az EHÖK saját szabályozását tartalmazza. Az előterjesztő válaszában kifejezte, hogy olyan szabályzatot akartak készíteni, amely a kollégiumi hallgatókra vonatkozó összes szabályozást tartalmazza. Többen is kifejte ék erre reagálva, hogy az egyetem több éve olyan szabályzatokat bocsát ki, amelyek a vonatkozó jogszabályokkal egységes szerkezetben készülnek. A bizo ság egy sikertelen napirendről való levétel után végül arra az álláspontra juto, hogy egy újabb, formailag átdolgozo szabályzatot szeretne a következő ülésen véleményezni. A napirendi pont után Hudecz rektorhelye es azt szavazta a meg a bizo sággal, hogy a következő ülésen a bizo ság ügyrendjét is tárgyalni kell, hiszen az még nincsen megalkotva. A második napirendi pont az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének egyetemi szabályozását tartalmazta. Kovács Norbert, az EHÖK Tanulmányi Biztosa terjeszte e elő a szabályzat módosítását, amelyet még az Ideiglenes Intézményi Tanács alkoto meg korábban. Az előterjesztésben több sarkalatos pont is van, az egységes kérdőiv, a nyilvánosság, az eredmény figyelembevétele és az adatgyűjtés milyensége alko ák a vita során a problémás részeket. Az egységes kérdőív, melyet az előterjesztő azzal indokolt, hogy azokon a karokon lehetne használni, amelyeken jelenleg nincs ilyen kérdőív, nem talált teljes elfogado ságot. Tasnádi Péter a máshol jól bevált kérdőíveken nem tervezne változtatást. A legnagyobb vita a nyilvánosság kérdésében alakult ki, mert a személyiségi jogok védelme érdekében az eredmények nem lehetnek teljesen nyilvánosak. Egy korábbi ombudsmani állásfoglalás szerint a statisztikai adatok az egyetemi belső nyilvánosság elől nem titkolhatóak el, az viszont más kérdés, hogy ezzel a réteggel hogyan lehet úgy közölni ezeket az adatokat, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Mások azt fejte ék ki, hogy az eredmény az oktató számára mond valamit, mintegy ajándékként információkat kap a munkájáról. Nagy Simon hozzászólásában elmondta, hogy az eredmények nyilvánosságának nagy szerepe kellene, hogy legyen abban, hogy a diák egy kurzus meghirdete óráinak melyikére menjen el, ne a felsőbbévesek többnyire szubjektív információiból kelljen tájékozódnia. Az eredmény figyelembevételével kapcsolatosan felvetődö, hogy milyen mértékben kell figyelembe venni az eredményeket oktatói minősítésnél, előléptetésnél, hiszen egy félév adataiból a hallgató nem feltétlenül tudja az oktató tudományos tevékenységét teljes mértékben megítélni. Válaszul elhangzo, hogy ezekben az esetekben nem csupán egy félévnyi értékelést vesznek figyelembe, hanem több évet, amelyek jobban mutathatják az oktató tevékenységének tendenciáját. Az adatgyűjtésről szóló vitarészben kétféle módszer került elő az előterjesztésnek megfelelően, az egyik a szorgalmi időszak utolsó két hetében történő papíros forma, a másik az elekronikus, amely a vizsgaidőszak utolsó két hetében lenne. Elhangzo, hogy a két rendszer közö óriási különbségek vannak. Az elektronikus rendszer több esetben a vizsgatapasztalatok megismerése után kérdezi a hallgató véleményét, a papíros általában nem. Ezzel kapcsolatban többek elmondták, hogy a vizsga utáni értékelés jobb, hiszen a vizsga után derül ki, hogy az előadás mennyire volt hasznos, az előadó tényleg azokat kérdezte, amelyek az órán elhangzo ak. Az elektronikus rendszernek egyelőre technikai akadályai vannak, illetve a kitöltés anonimitása nem biztosíto, továbbá az egyetlen kísérleti bevezetésnek alacsony volt a részvétele. A tervezetet az elhangzo módosító javaslatokkal együ a karokra küldik ki véleményezésre erről határozo a bizo ság. A harmadik napirendi pontban a kétciklusú képzésre való á éréshez szükséges szabályzatmódosításról alkoto véleményt a bizo ság. A javaslatban, melynek egy határidő elérése mia kelle megszületnie, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz illesztenek hozzá egy paragrafust. Az egyebek közö a kollégiumi felvételi rendszerben eszközölt módosítást a bizo ság. Ajavaslat tartalmazza, hogy a jelentkezést ezentúl Interneten keresztül is le lehet adni. Döntö továbbá a bizo ság az 500 forintos fejlesztési pénzekről, minden tagkollégium javaslatát támoga a, amellyel a kollégisták lakhatásának színvonalát (számítógépek, számítógéphálózat, közösségi helyiség, sportszerek) javítják. Az utolsó napirendi pontban döntö a bizo ság a kollégiumi férőhelyek bérléséről szóló közbeszerzési pályázat összeghatáráról. Az ELTE elfogado költségvetésében 106,9 millió forint szerepel, ezt a bizo ság azzal egészíte e ki, hogy évente az összeg az inflációval nő, továbbá amennyiben a nyertes pályázó nem a jelenlegi 600 férőhelyet, hanem eltérő számút ad bérbe ( közö szól a kiírás), úgy a kifizetendő összeg 5/6-7/6 közö i szorzót kap. Palkó Tamás 5

6 6 Kar Az Idegen Nyelvi Központról A kar hiányának csökkentésére a Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék melle a dékán javasolta az Idegen Nyelvi Központ megszüntetését a kari tanácsnak, amely március 16-i ülésén végül még nem hozo döntést a kérdésben. Hogy elősegítsük a kar polgárainak tisztánlátását, készíte ünk egy há érbeszélgetést Gercsák Gáborral, a központ vezetőjével. Elsősorban arról kérdeztük, milyen következményekkel járna a karra nézve az esetlegesen bekövetkező megszüntetés. Bár a központ a karon működik, az itt tanulók 40%-át a többi kar (az Informatikai, a Társadalomtudományi és kisebb részben a Pedagógiai és Pszichológiai Kar) diákjai teszik ki. A központ megszüntetése tehát ezeket a karokat is igen érzékenyen érintené: a diplomához szükséges nyelvvizsgával igen kevesen rendelkeznek, a TÁTK-on néhány szakon ezek az órák kreditet is érnek, sőt, a képesítési követelménynek is részét képezik. Láng Ferenc dékán javaslatában egyébként nem egyszerűen az Idegen Nyelvi Központ megszüntetése szerepelt, hanem azt indítványozta, hogy annak működését valamelyik másik kar vegye át. Az HPS.elte.hu A Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék tíz éve oktatja a kar hallgatóit az ún. társadalomtudományi tárgyakra. Ahogy azt a vele készíte há érbeszélgetésen Kampis György, a tanszék vezetője elmondta: az i oktato tárgyak hat kredit értékig szerepelnek a képesítési követelményekben; elvégzésük tehát ugyanannyira kötelező, mint a többi, szakhoz kapcsolódó tárgyé. Mennyibe kerülne? Ha a pénzügyi szempontokra koncentrálunk, akkor látható, hogy a tanszék jelenleg a ténylegesen elvégze oktatási feladataihoz hozzárendelhető összegnek csak egy részét kapja meg. Ez 30. félévfolyam 7. szám április 6. érintett karok az ötlettel teljes egészében nem tudtak azonosulni; azt ugyanakkor elfogadhatónak tartanák, hogy egy esetlegesen létrejövő egyetemi Idegen Nyelvi Központ működtetésének költségeiből részt vállaljanak: az új intézmény bázisát a jelenleg TTK-n működő intézmény képezné. Amennyiben a TTK nem tudna részt venni a finanszírozásban, akkor hallgatói csak térítés ellenében vehetnék igénybe az új központ szolgáltatásait. A törvény ma is előírja a nyelvoktatás kötelezettségét az egyetemeknek; a képzési normatívának ez is részét képezi, noha nincs tételesen lebontva, hogy abból mennyit kellene erre a célra fordítani. A központ nem csak általános nyelvoktatást, de bizonyos, a pár évvel ezelőttihez képest szűkebb keretek között szaknyelvi képzést most előny, de ha egy karon vagy egyetemen belüli újraelosztás következtében ezek a kreditek máshová kerülnek, nem feltétlenül biztosítható, hogy ne kelljen a krediteket teljes egészében kifizetnie a karnak; másképpen fogalmazva még az is előfordulhat, hogy a képzés veszteséges lesz. Mi lehetne? ITT is folytat; a kutató szakosoknak szakfordító, a tanárszakosoknak idegen nyelvi szaktanárképzést. Az itt megszerzett ismeretek ugyanis a diploma megszerzése után remekül hasznosíthatók: az iskolákban egyre erősebb trend a kétnyelvű képzés, a szakfordítói végzettséget szerzettek pedig tudományos társaságoknál, illetve a tudományos ismeretterjesztést végző médiumoknál tudnak (pl. szerkesztőként) elhelyezkedni. A központ vezetője szerint ideális esetben az ő feladatuk elsősorban ez a típusú képzés lenne: általános nyelvi képzést rengeteg más helyen is lehet Budapesten szerezni, míg a szaknyelv elsajátítására gyakorlatilag sehol máshol nincs lehetőség. Később azonban egyre nagyobb lett az igény a kifejezetten a nyelvvizsgára felkészítő órák iránt, és ez a képzési forma háttérbe szorult. Tervezik azonban, hogy az idegen nyelvi szaktanárképzést tanártovábbképzésként is akkreditálják: ez nagyobb súlyt adhatna az i kiado tanúsítványnak. Balás Márk (A cikk eredeti, teljes változata a Nyúz Online 6. számában jelent meg: h p://nyuz.elte.hu/online/ 3006/ink.) Az egyik ötlet, amelyik felvetődö már a probléma legalább rövid távú kezelésére, hogy a TTK társadalomtudományi végze séggel nem rendelkező oktatói oktassák a szakterületükhöz valamilyen formában köthető tárgyakat: a fizikusok oktathatnák a fizika történetét, a matematikusok matematikafilozófiát stb. Ez a megoldás egyébként valószínűleg már a jogi előírások mia is csak ideig-óráig lenne tartható, másrészt pedig valószínűleg sem az oktatóknak, sem a hallgatóknak nem felelne meg igazán ez a megoldás. MÁSHOL A másik lehetőség nyilván az lenne, ha valamilyen másik kar venné át ezeknek a tárgyaknak az oktatását. A legsimább, az oktatás tartalmi részét érdemben nem érintő megoldás az lenne, ha az oktatási feladatokat átvevő kar például a BTK a tanszék dolgozóit is befogadná. A másik, valószínűleg sokkal több problémát felvető lehetőség, ha saját maguk próbálnak meg valamit kezdeni az oda áthallgató TTK-s hallgatókkal; alapvetően más ugyanis a természe udományos és a társada- 7.

7 Kollégium 7 6. lomtudományi érdeklődésű hallgatók mentalitása, megközelítése. Mi várható? A TTK-s hallgatók jelenleg szívesen járnak a tanszék által oktato tárgyakra; ha a tanszék megszűnik, a fent részleteze okok mia alighanem ez az érdeklődés is jelentősen csökkenne. Kollégiumi felvételi Amennyiben a TTK Kari Tanácsa a tanszék feloszlatása melle dönt, akkor a TTK gyakorlatilag kiadja a kezéből a jogot arra, hogy a jövőben döntéseket hozzon ezekkel a tárgyakkal kapcsolatban. Alighanem elveszti ezeket a krediteket, az ezzel járó pénzt és szakmai kontrollt. Trychydts (Az eredeti cikk a h p://nyuz.elte.hu/online/3006/hps címen olvasható.) Már bizonyára tudjátok, hogy a következő tanévre szóló kollégiumi felvételi kérelmek leadásának határideje április 25., 15 óra. Mindenki abban a kollégiumban adja le a felvételi kérelmét, ahol lakni szeretne. A leadás pontos helyét és időpontját a kollégiumokban fogják kihirdetni. Felvételi lapokat a Hallgatói Irodákban, valamint a kollégiumokban szerezhe ek, vagy letölthetitek a TTK HÖK weblapjáról is. Idén újdonság, hogy a jelentkezéseket elektronikusan is le kell adni, egy új programmal, az ELTE Egységes Kollégiumi Felvételi és Információs Rendszerrel: h p://kollegium.elte.hu, i bejelentkezni az EHA-kóddal és jelszóval lehet. Jelszó: sorrendben a következő négy számjegy és egy betű: 1. állandó lakcím irányítószámának utolsó számjegye, 2. születési év utolsó számjegye, 3. születési hónap utolsó számjegye, 4. születési nap utolsó számjegye, 5. édesanyja (titulus nélküli) leánykori családnevének első betűje kisbetűvel, ékezet nélkül. Az első belépéskor változtassátok meg a jelszavatokat! Ha kitöltö étek a jelentkezési lapot, nyomtassátok is ki, majd csatoljátok a jelentkezési lapotokhoz! Várhatóan jövőre már egyszerűbb lesz a jelentkezés, és csak elektronikus formában fog zajlani; idén a program tesztelése mia még megmarad a jól bevált papíros módszer is. Természetesen az igazolásokat jövőre is le kell adni papíron. Ha valakinek nem sikerülne az internetes jelentkezés (bár bízom benne, hogy a TTK-sok ezt meg tudják oldani), idén még nem kizáró ok, a papíros jelentkezés lesz az érvényes. Fellebbezni kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatban lehet, például, ha el le ek számolva a pontjaid. Ezt május 20-ig kell megtenni. A fellebbezési kérelmet a kollégiumi főigazgatónak kell címezni, és abban a kollégiumban leadni, ahova eredetileg jelentkeztél. A Kerekes úti bérelt férőhelyek kérdése még nem dőlt el véglegesen, egyelőre oda is lehet jelentkezni. Az OHÜB kiírta a közbeszerzési eljárást, férőhelyre. Erről bővebben az OHÜB-ről szóló cikkben olvasha ok. Tehát hely mindenképp lesz, kérdés, hogy a megszoko épületben-e. Bővebb információért fordulhattok hozzám: khok.elte.hu, fogadóóra: szerda 14-16, Déli Hali (D ); kereshetitek a kollégiumi diákbizottsági elnököket (az ő elérhetőségük a kollégiumokban lesz kifüggesztve) vagy az EHÖK KÖSZ elnökét, Kóré Andrást: fogadóóra: kedd 16-18, EHÖK iroda (Kecskeméti utca 10-12)! Csupor Mariann TTK HÖK kollégiumi biztos Elnézést, ha megfulladnék, akkor hívják a megfelelő testületet, ami a hullákkal dolgozik! (Hermann Péter) A Mondok egy... teljes tartalma megtekinthető a h p://nyuz.elte.hu honlapon. EGY HELYREIGAZÍTÁS MARGÓJÁRA Először is elnézést szeretnék kérni mindenkitől, aki úgy érzi, a kollégiumi díjemeléssel kapcsolatos cikkemmel félreinformáltam. A 3. ponthoz megjegyezném: Az elmúlt ülésünkön a kollégiumi díjról határozatot fogado el a Kollégiumi Összbizo ság. E szerint a kollégiumi díj emelését a bizo ság szeptembertől találja elfogadhatónak ( ). A határozathoz hozzá tartozo volna egy kompromisszumos rész is, mely szerint elfogadtunk volna egy márciusi mérsékelt emelést, így két lépcsőssé téve az emelést. A mérsékelt emelés 500 Ft-ot jelentene, amelyet a bizo ság előző ülésén egyhangúan maximumnak jelöltetek meg. A kompromisszum 5 igen, 2 nem és 5 tartózkodással végül is nem kapo többséget. (KÖSZ emlékeztető, február 9l.) Így ez nem is került az EHÖK elnökség elé, hiszen a jelenlévők elutasíto nak értelmezték a szavazás eredményét. Erre a határozatról nyilatkozo úgy az FB elnök, hogy elfogado nak kell tekinteni. Alegközelebbi ülésen a következő határozat születe : Határozat: Az ELTE EHÖK KÖSZ az egységes kollégiumi díj emelését és annak szedését szeptembertől látja megfelelőnek, és ennek támogatását ajánlja az ELTE EHÖK elnökségének és az e tárgyban tárgyaló delegáció számára. Mindazonáltal egy minimális összegű emelést elfogadhatónak tart márciusától is. (KÖSZ emlékeztető, ) Ez került az EHÖK elnökség elé. A sok különböző gazdasági kimutatás után már nem volt nehéz belekeveredni abba, hogy melyiket, és mikor tárgyaltuk. Amire én a cikkben hivatkoztam, az az le volna, hogy a KVÉ minden pénzügyi év végén, a költségvetés lezárása után beletekinthet a kollégiumok előző évi költségvetésébe. Azt hi em, ez március közepére már megtörtént. Ez az ígéret emlékeim szerint a KCSSK-ban a nyílt levél kapcsán összehívo megbeszélésen hangzo el. Bocsánatot kérek minden kollégistától, akinek az érdekeit nem védtem megfelelően akkor, amikor a tanév közbeni díjemelésről nemmel szavaztam, és így megakadályoztam volna a szavazatommal, hogy fokozatosan szokjanak hozzá a szeptembertől 8000 Ft-os kollégiumi díjhoz. Ha valakinek kérdése lenne, keressen meg ben khok.elte.hu), vagy a fogadóórámon: szerda 14-16, Déli tömb, Hallgatói Iroda! Csupor Mariann kollégiumi biztos 7

8 MÉG MINDIG TART AZ ANIME FILMKLUB! Keddenként 18 órai kezde el a Déli tömb (Lóczy Lajos) termében tartjuk a vetítéseket. A program: Április 12.: Ghost int he Shell 2 Innocence, Április 19.: Serial Experiments Lain 1-4. rész, Április 26.: Serial Experiments Lain 5-8. rész, Május 3.: Serial Experiments Lain rész, Május 10.: Szomszédom, Totoro. Hali! A Hallgatói Iroda ebben a félévben is a lehetőségek széles tárházát kínálja. Bele lehet olvasni a legfrissebb National Geographic-ba, más karok újságaiba; hozzá lehet jutni mindenféle aktuális ösztöndíjas papírhoz; vannak kiváló állapotban lévő használt jegyzeteink baráti áron; lehet akármilyen problémával fordulni az irodavezetőkhöz; tanítványt, albérletet hirdetni, keresni; jegyzetbónokat átvenni; előfizetni a Tétékás Nyúzra; Külszíni fejtés megoldásért csokit átvenni; színházjegyet venni kedden és pénteken ig; panaszkodni; érdeklődni a HÖK iránt; zabot hegyezni; malmozni; papírrepülőt hajtogatni stb. I minden kérdésedre választ kaphatsz! BUDAPESTI EGYETEMI, FŐISKOLAI SAKKBAJNOKSÁG A verseny helyszíne: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Spor udományi K (TF): Budapest XII. ker., Alkotás u.. Fő épület, Díszterem. Megközelíthető: a villamossal vagy a -es busszal. A verseny ideje:. március. (szombat),.. Résztvevők: Minden egyetemi és főiskolai hallgató. A nevezésen fel kell tüntetni játékos nevét, születési dátumát, diákigazolványának sorszámát, ha van érté számát, KOMIR és FIDE azonosítóját, illetve az egyetem vagy főiskola hivatal igazolását, hogy a beneveze versenyző az intézmény -. tanévre beira kozo tanulója. Kategóriák: A) FIDE értékszámmal rendelkezők, B) KOMIR értékszámmal rendelkezők, C) Amatőr, értékszámmal nem rendelkezők. Nevezés: Írásban. március -ig a következő címen: LAKMED Bt. Bud pest; Garas utca. A nevezést a Résztvevők című részben leírtak szerint kérjü elküldeni. A részvétel ingyenes, de a március -a után beérkeze nevezések utá Ft regisztrációs díj fizetendő. Információ: Balázs Gábornál (LAKMED Bt., Budapest; Garas u.. Telefon: ( -, fax: ( ) -, mobil: ( ) - ; h p://ww lakmedbt.hu). Budaörsi Kultúrhét (április -.) Időpont Hétfő Kedd Pajkos Póni szerepjátékos nyílt mesélés - Megnyitó és a Kőrösi Kórus műsora Bűvész est - Humor est - Előadás Borland Mo. - Microso Magyarország előadás- Törpenyúl kiállítás Digital Reality Előadás Élménybeszámoló Kínáról - Alpok előadás - Műveltségi vetélkedő A BTCS Tanszékei bemutatkoznak II. Sci-fi Magyarországon Inomi könyvesbolt Vaskúti András bíró beszámolója munkájáról J.R.R. Tolkien által teremte világ bemutatása Biológus vagy biológia szakos vagy? Szeretnéd tudni, milyen kutatási, szakdolgozati, TDK lehetőségek vannak számodra az ELTE-n? Ha igen, akkor gyere el a BTCS tanszékeinek bemutatkozására, ahol hétről-hétre két-három tanszék beszámol az aktuális kutatásaikról Második alkalommal, április 12-én, kedden tól az Állatrendszertani és Ökológiai, az Őslénytani valamint a Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék tart tájékoztatót a Soó Rezső teremben (Déli tömb, 0-818). Mindenkit szerete el várunk! Sport Stand József A ila est Börtöntetoválások (előadás) Kollégiumi Röplabda Bajnokság Zsonglőr bemutató TÁTK-os szakkollégium Kollégiumi Kosárlabda Bajnokság ELTE Bajnokok Ligája Labdarúgó Bajnokság Guiness Rekordkisérlet: óra c EHÖK külügy Kortárssegitő csop ELO. Magyar Ösztöndíj bi CC USA IAESTE Tempus közalapítv TTK Hallgatói alapí

9 ar es a k- os t- a- k n ) w. A MATEMATIKA SZAKTERÜLET PROGRAMJAI Április:.: teadélután órától, a - -as teremben, -.: mindszentpusztai kirándulás,.:csodák Palotája látogatás. Május:.: teadélutánnal egybekötö matekos érdekességekről lesz egy kis előadás órától, a - -as teremben. Minden héten van MASZAT, nézd meg a h p:// khok.elte.hu/matek oldalt! Foci Április -én és -én lesz megrendezve az ELTE Bajnokok Ligája foci a KCSSK-ban! Gyertek el szurkolni minél többen! A TTK-t a Torpedo Vodka képviseli, az IK-t a Vodka Konyec, a TáTK-t az Ariadné Fonala. Április -án szerdán órától -e óráig tart a Lágymányos-Belváros, avagy, ELTE TTK-BTK órás focimérkőzés a KCSSK-ban. Várjuk olyan csapatok jelentkezését a khok.elte.hu címre, akik képviselnék karjainkat (TTK, IK, TáTK). Gyertek el szurkolni minél többen! Április -től minden pénteken kártyaverseny lesz az Északi tömb. emeleti dohányzójában (Zóna). Hogy milyen a verseny, és milyen szabályok szerint, megtudhatod Mosikától a fent említe helyen! Szultán ( ) Matematikus Hangverseny Szerda Harcművészeti bemutató- Álláslehetőségek az EUban. Görög est Matekos Hangverseny Afrika alapítvány Betyár est -pénztárca begyűjtésig Csütörtök Kéktúra előadás Nemzetbiztonság FSF.HU előadás - Diákhitel Központ előadása Pályázat eredményhirdetése Mit tudsz a drogokról - Visnu est Mikor először részt ve em rajta, re enetesen izgultam Látva a többieket, nem nagyon tapasztaltam idegességet, ma már azt is tudom, miért. A Matematikus Hangversenyben van valami különleges. Szavakkal aligha fogalmazható meg, egyfajta érzés. Olyan családias, közvetlen hangulatú az egész est Amikor tudod, hogy nem vérre megy a dolog, hogy nem kell tökéletesen játszani, mint valami zenei versenyen Mert nem ez a lényeg. Csakis az számít, hogy összejö ünk páran, diákok és tanárok, zeneszerető emberek. Azért, hogy zenéljünk. Zenéljünk a saját és a közönség örömére. Nincsenek szúrós szemű zsűritagok, akik elő pontokért kell küzdeni, hogy jobb legyél a másiknál És ez a lényeg, pontosan ez, most érte em csak meg igazán. Kiss József vagyok, a Hangverseny szervezője, és ha kedvet kaptál fellépni rendezvényünkön, küldj t az címre. Jelentkezési határidő:. április. Kérlek, hogy az be írd bele a következőket: Mi a darabod (darabjaid) címe (címei)? Ki a szerző? Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart a produkciód? Van-e valamire szükséged (ko atartó, mikrofon, stb.)? Igen, tudom. Most biztosan arra gondolsz, hogy ha fellépnél, miket is adnál elő szívesen. Ez teljesen természetes, hiszen mindenki szeretné tudása legjavát megmutatni. Mégis azt kell kérjem, maximum hét percre vedd birtokodba a színpadot, hogy helyet adhass a többieknek is. Hogy mit játszhatsz (énekelhetsz)? Tulajdonképpen bármit! Majd meglátod, mennyire sokszínű lesz e ől az este! Lesznek kórusok, zongoristák és sok más hangszer képviselői, kamarazenészek. Lehet csapatban fellépni, lehet szólóban játszani. Azt ne felejtsd el egy percre sem, hogy nem kell profi zenésznek lenned? A többségünk sem az. Természetesen idén is szerete el várjuk a fellépőket egy kis pogácsás, üdítős, beszélgetős fogadásra a helyszínen. De ha úgy gondolod, hogy nem lépnél föl, csak érdekelnek a produkciók, gyere el és ülj be a közönség soraiba! A belépés díjtalan. Hiszen nem pénzt keresni megyünk el, hanem zenélni és jól érezni magunkat. A hangversennyel kapcsolatban minden szükséges információ megtalálható a h p://www. mhangverseny.fw.hu weboldalon. Ami a legfontosabb: A hangverseny kezdési időpontja:. április, este.. Helyszíne: ELTE Körösi Csoma Sándor Kollégium, tornaterem. A pontos Cím: Bp., Dayka Gábor u.. Lehet, hogy túl közelinek találod az időpontot, nos, igazad van. De mindent el fogok követni annak érdekében, hogy jövőre ne így legyen! órás foci Kollégiumi Kézilabda Bajnokság Lengyel, magyar két jóbarát! socsózás. Hétfői beugró Ernőnél.. -. ort zo ság. -. : ány. -. tvány. -. TÁTRA-KRAKKÓ-AUSCHWITZ-WIELICZKA A pünkösdi hétvégén (május ) a TTK Hallgatói Alapítvány lengyelországi kirándulást szervez. A várható ár négy napra, utazással, szállással és reggelivel kb Ft lesz! Készüljetek! További információk:

10 10 Természet-tudomány-technika 0Geostatisztika Avagy hogyan lesz egy hatalmas adathalmazból értelmes végeredmény? Három geológus hallgató az Alkalmazo és Környezetföldtani Tanszéken egy egészen különleges TDK munkát készíte el ebben a tanévben. A három geológus Sárosi Menyhárt (IV. évf. Babeş- Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár), Bíró Lóránt (III. évf. ELTE TTK) és Koncz Dávid (V. évf. ELTE TTK) statisztikai módszerekkel vizsgált egy geológiai problémát. Munkájuk címe: Mintavételezés gyakoriságának becslése térben és időben a Kisalföld talajvízszint megfigyelő kútjainak idősoraira. Ezzel a dolgoza al a kari konferencián III. helyezést szereztek. Hogyan kerültetek erre a tanszékre? Koncz Dávid: Egyszer csak eljö a szakdolgozatírás ideje, és én i kötö em ki. Bíró Lóránt: Pályáza al kerültem be az egyetemre (Földtani Örökségünk a szerk.), és annak a témáját akartam tovább folytatni. Hidrogeológiai tárgyú volt maga a dolgozat, valamint ezt a szakirányt is választo am. Így aztán elsőéves korom óta i vagyok. Sárosi Menyhárt: Kovács József a hidrogeológia előadásokat tarto a nekünk Kolozsváron. Jómagam is a szakdolgozat témáját keresve fordultam hozzá, mert az ő témája tetsze meg a legjobban. Megpályáztam egy részképzési lehetőséget, melynek keretén belül dolgozha am i két hónapot. Ez ala az idő ala készült el a TDK munka. Röviden össze tudnátok foglalni, hogy miről szólt ez a munka? S. M.: A Kisalföld talajvízszint adataival végeztük el a mintavételezés becslését térben és időben, variogram vizsgálatok alapján. Vagyis azt akartuk megvizsgálni, hogy az elmúlt körülbelül 50 év során, de főleg 1992 után megfelelően volt-e mintavételezve a terület térben és időben ahhoz, hogy a folyamatokat pontosan követni tudjuk. 30. félévfolyam 7. szám április 6. Maga az ötlet honnan jö? S. M.: Eredetileg erdélyi adatokat szere ünk volna feldolgozni, de a Vízügy utólag meggondolta magát. Mentő ötletként jö ek a kisalföldi adatok, melyeket a VITUKI Kht. készségesen a rendelkezésünkre bocsájto. Milyen módszerekkel dolgoztatok? S. M.: Alapvetően variogram vizsgálatokat végeztünk az adatokkal, amelyek lényegesen kevesebb időbe teltek, mint az adatok rendezése. A saját készítésű programokkal nagyon meg tudtuk rövidíteni a munkafolyamatokat. Milyen programok? B. L.: Visual Basicben Excelhez, valamint Pascalban is készíte ünk olyan programokat, amelyek feldolgozták az adatokat. Mi volt a legérdekesebb a munka során? K. D.: Az, hogy ebből a hatalmas adathalmazból értelmezhető eredményt sikerült kihozni. Van-e ennek a munkának gazdasági, ipari haszna? S. M.: Igen, a munka során meghatározott hatástávolságok, hatásidők segítséget nyújthatnak a megfigyelőhálózat optimalizálására. B. L.: Igazából ez a módszer igen új, hiszen a mintavételezés helyességét nem nagyon vizsgálták eddig. Melyikőtök ado elő a TDK kari konferencián? S. M.: Tulajdonképpen ez volt a második ilyen jellegű feladatom, és sokkal jobban sikerült, mint az első. Mi le az eredmény? S. M.: Engem a III. helyezés őszintén meglepe. Nem gondoltam, hogy helyezést érünk el. B. L.: Sőt, a következmények is. Miszerint? B. L.: Az egyik bírálónkat érdekli a témánk. Maga a TDK és a módszer is. És a jövő? Vannak új tervek? K. D.: Egyelőre a szakdolgozatot folytatom S. M.: Tulajdonképpen ennek a munkának a folytatása lesz a szakdolgozatom; most egyelőre ezen fáradozunk. Neked akkor ezzel az évvel be is fejeződik az egyetem? S. M.: Sajnos igen, de szeretném folytatni tanulmányaimat. Először a mesterképzést kellene elvégeznem, mert amit én o hon végzek, az egy tanárképzés. O biológia-geológia szakra járok. Fogtok újra együ dolgozni? B. L.: Nagyon jól tudtunk közösen dolgozni. Ez ebből a láncolatból is látszo. De még nincs vége a közös munkának, mert megyünk konferenciára. Hogy más témát kezdünk-e el Ez elsősorban Menyustól függ. Én kész vagyok mindenre. Lea

11 A Naprendszeren innen és túl Interjú Érdi Bálinttal Ezen a héten Érdi Bálin al, a Csillagászat Tanszék vezetőjével, az égi mechanika kutatójával beszélge em. Az emberiséget mindig is érdekelte, hogy van-e élet a mi naprendszerünkön kívül; több mint tíz éve felfedezték az első, naprendszeren kívüli, úgyneveze exobolygókat. Az exobolygók kutatása ma a csillagászat egyik legizgalmasabb területe. Jelenleg már 134 idegen bolygórendszerben 152 bolygót ismerünk. Ezek a bolygórendszerek igen különböznek a mi Naprendszerünktől. A jelenlegi megfigyelési technika ugyanis még csak nagy tömegű, a középponti csillaghoz közel keringő bolygók kimutatását teszi lehetővé. Ennek megfelelően az eddig talált bolygórendszerekben általában egy óriásbolygó kering a saját napja körül, igen közeli és erősen elnyúlt pályán. A csillagászok egyik törekvése éppen a jelenlegi mérési módszerekkel még kimutathatatlan kicsi, földméretű exobolygók keresése. Munkatársaimmal mi is részt veszünk az exobolygók kutatásában; csillagokban igen gazdag területeket vizsgálva exobolygóra utaló jeleket keresünk a csillagok fényességváltozásaiban. Sajnos exobolygót még nem sikerült találnunk, munkatársaim a program során azonban több új érdekes változócsillagot fedeztek fel. A megfigyelések mellett számításokat is végzünk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az ismert exobolygó-rendszerekben létezneke olyan tartományok, ahol földméretű bolygók hosszú ideig stabilan keringhetnek. Égi mechanikai módszerekkel feltérképeztük az ismert exobolygó-rendszerek úgynevezett lakhatósági zónáinak dinamikai szerkezetét, meghatároztuk, hogy hol helyezkednek el azok a tartományok, ahol majd érdemes lesz földtípusú bolygók után kutatni. Ön több könyvet is írt a csillagászatról. Ezek inkább a laikusoknak vagy a szakmának szólnak? Helyesebb úgy fogalmazni, hogy több egyetemi jegyzetet írtam égi mechanikai előadásaimhoz. Legutóbbi jegyzetem, A Naprendszer dinamikája című, még kapható a jegyzetboltban. Az a tapasztalat, hogy a téma iránt nemcsak a csillagászhallgatók érdeklődnek, mások is megveszik. Még az 1980-as évek közepén jelent meg az Akadémiai Kiadónál egy összefoglaló jellegű mű Csillagászat címmel, ennek én írtam az égi mechanika fejezetét. A könyv egy kiadást ért meg, bár nagy volt iránta az érdeklődés. Könyvtárakban még megtalálható. Egyébként munkatársaimmal most készíte ünk el egy A csillagászat elemei című digitális könyvet, mely az Interneten keresztül rövidesen hozzáférhető lesz a Csillagászati Tanszék honlapján. 11 elhozták az első-második helyezéseket. Lágymányosi portrék 11 Érdi Bálint F : B M A nemrég rendeze OTDK-n milyen eredményeket értek el a hallgatói? A csillagászhallgatók közül többen is jól szerepeltek, bár nem olyan jól, mint a korábbi OTDK-kon, ahol rendre Úgy gondolom, hogy szokás szerint a hallgatóink most is értékes dolgozatokat nyújto ak be, de amikor egy versenyben más munkákkal összehasonlítják, akkor a zsűri a saját szempontjai szerint ítél. Azt gondolom, hogy nem az az érdekes, hogy díjat kap-e valaki. Persze ez nagyon jó, hatalmas siker, és előrelendíti a kutatói kedvet, az igazi érték azonban az elvégze munka, az a néhány hónap, amíg egy ado témával foglalkozik egy hallgató, ugyanis lényegében ezala tanulja meg a kutatás alapszabályait. Vannak, akik már cikkeket írtak referált folyóiratokba abból a témából, amit előadtak a TDK-n. Egy dolgozat rangját egyébként is az adja meg, hogy hol jelenik meg. Összességében pozitívnak érzem a hallgatóink szereplését. A csillagászképzést hogyan érinti a bolognai folyamat? Úgy gondolom, hogy most visszatérünk a régi rendszerhez, amikor még megfelelő fizikai és matematikai előképze ség után, harmadévtől lehete csillagász szakra szakosodni. Az önálló csillagász szakot 2000-ben indíto uk el. Most a bolognai folyama al változik ez a helyzet, azzal, hogy a csillagászképzés felkerül a mesterképzésbe, a már elvégze fizika vagy földtudomány alapképzés után lesz választható. A csillagászat határterület, erősen jelen van benne a fizika és a matematika. Menynyire érdeklődik más (természet-) tudományok iránt? Alapvetően érdeklődöm minden iránt, a matematika és a fizika is közel áll hozzám, szívesen foglalkozom vele, amennyire munkámhoz szükséges. Azonban a csillagászat, és azon belül az égi mechanika is hatalmas terület, ezen belül csak egy-egy részterületbe tudok igazán elmélyedni. Kevés szabadidőmben szívesen olvasok, zenét hallgatok, és a sportolásra is mindig szakítok egy kis időt. So

12 12 Helyvektor & Főzőcske 2Presszó a sarkon Aki járt már az új West Balkánban vagy a Szimplakertben, biztos látta a festett térképeket a falon: a belváros néhány népszerű szórakozóhelye van feltüntetve rajta. Ennek a térképnek az útmutatásai alapján jutottam el a Sark presszóba (Klauzál tér 14.). Az mindenesetre biztató volt, hogy a bejárati ajtón a WIW.hu jele díszeleg. Kis házi patika F : K M Sarok a Sarkban Banános csokitorta A banán és a csoki remekül illenek egymáshoz. Remek dolog banán után csokit enni vagy csoki után banánt, vagy akár egyszerre a ke őt! A banános csokitortában egyszerre lehet élvezni a két finomságot, ráadásul nem kell sütni, így igen kicsi annak a valószínűsége, hogy rosszul sikerül. És tutira nem fog odaégni! Szükség lesz hozzá két banánra, két deci fahéjas cukorszirupra, egy fél vaníliarúdra, három deci tejre, négy tojássárgára, öt zselatinlapra, 7,5 dkg cukorra, másfél kávéskanál vaníliaaromára, egy piskótalapra, két tábla étcsokira és némi csokireszelékre. 30. félévfolyam 7. szám április 6. F : K M A Sark presszóról hallo am már szépeket és jókat, hogy milyen népszerű hely a pesti fiatalok körében, de nyilvánvalóan most is a rossz időben rossz helyen esete állt fenn. Vagy csak én vagyok finnyás. A preszszó felső szintjén alig lézenge pár ember. Egy félig részeg, félig bolond ürge charlestonozo a pult elő egy söröskorsóval, és ölelge e a lányokat (én sem úsztam meg). A falakon hatalmas arcképek díszelegnek, ha az ember elkezdi őket figyelni, egy idő után az a kellemetlen érzése támad, hogy egy nagyon zsúfolt helyen van, és mindenki őt nézi A sarokban egy játékgép villog, és csak az árak színvonala jelzi, hogy ez nem egy a sok belvárosi, igénytelen kocsma közül. Miután felmértük a terepet, úgy döntö ünk, hogy a kis galérián foglalunk helyet, mert onnan jobb a kilátás, és a lenti kocsmai székekkel ellentétben fent van egy kanapé, meg mindenféle alakú puffok az alacsony asztalok körül. Hamarosan kiderült azonban, hogy a ruhatárban foglaltunk helyet, úgyhogy át kelle ülni máshová. Jó darabig gondolkoztunk, hogy minek egy ilyen helyre ruhatár (összesen kb. hat-nyolc asztal van a presszóban, és a ruhatár meglétéhez képest nem túl igényes társaság jár oda), de aztán felvilágosodtunk, hogy a presszónak van egy pincerésze is. Ebben a pincében koncerteket és táncházat szoktak tartani (keddenként cigány táncház van, de latin-amerikai tánctanítás is folyik). Talán nektek egy másik estén jobban fog tetszeni a presszó A jövő héten, ígérem, egy jobb helyről írok! Zsófi A banánt felkarikázzuk, és a cukorszirupban a vaníliarúddal együtt tíz percig főzzük. Hagyjuk kihűlni (szirupostól), aztán kiveszszük őket a léből és lecsöpögtetjük. A zselatinlapokat hideg vízbe áztatjuk, közben a tojássárgákat a cukorral jó alaposan felverjük. Apránként hozzáöntjük a felforralt tejet, és addig főzzük, amíg be nem sűrűsödik, ekkor levesszük a tűzről. Hozzákeverjük a kinyomkodott zselatint, a vaníliát, aztán kihűtjük a krémet. A tejszínt habbá verjük, és belekeverjük a már kihűlt krémbe a banánnal együtt. A krémet egy tetszés szerinti formába öntjük (a formát előtte be kell olajozni vagy vajazni), letakarjuk a méretre vágott piskótalappal, és egy éjszakára a hűtőbe tesszük. Másnap kiborítjuk a formából, és a vízgőz felett megolvasztott étcsokival alaposan bekenjük a külsejét. (A vízgőzös megoldást én úgy alkalmazom, hogy egy lábasban egy kevés vizet rakok fel a tűzhelyre, a tetejére rakok egy mélytányért, és ebbe jön a csoki.) A tortát csokireszelékkel lehet díszíteni, és a tálalásig a hűtőben kell tartani. Borzasztó szomorú dolog, de ebben a félévben még egyetlen olvasói levelet sem kaptam, ez merőben szokatlan. Nagyon boldoggá tennétek, ha elküldenétek a kedvenc receptjeiteket, vagy megírnátok, hogy miről olvasnátok szívesen a Főzőcskében. Arra is kíváncsi lennék, hogyan sikerült megvalósítani az i közölt recepteket, ízle -e az eredmény? A levelek tömkelegét továbbra is az alábbi címre várom! Zsófi

13 Húsvét előtti Zergetúra Aktív pihenés, vidám társaság, kirándulás, gitározás, énekszó, gyönyörű napsütés. Ilyen és ehhez hasonló szavakkal jellemezhetjük a Kerge Zerge Egyesület tavaszi szüneti programját. Rengeteg új arcot véltünk felfedezni a társaságban. Az ELTE több karáról és szakjáról jö ek emberek, és persze egyetemünkön kívülről is. Melle ük természetesen jól összeszoko csapatunk oszlopos tagjai is képviselte ék magukat. Kellemeset a hasznossal! Programjaink igen változatosra sikeredtek. Első nap Orsinak köszönhetően a faluban (Nagybörzsöny a szerk.) volt vetélkedő mókás, ismeretterjesztő feladatokkal. Ezután a társaság egy része meglátoga a a település kultúrközpontját, ahol egyesek a szomjukat olto ák, míg mások hatalmas csocsó partit nyomtak. Akit érdekelt, eközben az ELTE TTK helyzetének alakulását követhe e figyelemmel a híradóban. A másnapi túránk most kissé kényelmesre sikerede, így kilométerekben és szintkülönbségekben ugyan nem bővelkede, viszont látnivalóban és a megáradt patakok vizében annál inkább. Néhol köveken, másu kidőlt fatörzseken, egyéb helyeken pedig sekély gázlón mentünk át a kanyargó vízfolyás túloldalára. Embert és rozásokat kisebb csapatok készítették elő, melyek forgószínpadszerűen válto ák egymást naponta. Ezala valakik főzőcskéztek, mások a tüzet rakták, vagy programokat készíte ek elő. Esténként hatalmasokat énekel- 13 tünk, amit két gitárosunk, Andris és Négyeshatos & I jártunk 13 Házi feladat A Propaganda részleg vezetője a harci klub után szokás szerint átadta a házi feladatomat. Szeme kifejezéstelenül csillogott hatalmas szakálla mögött. Azon kívül, hogy alkalomadtán Calnak szólítottuk, senki nem tudott róla sokat akár az FBI Budapesti irodájának vezetője is lehetett. Rebesgették, hogy maga Tyler Durden szervezte be, de hát a Nemezis terv értelmében tilos kérdéseket feltenni. Csak a folyosón mertem szétnyitni a négyrét hajtott papírlapot, de rögtön elvigyorogtam magam. Végre valami igazán testhezálló. Pár nappal később az előírt Spoiler Team feliratú bőrdzsekiben szálltam fel a négyeshatosra; önkéntelenül is izzadó kezemben szorongattam a munkahelyemen előző éjjel kinyomtatott matricákat. Tegnap éjjel alaposan átgondoltam mident, így a terv teljesen előírásszerűen haladt. Már a szerelvény vége felé jártam, amikor észerevettem, hogy valaki figyel. Egy magas, kerek szemüveges öltönyös alak, aktatáskával a kezében. Még aligha vette észre, hogy mit is művelek tulajdonképpen, de kiszúrta a viselkedésemből. Tudtam, ha tovább figyel, nem fogom tudni befejezni a munkámat. Szerencsére erre is felkészültem a Cal felügyelete alatt eltöltött évek megtanítottak arra, hogy semmilyen helyzet ne érjen felkészületlenül. Dzsekim alól előkaptam jól bejáratot csíptetős írótáblámat, és határozott arccal elindultam felé. bakancsot próbára téve segíte ük át egymást a gázlókon, és még a legjobban vízállósíto bakancs is beázo (ha máskor nem, miközben egy óvatlan lépésnél mélyebbre merült, mint amilyen magas a szára). Ennek ellenére többnyire jókedv, kalandvágy uralta a hangulatot, az apróbb technikai akadályok senkit sem zavartak igazán. Az estére terveze vetélkedő átcsúszo harmadnapra, melyet így világos nappal tudtunk megtartani a közeli tó partján. Nehéz visszaadni azt a vidám, felhőtlen érzést, ami nagyon kellemes, azonban véletlenül sem válik értelmetlen, üres időtöltéssé. Még a közös munkák sem tűnnek megterhelőnek, amelyeket nagyjából igazságosan beosztva, felváltva végzünk el, hiszen így utána együ élvezhetjük a pihenés örömeit. A hatalmas lakmá- Gábor te még dinamikusabbá. Táborzáró vetélkedőnk témája a Gyalog galopp című film volt, ám a játékvezető, Andris ügyes szerkesztésének köszönhetően az is élvezhe e, akinek nem volt lehetősége megnézni a túra elő eme műalkotást. Az időjárás is (jó szokása szerint, mint Zergetúrán már oly sokszor), megint kegyes volt hozzánk, gyönyörű, kora tavaszi napsütésben sétálgatha unk. Csatlakozni sosem késő! Ha megérinte kis csapatunk vidámsága, ha szeretsz kirándulni, ha szívesen beszélgetsz nyito, természetszerető emberekkel, vagy akár csak beülnél valahova egy jót csevegni egy esős délutánon, keress meg minket! Olvashatsz rólunk a Nyúzban, a faliújságokon, és ajánljuk honlapunkat a h p://www.kergezerge.ini.hu címen! Programjainkra mindenkit sok szerete el várunk! Pálszabó Krisztián Nem tartott öt másodpercnél tovább, amíg odaértem, de láttam, hogy ezalatt az idő alatt átfut néhány lehetőség az arcán, hogy ki lehetek jótékonysági célra gyűjtő aktivista, kérdezőbiztos, pénzügyi szolgátltatásokat népszerűsítő ügynök, de úgy döntött, nem akar találkozni velem. Hirtelen elővarázsolt egy mobilt, mereven kibámult az ablakon, majd gyorsan hadarni kezdett bele. Egy darabig türelmesen álldogáltam, mintha arra várnék, hogy befejezze, aztán lemondó sóhajjal elfordultam, és befejeztem a házi feladatomat. Leszálltam, és visszapillantottam. Valamennyi nescafés reklám alatt ott virított, szupererős ragasztóval felragasztva az Internetről leszedett megoldás. Trychydts

14 14 Kultúra 4Viharfelhős idők Volt egy Edvárdom, és egy Richárd megölte / Volt egy férjem, és egy Richárd megölte / volt egy Edvárdod, és egy Richárd megölte volt egy Clarence-ed, és Richárd megölte Átkozódik így a második felvonás vége felé két volt királynő szere eik korántsem természetes, de annál koraibb halála fölö érze bánatukban vagy még inkább gyűlöletükben. Ennyi gyilkosság (vagy még több is) egy drámában, nem túlzás talán? Ha csak ennyit olvas el valaki, a Richárdot nyugodtan Rambora cserélhetné (néhány szemmel látható különbségtől eltekintve), s némi kultúrsznobizmussal legyinthetne, nem érdekelnek ezek a mészárszék amerikai filmek. Ha pedig végignéz a színlapon, melynek első felében tizenkilenc márki, püspök, lady, lord, herceg, király és királynő található, méltán gondolhatná, hogy valami Angliába helyeze szappanoperával hozta össze a jó sora. De aki így vélekedik, csalódni fog. Még ha nem is tudnánk mire vettünk jegyet, amikor leülünk a székünkbe (a második emeleten, ahonnan bizony várakozásaink szerint elég kevéssé látszódnának az arcok), mire a szünetben felállunk a jó másfélórás első felvonás után megmozgatni zsibbadó tagjainkat, már tudjuk, hogy azért nem olyan egyszerű ez. Eleinte csak kérdéseink vannak lassan a válaszok is kialakulnak. Mennyivel más ez, mint egy szokványos, bonyolult cselekményű karriertörténet? Mennyivel több, mintha történelemkönyvet olvasnánk? Mert első közelítésben azzal szembesülünk. Hatalmas történelmi tabló a rózsák háborújának utolsó évtizedéből. A 14. század végén, amikor hosszú uralkodása után meghalt III. Edvárd, hét fiúgyermek maradt utána, ez bizony semmilyen álmoskönyv szerint nem jelent jót. A két legerősebb, legnagyobb hatalommal bíró örökös, Lancaster és York hercege, címerükben a piros és a fehér rózsával családjukra támaszkodva évszázados harcot indíto ak a hatalomért. Hol az egyik, hol a másik tudta hoszszabb rövidebb időre megszilárdítani a hatalmát, míg végre úgy tűnt, győz a Fehér Rózsa, és IV. Edvárd kerül 30. félévfolyam 7. szám április 6. a trónra. Igaz, kelle ehhez néhány király- és gyerekgyilkosság is, elvégre tanulván a nagyszülőktől, tudják már, nem szerencsés, ha a konkurens családban maradnak örökösök. S a frissen megkoronázo, bár már öregedő király mögö o áll két öccse: Clarence és Richárd. Ezen a ponton kapcsolódunk be mi nézők a történetbe, s bár a múlt homályos utalások formájában felsejlik elő ünk, ennyivel mindenképp érdemes tisztában lenni ahhoz, hogy az első mondatoktól értsük, miről van szó. Koronázás utáni ceremónia tehát, a király megköszöni a támogatást testvéreinek, s barátainak, szónokol a pulpitusról, fél lépéssel mögö e az udvar, a díszpáholy. Mintha egy napjainkbeli bármilyen politikai esemény lenne. S erre az egész előadáson végigvonuló, ma is megtörténhetne érzésre erősít rá a rendező nem csak a jelmezválasztással fekete öltönyben pompáznak egytől egyig a lordok, hanem a színpadon felbukkanó luxusautók szerepeltetésével is. Nem beszélve arról az így szándékoltan abszurdba hajló jelenetről, ahol Richárd immár csataveszte királyként egy lerobbanó motoron kiáltja, Lovat, lovat, országomat egy lóért! Csupán a mai közéletben az eltenni láb alólt az ellehetetleníteni helye esíti. Életkímélőbb, de nem biztos, hogy humánusabb módszer. Mindenki tudja, III. Richárd az irodalomban a gonosz megtestesülése. A kegyetlen, önző, céltalan gonoszé. S hogy szemernyi kétségünk se legyen felőle, már az elején, az első monológban, mely Shakespeare-nél előszerete el használt eszköz a szereplők gondolatainak bemutatására, elmondja ezt nekünk. de én, aki nem játszhatom a hősszerelmest, elhatároztam, hogy gazember leszek. Nem ad esélyt, hogy higgyünk abban, hogy megjavul, megváltozik. Ez nem egy fejlődéstörténet, hanem egy boncasztal, amelyen az emberi természet fekszik. Különös tekinte el a céltalan gonoszságra. Céltalan? Nem egészen. Önző céljai, célja van, a hatalom akarása. Királynak lenni. Minden áron. De lehet-e jó király Richárd? A válasz egyértelmű nem. Aki pusztán magáért az öncélú hatalomért vágyik a csúcsra, aki nem akar mást, csak a tudatot, hogy ő a vezér, nem töltheti be jól a szerepét. Hisz elérte célját, a hatalom, melynek mindössze eszköznek kellene lenni, a további, alattvalókért, országért végrehajtandó cselekedetek során, kielégítette azt, aki megszerezte. Nincs tovább. S az igen rövid elégedettség után jön a közöny, a megkeseredés, majd a biztos bukás. S az előadás megmutatja ezt. Megmutatja, hogy aki teljes gátlástalansággal tör a hatalomra, lehet sikeres, de csak annak megragadásáig. Melynek mindössze a kiindulópontnak kellene lenni egy valóban sikeres kurzushoz. Lehet a hatalomért küzdeni, de csak ha célja van vele annak, aki mindent (mindenkit) képes feláldozni érte. S még sok minden csupán e kontextusban kevésbé lényeges dologról. Csoda nem történik a színpadon, de az csak háromévente egyszer szoko, viszont egy tartalmas, elgondolkodtató, kicsit ijesztő estét láthatunk. Ablak a városra viharfelhős időkben. Hóbor Sándor William Shakespeare: III. Richárd. Nemzeti Színház. IV. Edward király: Bálint András m. v. George, Clarence hercege: Blaskó Péter. Richard, Gloster hercege: Kulka János. Rendezte: Valló Péter. MINDSZENTPUSZTAI KIRÁNDULÁS Április -. közö szervezzük meg a hagyományos mindszentpusztai kirándulást. Jelentkezni előzetesen a cs-laborok ajtaján lévő papíron lehet, vagy írj t a Bővebb információt a h p:// khok.elte.hu/matek/ weboldalon találsz.

15 Mozizóna 15 Ördög és pokol Constantine, a démonvadász John Costantine a pokolra fog jutni. Ezt biztosan tudja. Mégis, minden lehetőséget megragad, hogy ellenségei számát gyarapítsa odalent: az a munkája, hogy a tilosban (azaz köztünk) járó démonokat és ördögöket visszaűzi a saját síkjukra. A tüdőrákban haldokló, cinikus humorú antihős figurája, aki a Sátánt csak szimplán Lou-nak szólítja, és Gábriel arkangyallal szoko veszekedni, a Hellblazer című képregényből lehet ismerős. Szinte minden tulajdonsága visszataszító: iszik, dohányzik, mocskosszájú, öntelt, durva és erőszakos. Nem csoda, hogy a kárhozat a sorsa. Ennek ellenére (vagy épp ezért?) a szentéletű papoknál is keményebb harcosa Isten csapatának a pokol légiói elleni háborúban. Az ő figurája viszi a hátán a filmet, a történet csak a szokásos a világ megmentése a tét bár azért akad néhány meglepő fordulat. A misztikus akcióthriller műfajból az következik, hogy senki nem fog unatkozni, ráadásul a trükkök is kidolgozo ak. Nagyon sok munkát fekte ek a látványvilág gondos kialakításába, és tényleg nagyon jól sikerült: komor és félelmetes, hihető és képregényszerű egyszerre. Sajnos az eredeti képregényt csak felületesen ismerem, de azt hiszem, ezzel nem vagyok egyedül; John Constantine neve messze nem olyan közismert, mint mondjuk Peter Parkeré. Keanu Reeves viszont úgy kelti életre ezt a karaktert, hogy biztos vagyok benne, nagyon sokan megkedvelik majd, páran esetleg még a képregényt is beszerzik. A mellékszereplők közül pedig mindenképp ki kell emelnem Gábrielt (nemcsak a látványos jelmeze mia ), valamit a valóban hideglelősen jól alakító Peter Stormare-t, aki Lucifert játsza. Nem beszéltem még komoly Hellblazer rajongókkal, de úgy tűnik, a film épp ellentétes hatást vált ki, mint az adaptációk szoktak, vagyis ezú al a képregény olvasók nem csalódtak a feldolgozásban. Igaz, én sosem voltam hardcore képregény rajongó. Eddig. Balu COSTANTINE (, amerikai, perc). Rendezte: Francis Lawrance. Forgatókönyv: Kevin Brodbin és Frank Capello. Szereplők: Keanu Reeves (John Constantine), Rachel Weisz (Angela/Isabel Dodson), Tilda Swinton (Gábriel), Peter Stormare (Lucifer), Prui Taylor Vince (Henessey atya).

16 16 Külszíni fejtés 6Focimeccs Ezen a héten egy focimeccs résztvevője lehetsz. A pályára ezú al az Anakondák és a Sasok lépnek egy meccs erejéig. A játék során neked csak a középső, kiemelt betűtől kezdve kell követned a labda útját: vagyis a meghatározások alapján meg kell keresned, és ki kell húznod a megfelelő szót. A félidők elején és a gól után (ha a meghatározással a kapuba, vagyis a szélső A illetve S betűhöz érsz ) térfélcsere nincs, de középkezdés van. Kik nyernek, és mennyi gólt lőnek a csapatok? Megoldásként (a kimaradt betűk összeolvasásából) egy hazai fafaj nevét várom. 1. félidő Az emberi elmével foglalkozó tudomány képmás táplálék Amerikából származó zene, tánc útvesztő él idős verset mond o élő piszok erdei állat menyasszony női név becézve egységesül söröskorsó papírra vetet tartó James Bond szakmája ebben a pillanatban hátrafelé megy ház is állhat ebből létrejön műszaki cikkeket gyártó cég bibliai alak fed valóságérzék könnyét hullatja görög betű eső jelzője lehet ismét ne csónakkal haladás eszköze régiek egyféle fejfedő köszönési mód férfinév becézve szintén vízparti növény lucsok tesz. 2. félidő Duplán apa névelő hangosan sír művészietlen voks állóvíz nehézfém egyik szoba szintén rak csen apajogú alacsony kémhatású nem kevés mérgező gáz hibát vét múlt évben építész volt háziállat időmérő eszköz forma ébred járdáról leteszi a lábát ízeltlábú hangutánzó szó te és ők elismerést vált ki húros hangszer egyik évszak bánat szava kutat savrész! indián törzs ételízesítő történelmi időszak ollós állat végtag remekrész! rondává tevés nemzetközi mértékrendszer ellenállóképes. A kérdésekre ado választ leadhatod a megjelenés utáni héten szerdán 12 óráig a Haliban, vagy elküldheted en a következő címre: A szerencsés megfejtők közö három csokit sorsolunk ki. Az 5. számban megjelent vicc csa anója: Felborul egy búzával megrako szekér az országúton. A fiatal kocsis épphogy elkezdi lapátolni a búzát, amikor a közeli tanyáról odaballag hozzá a szomszéd: Fecó! Gyere be hozzánk, megebédelünk, azután segítek fölállítani a kocsit, és visszalapátolni a búzát. Nagyon köszönöm Lajos bátyám, de nem hiszem, hogy apám örülne, ha i hagynám a kocsit. Ugyan már, gyere nyugodtan. Ke en majd gyorsabban végzünk. Ebéd után a legény hatalmasat nyújtózik, majd megjegyzi: Ez fejedelmi volt, köszönöm. De apám biztos nagyon ideges. Ugyan, nyugodj már meg! Miért lenne apád ideges? Hát én nyugtalankodnék o a kocsi ala! A nyertesek: 1. Németh Lajos, 2. Bagyinszky Éva, 3. Magyar Zoltán. Gratulálok! Nagyon szép hetet kívánok mindenkinek! Csilla Ahhoz, hogy általában megtudjuk, hogy milyen az ember, be kell csapni! (Solymosi Katalin) A Mondok egy... teljes tartalma megtekinthető a h p://nyuz.elte.hu honlapon. 30. félévfolyam 7. szám április 6. L A N T S I L Á H C R A I R T A P A C S Ó Á T A K A R E A L I Z M U S S O L L K K K N Á R O V V K A L A P C Í E L L A E A Á O O I A Á A I A I P R Á R R O O V B L R K R P L K O S Á S S O N Ó E K R A G I C C S O A M Ó L Ő Z E V E Z O K A D Z O S R S Á Z N S A I G Ó L O H C I Z S P N S K Y T I Ú S A I S A L T R O N T I R A T A O O A L A N F I V L S U T N P T A L O T K O Z R Ó K A T Í N A A K A Ó É A V G T C S Ö K O T L R U T U Z P A K G L R A I O G Y O É K O R A S Á M A P L L A E Ó L R E Z S I M L E L É N S M T A A K E L B Y K I D Ó L Á R G E T N I I Ó N

Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16.

Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16. Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 5. szám http://nyuz.elte.hu 2005. március 16. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Rendkívüli

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Interjú Nemes-Nagy Józseffel (4-5.) Októberi kari tanács (3.) Gólyabál (14.) 2005. október 26.

Tétékás Nyúz. Interjú Nemes-Nagy Józseffel (4-5.) Októberi kari tanács (3.) Gólyabál (14.) 2005. október 26. Tétékás Nyúz XXXI. félévfolyam, 7. szám http://nyuz.elte.hu 2005. október 26. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Interjú Nemes-Nagy Józseffel (4-5.) Októberi kari tanács (3.) Gólyabál (14.)

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Tánc a Harmóniában (11.) Bolyai konferencia (6.) Nyertes fotós (7.) 2006. március 22.

Tétékás Nyúz. Tánc a Harmóniában (11.) Bolyai konferencia (6.) Nyertes fotós (7.) 2006. március 22. Tétékás Nyúz XXXII. félévfolyam, 6. szám http://nyuz.elte.hu 2006. március 22. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Tánc a Harmóniában (11.) Bolyai konferencia (6.) Nyertes fotós (7.) 2 A főszerkesztő

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2006. szeptember 13.

Tétékás Nyúz. 2006. szeptember 13. Tétékás Nyúz XXXIII. félévfolyam, 1. szám http://nyuz.elte.hu 2006. szeptember 13. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 2 A főszerkesztő beszól Boarding completed A felszállási engedélyt már meg

Részletesebben

Tétékás Nyúz MENTORRENDSZER VERSION 1.0. 2007. március 7.

Tétékás Nyúz MENTORRENDSZER VERSION 1.0. 2007. március 7. Tétékás Nyúz XXXIV. félévfolyam, 4. szám http://nyuz.elte.hu 2007. március 7. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu MENTORRENDSZER VERSION 1.0 A főszerkesztő szemétdombja Jelenség Kényszer szüli

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXVI. félévfolyam, 9. szám http://nyuz.elte.hu 2008. április 16. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Budaörsi Napok (4.) 300 (14.) Állásbörze (5.) 2007. március 21.

Tétékás Nyúz. Budaörsi Napok (4.) 300 (14.) Állásbörze (5.) 2007. március 21. Tétékás Nyúz XXXIV. félévfolyam, 6. szám http://nyuz.elte.hu 2007. március 21. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 300 (14.) Állásbörze (5.) Budaörsi Napok (4.) Főszerkesztő szemétdombja Kutyafuttában

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2007. február 21. Karneváli hangulat

Tétékás Nyúz. 2007. február 21. Karneváli hangulat Tétékás Nyúz XXXIV. félévfolyam, 2. szám http://nyuz.elte.hu 2007. február 21. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Karneváli hangulat 2 Ajánló Előre tekintünk A hét nagyobbik fele már eltelt,

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13.

XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Elnöki beszámoló Leköszönés 4. oldal Ösztöndíjak Rövidülnek a határidők 5.

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2006. október 18.

Tétékás Nyúz. 2006. október 18. Tétékás Nyúz XXXIII. félévfolyam, 6. szám http://nyuz.elte.hu 2006. október 18. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 2 A főszerkesztő beszól Energetizálva Némelyek a múlt hét keddre öszszecsődíte

Részletesebben

XLVII. félévfolyam 9. szám 2014. január 22.

XLVII. félévfolyam 9. szám 2014. január 22. TétékásNyúz Tétékás XLVII. félévfolyam 9. szám 2014. január 22. http://issuu.com/tetekas_nyuz http://nyuz.elte.hu Ösztöndíj-keret: Félév végi beszámoló 5. oldall A kari HRK módosításáról Rövid összefoglaló

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXVIII. félévfolyam 11. 1. szám 2009. április 29. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Gólyatáborok 12-13. oldal

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Gólyatáborok 12-13. oldal Tétékás Nyúz XXXIX. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 1. 1. szám szám 2009. szeptember 9. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre

Részletesebben

Ezitarovatcím.Numbering&SectionOptinosbantalálod!

Ezitarovatcím.Numbering&SectionOptinosbantalálod! Tétékás Nyúz XXXVIII XLII. félévfolyam 9. szám 1. szám 2011. április 13. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Interjú Polai Dórával, Légyszi a TTK középső

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XL. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 6. szám1. szám 2010. március 16. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2007. február 14.

Tétékás Nyúz. 2007. február 14. Tétékás Nyúz XXXIV. félévfolyam, 1. szám http://nyuz.elte.hu 2007. február 14. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 2 A A főszerkesztő beszól A campus picái A minap a lágymányosi dagonyán áthaladva

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 2. szám 2013. szeptember 18.

XLVI. félévfolyam 2. szám 2013. szeptember 18. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 2. szám 2013. szeptember 18. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Új tisztségviselők Biológia SZK, Kollégiumi -, Kommunikációs-, Külügyi

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Az ELTETTK ELTETTKHÖK ELTE TTKHÖK HÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu XLII. félévfolyam 12. 1. szám XXXVIII félévfolyam szám 2009. 03. 2011. február május 11. Légyszi a középső rétegre

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXIX. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 2. szám 1. szám 2009. szeptember 16. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre

Részletesebben

A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM 2006. XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES

A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM 2006. XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM 2006. XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES Elektronikus kiadás Bevezetõ Bevezetõ Szia, kedves Gólya! Elõször is gratulálunk a sikeres felvételidhez,

Részletesebben

Rektori fórum az ELTE-n

Rektori fórum az ELTE-n Tétékás Nyúz Az XLIV. XXXVIII félévfolyam 8. szám 1. szám 2012. 2009. április február 11. 03. Tétékás Az ELTETTKHÖK TTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu CIVETS az új BRIC 14. oldal Hulladék

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre. Elte Tavaszi Kultúrhét. tedd a címlapképet! Az majd. Ez webes PDF-ek gyors készítéséhez kell, ahol nincs

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre. Elte Tavaszi Kultúrhét. tedd a címlapképet! Az majd. Ez webes PDF-ek gyors készítéséhez kell, ahol nincs Tétékás Nyúz XXXVI. félévfolyam, 7. szám http://nyuz.elte.hu 2008. április 2. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Légyszi a középső rétegre Elte Tavaszi Kultúrhét tedd a címlapképet! Az majd

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XL. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 9. szám1. szám 2010. április 13. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Újra 5vös 5km 7. oldal Állásbörze

Részletesebben

Mindent a Mafihe-ről 12. oldal Trópusi kalandok 13. oldal

Mindent a Mafihe-ről 12. oldal Trópusi kalandok 13. oldal XXXVIII félévfolyam szám XXXIX. félévfolyam 11.1.szám 2009. február 03. 2009. november 25. Az ELTETTK ELTE ELTETTKHÖK TTKHÖK HÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Mindent a Mafihe-ről 12.

Részletesebben

VIZSGAIDŐSZAKI KÜLÖNSZÁM 2012

VIZSGAIDŐSZAKI KÜLÖNSZÁM 2012 Tétékás Nyúz Az XLIV. XXXVIII félévfolyam 14. 1. szám 2012. 2009. június február 6. 03. Tétékás Az ELTETTKHÖK TTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu VIZSGAIDŐSZAKI KÜLÖNSZÁM 2012 A Képviselőválasztás

Részletesebben

SZAVAZZATOK! Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget. ELTE TTK HÖK Képviselőválasztás 2011 6-11.

SZAVAZZATOK! Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget. ELTE TTK HÖK Képviselőválasztás 2011 6-11. TétékásNyúz XLIII. XXXVIII félévfolyam 2. szám 1. szám 2011. szeptember 21. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet!

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 9. szám 2013. április 10.

XLVI. félévfolyam 9. szám 2013. április 10. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 9. szám 2013. április 10. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Számos döntés született Elnöki beszámoló 4. oldal Dunai Regatta Interjú Megyeri

Részletesebben

Üdv Fészekrakó az ÁVF-en!

Üdv Fészekrakó az ÁVF-en! Kedves ÁVF-es Gólyák! Különös érzés Mindenhol új arcok, ismeretlen tekintetek De ezzel mindenki így van, amikor továbblép egy lépcsõfokot. Ismerem az érzést, ami most benned kavarog, hiszen majd három

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 10. szám 2013. május 1.

XLVI. félévfolyam 10. szám 2013. május 1. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 10. szám 2013. május 1. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Számos döntés született Elnöki beszámoló 4. oldal Vulkánok egy karnyújtásnyira

Részletesebben