Tétékás Nyúz. Kártérítési követelés (3.) Dékánválasztó Kari Tanács (4.) A kollégiumi felvételiről (6.) április 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tétékás Nyúz. Kártérítési követelés (3.) Dékánválasztó Kari Tanács (4.) A kollégiumi felvételiről (6.) 2005. április 6."

Átírás

1 Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 7. szám április 6. Az ELTE TTK HÖK hetilapja Dékánválasztó Kari Tanács (4.) Kártérítési követelés (3.) A kollégiumi felvételiről (6.)

2 2 HÖK Munkatársakat keresünk Akikből hiány van: Közéleti újságíró, sportújságíró, tudományos cikkíró. Akikből sosem elég: Közéleti újságíró, olvasószerkesztő, tördelő, riporter. Képze ség nem, csak lelkesedés szükséges, a jelentkezőket betanítjuk. Teljesítmény alapú bérezés. Tartalomjegyzék Vélemény A Tétékás Nyúz felelős kiadójaként értesítést kaptam Kiss Ernő és Bíró A ila Sándorné, a KCSSK-ban működő büfé és é erem bérlőinek nevében és képviseletében Dr. Süle Péter ügyvéd úrtól. Az idéze cikk a Tétékás Nyúz február 16-án megjelent 2. számában olvasható Előrelépés? címmel. Az ügyvéd megbízói a kollégiumi hallgatók panaszlevele alapján születe írás négy állítását kifogásolják és vélik hamisnak. Ebből arra tudunk következtetni, hogy a többi, a kollégiumi diákság panaszlevelében foglalt állítással egyetért. Ugyanakkor a Nyúz felelős kiadója, a szerkesztőség és a cikk alkotója a cikk megjelentetése elő tájékozódo az abban foglaltakkal kapcsolatos tényekről és továbbra is valósnak tartja Kari Tanács...4 Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizo sága...5 Az Idegen Nyelvi Központról...6 HPS.elte.hu...6 Kollégiumi hírek...7 Faliújság Természet-tudomány-technika...10 Lágymányosi portrék (Érdi Bálint)...11 Helyvektor...12 Főzőcske...12 Négyeshatos...13 I jártunk...13 Kultúra...14 Mozizóna...15 Külszíni fejtés...16 azon állításokat. Ezeket természetesen bizonyítani is tudja, és amennyiben jogi útra kerül az ügy, akkor ezt meg is teszi. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy sohasem zárkóztunk el a másik fél véleményének meghallgatása elől, így a Nyúz továbbra is nyito minden álláspont megismer(tet)ésére. Papp Gabriella felelős kiadó Online kiadásunk tartalmából HÁROMBÓL EGY Rövid időn belül három közgyűlést is tart az EHÖK; az első múlt héten volt esedékes. ALAKULÓ TANÁRKÉPZÉS A tanárképzés helye a felsőfokú alapképzésben. ÚJRAEGYESÜLÉS A Matematika I-II. Tanszékcsoportok egyesüléséről. MI IS LEJÁTSSZUK... Készül az EHÖK költségvetése. FELEZGETÉS Beszámoló a földtudományi, illetve a meteorológus felezőbuliról. Tétékás Nyúz, XXX. félévfolyam, 7. szám. Kiadja az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat. Felelős kiadó: Papp Gabriella. Vezetőszerkesztő: Perényi Kálmán. 30. félévfolyam 7. szám április 6. Főszerkesztő: Balás Márk. Tördelőszerkesztő: Vizi. Olvasószerkesztők: algi, giskard. Rovatvezetők: Balu (Mozizóna, Négyeshatos), Csabi (Mondok egy ), Csilla (Külszíni fejtés), giskard (Kultúra), Rika (Természet-tudomány-technika), So (Lágymányosi portrék), Trychydts (Közélet), Zsófi (Főzőcske, Helyvektor). Honlap: h p://nyuz.elte.hu. Telefon: , lapzárta után /1819. Fax: Hirdetésszervezés: Balás Márk (30) Lapzárta: péntek Készült a T-mart nyomdában 1300 példányban. A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.

3 HÖK 3 3

4 4 Kar A dékánválasztás vége......és még pár apróság A március 30-ai kari tanács az eredeti tervek szerint egy egyszerű, mindennapos dékánválasztásnak indult, de a megelőző események következményeként pár egyéb ügyet is le kellett zárni. A szervezeti egységek megszüntetése sajnos nem tartozott ezek közé. Láng Ferenc dékán az ülés elején szokás szerint a napirend elfogadásáról szavaztatott, majd át is adta a szót Nagy Károlynak, a dékánválasztást előkészítő bizottság elnökének, aki elmondta, hogy mindhárom beérkezett pályázat megfelelt a támasztott követelményeknek, és hogy fórumot szerveztek március 9-re, hogy mindenki megismerhesse a dékánságra pályázókat, majd Kari Tanács ismertette a professzori tanács véleményét, amely szerint Michaletzky György 32, Inzelt György és Náray- Szabó Gábor szavazatot kapott. Elmondta még, hogy akárki lesz az új dékán, komoly kihívások elé néz, fel kell kötnie a gatyáját, valamint azon véleményének adott hangot, hogy az államnak nem kellene a jövőben sem beleszólnia az egyetemek ügyeibe, majd átadta a szót Klinghammer Istvánnak, az egyetem rektorának. A rektor hangsúlyozta, hogy a dékánválasztás teljes mértékben a kar belügye, és felhívta a figyelmet, hogy mindenki megfontoltan válaszszon a jelöltek közül. Szintén utalt az elkövetkezendő idők nehézségeire, főleg amia lesz komoly kihívás a közeljövőben dékánnak lenni, mivel már egyértelműen látszik, hogy 30. félévfolyam 7. szám április 6. F : B M az egyetem nem számíthat külső segítségre. A felsőoktatási törvény a parlament elé kerül, és a kutatóegyetemek nem lesznek könnyű helyzetben. Továbbra is fenntartotta az egyetem korábbi véleményét a törvényterveze el kapcsolatban, azonban a rektor belá a, hogy már nincs mit tenni, a törvényt el fogják fogadni, az ELTE sem tehet mást, mint alkalmazkodik a kialakult helyzethez, amelyben nem lehet eléggé hangsúlyozni az együ működés fontosságát. A dékán ezek után megkérdezte a tanácsot, van-e valakinek még véleménye, amit el szeretne mondani, de mivel senki nem jelentkezett, elrendelte a szavazást emlékeztetve, hogy a kari tanács tagjainak kétharmadának érvényes szavazatot kell leadnia, és csak az a szavazólap érvényes, amelyiken pontosan az egyik jelölt neve mellett szerepel x. Amíg az ügyrendi bizo ság összeszámolta a szavazatokat, a dékán szünetet rendelt el, azonban a feszültség mia senki nem hagyta el a termet. Öt perc után a dékán kihirdette az eredményt: Inzelt György 11, Michaletzky György 31, Náray-Szabó Gábor 5 szavazatot kapo, ezzel a Természettudományi Kar dékánja Papp Gabriella, Vizeli András és Csapó Olga Titkos szavazás augusztus 1-től Dr. Michaletzky György. További napirendi pont volt három tudományos segédmunkatárs kinevezése az Operációkutatási Tanszékre három évre, illetve a múltkor elmaradt környezettan alapszak indítása. Tasnádi Péter oktatási dékánhelyettes elmondta, hogy az előző kari tanács által megbízott bizottság már másnap összeült, és öt nap alatt kidolgozták a szak elindításához szükséges tantervet és a kérelmet. Bejelentések között a dékán ismertette a négy TTK-s dékán által megfogalmazott, és a miniszterelnökhöz eljuttatott levélre a választ, amely nem meglepő módon Magyar Bálinttól, az oktatási minisztertől jött, illetve tájékoztatást adott Mang Béla, az oktatási minisztérium felsőoktatási helyettes államtitkáránál és Arató Gergely oktatási minisztérium politikai államtitkáránál tett személyes látogatásáról. Weiszburg Tamás nagy vonalakban elmondta az OTDK eredményeit, ahol az ELTE igen szépen szerepelt, Papp Gabriella, a HÖK elnöke pedig a kari tanács figyelmébe ajánlotta a Tétékás Nyúz online tartalmát, amely a h p://nyuz.elte.hu honlapon érhető el. Vizi F : B M F : B M

5 Egyetem 5 Kollégium, véleményezés, két ciklusú képzés Az OHÜB-ről jelentjük A március 31-i Oktatásszervezési és Hallgatói ügyek Bizo sága több fontos kérdésben is határozo, erről álljon i egy összefoglalás! Elsőnek az Egyetemi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetéről ese szó. Az előterjesztésben elhangzo, hogy a szöveg az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat közreműködésével jö létre, és a kollégiumokkal kapcsolatos alapvető szabályokat tartalmazza. Bakonyi László főosztályvezető hozzászólásában elmondta, hogy a szabályza al ennek ellenére több probléma van. A legsúlyosabb az, hogy több helyen is saját rendelkezésként tüntet fel olyan szövegrészeket, amely az egyetem valamely másik szabályzatából van átvéve, és ezen szabályzatok közül több az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyetértéséhez kötö, illetve az EHÖK saját szabályozását tartalmazza. Az előterjesztő válaszában kifejezte, hogy olyan szabályzatot akartak készíteni, amely a kollégiumi hallgatókra vonatkozó összes szabályozást tartalmazza. Többen is kifejte ék erre reagálva, hogy az egyetem több éve olyan szabályzatokat bocsát ki, amelyek a vonatkozó jogszabályokkal egységes szerkezetben készülnek. A bizo ság egy sikertelen napirendről való levétel után végül arra az álláspontra juto, hogy egy újabb, formailag átdolgozo szabályzatot szeretne a következő ülésen véleményezni. A napirendi pont után Hudecz rektorhelye es azt szavazta a meg a bizo sággal, hogy a következő ülésen a bizo ság ügyrendjét is tárgyalni kell, hiszen az még nincsen megalkotva. A második napirendi pont az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének egyetemi szabályozását tartalmazta. Kovács Norbert, az EHÖK Tanulmányi Biztosa terjeszte e elő a szabályzat módosítását, amelyet még az Ideiglenes Intézményi Tanács alkoto meg korábban. Az előterjesztésben több sarkalatos pont is van, az egységes kérdőiv, a nyilvánosság, az eredmény figyelembevétele és az adatgyűjtés milyensége alko ák a vita során a problémás részeket. Az egységes kérdőív, melyet az előterjesztő azzal indokolt, hogy azokon a karokon lehetne használni, amelyeken jelenleg nincs ilyen kérdőív, nem talált teljes elfogado ságot. Tasnádi Péter a máshol jól bevált kérdőíveken nem tervezne változtatást. A legnagyobb vita a nyilvánosság kérdésében alakult ki, mert a személyiségi jogok védelme érdekében az eredmények nem lehetnek teljesen nyilvánosak. Egy korábbi ombudsmani állásfoglalás szerint a statisztikai adatok az egyetemi belső nyilvánosság elől nem titkolhatóak el, az viszont más kérdés, hogy ezzel a réteggel hogyan lehet úgy közölni ezeket az adatokat, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Mások azt fejte ék ki, hogy az eredmény az oktató számára mond valamit, mintegy ajándékként információkat kap a munkájáról. Nagy Simon hozzászólásában elmondta, hogy az eredmények nyilvánosságának nagy szerepe kellene, hogy legyen abban, hogy a diák egy kurzus meghirdete óráinak melyikére menjen el, ne a felsőbbévesek többnyire szubjektív információiból kelljen tájékozódnia. Az eredmény figyelembevételével kapcsolatosan felvetődö, hogy milyen mértékben kell figyelembe venni az eredményeket oktatói minősítésnél, előléptetésnél, hiszen egy félév adataiból a hallgató nem feltétlenül tudja az oktató tudományos tevékenységét teljes mértékben megítélni. Válaszul elhangzo, hogy ezekben az esetekben nem csupán egy félévnyi értékelést vesznek figyelembe, hanem több évet, amelyek jobban mutathatják az oktató tevékenységének tendenciáját. Az adatgyűjtésről szóló vitarészben kétféle módszer került elő az előterjesztésnek megfelelően, az egyik a szorgalmi időszak utolsó két hetében történő papíros forma, a másik az elekronikus, amely a vizsgaidőszak utolsó két hetében lenne. Elhangzo, hogy a két rendszer közö óriási különbségek vannak. Az elektronikus rendszer több esetben a vizsgatapasztalatok megismerése után kérdezi a hallgató véleményét, a papíros általában nem. Ezzel kapcsolatban többek elmondták, hogy a vizsga utáni értékelés jobb, hiszen a vizsga után derül ki, hogy az előadás mennyire volt hasznos, az előadó tényleg azokat kérdezte, amelyek az órán elhangzo ak. Az elektronikus rendszernek egyelőre technikai akadályai vannak, illetve a kitöltés anonimitása nem biztosíto, továbbá az egyetlen kísérleti bevezetésnek alacsony volt a részvétele. A tervezetet az elhangzo módosító javaslatokkal együ a karokra küldik ki véleményezésre erről határozo a bizo ság. A harmadik napirendi pontban a kétciklusú képzésre való á éréshez szükséges szabályzatmódosításról alkoto véleményt a bizo ság. A javaslatban, melynek egy határidő elérése mia kelle megszületnie, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz illesztenek hozzá egy paragrafust. Az egyebek közö a kollégiumi felvételi rendszerben eszközölt módosítást a bizo ság. Ajavaslat tartalmazza, hogy a jelentkezést ezentúl Interneten keresztül is le lehet adni. Döntö továbbá a bizo ság az 500 forintos fejlesztési pénzekről, minden tagkollégium javaslatát támoga a, amellyel a kollégisták lakhatásának színvonalát (számítógépek, számítógéphálózat, közösségi helyiség, sportszerek) javítják. Az utolsó napirendi pontban döntö a bizo ság a kollégiumi férőhelyek bérléséről szóló közbeszerzési pályázat összeghatáráról. Az ELTE elfogado költségvetésében 106,9 millió forint szerepel, ezt a bizo ság azzal egészíte e ki, hogy évente az összeg az inflációval nő, továbbá amennyiben a nyertes pályázó nem a jelenlegi 600 férőhelyet, hanem eltérő számút ad bérbe ( közö szól a kiírás), úgy a kifizetendő összeg 5/6-7/6 közö i szorzót kap. Palkó Tamás 5

6 6 Kar Az Idegen Nyelvi Központról A kar hiányának csökkentésére a Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék melle a dékán javasolta az Idegen Nyelvi Központ megszüntetését a kari tanácsnak, amely március 16-i ülésén végül még nem hozo döntést a kérdésben. Hogy elősegítsük a kar polgárainak tisztánlátását, készíte ünk egy há érbeszélgetést Gercsák Gáborral, a központ vezetőjével. Elsősorban arról kérdeztük, milyen következményekkel járna a karra nézve az esetlegesen bekövetkező megszüntetés. Bár a központ a karon működik, az itt tanulók 40%-át a többi kar (az Informatikai, a Társadalomtudományi és kisebb részben a Pedagógiai és Pszichológiai Kar) diákjai teszik ki. A központ megszüntetése tehát ezeket a karokat is igen érzékenyen érintené: a diplomához szükséges nyelvvizsgával igen kevesen rendelkeznek, a TÁTK-on néhány szakon ezek az órák kreditet is érnek, sőt, a képesítési követelménynek is részét képezik. Láng Ferenc dékán javaslatában egyébként nem egyszerűen az Idegen Nyelvi Központ megszüntetése szerepelt, hanem azt indítványozta, hogy annak működését valamelyik másik kar vegye át. Az HPS.elte.hu A Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék tíz éve oktatja a kar hallgatóit az ún. társadalomtudományi tárgyakra. Ahogy azt a vele készíte há érbeszélgetésen Kampis György, a tanszék vezetője elmondta: az i oktato tárgyak hat kredit értékig szerepelnek a képesítési követelményekben; elvégzésük tehát ugyanannyira kötelező, mint a többi, szakhoz kapcsolódó tárgyé. Mennyibe kerülne? Ha a pénzügyi szempontokra koncentrálunk, akkor látható, hogy a tanszék jelenleg a ténylegesen elvégze oktatási feladataihoz hozzárendelhető összegnek csak egy részét kapja meg. Ez 30. félévfolyam 7. szám április 6. érintett karok az ötlettel teljes egészében nem tudtak azonosulni; azt ugyanakkor elfogadhatónak tartanák, hogy egy esetlegesen létrejövő egyetemi Idegen Nyelvi Központ működtetésének költségeiből részt vállaljanak: az új intézmény bázisát a jelenleg TTK-n működő intézmény képezné. Amennyiben a TTK nem tudna részt venni a finanszírozásban, akkor hallgatói csak térítés ellenében vehetnék igénybe az új központ szolgáltatásait. A törvény ma is előírja a nyelvoktatás kötelezettségét az egyetemeknek; a képzési normatívának ez is részét képezi, noha nincs tételesen lebontva, hogy abból mennyit kellene erre a célra fordítani. A központ nem csak általános nyelvoktatást, de bizonyos, a pár évvel ezelőttihez képest szűkebb keretek között szaknyelvi képzést most előny, de ha egy karon vagy egyetemen belüli újraelosztás következtében ezek a kreditek máshová kerülnek, nem feltétlenül biztosítható, hogy ne kelljen a krediteket teljes egészében kifizetnie a karnak; másképpen fogalmazva még az is előfordulhat, hogy a képzés veszteséges lesz. Mi lehetne? ITT is folytat; a kutató szakosoknak szakfordító, a tanárszakosoknak idegen nyelvi szaktanárképzést. Az itt megszerzett ismeretek ugyanis a diploma megszerzése után remekül hasznosíthatók: az iskolákban egyre erősebb trend a kétnyelvű képzés, a szakfordítói végzettséget szerzettek pedig tudományos társaságoknál, illetve a tudományos ismeretterjesztést végző médiumoknál tudnak (pl. szerkesztőként) elhelyezkedni. A központ vezetője szerint ideális esetben az ő feladatuk elsősorban ez a típusú képzés lenne: általános nyelvi képzést rengeteg más helyen is lehet Budapesten szerezni, míg a szaknyelv elsajátítására gyakorlatilag sehol máshol nincs lehetőség. Később azonban egyre nagyobb lett az igény a kifejezetten a nyelvvizsgára felkészítő órák iránt, és ez a képzési forma háttérbe szorult. Tervezik azonban, hogy az idegen nyelvi szaktanárképzést tanártovábbképzésként is akkreditálják: ez nagyobb súlyt adhatna az i kiado tanúsítványnak. Balás Márk (A cikk eredeti, teljes változata a Nyúz Online 6. számában jelent meg: h p://nyuz.elte.hu/online/ 3006/ink.) Az egyik ötlet, amelyik felvetődö már a probléma legalább rövid távú kezelésére, hogy a TTK társadalomtudományi végze séggel nem rendelkező oktatói oktassák a szakterületükhöz valamilyen formában köthető tárgyakat: a fizikusok oktathatnák a fizika történetét, a matematikusok matematikafilozófiát stb. Ez a megoldás egyébként valószínűleg már a jogi előírások mia is csak ideig-óráig lenne tartható, másrészt pedig valószínűleg sem az oktatóknak, sem a hallgatóknak nem felelne meg igazán ez a megoldás. MÁSHOL A másik lehetőség nyilván az lenne, ha valamilyen másik kar venné át ezeknek a tárgyaknak az oktatását. A legsimább, az oktatás tartalmi részét érdemben nem érintő megoldás az lenne, ha az oktatási feladatokat átvevő kar például a BTK a tanszék dolgozóit is befogadná. A másik, valószínűleg sokkal több problémát felvető lehetőség, ha saját maguk próbálnak meg valamit kezdeni az oda áthallgató TTK-s hallgatókkal; alapvetően más ugyanis a természe udományos és a társada- 7.

7 Kollégium 7 6. lomtudományi érdeklődésű hallgatók mentalitása, megközelítése. Mi várható? A TTK-s hallgatók jelenleg szívesen járnak a tanszék által oktato tárgyakra; ha a tanszék megszűnik, a fent részleteze okok mia alighanem ez az érdeklődés is jelentősen csökkenne. Kollégiumi felvételi Amennyiben a TTK Kari Tanácsa a tanszék feloszlatása melle dönt, akkor a TTK gyakorlatilag kiadja a kezéből a jogot arra, hogy a jövőben döntéseket hozzon ezekkel a tárgyakkal kapcsolatban. Alighanem elveszti ezeket a krediteket, az ezzel járó pénzt és szakmai kontrollt. Trychydts (Az eredeti cikk a h p://nyuz.elte.hu/online/3006/hps címen olvasható.) Már bizonyára tudjátok, hogy a következő tanévre szóló kollégiumi felvételi kérelmek leadásának határideje április 25., 15 óra. Mindenki abban a kollégiumban adja le a felvételi kérelmét, ahol lakni szeretne. A leadás pontos helyét és időpontját a kollégiumokban fogják kihirdetni. Felvételi lapokat a Hallgatói Irodákban, valamint a kollégiumokban szerezhe ek, vagy letölthetitek a TTK HÖK weblapjáról is. Idén újdonság, hogy a jelentkezéseket elektronikusan is le kell adni, egy új programmal, az ELTE Egységes Kollégiumi Felvételi és Információs Rendszerrel: h p://kollegium.elte.hu, i bejelentkezni az EHA-kóddal és jelszóval lehet. Jelszó: sorrendben a következő négy számjegy és egy betű: 1. állandó lakcím irányítószámának utolsó számjegye, 2. születési év utolsó számjegye, 3. születési hónap utolsó számjegye, 4. születési nap utolsó számjegye, 5. édesanyja (titulus nélküli) leánykori családnevének első betűje kisbetűvel, ékezet nélkül. Az első belépéskor változtassátok meg a jelszavatokat! Ha kitöltö étek a jelentkezési lapot, nyomtassátok is ki, majd csatoljátok a jelentkezési lapotokhoz! Várhatóan jövőre már egyszerűbb lesz a jelentkezés, és csak elektronikus formában fog zajlani; idén a program tesztelése mia még megmarad a jól bevált papíros módszer is. Természetesen az igazolásokat jövőre is le kell adni papíron. Ha valakinek nem sikerülne az internetes jelentkezés (bár bízom benne, hogy a TTK-sok ezt meg tudják oldani), idén még nem kizáró ok, a papíros jelentkezés lesz az érvényes. Fellebbezni kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatban lehet, például, ha el le ek számolva a pontjaid. Ezt május 20-ig kell megtenni. A fellebbezési kérelmet a kollégiumi főigazgatónak kell címezni, és abban a kollégiumban leadni, ahova eredetileg jelentkeztél. A Kerekes úti bérelt férőhelyek kérdése még nem dőlt el véglegesen, egyelőre oda is lehet jelentkezni. Az OHÜB kiírta a közbeszerzési eljárást, férőhelyre. Erről bővebben az OHÜB-ről szóló cikkben olvasha ok. Tehát hely mindenképp lesz, kérdés, hogy a megszoko épületben-e. Bővebb információért fordulhattok hozzám: khok.elte.hu, fogadóóra: szerda 14-16, Déli Hali (D ); kereshetitek a kollégiumi diákbizottsági elnököket (az ő elérhetőségük a kollégiumokban lesz kifüggesztve) vagy az EHÖK KÖSZ elnökét, Kóré Andrást: fogadóóra: kedd 16-18, EHÖK iroda (Kecskeméti utca 10-12)! Csupor Mariann TTK HÖK kollégiumi biztos Elnézést, ha megfulladnék, akkor hívják a megfelelő testületet, ami a hullákkal dolgozik! (Hermann Péter) A Mondok egy... teljes tartalma megtekinthető a h p://nyuz.elte.hu honlapon. EGY HELYREIGAZÍTÁS MARGÓJÁRA Először is elnézést szeretnék kérni mindenkitől, aki úgy érzi, a kollégiumi díjemeléssel kapcsolatos cikkemmel félreinformáltam. A 3. ponthoz megjegyezném: Az elmúlt ülésünkön a kollégiumi díjról határozatot fogado el a Kollégiumi Összbizo ság. E szerint a kollégiumi díj emelését a bizo ság szeptembertől találja elfogadhatónak ( ). A határozathoz hozzá tartozo volna egy kompromisszumos rész is, mely szerint elfogadtunk volna egy márciusi mérsékelt emelést, így két lépcsőssé téve az emelést. A mérsékelt emelés 500 Ft-ot jelentene, amelyet a bizo ság előző ülésén egyhangúan maximumnak jelöltetek meg. A kompromisszum 5 igen, 2 nem és 5 tartózkodással végül is nem kapo többséget. (KÖSZ emlékeztető, február 9l.) Így ez nem is került az EHÖK elnökség elé, hiszen a jelenlévők elutasíto nak értelmezték a szavazás eredményét. Erre a határozatról nyilatkozo úgy az FB elnök, hogy elfogado nak kell tekinteni. Alegközelebbi ülésen a következő határozat születe : Határozat: Az ELTE EHÖK KÖSZ az egységes kollégiumi díj emelését és annak szedését szeptembertől látja megfelelőnek, és ennek támogatását ajánlja az ELTE EHÖK elnökségének és az e tárgyban tárgyaló delegáció számára. Mindazonáltal egy minimális összegű emelést elfogadhatónak tart márciusától is. (KÖSZ emlékeztető, ) Ez került az EHÖK elnökség elé. A sok különböző gazdasági kimutatás után már nem volt nehéz belekeveredni abba, hogy melyiket, és mikor tárgyaltuk. Amire én a cikkben hivatkoztam, az az le volna, hogy a KVÉ minden pénzügyi év végén, a költségvetés lezárása után beletekinthet a kollégiumok előző évi költségvetésébe. Azt hi em, ez március közepére már megtörtént. Ez az ígéret emlékeim szerint a KCSSK-ban a nyílt levél kapcsán összehívo megbeszélésen hangzo el. Bocsánatot kérek minden kollégistától, akinek az érdekeit nem védtem megfelelően akkor, amikor a tanév közbeni díjemelésről nemmel szavaztam, és így megakadályoztam volna a szavazatommal, hogy fokozatosan szokjanak hozzá a szeptembertől 8000 Ft-os kollégiumi díjhoz. Ha valakinek kérdése lenne, keressen meg ben khok.elte.hu), vagy a fogadóórámon: szerda 14-16, Déli tömb, Hallgatói Iroda! Csupor Mariann kollégiumi biztos 7

8 MÉG MINDIG TART AZ ANIME FILMKLUB! Keddenként 18 órai kezde el a Déli tömb (Lóczy Lajos) termében tartjuk a vetítéseket. A program: Április 12.: Ghost int he Shell 2 Innocence, Április 19.: Serial Experiments Lain 1-4. rész, Április 26.: Serial Experiments Lain 5-8. rész, Május 3.: Serial Experiments Lain rész, Május 10.: Szomszédom, Totoro. Hali! A Hallgatói Iroda ebben a félévben is a lehetőségek széles tárházát kínálja. Bele lehet olvasni a legfrissebb National Geographic-ba, más karok újságaiba; hozzá lehet jutni mindenféle aktuális ösztöndíjas papírhoz; vannak kiváló állapotban lévő használt jegyzeteink baráti áron; lehet akármilyen problémával fordulni az irodavezetőkhöz; tanítványt, albérletet hirdetni, keresni; jegyzetbónokat átvenni; előfizetni a Tétékás Nyúzra; Külszíni fejtés megoldásért csokit átvenni; színházjegyet venni kedden és pénteken ig; panaszkodni; érdeklődni a HÖK iránt; zabot hegyezni; malmozni; papírrepülőt hajtogatni stb. I minden kérdésedre választ kaphatsz! BUDAPESTI EGYETEMI, FŐISKOLAI SAKKBAJNOKSÁG A verseny helyszíne: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Spor udományi K (TF): Budapest XII. ker., Alkotás u.. Fő épület, Díszterem. Megközelíthető: a villamossal vagy a -es busszal. A verseny ideje:. március. (szombat),.. Résztvevők: Minden egyetemi és főiskolai hallgató. A nevezésen fel kell tüntetni játékos nevét, születési dátumát, diákigazolványának sorszámát, ha van érté számát, KOMIR és FIDE azonosítóját, illetve az egyetem vagy főiskola hivatal igazolását, hogy a beneveze versenyző az intézmény -. tanévre beira kozo tanulója. Kategóriák: A) FIDE értékszámmal rendelkezők, B) KOMIR értékszámmal rendelkezők, C) Amatőr, értékszámmal nem rendelkezők. Nevezés: Írásban. március -ig a következő címen: LAKMED Bt. Bud pest; Garas utca. A nevezést a Résztvevők című részben leírtak szerint kérjü elküldeni. A részvétel ingyenes, de a március -a után beérkeze nevezések utá Ft regisztrációs díj fizetendő. Információ: Balázs Gábornál (LAKMED Bt., Budapest; Garas u.. Telefon: ( -, fax: ( ) -, mobil: ( ) - ; h p://ww lakmedbt.hu). Budaörsi Kultúrhét (április -.) Időpont Hétfő Kedd Pajkos Póni szerepjátékos nyílt mesélés - Megnyitó és a Kőrösi Kórus műsora Bűvész est - Humor est - Előadás Borland Mo. - Microso Magyarország előadás- Törpenyúl kiállítás Digital Reality Előadás Élménybeszámoló Kínáról - Alpok előadás - Műveltségi vetélkedő A BTCS Tanszékei bemutatkoznak II. Sci-fi Magyarországon Inomi könyvesbolt Vaskúti András bíró beszámolója munkájáról J.R.R. Tolkien által teremte világ bemutatása Biológus vagy biológia szakos vagy? Szeretnéd tudni, milyen kutatási, szakdolgozati, TDK lehetőségek vannak számodra az ELTE-n? Ha igen, akkor gyere el a BTCS tanszékeinek bemutatkozására, ahol hétről-hétre két-három tanszék beszámol az aktuális kutatásaikról Második alkalommal, április 12-én, kedden tól az Állatrendszertani és Ökológiai, az Őslénytani valamint a Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék tart tájékoztatót a Soó Rezső teremben (Déli tömb, 0-818). Mindenkit szerete el várunk! Sport Stand József A ila est Börtöntetoválások (előadás) Kollégiumi Röplabda Bajnokság Zsonglőr bemutató TÁTK-os szakkollégium Kollégiumi Kosárlabda Bajnokság ELTE Bajnokok Ligája Labdarúgó Bajnokság Guiness Rekordkisérlet: óra c EHÖK külügy Kortárssegitő csop ELO. Magyar Ösztöndíj bi CC USA IAESTE Tempus közalapítv TTK Hallgatói alapí

9 ar es a k- os t- a- k n ) w. A MATEMATIKA SZAKTERÜLET PROGRAMJAI Április:.: teadélután órától, a - -as teremben, -.: mindszentpusztai kirándulás,.:csodák Palotája látogatás. Május:.: teadélutánnal egybekötö matekos érdekességekről lesz egy kis előadás órától, a - -as teremben. Minden héten van MASZAT, nézd meg a h p:// khok.elte.hu/matek oldalt! Foci Április -én és -én lesz megrendezve az ELTE Bajnokok Ligája foci a KCSSK-ban! Gyertek el szurkolni minél többen! A TTK-t a Torpedo Vodka képviseli, az IK-t a Vodka Konyec, a TáTK-t az Ariadné Fonala. Április -án szerdán órától -e óráig tart a Lágymányos-Belváros, avagy, ELTE TTK-BTK órás focimérkőzés a KCSSK-ban. Várjuk olyan csapatok jelentkezését a khok.elte.hu címre, akik képviselnék karjainkat (TTK, IK, TáTK). Gyertek el szurkolni minél többen! Április -től minden pénteken kártyaverseny lesz az Északi tömb. emeleti dohányzójában (Zóna). Hogy milyen a verseny, és milyen szabályok szerint, megtudhatod Mosikától a fent említe helyen! Szultán ( ) Matematikus Hangverseny Szerda Harcművészeti bemutató- Álláslehetőségek az EUban. Görög est Matekos Hangverseny Afrika alapítvány Betyár est -pénztárca begyűjtésig Csütörtök Kéktúra előadás Nemzetbiztonság FSF.HU előadás - Diákhitel Központ előadása Pályázat eredményhirdetése Mit tudsz a drogokról - Visnu est Mikor először részt ve em rajta, re enetesen izgultam Látva a többieket, nem nagyon tapasztaltam idegességet, ma már azt is tudom, miért. A Matematikus Hangversenyben van valami különleges. Szavakkal aligha fogalmazható meg, egyfajta érzés. Olyan családias, közvetlen hangulatú az egész est Amikor tudod, hogy nem vérre megy a dolog, hogy nem kell tökéletesen játszani, mint valami zenei versenyen Mert nem ez a lényeg. Csakis az számít, hogy összejö ünk páran, diákok és tanárok, zeneszerető emberek. Azért, hogy zenéljünk. Zenéljünk a saját és a közönség örömére. Nincsenek szúrós szemű zsűritagok, akik elő pontokért kell küzdeni, hogy jobb legyél a másiknál És ez a lényeg, pontosan ez, most érte em csak meg igazán. Kiss József vagyok, a Hangverseny szervezője, és ha kedvet kaptál fellépni rendezvényünkön, küldj t az címre. Jelentkezési határidő:. április. Kérlek, hogy az be írd bele a következőket: Mi a darabod (darabjaid) címe (címei)? Ki a szerző? Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart a produkciód? Van-e valamire szükséged (ko atartó, mikrofon, stb.)? Igen, tudom. Most biztosan arra gondolsz, hogy ha fellépnél, miket is adnál elő szívesen. Ez teljesen természetes, hiszen mindenki szeretné tudása legjavát megmutatni. Mégis azt kell kérjem, maximum hét percre vedd birtokodba a színpadot, hogy helyet adhass a többieknek is. Hogy mit játszhatsz (énekelhetsz)? Tulajdonképpen bármit! Majd meglátod, mennyire sokszínű lesz e ől az este! Lesznek kórusok, zongoristák és sok más hangszer képviselői, kamarazenészek. Lehet csapatban fellépni, lehet szólóban játszani. Azt ne felejtsd el egy percre sem, hogy nem kell profi zenésznek lenned? A többségünk sem az. Természetesen idén is szerete el várjuk a fellépőket egy kis pogácsás, üdítős, beszélgetős fogadásra a helyszínen. De ha úgy gondolod, hogy nem lépnél föl, csak érdekelnek a produkciók, gyere el és ülj be a közönség soraiba! A belépés díjtalan. Hiszen nem pénzt keresni megyünk el, hanem zenélni és jól érezni magunkat. A hangversennyel kapcsolatban minden szükséges információ megtalálható a h p://www. mhangverseny.fw.hu weboldalon. Ami a legfontosabb: A hangverseny kezdési időpontja:. április, este.. Helyszíne: ELTE Körösi Csoma Sándor Kollégium, tornaterem. A pontos Cím: Bp., Dayka Gábor u.. Lehet, hogy túl közelinek találod az időpontot, nos, igazad van. De mindent el fogok követni annak érdekében, hogy jövőre ne így legyen! órás foci Kollégiumi Kézilabda Bajnokság Lengyel, magyar két jóbarát! socsózás. Hétfői beugró Ernőnél.. -. ort zo ság. -. : ány. -. tvány. -. TÁTRA-KRAKKÓ-AUSCHWITZ-WIELICZKA A pünkösdi hétvégén (május ) a TTK Hallgatói Alapítvány lengyelországi kirándulást szervez. A várható ár négy napra, utazással, szállással és reggelivel kb Ft lesz! Készüljetek! További információk:

10 10 Természet-tudomány-technika 0Geostatisztika Avagy hogyan lesz egy hatalmas adathalmazból értelmes végeredmény? Három geológus hallgató az Alkalmazo és Környezetföldtani Tanszéken egy egészen különleges TDK munkát készíte el ebben a tanévben. A három geológus Sárosi Menyhárt (IV. évf. Babeş- Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár), Bíró Lóránt (III. évf. ELTE TTK) és Koncz Dávid (V. évf. ELTE TTK) statisztikai módszerekkel vizsgált egy geológiai problémát. Munkájuk címe: Mintavételezés gyakoriságának becslése térben és időben a Kisalföld talajvízszint megfigyelő kútjainak idősoraira. Ezzel a dolgoza al a kari konferencián III. helyezést szereztek. Hogyan kerültetek erre a tanszékre? Koncz Dávid: Egyszer csak eljö a szakdolgozatírás ideje, és én i kötö em ki. Bíró Lóránt: Pályáza al kerültem be az egyetemre (Földtani Örökségünk a szerk.), és annak a témáját akartam tovább folytatni. Hidrogeológiai tárgyú volt maga a dolgozat, valamint ezt a szakirányt is választo am. Így aztán elsőéves korom óta i vagyok. Sárosi Menyhárt: Kovács József a hidrogeológia előadásokat tarto a nekünk Kolozsváron. Jómagam is a szakdolgozat témáját keresve fordultam hozzá, mert az ő témája tetsze meg a legjobban. Megpályáztam egy részképzési lehetőséget, melynek keretén belül dolgozha am i két hónapot. Ez ala az idő ala készült el a TDK munka. Röviden össze tudnátok foglalni, hogy miről szólt ez a munka? S. M.: A Kisalföld talajvízszint adataival végeztük el a mintavételezés becslését térben és időben, variogram vizsgálatok alapján. Vagyis azt akartuk megvizsgálni, hogy az elmúlt körülbelül 50 év során, de főleg 1992 után megfelelően volt-e mintavételezve a terület térben és időben ahhoz, hogy a folyamatokat pontosan követni tudjuk. 30. félévfolyam 7. szám április 6. Maga az ötlet honnan jö? S. M.: Eredetileg erdélyi adatokat szere ünk volna feldolgozni, de a Vízügy utólag meggondolta magát. Mentő ötletként jö ek a kisalföldi adatok, melyeket a VITUKI Kht. készségesen a rendelkezésünkre bocsájto. Milyen módszerekkel dolgoztatok? S. M.: Alapvetően variogram vizsgálatokat végeztünk az adatokkal, amelyek lényegesen kevesebb időbe teltek, mint az adatok rendezése. A saját készítésű programokkal nagyon meg tudtuk rövidíteni a munkafolyamatokat. Milyen programok? B. L.: Visual Basicben Excelhez, valamint Pascalban is készíte ünk olyan programokat, amelyek feldolgozták az adatokat. Mi volt a legérdekesebb a munka során? K. D.: Az, hogy ebből a hatalmas adathalmazból értelmezhető eredményt sikerült kihozni. Van-e ennek a munkának gazdasági, ipari haszna? S. M.: Igen, a munka során meghatározott hatástávolságok, hatásidők segítséget nyújthatnak a megfigyelőhálózat optimalizálására. B. L.: Igazából ez a módszer igen új, hiszen a mintavételezés helyességét nem nagyon vizsgálták eddig. Melyikőtök ado elő a TDK kari konferencián? S. M.: Tulajdonképpen ez volt a második ilyen jellegű feladatom, és sokkal jobban sikerült, mint az első. Mi le az eredmény? S. M.: Engem a III. helyezés őszintén meglepe. Nem gondoltam, hogy helyezést érünk el. B. L.: Sőt, a következmények is. Miszerint? B. L.: Az egyik bírálónkat érdekli a témánk. Maga a TDK és a módszer is. És a jövő? Vannak új tervek? K. D.: Egyelőre a szakdolgozatot folytatom S. M.: Tulajdonképpen ennek a munkának a folytatása lesz a szakdolgozatom; most egyelőre ezen fáradozunk. Neked akkor ezzel az évvel be is fejeződik az egyetem? S. M.: Sajnos igen, de szeretném folytatni tanulmányaimat. Először a mesterképzést kellene elvégeznem, mert amit én o hon végzek, az egy tanárképzés. O biológia-geológia szakra járok. Fogtok újra együ dolgozni? B. L.: Nagyon jól tudtunk közösen dolgozni. Ez ebből a láncolatból is látszo. De még nincs vége a közös munkának, mert megyünk konferenciára. Hogy más témát kezdünk-e el Ez elsősorban Menyustól függ. Én kész vagyok mindenre. Lea

11 A Naprendszeren innen és túl Interjú Érdi Bálinttal Ezen a héten Érdi Bálin al, a Csillagászat Tanszék vezetőjével, az égi mechanika kutatójával beszélge em. Az emberiséget mindig is érdekelte, hogy van-e élet a mi naprendszerünkön kívül; több mint tíz éve felfedezték az első, naprendszeren kívüli, úgyneveze exobolygókat. Az exobolygók kutatása ma a csillagászat egyik legizgalmasabb területe. Jelenleg már 134 idegen bolygórendszerben 152 bolygót ismerünk. Ezek a bolygórendszerek igen különböznek a mi Naprendszerünktől. A jelenlegi megfigyelési technika ugyanis még csak nagy tömegű, a középponti csillaghoz közel keringő bolygók kimutatását teszi lehetővé. Ennek megfelelően az eddig talált bolygórendszerekben általában egy óriásbolygó kering a saját napja körül, igen közeli és erősen elnyúlt pályán. A csillagászok egyik törekvése éppen a jelenlegi mérési módszerekkel még kimutathatatlan kicsi, földméretű exobolygók keresése. Munkatársaimmal mi is részt veszünk az exobolygók kutatásában; csillagokban igen gazdag területeket vizsgálva exobolygóra utaló jeleket keresünk a csillagok fényességváltozásaiban. Sajnos exobolygót még nem sikerült találnunk, munkatársaim a program során azonban több új érdekes változócsillagot fedeztek fel. A megfigyelések mellett számításokat is végzünk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az ismert exobolygó-rendszerekben létezneke olyan tartományok, ahol földméretű bolygók hosszú ideig stabilan keringhetnek. Égi mechanikai módszerekkel feltérképeztük az ismert exobolygó-rendszerek úgynevezett lakhatósági zónáinak dinamikai szerkezetét, meghatároztuk, hogy hol helyezkednek el azok a tartományok, ahol majd érdemes lesz földtípusú bolygók után kutatni. Ön több könyvet is írt a csillagászatról. Ezek inkább a laikusoknak vagy a szakmának szólnak? Helyesebb úgy fogalmazni, hogy több egyetemi jegyzetet írtam égi mechanikai előadásaimhoz. Legutóbbi jegyzetem, A Naprendszer dinamikája című, még kapható a jegyzetboltban. Az a tapasztalat, hogy a téma iránt nemcsak a csillagászhallgatók érdeklődnek, mások is megveszik. Még az 1980-as évek közepén jelent meg az Akadémiai Kiadónál egy összefoglaló jellegű mű Csillagászat címmel, ennek én írtam az égi mechanika fejezetét. A könyv egy kiadást ért meg, bár nagy volt iránta az érdeklődés. Könyvtárakban még megtalálható. Egyébként munkatársaimmal most készíte ünk el egy A csillagászat elemei című digitális könyvet, mely az Interneten keresztül rövidesen hozzáférhető lesz a Csillagászati Tanszék honlapján. 11 elhozták az első-második helyezéseket. Lágymányosi portrék 11 Érdi Bálint F : B M A nemrég rendeze OTDK-n milyen eredményeket értek el a hallgatói? A csillagászhallgatók közül többen is jól szerepeltek, bár nem olyan jól, mint a korábbi OTDK-kon, ahol rendre Úgy gondolom, hogy szokás szerint a hallgatóink most is értékes dolgozatokat nyújto ak be, de amikor egy versenyben más munkákkal összehasonlítják, akkor a zsűri a saját szempontjai szerint ítél. Azt gondolom, hogy nem az az érdekes, hogy díjat kap-e valaki. Persze ez nagyon jó, hatalmas siker, és előrelendíti a kutatói kedvet, az igazi érték azonban az elvégze munka, az a néhány hónap, amíg egy ado témával foglalkozik egy hallgató, ugyanis lényegében ezala tanulja meg a kutatás alapszabályait. Vannak, akik már cikkeket írtak referált folyóiratokba abból a témából, amit előadtak a TDK-n. Egy dolgozat rangját egyébként is az adja meg, hogy hol jelenik meg. Összességében pozitívnak érzem a hallgatóink szereplését. A csillagászképzést hogyan érinti a bolognai folyamat? Úgy gondolom, hogy most visszatérünk a régi rendszerhez, amikor még megfelelő fizikai és matematikai előképze ség után, harmadévtől lehete csillagász szakra szakosodni. Az önálló csillagász szakot 2000-ben indíto uk el. Most a bolognai folyama al változik ez a helyzet, azzal, hogy a csillagászképzés felkerül a mesterképzésbe, a már elvégze fizika vagy földtudomány alapképzés után lesz választható. A csillagászat határterület, erősen jelen van benne a fizika és a matematika. Menynyire érdeklődik más (természet-) tudományok iránt? Alapvetően érdeklődöm minden iránt, a matematika és a fizika is közel áll hozzám, szívesen foglalkozom vele, amennyire munkámhoz szükséges. Azonban a csillagászat, és azon belül az égi mechanika is hatalmas terület, ezen belül csak egy-egy részterületbe tudok igazán elmélyedni. Kevés szabadidőmben szívesen olvasok, zenét hallgatok, és a sportolásra is mindig szakítok egy kis időt. So

12 12 Helyvektor & Főzőcske 2Presszó a sarkon Aki járt már az új West Balkánban vagy a Szimplakertben, biztos látta a festett térképeket a falon: a belváros néhány népszerű szórakozóhelye van feltüntetve rajta. Ennek a térképnek az útmutatásai alapján jutottam el a Sark presszóba (Klauzál tér 14.). Az mindenesetre biztató volt, hogy a bejárati ajtón a WIW.hu jele díszeleg. Kis házi patika F : K M Sarok a Sarkban Banános csokitorta A banán és a csoki remekül illenek egymáshoz. Remek dolog banán után csokit enni vagy csoki után banánt, vagy akár egyszerre a ke őt! A banános csokitortában egyszerre lehet élvezni a két finomságot, ráadásul nem kell sütni, így igen kicsi annak a valószínűsége, hogy rosszul sikerül. És tutira nem fog odaégni! Szükség lesz hozzá két banánra, két deci fahéjas cukorszirupra, egy fél vaníliarúdra, három deci tejre, négy tojássárgára, öt zselatinlapra, 7,5 dkg cukorra, másfél kávéskanál vaníliaaromára, egy piskótalapra, két tábla étcsokira és némi csokireszelékre. 30. félévfolyam 7. szám április 6. F : K M A Sark presszóról hallo am már szépeket és jókat, hogy milyen népszerű hely a pesti fiatalok körében, de nyilvánvalóan most is a rossz időben rossz helyen esete állt fenn. Vagy csak én vagyok finnyás. A preszszó felső szintjén alig lézenge pár ember. Egy félig részeg, félig bolond ürge charlestonozo a pult elő egy söröskorsóval, és ölelge e a lányokat (én sem úsztam meg). A falakon hatalmas arcképek díszelegnek, ha az ember elkezdi őket figyelni, egy idő után az a kellemetlen érzése támad, hogy egy nagyon zsúfolt helyen van, és mindenki őt nézi A sarokban egy játékgép villog, és csak az árak színvonala jelzi, hogy ez nem egy a sok belvárosi, igénytelen kocsma közül. Miután felmértük a terepet, úgy döntö ünk, hogy a kis galérián foglalunk helyet, mert onnan jobb a kilátás, és a lenti kocsmai székekkel ellentétben fent van egy kanapé, meg mindenféle alakú puffok az alacsony asztalok körül. Hamarosan kiderült azonban, hogy a ruhatárban foglaltunk helyet, úgyhogy át kelle ülni máshová. Jó darabig gondolkoztunk, hogy minek egy ilyen helyre ruhatár (összesen kb. hat-nyolc asztal van a presszóban, és a ruhatár meglétéhez képest nem túl igényes társaság jár oda), de aztán felvilágosodtunk, hogy a presszónak van egy pincerésze is. Ebben a pincében koncerteket és táncházat szoktak tartani (keddenként cigány táncház van, de latin-amerikai tánctanítás is folyik). Talán nektek egy másik estén jobban fog tetszeni a presszó A jövő héten, ígérem, egy jobb helyről írok! Zsófi A banánt felkarikázzuk, és a cukorszirupban a vaníliarúddal együtt tíz percig főzzük. Hagyjuk kihűlni (szirupostól), aztán kiveszszük őket a léből és lecsöpögtetjük. A zselatinlapokat hideg vízbe áztatjuk, közben a tojássárgákat a cukorral jó alaposan felverjük. Apránként hozzáöntjük a felforralt tejet, és addig főzzük, amíg be nem sűrűsödik, ekkor levesszük a tűzről. Hozzákeverjük a kinyomkodott zselatint, a vaníliát, aztán kihűtjük a krémet. A tejszínt habbá verjük, és belekeverjük a már kihűlt krémbe a banánnal együtt. A krémet egy tetszés szerinti formába öntjük (a formát előtte be kell olajozni vagy vajazni), letakarjuk a méretre vágott piskótalappal, és egy éjszakára a hűtőbe tesszük. Másnap kiborítjuk a formából, és a vízgőz felett megolvasztott étcsokival alaposan bekenjük a külsejét. (A vízgőzös megoldást én úgy alkalmazom, hogy egy lábasban egy kevés vizet rakok fel a tűzhelyre, a tetejére rakok egy mélytányért, és ebbe jön a csoki.) A tortát csokireszelékkel lehet díszíteni, és a tálalásig a hűtőben kell tartani. Borzasztó szomorú dolog, de ebben a félévben még egyetlen olvasói levelet sem kaptam, ez merőben szokatlan. Nagyon boldoggá tennétek, ha elküldenétek a kedvenc receptjeiteket, vagy megírnátok, hogy miről olvasnátok szívesen a Főzőcskében. Arra is kíváncsi lennék, hogyan sikerült megvalósítani az i közölt recepteket, ízle -e az eredmény? A levelek tömkelegét továbbra is az alábbi címre várom! Zsófi

13 Húsvét előtti Zergetúra Aktív pihenés, vidám társaság, kirándulás, gitározás, énekszó, gyönyörű napsütés. Ilyen és ehhez hasonló szavakkal jellemezhetjük a Kerge Zerge Egyesület tavaszi szüneti programját. Rengeteg új arcot véltünk felfedezni a társaságban. Az ELTE több karáról és szakjáról jö ek emberek, és persze egyetemünkön kívülről is. Melle ük természetesen jól összeszoko csapatunk oszlopos tagjai is képviselte ék magukat. Kellemeset a hasznossal! Programjaink igen változatosra sikeredtek. Első nap Orsinak köszönhetően a faluban (Nagybörzsöny a szerk.) volt vetélkedő mókás, ismeretterjesztő feladatokkal. Ezután a társaság egy része meglátoga a a település kultúrközpontját, ahol egyesek a szomjukat olto ák, míg mások hatalmas csocsó partit nyomtak. Akit érdekelt, eközben az ELTE TTK helyzetének alakulását követhe e figyelemmel a híradóban. A másnapi túránk most kissé kényelmesre sikerede, így kilométerekben és szintkülönbségekben ugyan nem bővelkede, viszont látnivalóban és a megáradt patakok vizében annál inkább. Néhol köveken, másu kidőlt fatörzseken, egyéb helyeken pedig sekély gázlón mentünk át a kanyargó vízfolyás túloldalára. Embert és rozásokat kisebb csapatok készítették elő, melyek forgószínpadszerűen válto ák egymást naponta. Ezala valakik főzőcskéztek, mások a tüzet rakták, vagy programokat készíte ek elő. Esténként hatalmasokat énekel- 13 tünk, amit két gitárosunk, Andris és Négyeshatos & I jártunk 13 Házi feladat A Propaganda részleg vezetője a harci klub után szokás szerint átadta a házi feladatomat. Szeme kifejezéstelenül csillogott hatalmas szakálla mögött. Azon kívül, hogy alkalomadtán Calnak szólítottuk, senki nem tudott róla sokat akár az FBI Budapesti irodájának vezetője is lehetett. Rebesgették, hogy maga Tyler Durden szervezte be, de hát a Nemezis terv értelmében tilos kérdéseket feltenni. Csak a folyosón mertem szétnyitni a négyrét hajtott papírlapot, de rögtön elvigyorogtam magam. Végre valami igazán testhezálló. Pár nappal később az előírt Spoiler Team feliratú bőrdzsekiben szálltam fel a négyeshatosra; önkéntelenül is izzadó kezemben szorongattam a munkahelyemen előző éjjel kinyomtatott matricákat. Tegnap éjjel alaposan átgondoltam mident, így a terv teljesen előírásszerűen haladt. Már a szerelvény vége felé jártam, amikor észerevettem, hogy valaki figyel. Egy magas, kerek szemüveges öltönyös alak, aktatáskával a kezében. Még aligha vette észre, hogy mit is művelek tulajdonképpen, de kiszúrta a viselkedésemből. Tudtam, ha tovább figyel, nem fogom tudni befejezni a munkámat. Szerencsére erre is felkészültem a Cal felügyelete alatt eltöltött évek megtanítottak arra, hogy semmilyen helyzet ne érjen felkészületlenül. Dzsekim alól előkaptam jól bejáratot csíptetős írótáblámat, és határozott arccal elindultam felé. bakancsot próbára téve segíte ük át egymást a gázlókon, és még a legjobban vízállósíto bakancs is beázo (ha máskor nem, miközben egy óvatlan lépésnél mélyebbre merült, mint amilyen magas a szára). Ennek ellenére többnyire jókedv, kalandvágy uralta a hangulatot, az apróbb technikai akadályok senkit sem zavartak igazán. Az estére terveze vetélkedő átcsúszo harmadnapra, melyet így világos nappal tudtunk megtartani a közeli tó partján. Nehéz visszaadni azt a vidám, felhőtlen érzést, ami nagyon kellemes, azonban véletlenül sem válik értelmetlen, üres időtöltéssé. Még a közös munkák sem tűnnek megterhelőnek, amelyeket nagyjából igazságosan beosztva, felváltva végzünk el, hiszen így utána együ élvezhetjük a pihenés örömeit. A hatalmas lakmá- Gábor te még dinamikusabbá. Táborzáró vetélkedőnk témája a Gyalog galopp című film volt, ám a játékvezető, Andris ügyes szerkesztésének köszönhetően az is élvezhe e, akinek nem volt lehetősége megnézni a túra elő eme műalkotást. Az időjárás is (jó szokása szerint, mint Zergetúrán már oly sokszor), megint kegyes volt hozzánk, gyönyörű, kora tavaszi napsütésben sétálgatha unk. Csatlakozni sosem késő! Ha megérinte kis csapatunk vidámsága, ha szeretsz kirándulni, ha szívesen beszélgetsz nyito, természetszerető emberekkel, vagy akár csak beülnél valahova egy jót csevegni egy esős délutánon, keress meg minket! Olvashatsz rólunk a Nyúzban, a faliújságokon, és ajánljuk honlapunkat a h p://www.kergezerge.ini.hu címen! Programjainkra mindenkit sok szerete el várunk! Pálszabó Krisztián Nem tartott öt másodpercnél tovább, amíg odaértem, de láttam, hogy ezalatt az idő alatt átfut néhány lehetőség az arcán, hogy ki lehetek jótékonysági célra gyűjtő aktivista, kérdezőbiztos, pénzügyi szolgátltatásokat népszerűsítő ügynök, de úgy döntött, nem akar találkozni velem. Hirtelen elővarázsolt egy mobilt, mereven kibámult az ablakon, majd gyorsan hadarni kezdett bele. Egy darabig türelmesen álldogáltam, mintha arra várnék, hogy befejezze, aztán lemondó sóhajjal elfordultam, és befejeztem a házi feladatomat. Leszálltam, és visszapillantottam. Valamennyi nescafés reklám alatt ott virított, szupererős ragasztóval felragasztva az Internetről leszedett megoldás. Trychydts

14 14 Kultúra 4Viharfelhős idők Volt egy Edvárdom, és egy Richárd megölte / Volt egy férjem, és egy Richárd megölte / volt egy Edvárdod, és egy Richárd megölte volt egy Clarence-ed, és Richárd megölte Átkozódik így a második felvonás vége felé két volt királynő szere eik korántsem természetes, de annál koraibb halála fölö érze bánatukban vagy még inkább gyűlöletükben. Ennyi gyilkosság (vagy még több is) egy drámában, nem túlzás talán? Ha csak ennyit olvas el valaki, a Richárdot nyugodtan Rambora cserélhetné (néhány szemmel látható különbségtől eltekintve), s némi kultúrsznobizmussal legyinthetne, nem érdekelnek ezek a mészárszék amerikai filmek. Ha pedig végignéz a színlapon, melynek első felében tizenkilenc márki, püspök, lady, lord, herceg, király és királynő található, méltán gondolhatná, hogy valami Angliába helyeze szappanoperával hozta össze a jó sora. De aki így vélekedik, csalódni fog. Még ha nem is tudnánk mire vettünk jegyet, amikor leülünk a székünkbe (a második emeleten, ahonnan bizony várakozásaink szerint elég kevéssé látszódnának az arcok), mire a szünetben felállunk a jó másfélórás első felvonás után megmozgatni zsibbadó tagjainkat, már tudjuk, hogy azért nem olyan egyszerű ez. Eleinte csak kérdéseink vannak lassan a válaszok is kialakulnak. Mennyivel más ez, mint egy szokványos, bonyolult cselekményű karriertörténet? Mennyivel több, mintha történelemkönyvet olvasnánk? Mert első közelítésben azzal szembesülünk. Hatalmas történelmi tabló a rózsák háborújának utolsó évtizedéből. A 14. század végén, amikor hosszú uralkodása után meghalt III. Edvárd, hét fiúgyermek maradt utána, ez bizony semmilyen álmoskönyv szerint nem jelent jót. A két legerősebb, legnagyobb hatalommal bíró örökös, Lancaster és York hercege, címerükben a piros és a fehér rózsával családjukra támaszkodva évszázados harcot indíto ak a hatalomért. Hol az egyik, hol a másik tudta hoszszabb rövidebb időre megszilárdítani a hatalmát, míg végre úgy tűnt, győz a Fehér Rózsa, és IV. Edvárd kerül 30. félévfolyam 7. szám április 6. a trónra. Igaz, kelle ehhez néhány király- és gyerekgyilkosság is, elvégre tanulván a nagyszülőktől, tudják már, nem szerencsés, ha a konkurens családban maradnak örökösök. S a frissen megkoronázo, bár már öregedő király mögö o áll két öccse: Clarence és Richárd. Ezen a ponton kapcsolódunk be mi nézők a történetbe, s bár a múlt homályos utalások formájában felsejlik elő ünk, ennyivel mindenképp érdemes tisztában lenni ahhoz, hogy az első mondatoktól értsük, miről van szó. Koronázás utáni ceremónia tehát, a király megköszöni a támogatást testvéreinek, s barátainak, szónokol a pulpitusról, fél lépéssel mögö e az udvar, a díszpáholy. Mintha egy napjainkbeli bármilyen politikai esemény lenne. S erre az egész előadáson végigvonuló, ma is megtörténhetne érzésre erősít rá a rendező nem csak a jelmezválasztással fekete öltönyben pompáznak egytől egyig a lordok, hanem a színpadon felbukkanó luxusautók szerepeltetésével is. Nem beszélve arról az így szándékoltan abszurdba hajló jelenetről, ahol Richárd immár csataveszte királyként egy lerobbanó motoron kiáltja, Lovat, lovat, országomat egy lóért! Csupán a mai közéletben az eltenni láb alólt az ellehetetleníteni helye esíti. Életkímélőbb, de nem biztos, hogy humánusabb módszer. Mindenki tudja, III. Richárd az irodalomban a gonosz megtestesülése. A kegyetlen, önző, céltalan gonoszé. S hogy szemernyi kétségünk se legyen felőle, már az elején, az első monológban, mely Shakespeare-nél előszerete el használt eszköz a szereplők gondolatainak bemutatására, elmondja ezt nekünk. de én, aki nem játszhatom a hősszerelmest, elhatároztam, hogy gazember leszek. Nem ad esélyt, hogy higgyünk abban, hogy megjavul, megváltozik. Ez nem egy fejlődéstörténet, hanem egy boncasztal, amelyen az emberi természet fekszik. Különös tekinte el a céltalan gonoszságra. Céltalan? Nem egészen. Önző céljai, célja van, a hatalom akarása. Királynak lenni. Minden áron. De lehet-e jó király Richárd? A válasz egyértelmű nem. Aki pusztán magáért az öncélú hatalomért vágyik a csúcsra, aki nem akar mást, csak a tudatot, hogy ő a vezér, nem töltheti be jól a szerepét. Hisz elérte célját, a hatalom, melynek mindössze eszköznek kellene lenni, a további, alattvalókért, országért végrehajtandó cselekedetek során, kielégítette azt, aki megszerezte. Nincs tovább. S az igen rövid elégedettség után jön a közöny, a megkeseredés, majd a biztos bukás. S az előadás megmutatja ezt. Megmutatja, hogy aki teljes gátlástalansággal tör a hatalomra, lehet sikeres, de csak annak megragadásáig. Melynek mindössze a kiindulópontnak kellene lenni egy valóban sikeres kurzushoz. Lehet a hatalomért küzdeni, de csak ha célja van vele annak, aki mindent (mindenkit) képes feláldozni érte. S még sok minden csupán e kontextusban kevésbé lényeges dologról. Csoda nem történik a színpadon, de az csak háromévente egyszer szoko, viszont egy tartalmas, elgondolkodtató, kicsit ijesztő estét láthatunk. Ablak a városra viharfelhős időkben. Hóbor Sándor William Shakespeare: III. Richárd. Nemzeti Színház. IV. Edward király: Bálint András m. v. George, Clarence hercege: Blaskó Péter. Richard, Gloster hercege: Kulka János. Rendezte: Valló Péter. MINDSZENTPUSZTAI KIRÁNDULÁS Április -. közö szervezzük meg a hagyományos mindszentpusztai kirándulást. Jelentkezni előzetesen a cs-laborok ajtaján lévő papíron lehet, vagy írj t a Bővebb információt a h p:// khok.elte.hu/matek/ weboldalon találsz.

15 Mozizóna 15 Ördög és pokol Constantine, a démonvadász John Costantine a pokolra fog jutni. Ezt biztosan tudja. Mégis, minden lehetőséget megragad, hogy ellenségei számát gyarapítsa odalent: az a munkája, hogy a tilosban (azaz köztünk) járó démonokat és ördögöket visszaűzi a saját síkjukra. A tüdőrákban haldokló, cinikus humorú antihős figurája, aki a Sátánt csak szimplán Lou-nak szólítja, és Gábriel arkangyallal szoko veszekedni, a Hellblazer című képregényből lehet ismerős. Szinte minden tulajdonsága visszataszító: iszik, dohányzik, mocskosszájú, öntelt, durva és erőszakos. Nem csoda, hogy a kárhozat a sorsa. Ennek ellenére (vagy épp ezért?) a szentéletű papoknál is keményebb harcosa Isten csapatának a pokol légiói elleni háborúban. Az ő figurája viszi a hátán a filmet, a történet csak a szokásos a világ megmentése a tét bár azért akad néhány meglepő fordulat. A misztikus akcióthriller műfajból az következik, hogy senki nem fog unatkozni, ráadásul a trükkök is kidolgozo ak. Nagyon sok munkát fekte ek a látványvilág gondos kialakításába, és tényleg nagyon jól sikerült: komor és félelmetes, hihető és képregényszerű egyszerre. Sajnos az eredeti képregényt csak felületesen ismerem, de azt hiszem, ezzel nem vagyok egyedül; John Constantine neve messze nem olyan közismert, mint mondjuk Peter Parkeré. Keanu Reeves viszont úgy kelti életre ezt a karaktert, hogy biztos vagyok benne, nagyon sokan megkedvelik majd, páran esetleg még a képregényt is beszerzik. A mellékszereplők közül pedig mindenképp ki kell emelnem Gábrielt (nemcsak a látványos jelmeze mia ), valamit a valóban hideglelősen jól alakító Peter Stormare-t, aki Lucifert játsza. Nem beszéltem még komoly Hellblazer rajongókkal, de úgy tűnik, a film épp ellentétes hatást vált ki, mint az adaptációk szoktak, vagyis ezú al a képregény olvasók nem csalódtak a feldolgozásban. Igaz, én sosem voltam hardcore képregény rajongó. Eddig. Balu COSTANTINE (, amerikai, perc). Rendezte: Francis Lawrance. Forgatókönyv: Kevin Brodbin és Frank Capello. Szereplők: Keanu Reeves (John Constantine), Rachel Weisz (Angela/Isabel Dodson), Tilda Swinton (Gábriel), Peter Stormare (Lucifer), Prui Taylor Vince (Henessey atya).

16 16 Külszíni fejtés 6Focimeccs Ezen a héten egy focimeccs résztvevője lehetsz. A pályára ezú al az Anakondák és a Sasok lépnek egy meccs erejéig. A játék során neked csak a középső, kiemelt betűtől kezdve kell követned a labda útját: vagyis a meghatározások alapján meg kell keresned, és ki kell húznod a megfelelő szót. A félidők elején és a gól után (ha a meghatározással a kapuba, vagyis a szélső A illetve S betűhöz érsz ) térfélcsere nincs, de középkezdés van. Kik nyernek, és mennyi gólt lőnek a csapatok? Megoldásként (a kimaradt betűk összeolvasásából) egy hazai fafaj nevét várom. 1. félidő Az emberi elmével foglalkozó tudomány képmás táplálék Amerikából származó zene, tánc útvesztő él idős verset mond o élő piszok erdei állat menyasszony női név becézve egységesül söröskorsó papírra vetet tartó James Bond szakmája ebben a pillanatban hátrafelé megy ház is állhat ebből létrejön műszaki cikkeket gyártó cég bibliai alak fed valóságérzék könnyét hullatja görög betű eső jelzője lehet ismét ne csónakkal haladás eszköze régiek egyféle fejfedő köszönési mód férfinév becézve szintén vízparti növény lucsok tesz. 2. félidő Duplán apa névelő hangosan sír művészietlen voks állóvíz nehézfém egyik szoba szintén rak csen apajogú alacsony kémhatású nem kevés mérgező gáz hibát vét múlt évben építész volt háziállat időmérő eszköz forma ébred járdáról leteszi a lábát ízeltlábú hangutánzó szó te és ők elismerést vált ki húros hangszer egyik évszak bánat szava kutat savrész! indián törzs ételízesítő történelmi időszak ollós állat végtag remekrész! rondává tevés nemzetközi mértékrendszer ellenállóképes. A kérdésekre ado választ leadhatod a megjelenés utáni héten szerdán 12 óráig a Haliban, vagy elküldheted en a következő címre: A szerencsés megfejtők közö három csokit sorsolunk ki. Az 5. számban megjelent vicc csa anója: Felborul egy búzával megrako szekér az országúton. A fiatal kocsis épphogy elkezdi lapátolni a búzát, amikor a közeli tanyáról odaballag hozzá a szomszéd: Fecó! Gyere be hozzánk, megebédelünk, azután segítek fölállítani a kocsit, és visszalapátolni a búzát. Nagyon köszönöm Lajos bátyám, de nem hiszem, hogy apám örülne, ha i hagynám a kocsit. Ugyan már, gyere nyugodtan. Ke en majd gyorsabban végzünk. Ebéd után a legény hatalmasat nyújtózik, majd megjegyzi: Ez fejedelmi volt, köszönöm. De apám biztos nagyon ideges. Ugyan, nyugodj már meg! Miért lenne apád ideges? Hát én nyugtalankodnék o a kocsi ala! A nyertesek: 1. Németh Lajos, 2. Bagyinszky Éva, 3. Magyar Zoltán. Gratulálok! Nagyon szép hetet kívánok mindenkinek! Csilla Ahhoz, hogy általában megtudjuk, hogy milyen az ember, be kell csapni! (Solymosi Katalin) A Mondok egy... teljes tartalma megtekinthető a h p://nyuz.elte.hu honlapon. 30. félévfolyam 7. szám április 6. L A N T S I L Á H C R A I R T A P A C S Ó Á T A K A R E A L I Z M U S S O L L K K K N Á R O V V K A L A P C Í E L L A E A Á O O I A Á A I A I P R Á R R O O V B L R K R P L K O S Á S S O N Ó E K R A G I C C S O A M Ó L Ő Z E V E Z O K A D Z O S R S Á Z N S A I G Ó L O H C I Z S P N S K Y T I Ú S A I S A L T R O N T I R A T A O O A L A N F I V L S U T N P T A L O T K O Z R Ó K A T Í N A A K A Ó É A V G T C S Ö K O T L R U T U Z P A K G L R A I O G Y O É K O R A S Á M A P L L A E Ó L R E Z S I M L E L É N S M T A A K E L B Y K I D Ó L Á R G E T N I I Ó N

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23. Jegyzőkönyv ELTE EHÖK Elnökségi 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 1. Bejelentések 2. Beszámoló a HÖOK Közgyűlésről és Választmányi

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND ELJÁRÁSREND AZ INTÉZMÉNYI SZAKMAI, TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ KIFIZETÉSÉRE VONATKOZÓAN A Pázmány Péter Katolikus Egyetem ának Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: PPKE BTK HÖK) a Hallgatói Térítési

Részletesebben

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanulói kérdőív 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Útmutató Ebben a kérdőívben Veled kapcsolatos

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI TANÁCSÁNAK június 17. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI TANÁCSÁNAK június 17. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI TANÁCSÁNAK 2015. június 17. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE Tárgy: Javaslat a PTE TTK Kari Tanácsának 2015/2016-os tanévi munkaprogramjának elfogadására

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet 2015. október 12-én tartott üléséről.

EMLÉKEZTETŐ. A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet 2015. október 12-én tartott üléséről. EMLÉKEZTETŐ A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet 2015. október 12-én tartott üléséről. Jelen voltak: Balla Péter Csányi Norbert Koltai Soma Lábas István Lindtner Andor Lövei Dorottya

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet szeptember 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet szeptember 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2014. szeptember 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Jegyzőkönyv (2013. november 19.)

Jegyzőkönyv (2013. november 19.) TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Hallgatói Önkormányzat 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 Fax: 202-3859 http://www.tofk.elte.hu Jegyzőkönyv (2013. november 19.) Előzetesen kiküldött napirendi

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2014. október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter (késett kimentéssel

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 20. (szerda) 16:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 20. (szerda) 16:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23. Jegyzőkönyv ELTE EHÖK Elnökségi 2015. május 20. (szerda) 16:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 1. Bejelentések 2. Rektori kulturális pályázat kiírása 3. ELTE

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

Erasmus Hallgatói Beszámoló. Madrid. 2014/2015 ősz

Erasmus Hallgatói Beszámoló. Madrid. 2014/2015 ősz Erasmus Hallgatói Beszámoló Madrid 2014/2015 ősz Pontokba szedve próbálok segíteni Nektek, leendőerasmus ösztöndíjasnak, a Madridban eltöltendőfél/teljes év eltöltéséhez szükséges fontos információkkal.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében pályázatot

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE napirend. Tárgy: Javaslat az Óbudai Egyetem Felvételi szabályzatának módosítására

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE napirend. Tárgy: Javaslat az Óbudai Egyetem Felvételi szabályzatának módosítására ÓBUDAI EGYETEM ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2016. OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE 2.4. napirend Tárgy: Javaslat az Óbudai Egyetem Felvételi szabályzatának módosítására Előterjesztő: Kártyás Gyula oktatási főigazgató

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT a 2016/2017. tanév őszi félévére I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Jelen szabályzat a BME án hallgatói és doktorandusz jogviszonnyal rendelkező hallgatókra vonatkozik. (2)

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

Ösztöndíjakért felelős biztos Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló

Ösztöndíjakért felelős biztos Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló 2016.02.10.-2016.04.12. 1 Időrendi bontás 2016.02.10. Kémia Intézeti Tanács 2016.02.11. Kémia SzaB 2016.02.15. EHSZÖB ülés 2016.02.17. Kari Tanács 2016.02.19. Kari

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

HONORÁCIOR STÁTUSZ PÁLYÁZATI LAP A /1. FÉLÉVÉRE

HONORÁCIOR STÁTUSZ PÁLYÁZATI LAP A /1. FÉLÉVÉRE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Learned Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

Tartalom. Hogyan tájékozódj egy felsőoktatási intézményről? Mi alapján válassz felsőoktatási intézményt? Mit kérdezz meg az Educatio-n?

Tartalom. Hogyan tájékozódj egy felsőoktatási intézményről? Mi alapján válassz felsőoktatási intézményt? Mit kérdezz meg az Educatio-n? Továbbtanulási kisokos 2012 Tartalom Hogyan tájékozódj egy felsőoktatási intézményről? 3 Mi alapján válassz felsőoktatási intézményt? 6 Mit kérdezz meg az Educatio-n? 9 Mire figyelj egy nyílt napon? 12

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA Az SZTE ÁJTK Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családi Jogi Tudományos Diákköre (röviden: Polgári Jogi

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Villamosmérnöki és Informatikai Kar

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Villamosmérnöki és Informatikai Kar BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Villamosmérnöki és Informatikai Kar 3/2014-2015. sz. h a t á r o z a t a Kari Tanács 2014. november 18-i üléséről. Napirend előtt bemutatkozik az újonnan

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. 2012. évi közhasznúsági jelentés

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. 2012. évi közhasznúsági jelentés Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete 2012. évi közhasznúsági jelentés Tartalom 1. Szervezet alapadatai 2. Az Egyesület számviteli beszámolója (éves mérleg és eredmény levezetés) 3.

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 64. (5) bekezdése, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

Egyszerű tábla. Nagy Zsófia: A mi táblánk

Egyszerű tábla. Nagy Zsófia: A mi táblánk Nagy Zsófia: A mi táblánk 2011 decemberében, karácsonyi meglepetésként, egyik diákom családjának közbenjárása révén került osztálytermünkbe egy Mimio interaktív tábla. Persze nagy volt az öröm a gyerekek

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet november 17-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet november 17-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2014. november 17-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Benedeczki Éva, Daku Dávid, Farkas Péter,

Részletesebben

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend Egységes Kollégiumi Felvételi Rend 1. Általános rendelkezések 1) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) saját és bérelt kollégiumaiban férőhelyre jogosult minden teljes idejű

Részletesebben

Hasznos tudnivalók (határidős jegyzék) 2015/2016 tanév őszi félév

Hasznos tudnivalók (határidős jegyzék) 2015/2016 tanév őszi félév NAP IDŐ ESEMÉNY SZEPTEMBER 1. kedd Pótbeiratkozás 2. szerda 3. csütörtök Rangsorolásos kurzusfelvétel 8 00 Versenyjelentkezés első 4. péntek 12 00 Személyes megjelentést igénylő regisztráció (tanulmányok

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

BBS-INFO Kiadó, 2016.

BBS-INFO Kiadó, 2016. BBS-INFO Kiadó, 2016. 2 Amatőr csillagászat számítógépen és okostelefonon Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a kiadó írásbeli hozzájárulásával történhet.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata Tanács október 27-i üléséről

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata Tanács október 27-i üléséről Jegyzőkönyv Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata Tanács 2014. október 27-i üléséről Az ülés formája: Rendes NYÍLT Az ülés ideje: 2014. október 27. (hétfő) 17:30 Az ülés helye: Budai Campus

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1.

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1. Csütörtök: Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészet, Villány, Diófás u. 1. 19:00-23:00 BorZsongás hangolódás jó zene, baráti beszélgetések könnyed borozgatások. Különleges tételek kóstolója Gere Andival

Részletesebben

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 http://tokhok.elte.hu eb@tokhok.elte.hu. ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 http://tokhok.elte.hu eb@tokhok.elte.hu. ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés JEGYZŐKÖNYV ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés IDŐPONT: 2014. szeptember 8. HELYSZÍN: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar fsz. 2. terem AZ ÜLÉS KEZDETE: 18:00 ELŐZETESEN KIKÜLDÖTT NAPIRENDI PONTOK: 1. Aktualitások

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok 2. számú melléklet Oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/2017-es tanév I. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország meghatározó felsőoktatási intézménye.

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

Jegyzőkönyv Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Vezetőségi Ülés

Jegyzőkönyv Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Vezetőségi Ülés Jegyzőkönyv Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Vezetőségi Ülés Időpont: 2015. november 7. 15:00 Helyszín: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74. Melléklet: Jelenléti ív Szavazati joggal jelenlevők száma:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

Emlékeztető. A Kari Hallgatói Tanács 2015. június 15-én (hétfőn) tartott üléséről. Az ülés kezdete:19:00

Emlékeztető. A Kari Hallgatói Tanács 2015. június 15-én (hétfőn) tartott üléséről. Az ülés kezdete:19:00 Emlékeztető A 2015. június 15-én (hétfőn) tartott üléséről. Az ülés kezdete:19:00 Jelen voltak: Szavazati jogú tagok:batka Roland, Boda Mariann,Gődér Vivien, Jóvér Vivien, Kállai László, Kovács Klementina,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV

Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ikt.sz.: 519/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről Jelen vannak: Meghívott:

Részletesebben

ELTE HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

ELTE HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELTE Alakuló- és tisztújító küldöttgyűlés 2016 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának I. fejezet 20. -a alapján az ELTE HÖK elnöksége kiírja az ELTE HÖK elnökének és tisztségviselőinek

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet!

Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet! Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet! Filmpályázati felhívás PhD- és MSc/MA-hallgatók számára Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központja

Részletesebben

A Kari Tanács december hó 20. napján megtartott ülésének határozatai

A Kari Tanács december hó 20. napján megtartott ülésének határozatai Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2011. december hó 20. napján megtartott ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Kari Tanács 2011. december 20. (kedd) 14

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Hivatal

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Hivatal SZEPTEMBER 1. csütörtök 2. péntek 3. szombat 4. vasárnap 5. hétfő 6. kedd 7. szerda 20 00 10 00 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Hivatal Előzetes kurzusfelvétel Rangsorolásos

Részletesebben

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Az ösztöndíj célja és tartalma A 2014-15 évi ösztöndíjhoz hasonlóan a 2015-16 tanévre kiírt

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. június 10. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. június 10. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23. Jegyzőkönyv ELTE EHÖK Elnökségi 2015. június 10. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 1. Vendégünk Dr. Karner Orsolya az ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ ) Nbb-10/2011. (Nbb-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. május 24-én, kedden, 11 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tárgyalótermében

Részletesebben

Lágymányosi zsebnaptár 2005-2006.

Lágymányosi zsebnaptár 2005-2006. Lágymányosi zsebnaptár 2005-2006. KIADJA AZ ELTE TTK HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY Az ELTE TTK HA Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány valami olyasmi, amiről mindenképp érdemes tudnod. Ha másért nem hát azért, mert

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

A ES TANÉV

A ES TANÉV A 2014-2015-ES TANÉV II. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁRÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. február 09. HATÁLYOS: 2015. augusztus 31. Azonosító: DU 1/2015. Iktatószám: KDH-14/1/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

XXIV. 5vös 5km futóverseny

XXIV. 5vös 5km futóverseny XXIV. 5vös 5km futóverseny Budapesti Egyetemi-Főiskolai bajnokság tavaszi forduló A verseny időpontja: 2013. május 7., kedd A verseny helyszíne: Versenyközpont: Budapest XI. ker. Pázmány Péter sétány (ELTE

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL Csákány Anikó BME Matematika Intézet Előzmények 1. Fizika felmérő 2008 2. A TTK Dékáni Kollégium 2008. okt. 30-i ülésén elhatározta,

Részletesebben

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA 2014 2015-ÖS TANÉV Pályázati űrlap Kérjük, olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki! 1. Személyes adatok:

Részletesebben

Tétékás Nyúz 2005. március 2.

Tétékás Nyúz 2005. március 2. Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 3. szám http://nyuz.elte.hu 2005. március 2. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Az IAYC-ról (11.) Dékánválasztás (3 4.) Interjú Böddi Bélával (10.) Lejtőn a Kerekes?

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2016. május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 9/2016. (V.10.) KT. sz. határozat Dr. Rozsnyai Krisztina Közigazgatási Jogi Tanszékre benyújtott

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember Tartalomjegyzék A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 A TDK célja... 3 Részvételi feltételek

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben