KÖZGYŰLÉS H E T I INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA KOMPROMISSZUMKERESÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGYŰLÉS H E T I INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA KOMPROMISSZUMKERESÉS"

Átírás

1 H E T I VII. évfolyam 4. szam január 30. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA M e t a f o r a Atlantisz szigetén ott maradt régi énünk, ott, ahol minden pillanat (pillantás) makulátlan lehetett, romlatlan és boldog, teljes és maradandó, s azt hittük, soha nem születünk bele ebbe a másik világba, úgy gondoltuk, nekünk megadatik az odaát örökkévalósága anélkül, hogy ide leereszkedni kényszerülnénk, de nem, meg kellett tapasztalnunk a gyarló anyagiság (testiség) örömmel kevert mérgeit, nyűgeit, hogy még árnyaltabb lelkülettel, még gazdagabb vágyakozással tekintsünk a terrénumra, ami visszavár meleg fészkébe, mert csak így működhet az idő, a sors, a kozmikus hullámok átcsapnak a dimenziók regiszterein, az időzónák átfolynak a földgolyón, és begyógyul az ózonpajzs, a természet megvigasztalódik, s valaki a díszletek közül előlép, és így szól: a múlt kidőlt, összehajtogatott szódúcokból karének száll a végtelenbe, hálaadás, áldás és fény önti el a Galaktikát, s minden olyan szép lesz, hogy nehéz lesz elhinni, amikor az óceánból újra fölmerül a Szép Sziget. KÁNTOR ZSOLT KOMPROMISSZUMKERESÉS T e r m é s z e t i é r t é k e i n k December elején számoltunk be arról, hogy helyi természeti értékeink védetté nyilvánítása érdekében komoly előkészítő munka folyt 1996-ban. Dr. Réthy Zsigmond, dr. Domokos Tamás és Kertész Éva kutatók elkészítették - természetvédelmi szakemberek szerint tudományos értékű - munkájukat, melyben tizennyolc új természeti értéket találtak védelemre érdemesnek. A törvény szerint az előkészítés során meg kell vizsgálni az indokoltságot, a megteendő intézkedéseket, a finanszírozás lehetőségeit, és nem utolsósorban az érdekeltek (területtulajdonosok) álláspontját is meg kell ismerni. Ez utóbbi érdekében a közigazgatási iroda múlt szerdán tanácskozásra hívta a tulajdonosokat, akik kérdéseikre az említett három kutatótól, valamint dr. Bartha László irodavezetőtől és Regele Péter környezetvédelmi főmunkatárstól kaptak választ. A tizennyolc terület nagyobb része közületek, társaságok, szakhatóságok, kisebb része magánszemélyek tulajdonában van. A tanácskozás során kiderült, vannak, akik nem tartják indokoltnak a védetté nyilvánítást több okból. Akad, aki a saját területén eddig is gondozta, ápolta, védte a természeti értékeket, ezért szükségtelennek tartja, hogy erre kötelezzék. Más úgy gondolja, egy újabb hatóságot ültetnek a nyakába", KÖZGYŰLÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése következő ülését január 30-án, csütörtökön 9 órától tartja a városháza dísztermében. Zárt ülés: VÁRHATÓ NAPIREND: 1. A Városüzemeltetési Kft. igazgatójával kötendő munkaszerződés. 2. Fegyelmi ügy tárgyalása. 3. Méltányossági ügyek, fellebbezések elbírálása. 4. Vagyoni ügyek. Nyilvános ülés 13 órától: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város évi költségvetésének első olvasata. 2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 3. Az évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 4. A térítésidíj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása - rendelettervezet. 5. A Békéscsaba Kiváló Pedagógusa szakmai díj átadása. 6. Iskolaszékek működésének áttekintése. 7. Szociális otthoni férőhelyek kialakítása a Réthy Pál Kórház területén. 8. A nem közcélú villamosmű- és hőtermelő létesítmény által értékesített gőz- és melegített víz árának megállapításáról szól rendelet módosítása. Önkormányzati rendeletalkotás az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról. 10 A szennyvíz-céltámogatás pályázat módosítása. 11. A szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 12. Bejelentések. amely beleszólhat a gazdálkodásába, alkalomadtán akadályozhatja, hogy folytassa eddig megszokott termelő tevékenységét. A tulajdonosok egy része pedig azt feltételezte, hogy a védettség alá helyezés, az eredeti állapot megőrzése többletkiadást eredményez, amelyet ők nem tudnak felvállalni. Megint mások kártérítésről beszéltek, mivel tulajdonuk használatában korlátoznák őket. Sokan kifogásolták, hogy a helyrajzi számok pontatlanul szerepelnek az anyagban, illetve a védetté nyilvánítandó terület konkrét nagysága nincs jelölve. Természetesen valamennyi kérdésre mindenki számára megnyugtató választ adni szinte lehetetlen. Dr. Bartha László szerint azonban a tanácskozás elérte célját, ugyanis az álláspontokat megismerték, és a legtöbb jelenlévő tulajdonos részéről kompromisszumkészség volt tapasztalható. A helyrajzi számokat illetően egyetértettek abban, hogy azok tisztázásra, pontosításra szorulnak. A kártérítési igényt a szakemberek nem tartják jogosnak, hiszen csak azt kérik, a tulajdonos arra használja a területet továbbra is, mind eddig (a gyepet gyepként kaszálja stb., és ne tegye pl. szántófölddé). A többletkiadást vagy többletmunkát illetően megoszlottak a nézetek, mert nem mindenki tudja felvállalni, hogy a későbbiekben is lesz energiája például egy nádast rendben tartani, nádat vágni. Mások úgy érzik, hogy ha védett lesz területük, legalább hathatósabb eszközökkel tudnak majd fellépni a tulajdonukat károsítok ellen. Kompromiszszum született a területükön termelést folytatók ügyében oly módon, hogy a természetvédelmi terület kezelési utasításainak megalkotásakor figyelembe veszik a műszaki és termelési igényeket is. A szakhatóságok hozzájárultak a területek védetté nyilvánításához, és a területtulajdonosok felismerték, hogy milyen nagy fontosságú ügyről van szó. Az álláspontok egybevetése után így előterjesztés készül, amelyet a bizottságok, majd a közgyűlés tárgyal. Sok emberen múlik tehát, láthatunk-e gyurgyalagot itt fészkelni, gyönyörködhetünk-e régi-régi fákban, vizes élőhelyeinkben. Sokan hoznak áldozatot azért, hogy megmaradjon a természet néhány ritkasága nekünk, a gyerekeinknek, unokáinknak... MIKÓCZY ERIKA

2 KÖNYVUJDONSAG Csabai o l v a s ó k ö n y v I. Szép kiállítású, kétnyelvű (szlovák-magyar) kötet jelent meg a Szlovák Kutatóintézet kiadásában Békéscsabán. A műfaja: helytörténeti olvasókönyv, felelős szerkesztője Chlebniczki János, aki műgonddal végezte dolgát; információgazdag, sokrétű mű keletkezett. A kötet hiánypótló munka, ezt jelzi a szerkesztő utószava is: Ahhoz, hogy a szlovák iskola tanulója konkrétabb és részletesebb ismereteket nyerjen arról, ki ő tulajdonképpen, hol vannak gyökerei, szükség van helytörténeti szemelvénygyűjteményre, történelmi olvasókönyvre." Igen. A szerkesztőbizottság névsora garancia a színvonalra, melynek tagjai a szerkesztőn kívül: Hankó András - Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület, Jároli József levéltáros, Somogyi Józsefné - polgármesteri hivatal, Szabó Ferenc történész-muzeológus, Tábori György néprajzkutató. A fordítás Králik Aladár munkája. A könyv lektorai: Dér Endre József Attila-díjas író és Gyivicsán Anna egyetemi docens. Jól megírt, gördülékeny stílusú írások találhatók a tomusban, izgalmas anyag, kitűnő olvasnivaló a helytörténet kedvelőinek. Főbb fejezetei: I. Csaba újratelepítése; II. Jobbágyvilág; III. Az oktatás kezdetei; IV. Csaba jeles személyiségei - arcképcsarnok; V. A csabai egyházak; VI. Műemlékek és nevesebb épületek; VII. Tűzvészek, járványok, árvizek és más természeti csapások; VIII. Békéscsaba a rohamos fejlődés útján. A kötet közli a legfőbb forrásokat (publikációs listát), és ábrajegyzéket is közread. Ismét gazdagodott helytörténeti kultúránk, egyre több új történés, adalék kerülhet napvilágra ezzel a művel. Várjuk a II. kötetet. K. ZS. A Kereszténydemokrata Néppárt Békés megyei elnöksége lapunknak eljuttatott sajtóközleményében a január 21-i döntéseiről tájékoztatja olvasóinkat. A KDNP Békés megyei szervezete és a Békés Megyei Munkástanácsok Szövetsége együttműködési megállapodást kötöttek, melynek értelmében segítik egymás munkáját, és remélik, hogy más politikai, társadalmi erők és mozgalmak is csatlakoznak együttműködésükhöz. A KDNP Békés megyei elnöksége nem tartja elfogadhatónak, hogy a párt belső életét, az alapszabály értelmezését érintő kérdésekben bíróság döntsön. Mindenféle pereskedés a KDNP lejáratását hivatott szolgálni. A szimpatizánsok kiábrándulásához vezet a párton belül folyó, személyeskedést sem nélkülöző hatalmi harc. Ezért mindezektől elzárkóznak, és fölhívják az érintettek figyelmét, hogy mihamarabb, a közös érdek megtalálásával egyezzenek meg a vitás kérdésekben. A magyar nemzetiségű, az elcsatolt területekről az anyaországban letelepedni kívánók (különösen a házasság által áttelepültek) túlságosan hosszú és bürokratikus ügyintézés után kaphatják meg az állampolgárságot. Ezt a megalázó mechanizmust meg kell szüntetni, ezért a KDNP ki fog dolgozni egy mindenki számára megnyugtató megoldást. A vállalkozók új tb-kötelezettségével kapcsolatos törvény magán hordozza a szakértelem" már megszokott sajátosságait: hozzá fog járulni a feketegazdaság további növekedéséhez, a törvény végrehajtási utasításának késlekedése miatt teljes a bizonytalanság és a fejetlenség, a kistelepüléseken a szolgáltató tevékenységek megszűnnek vagy illegalitásba vonulnak, s emiatt az amúgy is szegény rétegek kiszolgáltatottsága nő. Jogtalan olyan jövedelem után járulékot behajtani, amit meg sem keresnek. Ráadásul csökkenni fog a tb és APEH bevétele, így a várt eredményt sem 'ogja meghozni a törvény. Kiszolgáltatott helyzetben vannak a mezőgazdasági kistermelők is, főleg az állattenyésztők. A felvásárlási árat sokszor több hónap múlva, kamat megfizetése nélkül kapják meg. Az ár meghatározása kiszámíthatatlan és önkényes. Ezt a helyzetet csak úgy tudják a termelők megváltoztatni, hogy összefognak, és nem adják oda ezekkel a föltételekkel a megtermelt javaikat. Szorgalmazzák ezért, hogy a termelők hozzanak létre értékesítési szövetkezeteket, ezek kialakulását segítse a kormány az export- - g i támogatások ide ítélésével. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének szociális bizottsága értesiti a város lakosságát, hogy a házaspárok és gyermekes egyedülállók első lakásának megszerzéséhez kamatmentes támogatást nyújt. A támogatás részletesebb feltételeiről a polgármesteri hivatal ad tájékoztatást ügyfélfogadási időben a városháza földszint 10. számú irodájában. A támogatási kérelmeket március 15-ig lehet benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon, a bejelentett igények ezen időpont után kerülnek elbírálásra. FELHÍVÁS Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi és gazdasági irodájának adócsoportja felhívja a gépjármű-tulajdonosok, valamint helyi adófizetésre kötelezett magánszemélyek figyelmét, hogy adóügyeik intézéséhez szíveskedjenek az APEH-tól kapott adóigazolványt magukkal hozni. Megértésüket köszönjük. H Í R E K k ^ o m w) FOGADÓNAPOK. Január 31-én, pénteken Sisak Péter alpolgármester, február 7-én Pap János polgármester tart fogadónapot a városházán 8 és 12 óra között. A polgármester fogadónapjára előre kell bejelentkezni telefonon ( ) vagy személyesen a titkárságon. ISKOLAI BÁL. A 10 x 10 Alapítvány bevételeinek gyarapítására iskolai bált rendeznek február 1-jén, szombaton a Party étteremben 19 órától. Az alapítványt 1994-ben hozták létre a 10. Számú Általános Iskolában tanuló gyerekek szellemi ós fizikai teljesítőképességének javítása, az iskola haladó hagyományainak megőrzése érdekében. A bál bevételét az alapítvány céljainak megfelelően a gyerekek jutalmazására és támogatására fordítják. A bálon játszik a Sigma együttes. A HADIGONDOZOTTAK, hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák békéscsabai szervezete minden hónap első és harmadik szerdáján tart fogadóórát óráig az Irányi u. 4. szám alatt (az Univerzál Áruház udvari bejáratával szemben). KIÁLLÍTÁS AUSZTRIÁBAN. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület január közepén Schenkenfeldenben állította ki Békés megye élő népművészete című tárlatát a város támogatásával. Hímzések, faragott, bőrből készült használati és dísztárgyak, mózeskalács-figurák, hímes tojások voltak a kiállított tárgyak között. A magyar küldöttség úrihímzéssel díszített oltárterítőt ajándékozott a schenkenfeldeni gyülekezetnek, a megyei művelődési központ pedig meghívta az érdeklődőket a békéscsabai nyári kézművestáborba. MATRIKULA ADÓHATÓSÁG SZÜLETÉS Ménesi Károly Ferenc és dr. Szűcs Erika Mária fia Szabolcs Áron, Pomázi Miklós ós Bucsai Erika leánya Rebeka, Szász Péter Pál ós Maczák Zsuzsanna Györgyi leánya Boglárka, Varga Zoltán András és Dukát Éva fia Richárd, Binder János és Rúzsa Gabriella leánya Adrienn, Bélteky István és Korsós Gabriella leánya Petra, Nagy Zsolt és Krnács Éva fia Zsolt, Krajcsó János és Németh Zita Mária fia János Krisztián, Szabó Róbert és Kelemen Edit fia Richárd Dávid, Nagy Tamás és Csiemyik Mónika leánya Petra Lili, Bátori Zoltán Gábor ós Szócsónyi Andrea leánya Petronella Mira ELHALÁLOZÁS Dr. Vásárhelyi György Ingyenes városi lap. Békáscsaba Főszerkesztő: Sztojcsev Szvetoszláv Szerkesztő: fvtikóczy Erika Tipográfia: Gécs Béla Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Felelős kiadó: Pap János, Békéscsaba polgármestere Szerkesztőség: Békéscsaba, Szent István tér , Pf. 112 Telefon/fax: (66) , telefon: Szedés: ASM Stúdió Nyomás: Hungária-lnfo Nyomdaipari Kft., Békéscsaba Felelős vezető. Bohus Ákos nyomdavezető Megjelenik hetente, példányban Terjeszti a Magyar Posta

3 ff A HETI MÉRLEG ÉS AZ IFJÚSÁGI HÁZ HAVI PROGRAMAJÁNLATA MUNKÁCSY MIHÁLY m E m l é k h á z MUNKÁCSY MIHÁLY BÉKÉSCSABÁN az Omaszta-kúria állandó kiállítása Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 9-17 óráig. A C5ABAI H Á PROGRAM A J Á N L A T A KIÁLLÍTÁSOK ELŐTÉR GALÉRIA Február (A kiállító személyéről a későbbiekben értesítünk.) Február 17.-márc!us 2. Pirer Gyula, Váradi Kornél orosházi. Groska Mihály csorvási nyugdíias rajztanárok olajfestményei, grafikái. Megnyitó: február 17., 17 óra DODGEM GALÉRIA Liker Attila (Fiatal Fotóművészek Stúdiója, Berekméri Zoltán Fotóklub) fotói. A hónap képmutatói - a 100 x szép rajzszakkör. GYERMEKRENDEZVÉNYEK Kölyökkuckó februárban minden szombaton (1., 8., 15., 22.) az ifiház negyedik emeleti 41-es termében 9-12 óráig Benne: bolhapiac, telefonkártyák, kinderfigurák csereberéje TÁRSASÁGI ALKALMAK, ELŐADÁSOK Február óra Házigazdaest a Casinoban Házigazda: Ambrus Anna. Február óra Márvány-szalon a Márvány cukrászdában - Mégis szép..." költői est. Közreműködnek: P. Szabó Ilona, Hevesi Imre. A belépés díjtalan! Február óra Videomúhely a Casinoban. Albert és testvérei - a Pesty Fekete Doboz filmje Szabó Albertről. Február óra Házigazdaest a Casinoban. Február óra Goolf club - egy csendes este társasjátékokkal és sult krumplival a Casinoban. SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK! Az ifiház és a véradó állomás február 13-án 9-től 12 óráig véradást szervez az ifiházban, ahová minden olyan 18 és 65 év közötti egészséges embert várunk, aki az elmúlt három hónapban nem adott vért. A véradás az egészség bizonyítéka! A BÉKÉSCSABAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA Február óra Februá'i közgyűlés (Casino). Február 12. DÓK-buli (részletek a plakátokon). Február óra.iránytű" - a Békéscsabai Diákönkormányzat és a Mentálhigiénés Programiroda közös rendezvénye (nagyterem, Casino). Február óráig Kézmúvesnapok a Diáktanyán, a Meseházban és a Lencsési Közösségi Házban általános iskolások számára. Foglalkozások február 27. Diáktanya: Meseház: plüssjátékok készítése (kabalafigurák), rongybabakészités. papírhajtogatás, agyagozás, gyöngytűzés kiszebábkészítés. mézeskalácssütés. február 28. farsangiálarc-készítés. ékszerkészítés gyöngyből. Lcncsósi Közösségi Ház: gyöngyszovés. A részvétel díjtalan! Jelentkezési határidő február 6. teleionon történő egyeztetéssel (ifiház, Zsótér Mária: ). Február 28,-március 1. Az általános iskolai szekció képzése (Casino). IMHMMMMMMIMMHNMM F E L H Í V Á S agyagozás, gyöngyfűzés, busómaszk-készítes, 1 s z á z a l é k o s t ö r v é n y " Kérjük azokat a magánszemélyeket, akik jövedelemadójuk egy százalékával az Oriens 2000 Alapítvány kulturális tevékenységét kívánják támogatni, rendelkező nyilatkozatukban a következő adatokat tüntessék fel: ORIENS 2000 ALAPÍTVÁNY, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. Adószám: Tavaszi gyermekszí nhóz-sorozat óvodások és kisiskolások részére A BÉRLET ELŐADÁSAI A BÉKÉSCSABAI IFJÚSÁGI HÁZBAN Február ÁRGYÉLUS KIRÁLYFI a Jókai színház művészeinek előadásában. Mesejáték, mely Gergei Albert históriája nyomán egy Argirus nevű királyfi és Tündér Ilona izgalmasan szép történetét eleveníti föl. Március ELVARÁZSOLT KASTÉLY. A szekszárdi Holló együttes előadása. Zenés mesejáték három jó barátról, akik egy elvarázsolt kastélyba tévedve találkoznak Meseország legendás hőseivel. Április HAMUPIPŐKE A budapesti Fabula bábszínház produkciója. Burgundia királyának udvari bolondja ezt a jól ismert mesét adja elő korabeli ruhákba öltöztetett marionettbábokkal. A három előadásra szóló bérlet ára: 350 Ft. Jegyár: 150 Ft. Bérletigényles február 7-ig a es telefonszámon (Békéscsaba, ifjúsági ház, Derkovits sor 2.). A müsorváltoztatás jogát a szervezők fenntadják. Szlovák Február óra (péntek) Slágerek házibulihoz, /-//. kazettájának élő bemutatója sok-sok meglepetéssel és tombolával. Helyszín: Békéscsaba, WINCHESTER PUB (Irányi u. 12., a mozi mollett). A rendezvény fővédnöke: Végh László alpolgármester. Belépődíj: 300 Ft. Tájház GARAI U. 21., TELEFON: Nyitva: hétfő és kedd kivételével naponta és óráig. MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM 1 ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: Munkácsy-emlékszoba Néprajzi csoportok Békésben a XIII-XX. században IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK: február 9. - március 2-ig a XIX. városi gyermekrajz-kiállítás. Februárban még tan a Békés megye ben című kiállítás. A múzeum nyitva tartása: hétfő kivételével naponta óráig.

4 Nemzeti Filharmónia Bérleti hangverseny február 17-én, hétfőn órakor a Jókai színházban Szegedi Szimfonikus Zenekar Vezényel: Acél Ervin MŰSOR: Johannes Brahms: Akadémiai-ünnepi nyitány Franz Schubert: 8. (Befejezetlen) szimfónia, h-moll, op. 73. MÁRCIUSI ELŐZETES Március 4-én, kedden 19 órakor az ifjúsági házban: Amadinda ütőegyüttes Információ és jegyigénylés: Nemzeti Filharmónia kirendeltsége (Andrássy út , telefon/fax: ). D i á k t a n y a Kinizsi u. 20. Telefon: Nyitva tartás: naponta óráig FOGLALKOZÁSOK Február 8. és től 15 óráig: a foltmozaik-tanfolyam foglalkozása. Az Egyszülős klub december 13-tól működik, a klub foglalkozásaira a gyermeküket egyedül nevelőket várjuk. A foglalkozásokat 2 hetente tartjuk, pénteken 17 órától. A felnőttek részére képzést, előadásokat, tájékoztatókat tartunk, a gyermekek részére pedig kézműves-foglalkozásokat biztosítunk. A klub foglalkozásai februárban: 14-én és 28-án 17 órától. KONCERTEK Február 23-án 19 órától KFT-koncert az ifiházban. Belépőjegyeket 700 Ft-os áron lehet váltani a Diáktanyán és az ifiházban. BUDAPESTI KONCERTEK, MELYEKRE JEGYEKET ÁRUSÍTUNK: Február 28. BB King Márciusi. Suzanne Vega Március 13. Kelly Family (erre a rendezvényre autóbuszt is indítunk, jelentkezés a Diáktanyán március 5-ig). 9-én 11-én MEGYEI KÖNYVTÁR februári programok 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 1. Pf. 35 Telefon/fax: Játsszunk operát!" - általános és középiskolás tanulók országos zenei műveltségi versenyének megyei döntője órai kezdettel. A Bod Péter könyvtárhasználati verseny megyei fordulójának befejező, szóbeli része 9 órai kezdettel. 11-én Ki kérdezett?"- Kézdy György irodalmi estje Karinthy Frigyes írásaiból 19 órai kezdettel. Belépődíj: 300 Ft. Jegyek február 4-től a könyvtár földszintjén válthatók. 18-án 18-án 20-án Zene-szó" - foglalkozás a városi könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő résztvevőinek 15 órai kezdettel. Vezeti: dr. Bartos Éva. Láng és lélek... címmel Beregszászi Olga és Újlaky Károly zenés irodalmi műsora mai írók, költők műveiből 11 órai kezdettel. Belépődíj: 100 Ft. Jegyek 14-én óráig a könyvtár földszintjén válthatók. A középiskolások országos Mikszáth Kálmán prózamondóversenyének megyei döntője 10 órai kezdettel. 17.-március 5-ig: a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium művészeti tagozatának kiállítása a földszinti folyosón: rajzok, festmények, grafikák, szobrok, gobelinek. Felhívjuk az általános iskolás felső tagozatosok figyelmét, hogy a költészet napi irodalmi pályázatunkra a pályamunkák beküldési határideje: március 1. Megyei Művelődési Központ A Békés megyei éremgyűjtők összejövetele a Bala~ nagytermében. Az MMK-munkatársak koordinációs értekezlete a B lassi irodájában. A Balassi Baráti Kör összejövetele a Balassi p termében. A felnőtt-társastánctanfolyam beiratkozása a Balassi nagytermében. A Békés megyei gyermek-képzőművészeti stúdió foglalkozása a Balassi nagytermében. A Békés megyei társkeresők összejövetele a Balassi nagytermében A közművelődési szakemberképzés záróvizsgája a Téglában A népijáték- és kismesterség-oktatói képzés játszóházi záróvizsgája a Téglában. A Balassi Baráti Kör összejövetele a Balassi próbatermében. Népijáték- és kismesterség-oktatói képzés (ll-lll. évfolyam összevont előadása) a Téglában. A Balassi Baráti Kör összejövetele a Balassi próbatermében LmMMMMMM V Á R O S I A Békés Megyei Népművészeti Egyesület klubnapja a Téglában. A Békés megyei társkeresők összejövetele a Balassi nagytermében. próbatermében. A Balassi Barál termében. SPORTCSARNOK Gyulai út Telefon: Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig óráig Február 1., szombat óráig A közgazdasági szakközépiskola szalagavatója. Február 7., péntek óra Békéscsabai Női KC - Kisvárda női NB l-es ifjúsági kézilabda-mérkőzés. óra Békéscsabai Női KC - Kisvárda NB l-es női bajnoki kézilabda-mérkőzés. Február 8.-március 30. III. Békés Megyei Nap Kupa - kispályás labdarúgótorna. Minden szombaton ós vasárnap: 8-20 óra között, hétköznapokon 18 órától. Február , péntek-vasárnap: IX. Farsang Kupa - gyermekek labdarúgó-teremtornája. Február 14-én: óráig, február 15- én: óráig, február 16-án: óráig. Február 21., péntek 15 óra A kereskedelmi szakközépiskola szalagavatója. Február 22., szombat óra Békéscsabai Női KC - Debrecen NB l-es női bajnoki ifjúsági kézilabda-mérkőzés óra Békéscsabai Női KC - Debrecen NB l-es női bajnoki kézilabda-mérkőzés. VASUTAS MŰVELŐDÉSI HAZ (Andrássy út , telefon: ) SZAKKÖRÖK Vasútmodellező szakkör hétfőn és pénteken óráig. Hímző szakkör kéthetenként héttőn órától. KLUBOK Meditációs klub keddenként 17 órától. Reikiklub február 20-án 16 órától. Nyugdíjasklub február 18-án 15 órától. Február 23-án farsangi bál. KÖNYVTÁR A lakosság felé is nyitott, hétfőtől péntekig óráig várja a látogatókat. AZ ALÁBBI TANFOLYAMOK BEINDÍTÁSÁT TERVEZZÜK: Valutapénztárosi és devizakezelő tanfolyam. Pénzváltói tanfolyam angol, illetve német nyelven. A tanfolyamokról érdeklődni és jelentkezni a művelődési házban Csepregi Lászlónénál lehet.

5 P H A E D R A M O Z I NAGYTEREM és óra: Tapsi Hapsi - Michael Jordán: ZÜR AZ ŰRBEN (magyarul beszélő amerikai vígjáték) 20.00, péntek-szombat: órától is: Marion Brando - Val Kiimer: DR. MOREAU SZIGETE (amerikai sci-fi horror) és óra: Közkívánatra: A FÜGGETLENSÉG NAPJA (magyarul beszélő amerikai sci-fi) 20.00, péntek-szombat órától is: George Clooney - Harvey Kertel - Tarantino - Róbert Rodnguez: ALKONYATTÓL PIRKADATIG (amenkai vámpírthriller-bohózat) és óra: Kevin Costner - Rene Russo: FEJJEL A FALNAK (romantikus amerikai film) 20.00, péntek-szombat órától is: Ray Liotta: FELEJTHETETLEN (amerikai thriller) 27.-március , f 7.45 és óra: Van Damme: MINDHALÁLIG (amerikai akciófilm) Péntek-szombat óra: CSINIBABA (új magyar zenés vígjáték) KISTEREM óra: DR. MOREAU SZIGETE (amerikai sci-fi horror) és óra: ZŰR AZ ŰRBEN (magyarul beszélő amerikai vígjáték) óra: ALKONYATTÓL PIRKADATIG (amerikai vámpírthriller-bohózat) óra: A FÜGGETLENSÉG NAPJA (magyarul beszélő amerikai sci-fi) óra: FELEJTHETETLEN (amerikai thriller) és óra: FEJJEL A FALNAK (romantikus amerikai film) 27.-március , és óra: Tímár Péter: CSINIBABA (új magyar zenés bohózat) Főszereplők: Gálvölgyi János. Reviczki Gábor, Pogány Judit, Lázár Kati, a Holló Színház és még sokan mások KAMARA és óra: Péter Greenaway: PÁRNAKÖNYV (új angol film) óra: M. G. Pereira: SZÁJBÓL SZÁJBA (spanyol erotikus komédia) óra: Henry Miller: CSENDES NAPOK CLICHYBEN (dán erotikus komédia) óra: Johnny Depp - Iggy Pop - Neil Young: HALOTT EMBER (amerikai western, rendezte: J. Jarmusch) 27,-március és óra: Todd Solondz: ISTEN HOZOTT A BABAHÁZBAN (kanadai thriller-black-comedy) BEKESI UTI K Ö Z Ö S S É G I H A Z A K Békési út 15. Telefon: Február 3-7. Naponta óráig Csisztyakov doktor rendelése a Békési út 24. szám alatt Február 8 Az Egyre jobban" kulturális egyesület évadkezdő összejövetele. Február óra: Farsangi játszóház a Békési út 17. szám alatt. Február óra: Eszperantó-tanfolyam. FEBRUÁR 1. szombat A fizikusok Somlay bérlet 19 óra 4. kedd A fizikusok Bajor B. bérlet 19 óra 5. szerda A fizikusok Pécsi S. bérlet 19 óra 6. csütörtök A fizikusok Madách bérlet 19 óra 7. péntek A fizikusok Csortos bérlet 19 óra 8. szombat A fizikusok Sarkadi bérlet 19 óra 10. héttő Cigányszerelem (német nyelvű előadás) Bérleten kívüli előadás 19 óra 11. kedd Doktor úr Déryné bérlet 15 óra 12. szerda Doktor úr Justh bérlet 15 óra 13 csütörtök Doktor úr Blaha bérlet 15 óra Kényes egyensúly A IV. évf. vizsgaelóadása 19 óra 14 péntek A fizikusok Básti L. bérlet 19 óra 15. szombat A fizikusok Csabai páholy-előadás 19 óra 17. héttő Filharmónia óra 18. kedd A fizikusok Szentpétery bérlet 19 óra 19 szerda A fizikusok Móricz bérlet 19 óra 20 csütörtök A fizikusok Katona bérlet 19 óra 21 péntek A fizikusok Bérletszúnet 19 óra 22. szombat A fizikusok Petöli bérlet 19 óra 23. vasárnap Apa csak egy van (szakmai bemutató) Bérleten kívüli előadás 19 óra 24 héttő Apa csak egy van (bemutató) Bérleten kivüli előadás 19 óra 25 kedd A fizikusok Bérletszünet 19 óra 26. szerda A fizikusok József A. bérlet 19 óra 27 csütörtök A fizikusok Vörösmarty bérlet 19 óra 28 péntek A fizikusok Mikszáth bérlet 19 óra Jegyek válthatók a színház szervezőirodájában (telefon: ) hétköznap 9-19 óráig, szombaton és vasárnap az előadás előtt 1 órával. A szervezőiroda címe: Békéscsaba, Andrássy út 1. (a színház épületében). LütJSisi llözőssc^i Húz (~>POO Rirscsdlxi, h'újti (j&m tér /., U-lv[<m: -HÖ-IJ7) FEBRUÁRI RENDEZVÉNYEK KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK Reiki hétvége Február 15-én, szombaton és 16-án, vasárnap 9-től 16 óráig. Reiki ll-es képzési kategória. Felvilágosítás a es telefonon, jelentkezés a helyszínen. Jóga kezdő tanfolyam A képzés időtartama 24 óra. Foglalkozások február 22-től szombati napokon 15- től 17 óráig. Jelentkezési határidő: február 20. Részvételi díj: 1900 Ft/fő. Virágkötészet alapismereti tanfolyam A 18 órás képzés keretében a virágcsokor, virágtál, kegyeleti koszorú, falikép és a díszcsomagolás alapvető technikáját sajátíthatják el az érdeklődők. Foglalkozások február 25-től, keddi napokon 18 órától óráig. Jelentkezési határidő: február 20. Részvételi díj: 4900 Ft/fő. ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK Február 3-án, hétfőn 15 órakor: Boross László kertészmérnök előadása A Békés megyében fellelhető gyógynövények és felhasználásuk címmel. Február 10-én, hétfőn 15 órakor Amit Vöröskeresztről tudni kell címmel Priskin János, a szervezet megyei titkára tart tájékoztatót. Február 10-én, hétfőn órakor dr. Sicz György előadása Téli faápolás a gyümölcsösben címmel. Február 17-én, 15 órakor Német-magyar farsangi gasztronómiai szokások címmel Paál Tamás tart előadást. Február 24-én, órakor dr. Sicz György előadása Télvégi növényvédelmi munkák a kertben címmel. KISKÖZÖSSÉGEK ÖSSZEJÖVETELEI Nyugdíjasklub - hetente hétfői napokon 14-től 17 óráig. Itjúsági klub - hetente pénteki napokon 18-tól 22 óráig. Kertbarátkör - február 10-én és 24-én 17-től 19 óráig. Bélyeggyűjtő kör- február 14-én és 28-án 14-től 16 óráig. Reikiklub - február 12-én 17-től 19 óráig. Jógaklub - alakuló összejövetelét február 12-én tartja 18 órai kezdettel. MISE, ISTENTISZTELET Február 2-án a katolikus egyház tart misét órakor. Február 2-án és 16-án evangélikus, 9-én református istentiszteletre kerül sor 16 órai kezdettel. VÁSÁROK Február 14-én, pénteken 10-től 17 óráig gyermek-, női, férfiruhaneműk kedvezményes vására. Február 21-én, pénteken 8-tól 18 óráig az évszaknak megfelelő gyermek-, női, férfilábbelik vására 20-30%-os árengedménnyel.

6 ESTEK AZ Vajon észrevesszük-e, hogy boldog békeidőket élünk? Szinte hallom a sokakból felszakadó választ: Na én aztán nem!" ORSZÁG ÉKSZERDOBOZA Van azonban két művész, akik álmodtak valamit; meg akarják mutatni, hogy van mód megélni napjainkban is a húszas évek, a boldog békeidők hangulatát, s ezzel ki akarnak húzni valahogyan bennünket a sodró gondörvényből. Felkai Eszter és Hodu József színművészek fejéből igy pattant ki a Városházi esték gondolata. Szerettek volna egy helyet, ahol bemutatkozhat a város kultúrája, színészek, zenészek, táncosok, festők bevonásával. S hogy minél nagyobb nézőközönség legyen, a népszerű expóval egy időben, vagyis a tervek szerint június 6. és 14. között. A városháza épülete szinte kínálta magát helyszínül, hisz - ahogy ők fogalmaztak - ez nem csak a város, de az ország ékszerdoboza is. Bizonyára sokan emlékeznek még rá, hogy nem is olyan régen a városháza első (kisebb) udvarán voltak színielőadások. Az elrendezés miatt, s hogy nagyobb nézőteret lehessen kialakítani, a Városházi esték rendezvénysorozatát a középső udvarra tervezik. Itt kapna helyet egy úgynevezett Krúdy-kocsma, esetleg játszóhely a gyerekeknek, ahol a békeidők hangulatát idéző jelmezekben mérnék fahordóból a sört és lennének pereceslányok, zene, igazi jó hely a kvaterkázásra". Ebben az időszakban a Jókai színház művészei a kor hangulatához illeszkedő produkciót mutatnának be, és estéről estére szórakoztatná a közönséget néhány énekes, zenész, előadóművész. S hogy addig se felejtsünk el legalább néha boldognak lenni, a meghirdetett színházi programokon túl a művészek már próbálják az Apa csak egy van című bohózatot, amelyet február 24-én láthat először a nagyközönség (majd azt követően olyan napokon, amikor egyébként szünnap lenne). Ez utóbbi már biztosan megvalósul, a közgyűlés 1,6 millió forintot szavazott meg erre a célra. A Városházi esték programsorozata tervét Pap János polgármester és Szilvásy Ferenc, a közművelődési és sportbizottság elnöke is támogatja, ám ez 20 millió forintba kerülne, amelyhez még 4,4 milliót kérnek a várostól a szervezők. Ha a közgyűlés fogadókészséget tanúsít, és hozzájárul a költségekhez, akkor beindul a konkrét szervezés, hogy minél felejthetetlenebb élményeket adjon Békéscsaba polgárainak a Városházi esték. M. E. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA p á l y á z a t o t h i r d e t SZABADIDŐSPORT-ESEMÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA A pályázat célja: Békéscsaba Megyei Jogú Város területén tevékenykedő, szabadidősport-tevékenységgel foglalkozó, a megyei bíróság által bejegyzett és számlaszámmal rendelkező szervezetek támogatása. Támogatás kérhető: a) Kiemelkedő, a város lakosságának rendszeres, folyamatos programot biztosító események, rendezvények megvalósítására; az ehhez kapcsolódó sportlétesítmény használatára; felszerelések és sporteszközök beszerzésére; díjazásra (érmek, oklevelek stb ); közreműködők díjazására (orvos, versenybíró, játékvezető). D) Kiemelkedő, a város lakossága számára akció jellegű események szervezéséhez. c) Sporttáborok költségeire: szállítási költség, utazási költség, élelmezési költség, szállásköltség. A pályázatnak tartalmaznia kell: a sportszervezet megnevezését és számlaszámát; a sportszervezet taglétszámát; a cégbírósági bejegyzés másolatát; a támogatási kérelem a-b-c pontok szerinti pontos besorolását; a pályázott esemény programját, helyét, idejét, költségvetését, a kért támogatás felhasználását; a rendelkezésre álló saját erőforrás összegét. Egyéb: A pályázatnak a pontoknak megfelelő felosztásban kell megfelelni. Azok a sportszervezetek, amelyek a város felé nem tesznek eleget hivatalos adatszolgáltatási kötelezettségeiknek (gazdasági beszámoló, létszám-statisztikai adatok), nem részesülnek támogatásban. A pályázat benyújtásának határideje: február 28. Az elbírálás a Békéscsaba Megyei Jogú Város költségvetésének elfogadását követő közművelődési és sportbizottsági ülésen történik. A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának oktatási, közművelődési és sportirodája sportcsoportjához kell benyújtani. Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. A határidő után beérkező pályázatok nem kerülnek értékelésre. A közművelődési és sportbizottsági döntéséről minden pályázó írásban értesítést kap. A támogatás Békéscsaba Megyei Jogú Város sportkoncepciójának értelmében a pályázott esemény megrendezését követően kerül átutalásra. SPORTEGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA A pályázat célja: Békéscsaba Megyei Jogú Város területén tevékenykedő - az évi II. tv. alapján nyilvántartott - sportegyesületek támogatása, segítése. Támogatás kérhető: 1. Sportlétesítmény használatának támogatására. 2. Szakszövetségi versenyrendszerben történő szereplésre. A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. A sportszervezet megnevezését és számlaszámát. 2. A sportszervezet taglétszámát. 3. Az alapszabályban foglalt tagdíj mértékét, a tagdíjak befizetésének igazolását. 4. Csapatsportágaknál: a bajnoki rendszerbe való besorolást; a bajnoki rendszer működését, valamint a rendszerben működő csapatok számát, az egyesület helyezését; válogatottak számát; melyik sportlétesítményben végzik edzéseiket és játsszák mérkőzéseiket; a sportlétesítmény igénybevételének időtartalmát, bérleti díját, a belépőjegyek árát. 5. Egyéni sportágaknál: a sportolói minősítéseket (az Országos Testnevelési és Sporthivatal hivatalos igazolása alapján); országos bajnokságok eredményeit (1-8. hely) hivatalos versenyjegyzökönyvek alapján; hivatalos világversenyek (olimpia, vb, Eb) eredményeit (1-8. hely) versenyjegyzökönyvek alapján. 6. Az alapszabályt és a cégbírósági bejegyzés másolatát. Egyebek: A pályázatnak a pontok szerinti felosztásban kell megfelelni. A kiemelten támogatott sportegyesületek nem pályázhatnak. Azok a sportegyesületek, amelyek hivatalos adatszolgáltatási kötelezettségüknek a polgármesteri hivatal oktatási, közművelődési és sportirodájának sportcsoportja felé nem tesznek eleget, nem részesülhetnek támogatásban. A határidő után beérkező pályázatokat az évben nem értékeljük. A pályázat benyújtásának határideje: február 28. Benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának oktatási, közművelődési és sportirodája sportcsoportja, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Az elbírálás a Békéscsaba Megyei Jogú Város költségvetésének elfogadását követő közművelődési és sportbizottsági ülésén történik. A bizottság döntéséről minden pályázót értesítünk.

7 HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG Automata, hagyományos, iktató-, valamint emblémás bélyegzők készítése. GYORSNYOMDA Békéscsaba, Szabadság lér 1-3. (nagyposta). Telefon: ^hetmál T A X I éjjel-nappal Legyen Ön is a törzsutasunk - így olcsóbban utazhat! GYORS - PONTOS - MEGBÍZHATÓ. Személy-, teherfuvarozás, autómentés ' Tanuljon gyorsan, hatékonyan, kedvező áron a Kos Károly Szakképző es Általános Iskola Gép- és Gyorsíró Tagozat tanfolyamain: Gépírás: - szövegszerkesztő (számitógépen) Számítástechnika: - alapfok - középfok Kedvezmények: gépkölcsönzés. részletfizetés. Érdeklődni: Békéscsaba. Bartók Béla út 24. Telefon: SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK! HUGONNAI VILMA ISKOLAI ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST! Telekgerendás község önkormányzati képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére. Pályázati teltételek: A pályázathoz mellékelni kell: - Állam- és Jogtudományi Egyetemen -az iskolai végzettséget igazoló okiratot: vagy Államigazgatási Főiskolán szerzett diploma; - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; - magyar állampolgárság; -büntetlen előélet: - részletes szakmai életutat és bemutató önéletrajzot - legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat. Apályázat benyújtásának határideje: február 20. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követő első képviselő-testületi ülés. de legkésőbb az azt követő 30. nap. Az állás az elbírálást kővetően azonnal betölthető. A pályázatot Gyebnár János polgármester részere, 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy.u. 13 cimre kell benyújtani. MÁSOLÓGÉPEK SZÁMÍTÓGÉPEK NYOMTATOK o SZÁMOLÓGÉPEK TELEFONOK FAXOK Másolópapírok, festékkazetták, leporellók. Javítás, tisztítás, garanciális szerviz.... SZERVIZ és SZAKÜZLET ^fr* Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2 a. Nyitva: héttőtől péntekig HIRDETŐINK figy< ^ e l m é b e! A keretes hirdetéseket pénteken déli 12-ig, az apróhirdetéseket hétfőn 9-ig adhatják le a szerkesztőségben (Szent István tér 9.), vagy a Gyorsnyomdában (Szabadság tér 1-3., nagyposta). Az apróhirdetés díja 40 Ft/szó. ÉPÜLETSZOBRÁSZAT BEMUTATÓTEREM 5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 10. Telefon: 06 (20) APRÓHIRDETÉS Garázs kiadó: szobás családi ház nagy kerttel eladó: Fiumei u. 50. Ház eladó nagy telekkel Csorvás Árpád u. 4. Érdeklődni: Békéscsaba III., Akácfa u. 2/1. Ingatlanközvetítés, értékbecslés, adásvételi szerződések készítése az I. negyedévben kedvezménnyel. Telefon: , Welcome, Andrássy 12. Békéscsaba belvárosában, a Szemere u. 4. szám alatt nagy kertes ház eladó: Garázs kiadó. Telefon: Belvárosi 2,5 szobás lakás eladó vagy kisebbre cserélhető. Telefon: db Avia, 1 db Zuk Mercedes dízelmotorral eladó. Ugyanitt belföldi fuvarozást vállalok 1-3 tonnás kocsikkal. Érdeklődni: / Eladó 3 éves 2107-es Lada. Érdeklődni: Eladó egy megkímélt 1.6-os Audi 100-as; Fekete-fehér televíziók helyszíni javítása, régebbi típusú is. Hibabejelentés telefonon: Tomka Attila. Parabola- és tetőantenna-szerelés, hifi. videó javítása. Boda Béla, Békéscsaba. Csíki u. 38. Telefon: Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés, -javítás. Telefon: Redőny, reluxa, hevederzár kedvezménnyel, előleg nélkül. Telefon: Kárpitozott bútorok felújítása: Székely u. 65. (Krnyán). Telefon: 06-60/ Színes tévé, videó javítása, antennaszerelés. Kovács Attila és Társa Bt. Hibabejelentés munkanapokon 9-16 óráig a ,16 óra után a vagy a as telefonszámon. Társ- és partnerközvetítés. Telefon: 06-30/ Színes televíziók javítása garanciával hétvégén is. Domokos Tamás: 06-30/ Üvegezés! Lakások, épületek helyszíni üvegezése Glass-Team e. v. Telefon: 06-60/ Dízel adagolók és porlasztók bevizsgálása, javítása. Mezőgazdasági gépek adagolóinak javítása. Cím: Mezömegyer, Ótház u. 2. Teleion: 06-20/ Szokolné Pallag Eszter női-térti fodrász. Hívásra házhoz megyek / Víz-, gáz-, fűtésszerelés teljes körű ügyintézéssel Réz, műanyag, hagyományos technológiával. Gábriel Pál, Békéscsaba, Bessenyei u Telefon: 06-20/ Energomat. Minimat, Energolux, Vjatka. Evrika, Hajdú mosógépek javítása garanciával hétvegén is Telefon: / Elektron. Mindenfajta kőműves- és burkolási munkát vállalok, közületek részére is. Telefon: Sarkadi Sándor építési vállalkozó elvégzi önnek: fürdőszoba- és fütés-korszerúsítés. festés, mázolás, tetőterek vízszigetelése, hőszigetelése. Minőség, pontosság, megbízhatóság! Telefon: 06-30/ Használtruha-raktárba téli pólók, pulóverek, farmernadrágok, valamint I. osztályú használt felnőtt- és gyermekruhák várják a kereskedőket Békéscsabán. Telefon: Könyvelést, adóbevallás-készítést, penztárkönywezetésl. naplólökönyv-vezetést vállalok tizenöt éves gyakoriattal. Telefon: Kizárólag fekete-tehér televíziók javítása, képcsöfelújitás, áthangolás, Junoszty tv-szakszerviz. tévéeladás garanciával Ftig. Fodor Zoltán, Orosházi út 11. Telefon: Fodrász! Hívásra házhoz megy. Telefon: 06-20/ Ajtókárpit, kárpitozott bútorok felújítása: Székely u. 65. (Krnyán). Telefon: 06-60/ Hízók hasítva eladók. Tel.: Mérsékelt tandíjjal induló számitógépes könyvelői tanfolyamra jelentkezni lehet. Telefon: Német-, angolnyelv-tanítás. Nyelvvizsgára, érettségire, felvételire felkészítés. Telefon: Egy Minszk 15 hűtőszekrény eladó. Érdeklődni telefonon, naponta 16 órától: Angolnyelv-oktatás. Tel.: Kiolvasott könyveket vásárolok: 06-30/ Szobafenyő és pálma, 1,8 m magasak, eladók: Tégla sor 9. Turbószolárium eladó. Uwe 26 csöves. 3 arcbamítóval, új plexivel tonntért. Telefon: 06-30/ A lakáskassza értékesítéséhez munkatársakat keresünk. Telefon: , hétfőtől péntekig 9-15-ig. Matematika- és fizikakorrepetálás. Telefon:

8 T Á J É K O Z T A T Ó ^9 a személyi jövedelemadó közcélú ^( felhasználásáról Az évi CXXVI. törvény jogot ad a magánszemélynek arra, hogy befizetett adója 1%-ának közcélú felhasználásáról az e törvényben megjelölt kedvezményezett javára nyilatkozatban rendelkezzék. Mindenki megkapja adóívével együtt a rendelkező nyilatkozatot, aki szja-t fizet január 20-ig. (Aki nem kapott, az forduljon a munkaadójához vagy a helyi APEH-kirendeltséghez.) Az adóbevallásban vagy az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolásban az összevont adóalap adójának összegéből kedvezmények levonása után fennmaradt adóősszegnek az 1 %-áról csak teljes egészében és csak egy kiválasztott kedvezményezett javára lehet rendelkező nyilatkozatot adni. A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSÁBAN KEDVEZMÉNYEZETT: - egyház, vallási felekezet, vallási közösség (1990. évi IV. tv.); - társadalmi szervezet (kivéve a pártot, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet évi II. tv.); - közalapítvány; - országos közgyűjtemény és egyéb kulturális intézmény; - színházak, közgyűjtemények, közművelődési intézmények, amelyek a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti 3 év valamelyikében a helyi önkormányzattól éves támogatásban részesültek. A TÁRSADALMI SZERVEZET ÉS KÖZALAPÍTVÁNY VONATKO ZÁSÁBAN KIZÁRÓLAG AZ LEHET KEDVEZMÉNYEZETT, AMELY (1996. évi CXXVI. tv. 4.. b) pont): - belföldi székhelyű és - a hazai lakosság, illetőleg a határon túli magyarság érdekében működik, és - nyilatkozik arról, hogy pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlesiképviselő-jelöltet a rendelkező nyilatkozat évét megelőző utolsó választáson nem állított és nem támogatott, továbbá ezt az alapszabályában, alapító okiratában a továbbiakra is kizárta, és - amelyet a bíróság magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább három évvel nyilvántartásba vert; - az APEH-nél nyilvántartott, esedékes köztartozása nincs, az önkormányzati adóhatóság és a vámhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított igazolással rendelkezik, mely szerint a kiállító szervezetnél nyilvántartott, esedékes köztartozása nincs, valamint nyilatkozatot ad arról, hogy - a társadalombiztosítással kapcsolatos minden befizetési kötelezettségének eleget tett, - az alapszabálya, alapító okirata szerinti tevékenységét a rendelkező nyilatkozat évét megelőző egy év óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja, eleget téve minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek. A magánszemély rendelkező nyilatkozatot általa lezárt, a nevével, lakcímével és személyi számával ellátott postai szabványméretű borítékban, azzal azonos méretű lapon tehet, amelyet vagy az adóbevallási csomagjában helyez el, vagy - az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolás esetén - legkésőbb az adóévet követő március 25-ig közvetlenül a munkáltatójának ad át. Fenti törvény a Magyar Közlöny december 26-án megjelent 120-as számában ismerhető meg részletesen. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatásra jogosult szervezetek nevét, címét, telefonszámát, adóazonosító számát, tevékenységi körét a Heti Mérlegben folyamatosan megjelenteti. Kérjük, hogy az adatokat Paluska Pál (Békéscsaba, [ytériecl Szent István tér 7, 116. iroda) részére folyamatosan ^! juttassák el (telefon: /159 mellék). HETI MOZIMŰSOR január 30.-február 5. PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 15.45,17.45, 20.00, péntek-szombat órától is: PHAEDRA MOZI KISTEREM Michael Douglas-Val Kiimer: RAGADOZÓK (amerikai kalandfilm) és óra: John Grisham: HA ÖLNI KELL... (amerikai bűnügyi film) PHEDRA MOZI KAMARATEREM és óra: Eddie Murphy: A BÖLCSEK KÖVÉRE (magyarul beszélő amerikai vígjáték) FILMAJÁNLAT Michael Douglas-Val Kiimer: RAGADOZÓK The Ghost and the Darkness Amerikai kalandfilm A múlt század végén John Patterson hidat megy építeni Afrikába. Nem is sejti, hogy mérnöki teendőit félretéve majd vadakra kell vadásznia... A Szellem és a Sötétség: így hívják a két félelmetes emberevő oroszlánt, melyek rettegésben tartják a környéket. Már több száz embert faltak fel, termetüknél csak a vérszomjuk hatalmasabb... A klasszikus kalandfilm hagyományait felelevenítő alkotás lenyűgöző képi világa a többszörös Oscar-díjas magyar operatőr Zsigmond Vilmos magas színvonalú munkája. A mozipizzériában és a Csirkefogó gyorsétkezöben KISZÁLLÍTÁS 79 Ft, hétfőtől szombatig és óráig. LjBL Kit. Telefon: Középületek, lakóépületek tervezése, kivitelezése. - Festés, mázolás, tapétázás, kádfelújítás. - Épület- és egyéb lakatosmunkák. Telefon: 66/ , Békéscsaba, Irányi u. 10.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:i. 220-8/2005 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: papj@bekescsaba.hu M E G

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. AUGUSZTUS 26. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 175/2011. (VIII.25.) sz. hat. A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének lemondása

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény

1996. évi CXXVI. törvény 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1997.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

_A pályázat nyertese_: Németh Alexandra a Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VIII. osztályos tanulója.

_A pályázat nyertese_: Németh Alexandra a Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VIII. osztályos tanulója. Jászberény Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Irodája hagyományőrző-helytörténeti pályázatot írt ki 2010. január 15-én Jászberény Város általános iskolai VIII. évfolyamán tanuló

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 15926/2015. Tárgy: A Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00 Titkársági osztály A titkársági osztály munkatársai az I. emeleten végzik munkájukat. Paks, Dózsa György u. 55-61; Központ: 75/500-500; jegyzői titkárság: 75/500-533 E-mail: jegyzo@paks.hu Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

Óriás Társas Civil szervezeteknek

Óriás Társas Civil szervezeteknek FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft. Kiíró: Felsőcsatár Község Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázat címe: Helyi civil szervezetek támogatása Pályázhatnak: Helyi tevékenységet folytató egyesületek A fenti körbe nem tartozó szervezetek

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. I. félévi pályázati döntéséről Előadó: Dr.

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET

A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET 1. A pályázat célja a szabadidősportban természetesen a fogyatékosok sportjában is résztvevők rendszeres, fizikai aktivitást igénylő, elsődlegesen

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány Hétköznapi Óriás Társas Pályázat 2017.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány  Hétköznapi Óriás Társas Pályázat 2017. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben