KÖZGYŰLÉS H E T I INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA KOMPROMISSZUMKERESÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGYŰLÉS H E T I INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA KOMPROMISSZUMKERESÉS"

Átírás

1 H E T I VII. évfolyam 4. szam január 30. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA M e t a f o r a Atlantisz szigetén ott maradt régi énünk, ott, ahol minden pillanat (pillantás) makulátlan lehetett, romlatlan és boldog, teljes és maradandó, s azt hittük, soha nem születünk bele ebbe a másik világba, úgy gondoltuk, nekünk megadatik az odaát örökkévalósága anélkül, hogy ide leereszkedni kényszerülnénk, de nem, meg kellett tapasztalnunk a gyarló anyagiság (testiség) örömmel kevert mérgeit, nyűgeit, hogy még árnyaltabb lelkülettel, még gazdagabb vágyakozással tekintsünk a terrénumra, ami visszavár meleg fészkébe, mert csak így működhet az idő, a sors, a kozmikus hullámok átcsapnak a dimenziók regiszterein, az időzónák átfolynak a földgolyón, és begyógyul az ózonpajzs, a természet megvigasztalódik, s valaki a díszletek közül előlép, és így szól: a múlt kidőlt, összehajtogatott szódúcokból karének száll a végtelenbe, hálaadás, áldás és fény önti el a Galaktikát, s minden olyan szép lesz, hogy nehéz lesz elhinni, amikor az óceánból újra fölmerül a Szép Sziget. KÁNTOR ZSOLT KOMPROMISSZUMKERESÉS T e r m é s z e t i é r t é k e i n k December elején számoltunk be arról, hogy helyi természeti értékeink védetté nyilvánítása érdekében komoly előkészítő munka folyt 1996-ban. Dr. Réthy Zsigmond, dr. Domokos Tamás és Kertész Éva kutatók elkészítették - természetvédelmi szakemberek szerint tudományos értékű - munkájukat, melyben tizennyolc új természeti értéket találtak védelemre érdemesnek. A törvény szerint az előkészítés során meg kell vizsgálni az indokoltságot, a megteendő intézkedéseket, a finanszírozás lehetőségeit, és nem utolsósorban az érdekeltek (területtulajdonosok) álláspontját is meg kell ismerni. Ez utóbbi érdekében a közigazgatási iroda múlt szerdán tanácskozásra hívta a tulajdonosokat, akik kérdéseikre az említett három kutatótól, valamint dr. Bartha László irodavezetőtől és Regele Péter környezetvédelmi főmunkatárstól kaptak választ. A tizennyolc terület nagyobb része közületek, társaságok, szakhatóságok, kisebb része magánszemélyek tulajdonában van. A tanácskozás során kiderült, vannak, akik nem tartják indokoltnak a védetté nyilvánítást több okból. Akad, aki a saját területén eddig is gondozta, ápolta, védte a természeti értékeket, ezért szükségtelennek tartja, hogy erre kötelezzék. Más úgy gondolja, egy újabb hatóságot ültetnek a nyakába", KÖZGYŰLÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése következő ülését január 30-án, csütörtökön 9 órától tartja a városháza dísztermében. Zárt ülés: VÁRHATÓ NAPIREND: 1. A Városüzemeltetési Kft. igazgatójával kötendő munkaszerződés. 2. Fegyelmi ügy tárgyalása. 3. Méltányossági ügyek, fellebbezések elbírálása. 4. Vagyoni ügyek. Nyilvános ülés 13 órától: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város évi költségvetésének első olvasata. 2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 3. Az évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 4. A térítésidíj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása - rendelettervezet. 5. A Békéscsaba Kiváló Pedagógusa szakmai díj átadása. 6. Iskolaszékek működésének áttekintése. 7. Szociális otthoni férőhelyek kialakítása a Réthy Pál Kórház területén. 8. A nem közcélú villamosmű- és hőtermelő létesítmény által értékesített gőz- és melegített víz árának megállapításáról szól rendelet módosítása. Önkormányzati rendeletalkotás az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról. 10 A szennyvíz-céltámogatás pályázat módosítása. 11. A szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 12. Bejelentések. amely beleszólhat a gazdálkodásába, alkalomadtán akadályozhatja, hogy folytassa eddig megszokott termelő tevékenységét. A tulajdonosok egy része pedig azt feltételezte, hogy a védettség alá helyezés, az eredeti állapot megőrzése többletkiadást eredményez, amelyet ők nem tudnak felvállalni. Megint mások kártérítésről beszéltek, mivel tulajdonuk használatában korlátoznák őket. Sokan kifogásolták, hogy a helyrajzi számok pontatlanul szerepelnek az anyagban, illetve a védetté nyilvánítandó terület konkrét nagysága nincs jelölve. Természetesen valamennyi kérdésre mindenki számára megnyugtató választ adni szinte lehetetlen. Dr. Bartha László szerint azonban a tanácskozás elérte célját, ugyanis az álláspontokat megismerték, és a legtöbb jelenlévő tulajdonos részéről kompromisszumkészség volt tapasztalható. A helyrajzi számokat illetően egyetértettek abban, hogy azok tisztázásra, pontosításra szorulnak. A kártérítési igényt a szakemberek nem tartják jogosnak, hiszen csak azt kérik, a tulajdonos arra használja a területet továbbra is, mind eddig (a gyepet gyepként kaszálja stb., és ne tegye pl. szántófölddé). A többletkiadást vagy többletmunkát illetően megoszlottak a nézetek, mert nem mindenki tudja felvállalni, hogy a későbbiekben is lesz energiája például egy nádast rendben tartani, nádat vágni. Mások úgy érzik, hogy ha védett lesz területük, legalább hathatósabb eszközökkel tudnak majd fellépni a tulajdonukat károsítok ellen. Kompromiszszum született a területükön termelést folytatók ügyében oly módon, hogy a természetvédelmi terület kezelési utasításainak megalkotásakor figyelembe veszik a műszaki és termelési igényeket is. A szakhatóságok hozzájárultak a területek védetté nyilvánításához, és a területtulajdonosok felismerték, hogy milyen nagy fontosságú ügyről van szó. Az álláspontok egybevetése után így előterjesztés készül, amelyet a bizottságok, majd a közgyűlés tárgyal. Sok emberen múlik tehát, láthatunk-e gyurgyalagot itt fészkelni, gyönyörködhetünk-e régi-régi fákban, vizes élőhelyeinkben. Sokan hoznak áldozatot azért, hogy megmaradjon a természet néhány ritkasága nekünk, a gyerekeinknek, unokáinknak... MIKÓCZY ERIKA

2 KÖNYVUJDONSAG Csabai o l v a s ó k ö n y v I. Szép kiállítású, kétnyelvű (szlovák-magyar) kötet jelent meg a Szlovák Kutatóintézet kiadásában Békéscsabán. A műfaja: helytörténeti olvasókönyv, felelős szerkesztője Chlebniczki János, aki műgonddal végezte dolgát; információgazdag, sokrétű mű keletkezett. A kötet hiánypótló munka, ezt jelzi a szerkesztő utószava is: Ahhoz, hogy a szlovák iskola tanulója konkrétabb és részletesebb ismereteket nyerjen arról, ki ő tulajdonképpen, hol vannak gyökerei, szükség van helytörténeti szemelvénygyűjteményre, történelmi olvasókönyvre." Igen. A szerkesztőbizottság névsora garancia a színvonalra, melynek tagjai a szerkesztőn kívül: Hankó András - Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület, Jároli József levéltáros, Somogyi Józsefné - polgármesteri hivatal, Szabó Ferenc történész-muzeológus, Tábori György néprajzkutató. A fordítás Králik Aladár munkája. A könyv lektorai: Dér Endre József Attila-díjas író és Gyivicsán Anna egyetemi docens. Jól megírt, gördülékeny stílusú írások találhatók a tomusban, izgalmas anyag, kitűnő olvasnivaló a helytörténet kedvelőinek. Főbb fejezetei: I. Csaba újratelepítése; II. Jobbágyvilág; III. Az oktatás kezdetei; IV. Csaba jeles személyiségei - arcképcsarnok; V. A csabai egyházak; VI. Műemlékek és nevesebb épületek; VII. Tűzvészek, járványok, árvizek és más természeti csapások; VIII. Békéscsaba a rohamos fejlődés útján. A kötet közli a legfőbb forrásokat (publikációs listát), és ábrajegyzéket is közread. Ismét gazdagodott helytörténeti kultúránk, egyre több új történés, adalék kerülhet napvilágra ezzel a művel. Várjuk a II. kötetet. K. ZS. A Kereszténydemokrata Néppárt Békés megyei elnöksége lapunknak eljuttatott sajtóközleményében a január 21-i döntéseiről tájékoztatja olvasóinkat. A KDNP Békés megyei szervezete és a Békés Megyei Munkástanácsok Szövetsége együttműködési megállapodást kötöttek, melynek értelmében segítik egymás munkáját, és remélik, hogy más politikai, társadalmi erők és mozgalmak is csatlakoznak együttműködésükhöz. A KDNP Békés megyei elnöksége nem tartja elfogadhatónak, hogy a párt belső életét, az alapszabály értelmezését érintő kérdésekben bíróság döntsön. Mindenféle pereskedés a KDNP lejáratását hivatott szolgálni. A szimpatizánsok kiábrándulásához vezet a párton belül folyó, személyeskedést sem nélkülöző hatalmi harc. Ezért mindezektől elzárkóznak, és fölhívják az érintettek figyelmét, hogy mihamarabb, a közös érdek megtalálásával egyezzenek meg a vitás kérdésekben. A magyar nemzetiségű, az elcsatolt területekről az anyaországban letelepedni kívánók (különösen a házasság által áttelepültek) túlságosan hosszú és bürokratikus ügyintézés után kaphatják meg az állampolgárságot. Ezt a megalázó mechanizmust meg kell szüntetni, ezért a KDNP ki fog dolgozni egy mindenki számára megnyugtató megoldást. A vállalkozók új tb-kötelezettségével kapcsolatos törvény magán hordozza a szakértelem" már megszokott sajátosságait: hozzá fog járulni a feketegazdaság további növekedéséhez, a törvény végrehajtási utasításának késlekedése miatt teljes a bizonytalanság és a fejetlenség, a kistelepüléseken a szolgáltató tevékenységek megszűnnek vagy illegalitásba vonulnak, s emiatt az amúgy is szegény rétegek kiszolgáltatottsága nő. Jogtalan olyan jövedelem után járulékot behajtani, amit meg sem keresnek. Ráadásul csökkenni fog a tb és APEH bevétele, így a várt eredményt sem 'ogja meghozni a törvény. Kiszolgáltatott helyzetben vannak a mezőgazdasági kistermelők is, főleg az állattenyésztők. A felvásárlási árat sokszor több hónap múlva, kamat megfizetése nélkül kapják meg. Az ár meghatározása kiszámíthatatlan és önkényes. Ezt a helyzetet csak úgy tudják a termelők megváltoztatni, hogy összefognak, és nem adják oda ezekkel a föltételekkel a megtermelt javaikat. Szorgalmazzák ezért, hogy a termelők hozzanak létre értékesítési szövetkezeteket, ezek kialakulását segítse a kormány az export- - g i támogatások ide ítélésével. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének szociális bizottsága értesiti a város lakosságát, hogy a házaspárok és gyermekes egyedülállók első lakásának megszerzéséhez kamatmentes támogatást nyújt. A támogatás részletesebb feltételeiről a polgármesteri hivatal ad tájékoztatást ügyfélfogadási időben a városháza földszint 10. számú irodájában. A támogatási kérelmeket március 15-ig lehet benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon, a bejelentett igények ezen időpont után kerülnek elbírálásra. FELHÍVÁS Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi és gazdasági irodájának adócsoportja felhívja a gépjármű-tulajdonosok, valamint helyi adófizetésre kötelezett magánszemélyek figyelmét, hogy adóügyeik intézéséhez szíveskedjenek az APEH-tól kapott adóigazolványt magukkal hozni. Megértésüket köszönjük. H Í R E K k ^ o m w) FOGADÓNAPOK. Január 31-én, pénteken Sisak Péter alpolgármester, február 7-én Pap János polgármester tart fogadónapot a városházán 8 és 12 óra között. A polgármester fogadónapjára előre kell bejelentkezni telefonon ( ) vagy személyesen a titkárságon. ISKOLAI BÁL. A 10 x 10 Alapítvány bevételeinek gyarapítására iskolai bált rendeznek február 1-jén, szombaton a Party étteremben 19 órától. Az alapítványt 1994-ben hozták létre a 10. Számú Általános Iskolában tanuló gyerekek szellemi ós fizikai teljesítőképességének javítása, az iskola haladó hagyományainak megőrzése érdekében. A bál bevételét az alapítvány céljainak megfelelően a gyerekek jutalmazására és támogatására fordítják. A bálon játszik a Sigma együttes. A HADIGONDOZOTTAK, hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák békéscsabai szervezete minden hónap első és harmadik szerdáján tart fogadóórát óráig az Irányi u. 4. szám alatt (az Univerzál Áruház udvari bejáratával szemben). KIÁLLÍTÁS AUSZTRIÁBAN. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület január közepén Schenkenfeldenben állította ki Békés megye élő népművészete című tárlatát a város támogatásával. Hímzések, faragott, bőrből készült használati és dísztárgyak, mózeskalács-figurák, hímes tojások voltak a kiállított tárgyak között. A magyar küldöttség úrihímzéssel díszített oltárterítőt ajándékozott a schenkenfeldeni gyülekezetnek, a megyei művelődési központ pedig meghívta az érdeklődőket a békéscsabai nyári kézművestáborba. MATRIKULA ADÓHATÓSÁG SZÜLETÉS Ménesi Károly Ferenc és dr. Szűcs Erika Mária fia Szabolcs Áron, Pomázi Miklós ós Bucsai Erika leánya Rebeka, Szász Péter Pál ós Maczák Zsuzsanna Györgyi leánya Boglárka, Varga Zoltán András és Dukát Éva fia Richárd, Binder János és Rúzsa Gabriella leánya Adrienn, Bélteky István és Korsós Gabriella leánya Petra, Nagy Zsolt és Krnács Éva fia Zsolt, Krajcsó János és Németh Zita Mária fia János Krisztián, Szabó Róbert és Kelemen Edit fia Richárd Dávid, Nagy Tamás és Csiemyik Mónika leánya Petra Lili, Bátori Zoltán Gábor ós Szócsónyi Andrea leánya Petronella Mira ELHALÁLOZÁS Dr. Vásárhelyi György Ingyenes városi lap. Békáscsaba Főszerkesztő: Sztojcsev Szvetoszláv Szerkesztő: fvtikóczy Erika Tipográfia: Gécs Béla Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Felelős kiadó: Pap János, Békéscsaba polgármestere Szerkesztőség: Békéscsaba, Szent István tér , Pf. 112 Telefon/fax: (66) , telefon: Szedés: ASM Stúdió Nyomás: Hungária-lnfo Nyomdaipari Kft., Békéscsaba Felelős vezető. Bohus Ákos nyomdavezető Megjelenik hetente, példányban Terjeszti a Magyar Posta

3 ff A HETI MÉRLEG ÉS AZ IFJÚSÁGI HÁZ HAVI PROGRAMAJÁNLATA MUNKÁCSY MIHÁLY m E m l é k h á z MUNKÁCSY MIHÁLY BÉKÉSCSABÁN az Omaszta-kúria állandó kiállítása Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 9-17 óráig. A C5ABAI H Á PROGRAM A J Á N L A T A KIÁLLÍTÁSOK ELŐTÉR GALÉRIA Február (A kiállító személyéről a későbbiekben értesítünk.) Február 17.-márc!us 2. Pirer Gyula, Váradi Kornél orosházi. Groska Mihály csorvási nyugdíias rajztanárok olajfestményei, grafikái. Megnyitó: február 17., 17 óra DODGEM GALÉRIA Liker Attila (Fiatal Fotóművészek Stúdiója, Berekméri Zoltán Fotóklub) fotói. A hónap képmutatói - a 100 x szép rajzszakkör. GYERMEKRENDEZVÉNYEK Kölyökkuckó februárban minden szombaton (1., 8., 15., 22.) az ifiház negyedik emeleti 41-es termében 9-12 óráig Benne: bolhapiac, telefonkártyák, kinderfigurák csereberéje TÁRSASÁGI ALKALMAK, ELŐADÁSOK Február óra Házigazdaest a Casinoban Házigazda: Ambrus Anna. Február óra Márvány-szalon a Márvány cukrászdában - Mégis szép..." költői est. Közreműködnek: P. Szabó Ilona, Hevesi Imre. A belépés díjtalan! Február óra Videomúhely a Casinoban. Albert és testvérei - a Pesty Fekete Doboz filmje Szabó Albertről. Február óra Házigazdaest a Casinoban. Február óra Goolf club - egy csendes este társasjátékokkal és sult krumplival a Casinoban. SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK! Az ifiház és a véradó állomás február 13-án 9-től 12 óráig véradást szervez az ifiházban, ahová minden olyan 18 és 65 év közötti egészséges embert várunk, aki az elmúlt három hónapban nem adott vért. A véradás az egészség bizonyítéka! A BÉKÉSCSABAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA Február óra Februá'i közgyűlés (Casino). Február 12. DÓK-buli (részletek a plakátokon). Február óra.iránytű" - a Békéscsabai Diákönkormányzat és a Mentálhigiénés Programiroda közös rendezvénye (nagyterem, Casino). Február óráig Kézmúvesnapok a Diáktanyán, a Meseházban és a Lencsési Közösségi Házban általános iskolások számára. Foglalkozások február 27. Diáktanya: Meseház: plüssjátékok készítése (kabalafigurák), rongybabakészités. papírhajtogatás, agyagozás, gyöngytűzés kiszebábkészítés. mézeskalácssütés. február 28. farsangiálarc-készítés. ékszerkészítés gyöngyből. Lcncsósi Közösségi Ház: gyöngyszovés. A részvétel díjtalan! Jelentkezési határidő február 6. teleionon történő egyeztetéssel (ifiház, Zsótér Mária: ). Február 28,-március 1. Az általános iskolai szekció képzése (Casino). IMHMMMMMMIMMHNMM F E L H Í V Á S agyagozás, gyöngyfűzés, busómaszk-készítes, 1 s z á z a l é k o s t ö r v é n y " Kérjük azokat a magánszemélyeket, akik jövedelemadójuk egy százalékával az Oriens 2000 Alapítvány kulturális tevékenységét kívánják támogatni, rendelkező nyilatkozatukban a következő adatokat tüntessék fel: ORIENS 2000 ALAPÍTVÁNY, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. Adószám: Tavaszi gyermekszí nhóz-sorozat óvodások és kisiskolások részére A BÉRLET ELŐADÁSAI A BÉKÉSCSABAI IFJÚSÁGI HÁZBAN Február ÁRGYÉLUS KIRÁLYFI a Jókai színház művészeinek előadásában. Mesejáték, mely Gergei Albert históriája nyomán egy Argirus nevű királyfi és Tündér Ilona izgalmasan szép történetét eleveníti föl. Március ELVARÁZSOLT KASTÉLY. A szekszárdi Holló együttes előadása. Zenés mesejáték három jó barátról, akik egy elvarázsolt kastélyba tévedve találkoznak Meseország legendás hőseivel. Április HAMUPIPŐKE A budapesti Fabula bábszínház produkciója. Burgundia királyának udvari bolondja ezt a jól ismert mesét adja elő korabeli ruhákba öltöztetett marionettbábokkal. A három előadásra szóló bérlet ára: 350 Ft. Jegyár: 150 Ft. Bérletigényles február 7-ig a es telefonszámon (Békéscsaba, ifjúsági ház, Derkovits sor 2.). A müsorváltoztatás jogát a szervezők fenntadják. Szlovák Február óra (péntek) Slágerek házibulihoz, /-//. kazettájának élő bemutatója sok-sok meglepetéssel és tombolával. Helyszín: Békéscsaba, WINCHESTER PUB (Irányi u. 12., a mozi mollett). A rendezvény fővédnöke: Végh László alpolgármester. Belépődíj: 300 Ft. Tájház GARAI U. 21., TELEFON: Nyitva: hétfő és kedd kivételével naponta és óráig. MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM 1 ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: Munkácsy-emlékszoba Néprajzi csoportok Békésben a XIII-XX. században IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK: február 9. - március 2-ig a XIX. városi gyermekrajz-kiállítás. Februárban még tan a Békés megye ben című kiállítás. A múzeum nyitva tartása: hétfő kivételével naponta óráig.

4 Nemzeti Filharmónia Bérleti hangverseny február 17-én, hétfőn órakor a Jókai színházban Szegedi Szimfonikus Zenekar Vezényel: Acél Ervin MŰSOR: Johannes Brahms: Akadémiai-ünnepi nyitány Franz Schubert: 8. (Befejezetlen) szimfónia, h-moll, op. 73. MÁRCIUSI ELŐZETES Március 4-én, kedden 19 órakor az ifjúsági házban: Amadinda ütőegyüttes Információ és jegyigénylés: Nemzeti Filharmónia kirendeltsége (Andrássy út , telefon/fax: ). D i á k t a n y a Kinizsi u. 20. Telefon: Nyitva tartás: naponta óráig FOGLALKOZÁSOK Február 8. és től 15 óráig: a foltmozaik-tanfolyam foglalkozása. Az Egyszülős klub december 13-tól működik, a klub foglalkozásaira a gyermeküket egyedül nevelőket várjuk. A foglalkozásokat 2 hetente tartjuk, pénteken 17 órától. A felnőttek részére képzést, előadásokat, tájékoztatókat tartunk, a gyermekek részére pedig kézműves-foglalkozásokat biztosítunk. A klub foglalkozásai februárban: 14-én és 28-án 17 órától. KONCERTEK Február 23-án 19 órától KFT-koncert az ifiházban. Belépőjegyeket 700 Ft-os áron lehet váltani a Diáktanyán és az ifiházban. BUDAPESTI KONCERTEK, MELYEKRE JEGYEKET ÁRUSÍTUNK: Február 28. BB King Márciusi. Suzanne Vega Március 13. Kelly Family (erre a rendezvényre autóbuszt is indítunk, jelentkezés a Diáktanyán március 5-ig). 9-én 11-én MEGYEI KÖNYVTÁR februári programok 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 1. Pf. 35 Telefon/fax: Játsszunk operát!" - általános és középiskolás tanulók országos zenei műveltségi versenyének megyei döntője órai kezdettel. A Bod Péter könyvtárhasználati verseny megyei fordulójának befejező, szóbeli része 9 órai kezdettel. 11-én Ki kérdezett?"- Kézdy György irodalmi estje Karinthy Frigyes írásaiból 19 órai kezdettel. Belépődíj: 300 Ft. Jegyek február 4-től a könyvtár földszintjén válthatók. 18-án 18-án 20-án Zene-szó" - foglalkozás a városi könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő résztvevőinek 15 órai kezdettel. Vezeti: dr. Bartos Éva. Láng és lélek... címmel Beregszászi Olga és Újlaky Károly zenés irodalmi műsora mai írók, költők műveiből 11 órai kezdettel. Belépődíj: 100 Ft. Jegyek 14-én óráig a könyvtár földszintjén válthatók. A középiskolások országos Mikszáth Kálmán prózamondóversenyének megyei döntője 10 órai kezdettel. 17.-március 5-ig: a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium művészeti tagozatának kiállítása a földszinti folyosón: rajzok, festmények, grafikák, szobrok, gobelinek. Felhívjuk az általános iskolás felső tagozatosok figyelmét, hogy a költészet napi irodalmi pályázatunkra a pályamunkák beküldési határideje: március 1. Megyei Művelődési Központ A Békés megyei éremgyűjtők összejövetele a Bala~ nagytermében. Az MMK-munkatársak koordinációs értekezlete a B lassi irodájában. A Balassi Baráti Kör összejövetele a Balassi p termében. A felnőtt-társastánctanfolyam beiratkozása a Balassi nagytermében. A Békés megyei gyermek-képzőművészeti stúdió foglalkozása a Balassi nagytermében. A Békés megyei társkeresők összejövetele a Balassi nagytermében A közművelődési szakemberképzés záróvizsgája a Téglában A népijáték- és kismesterség-oktatói képzés játszóházi záróvizsgája a Téglában. A Balassi Baráti Kör összejövetele a Balassi próbatermében. Népijáték- és kismesterség-oktatói képzés (ll-lll. évfolyam összevont előadása) a Téglában. A Balassi Baráti Kör összejövetele a Balassi próbatermében LmMMMMMM V Á R O S I A Békés Megyei Népművészeti Egyesület klubnapja a Téglában. A Békés megyei társkeresők összejövetele a Balassi nagytermében. próbatermében. A Balassi Barál termében. SPORTCSARNOK Gyulai út Telefon: Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig óráig Február 1., szombat óráig A közgazdasági szakközépiskola szalagavatója. Február 7., péntek óra Békéscsabai Női KC - Kisvárda női NB l-es ifjúsági kézilabda-mérkőzés. óra Békéscsabai Női KC - Kisvárda NB l-es női bajnoki kézilabda-mérkőzés. Február 8.-március 30. III. Békés Megyei Nap Kupa - kispályás labdarúgótorna. Minden szombaton ós vasárnap: 8-20 óra között, hétköznapokon 18 órától. Február , péntek-vasárnap: IX. Farsang Kupa - gyermekek labdarúgó-teremtornája. Február 14-én: óráig, február 15- én: óráig, február 16-án: óráig. Február 21., péntek 15 óra A kereskedelmi szakközépiskola szalagavatója. Február 22., szombat óra Békéscsabai Női KC - Debrecen NB l-es női bajnoki ifjúsági kézilabda-mérkőzés óra Békéscsabai Női KC - Debrecen NB l-es női bajnoki kézilabda-mérkőzés. VASUTAS MŰVELŐDÉSI HAZ (Andrássy út , telefon: ) SZAKKÖRÖK Vasútmodellező szakkör hétfőn és pénteken óráig. Hímző szakkör kéthetenként héttőn órától. KLUBOK Meditációs klub keddenként 17 órától. Reikiklub február 20-án 16 órától. Nyugdíjasklub február 18-án 15 órától. Február 23-án farsangi bál. KÖNYVTÁR A lakosság felé is nyitott, hétfőtől péntekig óráig várja a látogatókat. AZ ALÁBBI TANFOLYAMOK BEINDÍTÁSÁT TERVEZZÜK: Valutapénztárosi és devizakezelő tanfolyam. Pénzváltói tanfolyam angol, illetve német nyelven. A tanfolyamokról érdeklődni és jelentkezni a művelődési házban Csepregi Lászlónénál lehet.

5 P H A E D R A M O Z I NAGYTEREM és óra: Tapsi Hapsi - Michael Jordán: ZÜR AZ ŰRBEN (magyarul beszélő amerikai vígjáték) 20.00, péntek-szombat: órától is: Marion Brando - Val Kiimer: DR. MOREAU SZIGETE (amerikai sci-fi horror) és óra: Közkívánatra: A FÜGGETLENSÉG NAPJA (magyarul beszélő amerikai sci-fi) 20.00, péntek-szombat órától is: George Clooney - Harvey Kertel - Tarantino - Róbert Rodnguez: ALKONYATTÓL PIRKADATIG (amenkai vámpírthriller-bohózat) és óra: Kevin Costner - Rene Russo: FEJJEL A FALNAK (romantikus amerikai film) 20.00, péntek-szombat órától is: Ray Liotta: FELEJTHETETLEN (amerikai thriller) 27.-március , f 7.45 és óra: Van Damme: MINDHALÁLIG (amerikai akciófilm) Péntek-szombat óra: CSINIBABA (új magyar zenés vígjáték) KISTEREM óra: DR. MOREAU SZIGETE (amerikai sci-fi horror) és óra: ZŰR AZ ŰRBEN (magyarul beszélő amerikai vígjáték) óra: ALKONYATTÓL PIRKADATIG (amerikai vámpírthriller-bohózat) óra: A FÜGGETLENSÉG NAPJA (magyarul beszélő amerikai sci-fi) óra: FELEJTHETETLEN (amerikai thriller) és óra: FEJJEL A FALNAK (romantikus amerikai film) 27.-március , és óra: Tímár Péter: CSINIBABA (új magyar zenés bohózat) Főszereplők: Gálvölgyi János. Reviczki Gábor, Pogány Judit, Lázár Kati, a Holló Színház és még sokan mások KAMARA és óra: Péter Greenaway: PÁRNAKÖNYV (új angol film) óra: M. G. Pereira: SZÁJBÓL SZÁJBA (spanyol erotikus komédia) óra: Henry Miller: CSENDES NAPOK CLICHYBEN (dán erotikus komédia) óra: Johnny Depp - Iggy Pop - Neil Young: HALOTT EMBER (amerikai western, rendezte: J. Jarmusch) 27,-március és óra: Todd Solondz: ISTEN HOZOTT A BABAHÁZBAN (kanadai thriller-black-comedy) BEKESI UTI K Ö Z Ö S S É G I H A Z A K Békési út 15. Telefon: Február 3-7. Naponta óráig Csisztyakov doktor rendelése a Békési út 24. szám alatt Február 8 Az Egyre jobban" kulturális egyesület évadkezdő összejövetele. Február óra: Farsangi játszóház a Békési út 17. szám alatt. Február óra: Eszperantó-tanfolyam. FEBRUÁR 1. szombat A fizikusok Somlay bérlet 19 óra 4. kedd A fizikusok Bajor B. bérlet 19 óra 5. szerda A fizikusok Pécsi S. bérlet 19 óra 6. csütörtök A fizikusok Madách bérlet 19 óra 7. péntek A fizikusok Csortos bérlet 19 óra 8. szombat A fizikusok Sarkadi bérlet 19 óra 10. héttő Cigányszerelem (német nyelvű előadás) Bérleten kívüli előadás 19 óra 11. kedd Doktor úr Déryné bérlet 15 óra 12. szerda Doktor úr Justh bérlet 15 óra 13 csütörtök Doktor úr Blaha bérlet 15 óra Kényes egyensúly A IV. évf. vizsgaelóadása 19 óra 14 péntek A fizikusok Básti L. bérlet 19 óra 15. szombat A fizikusok Csabai páholy-előadás 19 óra 17. héttő Filharmónia óra 18. kedd A fizikusok Szentpétery bérlet 19 óra 19 szerda A fizikusok Móricz bérlet 19 óra 20 csütörtök A fizikusok Katona bérlet 19 óra 21 péntek A fizikusok Bérletszúnet 19 óra 22. szombat A fizikusok Petöli bérlet 19 óra 23. vasárnap Apa csak egy van (szakmai bemutató) Bérleten kívüli előadás 19 óra 24 héttő Apa csak egy van (bemutató) Bérleten kivüli előadás 19 óra 25 kedd A fizikusok Bérletszünet 19 óra 26. szerda A fizikusok József A. bérlet 19 óra 27 csütörtök A fizikusok Vörösmarty bérlet 19 óra 28 péntek A fizikusok Mikszáth bérlet 19 óra Jegyek válthatók a színház szervezőirodájában (telefon: ) hétköznap 9-19 óráig, szombaton és vasárnap az előadás előtt 1 órával. A szervezőiroda címe: Békéscsaba, Andrássy út 1. (a színház épületében). LütJSisi llözőssc^i Húz (~>POO Rirscsdlxi, h'újti (j&m tér /., U-lv[<m: -HÖ-IJ7) FEBRUÁRI RENDEZVÉNYEK KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK Reiki hétvége Február 15-én, szombaton és 16-án, vasárnap 9-től 16 óráig. Reiki ll-es képzési kategória. Felvilágosítás a es telefonon, jelentkezés a helyszínen. Jóga kezdő tanfolyam A képzés időtartama 24 óra. Foglalkozások február 22-től szombati napokon 15- től 17 óráig. Jelentkezési határidő: február 20. Részvételi díj: 1900 Ft/fő. Virágkötészet alapismereti tanfolyam A 18 órás képzés keretében a virágcsokor, virágtál, kegyeleti koszorú, falikép és a díszcsomagolás alapvető technikáját sajátíthatják el az érdeklődők. Foglalkozások február 25-től, keddi napokon 18 órától óráig. Jelentkezési határidő: február 20. Részvételi díj: 4900 Ft/fő. ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK Február 3-án, hétfőn 15 órakor: Boross László kertészmérnök előadása A Békés megyében fellelhető gyógynövények és felhasználásuk címmel. Február 10-én, hétfőn 15 órakor Amit Vöröskeresztről tudni kell címmel Priskin János, a szervezet megyei titkára tart tájékoztatót. Február 10-én, hétfőn órakor dr. Sicz György előadása Téli faápolás a gyümölcsösben címmel. Február 17-én, 15 órakor Német-magyar farsangi gasztronómiai szokások címmel Paál Tamás tart előadást. Február 24-én, órakor dr. Sicz György előadása Télvégi növényvédelmi munkák a kertben címmel. KISKÖZÖSSÉGEK ÖSSZEJÖVETELEI Nyugdíjasklub - hetente hétfői napokon 14-től 17 óráig. Itjúsági klub - hetente pénteki napokon 18-tól 22 óráig. Kertbarátkör - február 10-én és 24-én 17-től 19 óráig. Bélyeggyűjtő kör- február 14-én és 28-án 14-től 16 óráig. Reikiklub - február 12-én 17-től 19 óráig. Jógaklub - alakuló összejövetelét február 12-én tartja 18 órai kezdettel. MISE, ISTENTISZTELET Február 2-án a katolikus egyház tart misét órakor. Február 2-án és 16-án evangélikus, 9-én református istentiszteletre kerül sor 16 órai kezdettel. VÁSÁROK Február 14-én, pénteken 10-től 17 óráig gyermek-, női, férfiruhaneműk kedvezményes vására. Február 21-én, pénteken 8-tól 18 óráig az évszaknak megfelelő gyermek-, női, férfilábbelik vására 20-30%-os árengedménnyel.

6 ESTEK AZ Vajon észrevesszük-e, hogy boldog békeidőket élünk? Szinte hallom a sokakból felszakadó választ: Na én aztán nem!" ORSZÁG ÉKSZERDOBOZA Van azonban két művész, akik álmodtak valamit; meg akarják mutatni, hogy van mód megélni napjainkban is a húszas évek, a boldog békeidők hangulatát, s ezzel ki akarnak húzni valahogyan bennünket a sodró gondörvényből. Felkai Eszter és Hodu József színművészek fejéből igy pattant ki a Városházi esték gondolata. Szerettek volna egy helyet, ahol bemutatkozhat a város kultúrája, színészek, zenészek, táncosok, festők bevonásával. S hogy minél nagyobb nézőközönség legyen, a népszerű expóval egy időben, vagyis a tervek szerint június 6. és 14. között. A városháza épülete szinte kínálta magát helyszínül, hisz - ahogy ők fogalmaztak - ez nem csak a város, de az ország ékszerdoboza is. Bizonyára sokan emlékeznek még rá, hogy nem is olyan régen a városháza első (kisebb) udvarán voltak színielőadások. Az elrendezés miatt, s hogy nagyobb nézőteret lehessen kialakítani, a Városházi esték rendezvénysorozatát a középső udvarra tervezik. Itt kapna helyet egy úgynevezett Krúdy-kocsma, esetleg játszóhely a gyerekeknek, ahol a békeidők hangulatát idéző jelmezekben mérnék fahordóból a sört és lennének pereceslányok, zene, igazi jó hely a kvaterkázásra". Ebben az időszakban a Jókai színház művészei a kor hangulatához illeszkedő produkciót mutatnának be, és estéről estére szórakoztatná a közönséget néhány énekes, zenész, előadóművész. S hogy addig se felejtsünk el legalább néha boldognak lenni, a meghirdetett színházi programokon túl a művészek már próbálják az Apa csak egy van című bohózatot, amelyet február 24-én láthat először a nagyközönség (majd azt követően olyan napokon, amikor egyébként szünnap lenne). Ez utóbbi már biztosan megvalósul, a közgyűlés 1,6 millió forintot szavazott meg erre a célra. A Városházi esték programsorozata tervét Pap János polgármester és Szilvásy Ferenc, a közművelődési és sportbizottság elnöke is támogatja, ám ez 20 millió forintba kerülne, amelyhez még 4,4 milliót kérnek a várostól a szervezők. Ha a közgyűlés fogadókészséget tanúsít, és hozzájárul a költségekhez, akkor beindul a konkrét szervezés, hogy minél felejthetetlenebb élményeket adjon Békéscsaba polgárainak a Városházi esték. M. E. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA p á l y á z a t o t h i r d e t SZABADIDŐSPORT-ESEMÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA A pályázat célja: Békéscsaba Megyei Jogú Város területén tevékenykedő, szabadidősport-tevékenységgel foglalkozó, a megyei bíróság által bejegyzett és számlaszámmal rendelkező szervezetek támogatása. Támogatás kérhető: a) Kiemelkedő, a város lakosságának rendszeres, folyamatos programot biztosító események, rendezvények megvalósítására; az ehhez kapcsolódó sportlétesítmény használatára; felszerelések és sporteszközök beszerzésére; díjazásra (érmek, oklevelek stb ); közreműködők díjazására (orvos, versenybíró, játékvezető). D) Kiemelkedő, a város lakossága számára akció jellegű események szervezéséhez. c) Sporttáborok költségeire: szállítási költség, utazási költség, élelmezési költség, szállásköltség. A pályázatnak tartalmaznia kell: a sportszervezet megnevezését és számlaszámát; a sportszervezet taglétszámát; a cégbírósági bejegyzés másolatát; a támogatási kérelem a-b-c pontok szerinti pontos besorolását; a pályázott esemény programját, helyét, idejét, költségvetését, a kért támogatás felhasználását; a rendelkezésre álló saját erőforrás összegét. Egyéb: A pályázatnak a pontoknak megfelelő felosztásban kell megfelelni. Azok a sportszervezetek, amelyek a város felé nem tesznek eleget hivatalos adatszolgáltatási kötelezettségeiknek (gazdasági beszámoló, létszám-statisztikai adatok), nem részesülnek támogatásban. A pályázat benyújtásának határideje: február 28. Az elbírálás a Békéscsaba Megyei Jogú Város költségvetésének elfogadását követő közművelődési és sportbizottsági ülésen történik. A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának oktatási, közművelődési és sportirodája sportcsoportjához kell benyújtani. Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. A határidő után beérkező pályázatok nem kerülnek értékelésre. A közművelődési és sportbizottsági döntéséről minden pályázó írásban értesítést kap. A támogatás Békéscsaba Megyei Jogú Város sportkoncepciójának értelmében a pályázott esemény megrendezését követően kerül átutalásra. SPORTEGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA A pályázat célja: Békéscsaba Megyei Jogú Város területén tevékenykedő - az évi II. tv. alapján nyilvántartott - sportegyesületek támogatása, segítése. Támogatás kérhető: 1. Sportlétesítmény használatának támogatására. 2. Szakszövetségi versenyrendszerben történő szereplésre. A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. A sportszervezet megnevezését és számlaszámát. 2. A sportszervezet taglétszámát. 3. Az alapszabályban foglalt tagdíj mértékét, a tagdíjak befizetésének igazolását. 4. Csapatsportágaknál: a bajnoki rendszerbe való besorolást; a bajnoki rendszer működését, valamint a rendszerben működő csapatok számát, az egyesület helyezését; válogatottak számát; melyik sportlétesítményben végzik edzéseiket és játsszák mérkőzéseiket; a sportlétesítmény igénybevételének időtartalmát, bérleti díját, a belépőjegyek árát. 5. Egyéni sportágaknál: a sportolói minősítéseket (az Országos Testnevelési és Sporthivatal hivatalos igazolása alapján); országos bajnokságok eredményeit (1-8. hely) hivatalos versenyjegyzökönyvek alapján; hivatalos világversenyek (olimpia, vb, Eb) eredményeit (1-8. hely) versenyjegyzökönyvek alapján. 6. Az alapszabályt és a cégbírósági bejegyzés másolatát. Egyebek: A pályázatnak a pontok szerinti felosztásban kell megfelelni. A kiemelten támogatott sportegyesületek nem pályázhatnak. Azok a sportegyesületek, amelyek hivatalos adatszolgáltatási kötelezettségüknek a polgármesteri hivatal oktatási, közművelődési és sportirodájának sportcsoportja felé nem tesznek eleget, nem részesülhetnek támogatásban. A határidő után beérkező pályázatokat az évben nem értékeljük. A pályázat benyújtásának határideje: február 28. Benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának oktatási, közművelődési és sportirodája sportcsoportja, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Az elbírálás a Békéscsaba Megyei Jogú Város költségvetésének elfogadását követő közművelődési és sportbizottsági ülésén történik. A bizottság döntéséről minden pályázót értesítünk.

a város több beruházást és felújítást vállalhat az idén, mint decemberben reálisnak látszott, ám továbbra is mértéktartónak

a város több beruházást és felújítást vállalhat az idén, mint decemberben reálisnak látszott, ám továbbra is mértéktartónak Probléma nélkül nincs szerencse. Az élet van belül, ami naponként öszszeáll. Újra felépül reggel, ami volt. Az agyam vagyok én vagy a testem? Egy bőrbe kötött tudat. Olykor fellapozza az emlékeket az idő.

Részletesebben

Közgyűlés. A város 1997. évi költségvetése HETI. Húsvéti tojások INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. 1000 egységre vetítve

Közgyűlés. A város 1997. évi költségvetése HETI. Húsvéti tojások INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. 1000 egységre vetítve HETI A város 997. évi költségvetése 000 egységre vetítve Békéscsaba 997. évi költségvetése 7,27 milliárd forint. Ennek a hétköznapi életben rendkívül nagynak számító összegnek a felosztása során is nehezen

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS. Választási közlemény. Kényszerpályán a város? Képviselői fórumok '///////////A INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA

KÖZGYŰLÉS. Választási közlemény. Kényszerpályán a város? Képviselői fórumok '///////////A INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA '///////////A KÖZGYŰLÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése soron következő ülését február 25-én, csütörtökön 9 órától tartja a városháza dísztermében. Várható napirend: Zárt ülés. Vagyoni ügyek. 2.

Részletesebben

wiiiiiiiiiiiiiimy^y. Mindannyiunk karácsonya Mikulás és Télapó a Békéscsabáért Kitüntetés adományozására INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA

wiiiiiiiiiiiiiimy^y. Mindannyiunk karácsonya Mikulás és Télapó a Békéscsabáért Kitüntetés adományozására INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA wiiiiiiiiiiiiiimy^y. W VIII. évfolyam 43. szám ^ V 1998. december 3. ' INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA November 28-án ünnepelte egyéves születésnapját a békéscsabai McDonald's étterem. Volt bábszínház a

Részletesebben

Egy kis tél. Ülésezett a közgyűlés. Költségvetés első olvasatban. Döntés előtt, döntés után. Közgyűlési visszhang. A közhasznú szervezetekről

Egy kis tél. Ülésezett a közgyűlés. Költségvetés első olvasatban. Döntés előtt, döntés után. Közgyűlési visszhang. A közhasznú szervezetekről Ülésezett a közgyűlés Költségvetés első olvasatban Döntés előtt, döntés után Közgyűlési visszhang A közhasznú szervezetekről Az adózók figyelmébe! INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Békéscsaba anno.. Egy kis

Részletesebben

térteg VII. évfolyam 6. szám 1997. február 13

térteg VII. évfolyam 6. szám 1997. február 13 HETI térteg VII. évfolyam 6. szám 1997. február 13 INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Tartomány Az igeliturgikus útmutatóban Ígéretes üzenetet találtam: Meghátrálás nélkül ragaszkodjunk a reménység hitvallásához

Részletesebben

Jtérteg HETI. Békéscsaba az Internet-sztrádán. Szállóigék vakrepülése. Ülésezett a közgyűlés. Iskolák az Interneten. Transzplantáltak sportversenye

Jtérteg HETI. Békéscsaba az Internet-sztrádán. Szállóigék vakrepülése. Ülésezett a közgyűlés. Iskolák az Interneten. Transzplantáltak sportversenye HETI Ülésezett a közgyűlés Iskolák az Interneten Jtérteg VII. évfolyam 21. szám V 1997. május 29. 1 INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Transzplantáltak sportversenye Egyházak támogatása A munkanélküliség alakulása

Részletesebben

Párbeszéd az életről

Párbeszéd az életről A walesi herceg Jamináért Jankay Tibor-közalapítvány Stílusok kavalkádja Csabai Közlöny - Döntés után Jótékonysági humorgála Újra él a Hemo INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Kertbarátok versenye Emberismeret

Részletesebben

r térteg Márciusi episztola A CSÜSZ foglalkozik a lakásokkal INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA

r térteg Márciusi episztola A CSÜSZ foglalkozik a lakásokkal INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA tvheti r térteg evtoiyam y. szam 1994. március 3. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Márciusi episztola Hogy állsz az életkedveddel. Barátom? Csak élsz, mint a leghajszoltabb hangyák, cipeled a rád rótt terheket,

Részletesebben

^térteg W VIII. évfolyam 41. szám V f 1998. november 19. ^

^térteg W VIII. évfolyam 41. szám V f 1998. november 19. ^ ^térteg W VIII. évfolyam 41. szám V f 1998. november 19. ^ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Sétálni és/vagy kerékpározni November Már olyan érzése van az embernek, mintha év vége lenne, pedig még nincs december.

Részletesebben

Jlérteg HETI. A jó kedély EVES A. Az egészségügy helyzete. Útviszonyok Csabán. Közgyűlési visszhang. Jubileumi mérkőzés. Nyári napközis tábor

Jlérteg HETI. A jó kedély EVES A. Az egészségügy helyzete. Útviszonyok Csabán. Közgyűlési visszhang. Jubileumi mérkőzés. Nyári napközis tábor HETI Az egészségügy helyzete Jlérteg W VII. évfolyam 26. szam V * 1997. július 3. ^ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA A jó kedély Jókedv csak akkor keletkezik, ha megteremtődött az a relatív függetlenség,

Részletesebben

Ne féltsük magyarságunkat!

Ne féltsük magyarságunkat! Pályázati felhívások Képviselői fórum Csabai arcképcsarnok Versenyeredmények Népszámlálási adatok a városról Földutak karbantartása INGYENES VÁROSI LAP «BÉKÉSCSABA MÁRCIUS 15. Ne féltsük magyarságunkat!

Részletesebben

Csónakázni a csatornán. A téridő görbülete. Ut a végtelenbe. Ma: Csabai Műsor. Novemberi programajánlat. Mladonyiczky Béla emlékére

Csónakázni a csatornán. A téridő görbülete. Ut a végtelenbe. Ma: Csabai Műsor. Novemberi programajánlat. Mladonyiczky Béla emlékére Ma: Csabai Műsor Novemberi programajánlat Mladonyiczky Béla emlékére Üléseztek a szlovákok Alapítványi mérleg Pető Iván látogatása INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Békéscsaba bemutatkozott - A téridő görbülete

Részletesebben

Mérleg f VIII. évfolyam 22. szám «" 1998. június 11. 1

Mérleg f VIII. évfolyam 22. szám « 1998. június 11. 1 HETI Mérleg f VIII. évfolyam 22. szám «" 1998. június 11. 1 INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Hipnózis Kiváló diákok és tanárok Múlt szerdán a városháza dísztermében köszöntötték azokat a diákokat és tanárokat,

Részletesebben

Él* 1 *. Csökkenteni kell a kiadásokat. Képviselői fórumok a rendezési tervekről. Hagyjuk ki a gyerekeket! INGYENES VÁROSI LAP» BÉKÉSCSABA

Él* 1 *. Csökkenteni kell a kiadásokat. Képviselői fórumok a rendezési tervekről. Hagyjuk ki a gyerekeket! INGYENES VÁROSI LAP» BÉKÉSCSABA Csökkenteni kell a kiadásokat INGYENES VÁROSI LAP» BÉKÉSCSABA Képviselői fórumok a rendezési tervekről A polgármesteri hivatal munkatársai és a tervezők ismertetik Békéscsaba készülő településrendezési

Részletesebben

Zöld utat a Csaba Centernek

Zöld utat a Csaba Centernek KÖZGYŰLÉS Zöld utat a Csaba Centernek Hirschmann-megnvitö O^nal A Hirschmann név ma már fogalom az ipari elektronikában szerte a világon. A német cég stratégiája: nyitni Kelet-Európa felé és fokozatosan

Részletesebben

Amagyar honfoglalás tizenegy évszázaddal ezelőtt történt eseménysorozatát,

Amagyar honfoglalás tizenegy évszázaddal ezelőtt történt eseménysorozatát, HETI Történeti visszatekintés Váradi Zoltán fényköltészete" Lipták István kitüntetése Egy gyanús" ügy tanulságai VI. évfolyam 11. szám 1996. március 21. INCYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA A külügyminiszter

Részletesebben

CSABAI EZ VAN. JÓ, HA TUDJÁTOK JÚNIUSI ZSONGÁS. Ülésezett a testület. Képviselői fórum. Haza, a menekülttáborba. Pályázatok, versenyeredmények

CSABAI EZ VAN. JÓ, HA TUDJÁTOK JÚNIUSI ZSONGÁS. Ülésezett a testület. Képviselői fórum. Haza, a menekülttáborba. Pályázatok, versenyeredmények CSABAI Ülésezett a testület Képviselői fórum Haza, a menekülttáborba Pályázatok, versenyeredmények Könyvvilág IA. evtoiyam iö. szam 1999. június 3. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Jaminális, Elektroház-napok

Részletesebben

Ifjúsági szálló épül

Ifjúsági szálló épül 'III. Ülésezik a közgyűlés A szépségkirálynő ajándéka Közéleti szalon Világbanki TESZ-vizsgálat Tevan-újdonságok VII. évfolyam 44. szám 1997. december 18. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA A Békéslog és a

Részletesebben

CSABAI. A hétköznapok csodája. Tesco-nyitány Békéscsabán. Közmeghallgatás. Háború vagy művészet. Közelebb az ügyfelekhez. Ahol a nap is megpihen

CSABAI. A hétköznapok csodája. Tesco-nyitány Békéscsabán. Közmeghallgatás. Háború vagy művészet. Közelebb az ügyfelekhez. Ahol a nap is megpihen CSABAI Közmeghallgatás Háború vagy művészet Közelebb az ügyfelekhez Ahol a nap is megpihen Álmaink valósága XI. evioiyam lö. szam 2001. október 11. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA A kolbászfesztivál programja

Részletesebben

(Mérleg .CSABAI. Csaba Expo kilencedszer. Közgyűlési MOZAIK. rádió INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. Látványtervek. xi. évfolyam n. szam 2001. május 31.

(Mérleg .CSABAI. Csaba Expo kilencedszer. Közgyűlési MOZAIK. rádió INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. Látványtervek. xi. évfolyam n. szam 2001. május 31. .CSABAI (Mérleg xi. évfolyam n. szam 2001. május 31. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Csaba Expo kilencedszer Közgyűlési MOZAIK r Az idén immár kilencedik alkalommal I rendezi meg az Expo-Team Kft. a Csaba

Részletesebben

JtéWeg VII. évfolyam 9. szám V 1997. március 6.

JtéWeg VII. évfolyam 9. szám V 1997. március 6. HfAHETI JtéWeg VII. évfolyam 9. szám V 1997. március 6. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Ülésezett a közgyűlés Démász-tájékoztató Emlékezés dr. Mohácsy Mátyásra Csabai Közlöny - Döntés előtt Ki volt Fábry

Részletesebben

Ünnep tűzijátékokkal. Zenit - színes zenei paletta INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA AUGUSZTUS 17-20. AM. evroiyam i/\ szam 2002. augusztus 29.

Ünnep tűzijátékokkal. Zenit - színes zenei paletta INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA AUGUSZTUS 17-20. AM. evroiyam i/\ szam 2002. augusztus 29. AM. evroiyam i/\ szam 2002. augusztus 29. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA AUGUSZTUS 17-20. Ünnep tűzijátékokkal Az idén négynaposra bővült ünnep első és utolsó napja a megemlékezésé és a kikapcsolódásé

Részletesebben

Mobilos ügyintézés az önkormányzatnál

Mobilos ügyintézés az önkormányzatnál XVIII. évfolyam 8. szám 2008. április 24. INGYENES VÁROSI LAP Beadják a pályázatot Szép számú érdeklôdô elôtt vette kezdetét április elején a mezômegyeri mûvelôdési ház nagytermében a városvezetés által

Részletesebben

(Mérleg W V. évfolyam 40. szám V f 1995. november 23. ^1

(Mérleg W V. évfolyam 40. szám V f 1995. november 23. ^1 'Ili, HETI (Mérleg W V. évfolyam 40. szám V f 995. november 23. ^ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Szociális kerekasztal Pierrot Gyermekszínház A munkanélküliség alakulása Mi lesz a sporttal? Be íratás előtt

Részletesebben

www, bekescsaba. Ülésezik a közgyűlés Pedagógusok és diákok köszöntése Fogadónap Kiváló tanárok és diákok 35 éves a Sigma!

www, bekescsaba. Ülésezik a közgyűlés Pedagógusok és diákok köszöntése Fogadónap Kiváló tanárok és diákok 35 éves a Sigma! Kiváló tanárok és diákok 35 éves a Sigma! Szlovák oldal A városvédők tisztújító közgyűlése INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Pedagógusok és diákok köszöntése Múlt kedden köszöntötték az oktatási iroda munkatársai,

Részletesebben

Mérleg w XII. evtoiyam 7. szam v 2002. április 4.

Mérleg w XII. evtoiyam 7. szam v 2002. április 4. CSABAI Mérleg w XII. evtoiyam 7. szam v 2002. április 4. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA 1 Mesés nyár Július elején igazi mesevilágba pottyanhatnak a békéscsabaiak és a városba érkezők a XIII. Nemzetközi

Részletesebben

Tavaszi Fesztiválon. dégeinek. Számos kiállítás, színdarab, önálló est, komolyzenei. jazz- és rockkoncert, táncház, táncszínház ad lehetôséget

Tavaszi Fesztiválon. dégeinek. Számos kiállítás, színdarab, önálló est, komolyzenei. jazz- és rockkoncert, táncház, táncszínház ad lehetôséget XVIII. évfolyam 6. szám 2008. március 27. INGYENES VÁROSI LAP A csatornahálózat terve Elkészült a csatornahálózat vízjogi létesítési engedélyezési terve a teljes belterületbe vont területre. A létesítési

Részletesebben

Herczeg Tamás önkormányzati képviselő kezdeményezésére, a

Herczeg Tamás önkormányzati képviselő kezdeményezésére, a INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Megújult a Közgé Elkészült a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola gyönyörű új épülete, amelyet szeptember elején vettek birtokukba a tanárok

Részletesebben

Vigyázz magadra! Ballagás, indulás. Bemutatkozott a Pannon GSM. Képviselői fórum. Egyéves az iskolaszék. A tanulmányi verseny eredményei.

Vigyázz magadra! Ballagás, indulás. Bemutatkozott a Pannon GSM. Képviselői fórum. Egyéves az iskolaszék. A tanulmányi verseny eredményei. Képviselői fórum Egyéves az iskolaszék A tanulmányi verseny eredményei Visszhang Környezetünk, életünk Mindent vagy semmit! INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Békéscsaba anno.. Ballagás, indulás A ballagás

Részletesebben