NTP-ITR-13 BESZÁMOLÓ ŰRLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NTP-ITR-13 BESZÁMOLÓ ŰRLAP"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ ŰRLAP Pályázat kódja: Pályázó szervezet neve: NTP-ITR Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület Program címe: Tehetség - határok nélkül (2014) Pályázatban vállalt tevékenység/tevékenységek: A megfelelő rész aláhúzandó! A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit támogató népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények tervezése, szervezése, megvalósítása. A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit támogató népszerűsítő ismeretterjesztő tanulmányok, tanulmánykötetek megjelentetése. Az ismeretterjesztésben résztvevő szereplők kiválasztása. A szereplők felkérése, tevékenységük összehangolása. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a megvalósított program lényegét! Az összefoglalót egyes szám harmadik személyben kérjük megfogalmazni az esetleges nyilvános megjelentetés miatt június 7-én délelőtt került megrendezésre Debrecenben a Tehetség - határok nélkül (2014) nemzetközi meghívásos konferencia. A rendezvényen a magyarországi kollégák mellett Cseh- és Morvaország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia magyar vonatkozású szervezeteinek meghívottai is részt vettek. Ugyanezen a napon délután Határtalan NTP Fórum valósult meg a határon túli és hazai magyar tehetséggondozó szervezetek közés felsőoktatásban dolgozó szakembereinek bevonásával. E programok kísérőrendezvénye a Tehetitek játékos családi vetélkedő volt. A rendezvényekhez kapcsolódó kiadvány: Mező Ferenc Mező Katalin (2014): A Nemzeti Tehetség Program népszerűsítésének lehetőségei. Kocka Kör, Debrecen. Sorolja fel a Szakmai Beszámolóhoz csatolt mellékleteket: 1. Konferencia program, jelenléti ív és fotók 2. Fórum program, jelenléti ív és fotók 3. Tehetitek! program, jelenléti ív és fotók 4. Konferenciacsomag átvételi elismervény 5. A Nemzeti Tehetség Program népszerűsítésének lehetőségei c. kiadvány 6. Indikátor táblázat 7. Számlaösszesítő 8. Kísérőlap elektronikus adathordozó beküldéséhez Oldal: 1 / 6

2 RÖVIDEN ISMERTESSE A PÁLYÁZAT MEGVALÓSULÁSÁT AZ ALÁBBI SZEMPONTOK SZERINT! 1. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatásból megvalósított szakmai tevékenységeket (milyen esemény, mikor, hol, kikkel, hogyan zajlott)! (minimum egy oldal) Program tevékenység Program tevékenység típusa és jellege (szakmai, ismeretterjesztő rendezvény, konferencia, workshop / kiadvány) Alkalmazott módszerek Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám) Helyszín Résztvevők (célcsoport) Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárssegítők/önkéntesek) Igazoló dokumentumok Kapcsolódó költségvetési sor A hazai és határon túli tehetséggondozás jelene és jövője konferencia Konferencia Plenáris előadások prezentálása Dátum: Óra: Időtartam: 4 óra Hunguest Hotel Nagyerdő (4032, Debrecen, Pallagi út.5) Hazai, és határon túli köz-és felsőoktatási szakemberek, civil szervezetek képviselői, szülők, fiatalok Meghívott előadók: Dr. Balogh László, Dr. Polonkai Mária, Mező Katalin, Dr. Mező Ferenc, Kormos Dénes, Sarka Ferenc - Jelenléti ív - Fotók: 1-5. fotó - Video A3, A4, A7, A8, A9, A10, A11, A13, C1 Kortárs segítők: Mező Lilla Dóra, Kollát Sára Határtalan NTP Fórum Fórum Moderált beszélgetés szakértők bevonásával Dátum: Óra: Időtartam: 3 óra Hunguest Hotel Nagyerdő (4032, Debrecen, Pallagi út.5) Hazai, és határon túli köz-és felsőoktatási szakemberek, civil szervezetek képviselői, szülők, Mező Katalin - Jelenléti ív - Fotók: 6-7. fotó - Video A4, A5, A7, A8, A10, A13, C1 Oldal: 2 / 6

3 Tehetitek! interaktív társas játék és tehetséges fiatalok bemutatkozása Rendezvényt kísérő kulturális program Interaktív társas játék Dátum: Óra: Időtartam: 5 óra Debrecen, Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola (4031 Debrecen, Holló László sétány 6.) fiatalok Köz-és felsőoktatási szakemberek, civil szervezetek képviselői, szülők, fiatalok Játékvezető: Kaluha Sándor Kortárs segítők: Mező Lilla Dóra, Kollát Sára Résztvevők: meghívott fiatalok - Jelenléti ív - Fotók: fotó - Video A11 2. Amennyiben a programot partnerszervezetekkel együtt hajtotta végre, mutassa be a partnereket, és ismertesse, hogy mely tevékenységekben miért és hogyan vett(ek) részt! Csatolja azokat a dokumentumokat is, amelyek az együttműködést alátámasztják (Pl.: együttműködési megállapodás stb.)! (minimum fél oldal) A szervezet hivatalos neve: Partner 1 Partner 2 Kapcsolattartó személy: cím: A partner bevonásának indoka: A program végrehajtásában betöltött szerepe: A program összes költségéből való részesedése: Oldal: 3 / 6

4 3. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! (minimum fél oldal) A pályázatban megfogalmazott cél, olyan konferencia és fórum megvalósítása volt, amely a Nemzeti Tehetség Program elemeiről elméleti és gyakorlati ismereteket ad át a hazai és határon túli magyarság tehetséggondozásával foglalkozó köz- és felsőoktatási pedagógusainak, szakembereinek civil szervezeteinek, szülőknek és a tehetséges fiataloknak, s segíti a résztvevőket abban, hogy egyenként és hálózati együttműködésben is segíthessék az NTP célok népszerűsítését a határon túli magyarság körében is. Cél volt az is, hogy a rendezvényt kísérő Tehetitek játékos vetélkedő a hazai fiatalok, családok körében is népszerűsítse az NTP célokat. A konferencia megvalósulása: a konferencia sikeresen megvalósult. A hazai résztvevők mellett a cseh- és morvaországi, a szlovákiai, az ukrajnai, a romániai és a szerbiai magyar szervezeteket képviselő résztvevőket is tisztelhettünk a rendezvényen. A konferencián a hazai tehetséggondozás jeles szakemberei - Dr. Polonkai Mária, Dr. Balogh László, Kormos Dénes, Sarka Ferenc, Mező Ferenc, Mező Katalin - tartottak előadást a Nemzeti Tehetség Programról. A megjelentek kaptak egy példányt a pályázat keretében megjelent A Nemzeti Tehetség Program népszerűsítésének lehetőségei című kiadványból. A fórum megvalósulása: sikeresen megvalósult fórumon a határon túli szervezetek bemutatkozásán keresztül nyílt alkalom bepillantást nyerni a határon túli magyar tehetséggondozás eredményeibe és problémáiba. Felszólalók voltak: Dr. Patai Ilona (Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara; Szlovákia); Dr. H. Tóth István (a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, Csehország); Hanesz Angelika (Felvidéki Tehetségsegítő Tanács, Szlovákia); Ádám Zita (Pro Scholis Tehetségpont, Szlovákia), Iván Éva (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ukrajna), Farkas Ildikó ( Together Ifjúsági Szervezet, Szerbia). A Tehetitek játékos vetélkedő megvalósulása: a vetélkedő sikeresen megvalósult. A résztvevők - többek között a jelen pályázat keretében megjelent A Nemzeti Tehetség Program népszerűsítésének lehetőségei című kiadványban található - játékok segítségével egyrészt ismereteket szerezhettek a Nemzeti Tehetség Programról, másrészt alkalmuk nyílt tehetségük bemutatására. 4. Röviden foglalja össze tapasztalatait a rendezvényről a résztvevők visszajelzései alapján! (minimum fél oldal) A résztvevők visszajelzései alapján a következő általános tanulságok fogalmazhatók meg: a konferenciát informatívnak, új ismereteket nyújtónak, hasznosnak tartották. A konferencia időtartama, tematikája megfelelő volt. Az előadókat felkészültnek, naprakésznek tartották a részt vevők. A konferencia tapasztalatai alapján jövőben megrendezendő hasonló rendezvényeinken is hasonló módon (egy témaköré csoportosítva, de az előadók és az altémák változatosságát alkalmazva) fogjuk a programot összeállítani. A konferencia szünetei 8kávészünet, illetve ebédszünet lehetőséget biztosított a résztvevők és az előadók személyes kapcsolatteremtésére is. a fórumot hasznosnak, ám rövidnek tartották. A jövőben két napos fórum szervezésére is kaptunk javaslatokat. A fórumon felmerült, hogy a jövőben nemcsak Debrecenben, illetve Magyarországon, hanem határon túl is lehetne hasonló rendezvényt szervezni. Felmerült a félévenkénti, évenkénti rendszerességgel és tematikus jelleggel megrendezhető (vándor)fórumok igénye is. A szervezők tapasztalata szerint a résztvevő előadók lelkesen, büszkén mutatták be saját szervezeteiket, eredményeiket. A Nemzeti Tehetség Program népszerűsítésének lehetőségei című kiadvány rendezvényötletekkel kapcsolatos fejezetét hasznosnak, ötletadónak értékelték. A kiadványban szereplő játékötletek, betűrejtvények újszerű színfoltnak, s a fiatalok felé a Nemzeti Tehetség Programot hatékonyan kommunikálni képes kezdeményezésnek tűntek. A Tehetitek vetélkedő vidám színfolt volt a Nemzeti Tehetség Programot népszerűsítő rendezvények palettáján. A fiatalok, illetve a családtagok, kortárs és felnőtt segítőik a Nemzeti Tehetség Program tartalmi keretébe ágyazott játékos logikai és ügyességi feladatokat, Oldal: 4 / 6

5 sportversenyeket közösen oldották meg. Mindez nemcsak az NTP népszerűsítésére, hanem az intergenerációs kapcsolatfejlesztésre, csapatépítésre, rekreációra és a tehetséges fiatalok bemutatkozására is kiválóan alkalmas volt. 5. Röviden foglalja össze a megjelentetett kiadványokkal kapcsolatos tapasztalatait! (minimum fél oldal) A megjelentett kiadvány: Mező Ferenc Mező Katalin (2014): A Nemzeti Tehetség Program népszerűsítésének lehetőségei. Kocka Kör, Debrecen. Témaválasztás: A kiadvány ötletadó jelleggel azt foglalja össze, hogy milyen rendezvények, aktivitások alkalmazhatók egy olyan cél érdekében, mint a Nemzeti Tehetség Program megismertetése a szélesebb közönséggel. A kiadvány témaválasztása szervesen illeszkedik a pályázati célkitűzésekhez, a Nemzeti Tehetség program népszerűsítéséhez. A témaválasztás aktualitása: a Nemzeti Tehetség Program népszerűsítése jelen pályázati cél megvalósításán túl, legalább 2028-ig aktuálisnak tekinthető. Célcsoport: a kiadvány célcsoportjának azok a tehetség koordinátorok, szakemberek tekinthetők, akik szakembereknek, illetve fiataloknak kívánnak a jövőben a Nemzeti Tehetség Programot népszerűsítő rendezvényeket szervezni. A kiadvány tartalma: a kiadvány öt darab, külön címmel ellátott fejezetből áll. Az első címe: A tehetség-témát népszerűsítő rendezvények. Ebben a tehetség-témát népszerűsíteni képes szakmai rendezvényekre (pl. tudományos/ismeretterjesztő konferencia, képzés/továbbképzés, tehetségnap, tanulmányi kirándulás, tehetséggondozó tanulmányi verseny, rendezvény jellegű tehetségdiagnosztika, egyéb teljesítményre ösztönző és/vagy bemutatkozási lehetőséget adó rendezvény), illetve kulturális rendezvényekre (pl. gyermekprogram, ismeretterjesztő előadás, sport program, képzőművészeti alkotó tevékenység, kiállítást megnyitó ünnepség, kiállítás látogatás, kirándulás, színpadi alkotó tevékenység, színpadi produkció látogatása, irodalmi alkotó műhely, könyvbemutató, kulturális intézmény látogatás, tűzijáték megtekintése, piac/üzletközpont látogatás, városi rendezvények látogatása, fittness6welness program, gasztronómiai program, közönségjáték) hívja fel a kiadvány figyelmet. Szó esik itt a rendezvények szervezésének általános szerepeiről és feladatairól is. A második fejezet ötleteket ad arra, hogy a fiatalok felé miként prezentálható egy olyan fontos, de a korosztály számára vélhetően száraz téma, mint a Nemzeti Tehetség Program születése. A harmadik részben a Nemzeti Tehetség Program főbb céljainak betűrejtvényekkel történő megközelítésére nyújt játékötleteket a kiadvány. A Kis tehetség(segítő) határozó című részben található rajzos játékötletek a fiatalok figyelmének felkeltésére alkalmasak a Nemzeti Tehetség Program célcsoportjába tartozó néhány tehetség-, illetve tehetségsegítő jellegzetes típusával kapcsolatban. Végül, az NTP kvíz című fejezet tippeket ad arra vonatkozóan, hogy az országgyűlési határozatokat vélhetőleg nem olvasó a szélesebb közönség körében miként használható fel a kvízjáték az NTP népszerűsítése érdekében. Formátum: A5-ös méret, 52 oldal, színes borító, FF belív, kapcsos kötés. ISBN száma: A kézirat alkotás tapasztalatai: tekintve, hogy a kézirat elkészítése feltételezi az NTP tanulmányozását, javasoljuk a fiatalok számára a jövőben A Nemzeti Tehetség Programot bemutató diákok, fiatalok által készített karikatúrák, képregények, esszék alkotása jellegű pályázati kiírást. A kiadás tapasztalatai: a kiadvány előállítását a debreceni Center-Print Nyomda kft. végezte gyorsan, kiváló minőségben, segítőkészen. A kiadvány terjesztésének tapasztalatai: a kiadvány nyomtatásban megjelent példányait a jelen pályázathoz kapcsolódó konferencián terjesztettük ingyenesen. A résztvevők visszajelzése kedvező volt. A jövőben a pályázó Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület megújítás alatt álló honlapján ingyenesen elérhetővé tesszük a kiadványt, s erről tájékoztatjuk a tehetségpontok hálózatának tagjait is. A kiadvány felhasználásának tapasztalatai: a pályázathoz tartozó konferencia és fórum szervezésekor már felhasználtuk a kiadvány rendezvényszervezési javaslatait, grafikáit. A Tehetitek játékos vetélkedőn kipróbáltuk a kiadvány által javasolt játékokat - a játékötletek jól hasznosíthatók a gyakorlatban is. 6. Amennyiben a tervezett program megváltozott, mutassa be a beadott pályázat és a megvalósított program közti eltérést, és indokolja a módosítás okát! (minimum fél oldal) Nincs eltérés. Oldal: 5 / 6

6 7. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés van, indokolja ennek okát! (minimum fél oldal) A tervezett 20 főnél nyolc fővel több fiatalt sikerült a programba bevonni - számuk így összesen 28 fő lett. A fiatalok egymást értesítették a Tehetitek! rendezvényről, s természetesen nem volt célunk a felkeltett érdeklődésüket letörni, tehát bevontuk őket is az NTP-t népszerűsítő rendezvénybe. A bevont fiatalok neme tekintetében a tervezett 10 fiú és 10 lány eloszlás helyett 18 fiú és 10 lány eloszlás valósult meg (ez azonban nem volt hatással a szakmai tartalomra). 8. Összesítse a programhoz kapcsolódó média megjelenéseket (miről, milyen hír, hol, mikor jelent meg, ezek hol érhetők el stb.)! Csatolja a nyomtatott és elektronikus sajtómegjelenéseket! (minimum fél oldal) 8.1. Televíziós híradás a Tehetség - határok nélkül (2014) pályázat keretében megvalósuló konferenciáról és fórumról. Megjelent: debreceni Városi televízió i adásában (web: H. Tóth István: A csehországi hungarológia és a tehetséggondozás kapcsolatáról. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága honlapján elérhető írás: com_content&view=article&id=1523:a-csehorszagi-hungarologia-es-a-tehetseggondozaskapcsolatarol&catid=41:nyek-cikkek&itemid= Tehetség - határok nélkül. Konferencia a tehetséggondozásról Debrecenben. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége honlapján elérhető híradás: Tehetség - határok nélkül június 20. Konferencia a tehetséggondozásról Debrecenben június 7-én délelőtt tartották Debrecenben a Kocka Kör Tehetség - határok nélkül (2014) nemzetközi meghívásos konferenciáját. A konferencián a hazai tehetséggondozás jeles szakemberei Dr. Polonkai Mária, Dr. Balogh László, Kormos Dénes, Sarka Ferenc, Mező Ferenc, Mező Katalin tartottak előadást a Nemzeti Tehetség Programról. A rendezvényen a magyarországi kollégák mellett Cseh- és Morvaország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia magyar vonatkozású szervezeteinek meghívottai is részt vettek. Ugyanezen a napon délután Határtalan NTP Fórum valósult meg a határon túli és hazai magyar tehetséggondozó szervezetek köz- és felsőoktatásban dolgozó szakembereinek bevonásával. A határon túli szervezetek bemutatkozásán keresztül nyílt alkalom bepillantást nyerni a határon túli magyar tehetséggondozás eredményeibe és problémáiba. Felszólalók voltak: Dr. Patai Ilona (Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara; Szlovákia); Dr. H. Tóth István (a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, Csehország); Hanesz Angelika (Felvidéki Tehetségsegítő Tanács, Szlovákia); Ádám Zita (Pro Scholis Tehetségpont, Szlovákia), Iván Éva (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ukrajna), Farkas Ildikó ( Together Ifjúsági Szervezet, Szerbia). E programok kísérőrendezvénye a Tehetitek játékos családi vetélkedő. A rendezvényekhez kapcsolódó kiadvány: Mező Ferenc Mező Katalin (2014): A Nemzeti Tehetség Program népszerűsítésének lehetőségei. Kocka Kör, Debrecen. E kiadvány június végétől ingyenesen letölthető lesz a jelenleg felújítás alatt álló honlapról. A Debreceni Városi televízió által a rendezvényről készült híradás itt megtekinthető. A Tehetség - határok nélkül (2014) a Nemzeti Tehetség Program által támogatott rendezvény volt (pályázati azonosító: NTP- ITR ). Kelt: Debrecen, 2014 év június hó 30. nap Pályázó hivatalos képviselő aláírása és bélyegzője Mező Ferenc Hivatalos képviselő neve nyomtatott betűvel Oldal: 6 / 6

NTP-KKT-B-13 BESZÁMOLÓ ŰRLAP. Óbudai Árpád Gimnázium

NTP-KKT-B-13 BESZÁMOLÓ ŰRLAP. Óbudai Árpád Gimnázium Pályázat kódja: Pályázó szervezet neve: Program címe: Óbudai Árpád Gimnázium NTP-KKT-B-13-0017 Árpád Gimnázium tehetséggondozó matematikatábora Pályázatban vállalt tevékenység/tevékenységek(a megfelelő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ŰRLAP. BME Management Szakkollégium

BESZÁMOLÓ ŰRLAP. BME Management Szakkollégium Pályázat kódja: Pályázó szervezet neve: Program címe: NTP-SZKOLL-13-0040 BME Management Szakkollégium BME Management Szakkollégium szakmai tevékenysége és működése Pályázatban vállalt tevékenység/tevékenységek:

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. Az intézet szakmai munkájának áttekintése 1.1. A 2013. évi elfogadott munkaterv

Részletesebben

TEHETSÉG - HATÁROK NÉLKÜL

TEHETSÉG - HATÁROK NÉLKÜL TEHETSÉG - HATÁROK NÉLKÜL Szerkesztette: Mező Ferenc és Mező Katalin (2008) 2 TEHETSÉG HATÁROK NÉLKÜL TEHETSÉG HATÁROK NÉLKÜL 3 TEHETSÉG - HATÁROK NÉLKÜL Szerkesztette: Mező Ferenc és Mező Katalin (2008)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25.

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. KULTÚRÁSZ KÖ ZHASZNÚ EGYESÜLET Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-ma il: kulturasz@g ma il.com

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 január Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megyei civil szervezetek vezetői találkoztak ismét Szanazugban

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megyei civil szervezetek vezetői találkoztak ismét Szanazugban E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Békés megyei civil szervezetek vezetői találkoztak ismét Szanazugban Immár 21. alkalommal szervezte meg a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete a Békés Megyei

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. s z e p t e m b e r 2 6. Somogy

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 február Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Kultúra, változás társadalom Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Az online

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP 5.1.1/B1-12-k-2012-0001 Debrecen Belváros funkcióbővítő város rehabilitációja II. ütem projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A fogyatékkal élő tanulók integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének és a fogyatékkal élő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. évi támogatása az EDUTUS Főiskola részére azt a célt szolgálta, amely

Részletesebben

Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása

Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása a Szociális célú városrehabilitáció - Miskolc- Avas- dél akcióterületen

Részletesebben

III. évfolyam 8. szám 2012. március 26-2012. április 8.

III. évfolyam 8. szám 2012. március 26-2012. április 8. III. évfolyam 8. szám 2012. március 26-2012. április 8. I. Pályázatok oktatási, kulturális és gyermekvédelmi intézmények számára Új kiírások I.1. Lehetőség a közösségi szolgálat támogatása érdekében.....4.oldal

Részletesebben

Ifjúsági demokráciaprojektek

Ifjúsági demokráciaprojektek Ifjúsági demokráciaprojektek Fiatalok Lendületben Program TARTALOMJEGYZÉK FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 4 MI AZ IFJÚSÁGI DEMOKRÁCIAPROJEKT? 5 Az alprogram előzményei Fiatalok és a demokrácia hogyan kapcsolódhatnak

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca 2. 1/3.

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca 2. 1/3. TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0009 ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Székhely: 4031 Debrecen, István út 33. 6/20. Levelezési cím: 4025 Debrecen, Arany János utca

Részletesebben