DVSI. Ruffing Péter. igazgató cím: Ruffing Péter cím:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DVSI. Ruffing Péter. igazgató E-mail cím: Ruffing Péter E-mail cím:"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunaújvárosi Városi Sportiskola 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 000 Erima bajnokság Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult DVSI Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Dunaújváros (út, utca) Városháza tér (házszám) 1. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Dunaújváros (út, utca) Vasmű út (házszám) 41. Telefon: Fax: Hivatalos honlap: A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Ruffing Péter igazgató cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Ruffing Péter cím: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Arany János Általános Iskola DMJV Önkormányzat Dunaújvárosi GESZ 24 Dózsa György Általános Iskola DMJV Önkormányzat Dunaújvárosi GESZ 4.5 Petőfi Sándor Általános Iskola DMJV Önkormányzat Dunaújvárosi GESZ 4.5 Petőfi Sándor Általános Iskola DMJV Önkormányzat Dunaújvárosi GESZ 4 Dunaújváros Sportcsarnok DMJV Önkormányzat Hunép-Uniszol Zrt 8 felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás MFt MFt MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt MFt 9.5 MFt 3.62 MFt MFt 10 MFt 0 MFt MFt 0.5 MFt összesen: MFt MFt MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások MFt MFt MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt 2.5 MFt 5.79 MFt MFt 14.6 MFt MFt MFt 0.56 MFt összesen: MFt MFt MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) MFt MFt MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt

3 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Dunaújvárosi Városi Sportiskola (DVSI) 1999-ben alapított sportszervezet, mely a 6-15 éves korú dunaújvárosi és városkörnyéki települések fiataljainak biztosít rendszeres, szervezett, szakemberek által irányított sportfoglalkozásokat és versenyzési lehetőséget. Alapvető feladatunk az egészséges életmód igényének kialakításán és a pozitív személyiségformáláson keresztül a minőségi utánpótlás nevelés-képzés biztosítása a dunaújvárosi és hazai élsport számára. A DVSI jogállását tekintve a Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány önálló belső szervezeti egységeként működő egyesületi típusú sportiskola, mely a Sportiskolák Országos Szövetségének (SIOSZ) is alapító tagja. Jelenleg hat sportágban közel ötszáz fiatal sportfelkészítését és versenyeztetését végezzük. Kézilabda sportágban megalakulásunk óta működtetünk lány és fiú szakosztályokat. A évi idényben a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) versenyrendszerében lány és fiú csapatunk is szerepelt az Országos Nyílt Serdülő Bajnokságban (OSB). Emellett mindkét nemben szinte valamennyi korosztályban érdekeltek voltunk az ERIMA Országos Kézilabda Utánpótlás Bajnokságban is, ahol valamennyi csapatunk továbbjutott a megyei döntőkben. A bajnokságokban való részvételen túl három korosztályban is indultunk a fiúknak kiírt Regionális Kézisuli versenyrendszerében, illetve több csapatunk is résztvevője volt a hazai felkészülési tornáknak. A színvonalas szakmai munka elismeréseként több sportolónkat is meghívták a női serdülő válogatott keretébe. Együttműködési megállapodásunk van a Dunaújvárosi Női Kézilabda Közhasznú SE NB I-es női, a Dunaújvárosi Atlétikai Club NB II-es női és férfi szakosztályaival, valamint a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémiával is. Az akadémiával kötött megállapodás értelmében a 2011/2012. évi szezonban U14-es lány csapatunk akadémiai előkészítő csoportként működik Eredményeink megőrzése, illetve céljaink elérése okán a évi és az azt követő időszakban tovább szeretnénk bővíteni utánpótlás bázisunkat a kiválasztás kiszélesítésével és hatékonyságának növelésével. A jövőben nagyobb erőket kívánunk mozgósítani a szivacskézilabda oktatására, létszámának növelésére és folyamatos versenyeztetésére.jól felkészült edzők foglalkoztatásával nagyobb gondot kívánunk fordítani korosztályos csapataink minőségi felkészítésére és a képzéssel összefüggő jobb feltételrendszer megteremtésére. Változatlanul benevezzük korosztályos csapatainkat az MKSZ versenyrendszerébe: OSB, ERIMA Országos Kézilabda Utánpótlás Bajnokságba. Az MKSZ versenyrendszerén kívül a kistérségi és regionális szervezésű bajnokságokban, illetve a hazai és nemzetközi felkészülési tornákon is minél több csapatunknak akarunk játéklehetőséget biztosítani. Célunk, hogy a jövőben is minél több sportolónk kerüljön be a korosztályos válogatottak kereteibe. Női vonalon az Akadémia létrehozásával teljessé vált az optimális nevelési-képzési struktúra: DVSI Akadémia DNKK SE. Férfi vonalon a minőségi utánpótlásunk segítségével szeretnénk megteremteni a legmagasabb osztályba való szereplés mielőbbi elérését. Arra törekszünk, hogy a város általános iskoláiban mint alapsportág szerepeljen a kézilabdázás és helyi bajnokságok, tornák rendezésével szeretnénk biztosítani a rendszeres versenyeztetést, illetve elősegíteni a diákolimpiára történő felkészülést is. A nyári időszakban szervezett edzőtáborok segítségével folyamatossá kívánjuk tenni csapataink foglalkoztatását, felkészítését, ezzel is elősegítve sportolóink sportági fejlődését. Tervezzük továbbá a strandkézilabdázás megismertetését, oktatását, amivel még színesebbé, változatosabbá tudjuk tenni a felkészítést. A Dunaújvárosi Városi Sportiskola (DVSI) 1999-ben alapított sportszervezet, mely a 6-15 éves korú dunaújvárosi és városkörnyéki települések fiataljainak biztosít rendszeres, szervezett, szakemberek által irányított sportfoglalkozásokat és versenyzési lehetőséget. Alapvető feladatunk az egészséges életmód igényének kialakításán és a pozitív személyiségformáláson keresztül a minőségi utánpótlás nevelés-képzés biztosítása a dunaújvárosi és hazai élsport számára. A DVSI jogállását tekintve a Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány önálló belső szervezeti egységeként működő egyesületi típusú sportiskola, mely a Sportiskolák Országos Szövetségének (SIOSZ) is alapító tagja. Jelenleg hat sportágban közel ötszáz fiatal sportfelkészítését és versenyeztetését végezzük. Kézilabda sportágban megalakulásunk óta működtetünk lány és fiú szakosztályokat. A évi idényben a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) versenyrendszerében lány és fiú csapatunk is szerepelt az Országos Nyílt Serdülő Bajnokságban (OSB). Emellett mindkét nemben szinte valamennyi korosztályban érdekeltek voltunk az ERIMA Országos Kézilabda Utánpótlás Bajnokságban is, ahol valamennyi csapatunk továbbjutott a megyei döntőkben. A bajnokságokban való részvételen túl három korosztályban is indultunk a fiúknak kiírt Regionális Kézisuli versenyrendszerében, illetve több csapatunk is résztvevője volt a hazai felkészülési tornáknak. A színvonalas szakmai munka elismeréseként több sportolónkat is meghívták a női serdülő válogatott keretébe. Együttműködési megállapodásunk van a Dunaújvárosi Női Kézilabda Közhasznú SE NB I-es női, a Dunaújvárosi Atlétikai Club NB II-es női és férfi szakosztályaival, valamint a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémiával is. Az akadémiával kötött megállapodás értelmében a 2011/2012. évi szezonban U14-es lány csapatunk akadémiai előkészítő csoportként működik Eredményeink megőrzése, illetve céljaink elérése okán a évi és az azt követő időszakban tovább szeretnénk bővíteni utánpótlás bázisunkat a kiválasztás kiszélesítésével és hatékonyságának növelésével. A jövőben nagyobb erőket kívánunk mozgósítani a szivacskézilabda oktatására, létszámának növelésére és folyamatos versenyeztetésére.jól felkészült edzők foglalkoztatásával nagyobb gondot kívánunk fordítani korosztályos csapataink minőségi felkészítésére és a képzéssel összefüggő jobb feltételrendszer megteremtésére. Változatlanul benevezzük korosztályos csapatainkat az MKSZ versenyrendszerébe: OSB, ERIMA Országos Kézilabda Utánpótlás Bajnokságba. Az MKSZ versenyrendszerén kívül a kistérségi és regionális szervezésű bajnokságokban, illetve a hazai és nemzetközi felkészülési tornákon is minél több csapatunknak akarunk játéklehetőséget biztosítani. Célunk, hogy a jövőben is minél több sportolónk kerüljön be a korosztályos válogatottak kereteibe. Női vonalon az Akadémia létrehozásával teljessé vált az optimális nevelési-képzési struktúra: DVSI Akadémia DNKK SE. Férfi vonalon a minőségi utánpótlásunk segítségével szeretnénk megteremteni a legmagasabb osztályba való szereplés mielőbbi elérését. Arra törekszünk, hogy a város általános iskoláiban mint alapsportág szerepeljen a kézilabdázás és helyi bajnokságok, tornák rendezésével szeretnénk biztosítani a rendszeres versenyeztetést, illetve elősegíteni a diákolimpiára történő felkészülést is. A nyári időszakban szervezett edzőtáborok segítségével folyamatossá kívánjuk tenni csapataink foglalkoztatását, felkészítését, ezzel is elősegítve sportolóink sportági fejlődését. Tervezzük továbbá a strandkézilabdázás megismertetését, oktatását, amivel még színesebbé, változatosabbá tudjuk tenni a felkészítést. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Ingatlan beruházást nem tervezünk. Ingatlan beruházást nem tervezünk. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A projekt megvalósításának időtartama: Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: július szeptember 1. Felkészülési időszak augusztus június 30. A sportszakemberek díjazása 11 hónapra szeptember április 30.: Bajnokság, torna rendszerben, az összes korcsoportban. A tervezett sportszerek, felszerelések beszerzése július június 30.: Felkészítő csoportok szervezése, vezetése (folyamatos) július június 30.: Sportág népszerűsítése, tömegbázis növelése (folyamatos) A projekt megvalósításának időtartama: Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: július szeptember 1. Felkészülési időszak augusztus június 30. A sportszakemberek díjazása 11 hónapra szeptember április 30.: Bajnokság, torna rendszerben, az összes korcsoportban. A tervezett sportszerek, felszerelések beszerzése július június 30.: Felkészítő csoportok szervezése, vezetése (folyamatos) július június 30.: Sportág népszerűsítése, tömegbázis növelése (folyamatos) A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A Dunaújvárosi Városi Sportiskola (DVSI) - kapcsolódva a Magyar Kézilabda Szövetség hosszútávú sportágfejlesztési stratégiájához sportfejlesztési tervében az alábbi főbb mérföldköveket határozta meg az utánpótlás fejlesztés területén: 1. A szakosztályi utánpótlás létszám növelése, ami alapvetően a szivacskézilabda tömegbázisának megnövelésével érhető el. Ennek alapja a tervszerű kiválasztás. Szakembereink feladata, hogy a vonzáskörzet óvodáinak és iskoláinak a sportág iránt érdeklődő gyermekeit felmérje és a lehető legjobb megoldást kínálva korosztályos csapataink valamelyikébe elhelyezze. Célunk valamennyi mozgást szerető gyermek megnyerése, függetlenül attól, hogy később az élsport számára hasznos lesz e vagy sem. Az MKSZ stratégiai céljaival azonosulva azt valljuk, hogy a fiatalok intenzív sportolásra szorítása alapérdek egy egészséges társadalom számára. Ugyanakkor feladataink között tarjuk számon a kézilabdázás, mint alapsportág fejlesztését is az általános iskolákban, - különös tekintettel arra az igényre, hogy a testnevelés váljon napi gyakorlattá az általános iskolákban - összhangban a diákolimpia versenyrendszerével, hiszen fiatal sportolóink itt

4 találkoznak először a versenysport szépségeivel, izgalmával. 2. Nyilvánvalóan a megnövekedett létszámhoz kell igazítani foglalkoztatott edzőink számát. A számszerű növekedésnek ugyanakkor elengedhetetlen feltétele a megfelelő minőség kérdése is. Figyelemmel az MKSZ képzési stratégiájára, célunk az, hogy szakembereink az elérhető legfrissebb tudással rendelkezzenek és megfeleljenek az Uniós előírásoknak is. 3. Tárgyi eszközök területén jelentős lemaradással bírunk. Célunk, hogy az edzések megtartásához és versenyek eredményes teljesítéséhez szükséges lehető legjobb eszközöket, felszereléseket biztosítsuk játékosaink és szakembereink számára. A kézilabdasport is egyre inkább technikai sportá válik abban az értelemben, hogy az egyesületek közti helyezésbeli különbséget nem csak a játékosok/edzők közti különbség határozza meg, hanem részben a technikai felszereltségek, eszközök száma és milyensége is. E mellett a felszerelések, öltözékek milyensége érdemben befolyásolja a csapat megítélését is. Az azonos közösséghez tartozást, az egy célért való küzdést nyilvánvalóan erősíti ez a nem elhanyagolható külsőség is. 4. Gyógyászati segédeszközök, krémek stb. beszerzése kapcsán többes célt is megfogalmaztunk. Egyrészt fontos, hogy játékosaink a lehető legjobb sport formában legyenek, a sérüléseket kerüljék el, illetve gyorsabban regenerálódjanak, másrészt az ellenőrzött készítmények, krémek stb. alkalmazásával a dopping mentes tiszta sportolást is erősíteni kívánjuk. 5. Tekintettel korosztályos csapataink számára, jelentős mennyiségű utazási költség terheli egyesületünket. A szülök terheinek csökkentése érdekében, a sportversenyekre történő kulturált és biztonságos utazás megteremtése érdekében mérkőzésein számához igazítottan terveztük ezen költség nemet. Hazai rendezésű sportesemények esetén az előírásoknak megfelelően minket terhelő díjakat (játékvezető, egészségügyi szolgáltatás, jegyzőkönyvvezető) is megterveztük. 6. A sikeres felkészülés első próbája az edzőmérkőzés, ahol is képet kaphatunk csapataink állapotáról mint taktikai/technikai, mind erőnléti szempontból. Korosztályonként, 2 edzőmérkőzést terveztünk idegenben, amia szükséges szakmai minimum egy komoly célokat megfogalmazó egyesület esetében. 7. Tekintettel arra a tényre, hogy számos csapatunk van, a szükséges edzésidőre pályát bérelünk különböző helyszíneken (ált. iskola, szakközépiskola, városi sportcsarnok). A bérleti díjaink igazodnak csapataink és edzéseink számához. A Dunaújvárosi Városi Sportiskola (DVSI) - kapcsolódva a Magyar Kézilabda Szövetség hosszútávú sportágfejlesztési stratégiájához sportfejlesztési tervében az alábbi főbb mérföldköveket határozta meg az utánpótlás fejlesztés területén: 1. A szakosztályi utánpótlás létszám növelése, ami alapvetően a szivacskézilabda tömegbázisának megnövelésével érhető el. Ennek alapja a tervszerű kiválasztás. Szakembereink feladata, hogy a vonzáskörzet óvodáinak és iskoláinak a sportág iránt érdeklődő gyermekeit felmérje és a lehető legjobb megoldást kínálva korosztályos csapataink valamelyikébe elhelyezze. Célunk valamennyi mozgást szerető gyermek megnyerése, függetlenül attól, hogy később az élsport számára hasznos lesz e vagy sem. Az MKSZ stratégiai céljaival azonosulva azt valljuk, hogy a fiatalok intenzív sportolásra szorítása alapérdek egy egészséges társadalom számára. Ugyanakkor feladataink között tarjuk számon a kézilabdázás, mint alapsportág fejlesztését is az általános iskolákban, - különös tekintettel arra az igényre, hogy a testnevelés váljon napi gyakorlattá az általános iskolákban - összhangban a diákolimpia versenyrendszerével, hiszen fiatal sportolóink itt találkoznak először a versenysport szépségeivel, izgalmával. 2. Nyilvánvalóan a megnövekedett létszámhoz kell igazítani foglalkoztatott edzőink számát. A számszerű növekedésnek ugyanakkor elengedhetetlen feltétele a megfelelő minőség kérdése is. Figyelemmel az MKSZ képzési stratégiájára, célunk az, hogy szakembereink az elérhető legfrissebb tudással rendelkezzenek és megfeleljenek az Uniós előírásoknak is. 3. Tárgyi eszközök területén jelentős lemaradással bírunk. Célunk, hogy az edzések megtartásához és versenyek eredményes teljesítéséhez szükséges lehető legjobb eszközöket, felszereléseket biztosítsuk játékosaink és szakembereink számára. A kézilabdasport is egyre inkább technikai sportá válik abban az értelemben, hogy az egyesületek közti helyezésbeli különbséget nem csak a játékosok/edzők közti különbség határozza meg, hanem részben a technikai felszereltségek, eszközök száma és milyensége is. E mellett a felszerelések, öltözékek milyensége érdemben befolyásolja a csapat megítélését is. Az azonos közösséghez tartozást, az egy célért való küzdést nyilvánvalóan erősíti ez a nem elhanyagolható külsőség is. 4. Gyógyászati segédeszközök, krémek stb. beszerzése kapcsán többes célt is megfogalmaztunk. Egyrészt fontos, hogy játékosaink a lehető legjobb sport formában legyenek, a sérüléseket kerüljék el, illetve gyorsabban regenerálódjanak, másrészt az ellenőrzött készítmények, krémek stb. alkalmazásával a dopping mentes tiszta sportolást is erősíteni kívánjuk. 5. Tekintettel korosztályos csapataink számára, jelentős mennyiségű utazási költség terheli egyesületünket. A szülök terheinek csökkentése érdekében, a sportversenyekre történő kulturált és biztonságos utazás megteremtése érdekében mérkőzésein számához igazítottan terveztük ezen költség nemet. Hazai rendezésű sportesemények esetén az előírásoknak megfelelően minket terhelő díjakat (játékvezető, egészségügyi szolgáltatás, jegyzőkönyvvezető) is megterveztük. 6. A sikeres felkészülés első próbája az edzőmérkőzés, ahol is képet kaphatunk csapataink állapotáról mint taktikai/technikai, mind erőnléti szempontból. Korosztályonként, 2 edzőmérkőzést terveztünk idegenben, amia szükséges szakmai minimum egy komoly célokat megfogalmazó egyesület esetében. 7. Tekintettel arra a tényre, hogy számos csapatunk van, a szükséges edzésidőre pályát bérelünk különböző helyszíneken (ált. iskola, szakközépiskola, városi sportcsarnok). A bérleti díjaink igazodnak csapataink és edzéseink számához. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Jó kapcsolatara törekszünk, az eddigi gyakorlatot követve a térség iskoláival, testnevelő tanáraival, szeretnénk elérni, hogy a város általános iskoláiban mint alapsportág szerepeljen a kézilabdázás. A sportági felkészítésen túl továbbra is nagy gondot fordítunk a közösségbe való beilleszkedésre, a figyelem és fegyelem tanítására, a rendszeres testedzés segítségével az egészséges életmód igényének kialakítására. Versenyeken és edzéseken sportolóinktól elvárjuk, hogy önmagukhoz képest a maximumot nyújtsák a Fair Play szellemében. A nyári időszakban szervezett edzőtáborok segítségével folyamatossá kívánjuk tenni csapataink foglalkoztatását, felkészítését, egyúttal hozzásegítjük a szülőket ahhoz, hogy gyerekeiknek jó körülmények között egészséges testmozgással töltsenek el egy hetet a nyári szünetből. A támogatás igénybevételével lehetőségünk nyílik arra, hogy a nehéz anyagi helyzetben levő szülők gyermekei is részt vehessenek ezeken az edzőtáborokon. Az utánpótlás fejlesztés legnagyobb kockázatát az egyesület és a szülők nehéz anyagi helyzete jelentheti, de bízva a kedvező jogszabályi háttérben, hisszük, hogy a jelenlegi pozitív társadalmi környezetet kihasználva, sportfejlesztési céljaink valóra váltásával, egyre nagyobb biztonsággal tudunk a vállalkozó szférából származó támogatókhoz fordulni Jó kapcsolatara törekszünk, az eddigi gyakorlatot követve a térség iskoláival, testnevelő tanáraival, szeretnénk elérni, hogy a város általános iskoláiban mint alapsportág szerepeljen a kézilabdázás. A sportági felkészítésen túl továbbra is nagy gondot fordítunk a közösségbe való beilleszkedésre, a figyelem és fegyelem tanítására, a rendszeres testedzés segítségével az egészséges életmód igényének kialakítására. Versenyeken és edzéseken sportolóinktól elvárjuk, hogy önmagukhoz képest a maximumot nyújtsák a Fair Play szellemében. A nyári időszakban szervezett edzőtáborok segítségével folyamatossá kívánjuk tenni csapataink foglalkoztatását, felkészítését, egyúttal hozzásegítjük a szülőket ahhoz, hogy gyerekeiknek jó körülmények között egészséges testmozgással töltsenek el egy hetet a nyári szünetből. A támogatás igénybevételével lehetőségünk nyílik arra, hogy a nehéz anyagi helyzetben levő szülők gyermekei is részt vehessenek ezeken az edzőtáborokon. Az utánpótlás fejlesztés legnagyobb kockázatát az egyesület és a szülők nehéz anyagi helyzete jelentheti, de bízva a kedvező jogszabályi háttérben, hisszük, hogy a jelenlegi pozitív társadalmi környezetet kihasználva, sportfejlesztési céljaink valóra váltásával, egyre nagyobb biztonsággal tudunk a vállalkozó szférából származó támogatókhoz fordulni 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

5 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz / megnevezés Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

6 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 0 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. E.k. 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

7 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! -es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior Országos Országos Országos Országos Országos Országos Országos Országos Megyei 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint

8 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória bemelegítő jogging db Ft Ft Sportfelszerelés labda 1-es 0-ás db Ft Ft Sporteszköz labda szivacs 15-ös db Ft Ft Sporteszköz labda szivacs 13-as db Ft Ft Sporteszköz labda 2-3-as db Ft Ft Sporteszköz labda 0-1-es db Ft Ft Sporteszköz kézilabda meccs mez db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda meccs nadrád db Ft Ft Sportfelszerelés kapusnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés kapusmez db Ft Ft Sportfelszerelés wax db Ft Ft Sporteszköz Tape BSN 4cm db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok hűtőspray db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok bemelegítő krém db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves&nbspköltség Serdülő U14 U13 Arany János Általános Iskola Ft Ft Petőfi Sándor Ált.Isk Gárdonyi Tagintézmény Ft Ft Dózsa György Általános Iskola Ft Ft Petőfi Sándor Ált.Isk 480 Ft Ft Arany János Általános Iskola Ft Ft Arany János Általános Iskola Ft Ft Arany János Általános Iskola Ft Ft Arany János Általános Iskola mérkőzések minden 1 korosztályban 200 Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Zubai Gábor Edző Nem EKHO Ft Ft Ft Csermák Gábor Edző Nem EKHO Ft Ft Ft Nógrádi Sándor Edző Nem EKHO Ft Ft Ft Meggyes Rita Edző Nem EKHO Ft Ft Ft Takács Dusmáta Edző Nem EKHO Ft Ft Ft Baranyi Erzsébet Edző Nem EKHO Ft Ft Ft Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés 2 Fogl. kor. Zubai Gábor B C

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Egyetemi Sport Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 19 2012.08.28. 11:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím:

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Kézilabda Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szent István SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím:

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet SZ.N.K.E 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B

Részletesebben

KOVÁCS LÁSZLÓ. ELNÖK E-mail cím: KRENKÓ JÓZSEF E-mail cím:

KOVÁCS LÁSZLÓ. ELNÖK E-mail cím: KRENKÓ JÓZSEF E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: INÁRCS-ÖRKÉNY KÉZILABDA CKLUB EGYESÜLET INÁRCS-ÖRKÉNY KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Malév Sport Club 2Gazdálkodási formakód: 521

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:47 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Sportország SC Sportclub Sportszolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSAI VADMACSKÁK SE Kanizsai VSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet A kérelmező szervezet rövidített neve: SZ.N.K.E 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Győző Csaba elnök. Váradi Csaba

Győző Csaba elnök. Váradi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Környei Sport Egyesület Környei SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kalmár DSE 2Gazdálkodási formakód: 521

Részletesebben

1 / 19 2014.10.31. 7:58

1 / 19 2014.10.31. 7:58 1 / 19 2014.10.31. 7:58 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kézilabda Klub Ajka KK Ajka 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Fürge Gyík DSE. Sportiskola

Fürge Gyík DSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Fürge Gyík Diáksport Egyesület Fürge Gyík DSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Molnár Csaba Alelnök. Erdei Krisztián

Molnár Csaba Alelnök. Erdei Krisztián 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Cunder Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület Cunder Kézisuli Egyesület 2 Gazdálkodási

Részletesebben

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 114 Pécsi Sport Nonprofit Zrt. PSN Zrt. 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:32 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub SzPJK

Részletesebben

MNDSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 5 5 0 4 3 1-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 3 2-2 9 3 6 0 0 0 3. Kovács Lajos.

MNDSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 5 5 0 4 3 1-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 3 2-2 9 3 6 0 0 0 3. Kovács Lajos. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 001 Magyarországi Németek Diáksport Egyesülete MNDSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

Haraszti Zsolt elnök. Ávár Zsolt

Haraszti Zsolt elnök. Ávár Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sárvári Kinizsi Sportegyesület Sárvári Kinizsi SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentendrei Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve: SZKC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: NFC 2Gazdálkodási formakód:52 3Tagsági azonosítószám 247 Áfa levonásra a

Részletesebben

Gyaxi DSE. Sportiskola

Gyaxi DSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Gyaxi Diáksport Egyesület Gyaxi DSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

TFSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9-2 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 1 2 0 0 4-2 0 0 1 0 9 2 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Dr. Molnár Sándor. ügyv.

TFSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9-2 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 1 2 0 0 4-2 0 0 1 0 9 2 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Dr. Molnár Sándor. ügyv. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete TFSE 3 A szakszövetség

Részletesebben