BKV Előre SC záró pénzügyi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BKV Előre SC záró pénzügyi"

Átírás

1 Nemzet Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmeze út 1-3. Tárgy: záró pénzügy elszámolás BKV Előre SC záró pénzügy jelentése Egyesületünk sportfejlesztés programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be17713/2011 számon vette nylvántartásba. A látvány-csapatsport támogatását bztosító támogatás gazolás kállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamnt vsszafzetésének szabályaról szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdése értelmében a támogatott szervezetnek a támogatás dőszak lezárulát követően 30 napon belül pénzügy elszámolást kell benyújtan. Mndezekre fgyelemmel az alábbakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztés tevékenységének eredményet, megvalósulásának pénzügy tartamát. A sportfejlesztés tervünk az alább kemelt stratéga célokat tartalmazta: Személy jellegű ráfordítás jogcím: Kérjük sorolja fel a programban gényelt és jóváhagyott feladatokat, stratéga célokat: sportszakemberek díjazása (pl. edző, technka vezető, ). A program célktűzése részben az volt, hogy az Egyesületnél dolgozó sportszakember gárda megbecsültsége növekedjen, munkájuk anyag elsmertsége s megvalósuljon, életkörülmények javuljanak, életpályájuk kszámítható legyen és növekedjen az elégedettségük. Mndez segít Őket a munkájuk hatékonyabb, alaposabb elvégzésében s. Tárgy eszköz beruházás, felújítás jogcím: Kérjük sorolja fel a programban gényelt és jóváhagyott feladatokat, stratéga célokat: Például: edzéselemzés technka feltételenek bztosítása; bztonság követelmények teljesülését szolgáló nfrastruktúra-fejlesztés bztosítása; erőnlét edzésekhez szükséges eszközök bztosítása; sportcélú nfrastruktúra fejlesztés (felújítás és/vagy új építés); stb. Tárgy eszköz beszerzés, az edzés és játéklehetőség technka, nfrastruktúráls hátterének mnőség javítása; Pályázatunkban megfogalmazott cél: A megfelelő nfrastruktúra bztosítása és fenntartása alapvető. Megfelelő és bztonságos stadonok, sportpályák nélkül a magyar labdarúgás továbbra sem juthat Európa élvonalába. 1/4 oldal

2 Ennek a célktűzésnek megfelelően az Egyesületünk az új sportfnanszírozás nyújtotta lehetőség felhasználásával, ütemezve, fokozatosan hozzálát az általa használt nfrastruktúra felújításához, fejlesztéséhez, a mndennap sportolás hoz szükséges eszközpark kbővítéséhez. A jóváhagyott pályázatunkban szereplő tételek: 1 db pálya henger, a pályák sportolásra alkalmas állapotban tartásához Utánpótlás-nevelés feladatok ellátásának támogatása jogcím: Kérjük sorolja fel a programban gényelt és jóváhagyott feladatokat, stratéga célokat: Például: szakemberek díjazása; utánpótlás korú versenyzők kválasztása, felkészítése, képzése; sportszerek bztosítása; gyógyszerek, gyógyászat segédeszközök bztosítása; nfrastruktúra rendelkezésre állása (pálya bérle t); bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek; tornák, felkészülés mérkőzések költsége; edzőtábor költsége; stb. ~ 4 utánpótlás edző 10 hav bére, 1 kzárólag az utánpótlásban dolgozó szertáros munkabére, sportfelszerelés Kondíconáló, költsége (mez, dzsek, sportszár, cpő stb.) alapozó erőnlét edzést segítő kondíconáló gépek beszerzése Táplálék kegészítők, vtamnok beszerzése Szállítás költségek Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Versenyeztetés költsége Rendezés, felkészítéshez kapcsolódó költségek (játékvezető díjak 2011/2012) Képzéssel összefüggö feladatok támogatása jogcím: Nem szerepelt a fejlesztés programunkban. MEGVALÓSULÁS j----' A megvalósítás során az általunk kalakított pénzügy technka úgy működött, hogy a támogatások fogadására megnytott elkülönített számlákról az aktuáls fzetés kötelezettségeknek megfelelően egyedleg vagy aggregáltan a szükséges támogatás összegek a főszámlára kerültek átvezetáésre és ott a saját erővel kegészítve kerültek külső utalásra. A program ütemezése matt a december vegen beárkező támogatás összegekből január elején a hav már kfzetett bérköltségek támogatás aránya nak megfelelő összeg egyösszegben a főszámlára került. A teljes jóváhagyott program ft támogatás összeget tartalmazott a júlus júnus 30. között dőszakban ebből fölhasználásra került ft, a fennmaradó ft-ra vonatkozóan hosszabbítás kérelmet nyújtottunk be az MLSZ felé. Részletezve 3. melléklet. 2/4 oldal

3 Személy jellegű ráfordítás jogcím Kérjük, hogy a fentebb jelzett stanéga célokkal, jogcímekkel összhangban fejtse k az de vonatkozó, dőarányosan megva/ósult tevékenységüket: A személy jellegű kfzetések a pályázatban szereplő módon folyamatosan, dőarányosan teljesültek. nem utánpőttás (bruttó ber + járulék o B'IY ténylegesen státusz ro név összes ejszámolt Edzö 1 Sza por Gábor O technka O vezető" 1 Mátyás lbor kapus edző" 1 Szűcs László szertáros 1 Bajka József pálya munkás 2 Kss István O Kapcsos Eml gondnok 1 Vajas István '50 O ügyvezető 1 Hudák Gábor ' asszsztens 1 Sutka Julanna TOOO összesen támoqatás összege halmozott támogatás 'l3jl~00- kolönbözet A ténylegesen kfzetett bérösszeg meghaladta a fejlesztés programban tervezettet, elsősorban a munkabérekkkel kapcsolatos járulék szabályozás változása matt. A többletet saját erőből fnanszíroztok. Az egyes munkavállalók tényleges bére esetén ugyancsak a fent okok matt a tervezetthez képest eltérések keletkeztek, de ezt 10 %-ot nem meghaladó belső átcsoportosítással kezeln tudtuk. Utánpótlás-neve/és fe/adatok ellátásának támogatása jogcm: (összhangban a fentebb jelzett startéga célokkal, jogcímekkel): Kérjük, hogya fentebb jelzett stertéqe célokkal, jogcímekkel összhangban fejtse k az de vonatkozó, dőarányosan megva/ósult tevékenységüket: A programban megfogalmazott tevékenységek az alábbak szernt teljesültek: Az utánpótlásban dolgozó szakemberek személy jellegű ráfordítása kfzetésre kerültek Sportfelszerelés beszerzés: sportruházat, mez, sportszár, labda, spnng bckl, dzsek beszerzés re került Szállítás: utánpótlás játékosok szállítása megvalósult Felkészítéssel, versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő étkezés megvalósult Táplálékkegészítő beszerzése megtörtént Rendezésse kapcsolatos játékvezető díjak, torna nevezés díjak realzálódtak. Utánpótlás csapatank bajnok szereplése a 2011/2012-es évadban: U19-9.hely U17-5.hely U15-4.hely U13-11.hely U nncs bajnokság, több eredményes torna szereplés 23 fő gazolt versenyző 23 fő gazolt versenyző 24 fő gazolt versenyző 21 fő gazolt versenyző 32 fő gazolt versenyző 3/4 oldal

4 Az utánpótlás nevelés költsége a tervezettnek megfelelően alakultak. A program pénzügy végrehajtásában 10 %-ot nem meghaladó belső átcsoportosításra került sor, a tervezttől némleg eltérő belső struktúra matt. A tervezett támogatás összegből ft nem került fölhazsnálásra, erre vonatkozóan hosszabbítás kérelmet nyújtottunk be az MLSZ felé. UTÁNPÓnAS NEVELÉS KÖLTSÉGEI pályázatban átcsoportosítás ténylegesen fölmerűlt különbözet KTG tpus teljes ktgvetés TAO támogatás átcsoportosítolt módosított módostott ktgvetés tételek ktqvetés TAD támogatása teljes ktg TAO támogatás teljes összeg TAO támogatás SZEMÉLYSZÁLLIT ÁS O O FELKÉSzíTÉS, ÉTKEZÉS RENDEZÉS, FELKÉSzíTÉS O O JÁTÉKENGEDÉL YEK ~ O O O O O O UP SZEMÉLYI JELLEGŰ KTG O O GYÓGYSZERE, TÁPLÁLÉK KIEG O O SPORTFELSZERELÉS O O O /""--\ (, Tárgy eszköz beruházás, felújítás jogcím: (összhangban a fentebb je/zett startéga cé/okka/, jogcímekke/): Kérjük, hogya fentebb jelzett sterteqe célokkal, jogcímekkel összhangban fejtse k az de vonatkozó, dőarányosan megvalósult tevékenységüket: =:> A programban szereplő eszköz (pályahenger) beszerzése megtörtént. A beszerzés ár a tervezettnél kedvezőbb lett, így az de tervezett ft támogatás összegből ft nem került fölhasználásra, ezen összegre vonatkozóan hosszabbítás kérelmet nyújtottunk be az MLSZ felé. Képzések véarehatása során (összhangban a fentebb jelzett startéga célokkal, jogcímekkel): Nem szerepelt képzés program a jóváhagyott programunkban. Az gényelt és génybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamnt a júnus 30. napjág engedélyezett támogatásokat (támogatás gazolások alapján) és azok pénzügy teljesítését, valamnt felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet). Büntetőjog felelősségem tudatában kjelentem, hogya záró pénzügy elszámolásban és annak mellékleteben foglalt adatok, nformácók és dokumentumok teljes körűek, valósak és htelesek. Kérem a Tsztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadn. Budapest, júlus 30. Tsztelettel: /~;~~. /.. l/l /~1/1... )!')/ (...,... // 1/' ( ;/ 4/4 oldal

5 ) ) 3. melléklet Az gényelt és génybe vehetö engedélyezett támogatások mértekét joqcmenként, valamnt a júnus 31. napjág engedélyezett támogatásokat (támogatás gazolások alapján) es azok pénzügy teljesítését, valamnt felhasználását az alább táblázat tartalmazza: Igényelt Jóváhagyott Jogcím tarnoqatás támogatás Kállított támogatás gazolás december 31-g pénzügyleg tefjestett tamoqatás - (FJ) ~ felhasznált A felhasználás Személy jelleg l Sportszakemberek Idöszak ra eső ! ráfordtas bérköltségenek aranyos fnanszrozása - -1 Tárgy eszköz Pálya henger besezerzés beruházás -, 'l"! I O O O O utófnansz rózott! bztonsaqtechnka ~ - O O O o O 1 célja ' Ut~r;pÓtTás sportszakemberekdőarányos! bérköltségenek fnanszírozása I Sportfelszerelés vásárlás Után pótlás-nevelés I feladatanak ellátása Utánpótlás száltas Utánpótlás étkezés -1- Játékve""t? ktg. "-" Képzéshez O O O O O kapcsolódó, Közreműködő költség ~I pályázat keszítés. dőkoz jelentés elkészítése ft-ra vonatkozóan hosszabbtás Összesen: I kérelem I,L J,.-..._-- c. Dátum: Budapest, 2012, júnus 30

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 1 (Beadási határidő: 2013. július 30.) A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési

Részletesebben

Teskánd KSE sportszakmai beszámolója

Teskánd KSE sportszakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1 3. Tárgy: Szakmai beszámoló 1 Teskánd KSE sportszakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/sfphp06

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 7 0 2 4-2 2 1 1 4 7 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 7 0 2 4-2 2 1 1 4 7 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BKV Előre SC A kérelmező szervezet rövidített neve: BKV Előre SC Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Csolnoki Szabadidő Sportegyesület Sportfejlesztési Programjának 2011-2012-es évadjáról

Szakmai beszámoló a Csolnoki Szabadidő Sportegyesület Sportfejlesztési Programjának 2011-2012-es évadjáról Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Ügyszám: NSI TAO 1850-1/2012/524 Tárgy: Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló a Csolnoki Szabadidő Sportegyesület Sportfejlesztési Programjának

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyatádi Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: NFC 2Gazdálkodási formakód:52 3Tagsági azonosítószám 247 Áfa levonásra a

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KállósemjéniSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentistváni Titán SE. 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági

Részletesebben

Piskolti Béla elnök. József Csaba

Piskolti Béla elnök. József Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőházi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Petőházi Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ügyiratszám : be/sfp-2123/2013 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Részletesebben

Pásztói ULC. Adószám: 1 8 6 3 9 9 1 7-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 1 8 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 6 0 Pásztó. Juhász István Elnök

Pásztói ULC. Adószám: 1 8 6 3 9 9 1 7-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 1 8 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 6 0 Pásztó. Juhász István Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Pásztói ULC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: VÁC DEÁKVÁR SE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

4 0 6 0 Balmazújváros. Murák László

4 0 6 0 Balmazújváros. Murák László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Balmazújvárosi FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: BKSC 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 3369 Áfa levonásra

Részletesebben

Dunakiliti KSE. Adószám: 1 9 8 8 1 9 2 8-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 2 4-1 0 0 0 8 8 0 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 2 2 5 Dunakiliti

Dunakiliti KSE. Adószám: 1 9 8 8 1 9 2 8-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 2 4-1 0 0 0 8 8 0 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 2 2 5 Dunakiliti 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunakiliti Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunakiliti KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Bozsik program. Cser Attila

Bozsik program. Cser Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonszentgyörgyi KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szent István SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott, 2015/16-os bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok

Részletesebben

be/sfp-08167/2015/mlsz

be/sfp-08167/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tömegsport Club Székkutas A kérelmező szervezet rövidített neve SZTC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 592 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

1 2 3 9 Budapest. Farkas Kálmán ügyvezető. Kolosi Ferenc

1 2 3 9 Budapest. Farkas Kálmán ügyvezető. Kolosi Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 3 Tagsági azonosítószám 2496 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Részletesebben

Bozsik program. Piskolti Béla

Bozsik program. Piskolti Béla 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőházi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Petőházi Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújváros Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft.

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújváros Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft. 2Gazdálkodási formakód: 113 3Tagsági azonosítószám 2527 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

CSSK. Adószám: 1 9 9 7 6 4 8 8-1 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 0 9 6-2 0 0 1 0 5 7 5 - 5 9 2 0 CSORVÁS. Seres Péter

CSSK. Adószám: 1 9 9 7 6 4 8 8-1 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 0 9 6-2 0 0 1 0 5 7 5 - 5 9 2 0 CSORVÁS. Seres Péter 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSORVÁSI SPORT KLUB A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben

2 3 1 6 Tököl. Nagy Béla

2 3 1 6 Tököl. Nagy Béla 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Községi Sportkör Tököl A kérelmező szervezet rövidített neve: Községi Sportkör Tököl 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

KTE Kft. Adószám: 1 2 6 8 1 8 6 8-2 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 1 7-8 9 7 3 0 0 0 1. (házszám) Honlap: (házszám) E-mail cím:

KTE Kft. Adószám: 1 2 6 8 1 8 6 8-2 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 1 7-8 9 7 3 0 0 0 1. (házszám) Honlap: (házszám) E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kecskeméti Tornaegylet Labdarúgó Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: KTE Kft. 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

3 2 6 2 Markaz. Budai Gábor elnök. Budai Gábor

3 2 6 2 Markaz. Budai Gábor elnök. Budai Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 3 Tagsági azonosítószám 961 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Részletesebben

Kecskeméti LC. Adószám: 1 8 3 4 0 6 2 4-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 2 4 0 0 0 7 8-1 7 0 4 7 7 8 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: - 6 0 0 0 Kecskemét

Kecskeméti LC. Adószám: 1 8 3 4 0 6 2 4-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 2 4 0 0 0 7 8-1 7 0 4 7 7 8 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: - 6 0 0 0 Kecskemét 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti LC 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

7 4 0 0 Kaposvár. Illés János Ügyvezető. Illés János. Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Kaposvár Utánpótlás-nevelő bázisunk szoros együttműködésben

7 4 0 0 Kaposvár. Illés János Ügyvezető. Illés János. Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Kaposvár Utánpótlás-nevelő bázisunk szoros együttműködésben 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Kaposvári Rákóczi 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a

Részletesebben

5 9 0 4 Orosháza. Csizmadia Imre

5 9 0 4 Orosháza. Csizmadia Imre 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 A kérelmező szervezet rövidített neve: OMTK-ULE 1913 2 Gazdálkodási

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Fertődi SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 733 Áfa

Részletesebben

KSB. Adószám: 1 9 9 2 9 3 4 5-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 4 0 0 0 0 6 0-1 0 0 5 7 2 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 6 4 4 Borsosberény. Kálmán Lajos elnök

KSB. Adószám: 1 9 9 2 9 3 4 5-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 4 0 0 0 0 6 0-1 0 0 5 7 2 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 6 4 4 Borsosberény. Kálmán Lajos elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Községi Sportegyesület Borsosberény A kérelmező szervezet rövidített neve: KSB 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben