AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA"

Átírás

1 AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 12. szám június 15. Ára 0,80 lej A Kárpát-medencei magyar reformátusok május 24-én az Egység Napját ünnepelték. Az ötéves évfordulóra többezer református érkezett Debrecenbe. Az egynapos fesztivál keretében úrvacsorás istentiszteletre is sor került. Összeállításunk a 4 5. oldalon olvasható. (Fotó: Somogyi Botond) Egymásra találásunk Legyenek láthatóvá tetteid Vannak dolgok, amiket nem lehet különválasztani, ugyanis szer vesen összetartoznak. Ezek érzelmileg, a lelkek mélyén ki mondva-kimondatlanul is egységet képeznek. Az egység csak ott időtálló, ott van értelme munkálkodni érte, ahol a részek csonkokként is szervesen összetartoznak. Ezt az együvé tartozást, ezt a határok felett átívelő egységet mondta ki, vallotta meg öt évvel ezelőtt, bátran, egymásba kapaszkodva, követésre méltó tudatossággal, a Kárpát-medence magyar reformátussága. Nem valakik ellenében, hanem önmagáért. Ezért május 22-e számomra a magyar református, s általa a nemzeti önbecsülés és érdekérvényesítés napja is, amelyek a történelmi Magyarország szétszabdalása és a rendszerváltozás közti évtizedek alatt jobbára ismeretlen, meg nem élt fogalmak voltak. Így vált ez az egymásba kapaszkodás a továbblépés lehetőségévé is. A bátor kezdeté, amely Istenbe vetett hittel át mer lépni évtizedes határokat, mer foglalkozni kőbe vésett tabutémákkal. Mer bizonyságot tenni úgy, hogy ez másokat is követésre biztasson, másoknak is iránymutató legyen. Ezt az egyháznak akkor is meg kell tennie, fel kell mutatnia, ha mindig vannak Virág elvtársak, akik folyton attól óvnak, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, s egyesek szerint éppen ezért jobb lenne várni. Fábián Tibor (Folytatása a 3. oldalon) Együtt fesztiválozott a Kárpát-medence reformátussága a Kálvinista Rómában A református egyház öt évvel ezelőtt fejezte ki, hogy nem engedi az egyháztestet szétszabdalni külső, politikai tényezők hatására. Krisztus a jövő, együtt követjük őt! Ezt nyilatkozta az egyházi zsinat öt évvel ezelőtt. Ezt a szövetséget erősítették meg a reformátusok idén is a Kálvinista Rómában, ahova Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből érkeztek nagyobb létszámban kálvinista hívek. Kalotaszegről több mint ötven személy indult az ünnepségre, és a nyári meleg ellenére is magukra öltötték a szűrt, a ráncos csizmát és a bagaziát. Néhány héttel a találkozó előtt üzent az egyházkerület vezetősége, hogy a Kalotaszegi Egyházmegye rendelkezésére bocsát egy autóbuszt, és a népviseletet ne hagyjuk otthon. Az időjárási előrejelzéseket szem előtt tartva, a legtöbb asszony a fersinget szépen feltekerte, és a ruhát gondosan elcsomagolta, hogy majd csak az ünnepi istentiszteletre öltse magára a viseletet. A cifraszűr sem tűnt komfortosnak a háromórás buszutazásra, ezért a férfiak is vállfára akasztották a súlyos posztót. Miután mindenki megérkezett, aki jelezte részvételi szándékát az (Folytatása az 5. oldalon) Hover Zsolt

2 Barangolások bibliai tájakon Jezréel Ezzel a névvel, aminek jelentése: Isten vet, többször is találkozunk a Szentírásban. Két városnak is ez volt a neve, az egyik Júda hegyvidékén, a másik pedik Izsakhár törzsének a területén, ide valósi volt Nábót. Egy síkságot, völgyet is így hívtak, ami a Kármel-hegy tövében van. Végül Hóseás legidősebb fiát is így nevezték. Legelőször a Bírák könyvében találkozunk e helységgel. Az aratás idején vagyunk. A midianiták hatalmas sereggel közelednek Jezréel völgye felé, hogy majd onnan fosztogassák Izráel falvait és városait. Minden ellenállás nélkül haladnak az országon keresztül. Gedeon Isten Lelke indítására egy harminckétezres hadsereget tud összetoborozni, de mi ez a midianiták százharmincötezres hadseregével szemben? Maga Gedeon is kételkedni kezd: vajon be fog-e teljesedni Isten szava, aki azt ígérte, hogy le fogják győzni az ellenséget? Ebben a helyzetben Gedeon jelet kér Istentől. Bűn volt-e az, hogy ő ezt tette? Nem volt, hiszen a kételkedés is hozzátartozik emberi gyarlóságunkhoz. A kételyek, félelmek a mi életünkben is jelen vannak. Jöhet olyan próba az életünkben, amibe belerendülünk, s ilyenkor feltesszük mi is a kérdést: miért? Ha Isten szeret, hogy engedhette ezt meg az életemben? Ilyenkor mi is kérhetünk jelet, a kételyeinket, miértjeinket Isten elé tárhatjuk. Ezt tette Jézus is a Getsemáne-kertben a kereszt szenvedése előtt. Isten gyermekének csodálatos megtapasztálása lehet, hogy Isten kegyelme és szeretete nagyobb a mi félelmeinknél és kételyeinknél és hatalmas legyőzni azokat. Dávid életében is feltűnik ez a helység. Ő nehéz helyzetbe hozta magát azáltal, hogy Ákisnál, a filiszteusok királyánál keresett menedéket. Ebben az időben a filiszteusok hadba Haydn bizonyságtétele Haydn, a neves osztrák zeneszerző, amikor csodálatos művét, a Teremtés oratóriumát bemutatta, és elérkezett a Legyen világosság részhez, a közönség, a zenekar és énekkar, a Halleluját hallva, felugrott helyéről, és hatalmas tapsviharba kezdett. Haydn a hallgatóság felé fordulva, felmutatott a magasba, és csak ezt suttogta: Onnan felülről jött! akarnak vonulni Izráel ellen. Dávid abba a szörnyűséges helyzetbe kerül, hogy a filiszteusokkal együtt kell harcolnia a saját népe ellen. Dávid megoldása teljes csődöt mondott. Isten segítségére siet: a filiszteusok főemberei kételkednek benne, s ezért hazaküldik a háborúból. Van ilyen a mi életünkben is: gyengeségeink, tévedéseink miatt lehetetlen helyzetbe hozzuk magunkat. Milyen jó, hogy az Úr ilyenkor nem azt mondja: na, edd is meg, amit főztél, hanem kegyelmesen segítségünkre siet. Csak tudnánk tanulni ezekből, s vigyáznánk jobban magunkra! Illés életében is fontos szerepe van e vidéknek. Aháb és a nép bűne miatt Isten rettenetes szárazsággal sújtja az országot, amit mi még elképzelni sem tudunk. De miután a nép az Urat választja és megtagadja Baál pogány bálványát, Illés imádkozik és Isten esőt ad. Mert Ő nem akarja e nép halálát. Az utóbbi években a mi vidékeinket is sokszor sújtja hosszú ideig tartó szárazság. Nem kellene-e meglátnunk ebben Isten méltó büntetését sokféle hitetlenségünk, hálátlanságunk miatt? Ő azt ígéri, hogy esőt és termő időket fog adni. Imádkozunk-e mi ezért, hálásak vagyunk-e minden ajándékáért? Maradjunk még mindig Illés és Aháb idejénél. Ennek az istentelen királynak szép üdülője van a Jezréel síkságán. Egy sétája alkalmával meglát a nyaralója mellett egy szép szőlőskertet, ami határos az ő kertjével. Úgy gondolja, jó lenne neki veteményes kertnek. Tudakozódik, és kiderül, hogy a kert a jezréeli Nábóté. Aháb hívatja és próbál vele alkuba bocsátkozni, de Nábót ragaszkodik szőlőskertjéhez, mivel atyáitól kapta azt örökségbe. Ez őt Isten őseivel kötött szövetségére és mindvégig való hűségére emlékeztette. Ilyen telket még a királynak sem tud eladni. Nábót ezért a ragaszkodásért az életével fizetett, ahogy azt jól ismerjük ebből a történetből. Ez a történet arra tanít, hogy őseinktől örökséget kaptunk, amire vigyáznunk kell. Az egyik ilyen legdrágább örökség a szent keresztség, amiben szüleink, keresztszüleink részesítettek. Ez minket Isten jóságára és hűségére kell hogy emlékeztessen. De nemcsak emlékeztet, hanem el is kötelez egy Istennek szolgáló, az Ő dicsőségét munkáló életre. Ezen egyetlen mondatban Haydn bizonyságot tett arról, hogy nem őt illeti a dicséret, hanem Istent, aki adta a tehetséget ahhoz, hogy oratóriumát megírhassa. Mondjuk mi is minden áldásos munkánk elvégzése után: Istené legyen a dicsőség! Soli Deo Gloria! Bányai László Bibliaolvasó kalauz Július 1. K Zsolt 79 2Kor 1, Sze Zsolt 80 2Kor 1,23 2,4 3. Cs Zsolt 81 2Kor 2, P Zsolt 82 2Kor 3 5. Szo Zsolt 83 2Kor 4, V Zsolt 84 2Kor 4, H Zsolt 85 2Kor 5, K Zsolt 86 2Kor 5, Sze Zsolt 87 2Kor 6, Cs Zsolt 88 2Kor 6, P Zsolt 89,1 19 2Kor 7, Szo Zsolt 89, Kor 7, V Zsolt 89, Kor 8, H 4Móz 1 2Kor 8, K 4Móz 2 2Kor Sze 4Móz 3 2Kor 10, Cs 4Móz 4 2Kor 10, P 4Móz 5 2Kor 11, Szo 4Móz 6 2Kor 11, V 4Móz 7 2Kor 12, H 4Móz 8 2Kor 12, K 4Móz 9 2Kor Sze 4Móz 10 Ef 1, Cs 4Móz 11,1 15 Ef 1, P 4Móz 11,16 35 Ef 2, Szo 4Móz 12 Ef 2, V 4Móz 13 Ef 3, H 4Móz 14 Ef 3, K 4Móz 15 Ef 4, Sze 4Móz 16 Ef 4, Cs 4Móz 17,1 15 Ef 5,1 20 Aháb a szőlőt pogány és gonosz feleségének, Jézabelnek a segítségével szerezte meg. Nábótot megkövezik, de a vére bosszúért kiált Istenhez. Az Úr megbünteti a mohó házaspárt. A világ, amiben élünk egyre inkább hasonlít Aháb és Jézabel világához. Isten törvényét lábbal tapossák és kigúnyolják ma sokan. A világ tele van igazságtalansággal és erőszakkal. De olyan jó tudni, hogy Isten határt szab ezeknek. Imádkozzunk azért, hogy még azok is megtérhessenek, akik a Jézus keresztjének az ellenségei. Aháb, Jézabel, gyermekük Jórám, és a többi hozzájuk hasonló ember példája pedig figyelmeztessen minket arra, hogy bár Isten hosszan tűr, de egyszer üt az igazság órája. Használjuk ki a kegyelmi időt! Különös, hogy e névvel még Hóseás prófétánál is találkozunk. Elsőszülött gyermekének ezt a nevet adja. A gyermeknek egy megrázó prédikációnak kell lennie, aminek azt kell hirdetnie, hogy nemcsak Aháb és Jéhu, hanem Izráel minden királyának és királyi házának is vége lesz, s ennek oka az, hogy Isten törvényét semmibe vették. Ez a név legyen a mi számunkra is komoly és elgondolkodtató üzenetté. Tegyük fel magunkban a kérdést: életünkkel, szavainkkal és tetteinkkel vajon mit keresünk. A magunk dicsőségét vagy pedig Istenét? Olvasandó igék: Bír 6,33; 1Sám 29,1; 1Kir 18,45 46, 21, ; 2Kir 9,16; Hós 1,4; Jn 18,37. Lőrincz István 2

3 Egymásra találásunk (Folytatás az 1. oldalról) 2009-ben az anyaországban komoly lemaradások halmozódtak fel a környező (és a más európai) országok egység-kezdeményezéseihez képest. Ám a Kárpát-medencei reformátusok lépése, összetartozásának kikiáltása tematizálta az otthoni közéletben is a rendszerváltás óta hol elővett, majd sietve elpakolt, hol pedig szőnyeg alá söpört nemzeti egységtörekvéseket. A magyar reformátusok egységének kimondása előrevetítette annak lehetőségét, amely egy évvel később egy másik májusi napon a kettős állampolgárságról szóló törvény elfogadásával beteljesedett. Eltelt tehát öt év, s az azóta bekövetkezett események tükrében, immár egyértelműen láthatóvá vált mindannyiunk számára május 22-e jelentősége, hozadéka. Az, hogy többről van itt szó, mint szimbólumról. Több ez, mint Kárpátmedencei református ünnep. Ez a kezdet, amely magában hordozta persze a testvéri közösségvállalást, de emellett valami olyat is, amit ott és akkor, Debrecen főterén, talán még csak nem is sejthettünk, legfeljebb csak reménykedhettünk felőle. Azt, hogy a református egység nem marad partikuláris egység, hanem folytatásért kiált. Öt év tükréből, a történelem eme porszemnyi, mégis segítő távlatából visszatekintve, immár szemmel látható, hogy a reformátusság egysége, a gondviselő Isten kezében eszköz lett, amelyhez a következő láncszemként a kettős állampolgárságról szóló törvény elfogadása és augusztus 20-i hatályba lépése illeszkedett. Mert a református egyház egysége a magyar nemzet összeforrása nélkül torzóban maradt mű lenne csupán, folytatásra, kiteljesítésre várva. Mert szükséges volt, hogy a lelki, fizikai határok sorában a nemzetet elválasztó belső határvonal is eltűnjék. Lelkigondozás katasztrófahelyzetben A Magyar Református Szeretetszolgálat felismerte, mennyire fontos, hogy a materiális, fizikai segítségnyújtás mellett speciális lelkigondozói támogatásban is részesítse a természeti, illetve emberi mulasztásból történt katasztrófát átélt szenvedőket. E lelkigondozói szolgálatra való felkészülés érdekében a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálata 60 órás elméletigyakorlati ökumenikus képzést szervezett Berekfürdőn a Megbékélés Háza Konferenciaközpontban március május időszakban Lelkigondozás katasztrófahelyzetben címmel. Az ökumenikus képzésben résztvevők túlnyomó többsége református lelkipásztor volt, akik a Magyarországi Református Szeretetszolgálat Katasztrófa-lelkigondozói Csoportjának, illetve a Tiszáninneni Egyházkerület Katasztrófavédelmi Csoportjának tagjai. Rajtuk kívül, a huszonhárom résztvevő között volt tábori lelkész, evangélikus és baptista lelkipásztor, valamint klinikai szakpszichológus. Egyházkerületünket Tamás Ernő szucsági és András Péter besztercei lelkipásztorok képviselték. Amennyire rendkívüli és összetett az a hatás és veszteség, ami az embert éri katasztrófahelyzetben, olyan rendhagyó és speciális a krízisintervenció során elvégzett lelkigondozói segítségnyújtás is. Azokban a nyugati országokban, ahol több évtizede gyakorolják a katasztrófalelkigondozást, arra a következtetésre jutottak, hogy ez a fajta segítségnyújtás nem a szokásos lelkigondozói gyakorlat intenzív formája. Sőt mi több, a szokásos lelkigondozói gyakorlat alkalmazása nem segíti, hanem erősíti a katasztrófa kiváltotta szimptómákat! A fentiek értelmében e feladat ellátása olyan elhivatottsággal párosuló kihívás, amely többek között nemcsak szakmai ismeretet, hanem messzemenő önismeretet is igényel a hatékony lelki elsősegélynyújtás érdekében. Ugyanakkor maga a segítő számol azzal, hogy az ilyenfajta mentés során nehéz fizikai erőpróbának és mentális nyomásnak van kitéve. Találóan fogalmazta ezt meg a képzés szervezője, az előadók egyike, Sajtos Szilárd százados, református tábori lelkész, aki az afganisztáni katonai bevetésen is részt vett: Ezt a szolgálatot csak úgy lehet végezni, ha az ember erőnlétileg és lelkileg is a helyén van. A képzésen résztvevők, a lelkigondozás és pasztorálpszichológia olyan szaktekintélyeitől hallhattak előadásokat vezetésük alatt vettek részt gyakorlati tréningen, mint dr. Hézser Gábor pasztorálpszichológus, korábban a Betheli Szociálpedagógiai Főiskola gyakorlati teológiai docense, és dr. Bodó Sára lelkipásztor, mentálhigiénés szakember, a Debreceni Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszékének vezetője. Sajtos Szilárd, a Magyar Református Szeretetszolgálat Katasztrófa-lelkigondozói Csoport szervező-vezetője, előadásaiban széles körű szakmai ismereteit és az afganisztáni bevetés során, éles helyzetben szerzett tapasztalatait mesteri módon ötvözte. Az említett előadókkal együtt, dr. Csoma Judit Margit református lelkész, mentálhigiénés szakember, pasztorális tanácsadónak és Vágyi Petra klinikai szakpszichológusnak az évek során szerzett ismerete és tapasztalata tette tartalmassá a képzés anyagát. Az előadások teológiai, vallástörténeti, őstörténeti, pszichológiai, valamint jogi oldalról közelítették meg a katasztrófa-lelkigondozás rendszerszemléletét. Betekintést nyújtottak a pszichotraumatológia, stressz-feldolgozás, krízisintervenció kérdéskörébe. Speciális esettanulmányok keretében szó volt a baleset, halálhír, haláleset, gyász, öngyilkossági krízis kezelési módjáról. Az egyik legizgalmasabb téma a rituálék szerepe, alkalmazása a katasztrófahelyzetekben. A képzés hatékonyságát segítette az is, hogy a képzésben részesülő lelkipásztorok egyfelől lelkigondozói, pszichológiai, pasztorálpszichológiai képesítéssel rendelkeztek, másfelől pedig, mint valamelyik katasztrófa-lelkigondozói csoport tagjai, a bevetések során szerzett tanulságos gyakorlati tapasztalatukat osztották meg. A képzés szervezési feladataival megbízott százados, tábori lelkész egyik kiértékelő gondolata szerint a közös gondolkodás és képzés tekintetében úttörőmunka folyt Berekfürdőn e témában, az elmúlt három hónapban szervezett kurzusokon. Hogy a Berekfürdőn elkezdett úttörőmunkának és a személyes kapcsolatok ápolásának folytatása legyen, a szervezőket, előadókat és résztvevőket meghívták Besztercére egy háromnapos tapasztalatcserére, amelyen beszámolhatnak a Berekfürdőn szerzett ismeretek gyülekezeti és lelkigondozói munkájukban való hasznosulásáról. András Péter 3

4 Többszörös öröm Vélemények az egység napjáról Honnan jöttek és hogy érezték magukat Debrecenben? Erről kérdeztük a május 24-i Református Egység Fesztivál záró istentisztelete után a résztvevőket. A dél-erdélyi Zsil-völgyéből Lupény, Vulkán, Petrila, Petrozsény, Vajdahunyad és Déva református gyülekezeteiből jöttünk körülbelül hatvanan. Öt évvel ezelőtt is itt voltunk. Örülök, hogy el tudtunk jönni most is, nagyon jól éreztük magunkat, és reméljük, hogy lesznek még ilyen alkalmak. Minden programba belekóstoltunk, jártunk a Kis- és a Nagytemplomban, sőt még a Munkácsy-képeket is megnéztük a Déri Múzeumban. Mester Julianna nyugdíjas, Lupény, Erdély A lelkipásztorunkkal együtt képviseltük a svájci protestánsokat Debrecenben. Sok régi jó baráttal és ismerőssel találkoztam, és ha a gazdag programkínálat engedte volna, bizonyára még többükkel tudtam volna beszélgetni. A horvátországi Baranyában nőttem fel, különösen örültem az ottaniaknak, mert ugyan mindig jó ismerősökkel találkozni, de amikor földiekkel, gyerekkori barátokkal találkozik az ember, akkor az kétszeres öröm. Pataki Ferenc nyugdíjas, Zürich, Svájc szerves részei vagyunk. A szórványból érkező fiatalok most láthatták, hogy mekkora erő a magyar reformátusság. De a találkozásoknak köszönhetően a nyári táborokat is sikerült egyeztetnünk, így a haraszti fiatalok a vakáció alatt ott lesznek Sárospatakon és Balatonfenyvesen is. Szenn Péter lelkipásztor, Haraszti, Szlavónia Kiss Sándor (reformatus.hu) Két autóbusszal érkeztünk, mintegy hetvenen. Külön öröm számomra, hogy itt van közöttünk gyülekezetünk huszonegy konfirmandusa is. Ők is belekóstoltak most a kálvinista Róma légkörébe. Biztos vagyok benne, hogy az átélt élmény később jó gyümölcsöt terem majd az életükben. Ami utunkba akadt, azt megnéztük a gazdag programkínálatból: koncerteket hallgattunk, kézműveskedtünk, és természetesen részt vettünk az istentiszteleten is. Óriási élmény volt, hogy hatalmas távolságokat legyőzve ismét együtt lehetett a Kárpát-medence református magyarsága. Pándy Árpád lelkipásztor, Nagykapos, Felvidék Fontosnak tartottuk, hogy hatvanfős csoportunk hagyományos viseletünkben képviselje Kalotaszeg negyvenkét színmagyar református faluját a debreceni egységfesztiválon. A mai napig őrizzük a hagyományainkat, és úrvacsorához, konfirmációra és a többi jeles ünnepre is fiatalok és öregek egyaránt felvesszük ezeket a cifra ruhákat. Öt éve is itt voltam a Kolozsvári Református Kollégium kórusával, de azt mondtam, ha csak lehetőség van rá, most is eljövök. Simon Lóránt Ferenc zenepedagógus, Méra, Erdély Boldog vagyok, mert az Úr megmutatta azt, hogy a horvátországi magyarságnak helye van a Kárpát-medencei magyar református egységben. Nem tudtunk tíz lépést úgy megtenni itt a Nagytemplom előtt, hogy ne találkoztunk volna újabb és újabb ismerősökkel. Ez a minket elkísérő gyerekeknek különösen nagy élmény volt, mert így láthatták: valóságos, élő közösségről van szó, amelynek mi is A Református Egység Fesztivál ünnepi nyilatkozata Legyenek láthatóvá tetteid... (Zsolt 90,16) Isten nevét magasztaljuk, hogy imádságainkat meghallgatta és öt évvel ezelőtt alkotmányos formában is kimondhattuk a Magyar Református Egyház egységét. A közös egyházban otthont kértünk és kínáltunk a Kárpátmedencében, valamint a világ többi részén élő reformátusoknak, felismerve, hogy bár sorsunk és történetünk eltérő, de mindannyian Krisztushoz tartozunk, s ekképp összetartozunk. Az elmúlt öt évre visszatekintve, hálát adunk, hogy megtapasztalhattuk Isten gondviselő munkáját közöttünk, aki célt és erőt adott szolgálatunkhoz. A meghallgatott imádság, a valóra vált álom ugyanakkor felelősséget is helyez mindannyiunk vállára: ez a hűséges reménykedés. Egyfelől az egység létrejöttének folyamatában megtapasztalhattuk, hogy Isten nem fordul el azoktól, akik Tőle kérnek. Másfelől megtanít minket arra is, hogy reménységben tekintsünk a tőlünk távolabb lévő dolgokra. Az egységben tehát bátorságot kaphatunk arra, hogy a történelmi időt, amiben élünk, Isten kezében reménységben lássuk. Kötelez az Ige: amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel (Gal 6,10) A politikai határok elválasztó valóságát is meghaladhattuk a Magyar Református Egyház közösségében. Ugyanaz a zsinati közösség, amely kimondta az egységes Magyar Református Egyház létrejöttét, 2013-ban elfogadta és új fordításban hitvallásaként megerősítette a Heidelbergi Káté szövegét, melyre nemcsak keresztyén tanításként, hanem mint a reformáció kulcsfontosságú, Európa egyéni és közösségi értékeit gyökeresen megújító dokumentumára is tekintünk. A Magyar Református Egyház mindezeken túl azért is reménységet hordoz számunkra, mert ötéves fennállása során megtapasztalhattuk, hogy közösségünk megélése és szolgálata itt az egymás iránti gyanakvással és etnikai feszültségekkel terhelt Kelet-Közép-Európában békésen valósulhat meg. Egyházunk olyan hitvallásos, lelki egység, amely a régió országaiban békében fejti ki hatását. Meggyőződésünk szerint ennek legfőbb oka az, hogy a református egység nem öncélú folyamat, hanem közösségünk mindenhol erősödő társadalmi szolgálatot is magával hoz. Ahogy a Magyar Református Egyház alkotmányának kimondásakor, úgy most is arról teszünk bizonyságot, hogy ez az egység, ez a békesség a nemzetek, népek történelmi megbékélésének kovásza lehet. Ez a reménység nem szégyenít meg, mert ahol Isten láthatóvá teszi tetteit, ott egy önmagával és másokkal megbékélt nép zengheti dicséretét: Krisztus a jövő, együtt követjük őt! Debrecen, május 24. 4

5 Legyenek láthatóvá tetteid (Folytatás az 1. oldalról) ünnepélyes kirándulásra, a busz végre kikanyarodhatott a bánffyhunyadi templom háta mögötti parkolóból. Hajnalban indultunk, ezért a Király-hágóig a társaság nagy része csendes szendergéssel próbálta pótolni az éjszakai alvást. Ahogy az országút felfelé kapaszkodott a gerincen, majd aláereszkedett a bihari tájegységre, a busz is ébredezett. Egyre élénkebb csevegésbe kezdett mindenki a mellette vagy épp a mögötte ülővel. Mivel a rendszerváltás óta ez a hetedik református világtalálkozó, szinte mindenki részt vett már valamelyiken. A legemlékezetesebb minden bizonnyal az első volt, ahol szinte az összes kalotaszegi gyülekezeti tag részt vett. Kevés gyülekezetet találunk, ahol ne felcsillanó szemekkel idéznék fel az emlékeket. Még arra is emlékszik mindenki, hogy kitől vett úrvacsorát azon a találkozón. Találkozó vagy fesztivál? A debreceni Nagytemplom előtti téren többezren vettek úrvacsorát (Fotók: Hover Zsolt) Annak ellenére, hogy a határátkelés ma már rutinvizsgálatnak számít, az idősebbeknek még ez is élményszámba ment, hisz még emlékeznek arra az időszakra, amikor a határátlépést hosszas és idegtépő várakozás, kényelmetlen csomagvizsgálat előzte meg. A kalotaszegi aszszonyok és férfiak egy időben gyakran keresték fel az anyaországot, varrottassal, sakk-készlettel. Egykor a Balaton melletti településeken, Debrecen vagy épp Budapest kusza utcái között jobban eligazodott a kalotaszegi ember, mint ma Kolozsváron. Az ártándi határátkelő után hamar elértük a cívisvárost, és a busz a főtérhez közel tette le az utasokat. Itt lelkes kollégisták fogadták a vendégeket. Mindenki kapott programfüzetet, és narancssárga karkötőt, amelyen ez a felirat állt: Református Egység Fesztivál. Állítólag a főtéri éttermekben kedvezményes ellátásban részesülhetett, aki ilyen karkötőt viselt. Egy szervezőtől útbaigazítást is kaptunk. A nagytemplom mögötti kollégiumban a kalotaszegiek rendelkezésére bocsátottak egy tantermet, ahol elhelyezhették a népviseletet, és ahova visszatérhettek átöltözni az istentisztelet előtt. Az ünnepélyes megnyitóra és a köszöntőbeszédekre mindenki megérkezett a főtérre, ahol valóban fesztiválos hangulat uralkodott. A harmincfokos kánikulának köszönhetően a déli órákban a fesztiválozók lerohanták a fagylaltárusokat. Egy ideig úgy tűnt, a zivatar elmossa a rendezvényt, de végül kellemes időjárás volt a cívisvárosban. Kisebb gondok merültek fel, amikor a társaság gyomra elütötte a delet, ugyanis az egyetlen ételsátor nem bírta ellátni a többezres tömeget. A főtéri éttermek forgalma jócskán fellendült, amikor tízes-húszas csoportokban megrohanták őket az éhes reformátusok. A délutáni órákban jócskán lehetett válogatni a különböző kulturális rendezvények között. A csonka tornyú kistemplom is megtelt, ahol református énekkarok léptek fel, köztük a kolozsvári kollégium kórusa is. A délutáni istentiszteletre ismét megtelt a főtér, és a nagytemplomban sem lehetett ülőhelyet találni. Az ünnepi istentisztelet után szabadtéri úrvacsorával újíthatták meg a református hívek a Krisztussal kötött szövetségüket. Erre az időre a villamosjáratok is szüneteltek, hiszen több mint egy tucat úrasztala várta megterítve azokat, akik a sákramentumokkal élni akartak. Hullócsillag születik A nagy meleg ellenére a kalotaszegiek a népviseletet is felvették A kalotaszegi asszonyok kérésére istentisztelet után nem siettünk vissza az autóbuszhoz, csak az esti koncert után terveztük az indulást. Miután mindenki átöltözött, és levetette magáról a népviseletet vagy, ahogy Kalotaszegen mondják, a parasztgúnyát, visszatért mindenki a főtérre. Mészáros János Elekről mindenki tudja, hogy ő a legutóbbi Csillag születik győztese. Miután a vetélkedő idén tavasszal csődöt mondott, a köznyelv Hullócsillag születik névre keresztelte el a tévéműsort. Azt azonban talán már kevesebben tudják róla, hogy a 43 esztendős fiatalember református presbiter Alcsútdobozon. Amikor a szóban forgó vetélkedőt megnyerte, Pál apostol szavaival adott hálát Istennek a győzelemért: ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Az erkölcstelen valóságshow-k által hírhedté vált kereskedelmi adón ezek a mondatok igazi evangelizációnak számítottak. A koncert után végre hazafelé vettük az irányt, testileg ugyan kissé elfáradva, de hitben, lélekben megerősödve. 5

6 A foci, a fociszabályok és a tízparancsolat Gondolatok a foci-világbajnokságról a Szentírás olvasása közben A futball-világbajnokság lázában élünk hetek óta. Brazíliában ezrek szoronganak a lelátókon, hogy kedvenc csapatuknak szurkoljanak. Milliók pedig a tévé képernyője előtt izgulják végig a mérkőzéseket. Amint elkezdődnek az összecsapások, felharsannak a jól ismert biztatások és ócsárlások is. Legalább húszféle nyelven hangzanak el a játékosokat bátorító vagy őket éppen szapuló bekiabálások. Gyakran a bekiabálások célpontja maga a játékvezető. Le a bíróval! kiabálják kórusban húszféle nyelven a drukkerek, ha szerintük a bíró téved. Szemüveget a bírónak üvölti a tömeg, ha a játékvezető valamilyen szabálytalanságot nem vesz észre. Mivel a fociban csak az a gól érvényes, amit a bíró megad, egyértelmű, hogy a foci több egy egyszerű játéknál: komoly szabályrendszeren alapszik. Különben a pályán eluralkodna a zűrzavar, és az erőszak (ny) elve hatalmasodna el. Luther Márton a tízparancsolatról mondta egy alkalommal, hogy az azért van, hogy megőrizze a világot a káosztól. A tízparancsolat állítja Luther nemcsak a keresztyének számára kötelező viselkedésszabályok összessége, hanem együttélési irányvonalak az egész emberiség számára. Mégis megkérdezheti valaki: ugyan mi köze van a focinak a tízparancsolathoz? Felületesen szemlélve, valóban nem láthatunk összefüggéseket, de ha közelebbről vizsgáljuk meg, érdekes egybecsengéseket fedezhetünk fel. Ne faultolj! Mi az a fault? Például az, amikor az egyik játékos hátulról elgáncsolja a másikat, és/vagy veszélyezteti testi épségét. Tiltásának pedig az a célja, hogy az ellenfél épsége, azaz egész-sége biztosítva legyen. A játékosok biztonságáról és a sportszerűségről van tehát szó. A játék maradjon játék, és ne változzon öldökléssé. Ahhoz, hogy a játékosok testi épsége biztosítva legyen, szabályokra van szükség, és bíróra, aki a szabályok betartását felügyeli. A bíró minden egyes fault esetén eldönti, hogy szóban figyelmezeti a szabálytalankodót, esetleg sárga vagy éppen piros lapot mutat fel neki. Ne ölj! Szól a hatodik parancsolat. Bár egyetlen focistának sem célja, hogy valakit megöljön a pályán, de aki egy durva szabálytalansággal az ellenfél testi épségét veszélyezteteti, kockáztatja annak életét is. Ezért olyan szigorúak a büntetések fault esetén. Az alapgondolat ugyanaz, mint a parancsolatban: az embertársamat és az ő emberi méltóságát védeni kell. Ez pedig mindenféle együttélésre érvényes. 6 Ne sértegess! Súlyos szabálytalanságnak számít a bíró sértegetése. Büntetlenül nem tehet ilyet egyetlen játékos sem. Ebben az esetben a bíró a saját belátása szerint dönti el, milyen büntetést alkalmaz: figyelmeztetést vagy kiállítást. Ugyanez érvényes a játékosok egymás iránti viselkedésére Brazília: nagy stadionok, óriási költségvetéssel egy szegény országban is: valakit leköpni, félrelökni a piros lap felmutatását vonhatja maga után, még akkor is, ha a sértett testi épsége nem forog veszélyben. Ebben az esetben is az emberi méltóság megőrzése a cél. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Szól az erre rímelő bibliai parancsolat. Aki hamis tanúbizonyságot tesz, az semmibe veszi, mintegy leköpi azt, akiről beszél. Többről van itt szó, mint arról, hogy valakiről hamis híreket ne terjesszek, hogy valakit beszédemmel meg ne sértsek. Az Úr által ajánlott sportszerűséghez az is hozzátartozik, hogy felebarátom jó hírnevét előmozdítsam. A fociban ez úgy történik, hogy a mérkőzés után a győztes sosem ócsárolja a legyőzöttet: inkább dicséri annak kitartását és küzdelmét. Maradj a határaidon belül! Ha a labda a partvonalon túlhalad, azaz ha a labda kint van, a bíró bedobást rendel el. Ott van aztán a tizenhatos : ha valaki ezen belül követ el szabálytalanságot, a bíró tizenegyessel bünteti. Végül ott van az ötméteres keret: ezen belül a kapusra támadni szigorúan tilos. Mindez azt jelzi, hogy a fociban egyértelmű határvonalak vannak, amit egyetlen játékos sem hagyhat figyelmen kívül. Ne legyenek idegen isteneid énelőttem! Mondja Isten az első parancsolatban. Ezzel az Úr egyértelműen arra figyelmeztet, hogy egyedül csak rá hallgassunk. Az embernek a maga érdekében kell a határvonalakon belül maradnia. Be nem tartásuk a fociban azt jelentené, hogy a játékos a bírót figyelmen kívül hagyva maga szeretné a játék irányítását a kezébe venni. A lelki életben a határvonalak be nem tartása nem más, mint próbálkozás arra, hogy az ember istenné váljon, úgy mint ahogy Bábel tornyának építésénél történt. De minden olyan próbálkozás, ami a határvonalak elhagyásával jár, az ember ellen fordul. A mérkőzés egyszerűen értelmetlenné válna, ha a határvonalakat nem tartanák be az érintettek. A fociban a játékvezető figyelmezteti, majd újabb önbíráskodás esetén kiállítja az önkényeskedő játékost, a valóságos életben azonban az Isten által szabott határ figyelmen kívül hagyása akár halálba is torkollhat. Isten nem azért adott határvonalakat, hogy azokkal bosszantson, hanem azért, mert azokkal az életünket védi. Tartsd be a szünetet! A fociban éppen úgy, mint az élet bármilyen más területén ritmus van: munka és pihenés ütemes váltakozása. A pihenést a mérkőzésen a szünet jelenti. A játékosok nem nyújthatják el a mérkőzést saját belátásuk szerint, és a szünetet sem rövidíthetik le. Még akkor sem kezdődhetne el korábban vagy későbben a második félidő, ha erről a két csapat közösen megegyezne. A szünet szerepe az, hogy a játékosok regenerálódjanak és erőt gyűjtsenek. Megemlékezzél a nyugalom napjáról! Az egész Szentírás legkiemeltebb parancsolata ez. Egyetlen parancsolatot sem idéz olyan gyakran a Szentírás, mint ezt. A Biblia szerint Isten a hatodik napon teremtette az embert, és akkor Ő is megnyugodott. Ez azt is jelenti, hogy az ember életének első napja nyugalomnap volt. Az Isten előtti megnyugvás hozzátartozik az ember teremtményi mivoltához. Hogy a foci világában is ilyen fontos szerepe van a szünetnek, abban a teremtés rendjéből tükröződik valami. Mennyivel komolyabban kellene vennünk azt, amit Isten a gyülekezetnek parancsolt a nyugalom napjának megtartásáról! Ne bundázz! Szerencsére nem érvényes minden egyes mérkőzésre az, amit ez a kifejezés takar. Bundázásról megvesztegetésről akkor beszélünk, amikor egy csapat játékosai, esetleg maguk a játékvezetők is, pénzt fogadnak el azért, hogy mesterségesen befolyásolják a mérkőzés végeredményét. Bundázásnak számít például az, amikor a hátvédek pénz ellenében nem akadályozzák meg a kapura rúgásokat, vagy amikor a bíró jó fizetségért nem adja meg a legegyértelműbb tizenegyest sem. Ezzel a módszerrel igen sok pénzt lehet keresni, és főleg azok részesülnek belőle, akik a háttérből mozgatják a szálakat. Bundabotrány esetén az államügyész intézkedik, és a legkisebb büntetés, amit egy megvesztegetett bíró kaphat, hogy letiltják. (Folytatása a 7. oldalon)

7 A foci, a fociszabályok és a tízparancsolat (Folytatás az 6. oldalról) Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Isten törvénye másképp hangzik ugyan, de ugyanazt jelenti. A tizedik parancsolat arról szól, hogy ne kívánjuk azt, ami a másé. A pénzsóvárság igen sok ember gondolatvilágát uralja. Mivel nem ismer határokat, Isten ezzel a parancsolattal szab határt vágyainknak. A bun- dázás, azaz a megvesztegetés egyike azoknak a módszereknek, amelyekkel az ember pénzsóvárgását próbálja gátlástalanul kielégíteni. És így máris eljutunk a focitól a valóságos életig. Miközben az izgalmas mérkőzéseket nézzük, gondoljunk néha arra, hogy a foci szabályrendszerében is mint annyi más mindenben ezen a világon Isten alapokmányának szabályai tükröződnek. A szigorúnak tűnő szabályok mind a focipályán, mind pedig a mindennapi életben azt a célt szolgálják, hogy a rend és ne a zűrzavar uralkodjék. Egyik is, másik is az ember érdekét szolgálja, és nem azért van, hogy az életet megkeserítse. A foci akkor jelent a nézőknek és a játékosoknak is örömöt, ha a pályán betartják a szabályokat. Ebben a földi életben is sokkal-sokkal több lenne az öröm, ha jobban odafigyelnénk, és pontosabban betartanánk a Mennyei Bíró által a mi érdekünkben felállított játék- és életszabályokat. Veress László Foci-vb: megint egy veszélyes helyen Dél-Afrika után Brazília A brazíliai közállapotok változatosak. Rendezett farmok, tiszta, kis települések, csillogó nagyvárosok. A megalopoliszokban ugyanakkor óriási a bűnözés, és mivel a világbajnokság a nagyvárosokban zajlik, ezért a brazil települések gondjai a figyelem középpontjában állnak. Nem ez az első futball-világbajnokságom, higgyék el, végül minden rendben lesz, a brazilok teljes mértékben készek lebonyolítani a tornát jelentette ki Sepp Blatter FIFA-elnök még néhány hónappal ezelőtt. Blatter abban bízik, hogy a tavalyi és idei év elején tapasztalt tüntetésekre a vb folyamán már nem kerül sor. Mint mondta, Brazíliában csaknem 200 millió futballrajongó van, ők mindannyian örülnek a vb-nek. Ez azért korántsem így van, mert az egészségügy a padlón hever, az analfabetizmus egyre nő, s ezzel együtt a bűnözés is. Az emberek felháborodtak, hogy a kormány óriási pénzeket költ a stadionok felépítésére, míg más területen nem tapasztalható előrelépés. Kórházakat és iskolákat építsetek skandálták tízezrek több nagyvárosban is az elmúlt időszakban. A tüntetők azért is tiltakoznak, mert hihetetlenül nagy a korrupció, amely ráadásul állami szinten is mindent ellep. Dél-Amerikában persze az újszülötteken kívül majdnem mindenki tudja, hogy kenőpénz nélkül semmit sem lehet elintézni, de ebből az embereknek elegük van. Azért is tiltakoznak, mert minden közszolgáltatás rendkívül alacsony színvonalú, a nagyvárosokban sokszor egyetlen ember jut az egészségügyi intézményekbe, miközben százak várnak a sorukra, hogy egyáltalán orvos lássa őket ban tanárok vonultak az utcára Rio de Janeiróban, mert nincsenek megfizetve, mégis azt várják tőlük, hogy szélmalomharcot vívjanak a rossz körülményekkel, és a nehezen kezelhető diákokkal. Jellemző, hogy a tüntetésekben olyan emberek is részt vettek, akik kihasználták a lehetőséget egy jó kis balhéra, és összecsaptak a rendőrökkel, köveket, Molotov-koktélokat dobáltak rájuk, majd nekiálltak fosztogatni. Favelák, a bűnözés melegágyai Rio de Janeiro déli részén, egy meredek hegyoldalban található a legnagyobb brazíliai favela, a Rocinha (kis farm). Hivatalosan majdnem 70 ezer ember él ezen a kis helyen összezsúfolódva, de becslések szerint ezer ember is lakhat itt. A kilátás innen pazar, de az itt élő emberek kilátásai szinte reménytelenek. A favelák olyan települések, amelyeket bádogból, deszkákból, mindenféle limlomokból Ellentétek országa: a nyomornegyedeket (favelákat) és a milliomosok tömbházait fallal választják el egymástól építenek emberek a város szélén. Ezek a lakók eredetileg vidékről érkeztek a jobb munkalehetőségért Rióba, és telepedtek le a város környéki magaslatokon, természetesen illegálisan, mindenféle engedély nélkül. Végtelen szegénységben élnek itt az emberek, rengeteg a kábítószer, a drogkereskedő, a prostituált, és a helyiek közül a bandák egymás közötti leszámolásában sokan vesztik életüket. Rocinha még a jobban elrendezett helyek közé tartozik, mert ott van már infrastruktúra, bank, gyógyszertár, busz, tévé. Ennek ellenére, nem leányálom sem ott, sem más favelában tengetni a napokat. Rengetegen járnak be dolgozni a favelákból a nagyvárosba, főleg alkalmi fizikai munkát végeznek. A lakók majdnem 70 százaléka írástudatlan, és mindöszsze 10%-nál is kevesebb az iskolázott családfő. A rendőrség helyett már egy ideje sokszor egyenesen a katonaságot vetik be, ha valami zűr van arrafelé, és a katonák sem bánnak velük kesztyűs kézzel, de ez érthető is, mert sok a fegyver, és a favelalakók habozás nélkül használják is. Bár a hatóságok nem örülnek neki, újabb és újabb favelák épülnek, így a szociális gondok is szaporodnak. Szögesdrótok, őrző-védők Óriásiak a társadalmi különbségek az országban. A vidékiek nem nagyon tudnak megélni, a jobb kereset reményében a városokba áramlanak, de ott sem biztos, hogy munkát kapnak. Reménykednek, hogy jobb lesz, de az állam nem tudja kellőképpen kezelni a szociális gondokat, ezért a munkanélküli fiatalok körében gyakori a bűnözés. A nagyvárosokban (pl. Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador, Belo Horizonte) az emberek nem hordanak magukon feltűnő ékszereket, autójukat mindig bezárják menet közben is, gyanús integetőknek nem állnak meg, még akkor sem, ha rendőrnek látszanak. Sao Paulo gazdagabb embereinek beszámolói szerint több mint 50 százalékukat érte már erőszakos támadás az utcán vagy a házukban, pedig korántsem egy Rióról beszélünk... Nem csoda, hogy rengeteg a szögesdrót, a felfogadott őrző-védő Brazíliában, védik, amit védeni lehet. Sao Paulo egyes városrészeiben kívülről észrevehetetlen áruházak vannak, ahová csak megfelelő bankkártyával és több szintű gépfegyveres őrségen átjutva lehet bemenni. Itt végre nyugodtan vásárolgathatnak, biztosan nem fogják őket kirabolni. Merthogy amúgy ez bármikor előfordulhat az emberrel. A helyiek már tudják, hogy az ellenállás értelmetlen, jobb szó nélkül átadni némi pénzt. A bűnözők szinte mindig fel vannak szerelkezve fegyverrel, és gyakran kábítószert is használnak. A kormány az utóbbi időben sok energiát fordított a favelák megtisztítására. Hol pénzzel, hol fegyverrel, némi eredményt sikerült is felmutatnia. Mégis, eléggé sziszifuszi munkának tűnik a dolog, legutóbb éppen áprilisban tört ki balhé az egyik riói favelában... Brazília persze nem egyenlő a bűnözéssel, a brazilok mint tudjuk kedvesek, nyitottak, tudnak élni, de az elővigyázatosság szó szerint kifizetődőbb. A gondok felszámolása óriási feladat, és eddig ezzel nem tudott megbirkózni a kormányzat. 7

8 Hírek Események Köszönöm Uram, hogy én is ott lehettem... Csendes nap Gerendkeresztúron Immár hagyományossá vált az utóbbi években, hogy május első vasárnapján megünnepeljük az anyák napját. Azt hiszem, nem véletlenszerűen esett a választás a 12 hónap közül a májusra, hiszen a teljes pompájában beálló tavasz hónapja volt mindig. Május nevét a római Majáktól, a termékenység istennőjétől kapta. Régi magyar neve Pünkösd hava, de nevezik ígéret havának is. Bonyhai kastélynapok júliusban Nőszövetségi ülés Ikafalván A Kézdi-Orbai Egyházmegye nőszövetségi elnökségi ülését a közelmúltban Ikafalván tartották. A megbeszélésen 13 gyülekezet elnöksége vett részt. Bardócz Tímea elnöknő köszöntötte a résztvevőket, és ismertette a programot. Majd az Orbán Judit vajnafalni lelkésznő 1Móz 18,1 15 alapján tartott áhítat elcsendesítette a lelkeket. Elgondolkoztunk azon, milyen fontos a vendégszeretet az emberi kapcsolatokban, a közösségben, gyülekezeten belül. A Ruszka Margó által vezetett összehangoló csoportjáték vidám percei utáni szünetben finom sütemények, szendvics, kávé, tea várta a nőtestvéreket. Felvételi tájékoztató 2014 A Károli Gáspár Református Egyetem marosvásárhelyi kihelyezett tagozata az Erdélyi Református Egyházkerülettel közösen a 2014 / 2015-ös tanévben a következő szakokon hirdet felvételit: Egyetemi alapképzés 1. Nappali tagozaton Tanító óvodapedagógus szak: 20 tandíjmentes hely. A képzés időtartama 3 év, amelyet egy gyakornoki év követ. Az alapképzés mellett lehetőség van ember- és társadalom, valamint ének-zene műveltségterületi; és egyházi, kántor énekvezéri szakosodásra református, római katolikus, unitárius és evangélikus felekezetűek részére. Református kántor szak: 5 tandíjmentes hely. A képzés időtartama 3 év. 2. Levelező tagozaton Tanító óvodapedagógus szak: 20 költségtérítéses hely. Erre a szakra különösen a középfokú pedagógiai végzettséggel rendelkezők, valamint a szakképzettség nélkül oktató pedagógusok jelentkezését várják. A képzés időtartama 4 év, kéthetenként sorra kerülő hétvégi konzultációkkal. Az idén Csendes nap keretében került sor az ünneplésre, amit Rátoni Csaba lelkipásztorunk rendhagyó módon szervezett: együtt ünnepelt az aranyoshadrévi és gerendkeresztúri gyülekezet. Az igehirdetés Anna imája és meghallgatása alapján történt (1Sám 1,9 11). A szívhez szóló, meggyőző, figyelmet lekötő prédikációban a lelkipásztor köszönetet mondott az anyáknak, hogy vállalták az anyaságot és az Szünet után Beke Boróka lelkésznő ismertette az egyházkerület nőszövetségének terveit, melyek között kiemelkedő fontossággal bír a bonyhai kastély javítása. Július 5-én kastélynapok szervezésére kerül sor, ahova szeretettel várják a gyülekezetek nőszövetségeit. A kastély javítását az Árva Bethlen Kata Alapítvány által eladott téglajegyek vásárlásával lehet támogatni. A kastélynapokon az egyházmegyék nőszövetségeinek képviselői Árva Bethlen Kata életének egyegy mozzanatát kell bemutatniuk. A kézdi-orbaiak a könyvkiadói munkájukat fogják ismertetni. Az elnökségi ülésen az egyházmegyei Kálvin heti nőszövetségi konferencia szervezéséről is beszéltek a résztvevők. Az együttlétet a Zöld Nap Egyesület által tartott műhelymunka zárta, ahol a műanyag palackok, hulladékok újrahasznosítása volt a téma, fűszerezve egy kis kreatív kézművesfoglalkozással. Gáspár Erika Posztliceális kántorképzés Református kántor szak: 10 költségtérítéses hely. A képzés időtartama 2 év. Ez a szak a szakképesítés nélkül kántorizáló vagy kántornak készülő jelenkezőket várja. A hallgatók posztliceális rendszerben képesítést nyernek református kántori szolgálatra. Unitárius kántor szak: 5 költségtérítéses hely. A képzés időtartama 2 év. Ez a szak a szakképesítés nélkül kántorizáló vagy kántornak készülő jelentkezőket várja. A hallgatók posztliceális rendszerben képesítést nyernek unitárius kántori szolgálatra. A beiratkozás és a felvételi időpontja: Nyári felvételi Beiratkozás: július Alkalmassági vizsga: július 11. Őszi felvételi Beiratkozás: szeptember Alkalmassági vizsga : szeptember 12. A felvételi tematikája: a tanító óvodapedagógus szakon: beszéd- és kifejezőkészség, magyar és román nyelvi teszt, ének-zene, testi, valamint egészségügyi alkalmasság. a kántor szakon: bibliaismeret egyházi elbeszélgetés, zenei alkalmasság, orvosi vizsgálat. Bővebb információ a tanintézménytől kapható: Kántor Tanítóképző Főiskola; Institutul Supe rior de Cantori şi Învăţători Levélcím: Târgu Mureş, str. Revoluţiei nr. 6. Telefonszám/fax: 0265/ cím: Honlap: azzal járó nehézségeket. Rámutatott: egy új élet öröme legyőz minden nehézséget és fájdalmat. Sámuel Annáján keresztül a mai anyákat buzdította arra, hogy vállaljanak hívő, társas életet, mert Isten is azt szereti és megáldja. Záró ének és áldás után a két falu gyermekei köszöntötték versekkel és énekekkel az anyákat és nagymamákat virágok és rajzok átadása közepette. Ezt követően a gondnok, Csegöldi István köszöntötte a két gyülekezet jelenlevő tagjait, amit szeretetvendégség követett. Majd Rátoni Tímea tiszteletes asszony színvonalas előadást tartott a keresztyénségről. Ezen belül kiemelte, az imádság és Isten Igéjének szerepét az újjászületett ember életében. Az ünnepi hangulatot tarkította a sok szép ének, valamint Nemes Béla aranyoshadrévi gyülekezeti tag bizonyságtétele. Ennek során hallhattuk, miként változott meg az élete, amióta közel került Krisztushoz és az Ő tanításához. id. Csegöldi Miklós, nyugalmazott tanító Mélyen megrendülve, de Isten rendelését elfogadva tudatjuk, hogy Biró Sándor Zoltánné sz. Dénes Ildikó tiszteletes asszony, a drága jó feleség, május 18-án, életének 70. esztendejében, 48 évi boldog házasság után visszaadta lelkét Teremtő Urának. Testvér- és rokonszerető lélek volt, a vérségi szálakon túl szeretete, segítőkészsége, egészségügyi szolgálata a gyülekezetek tagjaira áradt. Élete fáradhatatlan és önzetlen szolgálat volt családjában és hitvestársa mellett a szentábrahámi, csekefalvi, héderfáji és kisfülpösi gyülekezetekben. Benne az irántunk gondoskodó szeretet mélységét ismertük meg, mely elkísér egész földi életünkben. Megköszönjük Istennek szolgálatát. Földi porsátorát május 20-án helyeztük örök nyugalomra Magyarrégenben. ISSN ÜZENET Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeti lapja A szerkesztőség címe: Kolozsvár Király utca (str. I. C. Brătianu) 51. sz. Telefon: Drótposta: Főszerkesztő: Somogyi Botond Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A lapban megjelent cikkek nem feltétlenül a szerkesztőség véleményét tükrözik. Készült az Erdélyi Református Egyházkerület Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdájában. Felelős vezető: Dávid Zoltán Olvasószerkesztő: Sztranyiczki Mihály Műszaki szerkesztő: Bálint Lajos Tördelés: Czirmay Ágnes

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! olyan csodálatos, amikor ez az Istendicsőítés ott van a hívő ember mindennapjaiban is.

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Tábori hírmondó 2012. Személyes hangvételű beszámoló napról-napra...

Tábori hírmondó 2012. Személyes hangvételű beszámoló napról-napra... Tábori hírmondó 2012 Személyes hangvételű beszámoló napról-napra... Hétfő: Reggeli után megalakultak a csapatok; a Sárkányok, a Sárkányölők, a Lelkesek és a JC csapat. Komoly szabályok vannak, pontokat

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-7)

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-7) Gyakorló szabályismereti felmérő () 1. A mérkőzés félidei szünetében egy játékos helyet cserél a kapussal a játékvezető tájékoztatása nélkül. Az új kapus kezével megakadályoz egy gólt és a labda szögletre

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Ökumenikus Imalánc Brassóban

Ökumenikus Imalánc Brassóban Ökumenikus Imalánc Brassóban 2016. 12. 15. 1990-ben a Brassó-Bolonyai Árpád-házi Szent Margit Nőszövetség néhai elnöknője és az akkori plébános közös imára hívta a Brassó és környéke történelmi egyházak

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

Lepramisszió. Magyarország

Lepramisszió. Magyarország Felemeló szeretet Lepramisszió Magyarország 2017 2017-es naptárunk lapjain rövid összefoglalást kapunk arról: milyen tevékenységeket végez a Nemzetközi Lepramisszió, s benne mi, magyar támogatók. Gyógyítás,

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN 2013. MÁRCIUS II. évfolyam, 3. szám A tartalomból ÁLLÁSPONT 2 Videó üzenettel a jelentkezéshez ÁLLÁSPONT 2 Munkavégzés megváltozott munkaképesség mellett CIVILIZÁCIÓ 3 Gondolatok a civil létről SZIVÁRVÁNYHÁZ

Részletesebben

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23.

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. 8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. Kísérő tanárok: Lipcsei Anna Mária projektfelelős (osztályfőnök, pedagógia ) Buzás Klára tanító, gyógypedagógus) Rabóczki Ottó osztályfőnök ( testnevelés-biológia

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2013. évi IV. számhoz EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Ifjúsági programok KI MIT TUD? 2013. július 8-12. nehéz sorsú

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben