AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA"

Átírás

1 AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 12. szám június 15. Ára 0,80 lej A Kárpát-medencei magyar reformátusok május 24-én az Egység Napját ünnepelték. Az ötéves évfordulóra többezer református érkezett Debrecenbe. Az egynapos fesztivál keretében úrvacsorás istentiszteletre is sor került. Összeállításunk a 4 5. oldalon olvasható. (Fotó: Somogyi Botond) Egymásra találásunk Legyenek láthatóvá tetteid Vannak dolgok, amiket nem lehet különválasztani, ugyanis szer vesen összetartoznak. Ezek érzelmileg, a lelkek mélyén ki mondva-kimondatlanul is egységet képeznek. Az egység csak ott időtálló, ott van értelme munkálkodni érte, ahol a részek csonkokként is szervesen összetartoznak. Ezt az együvé tartozást, ezt a határok felett átívelő egységet mondta ki, vallotta meg öt évvel ezelőtt, bátran, egymásba kapaszkodva, követésre méltó tudatossággal, a Kárpát-medence magyar reformátussága. Nem valakik ellenében, hanem önmagáért. Ezért május 22-e számomra a magyar református, s általa a nemzeti önbecsülés és érdekérvényesítés napja is, amelyek a történelmi Magyarország szétszabdalása és a rendszerváltozás közti évtizedek alatt jobbára ismeretlen, meg nem élt fogalmak voltak. Így vált ez az egymásba kapaszkodás a továbblépés lehetőségévé is. A bátor kezdeté, amely Istenbe vetett hittel át mer lépni évtizedes határokat, mer foglalkozni kőbe vésett tabutémákkal. Mer bizonyságot tenni úgy, hogy ez másokat is követésre biztasson, másoknak is iránymutató legyen. Ezt az egyháznak akkor is meg kell tennie, fel kell mutatnia, ha mindig vannak Virág elvtársak, akik folyton attól óvnak, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, s egyesek szerint éppen ezért jobb lenne várni. Fábián Tibor (Folytatása a 3. oldalon) Együtt fesztiválozott a Kárpát-medence reformátussága a Kálvinista Rómában A református egyház öt évvel ezelőtt fejezte ki, hogy nem engedi az egyháztestet szétszabdalni külső, politikai tényezők hatására. Krisztus a jövő, együtt követjük őt! Ezt nyilatkozta az egyházi zsinat öt évvel ezelőtt. Ezt a szövetséget erősítették meg a reformátusok idén is a Kálvinista Rómában, ahova Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből érkeztek nagyobb létszámban kálvinista hívek. Kalotaszegről több mint ötven személy indult az ünnepségre, és a nyári meleg ellenére is magukra öltötték a szűrt, a ráncos csizmát és a bagaziát. Néhány héttel a találkozó előtt üzent az egyházkerület vezetősége, hogy a Kalotaszegi Egyházmegye rendelkezésére bocsát egy autóbuszt, és a népviseletet ne hagyjuk otthon. Az időjárási előrejelzéseket szem előtt tartva, a legtöbb asszony a fersinget szépen feltekerte, és a ruhát gondosan elcsomagolta, hogy majd csak az ünnepi istentiszteletre öltse magára a viseletet. A cifraszűr sem tűnt komfortosnak a háromórás buszutazásra, ezért a férfiak is vállfára akasztották a súlyos posztót. Miután mindenki megérkezett, aki jelezte részvételi szándékát az (Folytatása az 5. oldalon) Hover Zsolt

2 Barangolások bibliai tájakon Jezréel Ezzel a névvel, aminek jelentése: Isten vet, többször is találkozunk a Szentírásban. Két városnak is ez volt a neve, az egyik Júda hegyvidékén, a másik pedik Izsakhár törzsének a területén, ide valósi volt Nábót. Egy síkságot, völgyet is így hívtak, ami a Kármel-hegy tövében van. Végül Hóseás legidősebb fiát is így nevezték. Legelőször a Bírák könyvében találkozunk e helységgel. Az aratás idején vagyunk. A midianiták hatalmas sereggel közelednek Jezréel völgye felé, hogy majd onnan fosztogassák Izráel falvait és városait. Minden ellenállás nélkül haladnak az országon keresztül. Gedeon Isten Lelke indítására egy harminckétezres hadsereget tud összetoborozni, de mi ez a midianiták százharmincötezres hadseregével szemben? Maga Gedeon is kételkedni kezd: vajon be fog-e teljesedni Isten szava, aki azt ígérte, hogy le fogják győzni az ellenséget? Ebben a helyzetben Gedeon jelet kér Istentől. Bűn volt-e az, hogy ő ezt tette? Nem volt, hiszen a kételkedés is hozzátartozik emberi gyarlóságunkhoz. A kételyek, félelmek a mi életünkben is jelen vannak. Jöhet olyan próba az életünkben, amibe belerendülünk, s ilyenkor feltesszük mi is a kérdést: miért? Ha Isten szeret, hogy engedhette ezt meg az életemben? Ilyenkor mi is kérhetünk jelet, a kételyeinket, miértjeinket Isten elé tárhatjuk. Ezt tette Jézus is a Getsemáne-kertben a kereszt szenvedése előtt. Isten gyermekének csodálatos megtapasztálása lehet, hogy Isten kegyelme és szeretete nagyobb a mi félelmeinknél és kételyeinknél és hatalmas legyőzni azokat. Dávid életében is feltűnik ez a helység. Ő nehéz helyzetbe hozta magát azáltal, hogy Ákisnál, a filiszteusok királyánál keresett menedéket. Ebben az időben a filiszteusok hadba Haydn bizonyságtétele Haydn, a neves osztrák zeneszerző, amikor csodálatos művét, a Teremtés oratóriumát bemutatta, és elérkezett a Legyen világosság részhez, a közönség, a zenekar és énekkar, a Halleluját hallva, felugrott helyéről, és hatalmas tapsviharba kezdett. Haydn a hallgatóság felé fordulva, felmutatott a magasba, és csak ezt suttogta: Onnan felülről jött! akarnak vonulni Izráel ellen. Dávid abba a szörnyűséges helyzetbe kerül, hogy a filiszteusokkal együtt kell harcolnia a saját népe ellen. Dávid megoldása teljes csődöt mondott. Isten segítségére siet: a filiszteusok főemberei kételkednek benne, s ezért hazaküldik a háborúból. Van ilyen a mi életünkben is: gyengeségeink, tévedéseink miatt lehetetlen helyzetbe hozzuk magunkat. Milyen jó, hogy az Úr ilyenkor nem azt mondja: na, edd is meg, amit főztél, hanem kegyelmesen segítségünkre siet. Csak tudnánk tanulni ezekből, s vigyáznánk jobban magunkra! Illés életében is fontos szerepe van e vidéknek. Aháb és a nép bűne miatt Isten rettenetes szárazsággal sújtja az országot, amit mi még elképzelni sem tudunk. De miután a nép az Urat választja és megtagadja Baál pogány bálványát, Illés imádkozik és Isten esőt ad. Mert Ő nem akarja e nép halálát. Az utóbbi években a mi vidékeinket is sokszor sújtja hosszú ideig tartó szárazság. Nem kellene-e meglátnunk ebben Isten méltó büntetését sokféle hitetlenségünk, hálátlanságunk miatt? Ő azt ígéri, hogy esőt és termő időket fog adni. Imádkozunk-e mi ezért, hálásak vagyunk-e minden ajándékáért? Maradjunk még mindig Illés és Aháb idejénél. Ennek az istentelen királynak szép üdülője van a Jezréel síkságán. Egy sétája alkalmával meglát a nyaralója mellett egy szép szőlőskertet, ami határos az ő kertjével. Úgy gondolja, jó lenne neki veteményes kertnek. Tudakozódik, és kiderül, hogy a kert a jezréeli Nábóté. Aháb hívatja és próbál vele alkuba bocsátkozni, de Nábót ragaszkodik szőlőskertjéhez, mivel atyáitól kapta azt örökségbe. Ez őt Isten őseivel kötött szövetségére és mindvégig való hűségére emlékeztette. Ilyen telket még a királynak sem tud eladni. Nábót ezért a ragaszkodásért az életével fizetett, ahogy azt jól ismerjük ebből a történetből. Ez a történet arra tanít, hogy őseinktől örökséget kaptunk, amire vigyáznunk kell. Az egyik ilyen legdrágább örökség a szent keresztség, amiben szüleink, keresztszüleink részesítettek. Ez minket Isten jóságára és hűségére kell hogy emlékeztessen. De nemcsak emlékeztet, hanem el is kötelez egy Istennek szolgáló, az Ő dicsőségét munkáló életre. Ezen egyetlen mondatban Haydn bizonyságot tett arról, hogy nem őt illeti a dicséret, hanem Istent, aki adta a tehetséget ahhoz, hogy oratóriumát megírhassa. Mondjuk mi is minden áldásos munkánk elvégzése után: Istené legyen a dicsőség! Soli Deo Gloria! Bányai László Bibliaolvasó kalauz Július 1. K Zsolt 79 2Kor 1, Sze Zsolt 80 2Kor 1,23 2,4 3. Cs Zsolt 81 2Kor 2, P Zsolt 82 2Kor 3 5. Szo Zsolt 83 2Kor 4, V Zsolt 84 2Kor 4, H Zsolt 85 2Kor 5, K Zsolt 86 2Kor 5, Sze Zsolt 87 2Kor 6, Cs Zsolt 88 2Kor 6, P Zsolt 89,1 19 2Kor 7, Szo Zsolt 89, Kor 7, V Zsolt 89, Kor 8, H 4Móz 1 2Kor 8, K 4Móz 2 2Kor Sze 4Móz 3 2Kor 10, Cs 4Móz 4 2Kor 10, P 4Móz 5 2Kor 11, Szo 4Móz 6 2Kor 11, V 4Móz 7 2Kor 12, H 4Móz 8 2Kor 12, K 4Móz 9 2Kor Sze 4Móz 10 Ef 1, Cs 4Móz 11,1 15 Ef 1, P 4Móz 11,16 35 Ef 2, Szo 4Móz 12 Ef 2, V 4Móz 13 Ef 3, H 4Móz 14 Ef 3, K 4Móz 15 Ef 4, Sze 4Móz 16 Ef 4, Cs 4Móz 17,1 15 Ef 5,1 20 Aháb a szőlőt pogány és gonosz feleségének, Jézabelnek a segítségével szerezte meg. Nábótot megkövezik, de a vére bosszúért kiált Istenhez. Az Úr megbünteti a mohó házaspárt. A világ, amiben élünk egyre inkább hasonlít Aháb és Jézabel világához. Isten törvényét lábbal tapossák és kigúnyolják ma sokan. A világ tele van igazságtalansággal és erőszakkal. De olyan jó tudni, hogy Isten határt szab ezeknek. Imádkozzunk azért, hogy még azok is megtérhessenek, akik a Jézus keresztjének az ellenségei. Aháb, Jézabel, gyermekük Jórám, és a többi hozzájuk hasonló ember példája pedig figyelmeztessen minket arra, hogy bár Isten hosszan tűr, de egyszer üt az igazság órája. Használjuk ki a kegyelmi időt! Különös, hogy e névvel még Hóseás prófétánál is találkozunk. Elsőszülött gyermekének ezt a nevet adja. A gyermeknek egy megrázó prédikációnak kell lennie, aminek azt kell hirdetnie, hogy nemcsak Aháb és Jéhu, hanem Izráel minden királyának és királyi házának is vége lesz, s ennek oka az, hogy Isten törvényét semmibe vették. Ez a név legyen a mi számunkra is komoly és elgondolkodtató üzenetté. Tegyük fel magunkban a kérdést: életünkkel, szavainkkal és tetteinkkel vajon mit keresünk. A magunk dicsőségét vagy pedig Istenét? Olvasandó igék: Bír 6,33; 1Sám 29,1; 1Kir 18,45 46, 21, ; 2Kir 9,16; Hós 1,4; Jn 18,37. Lőrincz István 2

3 Egymásra találásunk (Folytatás az 1. oldalról) 2009-ben az anyaországban komoly lemaradások halmozódtak fel a környező (és a más európai) országok egység-kezdeményezéseihez képest. Ám a Kárpát-medencei reformátusok lépése, összetartozásának kikiáltása tematizálta az otthoni közéletben is a rendszerváltás óta hol elővett, majd sietve elpakolt, hol pedig szőnyeg alá söpört nemzeti egységtörekvéseket. A magyar reformátusok egységének kimondása előrevetítette annak lehetőségét, amely egy évvel később egy másik májusi napon a kettős állampolgárságról szóló törvény elfogadásával beteljesedett. Eltelt tehát öt év, s az azóta bekövetkezett események tükrében, immár egyértelműen láthatóvá vált mindannyiunk számára május 22-e jelentősége, hozadéka. Az, hogy többről van itt szó, mint szimbólumról. Több ez, mint Kárpátmedencei református ünnep. Ez a kezdet, amely magában hordozta persze a testvéri közösségvállalást, de emellett valami olyat is, amit ott és akkor, Debrecen főterén, talán még csak nem is sejthettünk, legfeljebb csak reménykedhettünk felőle. Azt, hogy a református egység nem marad partikuláris egység, hanem folytatásért kiált. Öt év tükréből, a történelem eme porszemnyi, mégis segítő távlatából visszatekintve, immár szemmel látható, hogy a reformátusság egysége, a gondviselő Isten kezében eszköz lett, amelyhez a következő láncszemként a kettős állampolgárságról szóló törvény elfogadása és augusztus 20-i hatályba lépése illeszkedett. Mert a református egyház egysége a magyar nemzet összeforrása nélkül torzóban maradt mű lenne csupán, folytatásra, kiteljesítésre várva. Mert szükséges volt, hogy a lelki, fizikai határok sorában a nemzetet elválasztó belső határvonal is eltűnjék. Lelkigondozás katasztrófahelyzetben A Magyar Református Szeretetszolgálat felismerte, mennyire fontos, hogy a materiális, fizikai segítségnyújtás mellett speciális lelkigondozói támogatásban is részesítse a természeti, illetve emberi mulasztásból történt katasztrófát átélt szenvedőket. E lelkigondozói szolgálatra való felkészülés érdekében a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálata 60 órás elméletigyakorlati ökumenikus képzést szervezett Berekfürdőn a Megbékélés Háza Konferenciaközpontban március május időszakban Lelkigondozás katasztrófahelyzetben címmel. Az ökumenikus képzésben résztvevők túlnyomó többsége református lelkipásztor volt, akik a Magyarországi Református Szeretetszolgálat Katasztrófa-lelkigondozói Csoportjának, illetve a Tiszáninneni Egyházkerület Katasztrófavédelmi Csoportjának tagjai. Rajtuk kívül, a huszonhárom résztvevő között volt tábori lelkész, evangélikus és baptista lelkipásztor, valamint klinikai szakpszichológus. Egyházkerületünket Tamás Ernő szucsági és András Péter besztercei lelkipásztorok képviselték. Amennyire rendkívüli és összetett az a hatás és veszteség, ami az embert éri katasztrófahelyzetben, olyan rendhagyó és speciális a krízisintervenció során elvégzett lelkigondozói segítségnyújtás is. Azokban a nyugati országokban, ahol több évtizede gyakorolják a katasztrófalelkigondozást, arra a következtetésre jutottak, hogy ez a fajta segítségnyújtás nem a szokásos lelkigondozói gyakorlat intenzív formája. Sőt mi több, a szokásos lelkigondozói gyakorlat alkalmazása nem segíti, hanem erősíti a katasztrófa kiváltotta szimptómákat! A fentiek értelmében e feladat ellátása olyan elhivatottsággal párosuló kihívás, amely többek között nemcsak szakmai ismeretet, hanem messzemenő önismeretet is igényel a hatékony lelki elsősegélynyújtás érdekében. Ugyanakkor maga a segítő számol azzal, hogy az ilyenfajta mentés során nehéz fizikai erőpróbának és mentális nyomásnak van kitéve. Találóan fogalmazta ezt meg a képzés szervezője, az előadók egyike, Sajtos Szilárd százados, református tábori lelkész, aki az afganisztáni katonai bevetésen is részt vett: Ezt a szolgálatot csak úgy lehet végezni, ha az ember erőnlétileg és lelkileg is a helyén van. A képzésen résztvevők, a lelkigondozás és pasztorálpszichológia olyan szaktekintélyeitől hallhattak előadásokat vezetésük alatt vettek részt gyakorlati tréningen, mint dr. Hézser Gábor pasztorálpszichológus, korábban a Betheli Szociálpedagógiai Főiskola gyakorlati teológiai docense, és dr. Bodó Sára lelkipásztor, mentálhigiénés szakember, a Debreceni Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszékének vezetője. Sajtos Szilárd, a Magyar Református Szeretetszolgálat Katasztrófa-lelkigondozói Csoport szervező-vezetője, előadásaiban széles körű szakmai ismereteit és az afganisztáni bevetés során, éles helyzetben szerzett tapasztalatait mesteri módon ötvözte. Az említett előadókkal együtt, dr. Csoma Judit Margit református lelkész, mentálhigiénés szakember, pasztorális tanácsadónak és Vágyi Petra klinikai szakpszichológusnak az évek során szerzett ismerete és tapasztalata tette tartalmassá a képzés anyagát. Az előadások teológiai, vallástörténeti, őstörténeti, pszichológiai, valamint jogi oldalról közelítették meg a katasztrófa-lelkigondozás rendszerszemléletét. Betekintést nyújtottak a pszichotraumatológia, stressz-feldolgozás, krízisintervenció kérdéskörébe. Speciális esettanulmányok keretében szó volt a baleset, halálhír, haláleset, gyász, öngyilkossági krízis kezelési módjáról. Az egyik legizgalmasabb téma a rituálék szerepe, alkalmazása a katasztrófahelyzetekben. A képzés hatékonyságát segítette az is, hogy a képzésben részesülő lelkipásztorok egyfelől lelkigondozói, pszichológiai, pasztorálpszichológiai képesítéssel rendelkeztek, másfelől pedig, mint valamelyik katasztrófa-lelkigondozói csoport tagjai, a bevetések során szerzett tanulságos gyakorlati tapasztalatukat osztották meg. A képzés szervezési feladataival megbízott százados, tábori lelkész egyik kiértékelő gondolata szerint a közös gondolkodás és képzés tekintetében úttörőmunka folyt Berekfürdőn e témában, az elmúlt három hónapban szervezett kurzusokon. Hogy a Berekfürdőn elkezdett úttörőmunkának és a személyes kapcsolatok ápolásának folytatása legyen, a szervezőket, előadókat és résztvevőket meghívták Besztercére egy háromnapos tapasztalatcserére, amelyen beszámolhatnak a Berekfürdőn szerzett ismeretek gyülekezeti és lelkigondozói munkájukban való hasznosulásáról. András Péter 3

4 Többszörös öröm Vélemények az egység napjáról Honnan jöttek és hogy érezték magukat Debrecenben? Erről kérdeztük a május 24-i Református Egység Fesztivál záró istentisztelete után a résztvevőket. A dél-erdélyi Zsil-völgyéből Lupény, Vulkán, Petrila, Petrozsény, Vajdahunyad és Déva református gyülekezeteiből jöttünk körülbelül hatvanan. Öt évvel ezelőtt is itt voltunk. Örülök, hogy el tudtunk jönni most is, nagyon jól éreztük magunkat, és reméljük, hogy lesznek még ilyen alkalmak. Minden programba belekóstoltunk, jártunk a Kis- és a Nagytemplomban, sőt még a Munkácsy-képeket is megnéztük a Déri Múzeumban. Mester Julianna nyugdíjas, Lupény, Erdély A lelkipásztorunkkal együtt képviseltük a svájci protestánsokat Debrecenben. Sok régi jó baráttal és ismerőssel találkoztam, és ha a gazdag programkínálat engedte volna, bizonyára még többükkel tudtam volna beszélgetni. A horvátországi Baranyában nőttem fel, különösen örültem az ottaniaknak, mert ugyan mindig jó ismerősökkel találkozni, de amikor földiekkel, gyerekkori barátokkal találkozik az ember, akkor az kétszeres öröm. Pataki Ferenc nyugdíjas, Zürich, Svájc szerves részei vagyunk. A szórványból érkező fiatalok most láthatták, hogy mekkora erő a magyar reformátusság. De a találkozásoknak köszönhetően a nyári táborokat is sikerült egyeztetnünk, így a haraszti fiatalok a vakáció alatt ott lesznek Sárospatakon és Balatonfenyvesen is. Szenn Péter lelkipásztor, Haraszti, Szlavónia Kiss Sándor (reformatus.hu) Két autóbusszal érkeztünk, mintegy hetvenen. Külön öröm számomra, hogy itt van közöttünk gyülekezetünk huszonegy konfirmandusa is. Ők is belekóstoltak most a kálvinista Róma légkörébe. Biztos vagyok benne, hogy az átélt élmény később jó gyümölcsöt terem majd az életükben. Ami utunkba akadt, azt megnéztük a gazdag programkínálatból: koncerteket hallgattunk, kézműveskedtünk, és természetesen részt vettünk az istentiszteleten is. Óriási élmény volt, hogy hatalmas távolságokat legyőzve ismét együtt lehetett a Kárpát-medence református magyarsága. Pándy Árpád lelkipásztor, Nagykapos, Felvidék Fontosnak tartottuk, hogy hatvanfős csoportunk hagyományos viseletünkben képviselje Kalotaszeg negyvenkét színmagyar református faluját a debreceni egységfesztiválon. A mai napig őrizzük a hagyományainkat, és úrvacsorához, konfirmációra és a többi jeles ünnepre is fiatalok és öregek egyaránt felvesszük ezeket a cifra ruhákat. Öt éve is itt voltam a Kolozsvári Református Kollégium kórusával, de azt mondtam, ha csak lehetőség van rá, most is eljövök. Simon Lóránt Ferenc zenepedagógus, Méra, Erdély Boldog vagyok, mert az Úr megmutatta azt, hogy a horvátországi magyarságnak helye van a Kárpát-medencei magyar református egységben. Nem tudtunk tíz lépést úgy megtenni itt a Nagytemplom előtt, hogy ne találkoztunk volna újabb és újabb ismerősökkel. Ez a minket elkísérő gyerekeknek különösen nagy élmény volt, mert így láthatták: valóságos, élő közösségről van szó, amelynek mi is A Református Egység Fesztivál ünnepi nyilatkozata Legyenek láthatóvá tetteid... (Zsolt 90,16) Isten nevét magasztaljuk, hogy imádságainkat meghallgatta és öt évvel ezelőtt alkotmányos formában is kimondhattuk a Magyar Református Egyház egységét. A közös egyházban otthont kértünk és kínáltunk a Kárpátmedencében, valamint a világ többi részén élő reformátusoknak, felismerve, hogy bár sorsunk és történetünk eltérő, de mindannyian Krisztushoz tartozunk, s ekképp összetartozunk. Az elmúlt öt évre visszatekintve, hálát adunk, hogy megtapasztalhattuk Isten gondviselő munkáját közöttünk, aki célt és erőt adott szolgálatunkhoz. A meghallgatott imádság, a valóra vált álom ugyanakkor felelősséget is helyez mindannyiunk vállára: ez a hűséges reménykedés. Egyfelől az egység létrejöttének folyamatában megtapasztalhattuk, hogy Isten nem fordul el azoktól, akik Tőle kérnek. Másfelől megtanít minket arra is, hogy reménységben tekintsünk a tőlünk távolabb lévő dolgokra. Az egységben tehát bátorságot kaphatunk arra, hogy a történelmi időt, amiben élünk, Isten kezében reménységben lássuk. Kötelez az Ige: amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel (Gal 6,10) A politikai határok elválasztó valóságát is meghaladhattuk a Magyar Református Egyház közösségében. Ugyanaz a zsinati közösség, amely kimondta az egységes Magyar Református Egyház létrejöttét, 2013-ban elfogadta és új fordításban hitvallásaként megerősítette a Heidelbergi Káté szövegét, melyre nemcsak keresztyén tanításként, hanem mint a reformáció kulcsfontosságú, Európa egyéni és közösségi értékeit gyökeresen megújító dokumentumára is tekintünk. A Magyar Református Egyház mindezeken túl azért is reménységet hordoz számunkra, mert ötéves fennállása során megtapasztalhattuk, hogy közösségünk megélése és szolgálata itt az egymás iránti gyanakvással és etnikai feszültségekkel terhelt Kelet-Közép-Európában békésen valósulhat meg. Egyházunk olyan hitvallásos, lelki egység, amely a régió országaiban békében fejti ki hatását. Meggyőződésünk szerint ennek legfőbb oka az, hogy a református egység nem öncélú folyamat, hanem közösségünk mindenhol erősödő társadalmi szolgálatot is magával hoz. Ahogy a Magyar Református Egyház alkotmányának kimondásakor, úgy most is arról teszünk bizonyságot, hogy ez az egység, ez a békesség a nemzetek, népek történelmi megbékélésének kovásza lehet. Ez a reménység nem szégyenít meg, mert ahol Isten láthatóvá teszi tetteit, ott egy önmagával és másokkal megbékélt nép zengheti dicséretét: Krisztus a jövő, együtt követjük őt! Debrecen, május 24. 4

5 Legyenek láthatóvá tetteid (Folytatás az 1. oldalról) ünnepélyes kirándulásra, a busz végre kikanyarodhatott a bánffyhunyadi templom háta mögötti parkolóból. Hajnalban indultunk, ezért a Király-hágóig a társaság nagy része csendes szendergéssel próbálta pótolni az éjszakai alvást. Ahogy az országút felfelé kapaszkodott a gerincen, majd aláereszkedett a bihari tájegységre, a busz is ébredezett. Egyre élénkebb csevegésbe kezdett mindenki a mellette vagy épp a mögötte ülővel. Mivel a rendszerváltás óta ez a hetedik református világtalálkozó, szinte mindenki részt vett már valamelyiken. A legemlékezetesebb minden bizonnyal az első volt, ahol szinte az összes kalotaszegi gyülekezeti tag részt vett. Kevés gyülekezetet találunk, ahol ne felcsillanó szemekkel idéznék fel az emlékeket. Még arra is emlékszik mindenki, hogy kitől vett úrvacsorát azon a találkozón. Találkozó vagy fesztivál? A debreceni Nagytemplom előtti téren többezren vettek úrvacsorát (Fotók: Hover Zsolt) Annak ellenére, hogy a határátkelés ma már rutinvizsgálatnak számít, az idősebbeknek még ez is élményszámba ment, hisz még emlékeznek arra az időszakra, amikor a határátlépést hosszas és idegtépő várakozás, kényelmetlen csomagvizsgálat előzte meg. A kalotaszegi aszszonyok és férfiak egy időben gyakran keresték fel az anyaországot, varrottassal, sakk-készlettel. Egykor a Balaton melletti településeken, Debrecen vagy épp Budapest kusza utcái között jobban eligazodott a kalotaszegi ember, mint ma Kolozsváron. Az ártándi határátkelő után hamar elértük a cívisvárost, és a busz a főtérhez közel tette le az utasokat. Itt lelkes kollégisták fogadták a vendégeket. Mindenki kapott programfüzetet, és narancssárga karkötőt, amelyen ez a felirat állt: Református Egység Fesztivál. Állítólag a főtéri éttermekben kedvezményes ellátásban részesülhetett, aki ilyen karkötőt viselt. Egy szervezőtől útbaigazítást is kaptunk. A nagytemplom mögötti kollégiumban a kalotaszegiek rendelkezésére bocsátottak egy tantermet, ahol elhelyezhették a népviseletet, és ahova visszatérhettek átöltözni az istentisztelet előtt. Az ünnepélyes megnyitóra és a köszöntőbeszédekre mindenki megérkezett a főtérre, ahol valóban fesztiválos hangulat uralkodott. A harmincfokos kánikulának köszönhetően a déli órákban a fesztiválozók lerohanták a fagylaltárusokat. Egy ideig úgy tűnt, a zivatar elmossa a rendezvényt, de végül kellemes időjárás volt a cívisvárosban. Kisebb gondok merültek fel, amikor a társaság gyomra elütötte a delet, ugyanis az egyetlen ételsátor nem bírta ellátni a többezres tömeget. A főtéri éttermek forgalma jócskán fellendült, amikor tízes-húszas csoportokban megrohanták őket az éhes reformátusok. A délutáni órákban jócskán lehetett válogatni a különböző kulturális rendezvények között. A csonka tornyú kistemplom is megtelt, ahol református énekkarok léptek fel, köztük a kolozsvári kollégium kórusa is. A délutáni istentiszteletre ismét megtelt a főtér, és a nagytemplomban sem lehetett ülőhelyet találni. Az ünnepi istentisztelet után szabadtéri úrvacsorával újíthatták meg a református hívek a Krisztussal kötött szövetségüket. Erre az időre a villamosjáratok is szüneteltek, hiszen több mint egy tucat úrasztala várta megterítve azokat, akik a sákramentumokkal élni akartak. Hullócsillag születik A nagy meleg ellenére a kalotaszegiek a népviseletet is felvették A kalotaszegi asszonyok kérésére istentisztelet után nem siettünk vissza az autóbuszhoz, csak az esti koncert után terveztük az indulást. Miután mindenki átöltözött, és levetette magáról a népviseletet vagy, ahogy Kalotaszegen mondják, a parasztgúnyát, visszatért mindenki a főtérre. Mészáros János Elekről mindenki tudja, hogy ő a legutóbbi Csillag születik győztese. Miután a vetélkedő idén tavasszal csődöt mondott, a köznyelv Hullócsillag születik névre keresztelte el a tévéműsort. Azt azonban talán már kevesebben tudják róla, hogy a 43 esztendős fiatalember református presbiter Alcsútdobozon. Amikor a szóban forgó vetélkedőt megnyerte, Pál apostol szavaival adott hálát Istennek a győzelemért: ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Az erkölcstelen valóságshow-k által hírhedté vált kereskedelmi adón ezek a mondatok igazi evangelizációnak számítottak. A koncert után végre hazafelé vettük az irányt, testileg ugyan kissé elfáradva, de hitben, lélekben megerősödve. 5

6 A foci, a fociszabályok és a tízparancsolat Gondolatok a foci-világbajnokságról a Szentírás olvasása közben A futball-világbajnokság lázában élünk hetek óta. Brazíliában ezrek szoronganak a lelátókon, hogy kedvenc csapatuknak szurkoljanak. Milliók pedig a tévé képernyője előtt izgulják végig a mérkőzéseket. Amint elkezdődnek az összecsapások, felharsannak a jól ismert biztatások és ócsárlások is. Legalább húszféle nyelven hangzanak el a játékosokat bátorító vagy őket éppen szapuló bekiabálások. Gyakran a bekiabálások célpontja maga a játékvezető. Le a bíróval! kiabálják kórusban húszféle nyelven a drukkerek, ha szerintük a bíró téved. Szemüveget a bírónak üvölti a tömeg, ha a játékvezető valamilyen szabálytalanságot nem vesz észre. Mivel a fociban csak az a gól érvényes, amit a bíró megad, egyértelmű, hogy a foci több egy egyszerű játéknál: komoly szabályrendszeren alapszik. Különben a pályán eluralkodna a zűrzavar, és az erőszak (ny) elve hatalmasodna el. Luther Márton a tízparancsolatról mondta egy alkalommal, hogy az azért van, hogy megőrizze a világot a káosztól. A tízparancsolat állítja Luther nemcsak a keresztyének számára kötelező viselkedésszabályok összessége, hanem együttélési irányvonalak az egész emberiség számára. Mégis megkérdezheti valaki: ugyan mi köze van a focinak a tízparancsolathoz? Felületesen szemlélve, valóban nem láthatunk összefüggéseket, de ha közelebbről vizsgáljuk meg, érdekes egybecsengéseket fedezhetünk fel. Ne faultolj! Mi az a fault? Például az, amikor az egyik játékos hátulról elgáncsolja a másikat, és/vagy veszélyezteti testi épségét. Tiltásának pedig az a célja, hogy az ellenfél épsége, azaz egész-sége biztosítva legyen. A játékosok biztonságáról és a sportszerűségről van tehát szó. A játék maradjon játék, és ne változzon öldökléssé. Ahhoz, hogy a játékosok testi épsége biztosítva legyen, szabályokra van szükség, és bíróra, aki a szabályok betartását felügyeli. A bíró minden egyes fault esetén eldönti, hogy szóban figyelmezeti a szabálytalankodót, esetleg sárga vagy éppen piros lapot mutat fel neki. Ne ölj! Szól a hatodik parancsolat. Bár egyetlen focistának sem célja, hogy valakit megöljön a pályán, de aki egy durva szabálytalansággal az ellenfél testi épségét veszélyezteteti, kockáztatja annak életét is. Ezért olyan szigorúak a büntetések fault esetén. Az alapgondolat ugyanaz, mint a parancsolatban: az embertársamat és az ő emberi méltóságát védeni kell. Ez pedig mindenféle együttélésre érvényes. 6 Ne sértegess! Súlyos szabálytalanságnak számít a bíró sértegetése. Büntetlenül nem tehet ilyet egyetlen játékos sem. Ebben az esetben a bíró a saját belátása szerint dönti el, milyen büntetést alkalmaz: figyelmeztetést vagy kiállítást. Ugyanez érvényes a játékosok egymás iránti viselkedésére Brazília: nagy stadionok, óriási költségvetéssel egy szegény országban is: valakit leköpni, félrelökni a piros lap felmutatását vonhatja maga után, még akkor is, ha a sértett testi épsége nem forog veszélyben. Ebben az esetben is az emberi méltóság megőrzése a cél. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Szól az erre rímelő bibliai parancsolat. Aki hamis tanúbizonyságot tesz, az semmibe veszi, mintegy leköpi azt, akiről beszél. Többről van itt szó, mint arról, hogy valakiről hamis híreket ne terjesszek, hogy valakit beszédemmel meg ne sértsek. Az Úr által ajánlott sportszerűséghez az is hozzátartozik, hogy felebarátom jó hírnevét előmozdítsam. A fociban ez úgy történik, hogy a mérkőzés után a győztes sosem ócsárolja a legyőzöttet: inkább dicséri annak kitartását és küzdelmét. Maradj a határaidon belül! Ha a labda a partvonalon túlhalad, azaz ha a labda kint van, a bíró bedobást rendel el. Ott van aztán a tizenhatos : ha valaki ezen belül követ el szabálytalanságot, a bíró tizenegyessel bünteti. Végül ott van az ötméteres keret: ezen belül a kapusra támadni szigorúan tilos. Mindez azt jelzi, hogy a fociban egyértelmű határvonalak vannak, amit egyetlen játékos sem hagyhat figyelmen kívül. Ne legyenek idegen isteneid énelőttem! Mondja Isten az első parancsolatban. Ezzel az Úr egyértelműen arra figyelmeztet, hogy egyedül csak rá hallgassunk. Az embernek a maga érdekében kell a határvonalakon belül maradnia. Be nem tartásuk a fociban azt jelentené, hogy a játékos a bírót figyelmen kívül hagyva maga szeretné a játék irányítását a kezébe venni. A lelki életben a határvonalak be nem tartása nem más, mint próbálkozás arra, hogy az ember istenné váljon, úgy mint ahogy Bábel tornyának építésénél történt. De minden olyan próbálkozás, ami a határvonalak elhagyásával jár, az ember ellen fordul. A mérkőzés egyszerűen értelmetlenné válna, ha a határvonalakat nem tartanák be az érintettek. A fociban a játékvezető figyelmezteti, majd újabb önbíráskodás esetén kiállítja az önkényeskedő játékost, a valóságos életben azonban az Isten által szabott határ figyelmen kívül hagyása akár halálba is torkollhat. Isten nem azért adott határvonalakat, hogy azokkal bosszantson, hanem azért, mert azokkal az életünket védi. Tartsd be a szünetet! A fociban éppen úgy, mint az élet bármilyen más területén ritmus van: munka és pihenés ütemes váltakozása. A pihenést a mérkőzésen a szünet jelenti. A játékosok nem nyújthatják el a mérkőzést saját belátásuk szerint, és a szünetet sem rövidíthetik le. Még akkor sem kezdődhetne el korábban vagy későbben a második félidő, ha erről a két csapat közösen megegyezne. A szünet szerepe az, hogy a játékosok regenerálódjanak és erőt gyűjtsenek. Megemlékezzél a nyugalom napjáról! Az egész Szentírás legkiemeltebb parancsolata ez. Egyetlen parancsolatot sem idéz olyan gyakran a Szentírás, mint ezt. A Biblia szerint Isten a hatodik napon teremtette az embert, és akkor Ő is megnyugodott. Ez azt is jelenti, hogy az ember életének első napja nyugalomnap volt. Az Isten előtti megnyugvás hozzátartozik az ember teremtményi mivoltához. Hogy a foci világában is ilyen fontos szerepe van a szünetnek, abban a teremtés rendjéből tükröződik valami. Mennyivel komolyabban kellene vennünk azt, amit Isten a gyülekezetnek parancsolt a nyugalom napjának megtartásáról! Ne bundázz! Szerencsére nem érvényes minden egyes mérkőzésre az, amit ez a kifejezés takar. Bundázásról megvesztegetésről akkor beszélünk, amikor egy csapat játékosai, esetleg maguk a játékvezetők is, pénzt fogadnak el azért, hogy mesterségesen befolyásolják a mérkőzés végeredményét. Bundázásnak számít például az, amikor a hátvédek pénz ellenében nem akadályozzák meg a kapura rúgásokat, vagy amikor a bíró jó fizetségért nem adja meg a legegyértelműbb tizenegyest sem. Ezzel a módszerrel igen sok pénzt lehet keresni, és főleg azok részesülnek belőle, akik a háttérből mozgatják a szálakat. Bundabotrány esetén az államügyész intézkedik, és a legkisebb büntetés, amit egy megvesztegetett bíró kaphat, hogy letiltják. (Folytatása a 7. oldalon)

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 12. szám. 2013. június 15. Ára 0,80 lej Isten az én segítségem Lk 16,19 31 A szeretet és az erkölcs nélküli élet az egyes kortársak

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 15. szám. 2014. augusztus 1. Látható volt az Ige Kálvin-hét Erdővidéken A Kálvin-évek keretében egyhetes rendezvénysorozatra került sor

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 14. szám. 2014. július 15. A nagy találkozás Megelevenedő Gerendkeresztúr Ára 0,80 lej A pünkösdi feltöltődés még inkább szítani kezdte

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 23. szám. 2014. december 1. Ára 0,80 lej Advent: koldus és király találkozója Jel 3,20 Luther Márton egyik adventi igehirdetésében a

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 13. szám. 2014. július 1. Ára 0,80 lej Legyenek láthatóvá tetteid! 2014 Világtalálkozó rendhagyó módon Az idei világtalálkozó rendhagyó

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 15. szám. 2013. augusztus 1. Ára 0,80 lej A bizonytalanságban csak a hit lehet megtartó erő Egyházkerületi közgyűlés Szovátán Az idén

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 24. szám. 2013. december 15. Ára 0,80 lej Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! A boldog karácsony titka Térjetek

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 19. szám. 2013. október 1. Ára 0,80 lej Idén 125 éves a segesvári református templom. A közelmúltban tartott ünnepség alkalmával sor

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

Jézusi tantervvel induljon az új tanév!

Jézusi tantervvel induljon az új tanév! országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 39. szám 2005. szeptember 25. Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap Ára: 164 Ft A nyár elején felvett hanganyagból elkészült a zeneileg, szövegét tekintve és

Részletesebben

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2011.SZEPTEMBER XXII.ÉVFOLYAM 17.SZÁM MISSZIÓ A KRASSÓ-SZÖRÉNY MEGYEI SZÓRVÁNYOKBAN Magyarságkeresőben Istentiszteletet követően

Részletesebben

Harangszó. Önkéntes szolgálat az egyházban /5. Anyák napja /6-7. Felvidéken járt a Váradi Dalnokok férfikórus HETEDIK KÜRTSZÓ

Harangszó. Önkéntes szolgálat az egyházban /5. Anyák napja /6-7. Felvidéken járt a Váradi Dalnokok férfikórus HETEDIK KÜRTSZÓ Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2011.MÁJUS XXII.ÉVFOLYAM 9.SZÁM HITÜNK, NYELVÜNK, TÖRTÉNELMÜNK ÖSSZEKÖT Felvidéken járt a Váradi Dalnokok férfikórus Testvérkapcsolatok

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA XVI. évfolyam 1. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. húsvét Igék az ünnepre Húsvét ünnepe Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LVIII. évf. 2. szám 2005. június Kedves Olvasó! Magyar Örökség Díjat kapott a Sárospataki Református Kollégium a magyarság

Részletesebben

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A Lélek gyümölcse Én vagyok a szôlôtô, ti a szôlôvesszôk: aki énbennem marad és én ôbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 7. szám. 2014. április 1. Ára 0,80 lej A szépség öröme A gondviselő Istenre hagyatkozni Az ukrán magyar határ mellett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Kálvincsillag. 2012 A Magyar Református Egyház lapja. Közösség - Vallástétel Jövő

Kálvincsillag. 2012 A Magyar Református Egyház lapja. Közösség - Vallástétel Jövő Kálvincsillag 2012 A Magyar Református Egyház lapja Közösség - Vallástétel Jövő Játék, ami lehet nagyon komoly Milyen egyházat akarunk? Húsz év Kárpát-medencei közoktatási körkép Van élet a konfirmáció

Részletesebben

Összhangzattan, avagy meggárdult egyeztetések. Konferencia titkára; Bölcskei Gusztáv református. Ittzés János evangélikus püspök

Összhangzattan, avagy meggárdult egyeztetések. Konferencia titkára; Bölcskei Gusztáv református. Ittzés János evangélikus püspök evangélikus hetilap 72. évfolyam, 35. szám 2007. szeptember 2. Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap Ára: 180 Ft biztos vagyok benne, hogy ezekben a napokban minden egyéb, esetleg figyelemelterelésül,

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

4. Bizonyságtétel. Lelkészi köszöntő 3. REMÉNYSUGÁR REMÉNYSUGÁR

4. Bizonyságtétel. Lelkészi köszöntő 3. REMÉNYSUGÁR REMÉNYSUGÁR Lelkészi köszöntő 3. 4. Bizonyságtétel REMÉNYSUGÁR Rövid üzenete van az idei Kertvárosi Református napoknak: a bencések jelmondata, amely a Debreceni Református Kollégium falán is évtizedek óta hirdeti

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára

Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2009 / 1. Vasárnap válságnap? Ünnep-e neked is a vasárnap? Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára Hitvallásunk terei: Dr. Varga

Részletesebben

FOTÓ: T. PINTÉR KÁROLY. A nyolcvanöt évvel ezelõtti nemzeti tragédia története, traumája. és nincs eléggé benne a köztudatban. A trianoni veszteség,

FOTÓ: T. PINTÉR KÁROLY. A nyolcvanöt évvel ezelõtti nemzeti tragédia története, traumája. és nincs eléggé benne a köztudatban. A trianoni veszteség, országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 24. szám 2005. június 12. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 164 Ft Míg Keveházi László Sztárai Mihályról írt monográfiája, valamint a Kertész Botond

Részletesebben