Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése"

Átírás

1

2 Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése Szekszárdon 1

3 SZEKSZÁRDI SZOCIÁLIS MŰHELYTANULMÁNYOK 7. Sorozatszerkesztő: NAGY JANKA TEODÓRA 2

4 SZEKSZÁRDI SZOCIÁLIS MŰHELYTANULMÁNYOK 7. Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi Fejlesztési kapacitások megerősítése Szekszárdon TÉRSÉG - KÖZÖSSÉG - MINŐSÉG TÁMOP /2-C (Szerkesztette: Farkas Éva-Nagy Janka Teodóra) PTE IGYK SZOCIÁLIS MUNKA ÉS SZOCIÁLPOLTIKAI INTÉZET SZEKSZÁRD

5 Minden jog, így különösen a sokszorosítás, terjesztés és fordítás joga fenntartva. A mű a kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül részeiben sem eprodukálható, elektronikus rendszerek felhasználásával nem dolgozható fel, azokban nem tárolható, azokkal nem sokszorosítható és nem terjeszthető. Sorozatszerkesztő: Nagy Janka Teodóra ISSN ISBN Szerkesztő: Nagy Janka Teodóra, Farkas Éva Fedélterv: Sárközi Gabriella A kiadvány a TÁMOP /2-C TÉRSÉG - KÖZÖSSÉG - MINŐSÉG Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi Fejlesztési kapacitások megerősítése Szekszárdon pályázat keretében az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában készült Kiadja: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Felelős kiadó: Dr. Horváth Béla dékán Tördelés és nyomdai munkák: Lugio-press Bt. Szekszárd 4

6 5

7 6

8 Előszó Kedves Olvasó! Kiadványunk egy közel két éve tartó munkafolyamat lezárásaként látott napvilágot azzal a céllal, hogy bemutassa a TÁMOP /2-C TÉRSÉG KÖZÖSSÉG MINŐSÉG Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése Szekszárdon projekt történéseit és eredményeit. Ahogyan a cím is utal rá, a projekt fő tevékenysége a képzés- és tananyagfejlesztés volt, de már a tervezés során is a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése állt a középpontban. A Térség Közösség Minőség hármas jelszava adta meg számunkra azt a szellemi tőkét, amire a projekt épült. A Térség szerepének és jelentőségének újradefiniálása, a Közösségi szükségletekhez és erőforrásokhoz való alkalmazkodás, valamint a Minőségi szolgáltatások tervezése és működtetése jelentik számunkra azt a célt, amelyhez képzéseink fejlesztésével, a szociális szakemberek felkészítésével, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítésével kívánunk hozzájárulni. A 2009-ben kiírt pályázat lehetőséget adott a szakmai megújulásra, bár a meglévő képzési struktúra átalakítását, bővítését nem támogatta. Nagy várakozások előzték meg a kiírást. Intézményünk is időben megkezdte a projekt kidolgozására történő felkészülést. A címben szereplő Térség Közösség Minőség szavak számunkra egy új munkaformát is jelentettek, mivel először sikerült valóban közösségi módon megtervezni egy projektet és a nyilvánosság által biztosítani a kellő kontrollt. Saját tapasztalataink és nehézségeink még inkább elköteleztek bennünket a közösségi megoldások irányában. A képzésfejlesztés során nagy hangsúlyt helyeztünk a multidiszciplináris és interprofesszionális tervezésre, kivitelezésre, illetve a komplex és integrált tartalmakra. A képzésfejlesztés nem titkolt célja intézményünk és képzésünk régiós, valamint megyei szintű elfogadottságának növelése, a különböző professziók szakembereinek bevonásával a megyei speciális szükségletekhez job- 7

9 ban igazodó képzési tartalmak kialakítása, továbbá a problémákat komplexen kezelni tudó diplomás hallgatók kibocsátása. Projektünk 2010 végén indult és feszes munkatempó mellett az ütemtervnek megfelelően 2012 tavaszán zárul. A megvalósítás számtalan pozitív és negatív tapasztalattal szolgált, de nem vitathatóak eredményeink sem. A vállalások a tervezettnek megfelelően teljesültek, gazdagítva az Intézet, a Kar képzési portfólióját és projekttapasztalatait. Egyrészt igyekeztünk a képzés- és tananyagfejlesztés mellett az intézményen belül egy modellértékű projektelirányítási rendet kialakítani a hozzá kapcsolódó minőségbiztosítási rendszerrel együtt, másrészt a korábbinál tartalmasabb, a partnerséget előtérbe helyező együttműködést létrehozni, fenntartani a megye intézményeivel. Reményeink szerint sikerült olyan szakmai diskurzust elindítani a megyében, amely lehetővé teszi a segítő szakmák megújulását, innovativitását. Kidolgozott és elindított képzéseink révén próbáljuk a szociális szakmán belül meghonosítani a fenntarthatóság, a közösségi kapacitásépítés, valamint a rehabilitáció komplex szemléletét. Mindez hozzájárulhat a térségi humánszolgáltatások racionálisabb, a helyi igényekhez jobban igazodó megszervezéséhez, valamint közösségi működtetéséhez. Szekszárd, április 5. Farkas Éva szakmai vezető Dr. Nagy Janka Teodóra projektmenedzser 8

10 2. A pályázó bemutatása Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd Tolna megye egyetlen felsőoktatási intézménye Intézményünk a Pécsi Tudományegyetem kara, hallgatóink az ország egyik legnagyobb egyetemének polgárai. Részesei mindannak a tudásbázisnak, amit Magyarország első egyeteme kínál tíz karán, húsz doktori iskolájában. A Kar jogelődjét 1977-ben alapították. A kezdetben csak pedagógusképzést (előbb csak tanító, majd óvodapedagógus szakon) folytató intézmény ma már öt tudományterületen, 13 szakon képez szakembereket. Az egymásra épülő szakstruktúra (szociális munka, kommunikáció-médiatudomány, Prof. Horváth Béla dékán tanító, óvodapedagógus, turizmus-vendéglátás BA, turizmus menedzsment MA szak, pedagógia MA koragyermekkor pedagógiája szakirány és számos felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés) lehetővé teszi a hallgatói karriertervezést. Karunk Tolna megye egyetlen felsőoktatási intézménye, meghatározó képző és továbbképző központ. Küldetésnek tekintjük, hogy a szűkebb régióban, a megyében megmutatkozó társadalmi gazdasági igényeknek megfeleljünk, jól képzett, az értelmiségi létben önmagukat kiteljesítendő szakembereket képezzünk. Célunk, 9

11 hogy jól hasznosítható tudást adjunk, amely hozzájárul az egyéni boldoguláshoz, s amely kamatoztatható a megye, a régió, az ország érdekében is. Fiatal, dinamikusan fejlődő, modern intézményben élhetik egyetemi éveiket a nálunk tanulók. Hangulatos, kultúrájáról, finom boráról híres városban tölthetik fiatalságuk e meghatározó, szép éveit. Jelentős tudományos teljesítménnyel rendelkező oktatók segítik szakmai felkészülésüket, egyéni segítséget is adva, emberléptű kapcsolatrendszerben. Korszerű épületegyüttes, modern infrastruktúra, megújuló ellátórendszer (kollégium, hallgatói szolgáltató központ, uszoda, sport) szolgálja a képzést, a szabadidőt, a hallgatói életet. A szekszárdi egyetemi hallgatói létet. Prof. Horváth Béla dékán 10

12 Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet A szociális munka diplomának értéke, a szociális munkás hivatásnak jövője van! A Pécsi Tudományegyetem Ilylyés Gyula Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézete ma is számon tartja, hogy 1989-ben Szekszárdon indult az országban először nappali tagozatos főiskolai általános szociális munkás képzés. Az európai ihletésű képzés elmúlt évtizedeiben a gyakorlatorientáltság és a korai specializáció a szekszárdi képzés védjegyévé vált, miként azok az oktatók, akik élethivatásuknak tekintették a minőségi szociális szakemberképzést. A nappali és levelező tagozaton (az utóbbin székhelyen kívüli képzésben Székesfehérváron) végzett ezernél is több hallgató nemcsak a város, a megye, a régió, de az ország egész területén a szociális ellátórendszer részesévé, formálójává vált. Tapasztalataik legjavát a közel 80 terephely egyikén tereptanárként is hasznosították így kapcsolódva ismét az alma materhez. A képzés első időszakában kialakult szakirányokra (gyermekés ifjúságvédelem, idősvédelem, közösségszervezés, mentálhigiéné) épültek a 2006-tól induló szociális munka alapszak komplex moduljai: a gyermekvédelem, az idősvédelem, az igazságügyi szociális munka, a szociális adminisztráció, a szociális informatika, a szociális szolgáltatások szervezése és a TÁMOP pályázat keretében kidolgozott szociális munka a fenntartható fejlődésért, valamint a komplex rehabilitáció. Hallgatóink az intézmény nemzetközi kapcsolatai révén külföldön is folytathatják tanulmányaikat, bekapcsolódhatnak a tu- 11 Dr. Nagy Janka Teodóra intézetigazgató

13 dományos diákköri munkába, a diplomaszerzést követően pedig posztgraduális képzésre (szociálgerontológia, komplex rehabilitációs mentor szakirányú továbbképzés) és szakvizsgára várjuk viszsza őket. A képzőhely a képzés folyamán és tapasztalt tereptanárok közreműködésével a féléves intenzív gyakorlat során is arra törekszik, hogy a PTE Illyés Gyula Karán végzett hallgatók versenyképes tudással, egyenlő eséllyel kereshessék boldogulásuk az életben képességüknek és felkészültségüknek megfelelő munkakör betöltésével. Munkájuk alapja legyen és maradjon saját önbecsülésük és a másik megbecsülése. Dr. Nagy Janka Teodóra PhD intézetigazgató 12

14 3. A projekt bemutatása A TÁMOP /2-C TÉRSÉG KÖZÖSSÉG MINŐSÉG Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése Szekszárdon projekt bemutatása 3.1. Előzmények A projektünk anyagi hátterét biztosító pályázat (TÁMOP C) 2009 nyarán jelent meg. Intézetünk munkatársai már tavasszal megkezdték a projekt előkészítését. Mivel a pályázat megírása a nyári hónapokra esett, amely a felsőoktatásban nem igazán szerencsés, örömmel vettük a határidők módosulását. Így elegendő idő maradt a képzési szükségletek még alaposabb feltárására és a lehetséges partnerekkel történő kapcsolatfelvételre. A PTE IGYK Szociális munka és Szociálpolitikai Intézet több felkérést kapott a TÁMOP A konstrukcióban való közreműködésre, így az előkészítő munkálatok a két kiírt pályázatra párhuzamosan zajlottak. Mindez lehetővé tette, hogy intézményünk jelentős szerepet vállaljon a megyei projektek megtervezésében, kimunkálásában. Sajnálatos tény, hogy kellő támogatottság hiányában egyik kistérség pályázata sem jutott el a megvalósításig. Az elkészült szükségletfelmérések, illetve létrejött együttműködések azonban jól hasznosultak Intézetünk projektjében, amely jelentős késéssel indult, mivel a projektterv szerint én kezdődött a projekt megvalósítása, ám támogatási szerződésünk csak án lépett életbe. A projekt előkészítése tehát 2010 végéig tartott, míg a szakmai munka jelentősebb része 2011-re tevődött át. 13

15 3.2. Megvalósítók A projektgazda a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézete. A közreműködő partnerintézmények a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, valamint a Szent László TISZK Célok A projekt célja a humán szolgáltatások és a szociális felsőoktatás modernizációja olyan kooperáció és tudástranszfer révén, amely a társadalmi kiegyenlítődés és a humán erőforrás fejlesztés irányában hat. A projekt közvetlen célcsoportja a PTE IGYK SZMSZI és a Kar más intézeteinek közreműködő oktatói, hallgatói, valamint az együttműködő partnerek delegált dolgozói. Ők vettek részt a képzési tervek, tananyagok kidolgozásában, valamint a képzők felkészítésében. A közvetett célcsoport a térség humán szolgáltatatásait fenntartó, működtető szakembereiből, valamint a szolgáltatásokat igénybevevő lakosság köréből állt össze Tevékenységek A projekt valamennyi tervezett tevékenysége a térségi humán szolgáltatások modernizációját szolgálja. Célja a Kar, s egyben a hazai felsőfokú szociális képzések fejlesztése, hogy a térségi igényekhez igazodó, az egyenlőtlenségeket kiegyenlítő, a forráshiányt emelt szintű szolgáltatói kompetenciákkal tompító, a foglalkoztatás elősegítésében tetten érhető érdektelenséget és tehetetlenséget új törekvésekkel a holtpontról elmozdító hiánypótló képzések jöjjenek létre. Mindezt pályázatunkban egy posztgraduális képzés ( Térségi humánszolgáltatás ), az ehhez illeszkedő oktatás-módszertani modell és annak kézikönyve ( Projektszemléletű gyakorlati képzés ), a szociális alapszakba illesztendő 2 komplex modul ( Komplex reha- 14

16 Rendhagyó társadalompolitika kurzus szakmai műhely 1. A szociális és a térségi szakemberek szerepvállalási lehetőségeiről a vidéki térségfejlesztésben kerekasztal beszélgetésen bilitáció, Szociális munka a fenntartható fejlődésért ), valamint 1 szakmai továbbképzés ( Csoportvezetési tréning ) jelenti. Ahhoz, hogy ezek a képzések elérjék céljukat és stabilizálják a szociális szakemberek helyzetét, szerepét a lokalitásban, szükséges az oktatók megerősítése is. Ezért a képzésfejlesztési tevékenységet kiegészítette a Képzők Képzője program, valamint a Rendhagyó társadalompolitika kurzus, amelyek lehetőséget adtak az aktuális ismeretek és a szükséges készségek megszerzésére. A képzések minőségi fejlesztésének záloga a projektben kidolgozásra került mérési és értékelési rendszer, mely a projekt minőségbiztosításának is alapja. 15

17 4. Projektesemények 4.1. Képzők Képzője Pályázatunk ütemterve alapján a tananyag-fejlesztési munkát megelőzi egy Képzők Képzője programelem ( ), melynek célja a projekt közvetlen célcsoportjának, a PTE IGYK SZMSZI és a Kar más intézeteinek közreműködő oktatóinak, hallgatóinak, valamint az együttműködő partnerek delegált dolgozóinak felkészítése és továbbképzése mivel ők vesznek részt a képzési tervek, tananyagok kidolgozásában, valamint a képzők felkészítésében. A Képzők Képzője elem programja és meghívott előadóinak listája a projektben közreműködő munkacsoportok igényei és javaslatai alapján került összeállításra. Mivel az előadói díjak jelentős költségeket emésztettek fel, ezért a programelem indítása csak a szerződéskötés után valósulhatott meg. Így től ig főként szervezési és tervezési feladatokat látott el a kép- Képzők Képzője programon 16

18 V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései zésszervező és asszisztense. A havonta lebonyolított és 6 alkalomra tervezett képzés és között 7 alkalommal került megrendezésre. (Az alkalmak számának növekedését az indokolta, hogy az egyik közszereplő díjazás nélkül vállalta a közreműködést, így lehetőségünk adódott egy újabb szociális szakember bevonására a Képzők Képzője programba.) A képzők, előadók kiválasztásánál az volt a fő szempont, hogy az egyes tananyagfejlesztő csoportok kellő mennyiségű és minőségű aktuális információval és ismerettel felvérteződve tudják megkezdeni munkájukat. Mivel az elmúlt egy év a magyar társadalomban jelentős politikai, gazdasági, társadalmi, valamint közigazgatási, jogi változásokat hozott, ezért az egyik legfőbb igény az volt, hogy közpolitikai kérdésekről pl. aktuális vidékfejlesztési, munkaügyi és foglalkoztatási, valamint szociálpolitikai változásokról kapjanak átfogó képet a közreműködők, illetve olyan szakmai előadások legyenek, amelyek nemcsak elméleti alapokat, hanem jó gyakorlatokat is képesek felmutatni az adott témákban. 17

19 G. Fekete Éva egyetemi docens, Miskolci Egyetem Regionális Gazdaságtan Tanszék, Miskolc Értékváltás a vidéki térségek fejlesztésében Kara Ákos alelnök, Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság, Magyar Országgyűlés Foglalkoztatáspolitikai kérdések több szempontú megközelítése 18

20 Csongor Anna igazgató, Autonómia Alapítvány Cigányútra ment...? Projektgenerálás, projektfejlesztés, közösségi munka hátrányos helyzetű térségekben Mészáros Zsuzsa közösségfejlesztő, Közösségfejlesztők Egyesülete Együtt! De hogyan? Közösségfejlesztés vidéki térségben 19

21 Darvas Ágnes szociológus ELTE TáTK MTA GYeP Gyermekek az egységes szabályozás lokális megvalósítás metszéspontjain. A helyi szükségletek és a szolgáltatások viszonya Gergely Bernadett megbízott osztályvezető, Integrált Fejlesztési Osztály, Koordinációs Irányító Hatóság, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az LHH program tapasztalatai Előadóink, képzőink voltak: V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár, G. Fekete Éva egyetemi docens, kutató Miskolci Egyetem Regionális Gazdaságtan Tanszék, Kara Ákos a Magyar Országgyűlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságának alelnöke, Gergely Bernadett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízott osztályvezetője, Csongor Anna az Autonómia Alapítvány elnö- 20

22 ke, Mészáros Zsuzsa közösségfejlesztő a Közösségfejlesztők Egyesületének titkára, valamint Darvas Ágnes az ELTE TÁTK oktatója. Az érintett témák főként a térség- és vidékfejlesztés, a foglalkoztatáspolitika, az alternatív gazdaságfejlesztés, valamint a közösségfejlesztés tárgyköréből kerültek ki. Mivel ritkán nyílik lehetőség ilyen témákban jó színvonalú előadókat hallgatni Tolna megyében, ezért nyilvános előadásokat szerveztünk, amelyek iránt igen nagy volt az érdeklődés. Az előadások után lehetőség volt az elhangzottak megvitatására és a munkacsoportok szerinti továbbhasznosítás pontosítására is Rendhagyó társadalompolitika kurzus A másik alapozó programelem, a Rendhagyó társadalompolitika kurzus szakmai műhely, kifejezetten a projekt közvetett célcsoportjának szólt, amely a térség humán szolgáltatatásait fenntartó, illetve működtető szakemberekből, valamint a szolgáltatásokat igénybevevő lakosság köréből tevődött össze. Kerekasztal beszélgetés a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepcióról Mester Dániel szociálpolitikus, a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció társszerzője Sziklai István szociálpolitikus, a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció társszerzője 21

23 A Szociális Ágazati Információs Rendszer szerepe a tervezésben és a szolgáltatásfejlesztésben Dr. Ulicska László szakértő Szociális Ágazati Információs Rendszer (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság (Stratégiai Főosztály) Mivel interprofesszionális együttműködések kialakítása volt a célunk, ezért a szociális intézményeken túl számítottunk az egészségügyi, oktatási, közművelődési, továbbá munkaügyi és közigazgatási, valamint civil partnerekre is. A szakmai műhelyek és workshopok ezen kooperációk kialakítását szolgálták/ják. A továbbiakban is célunk, hogy a pályázat lezárultát követően is sor kerülhessen többnyire térségi színhelyeken hasonló, tematikusan a résztvevők igényeihez igazodó szakmai műhelyekre. A projekt keretében megvalósult ilyen típusú programok lehetőséget adtak a térségi jó gyakorlatok, illetve egymás tevékenységének megismerésére. Mivel Tolna megyében nincs túl nagy választék a szociális szakemberek számára a szükséges (és egzisztenciálisan is hozzáférhető) akkreditált képzések tekintetében, és ez komoly igényként meg is fogalmazódott intézményünk felé, akkreditáltattuk a képzést az NSZFI-nél. (A továbbképzés engedélyszáma: M /2010. A továbbképzés pontértéke: 15 pont) Az első csoport ingyenes szakmai 22

24 műhelyünkre már januárban be is telt, és a án megtartott 6. műhely után kiadtuk az első igazolásokat a teljesítésekről. Ez a programelem a 2011/2012-es tanévben is folytatódott, újabb 6 alkalommal. A szakmai műhelyek az igényekhez igazodva, mindinkább külső helyszíneken kerültek megrendezésre, a témagazdák pedig az adott szociális intézmények voltak. A szakmai műhelyek vendéglátói voltak a félév során: Szent Erzsébet Caritas Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat - Szekszárd, Kék Madár Alapítvány - Szekszárd, Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ Társulás - Dombóvár, Induló pont Gyerekház Dombóvár. A szakmai műhely lehetőséget adott még az Intézet két új komplex modulja, illetve a hozzájuk készült tananyagok bemutatására, valamint Az év terephelye cím átadására. Mindegyik rendezvényünk szervezésébe és lebonyolításába bevonásra kerültek a PTE IGYK SZMSZI szociális munkás, valamint a Kar kommunikáció szakos hallgatói. Az érdeklődők és résztvevők a kari honlapon (http://www.igyk. pte.hu/index.php?p=contents&cid=1089) tájékozódhatnak az aktuális és a projekthez kapcsolódó történésekről, eseményekről, illetve a hozzájuk kötődő dokumentumokról. Kiadtuk az első igazolásokat a Rendhagyó társadalompolitika kurzuson 23

25 A jelenkori szociális munkás szerepek Kálóczi Andrea intézményvezető, Szent Erzsébet Caritas Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Könyvbemutató a Rendhagyó társadalompolitika kurzus szakmai műhelyén Csepeli György-Murányi István-Prazsák Gergő: Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon 24

26 Rendhagyó társadalompolitika kurzus Tanulmányutak Az eredetileg Gödöllőre és Cserehátra tervezett két szakmai tanulmányút a jelenlegi gazdasági helyzetben csak részlegesen és jelentős költségnövekedéssel lett volna megvalósítható a tervezetthez képest. Ezért egy költséghatékonyabb megoldást választottunk, amely szakmailag is indokoltabb, azonban a projekt tervezésekor még nem volt tudomásunk erről. Mivel azok a TÁMOP A pályázatok nem nyertek támogatást, amelyekben közreműködőként Intézetünk is szerepelt, így jóval nagyobb erőfeszítéseket kellett tennünk programunk megyei elfogadtatásának érdekében. A Rendhagyó társadalompolitika kurzus szakmai műhely volt hivatott ezt a szerepet betölteni projektünk keretében. Ez a programelem igen népszerűvé vált a megyében, és olyan településekről, kistérségekből is érkeztek résztvevők a rendezvényekre, amelyekkel intézményünk korábban nem állt kapcsolatban. A szociális szakembereken túl, akik az elsődleges célcsoportot jelentették a szakmai műhely esetében, a települések vezetői, a szociális intézmények fenntartói is részt vettek a programon. 25

27 Több esetben igen élénk szakmai diskurzus alakult ki, és kaptunk pár felkérést jövőbeni együttműködésre is. Kiderült, hogy a megyében is vannak olyan kezdeményezések, amelyek szakmailag érdekesek lehetnek és kapcsolódnak az általunk kidolgozott kép- Szociopoly közösségi társasjáték: Hogyan gazdálkodnak a legszegényebb családok ma Magyarországon? Játékvezető: Bass László adjunktus, ELTE TáTK Szociális Tanulmányok Intézete Szociálismunkás-képző Tanszék 26

28 zési programokhoz. A korábban tervezett tanulmányút-helyszínek éppen a jó gyakorlatok miatt voltak számunkra fontosak. Cserehátat a mélyszegénység és annak kezelési módjai, Gödöllőt pedig a közösség által támogatott mezőgazdasági modell miatt választottuk célpontként. A szakmai műhely tehát lehetőséget adott arra, hogy egymástól elszigetelten működő megyei programok bemutatkozhassanak, és felkeltsék a figyelmet az ott folyó munka iránt. Kiderült, hogy új képzéseink számára kiváló terephelyszínek lehetnének ezek a modellkísérleti programmal bíró települések. Így esett a választásunk a Paksi kistérségben Bölcskére, valamint a Tamási kistérségben Regöly és Gyulaj községekre. Ezek nemcsak közelebb vannak Szekszárdhoz, hanem szakmailag is pótolták az eredetileg tervezett helyszíneket, mivel a legtöbb modulunkhoz jól kapcsoló szakmai programmal rendelkeznek. Sajnálatos tény, hogy a projektterv változtatása jelentős időbeli csúszást eredményezett, ezért a tervezettől eltérően a projekt végén valósultak meg a tanulmányutak. Így a tananyagok kidolgozásánál már nem, viszont a képzéseknél jelentős mértékben támaszkodhatunk a megszerzett ismeretekre és tapasztalatokra. 1. Szakmai tanulmányút a Paksi kistérségbe Bölcske Célja: Az országos modellprogramként számon tartott családmentori rendszer tapasztalatainak megismerése. Bölcske nagyon fontos helyi kezdeményezéseket felmutató település Tolna megyében, a Paksi kistérségben. Számos modellprogram kidolgozója és sikeres megvalósítója, és ez egyben a fenntarthatóság esélyét is magában foglalja. Lakosságszáma emelkedik, a település lakosságának átlagéletkora csökken, az intézményhálózat racionalizációja együtt járt a humánszolgáltatások, így a szociális szolgáltatások minőségi fejlesztésével. A településen a foglalkoztatási adatok is kedvezően alakultak, a közfoglalkoztatás olyan helyi gyakorlatát alakították ki, amely a társadalmi mobilitás megvalósulásának egyik eszközévé vált. A közfoglalkoztatottak esetében megfogalmazódó igény, azaz hogy az érintettek a foglalkoztatáson túl az élet más területein is segítséget kapjanak, életre hívott egy új kezdeményezést. Bölcske község 27

29 önkormányzata a munkaügyi központ támogatásával 2008-ban létrehozott a veszélyeztetett gyermekek családjai számára egy családmentori szolgálatot. A cél az volt, hogy a családok a mentorok elsősorban szociális munkások, pedagógusok segítségével tanácsokat kapjanak a családi gazdálkodás, a háztartás, az ügyintézés tekintetében, de ha szükséges az életvitel, a gyermekek jövőjének alakítása szempontjából is. A program Kiss József polgármester tájékoztatójával indult, aki a település bemutatása mellett a községben folyó fejlesztésekről, valamint Bölcske innovációs törekvéseikről beszélt. Bachmanné Németh Tünde, a Gondozási Központ vezetőjeként bemutatta a település szociális intézményeit, azok újszerű gyakorlatát, valamint a megjelent oktatók és hallgatók számára megtartotta előadását a szociálpolitika és a szociális munka szerepéről a településfejlesztésben. Az előadás után lehetőség nyílt a helyi hatalom és a szociális intézmények képviselőivel egy kötetlen beszélgetésre, ahol főként a helyi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás került előtérbe. Nagyon tanulságos volt a beszélgetés, mivel a helyiek gondolkodása és hozzáállása jelentősen eltér az önkormányzatok napjainkban jellemző attitűdjétől. A szociális és társadalmi problémák kezelésére kitalált megoldások magukban rejtik a számunkra oly fontos fenntarthatóság jeleit. A családmentor program tapasztalatai pedig valóságos csemegét jelentettek az elméleti képzésben járatos oktatók és hallgatók számára. 2. Szakmai tanulmányút a Tamási kistérségbe Regöly, Gyulaj A második tanulmányút helyszíne a Tamási-kistérség volt. Célunk a Tolna megyei LHH kistérség egy rendkívül hátrányos településén megvalósuló helyi kezdeményezésű gazdasági program (szociális földprogram), valamint a Tamási kistérségben megvalósuló TÁMOP Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért projekt tanulmányozása volt. Regölyben Porga Ferenc polgármester fogadta csapatunkat. A faluban sétálva mesélt a falu történetéről és aktuális helyzetéről. A Polgármesteri Hivatal tanácstermében a helyi kezdeményezésű gazdasági programok szerepéről szólt a településfejlesztésben és a 28

30 A Rendhagyó társadalompolitika kurzus hallgatói érdeklődve szemlélik a tablókat sikeres gyermekprogramokról mélyszegénység kezelésében. Önkormányzati képviselők és szociális szakemberek közreműködésével igen tanulságos beszélgetés zajlott a szociális földprogram helyi megvalósulásáról, eredményeiről és dilemmáiról. A településen kiemelkedő a kulturális értékek megőrzésének módja, mivel nagy szerepe van a társadalmi fenntarthatóságban, valamint a közösség erősítésében. A szociális földprogram nehézségei, eredményei már láthatóak, a kulturális adottság (történelmi turisztikai attrakciók) közösségformáló és gazdaságszervező erejének kihasználása pedig sajátos alternatívákat jelent. (Ezek egyik eredménye például, hogy Regöly egyik civil közössége kapta meg a Falvak Kultúrájáért elismerést 2012-ben.) A településen megvalósuló programok tapasztalatait jól tudjuk hasznosítani a különböző tartalmú szociális képzéseinkben. A három napos tanulmányút másnap Gyulajon folytatódott, ahol a projektmenedzser bemutatta azokat a közösségi kezdeményezéseket, amelyek a TÁMOP projekt keretén belül a szegénység csökkentését célozzák. A bemutatót követően a projekt megvalósítóival, illetve egyéb helyi közreműködőkkel (projekt szakmai 29

31 vezető, polgármester, cigány-kisebbségi önkormányzat képviselői, meghívott szociális szakemberek, településfejlesztők) vettünk részt egy kerekasztal beszélgetésen, ahol a projekttel kapcsolatos elvárásokról, elképzelésekről és tapasztalatokról volt a szó. Gyulaj kiemelt szerepű település A közösségi kezdeményezések szerepe a szegénység csökkentésében TÁMOP projektben. Lakosságának jelentős része halmozottan hátrányos helyzetű (etnikai hovatartozása, munkanélkülisége, lecsúszottsága, jövőkép hiánya miatt). Éppen ezért nagyon fontos, hogy a projekt milyen alternatívákat kínál, s a megvalósítás nehézségeinek számbavétele is hasznos volt a szociális képzők és gyakorlati szakemberek, valamint a képzésben résztvevő hallgatók számára éppen úgy, mint a harmadik nap során szerzett terep tapasztalatok a regölyi helyi gazdaságfejlesztésben Tananyagfejlesztés munkacsoportokban A két alapozó programelem mellett 2011 januárjától indult a munkacsoportok közös tananyag-fejlesztési munkája. Bár megkésettsége miatt kevésbé tekinthető alapozónak a Képzők Képzője program, mégis inspirálóan hatott a kollégákra, mivel lehetőség nyílt az elhangzottak széleskörű és több szempontú megközelítésére. A projekt valamennyi tananyag-fejlesztési tevékenysége a térségi humán szolgáltatások modernizációját szolgálja, ezért meghatározásuk a térségi szereplőkkel együtt történt. Célja a Kar, s egyben a hazai felsőfokú szociális képzések fejlesztése, hogy a térségi igényekhez igazodó, az egyenlőtlenségeket kiegyenlítő, a forráshiányt emelt szintű szolgáltatói kompetenciákkal tompító, a foglalkoztatás elősegítésében tetten érhető érdektelenséget és tehetetlenséget új törekvésekkel a holtpontról elmozdító hiánypótló képzések jöjjenek létre. Mindezt pályázatunkban egy posztgraduális képzés, az ehhez illeszkedő oktatás-módszertani modell és kézikönyve, a szociális alapszakba illesztendő 2 komplex modul, valamint 1 szakmai továbbképzés jelenti. A Térségi szakértő szakirányú továbbképzés célja, hogy a ma csak szétszórtan, egymással kapcsolatban sem lévő képzésekben 30

32 A Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet oktatói megjelenő ismereteket az európai és az aktuális hazai kihívásoknak megfelelően szintetizálja. Az új tudással, készségekkel, kompetenciákkal rendelkező térségi szakértő a térségi modern, térben, területileg differenciált, új minőségi követelményeknek megfelelő komplex szolgáltató intézményrendszer működéséhez elengedhetetlen vertikális és horizontális kooperációk sorának menedzsere. A Komplex rehabilitáció modul az orvosi, foglalkozási, mentális, pedagógiai és szociális rehabilitációs ismeretek szintetizálását, valamint ezek interprofesszionális alapokra történő helyezését tűzte ki célként. A szociális munka alapszakba illeszkedő modulban kívánja felkészíteni a hallgatókat a gyakorlatorientált, kiscsoportos, probléma-centrikus képzés keretében a kistérségi szinten megjelenő kihívásokra. A Szociális munka a fenntartható fejlődésért szintén az alapképzés komplex modulja, ahol a térségi, társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság szempontjai a hangsúlyosak. A cél a 31

SZEKSZÁRDI SZOCIÁLIS MŰHELYTANULMÁNYOK

SZEKSZÁRDI SZOCIÁLIS MŰHELYTANULMÁNYOK SZEKSZÁRDI SZOCIÁLIS MŰHELYTANULMÁNYOK 6. A PROJEKTSZEMLÉLETŰ GYAKORLATI KÉPZÉS OKTATÁSMÓDSZERTAN Farkas Éva-Jász Krisztina-Tolácziné Varga Zsuzsanna (Szerkesztette: Nagy Janka Teodóra) PTE IGYK SZOCIÁLIS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Kaposvár, 2010. december 7. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Varga István Végzettség, minősítés 2007 Doktori Abszolutórium 2004-2007 Szociálpolitika Doktori Program (PhD) Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Naprakész tudás Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések Előadó: Pató Ágnes Tevékenység

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE

GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE Kecskés Éva szakmai vezető Budapest - Moha Ház, 2014.12.12. ELŐZMÉNYEK, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, KOMPLEXITÁS

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI!

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! Encsencs Község Önkormányzat TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 Komplex telep-program 2013. 02. 07. A PROJEKT BEMUTATÁSA A 28 hónapos projekt Encsencs község belterületén lévő, 2 nagy, elkülönült

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP 4.1.4. Miért FEMIP? Minőségfejlesztés a felsőoktatásban program = FEMIP a program korábbi munkacíme:

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

AZ ESÉLYTEREMTŐ PEDAGÓGIA INTÉZMÉNYI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMEN. Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit

AZ ESÉLYTEREMTŐ PEDAGÓGIA INTÉZMÉNYI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMEN. Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit AZ ESÉLYTEREMTŐ PEDAGÓGIA INTÉZMÉNYI IMPLEMENTÁCIÓJA TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ KÉPZÉSI PROGRAMFEJLESZTÉS A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMEN Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit 2016.04.22.

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5) 2. A szakképzettség

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

TÁMOP B.2-13/

TÁMOP B.2-13/ A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése A projekt tervezett szakmai tevékenységei 1 Fejlesztési igények felmérése Országos módszertani és képzésfejlesztési

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Fenntartás és/vagy fejlesztés

Fenntartás és/vagy fejlesztés TÁMOP 4.1.2-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése Fenntartás és/vagy fejlesztés Eger, 2011. október 18. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Kiírás

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Projektgazda: BME GTK APPI

Projektgazda: BME GTK APPI Projektgazda: BME GTK APPI Pályázati cél: szakmai pedagógusképző intézmények regionális szolgáltató és kutatóközpontjának kialakítása és a hálózati működés létrehozása a KMR-ben Partnereink MELLearN Szabad

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben