A Moodle keretrendszer implementálásának lehetőségei virtuális környezetben, a SLOODLE project. Kristóf Zsolt 1, Bodnár Károly 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Moodle keretrendszer implementálásának lehetőségei virtuális környezetben, a SLOODLE project. Kristóf Zsolt 1, Bodnár Károly 2"

Átírás

1 A Moodle keretrendszer implementálásának lehetőségei virtuális környezetben, a SLOODLE project Kristóf Zsolt 1, Bodnár Károly 2 1,2 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, Egészségügyi Informatika Tanszék Absztrakt: Az e-learning támogatása először a vállalati szektor felől fogalmazódott meg. A fenti ágazat szorgalmazta először, hogy a keretrendszerek alkalmazása gyümölcsöző lehetne. Mára a távoktatás teret nyert a legkülönbözőbb területeken, alapjai, mélyebb ismerete igencsak hasznos tudást adhatnak. Az egyes e-learning-et segítő keretrendszerek - elsősorban a Moodle -, valamint az ezekhez kapcsolódó kezelési, szervezési technikák megismerése egyre alapvetőbb szükségszerűséggé válik. A tanulást-tanítást is segítő virtuális környezetek közül a Second Life virtuális környezete az, amelyet a legtöbb oktatási intézmény használ jelenleg szerte a világon. A Sloodle egy nyílt forráskódú project, mely a Second Life virtuális környezetét kapcsolja össze a Moodle tanulási keretrendszerrel. A Sloodle egyfajta híd szerepet tölt be, mely többek között különböző tevékenységek elvégzésének lehetőségét, valamint kurzusokban történő részvételt biztosíthat a felhasználók számára mind a Moodle, mind a Second Life világában, akár párhuzamosan is. Tanszékünkön, a Debreceni Egyetem nyíregyházi Egészségügyi Karán februárjától ILIAS keretrendszer működik. A minél magasabb színvonalú oktatás elérése érdekében döntöttünk úgy, hogy (jóval kisebb erőforrásokat mozgósítva ugyan) egyes kurzusainkat Moodle keretrendszeren keresztül is elérhetővé tesszük. Előadásunkban felvillantjuk a Sloodle egyes lehetőségeit, mintegy bevezetőként a közeljövő, Moodle keretrendszert, Second Life virtuális környezetet és magát a Sloodle projectet is felhasználó kutatásainkhoz. Kulcsszavak: Sloodle, Moodle, Second Life, ILIAS, virtuális környezet 1. Bevezetés Cikkünk témája a szakunkon, szeptemberében induló Sloodle projectünk alapvető lehetőségeinek felvillantása. Szakunkon, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának Egészségügyi Szervező szakán 2008 februárjában került bevezetésre első e-learning keretrendszerünk. Ez ILIAS (Integrált Oktatási, Információs és Csoportmunka Rendszer) alapon működik azóta is. Általános tapasztalataink szerint a hallgatók és az oktatók is megelégedéssel használják. Terveink szerint 2010 szeptemberétől egyes kurzusainkat Moodle keretrendszeren keresztül is elérhetővé tesszük. Egyrészt így emelhetjük oktatásunk sokrétűségét, másrészt idővel akár saját tapasztalataink alapján is összehasonlíthatjuk a keretrendszereket, harmadrészt pedig lehetőségünk nyílik a Sloodle alkalmazására. 2. Képzésünk intézményi háttere A Debreceni Egyetem az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező, leghíresebb, legelismertebb felsőoktatási intézménye, mely 15 karával és 21 doktori iskolájával a legszélesebb képzési és kutatási lehetőséget biztosítja hallgatói számára. 2.1 Egészségügyi Kar Nyíregyházán Az egészségügyi főiskolai képzés 1990-ben indult el nyíregyházi központtal 2 szakon, 60 hallgatóval. Jelenleg intézményünk 4 alapszakjának 7 szakirányán, 1 mesterszakján és szakirányú továbbképzésein több mint 2200 hallgató tanul ban alakult az intézmény Egészségügyi Főiskolai Karrá és 2000-től tartozik az integrált Debreceni Egyetem karai közé, melynek képzési helye Nyíregyháza.

2 1. ábra - A Debreceni Egyetemhez tartozó nyíregyházi Egészségügyi Kar logója 2002-től vezettük be a kredit-rendszerű képzést és a Neptun nyilvántartási rendszert, ben tértünk át az Egységes Tanulmányi Rendszer (ETR) alkalmazására, és 2008 nyarától egy új Neptun rendszert használunk. Karunk az egészségügyi és szociális szféra számára képez felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereket, akikre nagy szükség van a munkaerőpiacon. A Magyar Akkreditációs Bizottság 2006-ban akkreditálta intézményünket, kari képzéseinkről elismerően nyilatkozott ben nyertük el az ISO 9001:2000 minőségirányítási Tanúsítványt, amely fontos tényező a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés terén. Jelentős siker intézményünk életében, hogy a Debreceni Egyetem Szenátusának döntése alapján szeptember 1.-től az Egészségügyi Főiskolai Kar elnevezés Egészségügyi Karra módosult. A 2005/2006-os tanévben három alapszakon, a 2006/2007-es tanévben már valamennyi képzésünkben megjelent a BSc/BA (Bachelor) képzés, mint felsőfokú alapképzés. Ez a Bolognafolyamat megvalósítását jelenti. A Bologna-folyamat a felsőoktatási rendszer nagyszabású európai átalakítása. Az eddigi duális szerkezet (a főiskolai és egyetemi, egymás mellett párhuzamosan létező képzési szisztéma) helyett teljes körűen bevezetésre került szeptemberétől a többciklusú, lineáris, egymásra épülő szerkezet, minden ciklus végén lezárt végzettséget és szakképzettséget adó kimeneti lehetőséggel. Ez az új képzési rendszer az angolszász képzési modell megvalósítása, amely az egységes Európai Felsőoktatási Térséghez történő csatlakozást szolgálja. A lineáris, többciklusú képzés fő ciklusai a következők: Felsőfokú alapképzés: BSc/BA képzés (bachelor) Felsőfokú mesterképzés: MSc/MA képzés (master) Doktori képzés: PhD képzés (tudományos minősítést, doktori fokozatot ad). (A BSc és az MSc az egészségtudományi képzések, a BA és az MA a társadalomtudományi képzések felsőfokú alap-, illetve mesterképzéseit jelentik.) 2.2 Egészségügyi szervező képzés karunkon 1991-ben alapította a Népjóléti Minisztérium a Magyar Tudományos Akadémia és a Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával az Egészségügyi ügyvitelszervező szakot ban történt meg a szak akkreditálása január 1-je óta az Egészségügyi Kar a Debreceni Egyetem része. Ez a tény számos előnnyel jár mind a Kar, mind a hallgatók számára. A DE, annak Orvos- és Egészségtudományi Centruma (azelőtt Debreceni Orvostudományi Egyetem) jelenti az egyik szakmai biztosítékot a kibocsátott diploma színvonalát illetően. Emellett hallgatóinknak lehetőségük van más karokon folyó előadások hallgatására, esetleg más karokon diploma szerzésére.

3 2. ábra - A nyíregyházi egészségügyi szervező szak logója A képzést a főiskola és a Debreceni Egyetem magasan képzett, sok tapasztalattal bíró, többnyire tudományos fokozattal vagy több diplomával rendelkező oktatói végzik, bevonva az oktatói munkába a régió legkiválóbb egészségügyi, társadalombiztosítási és jogi szakembereit. Képzésünk célja az egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügyben a turizmus területén és a humánbiztosításban zajló folyamatok törvényszerűségeit megismerve ellátják ezen területek informatikai, gazdasági, adatszolgáltatási tevékenységeit. Képesek az egészségügy, a biztosítás, a turizmus működéséhez szükséges és a működése során keletkező információk rögzítését, tárolását, visszakeresését és célszerű kiértékelését végző számítógépes rendszereket üzemeltetni. Kellő ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. 2.3 Közös kompetenciák az egészségügyi szervező alapszakon: Az alapfokozattal rendelkező szakemberek képesek: az egészségügy működésében keletkező információk rögzítését, tárolását és kiértékelését végző számítógépes rendszerek üzemeltetésére és a korszerű informatikai módszerek alkalmazására, matematikai és statisztikai ismereteiknek birtokában statisztikák, jelentések, beszámolók elkészítésére, elemzésére és prezentálására, az egészségügyi intézmények finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátására, a szükséges adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, illetve intézményi controlling rendszerek kialakítására és működtetésére, ismerik a társadalombiztosítás, betegbiztosítás rendszerét, a finanszírozási, elszámolási módokat, az adatszolgáltatási kötelezettségeket. A képzés során oktatott tantárgyak tudományterületek szerint vannak csoportosítva. Ezek a tantárgyblokkok az informatika, az orvostudomány, a közgazdasági ismeretek, a statisztika és ügyvitel, menedzsment és minőségbiztosítás témaköréből kerülnek ki, és természetesen részei a képzésnek a közismereti tárgyak és a nyelvtanulás (szakunkon - tekintettel a számítástechnikára - az angol nyelv elsajátítása kötelező). A képzés Nyíregyházán folyik, a hallgatók szinte korlátlanul használhatják a kar oktatási eszközeit, az informatika oktatását támogató korszerű számítógépparkot. A képzés főbb jellemzői: a teljesítmény centrikusság; erősen gyakorlat- és problémaorientált alapképzés, széles körű konvertálható ismeretekkel rendelkező, kreatív, felkészült szakemberek képzése folyik; piac-vezérelt képzés, olyan ismeretek átadása, melyek birtokában a végzett hallgatók egyszerre képesek megfelelni a hazai, illetve a nyugat-európai szakmai követelményeknek.

4 3. A Moodle e-learning keretrendszer A Moodle elnevezés a Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment kifejezés rövidítése. Magyar fordításban a moduláris objektum-orientált dinamikus tanulási környezet megfogalmazás a legelterjedtebb. 3.ábra - A Moodle hivatalos logója A Moodle CMS-nek (Course Management System), és LMS-nek (Learning Managament System) is tekinthető. Kurzusmenedzsment rendszernek a keretrendszer ausztráliai fejlesztői nevezik elsősorban a Moodle-t, ugyanakkor a klasszikus e-learning keretrendszerek osztályozása alapján inkább értelmezhető tanulásmenedzsment rendszerként. Az LMS, a tanulásmenedzsment rendszer feladata az, hogy azonosítsa a felhasználókat és szerepkörük, jogosultságaik szerint a megfelelő tananyagokkal (kurzusokkal) összerendelje őket. Az LMS szerverek a felhasználók tevékenységeit, a tanulás szempontjából fontos adatokat naplózzák, s ebből a későbbiekben statisztikák generálhatók. Ezek az adatok egyrészt a tanulók haladásával kapcsolatosan szolgáltatnak fontos információkat, másrészt a tananyag hatékonysága is kideríthető belőlük. A mai viszonylatok között rendkívül fontosnak érzem kihangsúlyozni, hogy a rendszer teljes mértékben ingyenes. 3.1 A Moodle alkalmazása 4. ábra - A Moodle oldalak számának alakulása a világban A Moodle webes alapú rendszer. Az alapvető használatához szükség van egy a rendszerrel kompatibilis számítógép konfigurációra. A konfiguráció egy számítógépből és az ehhez tartozó megfelelően implementált operációs rendszerből áll. A Moodle.org által támogatott operációs rendszerek: Windows 98, XP Pro, Vista Unix/Linux UHU, SUSE, Debian, Ubuntu stb. Mac OS.

5 A megfelelő konfiguráció megléte mellett elengedhetetlen, hogy rendelkezzünk Internet kapcsolattal. A kapcsolat fontossága és megfelelősége megkérdőjelezhetetlen, hiszen ezen keresztül tudjuk a továbbiakban üzemeltetni rendszerünket. További szükséges szoftverek és alkalmazások: Megfelelő internetes böngésző program (Firefox, Opera, Internet Explorer, stb.) Web-szerver alkalmazás telepítése Moodle telepítése Egyes plug-in-ek telepítése (Acrobat Reader, Adobe Flash, stb.) 3.2 Web-szerver alkalmazási környezet telepítése A Moodle használatához egy telepített és működő web-szerverre és megfelelő környezetére van szükségünk. Ez az Apache, PHP, SQL hármassal megoldható. Az elsődlegesen támogatott adatbázisszerver a MySQL. Az említett web-szerver környezet egyes elemei külön-külön is telepíthetőek. Ez esetben jóval több beállítási lehetőséggel kell szembenéznünk. Sokkal jobban személyre szabható a környezet, viszont a paraméterek helyes kalibrálása komolyabb hozzáértést igényel. Lehetőségünk van, ugyanakkor egységes csomagként is, előre beállított alapvető attribútumokkal installálni a web-szervert és környezetét. Ez a kezdőbb felhasználóknak ajánlott. 4. A Second Life, mint virtuális világ A Second Life (rövidítve: SL) internet alapú virtuális világ, melyet a Linden Research, Inc (sokszor csak Linden Labnak nevezik) fejlesztett ki 2003-ban, de igazából 2006 végén és 2007-ben került a figyelem középpontjába. A letölthető kliensprogram, a Second Life Viewer lehetővé teszi a felhasználóinak avagy lakóknak, hogy mozgó avatárokon keresztül egymással kapcsolatba lépjenek, kialakítva ezzel egy magasabb szintű szociális hálózatot a metaverzumban. A felhasználók szinte hasonlóan élhetik mindennapjaikat, mintha a való világban tennék azt. Számos lehetőséget vehetnek igénybe, felfedezhetik a világban szereplő területeket, új kapcsolatokat köthetnek más szereplőkkel, felépíthetik saját karakterüket, közösségi programokban vehetnek részt. A Second Life-ot sokszor nevezik játéknak, azonban ez a meghatározás egyáltalán nem állja meg a helyét. Itt nincsenek pontok, szintek, amiket el kell érni a benne szereplő lakóknak, továbbá nincs győztese és vesztese sem, mindenki azonos feltételekkel vesz részt benne. Ez egy önfenntartó virtuális környezet, ahol a szereplők saját szórakoztatásukra végezhetnek különböző tevékenységeket. A SL-nak több mint 11,5 millió regisztrált felhasználója van világszerte. Azonban számos lakónak több felhasználó azonosítója is van egyszerre, ezért nehéz megbecsülni a szereplők pontos létszámát. A Second Life felhasználók karaktereit avatároknak nevezik (rövidítve: AV vagy avi). Az alapavatár férfi vagy női szereplő is lehet. Számos fizikai tulajdonsággal láthatók el, alakíthatóak és egyedi igények szerint testre szabhatóak. 4.1 A Second Life és az oktatás A Second Life-ban jelen van a világ sok rangos felsőoktatási intézményeinek képviselete, köztük a következőké: Princeton Rice University University of Derby (Egyesült Királyság)

6 Vassar Open University (Egyesült Királyság) Harvard INSEAD Pepperdine Saint Joseph s University Drexel Ball State University College Dublin Elon University of North Carolina at Chapel Hill Bowling Green State University Ohio University New York University University of Houston Michigan Technological University Australian Film, Television and Radio School Stanford Delft University of Technology Tel-Aviv A Second Life elősegíti az oktatók munkáját online előadások és projektek megvalósításával, és az oktatásban részt vevőknek több mint 100 sziget megvásárlására kedvezményes áron nyújt lehetőséget. 5. ábra - Készülődés egy cukorbetegséggel kapcsolatos előadásra a Second Life-ban 2006 végén az oktatási trend megélénkült és nagy konzorcium alakult oktatási célú szigetvilág megvásárlására. Ezt később részekre bontották, az egyes részeket különböző főiskolák, egyetemek és egyéb oktatási intézmények vették bérbe. Ezeket a területeket általában nagyon alacsony, 200 USD összegért lehetett bérbe venni, azzal a fenntartással, hogy használói időszakonként nagyobb a felhasználási célnak megfelelő eseményeket rendeznek a területen. Két meghatározó példa erre az Info szigeten található Edusland I és II, valamint a New Media Konzorcium oktatási területe, mely széles körben mutat be oktatási eszközöket, szolgáltatáso-

7 kat, érdeklődési helyeket, múzeumokat, könyvtárat és planetáriumot. Itt lehetőség nyílik, hogy minél több oktatási jellegű terv valósuljon meg hasonlóan az előbb említett központokhoz. Ennek eredményeképp főiskolák és egyetemek százai látnak potenciális lehetőséget a Second Life-ban. Újabban számos oktatási intézmény foglalkozik a Second Life-fal mint távoktatási környezettel. Ezek közül az egyik legfontosabb a brit Open University kezdeményezése két szigeten (CETLment és SchomeBase) a metaverzumban, ahol fokozott figyelemmel összpontosítanak a távoktatási eszközök fejlesztésére és a diákok támogatására. 4.2 A Second Life alapkövetelményei Szélessávú internet hozzáférés 256 MB RAM (Win, Linux) 512 MB RAM (Mac) 50 MB 1000 MB Merevlemez 800 MHz x86 processzor vagy nagyobb (Win, Linux) 1 GHz PowerPC G4 vagy nagyobb (Mac) nvidia GeForce 2, GeForce 4 vagy nagyobb ATI Radeon 8500, Radeon 9250 vagy nagyobb billentyűzet, egér 5. A Sloodle A Sloodle a Simulation Linked Object Oriented Dynamic Learning Environment rövidítése, amelyet magyarul szimulációval támogatott objektum-orientált dinamikus tanulási környezetnek nevezhetünk. Egy nyílt forráskódú project, amely a Second Life virtuális környezetét köti össze a Moodle e-learning keretrendszerrel. Jelenleg az 1.1-es verzió a legfrissebb, ez március 26.-án került kiadásra. A Sloodle project megpróbálja segíteni, kiterjeszteni a tanulás és az oktatás különleges folyamatát a virtuális világban. Ehhez olyan eszközöket használ, amelyek hibátlanul működnek együtt a legnépszerűbb webes alapú e-learning keretrendszerrel, a Moodle-lel. A Sloodle alapvető lehetőségeit a következő alpontokban mutatom be. 5.1 Web-intercom A Web-intercom eszköz a nyilvános, szöveg alapú Second Life-on belüli chat szolgáltatást köti össze a Moodle rendszeren belüli chat-tel. A chat tehát párhuzamosan fut a Second Life virtuális világában és a Moodle-ben. Ez több okból is hasznos lehet. Egyrészt azoknak is lehetőséget nyújt részt venni a közös beszélgetésben, akik valamilyen oknál fogva nem rendelkeznek az éppen szükséges Second Life loginnal. A Second Life ugyanis külön kezeli a gyermek és a felnőtt felhasználókat. A fiataloknak, gyermekeknek fenntartott részt Teen Grid-nek nevezik. Másrészt a Moodle chat elmenthető, vagyis a virtuális világ oldaláról érkező hozzászólások is archiválásra kerülhetnek, később újraolvashatóak. A szöveg egy megfelelő Moodle adatbázisba kerül, a keretrendszerbe történő belépés után férhetünk hozzá. 5.2 Regisztrációs fülke Azonosítást elősegítő lehetőség a Second Life és a Moodle részére. A felhasználók avatárjait kapcsolja össze a Moodle-ben meglévő azonosítóikkal.

8 6. ábra - A Regisztrációs fülke A Regisztrációs fülke elhelyezése és élesítése után a Touch to register your avatar in Moodle (kattintson ide, hogy avatárját regisztráljuk a Moodle-ban) panelre kattintva tudjuk elkezdeni a folyamatot. Először az kerül vizsgálatra, hogy az éppen a fülkét használó avatár regisztrálva van-e már a Moodle-ben. Ha a regisztrációt már korábban elvégezték, akkor nem történik további esemény. Ha az avatár még nincs regisztrálva a keretrendszerben, akkor a Moodle adatbázisába egy új bejegyzés kerül ezzel kapcsolatban, majd a Go to page gombot használva a megjelenő URL-hez kapcsolódó Moodle oldal betöltődik. Ez akár a Second Lifeon belül, akár azon kívül egy külső böngészőben is betöltődhet korábbi beállítástól függően. 5.3 Vizsgaszék A hallgatók gyakorolhatnak, teszteket is végezhetnek a virtuális világban. Ezeknek az eredményei automatikusan tárolódnak a Moodle adatbázisában, az oktatók, pedig a Moodle rendszer osztályozó naplójában, gradebook-jában könnyedén és gyorsan nyomon követhetik. Miután a Sloodle alapú összeköttetés létrejött, a Vizsgaszék alkalmazáshoz letölthetjük a Moodle keretrendszerben már megalkotott tesztjeinket. A kérdéstípusok a Sloodle 1.0-ás verziója óta a következők lehetnek: egyszerű vagy többszörös választásos kérdés, igaz/hamis választásos kérdés, rövid szöveges választ váró kérdés, szám típusú választ váló kérdés. A válaszokat az egyszerű vagy többszörös választásos kérdésekre és az igaz/hamis választásos kérdésekre a Vizsgaszék eszköz párbeszéd menüjében kell megadnunk. A rövid szöveges válaszokat és a szám típusú válaszokat a helyi chat ablakba kell beírni. Teszt megkezdése előtt a hallgatók avatárjaikkal helyet foglalnak egy vizsgaszékben. Amikor a hallgatók a teszt kérdéseire válaszolnak, az egyes kérdésekre adott válaszok helyessége azonnal kiderül. Jó válasz esetén a vizsgaszék a benne ülő avatárral együtt emelkedik egy kicsit, rossz válasz esetén ugyanekkorát süllyed. Mivel egy időben több hallgató is végezhet tesztet, akár arra is van lehetőség, hogy versenyeztessük hallgatóinkat. Hasonló indulóparaméterek esetén az, aki a leghamarabb ér el a korábban kitűzött magasságba, megnyeri a tesztversenyt. 5.4 Szavazótábla Szavazási lehetőséget biztosít a hallgatók részére. Az eredmények mind a Second Life-ban, mind a Moodle-ben nyomon követhetőek. Segítségével a Moodle-ban meglévő Choice (Válaszlehetőség) modult lehet vizualizálni a Second Life virtuális világában, három dimenzióban. A Válaszlehetőség modul a Moodle keretrendszerben alkalmas arra, hogy szavazásokat írhassunk ki különböző témákról, vagy akár információkat gyűjtsünk az egyes kurzusok hall-

9 gatóiról akár a közelebbi megismerés érdekében. A keretrendszerbeli Choice modul aktivizálása és egy szavazás kiírása után hozzunk létre egy Szavazótablát a Second Life-ban. A Sloodle segítségével a fenti két eszköz összekapcsolható, így a szavazás állása szemléletesebben is reprezentálható a virtuális világban. 5.5 Multifunkciós Sloodle eszköztár 7. ábra - Sloodle Szavazótábla működés közben Az eszköztár segítségével további lehetőségek nyílnak meg a Second Life felhasználói interfészen. Alapvetően három különböző segédlet épült be az eszköztár multifunkcionalitásába. A segédletek a következőket teszik lehetővé. a Second Life virtuális világában írhatunk Moodle blogbejegyzést, használhatunk különböző klasszikus osztálytermi mozdulatokat, animációkat, kilistáztathatjuk a közelben lévő avatárokhoz tartozó Moodle felhasználóneveket. 5.6 Bemutató A Second Life-ban is megjeleníthetjük azokat a prezentációinkat, amelyeket korábban a Moodle keretrendszerbe már elhelyeztünk. Mindezt anélkül tehetjük, hogy képeket kellene feltöltenünk a Second Life-ban. A Bemutató nemcsak prezentációkat, hanem weboldalakat, sőt videókat is tartalmazhat. Beállítható, hogy a megosztani kívánt objektumot csak az alkotó vagy akárki más is módosíthassa. Fontos lehet például, hogy hallgatóink képesek lehessenek előre és hátra haladni egy kiállított prezentációban. Meg kell jegyeznem, hogy jelenleg a Bemutató eszköz újragondolás, áttervezés alatt van, mivel a Second Life 2-es verziójú Viewerje lehetővé teszi média elhelyezését bármilyen primre is. Primnek nevezzük a Second Life alap objektumait, mint például a gömb, téglatest, henger, stb. 6. Összetettebb, kiegészítő Sloodle alapú alkalmazások Az előzőekben bemutatott alapvető szolgáltatásokon kívül, amelyeket a Sloodle Set is tartalmaz, léteznek olyan alkalmazások, amelyek specializáltabb helyzeteket, egyedibb, összetettebb szituációkat céloznak meg. Előfordul, hogy ezeket az eszközöket nem a Sloodle fejlesztői alkotják meg, de ez semmit nem von le használhatóságukból.

10 6.1 Second Life Díjazórendszer A Díjazórendszert a Sloodle Project-ben való felhasználásra fejlesztették. Tartalmaz egy háromdimenziós eredményjelző táblát, amely a Second Life-ban állítható fel. Ha a tábla elkészült, az oktató összekötheti azt a Moodle keretrendszerével. 8. ábra - Három felhasználó versenyez egy kvízcsatában a Díjazórendszert használva Miután a kapcsolat létrejött, az eredményjelző annak megfelelően pontoz, amilyen sikeresek a felhasználók az egyes, kurzusokhoz tartozó feladatokban. A pontok a Moodle adatbázisában is tárolásra kerülnek. 6.2 Tárgyvadászat A Sloodle Díjazórendszerét használva tárgyakat, a vizsgált verzióban konkrétan aranyserlegeket helyezhetünk el területünkön. Felhasználóinknak, hallgatóinknak célul tűzhetjük ki, hogy ezekből a tárgyakból minél többet találjanak meg. Amikor egy hallgató megtalál egy tárgyat, az eredményjelzőn megfelelő pontmennyiség íródik jóvá részére. 9. ábra - A Tárgyvadászat egy célpontja, aranyserleg tengerparti sziklák között

11 Minden egyes serleg külön konfigurálható. Megtaláláskor a céltárgyhoz hangeffektus, valamilyen egyéb használati tárgy vagy akár egy feljegyzés is kapcsolható. A felhasználók aktuális pontjai a Moodle adatbázisában tárolódnak. 6.3 Sloodle e-learning vetélkedő A Vetélkedő vagy Game Show egy összetett, ugyanakkor rendkívüli motiváló hatást képviselő alkalmazás. Először is a Game Show-t a megfelelő Moodle rendszerrel össze kell kapcsolnunk. Ha ez megtörtént, a szóban forgó eszköz a keretrendszerben lévő Moodle csoportokhoz tartozó felhasználókat csoportjaiknak megfelelően csapatokba rendezi. A csapatok és pontjaik eredményjelzőn megjelenítésre kerülnek. 10. ábra - A Sloodle Game Show versenyzőkre várva A vetélkedő elkezdéséhez a felhasználók az alkalmazáshoz tartozó székekre, ülőalkalmatosságokra helyezik el avatárjaikat. A szék észleli, amikor egy avatár ráül, és az összehangolt Moodle rendszerből lekéri, hogy az aktuális felhasználó melyik csoportba, melyik csapatba tartozik. Ennek megfelelően állítja be a színét. A különböző csapatokhoz különböző színek tartoznak. Miután a csapattagok elhelyezkedtek, a játékvezető - jellemzően az oktató elkezdheti feltenni a kérdéseit. Ez szóban történik, vagyis a vetélkedő audió-kapcsolatot igényel a résztvevőktől. A kérdésekhez előre beállíthatjuk a gondolkodási időt is. Ha egy versenyző jelezni kívánja, hogy a kérdésre válaszolni szeretne, a játéktér közepén lévő vörös gombra kell kattintania. Ahogy az életben, ebben a szimulált vetélkedőben sem mindegy, hogy ki mikor jelezte válaszolási szándékát. A vetélkedő figyeli és tárolja, hogy a résztvevők milyen sorrendben nyomták meg a gombot. Elsőnek a sorrend első helyén lévő felhasználó válaszolhat, szintén szóban. Miután a játékvezető értékelte és lepontozta a választ, megadhatja a szót a sorrendben következő felhasználóknak is, ha az első választ nem érezte teljesnek. 7. Összefoglalás Cikkünkben megpróbáltunk bemutatni néhány Sloodle alkalmazást. Nem vállalkozhattunk a teljességre, hiszen egyrészt a lehetőségeknek csak a fantázia szabhat határt, másrészt a fejlesztések széleskörűek és igen gyors üteműek is. Ugyanakkor a fenti eszközök is jól szemléltetik azt az irányt, amelyet a Sloodle eszközrendszer kitűzött magának szeptemberétől szakunk egyes kurzusainak hallgatói körében bevezetjük a Sloodle által támogatott oktatási metódusokat is. Tapasztalatainkról beszámolunk a közeljövőben.

12 Hivatkozások: [1] Mobile Learning and Lifelong Knowledge Acquisition. - In: Mobile Studies: Paradigms and Perspectives. Communications in the 21st century. The Mobile Information Society edited by: Kristof Nyiri, Vienna: Passagen Verlag, 2007 [2] Researching Learning in Virtual Worlds edited by: Anna Peachey, Julia Gillen, Daniel Livingstone, Sarah Smith-Robbins Springer 2010 [3] Games-Based Learning Advancements for Multi-Sensory Human Computer Interfaces edited by: Thomas Connolly, Mark Stansfield, Liz Boyle Information Science Reference 2009 [4] Integrating Web-Based and 3D Learning Environments: Second Life meets Moodle In: Upgrade, Vol. IX, issue No. 3, by: Daniel Livingstone and Jeremy Kemp 2008 [5]http://elearning.ttmk.nyme.hu/file.php/1/Segedletek/tanari_kezikonyv.pdf [6] Online Learning in Virtual Environments with SLOODLE Final Project Report edited by: Daniel Livingstone Eduserv 2009

ILIAS hallgatói felhasználói leírás

ILIAS hallgatói felhasználói leírás Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Általános ismertető... 2 ILIAS elérése, bejelentkezés... 3 Tananyagok elérése, Taneszköztároló... 4 Csatlakozás kurzushoz... 6 Fájl letöltése... 8 Gyakorlatok megküldése,

Részletesebben

MOODLE mobileszközön

MOODLE mobileszközön SU2009 - Debrecen MOODLE mobileszközön LENGYEL Péter, lengyel@agr.unideb.hu Debrecen Egyetem, AMTC Gazdasági- és Agrárinformatika Tanszék Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment nyílt

Részletesebben

Moodle haszna lat hallgato knak 1

Moodle haszna lat hallgato knak 1 Moodle haszna lat hallgato knak 1 Ez a segédlet a BME-MVT 2 által gondozott Innovatív vállalkozások indítása és működtetése tantárgy Moodle oktatási környezetének hallgatói használatához készült. A következőkben

Részletesebben

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint:

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: Egészségügyi szervezı alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

EgroupWare: A csoportmunka megoldás

EgroupWare: A csoportmunka megoldás EgroupWare: A csoportmunka megoldás Bemutatás Az egroupware egy üzleti szintű, PHP alapú, szabad csoportmunka szerver megoldás, a Stylite AG terméke. A közösségi verzió szabadon letölthető és ingyenesen

Részletesebben

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p A MeMOOC online informatikai egyetem és a szoftverkrízis Dr. Kusper Gábor, EKE Dr. Nehéz Károly, ME Dr. Hornyák Olivér, ME Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég

Részletesebben

Tájékoztató a Budapesti Gazdasági Főiskolán üzemelő vezeték nélküli (WiFi) hálózat használatához

Tájékoztató a Budapesti Gazdasági Főiskolán üzemelő vezeték nélküli (WiFi) hálózat használatához Tájékoztató a Budapesti Gazdasági Főiskolán üzemelő vezeték nélküli (WiFi) hálózat használatához (ver 1.1) A fejlesztés a KIOSZK - Komplex információs on-line szolgáltatások kialakítása - egységes rendszer

Részletesebben

Moodle. ingyenes elearning keretrendszer

Moodle. ingyenes elearning keretrendszer Moodle ingyenes elearning keretrendszer Papp Gyula, Vágvölgyi Csaba Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola pappgy@kfrtkf.hu vagvolgy@kfrtkf.hu http://www.kfrtkf.hu/ http://moodle.kfrtkf.hu IPSZILON

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

TANANYAGTÁRHÁZAK SZEREPE AZ ELEARNINGBEN. Vágvölgyi Csaba - Papp Gyula. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen

TANANYAGTÁRHÁZAK SZEREPE AZ ELEARNINGBEN. Vágvölgyi Csaba - Papp Gyula. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen TANANYAGTÁRHÁZAK SZEREPE AZ ELEARNINGBEN Vágvölgyi Csaba - Papp Gyula Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Networkshop 2010 Debrecen, 2010. április 7.-9. elearning az elmúlt 10 évben

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. Az Internet Explorer 9 megfelelősségének

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Tartalomjegyzék - Tartalomkezelő rendszerek Miért jó a CMS alapú website? CMS rendszerek - Mi szükséges ezen CMS-ekhez? - Információ építészet

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról Az Informatikai Igazgatóság minden aktív egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkező egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy

Részletesebben

Kedves Jelentkezők! A tanfolyamból kizárható továbbá:

Kedves Jelentkezők! A tanfolyamból kizárható továbbá: Kedves Jelentkezők! Ezúton szeretnénk tájékoztatást nyújtani hamarosan induló webes alapú továbbképzésünkről, a zökkenőmentes indulás és használat érdekében. - Az előadások időtartama 90 perc, a terem

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Korszerű webes technológiák felhasználása a Moodle LMS rendszerben

Korszerű webes technológiák felhasználása a Moodle LMS rendszerben Korszerű webes technológiák felhasználása a Moodle LMS rendszerben Vágvölgyi Csaba (vagvolgy@kfrtkf.hu) Papp Gyula (pappgy@kfrtkf.hu) Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Néhány adat

Részletesebben

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle)

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet Tanórák az

Részletesebben

A MOODLE KERETRENDSZER TELEPÍTÉSE

A MOODLE KERETRENDSZER TELEPÍTÉSE Mgr. Námesztovszki Zsolt A MOODLE KERETRENDSZER TELEPÍTÉSE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatásinformatikai rendszerek - szöveggyűjtemény Budapest, 2013. MOODLE A MOOLDE

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014.

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014. BaBér Bérügyviteli rendszer Telepítési segédlet 2014. Tartalom 1. Ajánlott konfiguráció... 3 2. A BaBér és az SQL2005 szerver telepítése... 5 3. A BaBér program és az SQL2005-ös adatbázis kezelő telepítése...

Részletesebben

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány Cím: 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11. 1581. Budapest, Pf. 15. Tel: 1 432-9130 Fax: 1 432-9121 e-mail: tamaska@zmne.hu

Részletesebben

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer 2008 www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer [ISMERTETŐ] A www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer ingyenes Internetes szolgáltatás rövid ismertetője a Magyar

Részletesebben

mlearning Mobil tanulás a gyakorlatban

mlearning Mobil tanulás a gyakorlatban mlearning Mobil tanulás a gyakorlatban Vágvölgyi Csaba Papp Gyula Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola elearning CBT (Computer Based Training) Interaktivitás Hipertext

Részletesebben

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ NE FÉLJÜNK NAGYOT LÉPNI, HA EZ TŰNIK SZÜKSÉGESNEK. KÉT KIS UGRÁSSAL NEM JUTUNK ÁT A SZAKADÉKON.

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK AZ M-ROAD PLATFORM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁBAN

ÜDVÖZÖLJÜK AZ M-ROAD PLATFORM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁBAN ÜDVÖZÖLJÜK AZ M-ROAD PLATFORM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁBAN Milyen általános követelményekkel kell számoljunk? Mint minden IKT eszköznek, a jelen m-learning platformnak is megvannak a maga technikai követelményei,

Részletesebben

Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója

Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója 2014.12.03. Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet Egészségügyi ügyvitelszervező szak Dr. Dinya Elek egyetemi tanár mb. igazgató

Részletesebben

Papp Gyula pappgy@kfrtkf.hu Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó vecsei@kfrtfk.hu Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

Papp Gyula pappgy@kfrtkf.hu Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó vecsei@kfrtfk.hu Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola ELEARNING A TANÍTÓKÉPZÉSBEN Papp Gyula pappgy@kfrtkf.hu Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó vecsei@kfrtfk.hu Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Az elearning-ről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt években.

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

szaporodásbiológiai és andrológiai továbbképzés-ünkről, a zökkenőmentes indulás és használat

szaporodásbiológiai és andrológiai továbbképzés-ünkről, a zökkenőmentes indulás és használat Kedves Jelentkezők! Ezúton szeretnénk tájékoztatást nyújtani 2015. április 13-án (hétfőn) induló Kutya szaporodásbiológiai és andrológiai továbbképzés-ünkről, a zökkenőmentes indulás és használat érdekében.

Részletesebben

Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez

Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez 1. OKM 2007 FIT-JELENTÉS ASZTALI HÁTTÉRALKALMAZÁS telepítése 2. Adobe Acrobat Reader telepítése 3. Adobe SVG Viewer plugin telepítése Internet Explorerhez

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

Moodle 3.x - egy kiforrott elearning rendszer?

Moodle 3.x - egy kiforrott elearning rendszer? Moodle 3.x - egy kiforrott elearning rendszer? Papp Gyula papp.gyula@consedu.hu Consedu Vágvölgyi Csaba vagvolgyi.csaba@consedu.hu Consedu/Debreceni Egyetem MoodleMoot 2016 konferencia Óbudai Egyetem,

Részletesebben

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program A projekt: Megnevezése: Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Támogatta: Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási

Részletesebben

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Tartalomjegyzék Bevezetés 2 Szükséges hardver és szoftver konfiguráció 3 Testreszabások lementése előző Solid Edge verzióból 4 Előző Solid

Részletesebben

ÁNYK53. Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése

ÁNYK53. Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése ÁNYK53 Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése Az ÁNYK53 egy keretprogram, ami a személyi jövedelemadó bevallás (SZJA,

Részletesebben

Vezeték nélküli hálózat

Vezeték nélküli hálózat Vezeték nélküli hálózat Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégiumban elindult a WiFi szolgáltatás. Közösségi terekben, előadókban, könyvtárban érhető el a szolgáltatás.

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

Manhattan - szabad forráskódú távoktatási program adaptálása és fejlesztése

Manhattan - szabad forráskódú távoktatási program adaptálása és fejlesztése Manhattan - szabad forráskódú távoktatási program adaptálása és fejlesztése Fehér Péter, ELTE TTK Oktatástechnikai Csoport (feherp@linux-perfect.hu vagy feherp@matavnet.hu) Bevezetés A távoktatást támogató

Részletesebben

Elektronikus oktatástámogató rendszer bevezetésének tapasztalatai. Jókai Erika Vig Zoltán

Elektronikus oktatástámogató rendszer bevezetésének tapasztalatai. Jókai Erika Vig Zoltán Elektronikus oktatástámogató rendszer bevezetésének tapasztalatai Jókai Erika Vig Zoltán Előadásvázlat Előkészítési, tervezési szakasz Bevezetési szakasz Kutatási területek Moodle Eredményeink Terveink

Részletesebben

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A távoktatási forma bevezetése és eredményességének vizsgálata az igazgatásszervezők informatikai képzésében DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI dr. Horváth

Részletesebben

Tájékoztató a Budapesti Gazdasági Főiskolán üzemelő vezeték nélküli (WiFi) hálózat használatához

Tájékoztató a Budapesti Gazdasági Főiskolán üzemelő vezeték nélküli (WiFi) hálózat használatához Tájékoztató a Budapesti Gazdasági Főiskolán üzemelő vezeték nélküli (WiFi) hálózat használatához (ver 1.3) A fejlesztés a KIOSZK - Komplex információs on-line szolgáltatások kialakítása - egységes rendszer

Részletesebben

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása A TvNetTel Kft internetes szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges a hálózati csatlakozás beállítása a számítógépen vagy routeren. A beállításhoz szükség van a

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

Hardver és szoftver követelmények

Hardver és szoftver követelmények Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Telepítési útmutató Hardver és szoftver követelmények A java-s nyomtatványkitöltő program az alábbi hardverigényt támasztja a számítógéppel szemben: 400 MHz órajelű

Részletesebben

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a 2015. április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen Szabályzat a 2015/2016-os tanévre, ill. ezt követő tanévekre jelentkező,

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. A CAPICOM ACTIVEX KOMPONENS TELEPÍTÉSE...3

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA Kis Ferenc, kis.f@szamalk-inf.hu SZÁMALK Informatika Rt. Az utóbbi években az elektronikus oktatás területén egyre több vállalat próbál különböző multimédiás

Részletesebben

Képernyőképes segédlet a Prompt e-learning portál használatához

Képernyőképes segédlet a Prompt e-learning portál használatához Képernyőképes segédlet a Prompt e-learning portál használatához Regisztráció 1. lépés Az edu.prompt.hu címen elérhető e-learning portál használatához minden résztvevőnek szükséges elkészítenie a saját

Részletesebben

E-learning alapú ügyféltámogató rendszer könyvtárak és felsőoktatási intézmények részére

E-learning alapú ügyféltámogató rendszer könyvtárak és felsőoktatási intézmények részére E-learning alapú ügyféltámogató rendszer könyvtárak és felsőoktatási intézmények részére Networkshop 2014 PTE Szentágothai János Kutatóközpont Pécs, 2014. április 23-25. dr. Sinka Róbert, PhD e-learning

Részletesebben

Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások

Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások 265ced1609a17cf1a5979880a2ad364653895ae8 Index _ Amadeus szoftvertelepítő 3 _ Rendszerkövetelmények 3 Támogatott operációs rendszerek 3

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: http://www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy telepíti az AUTODATA 2007

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MUNKABÉRJEGYZÉK MODUL

ELEKTRONIKUS MUNKABÉRJEGYZÉK MODUL ELEKTRONIKUS MUNKABÉRJEGYZÉK MODUL nexonbér elektronikus munkabérjegyzék modul Kiszámolta már valaha, hogy mennyibe kerül egyetlen munkavállaló egyetlen havi munkabérjegyzéke (a nyomtatás, a borítékolás

Részletesebben

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Felhasználói felület... 5

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Felhasználói kézikönyv - oldalszám 1/13 Tartalom Tartalom...2 1. Rendszerkövetelmények...3

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Az AgroFE Nemzetközi Leonardo projekt

Az AgroFE Nemzetközi Leonardo projekt Az AgroFE Nemzetközi Leonardo projekt Herdon Miklós Agroforesterie Formation en Europe 2013-1-FR1-LEO05-48937 2 Célkitűzések és fejlesztési módszerek A projekt fő célkitűzése, hogy a képzési igények és

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység A

Gyakorlati vizsgatevékenység A Gyakorlati vizsgatevékenység A Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

Felhasználói leírás v1.0

Felhasználói leírás v1.0 1 Felhasználói leírás v1.0 A Lakás Expressz Szolgáltatás Elemző rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: v1.0 Készült: 2013.március 27. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 3 2 Tarifálás... 4 2.1 Navigáció

Részletesebben

SMART Notebook termékcsaládok

SMART Notebook termékcsaládok Termék összehasonlítás termékcsaládok A következő táblázat a oktatói termékcsalád négy különböző termékét hasonlítja össze: Alapvető tudnivalók Platform csoportos oktató Windows és Mac számítógépek A számítógépes

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

Feladat leírása: Az adatbázisban tárolt adatok

Feladat leírása: Az adatbázisban tárolt adatok Feladat leírása: Közfoglalkoztatott vagyok, ennek keretében a Debreceni Méliusz Juhász Péter könyvtárban kaptam munkát. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) programban veszek részt.

Részletesebben

JavaScript JavaScript és cookiek engedélyezése JavaScript és cookiek engedélyezése JavaScript és cookiek engedélyezése

JavaScript JavaScript és cookiek engedélyezése JavaScript és cookiek engedélyezése JavaScript és cookiek engedélyezése Kedves Jelentkezők! Ezúton szeretnénk tájékoztatást nyújtani 2016. szeptember 7-én (szerdán) induló Állatorvosi EKG tanfolyamról, a zökkenőmentes indulás és használat érdekében. Az előadások tervezett

Részletesebben

Oktatási cloud használata

Oktatási cloud használata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszék Oktatási cloud használata Készítette: Tóth Áron (BME MIT), 2013. A segédlet célja a tanszéki oktatási cloud

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése IDEGEN NYELVI KÉPZÉSEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA A TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Részletesebben

SuliX Learning. Tanulói kézikönyv

SuliX Learning. Tanulói kézikönyv SuliX Learning Tanulói kézikönyv A kézikönyv elkészítésekor az ULX Kft. a lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel járt el, ennek ellenére nem zárható ki hibák, tévedések előfordulásat. Lehetséges,

Részletesebben

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés WordPress segédlet Bevezető A WordPress egy ingyenes tartalomkezelő rendszer (Content Management System - CMS), amely legnagyobb előnye az egyszerű telepítés és a letisztult kezelhetőség és a változatos

Részletesebben

ETR Hallgatói webes alkalmazás

ETR Hallgatói webes alkalmazás ETR Hallgatói webes alkalmazás Az ETR elérhetősége: https://etr.kefo.hu Ill. a www.ketif.hu oldalról Gyorslinkek menüpont ETR link (jobb oldali menüsor) Bevezetés Tisztelt Felhasználó! Ön az Egységes Tanulmányi

Részletesebben

Grid menedzsment megoldás az ARC köztesrétegben

Grid menedzsment megoldás az ARC köztesrétegben Grid menedzsment megoldás az ARC köztesrétegben Intézetünk az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.1.3[1] alprojektjének keretén belül dolgozott ki sikeresen egy jól működő megoldást egy olyan problémára,

Részletesebben

Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014.

Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014. 2. Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014. évre vonatkozóan) Bejelentkezés az EPK rendszerébe: 1) Az Akadémiai Adattárban rögzített

Részletesebben

A Telepítés hajlékonylemezről panelen kattintson az OK gombra.

A Telepítés hajlékonylemezről panelen kattintson az OK gombra. Mivel a Windows 95, 98 és Millenium Edition operációs rendszerek még nem tartalmazzák az ún. PPPoE kapcsolathoz szükséges programot, ezért azt le kell tölteni. Az alábbi tájékoztató a http://www.raspppoe.com/

Részletesebben

Apache OpenOffice telepítési útmutató

Apache OpenOffice telepítési útmutató Apache OpenOffice telepítési útmutató 1. Az OpenOffice magyar nyelvű verziójának telepítését az alábbi oldalról tudod elkezdeni. Katt a linkre: http://www.openoffice.org/download/ Mindig a legfrissebb

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank - Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához ERA. Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció

Magyar Nemzeti Bank - Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához ERA. Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció ERA Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Általános információk... 3 2. DesktopSign... 3 2.1. Általános információk... 3 2.2. Telepítés... 3 3. MNBSubscriber...

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

WIFI elérés beállítása Windows 7 Felhasználó azonosítással

WIFI elérés beállítása Windows 7 Felhasználó azonosítással WIFI elérés beállítása Windows 7 Felhasználó azonosítással Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és Általános Művelődési Központ Készítette: Jászberényi József, 2011 1/14 A PÁGISZ WIFI hálózathoz

Részletesebben

Virtualoso Server szolgáltatás Virtuális szerver használati útmutató

Virtualoso Server szolgáltatás Virtuális szerver használati útmutató Virtualoso Server szolgáltatás Virtuális szerver használati útmutató Virtualoso Server Használati útmutató 1 Virtualoso Server szolgáltatás Virtuális szerver használati útmutató A következô pár oldalon

Részletesebben

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás SDX Professional 1.0 Telepítési leírás Készült: 2003. július 21. Utolsó módosítás időpontja: 2004. szeptember 22. E-Group Magyarország Rt. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Hardver és szoftver követelmények...3

Részletesebben

Internetes Statisztikai Felmérés ISF 2007

Internetes Statisztikai Felmérés ISF 2007 Internetes Statisztikai Felmérés ISF 2007 1/28/2008 AZ INTERNETES ALKALMAZÁSOKNÁL, FEJLESZTÉSEKNÉL, JOGGAL MERÜLNEK FEL A KÉRDÉSEK A KÜLÖNBÖZŐ INTERNETES SZOKÁSOK, FELHASZNÁLÓI SZOFTVEREK (BÖNGÉSZŐK),

Részletesebben

MEGÚJÍTOTT GIROLOCK_CA TANÚSÍTVÁNYCSERE

MEGÚJÍTOTT GIROLOCK_CA TANÚSÍTVÁNYCSERE MEGÚJÍTOTT GIROLOCK_CA TANÚSÍTVÁNYCSERE Technikai segédlet webes alkalmazás használata esetén 1054 Budapest, Vadász utca 31. Telefon: (1) 428-5600, (1) 269-2270 Fax: (1) 269-5458 www.giro.hu Készítette

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Tájékoztató A ZMNE Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ (EISZK) a 2010/2011-es tanévtől

Részletesebben

TECHNIKAI SEGÉDLET. EMIR Azonosító: TÁMOP-3.2.1-08/1/A-2009-0001. Apertus Közalapítvány

TECHNIKAI SEGÉDLET. EMIR Azonosító: TÁMOP-3.2.1-08/1/A-2009-0001. Apertus Közalapítvány Apertus Közalapítvány NFT Iroda 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Telefon: +361-411-5750 Fax: +361-209-3742 http://www.apertus.hu e-mail: iroda@apertus.hu EMIR Azonosító: TÁMOP-3.2.1-08/1/A-2009-0001 TECHNIKAI

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység A

Gyakorlati vizsgatevékenység A 55 41 04 0000 00 00 Web-programozó 110-06 111-06 70-06 11-06 119-06 Gyakorlati vizsgatevékenység A Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 55 41 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

M-learning Multimédia szerepe az oktatásban

M-learning Multimédia szerepe az oktatásban M-learning Multimédia szerepe az oktatásban Mérész Dávid Tibor Szűcs Tibor - Stefán Gábor- Kozma-Bognár Veronika- Dr. Berke József (mortus86@gmail.com) Oktatás fejlődése- Őskor Barlang rajzok Törzs idős

Részletesebben

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Óbudai Egyetem Óbudai Egyetem 130 éves múlt Hat+1 kara, három telephelye, 17 épülete, öt kollégiuma van Három doktori iskola, K+F Innovációs Központ Alapképzés, Mesterképzés, Felsőoktatási Szakképzés Továbbtanulási

Részletesebben

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv Médiatár Rövid felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Bevezetés... 3 Kezdô gondolatok... 4 Hálózati követelmények... 4 Támogatott operációs rendszerek a számítógépeken...

Részletesebben