Magyar Labdarúgó Szövetség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Labdarúgó Szövetség"

Átírás

1 Magyar Labdarúgó Szövetség 25/2012 (11.14.) számú Hivatalos Értesítő

2 Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok

3 Elnökségi határozatok 197/2012 (11.06.) számú határozat 1. Az MLSZ Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a Játékvezetői Bizottság előterjesztését a magyar labdarúgó játékvezetés fejlesztési tervéről. Az Elnökség az elmúlt több évtizedes hazai és a jelenlegi nemzetközi folyamatokkal összevetve a játékvezetés hazai színvonalát egyes kiemelkedő pozitív teljesítmények, és szórványosan előforduló nem kívánatos események mellett összességében átlagosnak és elfogadhatónak ítéli meg, amelynek javulását feltétlenül szükségesnek tartja. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a játékvezetés megítélésében tapasztalható gyakori egyéni megnyilvánulásokat legtöbbször túlzónak, megalapozatlannak, és a fegyelmi szabályzatban valamint az Etikai kódexben írottakkal szemben állónak tartja. Az Elnökség határozottan elítéli - a főképpen az amatőr labdarúgásban előforduló - a játékvezetőkkel és az ellenfelekkel szemben alkalmazott szóbeli és fizikai erőszak minden formáját. Fentiek alapján az Elnökség a játékvezetés egyenletes elfogadható színvonalának kialakítása és fenntartása érdekében - az amatőr és a professzionális labdarúgásra egyaránt kiterjedően - a következő döntéseket hozta: a) A Játékvezetői Bizottság irányítása mellett az MLSZ megyei igazgatóságai szervezésében induljon átfogó intézkedési csomag a játékvezetői utánpótlás bázisának szélesítése érdekében. Az alapfokú képzési programok részvételi díját az MLSZ központi hivatala átvállalás útján jelentősen mérsékelje. A megyei igazgatóságok a JB központi iránymutatása és ellenőrzése mellett szélesítsék ki a játékvezetői mentor programot, annak érdekében, hogy minél korábban, minél több fiatal, kezdő játékvezető kapjon szakmai segítséget fejlődéséhez. A beavatkozás révén el kell érni, hogy a játékvezetői kar létszáma növekedjen, és a játékvezetői összetétel szakmai színvonala emelkedjen. b) A JB dolgozza ki a játékvezetői kar tagjainak folyamatos továbbképzési rendszerét. A megyei igazgatóságok bevonásával egységesítse a játékvezetés országos gyakorlatát, a képzés, továbbképzés gyakorlatát. Ennek során kerüljön felülvizsgálatra az előmeneteli rendszer, a keretszámok, valamint a korhatárok rendszere. c) A JB a megyei igazgatóságokkal együttműködve vizsgálja felül és egységesítse a játékvezetők kiválasztásában az alkalmassági feltételek rendszerét, valamint dolgozza ki a játékvezetők tevékenységének szigorú ellenőrzési és visszajelzési rendszerét. Az Elnökség felkéri a JB-t, tekintse át a játékvezetői tevékenységek kapcsán felvetődő hibákkal kapcsolatos szankciók rendszerét, súlyát, és elvárása, hogy súlyos hibákat elkövető játékvezetők egyértelmű visszajelzéseket kapjanak és hibáiknak legyen érdemi következménye. A játékvezetők küldésében határozottan és egyoldalúan a teljesítményelvűség, ezzel összhangban az értékelések visszajelzése érvényesüljön. Az alkalmassági feltételek meglétét nemcsak a kiválasztásnál, hanem folyamatosan kell ellenőrizni. d) A JB az MLSZ Főtitkárával közösen vizsgálja felül a játékvezetés működtetése, a játékvezető utánpótlás kezelése és a szakmai továbbképzés gazdasági feltételeit, és tegyen javaslatot a feltételek szakmai tartalmának javítására. Ennek során az amatőr labdarúgásban alakuljon ki a méltányos díjrendszer, a professzionális labdarúgásban pedig az európai átlaghoz való felzárkóztatás. A játékvezetői kereten belül egy hivatásosokból álló állomány alkalmazásának bevezetése a es idénytől valósuljon meg. e) Az Elnökség felkéri az MLSZ központi hivatalát az a)-d) pontokban foglalt feladatok pénzügyi feltételeinek megtervezésére, és Elnökség elé terjesztésére. 3

4 f) Az Elnökség az UEFA ajánlását támogatva és elfogadva, döntött a gólvonali játékvezetők (goal-line assistants) alkalmazásának az NB I-es bajnokságban, a 2013/14-es versenyévben történő bevezetéséről. g) Az Elnökség felkéri az MLSZ központi hivatalát előterjesztés soron kívüli készítésére, a Fegyelmi Szabályzat kiegészítésére és szigorítására. Ennek keretében: - a sporteseményen elkövetett, a játékvezetőkkel és az ellenfelekkel szemben alkalmazott szóbeli és fizikai erőszak büntetési tételeit jelentősen szigorítsa meg, mérlegelve a minősítetten sportszerűtlen magatartás legsúlyosabb, örökös eltiltással történő büntetését; - tiltsa meg a klubok, illetve alkalmazottaik részéről a játékvezetői tevékenységet értékelő, minősítő kommunikáció minden formáját; - hívja fel a Fegyelmi Bizottság és a megyei Fegyelmi Bizottságok figyelmét, a játékvezetőkkel kapcsolatos magatartásra vonatkozó szabályok következetes, szigorú ellenőrzésére, annak érdekében, hogy a klubok a Játékszabályok (Law of Game, IFAB) betartásakor az ellenfelek, játékvezetők és szurkolók tiszteletére vonatkozó szabályokat is hiánytalanul betartsák. - Az Elnökség felkéri a központi hivatalt, hogy az ország bármely pontján, bármely bajnokságban történt incidens esetén nyújtson teljes körű jogi támogatást az érintett játékvezetők számára. - A versenyévre vonatkozó Versenykiírásokban, illetve a Versenyszabályzatban a fentiek jelenjenek meg. h) Az MLSZ központi hivatala a jövőben az Elnökség elé terjesztendő professzionális és amatőr licenc szabályzatokba foglalja bele a játékosok számára kötelező oktatást, amely előírja illetve biztosítja a játékosoknak a Játékszabályok ismeretét. 2. Az Elnökség előírja, hogy a fenti pontokban foglalt feladatok végrehajtásáról a JB a Főtitkárral közösen készítsen előterjesztést március 31-ig. 198/2012 (11.06.) számú határozat Az Elnökség megtárgyalta és elfogadta a Sportigazgató és a női szakág-vezető előterjesztését a női labdarúgás programjának fejlesztési elképzeléseiről, és annak alapján a következő döntéseket hozta: a) Az elnökség létrehoz egy ad hoc bizottságot, Ad hoc Bizottság a hazai női labdarúgás fejlesztési programjának meghatározására feladattal, és elnevezéssel. A bizottság feladata egy 5-8 éves fejlesztési program alapvetéseinek meghatározása, szakmai és pénzügyi megfontolások alapján, annak érdekében, hogy a hazai női labdarúgás nemzetközi eredményessége az élmezőnybe kerülés esélye javuljon egy 3-5 éves távlatban, illetve ennek háttérbázisa kiépüljön, a 2013/2014-es bajnoki évtől kezdődően folyamatosan. A háttérbázis szélesítésének célrendszere a meglévő OTP-MOL Bozsik program kereteibe illeszkedjen. A szakmai szempontok tekintsék át a létszámkérdéseket, csapatszám kérdéseket, versenyrendszeri kérdéseket, valamint a korosztályos és regionális összefüggéseket. Elemezzék az amatőr, illetve grassroots szakágak, valamint a verseny szakágak fejlődésének hatásviszonyát. Elemezzék az infrastrukturális feltételeket, illetve nevezzék meg a szükséges fejlesztéseket, valamint ennek pénzügyi hátterét, összefüggésben a TAO-s pályázatok engedélyezési szabályrendszerével. A Bizottság írásos anyagban foglalja össze az általa kidolgozott program javaslatot, és terjessze azt elő jóváhagyásra az Elnökség számára. b) Az Ad hoc Bizottság tagjai: Elnök: Tagok: dr. Török Gábor Baukovácz Krisztina dr. Bozóky Imre Markó Edina Igaz András 4

5 Kis Baranyi Sándor Kiss László Kovács Szilveszter Nyilasi Tibor Az NBI-es bizottság delegáltja Külső szakértő: Karen Espelund (Norvégia, UEFA Végrehajtó Bizottság tagja) c) A bizottság feladatainak ellátására tervezett határidő: február /2012 (11.06.) számú határozat A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége jóváhagyólag elfogadta a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő szerződést. 200/2012 (11.06.) számú határozat Az Elnökség tudomásul veszi az OLLÉ Programiroda Nonprofit Kft. végelszámolásának helyzetéről szóló tájékoztatót. Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy a további szükséges lépéseket tegye meg a végelszámolás mielőbbi lezárása érdekében. 201/2012 (11.06.) számú határozat A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége jóváhagyólag tudomásul veszi a 9/2012 (07.27.) számú Főtitkári Utasítást, illetve az abban kiadásra került Gazdálkodási Szabályzatot. Az Elnökség felhatalmazza a Főtitkárt a Szabályzat szükség szerinti módosítására, amelyeket jogszabályi előírás, ellenőrzési megállapítások, vagy a gyakorlati tapasztalatok tesznek szükségessé, azzal, hogy a változásokról az Elnökséget tájékoztatni kell. Jelen határozat hatálybalépésével egyidejűleg az Elnökség 295/2006 (11.01.) határozatával elfogadott Gazdálkodási szabályzat hatályát veszti. 202/2012 (11.06.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége az Elsőfokú Licencadó Bizottság elnökének, a Biztonsági Bizottság elnökének, a Fellebbviteli Licencadó Bizottság elnökének, a Fegyelmi Bizottság elnökének, a Fellebbviteli Bizottság elnökének, az Igazolási és Átigazolási Bizottság elnökének, a Jogi Bizottság elnökének, a Versenybizottság elnökének, beszámolóját elfogadta, és elismerését, valamint köszönetét fejezte ki az érintett bizottságok tagsága felé. 203/2012 (11.06.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége november 6-i hatállyal 5 év időtartamra kinevezi a Magyar Labdarúgó Szövetség Heves megyei Versenybizottság elnökévé Rozsnaki István urat, alelnökévé Kóródi László urat és a bizottság tagjaivá Dr. Cseh László és Molnár Róbert urakat. 204/2012 (11.06.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége november 6-i hatállyal kinevezi Szendrő Dénes urat a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest megyei Fegyelmi Bizottságának elnökévé és Széki Kálmán urat a bizottság tagjává, öt év időtartamra. 205/2012 (11.06.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége november 6-i hatállyal kinevezi a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest megyei Játékvezető Bizottság tagjaivá Fenyvesi Szabolcs és Németh Ádám urakat öt év időtartamra 5

6 206/2012 (11.06.) számú határozat A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség szerződést kössön a Google - Youtube bal az MLSZ által szervezett egyes versenyrendszerek mérkőzésein készített felvételeknek az interneten történő közzétételére vonatkozóan, melynek lehetséges köre az MLSZ által szervezett bajnokságok és kupák mérkőzései, különösen, de nem kizárólag: NBI, NBII, Liga Kupa. Az Elnökség elfogadja, hogy a szerződés határozatlan időtartamra szól azzal, hogy a szerződés az első három évben az MLSZ által rendes felmondással nem szüntethető meg. Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy a szerződés hatálya alatt az abban szereplő versenyrendszerek körét módosítsa, feltéve, hogy az adott versenyrendszer internetes közvetítési jogait a Magyar Labdarúgó Szövetség központi értékesítésre elvonta. 207/2012 (11.06.) számú határozat 1. Az MLSZ Elnöksége döntött arról, hogy a jelen határozat kiadásának napjától a korábban SportM Kupa (Amatőr kupa) néven meghirdetett versenyprogramot a as versenyévben névszponzor hiányában Amatőr Kupa néven adminisztrálja. 2. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a évi férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa és Amatőr Kupa vagyoni értékű jogainak értékesítéséből származó bevétel elosztási szabályzatát. 208/2012 (11.06.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége a szóbeli kiegészítésekkel - elfogadta a es versenyévre az MLSZ (NBI/NBII/UEFA) Klublicenc Szabályzatát. Az MLSZ Elnöksége felkéri a Főtitkár urat, hogy az elfogadott szabályzat alapján dolgozzon ki egy ellenőrzési rendszert a szabályzatban foglalt pénzügyi feltételek teljesítésének folyamatos monitoringjára és erről előterjesztés formájában számoljon be az elnökségnek február 15-i határidővel. Az MLSZ Elnöksége a 47/2012 (03.06) számú elnökségi határozattal elfogadott szabályzatot 2013 június 30.-ával hatályon kívül helyezi, azzal, hogy a évi bajnokságra vonatkozóan kiadott licencek ügyében és csak ezen ügyekben - ezt kell alkalmazni. 209/2012 (11.06.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége NBI-es Bizottság javaslatára a 136/2012 (07.03.) számú határozatát kiegészíti azzal, hogy a határozat 1. b) 2.1. pontjában meghatározott normatív alapon elosztandó keretet 10 mft-tal csökkenti, mely összeget a es NBI-es bajnokságban kieső helyen végzett két csapatot működtető sportszervezet (Vasas Futbal Club Kft. és ZTE Football Club Zrt.) között egyenlő (5-5 mft) arányban kell felosztani. 6

7 Versenybizottsági határozatok 403/2012 (11.08.) számú határozat A november 10-én ( szombat ) órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. Győri ETO FC Kft. Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: november 10. ( szombat ) óra 404/2012 (11.08.) számú határozat A november 17-én ( szombat ) órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. Tatabánya FC Kft. Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: november 18. ( vasárnap ) óra 405/2012 (11.08.) számú határozat A évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 16. forduló bajnoki mérkőzéseit a következő kezdési időpontokkal tűzi ki: 16. Ford Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont SPORT KAPOSVÁRI RÁKÓCZI MTK BUDAPEST péntek DUNA PMFC-MATIAS MVM-PAKS péntek m1 GYŐRI ETO FC DVSC-TEVA szombat SPORT1 KECSKEMÉTI TE-PHOENIX MECANO FERENCVÁROSI TC szombat SPORT2 EGRI FC SZOMBATHELYI HALADÁS szombat SPORT1 BUDAPEST HONVÉD FGSZ SIÓFOK szombat m1 ÚJPEST FC DVTK vasárnap SPORT2 LOMBARD PÁPA TERMÁL FC VIDEOTON FC vasárnap /2012 (11.08.) számú határozat A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága által kijelölt Versenytanács hozzájárul a november 10-én 16:00 órára kiírt Egri FC Budapest Honvéd OTP Bank Liga NB I. bajnoki mérkőzés helyszínének megváltoztatásához. A mérkőzés új helyszíne: Illovszky Rudolf Stadion, 1139 Budapest, Fáy u. 58. A Versenytanács megállapítja, hogy az Egri FC Kft. a Klublicenc Szabályzatban meghatározott feltételeknek a továbbiakban nem tud megfelelni, mivel a Debreceni Sportcentrum Kht. felbontja a Debrecen, Oláh Gábor utcai stadionra vonatkozó pályabérleti szerződést. A Versenytanács a Klublicenc Szabályzat megsértése miatt az ügyet átadja az MLSZ Fegyelmi Bizottságának. 407/2012 (11.09.) számú határozat A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága által kijelölt Versenytanács hozzájárul a november 24-én 18:30 órára kiírt Egri FC Szombathelyi Haladás OTP Bank Liga NB I. bajnoki mérkőzés helyszínének megváltoztatásához. A mérkőzés új helyszíne: Illovszky Rudolf Stadion, 1139 Budapest, Fáy u. 58. A Versenytanács megállapítja, hogy az Egri FC Kft. a Klublicenc Szabályzatban meghatározott feltételeknek a továbbiakban nem tud megfelelni, mivel a Debreceni Sportcentrum Kht. felbontja a Debrecen, Oláh Gábor utcai stadionra vonatkozó pályabérleti szerződést. A Versenytanács a Klublicenc Szabályzat megsértése miatt az ügyet átadja az MLSZ Fegyelmi Bizottságának. 408/2012 (11.13.) számú határozat A november 13-án ( kedd ) órára kisorsolt Szombathelyi Haladás Kft. Győri ETO FC Kft. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: 7

8 Szombathelyi Illés Akadémia Műfüves pálya ( 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1. )2012. november 13. ( kedd ) óra 409/2012 (11.13.) számú határozat A december 5-én ( szerda ) órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. Szombathelyi Haladás Kft. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: november 28. ( szerda ) óra 410/2012 (11.13.) számú határozat A december 5-én ( szerda ) órára kisorsolt FTC Labdarúgó Zrt. MTK Budapest Zrt. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: december 5. ( szerda ) óra 411/2012 (11.13.) számú határozat A november 24-én ( szombat ) órára kisorsolt Honvéd FC Kft. Kazincbarcika SC FC Kft. Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: november 25. ( vasárnap ) óra F-092/ (11.07.) számú határozat A Versenybizottság az ELTE SE és az Astra HFC Kft. női futsal NB I sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a november 18-ra kiírt ELTE SE Astra HFC Kft. női futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés időpontja: november 22. (csütörtök), 19:45 óra F-093/ (11.07.) számú határozat A Versenybizottság az 1. FC Veszprém és a Haladás VSE férfi futsal NB I sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a december 17-re kiírt 1. FC Veszprém Haladás VSE férfi futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés időpontja: december 14. (péntek), 18:30 óra F-094/ (11.07.) számú határozat A Versenybizottság a Rubeola FC és a Galaxis NFE Női Futsal Magyar Kupa sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a november 11-re kiírt Rubeola FC Galaxis NFE Női Futsal Magyar Kupa mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés időpontja: november 22. (csütörtök), 20:20 óra MK-018/ (11.06.) számú határozat Magyar Kupa 4. forduló Egyesület Osztály Egyesület Osztály november 21. (szerda) Budapest Honvéd NB I DVTK NB I Győri ETO FC NB I MVM-Paks NB I Nyíregyháza Spartacus FC NB II DVSC-TEVA NB I FC Tiszaújváros NB III Dunakanyar-Vác NB II Létavértes SC `97 NB III Szolnoki MÁV FC NB II Dunaújváros NB III FGSZ Siófok NB I SVSE-GYSEV Goldschmidt - NB II Vasas NB II Békéscsabai Előre 1912 tj. ZTE FC NB II Videoton FC NB I november 28. (szerda) DVTK NB I Budapest Honvéd NB I MVM-Paks NB I Győri ETO FC NB I DVSC-TEVA NB I Nyíregyháza Spartacus FC NB II Dunakanyar-Vác NB II FC Tiszaújváros NB III Szolnoki MÁV FC NB II Létavértes SC `97 NB III FGSZ Siófok NB I Dunaújváros NB III 8

9 Vasas NB II SVSE-GYSEV Goldschmidt - Békéscsabai Előre 1912 SE tj. NB II Videoton FC NB I ZTE FC NB II MK-019/ (11.09.) számú határozat Magyar Kupa 4. forduló Egyesület Egyesület Időpont november 20. (kedd) Győri ETO FC - MVM-Paks 16: november 21. (szerda) FC Tiszaújváros - Dunakanyar-Vác 13:00 Létavértes SC `97 - Szolnoki MÁV FC 13:00 Dunaújváros - FGSZ Siófok 13:00 Békéscsabai Előre 1912 SE - Vasas 13:00 Nyíregyháza Spartacus FC - DVSC-TEVA 17:30 Budapest Honvéd - DVTK 18:00 későbbi időpontban ZTE FC - Videoton FC november 27. (kedd) MVM-Paks - Győri ETO FC 15:00 DVSC-TEVA - Nyíregyháza Spartacus FC 17: november 28. (szerda) Dunakanyar-Vác - FC Tiszaújváros 12:00 Szolnoki MÁV FC - Létavértes SC `97 12:00 FGSZ Siófok - Dunaújváros 13:00 DVTK - Budapest Honvéd 18:00 Vasas - Békéscsabai Előre 1912 SE 18:00 későbbi időpontban Videoton FC ZTE FC Budapest, november 14. dr. Vági Márton sk. főtitkár 9

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2011 (08.23.) számú Hivatalos Értesítő 2011.08.23. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Hirdetmény... 12 2 Versenybizottsági határozatok 286/2011. (08.03) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2011 (11.30.) számú Hivatalos Értesítő 2011.11.30. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Közlemény: megválasztott küldöttközgyűlési küldött... 6 2 Versenybizottsági

Részletesebben

HATÁROZAT-ot. SZOMBATHELYI MTK BUDAPEST MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KECSKEMÉTI TE- PHOENIX MECANO. 19. forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont 03.08.

HATÁROZAT-ot. SZOMBATHELYI MTK BUDAPEST MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KECSKEMÉTI TE- PHOENIX MECANO. 19. forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont 03.08. MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága 2014. január 3-i ülésén versenyügyi eljárás során tárgyalás mellőzésével az MLSZ Labdarúgás Versenyszabályzat 30. (5) bekezdése

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 02/2012 (01.20.) számú Hivatalos Értesítő 2012.01.20 Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 KÖZLEMÉNY... 9 2 Versenybizottsági határozatok 1/2012 (01.05) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 07/2013 (03.27.) számú Hivatalos Értesítő 2013.03.27. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 047/2013 (03.15.) számú határozat A 2012-2013.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 08/2012 (04.23.) számú Hivatalos Értesítő 2012.04.23. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 6 2 Elnökségi határozatok 56/2012 (03.27) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 21/2012 (09.18.) számú Hivatalos Értesítő 2012.09.18. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 4 2 Elnökségi határozatok 175/2012 (09.06.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2011 (08.29.) számú Hivatalos Értesítő 2011.08.31. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 293/2011. (08.18) számú határozat A 2011. augusztus

Részletesebben

Hivatalos Értesítő Tartalom

Hivatalos Értesítő Tartalom Budapest, 2011.05.12. Iktatószám: Ki-1620/2011 9/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Elnökségi határozatok... 2 Versenybizottsági határozatok... 3 Elnökségi határozatok 43/2011. (04.12.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 07/2014 (02.24.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.24. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 25/2013 (11.13.) számú Hivatalos Értesítő 2013.11.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok 3. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 459/2013 (11.06.) számú határozat A 2013.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2016 (07.05.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.05. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-58/2016 (06.30.) OTP Bank Liga vagyoni értékű jogainak értékesítéséből származó bevételek

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 01/2013 (01.14.) számú Hivatalos Értesítő 2013.01.14. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 428/2012 (12.05.) számú határozat A 2012. december

Részletesebben

Hivatalos Értesítő Tartalom

Hivatalos Értesítő Tartalom Budapest, 2011.04.05. Iktatószám: 1392/ 2011 8/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Versenybizottsági határozatok... 2 Versenybizottsági határozatok 074/2011. (03.17.) A 2011. március 26-án (szombat)

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 04/2014 (02.04.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.04. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 1/2014. (01.21.) Sportigazgató felmentése 2/2014. (01.21.) U21 Utánpótlás kapitány

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 06/2012 (03.26.) számú Hivatalos Értesítő 2012.03.26 Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 6 2 Elnökségi határozatok 37/2012 (03.06) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 10/2013 (04.18.) számú Hivatalos Értesítő 2013.04.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 089/2013 (04.11.) számú határozat Nem járul

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 21/2011 (09.26.) számú Hivatalos Értesítő 2011.09.26. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 346/2011. (09.21) számú határozat A 2011. október

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 11/2013 (04.29.) számú Hivatalos Értesítő 2013.04.29. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 - a Játékvezetői, a Média és Marketing Bizottság elnökei beszámolójának elfogadása -

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 29/2011 (12.20.) számú Hivatalos Értesítő 2011.12.20. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 8 2 Elnökségi határozatok 393/2011 (12.13.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2016 (07.18.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.18. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-63/2016 (07.12.) Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Döntés

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 03/2014 (01.27.) számú Hivatalos Értesítő 2014.01.27. Tartalom Jogi Bizottsági határozatok Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 4. oldal 9.

Részletesebben

Budapest, április 6. Iktatószám: / szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Elsőfokú Licencadó Testület határozatai

Budapest, április 6. Iktatószám: / szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Elsőfokú Licencadó Testület határozatai 6. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Elsőfokú Licencadó Testület határozatai Budapest, 2009. április 6. Iktatószám: /2009 001/2009. (04.09) számú határozat Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete a BFC Siófok FC Kft.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2012 (06.25.) számú Hivatalos Értesítő 2012.06.25. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 4 2 Elnökségi határozatok 119/2012 (2012.06.13) számú

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 13/2013 (05.17.) számú Hivatalos Értesítő 2013.05.17. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Elsőfokú Licencadó Bizottsági határozatok... 7 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 19/2015 (07.02.) számú Hivatalos Értesítő 2015.07.02. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 90/2015 (06.01.) Edzőképzést érintő kérdések 91/2015 (06.01.) Szuper Kupa versenykiírás

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 20/2011 (09.19.) számú Hivatalos Értesítő 2011.09.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 325/2011. (08.31) számú határozat A 2011. szeptember

Részletesebben

Fegyelmi Bizottság határozatai

Fegyelmi Bizottság határozatai 5. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Fegyelmi Bizottság határozatai Budapest, 2009. március 30. Iktatószám: /2009 I-121/2008-09. Az FB Simek Pétert az Újpest FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2015 (07.01.) számú Hivatalos Értesítő 2015.07.01. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 98/2015 (07.01.) Döntés a 127/2014 (06.26.) számú elnökségi határozat felfüggesztéséről

Részletesebben

Hivatalos Értesítő Tartalom

Hivatalos Értesítő Tartalom Budapest, 2011.03.16. Iktatószám:1068/ 2011 5/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Elnökségi határozatok... 2 Versenybizottsági határozatok... 5 Elnökségi határozatok 26/2011. (02.28.) számú határozat

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének 2009. november05-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének 2009. november05-i határozatai 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. november 16. Iktatószám: /2009 Az MLSZ Elnökségének 2009. november05-i határozatai 166/2009. számú határozat Az MLSZ Elnöksége jóváhagyta a Kézmű Kht. Winner

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 23/2012 (10.24.) számú Hivatalos Értesítő 2012.10.24. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 358/2012 (09.21.) számú határozat A Magyar Labdarúgó

Részletesebben

b a j n o k s á g s o r s o l á s a 2 0 1 1-2 0 1 2. 1-1 8. f o r d u l ó k

b a j n o k s á g s o r s o l á s a 2 0 1 1-2 0 1 2. 1-1 8. f o r d u l ó k N B I. F é r f i F e l n ő t t N a g y p á l y á s L a b d a r ú g ó b a j n o k s á g s o r s o l á s a 2 0 1 1-2 0 1 2. 1-1 8. f o r d u l ó k 2011. június 28-29. UEFA Bajnokok Ligája 1. forduló 1. mérkőzés

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 19/2013 (08.15.) számú Hivatalos Értesítő 2013.08.15. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 157/2013 (08.07.) Döntés az Elnökség hatáskörébe tartozó jelentős összegű kötelezettségvállalásról

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 20/2013 (08.28.) számú Hivatalos Értesítő 2013.08.28. Tartalom Versenybizottsági határozatok 3. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 325/2013 (08.14.) számú határozat A 2013-2014.

Részletesebben

1-1 9. f o r d u l ó k

1-1 9. f o r d u l ó k O T P B a n k L i g a N B I. F é r f i F e l n ő t t N a g y p á l y á s L a b d a r ú g ó b a j n o k s á g s o r s o l á s a 2 0 15-2016. 1-1 9. f o r d u l ó k 2015. június 30 - július 1. UEFA Bajnokok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 24/2014 (07.02.) számú Hivatalos Értesítő 2014.07.02. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-115/2014 (06.26) ELN-116/2014 (06.26) ELN-117/2014 (06.26) ELN-118/2014 (06.26) ELN-119/2014

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 30/2014 (08.29.) számú Hivatalos Értesítő 2014.08.29. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 2 Elnökségi határozatok ELN-153/2014 (08.26.) számú határozat A Magyar Labdarúgó

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 2/2016 (01.19.) számú Hivatalos Értesítő 2016.01.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 5. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 22/2013 (09.19.) számú Hivatalos Értesítő 2013.09.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok 3. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 383/2013 (09.12.) számú határozat A 2013.

Részletesebben

Hivatalos Értesítő Tartalom

Hivatalos Értesítő Tartalom Budapest, 2011.03.25. Iktatószám: 1246 / 2011 7/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Elnökségi határozatok... 2 Fellebbviteli Bizottsági határozat... 6 Versenybizottsági határozatok... 7 Elnökségi határozatok

Részletesebben

Hivatalos Értesítő. Versenybizottsági határozatok

Hivatalos Értesítő. Versenybizottsági határozatok Budapest, 2011.03.16. Iktatószám: 1069 / 2011 6/2011. szám Hivatalos Értesítő Versenybizottsági határozatok 44/2011. (03.02.) A 2010-2011. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 38/2014 (11.05.) számú Hivatalos Értesítő 2014.11.05. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Igazolási és Vitarendezési Bizottsági határozat 3.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2013 (07.12.) számú Hivatalos Értesítő 2013.07.12. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 - elnökség 2. félévi munkatervének elfogadása - SZMSZ módosítása, - Bizottsági tagok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2013 (07.02.) számú Hivatalos Értesítő 2013.07.02. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 8 2 Elnökségi határozatok 110/2013 (06.13.) számú határozat

Részletesebben

Elkészült a Labdarúgó NB I. teljes tavaszi menetrendje

Elkészült a Labdarúgó NB I. teljes tavaszi menetrendje 2011 január 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Give nincs Elkészült értékelve a Labdarúgó Give Elkészült a Labdarúgó Give Elkészült a Labdarúgó Give Elkészült a Labdarúgó Mérték Give Elkészült a Labdarúgó

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2016 (07.26.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.26. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-64/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-65/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-66/2016

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 24/2012 (11.08.) számú Hivatalos Értesítő 2012.11.08. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 395/2012 (10.26.) számú határozat A 2012. november

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 23/2015 (08.13.) számú Hivatalos Értesítő 2015.08.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 12. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008.március 6. Iktatószám: /2008. A MLSZ 2008. február 28i elnökségi ülésének határozatai 19/2008. számú határozat Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette az UEFA szakmai

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2015 (06.10.) számú Hivatalos Értesítő 2015.06.10. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 68-71/2015 (06.01.) Bizottsági tagok kinevezése 72/2015 (06.01.) Közvetítő Szabályzat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség FUTSAL SZUPERKUPA Férfi felnőtt Futsal Szuperkupa versenykiírása 2015. Tartalom 1. A kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 3 2. A kupa célja... 3 3. A kupa résztvevői...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 04/2012 (02.21.) számú Hivatalos Értesítő 2012.02.21 Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 12 2 Elnökségi határozatok 5/2012 (02.07) számú határozat

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének 2007. augusztus 23-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének 2007. augusztus 23-i határozatai 17. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2007. szeptember 3. Iktatószám: 6111 /2007. Az MLSZ Elnökségének 2007. augusztus 23-i határozatai 187/ 2007. számú határozat Az MLSZ Elnöksége a Magyarország Olaszország

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének 2009. január 29-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének 2009. január 29-i határozatai 1. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. február 9. Iktatószám: /2009 Az MLSZ Elnökségének 2009. január 29-i határozatai 1/2009. számú határozat Az MLSZ Elnöksége a MLSZ 2009. évi költségvetését 2.727.827.000

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 09/2013 (04.11.) számú Hivatalos Értesítő 2013.04.11. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 083/2013 (04.05.) számú határozat A 2013. április

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 06/2015 (03.17.) számú Hivatalos Értesítő 2015.03.17. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal ELN-11/2015 ELN-12-16/2015 ELN-17/2015 ELN-18/2015 ELN-19/2015 ELN-20/2015 ELN-21/2015

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2013 (06.11.) számú Hivatalos Értesítő 2013.06.11. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 146/2013 (06.03.) számú határozat A 2013. május

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 05/2015 (03.05.) számú Hivatalos Értesítő 2015.03.05. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozat 3. oldal 16. oldal 20.

Részletesebben

Fegyelmi Bizottság határozatai

Fegyelmi Bizottság határozatai 15. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008. szeptember 12. Iktatószám: /2008 Fegyelmi Bizottság határozatai 2008. szeptember 5. V-54/2008-09. Az FB Csatlós Tamást a Salgótarján-Baglyasalja FC sportszervezet

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 1/2016 (01.08.) számú Hivatalos Értesítő 2016.01.08. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-154/2015 2015-2016. évi NB I. és NB II. vagyonértékű szabályzat módosítása felosztási

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2013 (12.09.) számú Hivatalos Értesítő 2013.12.09. Tartalom Versenybizottsági határozatok Közlemény 3. oldal 7. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 492/2013 (11. 28.) számú

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 21/2014 (05.29.) számú Hivatalos Értesítő 2014.05.29. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2015 (09.28.) számú Hivatalos Értesítő 2015.09.28. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 41/2014 (12.10.) számú Hivatalos Értesítő 2014.12.10. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok Tájékoztatás 3. oldal

Részletesebben

7. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

7. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 7. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Elsőfokú Licencadó Testület határozata Budapest, 2008.április 21. Iktatószám: /2008. Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete Budapesten 2008. április 11. napján meghozta a következő,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének szeptember 25.-i határozatai

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének szeptember 25.-i határozatai Budapest, 2008. szeptember 30. Iktatószám: 5733/2008 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Az MLSZ Elnökségének 2008. szeptember 25.-i határozatai 202/2008. számú határozat Az Elnökség Várhidi Péter olimpiai válogatott

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 20/2015 (07.07.) számú Hivatalos Értesítő 2015.07.07. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 100/2015 (07.07.) Bizottsági tagok kinevezése 101/2015 (07.07.) Jegyértékesítéssel

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 23/2011 (10.19.) számú Hivatalos Értesítő 2011.10.19. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 6 2 Elnökségi határozatok 294/2011. (10.04) számú határozat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének augusztus 31-i határozatai

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének augusztus 31-i határozatai 15. szám Budapest, 2010. 09. 28. Iktatószám: 3316 /2010 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Az MLSZ Elnökségének 2010. augusztus 31-i határozatai 63/2010. (08.31) számú határozat 1. Az Elnökség mint kiinduló anyagot -

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 30/2015 (11.18.) számú Hivatalos Értesítő 2015.11.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 9. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 01/2015 (01.05.) számú Hivatalos Értesítő 2015.01.05. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal ELN-223/2014 ELN-224-227/2014 ELN-228/2014 ELN-229/2014 ELN-230/2014 ELN-231/2014

Részletesebben

Az MLSZ elnökségének 2007. július 26-i határozatai

Az MLSZ elnökségének 2007. július 26-i határozatai 15. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2007. augusztus 22. Iktatószám: 5749/2007. Az MLSZ elnökségének 2007. július 26-i határozatai 163/2007. számú határozat Az MLSZ Elnöksége megállapította, a vagyonértékű

Részletesebben

Az Elsőfokú Licencadó Testület határozatai

Az Elsőfokú Licencadó Testület határozatai 9. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2007. május 3. Iktatószám: 2875/2007. Az Elsőfokú Licencadó Testület határozatai 001/2007. meghozta a következő, 001/2007. (04. 24.) számú határozatot: az MLSZ Elsőfokú

Részletesebben

M A G Y A R L A B D A R Ú G Ó S Z Ö V E T S É G H U N G A R I A N F O O T B A L L F E D E R A T I O N

M A G Y A R L A B D A R Ú G Ó S Z Ö V E T S É G H U N G A R I A N F O O T B A L L F E D E R A T I O N M A G Y A R L A B D A R Ú G Ó S Z Ö V E T S É G H U N G A R I A N F O O T B A L L F E D E R A T I O N 1112 Budapest, Kánai út. 314/24 Hrsz. Levélcím: 1515 Budapest; Pf.:1. T : + 3 6-1 - 5 7 7-9 5 0 0 F

Részletesebben

Fellebbviteli Bizottság határozata

Fellebbviteli Bizottság határozata 22. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Fellebbviteli Bizottság határozata Budapest, 2009. október 5. Iktatószám: /2009 016/2009. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottsága 2009. október 01. napján megtartott

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 13/2014 (03.31.) számú Hivatalos Értesítő 2014.03.31. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok 3. oldal 10. oldal 15.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2015 (06.02.) számú Hivatalos Értesítő 2015.06.02. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Fellebbviteli Licencadó Bizottság határozatai 3.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2013-2014. évi indulási jogát eldöntő osztályozó mérkőzések versenykiírása 1. Az Osztályozó mérkőzések résztvevői A) A 2012-2013.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 22/2011 (10.13.) számú Hivatalos Értesítő 2011.10.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Közlemény: megválasztott küldöttközgyűlési küldöttek... 5 2 Versenybizottsági

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 36/2014 (10.09.) számú Hivatalos Értesítő 2014.10.09. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 9. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 19/2011 (09.12.) számú Hivatalos Értesítő 2011.09.12. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 14 2 Elnökségi határozatok 247/2011. (08.30.) számú

Részletesebben

Budapesti Igazgatóság

Budapesti Igazgatóság MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Budapesti Igazgatóság Tel.: +36-1-318-13-38 Fax.: +36-1-266-02-35 E-mail: budapest@mlsz.hu Web: www.blsz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480710-00000000 Cím: H-1053 Budapest,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 02/2015 (01.21.) számú Hivatalos Értesítő 2015.01.21. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Fellebbviteli Bizottsági határozat 3. oldal 13. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség I LICENCEK Edzői Licencek 2007-2008. ÉV Az MLSZ elnöksége 122/2007. (2007.05.17.) számú határozataival fogadta el. 1. Általános rendelkezések 2007. július 1-től az MLSZ versenyrendszerében

Részletesebben

Fellebbviteli Bizottság határozatai

Fellebbviteli Bizottság határozatai 25. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2007. december 6. Iktatószám: 8179/2007. 2007. november 27. Fellebbviteli Bizottság határozatai 130/2007. Az MLSZ elnökének fellebbezése alapján a bizottság az MLSZ

Részletesebben

p r o g r a m j a f o r d u l ó

p r o g r a m j a f o r d u l ó 2016-2 0 1 7. é v i M e r k a n t i l B a n k L i g a N B I I. F é r f i F e l n ő t t N a g y p á l y á s L a b d a r ú g ó b a j n o k s á g p r o g r a m j a 1-20. f o r d u l ó 2016. július 26-27.

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének 2009. június 25-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének 2009. június 25-i határozatai 13. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. június 30. Iktatószám: /2009 Az MLSZ Elnökségének 2009. június 25-i határozatai 103/2009. számú határozat Az MLSZ Elnöksége Gazdasági Igazgató úr 2009 májusi

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 4/2016 (03.01.) számú Hivatalos Értesítő 2016.03.01. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-03/2016 ELN-04/2016 ELN-05/2016 ELN-06/2016 ELN-07/2016 ELN-08/2016 ELN-09/2016 ELN-10/2016

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 19/2012 (08.14.) számú Hivatalos Értesítő 2012.08.14. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 HELYESBÍTÉS... 10 2 Versenybizottsági határozatok 295/2012 (07.25.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 08/2015 (04.13.) számú Hivatalos Értesítő 2015.04.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 17. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 5/2016 (03.10.) számú Hivatalos Értesítő 2016.03.10. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség SZUPER KUPA Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Szuper Kupa versenykiírása 2015. Tartalom 1. A Szuper Kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 2 2. A Kupa célja... 2 3.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 24/2015 (08.25.) számú Hivatalos Értesítő 2015.08.25. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 7. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2016 (12.07.) számú Hivatalos Értesítő 2016.12.07. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-90/2016 (10.11.) Tolna megyei társadalmi elnökségi tagok kinevezése ELN-91/2016 (10.11.)

Részletesebben

VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK ( )

VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK ( ) 1. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/2017 2016. augusztus 03. VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK (2016. 07.11.) 1/2016-2017.sz. VB. határozat: csapatok nevezését fogadja el a Heves megyei I. osztályú felnőtt bajnokságba

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 11/2015 (05.12.) számú Hivatalos Értesítő 2015.05.12. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 11. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének 2010. március 19.-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének 2010. március 19.-i határozatai 5. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2010. március 31. Iktatószám: /2010 Az MLSZ Elnökségének 2010. március 19.-i határozatai 43/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége egy konszolidált pénzügyi terv elkészítését

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség ÉVI NEMZETKÖZI ILLETVE FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS NEMZETI BAJNOKSÁGOK ÉS KUPÁK VERSENYNAPTÁRA

Magyar Labdarúgó Szövetség ÉVI NEMZETKÖZI ILLETVE FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS NEMZETI BAJNOKSÁGOK ÉS KUPÁK VERSENYNAPTÁRA Magyar Labdarúgó Szövetség 2016-2017. ÉVI NEMZETKÖZI ILLETVE FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS NEMZETI BAJNOKSÁGOK ÉS KUPÁK VERSENYNAPTÁRA Határozat szám ELN-9/2016 (02.09.) Jóváhagyás 2016.02.09. Hatálybalépés

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LIGA KUPA Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A Liga Kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 2 2. A Kupa célja... 2 3. A

Részletesebben