Magyar Labdarúgó Szövetség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Labdarúgó Szövetség"

Átírás

1 Magyar Labdarúgó Szövetség 25/2012 (11.14.) számú Hivatalos Értesítő

2 Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok

3 Elnökségi határozatok 197/2012 (11.06.) számú határozat 1. Az MLSZ Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a Játékvezetői Bizottság előterjesztését a magyar labdarúgó játékvezetés fejlesztési tervéről. Az Elnökség az elmúlt több évtizedes hazai és a jelenlegi nemzetközi folyamatokkal összevetve a játékvezetés hazai színvonalát egyes kiemelkedő pozitív teljesítmények, és szórványosan előforduló nem kívánatos események mellett összességében átlagosnak és elfogadhatónak ítéli meg, amelynek javulását feltétlenül szükségesnek tartja. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a játékvezetés megítélésében tapasztalható gyakori egyéni megnyilvánulásokat legtöbbször túlzónak, megalapozatlannak, és a fegyelmi szabályzatban valamint az Etikai kódexben írottakkal szemben állónak tartja. Az Elnökség határozottan elítéli - a főképpen az amatőr labdarúgásban előforduló - a játékvezetőkkel és az ellenfelekkel szemben alkalmazott szóbeli és fizikai erőszak minden formáját. Fentiek alapján az Elnökség a játékvezetés egyenletes elfogadható színvonalának kialakítása és fenntartása érdekében - az amatőr és a professzionális labdarúgásra egyaránt kiterjedően - a következő döntéseket hozta: a) A Játékvezetői Bizottság irányítása mellett az MLSZ megyei igazgatóságai szervezésében induljon átfogó intézkedési csomag a játékvezetői utánpótlás bázisának szélesítése érdekében. Az alapfokú képzési programok részvételi díját az MLSZ központi hivatala átvállalás útján jelentősen mérsékelje. A megyei igazgatóságok a JB központi iránymutatása és ellenőrzése mellett szélesítsék ki a játékvezetői mentor programot, annak érdekében, hogy minél korábban, minél több fiatal, kezdő játékvezető kapjon szakmai segítséget fejlődéséhez. A beavatkozás révén el kell érni, hogy a játékvezetői kar létszáma növekedjen, és a játékvezetői összetétel szakmai színvonala emelkedjen. b) A JB dolgozza ki a játékvezetői kar tagjainak folyamatos továbbképzési rendszerét. A megyei igazgatóságok bevonásával egységesítse a játékvezetés országos gyakorlatát, a képzés, továbbképzés gyakorlatát. Ennek során kerüljön felülvizsgálatra az előmeneteli rendszer, a keretszámok, valamint a korhatárok rendszere. c) A JB a megyei igazgatóságokkal együttműködve vizsgálja felül és egységesítse a játékvezetők kiválasztásában az alkalmassági feltételek rendszerét, valamint dolgozza ki a játékvezetők tevékenységének szigorú ellenőrzési és visszajelzési rendszerét. Az Elnökség felkéri a JB-t, tekintse át a játékvezetői tevékenységek kapcsán felvetődő hibákkal kapcsolatos szankciók rendszerét, súlyát, és elvárása, hogy súlyos hibákat elkövető játékvezetők egyértelmű visszajelzéseket kapjanak és hibáiknak legyen érdemi következménye. A játékvezetők küldésében határozottan és egyoldalúan a teljesítményelvűség, ezzel összhangban az értékelések visszajelzése érvényesüljön. Az alkalmassági feltételek meglétét nemcsak a kiválasztásnál, hanem folyamatosan kell ellenőrizni. d) A JB az MLSZ Főtitkárával közösen vizsgálja felül a játékvezetés működtetése, a játékvezető utánpótlás kezelése és a szakmai továbbképzés gazdasági feltételeit, és tegyen javaslatot a feltételek szakmai tartalmának javítására. Ennek során az amatőr labdarúgásban alakuljon ki a méltányos díjrendszer, a professzionális labdarúgásban pedig az európai átlaghoz való felzárkóztatás. A játékvezetői kereten belül egy hivatásosokból álló állomány alkalmazásának bevezetése a es idénytől valósuljon meg. e) Az Elnökség felkéri az MLSZ központi hivatalát az a)-d) pontokban foglalt feladatok pénzügyi feltételeinek megtervezésére, és Elnökség elé terjesztésére. 3

4 f) Az Elnökség az UEFA ajánlását támogatva és elfogadva, döntött a gólvonali játékvezetők (goal-line assistants) alkalmazásának az NB I-es bajnokságban, a 2013/14-es versenyévben történő bevezetéséről. g) Az Elnökség felkéri az MLSZ központi hivatalát előterjesztés soron kívüli készítésére, a Fegyelmi Szabályzat kiegészítésére és szigorítására. Ennek keretében: - a sporteseményen elkövetett, a játékvezetőkkel és az ellenfelekkel szemben alkalmazott szóbeli és fizikai erőszak büntetési tételeit jelentősen szigorítsa meg, mérlegelve a minősítetten sportszerűtlen magatartás legsúlyosabb, örökös eltiltással történő büntetését; - tiltsa meg a klubok, illetve alkalmazottaik részéről a játékvezetői tevékenységet értékelő, minősítő kommunikáció minden formáját; - hívja fel a Fegyelmi Bizottság és a megyei Fegyelmi Bizottságok figyelmét, a játékvezetőkkel kapcsolatos magatartásra vonatkozó szabályok következetes, szigorú ellenőrzésére, annak érdekében, hogy a klubok a Játékszabályok (Law of Game, IFAB) betartásakor az ellenfelek, játékvezetők és szurkolók tiszteletére vonatkozó szabályokat is hiánytalanul betartsák. - Az Elnökség felkéri a központi hivatalt, hogy az ország bármely pontján, bármely bajnokságban történt incidens esetén nyújtson teljes körű jogi támogatást az érintett játékvezetők számára. - A versenyévre vonatkozó Versenykiírásokban, illetve a Versenyszabályzatban a fentiek jelenjenek meg. h) Az MLSZ központi hivatala a jövőben az Elnökség elé terjesztendő professzionális és amatőr licenc szabályzatokba foglalja bele a játékosok számára kötelező oktatást, amely előírja illetve biztosítja a játékosoknak a Játékszabályok ismeretét. 2. Az Elnökség előírja, hogy a fenti pontokban foglalt feladatok végrehajtásáról a JB a Főtitkárral közösen készítsen előterjesztést március 31-ig. 198/2012 (11.06.) számú határozat Az Elnökség megtárgyalta és elfogadta a Sportigazgató és a női szakág-vezető előterjesztését a női labdarúgás programjának fejlesztési elképzeléseiről, és annak alapján a következő döntéseket hozta: a) Az elnökség létrehoz egy ad hoc bizottságot, Ad hoc Bizottság a hazai női labdarúgás fejlesztési programjának meghatározására feladattal, és elnevezéssel. A bizottság feladata egy 5-8 éves fejlesztési program alapvetéseinek meghatározása, szakmai és pénzügyi megfontolások alapján, annak érdekében, hogy a hazai női labdarúgás nemzetközi eredményessége az élmezőnybe kerülés esélye javuljon egy 3-5 éves távlatban, illetve ennek háttérbázisa kiépüljön, a 2013/2014-es bajnoki évtől kezdődően folyamatosan. A háttérbázis szélesítésének célrendszere a meglévő OTP-MOL Bozsik program kereteibe illeszkedjen. A szakmai szempontok tekintsék át a létszámkérdéseket, csapatszám kérdéseket, versenyrendszeri kérdéseket, valamint a korosztályos és regionális összefüggéseket. Elemezzék az amatőr, illetve grassroots szakágak, valamint a verseny szakágak fejlődésének hatásviszonyát. Elemezzék az infrastrukturális feltételeket, illetve nevezzék meg a szükséges fejlesztéseket, valamint ennek pénzügyi hátterét, összefüggésben a TAO-s pályázatok engedélyezési szabályrendszerével. A Bizottság írásos anyagban foglalja össze az általa kidolgozott program javaslatot, és terjessze azt elő jóváhagyásra az Elnökség számára. b) Az Ad hoc Bizottság tagjai: Elnök: Tagok: dr. Török Gábor Baukovácz Krisztina dr. Bozóky Imre Markó Edina Igaz András 4

5 Kis Baranyi Sándor Kiss László Kovács Szilveszter Nyilasi Tibor Az NBI-es bizottság delegáltja Külső szakértő: Karen Espelund (Norvégia, UEFA Végrehajtó Bizottság tagja) c) A bizottság feladatainak ellátására tervezett határidő: február /2012 (11.06.) számú határozat A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége jóváhagyólag elfogadta a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő szerződést. 200/2012 (11.06.) számú határozat Az Elnökség tudomásul veszi az OLLÉ Programiroda Nonprofit Kft. végelszámolásának helyzetéről szóló tájékoztatót. Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy a további szükséges lépéseket tegye meg a végelszámolás mielőbbi lezárása érdekében. 201/2012 (11.06.) számú határozat A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége jóváhagyólag tudomásul veszi a 9/2012 (07.27.) számú Főtitkári Utasítást, illetve az abban kiadásra került Gazdálkodási Szabályzatot. Az Elnökség felhatalmazza a Főtitkárt a Szabályzat szükség szerinti módosítására, amelyeket jogszabályi előírás, ellenőrzési megállapítások, vagy a gyakorlati tapasztalatok tesznek szükségessé, azzal, hogy a változásokról az Elnökséget tájékoztatni kell. Jelen határozat hatálybalépésével egyidejűleg az Elnökség 295/2006 (11.01.) határozatával elfogadott Gazdálkodási szabályzat hatályát veszti. 202/2012 (11.06.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége az Elsőfokú Licencadó Bizottság elnökének, a Biztonsági Bizottság elnökének, a Fellebbviteli Licencadó Bizottság elnökének, a Fegyelmi Bizottság elnökének, a Fellebbviteli Bizottság elnökének, az Igazolási és Átigazolási Bizottság elnökének, a Jogi Bizottság elnökének, a Versenybizottság elnökének, beszámolóját elfogadta, és elismerését, valamint köszönetét fejezte ki az érintett bizottságok tagsága felé. 203/2012 (11.06.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége november 6-i hatállyal 5 év időtartamra kinevezi a Magyar Labdarúgó Szövetség Heves megyei Versenybizottság elnökévé Rozsnaki István urat, alelnökévé Kóródi László urat és a bizottság tagjaivá Dr. Cseh László és Molnár Róbert urakat. 204/2012 (11.06.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége november 6-i hatállyal kinevezi Szendrő Dénes urat a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest megyei Fegyelmi Bizottságának elnökévé és Széki Kálmán urat a bizottság tagjává, öt év időtartamra. 205/2012 (11.06.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége november 6-i hatállyal kinevezi a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest megyei Játékvezető Bizottság tagjaivá Fenyvesi Szabolcs és Németh Ádám urakat öt év időtartamra 5

6 206/2012 (11.06.) számú határozat A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség szerződést kössön a Google - Youtube bal az MLSZ által szervezett egyes versenyrendszerek mérkőzésein készített felvételeknek az interneten történő közzétételére vonatkozóan, melynek lehetséges köre az MLSZ által szervezett bajnokságok és kupák mérkőzései, különösen, de nem kizárólag: NBI, NBII, Liga Kupa. Az Elnökség elfogadja, hogy a szerződés határozatlan időtartamra szól azzal, hogy a szerződés az első három évben az MLSZ által rendes felmondással nem szüntethető meg. Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy a szerződés hatálya alatt az abban szereplő versenyrendszerek körét módosítsa, feltéve, hogy az adott versenyrendszer internetes közvetítési jogait a Magyar Labdarúgó Szövetség központi értékesítésre elvonta. 207/2012 (11.06.) számú határozat 1. Az MLSZ Elnöksége döntött arról, hogy a jelen határozat kiadásának napjától a korábban SportM Kupa (Amatőr kupa) néven meghirdetett versenyprogramot a as versenyévben névszponzor hiányában Amatőr Kupa néven adminisztrálja. 2. Az MLSZ Elnöksége elfogadta a évi férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa és Amatőr Kupa vagyoni értékű jogainak értékesítéséből származó bevétel elosztási szabályzatát. 208/2012 (11.06.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége a szóbeli kiegészítésekkel - elfogadta a es versenyévre az MLSZ (NBI/NBII/UEFA) Klublicenc Szabályzatát. Az MLSZ Elnöksége felkéri a Főtitkár urat, hogy az elfogadott szabályzat alapján dolgozzon ki egy ellenőrzési rendszert a szabályzatban foglalt pénzügyi feltételek teljesítésének folyamatos monitoringjára és erről előterjesztés formájában számoljon be az elnökségnek február 15-i határidővel. Az MLSZ Elnöksége a 47/2012 (03.06) számú elnökségi határozattal elfogadott szabályzatot 2013 június 30.-ával hatályon kívül helyezi, azzal, hogy a évi bajnokságra vonatkozóan kiadott licencek ügyében és csak ezen ügyekben - ezt kell alkalmazni. 209/2012 (11.06.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége NBI-es Bizottság javaslatára a 136/2012 (07.03.) számú határozatát kiegészíti azzal, hogy a határozat 1. b) 2.1. pontjában meghatározott normatív alapon elosztandó keretet 10 mft-tal csökkenti, mely összeget a es NBI-es bajnokságban kieső helyen végzett két csapatot működtető sportszervezet (Vasas Futbal Club Kft. és ZTE Football Club Zrt.) között egyenlő (5-5 mft) arányban kell felosztani. 6

7 Versenybizottsági határozatok 403/2012 (11.08.) számú határozat A november 10-én ( szombat ) órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. Győri ETO FC Kft. Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: november 10. ( szombat ) óra 404/2012 (11.08.) számú határozat A november 17-én ( szombat ) órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. Tatabánya FC Kft. Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: november 18. ( vasárnap ) óra 405/2012 (11.08.) számú határozat A évi OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 16. forduló bajnoki mérkőzéseit a következő kezdési időpontokkal tűzi ki: 16. Ford Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont SPORT KAPOSVÁRI RÁKÓCZI MTK BUDAPEST péntek DUNA PMFC-MATIAS MVM-PAKS péntek m1 GYŐRI ETO FC DVSC-TEVA szombat SPORT1 KECSKEMÉTI TE-PHOENIX MECANO FERENCVÁROSI TC szombat SPORT2 EGRI FC SZOMBATHELYI HALADÁS szombat SPORT1 BUDAPEST HONVÉD FGSZ SIÓFOK szombat m1 ÚJPEST FC DVTK vasárnap SPORT2 LOMBARD PÁPA TERMÁL FC VIDEOTON FC vasárnap /2012 (11.08.) számú határozat A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága által kijelölt Versenytanács hozzájárul a november 10-én 16:00 órára kiírt Egri FC Budapest Honvéd OTP Bank Liga NB I. bajnoki mérkőzés helyszínének megváltoztatásához. A mérkőzés új helyszíne: Illovszky Rudolf Stadion, 1139 Budapest, Fáy u. 58. A Versenytanács megállapítja, hogy az Egri FC Kft. a Klublicenc Szabályzatban meghatározott feltételeknek a továbbiakban nem tud megfelelni, mivel a Debreceni Sportcentrum Kht. felbontja a Debrecen, Oláh Gábor utcai stadionra vonatkozó pályabérleti szerződést. A Versenytanács a Klublicenc Szabályzat megsértése miatt az ügyet átadja az MLSZ Fegyelmi Bizottságának. 407/2012 (11.09.) számú határozat A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága által kijelölt Versenytanács hozzájárul a november 24-én 18:30 órára kiírt Egri FC Szombathelyi Haladás OTP Bank Liga NB I. bajnoki mérkőzés helyszínének megváltoztatásához. A mérkőzés új helyszíne: Illovszky Rudolf Stadion, 1139 Budapest, Fáy u. 58. A Versenytanács megállapítja, hogy az Egri FC Kft. a Klublicenc Szabályzatban meghatározott feltételeknek a továbbiakban nem tud megfelelni, mivel a Debreceni Sportcentrum Kht. felbontja a Debrecen, Oláh Gábor utcai stadionra vonatkozó pályabérleti szerződést. A Versenytanács a Klublicenc Szabályzat megsértése miatt az ügyet átadja az MLSZ Fegyelmi Bizottságának. 408/2012 (11.13.) számú határozat A november 13-án ( kedd ) órára kisorsolt Szombathelyi Haladás Kft. Győri ETO FC Kft. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: 7

8 Szombathelyi Illés Akadémia Műfüves pálya ( 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1. )2012. november 13. ( kedd ) óra 409/2012 (11.13.) számú határozat A december 5-én ( szerda ) órára kisorsolt Gyirmót FC Kft. Szombathelyi Haladás Kft. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: november 28. ( szerda ) óra 410/2012 (11.13.) számú határozat A december 5-én ( szerda ) órára kisorsolt FTC Labdarúgó Zrt. MTK Budapest Zrt. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Liga Kupa mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: december 5. ( szerda ) óra 411/2012 (11.13.) számú határozat A november 24-én ( szombat ) órára kisorsolt Honvéd FC Kft. Kazincbarcika SC FC Kft. Ness Hungary NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: november 25. ( vasárnap ) óra F-092/ (11.07.) számú határozat A Versenybizottság az ELTE SE és az Astra HFC Kft. női futsal NB I sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a november 18-ra kiírt ELTE SE Astra HFC Kft. női futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés időpontja: november 22. (csütörtök), 19:45 óra F-093/ (11.07.) számú határozat A Versenybizottság az 1. FC Veszprém és a Haladás VSE férfi futsal NB I sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a december 17-re kiírt 1. FC Veszprém Haladás VSE férfi futsal NB I bajnoki mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés időpontja: december 14. (péntek), 18:30 óra F-094/ (11.07.) számú határozat A Versenybizottság a Rubeola FC és a Galaxis NFE Női Futsal Magyar Kupa sportszervezetek írásbeli kérelmére hozzájárul a november 11-re kiírt Rubeola FC Galaxis NFE Női Futsal Magyar Kupa mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés időpontja: november 22. (csütörtök), 20:20 óra MK-018/ (11.06.) számú határozat Magyar Kupa 4. forduló Egyesület Osztály Egyesület Osztály november 21. (szerda) Budapest Honvéd NB I DVTK NB I Győri ETO FC NB I MVM-Paks NB I Nyíregyháza Spartacus FC NB II DVSC-TEVA NB I FC Tiszaújváros NB III Dunakanyar-Vác NB II Létavértes SC `97 NB III Szolnoki MÁV FC NB II Dunaújváros NB III FGSZ Siófok NB I SVSE-GYSEV Goldschmidt - NB II Vasas NB II Békéscsabai Előre 1912 tj. ZTE FC NB II Videoton FC NB I november 28. (szerda) DVTK NB I Budapest Honvéd NB I MVM-Paks NB I Győri ETO FC NB I DVSC-TEVA NB I Nyíregyháza Spartacus FC NB II Dunakanyar-Vác NB II FC Tiszaújváros NB III Szolnoki MÁV FC NB II Létavértes SC `97 NB III FGSZ Siófok NB I Dunaújváros NB III 8

9 Vasas NB II SVSE-GYSEV Goldschmidt - Békéscsabai Előre 1912 SE tj. NB II Videoton FC NB I ZTE FC NB II MK-019/ (11.09.) számú határozat Magyar Kupa 4. forduló Egyesület Egyesület Időpont november 20. (kedd) Győri ETO FC - MVM-Paks 16: november 21. (szerda) FC Tiszaújváros - Dunakanyar-Vác 13:00 Létavértes SC `97 - Szolnoki MÁV FC 13:00 Dunaújváros - FGSZ Siófok 13:00 Békéscsabai Előre 1912 SE - Vasas 13:00 Nyíregyháza Spartacus FC - DVSC-TEVA 17:30 Budapest Honvéd - DVTK 18:00 későbbi időpontban ZTE FC - Videoton FC november 27. (kedd) MVM-Paks - Győri ETO FC 15:00 DVSC-TEVA - Nyíregyháza Spartacus FC 17: november 28. (szerda) Dunakanyar-Vác - FC Tiszaújváros 12:00 Szolnoki MÁV FC - Létavértes SC `97 12:00 FGSZ Siófok - Dunaújváros 13:00 DVTK - Budapest Honvéd 18:00 Vasas - Békéscsabai Előre 1912 SE 18:00 későbbi időpontban Videoton FC ZTE FC Budapest, november 14. dr. Vági Márton sk. főtitkár 9

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 06/2014 (02.17.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.17. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 5/2014. (02.11.) Labdarúgás Versenyszabályzat módosítása 6/2014. (02.11.) Díjfizetési

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 08/2012 (04.23.) számú Hivatalos Értesítő 2012.04.23. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 6 2 Elnökségi határozatok 56/2012 (03.27) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 07/2013 (03.27.) számú Hivatalos Értesítő 2013.03.27. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 047/2013 (03.15.) számú határozat A 2012-2013.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szakmai beszámoló

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szakmai beszámoló Magyar Labdarúgó Szövetség Szakmai beszámoló 2012 I. fejezet Bevezetés... 3 II. fejezet Szövetségi élet... 4 1. Szövetségi munka... 4 2. Társadalmi kapcsolatok... 5 3. Nemzetközi kapcsolatok... 6 4. Kiemelt

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2015 (07.01.) számú Hivatalos Értesítő 2015.07.01. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 98/2015 (07.01.) Döntés a 127/2014 (06.26.) számú elnökségi határozat felfüggesztéséről

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY NB I. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLY NB II. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST I. OSZTÁLY

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST I. OSZTÁLY Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST I. OSZTÁLY Budapest I. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője,

Részletesebben

A Magyar Labdarúgó Szövetség

A Magyar Labdarúgó Szövetség A Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ELSŐ RÉSZ 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) hatálya a Magyar Labdarúgó Szövetség

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE A Labdarúgás Versenyszabályzatát az MLSZ Elnöksége 55/2009. (04.16.) számú határozatával fogadta el. Módosította

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2012 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

77 PONT A NŐI LABDARÚGÁS FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

77 PONT A NŐI LABDARÚGÁS FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 77 PONT A NŐI LABDARÚGÁS FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2013-2020) Az MLSZ elnöksége által felkért ad hoc bizottság anyaga 2013. február 28. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Állapotfelmérés...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. április 17-től

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. április 17-től A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET A szakszövetség szervezeti felépítése Közgyűlés Ellenőrző Testület Regionális Szervek OB-I-es Liga Elnök Elnökség Régiók Ligája

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szakmai terv

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szakmai terv Magyar Labdarúgó Szövetség Szakmai terv 2013 I. fejezet Nemzetközi terület... 3 1. A szakterület tevékenysége... 3 2. A szakterület eseti vagy projektszerű feladatai... 3 II. fejezet Biztonság... 4 1.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság Veszprém Megyei I. ú férfi felnőtt, nagypályás pályaméretű labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője,

Részletesebben

Tárgy: GYIRMÓT FC KFT módosítási javaslatok MLSZ Labdarúgás Versenyszabályzata dokumentumhoz

Tárgy: GYIRMÓT FC KFT módosítási javaslatok MLSZ Labdarúgás Versenyszabályzata dokumentumhoz Magyar Labdarúgó Szövetség Budapest Dr. Vági Márton Úr Főtitkár és Csiki Károly Úr Versenyigazgató részére Tárgy: GYIRMÓT FC KFT módosítási javaslatok MLSZ Labdarúgás Versenyszabályzata dokumentumhoz Tisztelt

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 3/2014 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY NB III. férfi felnőt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2010 2011. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY NB I. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei-Budapesti Igazgatóság MEGYEI IGAZGATÓSÁG CÍMERE MEGYEI I-. OSZTÁLY Megyei I. osztályu férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság alap versenykiírása 2015 2016.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság ÖREGFIÚK BAJNOKSÁG Megyei Öregfiúk nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015-16.évi bajnoki év Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság SOMOGY MEGYEI II. OSZTÁLY Somogy Megyei II. osztályú férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1. A bajnokság

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Az MLSZ Elnöksége a 73/2011 (04.26) számú határozatával elfogadta.

Magyar Labdarúgó Szövetség BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Az MLSZ Elnöksége a 73/2011 (04.26) számú határozatával elfogadta. Magyar Labdarúgó Szövetség BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Az MLSZ Elnöksége a 73/2011 (04.26) számú határozatával elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum célja és hatálya 1. Szervezeti keretek 1.1 A Szövetség Biztonsági

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) U14 KOROSZTÁLYÚ ¾ PÁLYÁS BAJNOKSÁG Megyei U14 korosztályú vegyes (fiú, leány) serdülő ¾ pályás labdarúgó-bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014.

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. Magyar Labdarúgó Szövetség II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség MLSZ (UEFA) Klublicenc Szabályzat Jóváhagyó szerv: MLSZ Elnökség Verziószám: 2.03 Jóváhagyás dátuma: 2010.01.26. Hatálybalépés dátuma: 2010.01.01 Jóváhagyó határozat száma: 6/2010

Részletesebben

AMATŐR LICENC SZABÁLYZAT. az NB III és megyei (budapesti) I. osztályú férfi felnőtt bajnokságokban résztvevő sportszervezetek részére

AMATŐR LICENC SZABÁLYZAT. az NB III és megyei (budapesti) I. osztályú férfi felnőtt bajnokságokban résztvevő sportszervezetek részére AMATŐR LICENC SZABÁLYZAT az NB III és megyei (budapesti) I. osztályú férfi felnőtt bajnokságokban résztvevő sportszervezetek részére 1 1. fejezet A licenc szabályzat célja 1. Jelen szabályzat célja az,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Megyei Igazgatóság / Megyei Labdarúgó Szövetség / MEGYEI I. OSZTÁLY Megyei I.osztályú férfi felnőtt nagypályás alap versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben