1. Az üzleti szimulációs játékok szerepe az oktatásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az üzleti szimulációs játékok szerepe az oktatásban"

Átírás

1 SÓLYOM CSABA * A szimulációs játékok szerepe a gyakorlatorientált képzés tananyagainak integrációjában (Tapasztalatok a KALYPSO, a BML, és a CORPORATION szimulációkkal) Business Simulation Games in the Integration of the Practice-oriented Higher Education Curriculum (Summary of Experiences in using the ARKHÉ KALYPSO, the Business Management Laboratory and the CORPORATION Games at the BBS FCCT) In this paper the author presents the objectives, and the roles of business simulation games in the curriculum of the full-time and part-time courses of the faculty of commerce in the integration of the education programme. The kernels of three actually used business games are presented with their main objectives within the curriculum. The application experiences of the BBS Faculty of Commerce Catering and Tourism for almost ten years are summarized in the paper. Special attention has been devoted to the interrelations of the business games and the methodological subjects of the curriculum and the tutor s position in the teaching process. At the end some remarks have been made how to utilise up-to-date tools like , video-conferencing to extend the scope of application. A piacgazdaság kiépülése és fejlődése a felsőoktatásban végzett hallgatókkal szemben új követelményeket támaszt. Ha megvizsgáljuk, a fiatal diplomásoknak szóló állásajánlatokat a napilapokban illetve a közgazdasági jellegű hetilapokban, a legfontosabb követelmények az alábbi pontokban foglalhatók össze: egyetemi vagy főiskolai szakirányú diploma, nyelvismeret, általános vagy szakirányú nyelvvizsga, és ezen belül az angol nyelv ismerete egyre inkább alapkövetelményként fogalmazódik meg, míg a második idegen nyelv ismerete emelheti ki a jelentkezőt a sorból, számítástechnikai ismeretek, esetleg ECDL vizsga, de ezen belül elsősorban a Microsoft Office rendszer (MS Word és MS Excel) ismerete, szakmai gyakorlati tapasztalat. Főiskolánknak ezekhez a követelményekhez kell igazodnia, ha továbbra is versenyképes akar lenni a felsőoktatási piacon. A BGF és karai eddig elért kiemelkedő versenypozíciójukat többek között annak köszönhették, hogy ezt az igényt felismerték, és tanterveik korszerűsítése során igyekeztek ezekre maximálisan figyelemmel lenni. Nyelvoktatásunk eredménye, hogy nappali tagozatos hallgatóink két nyelvvizsgával rendelkeznek, mielőtt megvédenék diplomájukat. A BGF karai egyenként százmillió forintot meghaladó összeget költöttek az elmúlt években a számítástechnikai infrastruktúra és az informatika oktatásának fejlesztésére, a hallgatók internet-hozzáférési lehetőségeinek biztosítá- * BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, Kereskedelemi Intézet, főiskolai docens, a Le Havre-i egyetem főiskolai karának vendégoktatója. 1

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2003 sára. A korábbi hagyományokat továbbfejlesztve a kredit alapú tantervek szerves része a legalább öthónapos menedzser-asszisztensi gyakorlat, a tanüzemi, tanszállodai gyakorlatokon felül, amelynek fontos célja szakmai gyakorlati tapasztalatok szerzése. Az üzleti szimulációs játékok alkalmazása a tananyag korszerűsítésének egyik olyan formája, melynek tapasztalatait szeretném közreadni ebben az anyagban. A BGF KVIF karán már összesen tíz éve foglalkozunk a kereskedelmi és az idegenforgalmi szakos hallgatók oktatásában üzleti szimulációk felhasználásával magyar, német illetőleg angol nyelven. Az itt bemutatásra kerülő három szimulációs rendszerből kettő amerikai, a harmadik pedig francia szoftvertermék. 1. Az üzleti szimulációs játékok szerepe az oktatásban A gazdasági felsőoktatásban növekvő igény jelenik meg a menedzsment ismeretekkel, a hallgatók kreativitásával és ismeret szintetizáló képességével szemben. A fiatal szakemberektől ötleteket, a problémák áttekintésének képességét várja el a gyakorlat. A hallgatóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy munkacsoportokban, teamekben tudjanak dolgozni. Ezekre a kihívásokra az oktatásnak fel kell készítenie a hallgatót, mert ez nemcsak ismeretet, hanem képességek kifejlesztését is jelenti. A kereskedelmi szak tanácsadó testületével végzett konzultációink eredményeként a gyakorlati szakemberek elsősorban azt hangsúlyozzák, hogy nem elsősorban az oktatott szakismeretek mennyiségi növelését kell szem előtt tartanunk, hiszen ezek egy részét tréningek formájában a jövendő munkahely is pótolni tudja, hanem az ismeretek felhasználási képességét, azok gyakorlati alkalmazásának oktatására kell nagyobb hangsúlyt helyeznünk. A hallgató számára az oktatás akkor lesz hatékonyabb, ha azt is megvilágítja, hogy a módszertani szaktárgyakban tanultak miért lesznek fontosak számára szakmai munkájában. Ehhez pedig célszerű bemutatnunk számára, hogy gyakorlat-közeli problémák megoldására hogyan használhatja fel a módszertani tárgyakban (függvényanalízis, valószínűségelmélet, statisztika, operációkutatás, számvitel és mérlegelemzés, pénzügyek, vállalati gazdaságtan stb.) tanultakat. Ezzel azt is elérhetjük, hogy csökkenjen idegenkedésük az esetleg száraznak ítélt tantárgyak iránt. Véleményem szerint oktatásunknak a hallgató számára nemcsak elméletileg, hanem a tapasztalat szintjén is meg kell mutatnia, hogy a modern gazdaságban az információ éppen olyan fontos vállalati erőforrás, mint a tőke vagy a munkaerő, amelynek megszerzése döntő lehet a vállalat üzleti sikere szempontjából. Ennek az erőforrásnak a megszerzése időt és költséget emészt fel, és vele éppúgy gazdálkodni kell, mint a többi erőforrással. Meg kell mutatni, hogy a vállalati belső és külső információk beszerzése, kezelése, döntés-előkészítő információs rendszer működtetése miért fontos és hogyan szervezhető meg. A közgazdasági gondolkodásban és az üzleti életben egyre fontosabb szerepe van a kvantitatív elemzésnek. Lehetőséget kell tehát teremtenünk az oktatásban arra, hogy a hallgató konkrét helyzeteket elemezve, elméleti ismereteit 2

3 SÓLYOM CS.: A SZIMULÁCIÓS JÁTÉKOK SZEREPE A GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉS... felhasználva vonjon le konkrét, illetve általánosítható következtetéseket, problémákkal és azok megoldásának igényével kerüljön szembe, és ezzel oktatásunkban a hagyományos szemlélet mellé, és részben helyébe a probléma alapú tanulás (problem based learning) elve lépjen. Az esettanulmányok ill. az üzleti szimulációk alkalmazása ezeket a célokat szolgálja. 2. Az üzleti szimulációs játék lényege, a játékok csoportosítása Az üzleti szimuláció lényege, hogy egy egyszerűsített közgazdasági modellen keresztül kezeli a valóságot, és ezen a játékosok viselkedési stratégiákat próbálhatnak ki. Konkrét helyzetekben kell dönteniük, majd döntésük következményeit egy számítógépes program kiszámolja, kiértékeli, és visszacsatolja a játékos részére. A modern informatika jóvoltából ma ez a technika nagyszámú üzleti szimulációs játékot kínál, ezért érdemes a játékokat jellegük szerint csoportokba rendezni. Az oktatás részére kínált üzleti szimulációs játékok többféle szempontból csoportosíthatók, az alábbi csoportosítások tapasztalataink megfogalmazását segítik: A szimuláció komplexitása szempontjából különböző típusok különböztethetők meg. Komplex vállalatirányítási játékok Ezekben a hangsúly a vállalkozás komplex irányításán van. Jellemzőjük, hogy mind a termelési, szolgáltatási és áruforgalmi, mind a pénzügyi folyamatokat egyaránt modellezik. A játékosok a szimulációban árukat és/vagy szolgáltatásokat gyártanak, forgalmaznak, kapacitásokat hoznak létre és karbantartanak, esetleg értékesítik azokat, szervezik és finanszírozzák a minőség ellenőrzését, munkaerőt foglalkoztatnak stb. A pénzügyi folyamatokat illetően foglalkoznak a vevőkövetelésekkel a szállítói tartozásokkal, bankhitelt vesznek fel, illetve törlesztik a hitelt, kötvényeket és részvényeket bocsátanak ki, követeléseket faktorálnak, rövid távú tőkebefektetéseket eszközölnek. E játékok esetében a hangsúly a vállalkozás növekedésének irányításán, a nyereséges működtetésen és a pénzügyi egyensúly fenntartásán van, miközben erősíteni kell a versenypozíciót a konkurensekkel, az importtal szemben, vagy éppenséggel különféle külpiaci lehetőségeket kell feltárni. A BGF KVIFK kereskedelmi szakon mindegyik tagozaton használt szimulációk ebbe a csoportba sorolhatók. A francia KALYPSO szimulációs játék korlátolt felelősségű társaságok irányítását szimulálja. A szimuláció modellje viszonylag egyszerű, hiszen három az életgörbe különböző fázisában levő termék gyártásával és havi forgalmazásával foglalkoznak a játékosok. A termékek keresletét jelentős szezonális ingadozás jellemzi. A játékosoknak havi, majd hónapra lebontott negyedéves döntéseket kell hozniuk. Ennek keretében havonta mintegy 15 döntési változó értékét kell meghatározniuk. Dönteniük kell arról, hogy gyártsák, vagy csak for- 3

4 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2003 galmazzák az adott árut, meg kell határozniuk, hogy milyen marketing politikát alkalmaznak. Gyártás esetén a termékeket kétféle anyagból két munkafázisban állítják elő. Itt anyagszükségletet és kapacitásigényt kell számolniuk. Figyelemmel kell lenniük a szűk keresztmetszetekre, illetve ezek feloldására bővíthetik kapacitásaikat. Politikát kell kidolgozniuk a csúcskereslet kielégítésére, illetve a holtszezonban kapacitásaik kihasználására. Anyagbeszerzési politikát kell kialakítaniuk arra vonatkozóan is, hogy mennyire érdemes az anyagbeszerzésben kereskedelmi hitel igénybevétele bankhitellel szemben. Foglalkozniuk kell a vállalkozás likviditásának fenntartásával, a havi ÁFA elszámolás, a havi zárás információinak értelmezésével és felhasználásával. A szimuláció a játékosok teljesítményét négy kritériummal méri: a készpénz menedzsment hatékonysága, a termelés és készletgazdálkodás hatékonysága, a vállalkozás jövedelmezősége és a vállalkozás kereskedelmi teljesítménye, amelyet a piaci részesedésen és a piac lehetőségeinek feltárásán keresztül értékel a szoftver. A játékosok megtanulhatják, hogy a versenyben közös előnyök kihasználása érdekében érdemes kooperálni, valamint az ideiglenesen felesleges pénzeszközöket érdemes értékpapírba fektetni, hogy a vállalkozás tőkéjét maximálisan kihasználják. Az amerikai Business Management Laboratory (BML) szimuláció részvénytársaság vezetését, növekedésének irányítását szimulálja. A KALYPSO szimulációhoz képest az itt szereplő közgazdasági modell jóval bonyolultabb az előzőnél. A döntéshozónak itt azzal is szembesülnie kell, hogy két részben független piac létezik, a gyártott termék minősége összefügg a minőségellenőrzésre fordított költségekkel, és ezzel befolyásolja nemcsak a termékek eladhatóságát, hanem az esetleges visszáruk arányát. A vállalat értékesítési lehetőségeit a hagyományos ár, reklám, minőség mellett a termékek korszerűsége is befolyásolhatja, a termékfejlesztésre költött ráfordítás tehát költség, ugyanakkor a sikeres értékesítés fontos tényezője. Észre kell vennie, hogy a vevők értékelése egyrészt csökkenti az elérhető forgalmat, hiszen az alacsony bonitású vevőket nem szolgáljuk ki, viszont csökkenti a kétes kintlévőségeket. A vállalatvezetésnek tehát egy optimális arányt kell találnia a vevőszelekció és a kétes követelések tekintetében. Az eladó ügynökök megfelelő ösztönzése a fix és a mozgó-bér olyan arányait igényli, ahol a mozgó bér a teljes bér legalább 20-25%-át éri el. A hallgatók megtapasztalják, hogy a fix bér és a jutalék különféle kombinációja egyaránt lehet hatékony, azonban az alacsony bér és magas jutalék az erős teljesítmény kényszer mellett az értékesítési kockázat költségeinek az ügynökre történő részbeni áthárítását is jelenti. E gazdasági előny azonban a vállalathoz való kötődés csökkenésével jár együtt, tehát számolni lehet az ügynökök felmondásával. Ebben a szimulációban fontos szerepe van a logisztikai feladatoknak, hiszen a távolabbi piacon nincs áru, csak ha a logisztika gondoskodik a piac ellátásáról. E szimulációban a gazdasági tevékenységek időigényének is különös szerepe van. Az anyagbeszerzéstől, az ügynök kiképzésén keresztül a beruházások átfutási ideéig bezárólag a döntéshozónak figyelemmel kell lennie a tevékenységek időigényére. A szimulációban a gazdasági növekedés változó indexe, a változó hitelkamatok, a változó 4

5 SÓLYOM CS.: A SZIMULÁCIÓS JÁTÉKOK SZEREPE A GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉS... indexe, a változó hitelkamatok, a változó anyagárak stb. teszik még élet közelibbé a döntési helyzeteket. Tekintettel arra, hogy a játékosok egy a tőzsdén szereplő részvénytársaság pénzügyeit is irányítják, ki kell alakítaniuk a finanszírozás többcsatornás rendszerét, hiszen kötvény ill. részvénykibocsátással, faktorálással hitelfelvétellel egyaránt finanszírozhatják a növekedést, de a részvénytársaság esetében fontos cél a minél magasabb részvényárfolyam elérése is. Erre viszont korlátozott mértékben lehetőséget biztosít az osztalékpolitika, a részvények visszavásárlása stb. A mintegy 60 döntési változó értékének meghatározása már komolyabb feladatot jelent. A sikeres döntéshozatalhoz során három dologra van szükség: jó ötletekre, kreativitásra, hogy a játékos erősíthesse piaci pozícióját, megalapozott és a lehetőségek szerint jó gyors és áttekinthető döntés előkészítő számításokra, hogy a döntés megalapozott legyen, itt léphetnek be a módszertani tárgyakban tanult módszerek és eszközök, de mindenképpen egy táblázatkezelő program, a versenytársak és partnerek várható lépéseinek megérzésére, kipuhatolására, hogy csökkentse saját döntése kockázatát, azaz ne akkor bocsásson ki részvényt, amikor várhatóan a többiek is ezt teszik, mert így még jobban csökkenhet részvényének árfolyama. A CORPORATION szimuláció a több stratégiai üzleti egységet magába foglaló nagyvállalkozás modelljét valósítja meg, ahol a vállalkozás irányítása kétszintű döntéseket igényel. Az üzleti egységek szintjén termelési, szolgáltatási és a kereskedelmi tevékenységek, a belföldi és exportpiacok kezelése jelent döntési feladatokat, míg a nagyvállalati holding szintjén az üzleti egységek fejlesztésének finanszírozása, részvény, kötvénykibocsátás, hitelfelvétel, osztalékpolitika illetve az üzleti egységek esetleges értékesítése illetve új üzleti egységek megvétele jelenti a menedzsment döntések egy magasabb szintjét. Az első két szimulációt minden harmadik évfolyamos kereskedelmi szakos hallgató kötelezően végigviszi minden tagozaton (nappali, magyar, német, illetve szeptembertől angol nyelvű képzésben, távoktatási, illetve posztgraduális), ezt a harmadikat alternatív szakmai tárgyként vezettük be angol nyelven önként jelentkező hallgatók részére. Az első két szimulációt évfolyamonként mintegy hallgató végzi, a harmadikat évfolyamonként 20 hallgató végzi el. A vállalati élet egyes területeit kiemelő játékok Például csak a reklámozást, a marketingmunkát, a humán erőforrás menedzsmentet vagy a környezeti feltételek alakulását kiemelő játékok. Ilyen például a francia ARKHELLE, vagy a Prentice Hall amerikai kiadó nemzetközi szinten ismert szimulációs játékai. A szimulációk időhorizontja szerinti megkülönböztetés stratégiai játékok (hosszabb távú, legalább két üzleti évet felölelő szimulációk), mint például a CORPORATION, az EXECUTIVE, vagy a BML szimuláció; 5

6 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2003 középtávú, ill. éves gazdálkodást szimuláló menedzsment játékok: KALYPSO, BML; rövid operatív irányítást szimuláló játékok; egyes területekre koncentráló szimulációk. A szimulációs játék működtetése szerinti megkülönböztetés többszereplős szimulációs játékok, amelyekben a résztvevő versenyzők egyszerre konkurensei, ellenfelei és partnerei egymásnak, (KALYPSO, BML, CORPORATION) egyszemélyes játékok, ahol a játékos csupán a számítógéppel versenyez (SIM-CITY) 3. Oktatási tapasztalataink, jövőbeli terveink a szimulációkkal 3.1. Az üzleti szimulációk helye a BGF KVIFK kereskedelmi szakának tantervében A szimulációk bevezetése feltételezi, hogy a hallgató az alapozó képzést befejezte és a módszertani tantárgyak nagyobb részét már tanulta. Tapasztalataink szerint az előbbi komplex szimulációk tehát elsősorban szintetizáló szemléletformáló szerepet játszanak, ezért elsősorban a szakmai képzés közepére illetve a képzés befejező félévében alkalmazhatók hatékonyan. A szimulációk rövid, tréningszerű alkalmazásával (koncentrált gyakorlat) a nappali oktatásban elérhető, hogy a harmadéves hallgatót a hatodik félév elején jobban bemelegítsük az utolsó év feladataiba és ezzel elősegítsük a kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása, a kereskedelmi informatika, operációkutatás, humán menedzsment tantárgyak problémáinak felismerését a gyakorlat oldaláról. A hallgató számára világos legyen, hogy miért érdemes tanulnia ezeket a tárgyakat. A bemelegítő KALYPSO szimuláció feladata továbbá a gazdasági döntések meghozatalára való szoktatás, a korábban tanult anyagok szintetizálása és alkalmazási készségének fejlesztése, a hallgatók kreativitásának fokozása, a versenyben való helytállásra ösztönzése. A szimuláció fontos feladata a szemléletformálás a döntéshozatal korlátozott információk alapján, a bizonytalanság kezelése, a kalkuláció és intuíció szerepének felismerése a döntéshozatalban (pl. hitelkérelem, hiteltárgyalás lefolytatása), a módszertani tantárgyakban tanultak felhasználásának kikényszerítése A szimuláció további szerepe abban jelentkezik, hogy olyan komplex házi feladatok adhatók ki, amelyekhez az adatállományt egyébként nehezen tudnánk készíteni, illetve a hallgató számára külön feladatot jelenthetne az adatok megismerése, értelmezése. Ilyen pl. üzleti terv készítés a KALYPSO adatok alapján, stratégiai tervkészítés, arculati terv készítése a BML szimulációhoz, tenderpályázat készítés a BML szimulációban, vagy éves, illetve többéves üzleti beszámoló jelentés készítése a kft. taggyűlése, vagy az rt. közgyűlése részére. Ezek az 6

7 SÓLYOM CS.: A SZIMULÁCIÓS JÁTÉKOK SZEREPE A GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉS , illetve oldalas dolgozatok lehetőséget adnak arra, hogy az ún. tömegoktatás ellenére színvonalas munkákat lehessen készíttetni és megkövetelni a hallgatóktól, egyben felkészíteni őket igényesebb szakdolgozatok készítésére. A BML szimuláció feladata a hatodik félévben a korábbihoz képest négyszeresére növekedő döntési változószám mellett a megalapozott döntés előkészítését támogató eszközök (Excel tábla, kalkulációk, esetleg lineáris programozási feladat), illetve a döntés eredményeit kiértékelő módszerek elsajátítása. E szimuláció keretei között kell a hallgatóknak stratégiai tervet, arculati tervet, tenderpályázatot, valamint többéves üzleti beszámoló jelentést készíteni. Ide kapcsolódik az rt. közgyűlésének megtervezése, a menedzsment üzleti jelentésének prezentációja és a jelentés megvédése a felügyelő bizottság kritikáival szemben. A CORPORATION multinacionális és stratégiai menedzsment szimuláció vállalatcsoport irányításának aspektusait, stratégiai üzleti egységek működtetését tanítja. A hallgatók itt a termékértékesítés és a hozzákapcsolódó szolgáltatások menedzselésének kezelését is tapasztalhatják A szimulációk szerepe a tantárgyak szakmai összekapcsolásában, tapasztalatok A szimulációk alkalmazásában karunkon a nappali, a másoddiplomás, a távoktatási illetve a FSZ oktatás keretében közel tízéves tapasztalat halmozódott fel. Magyar, német és angol nyelven oktatjuk a szimulációkat, illetve a francia Le Havre-i egyetem főiskolai karán. Tapasztalati mintánk nagysága mintegy 4500 kereskedelmi szakos, illetve német nyelven tanuló Turizmus és hotel menedzsment (THM) hallgatóra terjed ki. Ez a mintanagyság már lehetővé teszi általánosítható tapasztalatok levonását. Tapasztalataink szerint a hallgatók 90%-a nagyon szereti a szimulációkat. Még a távoktatásban tanuló hallgatóktól is kaptunk olyan kritikát, hogy a tantárgyak zömét miért nem ilyen szimulációs keretben tanítjuk, mert ez számukra érdekesebbé és könnyebben kezelhetővé tenné a szakmai tárgyak elsajátítását. Ezen álláspont mögött a munkahelyekről jövő hallgatóknak az a véleménye áll, hogy számukra az elvontabb összefüggések megértése konkrét példán keresztül könnyebb. Véleményem szerint azonban vigyázni kell arra, hogy a felsőoktatásnak el kell érnie az elvont és általánosításra képes gondolkodás szintjét és nem szabad csupán az egyedinél megragadnia. Ez, pedig óhatatlanul kijelöli a szimuláció szerepét, mint probléma felvető és alkalmazást segítő eszközét, de nem helyettesítheti az elméleti, általánosított ismeretek és összefüggések megértését és megtanulását. A szimulációk sikerét fokozza, hogy egészséges versenyszellemet ébreszt a hallgatókban, és ezzel fokozza érdeklődésüket. Fontos előnye a szimulációnak, hogy tág teret enged a hallgató kreativitásának, ötleteinek és ezzel a hallgatók differenciált kezelését teszi lehetővé, és emeli a hallgatók átlagos ismereteit. Fontos előnye a szimulációnak, hogy ösztönzi a csoportmunkát. Ugyanakkor a csoportmunka hátránya lehet, hogy elveszik mögötte az egyéni teljesítmény, azaz egy ötfős csoportban ketten dolgoznak a többi pedig lazít. 7

8 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2003 A szimulációk kapcsolata a módszertani tantárgyakkal (statisztika, számvitel, operációkutatás, pénzügy, számítástechnika stb.). Itt elsősorban azt igyekszünk megmutatni a hallgatóknak, hogy a tanult módszerek hogyan használhatók és milyen eredményeket várhatnak el tőlük a döntés előkészítésben, illetve versenypozíciójuk megítélésében. A statisztikában tanult mutatók, trendszámítás, korreláció és regresszió gyakorlati felhasználására kerül sor. A számviteli információk (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow tábla) adatainak értelmezése és gyakorlati hasznosítása lehetővé teszi, hogy a hallgató megértse, neki nem kell ugyan könyvelővé, számviteli szakemberré válnia, de ahhoz, hogy jól tudja felhasználni a mérlegadatokat, azok tartalmát világosan ismernie kell és abból következtetéseket kell tudni levonnia. Hasonlóképpen említhetünk még számtalan példát a készletek értékére, az eladott áruk beszerzési értékének meghatározására vonatkozóan. A szimulációk kapcsolata a szakmai tantárgyakkal (kereskedelmi marketing, logisztika, kereskedelmi vállalatok gazdálkodása, humán menedzsment, kis üzleti vállalkozások, termék és szolgáltatás menedzsment) kétirányú: A szakmai tárgyak oktatásában hivatkozhatunk a hallgatók szimulációbeli tapasztalataira, ezzel könnyíthetjük számukra az elméleti következtetések és a tanítandó összefüggések, mutatószámok közgazdasági értelmezését, elemzését. Így például a fajlagos fedezet, a fedezeti hozzájárulás általában, fix és változó költségek aránya, az elkerülhető és az el nem kerülhető költségek, a jövedelmezőségi, a likviditási mutatók, a tőkestruktúra illetve a teljesítmény mutatók tartalmának és használhatóságának megértését ezek a tapasztalataik lényegesen megkönnyítik. A szimuláció keretében megkövetelhetjük olyan kalkulációk elvégzését, (pl. árkalkuláció, termékszerkezet optimalizálás, különféle költségráfordítások optimalizálása), amivel tisztázhatjuk, hogy mennyire értik hallgatóink a szakmai tárgyban tanultakat. A szimuláció során, illetve a szakmai tárgy tanításakor érdemes kitérni egyegy közgazdasági összefüggés szimulációbeli megjelenése, illetve a valóságos gyakorlati előfordulásának azonosságaira és eltéréseire. Ezzel rámutathatunk a közgazdasági gyakorlatban alkalmazható modellek valósághűségére, a modellezés hasznára és problémáira is. A szimulációk alkalmazásának fontos módszertani kérdése a szimulációk bonyolultságának problémája. Ma már a szimulációs játékok kínálata széleskörű és gyorsan bővül mind nemzetközi, mind hazai forrásokból. Konkrét képzési formához illeszkedő szimulációs program kiválasztása és alkalmazása során két szélsőséges hallgatói előítélettel kell számolnunk még akkor is, ha ez elenyésző kisebbség véleménye: Az első, amikor a kissé beképzelt hallgató a szimulációt még rendesen meg sem ismerve azt a valósághoz képest túl egyszerűnek tartja, és ezért igyekszik annak szerepét lekicsinyelni. Ezt az előítéletet a tanárnak ha tudja érvekkel kell legyőznie, semmiképp sem szabad tekintélyelvi alapon eljárnia. Mutasson rá olyan összefüggésekre, amelyeket a hallgató nem tud, a szimulációból azonban világossá válnak. 8

9 SÓLYOM CS.: A SZIMULÁCIÓS JÁTÉKOK SZEREPE A GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉS... A második típus a kishitű hallgató, aki bár tisztában van az elméleti anyaggal, elméletileg ismeri az összefüggéseket, de nehezen ismeri fel őket a szimuláció gyakorlatában. A tanárnak itt kérdésekkel kell segítenie a hallgatót, hogy észrevegye az összefüggéseket, de sohase adjon kész megoldási receptet. Törekedjen arra, hogy a hallgató ismerje fel a helyzetet, növelje ezzel kreativitását, sikerélményét és tegye lehetővé, hogy e tapasztalatokkal a hallgató gazdagabb legyen. Olyan bonyolultságú szimulációt válasszunk, ahol a hallgatók legfeljebb 15 20%-a essen ebbe a két problémás körbe. A tanár a szimulációban játékvezető, tanácsadó (tutor) legyen. Tekintse a szimulációt keretnek, és a hallgatók felkészültségi szintjéhez illeszkedve adjon a szimulációhoz kapcsolódó olyan feladatokat, (tender, bérkövetelés, környezetvédelmi probléma, balesetek) amelyekkel nehezítheti a játékot, fejleszti a hallgatók alkalmazkodó képességét, kommunikációs készségét. Fontos, hogy a tanár folyamatosan kiértékelje az egyes szimulációs eredményeket, és ezzel csatoljon vissza a hallgatók felé. A kontaktórának ez az egyik legfontosabb része. A döntést nem kell mindenáron az órán meghozatni a hallgatókkal. Megfelelő informatikai eszközökkel (pl. ) elérhetjük, hogy a hallgatók döntéseiket jobban előkészítsék és erre több időt kapjanak. A játékvezető tanár fontos feladata, hogy a hallgatók munkájában felmerülő lazaságok elkerülését a szimulációba illesztett eszközökkel biztosítsa. Ilyen pl. a döntés késedelmes beadása esetén a céget a játékvezető progresszív pénzbüntetéssel sújtja, így a hallgatói csoport fogja fegyelmezni renitenskedő tagjait. Alapelv legyen, hogy minden hiba akár a hallgató, akár a játékvezető követi el következményekkel jár. Ha a játékvezető vét hibát, a hallgatói csoport ez ellen a játékvezetőhöz címzett levélben követelést nyújthat be, a követelés jogossága esetén a játékvezető jóvátételt fizet a cégnek. Ha a helyzet bonyolult és a hallgatói csoport nem tudna megegyezni a játékvezetővel, válasszanak kamarai választott bíróságot azaz egy másik tanárt, aki hivatott a vita eldöntésére. Fontos, hogy a szimuláció valóságot közelítő keretébe helyezzünk el minden konfliktuskezelést és annak megoldását. Kiemelten fontosnak tartom az írásbeliség megkövetelését. Ezzel elérhetjük, hogy a hallgató meggondoltan fogalmazzon, bizonyítsa állítását, és gyakorolja az írásbeli kommunikáció, a levelezés megfelelő udvarias és tárgyszerű formáját. Vitás, nehezen eldönthető esetben még arra is volt példa, hogy a képzésvezető tanár, mint független választott bíró döntött a játékvezető és egy cég vitájában. A fenti elvek megvalósításával elérhetjük, hogy a hallgatóban szélsőségektől mentes, öntudatos, kiegyensúlyozott és demokratikus magatartás-minta erősödjön meg, ami szerintem hosszabb távon egy EU-polgár számára egyedül célszerű magatartás. A szimulációs tantárgyak érdemjegyeinek megállapítása során gondolnunk kell arra, hogy az üzleti versenyben elért eredmények a jegyhez szükséges pontszámnak csupán %-át tegyék ki, hiszen a versenyben egy kis szerepe a szerencsének is mindig van, lehetőséget kell adni a kevésbé gyors felfogású, de kreatív, szorgalmas hallgatónak is jó jegy megszerzésére. Célszerű tehát pontozni azokat a komplex házi feladatokat, amelyek kiegészítik a szimulációs döntéseket, illetve elemzik, értékelik az elért eredményeket. 9

10 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2003 A szimulációk alkalmazásának fontos kérdése a hallgatói kiscsoportos munka. A hallgatók három-ötfős csoportjai alkotják a cég vezetőségét és ők a döntéshozók a szimulációban. A csoportmunka olyan előnyeit érdemes itt kihasználni, mint a csoport szinergia. Nagy veszélyforrás a nagyobb létszámú csoportoknál, hogy egy-két fő dolgozik a többi drukkol neki. Tanári feladat, hogy különböző ellenőrző módszerekkel a lazsálókat is munkára szorítsa, illetve a csoportteljesítmény mellett mérje az egyéni teljesítményeket is. Ennek jó eszköze, hogy a hallgatók a szimuláció fogalmaiból és a modell összefüggéseiből tesztet írnak a szimuláció kézikönyve alapján. Ezzel kikényszeríthetjük a megfelelő hallgatói felkészültséget, amelynek különösen az alacsony kontaktóraszám mellett van jelentősége. Az egyéni teljesítmény további mérési eszköze a helyszíni aktivitás, prezentáció, esetleges egyéni házi feladat egy-egy elemzési részfeladatra. A lazító drukkerek megmozgatására jól hasznosítható eljárás, ha nekik például egy dömpingvád ellen kell védekezniük. A szimulációkban célszerű felhasználnunk azokat a modern informatikai eszközöket, amelyek elsősorban a távoktatásban jobb kontaktóra kihasználást tesznek lehetővé. A döntések és a házi feladatok formában történő fogadása, az eredmények -hez csatolt fájlként küldése, tapasztalataink szerint nagyon hasznos és segíti a tanári terhelés egyenletesebbé tételét, bár nem csökkenti a tanár összterhelését. Az internet adta további lehetőségek egyike a videokonferencia megvalósítása, amelyre a francia főiskolai partnerrel folytatunk sikeres kísérleteket. Itt a Microsoft Netmeeting illetve a VRVS videokonferencia rendszer adhat olcsó és közvetlen beszélgetést lehetővé tevő eszközöket Összefoglaló értékelés, további feladatok A nappali és a távoktatás pontszámai ill. érdemjegyei összehasonlítása alapján azt mondhatjuk, hogy a szimulációban a távoktatás hallgatói általában nem gyengébbek, sőt esetenként jobbak a nappali hallgatóknál. Érdemes a hallgatókkal kérdőíves értékelést készíteni a szimulációról. Ez jó eszköze a minőség ellenőrzésének és egyben a javítás irányába adhat javaslatokat. Néhány további ötlet, feladatok A szakmai tárgyak és a szimuláció kapcsolatának további elmélyítése pl. a tender, EU pályázati forma és tartalom bemutatása, ami a pályázati rendszer fontosságát tudatosítja a hallgatókban. A szakma-specifikus szimulációk bevezetésével (élelmiszer, ruházat, tartós fogyasztási cikk) a kereskedelem specialitásait vihetjük be a szimulációba. Közös szimulációk a partnerfőiskolákkal. Ezt a BGF KVIFK és PSZFK hallgatói a Le Havre-i egyetem főiskolai karával minden évben egyszer elvégzik. A játékvezető tanárok belső továbbképzése a követelmények egységesítése az oktatási módszerek technologizálása érdekében. Ennek két lépcsőjét tartom fontosnak: készítsünk pontos forgatókönyvet elsősorban a rövid egyhetes tréningre, és ezzel biztosítsuk, hogy a játékvezető tanárok azonos értékelési rendet kövessenek. 10

11 SÓLYOM CS.: A SZIMULÁCIÓS JÁTÉKOK SZEREPE A GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉS... szervezzük meg a játékvezető tanárok tapasztalatainak kölcsönös cseréjét, mert ebből kölcsönösen tanulnak maguk is. Oldjuk meg a kidolgozott pluszfeladatok írásbeli rögzítését és szétosztását a játékvezetőknek. Ezzel a szimulációhoz kapcsolódó feladatok sokrétűségét biztosíthatjuk. Újabb speciális szimulációk (logisztika, humán menedzsment) meghonosítása a kredit alapú tantervek rugalmasságának fokozása céljából. Irodalom J. R. SMITH, P. A. GOLDEN: Airline. Prentice Hall. J. R. SMITH, P. A. GOLDEN: Corporation. Prentice Hall R. C. HENSHAW, J. R. JACKSON: The Executive Game. Irwin Publishing, RONALD L. JENSEN: Business Management Laboratory. Irwin Publishing, Emory University. SÓLYOM CS., G. CADIOU: ARKHÉ KALYPSO Enterpreneur s Handbook. BBS CCCT, Université du Havre. SÓLYOM CS., ZILAHY GYULA: Az üzleti menedzsment boszorkánykonyhája. BGF KVIFK főiskolai jegyzet. SÓLYOM CS.: ARKHÉ KALYPSO Simulation der Leitung einer GmbH. BGF KVIFK főiskolai jegyzet. SÓLYOM CS.: Fallstudien aus dem Geschäftsbereich. BGF KVIFK főiskolai jegyzet SÓLYOM CS.: Üzleti vállalkozások (ARKHÉ KALYPSO). BGF KVIFK főiskolai jegyzet. 11

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások elemzése Tantárgyi útmutató

Pénzügyi kimutatások elemzése Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Pénzügyi kimutatások elemzése Tantárgyi útmutató 2012/2013 II. félév 1 Tantárgy

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Suliprogram. Vizsgakövetelmények

Suliprogram. Vizsgakövetelmények Suliprogram Vizsgakövetelmények az Egységes Európai Gazdasági Oklevél - EBC*L (angolul: European Business Competence* License, németül: Wirtschaftsführerschein ) vizsgához 2006. TÉMAKÖR: Mérleg összeállítás

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz I. évfolyam Pénzügy-Számvitel Szak, Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalati gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai I.

Vállalati pénzügyek alapjai I. Vállalatgazdaságtan II. Vállalati pénzügyek alapjai I. Tantárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba, egyetemi tanár Előadó: Vida Adrienn, PhD hallgató 2007. december 10. Tematika Pénzügyi tervezés Pénzügyi tervek

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Érettségi után, tovább a Fáyban

Érettségi után, tovább a Fáyban Érettségi után, tovább a Fáyban Kínálatunk sikeres érettségit tett végzős diákjaink számára Egyéves szakképzések nappali tagozaton Kétéves szakképzés nappali tagozaton Felnőttoktatási szakképzés a Fáyban

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás. Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás. Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS (BA) A Duális Képzésbe bevont specializációk: Külgazdasági

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy oktatásának célja: A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalatirányítási szoftverek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalatirányítási szoftverek Tanszék:

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Konszolidált beszámoló

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Össz. érték Követelmény-modul Előkövetelmények

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

KÉPZÉSI LISTA 2015. I. félév Akkreditált képzéseink és Engedélyezett programjaink

KÉPZÉSI LISTA 2015. I. félév Akkreditált képzéseink és Engedélyezett programjaink INFORMATIKAI KÉPZÉSEK Lajstromszám/ Engedélyszám PL-8089 MS Windows7 6 gyakorlati beszámoló PL-8089 Áttérés a Windows 7 operációs rendszerre 4 gyakorlati beszámoló PL-8089 MS Outlook levelezés 6 gyakorlati

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában. Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ

Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában. Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ HELYZETÉRTÉKELÉS MÚLT.2014 2015 JÖVŐ PILOT AKKREDITÁCIÓ DUÁLIS KÉPZÉS 2 SZAKON DUÁLIS KÉPZÉS BŐVÍTÉSE 2 Mérföldkövek: A MÚLT - 6 partnerrel

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium H Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás:

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE_GT_gazdálkodási és menedzsment_nappali_kurzuslista_ mintatanterv.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GT gazdálkodási és menedzsment szak nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nemzetközi gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nemzetközi gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszéki

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató

Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdinfo Nappali Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató 2016/17 tanév II. félév 1/4 Tantárgy megnevezése: Operációkutatás II. Tantárgy kódja: OPKT2KOMEMM Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben