1. A MAFSZ Játékvezetői Bizottság felépítése. - Elnök; - Elnökség; - Tagság- játékvezetők. 2. A Játékvezetői Bizottság tagsága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A MAFSZ Játékvezetői Bizottság felépítése. - Elnök; - Elnökség; - Tagság- játékvezetők. 2. A Játékvezetői Bizottság tagsága"

Átírás

1 A MAFSZ elnökség 2010/013. számú határozata, A MAFSZ Játékvezetői Bizottság tagjainak, a bizottság Elnökségének feladat, jog- és hatáskörének meghatározására A MAFSZ sportszövetségi és egyben sportági kötelezettsége, hogy a sporttörvény és a MAFSZ alapszabály X. pont 27. ban leírtaknak megfelelően, az általa létrehozott szakmai szervezet, a MAFSZ Játékvezetői Bizottság, annak tagjai és Elnökségének működését szabályozza, a jelenlegi jogi státuszának megfelelően azok szabályait módosítja. A MAFSZ Elnöksége a sportszövetségi állapotához igazodva a MAFSZ Játékvezetői Bizottság és a bizottság Elnökségének a feladatait, jogkörét, hatáskörét módosította, és a hatályos MAFSZ szabályoknak megfelelően, azt jelen határozatában meghatározta. 1. A MAFSZ Játékvezetői Bizottság felépítése - Elnök; - Elnökség; - Tagság- játékvezetők 2. A Játékvezetői Bizottság tagsága A MAFSZ Játékvezetői Bizottság tagságát, azok a személyek - játékvezetők alkotják, akik valamely nyilvánosan meghirdetett MAFSZ Játékvezető-képzésre jelentkeztek, a tanfolyamot sikeresen elvégezték, a MAFSZ-al szerződéses jogviszonyt hoztak létre, és a MAFSZ JB Licence-rendszere alapján besorolással bírnak, az éves szövetségi játékvezetői tagság szerződéses díját határidőre megfizették, valamint adataikat a MAFSZ JB Elnöksége a MAD központi adatbázisba rögzítette. A MAFSZ játékvezetőket a MAFSZ elnöksége, a Játékvezetői Bizottság Elnöke, és a Bizottság Elnöksége közvetlenül irányítja és ellenőrzi. 2.1 A MAFSZ Játékvezetői Bizottsági Tag tagsága megszűnik A játékvezető és az MAFSZ között létrejött játékvezetői szerződés megszűnésével.

2 2.2 MAFSZ Játékvezetői Bizottság Tagjának feladatai - Az érvényes MAFSZ szerződésében leírtak és a MAFSZ Játékvezetői Bizottság (továbbiakban: JB) Elnökségének irányítása alapján a játékvezetői feladatok ellátása a hatályos játékszabályban és egyéb vonatkozó MAFSZ szabályokban, határozatokban előírt módon; - A MAFSZ-el kötött Játékvezetői szerződés alapján a mindenkori hivatalos éves játékvezetői szövetségi díj határidőre történő megfizetése; - A MAFSZ szabályokban előírtak alapján a MAD-rendszer használata, mérkőzésekre roster nyomtatása, jegyzőkönyvi adatok rögzítése és egyéb előírt feladatok elvégzése a programban; - A MAFSZ JB Elnökségének küldése alapján megjelenés az aktuális mérkőzés helyszínén a szükséges ruházattal, felszereléssel. A kijelölt játékvezetői csoporttal a számára meghatározott poszton a mérkőzés levezetése, azzal kapcsolatosan a szabálykönyvben, szakmai útmutatókban (Mechanics) előírt teendők elvégzése. - Megjelenés a MAFSZ JB Elnöksége által előírt szakmai konferenciákon és kötelező továbbképzéseken, kötelező éves vizsgák letétele, a licencerendszerben meghatározott szinten tartó feltételek teljesítése; - A MAFSZ JB Elnökségének vezetésével kommunikáció, játékvezetői jelentés készítése, annak eljutatása határidőre a szövetség titkárságára; - Fegyelmi vétség esetén a MAFSZ FEB határozatok betartása, annak végrehajtása; - Korrekt, kulturált kommunikáción és egymás tiszteletén alapuló szakmai együttműködés a sportszervezetek edzőivel, vezetőivel, játékvezető kollégákkal, a JB és a MAFSZ vezetésével; - Minden olyan szakmai döntés szakszerű meghozatala, végrehajtása, amelyet a játékszabály és a MAFSZ hatályos szabályai a játékvezetők számára biztosítanak, vagy kötelezően előírnak; - A MAFSZ és azon belül JB értékeinek, érdekeinek, jó hírnevének védelme, óvása, munkájával annak növelése; - Pontos és dinamikus kommunikáció a MAFSZ JB vezetésével, bármilyen jellegű probléma esetén, amelyet saját jog- és hatáskörében az előírt, hatályos szabályok alapján önállóan nem tud, vagy nem jogosult megoldani; - A MAFSZ JB Elnöksége által adott felhatalmazás alapján, a JB szakmai képviselete rendezvényen, konferencián, szakmai egyeztető értekezleten, bemutatón, tájékoztató előadáson az érintett téma konkrét meghatározásával; - Játékvezetői igazolványának mérkőzés helyszínére való vitele, szükség szerint annak bemutatása; - Játékvezetői igazolvány elvesztésének, vagy megsemmisülésének bejelentése 15 naptári napon belül. Sérülés esetén, illetve az éves érvényesítés miatt, annak határidőre leadása; - Sportszervezetek sportolóinak, mérkőzésen történt szabálytalanság fegyelmi ügyének esetében, játékvezetői jelentés elkészítése, a mérkőzés után 48 órán belül MAFSZ FEB-hez juttatása.

3 2.3 MAFSZ Játékvezetői Bizottság Tagjának jogai - A MAFSZ-el kötött Játékvezetői szerződésben és egyéb MAFSZ szabályozásokban, határozatokban leírt jogokkal élni; - A JB Elnökségének küldése alapján a kijelölt mérkőzésen játékvezetői teendők ellátása az előírt szabályok alapján, azok a MAFSZ sportszervezetekkel, sportolókkal való betartatása, mérkőzés jegyzőkönyvbe adatok és megjegyzés beírása; - A MAFSZ JB Elnöksége által kijelölt mérkőzésen (hazai és nemzetközi) való aktív játékvezetői részvételt követően a mindenkor hatályos MAFSZ játékvezető költségtérítést megkapni, amennyiben annak kifizetéséhez előírt dokumentumokat a JB Elnöksége számára határidőre átadta; - A MAFSZ JB Elnökségétől a rá vonatkozó MAFSZ szabályokról és határozatokról, feladat és hatáskörben történő változásokról időben információt kapni, tájékozatót kérni; - A MAFSZ JB vezetésétől konkrét esetekben szakmai tájékoztatást, segítséget kérni; - Kölcsönös tiszteletadás alapján, kulturált, normál hangnemű kommunikációra igényt tartani játékvezető kollégáitól, a JB és a MAFSZ vezetőitől, a MAFSZ sportszervezetek edzőitől, vezetőitől, sportolóitól; - A MAFSZ JB által kijelölt tagoknak a Magyarországi versenysorozatok, barátságos és egyéb mérkőzések csapatainak hivatalos játékos rostereinek nyomtatása a MAD-programból; - A MAFSZ JB által kijelölt Referee-knek joga az olyan MAFSZ bajnoki, kupa és egyéb Magyarországon megrendezett amerikai football mérkőzések jegyzőkönyvének elkészítése, annak a MAD-programba történő feltöltése és a MAFSZ központba eljutatása, amelyen MAFSZ Játékvezetők vezettek; - A MAFSZ JB Elnökségének delegálása alapján részt venni a MAFSZ JB és nemzetközi játékvezetői továbbképzésen az előírt feltételek teljesítése után, valamint jogosult magasabb fokozatú MAFSZ-, EFAF-, IFAF- licencet megszerezni; - Nemzetközi besorolás (licence) alapján, nemzetközi, EFAF-IFAF mérkőzéseken játékvezetői teendőket ellátni a MAFSZ JB Elnökségének delegálása alapján; - A MAFSZ JB Elnökségének írásos megbízása alapján a JB-t szakmai ügyekben, konferenciákon, értekezleteken, előadásokon képviselni; - A MAFSZ JB megbízása alapján játékvezető oktatásban, képzésben előadóként részt venni; - A MAFSZ JB Elnökségi tagságára pályázni, a megadott feltételek szerint; - A MAFSZ Elnökségi, vagy JB által felajánlott egyedi megbízásos feladatot visszautasítani; - A játékvezetővel szemben lefolytatásra kerülő MAFSZ fegyelmi eljárás során JB szakmai képviseletet kapni, jogorvoslatot kérni; - A MAFSZ JB működését elősegítendő, szakmai javaslatokat a bizottsági vezetők felé megtenni, nyílt játékvezetői szakmai konferencián felszólalni, véleményt alkotni; - Minden olyan támogatást megkapni, amelyet a MAFSZ tud biztosítani a hatályos szabályok alapján; - A mérkőzés helyszíneinek, pályájának mérkőzésre alkalmassá nyilvánítása, annak alapján a mérkőzések levezetése a mindenkor érvényben lévő játékszabály alapján.

4 2.4 MAFSZ Játékvezetői Bizottság Tagjának hatásköre - A MAFSZ JB Elnöksége által nevesített küldés alapján hazai, vagy nemzetközi mérkőzés játékvezetői feladatok ellátása a hatályos játékszabályban és versenykiírásokban, egyéb szabályokban leírtak alapján; - A hazai és nemzetközi mérkőzéseken a hatályos játékszabályban és az ahhoz tartozó Mechanics-ban leírtak alapján, szabálytalanságok megítélése, a mérkőzés levezetése a játékvezetői csoportban betöltött feladatának megfelelően, - A mérkőzést megelőzően, illetve annak befejeztével az érvényes versenyszabályokban a játékvezetők számára előírt kötelezettségek sportszervezetekkel, csapatokkal, játékosokkal való betartatása, azok ellenőrzése; - A számára kijelölt mérkőzés feltételeinek a játékszabályban és a versenykiírásban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a szükséges javítások, hibák elhárításának kérése, a mérkőzés kezdésének előírt esetekben való halasztásának engedélyezése, a mérkőzés megszakítása, vagy lefújása; - A mérkőzések jegyzőkönyveinek kitöltése, eredmények, büntetések beírása, azok aláírása, aláírattatása; - Az érvényes MAFSZ Játékszabályban és versenykiírásokban, hatályos MAFSZ szabályokban rögzítettek alapján mérkőzések roster -ének kinyomtatása, a mérkőzések levezetése, a mérkőzésen előírt, szükséges szankciók meghozatala, jegyzőkönyvek elkészítése, azok időre leadása, a jegyzőkönyvek tartalmának MAD rendszerbe való feltöltése; - Minden egyéb, amit a MAFSZ elnökség szabályaiban, határozataiban és a MAFSZ JB Elnökségének előírásaiban a játékvezetők számára meghatároz; 3. Játékvezetői Bizottság Elnöksége A Játékvezetői Bizottsági Elnöksége minimum 3 fő, maximum 7 fő tagságból áll, melynek tagja a JB Elnöke, további tagjai a Játékvezetői Bizottság tagságából kerülnek kiválasztásra. A Játékvezetői Bizottság Elnökségének tagjait a MAFSZ Elnöksége, Elnöke nevezi ki, a JB Elnöke javaslata alapján, a MAFSZ alapszabályban megadottak szerint. A JB Elnöksége a bizottság bővítéséről, vagy a tisztújításról minden évben az őszi és tavaszi fordulók közötti időszakban tesz javaslatot a MAFSZ Elnökségének. 3.1 A Játékvezetői Bizottság Elnöki és Elnökségi tagság megszűnik a) a mandátum lejártával, b) lemondással, c) visszahívással, d) elhalálozással, e) a közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírói ítélettel.

5 3.2 MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének feladatai - A MAFSZ Szakmai szervezeteként összefogja, nyilvántartja és irányítja a Magyarországon dolgozó, minimum MAFSZ JB C-licence -szel rendelkező játékvezetőket, posztonként kijelöli és meghatározza a mérkőzések játékvezetői stábját; - Az EFAF JB szakbizottságának ajánlása alapján minden év február 20-ig az aktuális évi játékszabály elkészítése, annak módosításának honosítása, elfogadásra felterjesztése a MAFSZ Elnökség számára; - A MAFSZ Versenybizottsága (továbbiakban VB) által első fokon elfogadott, majd a JB-hez beérkezett játékvezető igénylések teljesítése, vagy elutasítása a következő prioritások alapján: o MAFSZ versenysorozatai: bajnokságok, juniorkupa o EFAF, IFAF felkérések o EFAF- tagállamok szövetségétől érkező felkérések o MAFSZ nemzetközi szervezettel kötött szerződése alapján beérkező felkérések o MAFSZ tagok barátságos mérkőzésre felkérések o Nem MAFSZ egyesületektől, egyéb szervezetőktől érkező felkérések - Az MAFSZ versenyszabályaiban, valamint a mérkőzések rendezésére vonatkozó szabályokban meghatározott JB Elnökségi kötelezettségek és jogkörök ellátása, gyakorlása; - A MAFSZ Elnökségével közösen nyilvántartja a játékvezetői licence -ket, kezelik a MAD- rendszer játékvezetői adatbázisát és megadja a roster nyomtatásra jogosultak névsorát; - Nyilvántartatja és érvényesíteti a MAFSZ játékvezetői igazolványokat, azok érvényességét, egyben gondoskodik arról, hogy csak aktív játékvezető rendelkezzen érvényes játékvezetői igazolvánnyal; - A játékvezetők igazolványainak kezelőjével, a JB saját költségén az új, jogosult játékvezető számára elkészítteti a tárgyévre érvényesített játékvezető igazolványokat, felel azok adatainak, személyeinek valódiságáért; - A kijelölt bizottsági adatkezelő karbantartja és elkészíti a bizottsági dokumentumokat, naprakészen vezeti a szükséges jegyzőkönyveket és a kötelezően elkészített írott dokumentumokat; - A MAFSZ játékvezetők számára évente minimum 1, maximum 3 (hazai nemzetközi) továbbképzés, szakmai konferencia szervezése, megrendezése; - A MAFSZ játékvezetők képzése, továbbképzése kapcsán minden a MAFSZ Elnökség és tagság által nyújtott, kiadható mérkőzés videó felvételek és segédanyagok alapján a tárgyévi bajnoki versenysorozatok játékvezetői értékelésének elkészítése a JB Elnökségének feladata. Ennek alapján a játékvezetők személyes szakmai fejlesztésének meghatározása, azok éves tervének elkészítetése és végrehajtatása is a bizottság Elnökségének feladata; - Szakmailag együttműködik a MAFSZ társbizottságaival, az EFAF- és IFAF játékvezetői bizottságával, egyéb nemzetközi szakmai szervezetekkel, a TF-el és más oktatási és képző intézményekkel; - Együttműködnek az amerikai football játékvezető képzés szaktanáraival, a MAFSZ sportszakmai tanácsadóival, oktatási intézményekkel (TF, más egyetem, főiskola, képző intézmény) az amerikai football játékvezető, tanárképzésekhez szükséges szakmai tartalom egyeztetésében (flag, tackle, aréna football); - Az írásban kijelölt oktatójukkal részt vesznek a magyar edzőképzésben, oktatásban az amerikai football játékszabály tantárgyak témájában;

6 - MAFSZ JB-hez érkező levelek 72 órán belüli megválaszolása, szükség szerint más bizottsághoz, vagy a MAFSZ Elnökséghez való továbbítása; - Aktív részvétel a VB-el közösen a MAFSZ bajnoki, kupa versenysorozatok mérkőzés-napjainak tervezésében; - Egyeztetés a MAFSZ többi szakbizottságával a JB-hez érkező szakmai javaslat, vagy állásfoglalás kérése esetén; - A MAFSZ Elnökségtől átdolgozásra, módosításra visszaküldött JB dokumentumok átdolgozásának, vagy javításának végrehajtása, végrehajtatása, majd a javított dokumentum újra beadása jóváhagyásra; - MAFSZ játékvezetőkkel szembeni fegyelmi eljárás lefolytatása a hatályos MAFSZ szabályok, a Játékszabály és a Mechanics etikai szabályaiban leírtak megszegése esetén; - A MAFSZ Fegyelmi és etikai bizottságának (továbbiakban: FEB) a felkérésére szakértő kijelölése, a FEB számára szakvélemény elkészítése; - A MAFSZ FEB, magyar amerikai football játékvezetőkkel szembeni fegyelmi eljárásban JB szakértő részvételének biztosítása, minden szükséges dokumentum, licence és egyéb, a JB által kezelt személyes információk megadása, amelyet a FEB hivatalosan bekér a fegyelmi eljárás során; - A mérkőzések jegyzőkönyveivel kapcsolatos JB teendők megadott határidőre történő ellátása; - MAFSZ versenysorozatok és egyéb mérkőzések jegyzőkönyveinek a határidőre való leadása a MAFSZ VB részére a MAFSZ központi irodájában; - A MAFSZ, EFAF, IFAF nemzetközi versenysorozatok mérkőzései során történt magyar csapat játékosának kiállítása esetén, a mérkőzés Referee-je által elkészített Játékvezetői Jelentés soron kívüli (48 órán belüli) továbbítása a FEB felé; - A MAFSZ Elnöksége által megadott feladatok határidőre történő elvégzése, elvégeztetése; - Együttműködés a MAFSZ többi szakmai bizottságával, EFAF, IFAF és partner szövetségek játékvezetői szakbizottságaival, magyarországi partneri sportszövetségek játékvezetőinek szakmai vezetőivel; - MAFSZ JB Elnökségi tagok egymás között felosztott feladatainak ellátása, erre vonatkozó tájékozató levél megküldése játékvezetői tagságnak, Elnökségnek; - Együttműködnek a MAFSZ Edzői Bizottságával (továbbiakban EB) és a VB-vel a bajnokságokban szerzett tapasztalatok megbeszélése, a sportág minőségének javítása érekében. Felkérés alapján részt vesznek edzői, vagy országos szakmai konferencián; - Együttműködnek a MAFSZ MAD koordinátorával a JB-t érintő kérdésekben; - MAFSZ elnökségtől ben, vagy írásban kapott feladatok megadott határidőre való elvégzése; - A MAFSZ sportolók szabályismereti vizsga írásos tesztjének összeállítása, a vizsgák lebonyolítása, egyeztetve a MAFSZ EB vezetőivel, költségtérítés ellenében.

7 3.3 A Játékvezetői Bizottság Elnökségének jog- és hatásköre, munkarendje 3.3.a A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének jogköre - MAFSZ bajnokságok, kupák versenynaptárának egyeztetése a MAFSZ VB-el; - A MAFSZ versenykiírásokban és egyéb MAFSZ szabályzatokban a JB számára előírt esetekben kötelező szankciók alkalmazása, végrehajtása, a MAFSZ szabályzatokban leírtak szerint FEB eljárás hivatalból való elindítása, - Nemzetközi mérkőzésekre MAFSZ játékvezetők küldése a hatályos MAFSZ szabályok alapján, azok felügyelete a MAFSZ Elnökség, EFAF, IFAF és egyéb megállapodás, szerződés alapján; - Megbízás alapján a MAFSZ szakmai képviseletének ellátása nemzetközi szakmai játékvezetői konferencián; - A JB Elnökségi tagjaira javaslattétel a MAFSZ Elnöksége felé; - MAFSZ Játékvezetői Bizottsági szakvélemény, javaslat, tanulmány elkészítése; - A MAFSZ Játékvezetői Bizottsága jogosult a MAFSZ logó, és hivatalos levelezésében a MAFSZ fejléc használatára, amelyet az Alapszabály alapján köteles használni hivatalos, szövetségen kívülre történő levelezésében. A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének jogkörét a MAFSZ Elnöksége határozza meg, melyek alapjait a hatályos MAFSZ szabályzatokban a jelenlegi és a jövőben készülő elnökségi határozatokban a JB Elnöksége számára leírtak, együttesen adják. 3.3.b A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének hatásköre - A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének hatásköre minden MAFSZ játékvezetőre kiterjed, a 2010/013. számú MAFSZ elnökségi határozatban meghatározott feladat- és jogkörök végrehajtására, végrehajtatására; - A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének a hatáskörébe tartozik minden MAFSZ tagszervezet hazai (hazai, külföldi csapattal), vagy külföldi mérkőzésre igényelt kérelmének teljesítése, a játékvezetők kijelölése, a mérkőzésekre azok biztosítása térítés ellenében; - A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének a hatáskörébe tartozik a MAFSZ Versenybizottságától, illetve az Edzői Bizottságától történő szakmai vélemény, vagy állásfoglalás bekérése a MAFSZ versenysorozatokkal kapcsolatosan felmerülő egyes szakmai kérdések kapcsán; - A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének a hatáskörébe tartozik mindaz, ami a tárgyévre érvényes Játékszabályokban, a MAFSZ Elnöksége hatályos határozataiban, szabályzataiban és az aktuális versenysorozatok versenykiírásaiban a MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségét jelöli meg a feladat ellátása, ellenőrzése, végrehajtása, végrehajtatása terén. A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének hatáskörét a MAFSZ Elnöksége határozza meg, melyek elvégzendő szakmai feladatok alapjait a hatályos MAFSZ szabályzatokban a jelenlegi és jövőben készülő elnökségi határozatokban, szabályokban a JB számára leírtak együttesen adják.

8 3.3.c A Játékvezetői Bizottság Elnökségének munkarendje A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének általános működésére a MAFSZ Bizottságok működési rendje című belső határozat vonatkozik, amely kiegészül az alábbiakkal. A Játékvezetői Bizottság Elnöksége a feladatainak ellátásához rendszeresen tart üléseket, amely kapcsán az aktuális feladatok egyeztetése, határidőkért felelős tagok kijelölése mellett folyamatosan egyeztetést tartanak a MAFSZ Elnökségével, a MAFSZ VB vezetőivel az éves versenynaptár alakulásáról, azzal kapcsolatos feladatok pontosításáról, az elvégzett feladatokról. A Játékvezetői Bizottság Elnökségének tagjai a bizottsági elnökkel történt egyezetés alapján az alábbi bizottsági feladatokat látják el: - MAFSZ Játékvezetői Bizottság papír- és elektronikus alapú postáinak, dokumentumainak kezelője, - MAD adatkezelő, - MAFSZ játékvezetői igazolványok és azok adatainak nyilvántartója, kezelője; - Bizottsági adatkezelő; - A JB pénzügyeinek a kezelője; - Játékvezető küldésért felelős tag(ok), aki(k) felelős(ek) a játékvezető igénylések elbírálásában is; - Kapcsolattartó a MAFSZ tagszervezeteivel, MAFSZ társ szakbizottságokkal; - Játékvezetők minősítésével (licence) foglalkozó tagok; - FEB eljárás esetén szakmai képviseletért, szakértői tevékenységért felelős tag(ok); - MAFSZ játékvezető képzés, oktatás, továbbképzésben oktatói feladat ellátásáért felelős tag. Továbbá minden konkrét MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségi feladat, képviselet kapcsán név szerint kell a feladat elvégzésére a jelentkező, kijelölt JB Elnökségi tagokat megadni, számukra a feladatokat, jogokat, hatásköröket, határidőket ismertetni.

9 4. A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnöke Az MAFSZ Játékvezetői Bizottság legfőbb tisztségviselője, akit a MAFSZ Elnöksége, Elnöke választja, nevezi ki a MAFSZ alapszabályban megadottak szerint. 4.1 A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökének feladat, jog- és hatásköre - Összehívja és vezeti a bizottsági üléseket; - Irányítja a Játékvezetői Bizottság működését, ellenőrzi a JB számára előírt hatályos szabályokban, MAFSZ szabályzatokban, JB Elnökségi ülések határozataiban előírtak határidőre történő végrehajtását; - Gyakorolja döntési jogkörét mindazokban az ügyekben, amelyek a MAFSZ szabályokban, elnökségi határozatokban a JB Elnöksége számára biztosít és a Játékvezetői Bizottság Elnökségének hatáskörébe tartoznak; - Felügyeli mindazokat a feladatokat, amelyeket a MAFSZ alapszabály, Elnökség vagy a közgyűlés a Játékvezetői Bizottság, illetőleg az MAFSZ JB Elnökségének a hatáskörébe utal; - Elszámoltatja a kijelölt JB elnökségi tagot a testület pénzeszközeiről a MAFSZ Elnökség által adott jogok alapján, költségtérítési aláírási és utalványozási jogkört gyakorol a pénzintézetnél, bejelentett aláíróként; - Együttműködik a MAFSZ gazdasági vezetésével a JB tagságtól, illetve harmadik személyektől, bármely címen befolyt összeg kezelésének, illetve azok felhasználásának, szabályszerűségének vizsgálata során; - Személyi javaslatot tesz a Bizottság hatáskörébe tartozó tisztségviselők személyére; - Együttműködve a MAFSZ gazdasági vezetésével, ellenőrzi a JB kiadások számláit, közreműködik az MAFSZ JB bevételi forrásainak bővítésében; - Képviseli az MAFSZ JB-t a számára harmadik személyekkel készülő MAFSZ szerződéseknél, részt vesz a szerződés aláírását előkészítő munkában; - A MAFSZ alapszabályban leírtak szerint a MAFSZ Elnökségétől kapott írásbeli engedély birtokában, a sajtófőnökkel történt egyeztetés alapján tájékoztatja a sajtót és a hírközlő szerveket; - Megteszi az Elnökség tagjainak és a JB tagság észrevételeinek mindenkori figyelembe vétele mellett - a bizottsági ülések határozatainak megfelelő intézkedéseket; - Ellenőrzi az MAFSZ JB tevékenysége során keletkezett dokumentációkat, azok archiválását, JB Elnökségi határozatok könyvének vezetését; - Javaslatot tesz a MAFSZ és a játékvezetők közötti szerződés tartalmának szükségszerű módosítására, kiegészítésére; - Képviseli a MAFSZ JB-t hazai és nemzetközi játékvezetői konferenciákon, illetve kijelöli a bizottsági Elnökség azon tagját, aki ezt helyette ellátja; - Kapcsolatot tart az MAFSZ Elnökségével, gazdasági és sajtóvezetéssel, szakmai társbizottságokkal, biztosokkal; - Kapcsolatot tart a nemzetközi játékvezetői testületek vezetőivel; - MAFSZ Elnökséggel együttműködik a JB licence-rendszer bevezetésében, működtetésében; - Kinevezi a játékvezető képzés, továbbképzés szakmai előadóit; - Kinevezi a játékvezetőkkel szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárásra a JB delegált szakértőjét; - Ellenőrzi az éves játékvezetői továbbképzések menetét, annak megvalósítását;

10 - Kijelöli a MAD- programban a JB adatok kezelőjét, ellenőrzi a felvitt játékvezetői adatok pontos adatrögzítését; - Ellenőrzi a MAFSZ- játékvezetői szerződések érvényességét; - Minden tárgyév március 31.-ig elkészti a JB éves szakmai és működési tervét, annak várható költségeit az érvényes MAFSZ díjak alapján; - Minden tárgyév december 31-ig írásos beszámolót készít, készített a JB működéséről a MAFSZ Elnökség számára, annak jóváhagyására; - Minden tárgyévben a MAFSZ Elnökség, vagy társszakbizottság által szervezett országos szakmai konferenciára, megadott tartalom alapján felkészült JB képviselőt küld, szakmai programot mutat be; - MAFSZ Elnökségének felkérésére civil fórumokon a JB képviselőjeként megjelenik, bemutatót, tájékozatót tart; - Akadályoztatása esetén, megbízás alapján a Játékvezetői Bizottság Elnökségének kijelölt tagja helyettesíti meghatározott ügyekben; - A JB Elnöke jogosult egy, a MAFSZ tulajdonát képező mobiltelefon térítés mentes használatára. A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnöksége évközben történő szabályszerű szakmai működéséért a Játékvezetői Bizottság Elnöke a felelős. 5. Záró rendelkezések A MAFSZ Játékvezetői Bizottságának tevékenységét, a MAFSZ alapszabályában rögzített időszakokban és a hatályos MAFSZ szabályokban leírtak, és a MAFSZ elnökség jelen határozatban megadottak alapján kell végeznie. A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségére és tagjaira is vonatkozik a MAFSZ FEB hatályos szabályzata. A MAFSZ Elnöksége jelen 2010/013. számú határozata kapcsolódik a MAFSZ Alapszabályában meghatározottakhoz, a sportág működésének célját szolgálva, az vonatkozik a MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségére és a JB minden tagjára, amely hatályba lép a mai napon. Budapest, március 18. MAFSZ elnökség

A MAFSZ elnöksége jelen határozata alapján a MAFSZ Cheerleading Bizottság vezetésére, annak elnökségébe az alábbi személyeket kéri fel, nevezi ki.

A MAFSZ elnöksége jelen határozata alapján a MAFSZ Cheerleading Bizottság vezetésére, annak elnökségébe az alábbi személyeket kéri fel, nevezi ki. A MAFSZ elnökség 2012/009. számú határozata, A MAFSZ Cheerleading Bizottság létrehozására, tagjainak, a bizottság elnökségnek, elnökének, a versenybírói testületnek feladat, jog- és hatáskörének meghatározására

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Az MRSZ JT Szervezeti és Működési Szabályzata 2015-16 2015.09.29-i változat

Az MRSZ JT Szervezeti és Működési Szabályzata 2015-16 2015.09.29-i változat Az MRSZ JT Szervezeti és Működési Szabályzata 2015-16 2015.09.29-i változat A Szabályzat az MRSZ JT 2013.szeptember 1-jei közgyűlésén elfogadott Alapszabályra épül, annak szerves részét képezi. Jelen Szabályzat

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 19/2015 (07.02.) számú Hivatalos Értesítő 2015.07.02. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 90/2015 (06.01.) Edzőképzést érintő kérdések 91/2015 (06.01.) Szuper Kupa versenykiírás

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái Versenyszabályzat 1. Hatálya 1.1. Jelen versenyszabályzat (továbbiakban: VSZ) vonatkozik valamennyi Magyarországon, a Magyar Tamburello Szövetség (továbbiakban: MATAMSZ) szervezésében vagy jóváhagyásában

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2013-2014. évi indulási jogát eldöntő osztályozó mérkőzések versenykiírása 1. Az Osztályozó mérkőzések résztvevői A) A 2012-2013.

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. TELEFON: 06-1/460-6825

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. szeptember 15-től Kelt: Budapest, 2010. szeptember 15-én Lázár Vilmos elnök A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG (a továbbiakban: Szövetség) elnöksége a sportról szóló 2004.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata PREAMBULUM Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY

Részletesebben

nemzeti egyetemi kosárlabda bajnokság (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015

nemzeti egyetemi kosárlabda bajnokság (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015 nemzeti egyetemi kosárlabda bajnokság (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM: 1146

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata amelyet a Magyar Sárkányhajó Szövetség Elnöksége hagyott jóvá az Elnökség 1/2015.04. 12. sz. határozatával 2015 Igazolási

Részletesebben

KOSÁRLABDA JÁTÉKVEZETŐK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZ-1/2009-2010.

KOSÁRLABDA JÁTÉKVEZETŐK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZ-1/2009-2010. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG KOSÁRLABDA JÁTÉKVEZETŐK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZ-1/2009-2010. Elfogadta: JNSZ Megyei Szövetség Elnöksége, 2009.03.06-án. I. A JÁTÉKVEZETŐ - 2 - Kosárlabda

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG) VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION POSTACÍM: 1146 BUDAPEST,

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016.

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

NYILATKOZAT a szabályzatok elfogadásáról. NYILATKOZAT felszámolási eljárás nemlétéről

NYILATKOZAT a szabályzatok elfogadásáról. NYILATKOZAT felszámolási eljárás nemlétéről 2. számú melléklet NYILATKOZAT a szabályzatok elfogadásáról A(z) _ (sportszervezet neve) hivatalos képviselőjeként nyilatkozom arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége és Versenybizottsága által

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Feladatkörök az OTP Bank Bozsik - programban

Feladatkörök az OTP Bank Bozsik - programban Feladatkörök az OTP Bank Bozsik - programban A megyei szakmai igazgatóval szembeni elvárások: Megyei Szakmai Igazgató min. érvényes UEFA A licence B kategóriás jogosítvány jó kapcsolattartó és együttműködési

Részletesebben

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014.

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE

I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE (1) A Testület jogállása: kormányrendelet által meghatározott feladatok elvégzésére létrehozott szakmai testület (2) A Testület

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

MNASZ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2004 (piros könyv)

MNASZ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2004 (piros könyv) 2004.03.01 MNASZ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2004 (piros könyv) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége (a továbbiakban: elnökség) a sportról szóló

Részletesebben

01/02-05/2012. számú határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv-vezetőnek Szűcs Helgát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Balog Ferencet.

01/02-05/2012. számú határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv-vezetőnek Szűcs Helgát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Balog Ferencet. Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28. 2012. ÉVI ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 01/02-05/2012. számú határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv-vezetőnek

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kulturális Albizottsága (a továbbiakban: KAB) a NYF Szenátusa által

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

MNASZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MNASZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MNASZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége az Alapszabály 25.. (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Szövetség

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Jóváhagyta a MAPESZ elnöke 2015.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Dátum: 2014. május 10. 10 óra Helyszín: Dunaújváros, Campus Aréna Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 1. Női U19-es

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a sporttörvény 23. 1. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva - a fallabda (squash) sportágban

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (.) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (.) IRM rendelete Tervezet! 2006. június 12. Az igazságügyi és rendészeti miniszter /2006. (.) IRM rendelete az Állategészségügyi Igazságügyi Szakértői Testület, valamint a Mezőgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület szervezetéről

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Jóváhagyta a MAPESZ elnöksége 2014.

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. +36309724778 www.squash.hu A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a sporttörvény 23.

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Amerikai football mérkőzésekre vonatkozó általános szabályok

Amerikai football mérkőzésekre vonatkozó általános szabályok Amerikai football mérkőzésekre vonatkozó általános szabályok Jóváhagyta az MAFSZ elnöksége, a 24./2007. (07.12.) számú határozatával. Hatályos 2008. január 1-től. 1 Bevezető Az MAFSZ elnöksége ennek a

Részletesebben

MAGYAR AMERIKAI FOOTBALL LIGA (MAFL)

MAGYAR AMERIKAI FOOTBALL LIGA (MAFL) MAGYAR AMERIKAI FOOTBALL LIGA (MAFL) 2010. ÉV DIVÍZIÓ I. OSZTÁLYÚ FELNŐTT, FÉRFI AMERIKAI FOOTBALL BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Jelen versenykiírást a MAFSZ elnökség 2010/001 számú határozatával elfogadta.

Részletesebben