1. A MAFSZ Játékvezetői Bizottság felépítése. - Elnök; - Elnökség; - Tagság- játékvezetők. 2. A Játékvezetői Bizottság tagsága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A MAFSZ Játékvezetői Bizottság felépítése. - Elnök; - Elnökség; - Tagság- játékvezetők. 2. A Játékvezetői Bizottság tagsága"

Átírás

1 A MAFSZ elnökség 2010/013. számú határozata, A MAFSZ Játékvezetői Bizottság tagjainak, a bizottság Elnökségének feladat, jog- és hatáskörének meghatározására A MAFSZ sportszövetségi és egyben sportági kötelezettsége, hogy a sporttörvény és a MAFSZ alapszabály X. pont 27. ban leírtaknak megfelelően, az általa létrehozott szakmai szervezet, a MAFSZ Játékvezetői Bizottság, annak tagjai és Elnökségének működését szabályozza, a jelenlegi jogi státuszának megfelelően azok szabályait módosítja. A MAFSZ Elnöksége a sportszövetségi állapotához igazodva a MAFSZ Játékvezetői Bizottság és a bizottság Elnökségének a feladatait, jogkörét, hatáskörét módosította, és a hatályos MAFSZ szabályoknak megfelelően, azt jelen határozatában meghatározta. 1. A MAFSZ Játékvezetői Bizottság felépítése - Elnök; - Elnökség; - Tagság- játékvezetők 2. A Játékvezetői Bizottság tagsága A MAFSZ Játékvezetői Bizottság tagságát, azok a személyek - játékvezetők alkotják, akik valamely nyilvánosan meghirdetett MAFSZ Játékvezető-képzésre jelentkeztek, a tanfolyamot sikeresen elvégezték, a MAFSZ-al szerződéses jogviszonyt hoztak létre, és a MAFSZ JB Licence-rendszere alapján besorolással bírnak, az éves szövetségi játékvezetői tagság szerződéses díját határidőre megfizették, valamint adataikat a MAFSZ JB Elnöksége a MAD központi adatbázisba rögzítette. A MAFSZ játékvezetőket a MAFSZ elnöksége, a Játékvezetői Bizottság Elnöke, és a Bizottság Elnöksége közvetlenül irányítja és ellenőrzi. 2.1 A MAFSZ Játékvezetői Bizottsági Tag tagsága megszűnik A játékvezető és az MAFSZ között létrejött játékvezetői szerződés megszűnésével.

2 2.2 MAFSZ Játékvezetői Bizottság Tagjának feladatai - Az érvényes MAFSZ szerződésében leírtak és a MAFSZ Játékvezetői Bizottság (továbbiakban: JB) Elnökségének irányítása alapján a játékvezetői feladatok ellátása a hatályos játékszabályban és egyéb vonatkozó MAFSZ szabályokban, határozatokban előírt módon; - A MAFSZ-el kötött Játékvezetői szerződés alapján a mindenkori hivatalos éves játékvezetői szövetségi díj határidőre történő megfizetése; - A MAFSZ szabályokban előírtak alapján a MAD-rendszer használata, mérkőzésekre roster nyomtatása, jegyzőkönyvi adatok rögzítése és egyéb előírt feladatok elvégzése a programban; - A MAFSZ JB Elnökségének küldése alapján megjelenés az aktuális mérkőzés helyszínén a szükséges ruházattal, felszereléssel. A kijelölt játékvezetői csoporttal a számára meghatározott poszton a mérkőzés levezetése, azzal kapcsolatosan a szabálykönyvben, szakmai útmutatókban (Mechanics) előírt teendők elvégzése. - Megjelenés a MAFSZ JB Elnöksége által előírt szakmai konferenciákon és kötelező továbbképzéseken, kötelező éves vizsgák letétele, a licencerendszerben meghatározott szinten tartó feltételek teljesítése; - A MAFSZ JB Elnökségének vezetésével kommunikáció, játékvezetői jelentés készítése, annak eljutatása határidőre a szövetség titkárságára; - Fegyelmi vétség esetén a MAFSZ FEB határozatok betartása, annak végrehajtása; - Korrekt, kulturált kommunikáción és egymás tiszteletén alapuló szakmai együttműködés a sportszervezetek edzőivel, vezetőivel, játékvezető kollégákkal, a JB és a MAFSZ vezetésével; - Minden olyan szakmai döntés szakszerű meghozatala, végrehajtása, amelyet a játékszabály és a MAFSZ hatályos szabályai a játékvezetők számára biztosítanak, vagy kötelezően előírnak; - A MAFSZ és azon belül JB értékeinek, érdekeinek, jó hírnevének védelme, óvása, munkájával annak növelése; - Pontos és dinamikus kommunikáció a MAFSZ JB vezetésével, bármilyen jellegű probléma esetén, amelyet saját jog- és hatáskörében az előírt, hatályos szabályok alapján önállóan nem tud, vagy nem jogosult megoldani; - A MAFSZ JB Elnöksége által adott felhatalmazás alapján, a JB szakmai képviselete rendezvényen, konferencián, szakmai egyeztető értekezleten, bemutatón, tájékoztató előadáson az érintett téma konkrét meghatározásával; - Játékvezetői igazolványának mérkőzés helyszínére való vitele, szükség szerint annak bemutatása; - Játékvezetői igazolvány elvesztésének, vagy megsemmisülésének bejelentése 15 naptári napon belül. Sérülés esetén, illetve az éves érvényesítés miatt, annak határidőre leadása; - Sportszervezetek sportolóinak, mérkőzésen történt szabálytalanság fegyelmi ügyének esetében, játékvezetői jelentés elkészítése, a mérkőzés után 48 órán belül MAFSZ FEB-hez juttatása.

3 2.3 MAFSZ Játékvezetői Bizottság Tagjának jogai - A MAFSZ-el kötött Játékvezetői szerződésben és egyéb MAFSZ szabályozásokban, határozatokban leírt jogokkal élni; - A JB Elnökségének küldése alapján a kijelölt mérkőzésen játékvezetői teendők ellátása az előírt szabályok alapján, azok a MAFSZ sportszervezetekkel, sportolókkal való betartatása, mérkőzés jegyzőkönyvbe adatok és megjegyzés beírása; - A MAFSZ JB Elnöksége által kijelölt mérkőzésen (hazai és nemzetközi) való aktív játékvezetői részvételt követően a mindenkor hatályos MAFSZ játékvezető költségtérítést megkapni, amennyiben annak kifizetéséhez előírt dokumentumokat a JB Elnöksége számára határidőre átadta; - A MAFSZ JB Elnökségétől a rá vonatkozó MAFSZ szabályokról és határozatokról, feladat és hatáskörben történő változásokról időben információt kapni, tájékozatót kérni; - A MAFSZ JB vezetésétől konkrét esetekben szakmai tájékoztatást, segítséget kérni; - Kölcsönös tiszteletadás alapján, kulturált, normál hangnemű kommunikációra igényt tartani játékvezető kollégáitól, a JB és a MAFSZ vezetőitől, a MAFSZ sportszervezetek edzőitől, vezetőitől, sportolóitól; - A MAFSZ JB által kijelölt tagoknak a Magyarországi versenysorozatok, barátságos és egyéb mérkőzések csapatainak hivatalos játékos rostereinek nyomtatása a MAD-programból; - A MAFSZ JB által kijelölt Referee-knek joga az olyan MAFSZ bajnoki, kupa és egyéb Magyarországon megrendezett amerikai football mérkőzések jegyzőkönyvének elkészítése, annak a MAD-programba történő feltöltése és a MAFSZ központba eljutatása, amelyen MAFSZ Játékvezetők vezettek; - A MAFSZ JB Elnökségének delegálása alapján részt venni a MAFSZ JB és nemzetközi játékvezetői továbbképzésen az előírt feltételek teljesítése után, valamint jogosult magasabb fokozatú MAFSZ-, EFAF-, IFAF- licencet megszerezni; - Nemzetközi besorolás (licence) alapján, nemzetközi, EFAF-IFAF mérkőzéseken játékvezetői teendőket ellátni a MAFSZ JB Elnökségének delegálása alapján; - A MAFSZ JB Elnökségének írásos megbízása alapján a JB-t szakmai ügyekben, konferenciákon, értekezleteken, előadásokon képviselni; - A MAFSZ JB megbízása alapján játékvezető oktatásban, képzésben előadóként részt venni; - A MAFSZ JB Elnökségi tagságára pályázni, a megadott feltételek szerint; - A MAFSZ Elnökségi, vagy JB által felajánlott egyedi megbízásos feladatot visszautasítani; - A játékvezetővel szemben lefolytatásra kerülő MAFSZ fegyelmi eljárás során JB szakmai képviseletet kapni, jogorvoslatot kérni; - A MAFSZ JB működését elősegítendő, szakmai javaslatokat a bizottsági vezetők felé megtenni, nyílt játékvezetői szakmai konferencián felszólalni, véleményt alkotni; - Minden olyan támogatást megkapni, amelyet a MAFSZ tud biztosítani a hatályos szabályok alapján; - A mérkőzés helyszíneinek, pályájának mérkőzésre alkalmassá nyilvánítása, annak alapján a mérkőzések levezetése a mindenkor érvényben lévő játékszabály alapján.

4 2.4 MAFSZ Játékvezetői Bizottság Tagjának hatásköre - A MAFSZ JB Elnöksége által nevesített küldés alapján hazai, vagy nemzetközi mérkőzés játékvezetői feladatok ellátása a hatályos játékszabályban és versenykiírásokban, egyéb szabályokban leírtak alapján; - A hazai és nemzetközi mérkőzéseken a hatályos játékszabályban és az ahhoz tartozó Mechanics-ban leírtak alapján, szabálytalanságok megítélése, a mérkőzés levezetése a játékvezetői csoportban betöltött feladatának megfelelően, - A mérkőzést megelőzően, illetve annak befejeztével az érvényes versenyszabályokban a játékvezetők számára előírt kötelezettségek sportszervezetekkel, csapatokkal, játékosokkal való betartatása, azok ellenőrzése; - A számára kijelölt mérkőzés feltételeinek a játékszabályban és a versenykiírásban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a szükséges javítások, hibák elhárításának kérése, a mérkőzés kezdésének előírt esetekben való halasztásának engedélyezése, a mérkőzés megszakítása, vagy lefújása; - A mérkőzések jegyzőkönyveinek kitöltése, eredmények, büntetések beírása, azok aláírása, aláírattatása; - Az érvényes MAFSZ Játékszabályban és versenykiírásokban, hatályos MAFSZ szabályokban rögzítettek alapján mérkőzések roster -ének kinyomtatása, a mérkőzések levezetése, a mérkőzésen előírt, szükséges szankciók meghozatala, jegyzőkönyvek elkészítése, azok időre leadása, a jegyzőkönyvek tartalmának MAD rendszerbe való feltöltése; - Minden egyéb, amit a MAFSZ elnökség szabályaiban, határozataiban és a MAFSZ JB Elnökségének előírásaiban a játékvezetők számára meghatároz; 3. Játékvezetői Bizottság Elnöksége A Játékvezetői Bizottsági Elnöksége minimum 3 fő, maximum 7 fő tagságból áll, melynek tagja a JB Elnöke, további tagjai a Játékvezetői Bizottság tagságából kerülnek kiválasztásra. A Játékvezetői Bizottság Elnökségének tagjait a MAFSZ Elnöksége, Elnöke nevezi ki, a JB Elnöke javaslata alapján, a MAFSZ alapszabályban megadottak szerint. A JB Elnöksége a bizottság bővítéséről, vagy a tisztújításról minden évben az őszi és tavaszi fordulók közötti időszakban tesz javaslatot a MAFSZ Elnökségének. 3.1 A Játékvezetői Bizottság Elnöki és Elnökségi tagság megszűnik a) a mandátum lejártával, b) lemondással, c) visszahívással, d) elhalálozással, e) a közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírói ítélettel.

5 3.2 MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének feladatai - A MAFSZ Szakmai szervezeteként összefogja, nyilvántartja és irányítja a Magyarországon dolgozó, minimum MAFSZ JB C-licence -szel rendelkező játékvezetőket, posztonként kijelöli és meghatározza a mérkőzések játékvezetői stábját; - Az EFAF JB szakbizottságának ajánlása alapján minden év február 20-ig az aktuális évi játékszabály elkészítése, annak módosításának honosítása, elfogadásra felterjesztése a MAFSZ Elnökség számára; - A MAFSZ Versenybizottsága (továbbiakban VB) által első fokon elfogadott, majd a JB-hez beérkezett játékvezető igénylések teljesítése, vagy elutasítása a következő prioritások alapján: o MAFSZ versenysorozatai: bajnokságok, juniorkupa o EFAF, IFAF felkérések o EFAF- tagállamok szövetségétől érkező felkérések o MAFSZ nemzetközi szervezettel kötött szerződése alapján beérkező felkérések o MAFSZ tagok barátságos mérkőzésre felkérések o Nem MAFSZ egyesületektől, egyéb szervezetőktől érkező felkérések - Az MAFSZ versenyszabályaiban, valamint a mérkőzések rendezésére vonatkozó szabályokban meghatározott JB Elnökségi kötelezettségek és jogkörök ellátása, gyakorlása; - A MAFSZ Elnökségével közösen nyilvántartja a játékvezetői licence -ket, kezelik a MAD- rendszer játékvezetői adatbázisát és megadja a roster nyomtatásra jogosultak névsorát; - Nyilvántartatja és érvényesíteti a MAFSZ játékvezetői igazolványokat, azok érvényességét, egyben gondoskodik arról, hogy csak aktív játékvezető rendelkezzen érvényes játékvezetői igazolvánnyal; - A játékvezetők igazolványainak kezelőjével, a JB saját költségén az új, jogosult játékvezető számára elkészítteti a tárgyévre érvényesített játékvezető igazolványokat, felel azok adatainak, személyeinek valódiságáért; - A kijelölt bizottsági adatkezelő karbantartja és elkészíti a bizottsági dokumentumokat, naprakészen vezeti a szükséges jegyzőkönyveket és a kötelezően elkészített írott dokumentumokat; - A MAFSZ játékvezetők számára évente minimum 1, maximum 3 (hazai nemzetközi) továbbképzés, szakmai konferencia szervezése, megrendezése; - A MAFSZ játékvezetők képzése, továbbképzése kapcsán minden a MAFSZ Elnökség és tagság által nyújtott, kiadható mérkőzés videó felvételek és segédanyagok alapján a tárgyévi bajnoki versenysorozatok játékvezetői értékelésének elkészítése a JB Elnökségének feladata. Ennek alapján a játékvezetők személyes szakmai fejlesztésének meghatározása, azok éves tervének elkészítetése és végrehajtatása is a bizottság Elnökségének feladata; - Szakmailag együttműködik a MAFSZ társbizottságaival, az EFAF- és IFAF játékvezetői bizottságával, egyéb nemzetközi szakmai szervezetekkel, a TF-el és más oktatási és képző intézményekkel; - Együttműködnek az amerikai football játékvezető képzés szaktanáraival, a MAFSZ sportszakmai tanácsadóival, oktatási intézményekkel (TF, más egyetem, főiskola, képző intézmény) az amerikai football játékvezető, tanárképzésekhez szükséges szakmai tartalom egyeztetésében (flag, tackle, aréna football); - Az írásban kijelölt oktatójukkal részt vesznek a magyar edzőképzésben, oktatásban az amerikai football játékszabály tantárgyak témájában;

6 - MAFSZ JB-hez érkező levelek 72 órán belüli megválaszolása, szükség szerint más bizottsághoz, vagy a MAFSZ Elnökséghez való továbbítása; - Aktív részvétel a VB-el közösen a MAFSZ bajnoki, kupa versenysorozatok mérkőzés-napjainak tervezésében; - Egyeztetés a MAFSZ többi szakbizottságával a JB-hez érkező szakmai javaslat, vagy állásfoglalás kérése esetén; - A MAFSZ Elnökségtől átdolgozásra, módosításra visszaküldött JB dokumentumok átdolgozásának, vagy javításának végrehajtása, végrehajtatása, majd a javított dokumentum újra beadása jóváhagyásra; - MAFSZ játékvezetőkkel szembeni fegyelmi eljárás lefolytatása a hatályos MAFSZ szabályok, a Játékszabály és a Mechanics etikai szabályaiban leírtak megszegése esetén; - A MAFSZ Fegyelmi és etikai bizottságának (továbbiakban: FEB) a felkérésére szakértő kijelölése, a FEB számára szakvélemény elkészítése; - A MAFSZ FEB, magyar amerikai football játékvezetőkkel szembeni fegyelmi eljárásban JB szakértő részvételének biztosítása, minden szükséges dokumentum, licence és egyéb, a JB által kezelt személyes információk megadása, amelyet a FEB hivatalosan bekér a fegyelmi eljárás során; - A mérkőzések jegyzőkönyveivel kapcsolatos JB teendők megadott határidőre történő ellátása; - MAFSZ versenysorozatok és egyéb mérkőzések jegyzőkönyveinek a határidőre való leadása a MAFSZ VB részére a MAFSZ központi irodájában; - A MAFSZ, EFAF, IFAF nemzetközi versenysorozatok mérkőzései során történt magyar csapat játékosának kiállítása esetén, a mérkőzés Referee-je által elkészített Játékvezetői Jelentés soron kívüli (48 órán belüli) továbbítása a FEB felé; - A MAFSZ Elnöksége által megadott feladatok határidőre történő elvégzése, elvégeztetése; - Együttműködés a MAFSZ többi szakmai bizottságával, EFAF, IFAF és partner szövetségek játékvezetői szakbizottságaival, magyarországi partneri sportszövetségek játékvezetőinek szakmai vezetőivel; - MAFSZ JB Elnökségi tagok egymás között felosztott feladatainak ellátása, erre vonatkozó tájékozató levél megküldése játékvezetői tagságnak, Elnökségnek; - Együttműködnek a MAFSZ Edzői Bizottságával (továbbiakban EB) és a VB-vel a bajnokságokban szerzett tapasztalatok megbeszélése, a sportág minőségének javítása érekében. Felkérés alapján részt vesznek edzői, vagy országos szakmai konferencián; - Együttműködnek a MAFSZ MAD koordinátorával a JB-t érintő kérdésekben; - MAFSZ elnökségtől ben, vagy írásban kapott feladatok megadott határidőre való elvégzése; - A MAFSZ sportolók szabályismereti vizsga írásos tesztjének összeállítása, a vizsgák lebonyolítása, egyeztetve a MAFSZ EB vezetőivel, költségtérítés ellenében.

7 3.3 A Játékvezetői Bizottság Elnökségének jog- és hatásköre, munkarendje 3.3.a A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének jogköre - MAFSZ bajnokságok, kupák versenynaptárának egyeztetése a MAFSZ VB-el; - A MAFSZ versenykiírásokban és egyéb MAFSZ szabályzatokban a JB számára előírt esetekben kötelező szankciók alkalmazása, végrehajtása, a MAFSZ szabályzatokban leírtak szerint FEB eljárás hivatalból való elindítása, - Nemzetközi mérkőzésekre MAFSZ játékvezetők küldése a hatályos MAFSZ szabályok alapján, azok felügyelete a MAFSZ Elnökség, EFAF, IFAF és egyéb megállapodás, szerződés alapján; - Megbízás alapján a MAFSZ szakmai képviseletének ellátása nemzetközi szakmai játékvezetői konferencián; - A JB Elnökségi tagjaira javaslattétel a MAFSZ Elnöksége felé; - MAFSZ Játékvezetői Bizottsági szakvélemény, javaslat, tanulmány elkészítése; - A MAFSZ Játékvezetői Bizottsága jogosult a MAFSZ logó, és hivatalos levelezésében a MAFSZ fejléc használatára, amelyet az Alapszabály alapján köteles használni hivatalos, szövetségen kívülre történő levelezésében. A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének jogkörét a MAFSZ Elnöksége határozza meg, melyek alapjait a hatályos MAFSZ szabályzatokban a jelenlegi és a jövőben készülő elnökségi határozatokban a JB Elnöksége számára leírtak, együttesen adják. 3.3.b A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének hatásköre - A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének hatásköre minden MAFSZ játékvezetőre kiterjed, a 2010/013. számú MAFSZ elnökségi határozatban meghatározott feladat- és jogkörök végrehajtására, végrehajtatására; - A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének a hatáskörébe tartozik minden MAFSZ tagszervezet hazai (hazai, külföldi csapattal), vagy külföldi mérkőzésre igényelt kérelmének teljesítése, a játékvezetők kijelölése, a mérkőzésekre azok biztosítása térítés ellenében; - A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének a hatáskörébe tartozik a MAFSZ Versenybizottságától, illetve az Edzői Bizottságától történő szakmai vélemény, vagy állásfoglalás bekérése a MAFSZ versenysorozatokkal kapcsolatosan felmerülő egyes szakmai kérdések kapcsán; - A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének a hatáskörébe tartozik mindaz, ami a tárgyévre érvényes Játékszabályokban, a MAFSZ Elnöksége hatályos határozataiban, szabályzataiban és az aktuális versenysorozatok versenykiírásaiban a MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségét jelöli meg a feladat ellátása, ellenőrzése, végrehajtása, végrehajtatása terén. A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének hatáskörét a MAFSZ Elnöksége határozza meg, melyek elvégzendő szakmai feladatok alapjait a hatályos MAFSZ szabályzatokban a jelenlegi és jövőben készülő elnökségi határozatokban, szabályokban a JB számára leírtak együttesen adják.

8 3.3.c A Játékvezetői Bizottság Elnökségének munkarendje A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségének általános működésére a MAFSZ Bizottságok működési rendje című belső határozat vonatkozik, amely kiegészül az alábbiakkal. A Játékvezetői Bizottság Elnöksége a feladatainak ellátásához rendszeresen tart üléseket, amely kapcsán az aktuális feladatok egyeztetése, határidőkért felelős tagok kijelölése mellett folyamatosan egyeztetést tartanak a MAFSZ Elnökségével, a MAFSZ VB vezetőivel az éves versenynaptár alakulásáról, azzal kapcsolatos feladatok pontosításáról, az elvégzett feladatokról. A Játékvezetői Bizottság Elnökségének tagjai a bizottsági elnökkel történt egyezetés alapján az alábbi bizottsági feladatokat látják el: - MAFSZ Játékvezetői Bizottság papír- és elektronikus alapú postáinak, dokumentumainak kezelője, - MAD adatkezelő, - MAFSZ játékvezetői igazolványok és azok adatainak nyilvántartója, kezelője; - Bizottsági adatkezelő; - A JB pénzügyeinek a kezelője; - Játékvezető küldésért felelős tag(ok), aki(k) felelős(ek) a játékvezető igénylések elbírálásában is; - Kapcsolattartó a MAFSZ tagszervezeteivel, MAFSZ társ szakbizottságokkal; - Játékvezetők minősítésével (licence) foglalkozó tagok; - FEB eljárás esetén szakmai képviseletért, szakértői tevékenységért felelős tag(ok); - MAFSZ játékvezető képzés, oktatás, továbbképzésben oktatói feladat ellátásáért felelős tag. Továbbá minden konkrét MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségi feladat, képviselet kapcsán név szerint kell a feladat elvégzésére a jelentkező, kijelölt JB Elnökségi tagokat megadni, számukra a feladatokat, jogokat, hatásköröket, határidőket ismertetni.

9 4. A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnöke Az MAFSZ Játékvezetői Bizottság legfőbb tisztségviselője, akit a MAFSZ Elnöksége, Elnöke választja, nevezi ki a MAFSZ alapszabályban megadottak szerint. 4.1 A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökének feladat, jog- és hatásköre - Összehívja és vezeti a bizottsági üléseket; - Irányítja a Játékvezetői Bizottság működését, ellenőrzi a JB számára előírt hatályos szabályokban, MAFSZ szabályzatokban, JB Elnökségi ülések határozataiban előírtak határidőre történő végrehajtását; - Gyakorolja döntési jogkörét mindazokban az ügyekben, amelyek a MAFSZ szabályokban, elnökségi határozatokban a JB Elnöksége számára biztosít és a Játékvezetői Bizottság Elnökségének hatáskörébe tartoznak; - Felügyeli mindazokat a feladatokat, amelyeket a MAFSZ alapszabály, Elnökség vagy a közgyűlés a Játékvezetői Bizottság, illetőleg az MAFSZ JB Elnökségének a hatáskörébe utal; - Elszámoltatja a kijelölt JB elnökségi tagot a testület pénzeszközeiről a MAFSZ Elnökség által adott jogok alapján, költségtérítési aláírási és utalványozási jogkört gyakorol a pénzintézetnél, bejelentett aláíróként; - Együttműködik a MAFSZ gazdasági vezetésével a JB tagságtól, illetve harmadik személyektől, bármely címen befolyt összeg kezelésének, illetve azok felhasználásának, szabályszerűségének vizsgálata során; - Személyi javaslatot tesz a Bizottság hatáskörébe tartozó tisztségviselők személyére; - Együttműködve a MAFSZ gazdasági vezetésével, ellenőrzi a JB kiadások számláit, közreműködik az MAFSZ JB bevételi forrásainak bővítésében; - Képviseli az MAFSZ JB-t a számára harmadik személyekkel készülő MAFSZ szerződéseknél, részt vesz a szerződés aláírását előkészítő munkában; - A MAFSZ alapszabályban leírtak szerint a MAFSZ Elnökségétől kapott írásbeli engedély birtokában, a sajtófőnökkel történt egyeztetés alapján tájékoztatja a sajtót és a hírközlő szerveket; - Megteszi az Elnökség tagjainak és a JB tagság észrevételeinek mindenkori figyelembe vétele mellett - a bizottsági ülések határozatainak megfelelő intézkedéseket; - Ellenőrzi az MAFSZ JB tevékenysége során keletkezett dokumentációkat, azok archiválását, JB Elnökségi határozatok könyvének vezetését; - Javaslatot tesz a MAFSZ és a játékvezetők közötti szerződés tartalmának szükségszerű módosítására, kiegészítésére; - Képviseli a MAFSZ JB-t hazai és nemzetközi játékvezetői konferenciákon, illetve kijelöli a bizottsági Elnökség azon tagját, aki ezt helyette ellátja; - Kapcsolatot tart az MAFSZ Elnökségével, gazdasági és sajtóvezetéssel, szakmai társbizottságokkal, biztosokkal; - Kapcsolatot tart a nemzetközi játékvezetői testületek vezetőivel; - MAFSZ Elnökséggel együttműködik a JB licence-rendszer bevezetésében, működtetésében; - Kinevezi a játékvezető képzés, továbbképzés szakmai előadóit; - Kinevezi a játékvezetőkkel szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárásra a JB delegált szakértőjét; - Ellenőrzi az éves játékvezetői továbbképzések menetét, annak megvalósítását;

10 - Kijelöli a MAD- programban a JB adatok kezelőjét, ellenőrzi a felvitt játékvezetői adatok pontos adatrögzítését; - Ellenőrzi a MAFSZ- játékvezetői szerződések érvényességét; - Minden tárgyév március 31.-ig elkészti a JB éves szakmai és működési tervét, annak várható költségeit az érvényes MAFSZ díjak alapján; - Minden tárgyév december 31-ig írásos beszámolót készít, készített a JB működéséről a MAFSZ Elnökség számára, annak jóváhagyására; - Minden tárgyévben a MAFSZ Elnökség, vagy társszakbizottság által szervezett országos szakmai konferenciára, megadott tartalom alapján felkészült JB képviselőt küld, szakmai programot mutat be; - MAFSZ Elnökségének felkérésére civil fórumokon a JB képviselőjeként megjelenik, bemutatót, tájékozatót tart; - Akadályoztatása esetén, megbízás alapján a Játékvezetői Bizottság Elnökségének kijelölt tagja helyettesíti meghatározott ügyekben; - A JB Elnöke jogosult egy, a MAFSZ tulajdonát képező mobiltelefon térítés mentes használatára. A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnöksége évközben történő szabályszerű szakmai működéséért a Játékvezetői Bizottság Elnöke a felelős. 5. Záró rendelkezések A MAFSZ Játékvezetői Bizottságának tevékenységét, a MAFSZ alapszabályában rögzített időszakokban és a hatályos MAFSZ szabályokban leírtak, és a MAFSZ elnökség jelen határozatban megadottak alapján kell végeznie. A MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségére és tagjaira is vonatkozik a MAFSZ FEB hatályos szabályzata. A MAFSZ Elnöksége jelen 2010/013. számú határozata kapcsolódik a MAFSZ Alapszabályában meghatározottakhoz, a sportág működésének célját szolgálva, az vonatkozik a MAFSZ Játékvezetői Bizottság Elnökségére és a JB minden tagjára, amely hatályba lép a mai napon. Budapest, március 18. MAFSZ elnökség

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. április 17-től

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. április 17-től A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET A szakszövetség szervezeti felépítése Közgyűlés Ellenőrző Testület Regionális Szervek OB-I-es Liga Elnök Elnökség Régiók Ligája

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

A Magyar Labdarúgó Szövetség

A Magyar Labdarúgó Szövetség A Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ELSŐ RÉSZ 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) hatálya a Magyar Labdarúgó Szövetség

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2012 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. január

Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. január A Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. január A Magyar Úszó Szövetség Elnöksége az Alapszabály 19. (2) bekezdés k) pont alapján kapott felhatalmazás alapján a Szakszövetség

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Szövetség. Budapest Hatályos: 2014. július 2-től

A Magyar Kézilabda Szövetség. Budapest Hatályos: 2014. július 2-től A Magyar Kézilabda Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hatályos: 2014. július 2-től 2 I. A Magyar Kézilabda Szövetség jogállása, alapadatai 1. A Magyar Kézilabda Szövetség /a továbbiakban:

Részletesebben

MKOSZ ALAPSZABÁLY Digitálisan aláírta: Bodnár Péter László Dátum: 2015.05.20 14:27:51 +02'00'

MKOSZ ALAPSZABÁLY Digitálisan aláírta: Bodnár Péter László Dátum: 2015.05.20 14:27:51 +02'00' MKOSZ ALAPSZABÁLY A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 2015. május 19. napi Küldöttgyűlése a szervezet Alapszabályát módosítja (módosítások kiemelve, dőlt betűvel), és egységes szerkezetben a

Részletesebben

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7.

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7. Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Alapszabálya 2015. január 7. 1. (1) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az autó és gokart sportágak sportszövetségeként a hazai és nemzetközi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 3/2014 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG

A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG 1. BEVEZETÉS A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Az MVSZ elnöksége elfogadta a 63/2013 (06.14.) sz. határozatával, hatályos 2013.06.14. napjától) 1.1. A Magyar Vitorlás Szövetség

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Az 1991-ben készített, 2000-ben, 2005-ben, 2010-ben és 2013-ben módosított szabályzat változásokkal egységes szerkezetbe foglalásával

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szövetség neve magyarul: A Szövetség magyar nevének rövidítése: A Szövetség neve angolul: A Szövetség angol

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2015. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2015. május

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Az Egyesület 2014. április 15. napján megtartott küldöttgyűlésén elfogadva. A tartalmi módosításokat jelen egységes szerkezetű Alapszabály dőlt betűvel

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt

A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt A L A P S Z A B Á L Y A A magyar számviteli szakemberek szakmai érdekeik képviseletére,

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2013. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2013. május

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Érvényes: 2014. október 16-tól

ALAPSZABÁLY. Érvényes: 2014. október 16-tól ALAPSZABÁLY Érvényes: 2014. október 16-tól 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló jogi személy, amely nyilvántartott

Részletesebben

A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Golf Szövetség (továbbiakban: Szakszövetség) Magyarországon a golf sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek,

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben