A JÁTÉKVEZETŐI TÖMEGBÁZIS SZÉLESÍTÉSE (Toborzás és Megtartás)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A JÁTÉKVEZETŐI TÖMEGBÁZIS SZÉLESÍTÉSE (Toborzás és Megtartás)"

Átírás

1 A JÁTÉKVEZETŐI TÖMEGBÁZIS SZÉLESÍTÉSE (Toborzás és Megtartás) Készítette: Hanacsek Attila

2 2 TARTALOMJEGYZÉK RÖVID HELYZETELEMZÉS... 3 SCHOOL REFEREEING SYSTEM FELÉPÍTÉSE:... 3 Fő irányvonalak:... 4 A rendszer előnyei:... 5 A JÁTÉKVEZETŐ TOBORZÁS KLASSZIKUS RENDSZERE... 6 A célkorosztály helyes kiválasztása... 8 A női játékvezetés... 9 A JÁTÉKVEZETŐK MEGTARTÁSA A játékvezetők megtartása területén jelentkező feladatok: A működők megtartása, a közösség ereje: Monitoring rendszer: A kezdő játékvezetők megtartása: A BST program lényege: ÖSSZEGZÉS:... 16

3 3 A magyar labdarúgás stratégiája, a megújulás évtizede összefoglaló vitaanyag tartalmazza: a tömegbázis megteremtése az egész stratégia megvalósításának alapja. A tömegesítést többféle értelemben kell kezelni, nem csupán az aktív, majdan profi játékosok számát kell növelni, de az amatőr és a szabadidős futball, a feltörekvő szakágak sportolóinak számára is gondolni kell. Ahogy a vitaanyag is fogalmaz, a tömegesítés következtében a színvonalas labdarúgáshoz szükséges további szakemberek képzése, biztosítása, azaz több képzett labdarúgó játékvezetőre is szükség lesz a jövőben. RÖVID HELYZETELEMZÉS A SZÁMOK TÜKRÉBEN Magyarországon a játékvezetői utánpótlás rendszere csupán 10 %-os hatékonysággal működik!? Ez a riasztó tény feltétlenül elgondolkodásra késztető. Több évre visszamenőleg megállapítható, hogy az alacsonyabb szintű bajnokságok zavartalan lebonyolításához nincs elegendő játékvezető. Vajon miért? A létszámhiányt évről-évre játékvezetői tanfolyamok szervezésével próbálják biztosítani. Országos szinten évente kb fő vizsgázik ben az aktív játékvezetők száma fő volt, ez az adat 2011-re mindössze főre nőtt. Látható tehát, hogy 2007-től 2011-ig, azaz az elmúlt négy évben ugyan fő bekerült a játékvezetés rendszerébe, de a ténylegesen működők száma csupán 290 fővel, kb. 10 %-kal nőtt!? A magyar labdarúgás jelenlegi, változások előtti rendszerének működtetéséhez is kb fő játékvezetőre lenne szükség. Ha ehhez még hozzávesszük, amennyiben az MLSZ stratégiai tervében megfogalmazott tömegesítés, a futball társadalmi bázisának szélesítése ténylegesen elindul, az a fenti, jelenleg minimálisan szükséges játékvezetői létszámot is várhatóan jelentős mértékben növelni fogja. Bizonyosnak tűnik tehát, a játékvezetői utánpótlás, valamint a játékvezetők pályán tartásának rendszerét feltétlenül gyökeres változtatásnak kell alávetni, nehogy a képezett sportszakemberek, a játékvezetők hiánya legyen a labdarúgás fejlődésének akadálya. Éppen ezért sürgős és nagyon hatékony lépések megtétele kívánatos. Tanulmányomban a létszámhiány pótlására és a játékvezetők idő előtti pályalehagyásának problémájára szeretnék néhány megoldási javaslatot a döntéshozók figyelmébe ajánlani. A játékvezetők számának országos szinten történő jelentős növeléséhez új módszerek bevezetése szükséges Az MLSZ Stratégiai Tervében rögzítettek szerint a labdarúgás tömegesítésének egyik szegmense az iskolai labdarúgás. Elengedhetetlen az iskolai gyermekfutball fejlesztésére épülő, azzal együtt futó, már az általános iskolában kezdődő játékvezetői képzés elindítása (természetesen az MLSZ támogatásával). Szilvási József, a Magyar Labdarúgó Játékvezetők Testületének (MLJT) tagja, volt FIFA játékvezető ötletére építkezve dolgoztunk ki egy, az iskolások játékvezetői képzésével kapcsolatos elképzelést, mely megoldhatja a Magyarországon több évtizede permanensen jelentkező játékvezetői létszámhiány problémáját. Sőt, ez a módszer akár mintaként is szolgálhat más európai országok számára. A Játékvezetői Tömegbázis Szélesítésének Rendszere ( School Refereeing System ) felépítését a következő sematikus ábra vázolja:

4 4 Fő irányvonalak: - A labdarúgó játékvezető képzést egészen le kell vinni az alapfokú oktatási intézmények, az általános iskolák szintjére. Természetesen nagyon speciális módon! Mint a gyermeklabdarúgás esetében a futball, úgy itt az elsődleges cél a játékvezetői tevékenység megkedveltetése, megszerettetése, a játékvezetéssel való kapcsolat kialakítása. - A rendszer stabil és megfelelő működéséhez az iskolák mellett a testnevelők és a megyei/városi játékvezetői bizottságok bevonása is elengedhetetlen. - A School vagy Kadett játékvezetők az osztályos évfolyamokból kerülnek ki. Ők az iskolai futball újraélesztésével az osztálybajnokságok, a hétvégi iskolai tornák, kupák, óvodás sportnapok mérkőzéseit vezetik. - A School vagy Kadett játékvezetők kiválasztása egyszerű módon, rátermettségi vizsgálat alapján történik. Természetesen a sportorvosi alkalmasság miként a sportban mindenütt itt is követelmény. - Az osztályosok a náluk fiatalabbak meccseit vezetik, a osztályosok pedig a felső tagozatosok bajnokságában működnek. - Egy-egy mérkőzésen 3 Kadett bíró működik, egy vezető- és két vonalbíró. - Tevékenységükről egyszerű kimutatást (könyvecskét) vezetnek, mely alapján ellenőrizhető a játékvezetői ténykedésük ideje és a levezett mérkőzések száma is. - A Kadett játékvezetők képzése a városokban működő játékvezetői bizottságok ingyenes oktatásával valósítható meg. A magasabb osztályú, ismert játékvezetők meghívása és motivációs előadásuk még vonzóbbá teheti a részvételt. - A sikeres vizsga után országos szinten egységes, igényes felszerelést kapnak, melyet büszkén viselhetnek a KADETT JÁTÉKVEZETŐ jelvénnyel. Az iskolában a diák játékvezetés rangot kell, hogy jelentsen. Ehhez értelemszerűen a labdarúgást is méltó rangjára kell emelni az iskolákban.

5 5 - A rendszer még számos módon vonzóvá tehető pl. tapasztalatszerzési célból az adott megyében megrendezett labdarúgó mérkőzések ingyenes látogatásának biztosításával; az országos edzőközpontokban (Telki, Tata) nyári játékvezetői táborok szervezésével; tanulmányi célból az országos játékvezetők edzőtáborozásának látogatásával stb. A rendszer előnyei: a tömegbázis komoly mértékben szélesíthető, nagyon sok gyermek bevonható a játékvezetés rendszerébe, sőt ezen keresztül a labdarúgásba (!); folyamatos és személyes kontaktus fenntartása a labdarúgás (illetve ezen belül a játékvezetés) iránt érdeklődő fiatalokkal; a mindenkori hatályos játékvezetői alsó korhatár elérésére már bizonyos gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek a programban maradók, mely jelentősen meggyorsítja szakmai fejlődésüket; jobban megismerik a játékot, a szabálytalanságok természetét, a játékvezetőkkel szembeni elvárásokat, kihívásokat. Egyszóval: gyakorolják a játékvezetői szerepet, megtanulnak játékvezetőként fellépni, viselkedni stb.; fiatalon szoros és erős kapcsolat alakul ki a labdarúgással; tevékenységük határozottságot, döntési képességet ad számukra. - az MLSZ szervezésében indított alapfokú játékvezetői vizsga letétele után a Kadett játékvezetők pályájukat a szervezett ifjúsági bajnokságokban folytatják, bevonva őket az MLSZ Megyei Igazgatóságok Játékvezető Bizottságainak mindennapi életébe. Ezzel később minden szakágban kielégíthető az alsóbb szintű, illetve amatőr bajnokságok játékvezető igénye. (Itt jegyezzük meg, a később négy alkalommal is a világ legjobb játékvezetőjének választott Puhl Sándor számottevő labdarúgó múlt nélkül 15 éves korában kezdte el játékvezetői pályafutását.) Az elképzelt modell vázlatos ismertetését követően most végezzünk néhány számítást az aktuális adatokkal: Napjainkban Magyarországon általános iskola működik. A 2009/2010-es tanévben a nappali oktatásban résztvevő évfolyamosok száma fő volt. Bármilyen kiváló szervezés és legjobb szándékú törekvés ellenére bizonyosan nem vontató be az összes általános iskola a programba. Feltételezéseink szerint, ha csupán 20 %-os részvételi aránnyal számolunk, már akkor is érdemes a School Refereeing System elindítása. Így a programban 670 általános iskola venne részt, a cél évfolyamosok száma pedig gyermekben határozható meg. Ha iskolánként csak négyen-öten jelentkeznének a kadett képzésre, már akkor is évente kb fővel nőhet a játékvezető utánpótlás létszáma. S emellett persze mindannyian kapcsolatba kerülnek a labdarúgással is. Ha azt is számításba vesszük, a jelenlegi tapasztalataink szerinti a kezdők között a mért lemorzsolódás kb. 40 %-os, még így is pár éven belül komoly - kizárólag ebből a korosztályból fős - utánpótlás bázis képezhető. A rendszer a középiskolai képzésben ugyancsak megvalósítható, annál is inkább, hiszen a tanfolyamokon a legtöbb jelentkező a középiskolás korúakból kerül ki. Egyértelműen ez a játékvezetés célkorosztálya! Természetesen ebben az esetben már az MLSZ által szervezett alapfokú tanfolyam elvégzése lenne az elvárt alapkövetelmény. Magyarországon a 2009/2010-es tanévben a nappali oktatásban résztvevők száma a középfokú oktatási intézményben fő volt. Az általános iskolákhoz hasonlóan, ha itt is csupán 20 %-os részvételi aránnyal számolunk, 509 középiskolai oktatási intézményt kapunk

6 6 eredményül. Ha az általános iskolai képzéshez képest egy kicsit magasabb jelentkezési aránnyal (8-10 fő/iskola) kalkulálunk (hiszen ennél a korosztálynál a legmagasabb a jelentkezési kedv, figyelembe véve az ugyancsak kb. 40 %-os lemorzsolódást), akkor is kb fő kerülne ki évente ebből a korosztályból. Ez a szám az első egy-két évet követően természetesen csökken az általános iskolából középiskolába kerülő azon tanulók létszámával, akik már vizsgázott Kadett játékvezetőként választják a továbbtanulást. Így ha még az általános iskolában indult főt le is vonjuk, még így is fő az eredmény. E rendszer bevezetése a jelenlegi toborzással elért adatokhoz képest négyötszörös növekedést jelentene! Természetesen a programhoz kapcsolható intézmények növelésével hatványozottan emelkedik a résztvevők száma, sőt a módszer akár még a felsőfokú oktatási intézményekben is alkalmazható. A program egyetlen hátránya az esetleges túlképzés, melyet semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni. A gyakorlati tapasztalatok megismerésével eldönthető, évente vagy kétéves ciklusokkal célszerű a programot elindítani. A módszer a játékvezetők területi eloszlásban jelentkező gondokat is orvosolja, hiszen országos szinten alkalmazva a területi alapokon működő iskolarendszerre megfelelően adaptálható. A JÁTÉKVEZETŐ TOBORZÁS KLASSZIKUS RENDSZERE Az UEFA Convention programra épülő, a jelenlegi hazai játékvezetésben alkalmazott és általam 2007-ben kidolgozott toborzás-megtartás komplex akcióterv és módszertani útmutató továbbfejlesztésének álláspontom szerint kívánatos módját az alábbiakban szeretném vázolni. A toborzás managementje, országos szinttől a régiós szintig: Program Manager Koordinátor Országos munkacsoport Média referensek (írott sajtó, elektronikus sajtó, Internet) Területi felelősök (Keleti országrész, Nyugati országrész) Régió felelősök és munkacsoportok

7 7 A különböző szintű vezetők feladatait a komplex terv és a módszertani útmutató részletesen tartalmazza, melyek az érintettek számára ugyan ismertek, de az alkalmazásuk már korántsem ennyire bizonyos és egységes. Az elmúlt évek gyakorlata igazolja, ahol e rendszert szisztematikusan alkalmazzák, ott az még a legalsó régiós szintig is életképes, működőképes. A legaktívabb munkacsoportok komoly eredményeket tudnak elérni a játékvezetői toborzás területén. Régiós s munkacsoport felépítése (minta) Helyettes Megyei Internet Referens Városi Reklám Referensek Városi Reklám Referensek Városi Reklám Referensek Városi Reklám Referens TM Régió Felelős Megyei Reklám Referens Megyei Aktivisták Városi Aktivisták Városi Aktivisták Városi Aktivisták Városi Aktivisták Fontos annak meghatározása is hogyan juthatunk el a jelentkezőkhöz, azaz melyik toborzási módszer bizonyul a legeredményesebbnek. Éppen ezért megvizsgáltuk azt is, honnan értesültek a tanfolyamok elindításáról. Az általuk kitöltött információforrás adatlap összesített eredményét a következő diagramon láthatjuk: 300 Információ forrás (2008) Sajtó Tv Rádió 159 Internet 281 Játékvezető 18 Testnevelő 128 Szórólap 182 Plakát 0 0 Liftreklám Toborzó sátor 24 LSZ értesítő Ahogy ez a diagramból kiolvasható, a korábbi években alkalmazott toborzási technikák közül a személyes meggyőzés bizonyult az egyik legsikeresebb módszernek. Azaz maguk a játékvezetők baráti körükben, munkahelyükön stb. beszélték rá kollégáikat, társaikat, hogy jelentkezzenek labdarúgó játékvezetői tanolyamra. Úgy gondoljuk, ezek a merítési lehetőségek egyre inkább apadóban vannak, ezért is lökte le később a dobogó első fokáról e módszert a különböző médiákban megjelentetett hirdetések eredménye. Sőt, a plakátok és a szórólapok alkalmazása is egyre sikeresebbé vált. Természetesen a tervszerű aktív hirdetési tevékenység is nagyon lényeges, lehetőség szerint minden településre el kell jussanak a központi forrásból elkészített plakátok és szórólapok. Magas azoknak a száma, akik ezeket jelölték be információforrásként. A különböző nagyságú településekhez különböző számú plakát és szórólap eljuttatása szükséges. A következőtáblázat ezt illusztrálja.

8 Főváros, megye, régió megnevezése Főváros 8 Á L T A L Á N O S A D A T O K P L A K Á T S Z Ó R Ó L A P Megyei jogú város Város Nagyközség Község Helységek száma összesen A Főváros lakónépesség db száma Megyei Város jogú város db db Nagyközség Község Főváros db Megyei jogú város db A célkorosztály helyes kiválasztása Több év toborzási adatait elemezve megállapítható, hogy az életkor előrehaladtával egyre kevesebben akarnak játékvezetők lenni. Ennek számos oka lehet. A statisztikai adatok jól mutatják, a játékvezetés szempontjából az egyértelmű célkorosztály a 15 és 19 év közöttiek. Célkorosztály Életkor szerinti megoszlás Közép-Magyarország Budapest Pest Közép-Dunántúl Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas Zala Dél-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen Összes plakát Összes szórólap Megye összes Város db Nagyközség Község Megye összes Ez jellemzően a középiskolai tanulmányok időszaka. Talán a sport, a labdarúgás iránti elkötelezettség ekkor fogalmazódik meg a fiatalokban? Vagy ekkor tudatosul bennük, labdarúgóként nem tudnak/akarnak érvényesülni, esetleg még ennél is sokkal egyszerűbb, pusztán pénzügyi okai vannak a döntésüknek: jól jön egy kis zsebpénz a hétvégére.... Mindenesetre, ha ebben a korosztályban nem tudjuk megnyerni a jövő sípmestereit, nyilvánvalóan egyre kisebb az esély.

9 9 Ugyanezt a megállapítást támasztja alá a következő diagram is, melyből látható: a év közöttiek adják a játékvezetői tanfolyamokra jelentkezők 35,9 %-át. A legtöbb jelentkező a 17 évesek közül kerül ki. Tanfolyamra jelentkezők életkor szerinti megoszlása 40% 35% 35,9% 30% 25% 20% 19,2% 16,7% 15% 10% 5% 0% 2,1% 10,4% 9,1% 6,6% Természetesen a célkorosztályhoz viszonyítottan kell megválasztani a hatásos toborzási módszereket is. Hozzájuk eredményesen csak az általuk használt információs csatornákon lehet eljutni, erre a legmegfelelőbb intézmény az iskola, a külső csatorna pedig az Internet. Köztudott, mennyire elterjedt a középiskolás fiatalok mindennapjaiban a tanulástól, az egymás közötti kommunikációtól/kapcsolattartástól az ismerkedésig bezárólag a világháló. Az említett komplex módszertani útmutató jól foglalja össze az e területen adódó további lehetőségeket, a toborzási módszereket, a toborzásban résztvevők személyek feladatait és az adminisztráció során alkalmazott iratmintákat is. A női játékvezetés Magyarországon a regisztrált női játékvezetők száma 340 fő. Évrőlévre jól megfigyelhető a hölgy játékvezető jelentkezők számának emelkedő tendenciája. Helyzetük természetesen a női bajnokságok, valamint a résztvevő csapatok számának növekedésével nagymértékben javítható lenne (női keretek kialakítása, speciális képzés stb.). Figyelemre méltó, hogy a női 0 játékvezetők számának megyék közötti megoszlását vizsgálva három megyében és a fővárosban kiugróan magas értékkel találkozunk Női játékvezetők (a tanfolyamra jelentkezők száma)

10 10 Ezek a megyék Győr-Moson-Soporon, Borosd-Abaúj-Zemplén, Pest és Budapest. Vajon ez miért lehet? A Győr-Moson- Sopron megyében mért Regisztrált női játékvezetők száma (megyei bontásban) legmagasabb értékre adott a 50 magyarázat, ebben a megyében már a korai időszakban, az ezredforduló tájékán elkezdtük a 40 női labdarúgó játékvezetés 30 fejlesztését. Így a hölgyek között is léteznek olyan húzó nevek, akik miatt vonzóvá vált a megyében a sípmesterkedés. Bizonyosan a FIFA és az UEFA női labdarúgás fejlesztése területén mutatott eltökéltsége, valamint a hazánkban szervezett női bajnokságok is hatással vannak a női labdarúgó játékvezetők számának emelkedésére. Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala A JÁTÉKVEZETŐK MEGTARTÁSA A megtartás projekt szinte csak az alacsonyabb, régiós szintekre vonatkozik, hiszen országos szinten a futball jelenlegi színvonala ellenére még ma is olyan magas presztízzsel rendelkezik, hogy a hazai élvonalhoz való tartozás érzése az itt működőknek önmagában is elegendő megtartó erőt jelent. A játékvezetők megtartása területén jelentkező feladatok: Magyarországon a regisztrált játékvezetők között az inaktív státuszú bírók (azaz akik levizsgáztak, de valamilyen oknál fogva nem működnek) száma roppant magas, fő (!), az összes játékvezetőhöz viszonyított arányuk 48,28 %. Ha még ide számítjuk azokat is, akik időlegesen szüneteltetik tevékenységüket (3,9 %), akkor látható, több mint a fele 52,18 %-a (3.973 fő), a vizsgával rendelkező játékvezetőknek nem működik!? Az adatokból is világosan érzékelhető, mennyire fontos feladat a fluktuáció lecsökkentése.

11 11 Játékvezetők státusz szerinti megoszlása inaktív 48,28% szünetelteti 3,90% aktív 47,82% Az inaktív és működésüket szüneteltető játékvezetők évben betöltött életkor szerinti megoszlását vizsgálva szembeötlő, az elvándorlási kedv a 20 és 30 év közöttieknél a legmagasabb, 35,75 %, s ugyancsak magas az arány, 25,35 % a 30 és 40 év közötti generációnál. Éppen erre a két korosztályra legjellemzőbb a pályaelhagyás- együttesen 58,09 % (!) -, pedig ők lennének, akikre építeni kellene. Inaktív játékvezetők életkor szerinti megoszlása 40% 35% 32,75% 30% 25% 25,35% 20% 15% 10% 8,58% 14,22% 9,64% 9,51% 5% 0% fölött Nagyon lényeges a pályaelhagyás okainak feltárása is, hiszen így tudhatjuk meg, mi vezet oda, hogy ilyen sokan teszik le idő előtt a sípot. Csak a kiváltó okok pontos ismeretében lehetséges megtenni a szükséges lépéseket. Amit már a bevezetőben és az említett komplex terv- és módszertani útmutatóban is megemlítettem, több év adatai alapján egyértelműen bebizonyosodott, kizárólag új tanfolyamok indításával szinte lehetetlen feladat a bajnokságok lebonyolításához szükséges, szakmailag elvárt szinten felkészült játékvezetői létszámot biztosítani. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy szignifikánsan emelkedő tendenciát mutat a játékvezetői vizsga után pár éven belül elvándorlók száma:

12 12 Pályaelhagyók számának alakulása j á t é k v e z e t ő i v i z s g a é v e Valamit tehát sürgősen tenni kell a játékvezetők megtartása érdekében. Régiós szinten ennek kiemelt fontosságú feladatnak kell lennie! Tapasztalataink szerint viszont több helyen mégsem alkalmazzák a kidolgozott módszereket. Vajon miért? Nem figyel fel rá senki, milyen magas azok száma, akik idő előtt elhagyják a játékvezetői pályát, vagy olyan okok vezetnek ehhez a döntéshez, melyet nem lehet megoldani? A működők megtartása, a közösség ereje: E területen a leghatásosabb a közösség megtartó erejének megteremtése, kialakítása, mint a játékvezetők pályán tartásának legfontosabb eszköze. Hiszem, hogy egy olyan közösségben, ahol az emberi viszonyokra is nagy hangsúly esik, ahol az egyént és a közösséget erős szálak fűzik össze, ott a lemorzsolódás is sokkal kisebb, kevesebben adják fel sportkarrierjüket. A nagy elvándorlás hátterében talán más ismert tényezők mellett (bajnokságok színvonala, biztonság stb.) éppen a közösség megtartó erejének hiánya állhat? Ez is lehet az oka annak, hogy néhány megyében kiugróan magas az inaktív játékvezetők száma? Inaktív játékvezetők száma (megyei bontásban) Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala

13 13 Külön figyelmet igényel az idősebb játékvezetők megtartása. Még az összetartó, jó szellemű közösségen belül is eléjük olyan reális és teljesíthető célokat, elvárásokat kell kitűzni (fizikai teszt, kötelező elfoglaltságok száma, az elfoglaltságok előre tervezhetősége stb.), mely a működési szintjükhöz igazodik. Ezen a területen a reális követelményrendszer kialakításával, a küldés motiváló hatásának fenntartásával a JB vezetése tehet a legtöbbet. Értelemszerűen a JB vezetése mellett a Régió Felelősökre is fontos feladat hárul, hiszen nekik kell időben látni, kik akarják befejezni a játékvezetést. Tisztázni kell velük a döntésükhöz vezető okokat. Nagyon fontos és lényeges feladat, hogy a Régió Felelősök segítséget nyújtsanak e problémák orvoslásában a játékvezetők megtartása érdekében. Monitoring rendszer: A pályaelhagyók tekintetében ugyancsak fontos a visszacsatolás, a monitoring. Kidolgozásra került egy ilyen rendszer, mely országos szinten képes lenne feltárni az idő előtti pályaelhagyás valós okait. Tapasztalataink szerint sajnos ez sem működik megfelelően. Már több évre visszamenőleg pontos adatokkal kellene rendelkezni arról, közel játékvezető miért döntött az idő előtti befejezés mellett. Persze, aki e sok kihívással tarkított tevékenységet maga is űzte, bizonyosan fel tudna sorolni párat a lehetséges okok közül, de a pontos tényeken alapuló kimutatás mégiscsak mélyebben feltárná a problémák forrását. Egyúttal hitelesebb tükörképet is adna, s célzott, hatásos ellenlépéseket lehetne tenni a tapasztalt folyamatok megfordítása érdekében. A korábbi években, mint egy 63 kollégával működő városi játékvezető bizottság vezetőjeként a csoportunk megyei II. és III. osztályban működő játékvezetői körében végeztünk egy felmérést. Az anonim kérdőíven összesen 56 kérdésre vártunk választ. A felmérés témái a következők voltak: 1. Motiváció 2. Edzés 3. Oktatás, továbbképzés 4. Tájékoztatás (weboldal) 5. Ellenőrzés 6. Értékelés 7. Küldés 8. Egyéb A felmérésnek öt kitűzött célja volt: 1. Megismerni a játékvezetői csoportunk általános véleményét, elégedettségét, mivel kevés volt a lehetőség a hosszabb személyes beszélgetésre 2. A fluktuáció csökkentése Azaz megtudni, mi jelent motivációt ezen a szinten mérkőzések vezetéséhez, hogy az ilyen irányú lépések megtehetők legyenek 3. Visszajelzés a vezetők és tisztségviselők részére arról, hogyan látják el feladatukat (pl.: küldés, oktatás, utánpótlás, ellenőrzés) és milyen területen kell előrelépni 4. A közösségen belüli munkavégzés célszerűsítése és jobbáttétele 5. A jövőre vonatkozó stratégiai célok meghatározása

14 14 A vizsgált témák közül - mint most is - a legfontosabb a motivációs elemek megismerése volt. Szerettük volna megtudni, a játékvezetés ezen a szintjén, ahol a legmagasabb a fluktuáció melyek a pályán maradás motívumai, valójában mi jelent belső késztetést arra, hogy valaki ezen a szinten mérkőzést vezessen. A kapott, nagyon elgondolkodtató eredményeket szemlélteti a következő diagram. 100% 90% 80% 70% 60% 92% 62% 100% Motiváció 96% 65% 83% 88% igen nem 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% A rendszeres testmozgás miatt végzem a játékvezetést 38% "Pénzügyi kiegészítés" miatt végzem a játékvezetést Mert jó közösségben lehetek 40% Mert érdekes programok részese lehetek 35% Az erkölcsi elismerés miatt 17% Mert sok a szabadidőm 12% Mérkőzés után sikerélményeim vannak és ez jelent motivációt Megállapítható, ezen a szinten a legfontosabb motivációs elem a jó közösség! 100% -ban jelölték be ezt a válaszadók! Ez mindenképpen igazolja a korábban leírt megállapításokat, hogy milyen komoly megtartó erővel bír egy jó játékvezetői közösség. Ugyancsak erős motivációs elem a válaszadók között a kollektív, érdekes programok szervezése (96 %), mely szintén a jó közösség kialakításának fontos eszköze. A harmadik motivációs elem a rendszeres testmozgás (92%), majd ezt követei a sikerélmény (88 %), mely egy mérkőzésen történő eredményes játékvezetői teljesítmény után a pszichében kialakuló elégedettség, belső boldogság érzését jelenti - főként, ha ezt egy hiteles szakmai értékelés alakítja ki vagy erősíti meg. Éppen emiatt jelent kiemelkedő fontosságot - már ezen a szinten is - a játékvezetői tevékenység utáni szakmai értékelés, a visszacsatolás, az ellenőrzés. Köztudott, az ellenőrök bevonása ezekben az osztályokban nagyon minimális, elsősorban a rendelkezésre álló csekély pénzügyi források miatt. Ezt a helyzetet csak az MLSZ támogatásával lehet megváltoztatni! Megfigyelhető az is, mennyire nagy hatással van a megyei játékvezetői bizottságok vezetőinek kiválasztása a játékvezetők pályaelhagyására. Határozottan kijelenthető, egy-egy hiányos emberi tulajdonságokkal, nem megfelelő vezetői képességekkel rendelkező vezető nagyban befolyásolja (főként az alacsonyabb osztályokra nézve) a játékvezetői létszám alakulását, az elvándorlást. Az említett monitoring rendszer (e tekintetben is) megfelelő visszajelzés lehetne az országos vezetők számára és egyúttal fontos kontroll a régiók vezetése felett is.

15 15 A kezdő játékvezetők megtartása: A játékvezetői pályájukat idő előtt befejezők, elhagyók aránya a kezdő játékvezetők körében a legmagasabb (kb %). Ezért is kell erre a területre kiemelt figyelmet fordítani. Az alábbi táblázatban feltüntetett adatok pontosan mutatják az évről évre emelkedő tendenciát. vizsga év aktív inaktív szünetelteti működését Aktív, inaktív, szüneteltető jv-k összesen Nem működők %-os aránya ,21% ,83% ,74% ,30% ,37% ,04% ,58% ,37% ,35% ,36% ,25% Összesen ,18% A már több helyen hivatkozott komplex módszertani útmutatóban szerepel az ún. BST program, mely éppen a frissen vizsgázottak nagyarányú kiáramlását hivatott lassítani, megállítani. Az elnevezés betűi a: Beépítést, a beilleszkedéshez történő Segítségnyújtást és a szakmai, emberi Támogatást jelentik. E program nagy előnye még, hogy anyagi ráfordítást egyáltalán nem igényel! Bár roppant könnyen megvalósítható lenne, hiszen az elindításához minden iratminta, a résztvevők felkészítéshez szükséges előadásvázlat rendelkezésre áll, ennek ellenére a régiók mégsem alkalmazzák. Több esetben kiderült, a frissen vizsgázott fiatal azt sem tudta, hol, illetve kinél kellene jelentkeznie a tanfolyam sikeres elvégzése után! A BST program lényege: Az adott regionális játékvezetői csoportnál a frissen vizsgázott játékvezető egy tapasztalt, megfelelő emberi és szakmai kvalitásokkal rendelkező játékvezetőhöz, az ún. Kapcsolattartóhoz kerül. Bár egyes elemeiben e program hasonlóságot mutat a Talent-Mentor rendszerhez -ezért gyakran össze is keverik-, de valójában nem erről van szó. Itt a kapcsolattartás célja elsősorban az emberi segítségnyújtás, hiszen a kezdők egy számukra teljesen idegen közösségbe kerülnek, ahol kialakult legtöbbször íratlan szabályok alapján folyik a munka. Egy idegen környezetben az első lépések megtétele mindenki számára

16 16 nagy nehézséget és emberpróbáló feladatot jelent. Sőt, ha még azt is számba veszzük, mennyire nehéz mesterség a játékvezetés, no meg főként az első időben mennyire sok lehet a kudarcélmény, akkor érthető, ezek áthidalásában óriási támogatást nyújthat egy tapasztalt kolléga, a Kapcsolattartó. A Kapcsolattartókat a Régió Felelős javaslatára a JB vezetése jelöli ki. Kiválasztásukat követően fel kell készíteni a feladatra (elvárások, módszerek, kapcsolattartás menetének tisztázása, stb.). Egy-egy ilyen tapasztaltabb játékvezetőhöz egy-két kezdőt célszerű rendelni, akikkel folyamatos kapcsolatot tart (személyesen, vagy a régión belüli ingyenes telefonos kapcsolat segítségével, stb.). Főként az első időszakban kell a segítség, mely sokrétű és szerteágazó feladatot jelent: folyamatos kapcsolattartás; beszélgetés a mérkőzések tapasztalatairól, élményeikről; a kezdőkkel működő kollégáktól információgyűjtés; segítségnyújtás a felmerülő gondokkal, problémákkal kapcsolatosan; a fejlődés szemmel kísérése stb. Azaz egyszóval egyfajta atyáskodó szerepkör betöltése, hogy lehessen kihez fordulni, valakitől tanácsot-segítséget kérni. Rendkívül fontos, hogy legyen lehetőség valakivel a szakmai és emberi problémákat megbeszélni. Ha ilyen személy nincs egy közösségben, hamar elmegy a kedv a játékvezetői működéstől Természetesen a fiatal játékvezetők megtartásában a mérkőzéseket figyelő ellenőrök munkája, hozzáállása is nagyon lényeges. A kialakult gyakorlat szerint a kezdőket első időkben serdülő, ifjúsági mérkőzéseken vetik be, melyekre célszerű lenne minden esetben ellenőröket küldeni. Sajnos sok helyen erre nincs anyagi forrás, így társadalmi munkában kell ellenőröket felkérni, akikre ráadásul speciális feladat is hárul. A kezdők ellenőrzésekor a figyelembe veendő specialitások a következők: az ellenőri értékeléssel megszerettethetjük, de el is kedvetleníthetjük őket a játékvezetéstől; nemrég fejezték be az elméleti képzést és gyakorlati tapasztalat hiányában vannak; az ellenőrökkel való helyes kapcsolattartás és kommunikáció kialakítása (elmagyarázása) is szükségszerű (korábban ilyen helyzetben még nem voltak); ha egyedül működnek: mérkőzés előtti segítségnyújtás a játékvezetői feladatokban. ÖSSZEGZÉS: A Toborzás és a megtartás két olyan szorosan összefüggő terület, melyeket feltétlenül együtt kell kezelni. A futball társadalmi bázisának szélesítése előre megjósolható módon a sportszakemberekre, a játékvezetőkre is komoly hatással lesz. Időben fel kell készülni tehát az e területen várható kihívásokra. A labdarúgás igényei szerinti játékvezetői bázis megteremtése érdekében az ismertetett új módszerek bevezetése feltétlenül indokolt, de az alacsonyabb osztályú bajnokságokban tapasztalt elvándorlás megállítására is ugyanilyen nagy hangsúlyt kell helyezni.

17 17 Vallom, hogy vissza kell állítani a városi szintű játékvezetői alapsejteket, melyek több évtizeden keresztül tükörképszerű leképeződései voltak a manapság megyei szintre tolódott játékvezetői irányításnak. Több mint egy évtizedes gyakorlati tapasztalatom alapján szilárd meggyőződésem, helyi szinten a játékvezetők életének irányításába, szervezésébe minél több embert be kell vonni, hiszen ha egyre többen válnak részeseivé a közös munkának, annál többen érzik majd sajátjuknak e működésük színterét jelentő játékvezetői közösséget. S végül, de nem utolsó sorban nagyon lényeges megemlíteni mennyire komoly odafigyelést érdemelnek a szakmai feladatokon túl az emberi nexusok is, hiszen a mai rohanó világunkban erre fordítódik a legkevesebb figyelem. Hiszem és vallom, hogy hosszútávon a játékvezetői társadalmon belül csak a határozott és nem érdekelven működő magatartásformák megtartása és ápolása érhet célt, melyekről mindnyájan nagyon sokat tanulhatunk az idősebb generációtól, az idősebb játékvezető társainktól. * A diagramokhoz, táblázatok elkészítéséhez vett adatok forrása: MLSZ Ügyviteli rendszere, a regisztrált játékvezetők án. Felhasznált képek forrása: Internet

A HR helyzete Magyarországon. tapasztalatai alapján

A HR helyzete Magyarországon. tapasztalatai alapján A HR helyzete Magyarországon az Országos HR Benchmark Felmérés 2011 tapasztalatai alapján Tartalomjegyzék 1. SZERVEZETI ADATOK... 3 2. STRATÉGIA ÉS TERVEZÉS... 8 3. MUNKAERŐPIACI JELLEMZŐK... 14 4. TOBORZÁS,

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

A HR MAGYARORSZÁGON: az Országos HR Benchmark Felmérés 2010 alapján

A HR MAGYARORSZÁGON: az Országos HR Benchmark Felmérés 2010 alapján A HR MAGYARORSZÁGON: az Országos HR Benchmark Felmérés 2010 alapján 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 PROBLÉMÁS TERÜLETEK... 15 A HR JÖVŐJE... 19 HR STRATÉGIA... 27 A HR SZEREPE A SZERVEZETBEN...

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek Dr. Tölgyesi Dávid Béla 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Elméleti háttér...

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról Résztanulmány 2006 Készült az Oktatási Minisztérium megbízása alapján, a Szakképesítést szerzett

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4 o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek és az önkéntes szerződés o 8 o 3. fejezet: Önkéntesek toborzása o 12

Részletesebben

Őry Mária. Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon

Őry Mária. Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon Őry Mária Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János A tanulmány készítésében résztvettek: Kutatás vezető: Váradi

Részletesebben

Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp

Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp Jeneiné dr. Rubovszky Csilla Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp Önmagát becsüli meg minden nemzet az által, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött. (Sütő András) A tanulmány az időseket

Részletesebben

Munkaerő-piaci felmérés a Széchenyi István Egyetem gazdasági partnerei körében 2009.

Munkaerő-piaci felmérés a Széchenyi István Egyetem gazdasági partnerei körében 2009. Munkaerő-piaci felmérés a gazdasági partnerei körében 2009. A tanulmányt készítették: Filep Bálint Kovács Zsolt Tamándl László 1 Tartalomjegyzék 1. A tanulmány célja... 3 2. Módszertan... 4 2.1. A minta

Részletesebben

Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János

Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kis Ibolya Kutatás a felnõttoktatás és képzés hazai cél és feladatrendszerének változásáról a korszerû piacgazdaság, illetve a tanuló társadalom fejlõdésének tükrében A hazai iskolarendszerû és az iskolarendszeren

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. JÚLIUS A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Kutatóműhely Országos tudományos pályázat Kategória: I. Főiskolások/egyetemisták (nappali és levelező munkarendben aktív hallgatói

Részletesebben

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Egészséges és sportos értelmiséggel rendelkező társadalom egészséges és sikeres polgárok Előszó 2 Vezetői összefoglaló 3 Az egyetemi

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka 2012

SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka 2012 SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka 2012 1 Az Arany János Programokon belüli beiskolázási stratégia a salgótarjáni BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban Konzulens: Dr. Bodosi Béla Egyetemi docens Készítette:

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

Az iskolai egészségnevelési és környezetnevelési programok megvalósulása a 2004-2005-ös tanévben

Az iskolai egészségnevelési és környezetnevelési programok megvalósulása a 2004-2005-ös tanévben Az iskolai egészségnevelési és környezetnevelési programok megvalósulása a 2004-2005-ös tanévben Írta és szerkesztette: Dr. Kaposvári Júlia A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság főtitkára Lektorálta:

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság A BMFKB által 2013. július 8-án elfogadott, végleges változat 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Megyei

Részletesebben

A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE - DOKTORI ÉRTEKEZÉS - Témavezető: Dr. Hajós László egyetemi tanár Készítette: Bakos-Tóth Eszter Ilona Gödöllő

Részletesebben

TÁMOP-3.3.10.B-12 HELYZETELEMZÉS INTÉZMÉNYI HELYZETELEMZÉS. A TÁMOP-3.3.10. B-12 pályázathoz a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskolában

TÁMOP-3.3.10.B-12 HELYZETELEMZÉS INTÉZMÉNYI HELYZETELEMZÉS. A TÁMOP-3.3.10. B-12 pályázathoz a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskolában TÁMOP-3.3.10.B-12 HELYZETELEMZÉS INTÉZMÉNYI HELYZETELEMZÉS A TÁMOP-3.3.10. B-12 pályázathoz a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskolában Kunszentmárton 2013. K u n s z e n t m á r t o n i G i m n

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Dr. Gere Ilona A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy minden állampolgár köztük a fogyatékos, egészségükben tartósan

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben