TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA 2006 ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA 2006 ÉV"

Átírás

1 TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA 2006 ÉV Statisztikai számjele vagy adószám KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ EGYESÜLET KÖZTESTÜLET CÍME: SZUHAFŐ, KOSSUT ÚT 36. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznú fokozat kelte: Közhasznúsági végzés száma: Pk /2002/2. A bejegyzés alapját adó közhasznú tevékenység jellege: Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontjának 5. (kulturális tevékenység), 6. (Kulturális örökség megóvása), 7. (Műemlékvédelem), 8. (Természetvédelem, állatvédelem), 9. (Környezetvédelem) alpontja szerint, illetőleg ezen tevékenységekhez kapcsolódó 3. (tudományos tevékenység, kutatás) és 4. (nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés) alpontban megjelölt közhasznú tevékenységnek minősülő feladatokat lát el. Keltezés: Gömörszőlős, május 30. Társadalmi szervezet, köztestület vezetője

2 Statisztikai számjele vagy adószám KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ EGYESÜLET KÖZTESTÜLET CÍME: SZUHAFŐ, KOSSUT ÚT 36. KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2006 ÉV adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d E 1 A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök (6.-9. sor) I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) C. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17 D. Tartalék 18 E. Céltartalék 19 F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Gömörszőlős, május 30. Társadalmi szervezet, köztestület vezetője

3 Statisztikai számjele vagy adószám KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ EGYESÜLET KÖZTESTÜLET CÍME: SZUHAFŐ, KOSSUT ÚT 36. KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2006 ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tevékenység célja szerinti Előző év(ek) helyesbítései a b c d E 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatások: 5 - alapítótól 6 - központi költségvetési továbbutalási céllal kapott helyi önkormányzattól 9 - társadalombiztosítástól 10 - egyéb Pályázati úton elnyert támogatások Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 19 C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/1) D. Pénzbevételt nem jelentő bevétel E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁS Ebből: - továbbutalt támogatás RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ESZKÖZVÁLTOZÁSOK RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK 0 0 adatok E Ft-ban Tárgyév

4 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+/-1+/-2) 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye H. Nem pénzben realizált eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi nem pénzben realizált eredménye 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi nem pénzben realizált eredménye 33 I. Adózás előtti eredmény (B/1-F1)+/-(H/2) J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény (Közhasznú tevékenység) (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 0 Ebből: - megbízási díjak 0 - tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 0 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 0 C. Értékcsökkenési leírás 56 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 640 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege 7 Keltezés: Gömörszőlős, május 30. Társadalmi szervezet, köztestület vezetője

5 A Gömöri Környezet és Tájfejlesztő Egyesület (Adószáma: ) közhasznú beszámolója 2006 évre, az [1997. évi CLVI. törvény 19. ; 219/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet IV.] szerint Összeg (eft) A. Összes közhasznú bevétel 684 A.1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 7 A.1.a Alapítótól 0 A.1.b Államháztartás más alrendszeréből 0 A.1.c Egyéb támogatótól 7 A.2. Pályázati úton elnyert támogatás 675 A.2.a Államháztartás alrendszeréből 675 A.2.b Egyéb támogatótól 0 A.3. Tagdíjból származó bevételek 0 A.4. Közhasznú tevékenységből származó bevételek 0 A.5. Egyéb bevételek 2 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 C. Összes bevétel 684 D. Közhasznú tevékenység költségei 725 E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 F. Adózás előtti eredmény -41 G. Adófizetési kötelezettség 0 H. Tárgyévi eredmény -41 Tájékoztató adatok: A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás és a költségek, ráfordítások részletezése az Évi CLVI. Tv. 19.par c.) pontja szerint (eft) Összeg (eft) A. Személyi jellegű ráfordítások 29 Bérköltség 0 Megbízási díjak 0 Tiszteletdíjak 0 Személyi jellegű egyéb költségek 29 Bérköltség közterhei 0 B. Anyagjellegű ráfordítások 0 C. Értékcsökkenési leírás 56 D. Egyéb költségek, ráfordítások 640 E. A szervezet által nyújtott támogatások 0 Ebből: pályázati úton nyújtott támogatások 0

6 Ebből a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, az Évi CLVI. Tv. 19.par f.) pontja szerint (eft) Bér és azok közterhei 0 Útiköltség 29 Egyéb költségtérítés, juttatás 0 Összesen: 29 Költségvetési alrendszerektől évben kapott támogatások és azok felhasználása az Évi CLVI. Tv. 19.par b.), d.), e.) pontja szerint A támogatás nyújtó Összeg Felhasználva Cél/Megjelölés megnevezése (Ft) ig (Ft) nca00399/05/ működés nca00209/05/ működés Összesen:

7 BESZÁMOLÓ A GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ EGYESÜLET ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Gömöri Környezet- és Tájfejlesztő Egyesület tevékenységét a magyar-szlovák határ mentén elterülő Dél-Gömöri térség 24 kistelepülésére kiterjesztve végzi. Egyesületünk ezen falvak lakosságának, a helyi önkormányzatoknak, helyi civil szervezeteknek kíván segítséget nyújtani az alábbi célokkal: A térségi információ áramlás segítése. A falvak méretéből, fekvéséből, elzártságából adódóan az információkhoz jutás lehetősége az egyik legkevésbé biztosított a helyi társadalmi-gazdasági szereplők, érdekcsoportok részére. Egy-egy részterület képviselőinek felkutatása, a párbeszéd lehetőségének megteremtése, az együttműködés megalapozása érdekében közös programokban való részvétel indukálása. A környezeti-, kulturális-, építészeti értékek megőrzése, bemutatása, a meglévő értékek tudatosítása a helyben élőkkel. A helyben élők számára iránymutatás az értékekben rejlő lehetőségek kihasználására, a helyben boldogulás segítése, a térség népességmegtartó képességének javítása érdekében. A helyi közösségek erősítése. A fentiekben felsorolt célok elérése érdekében a évben végzett tevékenységeink: A helyben való boldogulás elősegítése érdekében a gazdálkodók, kézművesek felkutatása, segítése a termékkészítésben és értékesítésben. Jeles napokhoz, térségi rendezvényekhez kapcsolódóan a meglévő oktatási intézmények tanulóinak, pedagógusainak bevonásával kézműves foglalkozások, ismeretterjesztő előadások, valamint terepi programok szervezése és lebonyolítása. Az Egyesület tagjai, önkéntesei és a térségben működő civil szervezetek (Ökológiai Intézet Alapítvány, Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület, Csillag Klub) közös szervezésében a évben 3 alkalommal szerveztünk kézműves napot helyi fiatal részvételével. Önkénteseink aktívan részt vettek a Gömörszőlősi 5 napos 30 fős nyári kézműves (fafaragó) tábor szervezésében és lebonyolításában is évben 6 alkalommal jelentettük meg a Kikiáltó című térségi hírlevelet, amelynek feladata o az Egyesület célkitűzéseihez kapcsolódó ismeretterjesztő, tájékoztató cikkek, közlemények, rejtvények eljuttatása a térség felnőtt és iskoláskorú lakosságához. o A térségi termékek megismertetése és azok helyben való értékesítésének segítése o A fontosabb térségi események, futó programok, az aktuális hírek, pályázati lehetőségek bemutatása o A térség természeti és kulturális értékeinek megismertetése A hírlevél alkalmanként 1800 példányban jelent meg Dél-Gömör 15 településén, és ingyenesen jutott el a térség családjaihoz. Készítése során rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a térségi önkormányzatokkal, civilekkel, helyi aktív lakosokkal. Az egyes lapszámok nyomda költségét pályázati forrásokból fedeztük, a cikkek szerzői, a szerkesztők, a helyi tudósítók önkéntes munkájának köszönhetően a tartalmi rész összeállítása nem merült fel költségként. A terjesztést a települési önkormányzatok segítségével térítésmentesen végezték önkénteseink. Az Egyesület tagsága, a működés során bevont civilek, önkéntesek Szervezetünk jelenleg 15 fő aktív taggal rendelkezik, nagyrészt a térségben élő és tevékenykedő, többségében felsőfokú természettudományos, és kulturális hagyományaink átadását segítő végzettséggel. Erősségünk, hogy a tagság és a nagy létszámban mozgósítható önkéntesek a kistérség szociális, gazdasági problémáit jól ismerő, a kitörési lehetőségeken munkálkodó szakemberekből áll. A szerteágazó kapcsolatrendszer, a településekért tenni akaró helyi lakosság, a lelkesedésből elvégzett önkéntes tevékenységek mind Egyesületünk munkáját segítik.

8 A GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ EGYESÜLET ÉVI MUNKATERVE Céljaink elérése érdekében a évben is folytatni szeretnénk az önként felvállalt és éveken keresztül rendszeresen végzett feladatokat, amelyek egy része mára már elvárásként jelentkezik a helyi emberek részéről. A megvalósításhoz szükséges források terveink szerint kisebb részben a tagdíjakból, adományokból nagyobb részben a pályázati támogatásokból tevődnek össze. A évben benyújtott pályázatok (NCA, Mecénás, Zöld Forrás) sikeressége esetén lehetőségünk nyílik a) a helyi fiatalok ismereteinek bővítésére, közösségük további erősítésére, b) a helyi kulturális értékek, hagyományok, felkutatására, megőrzésére, újraélesztésére c) közös program indítására a határon túli civil szervezettel d) a helyi társadalmi-gazdasági szereplők, érdekcsoportok felkutatására, a párbeszéd lehetőségének megteremtésére e) A térségi információ áramlás segítésére Tervezett tevékenységek Természetismereti, kézműves rendezvények, táborok, szervezése és lebonyolítása Szent Iván nap Gömörben A Szent Iván Naphoz kötődő népi hagyományok ápolása és természethez kötődő ismeretek felelevenítése. Két napos hétvégi rendezvény 18 gömöri fiatal részvételével. Mindennapi életünk, gömöri hagyományaink Népi kézműves hagyományok bemutatása valamint a fenntartható tájhasználat megismertetése, öt napos nyár végi tábor keretében 20 helyi fiatal számára. Tájak, korok, ízek-hagyományos ételek Gömörből Gömör néprajzi örökségének, ezen belül a népi gasztronómia és a hozzá kapcsolódó kulturális hagyományok összegyűjtése, felelevenítése a szlovák-magyar határ két oldalán élő fiatalok bevonásával. Közös programok indítása azonos érdekcsoportokat képviselő civil szervezetek között. A civil együttműködés hatékonyságának növelése a szórványgyümölcsösök védelmére és hasznosítására Közös kutató munka a Borsodi Mezőség Tisza menti területein, valamint a Gömör-Tornai karszt hazai részén működő civil szervezetek részvételével. A térségben élők által elismert, már megkezdett, rendszeres tevékenységek Ünnepekhez köthető játszóházi foglalkozások szervezése és lebonyolítása 3 alkalommal 20 fős kézműves nap szervezése. Térségi információs lap (Kikiáltó) megjelentetése a Kikiáltó c. térségi újság az elmúlt években- az adott év pályázati sikerességétől függően - havikéthavi rendszerességgel jelent meg. Falvaink méretéből, fekvéséből, elzártságából adódóan a lap az egyik legfontosabb információforrás az itt élők számára, ezzel párhuzamosan pedig az egyik legfőbb kapcsolatteremtési lehetőség a helyben működő szervezetek, intézmények és a lakosság között. Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva úgy ítéljük meg, hogy mindenképpen szükséges az újság további fenntartása, illetve időszerű néhány változtatás eszközlése: - A Kikiáltó kistérségi valamint közéleti jellegének erősítése - Külső megjelenésének modernizálása Kelt: Gömörszőlős, május 30. PH. Sándor Judit Elnök

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

MOZGÁSJAVÍTÓ DIÁK SPORTEGYESÜLET 1145 Budapest Mexikói út 60.

MOZGÁSJAVÍTÓ DIÁK SPORTEGYESÜLET 1145 Budapest Mexikói út 60. Statisztikai számjel: 18178711926252101 Adószám: 18178711-1-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 10185 Nyilvántartási szám: 11.PK.60850/2002/4 MOZGÁSJAVÍTÓ DIÁK SPORTEGYESÜLET 1145 Budapest

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S PACI DOKI ALAPÍTVÁNY 2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Csemő, 2012. február 29.. Fridrik Dóra elnök T a r t a l o m 1. A Paci-Doki Alapítvány t számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329003949956902 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 10 Adószám: 18329003-1-02 Statisztikai számjel: 18329003-9499-569-02

Részletesebben