A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója"

Átírás

1 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója január 1.- december 31. Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Miskolc, április 28. Kht. vezetője

2 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht Az egyéb szervezet címe: Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban Sorszám Tétel megnevezése Előzőz év Előző év(ek) helyesbítései Tárgy év a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-4.sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6.-9.sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A.B.C.) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV: ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalék F. kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. HOSSZÚ LEJÁRATI KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATI KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Miskolc, április 28. Kht vezetője

3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ Kht Az egyéb szervezet címe: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. Kettőskönyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása 2008 ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám Előző év helyesbítése Tárgyév A tétel megnevezése Előző év(ek) a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a, alapítótól 4. b, központi költségvetéstől c, helyi önkormányzattól d, egyéb, Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenységek bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai 20. Rendkívüli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások 23 Személyi jellegű ráfordítások 24. Értékcsökkenési leírás 25. Egyéb ráfordítások 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) / (C-F) * H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből:- megbízási díj tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások * Közhasznú kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén ( C.-F.) Keltezés: Miskolc, április 28. A kht vezetője

4 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht Az egyéb szervezet címe: Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban Sorszám Tétel megnevezése Előzőz év Előző év(ek) helyesbítései Tárgy év a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-4.sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6.-9.sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A.B.C.) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV: ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalék F. kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. HOSSZÚ LEJÁRATI KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATI KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Miskolc, április 28. Kht vezetője

5 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ Kht Az egyéb szervezet címe: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. Kettőskönyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása 2008 ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám Előző év helyesbítése Tárgyév A tétel megnevezése Előző év(ek) a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a, alapítótól 4. b, központi költségvetéstől c, helyi önkormányzattól d, egyéb, Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenységek bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai 20. Rendkívüli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások 23 Személyi jellegű ráfordítások 24. Értékcsökkenési leírás 25. Egyéb ráfordítások 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) / (C-F) * H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből:- megbízási díj tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások * Közhasznú kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén ( C.-F.) Keltezés: Miskolc, április 28. A kht vezetője

6 Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Adóig.sz.: Cégjegyzék szám: Kiegészítő melléklet 2008.

7 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Társaság teljes neve: Miskolc Téréségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság A Társaság rövid neve: MITISZK Kht. A Társaság székhelye: Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. Cégbejegyzés száma: Cg Cégbejegyzés dátuma: augusztus 2. Alapító okirat kelte: június 30. Alapító: Jegyzett tőke Közhasznúsági fokozat: Társaság fő tevékenysége (TEÁOR): Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3530 Miskolc, Városház tér Ft, azaz hárommillió Ft készpénz közhasznú Szakmai középfokú oktatás Mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés időpontja: április 28. A MITISZK Kht. szervezeti felépítése: - A Kht. alapítója augusztus 2-től a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, az alapítói jogokat Káli Sándor polgármester gyakorolja. - A Kht. tevékenységét 5 főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelybe a tagokat Miskolc MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése delegálta. - A Kht. élén az ügyvezető igazgató áll, akit a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat nevezett ki. - A Kht. a pályázat ideje alatt vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Az önálló működés megkezdése után a társaság a közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve. A tevékenység: A projektek eredeti befejezése május 31, de az Irányítóhatóság által lehetőség nyílt a projekt meghosszabbítására szeptember 31-ig. Majd a HEFOP es pályázat egy alprojekttel bővült melynek végső teljesítési határideje december 31. Továbbra is a Kht. kizárólagos feladata a pályázatban szereplő célok megvalósítása, így ig gazdálkodási tevékenységet nem folytatott. A projekt költségvetése és annak elszámolása szigorú keretek között folyik. Tevékenységünk be van határolva, gazdálkodásunk során a vállalt tevékenységeket és célokat kell megvalósítanunk. Az építési beruházás befejezése (2007) után, az épület berendezése és a tevékenységek beindítása volt a fő feladat. Az eszközbeszerzések, szakmai továbbképzések, tananyagfejlesztések és pedagógus továbbképzések számláit a mérleg fordulónapjáig, a beszámoló elkészítéséig kiegyenlítettük. Beszerzésre kerültek a menedzsment munkavégzéséhez szükséges irodaszerek, nyomtatványok. A kialakított laborokba különböző szakmai anyagok. Az épület használatba vételével arányosan növekedett a rezsi költség is. A menedzsment részére útiköltségek merültek fel az irányító hatóság által rendezett rendezvényeken, és az országban megalakult 16 TISZK rendezvényein való részvétel, és a konzorciumi partnerekkel történő kapcsolattartás céljából. Az alprojekt keretein belül a partnerintézményben dolgozó kollegák meglátogathatták a nyíregyházi és debreceni TISZK-et. A kialakított laborokban működő gépekhez, szoftverekhez a partnerintézmény pedagógusai tananyagokat fejlesztettek. Tanulmányi versenyt hirdettünk 3 szakmacsoportban, és 7 intézményben tanulmányi eredmény alapján ösztöndíjban is részesült 14 tanuló júniusban, majd 70 tanuló szeptember-december között. A tanulók családsegítő, pszichológusi, pályaorientációs, fejlesztő pedagógiai szolgáltatást vehetnek igénybe.

8 A Kht. rendelkezik jogi, munka- és tűzvédelmi tanácsadóval. A nyilvánosság biztosítása érdekében különböző kiadványokban, interneten hirdettünk, pályaválasztási kiállításon vettünk részt, nyíltnapokat szerveztünk. Éves beszámoló és könyvvezetés A MITISZK Kht. könyvvezetése és az éves beszámoló a számvitelről szóló évi C. törvény a (a továbbiakban SZT) és ezen törvény felhatalmazása alapján kiadott többször módosított egyéb gazdálkodó szervezetek beszámoló készítési és könyv vezetési kötelezettségeit szabályozó a 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet alapján készült. A MITISZK Kht. kettős könyvvitelt vezet, magyar nyelven, a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a SZT ban meghatározott alapelveket érvényesíti. A Kht. az ÁFA tv. szerint alanya az ÁFA-nak. A pályázat ideje alatt tárgyi adómentes tevékenységet végez így visszaigényléssel nem éltünk. A Kht. beszámolási kötelezettségének az Egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével tesz eleget. Az egyszerűsített éves beszámoló részei: a mérleg (eszközök és források), az eredmény-kimutatás kiegészítő melléklet. Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja: a tárgyév december 31-e. Ezen túlmenően a közhasznúszervezetekről szóló törvény által előírt Közhasznúsági beszámolót és Üzleti jelentést is elkészítettünk. Értékelési elvek A számviteli politikában rögzített főbb értékelési elvek az egyes mérlegsorok részletezése során kerülnek ismertetésre. 2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Befektetett eszközök A Kht. a befektetett eszközök között tartja nyilván azokat az eszközöket, amelyek tartósan, egy éven túl szolgálják a tevékenységet. A befektetett eszközök között kimutatott immateriális javak és tárgyi eszközök - számviteli törvény szerint elszámolt - értékcsökkenési leírással csökkentett, vagyis nettó értéken szerepelnek az éves beszámoló mérlegében. Terv szerinti értékcsökkenést a Társasági adóról és az osztalékadóról szoló 1996.évi LXXXI. tv.2,sz. mellékletében előírt %-ok alapján számoltuk el, az üzembe helyezést követően teljesítményarányosan a következő módon számolható el: Alkalmazott elszámolási kulcsok: Épületek: 2% Szellemi termékek: 33 % Számítástechnikai eszközök: 33 % Egyéb gépek, berendezések 14,5 % Minden egyéb tárgyi eszköz: 14,5 % Kimutatás a bruttó érték alakulásáról Ezer Ft-ban S.sz.: Megnevezés: 2008 évi nyitó bruttó érték Növekedés Csökkenés 2008 évi záró bruttó érték 1. Immateriális javak

9 2. Ingatlanok Gépek berendezések Egyéb berendezések Befejezetlen beruházások Eszközök összesen: Kimutatás az elszámolt értékcsökkenésről és a könyvszerinti értékről Ezer Ft-ban Növekedés Növekedés Csökkenés Záró Écs S.sz.: Megnevezés: AktivNyitó Écs tervszerinti összesen 1. Szellemi termékek Ingatlanok Gépek berendezések Egyéb berendezések Befektetett 0 eszközök összesen A Kht. minden Ft egyedi beszerzési érték alatt az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja, a számviteli törvényben és a számviteli politikában meghatározottak szerint. Ennek nagysága e Ft. Kimutatás a nettó érték alakulásáról Ezer Ft-ban Nyitó nettó Záró nettó érték S.sz.: Megnevezés: érték Növekedés Csökkenés 1. Immateriális javak Ingatlanok Gépek berendezések Egyéb berendezések Befejezetlen beruházások Eszközök összesen: Pénzeszközök A mérlegben szereplő pénzeszközből 354 e Ft készpénzben, e Ft bankszámla pénzben az OTP Banknál vezetett bankszámlákon. Aktív időbeli elhatárolások A évi mérlegben nincs ilyen követelés. Saját tőke A saját tőke a jegyzett tőkéből, a tőkeváltozásból és tárgyévi mérlegszerinti eredményből tevődik össze. A saját tőke nagysága 21%-kal, 857 eft-tal haladja meg a jegyzett tőke értékét, amit a társaság gazdálkodása eredményezett. Jegyzett tőke

10 A Cégbíróságon bejegyzett tőke jelenleg az alapszabályban, társasági szerződésben meghatározott összeg, jelen esetben eft. A tőkeváltozás A tőkeváltozás a 2007 évi és a 2006 évi pozitív eredmény következtében 569 e Ft. Értékelési tartalék A számviteli politikában megjelölt eszközök piaci értéken történő értékelésből származó értékhelyesbítés összegét értékelési tartalékként kell kimutatni. Az értékelési tartalék és az értékhelyesbítés csak és kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. Az értékelési tartalékot a mérlegben könyv szerinti értékkel kell szerepeltetni. A mérleg szerinti eredmény A 2008 évi gazdálkodásunk (bevételek, költségek, ráfordítások különbözeteként) 288 e Ft-ot mutat. Kötelezettségek A szállítói tartozások (projektzárásig) kiegyenlítésére rövid lejáratú kölcsön felvételére volt szükség, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott a Kht. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a munkabér és megbízási díj közterhei, az adóhatóság részére fizetendő járulékok szerepelnek. A mérleg szerinti, elismert kötelezettségünk (e Ft): Szállítói kötelezettségek 0 Rövid lejáratú kölcsön Miskolc Város Önkormányzata Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 688 Munkabér, megbízási díj SZJA 345 Munkabér, megbízási díj járulékai 343 Összesen Passzív időbeli elhatárolások A Kht. a passzív időbeli elhatárolások között szerepelteti az olyan befolyt pályázati összegeket, amelyek ben és 2008-ban felhalmozási bevételként kapott meg. Az elhatárolt összeg összesen: eft. Passzív időbeli elhatárolás (Ft): Támogatási összes bevételből elhatárolt összeg Ft HEFOP pályázat Felhalmozási célú elhatárolás Ft Működési célú elhatárolás Ft 0 HEFOP pályázat Szakképzési hozzájárulás Összesen:

11 3. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A./ Közhasznú tevékenység bevétele Önkormányzattól kapott támogatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata HEFOP pályázati önrészből: Tiszaújváros Önkormányzata: Összesen: e Ft e Ft e Ft Pályázati úton elnyert támogatás HEFOP pályázat e Ft HEFOP pályázat e Ft 2007 ben elhatárolt támogatás e Ft Összesen: e Ft Egyéb bevétel A meglévő pénzeszközeinkre a bank által adott folyószámla kamata 139 eft. B./ Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenységet a Kht 2008-ban nem végzett, így bevétele sem keletkezett. D./ Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Az anyagjellegű ráfordítások e Ft az alábbi költségeket tartalmazza: Anyagjellegű költség e Ft Igénybe vett szolgáltatások e Ft Egyéb szolgáltatás e Ft Személyi jellegű ráfordítás Bérköltség e Ft Személyi jellegű egyéb kifizetés e Ft Bérjárulékok e Ft Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírásként a tervszerinti értékcsökkenés összege e Ft az egy összegben elszámolt értékcsökkenés összege e Ft, összesen e Ft. (Megegyezik a fentebb bemutatott táblázatban szereplő értékkel.) Egyéb ráfordítás Előzetesen felszámított levonásba nem vonható áfa e Ft E. / Vállalkozási tevékenység ráfordításai Vállalkozási tevékenységet a Kht 2008-ban nem végzett.

12 4. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK A Felügyelő Bizottság díjazása A Felügyelő Bizottság tagjai 2008-ban díjazásban a Kht. nem jelentkező - saját bevételeiből nem részesültek július augusztus 31. között Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától részesültek díjazásban, melynek fedezetét a HEFOP es projekt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának - mint kedvezményezettnek benyújtott költségvetése - biztosította. Az éves beszámolót aláíró, a szervezet képviseletére jogosult személy adatai: Az éves beszámolót a MITISZK Kht. ügyvezetője, Szabó Dezső (Lakcíme: 3516 Miskolc, Ginzery Sándor u. 36., születési helye, ideje: Miskolc, április 22., anyja neve: Hangácsi Jolán) írta alá. A beszámolót összeállította: Simkóné Perjési Dóra mérlegképes könyvelő A könyvvizsgálatot végzi: Juhász Géza okleveles könyvvizsgáló, az MKK szám alatt bejegyzett tagja. Éves díjazása: ,-Ft +Áfa Szabó Dezső Ügyvezető

13 Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Adóig.sz.: Cégjegyzék szám: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ig terjedő időszakra

14 SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A választott könyvvitel módja: kettős könyvvitel. A Kht. a projekt megvalósításának ideje alatt vállalkozási tevékenységet nem végez. Ezért társasági adófizetési kötelezettség, valamint iparűzési adófizetési kötelezettsége nem keletkezett ban is a projektek céljainak megvalósításán dolgozott a Kht. Főállású alkalmazott 4 fő: az ügyvezető igazgató, informatikus, koordinátor adminisztrátor, portás. A Kht. feladatellátásában résztvevő dolgozók megbízási és vállalkozási szerződéssel állnak alkalmazásban: és szakmai vezetők, pénzügyi vezető, rendszergazda, partner intézményi kapcsolattartók 5 fő, labor felelősök 8, később 7 fő. A Közösségi Szolgáltató Csoport tagjai (4 fő). Az eszközbeszerzések és labor felszerelések folyamatosan érkeztek. Kialakításra került 9 laboratórium, 1 nagy előadó és 1 közösségi helység, irodák, öltözők és vizes blokkok. A 2007-évi beszerzések egy részének kiegyenlítése átnyúlt 2008 évre. Szervezet közhasznú tevékenysége során felmerült költségek: - Anyagköltségek: Nyomtatvány, irodaszer, fénymásolatok, adathordozók, CD, szakmai anyagok a gépészet, elektronika, és a tanbolt igényeinek megfelelően. - Igénybe vett szolgáltatások költsége: Posta-, telefon-, hirdetés, oktatás és továbbképzés-, rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatás költsége. A nyilvánosság a tájékoztatásra médiákon keresztül és különböző kiadványokban, (Miskolci Kalendárium, Miskolci Tükör, Karrier, BOON, Észak- Magyarország, MiNAP, MiTV,. Rezsi költség. - Útiköltségek: Belföldi kiküldetés a Budapest szakmai napok, egyeztetések, TISZK ek látogatása és partner intézményekkel kapcsolattartás céljából. A HEFOP projekt keretében külföldi tanulmányút, és a társ TISZK ek látogatása szerepelt a programban. - Egyéb szolgáltatás igénybevétele: Bankszámla fenntartásával kapcsolatos költségek. Szakmai szolgáltatások költsége. A jogi szolgáltatás, klf. szakmai tanácsadás, közreműködés költsége. Bevételek alakulása 2008-ban: 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás: ,-eFt 2. Egyéb bevételek 139,-eFt Kamatbevétel Bevételek összesen: ,-eFt

15 Költségek, ráfordítások alakulása: 1. Anyag jellegű költségek: ,-eFt 2. Személyi jellegű ráfordítás ,-eFt a. ebből munkabér 8 995,-eFt b. megbízási díj eFt c. egyéb személyi jellegű kifizetés eFt d. TB járulék ,-eFt 3. Értékcsökkenés eFt 4. Egyéb ráfordítás ,-eFt Költségek, ráfordítások összesen: ,-eFt Költségvetési támogatás felhasználása Kimutatás a kapott támogatásról: Támogató Miskolc MJV Önkormányzati támogatás ESZA HEFOP pályázat ESZA HEFOP pályázat Szakképzési hozzájárulás Tiszaújváros Önkormányzata Kapott támogatás időpontja Célja Pályázati önerő biztosítása TISZK infrastrukturális feltételeinek javítása TISZK kialakítása Fejlesztési támogatás Működési támogatás Összege Ft adatok ezer Ft-ban Tárgyévi Tárgyévi felhasználás felhasználás felhalmozási működési Összesen: Megjegyzés: A számviteli elszámolások sajátosságai miatt ezek nem teljes összegükkel jelennek meg a bevételek között a mérlegben. A fejlesztésre kapott támogatást és a működési támogatás 2009-re eső részét halasztott bevételként passzív időbeli elhatárolások között szerepeltetjük.

16 Vagyon felhasználása Kimutatás a vagyon felhasználásáról ezer Ft-ban Változás Előző évi Tárgyévi % Ft Megnevezés összeg eft összeg eft növ. csök. növ. csök. Megjegyzés Saját tőke Induló tőke Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők Tőkeváltozás Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők Tárgyévi eredmény Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők Cél szerinti juttatások Kimutatás a célszerinti juttatásokról A partnerintézmények tanulóinak körében meghirdetett tanulmányi versenyek és ösztöndíj program keretében a diákok részére kifizetett juttatások: Cél szerinti juttatás Fő Összeg (Ft) Tanulmányi verseny Ösztöndíj Kereskedelmi marketing szakmacsoport tanulmányi verseny Gépészet szakmacsoport tanulmányi verseny Elektronika szakmacsoport tanulmányi verseny Összesen A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

17 Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Ügyvezető: 1 fő főállású Bruttó munkabér: e Ft Egyéb juttatás: 72 e Ft Társadalombiztosítási járulék: e Ft Szakmai és pénzügyi vezetők: 3 fő Vállalkozási díj: e Ft Megbízási díj: e Ft Társadalombiztosítási járulék: 752 e Ft Kimutatás a foglalkoztatottaknak nyújtott juttatásokról Foglalkoztatottak: 3 fő főállású Bruttó munkabér: Egyéb juttatás: Társadalombiztosítási járulék: e Ft 216 e Ft e Ft Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Társaság neve: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Röviden: MITISZK Kht. Székhelye: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u.10 Adószáma: Közhasznúsági besorolás: közhasznú Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztérium HEFOP és kapcsolódó pályázatának elnyerése után megalapította a Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaságot. A pályázati feltételek teljesítése érdekében Miskolc Megyei Jogú Város 2004-ben konzorciumot hozott létre, melynek tagjai: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Testülete (5 partnerintézménnyel), mint főpályázó Mezőkövesd Város Önkormányzati Testülete (1 partnerintézménnyel) Miskolci Egyetem Tiszaújváros Város Önkormányzati Testülete (1 partnerintézménnyel), mint társpályázók, az autópálya mentén fekvő szakképző intézményekkel A MITISZK partnerintézményei: Andrássy Gyula Szakközépiskola, Miskolc Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, Miskolc, Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola, Miskolc

18 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Tiszaújváros Kandó Kálmán Szakközépiskola, Miskolc Miskolci Egyetem, Miskolc- Egyetemváros Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola, Miskolc Széchenyi István Szakképző Iskola, Mezőkövesd A pályázati kiírásban feltételként szerepelt egy non-profit szervezet létrehozása a projektek megvalósítására, ez a MITISZK Kht. A pályázatok pontos megnevezése: HEFOP P /1.0 Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása HEFOP P /1.0 Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ kialakítása A pályázatok célja: Egy új képzőközpont/központi képzőhely létrehozása, ahol a szakképzésben résztvevő diákok, illetve felnőttek csúcstechnikát képviselő gépek, berendezések segítségével részesülnek korszerű képzésben. A gépészet és kereskedelemmarketing szakmacsoportokban országosan 16 TISZK kialakítására kerül sor. A partnerintézmények közötti szakmai együttműködés kialakítása, a képző központban folyó szakmai munka összehangolása, közös képzési szerkezet kialakítása. A pályázathoz szükséges min. 6,25% önerőt a Kht.-t egyedül alapító - Miskolc M. J. V. Önkormányzata biztosítja ,-Ft összegben. Ebből ,-Ft-ot a saját költségvetés terhére, ,- Ft-ot pedig a BM EU Önerő Alapra benyújtott pályázatból ban a pályázathoz kapcsolódó önerőt megkaptuk. A MITISZK Kht. által 2008-ben végzett fontosabb tevékenységek:

19 Január: A Közösségi Szolgáltató Csoport és a miskolci partnerintézmények ifjúságvédelmi felelőseinek megbeszélése. A külső gyakorlati képzést szervező szakmai bizottság értekezlete. Február: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. A Miskolci TV forgatása. Nyílt Nap tanulóknak. ITD + Japán delegáció látogatása. TISZK szakmai nap és Konzultatív Testületi Ülés. CNC eszterga betanítás az Andrássy-ban. A vezetői információs és döntés előkészítő támogató rendszer alapmoduljainak telepítése. Március: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. 30 napos reklám a Pulzus Info TV-ben a MITISZK-ről. Az MTV forgatása a Kezedben a tudás című műsorhoz. E-SZAKMA szoftver betanítás. Április: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. 4. PEJ elkészítése. Igazgatók Tanácsa ülés. A Kormányzati Ellenőrző Hivatal ellenőrzése. Nyílt nap a régió gazdálkodó szervezetei számára. Az Andrássy Szakközépiskolával együttműködve Országos 3D-s rajzverseny lebonyolítása. Tömbös szikraforgácsoló-gép, E-kereskedelem bolti betanítás. Május: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. Felkészülés ISO 9001 auditra szerződésmódosítás előkészítése alprojekt pályázati anyag kidolgozása. A MITISZK bemutatása a partnerintézmények pedagógusainak. Bemutatkozás a társ-tiszk-eknek, szakmai konferencia. Pro/ENGINEER betanítás a partnerintézmények pedagógusainak. Igény és elégedettségmérés a MITISZK partnerintézményei tanulói, pedagógusai, és a szülők körében, valamint a partnerintézményeivel kapcsolatban álló gazdálkodó szervezeteknél. Részvétel az Egri TISZK átadó ünnepségén. Június: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. 4. PEJ Korrekció elkészítése. ISO belső audit alprojekt pályázati anyag kidolgozásának folytatása. A partnerintézményeket 10 perces bemutató filmek elkészítése és műsorra tűzése a Miskolc TVben. A MiTV forgatása a MITISZKben. Részvétel az az ÉPTISZK, a KaposTISZK, az Észak-Zalai TISZK, Nyírvidék TISZK átadó ünnepségén. A Solid Edge tervezőszoftver betanítás a partnerintézmények oktatói számára. Az elkészített tanulási útmutatók beváláspróbája. Igény és elégedettségmérés a MITISZK partnerintézményei tanulói, pedagógusai, és a szülők körében, valamint a partnerintézményeivel kapcsolatban álló gazdálkodó szervezeteknél. Július: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. Edge-CAM technológiai tervezőszoftver betanítás a partnerintézmények oktatói számára. Az elkészített tanulási útmutatók beváláspróbája folytatódik. A CNC géppark lehetőségeinek biztonságos teljesebb körű kihasználására való felkészítés a partnerintézmények szakoktatói számára. A tanulmányi verseny ünnepélyes díjátadása. Részvétel a Belvárosi TISZK átadó ünnepségén.

20 Augusztus: A Közösségi Szolgáltató Csoport konferenciája. Szervezetfejlesztési tréning. 501 EPEJ elkészítése. Szeptember: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. Szervezetfejlesztési tréning. ISO 9001 belső audit. A külső gyakorlati képzést szervező szakmai bizottság értekezlete. A hagyományos tanbolt használatára készített tanulási útmutató, a korszerű üzleti levelezéshez készített tanulási útmutató betanítása a partnerintézmények szakoktatóinak. Szakítógép kezelésének betanítása a partnerintézmények szakoktatói számára. Vonalkód nyomtatók beszerzése. Részvétel az Egri TISZK Tananyag-fejlesztési Konferenciáján. MITISZK záró, eddigi eredményeit bemutató Konferencia. Október: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. 5. PEJ elkészítése. Szervezetfejlesztési tréning. Részvétel a Szabad a pálya 2008 Pályaválasztási kiállításon. A gönci Károlyi Gáspár Általános iskola 8. osztályos tanulóinak, és a Kassai Elektronikai Szakközépiskola küldöttségének látogatása a MITISZK-ben. Korszerű tanulási technikák és stratégiák: projektmódszer, projektalapú oktatás akkreditált pedagógus továbbképzés a partner intézmények pedagógusainak számára. November: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. Kassai oktatási hivatal küldöttségének látogatása. Nyílt nap általános iskolai tanulóknak. Tanulmányút Olaszországban. Szakmai Tanulmányi Verseny Kereskedelem-marketing szakmacsoport döntő. December: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. Szakmai konzultáció a MITISZK vizsgaközponttá válásáról. Nyílt nap általános iskolai tanulóknak. Kereskedelmi szoftver betanítása az E-kereskedelem boltjában. A menedzsment és a partnerintézmények vezetőinek látogatása a Nyírvidék TISZK-ben. Projektzáró rendezvény lebonyolítása. Részvétel a Debrecen TISZK, az Egri TISZK, Széchenyi TISZK Záró rendezvényén. A menedzsment és az intézményi vállalati kapcsolattartók felkészítése. Szakmai Tanulmányi Verseny döntő Gépészet és Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban. Miskolc, április 28 Készítette: Simkóné Perjési Dóra Szabó Dezső ügyvezető

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 1 8 1 0 6 3 3 8-2 - 4 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: DunaKörösMarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u.

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel: 14896680-8510-572-05 Cégbírósági bejegyzés száma: 05-09-018279 Cég adószáma: 14896680-1-05 Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT. 6900 Makó Széchenyi tér 10. KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Makó, 2006. április 30. Kristóf Gabriella s. k. ügyvezető Közhasznú

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Az Alfa Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. évről. A Fővárosi Bíróság 2009. szeptember hó 24-én kelt 12. Pk. 60.217/2009. sz. végzésével a13451.. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alfa

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2013. évi Közhasznúsági jelentése Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség, mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára 0 8 7 2 4 4 0 8-9 3 1 2-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel 1 8 2 4 4 2 7 4-2 - 4 1 Adószám A vállalkozás megnevezése: "Ha megvetted, tekerd!" Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma:. DECEMBER 31. KÖZHASZNÚ

Részletesebben

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT.

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Akadálymentes Tanulásért Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2010. március 01. 2 AZ Akadálymentes Tanulásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS 29. Beszámolási időszak: 29.2.4. - 29.12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 28. Működés kezdete: 29.2.4. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.6.716/28/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

CIRKO FILM - MÁSKÉPP ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u egyéb szervezet címe telefonszáma

CIRKO FILM - MÁSKÉPP ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u egyéb szervezet címe telefonszáma egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 15-17. egyéb szervezet címe 06 1 269 1915 telefonszáma 2014. december 31. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 29.Január 1-29. december 31.. Közhasznúsági

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Wikimédia Magyarország Egyesület 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2. Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom 1. Számviteli beszámoló... 3 1.1 A bevételek részletezése... 3 1.2 A kiadások részletezése...

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság Közhasznú Egyesület

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság Közhasznú Egyesület A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Magyar Sürgösségi Orvostani Társasság egyéb szervezet megnevezése 4400 Nyíregyháza, Szent István u.68. címe Keltezés:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben