A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója"

Átírás

1 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója január 1.- december 31. Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Miskolc, április 28. Kht. vezetője

2 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht Az egyéb szervezet címe: Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban Sorszám Tétel megnevezése Előzőz év Előző év(ek) helyesbítései Tárgy év a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-4.sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6.-9.sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A.B.C.) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV: ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalék F. kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. HOSSZÚ LEJÁRATI KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATI KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Miskolc, április 28. Kht vezetője

3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ Kht Az egyéb szervezet címe: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. Kettőskönyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása 2008 ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám Előző év helyesbítése Tárgyév A tétel megnevezése Előző év(ek) a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a, alapítótól 4. b, központi költségvetéstől c, helyi önkormányzattól d, egyéb, Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenységek bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai 20. Rendkívüli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások 23 Személyi jellegű ráfordítások 24. Értékcsökkenési leírás 25. Egyéb ráfordítások 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) / (C-F) * H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből:- megbízási díj tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások * Közhasznú kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén ( C.-F.) Keltezés: Miskolc, április 28. A kht vezetője

4 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht Az egyéb szervezet címe: Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban Sorszám Tétel megnevezése Előzőz év Előző év(ek) helyesbítései Tárgy év a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-4.sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6.-9.sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A.B.C.) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV: ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalék F. kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. HOSSZÚ LEJÁRATI KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATI KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Miskolc, április 28. Kht vezetője

5 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ Kht Az egyéb szervezet címe: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. Kettőskönyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása 2008 ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám Előző év helyesbítése Tárgyév A tétel megnevezése Előző év(ek) a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a, alapítótól 4. b, központi költségvetéstől c, helyi önkormányzattól d, egyéb, Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenységek bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai 20. Rendkívüli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások 23 Személyi jellegű ráfordítások 24. Értékcsökkenési leírás 25. Egyéb ráfordítások 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) / (C-F) * H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből:- megbízási díj tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások * Közhasznú kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén ( C.-F.) Keltezés: Miskolc, április 28. A kht vezetője

6 Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Adóig.sz.: Cégjegyzék szám: Kiegészítő melléklet 2008.

7 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Társaság teljes neve: Miskolc Téréségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság A Társaság rövid neve: MITISZK Kht. A Társaság székhelye: Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. Cégbejegyzés száma: Cg Cégbejegyzés dátuma: augusztus 2. Alapító okirat kelte: június 30. Alapító: Jegyzett tőke Közhasznúsági fokozat: Társaság fő tevékenysége (TEÁOR): Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3530 Miskolc, Városház tér Ft, azaz hárommillió Ft készpénz közhasznú Szakmai középfokú oktatás Mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés időpontja: április 28. A MITISZK Kht. szervezeti felépítése: - A Kht. alapítója augusztus 2-től a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, az alapítói jogokat Káli Sándor polgármester gyakorolja. - A Kht. tevékenységét 5 főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelybe a tagokat Miskolc MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése delegálta. - A Kht. élén az ügyvezető igazgató áll, akit a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat nevezett ki. - A Kht. a pályázat ideje alatt vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Az önálló működés megkezdése után a társaság a közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve. A tevékenység: A projektek eredeti befejezése május 31, de az Irányítóhatóság által lehetőség nyílt a projekt meghosszabbítására szeptember 31-ig. Majd a HEFOP es pályázat egy alprojekttel bővült melynek végső teljesítési határideje december 31. Továbbra is a Kht. kizárólagos feladata a pályázatban szereplő célok megvalósítása, így ig gazdálkodási tevékenységet nem folytatott. A projekt költségvetése és annak elszámolása szigorú keretek között folyik. Tevékenységünk be van határolva, gazdálkodásunk során a vállalt tevékenységeket és célokat kell megvalósítanunk. Az építési beruházás befejezése (2007) után, az épület berendezése és a tevékenységek beindítása volt a fő feladat. Az eszközbeszerzések, szakmai továbbképzések, tananyagfejlesztések és pedagógus továbbképzések számláit a mérleg fordulónapjáig, a beszámoló elkészítéséig kiegyenlítettük. Beszerzésre kerültek a menedzsment munkavégzéséhez szükséges irodaszerek, nyomtatványok. A kialakított laborokba különböző szakmai anyagok. Az épület használatba vételével arányosan növekedett a rezsi költség is. A menedzsment részére útiköltségek merültek fel az irányító hatóság által rendezett rendezvényeken, és az országban megalakult 16 TISZK rendezvényein való részvétel, és a konzorciumi partnerekkel történő kapcsolattartás céljából. Az alprojekt keretein belül a partnerintézményben dolgozó kollegák meglátogathatták a nyíregyházi és debreceni TISZK-et. A kialakított laborokban működő gépekhez, szoftverekhez a partnerintézmény pedagógusai tananyagokat fejlesztettek. Tanulmányi versenyt hirdettünk 3 szakmacsoportban, és 7 intézményben tanulmányi eredmény alapján ösztöndíjban is részesült 14 tanuló júniusban, majd 70 tanuló szeptember-december között. A tanulók családsegítő, pszichológusi, pályaorientációs, fejlesztő pedagógiai szolgáltatást vehetnek igénybe.

8 A Kht. rendelkezik jogi, munka- és tűzvédelmi tanácsadóval. A nyilvánosság biztosítása érdekében különböző kiadványokban, interneten hirdettünk, pályaválasztási kiállításon vettünk részt, nyíltnapokat szerveztünk. Éves beszámoló és könyvvezetés A MITISZK Kht. könyvvezetése és az éves beszámoló a számvitelről szóló évi C. törvény a (a továbbiakban SZT) és ezen törvény felhatalmazása alapján kiadott többször módosított egyéb gazdálkodó szervezetek beszámoló készítési és könyv vezetési kötelezettségeit szabályozó a 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet alapján készült. A MITISZK Kht. kettős könyvvitelt vezet, magyar nyelven, a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a SZT ban meghatározott alapelveket érvényesíti. A Kht. az ÁFA tv. szerint alanya az ÁFA-nak. A pályázat ideje alatt tárgyi adómentes tevékenységet végez így visszaigényléssel nem éltünk. A Kht. beszámolási kötelezettségének az Egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével tesz eleget. Az egyszerűsített éves beszámoló részei: a mérleg (eszközök és források), az eredmény-kimutatás kiegészítő melléklet. Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja: a tárgyév december 31-e. Ezen túlmenően a közhasznúszervezetekről szóló törvény által előírt Közhasznúsági beszámolót és Üzleti jelentést is elkészítettünk. Értékelési elvek A számviteli politikában rögzített főbb értékelési elvek az egyes mérlegsorok részletezése során kerülnek ismertetésre. 2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Befektetett eszközök A Kht. a befektetett eszközök között tartja nyilván azokat az eszközöket, amelyek tartósan, egy éven túl szolgálják a tevékenységet. A befektetett eszközök között kimutatott immateriális javak és tárgyi eszközök - számviteli törvény szerint elszámolt - értékcsökkenési leírással csökkentett, vagyis nettó értéken szerepelnek az éves beszámoló mérlegében. Terv szerinti értékcsökkenést a Társasági adóról és az osztalékadóról szoló 1996.évi LXXXI. tv.2,sz. mellékletében előírt %-ok alapján számoltuk el, az üzembe helyezést követően teljesítményarányosan a következő módon számolható el: Alkalmazott elszámolási kulcsok: Épületek: 2% Szellemi termékek: 33 % Számítástechnikai eszközök: 33 % Egyéb gépek, berendezések 14,5 % Minden egyéb tárgyi eszköz: 14,5 % Kimutatás a bruttó érték alakulásáról Ezer Ft-ban S.sz.: Megnevezés: 2008 évi nyitó bruttó érték Növekedés Csökkenés 2008 évi záró bruttó érték 1. Immateriális javak

9 2. Ingatlanok Gépek berendezések Egyéb berendezések Befejezetlen beruházások Eszközök összesen: Kimutatás az elszámolt értékcsökkenésről és a könyvszerinti értékről Ezer Ft-ban Növekedés Növekedés Csökkenés Záró Écs S.sz.: Megnevezés: AktivNyitó Écs tervszerinti összesen 1. Szellemi termékek Ingatlanok Gépek berendezések Egyéb berendezések Befektetett 0 eszközök összesen A Kht. minden Ft egyedi beszerzési érték alatt az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja, a számviteli törvényben és a számviteli politikában meghatározottak szerint. Ennek nagysága e Ft. Kimutatás a nettó érték alakulásáról Ezer Ft-ban Nyitó nettó Záró nettó érték S.sz.: Megnevezés: érték Növekedés Csökkenés 1. Immateriális javak Ingatlanok Gépek berendezések Egyéb berendezések Befejezetlen beruházások Eszközök összesen: Pénzeszközök A mérlegben szereplő pénzeszközből 354 e Ft készpénzben, e Ft bankszámla pénzben az OTP Banknál vezetett bankszámlákon. Aktív időbeli elhatárolások A évi mérlegben nincs ilyen követelés. Saját tőke A saját tőke a jegyzett tőkéből, a tőkeváltozásból és tárgyévi mérlegszerinti eredményből tevődik össze. A saját tőke nagysága 21%-kal, 857 eft-tal haladja meg a jegyzett tőke értékét, amit a társaság gazdálkodása eredményezett. Jegyzett tőke

10 A Cégbíróságon bejegyzett tőke jelenleg az alapszabályban, társasági szerződésben meghatározott összeg, jelen esetben eft. A tőkeváltozás A tőkeváltozás a 2007 évi és a 2006 évi pozitív eredmény következtében 569 e Ft. Értékelési tartalék A számviteli politikában megjelölt eszközök piaci értéken történő értékelésből származó értékhelyesbítés összegét értékelési tartalékként kell kimutatni. Az értékelési tartalék és az értékhelyesbítés csak és kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. Az értékelési tartalékot a mérlegben könyv szerinti értékkel kell szerepeltetni. A mérleg szerinti eredmény A 2008 évi gazdálkodásunk (bevételek, költségek, ráfordítások különbözeteként) 288 e Ft-ot mutat. Kötelezettségek A szállítói tartozások (projektzárásig) kiegyenlítésére rövid lejáratú kölcsön felvételére volt szükség, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott a Kht. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a munkabér és megbízási díj közterhei, az adóhatóság részére fizetendő járulékok szerepelnek. A mérleg szerinti, elismert kötelezettségünk (e Ft): Szállítói kötelezettségek 0 Rövid lejáratú kölcsön Miskolc Város Önkormányzata Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 688 Munkabér, megbízási díj SZJA 345 Munkabér, megbízási díj járulékai 343 Összesen Passzív időbeli elhatárolások A Kht. a passzív időbeli elhatárolások között szerepelteti az olyan befolyt pályázati összegeket, amelyek ben és 2008-ban felhalmozási bevételként kapott meg. Az elhatárolt összeg összesen: eft. Passzív időbeli elhatárolás (Ft): Támogatási összes bevételből elhatárolt összeg Ft HEFOP pályázat Felhalmozási célú elhatárolás Ft Működési célú elhatárolás Ft 0 HEFOP pályázat Szakképzési hozzájárulás Összesen:

11 3. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A./ Közhasznú tevékenység bevétele Önkormányzattól kapott támogatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata HEFOP pályázati önrészből: Tiszaújváros Önkormányzata: Összesen: e Ft e Ft e Ft Pályázati úton elnyert támogatás HEFOP pályázat e Ft HEFOP pályázat e Ft 2007 ben elhatárolt támogatás e Ft Összesen: e Ft Egyéb bevétel A meglévő pénzeszközeinkre a bank által adott folyószámla kamata 139 eft. B./ Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenységet a Kht 2008-ban nem végzett, így bevétele sem keletkezett. D./ Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Az anyagjellegű ráfordítások e Ft az alábbi költségeket tartalmazza: Anyagjellegű költség e Ft Igénybe vett szolgáltatások e Ft Egyéb szolgáltatás e Ft Személyi jellegű ráfordítás Bérköltség e Ft Személyi jellegű egyéb kifizetés e Ft Bérjárulékok e Ft Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírásként a tervszerinti értékcsökkenés összege e Ft az egy összegben elszámolt értékcsökkenés összege e Ft, összesen e Ft. (Megegyezik a fentebb bemutatott táblázatban szereplő értékkel.) Egyéb ráfordítás Előzetesen felszámított levonásba nem vonható áfa e Ft E. / Vállalkozási tevékenység ráfordításai Vállalkozási tevékenységet a Kht 2008-ban nem végzett.

12 4. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK A Felügyelő Bizottság díjazása A Felügyelő Bizottság tagjai 2008-ban díjazásban a Kht. nem jelentkező - saját bevételeiből nem részesültek július augusztus 31. között Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától részesültek díjazásban, melynek fedezetét a HEFOP es projekt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának - mint kedvezményezettnek benyújtott költségvetése - biztosította. Az éves beszámolót aláíró, a szervezet képviseletére jogosult személy adatai: Az éves beszámolót a MITISZK Kht. ügyvezetője, Szabó Dezső (Lakcíme: 3516 Miskolc, Ginzery Sándor u. 36., születési helye, ideje: Miskolc, április 22., anyja neve: Hangácsi Jolán) írta alá. A beszámolót összeállította: Simkóné Perjési Dóra mérlegképes könyvelő A könyvvizsgálatot végzi: Juhász Géza okleveles könyvvizsgáló, az MKK szám alatt bejegyzett tagja. Éves díjazása: ,-Ft +Áfa Szabó Dezső Ügyvezető

13 Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Adóig.sz.: Cégjegyzék szám: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ig terjedő időszakra

14 SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A választott könyvvitel módja: kettős könyvvitel. A Kht. a projekt megvalósításának ideje alatt vállalkozási tevékenységet nem végez. Ezért társasági adófizetési kötelezettség, valamint iparűzési adófizetési kötelezettsége nem keletkezett ban is a projektek céljainak megvalósításán dolgozott a Kht. Főállású alkalmazott 4 fő: az ügyvezető igazgató, informatikus, koordinátor adminisztrátor, portás. A Kht. feladatellátásában résztvevő dolgozók megbízási és vállalkozási szerződéssel állnak alkalmazásban: és szakmai vezetők, pénzügyi vezető, rendszergazda, partner intézményi kapcsolattartók 5 fő, labor felelősök 8, később 7 fő. A Közösségi Szolgáltató Csoport tagjai (4 fő). Az eszközbeszerzések és labor felszerelések folyamatosan érkeztek. Kialakításra került 9 laboratórium, 1 nagy előadó és 1 közösségi helység, irodák, öltözők és vizes blokkok. A 2007-évi beszerzések egy részének kiegyenlítése átnyúlt 2008 évre. Szervezet közhasznú tevékenysége során felmerült költségek: - Anyagköltségek: Nyomtatvány, irodaszer, fénymásolatok, adathordozók, CD, szakmai anyagok a gépészet, elektronika, és a tanbolt igényeinek megfelelően. - Igénybe vett szolgáltatások költsége: Posta-, telefon-, hirdetés, oktatás és továbbképzés-, rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatás költsége. A nyilvánosság a tájékoztatásra médiákon keresztül és különböző kiadványokban, (Miskolci Kalendárium, Miskolci Tükör, Karrier, BOON, Észak- Magyarország, MiNAP, MiTV,. Rezsi költség. - Útiköltségek: Belföldi kiküldetés a Budapest szakmai napok, egyeztetések, TISZK ek látogatása és partner intézményekkel kapcsolattartás céljából. A HEFOP projekt keretében külföldi tanulmányút, és a társ TISZK ek látogatása szerepelt a programban. - Egyéb szolgáltatás igénybevétele: Bankszámla fenntartásával kapcsolatos költségek. Szakmai szolgáltatások költsége. A jogi szolgáltatás, klf. szakmai tanácsadás, közreműködés költsége. Bevételek alakulása 2008-ban: 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás: ,-eFt 2. Egyéb bevételek 139,-eFt Kamatbevétel Bevételek összesen: ,-eFt

15 Költségek, ráfordítások alakulása: 1. Anyag jellegű költségek: ,-eFt 2. Személyi jellegű ráfordítás ,-eFt a. ebből munkabér 8 995,-eFt b. megbízási díj eFt c. egyéb személyi jellegű kifizetés eFt d. TB járulék ,-eFt 3. Értékcsökkenés eFt 4. Egyéb ráfordítás ,-eFt Költségek, ráfordítások összesen: ,-eFt Költségvetési támogatás felhasználása Kimutatás a kapott támogatásról: Támogató Miskolc MJV Önkormányzati támogatás ESZA HEFOP pályázat ESZA HEFOP pályázat Szakképzési hozzájárulás Tiszaújváros Önkormányzata Kapott támogatás időpontja Célja Pályázati önerő biztosítása TISZK infrastrukturális feltételeinek javítása TISZK kialakítása Fejlesztési támogatás Működési támogatás Összege Ft adatok ezer Ft-ban Tárgyévi Tárgyévi felhasználás felhasználás felhalmozási működési Összesen: Megjegyzés: A számviteli elszámolások sajátosságai miatt ezek nem teljes összegükkel jelennek meg a bevételek között a mérlegben. A fejlesztésre kapott támogatást és a működési támogatás 2009-re eső részét halasztott bevételként passzív időbeli elhatárolások között szerepeltetjük.

16 Vagyon felhasználása Kimutatás a vagyon felhasználásáról ezer Ft-ban Változás Előző évi Tárgyévi % Ft Megnevezés összeg eft összeg eft növ. csök. növ. csök. Megjegyzés Saját tőke Induló tőke Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők Tőkeváltozás Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők Tárgyévi eredmény Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők Cél szerinti juttatások Kimutatás a célszerinti juttatásokról A partnerintézmények tanulóinak körében meghirdetett tanulmányi versenyek és ösztöndíj program keretében a diákok részére kifizetett juttatások: Cél szerinti juttatás Fő Összeg (Ft) Tanulmányi verseny Ösztöndíj Kereskedelmi marketing szakmacsoport tanulmányi verseny Gépészet szakmacsoport tanulmányi verseny Elektronika szakmacsoport tanulmányi verseny Összesen A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

17 Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Ügyvezető: 1 fő főállású Bruttó munkabér: e Ft Egyéb juttatás: 72 e Ft Társadalombiztosítási járulék: e Ft Szakmai és pénzügyi vezetők: 3 fő Vállalkozási díj: e Ft Megbízási díj: e Ft Társadalombiztosítási járulék: 752 e Ft Kimutatás a foglalkoztatottaknak nyújtott juttatásokról Foglalkoztatottak: 3 fő főállású Bruttó munkabér: Egyéb juttatás: Társadalombiztosítási járulék: e Ft 216 e Ft e Ft Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Társaság neve: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Röviden: MITISZK Kht. Székhelye: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u.10 Adószáma: Közhasznúsági besorolás: közhasznú Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztérium HEFOP és kapcsolódó pályázatának elnyerése után megalapította a Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaságot. A pályázati feltételek teljesítése érdekében Miskolc Megyei Jogú Város 2004-ben konzorciumot hozott létre, melynek tagjai: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Testülete (5 partnerintézménnyel), mint főpályázó Mezőkövesd Város Önkormányzati Testülete (1 partnerintézménnyel) Miskolci Egyetem Tiszaújváros Város Önkormányzati Testülete (1 partnerintézménnyel), mint társpályázók, az autópálya mentén fekvő szakképző intézményekkel A MITISZK partnerintézményei: Andrássy Gyula Szakközépiskola, Miskolc Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, Miskolc, Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola, Miskolc

18 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Tiszaújváros Kandó Kálmán Szakközépiskola, Miskolc Miskolci Egyetem, Miskolc- Egyetemváros Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola, Miskolc Széchenyi István Szakképző Iskola, Mezőkövesd A pályázati kiírásban feltételként szerepelt egy non-profit szervezet létrehozása a projektek megvalósítására, ez a MITISZK Kht. A pályázatok pontos megnevezése: HEFOP P /1.0 Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása HEFOP P /1.0 Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ kialakítása A pályázatok célja: Egy új képzőközpont/központi képzőhely létrehozása, ahol a szakképzésben résztvevő diákok, illetve felnőttek csúcstechnikát képviselő gépek, berendezések segítségével részesülnek korszerű képzésben. A gépészet és kereskedelemmarketing szakmacsoportokban országosan 16 TISZK kialakítására kerül sor. A partnerintézmények közötti szakmai együttműködés kialakítása, a képző központban folyó szakmai munka összehangolása, közös képzési szerkezet kialakítása. A pályázathoz szükséges min. 6,25% önerőt a Kht.-t egyedül alapító - Miskolc M. J. V. Önkormányzata biztosítja ,-Ft összegben. Ebből ,-Ft-ot a saját költségvetés terhére, ,- Ft-ot pedig a BM EU Önerő Alapra benyújtott pályázatból ban a pályázathoz kapcsolódó önerőt megkaptuk. A MITISZK Kht. által 2008-ben végzett fontosabb tevékenységek:

19 Január: A Közösségi Szolgáltató Csoport és a miskolci partnerintézmények ifjúságvédelmi felelőseinek megbeszélése. A külső gyakorlati képzést szervező szakmai bizottság értekezlete. Február: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. A Miskolci TV forgatása. Nyílt Nap tanulóknak. ITD + Japán delegáció látogatása. TISZK szakmai nap és Konzultatív Testületi Ülés. CNC eszterga betanítás az Andrássy-ban. A vezetői információs és döntés előkészítő támogató rendszer alapmoduljainak telepítése. Március: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. 30 napos reklám a Pulzus Info TV-ben a MITISZK-ről. Az MTV forgatása a Kezedben a tudás című műsorhoz. E-SZAKMA szoftver betanítás. Április: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. 4. PEJ elkészítése. Igazgatók Tanácsa ülés. A Kormányzati Ellenőrző Hivatal ellenőrzése. Nyílt nap a régió gazdálkodó szervezetei számára. Az Andrássy Szakközépiskolával együttműködve Országos 3D-s rajzverseny lebonyolítása. Tömbös szikraforgácsoló-gép, E-kereskedelem bolti betanítás. Május: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. Felkészülés ISO 9001 auditra szerződésmódosítás előkészítése alprojekt pályázati anyag kidolgozása. A MITISZK bemutatása a partnerintézmények pedagógusainak. Bemutatkozás a társ-tiszk-eknek, szakmai konferencia. Pro/ENGINEER betanítás a partnerintézmények pedagógusainak. Igény és elégedettségmérés a MITISZK partnerintézményei tanulói, pedagógusai, és a szülők körében, valamint a partnerintézményeivel kapcsolatban álló gazdálkodó szervezeteknél. Részvétel az Egri TISZK átadó ünnepségén. Június: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. 4. PEJ Korrekció elkészítése. ISO belső audit alprojekt pályázati anyag kidolgozásának folytatása. A partnerintézményeket 10 perces bemutató filmek elkészítése és műsorra tűzése a Miskolc TVben. A MiTV forgatása a MITISZKben. Részvétel az az ÉPTISZK, a KaposTISZK, az Észak-Zalai TISZK, Nyírvidék TISZK átadó ünnepségén. A Solid Edge tervezőszoftver betanítás a partnerintézmények oktatói számára. Az elkészített tanulási útmutatók beváláspróbája. Igény és elégedettségmérés a MITISZK partnerintézményei tanulói, pedagógusai, és a szülők körében, valamint a partnerintézményeivel kapcsolatban álló gazdálkodó szervezeteknél. Július: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. Edge-CAM technológiai tervezőszoftver betanítás a partnerintézmények oktatói számára. Az elkészített tanulási útmutatók beváláspróbája folytatódik. A CNC géppark lehetőségeinek biztonságos teljesebb körű kihasználására való felkészítés a partnerintézmények szakoktatói számára. A tanulmányi verseny ünnepélyes díjátadása. Részvétel a Belvárosi TISZK átadó ünnepségén.

20 Augusztus: A Közösségi Szolgáltató Csoport konferenciája. Szervezetfejlesztési tréning. 501 EPEJ elkészítése. Szeptember: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. Szervezetfejlesztési tréning. ISO 9001 belső audit. A külső gyakorlati képzést szervező szakmai bizottság értekezlete. A hagyományos tanbolt használatára készített tanulási útmutató, a korszerű üzleti levelezéshez készített tanulási útmutató betanítása a partnerintézmények szakoktatóinak. Szakítógép kezelésének betanítása a partnerintézmények szakoktatói számára. Vonalkód nyomtatók beszerzése. Részvétel az Egri TISZK Tananyag-fejlesztési Konferenciáján. MITISZK záró, eddigi eredményeit bemutató Konferencia. Október: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. 5. PEJ elkészítése. Szervezetfejlesztési tréning. Részvétel a Szabad a pálya 2008 Pályaválasztási kiállításon. A gönci Károlyi Gáspár Általános iskola 8. osztályos tanulóinak, és a Kassai Elektronikai Szakközépiskola küldöttségének látogatása a MITISZK-ben. Korszerű tanulási technikák és stratégiák: projektmódszer, projektalapú oktatás akkreditált pedagógus továbbképzés a partner intézmények pedagógusainak számára. November: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. Kassai oktatási hivatal küldöttségének látogatása. Nyílt nap általános iskolai tanulóknak. Tanulmányút Olaszországban. Szakmai Tanulmányi Verseny Kereskedelem-marketing szakmacsoport döntő. December: A Közösségi Szolgáltató Csoport tevékenysége. Szakmai konzultáció a MITISZK vizsgaközponttá válásáról. Nyílt nap általános iskolai tanulóknak. Kereskedelmi szoftver betanítása az E-kereskedelem boltjában. A menedzsment és a partnerintézmények vezetőinek látogatása a Nyírvidék TISZK-ben. Projektzáró rendezvény lebonyolítása. Részvétel a Debrecen TISZK, az Egri TISZK, Széchenyi TISZK Záró rendezvényén. A menedzsment és az intézményi vállalati kapcsolattartók felkészítése. Szakmai Tanulmányi Verseny döntő Gépészet és Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban. Miskolc, április 28 Készítette: Simkóné Perjési Dóra Szabó Dezső ügyvezető

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2009. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2009. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2009. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 Tartalomjegyzék: oldal 1. 2009. évi egyszerűsített beszámoló (Üzleti jelentés) 3. A MITISZK

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2007. május 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2007. május 23-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 1105-2/2007. Melléklet: 3 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2700 Cegléd, Malom tér 3. Cégjegyzékszám: 13-09-123299 Statisztikai számjel: 22192314-8532-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kelt:

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2012.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 21819274-8730-599-11 Cégjegyzék

Részletesebben

Készítette: Szabó János Ügyvezető

Készítette: Szabó János Ügyvezető Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933853211313 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette:

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb. (33) 57-92 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 289274-8790-57- Cégjegyzék

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2 0 1 4 üzleti évről. Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 1 0-0 9-0 2 9 3 4 7

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2 0 1 4 üzleti évről. Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 1 0-0 9-0 2 9 3 4 7 1 4 7 2 2 4 8 0 8 5 6 0 5 7 2 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 2 9 3 4 7 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Gyöngyös-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft A vállalkozás címe,

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2004. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 21819274-8531-571-11 Cégjegyzék

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Felügyelő bizottság Zámbori Péter (elnök) Dr. Szántay Ferenc Mádi Zoltán. Felügyelő bizottsági tagok járandósága: 55.800 Ft/hó

Felügyelő bizottság Zámbori Péter (elnök) Dr. Szántay Ferenc Mádi Zoltán. Felügyelő bizottsági tagok járandósága: 55.800 Ft/hó KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, működési formája Nemzeti Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben