ELŐ TERJESZTÉS TDM Munkaszervezet működési forrásainak biztosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS TDM Munkaszervezet működési forrásainak biztosítása"

Átírás

1 10. Napirend ELŐ TERJESZTÉS TDM Munkaszervezet működési forrásainak biztosítása Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata a képviselő-testület korábbi döntései 1 alapján Bánk Község Önkormányzata alapító tagja az RTDM Rétság Nyugat-nógrád Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. társaságnak. Bánk Község Önkormányzata törzsbetét összege: Ft, a törzstőke 20%-a, szavazat száma: 20. (Többségi tulajdon: Menexx Kft. Gödöllő, szavazat száma: 60) (A Társasági szerződés aláírásra került, a képviselő-testület 79/2009.(IX.11.) számú határozatában előírt, az önkormányzati képviseletre vonatkozó szindikátusi szerződés az előterjesztés készítéséig nem került megkötésre.) A társaság tevékenysége a társasági szerződés szerint: - Főtevékenység: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység - közhasznú Tevékenységi körök: A Társaság tevékenységi körének tagozódása a következő: a.) a TEÁOR 08-ban megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységek b.) a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó üzletszerű gazdasági tevékenységek TEÁOR 08 megjelöléssel. a.) A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei: Nyomdai előkészítő tevékenység Egyéb sokszorosítás Egyéb kiadói tevékenység Számítógépes programozás Információtechnológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozási szolgáltatás Világháló-portáli szolgáltatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Egyéb foglalás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb oktatás Művészeti létesítmények működtetése Könyvtári, levéltári tevékenység Múzeumi tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Szakmai érdekképviselet b.) A Társaság közhasznú tevékenységét kiegészítő üzletszerű gazdasági tevékenységek: 1 116/2008. (XII.1.), 117/2008. (XII.1.), 73/2009. (IX.11.) számú képviselő-testületi határozatok 1

2 63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a Társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve folytathat. A Társaság cél szerinti tevékenységei közé tartozik az évi CLVI. törvény 26. c) pontjának alábbi alpontjai: 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. műemlékvédelem, 8. természetvédelem, állatvédelem, 9. környezetvédelem, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, 19. euroatlanti integráció elősegítése, 20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. A Társaság vezetése az alábbiakkal kereste meg Önkormányzatunkat: Rétság Nyugat-nógrád Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet kialakítására benyújtandó pályázat 1. Jelenleg a RTDM Rétság Nyugat-nógrád Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai Önkormányzatok Bánk Község Önkormányzata Diósjenő Község Önkormányzata Berkenye Község Önkormányzata Nagyoroszi Község Önkormányzata Borsosberény Község Önkormányzata Nézsa Község Önkormányzata Nőtincs Község Önkormányzata Romhány Község Önkormányzata Nógrád Község Önkormányzata Vállalkozások Berkenye Faluszövetkezet (Szent Anna Fogadó) F-Max Hungary Kft. (Fáradt Vándor Panzió) Tó Hotel Kft. Menexx Kft. Civilek Innoland Khe. BVKF Nonprofit Kft.. 2

3 Diósjenői Földtulajdonosok és Őstermelők Közösségének Vadásztársasága Rétsági 31. Hunyadi János Harckocsidandár Baráti Kör Polgárőr Egyesületek Kistérségi Szövetsége 2. A helyi TDM szervezetben résztvevő teljes jogú tag/tulajdonos önkormányzatoknak (lásd fentebb felsorolt önkormányzatokat) együttesen vállalniuk kell, hogy a TDM szervezet kiszámítható működésének biztosítása érdekében a projekt megvalósítás időtartalmára (várhatóan 2010 tavasz + 2 év) és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül az állami hozzájárulással megnövelt beszedett IFA minimum 20%-t a TDM munkaszervezet turisztikai fejlesztési és működési feladatainak ellátására biztosítják, vagy a TDM munkaszervezet kötelezően előírt minimális éves szakmai és működési forrásainak legalább 60%-t (lásd 4. pont) biztosítják 3. Az IFA a desztináció által lefedett településeken a projekt befejezéséig bevezetésre kell, hogy kerüljön, melyre a teljes jogú tag önkormányzatok kötelezettséget vállalnak. 4. A pályázat által előírt minimális költségvetés a TDM szervezet részére 15 millió Ft/ év, amelyből figyelembe véve a fentebb leírtakat az önkormányzatok részéről 9 millió Ft biztosítandó évente. Ez az önkormányzatok számát figyelembe véve önkormányzatonként évente átlagosan 1 millió Ft. Figyelembe véve a LEADER 4. tengelyes pályázati kiírásokat, amelyek október 1. és 31. között biztosan pályázhatóvá válnak, ez az önkormányzati hozzájárulás biztosítható a DIPO területén. A 4. tengelyes pályázati kiírás 3. jogcímébe beépítésre került a TDM kialakításával kapcsolatos működési költségek támogatása (min Eur/pályázati alkalom). Ez önkormányzatonként min. 1,3 millió Ft lehívható forrást jelent 2009 októberében, amely garanciát nyújt a fentebb megjelölt önkormányzati rész biztosítására. A DIPO területén a fentebb megjelölt önkormányzatokból hét található, amelyek által együttesen lehívható forrás min. 9,1 millió Ft. Vagyis a minimális megpályázható összeggel is az éves működési hozzájárulás a TDM szervezet részére az önkormányzatok részéről biztosítható. A pályázatok megírásában a DIPO működik közre, azon pályázatok, amelyek a TDM működési forrásra pályáznak (TDM szervezet támogatása okán) előnyben részesülnek. 5. A TDM szervezetben résztvevő vállalkozások részéről a fentebb megjelölt 15 millió forintos működési költségből 10 % biztosítandó. Ez az összeg 1,5 millió Ft évente, amelyet a vállalkozások a későbbiekben a TDM szervezet által nyújtott szolgáltatások hasznossága miatt jól felfogott érdekükből biztosítani tudnak, a hiányzó forrást a Menexx Kft. megfinanszírozza. 6. A TDM szervezet első két éves működéséhez várhatóan 35 millió forintnyi támogatás nyerhető el a nyugat-nógrádi térségben 85 %-os támogatási intenzitás mellett. A forrás arra biztosított, hogy a TDM szervezet felálljon és funkcionálisan működjön, a térségben szolgáltatásokat biztosítson a 35 millió forintos támogatási összeg a szolgáltatások kialakítására, illetve már konkrét marketing tevékenységre is felhasználható. Mindezek okán mind az önkormányzatok által befizetett működési támogatás, mind a vállalkozók részéről befizetett működési támogatás többszörösen megtérül a konkrét szolgáltatásokon keresztül. A szervezet a későbbiekben önállóan pályázhat és a kialakított szolgáltatásokból önálló működési bevételre tehet szert, amely a hosszú távú fenntarthatóságot biztosítja. 7. Az önkormányzatok részéről az alábbiakban megtalálható nyilatkozat aláírása illetve a szintén alábbiakban megtalálható testületi határozat meghozatala szükségeltetik. A RTDM Rétság Nyugat-nógrád Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bejegyzése folyamatban van. 3

4 NYILATKOZAT Alulírott <polgármester> mint <település> Község Önkormányzatának hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy <település> Község Önkormányzata a megalakuló helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozásával kapcsolatban az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívás szerint (ÉMOP ) a következők teljesítését vállalja. 1. <település> Község Önkormányzata a helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezettel (RTDM Rétság Nyugat-nógrád Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) a párhuzamos struktúrák, kapacitások megszüntetésének érdekében a turisztikai kompetenciák átadására Közép-távú Együttműködési Megállapodást köt, amely megállapodás legalább az alábbi pontokra tér ki: - rögzíti és szabályozza az önkormányzati hozzájárulás mértékét és nagyságát (önkormányzat rendszeres éves támogatása, természetbeni és egyéb hozzájárulása), illetve az átruházott kompetenciák, feladatok, jogok és kötelességek körét - rögzíti, hogy a turisztikai információ-szolgáltatás (pl. Tourinform Iroda) szakmai irányítását és koordinációját a helyi TDM szervezet végzi, - meghatározza a helyi TDM szervezet kompetenciákat a desztinációs szintű települési és térségi marketing feladatok esetében, - meghatározza a helyi TDM szervezet kompetenciákat a desztinációs szintű rendezvény- és programszervezési feladatok esetében, - egyértelműen rögzíti az Önkormányzati Idegenforgalmi Bizottság és a helyi TDM szervezet közötti kompetenciák megosztását, - egyértelműen rögzíti az idegenforgalmi referensi poszt/osztály és a helyi TDM szervezet közötti kompetenciák megosztását, - rögzíti, hogy az önkormányzat a desztinációs honlap üzemeltetési, fejlesztési és tartalommenedzsmentjéhez tartozó kompetenciákat átadja a helyi TDM szervezetnek: az önkormányzat vállalja, hogy informatikai fejlesztésében az alapvetően turisztikai információszolgáltatási céllal kialakított desztinációs web felületeket a helyi TDM szerkeszti, üzemelteti és fejleszti. Az önkormányzati web-portál átlinkeléssel biztosítja a desztinációs turisztikai TDM IT rendszerhez való közvetlen hozzáférést. - Az önkormányzat a turizmust érintő döntései előterjesztéseit a helyi TDM szervezet számára véleményezésre megküldi és a TDM szervezet javaslatait döntései meghozatalánál figyelembe veszi. - Az önkormányzat vállalja, hogy megfelelő működése esetén, a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 1 éven belül kötelezően és teljes körűen átadja az iroda működési és fenntartási jogosítványait a TDM Szervezetnek és biztosítja a feladatok végrehajtásához, ellátásához szükséges infrastruktúrát és forrásokat. A Közép-távú Együttműködési Megállapodás záradékban rögzíti, hogy amennyiben a TDM megszűnik, vagy működése ellehetetlenül, akkor <település> Község Önkormányzata köteles biztosítani és működtetni a turisztikai információszolgáltatást a korábbi feltételeknek megfelelően. 2. Az önkormányzat vállalja, hogy a RTDM Rétság Nyugat-nógrád Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban társtulajdonos önkormányzatokkal együtt közösen a TDM munkaszervezet kötelezően előírt minimális éves szakmai és működési forrásainak (15 millió Ft) legalább 60%-t biztosítják a projekt megvalósítás időtartamára és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül. A hozzájárulás mértékét a Közép-távú Együttműködési Megállapodásban rögzítik. 4

5 3. Az önkormányzat vállalja, hogy a településen az IFA-t a projekt befejezéséig bevezeti. Dátum: aláírás Képviselő testületi határozati javaslatok 1. Amennyiben a településen még nincs IFA: /2009. (.) Képviselő testületi határozat <település> Község Önkormányzat képviselő-testülete az idegenforgalmi adó bevezetésének kérdésében az alábbiak szerint határoz: Az idegenforgalmi adó Bánk Község területén bevezetésre kerül a település területén az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívására (ÉMOP ) benyújtott, helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozására irányuló projekt befejezéséig. Határidő: az ÉMOP projekt befejezési időpontja Felelős: polgármester 2. Hozzájárulással kapcsolatban (az alábbi kettő közül az egyik választandó): /2009. (.) Képviselő testületi határozat <település> Község Önkormányzat képviselő-testülete mint a RTDM Rétság Nyugat-nógrád Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja az alábbiak szerint határoz: <település> Község Önkormányzat képviselő-testülete vállalja, hogy a RTDM Rétság Nyugat-nógrád Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban társtulajdonos önkormányzatokkal együtt közösen az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívásban (ÉMOP ) a TDM munkaszervezet számára kötelezően előírt minimális éves szakmai és működési forrásainak (15 millió Ft) legalább 60%-t biztosítják a projekt megvalósítás időtartamára és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül. A hozzájárulás mértékéről a képviselő-testület jelenleg nem dönt, az a későbbiekben megkötendő Közép-távú Együttműködési Megállapodásban kerül rögzítésre. Határidő: azonnal Felelős: polgármester VAGY /2009. (.) Képviselő testületi határozat <település> Község Önkormányzat képviselő-testülete mint a RTDM Rétság Nyugat-nógrád Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja az alábbiak szerint határoz: <település> Község Önkormányzat képviselő-testülete vállalja, hogy a RTDM Rétság Nyugat-nógrád Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban társtulajdonos önkormányzatokkal együtt közösen vállalják, hogy az Északmagyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek 5

6 támogatása c. pályázati felhívás (ÉMOP ) szerint a TDM szervezet kiszámítható működésének biztosítása érdekében a projekt megvalósítás időtartamára és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül az állami hozzájárulással megnövelt beszedett IFA minimum 20%-t a TDM munkaszervezet turisztikai fejlesztési és működési feladatainak ellátására biztosítják. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Tájékoztatjuk a képviselő-testületet, hogy Bánk Község Önkormányzata a Társaság által elkészített, Rétság Nyugat-nógrád megyei helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet kialakítása című, ÉMOP jelű pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez. (A pályázat tartalmára vonatkozó információval hivatalunk nem rendelkezik.) Az ÉMOP jelű pályázatról: ÉMOP Támogatás megnevezése: Támogatás formája: vissza nem térítendő Támogatás elnyerésének módja: pályázat ÉMOP Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap Forrás összege: HUF Beadás kezdete: Beadási határidő: Elérhetőség: Pályázati dokumentáció Támogatás célja: A turisztikai desztináció menedzsment rendszer (röviden TDM) kialakítása a tıl 2013-ig szóló Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában meghatározott országosan kiemelt turisztikai szervezet- és rendszerfejlesztési feladat. Ennek megvalósítása a magyarországi turizmus versenyképességének növeléséhez és fenntartható mőködési feltételeinek megteremtéséhez elodázhatatlan. A TDM célja a fenntartható és versenyképes turizmus rendszerének kialakítása és mőködtetéseegy turistákat fogadó térségben. Olyan turisztikai desztináció menedzsment-szervezetek, illetve a térségi turisztikai szereplıket összekapcsoló hálózatok kialakítására van szükség, melyek alulról felfelé építkezve, az önkormányzat, a turizmusban érdekelt vállalkozások, a lakosság, szakmai és civil szervezetek önkéntességén alapuló egységeként mőködnek, és amelyek a marketingen, az információszolgáltatáson túl a termékfejlesztés és az adott térség összes turisztikával kapcsolatos szakmai és menedzsment feladatait ellátják. A fenti célok teljesülésének biztosítása érdekében kiemelt cél: a turizmus intézményrendszerének összehangolt fejlesztése, a regionális, ill. országos szinten egységes, egymással összehangolt hazai TDM szervezeti rendszer kialakítása, illetve a fenti cél biztosítása érdekében helyi, térségi szintő turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozása és a desztinációs szinten meghatározott szakmai célok elérését szolgáló szakmai 6

7 Kedvezményezettek köre: Támogatási feltételek/ A támogatható tevékenységek köre: Támogatás mértéke (%): 85 Támogatás minimum összege: fejlesztési tevékenységek támogatása. A felhívás keretében azon szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt, amelyek a jelen pályázatot megelőző augusztus 14- én meghirdetett regisztrációs felhíváson részt vettek és ott a szakmai bírálat eredményeképpen támogató nyilatkozatot kaptak. A pályázatban a támogatás révén egyesületek vagy nonprofit kft. létrehozása a cél. Ennek megfelelően kizárólag a következő szervezetek adhatnak be a pályázatot: - a pályázat benyújtásakor már a fenti formában mőködő TDM szervezetek, - vezető partneren keresztül olyan egyesület, amely igazolni tudja, hogy a bíróságon ill. cégbíróságon kezdeményezték a bejegyzését, és csatolni tudja a szervezet alapító okiratát, illetve alapszabályát. Támogatási szerzıdés kizárólag bejegyzett TDM szervezettel kerül megkötésre. Helyi és térségi TDM szervezetek és klaszterek megalakulásának és a TDM szervezetek Fejlesztési és Fenntarthatósági Programon nyugvó fejlesztésének támogatása. Így kiemelten az alábbiak támogatására lehet pályázni: 1. TDM szervezet- és hálózatfejlesztés 2. TDM szakmai, szolgáltatás- és kínálatfejlesztési projektek megvalósítása 3. Helyi és térségi TDM szervezet infrastruktúrafejlesztése és eszközbeszerzés támogatása 4. TDM e-turisztikai fejlesztések: informatikai eszközbeszerzés 5. Desztinációs szintő marketing, PR, értékesítés-ösztönzési és kommunikációs fejlesztések, projektek megvalósítása 6. Termék alapú, turisztikai klaszterek létrehozása és tevékenységének támogatása HUF Támogatás maximum összege: HUF Támogatható projektek száma: 33 Kiíró szervezet: Közreműködő szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u Tel.: (40) (1) Fax.: (1) Honlap: Neve: Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Címe: 3529 Miskolc, Széchenyi u Tel.: (46) Fax.: (46) Honlap: Kérem, hogy a TDM Munkaszervezet működési forrásainak biztosítását megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Bánk, október 22. Tisztelettel: 7

8 Bálint Magdolna alpolgármester 8

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez

Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez I. Fejezet 1. Értelmező rendelkezések 1. Tekintettel arra, hogy a turisztikai tevékenységek finanszírozása elsősorban a vendégéjszakát

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 120. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

MÓDOSÍTOTT JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI KHT) MÓDOSÍTOTT JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS a területfejlesztésben érintett intézmények és civil szervezetek munkatársai részére képzési

Részletesebben

TARTALOM 2005.08.15. - 2 -

TARTALOM 2005.08.15. - 2 - VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI KHT) MÓDOSÍTOTT JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS a területfejlesztésben érintett intézmények és civil szervezetek munkatársai részére képzési

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TDM folyamat Magyarországon

TDM folyamat Magyarországon TDM folyamat Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem Víg Tamás TDM koordinátor vig@itthon.hu. TDM folyamat Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem A TURIZMUSFEJLESZTÉS IRÁNYAI 2007 2013 ALAPJA A NEMZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NORRIA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: A Társaság Taggyűlése 2/2008. (III.06.) számú határozatával. I. A TÁRSASÁG

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA UJA Az Egyesület tagjai rögzítik, hogy a 2009. október 27. napján hozott, 2009/13. számú közgyűlési határozatban foglalt döntésekre tekintettel az Egyesület közhasznú társadalmi szervezetként kíván működni.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az önkéntesség elterjesztése című pályázati felhívásához a Közép-magyarországi régió területén Kódszám: TÁMOP-5.5.2.B-11/1. 1 Tartalom A. támogatás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 351/2008. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a a Nyírvidék TISZK - Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 89/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 89/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 89/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírvidék TISZK Kht. Társasági Szerződésének módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és 1. A

Részletesebben

Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Alapító Okirat Készítette és ellenjegyezte: Dr. Erıs Anikó ügyvéd - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Lövő Község

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Pályázati felhívás Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére. Kódszám: IKSZT/2008/1

Pályázati felhívás Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére. Kódszám: IKSZT/2008/1 Pályázati felhívás Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére Kódszám: IKSZT/2008/1 1. Alapvető háttér információ 1.1. Pályázati és jogszabályi háttér: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

12/2012.(V.29.) TMLKE

12/2012.(V.29.) TMLKE 12/2012.(V.29.) TMLKE számú közgyűlési határozat melléklete TISZA-MENTI LEADER KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1/2008.(VIII.25.) számú közgyűlési határozattal elfogadott és a 2/2009.(V.07.) számú, a 11/2011.(VII.11.)

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A Nova Curia Civil Egyesület-Újudvar 2008.május 20-án elfogadott alapszabálya a 2011. április 2. napján megtartott Taggyűlésen

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala Bevezetés Jelen cikk célja, hogy bepillantást engedjen a civil szervezetek számára nyitvaálló pályázati

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben