A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE"

Átírás

1 A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, április

2 Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója és tájékoztató adatok II. A költségvetési támogatás felhasználása III. A cél szerinti juttatások kimutatása IV. A Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege évben

3 A szakszövetség bemutatása: A Társaság működésének jogállása: I. Tájékoztató adatok a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Az Ifjúsági és Sportminiszter február hó 1. napján az ISM által 28/1997. sorszám alatt nyilvántartásba vett sportági országi országos szakszövetség bírósági nyilvántartásba bevezetését kérte. A évi CXLV. törvény alapján a Fővárosi Bíróság 42. sorszám alatt, mint, Magyar Úszó, Műugró, Senior, Szinkronúszó és Hosszútávúszó Szövetségek Köztestületét a 42. sorszám alatt a sportági országos szakszövetségek nyilvántartásába vette március hó 27. napján a szakszövetség képviselője kérelme alapján a sportági országos szakszövetség neve Magyar Úszó Szövetség-re változott. A szervezet neve: Magyar Úszó Szövetség (rövid neve: MÚSZ) A szakszövetség székhelye: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8. Közhasznú jogállása: Tevékenységi köre: kiemelkedően közhasznú szervezet úszás sportág A képviselő(k) neve: Gyárfás Tamás lakcíme: 1126.Budapest,Zulejka u 34. Dr. Sávolt Szabó Tünde lakcíme: 1028 Budapest, Szabadság u. 25. A szakszövetség célja: A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló évi I. törvényben meghatározott, a FINA által nyilvántartott szakágakat felölelő sportág feladatainak ellátására létrehozott szervezetek működtetése Beszámolási kötelezettség: A szervezet a számvitelről szóló többször módosított évi C. számú törvény és az egyéb szervezetek beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.(XII. 19.) Korm. rendeletnek és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően készíti a beszámolót. A könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében magyar nyelven és magyar forintban (Ft) történik. A Mérlegbeszámoló és Eredménykimutatás adatai ezer forintban kerülnek kimutatása.

4 1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések 1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása Nem összehasonlítható adatok a beszámolóban nem szerepelnek Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése Több helyen is szereplő adat a beszámolóban nincs A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai A besorolások és a minősítések évben nem változtak Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása évben az értékelési elvek nem változtak. 2. Eszközök Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként Adatok: eft-ban M e g n e v e z é s Tárgyév nettó érték Berendezések, felszerelések Irodai berendezések 815 Tárgyi eszközök összesen: Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként Adatok: eft-ban Terv szerinti értékcsökkenés Kisösszegű eszköz leírása Terven felüli leírás A tárgyi eszközök értékcsökkenését a számviteli törvénynek megfelelően számoltuk el. Az értékcsökkenés tartalmazza az előző évek el nem számolt értékcsökkenését is. A ténylegesen meglévő sporteszközökre évtől nem volt értékcsökkenés elszámolva, mivel a tárgyi eszköz nyilvántartás nem volt fellelhető.

5 2.3. Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegtételek szerinti bontásban Értékvesztést a szövetség nem számolt el Az értékhelyesbítések nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke legalább vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, ingatlanok, ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is, műszaki berendezések, gépek, járművek, továbbá egyéb berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések részletezésben. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb) Üzleti, vagy cégértéket társaságunk nem mutat ki A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás évben társaságunknál nem volt Befektetett pénzügyi eszközök évben társaságunknál nem volt Követelések A követelések értéke az alábbiakból tevődik össze: M e g n e v e z é s Adatok: eft-ban Tárgyév Belföldi vevő követelés Előleg SZJA túlfizetés 185 Munkaerő piaci járulék túlfizetés 80 EKHO 18 IPA túlfizetés ÁFA túlfizetés Nyugdíjbizt túlfizetés 314 Követelések összesen

6 2.8. Az aktív időbeli elhatárolások részletezése Az aktív időbeli elhatárolások eft-os összege a évi sportrendezvények költségeiből tevődik össze. 3. Források 3.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása adatok eft-ban M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Eredménytartalék/tőketartozás Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Az eredménytartalék az előző évek mérleg szerinti eredményét mutatja. A társaság évben eft mérleg szerinti eredményt realizált, mely az alaptevékenység eft és a vállalkozási tevékenység eft eredményéből tevődik össze A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása Lekötött tartalék évben a beszámolóban nem szerepel A céltartalékképzés és felhasználás részletezése Céltartalékot a társaság nem képzett A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként Hátrasorolt kötelezettsége a társaságnak évben nem volt Azon kötelezettségeknek a bemutatása, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év Hosszú lejáratú kötelezettsége a társaságnak nem volt.

7 3.6. Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása A rövid lejáratú kötelezettségek értéke az alábbiakból tevődik össze: M e g n e v e z é s Adatok: eft-ban: Tárgyév Szállítók Bér Szociális hozzájárulás 58 Kölcsön Kölcsön kamat Társasági adó fizetési kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek összesen A passzív időbeli elhatárolásának részletezése A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának eft-os összege könyvelési és versenyrendezési díjakból, valamint elhatárolt kamatból tevődik össze A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek (függő és biztos jövőbeni kötelezettség vállalások fajtánkénti részletezésben Mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek, jövőbeni kötelezettség vállalások nincsenek A hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztések részletezése. Hosszú lejáratú kötelezettsége a szövetségnek évben nem volt Valós értéken történő értékelés esetén annak részletező adatai (90. (9), 95. (4)) Valós értéken évben társaságunk nem értékelt. II. A költségvetési támogatás felhasználása A Magyar Úszó Szövetség a működéséhez és szakmai feladatainak ellátáshoz eft támogatást kapott.

8 III. A cél szerint juttatások kimutatása A Magyar Olimpiai Bizottság a évi Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása előirányzatából összesen forintot, működési feladatainak ellátására forintot biztosított, amelyből 2012-ben Ft került átadásra. Az éves keretösszegből forintot közvetlenül a műhelyek részére került folyósításra, forintot a központi edzőtáborozás keretében vízfelület bérlésére volt felhasználható, míg forintot célirányosan sporteszközre és táplálék kiegészítőre kellett fordítani. IV. A Magyar Úszó Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás összege évben A tárgyévben a társaság 3 munkavállalót foglalkoztatott, a részükre kifizetett bérköltség eft, melyek bérjáruléka eft.

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Málovics

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2009.december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2009.január 01-től 2009.december.31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság neve:

Részletesebben

"BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. 2014. december 31.

BOM a Magyar Sportért Közhasznú Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. 2014. december 31. Közhasznú szervezet "BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló 2014. december 31. Budapest, 2015.05.18 1 8 2 8 7 2 2 8 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Közhasznú szervezet "BOM a Magyar

Részletesebben

Egyszerűsített Éves Beszámoló

Egyszerűsített Éves Beszámoló 1 8 1 3 8 9 7 3 8 4 1 2 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Az alapítvány megnevezése: Trefort-kert Alapítvány Az alapítvány címe: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. 2011 Egyszerűsített Éves Beszámoló Időszak: 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A kiegészítő mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben előírt

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Statisztikai számjel: 18075814-8559-529-01 Cégjegyzék száma: 00-00-006608 A vállalkozás megnevezése: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete A vállalkozás címe, telefonszáma: 1024 Budapest Margit krt.

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben