Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása"

Átírás

1 Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend elfogadása 1.)Az Önkormányzat 56/2004.(XII.16.)ÖK számú Idegenforgalmi adóról szóló rendeletének módosítása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Referens: Balog Lászlóné osztályvezető 2.)ALAPÍTÓ OKIRATOK FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA 2./1.) Széchenyi István Szakképző Iskola, Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ, Mezőkövesdi Pénzügyi Iroda, és a Polgármesteri Hivatal valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmények alapító okiratainak módosítása, és együttműködési megállapodás megkötése Előadó: Tállai András polgármester Referens: Balog Lászlóné osztályvezető 2./2.) Városgazdálkodási ZRt. alapító okiratának módosítása Előadó: Tállai András polgármester Referens: Vanczák Zoltán vezérigazgató 3./1.) Beszámoló a VG ZRt évi mérlegéről Előadó : Vanczák Zoltán VG ZRt vezérigazgató 3./2.) Tájékoztató a Mezőkövesdi VG Rt. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő évi nyári üzemelésre való felkészüléséről Előadó : Vanczák Zoltán VG ZRt vezérigazgató 4.) Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő tájházak működéséről Előadó: Tállai András polgármester Referens: Pázmándi Tamás munkatárs Hegedűsné Majnár Márta KH igazgató 5.) Együttműködési megállapodás megkötése a Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestülettel Előadó : Tállai András polgármester Referens: Dr. Fekete Zoltán aljegyző Tóth Imre Ipartestület elnöke 6.) Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről Előadó: Tállai András polgármester Referens: Dr. Fekete Zoltán aljegyző

2 7.) Mezőkövesd város Önkormányzatának vagyonvédelmi rendszerének kialakítása - távfelügyelet Előadó: Tállai András polgármester Referens: Tóth Pál munkatárs 9.) Pályázatok benyújtása és elbírálása 9.1.) Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéni és társas vállalkozások által közművelődési megállapodás útján megvalósítható önkormányzati rendezvényekre kiírt pályázatok elbírálása Előadó: Tállai András polgármester Referens: Molnárné Panyi Márta munkatárs 9.2.) Pályázat beadása a Tour de Mezőkövesd rendezvényre Előadó: Tállai András polgármester Referens: Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 9/3.)Városi Önkormányzat Rendelőintézet mint a kistérségi járóbeteg szakellátó központjának, óraszám átcsoportosítása és bővítése Előadó: Dr. Tóth József orvos-igazgató Referens: Dr. Fekete Zoltán aljegyző Sűrgősségi indítvány A Világörökség Listára való felkészülés Előadó: Tállai András polgármester Referens: Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 10.) TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYESÜLETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL 10.1.)Tájékoztató a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete munkájáról, terveiről Előadó: Pap János egyesület elnöke 10.2.)Tájékoztató a MASZK Egyesület munkájáról, terveiről Előadó: Gordos Attila egyesület elnöke 10.3.)Tájékoztató a Mezőgazdasági Gépmúzeum tevékenységéről, terveiről Előadó: Kádár Zoltán igazgató 11.1.)A Mezőkövesdi Városi Napközi-otthonos Óvodában indítható csoportok számának meghatározása Előadó : Újvárosi Lászlóné intézményvezető Referens: Kiss László főtanácsos 11.2.)A Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagiskoláiban indítható első osztályok és napközis csoportok számának meghatározása Előadó : Gál János intézményvezető Referens: Kiss László főtanácsos

3 Sűrgősségi indítvány Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése gyűjtőszigetek kialakítása Előadó: Tállai András polgármester Referens: Tóth Pál munkatárs 12.) Indítványok, javaslatok 12/1. Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról ZÁRT ÜLÉS 8.) Geotermikus energia hasznosítása Előadó: Tállai András polgármester Referens: Nagy István stratégiai referens Sűrgősségi indítvány Informatikai fejlesztésre érkezett árajánlatok Előadó: Tállai András polgármester Referens: Balog Lászlóné osztályvezető Tőzsér Zoltán munkatárs 13.)2008. évben az önkormányzati intézményekben elvégzendő állagjavítási és karbantartási munkái kivitelezője kiválasztása Előadó : Tállai András polgármester Referens: Antal Ede munkatárs Vinter Szilárd munkatárs 14.) Zsóry Camping Kft. alapító okiratának módosítása Előadó: Tállai András polgármester Referens: Berecz Lászlóné ügyvezető Dr. Csipke Adrienn munkatárs 15.)ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 15.1.)A 3/6 hrsz-ú Vásártér megnevezésű ingatlan értékesítése licittárgyalási szabályok meghatározása 15.2.)Marx Károly u. 1. sz. alatti önkormányzati épület hasznosítása 15.3.)Mezőkövesd, Szamóca u. 2. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérleti díj hátralékára vonatkozó részletfizetés iránti kérelem 15.4.)Mezőkövesd, Szent László tér 19. I/1. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése Előadó : Referens: Tállai András polgármester Nagy István stratégiai referens Zeleiné Tóth Piroska munkatárs Pázmándi Tamás munkatárs

4 16.) KITÜNTETŐ DÍJAK ADOMÁNYOZÁSA 16.1.) Abkarovits Jenő és Dr. Papp Zoltán díjak 16.2.) Dr. Szűcs Géza díj 16.3.) Mezőkövesd Város Köztisztviselője díj Előadó : Oktatási, Ifjúsági, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság elnöke Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke Dr. Kerékgyártó Judit sk. jegyző Tállai András sk. polgármester Jegyzőkönyv hitelesítő Pető Istvánné sk. Takács József sk. Kiadmány hiteléül:

5 Mezőkövesd Város Önkormányzatának 184/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a április 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület elfogadja a 14/2008. ÖK. sz. rendelet, valamint 49, 77, 89, 95, 97, 123, 127, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 179, 182/2008. ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik. 2.) A 356/2007., 44, 65, 74, 75, 79, 81, 83, 101, 110, 113, 121, 122, 124, 146, 148, 163, 165, 173, 180/2008. ÖK. számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást. Felelős: Határidő: polgármester azonnal és folyamatos Dr. Kerékgyártó Judit sk. jegyző Tállai András sk. polgármester Jegyzőkönyv hitelesítő Pető Istvánné sk. Takács József sk. Kiadmány hiteléül:

6 Mezőkövesd Város Önkormányzatának 15/2008. (V. 29.) ÖK. számú R E N D E L E T E az IDEGENFORGALMI ADÓRÓL szóló 56/2004.(XII.16.)ÖK számú rendelet módosítására 1. A rendelet 7..(3) bekezdés tartalma törlésre kerül és helyébe új tartalommal az alábbi bekezdés lép: (3) Az adóbeszedésre kötelezett kereskedelmi szálláshely az általa beszedett adóról az adó alapjának, a mentesség jogcímének, az adó összegének megállapítására alkalmas részletezett analitikus nyilvántartás vezetésére kötelezett. A folyamatosan vezetett adóanalitikához ellenőrizhető módon meg kell őriznie a kibocsátott számlát és a sorszámozott Bejelentő lapot is. 2. A rendelet 7..a az alábbi (4) (5) bekezdéssel kiegészül: (4) A fizető-vendéglátó szálláshely a 110/1997 (VI. 25.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdésében meghatározott vendégkönyv vezetésére az abban foglaltak szerint kötelezett. (5) Az (3) - (4) bekezdésekben meghatározott nyilvántartásoknak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybe vevő személy nevét, születési idejét, lakcímét, útlevelének vagy személyigazolványának, vagy vezetői engedélyének sorszámát, megérkezésének és távozásának időpontját, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentesség jogcímének pontos megjelölését. E rendelet július 1 napjával lép hatályba, az 56/2004.(XII.16) ÖK. számú rendelet egyéb pontjai változatlan formában maradnak. 3. Dr. Kerékgyártó Judit sk. jegyző Tállai András sk. polgármester Jegyzőkönyv hitelesítő Pető Istvánné sk. Takács József sk. Kiadmány hiteléül:

7 Mezőkövesd Város Önkormányzatának 185/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A A Széchenyi István Szakképző Iskola, Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ, Mezőkövesdi Pénzügyi Iroda és a Polgármesteri Hivatal valamint a részben önállóan gazdálkodó intézményekkel együttműködési megállapodás megkötése A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények közötti, a gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos munkamegosztásra és az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjére vonatkozó együttműködési megállapodást a mellékelt tartalommal jóváhagyja, és egyben kötelezi az érintett intézmények vezetőit a jóváhagyott megállapodás aláírására. Felelős: polgármester, érintett intézmények vezetői Határidő: értelem szerint Dr. Kerékgyártó Judit sk. jegyző Tállai András sk. polgármester Jegyzőkönyv hitelesítő Pető Istvánné sk. Takács József sk. Kiadmány hiteléül:

8 Együttműködési megállapodás Amely létrejött a Mezőkövesd Város Polgármesteri Hivatala (3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, mint szolgáltató (továbbiakban önállóan gazdálkodó intézmény, képviseli: Dr. Kerékgyártó Judit, jegyző), és a(z) részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv (továbbiakban: részben önállóan gazdálkodó intézmény, képviseli:... intézményvezető) között az államháztartásról szóló és többszörösen módosított évi XXXVIII. Sz. törvény és a végrehajtására kiadott 217/1998. (XII.30) Korm. Rendelet alapján a gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos munkamegosztásra és az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjére. A részben önállóan gazdálkodóknak gazdasági szervezetük nincs, ezért az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. Rendelet 17. (1) bekezdésében előírt gazdasági szervezeti feladatokat a Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. ÖK. Számú határozata alapján az önállóan gazdálkodó intézmény látja el. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkezők) költségvetésében jóváhagyott előirányzatok feletti rendelkezési jog az e megállapodásban rögzített módon illeti meg az önállóan gazdálkodót és a részben önállóan gazdálkodó intézményt. I. Az együttműködés általános szempontjai 1. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények együttműködésének célja az, hogy hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg. 2. Az együttműködés nem csorbíthatja a részben önállóan gazdálkodók gazdálkodási, szakmai döntésjogi rendszedrét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 3. Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek a szervezeti és személyi feltételei a részben önállóan gazdálkodónál nincsenek meg, köteles az önállóan gazdálkodó ellátni. 4. Az önállóan gazdálkodó gazdasági szervezete útján (Kincstári Iroda) biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. 5. A 4. pontban foglaltakat az önállóan gazdálkodó elsősorban érvényesítési, ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül biztosítja. 6. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört a részben önálló intézmények vezetője az e megállapodásban foglaltak szerint saját hatáskörben gyakorolja 7. Az önállóan gazdálkodó köteles a kiemelt előirányzatokról intézményenkénti előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és erről információt szolgáltatni a részben önállóan gazdálkodó intézmény számára.

9 8. A kötelezettségvállalás nyilvántartás az önállóan gazdálkodó intézmény feladata, melyhez a részben önállóan gazdálkodó a kötelezettség vállalás megtörténtét követő két munkanapon belül köteles adatot szolgáltatni a nyilvántartást végző részére az általa meghatározott adattartalommal, illetve a kötelezettségvállalás alapdokumentumának másolatával. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő kötelezettségvállalásokat, illetve ezek időszak végi állományát, amit az önállóan gazdálkodó a részben önállóan gazdálkodóval a negyedéves zárást követően egyeztet. 9. A főkönyvi könyvelést az önállóan gazdálkodó vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek az intézmények gazdasági eseményei egymástól. 10. A befektetett eszközökkel kapcsolatos nyilvántartás (immateriális javak, ingatlanok analítikus nyilvántartása, nagyértékű tárgyi eszközök nyilvántartása, folyamatban lévő beruházások, felújítások nyilvántartása) az önállóan gazdálkodó intézmény feladatát képezi. 11. Követelésekkel (vevőkkel kivétel: étkezési térítési díjak), kötelezettségekkel (szállítókkal) kapcsolatos nyilvántartás, az aktívák és passzívák nyilvántartása, valamint az ÁFA nyilvántartás, törvényben meghatározottak szerinti bevallások elkészítése az önállóan gazdálkodó intézmény feladatát képezi. 12. A készletek (munka-védőruha személyenkénti nyilvántartása), kisértékű tárgyi eszközök mennyiségi nyilvántartása, szakmai eszközök, adósokkal kapcsolatos nyilvántartás, személy és munkaügyi nyilvántartás (túlórák, helyettesítések nyilvántartása, változásjelentéshez adatszolgáltatás stb.), pályázati pénzeszközök nyilvántartása szerződésenként, kötött normatív támogatások felhasználásának nyilvántartása a részben önállóan gazdálkodó intézmény feladatát képezi, a változásokról feladást készítenek a főkönyvi könyvelés számára. 13. A részben önállóan gazdálkodó az önállóan gazdálkodó iránymutatása alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint részt vesz a leltározásban, a szükséges selejtezésekre javaslatot tesz. 14. A részben önállóan gazdálkodó által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartás rendszerénél a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a felelős, míg az egyéb pénzügyi információk esetében az önállóan gazdálkodó. 15. A gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások gyakorlati végrehajtását az önállóan gazdálkodó segíti a részben önállóan gazdálkodó intézménynél. 16. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat a részben önállóan gazdálkodó és az önállóan gazdálkodó között úgynevezett bizonylat átadásátvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot melyik intézmény mikor és kinek adta át ügyintézésre. 17. A részben önállóan gazdálkodó intézmény az önállóan gazdálkodó intézmény részére megnyitott bankszámlán belüli alszámlával rendelkezik.

10 18. A kisebb kifizetések teljesítésére a részben önállóan gazdálkodó intézmény készpénzellátmány kap, amelyet a készpénzkezelési szabályzat alapján, az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa beszedett bevételeket 48 órán belül köteles a pénzintézetnél megnyitott banki alszámlára befizetni. 19. Az önálló és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény a kiemelt előirányzatai felett rendelkezési jogosultsággal bír, önállóan vállalhat kötelezettséget és köthet szerződést, a Közbeszerzési Törvény szerint önálló ajánlatkérőnek minősül, ezért a kiemelt előirányzatai terhére történő beszerzései esetében a közbeszerzési eljárást önállóan kell lebonyolítania. II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során 1. Az éves költségvetés tervezése A részben önállóan gazdálkodó intézmény önálló elemi költségvetési javaslatot készít a Pénzügyminisztérium és a fenntartó által meghatározott tervezési útmutatás alapján. Az önállóan gazdálkodó intézmény összevont költségvetési javaslatot készít Az önállóan gazdálkodó intézmény a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenkénti bontásban előirányzat nyilvántartást vezet, amit folyamatosan egyeztet a részben önállóan gazdálkodó intézménnyel 2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása Amennyiben a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítése meghaladja a jóváhagyott előirányzatot, akkor a részben önálló intézmény vezetője, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezdeményezi a kiemelt költségvetési előirányzatok módosítását az önállóan gazdálkodó intézménynél Az előirányzat-módosítás engedélyezéséről, illetve amennyiben az előirányzatok módosítására az Országgyűlés vagy a Kormány intézkedése következtében kerül sor, az önállóan gazdálkodó a költségvetési rendelet módosítását követően a végrehajtott módosításról tájékoztatja a részben önállóan gazdálkodó intézményt. 3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 3.1. A kötelezettségvállalások rendje A részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője önállóan vállalhat kötelezettséget. Az intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló megrendeléseit, személyi juttatás kifizetésére irányuló kötelezettségvállalásait ellenjegyzés céljából megküldik az önállóan gazdálkodó intézménynek Amennyiben a kötelezettségvállalásra az önállóan gazdálkodó intézmény szerint nincs fedezet, nem teljesíthető fedezethiány miatt megjegyzéssel visszaküldi a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjének Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor ellenjegyzi Az önállóan gazdálkodó a és a pontokban foglaltakról 2 munkanapon belül nyilatkozik A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja a részben önállóan gazdálkodó intézmény az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet.

11 3.2. Az utalványozás rendje A kiemelt előirányzatokhoz kapcsolódó kifizetések, és bevételek utalványozása a részben önállóan gazdálkodó intézményvezető hatáskörébe tartozik A részben önállóan gazdálkodó intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét annak érdekében, hogy a kifizetések fizetési határidőben megtörténhessenek Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával történik Az utalványozott számlát átadó-átvevő könyvvel kell az önállóan gazdálkodóhoz eljuttatni A számlát a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt összevetés után az önállóan gazdálkodó ellenjegyzi, és intézkedik a kifizetésről Az utalványozott, felszerelt számlát az önállóan gazdálkodó intézményenkénti csoportosításban, időrendben tárolja Az érvényesítés rendje Az érvényesítést az önállóan gazdálkodó intézmény, írásban megbízott pénzügyi-számviteli végzettségű dolgozója végzi Amennyiben az érvényesítést végző dolgozó kifogásolja a kifizetés jogosultságát, az összegszerűséget, a fedezet meglétét, az alaki, formai követelmények betartását (csak teljesen felszerelt utalványrendeletet fogadhat el), vagy a szakmai teljesítést, a minőségi-mennyiségi átvételt akkor az utalványrendeletet érvényesítés nélkül hiánypótlás céljára, a kifogásolt hiányosság megjelölésével visszaküldi a részben önálló intézménynek Az ellenjegyzés rendje A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére az önállóan gazdálkodó intézmény, írásban megbízott dolgozója jogosult Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjével Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést. Ha az utalványozó ennek ellenére is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy az ellenjegyzés utasításra történt és egyúttal írásban értesíti a fenntartót a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 4. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai 4.1. A részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője önálló bérgazdálkodási jogkört gyakorol A Képviselő-testület által jóváhagyott létszámkereten belül a munkáltatói jogok gyakorlása a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjének feladat és hatásköre

12 4.3. A részben önálló intézmény a közalkalmazottairól önállóan vezet személyi anyagot és egyéb a személlyel, a munkavégzéssel kapcsolatos nyilvántartásokat. A személyi nyilvántartások alapján készít feladást az önálló intézménynek a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan, a soros előrelépésekről, a kredit pontok vagy iskolai végzettség megszerzése miatti előrelépésről, jubileumi jutalmak esedékességéről, betegszabadság igénybevételéről, a nem rendszeres kifizetésekről, minden egyéb, költségkihatással járó intézkedésekről (pl:, tanulmányi szerződés, továbbképzés, kiküldetés stb), munkába járás költségei, étkezési utalványok stb Az önállóan gazdálkodó intézmény a kapott feladások alapján a törvényi és az egyéb külső szervek által meghatározott határidőre végzi az ügyintézést. Minden az IMI - rendszer használatát igénylő feladatot elvégez, jelentést és könyvelési bizonylatot küld, adatfeldolgozást végez, munkáltatói igazolásokat állít ki. Bejelenti illetve kezdeményezi a törlését a biztosítottaknak az illetményszámfejtő hely felé. A nem központosított számfejtési körbe (jubileumi jutalmak, változó bérek) tartozó illetményeket számfejti, a szükséges okiratokat továbbítja a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának A havi előirányzatokhoz viszonyított teljesítésekről szakfeladatonként, a rendszeres személyi juttatások esetében a részben önállóan gazdálkodó szintjére összesített nyilvántartást vezet Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során az önállóan gazdálkodó biztosítja, hogy a munkaerő és bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak megfelelően történjen. 5. A tárgyi feltételek biztosítása (dologi kiadások) 5.1. A részben önállóan gazdálkodó intézmény feladata a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok elvégzése (szerződéskötés, teljesítés, elszámolás készletek nyilvántartása): Feladatát képezi továbbá a térítési díjak beszedése, étkezési jegyek kiosztása, postai kiadások (levél feladás) készpénzben történő teljesítése, kisösszegű karbantartási anyagok készpénzben történő beszerzése Az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásainak jogszabály szerinti kifizetése, átadása, valamint nyilvántartása, 6. Beruházás, felújítás, a vagyon használata 6.1. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek beruházási, felújítási tevékenységüket csak a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendeletben meghatározottak szerint végezhetnek A költségvetési rendeletben meghatározott egyeztetési kötelezettséget követően kerülhet sor a felújítások illetve beruházások lebonyolítására. 7. Egyéb nyilvántartások vezetési rendje 7.1. A kisértékű tárgyi eszközök, készletek, analitikus nyilvántartását a részben önálló intézmény vezeti, a csökkenések, és növekedések alapbizonylatait kiállítja, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi könyveléssel A részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője által megjelölt személy közreműködik a leltározások elvégzésében, a selejtezésre javaslatot készít

13 7.3. A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a gazdasági ügyrend, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat alapján történik. 8. Pénzügyi műveletek, a készpénzkezelés rendje 8.1. A részben önálló intézmény önálló bankszámlát nem vezethet., a banki műveletek lebonyolítására az önálló intézmény bankszámlájához nyitott alszámla szolgál 8.2. A bankszámlán és az ahhoz kapcsolódó alszámlán aktív banki műveletet csak az önállóan gazdálkodó intézmény pénzügyi műveletek lebonyolításával megbízott dolgozója végezhet, 8.3. A részben önállóan gazdálkodó intézménynél pénztár nem működik. Azoknak a készpénzes kiadásoknak a teljesítésére, melyek e megállapodás szerint a részben önálló intézmény hatáskörébe tartozik és célszerűen helyben teljesíthető az önálló intézmény pénztárából elszámolási előlegként felvett összeg szolgál. A részben önálló intézmény pénzkezeléssel megbízott munkatársa - a pénzkezelési szabályzatban meghatározott -, de legfeljebb Ft előleget vehet fel, mellyel szükség szerint, de legalább havonta köteles elszámolni. A mérleg forduló napján a részben önállóan gazdálkodó intézménynél elszámolatlan előleg nem maradhat Az előlegből történt készpénz kifizetések szabályszerűségéért a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv megbízott dolgozója felelős, aki egyúttal gondoskodik a pénz biztonságos tárolásáról A készpénzben beszedett bevételek a kiadások teljesítésére nem fordíthatók, azt a részben önállóan gazdálkodó két munkanapon belül köteles az intézményi alszámlára befizetni. 9. Könyvvezetés, beszámolás, adatszolgáltatás 9.1. A részben önállóan gazdálkodó intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, valamint a költségvetési beszámolóra vonatkozó kötelezettség, továbbá a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az önállóan gazdálkodó feladata. A feladat ellátása az önállóan gazdálkodó gazdálkodási ügyrendje és számlarendje szerint történik A részben önálló intézmény köteles a feladat ellátásához szükséges adatokat a jogszabályban meghatározott, illetve a fenntartó által kért időpontban és formában a feladatot végző gazdasági szervezet (kincstári iroda) részére rendelkezésre bocsátani Az önállóan gazdálkodó intézmény a részben önálló intézmény költségvetésében jóváhagyott előirányzatok nyilvántartását, módosítását és felhasználását oly módon köteles vezetni, hogy abból bármikor megállapítható legyen a részben önálló intézményre vonatkozó adat Az önállóan gazdálkodó intézmény a részben önállóan gazdálkodó intézmény kérésére, de legalább havonta tájékoztatást ad (pénzforgalmi jelentés megküldésével) az intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználásáról, valamint a felügyeleti szerv költségvetést érintő intézkedéseiről 10. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) A részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az ellenjegyzési munkafolyamatig önállóan látja el a folyamatba épített ellenőrzési kötelezettséget. A

14 részben önállóan gazdálkodó intézménynél el kell készíteni a FEUVE szabályzatot és az ellenőrzési nyomvonalat meg kell határozni Az önállóan gazdálkodó intézmény az érvényesítési és ellenjegyzési jogkörének gyakorlásával tölti be ellenőri szerepét a részben önálló intézménynél. 11. Egyéb, a megállapodás I., és II pontjában nem szabályozott feladatok A részben önálló intézmény az e megállapodásban nem szabályozott az alapító okiratban és a jogszabályokban meghatározott tevékenységét saját hatáskörben látja el. A tevékenység ellátásához kapcsolódó kötelezettségvállalás joga a részben önálló intézmény vezetőjét illeti meg Olyan kötelezettségvállalás érvényességéhez, melyhez költségvetési forrás igénybevétele, vagy önkormányzati vagyon használata jár, az önállóan gazdálkodó intézmény által, írásban megbízott személy ellenjegyzése szükséges. 12. A megállapodásban foglaltakat a felek tudomásul veszik és kötelezik magukat arra, hogy a leírtak szerint járnak el. 13. Ez az együttműködési megállapodás július 1-én lép hatályba határozatlan időre, az abban foglaltakat ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell. M e z ő k ö v e s d, Dr. Kerékgyártó Judit Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője.. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője

15 Mezőkövesd Város Önkormányzatának 186/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása A Képviselő-testület a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Határidő: Polgármester, érintett intézmények vezetői értelem szerint Dr. Kerékgyártó Judit sk. jegyző Tállai András sk. polgármester Jegyzőkönyv hitelesítő Pető Istvánné sk. Takács József sk. Kiadmány hiteléül: ALAPÍTÓ OKIRAT

16 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -ának (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. -ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata az szeptember 14-én létesített Királyi Kathólikus Főgimnázium alapító okiratát a következők szerint határozza meg. Az intézmény neve: Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Az intézmény székhelye: Mezőkövesd, Mátyás király út 146. Az intézmény típusa: Gimnázium és szakközépiskola Az intézmény alapításának éve: TEAOR: 8531 Általános középfokú oktatás 8532 Szakmai középfokú oktatás Szakágazati kód: Az intézmény alapító szerve: Mezőkövesd Város Önkormányzat Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Mezőkövesd Város Önkormányzata Az alapítói jog gyakorlója: Mezőkövesd Város Önkormányzat Mezőkövesd, Mátyás király út Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő költségvetési szerv Gazdálkodása: Részben-önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési intézmény. Gazdálkodási jogkör: Az intézmény pénzügyi gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.), mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. A részben önállóan gazdálkodó intézmény a gazdálkodásra kijelölt önálló költségvetési szerv éves költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület nevezi ki és bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A intézmény feladata, tevékenységi köre: Alaptevékenysége: - A Gimnáziumban négy, illetve a nyelvi előkészítő osztályban öt évfolyamos, általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik,

17 - a szakközépiskolának négy középiskolai évfolyama van, a tanuló a középiskolai évfolyamon befejezi az alapműveltségi vizsgára való felkészülést, továbbá felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és előkészül a szakképzésre való bekapcsolódásra, - az egy vagy két szakképzési évfolyam az OKJ-ban és a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára, - a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Közoktatási Törvényben meghatározott időkeretben. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 850 fő Az iskolai évfolyamok száma: évfolyam, illetve 13. évfolyam (egy osztályra), - 4 évfolyamos közgazdasági szakközépiskola. OKJ szerinti szakképzés : OKJ Irodai asszisztens OKJ Ügyintéző titkár (2 év) OKJ Logisztikai ügyintéző (2 év) OKJ Utazási ügyintéző (1 év) OKJ Településfejlesztési szakelőadó (1 év) OKJ Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ Statisztikai és gazdasági ügyintéző OKJ Igazgatási ügyintéző OKJ Európai üzleti asszisztens Kiegészítő tevékenységként végezhető: Művészeti, sport, nyelvi és egyéb tanfolyamok szervezése. Az iskola rendelkezésére álló helyiségeket, eszközöket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra vagy alkalomszerűen bérbe adhatja, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, sporttevékenységet.

18 Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. A feladatellátást szolgáló vagyon: A fenntartó által az iskola rendelkezésére bocsátott ingatlan, a feladat ellátásához szükséges eszközök, berendezések, felszerelések leltár szerint. Az iskola a rendelkezésre bocsátott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni. A vagyon feletti rendelkezési jog: A rendelkezés jogát Mezőkövesd Város Önkormányzata gyakorolja Jelen módosítás hatálybalépésének dátuma: július 1. Mezőkövesd, május 30.

19 Mezőkövesd Város Önkormányzatának 187/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása A Képviselő-testület a Mezőkövesd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Határidő: Polgármester, Jegyző értelem szerint Dr. Kerékgyártó Judit sk. jegyző Tállai András sk. polgármester Jegyzőkönyv hitelesítő Pető Istvánné sk. Takács József sk. Kiadmány hiteléül:

20 ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Költségvetési szerv intézmény megnevezése: Költségvetési szerv, intézmény székhelye, címe: Mezőkövesd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u.112. Költségvetési szerv, intézmény telephelye: 3461 Egerlövő, Dózsa György u. 15. A hivatal által ellátott alaptevékenységek: - Általános közigazgatás, irányítás, valamint az évi LXV. tv-ben meghatározott feladatok - Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyon kezelése, ingatlanjaival történő gazdálkodás és hasznosítás - Házi segítségnyújtás Költségvetési szerv, intézmény működési területe: Gazdálkodási jogköre, gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Felügyeleti szerve: Mezőkövesd Város közigazgatási területe és Egerlövő Község közigazgatási területe Önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv Ellátja a részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezőkülön együttműködési megállapodásban rögzített költségvetési szervek gazdálkodási feladatait. Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alapító szerve: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alapítói jog gyakorlója: Mezőkövesd Város Önkormányzat 3400-Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Szakágazati kód: A költségvetési szerv, intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke: A hivatalt a polgármester irányítja, aki tisztségét választás útján tölti be. A hivatalt a jegyző vezeti, akit Mezőkövesd Város Képviselő-testület határozatlan időre nevez ki Nyereségszerzés céljából vállalkozási tevékenységet nem végez. Alaptevékenységén belül a rendelkezésre álló, e célra részben lekötött személyi és anyagi kapacitásokat szabadon kihasználhatja

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola \\Server2\vezetok$\Muk_eng\Muk_eng_2015\Alapito Okirat-MUA 20150526.doc ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2015. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal egységes

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 10/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására

Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. október 22-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: dr. Gémesi György

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben