Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása"

Átírás

1 Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend elfogadása 1.)Az Önkormányzat 56/2004.(XII.16.)ÖK számú Idegenforgalmi adóról szóló rendeletének módosítása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Referens: Balog Lászlóné osztályvezető 2.)ALAPÍTÓ OKIRATOK FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA 2./1.) Széchenyi István Szakképző Iskola, Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ, Mezőkövesdi Pénzügyi Iroda, és a Polgármesteri Hivatal valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmények alapító okiratainak módosítása, és együttműködési megállapodás megkötése Előadó: Tállai András polgármester Referens: Balog Lászlóné osztályvezető 2./2.) Városgazdálkodási ZRt. alapító okiratának módosítása Előadó: Tállai András polgármester Referens: Vanczák Zoltán vezérigazgató 3./1.) Beszámoló a VG ZRt évi mérlegéről Előadó : Vanczák Zoltán VG ZRt vezérigazgató 3./2.) Tájékoztató a Mezőkövesdi VG Rt. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő évi nyári üzemelésre való felkészüléséről Előadó : Vanczák Zoltán VG ZRt vezérigazgató 4.) Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő tájházak működéséről Előadó: Tállai András polgármester Referens: Pázmándi Tamás munkatárs Hegedűsné Majnár Márta KH igazgató 5.) Együttműködési megállapodás megkötése a Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestülettel Előadó : Tállai András polgármester Referens: Dr. Fekete Zoltán aljegyző Tóth Imre Ipartestület elnöke 6.) Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről Előadó: Tállai András polgármester Referens: Dr. Fekete Zoltán aljegyző

2 7.) Mezőkövesd város Önkormányzatának vagyonvédelmi rendszerének kialakítása - távfelügyelet Előadó: Tállai András polgármester Referens: Tóth Pál munkatárs 9.) Pályázatok benyújtása és elbírálása 9.1.) Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéni és társas vállalkozások által közművelődési megállapodás útján megvalósítható önkormányzati rendezvényekre kiírt pályázatok elbírálása Előadó: Tállai András polgármester Referens: Molnárné Panyi Márta munkatárs 9.2.) Pályázat beadása a Tour de Mezőkövesd rendezvényre Előadó: Tállai András polgármester Referens: Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 9/3.)Városi Önkormányzat Rendelőintézet mint a kistérségi járóbeteg szakellátó központjának, óraszám átcsoportosítása és bővítése Előadó: Dr. Tóth József orvos-igazgató Referens: Dr. Fekete Zoltán aljegyző Sűrgősségi indítvány A Világörökség Listára való felkészülés Előadó: Tállai András polgármester Referens: Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 10.) TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYESÜLETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL 10.1.)Tájékoztató a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete munkájáról, terveiről Előadó: Pap János egyesület elnöke 10.2.)Tájékoztató a MASZK Egyesület munkájáról, terveiről Előadó: Gordos Attila egyesület elnöke 10.3.)Tájékoztató a Mezőgazdasági Gépmúzeum tevékenységéről, terveiről Előadó: Kádár Zoltán igazgató 11.1.)A Mezőkövesdi Városi Napközi-otthonos Óvodában indítható csoportok számának meghatározása Előadó : Újvárosi Lászlóné intézményvezető Referens: Kiss László főtanácsos 11.2.)A Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagiskoláiban indítható első osztályok és napközis csoportok számának meghatározása Előadó : Gál János intézményvezető Referens: Kiss László főtanácsos

3 Sűrgősségi indítvány Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése gyűjtőszigetek kialakítása Előadó: Tállai András polgármester Referens: Tóth Pál munkatárs 12.) Indítványok, javaslatok 12/1. Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról ZÁRT ÜLÉS 8.) Geotermikus energia hasznosítása Előadó: Tállai András polgármester Referens: Nagy István stratégiai referens Sűrgősségi indítvány Informatikai fejlesztésre érkezett árajánlatok Előadó: Tállai András polgármester Referens: Balog Lászlóné osztályvezető Tőzsér Zoltán munkatárs 13.)2008. évben az önkormányzati intézményekben elvégzendő állagjavítási és karbantartási munkái kivitelezője kiválasztása Előadó : Tállai András polgármester Referens: Antal Ede munkatárs Vinter Szilárd munkatárs 14.) Zsóry Camping Kft. alapító okiratának módosítása Előadó: Tállai András polgármester Referens: Berecz Lászlóné ügyvezető Dr. Csipke Adrienn munkatárs 15.)ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 15.1.)A 3/6 hrsz-ú Vásártér megnevezésű ingatlan értékesítése licittárgyalási szabályok meghatározása 15.2.)Marx Károly u. 1. sz. alatti önkormányzati épület hasznosítása 15.3.)Mezőkövesd, Szamóca u. 2. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérleti díj hátralékára vonatkozó részletfizetés iránti kérelem 15.4.)Mezőkövesd, Szent László tér 19. I/1. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése Előadó : Referens: Tállai András polgármester Nagy István stratégiai referens Zeleiné Tóth Piroska munkatárs Pázmándi Tamás munkatárs

4 16.) KITÜNTETŐ DÍJAK ADOMÁNYOZÁSA 16.1.) Abkarovits Jenő és Dr. Papp Zoltán díjak 16.2.) Dr. Szűcs Géza díj 16.3.) Mezőkövesd Város Köztisztviselője díj Előadó : Oktatási, Ifjúsági, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság elnöke Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke Dr. Kerékgyártó Judit sk. jegyző Tállai András sk. polgármester Jegyzőkönyv hitelesítő Pető Istvánné sk. Takács József sk. Kiadmány hiteléül:

5 Mezőkövesd Város Önkormányzatának 184/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a április 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület elfogadja a 14/2008. ÖK. sz. rendelet, valamint 49, 77, 89, 95, 97, 123, 127, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 179, 182/2008. ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik. 2.) A 356/2007., 44, 65, 74, 75, 79, 81, 83, 101, 110, 113, 121, 122, 124, 146, 148, 163, 165, 173, 180/2008. ÖK. számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást. Felelős: Határidő: polgármester azonnal és folyamatos Dr. Kerékgyártó Judit sk. jegyző Tállai András sk. polgármester Jegyzőkönyv hitelesítő Pető Istvánné sk. Takács József sk. Kiadmány hiteléül:

6 Mezőkövesd Város Önkormányzatának 15/2008. (V. 29.) ÖK. számú R E N D E L E T E az IDEGENFORGALMI ADÓRÓL szóló 56/2004.(XII.16.)ÖK számú rendelet módosítására 1. A rendelet 7..(3) bekezdés tartalma törlésre kerül és helyébe új tartalommal az alábbi bekezdés lép: (3) Az adóbeszedésre kötelezett kereskedelmi szálláshely az általa beszedett adóról az adó alapjának, a mentesség jogcímének, az adó összegének megállapítására alkalmas részletezett analitikus nyilvántartás vezetésére kötelezett. A folyamatosan vezetett adóanalitikához ellenőrizhető módon meg kell őriznie a kibocsátott számlát és a sorszámozott Bejelentő lapot is. 2. A rendelet 7..a az alábbi (4) (5) bekezdéssel kiegészül: (4) A fizető-vendéglátó szálláshely a 110/1997 (VI. 25.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdésében meghatározott vendégkönyv vezetésére az abban foglaltak szerint kötelezett. (5) Az (3) - (4) bekezdésekben meghatározott nyilvántartásoknak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybe vevő személy nevét, születési idejét, lakcímét, útlevelének vagy személyigazolványának, vagy vezetői engedélyének sorszámát, megérkezésének és távozásának időpontját, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentesség jogcímének pontos megjelölését. E rendelet július 1 napjával lép hatályba, az 56/2004.(XII.16) ÖK. számú rendelet egyéb pontjai változatlan formában maradnak. 3. Dr. Kerékgyártó Judit sk. jegyző Tállai András sk. polgármester Jegyzőkönyv hitelesítő Pető Istvánné sk. Takács József sk. Kiadmány hiteléül:

7 Mezőkövesd Város Önkormányzatának 185/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A A Széchenyi István Szakképző Iskola, Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ, Mezőkövesdi Pénzügyi Iroda és a Polgármesteri Hivatal valamint a részben önállóan gazdálkodó intézményekkel együttműködési megállapodás megkötése A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények közötti, a gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos munkamegosztásra és az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjére vonatkozó együttműködési megállapodást a mellékelt tartalommal jóváhagyja, és egyben kötelezi az érintett intézmények vezetőit a jóváhagyott megállapodás aláírására. Felelős: polgármester, érintett intézmények vezetői Határidő: értelem szerint Dr. Kerékgyártó Judit sk. jegyző Tállai András sk. polgármester Jegyzőkönyv hitelesítő Pető Istvánné sk. Takács József sk. Kiadmány hiteléül:

8 Együttműködési megállapodás Amely létrejött a Mezőkövesd Város Polgármesteri Hivatala (3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, mint szolgáltató (továbbiakban önállóan gazdálkodó intézmény, képviseli: Dr. Kerékgyártó Judit, jegyző), és a(z) részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv (továbbiakban: részben önállóan gazdálkodó intézmény, képviseli:... intézményvezető) között az államháztartásról szóló és többszörösen módosított évi XXXVIII. Sz. törvény és a végrehajtására kiadott 217/1998. (XII.30) Korm. Rendelet alapján a gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos munkamegosztásra és az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjére. A részben önállóan gazdálkodóknak gazdasági szervezetük nincs, ezért az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. Rendelet 17. (1) bekezdésében előírt gazdasági szervezeti feladatokat a Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. ÖK. Számú határozata alapján az önállóan gazdálkodó intézmény látja el. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkezők) költségvetésében jóváhagyott előirányzatok feletti rendelkezési jog az e megállapodásban rögzített módon illeti meg az önállóan gazdálkodót és a részben önállóan gazdálkodó intézményt. I. Az együttműködés általános szempontjai 1. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények együttműködésének célja az, hogy hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg. 2. Az együttműködés nem csorbíthatja a részben önállóan gazdálkodók gazdálkodási, szakmai döntésjogi rendszedrét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 3. Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek a szervezeti és személyi feltételei a részben önállóan gazdálkodónál nincsenek meg, köteles az önállóan gazdálkodó ellátni. 4. Az önállóan gazdálkodó gazdasági szervezete útján (Kincstári Iroda) biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. 5. A 4. pontban foglaltakat az önállóan gazdálkodó elsősorban érvényesítési, ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül biztosítja. 6. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört a részben önálló intézmények vezetője az e megállapodásban foglaltak szerint saját hatáskörben gyakorolja 7. Az önállóan gazdálkodó köteles a kiemelt előirányzatokról intézményenkénti előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni és erről információt szolgáltatni a részben önállóan gazdálkodó intézmény számára.

9 8. A kötelezettségvállalás nyilvántartás az önállóan gazdálkodó intézmény feladata, melyhez a részben önállóan gazdálkodó a kötelezettség vállalás megtörténtét követő két munkanapon belül köteles adatot szolgáltatni a nyilvántartást végző részére az általa meghatározott adattartalommal, illetve a kötelezettségvállalás alapdokumentumának másolatával. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő kötelezettségvállalásokat, illetve ezek időszak végi állományát, amit az önállóan gazdálkodó a részben önállóan gazdálkodóval a negyedéves zárást követően egyeztet. 9. A főkönyvi könyvelést az önállóan gazdálkodó vezeti és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek az intézmények gazdasági eseményei egymástól. 10. A befektetett eszközökkel kapcsolatos nyilvántartás (immateriális javak, ingatlanok analítikus nyilvántartása, nagyértékű tárgyi eszközök nyilvántartása, folyamatban lévő beruházások, felújítások nyilvántartása) az önállóan gazdálkodó intézmény feladatát képezi. 11. Követelésekkel (vevőkkel kivétel: étkezési térítési díjak), kötelezettségekkel (szállítókkal) kapcsolatos nyilvántartás, az aktívák és passzívák nyilvántartása, valamint az ÁFA nyilvántartás, törvényben meghatározottak szerinti bevallások elkészítése az önállóan gazdálkodó intézmény feladatát képezi. 12. A készletek (munka-védőruha személyenkénti nyilvántartása), kisértékű tárgyi eszközök mennyiségi nyilvántartása, szakmai eszközök, adósokkal kapcsolatos nyilvántartás, személy és munkaügyi nyilvántartás (túlórák, helyettesítések nyilvántartása, változásjelentéshez adatszolgáltatás stb.), pályázati pénzeszközök nyilvántartása szerződésenként, kötött normatív támogatások felhasználásának nyilvántartása a részben önállóan gazdálkodó intézmény feladatát képezi, a változásokról feladást készítenek a főkönyvi könyvelés számára. 13. A részben önállóan gazdálkodó az önállóan gazdálkodó iránymutatása alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint részt vesz a leltározásban, a szükséges selejtezésekre javaslatot tesz. 14. A részben önállóan gazdálkodó által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartás rendszerénél a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a felelős, míg az egyéb pénzügyi információk esetében az önállóan gazdálkodó. 15. A gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások gyakorlati végrehajtását az önállóan gazdálkodó segíti a részben önállóan gazdálkodó intézménynél. 16. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat a részben önállóan gazdálkodó és az önállóan gazdálkodó között úgynevezett bizonylat átadásátvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot melyik intézmény mikor és kinek adta át ügyintézésre. 17. A részben önállóan gazdálkodó intézmény az önállóan gazdálkodó intézmény részére megnyitott bankszámlán belüli alszámlával rendelkezik.

10 18. A kisebb kifizetések teljesítésére a részben önállóan gazdálkodó intézmény készpénzellátmány kap, amelyet a készpénzkezelési szabályzat alapján, az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhet el. Az általa beszedett bevételeket 48 órán belül köteles a pénzintézetnél megnyitott banki alszámlára befizetni. 19. Az önálló és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény a kiemelt előirányzatai felett rendelkezési jogosultsággal bír, önállóan vállalhat kötelezettséget és köthet szerződést, a Közbeszerzési Törvény szerint önálló ajánlatkérőnek minősül, ezért a kiemelt előirányzatai terhére történő beszerzései esetében a közbeszerzési eljárást önállóan kell lebonyolítania. II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során 1. Az éves költségvetés tervezése A részben önállóan gazdálkodó intézmény önálló elemi költségvetési javaslatot készít a Pénzügyminisztérium és a fenntartó által meghatározott tervezési útmutatás alapján. Az önállóan gazdálkodó intézmény összevont költségvetési javaslatot készít Az önállóan gazdálkodó intézmény a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenkénti bontásban előirányzat nyilvántartást vezet, amit folyamatosan egyeztet a részben önállóan gazdálkodó intézménnyel 2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása Amennyiben a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítése meghaladja a jóváhagyott előirányzatot, akkor a részben önálló intézmény vezetője, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezdeményezi a kiemelt költségvetési előirányzatok módosítását az önállóan gazdálkodó intézménynél Az előirányzat-módosítás engedélyezéséről, illetve amennyiben az előirányzatok módosítására az Országgyűlés vagy a Kormány intézkedése következtében kerül sor, az önállóan gazdálkodó a költségvetési rendelet módosítását követően a végrehajtott módosításról tájékoztatja a részben önállóan gazdálkodó intézményt. 3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 3.1. A kötelezettségvállalások rendje A részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője önállóan vállalhat kötelezettséget. Az intézményvezető az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló megrendeléseit, személyi juttatás kifizetésére irányuló kötelezettségvállalásait ellenjegyzés céljából megküldik az önállóan gazdálkodó intézménynek Amennyiben a kötelezettségvállalásra az önállóan gazdálkodó intézmény szerint nincs fedezet, nem teljesíthető fedezethiány miatt megjegyzéssel visszaküldi a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjének Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor ellenjegyzi Az önállóan gazdálkodó a és a pontokban foglaltakról 2 munkanapon belül nyilatkozik A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja a részben önállóan gazdálkodó intézmény az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet.

11 3.2. Az utalványozás rendje A kiemelt előirányzatokhoz kapcsolódó kifizetések, és bevételek utalványozása a részben önállóan gazdálkodó intézményvezető hatáskörébe tartozik A részben önállóan gazdálkodó intézményvezető folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét annak érdekében, hogy a kifizetések fizetési határidőben megtörténhessenek Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával történik Az utalványozott számlát átadó-átvevő könyvvel kell az önállóan gazdálkodóhoz eljuttatni A számlát a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt összevetés után az önállóan gazdálkodó ellenjegyzi, és intézkedik a kifizetésről Az utalványozott, felszerelt számlát az önállóan gazdálkodó intézményenkénti csoportosításban, időrendben tárolja Az érvényesítés rendje Az érvényesítést az önállóan gazdálkodó intézmény, írásban megbízott pénzügyi-számviteli végzettségű dolgozója végzi Amennyiben az érvényesítést végző dolgozó kifogásolja a kifizetés jogosultságát, az összegszerűséget, a fedezet meglétét, az alaki, formai követelmények betartását (csak teljesen felszerelt utalványrendeletet fogadhat el), vagy a szakmai teljesítést, a minőségi-mennyiségi átvételt akkor az utalványrendeletet érvényesítés nélkül hiánypótlás céljára, a kifogásolt hiányosság megjelölésével visszaküldi a részben önálló intézménynek Az ellenjegyzés rendje A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére az önállóan gazdálkodó intézmény, írásban megbízott dolgozója jogosult Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjével Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést. Ha az utalványozó ennek ellenére is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy az ellenjegyzés utasításra történt és egyúttal írásban értesíti a fenntartót a részletes indoklás egyidejű kifejtésével. 4. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai 4.1. A részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője önálló bérgazdálkodási jogkört gyakorol A Képviselő-testület által jóváhagyott létszámkereten belül a munkáltatói jogok gyakorlása a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjének feladat és hatásköre

12 4.3. A részben önálló intézmény a közalkalmazottairól önállóan vezet személyi anyagot és egyéb a személlyel, a munkavégzéssel kapcsolatos nyilvántartásokat. A személyi nyilvántartások alapján készít feladást az önálló intézménynek a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan, a soros előrelépésekről, a kredit pontok vagy iskolai végzettség megszerzése miatti előrelépésről, jubileumi jutalmak esedékességéről, betegszabadság igénybevételéről, a nem rendszeres kifizetésekről, minden egyéb, költségkihatással járó intézkedésekről (pl:, tanulmányi szerződés, továbbképzés, kiküldetés stb), munkába járás költségei, étkezési utalványok stb Az önállóan gazdálkodó intézmény a kapott feladások alapján a törvényi és az egyéb külső szervek által meghatározott határidőre végzi az ügyintézést. Minden az IMI - rendszer használatát igénylő feladatot elvégez, jelentést és könyvelési bizonylatot küld, adatfeldolgozást végez, munkáltatói igazolásokat állít ki. Bejelenti illetve kezdeményezi a törlését a biztosítottaknak az illetményszámfejtő hely felé. A nem központosított számfejtési körbe (jubileumi jutalmak, változó bérek) tartozó illetményeket számfejti, a szükséges okiratokat továbbítja a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának A havi előirányzatokhoz viszonyított teljesítésekről szakfeladatonként, a rendszeres személyi juttatások esetében a részben önállóan gazdálkodó szintjére összesített nyilvántartást vezet Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során az önállóan gazdálkodó biztosítja, hogy a munkaerő és bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak megfelelően történjen. 5. A tárgyi feltételek biztosítása (dologi kiadások) 5.1. A részben önállóan gazdálkodó intézmény feladata a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok elvégzése (szerződéskötés, teljesítés, elszámolás készletek nyilvántartása): Feladatát képezi továbbá a térítési díjak beszedése, étkezési jegyek kiosztása, postai kiadások (levél feladás) készpénzben történő teljesítése, kisösszegű karbantartási anyagok készpénzben történő beszerzése Az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásainak jogszabály szerinti kifizetése, átadása, valamint nyilvántartása, 6. Beruházás, felújítás, a vagyon használata 6.1. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek beruházási, felújítási tevékenységüket csak a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendeletben meghatározottak szerint végezhetnek A költségvetési rendeletben meghatározott egyeztetési kötelezettséget követően kerülhet sor a felújítások illetve beruházások lebonyolítására. 7. Egyéb nyilvántartások vezetési rendje 7.1. A kisértékű tárgyi eszközök, készletek, analitikus nyilvántartását a részben önálló intézmény vezeti, a csökkenések, és növekedések alapbizonylatait kiállítja, és folyamatosan egyeztet a főkönyvi könyveléssel A részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője által megjelölt személy közreműködik a leltározások elvégzésében, a selejtezésre javaslatot készít

13 7.3. A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a gazdasági ügyrend, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat alapján történik. 8. Pénzügyi műveletek, a készpénzkezelés rendje 8.1. A részben önálló intézmény önálló bankszámlát nem vezethet., a banki műveletek lebonyolítására az önálló intézmény bankszámlájához nyitott alszámla szolgál 8.2. A bankszámlán és az ahhoz kapcsolódó alszámlán aktív banki műveletet csak az önállóan gazdálkodó intézmény pénzügyi műveletek lebonyolításával megbízott dolgozója végezhet, 8.3. A részben önállóan gazdálkodó intézménynél pénztár nem működik. Azoknak a készpénzes kiadásoknak a teljesítésére, melyek e megállapodás szerint a részben önálló intézmény hatáskörébe tartozik és célszerűen helyben teljesíthető az önálló intézmény pénztárából elszámolási előlegként felvett összeg szolgál. A részben önálló intézmény pénzkezeléssel megbízott munkatársa - a pénzkezelési szabályzatban meghatározott -, de legfeljebb Ft előleget vehet fel, mellyel szükség szerint, de legalább havonta köteles elszámolni. A mérleg forduló napján a részben önállóan gazdálkodó intézménynél elszámolatlan előleg nem maradhat Az előlegből történt készpénz kifizetések szabályszerűségéért a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv megbízott dolgozója felelős, aki egyúttal gondoskodik a pénz biztonságos tárolásáról A készpénzben beszedett bevételek a kiadások teljesítésére nem fordíthatók, azt a részben önállóan gazdálkodó két munkanapon belül köteles az intézményi alszámlára befizetni. 9. Könyvvezetés, beszámolás, adatszolgáltatás 9.1. A részben önállóan gazdálkodó intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, valamint a költségvetési beszámolóra vonatkozó kötelezettség, továbbá a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az önállóan gazdálkodó feladata. A feladat ellátása az önállóan gazdálkodó gazdálkodási ügyrendje és számlarendje szerint történik A részben önálló intézmény köteles a feladat ellátásához szükséges adatokat a jogszabályban meghatározott, illetve a fenntartó által kért időpontban és formában a feladatot végző gazdasági szervezet (kincstári iroda) részére rendelkezésre bocsátani Az önállóan gazdálkodó intézmény a részben önálló intézmény költségvetésében jóváhagyott előirányzatok nyilvántartását, módosítását és felhasználását oly módon köteles vezetni, hogy abból bármikor megállapítható legyen a részben önálló intézményre vonatkozó adat Az önállóan gazdálkodó intézmény a részben önállóan gazdálkodó intézmény kérésére, de legalább havonta tájékoztatást ad (pénzforgalmi jelentés megküldésével) az intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználásáról, valamint a felügyeleti szerv költségvetést érintő intézkedéseiről 10. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) A részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az ellenjegyzési munkafolyamatig önállóan látja el a folyamatba épített ellenőrzési kötelezettséget. A

14 részben önállóan gazdálkodó intézménynél el kell készíteni a FEUVE szabályzatot és az ellenőrzési nyomvonalat meg kell határozni Az önállóan gazdálkodó intézmény az érvényesítési és ellenjegyzési jogkörének gyakorlásával tölti be ellenőri szerepét a részben önálló intézménynél. 11. Egyéb, a megállapodás I., és II pontjában nem szabályozott feladatok A részben önálló intézmény az e megállapodásban nem szabályozott az alapító okiratban és a jogszabályokban meghatározott tevékenységét saját hatáskörben látja el. A tevékenység ellátásához kapcsolódó kötelezettségvállalás joga a részben önálló intézmény vezetőjét illeti meg Olyan kötelezettségvállalás érvényességéhez, melyhez költségvetési forrás igénybevétele, vagy önkormányzati vagyon használata jár, az önállóan gazdálkodó intézmény által, írásban megbízott személy ellenjegyzése szükséges. 12. A megállapodásban foglaltakat a felek tudomásul veszik és kötelezik magukat arra, hogy a leírtak szerint járnak el. 13. Ez az együttműködési megállapodás július 1-én lép hatályba határozatlan időre, az abban foglaltakat ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell. M e z ő k ö v e s d, Dr. Kerékgyártó Judit Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője.. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője

15 Mezőkövesd Város Önkormányzatának 186/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása A Képviselő-testület a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Határidő: Polgármester, érintett intézmények vezetői értelem szerint Dr. Kerékgyártó Judit sk. jegyző Tállai András sk. polgármester Jegyzőkönyv hitelesítő Pető Istvánné sk. Takács József sk. Kiadmány hiteléül: ALAPÍTÓ OKIRAT

16 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -ának (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. -ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata az szeptember 14-én létesített Királyi Kathólikus Főgimnázium alapító okiratát a következők szerint határozza meg. Az intézmény neve: Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Az intézmény székhelye: Mezőkövesd, Mátyás király út 146. Az intézmény típusa: Gimnázium és szakközépiskola Az intézmény alapításának éve: TEAOR: 8531 Általános középfokú oktatás 8532 Szakmai középfokú oktatás Szakágazati kód: Az intézmény alapító szerve: Mezőkövesd Város Önkormányzat Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Mezőkövesd Város Önkormányzata Az alapítói jog gyakorlója: Mezőkövesd Város Önkormányzat Mezőkövesd, Mátyás király út Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő költségvetési szerv Gazdálkodása: Részben-önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési intézmény. Gazdálkodási jogkör: Az intézmény pénzügyi gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.), mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. A részben önállóan gazdálkodó intézmény a gazdálkodásra kijelölt önálló költségvetési szerv éves költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület nevezi ki és bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A intézmény feladata, tevékenységi köre: Alaptevékenysége: - A Gimnáziumban négy, illetve a nyelvi előkészítő osztályban öt évfolyamos, általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik,

17 - a szakközépiskolának négy középiskolai évfolyama van, a tanuló a középiskolai évfolyamon befejezi az alapműveltségi vizsgára való felkészülést, továbbá felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és előkészül a szakképzésre való bekapcsolódásra, - az egy vagy két szakképzési évfolyam az OKJ-ban és a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára, - a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a Közoktatási Törvényben meghatározott időkeretben. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 850 fő Az iskolai évfolyamok száma: évfolyam, illetve 13. évfolyam (egy osztályra), - 4 évfolyamos közgazdasági szakközépiskola. OKJ szerinti szakképzés : OKJ Irodai asszisztens OKJ Ügyintéző titkár (2 év) OKJ Logisztikai ügyintéző (2 év) OKJ Utazási ügyintéző (1 év) OKJ Településfejlesztési szakelőadó (1 év) OKJ Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ Statisztikai és gazdasági ügyintéző OKJ Igazgatási ügyintéző OKJ Európai üzleti asszisztens Kiegészítő tevékenységként végezhető: Művészeti, sport, nyelvi és egyéb tanfolyamok szervezése. Az iskola rendelkezésére álló helyiségeket, eszközöket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra vagy alkalomszerűen bérbe adhatja, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, sporttevékenységet.

18 Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. A feladatellátást szolgáló vagyon: A fenntartó által az iskola rendelkezésére bocsátott ingatlan, a feladat ellátásához szükséges eszközök, berendezések, felszerelések leltár szerint. Az iskola a rendelkezésre bocsátott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni. A vagyon feletti rendelkezési jog: A rendelkezés jogát Mezőkövesd Város Önkormányzata gyakorolja Jelen módosítás hatálybalépésének dátuma: július 1. Mezőkövesd, május 30.

19 Mezőkövesd Város Önkormányzatának 187/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása A Képviselő-testület a Mezőkövesd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Határidő: Polgármester, Jegyző értelem szerint Dr. Kerékgyártó Judit sk. jegyző Tállai András sk. polgármester Jegyzőkönyv hitelesítő Pető Istvánné sk. Takács József sk. Kiadmány hiteléül:

20 ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Költségvetési szerv intézmény megnevezése: Költségvetési szerv, intézmény székhelye, címe: Mezőkövesd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u.112. Költségvetési szerv, intézmény telephelye: 3461 Egerlövő, Dózsa György u. 15. A hivatal által ellátott alaptevékenységek: - Általános közigazgatás, irányítás, valamint az évi LXV. tv-ben meghatározott feladatok - Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyon kezelése, ingatlanjaival történő gazdálkodás és hasznosítás - Házi segítségnyújtás Költségvetési szerv, intézmény működési területe: Gazdálkodási jogköre, gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Felügyeleti szerve: Mezőkövesd Város közigazgatási területe és Egerlövő Község közigazgatási területe Önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv Ellátja a részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezőkülön együttműködési megállapodásban rögzített költségvetési szervek gazdálkodási feladatait. Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alapító szerve: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alapítói jog gyakorlója: Mezőkövesd Város Önkormányzat 3400-Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Szakágazati kód: A költségvetési szerv, intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke: A hivatalt a polgármester irányítja, aki tisztségét választás útján tölti be. A hivatalt a jegyző vezeti, akit Mezőkövesd Város Képviselő-testület határozatlan időre nevez ki Nyereségszerzés céljából vállalkozási tevékenységet nem végez. Alaptevékenységén belül a rendelkezésre álló, e célra részben lekötött személyi és anyagi kapacitásokat szabadon kihasználhatja

99/2007. (VI. 14.) MÖK

99/2007. (VI. 14.) MÖK 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Az intézmény szervezeti felépítése, a munkamegosztás szerinti feladatok... 32

TARTALOMJEGYZÉK. V. Az intézmény szervezeti felépítése, a munkamegosztás szerinti feladatok... 32 - - 1 - - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 II. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon önállóan

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Módosítva: 2011. 1 Tartalom 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI,

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Számadó és az alapfokú nevelési-, oktatási

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Goldmark Károly Művelődési Központ

A Goldmark Károly Művelődési Központ A Goldmark Károly Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Csengei Ágota igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben