E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Város költségvetésében szereplő önkormányzati civil pályázati önerőalap évi működtetésének feltételrendszeréről Előadó: Dr. Varga Tibor bizottsági elnök Előterjesztés tartalma: tájékoztató (átruházott bizottsági döntés) Szavazás módja: - Az előterjesztés elkészítésében részt vett: ifjúsági, oktatási, közművelődési és civil kapcsolatok referense Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:.. dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc városa Stratégiai Programjában a civil szervezetekkel, közösségekkel való párbeszéd fontosságát, az önkormányzati pályázati rendszer működtetését, fejlesztését (2.1.3.) kiemelten kezeli. Zirc Város Gazdasági Programjában ( ) meghatározottak szerint: A helyi és nemzetközi kapcsolatok - Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városban működő civil szervezetekkel, közösségekkel való együttműködésének formáit, kereteit, feltételrendszerét megfogalmazó Civil Koncepciót készít az érintettek bevonásával. A város költségvetésében a civil szervezetek pályázatokon történő részvételének támogatására pályázati önerő-alapot biztosít. A Képviselő-testület átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságát hatalmazta fel a városban működő civil szervezetekkel, közösségekkel való kapcsolattartásra és az önkormányzati szintű együttműködések gondozására. Zirc városában napjainkban 31 önálló jogi személyiségű egyesület és 25 alapítvány, valamint 30 bíróságon be nem jegyzett közösség szolgálja aktív működésével Zirc város fejlődését. A város szinte teljes lakosságát lefedő közösségek létrehozásában sok száz magánszemély működött közre, vagy kapcsolódott be azok értékteremtő munkájába. Ezek a szervezetek és a bennük tevékenykedő zirciek a helyi közösség legkülönbözőbb értékeinek és érdekeinek érvényesülését szolgálják. A kultúra közvetítésében, az ifjúságpolitika alakításában, a sportéletben, az oktatás színvonalának emelésében, a környezetvédelemben épp úgy szerepet vállalnak, mint a szabadidő hasznos eltöltésének szervezésében, a hagyományőrzésben, a közbiztonság javításában, az elesettek gyámolításában, vagy a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában és a városfejlesztésben, idegenforgalomban is, - és még hosszan folytatható lenne a sor az élet minden területére kiterjedő helyi civil szerepvállalások bemutatásával. Az önkormányzati civil párbeszéd elmúlt időszakának fontos állomásai voltak: november 24-én Ottó Péter polgármester és a Bizottság elnöke civil fórumra szóló meghívását közel 60 szervezet fogadta el. Az Ifjúsági Központban szervezett találkozón az önkormányzati civil együttműködés kölcsönösen fontosnak tartott szakmai és a lehetőségek szerinti pénzügyi - javaslatait fogalmazták meg az érintettek (pl. a tervezett városi civil koncepció és az önkormányzati támogatás szükségessége, a folyamatos párbeszéd igénye). A civil szervezetek bemutatkozása arra is alkalmat adott, hogy a civil civil együttműködés erősítése érdekében is konkrét lépéseket kezdeményezzenek egymással a közösségek (pl. a város és a Zirc és Vidéke honlapjain való információs megjelenés, a városi egyesületi nap hagyományainak felélesztése, közös projektek, pályázatok stb.) március 20-án szintén a városvezetők által kezdeményezett civil fórumon közel 30 szervezet részvételével a már elfogadott évi költségvetésben szereplő önkormányzati civil pályázati önerőalapról; a Zirci Civil Kerekasztal megalakulásáról; a Leader-szerű működési elv alapján szerveződő, a bakonyi térségek érdekképviseletét és az EU-s pályázati források elérését is célzó Kemény Bakony Közhasznú Egyesületben való zirci és kistérségi szerepvállalás jelentőségéről; a már készülő civil koncepcióról és a Föld napja környezetvédelmi akció szervezéséről folytattak konstruktív hangulatú párbeszédet a jelenlévők az Ifjúsági Központban.

3 A civil közösségek közéleti aktivitására további élénkítő hatással volt a Veszprém Megyei Civil Ház által kezdeményezett civil kerekasztal létrehozását segítő képzéssorozat (december 12. tájékoztató, február 1. képzés, március 20. egri tapasztalatcsere, május 23. záró találkozó). A városvezetés által kezdeményezett civil fórumok és a külső projekt eredményeként március 29-én több mint 20 alapító taggal létrejött a Zirci Civil Kerekasztal, amely a zirci székhelyű civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek, klubok, baráti társaságok, együttesek stb.) hálózati formában működő tanácskozó és érdekvédelmi fórumaként kíván működni, összehangolva a városért végzett közösségfejlesztő civil folyamatokat és együttműködéseket. Nyitott fórumként folyamatos a civilek bekapcsolódási lehetősége a közösségépítésbe. (Elnök: Németh Gábor, alelnökök: Nagyné Fáró Katalin, Sztana Éva) (Zirci Civil Kerekasztal Alapdokumentum 2. melléklet) A Zirci Civil Kerekasztal a Bizottság felkérésére és a civil referens közreműködésével áprilisban elkészítette azt a szabályzat-tervezetet, amely Zirc Város Önkormányzatának éves költségvetésében a civil szervezetek részére biztosított önkormányzati pályázati önerő-alap felhasználásának működtetési elveire és mechanizmusára tett javaslatot. A munkaanyag az alapelvek, a pályázati forma, az 1 millió forint éves beosztása, pénzügyi működtetési és elszámolási szabályai, valamint a nyilvánosság garanciái mellett - tartalmazza az önkormányzati támogatás pályázati önerő-kiegészítési vagy előfinanszírozási igénybevételének lehetőségét és a külső pályázatokon indulni nem tudó klubok év végi támogathatóságát is. A munkaanyag megfogalmazza az együttműködés önkormányzati és Zirci Civil Kerekasztal által vállalható garanciáit is. A tervezetben javasolt Pályázati Munkacsoport kialakítása és működése bekerült a Zirci Civil Kerek-asztal alapdokumentumába is. (Az éves rotációban működő munkacsoport 2007 évi tagjai: Bieberné Réz Ágnes közművelődés, Péczi Katalin kultúra, művészet, Egervölgyi Dezső városkép, környezetvédelem, Vajnorák Zsolt ifjúság és Németh Gábor ZCK elnök) A szabályzat-tervezetet a Zirci Civil Kerekasztal plénuma több körben tárgyalta, majd elfogadása után a Bizottság elé terjesztette azzal az ajánlással, hogy a Bizottság által elfogadott végleges szabályzat legyen része a készülő Zirc Városi Civil Koncepciónak. A szabályzat-tervezetet az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága május 2-i, a Zirci Civil Kerekasztal elnökségével együttes ülésén megtárgyalta, és az alábbi határozatokkal (4 igen és 1 nem szavazással) elfogadta: 1.) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező, a Zirc Város Önkormányzatának költségvetésében a civil szervezetek részére biztosított pályázati önerő-alap felhasználásáról szóló szabályzatot évre szólóan elfogadja, a Képviselő-testület évre szóló költségvetési, valamint az Átruházott hatáskörökről szóló önkormányzati rendeletében biztosított hatáskörében eljárva. 2.) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a Képviselő-testület évre szóló költségvetési, valamint az Átruházott hatáskörökről szóló önkormányzati rendeletében biztosított hatáskörével élve, a évre szólóan megállapodást köt a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvánnyal a évre rendelkezésre álló 1 millió forint összegű pályázati önerő-alap kezeléséről. 3.) A pályázati önerő-alap felhasználásáról mindes egyes pályázó esetében az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága dönt, a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány ennek megfelelően gondoskodik a pénzforrások biztosításáról. 4.) Az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága gondoskodik arról, hogy az 1 millió forint összegű támogatási alap 50 %-át a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvánnyal kötendő megállapodás aláírását követően 5 napon belül, a Polgármesteri Hivatal

4 közreműködésével átutalja. Az alap másik 50 %-ának átutalását július 15-ig az előző módon biztosítja. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága nevében kérem a tájékoztató tudomásul vételét. Zirc, május 9. Dr. Varga Tibor Bizottsági elnök

5 Zirc Város Civil Koncepciójának 1. számú melléklete Szabályzat Zirc Város Önkormányzatának éves költségvetésében a civil szervezetek részére biztosított önkormányzati pályázati önerő-alap felhasználásáról (a Zirc Városi Civil Kerekasztal által összeállítva) I. Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap felhasználási irányelvei, módszerei 1) Zirc város Stratégiai és Gazdasági Programjaiban és a Város Civil Koncepciójában foglaltak szerint a város mindenkori éves költségvetésében szereplő, és civil pályázati önerő-alapként felhasználandó önkormányzati forrás feletti rendelkezési jog az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának (továbbiakban Bizottság) hatásköre. A Bizottság a költségvetési támogatási összeg hatékony felhasználása érdekében az általa jelen szabályzatban meghatározottak szerint gyakorolja átruházott bizottsági döntési jogkörét. A Zirci Civil Kerekasztal (továbbiakban ZCK) végzi a pályázatok döntésének előkészítését, javaslatait a Bizottság tudomásul veszi. 2) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap felhasználásáról szóló információkat, a megszülető támogatási döntéseket és az év végi beszámolókat közzé kell tenni a város honlapján, a helyi médiumokban (Zirc és Vidéke független közéleti lap és hírportálja, Stúdió KB és képújsága). 3) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap felhasználása a Bizottság jelen szabályzatban meghatározottak szerint, az évközi döntések számozott határozatokba foglalásával és a civil szervezetekkel megkötött támogatási szerződésekkel szabályozott formában történik. 4) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap működtetése érdekében a ZCK tagjaiból Pályázati Munkacsoportot (továbbiakban PMCS) hoz létre, amely PMCS a beérkezett pályázatokat bírálatra előkészíti, és javaslatait a Bizottság elé terjeszti, mely előterjesztést a Bizottság tudomásul veszi. a) A PMCS a ZCK plénuma által megválasztott, és a városban működő civil közösségek minden szakterületét képviselő 5 fő tagból áll (1 fő a mindenkori ZCK elnök), megbízatásuk rotációs rendszerben, egy-egy évre szól. b) A PMCS saját tagjai közül elnököt választ, aki a PMCS feladatait (a pályázatok sorszám szerint nyilvántartása, a rendelkezésre álló költségvetési keretek figyelemmel kísérése, a kiutalások, elszámolások adminisztrálása és a meghatározott időközönkénti Bizottsági, Képviselő-testületi és ZCK beszámolók elkészítése) megoszthatja a PMCS tagjai között. A PMCS munkájáért az elnök felel. c) A PMCS határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, a bíráló ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. Az ülésekre a pályázó civil szervezetek képviselőit meg kell hívni. 5) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alapból igényelhető támogatás feltételei: a) A helyi civil szervezetek csak Zirc város közérdekében végzett tevékenységük támogatásához nyújthatnak be igényt. A kérelmek közérdekűségének minősítése a PMCS feladata. b) Ameddig Zirc Város Önkormányzata a helyi sportegyesületek részére külön költségvetési forrást biztosít, így az azon eredményesen pályázott sportszervezetek a civil pályázati önerőalapra nem nyújthatnak be támogatási kérelmet. c) A civil szervezetnek az igényüket minden esetben pályázat formájában kell benyújtaniuk ZCK- PMCS-hoz. A pályázat jelen Szabályzat 1./A. sz. mellékletében szereplő formanyomtatványon

6 adható be. A pályázathoz mellékelni kell az érdemi elbíráláshoz szükséges külső pályázati dokumentációt. d) A kérelem csak nyertes külső pályázatok esetében támogatható, amit a harmadik féllel megkötött támogatási szerződéssel kell igazolni. e) A külső pályázat eredményéről a pályázó köteles értesíteni a PMCS elnökét a döntés kézhezvételétől számított két napon belül. f) Egy civil szervezet egy évben maximum két eredményes külső pályázatára érvényesítheti a részére megítélt támogatási ígérvényeket. g) A pályázott összeg két célra fordítható: (1) külső pályázatban előírt kötelező önerő kiegészítésére, melyet ha a külső pályázat előírja, a pályázó civil szervezet számláján kell biztosítani, akár a külső pályázat elbírálása előtt is, de sikertelen külső pályázat esetén 2 napon belül vissza kell fizetni; (2) utófinaszírozott külső pályázat esetén a megvalósítás előfinaszírozására, melyet a külső féllel történő elszámolás után 2 napon belül vissza kell fizetni. h) A Bizottság a PMCS javaslatára megítélt és a civil szervezet eredményes, szerződéssel igazolt külső pályázata esetén az Önkormányzat által folyósított támogatási összeget szigorú elszámolási kötelezettség terheli a ZCK-PMCS felé. 6) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alapból nyújtott támogatás felhasználási feltételeit, az elszámolás formáját, tartalmát és határidejét támogatási szerződésben kell rögzíteni (1./B. melléklet). 7) Pályázatok a Szabályzat 5)a) pontja alapján bármikor benyújthatóak a PMCS-hoz, akinek azokat be kell fogadni. 8) A PMCS-nak minden befogadott pályázatot a befogadás napjától számított 5 munkanapon belül el kell bírálni, a támogatási döntésről szóló Bizottsági határozatot a pályázó civil szervezet részére ki kell adni. 9) Az a támogatott civil szervezet, aki a megadott határidőig elszámolási kötelezettségét nem teljesíti, illetve nem teljesíti a visszafizetésre megadott határidőket az 5)g) pont szerint a civil pályázati önerő-alapba, az egy évre kizárja magát a pályázati lehetőségből. 10) Az a támogatott civil szervezet, aki egyáltalán nem fizeti vissza az 5)g) pont szerinti kötelezettségeit az önkormányzati civil pályázati önerő-alapba, örökre kizárja magát a pályázási lehetőségből, és ellene polgári peres eljárást kell kezdeményezni. II. Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap éves költségvetési keretének pénzügyi megosztási irányelvei 1) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap éves összegére negyedévenkénti bontásban lehet pályázni az első negyedévben (január március) 25 % a második negyedévben (április június) 25 % a harmadik negyedévben (július szeptember) 25 % a negyedik negyedévben (október december) 25 % 2) A Bizottság a PMCS javaslatára rendkívül indokolt esetben az aktuális negyedévi keret kimerülése esetén a következő negyedév terhére dönthet támogatás megítéléséről, az utófinanszírozós pályázatok előfinanszírozására fenntartott összeggel csökkentett keret - maximum 50 %- os mértékéig. 3) A fel nem használt negyedéves keretet - tárgyévtől függetlenül - mindig a következő negyedév összegéhez kell hozzáadni. 4) A negyedévi keretből maximum 80 %-ot lehet külső fél felé benyújtandó pályázati önrészhez felhasználni, míg minimum 20 %-ot az utófinanszírozott pályázatok megelőlegezésére kell fenntartani.

7 5) Az önrészre pályázható összeg nagysága a külső fél felé benyújtott pályázat költségvetésének 20 %-a, azaz az éves civil önerő-alap 5% lehet. 6) Az utófinanszírozott pályázatok esetében a pályázható összeg (előleg) maximum az éves civil önerő-alap 10%-a lehet. 7) Az éves önkormányzati civil pályázati önerő-alap maximum 30 %-a mértékéig a tárgyév utolsó negyedévben városi pályázatot kell kiírni azon civil közösségek, klubok stb. közérdekű tevékenységének támogatására, akik jogi személyiségük híján nem tudnak külső pályázatokon részt venni. Ezen városi pályázat technikai lebonyolítását és elszámolási feltételeit az 1./C. melléklet tartalmazza. III. Zirc Város Önkormányzata, az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága és a Zirci Civil Kerekasztal együttműködésének garanciái: Zirc Város Önkormányzata és Bizottsága részéről: 1) Zirc Város Önkormányzata Stratégiai és Gazdasági Programjaiban megfogalmazottak alapján, és a Város Civil Koncepciójában elfogadottan a helyi civil szervezetek munkájának tervezhető támogatására, külső pályázati tevékenységük eredményessége érdekében évente legalább ,-Ft összegű költségvetési támogatást biztosít a város költségvetési rendeletében. 2) Az utófinanszírozott pályázatok megelőlegezésének visszatérülése miatt előforduló tárgyévi pénzmaradvány a következő évi önkormányzati civil pályázati önerő-alap mértékét nem csökkentheti. 3) Zirc Város Önkormányzata a civil szervezetek részére biztosított költségvetési összeget elkülönítetten kezeli, vagy egyéb megállapodás keretében biztosítja. a) A Bizottság és a ZCK javaslata: a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvánnyal megkötendő, a felhasználás és az elszámolás formáját szigorúan meghatározó megállapodás keretében történő pénzügyi működtetés egy évre, mely kölcsönös megelégedettség esetén hosszabbítható. (Indoklás: az önkormányzati civil pályázati önerő-alap rugalmas, a civil szervezetek pályázati tevékenységét a leghatékonyabban segítő működtetése érdekében célszerű a város kulturális folyamatait legszélesebb körben támogató Alapítvány bevonása, aminek következtében az Önkormányzat civil szervezeteket támogató szervező, pénzügyi munkája jelentősen egyszerűsödhet. Az Alapítvány a Bizottsággal kötendő szerződés alapján az önkormányzati civil pályázati önerő-alap összegének félévenkénti utalását számláján elkülönítetten kezeli, és a Bizottság valamint a ZCK közötti megállapodásban rögzítettek szerint, jelen szabályzatban megfogalmazottak alapján működteti. A támogatott civil szervezetek felé kiadja a támogató Bizottsági határozatokat, teljesíti az utalásokat, illetve a nem jogi személyiségű közösségek külön (év végi) pályázati rendszerének működtetésében pénzügyi bonyolítói szerepet vállal. Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap éves felhasználásáról az Alapítvány szakmai és pénzügyi jelentést készít a Bizottság, a ZCK-PMCS és az Önkormányzat felé. Mivel az Alapítvány működteti a Pro Urbe díjas Zirc és Vidéke független közéleti lapot és annak hírportálját, így az önkormányzati civil pályázati önerő-alap működtetésének nyilvánosságát is garantálja. Ez a forma a korábbi évek városi nagypályázatainak Európa Napok, Bűnmegelőzési pályázat lebonyolítása során jól bevált módszerként szolgálta az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködését. Az Alapítvány és a Zirc és Vidéke lap szerkesztősége is alapító tagja a ZCK-nak.) 4) A Bizottság a civil közösségekkel való együttműködés érdekében folyamatos kapcsolatot tart a Zirci Civil Kerekasztallal és annak Pályázati Munkacsoportjával a város civil referensén keresztül.

8 A Zirci Civil Kerekasztal részéről: 1) A ZCK az önkormányzati civil pályázati önerő-alap eredményes működtetésében felelős szakmai együttműködést vállal az Önkormányzattal és a Bizottsággal, és ellátja a neki átadott feladatokat. 2) A ZCK garantálja az önkormányzati civil pályázati önerő-alap felhasználásának nyilvánosságát, a pályázati információkat és a döntéseket a város honlapján, a helyi médiában, valamint annak internetes honlapján folyamatosan közzé teszi. 3) A ZCK folyamatosan tartja a kapcsolatot Zirc Város Önkormányzat erre a feladatra megbízott Bizottságával. 4) A ZCK vállalja, hogy a Bizottságot félévente, a Képviselő-testületet a költségvetési koncepció készítésének időszakához kapcsolódó pénzügyi beszámoló időszakában szakmai és pénzügyi beszámolóban tájékoztatja az önkormányzati civil pályázati önerő-alap költségvetési támogatás felhasználásáról, illetve az önkormányzati támogatás által generált, a civil szervezetek külső pályázati forrásaiból megvalósított és Zirc város közösségi értékeit gyarapító eredményeiről. A március 29-én több mint 20 helyi civil szervezet, közösség által a helyi civilek hálózati formában működő tanácskozó és érdekvédelmi fórumaként megalapított Zirci Civil Kerekasztal április 26-i plénuma egyhangú szavazással elfogadta a készülő Zirc Városi Civil Koncepció mellékletét képező szabályzatként a munkaanyagot. Az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága május 2-i, a Zirci Civil Kerekasztal elnökségével együttes ülésén megtárgyalta és elfogadta a szabályzatot, mint Zirc Város Civil Koncepciójának mellékletét. Az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága május 21-i ülésén tájékoztatta átruházott hatáskörben meghozott döntéséről Zirc Város Önkormányzati Képviselőtestületét. Zirc, május 3. Dr. Varga Tibor Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke Németh Gábor ZCK elnök Encz Ilona ifjúsági, oktatási, közművelődési és civil kapcsolatok referense

9 2. számú melléklet

10 A Zirci Civil Kerekasztal az együttműködési szándékukat kinyilvánító zirci székhelyű civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek, klubok, baráti társaságok, együttesek stb.) hálózati formában működő tanácskozó és érdekvédelmi fóruma. A Kerekasztal a következő célok megvalósulásáért fejti ki tevékenységét: 1) Civil szervezetek viszonylatában a) Zirci székhelyű civil szerveztek összefogása, közös érdekképviseletének megteremtése; b) a szervezetek közti együttműködés elősegítése, partneri hálózat létrehozása, azaz közösségfejlesztés kezdeményezése; c) a hasonló profilú szervezetek közötti kapcsolatok kialakításának segítése; d) közös rendezvények szervezése, pályázatok készítésének segítése, kiadványok létrehozása; e) egyeztető fórum a civil szervezetek között. 2) Zirc Városi Önkormányzat viszonylatában a) civil szervezetek érdekeinek képviselete a Zirc Városi Önkormányzat előtt; b) egyeztető fórum a civil szervezetek és Zirc Városi Önkormányzat között; c) partneri együttműködés kialakítása a Zirc Városi Önkormányzattal. 3) Zirc lakossága viszonylatában a) a civil szervezetek bemutatása, az egyesületi lét vonzóvá tétele; b) segítség nyújtása a hátrányos helyzetben lévők esélyegyenlőségének megteremtésében. A Kerekasztal tagjai elfogadják, közös munkájukban követendőnek tartják pártpolitika kizárásának; a civil szervezetek közös érdekeinek és értékeinek felvállalásának; egymás iránti bizalom és tisztelet; valamint az együttműködésben való partnerség elvét. Szervezeti felépítés és működés Tagság feltételei A Kerekasztal tagjai közé fogad minden olyan szervezetet, amelyik 1) Zirci székhelyű; 2) nem kötődik kormányzati, önkormányzati szervezetekhez, politikai pártokhoz, gazdasági érdekcsoporthoz; 3) nem nyereségérdekelt; 4) közérdekű tevékenységet folytat. Szervezetek csatlakozása a Kerekasztalhoz A Kerekasztal nyitott fórum, bármilyen szervezet csatlakozhat, ha megfelel a tagság feltételeinek és elfogadja az alapdokumentum megállapításait. A szervezetnek 1) jogi személy esetén (egyesület, alapítvány, szövetség) csatlakozási szándékát írásos nyilatkozatban kell jeleznie, melyben megnevezi képviselőit; 2) nem jogi személy esetén (klubok, baráti társaságok, együttesek stb.) csatlakozási szándékát írásos nyilatkozatban kell jeleznie, melyben megnevezi képviselőit; és csatolnia kell egy jogi személynek minősülő tagszervezet a csatlakozást támogató nyilatkozatát.

11 Felépítés 1) A Kerekasztal döntéshozó fóruma a szavazattal rendelkező tagok összessége. 2) A Kerekasztal irányító testülete az elnökség. Az elnökség 3 főből áll (1 elnök, 2 alelnök). Működés 1) Kerekasztal fórum a) A Kerekasztal tagsága választja az elnökséget egy évre többségi és nyílt szavazással. Az elnökséget választó szavazás akkor érvényes, ha legalább a tagság fele jelen van. b) A Kerekasztal 2 havonta rendezett nyílt ülés. Egy tagszervezet több taggal is megjelenhet, de csak egy szavazati joggal bír. c) Egy személy csak egy tagszervezetet képviselhet. d) A Kerekeasztal határozatképes, ha az elnökség (elnök és 2 alelnök) valamint legalább 3 tagszervezet képviselője jelen van. e) A Kerekasztal döntéseit nyílt szavazással hozza meg, a döntés meghozatalához a jelenlévő tagság többségi támogatása szükséges. f) A Kerekasztal az elnökség jóváhagyásával munkabizottságokat alakíthat a hatékonyabb munka érdekében. Ezek vezetőit a munkacsoportban részt vállalók választják többségi szavazással. g) A Kerekasztal állandó bizottsága a Pályázati Munkacsoport. A Pályázati Munkacsoport feladata, hogy a Zirc Város Önkormányzatának éves költségvetésében a civil szervezetek részére biztosított önkormányzati pályázati önerő-alap felhasználásáról készült szabályzat (mellékelve az Alapdokumentumhoz) szerint döntsön ennek felhasználásáról. A Pályázati Munkacsoport 4+1 főből áll, melyből 4 tagot a Kerekasztal fóruma választja 1 évre többségi választással. A választás során figyelembe kell venni, hogy a Pályázati Munkacsoport tagjai a lehető legszélesebb szakterületeket képviseljék. A Pályázati Munkacsoport állandó tagja a Zirci Civil Kerekasztal mindenkori elnöke h) A Kerekasztal az elnökség által összeállított Munkaterv végzi munkáját, melyet a tagság igényének megfelelően állít össze, és a Kerekasztal határozattal hagy jóvá. i) A Kerekasztal ülésein, az elfogadott Munkaterven kívül is felvethető közéleti probléma, melyre a többség döntésének megfelelően [a d) és e) pont figyelembe vételével] a Kerekasztal reagálhat, illetve a megoldási javaslat kidolgozására kérheti fel az elnökséget. j) A Kerekasztal dönt arról, hogy a Kerekasztal milyen programokat, rendezvényeket kíván megvalósítani és támogatni. 2) Elnökség a) Az elnökség feladata Kerekasztal döntéseinek végrehajtása, illetve ennek koordinálása. b) Az elnökség feladata Kerekasztal összehívása, a napi munkaterv meghatározása, melyről a tagságot az ülés előtt 3 nappal értesítenie kell arra alkalmas módon. c) A Kerekasztal tanácskozásának levezetése az elnök feladata. d) Az elnök feladata a médiával és a nyilvánossággal történő kapcsolattartás. e) Az elnök feladata, hogy a Kerekasztal üléseiről jegyzőkönyv elkészítésére a tagságból megbízottat kérjen fel. f) Az elnök feladata a Kerekasztal dokumentációinak őrzése. g) Az alelnökök feladata az elnök munkájának segítése, illetve akadályoztatása esetén az elnök feladatköreinek átvétele. Zirc, március 29.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS) PÁLYÁZATI KIÍRÁS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET A HELYI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÜLSŐ PÁLYÁZATO- KON VALÓ INDULÁS TÁMOGATÁSÁRA A pályázat tulajdonosa: A pályázat lebonyolítója:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Szociális Szolgáltató Központ részére szoftver pályázaton való részvétel Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Döntés a Civil Pályázati Alap, illetve Sportegyesületek támogatása céltartalékok pótlásáról,

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év október 25.-ei ülésére Tárgy: Észak-balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer c. ISPA pályázat önkormányzati önrész

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Leader 2013. évi pályázati kiírásra Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét.

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét. Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának, illetve államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA Elfogadva Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2011.(VI.27.) Kt. határozatával 1 ZIRC VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA I. BEVEZETŐ Zirc Városi Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (II.16.) számú rendelete A HELYI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A települési értéktár-bizottság létrehozása

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyílt ülésére 4. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési értéktár-bizottság létrehozása

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.~.(1) bekezdése alapján

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozat 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48 Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje I. fejezet 1. Az Országos Polgárőr Szövetség önálló jogi személyiséggel

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben