E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Város költségvetésében szereplő önkormányzati civil pályázati önerőalap évi működtetésének feltételrendszeréről Előadó: Dr. Varga Tibor bizottsági elnök Előterjesztés tartalma: tájékoztató (átruházott bizottsági döntés) Szavazás módja: - Az előterjesztés elkészítésében részt vett: ifjúsági, oktatási, közművelődési és civil kapcsolatok referense Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:.. dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc városa Stratégiai Programjában a civil szervezetekkel, közösségekkel való párbeszéd fontosságát, az önkormányzati pályázati rendszer működtetését, fejlesztését (2.1.3.) kiemelten kezeli. Zirc Város Gazdasági Programjában ( ) meghatározottak szerint: A helyi és nemzetközi kapcsolatok - Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városban működő civil szervezetekkel, közösségekkel való együttműködésének formáit, kereteit, feltételrendszerét megfogalmazó Civil Koncepciót készít az érintettek bevonásával. A város költségvetésében a civil szervezetek pályázatokon történő részvételének támogatására pályázati önerő-alapot biztosít. A Képviselő-testület átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságát hatalmazta fel a városban működő civil szervezetekkel, közösségekkel való kapcsolattartásra és az önkormányzati szintű együttműködések gondozására. Zirc városában napjainkban 31 önálló jogi személyiségű egyesület és 25 alapítvány, valamint 30 bíróságon be nem jegyzett közösség szolgálja aktív működésével Zirc város fejlődését. A város szinte teljes lakosságát lefedő közösségek létrehozásában sok száz magánszemély működött közre, vagy kapcsolódott be azok értékteremtő munkájába. Ezek a szervezetek és a bennük tevékenykedő zirciek a helyi közösség legkülönbözőbb értékeinek és érdekeinek érvényesülését szolgálják. A kultúra közvetítésében, az ifjúságpolitika alakításában, a sportéletben, az oktatás színvonalának emelésében, a környezetvédelemben épp úgy szerepet vállalnak, mint a szabadidő hasznos eltöltésének szervezésében, a hagyományőrzésben, a közbiztonság javításában, az elesettek gyámolításában, vagy a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában és a városfejlesztésben, idegenforgalomban is, - és még hosszan folytatható lenne a sor az élet minden területére kiterjedő helyi civil szerepvállalások bemutatásával. Az önkormányzati civil párbeszéd elmúlt időszakának fontos állomásai voltak: november 24-én Ottó Péter polgármester és a Bizottság elnöke civil fórumra szóló meghívását közel 60 szervezet fogadta el. Az Ifjúsági Központban szervezett találkozón az önkormányzati civil együttműködés kölcsönösen fontosnak tartott szakmai és a lehetőségek szerinti pénzügyi - javaslatait fogalmazták meg az érintettek (pl. a tervezett városi civil koncepció és az önkormányzati támogatás szükségessége, a folyamatos párbeszéd igénye). A civil szervezetek bemutatkozása arra is alkalmat adott, hogy a civil civil együttműködés erősítése érdekében is konkrét lépéseket kezdeményezzenek egymással a közösségek (pl. a város és a Zirc és Vidéke honlapjain való információs megjelenés, a városi egyesületi nap hagyományainak felélesztése, közös projektek, pályázatok stb.) március 20-án szintén a városvezetők által kezdeményezett civil fórumon közel 30 szervezet részvételével a már elfogadott évi költségvetésben szereplő önkormányzati civil pályázati önerőalapról; a Zirci Civil Kerekasztal megalakulásáról; a Leader-szerű működési elv alapján szerveződő, a bakonyi térségek érdekképviseletét és az EU-s pályázati források elérését is célzó Kemény Bakony Közhasznú Egyesületben való zirci és kistérségi szerepvállalás jelentőségéről; a már készülő civil koncepcióról és a Föld napja környezetvédelmi akció szervezéséről folytattak konstruktív hangulatú párbeszédet a jelenlévők az Ifjúsági Központban.

3 A civil közösségek közéleti aktivitására további élénkítő hatással volt a Veszprém Megyei Civil Ház által kezdeményezett civil kerekasztal létrehozását segítő képzéssorozat (december 12. tájékoztató, február 1. képzés, március 20. egri tapasztalatcsere, május 23. záró találkozó). A városvezetés által kezdeményezett civil fórumok és a külső projekt eredményeként március 29-én több mint 20 alapító taggal létrejött a Zirci Civil Kerekasztal, amely a zirci székhelyű civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek, klubok, baráti társaságok, együttesek stb.) hálózati formában működő tanácskozó és érdekvédelmi fórumaként kíván működni, összehangolva a városért végzett közösségfejlesztő civil folyamatokat és együttműködéseket. Nyitott fórumként folyamatos a civilek bekapcsolódási lehetősége a közösségépítésbe. (Elnök: Németh Gábor, alelnökök: Nagyné Fáró Katalin, Sztana Éva) (Zirci Civil Kerekasztal Alapdokumentum 2. melléklet) A Zirci Civil Kerekasztal a Bizottság felkérésére és a civil referens közreműködésével áprilisban elkészítette azt a szabályzat-tervezetet, amely Zirc Város Önkormányzatának éves költségvetésében a civil szervezetek részére biztosított önkormányzati pályázati önerő-alap felhasználásának működtetési elveire és mechanizmusára tett javaslatot. A munkaanyag az alapelvek, a pályázati forma, az 1 millió forint éves beosztása, pénzügyi működtetési és elszámolási szabályai, valamint a nyilvánosság garanciái mellett - tartalmazza az önkormányzati támogatás pályázati önerő-kiegészítési vagy előfinanszírozási igénybevételének lehetőségét és a külső pályázatokon indulni nem tudó klubok év végi támogathatóságát is. A munkaanyag megfogalmazza az együttműködés önkormányzati és Zirci Civil Kerekasztal által vállalható garanciáit is. A tervezetben javasolt Pályázati Munkacsoport kialakítása és működése bekerült a Zirci Civil Kerek-asztal alapdokumentumába is. (Az éves rotációban működő munkacsoport 2007 évi tagjai: Bieberné Réz Ágnes közművelődés, Péczi Katalin kultúra, művészet, Egervölgyi Dezső városkép, környezetvédelem, Vajnorák Zsolt ifjúság és Németh Gábor ZCK elnök) A szabályzat-tervezetet a Zirci Civil Kerekasztal plénuma több körben tárgyalta, majd elfogadása után a Bizottság elé terjesztette azzal az ajánlással, hogy a Bizottság által elfogadott végleges szabályzat legyen része a készülő Zirc Városi Civil Koncepciónak. A szabályzat-tervezetet az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága május 2-i, a Zirci Civil Kerekasztal elnökségével együttes ülésén megtárgyalta, és az alábbi határozatokkal (4 igen és 1 nem szavazással) elfogadta: 1.) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező, a Zirc Város Önkormányzatának költségvetésében a civil szervezetek részére biztosított pályázati önerő-alap felhasználásáról szóló szabályzatot évre szólóan elfogadja, a Képviselő-testület évre szóló költségvetési, valamint az Átruházott hatáskörökről szóló önkormányzati rendeletében biztosított hatáskörében eljárva. 2.) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a Képviselő-testület évre szóló költségvetési, valamint az Átruházott hatáskörökről szóló önkormányzati rendeletében biztosított hatáskörével élve, a évre szólóan megállapodást köt a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvánnyal a évre rendelkezésre álló 1 millió forint összegű pályázati önerő-alap kezeléséről. 3.) A pályázati önerő-alap felhasználásáról mindes egyes pályázó esetében az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága dönt, a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány ennek megfelelően gondoskodik a pénzforrások biztosításáról. 4.) Az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága gondoskodik arról, hogy az 1 millió forint összegű támogatási alap 50 %-át a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvánnyal kötendő megállapodás aláírását követően 5 napon belül, a Polgármesteri Hivatal

4 közreműködésével átutalja. Az alap másik 50 %-ának átutalását július 15-ig az előző módon biztosítja. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága nevében kérem a tájékoztató tudomásul vételét. Zirc, május 9. Dr. Varga Tibor Bizottsági elnök

5 Zirc Város Civil Koncepciójának 1. számú melléklete Szabályzat Zirc Város Önkormányzatának éves költségvetésében a civil szervezetek részére biztosított önkormányzati pályázati önerő-alap felhasználásáról (a Zirc Városi Civil Kerekasztal által összeállítva) I. Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap felhasználási irányelvei, módszerei 1) Zirc város Stratégiai és Gazdasági Programjaiban és a Város Civil Koncepciójában foglaltak szerint a város mindenkori éves költségvetésében szereplő, és civil pályázati önerő-alapként felhasználandó önkormányzati forrás feletti rendelkezési jog az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának (továbbiakban Bizottság) hatásköre. A Bizottság a költségvetési támogatási összeg hatékony felhasználása érdekében az általa jelen szabályzatban meghatározottak szerint gyakorolja átruházott bizottsági döntési jogkörét. A Zirci Civil Kerekasztal (továbbiakban ZCK) végzi a pályázatok döntésének előkészítését, javaslatait a Bizottság tudomásul veszi. 2) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap felhasználásáról szóló információkat, a megszülető támogatási döntéseket és az év végi beszámolókat közzé kell tenni a város honlapján, a helyi médiumokban (Zirc és Vidéke független közéleti lap és hírportálja, Stúdió KB és képújsága). 3) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap felhasználása a Bizottság jelen szabályzatban meghatározottak szerint, az évközi döntések számozott határozatokba foglalásával és a civil szervezetekkel megkötött támogatási szerződésekkel szabályozott formában történik. 4) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap működtetése érdekében a ZCK tagjaiból Pályázati Munkacsoportot (továbbiakban PMCS) hoz létre, amely PMCS a beérkezett pályázatokat bírálatra előkészíti, és javaslatait a Bizottság elé terjeszti, mely előterjesztést a Bizottság tudomásul veszi. a) A PMCS a ZCK plénuma által megválasztott, és a városban működő civil közösségek minden szakterületét képviselő 5 fő tagból áll (1 fő a mindenkori ZCK elnök), megbízatásuk rotációs rendszerben, egy-egy évre szól. b) A PMCS saját tagjai közül elnököt választ, aki a PMCS feladatait (a pályázatok sorszám szerint nyilvántartása, a rendelkezésre álló költségvetési keretek figyelemmel kísérése, a kiutalások, elszámolások adminisztrálása és a meghatározott időközönkénti Bizottsági, Képviselő-testületi és ZCK beszámolók elkészítése) megoszthatja a PMCS tagjai között. A PMCS munkájáért az elnök felel. c) A PMCS határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, a bíráló ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. Az ülésekre a pályázó civil szervezetek képviselőit meg kell hívni. 5) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alapból igényelhető támogatás feltételei: a) A helyi civil szervezetek csak Zirc város közérdekében végzett tevékenységük támogatásához nyújthatnak be igényt. A kérelmek közérdekűségének minősítése a PMCS feladata. b) Ameddig Zirc Város Önkormányzata a helyi sportegyesületek részére külön költségvetési forrást biztosít, így az azon eredményesen pályázott sportszervezetek a civil pályázati önerőalapra nem nyújthatnak be támogatási kérelmet. c) A civil szervezetnek az igényüket minden esetben pályázat formájában kell benyújtaniuk ZCK- PMCS-hoz. A pályázat jelen Szabályzat 1./A. sz. mellékletében szereplő formanyomtatványon

6 adható be. A pályázathoz mellékelni kell az érdemi elbíráláshoz szükséges külső pályázati dokumentációt. d) A kérelem csak nyertes külső pályázatok esetében támogatható, amit a harmadik féllel megkötött támogatási szerződéssel kell igazolni. e) A külső pályázat eredményéről a pályázó köteles értesíteni a PMCS elnökét a döntés kézhezvételétől számított két napon belül. f) Egy civil szervezet egy évben maximum két eredményes külső pályázatára érvényesítheti a részére megítélt támogatási ígérvényeket. g) A pályázott összeg két célra fordítható: (1) külső pályázatban előírt kötelező önerő kiegészítésére, melyet ha a külső pályázat előírja, a pályázó civil szervezet számláján kell biztosítani, akár a külső pályázat elbírálása előtt is, de sikertelen külső pályázat esetén 2 napon belül vissza kell fizetni; (2) utófinaszírozott külső pályázat esetén a megvalósítás előfinaszírozására, melyet a külső féllel történő elszámolás után 2 napon belül vissza kell fizetni. h) A Bizottság a PMCS javaslatára megítélt és a civil szervezet eredményes, szerződéssel igazolt külső pályázata esetén az Önkormányzat által folyósított támogatási összeget szigorú elszámolási kötelezettség terheli a ZCK-PMCS felé. 6) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alapból nyújtott támogatás felhasználási feltételeit, az elszámolás formáját, tartalmát és határidejét támogatási szerződésben kell rögzíteni (1./B. melléklet). 7) Pályázatok a Szabályzat 5)a) pontja alapján bármikor benyújthatóak a PMCS-hoz, akinek azokat be kell fogadni. 8) A PMCS-nak minden befogadott pályázatot a befogadás napjától számított 5 munkanapon belül el kell bírálni, a támogatási döntésről szóló Bizottsági határozatot a pályázó civil szervezet részére ki kell adni. 9) Az a támogatott civil szervezet, aki a megadott határidőig elszámolási kötelezettségét nem teljesíti, illetve nem teljesíti a visszafizetésre megadott határidőket az 5)g) pont szerint a civil pályázati önerő-alapba, az egy évre kizárja magát a pályázati lehetőségből. 10) Az a támogatott civil szervezet, aki egyáltalán nem fizeti vissza az 5)g) pont szerinti kötelezettségeit az önkormányzati civil pályázati önerő-alapba, örökre kizárja magát a pályázási lehetőségből, és ellene polgári peres eljárást kell kezdeményezni. II. Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap éves költségvetési keretének pénzügyi megosztási irányelvei 1) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap éves összegére negyedévenkénti bontásban lehet pályázni az első negyedévben (január március) 25 % a második negyedévben (április június) 25 % a harmadik negyedévben (július szeptember) 25 % a negyedik negyedévben (október december) 25 % 2) A Bizottság a PMCS javaslatára rendkívül indokolt esetben az aktuális negyedévi keret kimerülése esetén a következő negyedév terhére dönthet támogatás megítéléséről, az utófinanszírozós pályázatok előfinanszírozására fenntartott összeggel csökkentett keret - maximum 50 %- os mértékéig. 3) A fel nem használt negyedéves keretet - tárgyévtől függetlenül - mindig a következő negyedév összegéhez kell hozzáadni. 4) A negyedévi keretből maximum 80 %-ot lehet külső fél felé benyújtandó pályázati önrészhez felhasználni, míg minimum 20 %-ot az utófinanszírozott pályázatok megelőlegezésére kell fenntartani.

7 5) Az önrészre pályázható összeg nagysága a külső fél felé benyújtott pályázat költségvetésének 20 %-a, azaz az éves civil önerő-alap 5% lehet. 6) Az utófinanszírozott pályázatok esetében a pályázható összeg (előleg) maximum az éves civil önerő-alap 10%-a lehet. 7) Az éves önkormányzati civil pályázati önerő-alap maximum 30 %-a mértékéig a tárgyév utolsó negyedévben városi pályázatot kell kiírni azon civil közösségek, klubok stb. közérdekű tevékenységének támogatására, akik jogi személyiségük híján nem tudnak külső pályázatokon részt venni. Ezen városi pályázat technikai lebonyolítását és elszámolási feltételeit az 1./C. melléklet tartalmazza. III. Zirc Város Önkormányzata, az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága és a Zirci Civil Kerekasztal együttműködésének garanciái: Zirc Város Önkormányzata és Bizottsága részéről: 1) Zirc Város Önkormányzata Stratégiai és Gazdasági Programjaiban megfogalmazottak alapján, és a Város Civil Koncepciójában elfogadottan a helyi civil szervezetek munkájának tervezhető támogatására, külső pályázati tevékenységük eredményessége érdekében évente legalább ,-Ft összegű költségvetési támogatást biztosít a város költségvetési rendeletében. 2) Az utófinanszírozott pályázatok megelőlegezésének visszatérülése miatt előforduló tárgyévi pénzmaradvány a következő évi önkormányzati civil pályázati önerő-alap mértékét nem csökkentheti. 3) Zirc Város Önkormányzata a civil szervezetek részére biztosított költségvetési összeget elkülönítetten kezeli, vagy egyéb megállapodás keretében biztosítja. a) A Bizottság és a ZCK javaslata: a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvánnyal megkötendő, a felhasználás és az elszámolás formáját szigorúan meghatározó megállapodás keretében történő pénzügyi működtetés egy évre, mely kölcsönös megelégedettség esetén hosszabbítható. (Indoklás: az önkormányzati civil pályázati önerő-alap rugalmas, a civil szervezetek pályázati tevékenységét a leghatékonyabban segítő működtetése érdekében célszerű a város kulturális folyamatait legszélesebb körben támogató Alapítvány bevonása, aminek következtében az Önkormányzat civil szervezeteket támogató szervező, pénzügyi munkája jelentősen egyszerűsödhet. Az Alapítvány a Bizottsággal kötendő szerződés alapján az önkormányzati civil pályázati önerő-alap összegének félévenkénti utalását számláján elkülönítetten kezeli, és a Bizottság valamint a ZCK közötti megállapodásban rögzítettek szerint, jelen szabályzatban megfogalmazottak alapján működteti. A támogatott civil szervezetek felé kiadja a támogató Bizottsági határozatokat, teljesíti az utalásokat, illetve a nem jogi személyiségű közösségek külön (év végi) pályázati rendszerének működtetésében pénzügyi bonyolítói szerepet vállal. Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap éves felhasználásáról az Alapítvány szakmai és pénzügyi jelentést készít a Bizottság, a ZCK-PMCS és az Önkormányzat felé. Mivel az Alapítvány működteti a Pro Urbe díjas Zirc és Vidéke független közéleti lapot és annak hírportálját, így az önkormányzati civil pályázati önerő-alap működtetésének nyilvánosságát is garantálja. Ez a forma a korábbi évek városi nagypályázatainak Európa Napok, Bűnmegelőzési pályázat lebonyolítása során jól bevált módszerként szolgálta az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködését. Az Alapítvány és a Zirc és Vidéke lap szerkesztősége is alapító tagja a ZCK-nak.) 4) A Bizottság a civil közösségekkel való együttműködés érdekében folyamatos kapcsolatot tart a Zirci Civil Kerekasztallal és annak Pályázati Munkacsoportjával a város civil referensén keresztül.

8 A Zirci Civil Kerekasztal részéről: 1) A ZCK az önkormányzati civil pályázati önerő-alap eredményes működtetésében felelős szakmai együttműködést vállal az Önkormányzattal és a Bizottsággal, és ellátja a neki átadott feladatokat. 2) A ZCK garantálja az önkormányzati civil pályázati önerő-alap felhasználásának nyilvánosságát, a pályázati információkat és a döntéseket a város honlapján, a helyi médiában, valamint annak internetes honlapján folyamatosan közzé teszi. 3) A ZCK folyamatosan tartja a kapcsolatot Zirc Város Önkormányzat erre a feladatra megbízott Bizottságával. 4) A ZCK vállalja, hogy a Bizottságot félévente, a Képviselő-testületet a költségvetési koncepció készítésének időszakához kapcsolódó pénzügyi beszámoló időszakában szakmai és pénzügyi beszámolóban tájékoztatja az önkormányzati civil pályázati önerő-alap költségvetési támogatás felhasználásáról, illetve az önkormányzati támogatás által generált, a civil szervezetek külső pályázati forrásaiból megvalósított és Zirc város közösségi értékeit gyarapító eredményeiről. A március 29-én több mint 20 helyi civil szervezet, közösség által a helyi civilek hálózati formában működő tanácskozó és érdekvédelmi fórumaként megalapított Zirci Civil Kerekasztal április 26-i plénuma egyhangú szavazással elfogadta a készülő Zirc Városi Civil Koncepció mellékletét képező szabályzatként a munkaanyagot. Az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága május 2-i, a Zirci Civil Kerekasztal elnökségével együttes ülésén megtárgyalta és elfogadta a szabályzatot, mint Zirc Város Civil Koncepciójának mellékletét. Az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága május 21-i ülésén tájékoztatta átruházott hatáskörben meghozott döntéséről Zirc Város Önkormányzati Képviselőtestületét. Zirc, május 3. Dr. Varga Tibor Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke Németh Gábor ZCK elnök Encz Ilona ifjúsági, oktatási, közművelődési és civil kapcsolatok referense

9 2. számú melléklet

10 A Zirci Civil Kerekasztal az együttműködési szándékukat kinyilvánító zirci székhelyű civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek, klubok, baráti társaságok, együttesek stb.) hálózati formában működő tanácskozó és érdekvédelmi fóruma. A Kerekasztal a következő célok megvalósulásáért fejti ki tevékenységét: 1) Civil szervezetek viszonylatában a) Zirci székhelyű civil szerveztek összefogása, közös érdekképviseletének megteremtése; b) a szervezetek közti együttműködés elősegítése, partneri hálózat létrehozása, azaz közösségfejlesztés kezdeményezése; c) a hasonló profilú szervezetek közötti kapcsolatok kialakításának segítése; d) közös rendezvények szervezése, pályázatok készítésének segítése, kiadványok létrehozása; e) egyeztető fórum a civil szervezetek között. 2) Zirc Városi Önkormányzat viszonylatában a) civil szervezetek érdekeinek képviselete a Zirc Városi Önkormányzat előtt; b) egyeztető fórum a civil szervezetek és Zirc Városi Önkormányzat között; c) partneri együttműködés kialakítása a Zirc Városi Önkormányzattal. 3) Zirc lakossága viszonylatában a) a civil szervezetek bemutatása, az egyesületi lét vonzóvá tétele; b) segítség nyújtása a hátrányos helyzetben lévők esélyegyenlőségének megteremtésében. A Kerekasztal tagjai elfogadják, közös munkájukban követendőnek tartják pártpolitika kizárásának; a civil szervezetek közös érdekeinek és értékeinek felvállalásának; egymás iránti bizalom és tisztelet; valamint az együttműködésben való partnerség elvét. Szervezeti felépítés és működés Tagság feltételei A Kerekasztal tagjai közé fogad minden olyan szervezetet, amelyik 1) Zirci székhelyű; 2) nem kötődik kormányzati, önkormányzati szervezetekhez, politikai pártokhoz, gazdasági érdekcsoporthoz; 3) nem nyereségérdekelt; 4) közérdekű tevékenységet folytat. Szervezetek csatlakozása a Kerekasztalhoz A Kerekasztal nyitott fórum, bármilyen szervezet csatlakozhat, ha megfelel a tagság feltételeinek és elfogadja az alapdokumentum megállapításait. A szervezetnek 1) jogi személy esetén (egyesület, alapítvány, szövetség) csatlakozási szándékát írásos nyilatkozatban kell jeleznie, melyben megnevezi képviselőit; 2) nem jogi személy esetén (klubok, baráti társaságok, együttesek stb.) csatlakozási szándékát írásos nyilatkozatban kell jeleznie, melyben megnevezi képviselőit; és csatolnia kell egy jogi személynek minősülő tagszervezet a csatlakozást támogató nyilatkozatát.

11 Felépítés 1) A Kerekasztal döntéshozó fóruma a szavazattal rendelkező tagok összessége. 2) A Kerekasztal irányító testülete az elnökség. Az elnökség 3 főből áll (1 elnök, 2 alelnök). Működés 1) Kerekasztal fórum a) A Kerekasztal tagsága választja az elnökséget egy évre többségi és nyílt szavazással. Az elnökséget választó szavazás akkor érvényes, ha legalább a tagság fele jelen van. b) A Kerekasztal 2 havonta rendezett nyílt ülés. Egy tagszervezet több taggal is megjelenhet, de csak egy szavazati joggal bír. c) Egy személy csak egy tagszervezetet képviselhet. d) A Kerekeasztal határozatképes, ha az elnökség (elnök és 2 alelnök) valamint legalább 3 tagszervezet képviselője jelen van. e) A Kerekasztal döntéseit nyílt szavazással hozza meg, a döntés meghozatalához a jelenlévő tagság többségi támogatása szükséges. f) A Kerekasztal az elnökség jóváhagyásával munkabizottságokat alakíthat a hatékonyabb munka érdekében. Ezek vezetőit a munkacsoportban részt vállalók választják többségi szavazással. g) A Kerekasztal állandó bizottsága a Pályázati Munkacsoport. A Pályázati Munkacsoport feladata, hogy a Zirc Város Önkormányzatának éves költségvetésében a civil szervezetek részére biztosított önkormányzati pályázati önerő-alap felhasználásáról készült szabályzat (mellékelve az Alapdokumentumhoz) szerint döntsön ennek felhasználásáról. A Pályázati Munkacsoport 4+1 főből áll, melyből 4 tagot a Kerekasztal fóruma választja 1 évre többségi választással. A választás során figyelembe kell venni, hogy a Pályázati Munkacsoport tagjai a lehető legszélesebb szakterületeket képviseljék. A Pályázati Munkacsoport állandó tagja a Zirci Civil Kerekasztal mindenkori elnöke h) A Kerekasztal az elnökség által összeállított Munkaterv végzi munkáját, melyet a tagság igényének megfelelően állít össze, és a Kerekasztal határozattal hagy jóvá. i) A Kerekasztal ülésein, az elfogadott Munkaterven kívül is felvethető közéleti probléma, melyre a többség döntésének megfelelően [a d) és e) pont figyelembe vételével] a Kerekasztal reagálhat, illetve a megoldási javaslat kidolgozására kérheti fel az elnökséget. j) A Kerekasztal dönt arról, hogy a Kerekasztal milyen programokat, rendezvényeket kíván megvalósítani és támogatni. 2) Elnökség a) Az elnökség feladata Kerekasztal döntéseinek végrehajtása, illetve ennek koordinálása. b) Az elnökség feladata Kerekasztal összehívása, a napi munkaterv meghatározása, melyről a tagságot az ülés előtt 3 nappal értesítenie kell arra alkalmas módon. c) A Kerekasztal tanácskozásának levezetése az elnök feladata. d) Az elnök feladata a médiával és a nyilvánossággal történő kapcsolattartás. e) Az elnök feladata, hogy a Kerekasztal üléseiről jegyzőkönyv elkészítésére a tagságból megbízottat kérjen fel. f) Az elnök feladata a Kerekasztal dokumentációinak őrzése. g) Az alelnökök feladata az elnök munkájának segítése, illetve akadályoztatása esetén az elnök feladatköreinek átvétele. Zirc, március 29.

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA Elfogadva Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2011.(VI.27.) Kt. határozatával 1 ZIRC VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA I. BEVEZETŐ Zirc Városi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONI REGIONÁLIS TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Balatoni Regionális TDM Szövetség BALATONI REGIONÁLIS TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya

Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Sürgős E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-207/2008. Tárgy: LEADER Egyesület alapítása Üi.: Dr. Bakos Tamás Melléklet: Alapszabály Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZSÁGI KISTÉRSÉGI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

JÁSZSÁGI KISTÉRSÉGI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) JÁSZSÁGI KISTÉRSÉGI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Hatályos: 2014.01.31. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) Irányító Hatósága (továbbiakban:

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben. A jelen Alapszabály mellékletét képező közgyűlési jelenléti íven felsorolt Egyesületi tagok jelenlétében

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes!

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! Alakuló Alapszabály jóváhagyva: 1992. április 23-án Módosítások:

Részletesebben

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE)

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) szervezeti és működési szabályzata Hatályos: február 15-től Jóváhagyta az Elnökség 3/ (03.03.) döntése alapján. Budapest, március 3. Garanadra

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Preambulum A alapító tagok (13 fő) közgyűlése 2011. május 20. napján - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

12/2012.(V.29.) TMLKE

12/2012.(V.29.) TMLKE 12/2012.(V.29.) TMLKE számú közgyűlési határozat melléklete TISZA-MENTI LEADER KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1/2008.(VIII.25.) számú közgyűlési határozattal elfogadott és a 2/2009.(V.07.) számú, a 11/2011.(VII.11.)

Részletesebben

Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség

Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség Az A melléklet szerinti Alapítók a mai napon egybehangzóan kimondják a Magyar precíziós légfegyveres Országos Sportági Szövetség megalakítását.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben