E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Város költségvetésében szereplő önkormányzati civil pályázati önerőalap évi működtetésének feltételrendszeréről Előadó: Dr. Varga Tibor bizottsági elnök Előterjesztés tartalma: tájékoztató (átruházott bizottsági döntés) Szavazás módja: - Az előterjesztés elkészítésében részt vett: ifjúsági, oktatási, közművelődési és civil kapcsolatok referense Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:.. dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc városa Stratégiai Programjában a civil szervezetekkel, közösségekkel való párbeszéd fontosságát, az önkormányzati pályázati rendszer működtetését, fejlesztését (2.1.3.) kiemelten kezeli. Zirc Város Gazdasági Programjában ( ) meghatározottak szerint: A helyi és nemzetközi kapcsolatok - Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városban működő civil szervezetekkel, közösségekkel való együttműködésének formáit, kereteit, feltételrendszerét megfogalmazó Civil Koncepciót készít az érintettek bevonásával. A város költségvetésében a civil szervezetek pályázatokon történő részvételének támogatására pályázati önerő-alapot biztosít. A Képviselő-testület átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságát hatalmazta fel a városban működő civil szervezetekkel, közösségekkel való kapcsolattartásra és az önkormányzati szintű együttműködések gondozására. Zirc városában napjainkban 31 önálló jogi személyiségű egyesület és 25 alapítvány, valamint 30 bíróságon be nem jegyzett közösség szolgálja aktív működésével Zirc város fejlődését. A város szinte teljes lakosságát lefedő közösségek létrehozásában sok száz magánszemély működött közre, vagy kapcsolódott be azok értékteremtő munkájába. Ezek a szervezetek és a bennük tevékenykedő zirciek a helyi közösség legkülönbözőbb értékeinek és érdekeinek érvényesülését szolgálják. A kultúra közvetítésében, az ifjúságpolitika alakításában, a sportéletben, az oktatás színvonalának emelésében, a környezetvédelemben épp úgy szerepet vállalnak, mint a szabadidő hasznos eltöltésének szervezésében, a hagyományőrzésben, a közbiztonság javításában, az elesettek gyámolításában, vagy a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában és a városfejlesztésben, idegenforgalomban is, - és még hosszan folytatható lenne a sor az élet minden területére kiterjedő helyi civil szerepvállalások bemutatásával. Az önkormányzati civil párbeszéd elmúlt időszakának fontos állomásai voltak: november 24-én Ottó Péter polgármester és a Bizottság elnöke civil fórumra szóló meghívását közel 60 szervezet fogadta el. Az Ifjúsági Központban szervezett találkozón az önkormányzati civil együttműködés kölcsönösen fontosnak tartott szakmai és a lehetőségek szerinti pénzügyi - javaslatait fogalmazták meg az érintettek (pl. a tervezett városi civil koncepció és az önkormányzati támogatás szükségessége, a folyamatos párbeszéd igénye). A civil szervezetek bemutatkozása arra is alkalmat adott, hogy a civil civil együttműködés erősítése érdekében is konkrét lépéseket kezdeményezzenek egymással a közösségek (pl. a város és a Zirc és Vidéke honlapjain való információs megjelenés, a városi egyesületi nap hagyományainak felélesztése, közös projektek, pályázatok stb.) március 20-án szintén a városvezetők által kezdeményezett civil fórumon közel 30 szervezet részvételével a már elfogadott évi költségvetésben szereplő önkormányzati civil pályázati önerőalapról; a Zirci Civil Kerekasztal megalakulásáról; a Leader-szerű működési elv alapján szerveződő, a bakonyi térségek érdekképviseletét és az EU-s pályázati források elérését is célzó Kemény Bakony Közhasznú Egyesületben való zirci és kistérségi szerepvállalás jelentőségéről; a már készülő civil koncepcióról és a Föld napja környezetvédelmi akció szervezéséről folytattak konstruktív hangulatú párbeszédet a jelenlévők az Ifjúsági Központban.

3 A civil közösségek közéleti aktivitására további élénkítő hatással volt a Veszprém Megyei Civil Ház által kezdeményezett civil kerekasztal létrehozását segítő képzéssorozat (december 12. tájékoztató, február 1. képzés, március 20. egri tapasztalatcsere, május 23. záró találkozó). A városvezetés által kezdeményezett civil fórumok és a külső projekt eredményeként március 29-én több mint 20 alapító taggal létrejött a Zirci Civil Kerekasztal, amely a zirci székhelyű civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek, klubok, baráti társaságok, együttesek stb.) hálózati formában működő tanácskozó és érdekvédelmi fórumaként kíván működni, összehangolva a városért végzett közösségfejlesztő civil folyamatokat és együttműködéseket. Nyitott fórumként folyamatos a civilek bekapcsolódási lehetősége a közösségépítésbe. (Elnök: Németh Gábor, alelnökök: Nagyné Fáró Katalin, Sztana Éva) (Zirci Civil Kerekasztal Alapdokumentum 2. melléklet) A Zirci Civil Kerekasztal a Bizottság felkérésére és a civil referens közreműködésével áprilisban elkészítette azt a szabályzat-tervezetet, amely Zirc Város Önkormányzatának éves költségvetésében a civil szervezetek részére biztosított önkormányzati pályázati önerő-alap felhasználásának működtetési elveire és mechanizmusára tett javaslatot. A munkaanyag az alapelvek, a pályázati forma, az 1 millió forint éves beosztása, pénzügyi működtetési és elszámolási szabályai, valamint a nyilvánosság garanciái mellett - tartalmazza az önkormányzati támogatás pályázati önerő-kiegészítési vagy előfinanszírozási igénybevételének lehetőségét és a külső pályázatokon indulni nem tudó klubok év végi támogathatóságát is. A munkaanyag megfogalmazza az együttműködés önkormányzati és Zirci Civil Kerekasztal által vállalható garanciáit is. A tervezetben javasolt Pályázati Munkacsoport kialakítása és működése bekerült a Zirci Civil Kerek-asztal alapdokumentumába is. (Az éves rotációban működő munkacsoport 2007 évi tagjai: Bieberné Réz Ágnes közművelődés, Péczi Katalin kultúra, művészet, Egervölgyi Dezső városkép, környezetvédelem, Vajnorák Zsolt ifjúság és Németh Gábor ZCK elnök) A szabályzat-tervezetet a Zirci Civil Kerekasztal plénuma több körben tárgyalta, majd elfogadása után a Bizottság elé terjesztette azzal az ajánlással, hogy a Bizottság által elfogadott végleges szabályzat legyen része a készülő Zirc Városi Civil Koncepciónak. A szabályzat-tervezetet az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága május 2-i, a Zirci Civil Kerekasztal elnökségével együttes ülésén megtárgyalta, és az alábbi határozatokkal (4 igen és 1 nem szavazással) elfogadta: 1.) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező, a Zirc Város Önkormányzatának költségvetésében a civil szervezetek részére biztosított pályázati önerő-alap felhasználásáról szóló szabályzatot évre szólóan elfogadja, a Képviselő-testület évre szóló költségvetési, valamint az Átruházott hatáskörökről szóló önkormányzati rendeletében biztosított hatáskörében eljárva. 2.) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a Képviselő-testület évre szóló költségvetési, valamint az Átruházott hatáskörökről szóló önkormányzati rendeletében biztosított hatáskörével élve, a évre szólóan megállapodást köt a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvánnyal a évre rendelkezésre álló 1 millió forint összegű pályázati önerő-alap kezeléséről. 3.) A pályázati önerő-alap felhasználásáról mindes egyes pályázó esetében az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága dönt, a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány ennek megfelelően gondoskodik a pénzforrások biztosításáról. 4.) Az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága gondoskodik arról, hogy az 1 millió forint összegű támogatási alap 50 %-át a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvánnyal kötendő megállapodás aláírását követően 5 napon belül, a Polgármesteri Hivatal

4 közreműködésével átutalja. Az alap másik 50 %-ának átutalását július 15-ig az előző módon biztosítja. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága nevében kérem a tájékoztató tudomásul vételét. Zirc, május 9. Dr. Varga Tibor Bizottsági elnök

5 Zirc Város Civil Koncepciójának 1. számú melléklete Szabályzat Zirc Város Önkormányzatának éves költségvetésében a civil szervezetek részére biztosított önkormányzati pályázati önerő-alap felhasználásáról (a Zirc Városi Civil Kerekasztal által összeállítva) I. Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap felhasználási irányelvei, módszerei 1) Zirc város Stratégiai és Gazdasági Programjaiban és a Város Civil Koncepciójában foglaltak szerint a város mindenkori éves költségvetésében szereplő, és civil pályázati önerő-alapként felhasználandó önkormányzati forrás feletti rendelkezési jog az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának (továbbiakban Bizottság) hatásköre. A Bizottság a költségvetési támogatási összeg hatékony felhasználása érdekében az általa jelen szabályzatban meghatározottak szerint gyakorolja átruházott bizottsági döntési jogkörét. A Zirci Civil Kerekasztal (továbbiakban ZCK) végzi a pályázatok döntésének előkészítését, javaslatait a Bizottság tudomásul veszi. 2) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap felhasználásáról szóló információkat, a megszülető támogatási döntéseket és az év végi beszámolókat közzé kell tenni a város honlapján, a helyi médiumokban (Zirc és Vidéke független közéleti lap és hírportálja, Stúdió KB és képújsága). 3) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap felhasználása a Bizottság jelen szabályzatban meghatározottak szerint, az évközi döntések számozott határozatokba foglalásával és a civil szervezetekkel megkötött támogatási szerződésekkel szabályozott formában történik. 4) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap működtetése érdekében a ZCK tagjaiból Pályázati Munkacsoportot (továbbiakban PMCS) hoz létre, amely PMCS a beérkezett pályázatokat bírálatra előkészíti, és javaslatait a Bizottság elé terjeszti, mely előterjesztést a Bizottság tudomásul veszi. a) A PMCS a ZCK plénuma által megválasztott, és a városban működő civil közösségek minden szakterületét képviselő 5 fő tagból áll (1 fő a mindenkori ZCK elnök), megbízatásuk rotációs rendszerben, egy-egy évre szól. b) A PMCS saját tagjai közül elnököt választ, aki a PMCS feladatait (a pályázatok sorszám szerint nyilvántartása, a rendelkezésre álló költségvetési keretek figyelemmel kísérése, a kiutalások, elszámolások adminisztrálása és a meghatározott időközönkénti Bizottsági, Képviselő-testületi és ZCK beszámolók elkészítése) megoszthatja a PMCS tagjai között. A PMCS munkájáért az elnök felel. c) A PMCS határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, a bíráló ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. Az ülésekre a pályázó civil szervezetek képviselőit meg kell hívni. 5) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alapból igényelhető támogatás feltételei: a) A helyi civil szervezetek csak Zirc város közérdekében végzett tevékenységük támogatásához nyújthatnak be igényt. A kérelmek közérdekűségének minősítése a PMCS feladata. b) Ameddig Zirc Város Önkormányzata a helyi sportegyesületek részére külön költségvetési forrást biztosít, így az azon eredményesen pályázott sportszervezetek a civil pályázati önerőalapra nem nyújthatnak be támogatási kérelmet. c) A civil szervezetnek az igényüket minden esetben pályázat formájában kell benyújtaniuk ZCK- PMCS-hoz. A pályázat jelen Szabályzat 1./A. sz. mellékletében szereplő formanyomtatványon

6 adható be. A pályázathoz mellékelni kell az érdemi elbíráláshoz szükséges külső pályázati dokumentációt. d) A kérelem csak nyertes külső pályázatok esetében támogatható, amit a harmadik féllel megkötött támogatási szerződéssel kell igazolni. e) A külső pályázat eredményéről a pályázó köteles értesíteni a PMCS elnökét a döntés kézhezvételétől számított két napon belül. f) Egy civil szervezet egy évben maximum két eredményes külső pályázatára érvényesítheti a részére megítélt támogatási ígérvényeket. g) A pályázott összeg két célra fordítható: (1) külső pályázatban előírt kötelező önerő kiegészítésére, melyet ha a külső pályázat előírja, a pályázó civil szervezet számláján kell biztosítani, akár a külső pályázat elbírálása előtt is, de sikertelen külső pályázat esetén 2 napon belül vissza kell fizetni; (2) utófinaszírozott külső pályázat esetén a megvalósítás előfinaszírozására, melyet a külső féllel történő elszámolás után 2 napon belül vissza kell fizetni. h) A Bizottság a PMCS javaslatára megítélt és a civil szervezet eredményes, szerződéssel igazolt külső pályázata esetén az Önkormányzat által folyósított támogatási összeget szigorú elszámolási kötelezettség terheli a ZCK-PMCS felé. 6) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alapból nyújtott támogatás felhasználási feltételeit, az elszámolás formáját, tartalmát és határidejét támogatási szerződésben kell rögzíteni (1./B. melléklet). 7) Pályázatok a Szabályzat 5)a) pontja alapján bármikor benyújthatóak a PMCS-hoz, akinek azokat be kell fogadni. 8) A PMCS-nak minden befogadott pályázatot a befogadás napjától számított 5 munkanapon belül el kell bírálni, a támogatási döntésről szóló Bizottsági határozatot a pályázó civil szervezet részére ki kell adni. 9) Az a támogatott civil szervezet, aki a megadott határidőig elszámolási kötelezettségét nem teljesíti, illetve nem teljesíti a visszafizetésre megadott határidőket az 5)g) pont szerint a civil pályázati önerő-alapba, az egy évre kizárja magát a pályázati lehetőségből. 10) Az a támogatott civil szervezet, aki egyáltalán nem fizeti vissza az 5)g) pont szerinti kötelezettségeit az önkormányzati civil pályázati önerő-alapba, örökre kizárja magát a pályázási lehetőségből, és ellene polgári peres eljárást kell kezdeményezni. II. Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap éves költségvetési keretének pénzügyi megosztási irányelvei 1) Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap éves összegére negyedévenkénti bontásban lehet pályázni az első negyedévben (január március) 25 % a második negyedévben (április június) 25 % a harmadik negyedévben (július szeptember) 25 % a negyedik negyedévben (október december) 25 % 2) A Bizottság a PMCS javaslatára rendkívül indokolt esetben az aktuális negyedévi keret kimerülése esetén a következő negyedév terhére dönthet támogatás megítéléséről, az utófinanszírozós pályázatok előfinanszírozására fenntartott összeggel csökkentett keret - maximum 50 %- os mértékéig. 3) A fel nem használt negyedéves keretet - tárgyévtől függetlenül - mindig a következő negyedév összegéhez kell hozzáadni. 4) A negyedévi keretből maximum 80 %-ot lehet külső fél felé benyújtandó pályázati önrészhez felhasználni, míg minimum 20 %-ot az utófinanszírozott pályázatok megelőlegezésére kell fenntartani.

7 5) Az önrészre pályázható összeg nagysága a külső fél felé benyújtott pályázat költségvetésének 20 %-a, azaz az éves civil önerő-alap 5% lehet. 6) Az utófinanszírozott pályázatok esetében a pályázható összeg (előleg) maximum az éves civil önerő-alap 10%-a lehet. 7) Az éves önkormányzati civil pályázati önerő-alap maximum 30 %-a mértékéig a tárgyév utolsó negyedévben városi pályázatot kell kiírni azon civil közösségek, klubok stb. közérdekű tevékenységének támogatására, akik jogi személyiségük híján nem tudnak külső pályázatokon részt venni. Ezen városi pályázat technikai lebonyolítását és elszámolási feltételeit az 1./C. melléklet tartalmazza. III. Zirc Város Önkormányzata, az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága és a Zirci Civil Kerekasztal együttműködésének garanciái: Zirc Város Önkormányzata és Bizottsága részéről: 1) Zirc Város Önkormányzata Stratégiai és Gazdasági Programjaiban megfogalmazottak alapján, és a Város Civil Koncepciójában elfogadottan a helyi civil szervezetek munkájának tervezhető támogatására, külső pályázati tevékenységük eredményessége érdekében évente legalább ,-Ft összegű költségvetési támogatást biztosít a város költségvetési rendeletében. 2) Az utófinanszírozott pályázatok megelőlegezésének visszatérülése miatt előforduló tárgyévi pénzmaradvány a következő évi önkormányzati civil pályázati önerő-alap mértékét nem csökkentheti. 3) Zirc Város Önkormányzata a civil szervezetek részére biztosított költségvetési összeget elkülönítetten kezeli, vagy egyéb megállapodás keretében biztosítja. a) A Bizottság és a ZCK javaslata: a Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvánnyal megkötendő, a felhasználás és az elszámolás formáját szigorúan meghatározó megállapodás keretében történő pénzügyi működtetés egy évre, mely kölcsönös megelégedettség esetén hosszabbítható. (Indoklás: az önkormányzati civil pályázati önerő-alap rugalmas, a civil szervezetek pályázati tevékenységét a leghatékonyabban segítő működtetése érdekében célszerű a város kulturális folyamatait legszélesebb körben támogató Alapítvány bevonása, aminek következtében az Önkormányzat civil szervezeteket támogató szervező, pénzügyi munkája jelentősen egyszerűsödhet. Az Alapítvány a Bizottsággal kötendő szerződés alapján az önkormányzati civil pályázati önerő-alap összegének félévenkénti utalását számláján elkülönítetten kezeli, és a Bizottság valamint a ZCK közötti megállapodásban rögzítettek szerint, jelen szabályzatban megfogalmazottak alapján működteti. A támogatott civil szervezetek felé kiadja a támogató Bizottsági határozatokat, teljesíti az utalásokat, illetve a nem jogi személyiségű közösségek külön (év végi) pályázati rendszerének működtetésében pénzügyi bonyolítói szerepet vállal. Az önkormányzati civil pályázati önerő-alap éves felhasználásáról az Alapítvány szakmai és pénzügyi jelentést készít a Bizottság, a ZCK-PMCS és az Önkormányzat felé. Mivel az Alapítvány működteti a Pro Urbe díjas Zirc és Vidéke független közéleti lapot és annak hírportálját, így az önkormányzati civil pályázati önerő-alap működtetésének nyilvánosságát is garantálja. Ez a forma a korábbi évek városi nagypályázatainak Európa Napok, Bűnmegelőzési pályázat lebonyolítása során jól bevált módszerként szolgálta az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködését. Az Alapítvány és a Zirc és Vidéke lap szerkesztősége is alapító tagja a ZCK-nak.) 4) A Bizottság a civil közösségekkel való együttműködés érdekében folyamatos kapcsolatot tart a Zirci Civil Kerekasztallal és annak Pályázati Munkacsoportjával a város civil referensén keresztül.

8 A Zirci Civil Kerekasztal részéről: 1) A ZCK az önkormányzati civil pályázati önerő-alap eredményes működtetésében felelős szakmai együttműködést vállal az Önkormányzattal és a Bizottsággal, és ellátja a neki átadott feladatokat. 2) A ZCK garantálja az önkormányzati civil pályázati önerő-alap felhasználásának nyilvánosságát, a pályázati információkat és a döntéseket a város honlapján, a helyi médiában, valamint annak internetes honlapján folyamatosan közzé teszi. 3) A ZCK folyamatosan tartja a kapcsolatot Zirc Város Önkormányzat erre a feladatra megbízott Bizottságával. 4) A ZCK vállalja, hogy a Bizottságot félévente, a Képviselő-testületet a költségvetési koncepció készítésének időszakához kapcsolódó pénzügyi beszámoló időszakában szakmai és pénzügyi beszámolóban tájékoztatja az önkormányzati civil pályázati önerő-alap költségvetési támogatás felhasználásáról, illetve az önkormányzati támogatás által generált, a civil szervezetek külső pályázati forrásaiból megvalósított és Zirc város közösségi értékeit gyarapító eredményeiről. A március 29-én több mint 20 helyi civil szervezet, közösség által a helyi civilek hálózati formában működő tanácskozó és érdekvédelmi fórumaként megalapított Zirci Civil Kerekasztal április 26-i plénuma egyhangú szavazással elfogadta a készülő Zirc Városi Civil Koncepció mellékletét képező szabályzatként a munkaanyagot. Az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága május 2-i, a Zirci Civil Kerekasztal elnökségével együttes ülésén megtárgyalta és elfogadta a szabályzatot, mint Zirc Város Civil Koncepciójának mellékletét. Az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága május 21-i ülésén tájékoztatta átruházott hatáskörben meghozott döntéséről Zirc Város Önkormányzati Képviselőtestületét. Zirc, május 3. Dr. Varga Tibor Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke Németh Gábor ZCK elnök Encz Ilona ifjúsági, oktatási, közművelődési és civil kapcsolatok referense

9 2. számú melléklet

10 A Zirci Civil Kerekasztal az együttműködési szándékukat kinyilvánító zirci székhelyű civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek, klubok, baráti társaságok, együttesek stb.) hálózati formában működő tanácskozó és érdekvédelmi fóruma. A Kerekasztal a következő célok megvalósulásáért fejti ki tevékenységét: 1) Civil szervezetek viszonylatában a) Zirci székhelyű civil szerveztek összefogása, közös érdekképviseletének megteremtése; b) a szervezetek közti együttműködés elősegítése, partneri hálózat létrehozása, azaz közösségfejlesztés kezdeményezése; c) a hasonló profilú szervezetek közötti kapcsolatok kialakításának segítése; d) közös rendezvények szervezése, pályázatok készítésének segítése, kiadványok létrehozása; e) egyeztető fórum a civil szervezetek között. 2) Zirc Városi Önkormányzat viszonylatában a) civil szervezetek érdekeinek képviselete a Zirc Városi Önkormányzat előtt; b) egyeztető fórum a civil szervezetek és Zirc Városi Önkormányzat között; c) partneri együttműködés kialakítása a Zirc Városi Önkormányzattal. 3) Zirc lakossága viszonylatában a) a civil szervezetek bemutatása, az egyesületi lét vonzóvá tétele; b) segítség nyújtása a hátrányos helyzetben lévők esélyegyenlőségének megteremtésében. A Kerekasztal tagjai elfogadják, közös munkájukban követendőnek tartják pártpolitika kizárásának; a civil szervezetek közös érdekeinek és értékeinek felvállalásának; egymás iránti bizalom és tisztelet; valamint az együttműködésben való partnerség elvét. Szervezeti felépítés és működés Tagság feltételei A Kerekasztal tagjai közé fogad minden olyan szervezetet, amelyik 1) Zirci székhelyű; 2) nem kötődik kormányzati, önkormányzati szervezetekhez, politikai pártokhoz, gazdasági érdekcsoporthoz; 3) nem nyereségérdekelt; 4) közérdekű tevékenységet folytat. Szervezetek csatlakozása a Kerekasztalhoz A Kerekasztal nyitott fórum, bármilyen szervezet csatlakozhat, ha megfelel a tagság feltételeinek és elfogadja az alapdokumentum megállapításait. A szervezetnek 1) jogi személy esetén (egyesület, alapítvány, szövetség) csatlakozási szándékát írásos nyilatkozatban kell jeleznie, melyben megnevezi képviselőit; 2) nem jogi személy esetén (klubok, baráti társaságok, együttesek stb.) csatlakozási szándékát írásos nyilatkozatban kell jeleznie, melyben megnevezi képviselőit; és csatolnia kell egy jogi személynek minősülő tagszervezet a csatlakozást támogató nyilatkozatát.

11 Felépítés 1) A Kerekasztal döntéshozó fóruma a szavazattal rendelkező tagok összessége. 2) A Kerekasztal irányító testülete az elnökség. Az elnökség 3 főből áll (1 elnök, 2 alelnök). Működés 1) Kerekasztal fórum a) A Kerekasztal tagsága választja az elnökséget egy évre többségi és nyílt szavazással. Az elnökséget választó szavazás akkor érvényes, ha legalább a tagság fele jelen van. b) A Kerekasztal 2 havonta rendezett nyílt ülés. Egy tagszervezet több taggal is megjelenhet, de csak egy szavazati joggal bír. c) Egy személy csak egy tagszervezetet képviselhet. d) A Kerekeasztal határozatképes, ha az elnökség (elnök és 2 alelnök) valamint legalább 3 tagszervezet képviselője jelen van. e) A Kerekasztal döntéseit nyílt szavazással hozza meg, a döntés meghozatalához a jelenlévő tagság többségi támogatása szükséges. f) A Kerekasztal az elnökség jóváhagyásával munkabizottságokat alakíthat a hatékonyabb munka érdekében. Ezek vezetőit a munkacsoportban részt vállalók választják többségi szavazással. g) A Kerekasztal állandó bizottsága a Pályázati Munkacsoport. A Pályázati Munkacsoport feladata, hogy a Zirc Város Önkormányzatának éves költségvetésében a civil szervezetek részére biztosított önkormányzati pályázati önerő-alap felhasználásáról készült szabályzat (mellékelve az Alapdokumentumhoz) szerint döntsön ennek felhasználásáról. A Pályázati Munkacsoport 4+1 főből áll, melyből 4 tagot a Kerekasztal fóruma választja 1 évre többségi választással. A választás során figyelembe kell venni, hogy a Pályázati Munkacsoport tagjai a lehető legszélesebb szakterületeket képviseljék. A Pályázati Munkacsoport állandó tagja a Zirci Civil Kerekasztal mindenkori elnöke h) A Kerekasztal az elnökség által összeállított Munkaterv végzi munkáját, melyet a tagság igényének megfelelően állít össze, és a Kerekasztal határozattal hagy jóvá. i) A Kerekasztal ülésein, az elfogadott Munkaterven kívül is felvethető közéleti probléma, melyre a többség döntésének megfelelően [a d) és e) pont figyelembe vételével] a Kerekasztal reagálhat, illetve a megoldási javaslat kidolgozására kérheti fel az elnökséget. j) A Kerekasztal dönt arról, hogy a Kerekasztal milyen programokat, rendezvényeket kíván megvalósítani és támogatni. 2) Elnökség a) Az elnökség feladata Kerekasztal döntéseinek végrehajtása, illetve ennek koordinálása. b) Az elnökség feladata Kerekasztal összehívása, a napi munkaterv meghatározása, melyről a tagságot az ülés előtt 3 nappal értesítenie kell arra alkalmas módon. c) A Kerekasztal tanácskozásának levezetése az elnök feladata. d) Az elnök feladata a médiával és a nyilvánossággal történő kapcsolattartás. e) Az elnök feladata, hogy a Kerekasztal üléseiről jegyzőkönyv elkészítésére a tagságból megbízottat kérjen fel. f) Az elnök feladata a Kerekasztal dokumentációinak őrzése. g) Az alelnökök feladata az elnök munkájának segítése, illetve akadályoztatása esetén az elnök feladatköreinek átvétele. Zirc, március 29.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS) PÁLYÁZATI KIÍRÁS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET A HELYI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÜLSŐ PÁLYÁZATO- KON VALÓ INDULÁS TÁMOGATÁSÁRA A pályázat tulajdonosa: A pályázat lebonyolítója:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Döntés a Civil Pályázati Alap, illetve Sportegyesületek támogatása céltartalékok pótlásáról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: XVIII. Bakonyi Betyárnapok megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA Elfogadva Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2011.(VI.27.) Kt. határozatával 1 ZIRC VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA I. BEVEZETŐ Zirc Városi Önkormányzat

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Szociális Szolgáltató Központ részére szoftver pályázaton való részvétel Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét.

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét. Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának, illetve államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év október 25.-ei ülésére Tárgy: Észak-balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer c. ISPA pályázat önkormányzati önrész

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló. 26/2011. (XI. 30.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló. 26/2011. (XI. 30.) sz. 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló 26/20. (XI. 30.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: a 5/202. (III.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Leader 2013. évi pályázati kiírásra Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

JAVASLAT a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos JAVASLAT a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2017. évi köznevelési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-ei ülésére Tárgy: Zirc-Kardosrét között közlekedő, menetrend szerinti veszteséges autóbusz járatok támogatása célú

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.~.(1) bekezdése alapján

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére Tárgy: A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2015. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának és az államháztartáson kívülről nyújtott támogatások

Részletesebben