ALAPÍTÓ OKIRAT I. PREAMBULUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT I. PREAMBULUM"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT I. PREAMBULUM "A Special Pécs egy klaszter a Pécsett és vonzáskörzetében élő fogyatékos emberekért. Egy összefogás, amelyet a fogyatékos-ügyben érdekelt szervezetek, cégek és magánszemélyek alkotnak annak érdekében, hogy élő kapcsolataikkal, tudásuk megosztásával és folyamatos fejlesztésével előmozdítsák a Pécsett élő fogyatékos emberek integrációját. II. A KLASZTER MEGNEVEZÉSE Special Pécs Klaszter a Fogyatékos Emberekért III. A KLASZTER KÖZPONTI ÜGYINTÉZÉSÉNEK HELYE 7621 Pécs, Rákóczi u. 55. IV. A KLASZTER-ALAPÍTÓK NEVE, ADATAI, KÉPVISELETE IV.1. Az Alapítók neve, adatai IV.1.1. FOGD A KEZEM ALAPÍTVÁNY Cégszerű megnevezés: Székhelye: Társadalmi szervezetek nyilvántartási száma: FOGD A KEZEM ALAPÍTVÁNY 7634 Pécs, Kovács B. u /2000 Adószáma: Bankszámláját vezető pénzintézet és bankszámlaszáma: Képviselő: Szigetvári Takarékszövetkezet Szvacsekné Jahn Margit IV.1.2. KEREKVILÁG Alapítvány Cégszerű megnevezés: KEREKVILÁG Alapítvány Székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 48/2010 Adószáma: Bankszámláját vezető pénzintézet és Raiffeissen Bank:

2 bankszámlaszáma: Képviselő: Révai László IV.1.3. MásKépMás Esélyegyenlőség Emberközpontú Szemlélettel Közhasznú Alapítvány Cégszerű megnevezés: MásKépMás Esélyegyenlőség Emberközpontú Szemlélettel Közhasznú Alapítvány Székhelye: 7622 Pécs, Zsinkó utca 6. Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 1615/2007 Adószáma: Bankszámláját vezető pénzintézet és bankszámlaszáma: Képviselő: CIB BANK Zrt Tóth Péter IV.1.4. Ki-Látás Közhasznú Alapítvány Cégszerű megnevezés: Székhelye: Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: Ki-Látás Közhasznú Alapítvány 7400.Kaposvár Kossuth. L.u.1-9. Pk /2007/1 Adószáma: Bankszámláját vezető pénzintézet és bankszámlaszáma: Képviselő: Szigetvári Takarékszövetkezet Dányádiné Molnár Cecília IV.1.5. RETEXTIL ALAPÍTVÁNY Cégszerű megnevezés: RETEXTIL ALAPÍTVÁNY Székhelye: 7634 Pécs, Nagydeindoli u. 36.

3 Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 1480/2009 Adószáma: Bankszámláját vezető pénzintézet és bankszámlaszáma: Képviselő: Szigetvári Takarékszövetkezet 508 Theisz Angéla IV.2. Az Alapítók képviselete A Klaszter alapítóinak (tagjainak) képviselete a mindenkori szervezeti képviseletükre vonatkozó hatályos szabályozás szerint, az erre jogosult személy illetve e személy által teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatározott más személy útján történik. IV.3. Az Alapítók nyilatkozata A Klaszter alapítói (tagjai) kötelezettséget vállalnak arra, hogy a képviseletükben eljáró személy a mindenkor hatályos jogszabályokban és az alapító okiratában meghatározott felhatalmazásokkal rendelkezik és felelősséget vállalnak ezek hiányából illetve hiányosságából eredő károk megfizetéséért. V. A KLASZTER JOGÁLLÁSA A Klaszter önálló jogalanyisággal nem rendelkezik. A Klaszter jogképességgel nem rendelkezik, saját neve alatt jogokat nem szerezhet, kötelezettségeket nem vállalhat, önállóan pert nem indíthat és nem perelhető. A Klaszter tevékenységét a FOGD A KEZEM ALAPÍTVÁNY, mint befogadó vállalja, hogy ellátja a klaszter menedzsment feladatait, saját szervezetén belül a Klaszter tevékenysége ellátásához szükséges és elégséges mértékű szervezeti és gazdálkodási önállósággal bíró alrendszert hoz létre. VI. A KLASZTER IDŐBELI HATÁLYA A Klaszter határozatlan időre alakul. Működését az alapító okirat aláírásával egyidejűleg, én kezdi meg. VII. A KLASZTER MŰKÖDÉSÉNEK CÉLJA A Special Pécs missziója: egy széleskörű együttműködéseken alapuló, innovatív modell működtetése Pécsett és vonzáskörzetében, amely hatékonyabban segíti a fogyatékos emberek integrációját a társadalmi élet több területén (kultúra, szolgáltatások, oktatás, egészségügy, foglalkoztatás) egy egész életén át. Célunk, hogy az érdekcsoportok, a piaci vállalkozásoktól a civil szervezetekig, a közigazgatási intézményektől a magánvállalkozókig ismerjék fel a fogyatékos emberek ügyében való tevékenykedésük közvetlen előnyeit és társadalmi fontosságát.

4 Célunk az innovatív ötletek generálása, az innovatív kereslet kínálat összhangjának elősegítése, az innovációs inkubáció előmozdítása és biztosítása, a termékek, szolgáltatások (eredmény) piaci bevezetésének elősegítése, valamint az innováció fontosságának tudatosítása a társadalomban. VIII. A KLASZTER TEVÉKENYSÉGE VIII.1. Általános feladatok Klaszter tagok számára közvetlenül: közös marketing: honlap hirdetési felületek PR, melynek részesei lehetnek trendfigyelés a speciális képzési és szolgáltatási piacon kiállításokon, vásárokon való részvétel segítése benchmarking klub hírlevél közösen használható TUDÁSTÁR bölcsek tanácsa, SZAKMAI MŰHELY érdekképviselet, érdekvédelem, lobbi innovációs, fejlesztési tevékenység segítése üzleti partner-kapcsolat kiépítésének segítése, partnertalálkozókon való részvétel közös szakmai kiadványok generálása konferenciaszervezés, rendezvényszervezés (hazai, nemzetközi) közös beszerzések társadalmi befogadást elősegítő tréning, CSR tréningek, EVS-Önkéntesek küldés-fogadás adománygyűjtés ügyfélszolgálati iroda VIII.2. Speciális feladatok A Klaszter speciális feladata, hogy a Baranyában fogyatékkal élő személyekkel egy felületen keresztül megismertesse azon vállalkozások szolgáltatásait, amelyeken keresztül az életvitelük teljesebb és gazdagabb lehet. A Klaszter végső feladata, hogy a vállalkozások és a civilek közötti hálózatosodás révén elősegítse a kis- és középvállalati szektor megerősödését, az európai gazdaságba történő integrációját és hogy ott különösen a magas hozzáadott értékű tevékenységek körében - versenyképes szereplővé váljon. VIII.3. A tevékenység végzésének alapelvei Alapítók (tagok) a vállalt célok és feladatok eredményes teljesítése és a hatékony együttműködés érdekben vállalják, hogy jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködnek, a Klaszter keretében végzett tevékenységük teljesítése során minden lényeges körülményt, rész- és végeredményt egymás

5 tudomására hoznak, a szükséges adatokat, információkat egymás rendelkezésére bocsátják. Alapítók (tagok) megállapodnak abban, hogy Klaszter hatékony működése érdekében egymástól dokumentumokat, adatokat és egyéb információkat kérhetnek, melynek teljesítésére az érintett tag rövid határidővel köteles reagálni. A Klaszter keretében megvalósuló tényleges együttműködés keretében végzett egyes önálló tevékenység végrehajtására tagok részletes szerződést kötnek. IX. A KLASZTER SZERVEZETI RENDJE Special Pécs Szervezeti Felépítés és Működési egységek Klaszter Tagok - Közgyűlés Klaszter Bizottság Klaszter Bizottsági Elnök állandó tagok változó tagok Klaszter Etikai Bizottság tagok Klaszter Etikai Bizottsági Elnök állandó változó tagok Klaszter Menedzser Klaszter Koordinátor KLASZTER NAGYKÖVET IX.1. Klaszter Bizottság A Klaszter legfőbb döntéshozó szerve a Klaszter Bizottság, amely az Alapító-tagok által delegált munkatársakból (állandó tagok) valamint csatlakozó tag 1-1 delegáltjából (választott tagok) áll. Az Alapító-tagok mindegyike valamint a delegáltak jogosultak a legfőbb szerv tevékenységében részt venni. Az állandó bizottsági tagok

6 tagsági jogviszonya a Klaszter tagságuk ideje alatt áll fenn. Klaszter tagságuk megszűnésével bizottsági tagságuk automatikusan megszűnik. A választott bizottsági tagokat a nem alapító tagok több mint felének (50 % - ának + 1 tagnak) a szavazatával lehet megválasztani. A tisztújításra félévente a Klaszter közgyűlésen kerül sor. A választást a Klaszter - menedzser szervezi, és ő gondoskodik a szavazás eredményének jegyzőkönyvbe foglalásáról is. A választott bizottsági tagok megbízatása 2 évre szól. A Klaszter Bizottság feladatait és ügyrendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. IX.2. Klaszter Közgyűlés A Klaszter Közgyűlésen a Klaszter minden tagja jelen lehet, ott felszólalhat, véleményt nyilváníthat és szavazhat. A Klaszter Közgyűlésen a Klaszter Bizottság delegált tagja beszámol a Klaszter tevékenységéről. Jogi személy tagok képviselete a mindenkori szervezeti képviseletükre vonatkozó hatályos szabályozás szerint, az erre jogosult személy illetve e személy által teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatározott más személy útján történik. Magánszemély tagok jogosultak személyesen vagy meghatalmazottjuk útján eljárni. Klaszter Közgyűlés félévente kerül megrendezésre. IX.3. Klaszter Bizottsági Elnök Az Elnököt első alkalommal az alapító tagok egyhangúan, később a Klaszter Bizottsági tagok 2/3-os többséggel választják 2 éves időtartamra. IX.4. Klaszter - menedzser A Klaszter menedzser személyét első alkalommal az alapító tagok egyhangúan, később a Klaszter Bizottsági tagok 2/3-os többséggel választják 2 éves időtartamra. Alapító tagok megállapodnak abban, hogy a Klaszter - menedzser tevékenységét (a befogadó társasággal kötött) megbízási jogviszony keretében látja el. A Klaszter - menedzser a vezető feladatait az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Klaszter érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. IX.5. Etikai Bizottság A Klaszter legfőbb ellenőrző szerve az Etikai Bizottság, amelyet a Közgyűlés delegál. Az Alapító-tagokból 1 (állandó) valamint csatlakozó tag 1-1 delegáltjából (választott tagok) áll. Az Alapító-tag valamint a delegáltak jogosultak a legfőbb szerv tevékenységében részt venni. Az Etikai Bizottsági tagok tagsági jogviszonya a Klaszter tagságuk ideje alatt áll fenn. Klaszter tagságuk megszűnésével bizottsági tagságuk automatikusan megszűnik. A Klaszter Bizottság dönti el többségi szavazással, hogy az adott évben mely Alapító szervezet vesz részt az Etikai Bizottságban. A Klaszter Közgyűlés delegálja a választott bizottsági tagokat. A szavazás a Klaszter Közgyűlésen történik személyesen vagy a Közgyűlés ülésén kívül hozott határozathozatala során. A választást a Klaszter - menedzser szervezi, és ő gondoskodik a szavazás eredményének jegyzőkönyvbe foglalásáról is. A választott etikai bizottsági tagok megbízatása 2 évre szól.

7 IX.6. Etikai Bizottsági Elnök Az Elnök mindig az alapító tag képviselője, melyet első alkalommal az alapító tagok egyhangúlag, később a Klaszter Bizottsági tagok 2/3-os többséggel választják 2 éves időtartamra. A Klaszter koordinátor személyét első alkalommal az alapító tagok egyhangúlag, később a Klaszter Bizottsági tagok 2/3-os többséggel választják 2 éves időtartamra. IX.7. Klaszter Koordinátor Alapító tagok megállapodnak abban, hogy a Klaszter koordinátor tevékenységét (a befogadó társasággal: Fogd a Kezem Alapítvány kötött) megbízási jogviszony keretében látja el. A munkáltatói jogokat a Fogd a Kezem Alapítvány gyakorolja. A Klaszter koordinátor közvetlen felettese a Klaszter menedzser. Feladatait az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Klaszter érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. IX.8. Klaszter Nagykövet A nyilvánosság előtt reprezentálja a Klaszter filozófiáját, misszióját. Demonstrálja a társadalmi fontosságot. Arcát adja a Klaszter média megjelenéseiben. Hírnevével segíti a Klaszter céljainak megvalósulását. X. CSATLAKOZÁS A KLASZTERHEZ A Special Pécs klaszter tagja lehet minden szervezet és magánszemély, amely, aki felismeri érdekeltségét, felelősségét és szerepét a fogyatékos-ügyben, mint társadalmi probléma megoldásában. Az Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezésékkel egyetért, azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja, belépését a Klaszter Bizottság 2/3-os többséggel támogatja és belépési szándéknyilatkozatát a Klaszter Bizottság elfogadja. Alapítók rögzítik, hogy a Klaszter taglétszámát nem korlátozzák. A tagsági jogviszony keletkezése: Az alapító tagok esetében az alapító okirattal én jött létre. Csatlakozó tagok esetében: o Belépési szándéknyilatkozat kitöltése o Klaszter Bizottság 2/3-os szavazással történő elfogadása o Elfogadó Záradék aláírása. A tagfelvétel részletes szabályait valamint a tagok jogait és kötelezettségeit a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. XI. A KLASZTER PÉNZÜGYI ALAPJAI A Klaszter pénzügyi alapjai: között a TÁMOP TÁMOP-5.5.1/A-10/ számú pályázat finanszírozza a Klaszter kialakulását.

8 után: a csatlakozó tagok által fizetendő regisztrációs díj a tagok által fizetendő tagdíj támogatások adományok. szolgáltatások értékesítése A működés pénzügyi alapjait a befogadó - menedzsment szervezet, azaz a Fogd a Kezem Alapítvány útján elsődlegesen a fent említett pályázati támogatásokból fedezi a Klaszter. A regisztrációs díj és a tagdíj mértékét, megfizetése módját a Szervezeti és Működési Szabályzat fogja meghatározni. A Klaszter éves munkatervét, üzleti, marketing és működési tervét valamint költségvetését a Klaszter Bizottság határozatával állapítja meg. A Klaszter éves zárszámadását - a befogadó FOGD A KEZEM ALAPÍTVÁNY számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítéséhez szükséges részletezésű elfogadása, valamint a Klaszter éves munkatervének és üzleti tervének, valamint költségvetésének végrehajtásáról előterjesztett beszámoló elfogadása a Klaszter Bizottság hatásköre. XII. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZŰNTETÉSE XII.1. A tagsági jogviszony megszűnése Megszűnik a tagsági jogviszony: Magánszemély tag halálával. Jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével. A Klaszter megszűnésével vagy megszüntetésével. XII.2. A tagsági jogviszony megszűntetése Megszűntethető a tagsági jogviszony: Rendes felmondással (kiválás). Törléssel. Tag kizárásával. Tagsági jogviszonya bármely okból történő megszűnése vagy megszűntetése esetén a tag nem követelheti a Klaszter illetve a Befogadó részére teljesített szolgáltatásainak (pénzbeli, természetbeni) visszatérítését, illetve a Klaszterrel szemben semmilyen egyéb anyagi igényt nem támaszthat. XIII. A KLASZTER MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZŰNTETÉSE XIII.1. A Klaszter megszűnése Megszűnik a Klaszter: Ha a tagok száma 1-re csökken.

9 XIII.2. A Klaszter megszüntetése A Klaszter Bizottság egyhangú határozatával elhatározza a Klaszter megszüntetését. XIV. TITOKTARTÁS Alapítók (tagok) jelen Alapító okirat aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Klaszter működése során tudomásukra jutott, a Klaszter valamint bármely tag érdekkörébe tartozó, nem nyilvános gazdasági, műszaki, szervezési ismereteket és megoldást üzleti titokként kezelik. Azokról kívülálló harmadik személyek részére semmiféle jogcímen és semmilyen formával beleértve a részadatot és részinformációt is tájékoztatást nem adnak. Felelősséggel tartozik az Alapító (tag), ha a Klaszter működése keretében tudomására jutott üzleti titok neki felróható okból illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, illetékes személy részére hozzáférhetetlenné válik; ha azt jogosulatlan személy részére közli vagy azt bármely módon jogosulatlan személy megszerzi, felhasználja, valamint ha jogosulatlanul nyilvánosságra hozza. A titoktartási kötelezettséget az Alapítók (tagok) határidő nélkül tekintik kötelezettségnek. Tagok jelen Klaszter alapítói (tagsági) kapcsolatból eredő viszonyukat kifejezetten bizalmi viszonynak minősítik. XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen Alapító Okiratot és annak elválaszthatatlan részét képező Szervezeti és Működési Szabályzatot Alapítók kizárólag közös megegyezéssel, írásban jogosultak módosítani. Alapítók a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést elsősorban egymás között egyeztetéssel, békés úton, megállapodással rendezik, a fennmaradó kérdéseket írásban rögzítik. Az egyeztetések eredménytelensége esetén e szerződésből keletkező jogvitájuk elbírálására a pertárgy értékétől függően a Pécsi Városi Bíróság, illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar anyagi - és eljárásjog rendelkezései, így különösen a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve szabályai irányadók. Alapítók egybehangzóan kijelentik, hogy képviseleti joguk önálló és korlátlan, jelen szerződésben foglalt megállapodás megkötéséhez esetlegesen szükséges felhatalmazással rendelkeznek, harmadik személy(ek)nek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a részükről megakadályozná vagy bármilyen módon korlátozná a jelen szerződés megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10 Alapítók jelen Alapító okiratot átolvasás és egymás felé igazolt egységes értelmezést követően, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban, helybenhagyólag Pécs, Fogd a Kezem Alapítvány Emberközpontú Képv: Szvacsekné Jahn Margit MásKépMás Esélyegyenlőség Szemlélettel Közhasznú Alapítvány Képv: Tóth Péter Retextil Alapítvány Képv: Theisz Angéla Kerekvilág Alapítvány Képv: Révai László Ki-Látás Alapítvány Képv: Dányádiné Molnár Cecília

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály 1 Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály A Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET. A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal

A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET. A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal Budapest, 2011. március 24. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK - mint közhasznú szervezetnek az - ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület adatai (1) Az Egyesület neve: Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések KORTÁRS GASZTRONÓMIAI és KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következőkben állapítja meg: I. fejezet Általános rendelkezések 1) Az

Részletesebben

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület Segítő Alapszabály egységes szerkezetben a 2008. augusztus 6-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal I~.. ( alapítva: 2001. június) Készült a

Részletesebben

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület MABE Magyar Belsőépítész Egyesület 2004. március 23-án kelt, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. Törvény (Ectv.),

Részletesebben

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR ÉS KOZÁRMISLENY SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK FEJLESZTÉSE, A TOVÁBBIAKBAN KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR, KOZÁRMISLENY ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSITÁRSULÁS

Részletesebben

VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE. alapítva 1990-ben ALAPSZABÁLYA. 2015. április

VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE. alapítva 1990-ben ALAPSZABÁLYA. 2015. április VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE alapítva 1990-ben ALAPSZABÁLYA 2015. április 2 I. A SZÖVETSÉG ELNEVEZÉSE, CÉLJA ÉS FELADATA A Szövetség elnevezése, székhelye 1 1/a A

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetben 2013. december 12. Megjegyzés: A Vastagon, eltérő betű típussal írt szöveg a módosítás szövege. 1 I. Általános

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

A BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A ALAPSZABÁLYA 2 A ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Bükk-térség és az Észak-magyarországi régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten az Egyesületet létrehozó Helyi Közösséget

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület Alapszabálya A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevű egyesület az alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 20142015 2 I. Általános Rendelkezések 1. Egyesület neve: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Rövidítve: EGVE angolul: ASSOCIATION OF THE

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya

Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30.

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. 2 DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület alapszabálya Az alapító tagok közös,

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya PREAMBULUM A Pécsbányai Kulturális Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát a megváltozott jogszabályi környezet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben