K i v o n a t. Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése jegyzokönyvébol.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K i v o n a t. Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete 2009. február hó 16-án délután 13.00 órakor tartott ülése jegyzokönyvébol."

Átírás

1 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5/2009. /II.16./ a Képviselo-testület lejárt határideju határozatainak végrehajtásáról A lejárt határideju határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel együtt e l f o g a d j a. Felelos:, Határido: azonnal Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, február 24.

2 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6/2009. (II.16.) a Képviselo-testület évi munkatervérol. a évi munkatervet az alábbiak szerint f o g a d j a e l: A Képviselo-testületi ülés idopontja: február hó. Tárgyalásra: 1. Rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetésérol Eloadó: Juha Bertalan pénzügyi csoportvezeto 2. Határozathozatal az önkormányzat évi munkatervérol Eloadó: Kálmán Béla 3. Határozathozatal a köztisztviseloi teljesítménykövetelmények alapját képezo kiemelt célok megállapításáról. Eloadó: Némethné dr. Horváth Andrea 4. Határozathozatal környezetvédelmi eloadó társulási formában történo foglalkoztatásáról. Eloadó: Kálmán Béla

3 A Képviselo-testületi ülés idopontja: április hó. Tárgyalásra: 1. Rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetési beszámolójának elfogadására. Zárszámadás. Eloadó: Juha Bertalan pénzügyi csoportvezeto Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 2. Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetérol, valamint a Nyírmada Közrendközbiztonságáért Közalapítvány tevékenységérol. Eloadó: Koncz László orsparancsnok, Tóth András kuratóriumának elnöke 3. Beszámoló a MADA-KOMM KHT muködésérol, a közcélú foglalkoztatás helyzetérol. Eloadó: Tóth Tibor ügyvezeto Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 4. Beszámoló a MADAVÍZ KFT. tevékenységérol. Eloadó: Krivács István ügyvezeto Véleményezi: Pénzügyi Bizottság A Képviselo-testületi ülés idopontja: május hó. Tárgyalásra: 1. Beszámoló a Patay István Általános Iskola muködési feltételeirol, gazdálkodásáról. Eloadó: Kovács Tibor iskolaigazgató Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Oktatási és Muvelodési Bizottság 2. Határozathozatal a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelésrol. Eloadó: Némethné dr. Horváth Andrea. ( gyámügyi ea. és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói ) /az értékelést meg kell küldeni a Megyei Gyámhivatalnak/ Véleményezi: Oktatási és Muvelodési Bizottság Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság

4 A Képviselo-testületi ülés idopontja: június hó: Tárgyalásra: 1. Beszámoló a szociálpolitikai feladatokról Eloadó: Némethné dr. Horváth Andrea Véleményezi: Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2. Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörben hozott döntésekrol. Eloadó: Juha Bertalanné bizottság elnöke 3. Beszámoló a Szociális Ápolási-gondozási Központ muködésérol. Eloadó: Intézményvezeto Véleményezi: Szociálpolitika és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság A Képviselo-testületi ülés idopontja: szeptember hó. Tárgyalásra: 1. Beszámoló a az önkormányzat évi költségvetés I. félévi teljesítésérol. Eloadó: Juha Bertalan pénzügyi csoportvezeto Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 2. Beszámoló a Napsugár óvoda muködési feltételeirol, gazdálkodásáról. Eloadó: vezeto óvóno Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Oktatási és Muvelodési Bizottság 3. Tájékoztató a Nyírmadai Sportegyesület tevékenységérol és a Nyírmada Sportja Támogatásáért Közalapítvány munkájáról. Eloadó: Roskó János Sportkör elnöke, Jeszenszki József kuratórium elnöke Véleményezi: Sport és Szabadido bizottság A Képviselo-testületi ülés idopontja közmeghallgatással: november hó. Tárgyalásra: 1. Eloterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének elozetes számítási anyagára. (Koncepció) Eloadó: Juha Bertalan pénzügyi csoportvezeto Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

5 2. Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérol Eloadó: Juha Bertalan pénzügyi csoportvezeto Véleményezi: Pénzügyi bizottság 3. Beszámoló a Muvelodési Ház és Könyvtár Közmuvelodési intézmény muködési feltételeirol és gazdálkodásáról. Eloadó: intézményvezeto Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Oktatási és Muvelodési Bizottság 4. Tájékoztató a Nyírmadai Nyelv és Zeneoktatási Közalapítvány muködésérol. Eloadó: Rebák Tiborné Kuratórium elnöke A testület valamennyi ülésén szerepel: beszámoló a lejárt határideju határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekrol beszámoló a két ülés között történt eseményekrol, intézkedésekrol egyéb elore nem tervezheto eloterjesztések interpellációk, bejelentések Felelos: munkaterv szerint Határido: munkaterv szerint Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, február 24.

6 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2009. (II.16.) a köztisztviseloi teljesítménykövetelmények alapját képezo kiemelt célok meghatározásáról. A köztisztviseloi teljesítménykövetelmények alapját képezo kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg: 1. Az Európai Parlamenti képviseloválasztás kituzése esetén az összefüggo szervezési és igazgatási feladatok törvényes és eredményes végrehajtása. 2. A Képviselo-testületi és bizottsági ülések megtartásának megfelelo színvonalú elokészítése, a testületi határozatok határidore történo végrehajtásának szervezése. 3. A Képviselo-testület elé terjesztett rendelet és határozat tervezetek készítésekor a törvényesség betartása. A szabályzatok és rendeletek törvényi változást követo aktualizálása. 4. A közigazgatási eljárásokban a törvényben rögzített eljárási szabályok maradéktalan betartása. 5. Az önkormányzat által beszedett adók tekintetében biztosítani kell, hogy az ne legyen kevesebb a helyesbített eloírás 90 %- ánál. A helyesbített eloírás meghatározásánál a behajthatatlan tartozásokat figyelmen kívül kell hagyni. 6. A i hivatalnál vezetett valamennyi nyilvántartást felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat át kell vezetni. 7. Biztosítani kell az ügyintézés hatékonyságát, az ügyirathátralék megszüntetését, a rövidített határidok betartását.

7 8. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolójának szabályszeru hibátlan, határidore történo elkészítése, a normatív állami támogatás intézményeknél történo ellenorzése és elszámolása. 9. A évi költségvetési koncepció megfelelo elokészítése és határidore történo elkészítése. 10. A évi költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás szabályszeruségének, célszeruségének, hatékonyságának biztosítása, a takarékossági szempontok maximális érvényesítése. A tervezett feladatok végrehajtásának szervezése, az intézményüzemeltetés zavartalanságának, a belso ellenorzés muködésének biztosítása, színvonalának emelése. 11. A különbözo pályázati lehetoségek átfogó feltérképezése, azoknak az önkormányzat által történo szélesköru hasznosítása és kihasználása. 12. A pályázati pénzeszközök szabályos és határidore történo elszámolása. 13. Az ingatlanvagyon kataszter-nyilvántartási rendszerének karbantartása. 14. A közmuvelodésre, közoktatásra és a könyvtári tevékenységre vonatkozó törvényi szabályok betartása, az ezzel kapcsolatban hozott testületi határozatok maradéktalan végrehajtása. 15. A környezet védelmét szolgáló jogszabályok, önkormányzati rendeletek végrehajtása, az ezzel összefüggo hatóságai feladatok ellátási színvonalának javítása. Felelos: Határido: azonnal és folyamatos. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, február 24.

8 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2009./II.16./ a kommunális hulladékszállítás évi díjtételérol a Közszolgáltatási szerzodésben foglalt közszolgáltatás díját január 1 napjától június 30. napjáig Ft/ürítés+20 % ÁFA összegben határozza meg. Felhatalmazza a t a közszolgáltatási szerzodés módosításának aláírására. Felelos: Határido: január 01. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, február 24.

9 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9/2009.(II.16.) környezetvédelmi eloadó továbbfoglalkoztatásáról hozzájárul ahhoz, hogy Szászi Ildikó március 01. napjától február 28-ig Nyírmada Nagyközség gesztorságában Gyüre, és Pusztadobos községekkel, arányos költségvállalással környezetvédelmi eloadó munkakörben heti 40 óra munkaidoben havi bruttó Ft munkabérrel foglalkoztatva legyen. Felhatalmazza a t, a társulási megállapodás aláírására. Felelos: Határido: fentieknek megfeleloen. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, február 24.

10 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 10/2009./II. 16./ folyószámla hitelfelvételrol a CIB Bank Zrt. által adott hitelígérvényben foglalt folyószámla hitelkeret-szerzodés aláírásához h o z z á j á r u l. A folyószámla hitel keret összege: Ft. A hitel lejárata: november 30. A hitel összege a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzfedezet hiánya esetén kerül felhasználásra. Ha a felhasználásra kerülo folyószámlahitel összege az egy millió forintot meghaladja, elozetesen a Képviselo-testület hozzájárulása szükséges. Felelos: Határido: azonnal és folyamatos. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, február 24.

11 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11/2009.(II.16.) pályázat benyújtásáról a Képviselo-testület: a korai beavatkozást középpontba helyezo Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetu kistérségekre Kódszám TÁMOP /008/2 jogcímen benyújtható pályázat keretében megnevezéssel pályázatot nyújt be. Biztos Kezdet Gyerekház Program Nyírmadán A Képviselo-testület a Biztos Kezdet Programot és a Gyerekház létrehozását, annak muködtetését támogatja, a szükséges pénzügyi fedezetet az éves költségvetésében biztosítja. Felelos: Határido: pályázati kiírásnak megfeleloen. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, február 24.

12 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése könyvébol. a Képviselo-testület: NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2009./II.16./ pályázati önero biztosításáról az EAOP /2 F. Patay István Általános Iskola felújítása Nyírmadán címmel pályázatot nyújt be A beruházás összköltsége: Ebbol: az önkormányzat évi költségvetésében biztosított saját ero: támogatás összese: Ft Ft Ft. A saját ero pénzbeni összege a évi költségvetésében a fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja. Felelos:, Határido: pályázati kiírásnak megfeleloen. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, március 26.

13 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete március hó 27-én délelott 9.00 órakor tartott rendkívüli ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 15/2009. (III.27.) Közoktatási Esélyegyenloségi Programról a Közoktatási Esélyegyenloségi Programot megtárgyalta és azt az eloterjesztésnek megfeleloen j ó v á h a g y t a. Felelos:, Határido: azonnal és folyamatos. Kálmán Béla sk Némethné dr. Horváth Andrea sk Nyírmada, március 30.

14 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2009 /II.29./ a község közbiztonsági helyzetérol a község közbiztonsági helyzetérol szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt e l f o g a d j a. Nyírmada, május 16.

15 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 17/2009 (IV.29.) a Képviselo-testület lejárt határideju határozatainak végrehajtásáról A lejárt határideju határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel együtt e l f o g a d j a. Felelos:,. Határido: azonnal Nyírmada, május 16.

16 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 18/2009 /II.29./ MADA-KOMM KHT muködésérol a MADA-KOMM KHT muködésérol és a közcélú foglalkoztatás helyzetérol szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt e l f o g a d j a. Felelos: ügyvezeto Határido: azonnal és folyamatos. Nyírmada, május 16.

17 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 19/2009. (IV.29.) a MADAVÍZ KFT. tevékenységérol a MADAVÍZ KFT. tevékenységérol szóló beszámolót e l f o g a d j a. Felelos: ügyvezeto Határido: azonnal és folyamatos. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, május 16.

18 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (IV.29.) a Közfoglalkoztatási tervrol. a Közfoglalkoztatási tervet az eloterjesztésnek megfeleloen e l f o g a d j a. Felelos:, Határido: azonnal és folyamatos. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, május 16.

19 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2009 /IV.29./ Szociális Ápolási Gondozási Központ Idosek Otthona Szakmai Programjáról a Szociális Ápolási Gondozási Központ Idosek Otthona Szakmai Programját az eloterjesztésnek megfeleloen e l f o g a d j a. Felelos: intézményvezeto Határido: azonnal és folyamatos. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, május 16.

20 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 22/2009 /IV.29./ Szociális Ápolási Gondozási Központ alapító okiratáról a Szociális Ápolási Gondozási Központ Alapító okiratát az eloterjesztésnek megfeleloen e l f o g a d j a. Felelos: intézményvezeto Határido: azonnal és folyamatos. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, május 16. K i v o n a t

21 Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 24/2009 /IV.29./ Mada-Hús Kft. részére szolgalmi jog bejegyzésrol Mada-Hús Kft. részére az alábbi önkormányzati tulajdonban lévo /saját használatú út (dulo)/ ingatlanokra a szolgalmi jog bejegyzéshez hozzájárul. Nyírmada /2 hrsz. Felelos:, Határido: azonnal és folyamatos. Nyírmada, május 16. K i v o n a t

22 Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 25/2009 /IV.29./ a Baktalórántháza Önkéntes Köztestületi Tuzoltóság muködési területéhez való csatlakozásról nem támogatja, hogy Nyírmada település közigazgatási területe a baktalórántházi Önkéntes Köztestületi Tuzoltóság muködési területéhez való csatlakozást. Felelos: Határido: azonnal és folyamatos. Nyírmada, május 16.

23 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 26/2009 /IV.29./ Szolnoki Irén kérelmérol az önkormányzat tulajdonában lévo 378/28 hrsz-ú 0129 ha nagyságú földterületet Szolnoki Irén Nyírmada Ady Endre lakótelep 3/B. szám alatti lakos részére egy évre haszonbérbe adja. Felelos: Határido: Nyírmada, május 16.

24 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 27/2009 /IV.29./ iparuzési adó mérséklésérol. a nyíkércsi BAROMFI-COOP KFT és a kisvárdai Master Good Kft. iparuzési adó mértékének 1 %-ra történo mérséklési kérelmét e l u t a s í t j a. Felelos:, Határido: azonnal és folyamatos. Nyírmada, május 16.

25 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 28/2009 /IV.29./ évi közbeszerzési tervrol az éves közbeszerzési tervet az eloterjesztés szerint e l f o g a d j a. Felelos:, pénzügyi csoportvezeto Határido: fentiek szerint. Nyírmada, május 16.

26 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 29/2009./IV.29./ hitelfelvételrol a Raiffeisen Bank Zrt. által adott hitelígérvényben foglalt hitel felvételéhez h o z z á j á r u l. A hitel összege: Ft. A hitel lejárata: december 31. A hitel összege a Nyírmada-Pusztadobos Víziközmu Társulat és a Raiffeisenk Bank között létrejött megállapodás alapján a fennálló hitelállomány és kötelezettség visszafizetésére kerül felhasználásra. Felelos:, Határido: fentiek szerint. Nyírmada, május 16. K i v o n a t

27 Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 30/2009 (IV.29.) i hivatal szervezetfejlesztésérol A Képviselo-testület a Nyírmada Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése címu ÁROP-1.A.2./A jelu pályázat szakmai gyoztesét a bíráló bizottság javaslata alapján az GKIeNET KFT Budapest Ráday u szám alatti - pályázót hirdeti ki nyertesként Ft. árajánlattal. Felhatalmazza a t a vállalkozói szerzodés megkötésére. Felelos: Határido: azonnal és folyamatos. Nyírmada, május 16.

28 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 31/2009 (IV.29.) A Képviselo-testület a HÉSZ módosításáról e l h a t á r o z z a, hogy a település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról alkotott rendeletét az eloterjesztésnek megfeleloen módosítsa. Felelos:, Határido: legközebbi Képviselo-testületi ülés. Nyírmada, április 30. K i v o n a t

29 Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 32/2009. (IV.29.) Pályázati önero biztosításáról Az EAOP E. helyi településfejlesztési akció címu pályázati kiírásra önkormányzatunk pályázatot nyújt be - Településközpont rehabilitáció Nyírmadán, a település vonzerejének növelése érdekében címmel támogatást nyert ÉAOP-5.1.1/E azonosító számon. A beruházás összköltsége: Ebbol: - az önkormányzat évi költségvetésében biztosított saját ero: az igényelt támogatás összege: Ft. a saját ero pénzbeni összegét a évi költségvetésében a fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja. Felelos: Jegyzo Határido: azonnal és folyamatos. Nyírmada, április 30.

30 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 33/2009. (IV.29.) Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Sportlétesítmény-felújítási programjáról Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a 7/2009. (IV.29.). számú önkormányzati rendelet 10. -a alapján az alábbi sportlétesítményeket muködteti és tartja fenn: Nagyközségi sportpálya Az önkormányzat intézményeiben lévo tornatermek A sportolást szolgáló létesítmények egy része jelentos felújításra, átalakításra szorul, más részénél pedig a folyamatos karbantartás, a muszaki színvonal fenntartása a feladat. Nyírmada Nagyközség Önkormányzata ezért sportlétesítményével kapcsolatosan évre az alábbi feladatokat határozza meg: Önkormányzat fenntartásában muködo létesítmények: Nagyközségi sportpálya (Sugár út 2.) A sportpálya elsosorban a Nyírmada Ifjúsági Sportegyesület labdarúgó szakosztálya különbözo korosztályok gyermektol a felnott korig számára biztosít sportolási lehetoséget. Itt rendezik meg az NB III.-as labdarúgó, különbözo kategóriájú bajnokságokat. A sportelep ezen felül lehetoséget biztosít az iskola és szabadido sport számára is (különbözo labdajátékok, és testmozgás), de minden évben itt kerül megtartásra a nemzeti ünnepeink, nagyközségi majális és az augusztus 20.-ai államalapítási ünnepek. A sportelep területén található egy 21 * 41 m-es mufüves pálya, amelyet szeretnénk megfeleloen körbe keríteni, a zavartalan labdajáték és vagyonvédelem miatt. A szélesköru használat és a vagyonvédelem érdekében, szükséges a sportpályán elvégezni a felújításokat, hogy a lakossági, iskolai, kistérségi hatóköru sportolási lehetoséget tovább tudjuk fejleszteni. Ennek érdekében:

31 A sportpályát körülölelo kerítést fel kell újítani A mufüves pályát pedig 5 m magas védohálóval ellátni és palánkkal körbe keríteni Folyamatos feladat a létesítmény rendeltetésszeru használatának biztosítása, a muszaki színvonal fenntartása, karbantartási munkák elvégzése. Forrás: 15/2009. (III.17.) ÖM rendelet alapján pályázat benyújtása Oktatási intézmények sportlétesítményei: Általános Iskola sportcsarnok (Honvéd u. 36. Hrsz: 799) Általános Iskola tornaszoba (Honvéd u. 40. Hrsz: 854) Az intézmény felújítására elnyert Patay István Általános Iskola felújítása Nyírmadán címu Európai Uniós pályázat tartalmazza az iskolai sportlétesítményekre irányuló felújítási elemeket is. A beruházás évben elkezdodik, a befejezés várható határideje október 30. A fejlesztés elemei a sportcsarnok és tornaszobára vonatkozóan: Nyílászárók cseréje Külso burkolat szigetelése Teto felújítás Vizesblokk felújítás Külso-belso akadálymentesítés Belso burkolatok felújítása Elektromos-hálózat felújítása és korszerusítése Futéskorszerusítés Forrás: ÉAOP-4.1.1/2F pályázati támogatás. Felelos: Határido: azonnal és folyamatos. Nyírmada, május 16.

32 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4/2009. (V.04.) r e n d e l e t e az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadásáról évi mérlege Eszközök év év Vagyoni értéku jogok Szellemi termékek I. Immateriális javak összesen Ingatlanok Gépek, berndezések Jármüvek Beruházások II.Tárgyi eszk. összesen Részesedések Értékpapírok 0 III.Befektetett pü. eszk. összesen IV.Üzemeltetésre átad. eszk A. Befektetett eszk. összesen Anyagok I. Készletek összesen Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Követelések áruszállításból 487 II. Követelések összesen:

33 Pénztár Bankszámlák Idegen pénzeszköz 73 III.Pénzeszközök Összesen: V.Aktiv pü. elszám B. Forgóeszközök összesen: Eszközök összen: Források 2007.év 2008.év Induló toke Tokeváltozások D. Saját toke összesen: E. Tartalékok Hosszúlejáratú kötelezettség Kötelezettségek áruszállításból Egyéb röv. lejár. kötelezettség II.Rövid lejár. köt III Passziv pénzügyi elszámolások F. Kötelezettségek összesen: Források összesen: Nyírmada, június 30.

34 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete június 22-én délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 34/2009 (VI.22.) a Képviselo-testület lejárt határideju határozatainak végrehajtásáról A lejárt határideju határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel együtt e l f o g a d j a. Felelos:,. Határido: azonna Kálmán Béla sk Némethné dr. Horváth Andrea sk Nyírmada, július 10.

35 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete június 22-én délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 35/2009 (VI.22.) a Patay István Általános Iskola muködési feltételeirol, gazdálkodásáról. a Patay István Általános Iskola muködési feltételeirol, gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel e l f o g a d j a. - az oktatási intézmény dolgozzon ki alternatívákat a 2009/2010-es tanév I. félévének biztonságos kezdésére és befejezésére - az építkezés idejére megfelelo vagyonvédelem biztosítása. Felelos: iskolaigazgató,, Határido: azonnal és folyamatos. Kálmán Béla sk Némethné dr. Horváth Andrea sk Nyírmada, július 10.

36 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete június 22-én délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 36/2009. (VI. 22.) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló értékelésrol. a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló értékelést e l f o g a d j a. Felelos: Határido: azonnal és folyamatos Kálmán Béla sk Némethné dr. Horváth Andrea sk Nyírmada, július 10.

37 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete június 22-én délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 37/2009. (VI. 22.) Felügyelo Bizottság tagjairól a MADAKOMM non profit Kft. Felügyelo Bizottságba az alábbi személyeket választotta meg: Gero Csaba, Fejér József, Szojma Péter képviseloket. Felelos:, Határido: azonnal és folyamatos Kálmán Béla sk Némethné dr. Horváth Andrea sk Nyírmada, július 10.

38 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete június 22-én délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 38/2009. (VI. 22.) MADAKOMM KFT alapító Okiratáról Amelyet a társaság alapítója a MADA-KOMM Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság néven, a gazdasági társaságokról szóló korábban hatályos évi CXLIV. törvény és a évi IV. törvény (Gt.), valamint a közhasznú szervezetekrol szóló évi CLVI. törvény (Ksztv.) rendelkezései alapján, a április 15. napján aláírt Alapító Okiratban, illetve annak május 11. napján, november 29. napján, március 24. napján, december 30. napján, valamint a június 22. napján történt Módosításban foglaltakra figyelemmel, az alábbiak szerint fogadta el. 1. A társaság cégneve: MADA-KOMM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelosségu Társaság 2. Rövidített neve: MADA-KOMM Nonprofit Kft. 3. A társaság székhelye: 4564 Nyírmada, Ady Endre u A társaság tagjai: Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselotestülete alapító 4564 Nyírmada, Ady Endre u. 16. szám képviseletre jogosult: Kálmán Béla (4564 Nyírmada, Katona u. 4/A. )

39 5. A társaság tevékenységi köre: 5.1. Fotevékenység: Szennyezodésmentesítés, egyéb hulladékkezelés közhasznú 5.2. Egyéb közhasznú tevékenységi körök: - Munkaközvetítés közhasznú - Munkaero kölcsönzés közhasznú - Egyéb emberi eroforrás ellátás - gazdálkodás közhasznú - Idosek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül közhasznú - M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül közhasznú - Temetkezés, temetkezést kiegészíto szolgáltatás közhasznú - Sport, szabadidos képzés közhasznú - M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás közhasznú - Szennyvíz gyujtése, kezelése közhasznú - Veszélyes hulladék gyujtése közhasznú - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása közhasznú - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása közhasznú - Hulladék újrahasznosítása közhasznú 5.3. Üzletszeru gazdasági tevékenységi körök: - Gabonaféle (kivéve: rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése - Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése - Rostnövénytermesztés - Egyéb, nem évelo növény termesztése - Olaj tartalmú gyümölcs termesztése - Fuszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése - Egyéb évelo növény termesztése - Betakarítást követo szolgáltatás - Egyéb gyümölcs, héjas termésu termesztése - Erdészeti, egyéb erdogazdálkodási tevékenység - Almatermésu, csonthéjas termesztése - Italgyártási növény termesztése - Olaj gyártása - Sertéstenyésztés - Baromfitenyésztés - Egyéb állat tenyésztése - Vegyes gazdálkodás - Növénytermesztési szolgáltatás - Zöldterület - kezelés - Állattenyésztési szolgáltatás - Fakitermelés - Édesvízihal gazdálkodás - Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás-, tartósítás - Tésztafélék gyártása - Furészárugyártás - Bontás - Építési terület elokészítése - Tetofedés, tetoszerkezet építés - Egyéb speciális szaképítés m. n. s. - Villanyszerelés - Víz-, gáz,- futés, légkondícionáló szerelés - Egyéb épületgépészeti szerelés - Biztonsági rendszer szolgáltatás - Vakolás

40 - Épületasztalos szerkezet szerelése - Padló-, falburkolás - Festés, üvegezés - Egyéb befejezo építés m. n. s. - Gépjármujavítás-, karbantartás - Szárazföldi szállítást kiegészíto szolgáltatás - M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidos tevékenység - Sportlétesítmény muködtetése - Lakó- és nem lakó épület építése - Folyadék szállítására szolgáló közmu építése - Elektromos, híradás-technikai célú közmu építése - Egyéb m. n. s. építés - Építményüzemeltetés - Általános közigazgatás A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, mely közfeladat elvégzésérol a helyi önkormányzatnak, mint alapítónak kell gondoskodnia. A társaság üzletszeru gazdasági tevékenységet csak kiegészíto jelleggel folytathat, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem végez, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság közhasznú tevékenységei az alábbi cél szerinti tevékenységeknek fele lnek meg az évi CLVI. törvény 26. c) pontjában meghatározottak szerint: - A társaság rögzíteni kívánja, hogy a jogelod MADA-KOMM Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság a jogutód MADA-KOMM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelosségu Társasággá történo átalakulás idopontját június 30. napjában határozzák meg. 6. A társaság vagyona: Ft, azaz Hárommillió - Egyszázhúszezer forint törzstoke, melybol a pénztoke ,- Ft, az apport (a jegyzék szerint) ,- Ft. A törzstoke tulajdonosa az alapító: Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo Testülete (4564 Nyírmada, Ady Endre u. 16. szám), aki az apport jegyzék szerinti eszközöket egyidejuleg a társaság rendelkezésére bocsátotta, míg a pénztokét a társaság az OTP Vásárosnaményi Fiókjánál megnyitott elkülönített számlájára egyösszegben befizette. 7. A társaság ügyvezetoje: Tóth Tibor (an.: Bordás Anna, 4564 Nyírmada, Kölcsey u. 13. szám alatti lakos), aki az ügyvezetoi teendoket június 30. napjától kezdodoen határozatlan idotartamra, foállású munkaviszonyban látja el. Az ügyvezeto igazgató feladata: - olyan nyilvántartás vezetése, amelybol a legfobb szerv döntésének tartalma, idopontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzok számaránya, személye megállapítható - a vezeto szerv üléseirol könyv készítése, a könyvbe való nyilvános betekintés biztosítása, az iratokba betekinteni a társaság székhelyén lehetséges, azokról másolat költségtérítés ellenében készítheto - a vezeto szerv ülései között ellátja a társaság tevékenységébol adódó vezetoi, irányítói feladatokat az alapító döntéseinek megfeleloen - a vezeto szerv ülésének beszámol az ülés idopontjáig végzett feladatokról - elkészíti és a vezeto szerv elé terjeszti az éves beszámolót

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2012.(IX.07.) Kt. határozata

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2012.(IX.07.) Kt. határozata K I V O N A T Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 7-i rendkívüli nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2012.(IX.07.)

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.com web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések:

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: 244/2008. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Huber Helgát a Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói

Részletesebben

171/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

171/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: A képviselő-testület 2014. május 29-i zárt ülésén hozott döntések: 164/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Ácsné Fehér Klára pályázót megbízza 2014. augusztus 1-tõl 2019. július 31-ig a Kiskunhalasi

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3626-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításában Az előterjesztést

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben Preambulum Csorvás Város Önkormányzata képviselő-testületének a 2000. október 25-én megtartott

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. július 02-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. július 02-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. július 02-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 144/2014.(VII.02.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK jegyzőkönyve, napirendje, határozatai: 66-69. NAPIREND 1. Előterjesztés a Tiszatér Leader Egyesület

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A társaság eddig is közhasznú szervezetként működött, a tevékenysége során olyan közfeladatot látott el, amelyről a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság IX-265/3446/2012. sz. határozat 2. sz. melléklete A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt betűkkel szedve Miskolc

Részletesebben

A társaság első ügyvezetője akinek a megbízatása határozatlan időre szól. A társaság 2010.december 8-án alakult és határozatlan időre jött létre.

A társaság első ügyvezetője akinek a megbízatása határozatlan időre szól. A társaság 2010.december 8-án alakult és határozatlan időre jött létre. Tarpai Talpasok Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 4931 Tarpa,Petőfi u. 1. Tel: 45/488/387, Mobil: 70/376-1932 Adószám: 23117262-2-15 Cégj.Sz.: 15-09-076977 E-mail címe:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Interpelláció - tulajdonviszonyok bejegyzésével kapcsolatban (Beraczka János

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)

ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. tv. (továbbiakban: Ptk.) 57 60. -a, a gazdasági társaságokról szóló hatályos

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 138/2007.(VI. 25.) számú h a t á r o z a t a A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés Az előterjesztést megtárgyalta és I. a Városüzemeltetési

Részletesebben