K i v o n a t. Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése jegyzokönyvébol.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K i v o n a t. Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete 2009. február hó 16-án délután 13.00 órakor tartott ülése jegyzokönyvébol."

Átírás

1 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5/2009. /II.16./ a Képviselo-testület lejárt határideju határozatainak végrehajtásáról A lejárt határideju határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel együtt e l f o g a d j a. Felelos:, Határido: azonnal Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, február 24.

2 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6/2009. (II.16.) a Képviselo-testület évi munkatervérol. a évi munkatervet az alábbiak szerint f o g a d j a e l: A Képviselo-testületi ülés idopontja: február hó. Tárgyalásra: 1. Rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetésérol Eloadó: Juha Bertalan pénzügyi csoportvezeto 2. Határozathozatal az önkormányzat évi munkatervérol Eloadó: Kálmán Béla 3. Határozathozatal a köztisztviseloi teljesítménykövetelmények alapját képezo kiemelt célok megállapításáról. Eloadó: Némethné dr. Horváth Andrea 4. Határozathozatal környezetvédelmi eloadó társulási formában történo foglalkoztatásáról. Eloadó: Kálmán Béla

3 A Képviselo-testületi ülés idopontja: április hó. Tárgyalásra: 1. Rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetési beszámolójának elfogadására. Zárszámadás. Eloadó: Juha Bertalan pénzügyi csoportvezeto Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 2. Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetérol, valamint a Nyírmada Közrendközbiztonságáért Közalapítvány tevékenységérol. Eloadó: Koncz László orsparancsnok, Tóth András kuratóriumának elnöke 3. Beszámoló a MADA-KOMM KHT muködésérol, a közcélú foglalkoztatás helyzetérol. Eloadó: Tóth Tibor ügyvezeto Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 4. Beszámoló a MADAVÍZ KFT. tevékenységérol. Eloadó: Krivács István ügyvezeto Véleményezi: Pénzügyi Bizottság A Képviselo-testületi ülés idopontja: május hó. Tárgyalásra: 1. Beszámoló a Patay István Általános Iskola muködési feltételeirol, gazdálkodásáról. Eloadó: Kovács Tibor iskolaigazgató Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Oktatási és Muvelodési Bizottság 2. Határozathozatal a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelésrol. Eloadó: Némethné dr. Horváth Andrea. ( gyámügyi ea. és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói ) /az értékelést meg kell küldeni a Megyei Gyámhivatalnak/ Véleményezi: Oktatási és Muvelodési Bizottság Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság

4 A Képviselo-testületi ülés idopontja: június hó: Tárgyalásra: 1. Beszámoló a szociálpolitikai feladatokról Eloadó: Némethné dr. Horváth Andrea Véleményezi: Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2. Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörben hozott döntésekrol. Eloadó: Juha Bertalanné bizottság elnöke 3. Beszámoló a Szociális Ápolási-gondozási Központ muködésérol. Eloadó: Intézményvezeto Véleményezi: Szociálpolitika és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság A Képviselo-testületi ülés idopontja: szeptember hó. Tárgyalásra: 1. Beszámoló a az önkormányzat évi költségvetés I. félévi teljesítésérol. Eloadó: Juha Bertalan pénzügyi csoportvezeto Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 2. Beszámoló a Napsugár óvoda muködési feltételeirol, gazdálkodásáról. Eloadó: vezeto óvóno Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Oktatási és Muvelodési Bizottság 3. Tájékoztató a Nyírmadai Sportegyesület tevékenységérol és a Nyírmada Sportja Támogatásáért Közalapítvány munkájáról. Eloadó: Roskó János Sportkör elnöke, Jeszenszki József kuratórium elnöke Véleményezi: Sport és Szabadido bizottság A Képviselo-testületi ülés idopontja közmeghallgatással: november hó. Tárgyalásra: 1. Eloterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének elozetes számítási anyagára. (Koncepció) Eloadó: Juha Bertalan pénzügyi csoportvezeto Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

5 2. Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérol Eloadó: Juha Bertalan pénzügyi csoportvezeto Véleményezi: Pénzügyi bizottság 3. Beszámoló a Muvelodési Ház és Könyvtár Közmuvelodési intézmény muködési feltételeirol és gazdálkodásáról. Eloadó: intézményvezeto Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Oktatási és Muvelodési Bizottság 4. Tájékoztató a Nyírmadai Nyelv és Zeneoktatási Közalapítvány muködésérol. Eloadó: Rebák Tiborné Kuratórium elnöke A testület valamennyi ülésén szerepel: beszámoló a lejárt határideju határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekrol beszámoló a két ülés között történt eseményekrol, intézkedésekrol egyéb elore nem tervezheto eloterjesztések interpellációk, bejelentések Felelos: munkaterv szerint Határido: munkaterv szerint Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, február 24.

6 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2009. (II.16.) a köztisztviseloi teljesítménykövetelmények alapját képezo kiemelt célok meghatározásáról. A köztisztviseloi teljesítménykövetelmények alapját képezo kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg: 1. Az Európai Parlamenti képviseloválasztás kituzése esetén az összefüggo szervezési és igazgatási feladatok törvényes és eredményes végrehajtása. 2. A Képviselo-testületi és bizottsági ülések megtartásának megfelelo színvonalú elokészítése, a testületi határozatok határidore történo végrehajtásának szervezése. 3. A Képviselo-testület elé terjesztett rendelet és határozat tervezetek készítésekor a törvényesség betartása. A szabályzatok és rendeletek törvényi változást követo aktualizálása. 4. A közigazgatási eljárásokban a törvényben rögzített eljárási szabályok maradéktalan betartása. 5. Az önkormányzat által beszedett adók tekintetében biztosítani kell, hogy az ne legyen kevesebb a helyesbített eloírás 90 %- ánál. A helyesbített eloírás meghatározásánál a behajthatatlan tartozásokat figyelmen kívül kell hagyni. 6. A i hivatalnál vezetett valamennyi nyilvántartást felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat át kell vezetni. 7. Biztosítani kell az ügyintézés hatékonyságát, az ügyirathátralék megszüntetését, a rövidített határidok betartását.

7 8. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolójának szabályszeru hibátlan, határidore történo elkészítése, a normatív állami támogatás intézményeknél történo ellenorzése és elszámolása. 9. A évi költségvetési koncepció megfelelo elokészítése és határidore történo elkészítése. 10. A évi költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás szabályszeruségének, célszeruségének, hatékonyságának biztosítása, a takarékossági szempontok maximális érvényesítése. A tervezett feladatok végrehajtásának szervezése, az intézményüzemeltetés zavartalanságának, a belso ellenorzés muködésének biztosítása, színvonalának emelése. 11. A különbözo pályázati lehetoségek átfogó feltérképezése, azoknak az önkormányzat által történo szélesköru hasznosítása és kihasználása. 12. A pályázati pénzeszközök szabályos és határidore történo elszámolása. 13. Az ingatlanvagyon kataszter-nyilvántartási rendszerének karbantartása. 14. A közmuvelodésre, közoktatásra és a könyvtári tevékenységre vonatkozó törvényi szabályok betartása, az ezzel kapcsolatban hozott testületi határozatok maradéktalan végrehajtása. 15. A környezet védelmét szolgáló jogszabályok, önkormányzati rendeletek végrehajtása, az ezzel összefüggo hatóságai feladatok ellátási színvonalának javítása. Felelos: Határido: azonnal és folyamatos. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, február 24.

8 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2009./II.16./ a kommunális hulladékszállítás évi díjtételérol a Közszolgáltatási szerzodésben foglalt közszolgáltatás díját január 1 napjától június 30. napjáig Ft/ürítés+20 % ÁFA összegben határozza meg. Felhatalmazza a t a közszolgáltatási szerzodés módosításának aláírására. Felelos: Határido: január 01. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, február 24.

9 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9/2009.(II.16.) környezetvédelmi eloadó továbbfoglalkoztatásáról hozzájárul ahhoz, hogy Szászi Ildikó március 01. napjától február 28-ig Nyírmada Nagyközség gesztorságában Gyüre, és Pusztadobos községekkel, arányos költségvállalással környezetvédelmi eloadó munkakörben heti 40 óra munkaidoben havi bruttó Ft munkabérrel foglalkoztatva legyen. Felhatalmazza a t, a társulási megállapodás aláírására. Felelos: Határido: fentieknek megfeleloen. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, február 24.

10 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 10/2009./II. 16./ folyószámla hitelfelvételrol a CIB Bank Zrt. által adott hitelígérvényben foglalt folyószámla hitelkeret-szerzodés aláírásához h o z z á j á r u l. A folyószámla hitel keret összege: Ft. A hitel lejárata: november 30. A hitel összege a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzfedezet hiánya esetén kerül felhasználásra. Ha a felhasználásra kerülo folyószámlahitel összege az egy millió forintot meghaladja, elozetesen a Képviselo-testület hozzájárulása szükséges. Felelos: Határido: azonnal és folyamatos. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, február 24.

11 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11/2009.(II.16.) pályázat benyújtásáról a Képviselo-testület: a korai beavatkozást középpontba helyezo Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetu kistérségekre Kódszám TÁMOP /008/2 jogcímen benyújtható pályázat keretében megnevezéssel pályázatot nyújt be. Biztos Kezdet Gyerekház Program Nyírmadán A Képviselo-testület a Biztos Kezdet Programot és a Gyerekház létrehozását, annak muködtetését támogatja, a szükséges pénzügyi fedezetet az éves költségvetésében biztosítja. Felelos: Határido: pályázati kiírásnak megfeleloen. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, február 24.

12 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete február hó 16-án délután órakor tartott ülése könyvébol. a Képviselo-testület: NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2009./II.16./ pályázati önero biztosításáról az EAOP /2 F. Patay István Általános Iskola felújítása Nyírmadán címmel pályázatot nyújt be A beruházás összköltsége: Ebbol: az önkormányzat évi költségvetésében biztosított saját ero: támogatás összese: Ft Ft Ft. A saját ero pénzbeni összege a évi költségvetésében a fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja. Felelos:, Határido: pályázati kiírásnak megfeleloen. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, március 26.

13 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete március hó 27-én délelott 9.00 órakor tartott rendkívüli ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 15/2009. (III.27.) Közoktatási Esélyegyenloségi Programról a Közoktatási Esélyegyenloségi Programot megtárgyalta és azt az eloterjesztésnek megfeleloen j ó v á h a g y t a. Felelos:, Határido: azonnal és folyamatos. Kálmán Béla sk Némethné dr. Horváth Andrea sk Nyírmada, március 30.

14 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2009 /II.29./ a község közbiztonsági helyzetérol a község közbiztonsági helyzetérol szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt e l f o g a d j a. Nyírmada, május 16.

15 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 17/2009 (IV.29.) a Képviselo-testület lejárt határideju határozatainak végrehajtásáról A lejárt határideju határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel együtt e l f o g a d j a. Felelos:,. Határido: azonnal Nyírmada, május 16.

16 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 18/2009 /II.29./ MADA-KOMM KHT muködésérol a MADA-KOMM KHT muködésérol és a közcélú foglalkoztatás helyzetérol szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt e l f o g a d j a. Felelos: ügyvezeto Határido: azonnal és folyamatos. Nyírmada, május 16.

17 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 19/2009. (IV.29.) a MADAVÍZ KFT. tevékenységérol a MADAVÍZ KFT. tevékenységérol szóló beszámolót e l f o g a d j a. Felelos: ügyvezeto Határido: azonnal és folyamatos. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, május 16.

18 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (IV.29.) a Közfoglalkoztatási tervrol. a Közfoglalkoztatási tervet az eloterjesztésnek megfeleloen e l f o g a d j a. Felelos:, Határido: azonnal és folyamatos. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, május 16.

19 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2009 /IV.29./ Szociális Ápolási Gondozási Központ Idosek Otthona Szakmai Programjáról a Szociális Ápolási Gondozási Központ Idosek Otthona Szakmai Programját az eloterjesztésnek megfeleloen e l f o g a d j a. Felelos: intézményvezeto Határido: azonnal és folyamatos. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, május 16.

20 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 22/2009 /IV.29./ Szociális Ápolási Gondozási Központ alapító okiratáról a Szociális Ápolási Gondozási Központ Alapító okiratát az eloterjesztésnek megfeleloen e l f o g a d j a. Felelos: intézményvezeto Határido: azonnal és folyamatos. Némethné dr. Horváth Andrea sk. Nyírmada, május 16. K i v o n a t

21 Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 24/2009 /IV.29./ Mada-Hús Kft. részére szolgalmi jog bejegyzésrol Mada-Hús Kft. részére az alábbi önkormányzati tulajdonban lévo /saját használatú út (dulo)/ ingatlanokra a szolgalmi jog bejegyzéshez hozzájárul. Nyírmada /2 hrsz. Felelos:, Határido: azonnal és folyamatos. Nyírmada, május 16. K i v o n a t

22 Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 25/2009 /IV.29./ a Baktalórántháza Önkéntes Köztestületi Tuzoltóság muködési területéhez való csatlakozásról nem támogatja, hogy Nyírmada település közigazgatási területe a baktalórántházi Önkéntes Köztestületi Tuzoltóság muködési területéhez való csatlakozást. Felelos: Határido: azonnal és folyamatos. Nyírmada, május 16.

23 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 26/2009 /IV.29./ Szolnoki Irén kérelmérol az önkormányzat tulajdonában lévo 378/28 hrsz-ú 0129 ha nagyságú földterületet Szolnoki Irén Nyírmada Ady Endre lakótelep 3/B. szám alatti lakos részére egy évre haszonbérbe adja. Felelos: Határido: Nyírmada, május 16.

24 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 27/2009 /IV.29./ iparuzési adó mérséklésérol. a nyíkércsi BAROMFI-COOP KFT és a kisvárdai Master Good Kft. iparuzési adó mértékének 1 %-ra történo mérséklési kérelmét e l u t a s í t j a. Felelos:, Határido: azonnal és folyamatos. Nyírmada, május 16.

25 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 28/2009 /IV.29./ évi közbeszerzési tervrol az éves közbeszerzési tervet az eloterjesztés szerint e l f o g a d j a. Felelos:, pénzügyi csoportvezeto Határido: fentiek szerint. Nyírmada, május 16.

26 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 29/2009./IV.29./ hitelfelvételrol a Raiffeisen Bank Zrt. által adott hitelígérvényben foglalt hitel felvételéhez h o z z á j á r u l. A hitel összege: Ft. A hitel lejárata: december 31. A hitel összege a Nyírmada-Pusztadobos Víziközmu Társulat és a Raiffeisenk Bank között létrejött megállapodás alapján a fennálló hitelállomány és kötelezettség visszafizetésére kerül felhasználásra. Felelos:, Határido: fentiek szerint. Nyírmada, május 16. K i v o n a t

27 Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 30/2009 (IV.29.) i hivatal szervezetfejlesztésérol A Képviselo-testület a Nyírmada Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése címu ÁROP-1.A.2./A jelu pályázat szakmai gyoztesét a bíráló bizottság javaslata alapján az GKIeNET KFT Budapest Ráday u szám alatti - pályázót hirdeti ki nyertesként Ft. árajánlattal. Felhatalmazza a t a vállalkozói szerzodés megkötésére. Felelos: Határido: azonnal és folyamatos. Nyírmada, május 16.

28 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 31/2009 (IV.29.) A Képviselo-testület a HÉSZ módosításáról e l h a t á r o z z a, hogy a település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról alkotott rendeletét az eloterjesztésnek megfeleloen módosítsa. Felelos:, Határido: legközebbi Képviselo-testületi ülés. Nyírmada, április 30. K i v o n a t

29 Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 32/2009. (IV.29.) Pályázati önero biztosításáról Az EAOP E. helyi településfejlesztési akció címu pályázati kiírásra önkormányzatunk pályázatot nyújt be - Településközpont rehabilitáció Nyírmadán, a település vonzerejének növelése érdekében címmel támogatást nyert ÉAOP-5.1.1/E azonosító számon. A beruházás összköltsége: Ebbol: - az önkormányzat évi költségvetésében biztosított saját ero: az igényelt támogatás összege: Ft. a saját ero pénzbeni összegét a évi költségvetésében a fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja. Felelos: Jegyzo Határido: azonnal és folyamatos. Nyírmada, április 30.

30 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 33/2009. (IV.29.) Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Sportlétesítmény-felújítási programjáról Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a 7/2009. (IV.29.). számú önkormányzati rendelet 10. -a alapján az alábbi sportlétesítményeket muködteti és tartja fenn: Nagyközségi sportpálya Az önkormányzat intézményeiben lévo tornatermek A sportolást szolgáló létesítmények egy része jelentos felújításra, átalakításra szorul, más részénél pedig a folyamatos karbantartás, a muszaki színvonal fenntartása a feladat. Nyírmada Nagyközség Önkormányzata ezért sportlétesítményével kapcsolatosan évre az alábbi feladatokat határozza meg: Önkormányzat fenntartásában muködo létesítmények: Nagyközségi sportpálya (Sugár út 2.) A sportpálya elsosorban a Nyírmada Ifjúsági Sportegyesület labdarúgó szakosztálya különbözo korosztályok gyermektol a felnott korig számára biztosít sportolási lehetoséget. Itt rendezik meg az NB III.-as labdarúgó, különbözo kategóriájú bajnokságokat. A sportelep ezen felül lehetoséget biztosít az iskola és szabadido sport számára is (különbözo labdajátékok, és testmozgás), de minden évben itt kerül megtartásra a nemzeti ünnepeink, nagyközségi majális és az augusztus 20.-ai államalapítási ünnepek. A sportelep területén található egy 21 * 41 m-es mufüves pálya, amelyet szeretnénk megfeleloen körbe keríteni, a zavartalan labdajáték és vagyonvédelem miatt. A szélesköru használat és a vagyonvédelem érdekében, szükséges a sportpályán elvégezni a felújításokat, hogy a lakossági, iskolai, kistérségi hatóköru sportolási lehetoséget tovább tudjuk fejleszteni. Ennek érdekében:

31 A sportpályát körülölelo kerítést fel kell újítani A mufüves pályát pedig 5 m magas védohálóval ellátni és palánkkal körbe keríteni Folyamatos feladat a létesítmény rendeltetésszeru használatának biztosítása, a muszaki színvonal fenntartása, karbantartási munkák elvégzése. Forrás: 15/2009. (III.17.) ÖM rendelet alapján pályázat benyújtása Oktatási intézmények sportlétesítményei: Általános Iskola sportcsarnok (Honvéd u. 36. Hrsz: 799) Általános Iskola tornaszoba (Honvéd u. 40. Hrsz: 854) Az intézmény felújítására elnyert Patay István Általános Iskola felújítása Nyírmadán címu Európai Uniós pályázat tartalmazza az iskolai sportlétesítményekre irányuló felújítási elemeket is. A beruházás évben elkezdodik, a befejezés várható határideje október 30. A fejlesztés elemei a sportcsarnok és tornaszobára vonatkozóan: Nyílászárók cseréje Külso burkolat szigetelése Teto felújítás Vizesblokk felújítás Külso-belso akadálymentesítés Belso burkolatok felújítása Elektromos-hálózat felújítása és korszerusítése Futéskorszerusítés Forrás: ÉAOP-4.1.1/2F pályázati támogatás. Felelos: Határido: azonnal és folyamatos. Nyírmada, május 16.

32 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Képviselo-testületének április 29-én délután 13 órakor tartott ülése könyvébol NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4/2009. (V.04.) r e n d e l e t e az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadásáról évi mérlege Eszközök év év Vagyoni értéku jogok Szellemi termékek I. Immateriális javak összesen Ingatlanok Gépek, berndezések Jármüvek Beruházások II.Tárgyi eszk. összesen Részesedések Értékpapírok 0 III.Befektetett pü. eszk. összesen IV.Üzemeltetésre átad. eszk A. Befektetett eszk. összesen Anyagok I. Készletek összesen Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Követelések áruszállításból 487 II. Követelések összesen:

33 Pénztár Bankszámlák Idegen pénzeszköz 73 III.Pénzeszközök Összesen: V.Aktiv pü. elszám B. Forgóeszközök összesen: Eszközök összen: Források 2007.év 2008.év Induló toke Tokeváltozások D. Saját toke összesen: E. Tartalékok Hosszúlejáratú kötelezettség Kötelezettségek áruszállításból Egyéb röv. lejár. kötelezettség II.Rövid lejár. köt III Passziv pénzügyi elszámolások F. Kötelezettségek összesen: Források összesen: Nyírmada, június 30.

34 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete június 22-én délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 34/2009 (VI.22.) a Képviselo-testület lejárt határideju határozatainak végrehajtásáról A lejárt határideju határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel együtt e l f o g a d j a. Felelos:,. Határido: azonna Kálmán Béla sk Némethné dr. Horváth Andrea sk Nyírmada, július 10.

35 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete június 22-én délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 35/2009 (VI.22.) a Patay István Általános Iskola muködési feltételeirol, gazdálkodásáról. a Patay István Általános Iskola muködési feltételeirol, gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel e l f o g a d j a. - az oktatási intézmény dolgozzon ki alternatívákat a 2009/2010-es tanév I. félévének biztonságos kezdésére és befejezésére - az építkezés idejére megfelelo vagyonvédelem biztosítása. Felelos: iskolaigazgató,, Határido: azonnal és folyamatos. Kálmán Béla sk Némethné dr. Horváth Andrea sk Nyírmada, július 10.

36 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete június 22-én délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 36/2009. (VI. 22.) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló értékelésrol. a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló értékelést e l f o g a d j a. Felelos: Határido: azonnal és folyamatos Kálmán Béla sk Némethné dr. Horváth Andrea sk Nyírmada, július 10.

37 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete június 22-én délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 37/2009. (VI. 22.) Felügyelo Bizottság tagjairól a MADAKOMM non profit Kft. Felügyelo Bizottságba az alábbi személyeket választotta meg: Gero Csaba, Fejér József, Szojma Péter képviseloket. Felelos:, Határido: azonnal és folyamatos Kálmán Béla sk Némethné dr. Horváth Andrea sk Nyírmada, július 10.

38 K i v o n a t Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete június 22-én délután órakor tartott ülése könyvébol. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 38/2009. (VI. 22.) MADAKOMM KFT alapító Okiratáról Amelyet a társaság alapítója a MADA-KOMM Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság néven, a gazdasági társaságokról szóló korábban hatályos évi CXLIV. törvény és a évi IV. törvény (Gt.), valamint a közhasznú szervezetekrol szóló évi CLVI. törvény (Ksztv.) rendelkezései alapján, a április 15. napján aláírt Alapító Okiratban, illetve annak május 11. napján, november 29. napján, március 24. napján, december 30. napján, valamint a június 22. napján történt Módosításban foglaltakra figyelemmel, az alábbiak szerint fogadta el. 1. A társaság cégneve: MADA-KOMM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelosségu Társaság 2. Rövidített neve: MADA-KOMM Nonprofit Kft. 3. A társaság székhelye: 4564 Nyírmada, Ady Endre u A társaság tagjai: Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselotestülete alapító 4564 Nyírmada, Ady Endre u. 16. szám képviseletre jogosult: Kálmán Béla (4564 Nyírmada, Katona u. 4/A. )

39 5. A társaság tevékenységi köre: 5.1. Fotevékenység: Szennyezodésmentesítés, egyéb hulladékkezelés közhasznú 5.2. Egyéb közhasznú tevékenységi körök: - Munkaközvetítés közhasznú - Munkaero kölcsönzés közhasznú - Egyéb emberi eroforrás ellátás - gazdálkodás közhasznú - Idosek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül közhasznú - M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül közhasznú - Temetkezés, temetkezést kiegészíto szolgáltatás közhasznú - Sport, szabadidos képzés közhasznú - M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás közhasznú - Szennyvíz gyujtése, kezelése közhasznú - Veszélyes hulladék gyujtése közhasznú - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása közhasznú - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása közhasznú - Hulladék újrahasznosítása közhasznú 5.3. Üzletszeru gazdasági tevékenységi körök: - Gabonaféle (kivéve: rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése - Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése - Rostnövénytermesztés - Egyéb, nem évelo növény termesztése - Olaj tartalmú gyümölcs termesztése - Fuszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése - Egyéb évelo növény termesztése - Betakarítást követo szolgáltatás - Egyéb gyümölcs, héjas termésu termesztése - Erdészeti, egyéb erdogazdálkodási tevékenység - Almatermésu, csonthéjas termesztése - Italgyártási növény termesztése - Olaj gyártása - Sertéstenyésztés - Baromfitenyésztés - Egyéb állat tenyésztése - Vegyes gazdálkodás - Növénytermesztési szolgáltatás - Zöldterület - kezelés - Állattenyésztési szolgáltatás - Fakitermelés - Édesvízihal gazdálkodás - Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás-, tartósítás - Tésztafélék gyártása - Furészárugyártás - Bontás - Építési terület elokészítése - Tetofedés, tetoszerkezet építés - Egyéb speciális szaképítés m. n. s. - Villanyszerelés - Víz-, gáz,- futés, légkondícionáló szerelés - Egyéb épületgépészeti szerelés - Biztonsági rendszer szolgáltatás - Vakolás

40 - Épületasztalos szerkezet szerelése - Padló-, falburkolás - Festés, üvegezés - Egyéb befejezo építés m. n. s. - Gépjármujavítás-, karbantartás - Szárazföldi szállítást kiegészíto szolgáltatás - M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidos tevékenység - Sportlétesítmény muködtetése - Lakó- és nem lakó épület építése - Folyadék szállítására szolgáló közmu építése - Elektromos, híradás-technikai célú közmu építése - Egyéb m. n. s. építés - Építményüzemeltetés - Általános közigazgatás A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, mely közfeladat elvégzésérol a helyi önkormányzatnak, mint alapítónak kell gondoskodnia. A társaság üzletszeru gazdasági tevékenységet csak kiegészíto jelleggel folytathat, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem végez, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság közhasznú tevékenységei az alábbi cél szerinti tevékenységeknek fele lnek meg az évi CLVI. törvény 26. c) pontjában meghatározottak szerint: - A társaság rögzíteni kívánja, hogy a jogelod MADA-KOMM Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság a jogutód MADA-KOMM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelosségu Társasággá történo átalakulás idopontját június 30. napjában határozzák meg. 6. A társaság vagyona: Ft, azaz Hárommillió - Egyszázhúszezer forint törzstoke, melybol a pénztoke ,- Ft, az apport (a jegyzék szerint) ,- Ft. A törzstoke tulajdonosa az alapító: Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselo Testülete (4564 Nyírmada, Ady Endre u. 16. szám), aki az apport jegyzék szerinti eszközöket egyidejuleg a társaság rendelkezésére bocsátotta, míg a pénztokét a társaság az OTP Vásárosnaményi Fiókjánál megnyitott elkülönített számlájára egyösszegben befizette. 7. A társaság ügyvezetoje: Tóth Tibor (an.: Bordás Anna, 4564 Nyírmada, Kölcsey u. 13. szám alatti lakos), aki az ügyvezetoi teendoket június 30. napjától kezdodoen határozatlan idotartamra, foállású munkaviszonyban látja el. Az ügyvezeto igazgató feladata: - olyan nyilvántartás vezetése, amelybol a legfobb szerv döntésének tartalma, idopontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzok számaránya, személye megállapítható - a vezeto szerv üléseirol könyv készítése, a könyvbe való nyilvános betekintés biztosítása, az iratokba betekinteni a társaság székhelyén lehetséges, azokról másolat költségtérítés ellenében készítheto - a vezeto szerv ülései között ellátja a társaság tevékenységébol adódó vezetoi, irányítói feladatokat az alapító döntéseinek megfeleloen - a vezeto szerv ülésének beszámol az ülés idopontjáig végzett feladatokról - elkészíti és a vezeto szerv elé terjeszti az éves beszámolót

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT tartott ülése könyvéből 80/2014. (XII.02.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról A Képviselő-testület: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-034862 cégjegyzékszámú Hatvani Városgazdálkodási

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő közhasznú jogállású gazdasági társaságként

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft.

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft. 25/2012. (V.3.) a település közbiztonsági helyzetéről a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt e l f o g a d j a. Felelős: őrsparancsnok, Határidő: azonnal

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet jegyzőkönyvből 72/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat a rendőrkapitány kinevezésének véleményezése Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a KEOP-5.5.0/B jelű, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. évi munka- és ütemterve

KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. évi munka- és ütemterve KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. évi munka- és ütemterve FEBRUÁR Előterjesztés Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012.(..) KT Rendelete a 2012. évi költségvetéséről előterjesztő:

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntések meghozatalára

Javaslat A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntések meghozatalára Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) (06-32) *460-753 ; *460-155/113 ; Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-35/ 2015. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben