2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült"

Átírás

1 2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet tárgya 16/2013. (II.14.) Az önkormányzat évi költségvetésének I. fordulós tárgyalásáról 1/2013.(II.20.) ÖR az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról 2/2013. (II.20.) ÖR a közterületek elnevezésérıl és a házszám-megállapítás szabályairól 3/2013. (II.20.) ÖR a civil szervezetek támogatási rendjérıl Tiszaszentimre Községi Önkormányzat és a 17/2013.(II.14.) Tiszaörsi Községi Önkormányzat közötti, a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás elfogadásáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának 18/2013.(II.14.) Polgármesteri Hivatala megszüntetı okiratának kiadásáról 19/2013.(II.14.) Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának kiadásáról Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú KEOP-7.1.0/ /2013. (II.14.) azonosító számú projekt KEOP-1.2.0/09-11 konstrukció megvalósítási szakasza projektmenedzsment jogi szolgáltatás feladatainak ellátása tárgyú feltételes beszerzés megindításáról Az önkormányzat és a KIK között a köznevelési 21/2013. (II.14.) intézmények állami fenntartásba vétele kapcsán létrejött vagyonkezelési szerzıdés megkötésérıl. 22/2013. (II.14.) Tiszaszentimre Község Önkormányzatát és Polgármesteri Hivatalát érintı létszámcsökkentésrıl 23/2013. (II.14.) Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatok jövıbeni ellátásáról 24/2013. (II.14.) Két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztató elfogadásáról Oldalszám

2 J e g y zık ö n y v Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete február 14-i rendes ülésérıl. Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, Ádám Imréné Szenczi Anikó, Szivák Gyula, Dobrán Tibor, Postás Imre, Kalmárné Nagy Erzsébet képviselık, Juhászné Papp Irén jegyzı Ujj Erika jegyzıkönyvvezetı Távolmaradt képviselı: Dr. Koczok Sándorné képviselı bejelentéssel. Az ülés helye: Községháza Nagyterme (Jelenléti ív a jegyzıkönyv melléklete) Koczúrné Tóth Ibolya polgármester: Köszönti a Képviselı-testület rendes ülésén megjelent képviselıket, a jegyzı asszonyt. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes mivel 6 fı jelen van, a megjelenés 85,7 %-os. Javasolja, hogy a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıi Ádám Imréné Szenczi Anikó és Postás Imre képviselık legyenek. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatot. Javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirendeket az alábbi módosítással tárgyalja meg a Képviselı-testület: 1. napirend Elıterjesztés az önkormányzat évi költségvetésérıl 2. napirend Elıterjesztés az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 3. napirend Elıterjesztés a közterületek elnevezésérıl és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 4. napirend Elıterjesztés a civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 5. napirend Elıterjesztés Tiszaszentimrei közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 6. napirend Elıterjesztés a Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú KEOP-7.1.0/ azonosító számú projekt KEOP-1.2.0/09-11 konstrukció megvalósítási szakasza projektmenedzsment jogi szolgáltatás feladatainak ellátása tárgyú feltételes beszerzés megindításáról 7. napirend Az önkormányzat és a KIK között a köznevelési intézmények állami fenntartásba vétele kapcsán létrejött vagyonkezelési szerzıdés megkötésérıl. 8. napirend Elıterjesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzatát és Polgármesteri Hivatalát érintı létszámcsökkentésrıl 9. napirend Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatok jövıbeni ellátásáról 10. napirend Tájékoztató a két ülés között történt eseményekrıl

3 Kérdezi, van-e más javaslat? Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) elfogadta a napirendeket az alábbiak szerint: N a p i r e n d 1. Elıterjesztés az önkormányzat évi költségvetésérıl 2. Elıterjesztés az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 3. Elıterjesztés a közterületek elnevezésérıl és a házszámmegállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 4. Elıterjesztés a civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 5. Elıterjesztés Tiszaszentimrei közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 6. Elıterjesztés a Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú KEOP-7.1.0/ azonosító számú projekt KEOP-1.2.0/09-11 konstrukció megvalósítási szakasza projektmenedzsment jogi szolgáltatás feladatainak ellátása tárgyú feltételes beszerzés megindításáról 7. Az önkormányzat és a KIK között a köznevelési intézmények állami fenntartásba vétele kapcsán létrejött vagyonkezelési szerzıdés megkötésérıl. 8. Elıterjesztés Tiszaszentimre Község Önkormányzatát és Polgármesteri Hivatalát érintı létszámcsökkentésrıl 9. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatok jövıbeni ellátásáról 10. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekrıl E lıadó Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Koczúrné Tóth Ibolya polgármester: 1. napirend: Elıterjesztés az önkormányzat évi költségvetésérıl. Elmondja, hogy most nem rendeletet hoznak, hanem határozatot. Ez csak az I. forduló. Kéri a kérdéseket, véleményeket! Postás Imre képviselı: Mint a Pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság megtárgyalta ezt a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Elmondja, hogy a 2 állandó bizottsági tag azaz Postás Imre és Szivák Gyula és az 1 meghívott képviselı Dobrán Tibor tag úgy döntött, hogy a 2013.évi tiszteletdíjukról teljes egészében lemondanak és kéri a Képviselı-testület többi tagját és az alpolgármestert is, hogy mondjanak le a tiszteletdíjukról. Ez egy fı megmentését jelentené.

4 Koczúrné Tóth Ibolya polgármester: Alpolgármester asszony nem tud részt venni az ülésen, de ı beszélt vele telefonon is. Neki tiszteletdíja van az alpolgármesteri feladatok ellátására, ennek egy részérıl Ft-ról, írásbeli nyilatkozata alapján, melyet most ismertet, 2013.március 1. napjától lemond. Szeretne ı is, mint polgármester közvetlenül hozzájárulni az önkormányzat mőködési hiányának csökkentéséhez, ezért a költségátalányának a felérıl március 1. napjától lemond. İk azért nem január 1-tıl mondanak le a juttatásaik egy részérıl, mert azok február 28-ig számfejtésre illetve kifizetésre kerültek. Postás Imre képviselı: Dobrán Tibor képviselı, úgy nyilatkozott, hogy akkor mond le a tiszteletdíjáról, ha mindenki megteszi ezt. Ha nem, akkor a képviselıi tiszteletdíját civil szervezeteknek kívánja adni. Kalmárné Nagy Erzsébet képviselı: Természetesen lemondd a képviselıi és bizottsági elnöki tiszteletdíjáról. Ádám Imréné Szenczi Anikó képviselı: İ is lemondd a teljes képviselıi és bizottsági tagsági tiszteletdíjáról. Dobrán Tibor képviselı: Miután minden képviselı úgy nyilatkozott, hogy a tiszteletdíjáról lemond, így természetesen ı is lemond a teljes tiszteletdíjáról. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) meghozta a következı határozatát: 16/2013. (II.14.) számú Képviselı-testületi határozat: Az önkormányzat évi költségvetésének I. fordulós tárgyalásáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetését. A képviselı-testület tekintettel arra, 2013.évben mőködési hiánnyal nem lehet tervezni, költségvetésének I. fordulós tárgyalása kapcsán az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselı-testület következı ülésére a évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezetet az idıközben megismert számszaki változásokkal átdolgozva ismét be kell terjeszteni, ezt követıen dönt a Képviselı-testület a rendelet elfogadásáról. 2) A képviselı-testület valamennyi érintett képviselı egybehangzó nyilatkozatát, melyben úgy nyilatkoztak, hogy a évi, a 14/2006.(X.13.) önkormányzati rendeletben megállapított teljes képviselıi és bizottsági tagsági és bizottsági elnöki tiszteletdíjukról lemondanak, tudomásul veszi. 3.) A képviselı-testület Koczúrné Tóth Ibolya polgármester nyilatkozatát, melyben úgy nyilatkozik, hogy a részére a 116/2010.(X.14.)sz.képviselı-testületi határozatban megállapított költségátalányának 50%-áról 2013.március 1. napjától lemond, tudomásul veszi. 4.) A képviselı-testület dr. Koczok Sándorné alpolgármester írásbeli nyilatkozatát, melyben a részére a 118/2010.(X.14.)sz. képviselı-testületi határozatban

5 megállapított havi Ft összegő tiszteletdíjának egy részérıl, bruttó Ft-ról 2013.március l. napjától lemond, tudomásul veszi. 5.) A képviselı-testület felhívja a jegyzıt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. Határidı: 2013.február 28, ill. március 14. Felelıs: polgármester, jegyzı A határozatról értesülnek: 1. Polgármester 2. Jegyzı 3. Dr. Koczok Sándorné alpolgármester 4. Képviselı-testület tagjai 5. Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetı 6. Polgármesteri Hivatal munkaügyi ügyintézı Koczúrné Tóth Ibolya polgármester: 2. napirend: Elıterjesztés az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Elmondja, hogy a Képviselı-testület jelenleg is rendelkezik a hatályos rendelettel. A rendelet az elmúlt 9 év alatt, szinte minden évben módosításra és ezt követıen egységes szerkezetbe foglalásra került. Jelenleg is szükséges a rendelet módosítása, ezért célszerő új rendelet megalkotása. A jelenleg hatályos rendelethez képest, az új rendelet-tervezetben már nincs lehetıség szociális kölcsön igénylésére, továbbá szabályozni kell a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét, mivel az Sztv. alapján a temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál. Kéri a kérdéseket, véleményeket! Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a rendelet-alkotást a tervezetnek megfelelıen. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) meghozta a következı rendeletét: TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 25. (3)bekezdés b) pontjában, 26. -ában 32. (3) bekezdésében, 37/A. (3) bekezdésében és a 92. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 2. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. E rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezéseinek megfelelıen megállapítsa a Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) által biztosított szociális ellátások formáit, feltételeit, azok igénybevételének módját, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat. 2. Eljárási rendelkezések 2. (1) Képviselı-testület az alábbi, szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátásokat

6 biztosítja az Sztv-ben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint: a) átmeneti segély, b) temetési segély. (2) A Képviselı-testület az e rendeletben szabályozott temetési segély megállapításának jogát a polgármesterre átruházza. (3) A Képviselı-testület az e rendeletben szabályozott átmeneti segély megállapításának jogát a Szociális Bizottságra átruházza. 3. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli szociális ellátások iránti kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatványon a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatalban 5322.Tiszaszentimre, Hısök tere 7.(a továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani. Az ellátások iránti kérelmek az alábbi formanyomtatványokon nyújthatók be: átmeneti segély: 1. melléklet temetési segély: 2. melléklet (3) A kérelemhez csatolandó iratok megnevezését az 1-2. melléklet szerinti formanyomtatványok tartalmazzák (4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezı kötelezhetı arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. 4. (1) Amennyiben a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban és igazolásokban szereplı adatok valódisága felıl kétség merül fel, környezettanulmányt lehet készíteni. (2) Nem kell környezettanulmányt készíteni a kérelmezırıl, ha az életkörülményeit a Hivatal már bármely ügyben vizsgálta, és nem feltételezhetı azokban lényeges változás. (3) A szociális ellátásban részesülı a jogosultság feltételeit érintı lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. Az értesítés a Hivatalon keresztül is megtehetı. 5. A megállapított ellátások kifizetése és folyósítása a Hivatal házipénztárán keresztül, vagy átutalással bankszámlára történik. 6. (1) A segélykeret felhasználását a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága ellenırzi, a folyósított ellátásokat ellátottanként összesíti és arról a Képviselı-testületet félévenként, a soron következı ülésén tájékoztatja. (2) A segélykeret felhasználásának ellenırzéséhez a hatáskör gyakorlója, ellátottanként a folyósított ellátás összegérıl, az ellátásban részesülık számáról a Pénzügyi Bizottság részére negyedéves összesítésben adatot szolgáltat. 7. (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy az e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vevıt pedig kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére. (2) Ha a hatáskör gyakorlója a hatáskörébe tartozó szociális ellátás visszafizetését rendeli el, a megtérítés összegét, és a kamat összegét amennyiben annak megfizetésére a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné méltányosságból a) elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) a felére csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

7 összegének kétszeresét, c) részletekben fizettetheti meg. 3. Pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély 8. Rendszeres szociális segélyre jogosult sz Sztv. 37. (1)bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon túl, az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdı napján olyan krónikus vagy pszichés betegséggel, szenvedélybetegséggel küzd, amely miatt munkavégzésében tartósan elıreláthatólag 3 hónapot meghaladó idıtartamban akadályozott. A betegség fennállását üzemorvosi vagy szakorvosi véleménnyel kell igazolni. 9. (1)Az Sztv. 37. (1) bekezdésének b)-d) pontja szerinti személy (továbbiakban: rendszeres szociális segélyre jogosult) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként az önkormányzat által kijelölt szervvel együttmőködik. (2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az együttmőködésre kijelölt szerv Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központ (Tiszaszentimre, Széchenyi út 6.) családsegítésének családgondozója (továbbiakban: családgondozó). (3) A rendszeres szociális segélyre jogosult a.) a családgondozónál nyilvántartásba veteti magát, b.) a beilleszkedést segítı programról írásban megállapodik a családgondozóval, továbbá c.) teljesíti a beilleszkedést segítı programban foglaltakat. (4) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó, a beilleszkedést segítı programok típusai: a) a családgondozóval való kapcsolattartás, b) a nem foglalkoztatott személy számára a családgondozó által elıírt egyéni képességeket fejlesztı vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg a munkavégzésre történı felkészülési programban való részvétel, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben történı részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzése. (5) A rendszeres szociális segélyre jogosult a jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül köteles felvenni a kapcsolatot a családgondozóval. Errıl a jogosultságot megállapító határozatban, a családgondozó pontos címének megjelölésével rendelkezni kell. (6) Az együttmőködés megszegésének minısül, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a) a jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a családgondozóval, vagy b) nem vesz részt a családgondozóval kötött megállapodás alapján a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítı programban és az elmulasztott határnaptól számított 8 napon belül hitelt érdemlıen nem menti ki magát a családgondozónál. Átmeneti segély 10. (1)A Képviselı-testület átmeneti segélyben részesíti azokat a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idıszakosan vagy tartósan

8 létfenntartási gonddal küzdı személyeket, akiknek családjában az egy fıre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élı esetén annak 150 %-át. (2) Kivételes méltánylást érdemlı esetben a kérelmezı jövedelmére tekintet nélkül - évente legfeljebb egy alkalommal állapítható meg átmeneti segély. (3) A (2) bekezdés alkalmazásában kivételes méltánylást érdemlı eset: a) a hosszabb kórházi ápolással járó tartós táppénzes állomány, b) a súlyos, 3 hónapot meghaladó ápolást igénylı betegség, c) baleset, melynek gyógyulási idıszaka a 3 hónapot meghaladja. d) ha a kérelmezı tulajdonában lévı, általa és családja által használt lakás vagy annak berendezési és felszerelési tárgyai elemi csapás, vagy más ok például lakástőz, csıtörés következtében részben vagy egészben használhatatlanná váltak, e) ha a kérelmezı tulajdonában lévı, általa vagy családja által használt lakás berendezési-felszerelési tárgya meghibásodott, s ez a kérelmezı és családja életét, testi épségét vagy egészségét, illetıleg a lakás lakhatóságát veszélyezteti. f) ha a kérelmezı egészségkárosodott személy életviteléhez szükséges felszerelés meghibásodott, s a javítás vagy kicserélés költségeit a kérelmezı önerıbıl nem képes fedezni. (4) Az átmeneti segély egyszeri összege nem lehet kevesebb 1.000,- Ft-nál, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (5) Az átmeneti segélyt vissza nem térítendı támogatásként kapja a rászoruló. Temetési segély 11. (1) Temetési segély nem állapítható meg annak, akinek a családjában az egy fıre számított havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszöröse. (3) A temetési segély összege figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 15 %-a. 4. Természetbeni ellátások Közgyógyellátás 12. Az Sztv. 50. (1)-(2) bekezdésében foglaltakon kívül közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %- át eléri, feltéve hogy a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át, egyedül élı esetén 200 %-át. 5. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 13. Tiszaszentimre Község Önkormányzata a következı személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja ellátási szerzıdés alapján a Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központ (5322 Tiszaszentimre, Széchenyi út 6.) által. a) Alapszolgáltatások 1. étkeztetés

9 2. házi segítségnyújtás 3. családsegítés 4. támogató szolgáltatás 5. nappali ellátás b) Szakosított ellátások 1. idısek otthona. (2) Tiszaszentimre Község Önkormányzata az általa biztosított személyes gondoskodást nyújtó tanyagondnoki szolgáltatásról külön önkormányzati rendeletben rendelkezik. 6. Szociálpolitikai kerekasztal 14. (1) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre a szolgáltatás-tervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. (2) A Szociálpolitikai kerekasztal tagjait a rendelet 3. melléklete tartalmazza. (3) A Szociálpolitikai kerekasztal évenként egy alkalommal tart ülést. A Szociálpolitikai kerekasztalt a Szociális bizottság elnöke hívja össze és vezeti, adminisztrációs feladatai ellátását a Hivatal végzi. 7. Záró rendelkezések 15. (1) Ez a rendelet a 2013.március 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének az Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2004. (II.16.) önkormányzati rendelete és a módosításáról szóló 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.), 14/2005. (IX. 23.), a 17/2005. (X. 28.), a 4/2006. (II. 15.), a 7/2006. (III. 31.), a 12/2006. (IX. 8.), a 15/2006. (XI. 16.), 17/2006. (XII. 22.), 4/2007. (III. 14.), 11/2007. (VII.7.), 18/2007. (XII.14.), 5/2008. (III.31.), 12/2008. (XI.14.) 1/2009. (I.30.) ÖR], 5/2009. (II.27.), 8/2009. (III.28.), 14/2009. (VI.30.), 15/2009. (VII.23.), 4/2010. (II.16.), 8/2011.(IV.1.), 11/2011.(V.27.) önkormányzati rendeletek. Tiszaszentimre, február 14. (: Koczúrné Tóth Ibolya :) polgármester (: Juhászné Papp Irén :) jegyzı 1. melléklet a 1/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelthez ÁTMENETI SEGÉLY KÉRELEM Kérelmezı neve: Leánykori név:... Állandó lakcíme:... Tartózkodási helye (értesítési címe):... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... Taj száma:.adóazonosító száma:...

10 Foglalkozás:... Telefonszám:... Közös háztartásban élı hozzátartozói: Név Rokoni kapcsolat Születési év Havi jövedelme Részesül-e a következı rendszeres szociális pénzbeni/természetben nyújtott támogatások valamelyikében? (Jelölje X-el a megfelelı választ!) Támogatási forma igen nem Lakásfenntartási támogatás, szemétszállítás díj mérséklés Ápolási díj Rendszeres szociális segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Étkeztetés A családban élık közül rendelkezik-e valaki vagyonnal, úgymint a) Gépjármővel:..típusa:.. értéke:. Ft b) ingatlannal (ház, telek, nyaraló, lakás, üdülı, garázs, stb.) ha rendelkezik, pontos címe és értéke: Ft c) ingatlan hasznosításából származó jövedelemmel:. d) tartási-, életjáradéki-, öröklési szerzıdéssel:.. e) más értékes ingósággal, vagy tıkejövedelemmel (lekötött pénzintézeti betéttel) Ft A kérelem indoklása: Anyagi és büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tiszaszentimre, 20 év.hó.nap kérelmezı aláírása Jövedelemnyilatkozat Jövedelem típusa Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb A kérelmezı A kérelmezıvel közös háztartásban élı házastárs egyéb rokon (élettárs) nettó jövedelme (Ft/hó) összesen

11 munkaviszonyból származó jövedelem Társas, vagy egyéni vállalkozásból, illetve szellemi és önálló tevékenységbıl származó jövedelem Alkalmi munkavégzésbıl származó jövedelem Táppénz és gyermekgondozási támogatások (terhességi, gyermekágyi segély, GYED, GYES, GYVT, családi pótlék, gyermektartásdíj) Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerő ellátások (öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági, özvegyi, szülıi nyugdíj; árvaellátás, baleseti, hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék; átmeneti járadék; bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, háztartási pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék) Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások (idıskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, ápolási díj, adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás) Egyéb jövedelem (pl.: ösztöndíj, szakképzéssel összefüggı pénzbeli juttatások, nevelıszülıi díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem) Jövedelem összesen: A jövedelmet csökkentı tényezık (gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj) Összes nettó jövedelem Egy fıre jutó jövedelem Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján az önkormányzat a fıvárosi, a megyei adóhatóság útján ellenırizheti. Tiszaszentimre, 20...év..hó.nap.. az ellátást igénylı vagy törvényes képviselıjének aláírása 2. melléklet a 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez Tárgy: Kérelem temetési segély iránt Az igénylı Kérelem

12 neve: (asszonyoknál leánykori név is) állandó lakcím: tartózkodási helye: születési helye és ideje: anyja neve: foglalkozása: jövedelme: Az igénylı családtagjainak (élettárs is): Neve születés ideje rokonság foka foglalkozása jövedelme Az elhalálozott: neve (asszonyoknál lánykori név is) születési ideje: anyja neve: lakcíme: rokoni kapcsolata a kérelmezıvel: nem rokoni kapcsolat esetén a kérelem részletesebb indoklása: Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:..év hó.nap a kérelmezı aláírása A kérelemhez csatolni kell: 1. halotti anyakönyvi kivonat (másolata) 2. eredeti temetési számla 3. a kérelmezı ás vele együtt lakó családtagok jövedelmi kimutatása

13 A beadvány illetékmentes! 3. melléklet a 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez Fenntartó képviseletében: Szociálpolitikai kerekasztal tagjai - az önkormányzat Szociális Bizottságának elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag, - tanyagondnok, - A Hivatal szociális ügyintézıje Egyéb szervezetek képviseletében: - Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa megbízott képviselı - védını, - háziorvosok, - Vöröskereszt helyi szervezetének képviselıje, - Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi képviselıje, - Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központ igazgatói Koczúrné Tóth Ibolya polgármester: 3.napirend: Elıterjesztés a közterületek elnevezésérıl és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Elmondja, hogy A Mötv (3) bek. alapján felhatalmazást kap az önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait. Önkormányzatunk ilyen rendelettel nem rendelkezik, ezért szükséges ezen rendelet megalkotása. A rendelet megalkotását indokolja továbbá, hogy közterület, közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszere közvetlenül utal. Kéri a kérdéseket, véleményeket! Juhászné Papp Irén jegyzı: Elmondja, hogy utcanév, vagy közterület elnevezésre tehet javaslatot polgármester, bizottság, képviselı, bármilyen lakcímmel rendelkezı állampolgár vagy jogi személy, aki tiszaszentimrei. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a rendelet-alkotást, a tervezetnek megfelelıen. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) meghozta a következı rendeletét: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésérıl és a házszám-megállapítás szabályairól

14 Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A rendelet célja 1. Tiszaszentimre község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet. 2. Értelmezı rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: 1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló törvény szerinti közterület 2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév 3. Házszám: olyan számmal, számmal és betővel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja. 3. A közterületek elnevezésének általános szabályai 3. (1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének hatáskörébe tartozik. (2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követı egy éven belül kell megállapítani. (3) Közterület elnevezését a megállapításától számított 15 éven belül nem lehet megváltoztatni. (4) A mezıgazdasági célú és lakónépességet nem érintı dőlıutakat nem szükséges elnevezni. (5) Ha egy közterület a községrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes utcaként megszőnik, az elkülönült utcarész(ek)nek az elkülönüléstıl számított egy éven belül - más nevet kell adni. (6) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz általában külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel. 4. (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Tiszaszentimre Község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. (2) A község közigazgatási területén több azonos elnevezéső közterület nem lehet. (3) Közterületet személyrıl, tárgyról, állatról, növényrıl, történelmi eseményrıl, földrajzi névrıl vagy fogalomról lehet elnevezni. 5. (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthetı, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelı legyen. (2) Élı személyrıl közterületet elnevezni nem lehet. (3) A személyrıl történı elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett. 4. A közterületek elnevezésének eljárási szabályai 6. (1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: a) a polgármester,

15 b) a Képviselı-testület bizottsága, c) a helyi önkormányzat képviselıje, d) Tiszaszentimre község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezı állampolgár, e) Tiszaszentimre község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkezı jogi személy. (2) A kezdeményezéshez be kell szerezni az érintett közterülettel határos ingatlanokban lakók, vagy ott ingatlannal rendelkezni jogosultak véleményét. (3) A elıterjesztésben térképvázlatot is csatolni kell, amely tartalmazza az elnevezni kívánt közterület határait és a hozzá tartozó ingatlanokat. 7. (1) Az elnevezésre vonatkozó elıterjesztést annak benyújtása elıtt 15 napra az önkormányzat hirdetıtábláján és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselı-testület elé kell terjeszteni. 8. A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést az önkormányzat hirdetıtábláján és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni, továbbá a döntésrıl értesíteni kell az Okmányirodát, az illetékes földhivatalt, a helyi rendırkapitányságot, postahivatalt, tőzoltóságot, mentıállomást, a közmő-szolgáltatókat, a cégbíróságot, továbbá mindazokat, akiket a döntés érint. 5. A házszám megállapítás szabályairól 9. (1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a lakóházakat, és egyéb építményeket. (2) A házszámozást új közterület létrejötte esetén az elnevezését, telekalakítás esetén az engedélyezı határozat jogerıre emelkedését követıen 60 napon belül el kell végezni. 10. (1) Az út, körút, utca, körút, köz, sétány, stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a község központjától kifelé haladva 1- tıl kezdıdıen növekedjenek. Az utca bal oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap. (2) Terek esetén a házszámozás 1-tıl kezdıdıen folyamatos, az óramutató járásával megegyezı irányú. (3) A csak egyik oldalán beépíthetı utcák házszámozása 1-tıl kezdıdıen folyamatos. (4) Az (1) (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévı közterületek házszámozását nem érintik. 11. (1) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, ikerház esetén, továbbá telekosztás során keletkezı új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alátörés (pl.: 1/A, 1/B, 1/C) alkalmazható. (2) A kialakult házszámozást követıen egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat (pl: Fı utca ) 12. (1) A házszámok megállapítását címmegállapítás keretében a jegyzı végzi el. (2) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 8. -ban meghatározott szervekkel. 6. Névtáblák és házszámtáblák elhelyezésének szabályai 13. (1) A közterületek nevét jól látható módon névtáblán kell feltüntetni. (2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. (3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla

16 kihelyezését tőrni köteles. (4) A névtáblák kihelyezésérıl, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjérıl Tiszaszentimre Község Önkormányzata gondoskodik. 14. (1) A házszámot jelzı táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni. (2) A házszámtábla beszerzésérıl, kihelyezésérıl, szükség szerint cseréjérıl és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. 7. Záró rendelkezések 15. Ez a rendelet március 1-jén lép hatályba. Tiszaszentimre, február 14. (: Koczúrné Tóth Ibolya :) polgármester (: Juhászné Papp Irén :) jegyzı Koczúrné Tóth Ibolya polgármester: 4. napirend: Elıterjesztés a civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tiszaszentimre Község kulturális, szociális és társadalmi életének meghatározó szereplıi a község közigazgatási területén mőködı civil szervezetek. Két olyan jogszabály jelent meg, amely jelentısen érinti a civil szervezetek mőködésének és támogatásának rendjét. A civil törvény értelmében, az államháztartás alrendszereibıl azok a civil szervezetek részesülhetnek támogatásban, akik nyilvántartásba vett, bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), továbbá az adott üzleti évrıl készített beszámolójukat letétbe helyezték (közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést is) az Országos Bírói Hivatalnál. A civil törvény szerint, az államháztartás alrendszereitıl támogatói szerzıdés alapján létesített jogviszony költségvetési támogatási jogviszony, amelyet az államháztartás mőködésére vonatkozó jogszabályok szabályoznak. Településünkön eddig is támogattuk a civil szervezeteket, melynek keretét a költségvetési rendelet határozta meg. A támogatásról a Képviselı-testület döntött. Kéri a kérdéseket, véleményeket! Koczúrné Tóth Ibolya polgármester: Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a rendelet-alkotást. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) meghozta a következı rendeletét: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjérıl Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következıket rendeli el: 1. Általános rendelkezések

17 1. (1) A rendelet célja a civil társadalom erısítése, a civil szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának elısegítése, az önkormányzattal való jó együttmőködés elımozdítása érdekében, az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. Törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) elıírásainak megfelelıen szabályozza a helyi civil szervezetek támogatását. (2) Az önkormányzat által támogatott tevékenységek. - egészségmegırzés, - szociális és karitatív tevékenység, - közmővelıdés, kulturális tevékenység, - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, - ismeretterjesztés, - természetvédelem, környezetvédelem, mőemlékvédelem, - gyermek-és ifjúságvédelem, - közrend, közbiztonság védelme, vagyonvédelem - sport, tömegsport, - hagyományápolás, - esélyegyenlıség megteremtése, - testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység (3) Az önkormányzat lehetıségeitıl függıen a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil s szervezetek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, költségvetésébıl pénzügyi támogatást biztosít Tiszaszentimre Község Önkormányzata közigazgatási területén mőködı, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárás szabályairól szóló évi CLXXXI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek mőködésére és rendezvényeire. (4) A támogatás céljára felhasználható elıirányzat összegét a képviselı-testület évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg. 2. A támogatásokról 2. (1) Az önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendı pénzbeli támogatást nyújthat. (2) Támogatásban részesíthetı az a civil szervezet, amely 1. tiszaszentimrei székhelyő, 2. tiszaszentimrei lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást. (3) Támogatásban nem részesíthetık a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, továbbá olyan civil szervezetek, amelyek a támogatói döntést megelızı öt éven belül: a) együttmőködési megállapodást kötött vagy tartott fenn párttal, vagy b) jelöltet állított helyi önkormányzati választáson. (4) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére, a Képviselı-testület pályázatot ír ki és dönt a rendelkezésre álló keret odaítélésérıl. 3. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása 3. (1) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a pályázat kiírójának megnevezését,

18 a pályázat célját a pályázat benyújtására jogosultak körét a pályázat tartalmi elemeit a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését a pályázati nyomtatványok elérhetıségét, igénylésének módját a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét a hiánypótlás lehetıségét, határidejét a pályázat elbírálásának rendjét, határidejét az eredményrıl történı értesítés módját, határidejét a szerzıdéskötésre vonatkozó szabályokat a támogatás igénybevételének módját, feltételeit az elszámolható költségek körét és az elszámolás módját, határidejét az ellenırzés módját. (2) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján és hirdetıtábláján kell közzétenni. 4. (1) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell: 1. a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetıségét, a nyilvántartott tagok számát, 2. a pályázó számlavezetı pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát, 3. a pályázat nevét, 4. az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget, 5. a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás összegét, 6. a pályázati cél megvalósításának kezdı és befejezı idıpontját. (2) A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 1. a civil szervezet alapdokumentumainak, a képviselı által hitelesített másolata, kivéve azokat a civil szervezeteket, akik a 4. (1) bekezdés e) pontjában elıírt feltételeket teljesítették, 2. a tárgyévet megelızı évrıl készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén, a közhasznúsági jelentés letétbe helyezésérıl kiadott bírósági igazolás, 3. a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezet a a támogató ellenırzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi, 4. a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6. (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról, 5. a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. (1) bekezdés szerinti érintettségrıl. 5. (1) A pályázatokat írásban, egy példányban kell benyújtani. (2) A pályázatok benyújtási határideje a tárgyév március 31. napja. (3) A pályázat kiírója a hiányos pályázatot benyújtó pályázót a pályázatok benyújtási határidejét követı 4 napon belül egy alkalommal, 8 napos határidı kitőzésével hiánypótlásra szólítja fel. 4. A pályázat elbírálása 6. (1) A beérkezett pályázatokat a képviselı-testület a benyújtási határidıt követı 30 napon belül bírálja el. (2) Nem részesíthetı a tárgyévben támogatásban az a civil szervezet, amely 2. benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan, vagy megtévesztı adatot szolgáltatott,

19 3. a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 4. (1) és (2) bekezdésében meghatározottakat, 4. az elızı évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelıen számolt el, 5. az elızı évben kapott támogatást elızetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérıen használta fel, 6. lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, 7. a hiánypótlást határidıre nem teljesíti, 8. a támogatást kérı tekintetében a Knyt. 6. -ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn. (3) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni: 1. a támogatott szervezet pontos megjelölését, 2. a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, megvalósításának befejezési határidejét, 3. a támogatás összegét, 4. a támogatással történı elszámolás határidejét. 5. A pályáztatás nyilvánossága 7. (1) A civil szervezet részére biztosított támogatásról tájékoztatót kell készíteni, melyet közzé kell tenni az önkormányzat honlapján. (2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell: 1. a támogatott szervezet megnevezését, 2. a támogatás célját 3. a támogatás összegét. 6. A támogatás felhasználása 8. (1) A támogatásról szóló döntés alapján a civil szervezettel támogatási szerzıdést kell kötni. (2) A támogatási szerzıdésnek tartalmaznia kell: 1. a szerzıdést kötı felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselıjét, 2. a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését, 3. a támogatott cél pontos meghatározását, 4. a támogatás összegét, 5. a támogatás átutalásának határidejét, 6. azon költségnemek meghatározását, melyre a támogatás felhasználható, 7. a támogatással történı elszámolás határidejét, módját. (3) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerzıdésben megjelölt célra használható fel. (4) A támogatásnak a támogatási szerzıdésben rögzítettektıl történı eltérı célú felhasználása csak akkor lehetséges, ha a döntéshozó ahhoz hozzájárul és a támogatási szerzıdést ennek megfelelıen módosításra kerül. 7. A támogatással történı elszámolás 9. (1) A civil szervezet a támogatás felhasználásáról legkésıbb a tárgyévet követı év január 31. napjáig köteles elszámolni. (2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 2. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia. (3) A támogatás felhasználását a polgármester a jegyzı útján a bemutatott számlák, egyéb kifizetést igazoló bizonylatok (a továbbiakban: számla) alapján a tárgyévet követı

20 év március 1-ig ellenırzi, melynek eredményérıl a soron következı képviselı-testületi ülésen írásban tájékoztatja a képviselı-testületet. (4) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítıt kell készíteni, a 3. melléklet szerinti adattartalommal. (5) A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy..ft Tiszaszentimre Község Önkormányzatával kötött számú támogatási szerzıdés terhére elszámolva. majd el kell látni a képviselı aláírásával és dátummal. (6) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét, vagy annak egy részét a támogatási szerzıdésben meghatározott határidıig nem használta fel, a fel nem használt részt az elszámolást követı 15 napon belül vissza kell fizetnie a támogatónak. (7) Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a támogatott nem a támogatási szerzıdésben foglalt célnak megfelelıen használta fel az elnyert támogatást, vagy annak egy részét, a támogatott köteles a polgármester felszólításától számított 8 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelıen felhasznált részét. 8. Záró rendelkezések 10. Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Tiszaszentimre, február 14. (: Koczúrné Tóth Ibolya :) polgármester (: Juhászné Papp Irén :) jegyzı 1. melléklet 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez ADATLAP Tiszaszentimre Község Önkormányzata közigazgatási területén mőködı civil szervezetekrıl 1. A civil szervezet neve: Székhelye, levelezési címe: Adószáma: Számlaszáma: A szervezet vezetıje (név, cím, telefonszám, ): Bírósági bejegyzés száma: Közhasznúsági fokozat: közhasznú / nem közhasznú (a megfelelı rész aláhúzandó) 8. Tagjainak száma: Önkénteseinek száma:...

1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) A rendelet hatálya Nagyszénás nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) A rendelet hatálya Nagyszénás nagyközség közigazgatási területére terjed ki. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2014. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésérıl és a házszámozás szabályairól Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban:

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 1 Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagybajom Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok K É R E L E M A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve (leánykori

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 1 Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29. 143. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közmővesítési hozzájárulás megállapítását követı

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Gelse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz

IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz IGÉNYLŐ LAP szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadáshoz SZEMÉLYI ADATOK IGÉNYLŐ IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA Név (születési név is) Születési hely és idő Anyja neve Családi állapota Állampolgársága Lakóhelye

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK TÁMOGATÁSA 1. KÖR I. JOGOSULTSÁGI KATEGÓRIA: (Jelölje x-szel) A kategória A szolgáltatásból 2009. március 31. elıtt kikapcsoltak

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatást nem kérhet.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatást nem kérhet. DOMONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól egységes szerkezetben Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 14. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Balatonszőlős Község Önkormányzata 3/2012. ( IV. 20.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Balatonszőlős Község Önkormányzata 3/2012. ( IV. 20.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Balatonszőlős Község Önkormányzata 3/2012. ( IV. 20.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Balatonszőlős Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben