SZERENCSI KISTÉRSÉG TERVDOKUMENTUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERENCSI KISTÉRSÉG TERVDOKUMENTUM"

Átírás

1 SZERENCSI KISTÉRSÉG TERVDOKUMENTUM I. verzió Budapest, december 1. Sain Mátyás Kistérségi vezető tervező.... RFH Zrt. Csanádi Ágnes projektvezető 1

2 SZERENCSI KISTÉRSÉG (ÉM10) TARTALOMJEGYZÉK KISTÉRSÉGI TERVDOKUMENTUM - I. Helyzetelemzés - II. SWOT elemzés - III. Fejlesztési irányok - IV. Projektek összegző bemutatása - V. Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva 3. old. 10. old. 12. old. 14. old. 21. old. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK KFB jegyzőkönyvi kivonat / határozat TKT jegyzőkönyvi kivonat / határozat Projektgazdák szándéknyilatkozatai 176. old old old. Esélyegyenlőségi helyzetelemzés 267. old. KFB, TKT határozat az esélyegyenlőségi helyzetelemzés jóváhagyásáról 268. old. 2

3 KISTÉRSÉG KÓDJA ÉM10 DÁTUM: VERZIÓ: 01 I. Helyzetelemzés I. 1. Gazdasági helyzet Komplex felzárkóztató programok SZERENCS KISTÉRSÉGI TERVDOKUMENTUM A Szerencsi kistérségben a vállalkozói aktivitás messze elmarad az országos szinttől, az 1000 főre jutó vállalkozások száma fele az országos értéknek. A vállalkozások egyharmada társas vállalkozás, amelynek 90%-a 10 fő alatt foglalkoztat. A Szerencsi kistérségben a foglalkoztatottak és a vállalkozások legnagyobb része a tercier szektorban található, amelyet az ipar, majd a mezőgazdaság követ, azzal a jellegzetességgel, hogy a mezőgazdaság jelentősége az ipar rovására, az országos átlagnál nagyobb. A csokoládégyár (Nestlé) kapacitásainak csökkentésével és a cukorgyár bezárásával jelentősen vesztett súlyából az ipar gazdaságban és foglalkoztatásban betöltött szerepe. A Szerencsi kistérségben a vállalkozások aránya elmarad a kistérség területi és népességi arányaitól. A kistérségben elsősorban kis- és mikro-vállalkozások működnek (70%-os arányt képviselve), sok közöttük kényszervállalkozás. A vállalkozási szerkezetből kitűnik, hogy a kistérségben működő vállalkozások nem tudnak felszívni jelentős számú munkavállalót. A foglalkoztatási kapacitások bővítését, a vállalkozások megerősödését nehezíti, hogy a térség nem rendelkezik hatékony vállalkozás-fejlesztési stratégiával. A mezőgazdaságban a művelt területek megoszlása az országos átlaghoz hasonló. Összességében a mezőgazdaságilag művelt terület 70%-a szántó, 13%-a gyep, 9% erdő, 5% szőlő és 1% gyümölcsös. Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék települései három kistérségben találhatók, a legnagyobb és legjobb adottságokkal rendelkező és egyben leghíresebb szőlőtermő területek részben a szerencsi kistérség területén koncentrálódnak. A szőlőtermesztés sajátossága, hogy magas az ún. bogyótermesztők száma, akik felvásárló cégek számára jövedelem-kiegészítés céljából gazdálkodnak, és kevés az önálló feldolgozó kapacitással rendelkező kistermelő. A borvidék szőlőültetvényei az elöregedés jeleit mutatják. Termőképességük csökken, az újratelepítések üteme nem felel meg a kívánalmaknak. Szántóföldi növénytermesztés tekintetében a térségben található földek nagyon vegyes minőségűek, az átlagos aranykorona érték 16 AK, amely a megyei átlag felett van. Vannak azonban olyan települések, ahol 20 esetenként 25 AK-t is eléri a szántóterület értéke. A szántóföldi növények közül a búza, kukorica és napraforgó mellett kiemelkedő szerepe van a tavaszi árpának, amely a Borsodi Sörgyár számára biztosít alapanyagot. Korábban az egyik fő termék a Szerencsi Cukorgyár számára termelt cukorrépa volt. Érdekes adat a szövetkezeti forma alacsony aránya: a 2% körüli érték azt mutatja, hogy a rendszerváltás után 12 évvel sem állt vissza a bizalom e társulási forma irányába, ami azért is igen szomorú tény, mert a termelők önkéntes szövetkezése ebben a kistérségben, ahol jelentős a mezőgazdasági termelés (szőlőművelés, gyümölcstermesztés és szántók stb.), bővítené a termelési kapacitásokat, javítaná a termelők piaci pozícióját, értékesítési lehetőségeit adottságok nagyobb volumenű termelést tennének lehetővé. A jelenlegi helyzetre viszont az elaprózott szerkezet, a termelés szempontjából gazdaságtalan, az Európai Uniós támogatási források lehívása szempontjából pedig értelmezhetetlenül kicsi egységek a jellemzőek. A kistérség jelentős állatállománnyal rendelkezik, a kistérségben található a megye szarvasmarha állományának 18%-a, a sertésállomány 22%-a, a baromfi állomány 24%-a, a lóállomány 13%-a és a juh állomány 6%-a. Jelentős továbbá a házinyúl tenyészet (megyében a harmadik) és a méhcsaládok száma (megyében a második). A kistérségben az egy gazdaságra jutó épület- és építménykapacitás a megyei átlag felett van, ami az ágazatban működő gazdasági társaságoknak köszönhető. A térségben található legnagyobb mezőgazdasági üzemek: Szerencsi Mezőgazdasági Rt., Prügyi Mezőgazdasági Rt. 3

4 Külföldi befektetők által két nagyvállalat került privatizálásra: a Szerencsi Csokoládégyár (Nestle) és a Szerencsi Cukorgyár (Eridania Beghin Say, majd 2002-től német tulajdon). Mindkét vállalat jelentős szerepet töltött be Szerencs és környéke foglalkoztatásában, bár a foglalkoztatottak számát a privatizációt követően jelentős mértékben leépítették. A cukorgyár bezárása igen komoly foglalkoztatási problémát okoz a térségben. A város számára stratégiai kérdés a gyár területének további hasznosítása. Hagyományos szerencsi édesipari termékeket állít elő a Szerencsi Bonbon Kft, amely a városközpontban bemutató bolttal is rendelkezik. A nagy létszámú állatállomány feldolgozása a térség húsfeldolgozó üzemeiben történik. Ezek közül a legjelentősebb a Prügy Mezőgazdasági Rt. (Prügy). Szárnyas és apróállat feldolgozó azonban nincs a kistérségben. Gyümölcsaszalással, hűtéssel és méz csomagolásával foglalkozik a NEKTÁR Kft. (Szerencs-Ond). A borászatban több vállalat is előállít kiváló minőségű palackozott bort. A feldolgozóiparon belül az élelmiszeripar mellett a gépipar, fémfeldolgozás is jelentős hagyománnyal rendelkezik a kistérségben. Legjelentősebb vállalkozások a Ferroprofil Kft. (Mád), amely fémszerkezeteket gyárt és a Szivattyú és környezetvédelmi Gépgyár (Szerencs), amely vákuumszivattyúkat állit elő. A saját kifejlesztésű 'Farmer' szivattyúcsalád iránt külföldön és belföldön egyaránt jelentős a kereslet. Ezek mellett több kisebb üzem is tevékenykedik a térségben, amelyek kisebb alkatrészeket, fémtömegcikkeket, és fémszerkezeteket gyártanak. A nemfémes ásványok bányászata a kistérség gazdaságának jelentős ágazata. A kistérségben a hidrotermális elbontódási folyamatoknak köszönhetően jelentős kaolin, zeolit és bentonit halmozódott fel, amelyek felhasználása igen széleskörű. A Magyarországon felhasznált kaolin jelentős része a kistérségből származik. Ami a turizmust illeti, a Szerencsi kistérség Zemplén és Tokaj-Hegyalja természeti és kulturális kincsei miatt jó idegenforgalmi adottsággal rendelkezik. A kistérségben a turizmus szinte valamennyi ága tud kínálatot felmutatni. A kistérség szinte valamennyi települése rendelkezik olyan értékkel, látványossággal, amely turisztikai attrakció lehet. Az adottságok azonban kihasználatlanok vagy alulhasznosítottak. Ezt leginkább a térségben eltöltött vendégéjszakák száma jelzi, amely 1000 főre vetítve fele a megyei átlagnak és egyharmada a Sárospataki, a Sátoraljaújhelyi és a Tiszaújvarosi kistérségek hasonló adatainak. A szállásférőhelyek száma 1000 főre vetítve szintén jelentősen elmarad a sárospataki és sátoraljaújhelyi értékektől, azoknak egynegyede, egyötöde. Más adatokból viszont arra következtethetünk, hogy a meglévő kapacitások is alulhasznosítottak. Az üzleti infrastruktúrát a vállalkozási övezetek, az ipari parkok, logisztikai és innovációs központok valamint az inkubátorházak biztosíthatják. A kistérségben egy ipari park működik, a Szerencsi Ipari Park., amelynek elhelyezkedése közlekedési szempontból megfelelő. Vasúti átrakóhellyel rendelkezik, és közvetlen közúti kapcsolata van a főúttal, működését azonban jelenleg még akadályozza a nem megfelelően kiépített infrastruktúra. A primer kutatás eredményei szerint a Szerencsi kistérségben 10 településen működik takarékszövetkezet, 15 településen postaszolgálat, ezek közül két községben mobilposta formában. Az agrárgazdaság terén a kistérség 2002 óta mintegy két és félmilliárd forint nagyságrendben tudott sikeresen pályázni. A legtöbb forrást ültetvénytelepítésre hívta le (több, mint egymilliárt forintot). Mintegy fele ilyen nagyságrendű fejlesztés történt agrárgazdasági beruházások (építés, felújítás) terén. Jelentős a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztésére lekötött összeg (146 millió) is. A kis- és közepes vállalkozások fejlesztésére a térség valamivel több, mint 700 millió forintot nyert el, ebből közel 260 millió munkahely-teremtési beruházásokat szolgált. 600 millió fölötti az idegenforgalom fejlesztésére fordított támogatási összeg is, amelynek mintegy felét a turisztikai vonzerők fejlesztésére a ROP adta. 4

5 I. 2. Infrastrukturális helyzet (közlekedés, telekommunikáció, környezetvédelem) A kistérségben a regionális és az országos közlekedési kapcsolatot a 37. sz. főút biztosítja. A kistérség területén a főútvonal csupán kétsávos, négysávos kibővítése tervezés alatt áll (Felsőzsolca- Szerencs között). A 18 település közül 4 kétszámjegyű, 12 négyszámjegyű, 2 ötszámjegyű országos fő- vagy mellékútról érhető el, két település (Sóstófalva, Újcsanálos) zsákfalu. A települések érintettsége ezáltal különböző. Amíg a kistérség kétharmadának az elérhetőség jelent gondot, addig a főúttal közvetlenül érintett településeknél (pl. Szerencs), az út központot elkerülő kialakítására lenne igény. A Szerencsi kistérség 8 települését nem érinti vasútvonal, 9 településen átmegy, 1-hez pedig közel halad el. A regionális vasúti kapcsolat javulását jelenti a Frankfurt-Budapest-Miskolc-Szerencs- Nyiregyháza-Debrecen közötti Euro-Intercity vonatkapcsolat beindítása. Inter Picy közlekedés van Miskolc és Szerencs között. A Bodrogon személy és teherhajó közlekedés is van. A kistérségben kiépített kerékpárút-hálózat nem található. Az OTrT által tervezett új kerékpárút elemek tekintetében turisztikai szempontból kedvezőtlen, hogy a kistérség legszebb részei (Szerencs-patak, Aranyos-völgy) kimaradtak a tervezett kerékpárútból. A települések jelentős részén találunk olyan utcákat, településrészeket, amelyek a szegregálódás különböző fokain állnak. Az ilyen településrészekre jellemző az alapinfrastruktúra (burkolt út, járda, csatorna) hiánya vagy rossz állapota, ami a szegregált élethelyzetet erősíti. A Szerencsi kistérség lakásállományának 85%-a van vezetékes ivóvízzel ellátva. Ez kismértékben elmarad mind az ország (94%), mind a régió (89%), mind a megye (88%) adataitól. Az egyes települések ellátottsága is eltérő. A lakások kevesebb mint 80%-a köt a vezetékes vízellátásra 4 településen (Mezőzombor, Sóstófalva, Taktaszada, Tiszalúc). Prügy, Taktaharkány és Tiszalúc helyi vízbázissal rendelkezik. A közüzemi vízellátó hálózat fejlesztését a csatlakozás arányának, az ellátottság növelésének igénye teszi fontos feladattá. A vízellátás fejlesztése azonban összehangolást igényel a csatornázás ütemével. A Szerencsi kistérség lakásállományának csak 30%-a csatlakozik rá csatornahálózatra. Ez messze alatta marad mind az ország (67%), mind a régió (59%), mind a megye (61%) adatainak. Nincs kiépített szennyvízcsatorna 3 településen (Alsódobsza, Golop, Sóstófalva). A csatornával rendelkező települések közül 1 településen (Legyesbénye) 10% alatti, 2 településen 50% alatti, 2 településen 60% alatti mértékben kötnek rá a lakások. Prügynél a belvízzel való veszélyeztetettség, Bekecs, Golop, Legyesbénye, Tállya esetén a felszín alatti víz minősége, Prügy, Taktaharkány és Tiszalúc esetén helyi vízbázissal való érintettségük miatt a szennyvízelvezetés és -kezelés megoldása stratégiai feladat. A KSH adatbázisa szerint a Szerencsi kistérség lakásállományának 86%-a kapcsolódik a rendszeres hulladékelszállítás rendszeréhez, ami alatta marad mind az ország (92%), mind a régió (91%), mind a megye (93%) adatainak. Ennek ellentmondanak a tények. A Szerencsi kistérségben három (CIRKONT Zrt, SZHK Kft, ZHK Kft.) közszolgáltató látja el a rendszeres hulladékszállítást, és valamennyi településen bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés is, településenként legalább egy hulladékgyűjtő szigetek alkalmazásával. A megyében először itt, a Szerencsi kistérségben, Szerencsen került kialakításra szelektív hulladékgyűjtő udvar, ahol lakossági elektronikus, és veszélyes hulladékok is befogadásra kerülnek. A Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. által üzemeltetett, európai normáknak, előírásoknak és elvárásoknak teljesen megfelelő települési szilárdhulladéklerakó Bodrogkeresztúron található, ahol a kommunális hulladék mellett inert hulladékot is tudnak fogadni. Utóbbi, helyben történő feldolgozása is megoldott. A telep részlegesen veszélyes hulladékot is befogad. Igény mutatkozik a veszélyes hulladék rendszeres gyűjtésére, a kiépült szelektív hulladékgyűjtés rendszerének bővítésére, a komposzt hasznosítására, valamint dögkút kialakítására. A természeti környezet minőségét mutatja, hogy a 18 településből 16 európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett. A Natura 2000 területek közül különleges madárvédelmi terület 15 települést, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 9 települést érint. Az OTrT övezeti besorolásai szerint mind a 18 település kisebb-nagyobb mértékben érintett az 5

6 országos ökológiai hálózat övezetével. Legnagyobb területtel azonban Legyesbénye, Mád, Mezőzombor, Monok, Prügy, Szerencs, Tállya. A települések felét, 9 települést (Bekecs, Golop, Legyesbénye, Mád, Mezőzombor, Monok, Rátka, Szerencs, Tállya) lefedi az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete. A kistérség 18 települése közül a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról melléklete szerint 4 (Bekecs, Golop, Legyesbénye, Tállya) kiemelten és fokozottan érzékeny, a többi 14 pedig érzékeny területű. Az OTrT kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 5 települést (Bekecs, Golop, Legyesbénye, Szerencs, Tállya) érint. A kistérség 4 települése (Bekecs, Megyaszó, Szerencs, Újcsanálos) erózióval mérsékelten, 3 települése (Monok, Rátka, Tállya) erózióval közepesen, míg 3 települése (Alsódobsza, Mád, Sóstófalva) erózióval erősen veszélyeztetett terület. Mindössze 5 település van az erózióval nem veszélyeztetett települések közé sorolva. Az erózió kérdése tehát a Kistérség egészét érintő kiemelt feladat. I. 3. Társadalmi helyzet A Szerencsi Kistérség 18 települése közül mindössze egy, Szerencs rendelkezik városi ranggal, itt él a kistérség népességének 22 %-a. A kistérség népsűrűsége alacsony, 93 fő/km². A természetes szaporodási mutatókat a Szerencsi kistérségben vizsgálva a megyei és az országos helyzetnél kedvezőbb kép rajzolódik ki. A népesség ennek ellenére az utóbbi években a kistérségben általában csökkent, a halálozások száma meghaladja az élveszületések számát, ez alól kivétel Megyaszó, Mezőzombor, Prügy és Taktakenéz települések. A természetes szaporodás alakulása a népesség életkor szerinti megoszlásának egyik következménye. A települések népességét korcsoportok szerint vizsgálva megállapítható, hogy a 14 év alattiak és a 60 év felettiek magas aránya következtében magas az eltartottak aránya, ami fokozott terheket ró az aktív keresőkre. Összehasonlítva a szomszédos kistérségekkel az időskorúak arányát, megállapítható, hogy a szomszédos kistérségekkel egyetemben igen magas a 60 évesnél idősebb népesség aránya az állandó népességhez képest. Ennek megfelelően az idősek nappali ellátását, vagy bennlakását biztosító férőhelyek száma kedvezőbb képet mutat a szomszédos térségekben mért adatokhoz képest. A Szerencsi kistérségben a roma lakosok részaránya % körül mozog. A romák közel 20 %-a él külterületi részeken, a szegregáltan élők mértéke a megye többi kistérségéhez hasonlítva közepesnek tekinthető, az 5. helyre sorolja a kistérséget a megyében. A cigány kisebbség körében végzett felmérések azt mutatják, hogy a munkanélküliségi ráta az általuk sűrűbben lakott területeken magas, elhelyezkedési lehetőségeik beszűkültek, a legbiztosabb jövedelemforrást számukra a szociális segélyek, támogatások jelentik. Körükben az alacsony iskolázottság együtt jár a munkanélküliséggel, egészségi károsodásokkal. Munkapiaci, társadalmi integrációjuk egyre súlyosabb problémát jelent az általuk lakott, jellemzően elmaradott, szegény településeken. Szerencsi kistérség egyes településein a kedvezőtlen megyei átlagnál is lényegesen alacsonyabb a népesség iskolai végzettsége. Az általános iskola első évfolyamát sem végzettek aránya 7 településen magasabb a megyei átlagnál, ezen belül kiugróan magas az arány Alsódobszán (2,6%), Prügyön (2,8%), Taktaharkányban (2,4%) és különösen Taktakenézen, ahol a vizsgált mutató értéke 3,6%. A legalább általános iskolát végzettek aránya csak Szerencsen és Bekecsen magasabb, a többi községben alacsonyabb a megyei aránynál. Az érettségivel rendelkezők és az egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya csak Szerencsen haladja meg a megyei átlagot, itt a megfelelő korú népesség 41,1%-ának van legalább érettségije, 11,6%-ának diplomája. A kistérség oktatási intézményekkel való ellátottsága jó, felsőfokú tanulmányok végzésére azonban nincs lehetőség a kistérségen belül. Középfokú oktatási intézmény csupán Szerencsen működik a kistérségben, itt található a Bocskai 6

7 István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, valamint a Szerencsi Szakképző iskola, ahol a szakiskolai képzés mellett a 90-es évektől szakközépiskolai képzés is folyik. A működő Szerencsi Szakképző Iskola mellett létre kívánnak hozni egy szakképzési központot, amiből a megyében jelenleg három működik. A Szerencsi kistérségben Sóstófalva az egyetlen olyan település, ahol nem működik közoktatási intézmény: eme törpefalunak számító községen kívül óvodája minden településnek van, s még a legkisebb óvodákat sem veszélyeztetik komoly létszámgondok (Alsódobsza 18 fő, Rátka 22 fő). Az óvodaépületek jelentős része felújításra szorul, általában különös tekintettel a tetőszerkezetre illetve a fűtési költségeket befolyásoló nyílászárókra. A Szerencsi kistérségben 16 általános iskola működött 2007 nyaráig, ugyanez év őszétől fogva azonban már csak 15, mert megszűnt az egyetlen törpeiskola Alsódobszán (a 2006/2007-es tanévben 14 tanulója volt). Az iskolák a középfalvas településszerkezetnek köszönhetően nagyrészt önálló önkormányzati fenntartásúak (11 iskola), intézményfenntartó társulás tart fenn 3 iskolát és többcélú intézményben (ÁMK) működik kettő. A kisiskolákra jellemző súlyos fenntartási nehézségek főként Rátkát sújtják, ahol német nemzetiségi oktatás folyik, de megérzi az alacsony gyermekszámot Legyesbénye, Monok és Újcsanálos is (utóbbi 2008-tól betagólódott a szomszédos Miskolci kistérség egyik iskolájába, de megőrizte nyolc évfolyamát.) A gyermekek száma összességében stabil, újabb iskolabezárások nem fenyegetnek, de további szervezeti integrációk még várhatók a nehezen fenntartható kisiskolák körében. Ugyanezek az iskolák azok, amelyek szakos hiánnyal is küzdenek (Tállya és Prügy) és az IKT felszereltségük is hiányos vagy korszerűtlen, ráadásul többségük komoly infrastrukturális fejlesztésre szorul(na). A gyermekek 10%-a ingázik, értelemszerűen a legtöbben Szerencsre, de viszonylag sok bejárót mondhat magáénak Bekecs, Megyaszó és Tállya (ezekbe az iskolákba főleg felső tagozatosok ingáznak), továbbá a már említett Rátka, éppen a nemzetiségi oktatás miatt (a 91 rátkai tanulóból 26 bejáró). Ez is és a viszonylag nagymértékű szerencsi bejárás is annak a szelektív iskolai mobilitásnak a helyi megnyilvánulása, amelyeknek eredményeképpen viszonylag jó gyermekanyaggal dolgozó iskolák működnek az egyik oldalon, a céliskolákban, és egyre inkább csak leszakadó gyermekek tanulnak a lakóhelyi településeken. Ebbe a folyamatba a magasabb társadalmi státusú roma családok éppen úgy bekapcsolódnak, mint a nem romák. (Taktaszada intézményvezetői említették.) Az oktatási kerekasztal megbeszélésen részt vevő intézményvezetők egyöntetűen állították, hogy a kistérségben magas színvonalú szakmai munka folyik, régi gyökerekkel, erős munkacsoportok működnek és a pedagógiai szakszolgáltatások szervezésével és színvonalával is elégedettek. Ezen felül a pedagógusok zöme ismeri és használja a kooperatív tanítás módszerét. Amit kevesellnek, az a szakszolgáltatások terén a kapacitások: több logopédust, gyógypedagógust, szociális munkást és pedellust szeretnének foglalkoztatni a hátrányos helyzetű iskolákban, s sokkal kisebb erőfeszítések árán szeretnék megoldani a gyermekek délutáni nevelését, oktatását. Tanoda program nem volt a térségben, de érdeklődés mutatkozik rá. A Szerencsi kistérségben két iskola is nyert az ÉMOP pályázatán (Prügy, Tiszalúc), korábban is voltak nyertes óvoda és iskola-fejújítások (pl. Taktaszada). Ugyanakkor számos intézmény, köztük a kistérségi központéi is felújításra várnak (régi ill. több épületben működő iskolák, elavult infrastruktúra), IKT felszereltségük is alulmúlja néhány hátrányos helyzetű településen működő iskoláét. Ugyancsak fejlesztésért kiált a középiskola, méghozzá a kollégium megújításával együtt. Az infrastuktúra-fejlesztés terén tehát a kiegyensúlyozás elvét célszerű volna szem előtt tartani. A kistérség 18 településéből 10 település társadalmi összetétele kifejezetten kedvezőtlen 1, ezek azok a települések, amelyeket magas a tartós munkanélküliek aránya, alacsony az ott élők képzettsége, következésképpen a csekélyek a jövedelmek, s a családok nagy számban foglyai a segélyezési csapdának. A 10 település közül 7 olyan község található, ahol a szegénység párosul a cigány népesség magas arányával, ezek Taktakenéz, Mezőzombor, Megyaszó, Taktaszada, Taktaharkány, Tiszalúc és Prügy (a felsorolás a cigány népesség arányát követi: Prügyön a lakosság többsége 1 Az MTA RKK-ban kifejlesztett szegénységi kockázat mutatója a tízes skálán a legrosszabb értéket vette fel Mezőpzombor, Prügy, Sóstófalva és Taktakenéz esetében, s csak egy fokkal volt jobb helyzetben Legyesbénye, Megyaszó, Monok, Taktaszada, Tiszalúc és Újcsalános. 7

8 roma). Ebből adódóan a kistérségben magas a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma (a két csoport együtt az óvodások 62%-át jelenti) ben 31 SNI-s óvodást szűrtek ki, ami nem haladja meg a 2%-ot; ezt kedvezőnek tekintik, s a gyakori szűréseknek, a magas színvonalon folyó szakmai munkának tulajdonítják. Nincs a kistérségben gond az óvónők képzettségével, többen nem is egy diplomával rendelkeznek. Ugyanakkor meglehetősen kevés a korszerű óvoda (4 db), a többség felújításra szorul, sőt, két település új óvodát szeretne építeni (Monok és Tállya). Az iskoláskorú gyermekek 58%-a hátrányos helyzetű, képesség-kibontakoztató oktatásban a gyermekek 14%-a részesül. A sajátos nevelési igényű gyermekek aránya is magas (7%); többségüket integráltan oktatják. Délutános foglalkozás (napközi, tanulószoba) minden iskolában van, de iskolaotthonos oktatásban csak 6%-uk részesül. I. 4. Szociális helyzet A kistérségben élők szociális körülményei értelemszerűen összefüggenek a foglalkoztatási és a jövedelmi helyzettel. A térség egésze az Észak-magyarországi Régió kistérségei közül az elszegényedést jelző mutatók szempontjából a legrosszabb helyzetű harmadban foglal helyet, ott azonban a kedvezőbb helyzetűek között (rendszerint a helyen, vagyis 6-7 olyan kistérség van a régióban, amelyekben rosszabb a szociális helyzet, mint a Szerencsi kistérségben.) A jövedelmi mutató (egy főre jutó havi bruttó adóalap) pedig ennél is kedvezőbb pozíciót jelöl ki, a középmezőnybe helyezi a kistérséget. Mindebből azt a sommás megállapítást vonhatjuk le, hogy kistérségi szinten nem beszélhetünk súlyos szociális krízishelyzetről. Ugyanez azonban nem mondható el egyes településekre, illetve mikrotérségekre: a Taktaköz falvaira általában jellemző, de a Hegyalja kapujában elhelyezkedő települések között is vannak kifejezetten rossz helyzetűek. Előbbiekkel kezdve: Taktaköz Szerencsi kistérséghez tartozó településein (Mezőzombor, Taktaszada, Taktaharkány, Taktakenéz és Prügy) mindenütt nagyon jelentős, 50% körüli volt a foglalkoztatás visszaesése 1990 és 2001 között, de a legnagyobb mértékű Taktakenézen volt a visszaesés, 62 százalékos mértékű), ami főként az ingázás visszaesésének köszönhető: 218 fővel kevesebben ingáztak 2001-ben Taktakenézről, mint 1990-ben, ami azt jelenti, hogy 76%-kal csökkent az ingázók száma. A foglalkoztatás nagymértékű visszaesése 39%-os munkanélküliségi arányt eredményezett ezen a településen (amikor a kistérségi átlag 16%). Ebből következik, hogy a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 18 éven aluliakhoz mért aránya itt a legmagasabb a kistérségben, 93%! (Azok a gyermekek kerülhetnek ebbe a körbe, akik nagyon alacsony egy főre jutó jövedelemmel rendelkező családokban élnek, a jövedelemhatárt a nyugdíjminimum alapján évről évre határozzák meg, 2008-ban Ft/fő volt). Ugyancsak magas 80%-ot elérő vagy meghaladó ez az érték Monokon (80%) Mezőzomborban, (88%), Prügyön (87%) és Sóstófalván (87%), s további négy településen 70 és 80% közötti. (Az összehasonlítás kedvéért: 64%-os kistérségi, 48%-os regionális és 33%-os az országos átlag e mutató esetében.) A kistérség szociális helyzetét jellemző mutatók közül a szociális segélyezésre kifizetett összegekről és ezeknek a helyi költségvetési kiadásokban mért arányáról szólva Taktakenézen a kistérségi átlag ( Ft fő) kétszeresét fizetik ki évente ( Ft). Nagyon magas még a segélyezés egy lakosra jutó éves összege Prügyön ( ft/fő), továbbá Mezőzomborban ( Ft/fő). Kistérségi átlagban az önkormányzatok éves kiadásaik tíz százalékát költik segélyezésre; ennek legalább a dupláját kénytelen e célra fordítani Monok (21%), Tiszalúc (21%), Prügy (22%), Mezőzombot (26%!) és a kistérség legrosszabb szociális helyzetű települése, Taktakenéz (27%)! A rossz szociális helyzet összefügg a cigányság magas részarányával: Taktakenéz az egyetlen település, amely szerepel az SZMM Roma Főosztályán számontartott gettótelepülések listáján, jóllehet itt csak a lakosság 8%-a vallotta magát cigány/romani/beás nemzetiségűnek 2001-ben. Ennél sokkal nagyobb arányban vallották magukat cigány nemzetiségűnek Mezőzomborban (19%), Taktaszadán (19%) és Prügyön (35%). I. 5. Foglalkoztatási helyzet A népesség gazdasági aktivitás szerinti megoszlását a évi népszámlálás adatai szerint vizsgálva megállapítható, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az országos átlagnál jóval alacsonyabb a foglalkoztatottak (28,12% az országos 36,19%-kal szemben), ugyanakkor magasabb a 8

9 munkanélküliek és az eltartottak aránya. Komplex felzárkóztató programok A kistérség településein a kedvezőtlen megyei helyzetnél is rosszabb a kép: a foglalkoztatottak aránya Szerencs és Bekecs kivételével minden településen jóval a megyei átlag alatt marad (a kistérségi átlag 24,45%), ezen belül Taktakenéz településen a foglalkoztatottak aránya az országos átlag egyharmadát sem éri el, csupán 11,75%. A foglalkoztatott népességen belül jelentős a más településre eljárók aránya a kistérségben. A népszámlálási adatok szerint a Szerencsi kistérségben jellemző az ingázók magas aránya, a települések csaknem mindegyikéről a foglalkoztatottak többsége más településre jár el dolgozni (Golopról a foglalkoztatottak 72,03 %-a, Legyesbényéről 70,55%-a, valamint további nyolc településről a foglalkoztatottak több mint 60 %-a). A megyei átlagnál csak Szerencs és Mád mutatója kedvezőbb, ahonnan a foglalkoztatottak megközelítőleg egynegyede jár el más településre dolgozni. A Szerencsi kistérségben a regisztrált munkanélküliek munkavállalói korú népességen belüli aránya csaknem minden településen meghaladja a magas megyei átlagot is. Taktakenéz településen a munkavállalási korú népesség 33%-a munkanélküli, de több településen is (Mezőzombor, Monok, Prügy, Taktaszada, Tiszalúc) 20% körüli ez az arány. A regisztrált munkanélküliek több mint fele (58,8%-a) tartós munkanélküli Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Szerencsi kistérségben azonban még ennél is kedvezőtlenebb a helyzet (62,8%). A pályakezdő munkanélküliek megyei aránya szintén meghaladja az országos és a regionális átlagot (a regisztrált munkanélküliek 8,7%-a pályakezdő Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, míg a regionális átlag 8,3%, az országos átlag pedig 7,9%). A Szerencsi kistérségben a pályakezdők aránya meghaladja ezen átlagos arányokat (10,37 %), ez az érték azonban jelentősen szóródik települési szinten vizsgálva (Megyaszó településen 17,9%, Alsódobszán 17,8%, Sóstófalván csupán 3,45%, Tállyán 5,5%, illetve Golopon egyetlen pályakezdő munkanélkülit sem tartottak nyilván.) A gazdasági aktivitás és a munkaerő-piaci helyzetkép kedvezőtlen alakulásának egyik oka a demográfiai összetevők (gyermekkorúak, valamint idősek magas száma) és az iskolázottsági jellemzők miatti adottság, másrészt pedig a helyi gazdaság gyenge teljesítménye, munkahelyteremtő képessége. A települések többségében a foglalkoztatásban fontos szerepet töltenek be az önkormányzati intézmények, elsősorban az iskolák, óvodák és a polgármesteri hivatal. 9

10 II. SWOT elemzés II. 1. Az előzőekben bemutatott, statisztikai adatokkal alátámasztott jellemzők és a helyzetelemzésben feltárt adatok, információk rendszerezése erősségek Legtöbb településén működik CKÖ, van néhány roma civil szervezet Nőtt a szőlészettel és gyümölcstermesztéssel foglalkozó ágazat területi részesedése Minden település rendelkezik turisztikailag hasznosítható látnivalókkal, több település a Tokaj Hegyaljai világörökséghez tartozik. A kistérségben működik egy ipari park Megfelelő intézményi ellátottság (pl. idősek ellátása), jó intézményközi kapcsolatok Van középiskola a kistérségben (Szerencsen) A települések több mint fele országos törzshálózati vasútvonalról közvetlenül, vagy rövid úton elérhető. Mind a kistérségi, mind a régió központ elérhetősége jó valamennyi településről A települések majd mindegyike Natura 2000 területekkel érintett, melyek többsége kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek. A kistérség 6 településén ásványi nyersanyagok találhatók, a kistérség egy része vízkészletet rejt. gyengeségek A kistérségben a roma lakosok részaránya az országos átlagnál jóval magasabb, közel 20 %-uk él külterületi részeken, a szegregáltan élők mértéke is nagyon magas A romák körében az alacsony iskolázottság együtt jár a munkanélküliséggel, egészségi károsodásokkal Nagyon magas tartós munkanélküliség, alacsony iskolai végzettség Nagyon magas a halmozottan hátrányos helyzetű, motiválatlan gyerekek száma Magas az eltartottak aránya Jellemző az ingázók magas aránya A kistérség mezőgazdaságában a szántóföldi művelés dominál, integrátor szervezet gyakorlatilag nincs A borászatban az elaprózodott birtokok és a vegyes minőségű termelés miatt nehéz az együttműködés Kiépítetlen idegenforgalmi infrastruktúra, nincsen jelentős szálláshely-kapacitás Forráshiányos önkormányzatok, költségvetési alulfinanszírozás A problémákhoz mérten kevés szakszolgáltatás, hiányzó kisegítő személyzet (pedellus, szociális munkás) A kistérség településeinek több mint fele erózióval erősen veszélyeztetett. lehetőségek A szociális foglalkoztatási lehetőségek bővülése Kereslet a minőségi borok iránt, illetve a turizmus (borturizmus, természeti- és öko-) iránti kereslet az országhatárok megnyílásával tovább növekedhet A bezárt és lebontás alatt álló cukorgyár kedvező hasznosítása A Nestlé gyár infrastrukturális kapacitásai még kihasználatlanok. A kiépülő autópálya-hálózat gazdaságfejlesztő hatást tud gyakorolni Speciális tanrend bevezetésével lehetőség van az iskolákkal a helyi adottságokhoz igazodni Az OTrT-ben rögzítésre került, tervezett kerékpárút-hálózatok közül kettő is érinti a kistérséget LHH kistérségek fejlesztésére elkülönített források. veszélyek Munkalehetőségek hiányában a hátrányos helyzetű rétegek életében minőségi változás nem következik be. A gazdasági helyzet romlásával országos szinten csökkenhet a szociális támogatásokra kiosztható pénz összege, ami jelentős társadalmi problémákat okozhat a segélyeken élő rétegek számára. A társadalmi egyenlőtlenségek további növekedése komoly feszültségekhez és konfrontációkhoz vezethet. A cukorgyár leállítása után a cukkorrépatermelők nem találnak piacot az új termékeiknek. Amennyiben a cukorgyárat talajszintig le kell rombolni, értékes ipari kapacitások veszek el. Amennyiben a térség részben vagy egészben kilép a világörökségi területből, amivel turisztikai presztízst veszíthet Új és gyakran változó törvények (lazuló feltételek, nem lehet eredményesen oktatni, szakszolgáltatni) Pályázatok nem felelnek meg a szükségleteknek, pályázatkezelés lassúsága, finanszírozási problémák továbbra is fennállnak Tovább emelkedő rezsi költségek, tovább szegényedő önkormányzatok, súlyosbodó működtetési problémák 10

11 A SWOT elemzésből következő stratégiák: Komplex felzárkóztató programok Az óvodák, iskolák infrastrukturális ellátottságának fejlesztésével, a környezeti minőség növelésével illetve délutáni gyerekprogramok szervezésével a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása. Képzések és szociális foglalkoztatás segítségével hátrányos helyzetű emberek visszavezetése a munka világába. A szociális foglalkoztatás segítségével társadalmi célú feladatok ellátása elsősorban a szegregálódó településeken, településrészeken. A minőségi turizmus infrastrukturális és szolgáltatási hátterének megteremtésével a foglalkoztatottság növelése. A jelentős élelmiszeripari múltra és a meglévő adottságokra (ipari park, cukorgyári iparterület) alapozó könnyűipari fejlesztés. Integrátor szervezetekkel a minőségi, térségi mezőgazdasági termelés fellendítésével a mezőgazdasági foglalkoztatás növelése. A kistérség jövőképe: A kistérségben különös hangsúlyt kap a közszolgáltatások hatékony működtetése, a fűtési költségek csökkentése, az óvodák és az általános iskolák minőségi környezetének megteremtése, illetve speciális programokkal délutáni napközis foglalkozások biztosítása. Ezáltal elérhetővé válik a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokba tartozó, különösen a roma gyerekek számára már óvodás kortól a minőségi oktatás, a megfelelő szocializációs háttér, illetve az önkormányzatokra ezen intézmények fenntartása által rótt súly is csökken. A nagyarányú tartós munkanélküliség kezelése érdekében gyakorlattal összekötött szakképzések, illetve olyan foglalkoztatási programok indulnak, amelyekben a dolgozók egy-egy szakmát is elsajátíthatnak, s egyben az önkormányzatok, illetve a rászorulók számára hasznos munkát végeznek. Hosszú távon a jelentős idegenforgalmi presztízzsel rendelkező térség gazdasága megerősödik a minőségi, specifikus turisztikai kínálat felépülésével. A hagyományos mezőgazdasági és élelmiszeripari kapacitások erősödnek, ezek munkahely-teremtő hatása nő. 11

12 III. Fejlesztési irányok III. 1. A fejlesztési irányok a SWOT elemzésből adódóan és a tervezési útmutatóban megadott prioritásokon belül kerülnek meghatározásra (max. 4 oldal) fejlesztési irány sorszáma és rövid leírása 1. Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok felzárkóztatása Minőségi bölcsődei, óvodai ellátás biztosítása, korszerű általános iskolai oktatás, napközi iskolai foglalkozásokkal a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásának segítése, játszóterek kialakításával a gyerekek társas viselkedési kultúrájának erősítése. 2. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása A közösségi, kulturális, sportolási lehetőségek biztosítása, képzésekkel versenyképes tudás biztosítása, komplex házi, háztáji segítségnyújtás. fejlesztési irány által érintett földrajzi terület (pl. települések felsorolása) Bekecs Legyesbénye Mád Mezőzombor Monok Szerencs Taktaharkány Taktakenéz Tiszalúc Újcsanálos közvetetten a teljes kistérség; Megyaszó Prügy Taktaharkány Tállya 3. Településfejlesztés Alsódobsza Bekecs fejlesztési irány indokoltsága (hivatkozással a SWOT elemzésre) és hosszú távú céljai Az iskolás korú gyerekek jelentős része alacsony társadalmi státuszú családból származik, nagy a HH és HHH gyerekek aránya. Sok esetben a családtól elvárható szocializációs feladatot is az oktatási intézményeknek kell felvállalniuk. Már az óvodában meg kell kezdeni a gyerekek felzárkóztatását, az általános iskola pedig egész napos felzárkóztató tevékenységekkel segítheti e gyerekek társadalmi integrációját. A hátrányos helyzetű csoportok és a többségi társadalom státusza közötti növekvő különbség jelentős társadalmi feszültségekhez vezet. A hátrányos helyzetű, elsősorban roma családok egy része jelentős anyagi és kulturális lemaradásban él, amely mind egészségügyi, mind foglalkoztatási szempontból kritikus. Hosszú távú cél ezen családok életminőségének és foglalkoztatási lehetőségeinek növelése. A települések közlekedési infrastrukturális (belterületi utak, járdák, parkolók) ellátottsága fejlesztési irány számszerű eredményeinek mutatói (indikátorok, választható listáról) Új bölcsődei férőhelyek száma Felújítással érintett óvodai férőhelyek száma Felújított általános iskolák férőhelyek száma 7 Felújított közösségi házak száma: 2 Képzési programok férőhelyeinek száma Felújított belterületi utak hossza: 1600 m kapcsolódás más fejlesztési irányokhoz, egyéb forrásokhoz 2. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása 1. Iskolás gyerekek felzárkóztatása 4. Foglalkoztatás bővítése 5. Egészségügyi ellátás fejlesztése 2. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 12

13 fejlesztési irány sorszáma és rövid leírása A hivatali feladatok hatékony ellátásához szükséges infrastruktúra kialakítása, az intézményekben jobb energiagazdálkodásával a fenntartási költségek csökkentése, piacterek kialakítása, a településen belüli közlekedési infrastruktúra fejlesztése, kegyeleti helyek környezetfejlesztése. 4. Foglalkoztatás bővítése Munkahelyteremtés a kistérségben. 5. Egészségügyi és szociális ellátás fejlesztése Korszerű orvosi rendelők, egészségházak kialakítása, szociális intézmények, idősgondozók fejlesztése. fejlesztési irány által érintett földrajzi terület (pl. települések felsorolása) Mezőzombor Monok Prügy Tiszalúc Újcsanálos Tállya Golop Mád Mezőzombor Monok Rátka Sóstófalva Taktaszada Tállya fejlesztési irány indokoltsága (hivatkozással a SWOT elemzésre) és hosszú távú céljai számottevő hiányosságokat mutat. A környezet javuló minősége hozzájárul a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációjához is. Cél a mindenki számára egyenlően rendelkezésre álló, a foglalkoztatás bővítéséhez is elengedhetetlen minőségi közlekedési infrastruktúra kiépítése. A polgármesteri hivatalok hatékony működéséhez szükséges feltételek a kistelepüléseken hiányosak, a hivatalok elavult épületgépészeti rendszerei a fenntartási költségeket emelik. A fejlesztési irány céljai közé tartozik az olcsón fenntartható, minőségi szolgáltatást nyújtó hivatalok létrehozása is. A társadalom valamennyi rétege számára szükséges a foglalkoztatás bővítése, de az LHH program keretén belül kiemelt cél a hátrányos helyzetű rétegek számára olyan támogatott szociális foglalkoztatást biztosítani, amely néhány éven belül önfenntartóvá is válhat. A szociális foglalkoztatást olyan házi, háztáji szolgáltatással lehet egybekötni, amely a rászoruló rétegek (elsősorban idősek és romák) számára nélkülözhetetlen. A kistérségben magas mind a 14 év alattiak, mind a 60 év felettiek aránya, ezért különösen fontos a megfelelő egészségügyi ellátás biztosítása. Cél, hogy mind a gyerekek, mind az idősek részére biztosított legyen a minőségi egészségügyi ellátás. Ennek jegyében elsődleges cél a meglévő orvosi rendelők felújítása, a mai követelményeknek való megfelelése, illetve komplex egészségházak létrehozása. fejlesztési irány számszerű eredményeinek mutatói (indikátorok, választható listáról) Felújított járdák hossza: 2000 m Hőszigeteléssel ill. fűtéskorszerűsítéssel érintett intézmények száma: 4 Felújított piac száma: 1 Létrehozott munkahelyek száma: 40 Felújított orvosi rendelők száma: 6 Fejlesztéssel érintett szociális intézmények száma: 2 kapcsolódás más fejlesztési irányokhoz, egyéb forrásokhoz felzárkóztatása 4. Foglalkoztatás bővítése 2. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása ÚMVP I, III, IV tengely GOP 1. Iskolás gyerekek felzárkóztatása 2. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása 13

14 IV. Projektek összegző bemutatása IV. 1. Projektek, projekt típusok, típusprojektek 100 %-ig Fejlesztési irány sorszáma Térségi prioritás sorrend Komplex felzárkóztató programok Projektek, projekt típusok és típusprojektek felsorolása projektek száma, db megval. helyszíne (település) projektek igényelt támogatása, MFt ebből ROP TÁMOP TIOP Forrás megoszlása, % 1 Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok ,4 1212, ,47 felzárkóztatása 1 I/ Bölcsőde kialakítása 1 Bekecs ,98 1 I/ Szabadtéri közösségi fórum 1 Legyesbénye ,81 1 I/ Általános Iskola felújítása I. 1 Mezőzombor ,35 ütem 1 I/ Korszerű körülmények, 1 Szerencs ,92 versenyképes tudás Szerencsenkollégium fejlesztése 1 I/ Napközi otthonos óvoda, 1 Taktakenéz ,40 konyha és ebédlő bővítés, konyha korszerűsítés 1 I/ Általános iskola felújítása 1 Taktakenéz ,75 1 I/ Arany János Általános Iskola 1 Tiszalúc ,47 bővítése, felújítása és akadálymentesítése 1 I/ Bölcsöde és napköziotthonos 1 Újcsanálos ,46 óvoda 1 I/ Óvoda épületének felújítása 1 Mád ,09 1 I/ Óvoda felújítás, 1 Taktaharkány ,96 fűtéskorszerűsítés 1 I/ A Koroknay Dániel Általános 1 Mád ,83 Iskola hőszigetelése 1 I/ Napköziotthonos Óvoda 1 Monok 12,4 12,4 0,41 konyhájának felújítása 1 I/ Szerencsi Szakképző Intézet fejlesztése 1 Szerencs ,68 14

15 Fejlesztési irány sorszáma Térségi prioritás sorrend Komplex felzárkóztató programok Projektek, projekt típusok és típusprojektek felsorolása 1 I/ Egészséges lendülettel az óvodától kezdődően a nyugdíjas éveken át. projektek száma, db megval. helyszíne (település) projektek igényelt támogatása, MFt ebből ROP TÁMOP TIOP Forrás megoszlása, % 1 Szerencs Rátka Megyaszó Taktaszada , ,67 2 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációja 2 I/ Harangod Vidéki Képzési 1 Megyaszó ,80 Központ kialakítása 2 I/ Közösségi ház felújítása 1 Prügy ,47 2 I/ Művelődési ház felújítása, 1 Taktaharkány ,72 fűtéskorszerűsítés 2 I/ Kistérségi integrációs 1 Megyaszó ,31 felzárkoztató program 2 I/ Képzések indítása 1 Tállya ,27 2 I/ Kistérségi mobil házi segítő 1 Társulás ,77 szolgálat 2 I/ Tálentum 1 Társulás ,66 2 I/ Informatikával a hátrányos 1 Társulás ,64 helyzetű tanulók felzárkóztatásáért, mely a Tálentum programban folytatódik. 3 Településfejlesztés 9 210,3 210, ,96 3 I/ Zöldövezet, park építése 1 Alsódobsza ,53 3 I/ A Kossuth Lajos utcai járda 1 Monok 32,7 32,7 1,08 felújítása 3 I/ Játszótér 1 Alsódobsza 4 4 0,13 3 I/ Polgármesteri Hivatal 1 Bekecs ,42 épületének felújítása 3 I/ Polgármesteri Hivatal 1 Monok 26,6 26,6 0,88 felújítása 3 I/ Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 1 Prügy ,03 15

16 Fejlesztési irány sorszáma Térségi prioritás sorrend Komplex felzárkóztató programok Projektek, projekt típusok és típusprojektek felsorolása projektek száma, db megval. helyszíne (település) projektek igényelt támogatása, MFt ebből ROP TÁMOP TIOP Forrás megoszlása, % 3 I/ Piactér felújítása 1 Tiszalúc ,79 (rekonstrukciója), átépítése 3 I/ Önkormányzat nyílászáróinak 1 Újcsanálos 3 3 0,10 cseréje 3 I/ Belterületi útépítés 1 Mezőzombor ,99 5 Egészségügyi és szociális ellátás fejlesztése 9 542,3 542, ,94 5 I/ polgármesteri hivatal és orvosi 1 Golop ,09 rendelő épületének felújítása 5 I/ Szállást Biztosító Idősek 1 Mád ,15 Klubja átépítése, férőhely növelése 5 I/ Bentlakásos szociális 1 Rátka ,69 intézmény és Idősek Klubja (egy épületben történő) kialakítása 5 I/ Orvosi rendelő felújítása 1 Sóstófalva ,46 5 I/ Egészségház kialakítása 1 Taktaszada ,54 5 I/ Egészségház és orvosi 1 Tállya ,54 rendelő épületének felújítása 5 I/ Egészségház fejlesztése 1 Szerencs ,00 5 I/ Orvosi rendelő felújítása 1 Mezőzombor ,89 5 I/ Háziorvosi Szolgálat 1 Monok 17,3 17,3 0,57 egészségügyi és infrastrukturális fejlesztése Összesen % 16

17 100 % felett Fejlesztési irány sorszáma Térségi prioritás sorrend Projektek, projekt típusok és típusprojektek felsorolása projektek száma, db megval. helyszíne (település) projektek igényelt támogatása, MFt ebből ROP TÁMOP TIOP Forrás megoszlása, % 1 Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok ,22 felzárkóztatása 1 II/ Óvoda épület felújítása 1 Bekecs ,45 1 II/ Játszótér építése 1 Sóstófalva 6 6 0,32 1 II/ Napköziotthonos Óvoda 1 Tiszalúc ,23 felújítása 1 II/ Játszótér kialakítása 1 Mád ,54 1 II/ Bölcsőde épületének 1 Megyaszó ,50 kialakítása és berendezése 1 II/ Óvoda felújítás, 1 Mezőzombor ,61 fűtéskorszerűsítés 1 II/ Szerencsi Tatay Zoltán 1 Szerencs ,41 Sportcentrum fejlesztése 1 II/ Romák és hátrányos 1 Monok ,07 helyzetűek, oktatás, képzés és munkába vezetése 1 II/ Általános Iskola felújítása II. 1 Mezőzombor ,09 ütem 2 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi ,28 integrációja 2 II/ Sportpálya és sporöltöző 1 Golop ,07 létesítése 2 II/ Kézilabdapálya 1 Sóstófalva 6 6 0,32 2 II/ Könyvtár és olvasóterem 1 Taktaszada 8 8 0,43 felújítása 2 II/ Sportöltöző felújítása 1 Taktaszada 7,5 7,5 0,40 2 II/ Ifjúsági klub belső felújítása 1 Újcsanálos 6 6 0,32 2 II/ Sportpályai öltöző építése 1 Újcsanálos ,64 2 II/ Kistérségi Roma Integráció Fejlesztő Hálózat 1 Kistérség települései ,59 17

18 Fejlesztési irány sorszáma Térségi prioritás sorrend Komplex felzárkóztató programok Projektek, projekt típusok és típusprojektek felsorolása projektek száma, db megval. helyszíne (település) projektek igényelt támogatása, MFt ebből ROP TÁMOP TIOP Forrás megoszlása, % 2 II/ Református templom külső 1 Megyaszó ,50 felújítása 3 Településfejlesztés ,17 3 II/ Polgármesteri Hivatal 1 Megyaszó ,46 épületének felújítása 3 II/ Temető környezetrendezése 1 Rátka ,73 3 II/ Önkormányzati tulajdonú 1 Alsódobsza ,45 épületek felújítása (falukép) 3 II/ Piactér kialakítása 1 Prügy ,02 3 II/ Kerékpárút felújítás 1 Bekecs ,07 3 II/ Ravatalozó felújítása 1 Sóstófalva 8,5 8,5 0,46 3 II/ Utak és járdák felújítása a 1 Taktaharkány ,45 szegregált területen, és a kerékpár út korszerűsítése 3 II/ Járda felújítás 1 Bekecs ,07 3 II/ főtér felújítása 1 Mád ,36 3 II/ Monok ravatalozójának 1 Monok 50,8 50,8 2,72 korszerűsítése, bővítése 3 II/ Urnafal építése 1 Újcsanálos 4,5 4,5 0,24 3 II/ Községi temető kerítésének 1 Monok 21,3 21,3 1,14 felújítása 4 Foglalkoztatás bővítése ,04 4 II/ Kistérségi veszélyes hulladék 1 Tállya ,04 szétszerelő üzem építése 5 Egészségügyi és szociális ellátás fejlesztése ,30 5 II/ Családok átmeneti otthona 1 Tállya ,71 5 II/ orvosi rendelő és 1 Megyaszó ,95 csecsemőgondozó felújítása 5 II/ Egészségház (orvosi 1 Taktaharkány ,64 rendelők) létesítése Összesen % 18

19 IV. 2. Forrás operatív programok és prioritások közti megoszlásának indoklása (különösen, amennyiben jelentősen eltér a tervezési útmutatóban megadott kistérségi indikatív megosztástól A Szerencsi kistérség a ROP tekintetében gyakorlatilag nem tért el az NFÜ által ajánlott prioritásoktól. A ROP-os projektek többsége humán fejlesztéseket tartalmaz, a maradék elsősorban településfejlesztést. A TÁMOP-ban a kistérség számára a foglalkoztatási prioritást ajánlotta az NFÜ. Bár két TÁMOP-os projektünk az oktatási prioritás alá tartozik és egy az egészségügyi alá, a támogatási összeget tekintve a projektek támogatási költségének 80%-a a javasolt prioritás alá esik. TIOP-ra az NFÜ ajánlásnak megfelelően egyáltalán nem terveztünk. IV. 3. Legfontosabb kapcsolódó, egyéb forrásból (pl. egyéb ÚMFT forrás, ÚMVP forrás, hazai támogatás, magán forrás) finanszírozandó projektek kapcsolódó megvalósulás megvalósítás projekt rövid fejlesztési projekt projekt gazda összköltség, finanszírozás helyszíne tervezett indítása címe irány sorszáma neve MFt lehetséges forrása (település) (év, hónap) sorszáma nincs 19

20 IV. 4. Ütemezés induló projektek száma induló projektek igényelt támogatása, MFt befejeződő projektek száma befejeződő projektek igényelt támogatása, MFt össz IV. 5. Ütemezés indoklása (amennyiben eltér az időarányostól) A kistérség projektjei szinte kivétel nélkül 2009-es indulásúak. A hátrányos helyzetből fakadóan a települések az elmúlt években (évtizedekben) a szükségesnél jóval kevesebb támogatást tudtak a térségbe lehívni. Az elmaradt fejlesztések eredményeképpen a település fenntartásával kapcsolatos problémák, gondok az esetek többségében égetővé váltak, ezért a lehető leghamarabbi beavatkozás szükségeltetik. 20

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG TERVDOKUMENTUM I. verzió Sárospatak, 2008. november 28. Wächter Balázs Kistérségi

Részletesebben

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B. Tartalomjegyzék. I.

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B. Tartalomjegyzék. I. MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Mátészalkai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Mátészalkai Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

Kistérségi tervdokumentum

Kistérségi tervdokumentum I. Helyzetelemzés Kistérségi tervdokumentum Gazdasági helyzet Amint a legtöbb hasonló, hátrányos helyzetű kistérségre, így a lengyeltótira is igaz, hogy a gazdasági életében az ipar részesedése átlag alatti,

Részletesebben

ENCSI KISTÉRSÉG TERVDOKUMENTUM

ENCSI KISTÉRSÉG TERVDOKUMENTUM ENCSI KISTÉRSÉG TERVDOKUMENTUM I. verzió módosításai Encs, 2009. január 29. Gazsi Péter Kistérségi vezető tervező.... RFH Zrt. Csanádi Ágnes projektvezető PROMEI Komplex felzárkóztató programok készítése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai Az Edelényi Kistéréség Többcélú

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT 2005 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A helyzetfeltárás fontosabb megállapításai...4

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ZEMPLÉNI TÁJAK HACS Zempléni Tájak Vidékfejlesztési

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM ALAPJAI... 4 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. ELHELYEZKEDÉS...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG

BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001 KISTÉRSÉGI TÜKÖR BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG 2009. november Bevezetés... 3 1. A kistérség általános jellemzése... 5 1.1. Földrajzi elhelyezkedés, településszerkezet és közlekedés...

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Dunaföldvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunaföldvár Város Önkormányzata 2013 2018. 1 TARTALOM Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT...4 1.1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...5

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017

Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017 Fadd Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Jánoshalmi kistérség Dél-Alföldi régió / Bács-Kiskun megye

Jánoshalmi kistérség Dél-Alföldi régió / Bács-Kiskun megye TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001 Jánoshalmi kistérség Dél-Alföldi régió / Bács-Kiskun megye KISTÉRSÉGI HELYZETELEMZÉS 1 Tartalom Összefoglalás... 3 1. A kistérség elhelyezkedése és települései, néhány társadalmi-gazdasági

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Told Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 A település bemutatása... 6 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. 2018. Készítette: Horváth Tiborné Bágyogszovát elhelyezkedése Bágyogszovát Csornától 11 km-re Dél-keletre fekszik a Rábacsécsény-Rábcakapi törésvonal mentén, amely

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szólád Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szólád Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szólád Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Hódmezővásárhelyi kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Kistérség-település-ember-gondolat +LEADER 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Jövőkép A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósulásával az Akciócsoport

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2013 Jóváhagyva: Sajószentpéter Városi Önkormányzat 154/2013.(VIII.29.) határozatával Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egyek Nagyközség Önkormányzata. 2013. június 27

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egyek Nagyközség Önkormányzata. 2013. június 27 Helyi Esélyegyenlőségi Program Egyek Nagyközség Önkormányzata 2013. június 27 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...4 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolca Város Önkormányzatának Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szociális célú városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1-12 KÉSZÜLT: ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL Alsózsolca, 2013. február

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

VII. ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV

VII. ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV VII. ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV VII.1. Bevezetés Az Anti-szegregációs Terv elsősorban területi dimenzióban, a szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét egy adott

Részletesebben

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv,

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Helyi Esélyegyenlőségi Program Görgeteg Község Önkormányzata 2013 2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...10 Célok...10

Részletesebben

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja 2005. május Készítette: I. HELYZETELEMZÉS...3 1. FÖLDRAJZI FEKVÉS, ELÉRHETŐSÉG...3 1.1 Természeti

Részletesebben