A települések infrastrukturális ellátottsága, 2008

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A települések infrastrukturális ellátottsága, 2008"

Átírás

1 2009/154 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal III. évfolyam 154. szám november 2. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2008 A tartalomból 1 Bevezetés 1 Energiaellátás 1 Villamosenergia-ellátás 1 Gázellátás 2 Távfûtés- és melegvízelllátás 2 Települési vízgazdálkodás 2 A közmûves ivóvízellátás jellemzõi 3 A közüzemi szennyvízelvezetés 3 4 Hulladékszállítás 4 Úthálózat Bevezetés Az évtizedes tendencia folytatódásaként 2008-ban is tovább bõvült a vezetékes gázzal ellátott és a közüzemi szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya. Az egy fõre jutó háztartási villamosenergia-felhasználás 2,7%-kal nõtt, az egy háztartási fogyasztóra jutó gázfelhasználás 1%-kal csökkent 2007-hez viszonyítva. Közüzemi vízvezeték-hálózatba a lakások 95%-a volt bekötve ban. Éves szinten csökkent a vízfelhasználás. A települések 53%-án mûködött 2008-ban közcsatorna-hálózat, ehhez az ország lakásállományának 71%-a csatlakozott. A közmûolló (az ivóvízvezetékkel ellátott és a közcsatorna-hálózatra rákötött lakások arányának különbözete) országosan már 23,6 százalékpontra zárult. A rendszeres települési szilárdhulladék-gyûjtésbe a lakásállomány 92%-a volt bevonva 2008-ban. A települések közötti forgalmat 2008-ban 31 ezer kilométeres országos közúthálózat szolgálta. A gyorsforgalmi úthálózat 2008 végén 8%-kal volt hosszabb az elõzõ évinél. Energiaellátás Villamosenergia-ellátás A közüzemi villamosenergia-hálózat az ország minden településére kiterjed ban 5 millió 34 ezer háztartási fogyasztó összesen millió kwh villamos energiát használt fel. A fogyasztók száma a évihez hasonlóan alakult, a háztartások fogyasztása mind abszolút értékben, mind fajlagosan növekedett az elõzõ évhez képest rõl 2008-ra a fajlagos felhasználás 7,5%-kal nõtt, ez az elektromos készülékek háztartásonkénti számának növekedésével és használatának változásával függ össze. Megnõtt a készenléti állapotban áramot fogyasztó készülékek (televíziók, számítógépek, internetmodemek) száma. Elterjedtek a mosogatógépek, és egyre népszerûbbé vált a légkondicionáló berendezések használata. A háztartási fogyasztók villamosenergia-felhasználásának fõbb adatai Év Fogyasztók száma, ezer Háztartási villamosenergia-felhasználás összesen, millió kwh az országos felhasználáson belül, százalék 1.tábla egy fogyasztóra, kwh/hó ,7 173, ,6 184, ,9 185, ,4 181, ,0 186,0 A háztartási villamos energia egy fogyasztóra jutó felhasználása a gazdaságilag legfejlettebb Közép-Magyarországon (204,4 kwh) a legmagasabb. E mutató megyei rangsorát nagyban meghatározza, hogy az erõmûvek dolgozói és nyugdíjasai jelentõs áramdíjkedvezményt élveznek, emiatt közülük sokan lakásfûtésre is használják az áramot. Így míg az erõmûvekkel rendelkezõ megyék egy fogyasztóra jutó fogyasztása kiemelkedõ, addig a mérsékeltebb felhasználás különbözõ okokra, többek között az elöregedõ népességre (pl. Zala megye), vagy a gazdaságilag fejletlen térségek magas arányára (pl. Borsod-Abaúj-Zemplén megye) vezethetõ vissza. Gázellátás A vezetékesgáz-fogyasztás mindössze 0,4%-kal, 38 millió m 3 -rel volt több az elõzõ évinél ban 2873 településen volt hozzáférhetõ a vezetékes gáz, ezzel az elõzõ évi 90,8%-ról 91,1%-ra emelkedett az ellátott települések aránya. A még ellátatlan települések háromnegyede a dunántúli régiókban, egynegyede az Észak-Magyarország régióban található. A háztartási fogyasztók száma 3 millió 292 ezer fölött volt 2008-ban, mintegy 84%-uk fûtési célra is fogyasztott. A lakossági fogyasztók számának növekedési üteme az utóbbi években csökkenõ tendenciát mutatott. A lakossági és a kommunális felhasználás aránya az országos vezetékesgáz-fogyasztásban 58%. A háztartásoknak értékesített vezetékes gáz mennyisége 1 év alatt alig változott. Az egy háztartási fogyasztóra jutó havi átlagos felhasználás az utóbbi években mérséklõdött, a 2008-ban tapasztalt 1 m 3 fogyasztáscsökkenés nem jelent számottevõ eltérést az elõzõ évihez képest.

2 2 A települések infrastruktúrális ellátottsága, 2008 Statisztikai tükör 2009/154 Év Vezetékesgáz-ellátás Az értékesített gáz mennyisége, millió m 3 összesen ebből: háztartásoknak Gázfogyasztók száma, ezer összesen ebből: háztartási Egy háztartási fogyasztóra jutó havi átlagos gázfelhasználás, m 3 /hó 2. tábla Vezetékes gázzal rendelkező települések aránya, % Települési vízgazdálkodás A közmûves ivóvízellátás jellemzõi A települések vízellátásának célja a lakosság ivó- és háztartási vízigényének biztosítása, valamint a közületek, közintézmények, és a kisebb ipari üzemek ivóvíz minõségû vízzel való ellátása. A vízellátás történhet magánkutakból, közkutakból, az üzemek vagy intézmények saját vízmûveivel, és közüzemi vízvezetékkel. A vízellátás módozatai és a megoldás technikai kialakítása mindig aszerint alakult, hogy az ellátandó település nagyságrendje, lakosainak száma, szerkezeti elrendezése, társadalmi struktúrája és gazdasági berendezkedése milyen ellátási színvonalat igényelt. A fejlõdés iránya a közösség egészét ellátó közmûves vízmûvek építése ben az ország településeinek 99,9%-a vehette igénybe a vezetékes ivóvízellátás elõnyeit, a vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 92,1% volt. Az ellátottság 2008-ban az ország településeit tekintve 100%-ra emelkedett, a vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 94,9%. A termelt és szolgáltatott vízmennyiség, és ezen belül a háztartások részére szolgáltatott ivóvíz mennyisége a közötti idõszakot tekintve tovább csökkent, a termelt víz esetében ez több mint 11%-os visszaesést jelent ,7 80, ,7 84, ,9 85, ,4 88, ,0 89, ,4 90, ,5 90, ,0 90, ,0 91,1 Közüzemi víztermelés és -szolgáltatás ábra Távfûtés- és melegvízellátás A távhõszolgáltatás több mint másfél millió ember lakásának fûtését és melegvíz-ellátását szolgálja az ország 95 településén. A hálózatok zömét a korábbi évtizedekben alakították ki, az 1990-es évektõl az építések során a családi igényeket jobban kiszolgáló egyedi lakásfûtés terjedt el ban 651 ezer lakás volt távfûtéses, ezek 92,4%-a (a fõvárosban 94,6%-a) részesült melegvíz-szolgáltatásban. A távfûtésbe bekapcsolt települések között megtalálható majdnem minden megyeszékhely (kivéve Békéscsabát és Zalaegerszeget). A bekapcsolt lakások közül 241 ezer (37%) budapesti volt. A távfûtött lakások számának településenkénti csökkenõ rangsorában a fõvárost követõ 11 város ért el összevontan a budapestihez hasonló arányt. A távfûtött lakások száma a miskolci 31 ezertõl - csökkenõ sorrendben Pécs, Debrecen, Szeged, Gyõr, Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros, Nyíregyháza, Szombathely közbülsõ adatai után - Kecskemét 11 ezres értékével zárul. A távfûtött lakások számának fennmaradó egynegyede további 83 településen oszlik el, közülük két városban (Nyírbátor, Szarvas) alig több mint 100 ilyen lakás található. A távfûtött lakások aránya Közép-Dunántúlon és Közép-Magyarországon számottevõen meghaladja más régióét, az alföldi régiókban viszont lényegesen alacsonyabb. Az utóbbi két évben alig változott a távfûtött lakások száma. A távfûtés kíméli a lakókörnyezetet, a keletkezõ égéstermékek nem szennyezik a távfûtött városrészek levegõjét. Hátránya viszont, hogy a felhasználás lakásonként általában még nem szabályozható és nem mérhetõ, díja pedig meghaladja az egyedi gázfûtés költségét ben a közegészségügyi szempontból veszélyeztetett települések kategóriájába 18 olyan helység tartozott, ahol egyébként közüzemi vízmû üzemelt. Az ilyen települések száma a következõ nyolc évben 6 és 48 között ingadozott. Átmeneti ivóvíz-ellátási módok (tartálykocsis, csomagolt, palackozott, cserekannás vízellátás) alkalmazására 2008-ban 17 településen volt szükség. A nem megfelelõ ivóvízzel ellátott települések száma és a kiszállított víz mennyisége Termelt ivóvízmennyiség Szolgáltatott ivóvízmennyiség Háztartások részére szolgáltatott ivóvízmennyiség Települések száma A kiszállított ivóvíz mennyisége, m 3 3. tábla , , , , , , , , , ban az ivóvízvezeték-hálózat átlagosan évi 360 km-rel bõvült, 2008-ban km volt az ivóvízvezeték-hálózat hossza. A közmûves ivóvízellátásba bekapcsolt lakások száma 2000 és 2008 között 332 ezerrel nõtt. A bekapcsolt lakások aránya ország összesen 94,9% volt 2008 végén. A vízellátás területi kiterjesztésével sokat javult Szabolcs-Szatmár-Bereg,

3 Statisztikai tükör 2009/154 A települések infrastruktúrális ellátottsága, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés megyék helyzete, de sokat fejlõdött Pest megye is. A fentiekbõl megállapítható, hogy a közmûves ivóvízellátás extenzív fejlesztési szakasza lezárult. A statisztikai adatokból azonban nem tûnik ki, hogy a meglévõ vízmû rendszerek minõségi szempontból milyen problémákat rejtenek (vízminõség javítása, rekonstrukció, korszerû irányítástechnika stb.). Közüzemi szennyvízelvezetés A közmûves szennyvízelvezetést tekintve 2008-ban még 1483 teljesen csatornázatlan helyiség található Magyarországon (az összes település 47%-a). A vízkészletek hosszú távú megõrzése szempontjából is nagy fontosságú a csatornázás és a szennyvíztisztítás fejlesztése. A települések szennyvízelvezetése mint életminõségi mutató az országok fejlesztési struktúrájában környezetvédelmi, közegészségügyi, nemzeti és nemzetközi megítélés szempontjából igen fontos, meghatározó tényezõvé vált. Míg Magyarország közmûves ivóvízellátás tekintetében a nemzetközi összehasonlítást is figyelembe véve jó mutatókkal rendelkezik, addig a szennyvízelvezetés területén az elmaradás továbbra is szembetûnõ. Az ellátottsági szintekben jelentkezõ több mint 23,6 százalékpontos különbség, az ún. közmûolló (a bekötött lakások arányát tekintve) ezt a tényt markánsan jelzi. A valamilyen mértékben szennyvízcsatornával ellátott települések száma a évi 854-rõl 2008-ra 1669-re emelkedett. A mûködõ közüzemi szennyvízelvezetõ rendszerrel nem rendelkezõ települések száma 2008-ban 1483-volt, köztük 6 város: Tompa, Szabadszállás, Sándorfalva, Kadarkút, Nagybajom és Nagyecsed. A többi település jogállását tekintve község, átlagos lakosságszámuk mintegy 845 fõ, illetve 1066 község 1000 fõ alatti lélekszámú település. A megyéket tekintve Baranya (233), Somogy (158), Borsod (132), Zala (126), Vas (123) és Szabolcs (117) zömében kislélekszámú települései a szennyvízelvezetõ-hálózatot tekintve ellátatlanok. Ezeken a többnyire szennyvízelvezetõ közmûvel gazdaságosan el nem látható területeken lévõ településeken a környezetvédelem, illetve a társadalmi jólét érdekében elõtérbe kerül a lakások költség- és környezetkímélõ, szakszerû egyedi szennyvízkezelõ létesítményekkel való ellátása. A szennyvízelvezetõ hálózatba bekapcsolt lakások száma között évente átlagosan 123 ezerrel bõvült; a évi rõl (51%) re (71,3%) nõtt, csökkentve a vízhálózatba bekötött lakások számához viszonyított nagymértékû lemaradást. A hazai szennyvízelvezetõ rendszerek mûszaki megoldására a helyi, települési szintû kiépítés a jellemzõ. Gyakori továbbá a két vagy több település, vagy város és a környezõ települések együttes szennyvízelvezetése, illetve közös szennyvíztisztítása (kistérségi és szennyvíz-agglomerációs rendszerek) is. Regionális (nagytérségi) csatornarendszerek csak néhány térségben (fõleg az üdülõkörzetekben) létesültek (Balaton, Velencei-tó, Dunakanyar). A közcsatornán levezetett szennyvizek az intézményi, ipari és egyéb szennyvízkibocsátásokkal együtt átlagosan 543 millió m 3 -t tettek ki ban. Ez az érték az éves átlagos közüzemi vízmûvek által termelt ivóvízmennyiség (692 millió m3) több mint 78%-a, figyelmen kívül hagyva az egyesített szennyvízelvezetõ rendszereken elvezetett csapadékvíz mennyiségét. A szennyvízcsatorna-hálózatba bekötött lakások aránya a vizsgált idõszakban a 2000-es 51,0%-ról 2008-ra 71,3%-ra nõtt. A közmûves csatornázással rendelkezõ lakások számát, arányát tekintve az átlagos érték alatti értékek jellemzik a csatornázottságot Bács-Kiskun, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyékben 2008 végén is, hasonlóan a 2000-es állapothoz. A legrosszabb helyzetben továbbra is Bács-Kiskun található (46,4%). A legjobb helyzetben lévõ fõvárosban is csatornázatlanok még a peremkerületek egyes részei, mintegy lakás között a közüzemi szennyvízelvezetõ rendszerek kiépítettsége továbbra sem volt összhangban a szennyvíztisztítók kapacitásával, ily módon egyes területeken a telepek alulterheltsége, máshol túlterhelése volt a jellemzõ. A szennyvíztisztító telepek hatékonysága a létesítmények mûszaki állaga, az alkalmazott technológia, a kiépített teljesítmény, a hidraulikai és szennyezõanyag-terhelés, az üzemeltetés szakszerûsége stb. függvényében eltérõ A közcsatornán elvezetett és a tisztított szennyvíz 2. ábra A tisztított szennyvizek elég nagy hányada 2000-ben 35%-a, 2008-ban 26%-a csak mechanikai kezelés után (olykor csupán egy átemelõtelepi rácson átvezetve) jutott a befogadóba. Az ilyen tisztítási fokozat nem felel meg a közegészségügyi és környezetvédelmi követelményeknek. A biológiailag is kezelt szennyvizek aránya az összes tisztított települési szennyvízhez viszonyítva 2008 végére 74%-ra nõtt a évi 65%-ról, beleértve a tisztítótelepre közvetlenül szállított települési folyékony hulladék ártalmatlanítását is. % Összes elvezetett szennyvíz Összes tisztított szennyvíz III. tisztítási fokozattal is tisztított szennyvíz biológiailag is tisztított szennyvíz csak mechanikailag tisztított szennyvíz 3. ábra 2008-ban teljesen tisztítatlanul, illetve bárminemû kezelés nélkül a közüzemi szennyvízvezetékeken összegyûjtött szennyvizek 4,7%-át vezették be a befogadókba (25,5 millió m 3 ). A legnagyobb tételt a fõvárosi szennyvizek jelentik: közel 22,2 millió m 3 került közvetlenül a Dunába Budapestnél 2008-ban.

4 4 A települések infrastruktúrális ellátottsága, 2008 Statisztikai tükör 2009/154 Megállapítható, hogy a szennyvízelvezetés és -tisztítás terén a környezetvédelmileg kívánatos szintet még nem sikerült elérni, különös tekintettel e beruházásoknak a vízellátáshoz viszonyított többszörös fajlagos költségeire, és az elmaradás mértékére. A szennyvízelvezetés és -tisztítás területén elmaradó beruházások késõbb esetleges újabb ivóvíz-ellátási és - tisztítási beruházásokat indukálnak a vízbázisok elszennyezõdése miatt. Hulladékelszállítás A szervezett hulladékgyûjtésbe 2008-ban a lakások több mint 92%-a volt bevonva. A települési szilárd hulladéklerakók száma a 2005-ös 340-hez képest 2007-re 254-re csökkent, 2008-ban pedig már csak 213 lerakó mûködött. A csökkenés a hulladéklerakásról szóló uniós irányelv következménye. Az irányelv követelményei alapján kidolgozott 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet elõírja, hogy a július 15-i határidõt követõen csak olyan hulladéklerakók üzemelhetnek, amelyek teljes körûen kielégítik a jogszabályban rögzített feltételeket. Ezen hulladéklerakók száma 75 körüli. A közszolgáltatás keretében elszállított települési szilárd hulladék menynyisége a 2000-es évek közepén csökkenésnek indult, azóta évrõl évre mérséklõdik. A gyûjtés módja szerint nézve azt láthatjuk, hogy a szelektíven gyûjtött hulladék aránya 2006 óta nõ, a 2006-os 5%-hoz képest 2008-ban már 7%-ot tett ki. E folyamat hosszabb távúnak ígérkezik, hiszen a szelektív hulladékgyûjtés hulladékudvarok létesítésével, illetve hulladékgyûjtõ szigetek telepítésével egyre több ember számára válik elérhetõvé, továbbá egyes nagyvárosokban már a szelektíven gyûjtött hulladék háztól történõ elszállítása is lehetségessé vált. A közszolgáltatás keretében elszállított települési szilárd hulladék közel háromnegyedét a lakosságtól gyûjtik be, ennek aránya folyamatosan nõ. A kezelési módokat nézve a legelterjedtebb, de egyben legkevésbé környezetbarát ártalmatlanítási mód, a lerakás aránya 2006 óta folyamatosan csökken, az újrafeldolgozásé és az energiahasznosítással történõ égetésé nõ. Az újrafeldolgozásé 2008-ra 5%-ról 7%-ra, az energiahasznosítással történõ égetésé 8-ról 10%-ra bõvült. 4. tábla A közszolgáltatás keretében elszállított települési szilárd hulladék keletkezése, gyûjtése, kezelése (ezer tonna) Megnevezés A közszolgáltatás keretében elszállított települési szilárd hulladék hagyományos módon gyűjtött szelektíven gyűjtött közterület-tisztítás hulladéka lakosságtól egyéb szervektől újrafeldolgozással, komposztálással hasznosított között 32-rõl 23 tömegszázalékra csökkent, ám továbbra is meghatározó. A maximális értéket 2000-ben vette fel (40,7 tömegszázalék). Közben a fogyasztási szokások változásának következtében a mûanyag hulladékok aránya közel négyszeresére bõvült. Az utóbbi évek adatait nézve az egyéb típusú hulladékok aránya emelkedett meghatározóan, ennek oka, hogy mind a négy, ebbe a kategóriába sorolt hulladékfajta aránya növekedett. Az újrahasznosítható összetevõk közül a papír és a mûanyag szelektív gyûjtését magas arányuk, a külön-külön mindössze 4-5%-os arányú üveg- és fémhulladékét pedig az így megmenthetõ jelentõs érték teszi indokolttá. 4. ábra A települési szilárd hulladék anyagcsoportok szerinti összetétele Budapesten % Műanyag Textil Egyéb (üveg, fém, egészségügyi és veszélyes) Papír Egyéb szervetlen Bomló szervesanyag A települési folyékony hulladék keletkezése az infrastrukturálisan elmaradottabb régiókban nagyobb mértékû, mint a fejlettebb térségekben. Ugyancsak megfigyelhetõ a városi és az egyéb települési adatok közti éles különbség, valamint Budapest alacsony részesedése (5,8%). Az országos 7,0 6,0 5,0 4, Forrás: Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. A települési folyékony hulladék keletkezése 6,2 5,4 5,0 4,7 4,4 5. ábra energiahasznosítással történő égetés lerakással ártalmatlanított egyéb módon kezelt Budapesten a települési szilárd hulladék összetételét rendszeresen vizsgálják. Az 1990-es évek eleje óta a mûanyag és a bomló szerves anyagok aránya jelentõsen megváltozott. A települési szilárd hulladék összetételében a bomló szerves anyag (konyhai és kerti hulladék) aránya 1990 és 3,0 2,0 1,0 0,

5 Statisztikai tükör 2009/154 A települések infrastruktúrális ellátottsága, adat (a növekvõ csatornázottság miatt) csökkenõ tendenciája jól látható az 5. ábrán. Úthálózat A közúthálózat hossza jelleg szerint Megnevezés tábla Autópálya Autóút Csomóponti ágak és gyorsforgalmi utak pihenõútjai a) I. rendû fõút II. rendû fõút Egyéb közút Országos közút összesen Kiépített helyi közutak Kiépítetlen helyi közutak (km) Helyi közutak összesen Gyalogút Kerékpárút Magyarország közúthálózata állami tulajdonú országos közutakból és önkormányzati tulajdonú helyi közutakból áll, 2008-ban közel 198 ezer kilométer hosszúságú volt. A települések közötti forgalmat 31 ezer kilométeres országos közúthálózat szolgálta. Az országos közúthálózat a Magyar Közút Kht. adatai szerint a teljes közúti forgalomnak mintegy 75%-át, településeken áthaladó szakaszain a helyi forgalomnak is jelentõs hányadát bonyolítja le. Az országos közutakon 7009 híd, 1771 db közúti-vasúti keresztezés, 8435 db közúti csomópont és 3489 db szintbeli gyalogosátjáró található. Az országos közutakból 7704 km gyorsforgalmi vagy fõút, ebbõl km "E" jelzésû út, vagyis az európai úthálózat része rõl 2008-ra az autóút-hálózat jelentõsen, közel négyszeresére bõvült, azonban az országos közúthálózat forgalomterhelése - mind a hazai, mind a nemzetközi forgalom - döntõen az autópályákra hárul. Magyarországon az elsõ autópályát, az M1-es és M7-es közös szakaszát 1964-ben építették. Egészen 2002-ig a motorizáció alacsony szintje miatt csak lassan haladt a magyar gyorsforgalmi úthálózat fejlõdése: mintegy 500 km autópálya épült meg. Az ezt követõ idõszakban közel ugyanennyi hosszúságú új autópályát adtak át, 2008-ban már 911 kilométer hosszúságú gyorsforgalmi hálózaton autózhattunk. A Budapest-központú közúthálózat hosszadalmassá és nehézkessé teszi az egyes dél-alföldi, észak-magyarországi, dél- és nyugat-dunántúli térségek közötti közlekedést. Gyorsforgalmi úthálózatunk sûrûsége alig fele az EU-15-ök átlagának. Az országos fõutak közel 28%-a lakott területen halad át, rontva az ott lakók életminõségét. A kerékpárutak hossza 2000-tõl folyamatos növekedést mutat, 2008-ban közel 10%-kal bõvült az elõzõ évhez képest. Számuk az európai uniós források és a közeljövõben esedékes fejlesztések révén várhatóan tovább nõ. a) Egyéb csomóponti ágak, pihenõhelyek útjainak hosszával együtt. Forrás: Magyar Közút Kht. További információk adatok, (iinkek) Módszertan Táblázatok Elérhetõségek: Telefon: Információszolgálat Telefon: KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2009 A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni.

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2012

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2012 2013/87 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 87. szám 2013. október 31. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2012 A tartalomból 1 Főbb folyamatok 1 Energiaellátás

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO002 Verzió: Oldalszám összesen: KEOP_070628.doc 165 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI

Részletesebben

ELÕSZÓ ORSZÁGOS TERÜLETI HELYZETKÉP. Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

ELÕSZÓ ORSZÁGOS TERÜLETI HELYZETKÉP. Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter ELÕSZÓ Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az uniós és a hazai források minden eddiginél nagyobb lehetõséget teremtenek az ország, és az egyes térségek fejlõdéséhez. A források minél hatékonyabb

Részletesebben

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet társadalma és gazdasága

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet társadalma és gazdasága A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet társadalma és gazdasága Központi Statisztikai Hivatal 2011. január Tartalom Bevezető...2 Balaton üdülőkörzet az ország kiemelt üdülőkörzetei között...4 A Balaton üdülőkörzet

Részletesebben

Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Hulladékgazdálkodási Terve (2011-2016)

Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Hulladékgazdálkodási Terve (2011-2016) Tartalomjegyzék... 1 A tervkészítés általános adatai... 2 I. 1. Általános bevezető... 3 I. 2. A társulás és településeinek, környezetének bemutatása... 4 I. 3. A helyi tervezés szükségességének bemutatása,

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 5. A Nyugat-dunántúli régió jellemzői Készítette: MTA RKK Nyugat magyarországi Tudományos Intézet 211-212 Együttműködési Program -213 Programban az Európai

Részletesebben

~Ilami ~ámbrll _ő5?tk

~Ilami ~ámbrll _ő5?tk ~Ilami ~ámbrll _ő5?tk ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a közműves ivóvízellátás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás helyzetéről, továbbá a közmű olló alakulásáról 1991. szeptember 69. Állami Számvevőszék Területi

Részletesebben

Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön

Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön 28/39 Összeállította: KSH Debreceni Igazgatósága www.ksh.hu II. évfolyam 39. szám 28. április 2. Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Ipari parkok 2 Az észak-alföldi

Részletesebben

Lakossági hulladék keletkezése és sorsa a Dél-Dunántúli régióban (helyzetfeltáró tanulmány)

Lakossági hulladék keletkezése és sorsa a Dél-Dunántúli régióban (helyzetfeltáró tanulmány) Borító (helyzetfeltáró tanulmány) Az ÖKO-FERR Hulladékkezelési Kht. Dunaújváros megbízásából készítette Az EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság Szekszárd munkatársai Dr. Hangay István Dr. Hangayné

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat 8/2005.(IV.4.) sz. rendelete a HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Bánréve, Borsodszentgyörgy, Dubicsány, Hét, Királd, Sajónémeti, Sajópüspöki

Részletesebben

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE Központi Statisztikai Hivatal SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE, 2007. október KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA, 2007 ISBN 978-963-235-145-2 (nyomtatott)

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 14 KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FÜGGELÉK...2 14.1 KÖRNYEZETVÉDELEM...2 14.1.1 Környezeti állapotbemutatás összefoglalása... 2 14.1.2 Országos környezetállapot áttekintése... 7 14.1.3

Részletesebben

Békéscsaba Város Energiastratégiája

Békéscsaba Város Energiastratégiája Békéscsaba Város Energiastratégiája 2014. március 1 Készítette: Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. a Terra Studio Kft. közreműködésével Projektvezető: dr. Kukely György stúdióvezető

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepciója

Területfejlesztési Koncepciója A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója II. kötet Helyzetértékelés a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsaba Kecskemét Szeged, 1999. március

Részletesebben

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda.

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda. Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004 A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete 2004 3K Consens Iroda Munkatársak Fülöp Edit Dávid János Tajti József Mód Péter 1 Fülöp

Részletesebben

KOMPLEX ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI RENDSZER KAPOSVÁR ÉS TÉRSÉGE RÉSZÉRE

KOMPLEX ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI RENDSZER KAPOSVÁR ÉS TÉRSÉGE RÉSZÉRE Egészségügyi és építési bontási hulladék kezelése intézkedés (Kódszám: KIOP 2004 1.3.0.) KOMPLEX ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI RENDSZER KAPOSVÁR ÉS TÉRSÉGE RÉSZÉRE MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA Központi Statisztikai Hivatal Magyarország társadalmi atlasza Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN: 978-963-235-391-3 Készült: a Tájékoztatási főosztályon

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (IX. 24.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK HELYZETE VESZPRÉM MEGYÉBEN TANULMÁNY 2007. KÉSZÍTETTE: ATHANASSOFF IBOLYA VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK HELYZETE VESZPRÉM MEGYÉBEN TANULMÁNY 2007. KÉSZÍTETTE: ATHANASSOFF IBOLYA VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK HELYZETE VESZPRÉM MEGYÉBEN TANULMÁNY 27. KÉSZÍTETTE: ATHANASSOFF IBOLYA VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...3 2. A tanulmány elkészítésének célja...3

Részletesebben

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Domokos Tamás, Kulcsár László Copyright Echo Nonprofit Network, 1999 A

Részletesebben

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010.

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. KÉSZÍTETTE TERRA STUDIO KFT. 2004. november A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE készítette a Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u.

Részletesebben

A közúti közlekedés területi jellemzői

A közúti közlekedés területi jellemzői Központi Statisztikai Hivatal A közúti közlekedés területi jellemzői 2013. augusztus Tartalom Bevezető...2 Összefoglaló...3 1. Magyarország a nemzetközi közlekedési rendszerben...5 1.1. Az országon áthaladó

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Nyárlőrinc Község Önkormányzata a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.)

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG

BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001 KISTÉRSÉGI TÜKÖR BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG 2009. november Bevezetés... 3 1. A kistérség általános jellemzése... 5 1.1. Földrajzi elhelyezkedés, településszerkezet és közlekedés...

Részletesebben

Népmozgalom, 2009. január december

Népmozgalom, 2009. január december 21/42 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 42. szám 21. március 23. Népmozgalom, 29. január december A tartalomból 1 Összefoglaló 2 Házasságkötés, válás 3 Születés, terhességmegszakítás

Részletesebben

A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal

A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal Munkaszám: 112/2008. A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal Budapest, 2008. augusztus 1013. Budapest.

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Energia Stratégia. 2012. október 31. Energia Stratégia

Dél-Dunántúli Regionális Energia Stratégia. 2012. október 31. Energia Stratégia Energia Stratégia 2012. október 31. Energia Stratégia 1 Energia Stratégia Készült a Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális energiaellátási

Részletesebben

Észak-alföldi operatív program

Észak-alföldi operatív program A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Észak-alföldi operatív program 2007-2013 2007HU161PO009 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3786 számú határozatával elfogadva Verzió: ÉAOP_adopted_hu.doc

Részletesebben