A települések infrastrukturális ellátottsága, 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A települések infrastrukturális ellátottsága, 2008"

Átírás

1 2009/154 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal III. évfolyam 154. szám november 2. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2008 A tartalomból 1 Bevezetés 1 Energiaellátás 1 Villamosenergia-ellátás 1 Gázellátás 2 Távfûtés- és melegvízelllátás 2 Települési vízgazdálkodás 2 A közmûves ivóvízellátás jellemzõi 3 A közüzemi szennyvízelvezetés 3 4 Hulladékszállítás 4 Úthálózat Bevezetés Az évtizedes tendencia folytatódásaként 2008-ban is tovább bõvült a vezetékes gázzal ellátott és a közüzemi szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya. Az egy fõre jutó háztartási villamosenergia-felhasználás 2,7%-kal nõtt, az egy háztartási fogyasztóra jutó gázfelhasználás 1%-kal csökkent 2007-hez viszonyítva. Közüzemi vízvezeték-hálózatba a lakások 95%-a volt bekötve ban. Éves szinten csökkent a vízfelhasználás. A települések 53%-án mûködött 2008-ban közcsatorna-hálózat, ehhez az ország lakásállományának 71%-a csatlakozott. A közmûolló (az ivóvízvezetékkel ellátott és a közcsatorna-hálózatra rákötött lakások arányának különbözete) országosan már 23,6 százalékpontra zárult. A rendszeres települési szilárdhulladék-gyûjtésbe a lakásállomány 92%-a volt bevonva 2008-ban. A települések közötti forgalmat 2008-ban 31 ezer kilométeres országos közúthálózat szolgálta. A gyorsforgalmi úthálózat 2008 végén 8%-kal volt hosszabb az elõzõ évinél. Energiaellátás Villamosenergia-ellátás A közüzemi villamosenergia-hálózat az ország minden településére kiterjed ban 5 millió 34 ezer háztartási fogyasztó összesen millió kwh villamos energiát használt fel. A fogyasztók száma a évihez hasonlóan alakult, a háztartások fogyasztása mind abszolút értékben, mind fajlagosan növekedett az elõzõ évhez képest rõl 2008-ra a fajlagos felhasználás 7,5%-kal nõtt, ez az elektromos készülékek háztartásonkénti számának növekedésével és használatának változásával függ össze. Megnõtt a készenléti állapotban áramot fogyasztó készülékek (televíziók, számítógépek, internetmodemek) száma. Elterjedtek a mosogatógépek, és egyre népszerûbbé vált a légkondicionáló berendezések használata. A háztartási fogyasztók villamosenergia-felhasználásának fõbb adatai Év Fogyasztók száma, ezer Háztartási villamosenergia-felhasználás összesen, millió kwh az országos felhasználáson belül, százalék 1.tábla egy fogyasztóra, kwh/hó ,7 173, ,6 184, ,9 185, ,4 181, ,0 186,0 A háztartási villamos energia egy fogyasztóra jutó felhasználása a gazdaságilag legfejlettebb Közép-Magyarországon (204,4 kwh) a legmagasabb. E mutató megyei rangsorát nagyban meghatározza, hogy az erõmûvek dolgozói és nyugdíjasai jelentõs áramdíjkedvezményt élveznek, emiatt közülük sokan lakásfûtésre is használják az áramot. Így míg az erõmûvekkel rendelkezõ megyék egy fogyasztóra jutó fogyasztása kiemelkedõ, addig a mérsékeltebb felhasználás különbözõ okokra, többek között az elöregedõ népességre (pl. Zala megye), vagy a gazdaságilag fejletlen térségek magas arányára (pl. Borsod-Abaúj-Zemplén megye) vezethetõ vissza. Gázellátás A vezetékesgáz-fogyasztás mindössze 0,4%-kal, 38 millió m 3 -rel volt több az elõzõ évinél ban 2873 településen volt hozzáférhetõ a vezetékes gáz, ezzel az elõzõ évi 90,8%-ról 91,1%-ra emelkedett az ellátott települések aránya. A még ellátatlan települések háromnegyede a dunántúli régiókban, egynegyede az Észak-Magyarország régióban található. A háztartási fogyasztók száma 3 millió 292 ezer fölött volt 2008-ban, mintegy 84%-uk fûtési célra is fogyasztott. A lakossági fogyasztók számának növekedési üteme az utóbbi években csökkenõ tendenciát mutatott. A lakossági és a kommunális felhasználás aránya az országos vezetékesgáz-fogyasztásban 58%. A háztartásoknak értékesített vezetékes gáz mennyisége 1 év alatt alig változott. Az egy háztartási fogyasztóra jutó havi átlagos felhasználás az utóbbi években mérséklõdött, a 2008-ban tapasztalt 1 m 3 fogyasztáscsökkenés nem jelent számottevõ eltérést az elõzõ évihez képest.

2 2 A települések infrastruktúrális ellátottsága, 2008 Statisztikai tükör 2009/154 Év Vezetékesgáz-ellátás Az értékesített gáz mennyisége, millió m 3 összesen ebből: háztartásoknak Gázfogyasztók száma, ezer összesen ebből: háztartási Egy háztartási fogyasztóra jutó havi átlagos gázfelhasználás, m 3 /hó 2. tábla Vezetékes gázzal rendelkező települések aránya, % Települési vízgazdálkodás A közmûves ivóvízellátás jellemzõi A települések vízellátásának célja a lakosság ivó- és háztartási vízigényének biztosítása, valamint a közületek, közintézmények, és a kisebb ipari üzemek ivóvíz minõségû vízzel való ellátása. A vízellátás történhet magánkutakból, közkutakból, az üzemek vagy intézmények saját vízmûveivel, és közüzemi vízvezetékkel. A vízellátás módozatai és a megoldás technikai kialakítása mindig aszerint alakult, hogy az ellátandó település nagyságrendje, lakosainak száma, szerkezeti elrendezése, társadalmi struktúrája és gazdasági berendezkedése milyen ellátási színvonalat igényelt. A fejlõdés iránya a közösség egészét ellátó közmûves vízmûvek építése ben az ország településeinek 99,9%-a vehette igénybe a vezetékes ivóvízellátás elõnyeit, a vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 92,1% volt. Az ellátottság 2008-ban az ország településeit tekintve 100%-ra emelkedett, a vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 94,9%. A termelt és szolgáltatott vízmennyiség, és ezen belül a háztartások részére szolgáltatott ivóvíz mennyisége a közötti idõszakot tekintve tovább csökkent, a termelt víz esetében ez több mint 11%-os visszaesést jelent ,7 80, ,7 84, ,9 85, ,4 88, ,0 89, ,4 90, ,5 90, ,0 90, ,0 91,1 Közüzemi víztermelés és -szolgáltatás ábra Távfûtés- és melegvízellátás A távhõszolgáltatás több mint másfél millió ember lakásának fûtését és melegvíz-ellátását szolgálja az ország 95 településén. A hálózatok zömét a korábbi évtizedekben alakították ki, az 1990-es évektõl az építések során a családi igényeket jobban kiszolgáló egyedi lakásfûtés terjedt el ban 651 ezer lakás volt távfûtéses, ezek 92,4%-a (a fõvárosban 94,6%-a) részesült melegvíz-szolgáltatásban. A távfûtésbe bekapcsolt települések között megtalálható majdnem minden megyeszékhely (kivéve Békéscsabát és Zalaegerszeget). A bekapcsolt lakások közül 241 ezer (37%) budapesti volt. A távfûtött lakások számának településenkénti csökkenõ rangsorában a fõvárost követõ 11 város ért el összevontan a budapestihez hasonló arányt. A távfûtött lakások száma a miskolci 31 ezertõl - csökkenõ sorrendben Pécs, Debrecen, Szeged, Gyõr, Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros, Nyíregyháza, Szombathely közbülsõ adatai után - Kecskemét 11 ezres értékével zárul. A távfûtött lakások számának fennmaradó egynegyede további 83 településen oszlik el, közülük két városban (Nyírbátor, Szarvas) alig több mint 100 ilyen lakás található. A távfûtött lakások aránya Közép-Dunántúlon és Közép-Magyarországon számottevõen meghaladja más régióét, az alföldi régiókban viszont lényegesen alacsonyabb. Az utóbbi két évben alig változott a távfûtött lakások száma. A távfûtés kíméli a lakókörnyezetet, a keletkezõ égéstermékek nem szennyezik a távfûtött városrészek levegõjét. Hátránya viszont, hogy a felhasználás lakásonként általában még nem szabályozható és nem mérhetõ, díja pedig meghaladja az egyedi gázfûtés költségét ben a közegészségügyi szempontból veszélyeztetett települések kategóriájába 18 olyan helység tartozott, ahol egyébként közüzemi vízmû üzemelt. Az ilyen települések száma a következõ nyolc évben 6 és 48 között ingadozott. Átmeneti ivóvíz-ellátási módok (tartálykocsis, csomagolt, palackozott, cserekannás vízellátás) alkalmazására 2008-ban 17 településen volt szükség. A nem megfelelõ ivóvízzel ellátott települések száma és a kiszállított víz mennyisége Termelt ivóvízmennyiség Szolgáltatott ivóvízmennyiség Háztartások részére szolgáltatott ivóvízmennyiség Települések száma A kiszállított ivóvíz mennyisége, m 3 3. tábla , , , , , , , , , ban az ivóvízvezeték-hálózat átlagosan évi 360 km-rel bõvült, 2008-ban km volt az ivóvízvezeték-hálózat hossza. A közmûves ivóvízellátásba bekapcsolt lakások száma 2000 és 2008 között 332 ezerrel nõtt. A bekapcsolt lakások aránya ország összesen 94,9% volt 2008 végén. A vízellátás területi kiterjesztésével sokat javult Szabolcs-Szatmár-Bereg,

3 Statisztikai tükör 2009/154 A települések infrastruktúrális ellátottsága, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés megyék helyzete, de sokat fejlõdött Pest megye is. A fentiekbõl megállapítható, hogy a közmûves ivóvízellátás extenzív fejlesztési szakasza lezárult. A statisztikai adatokból azonban nem tûnik ki, hogy a meglévõ vízmû rendszerek minõségi szempontból milyen problémákat rejtenek (vízminõség javítása, rekonstrukció, korszerû irányítástechnika stb.). Közüzemi szennyvízelvezetés A közmûves szennyvízelvezetést tekintve 2008-ban még 1483 teljesen csatornázatlan helyiség található Magyarországon (az összes település 47%-a). A vízkészletek hosszú távú megõrzése szempontjából is nagy fontosságú a csatornázás és a szennyvíztisztítás fejlesztése. A települések szennyvízelvezetése mint életminõségi mutató az országok fejlesztési struktúrájában környezetvédelmi, közegészségügyi, nemzeti és nemzetközi megítélés szempontjából igen fontos, meghatározó tényezõvé vált. Míg Magyarország közmûves ivóvízellátás tekintetében a nemzetközi összehasonlítást is figyelembe véve jó mutatókkal rendelkezik, addig a szennyvízelvezetés területén az elmaradás továbbra is szembetûnõ. Az ellátottsági szintekben jelentkezõ több mint 23,6 százalékpontos különbség, az ún. közmûolló (a bekötött lakások arányát tekintve) ezt a tényt markánsan jelzi. A valamilyen mértékben szennyvízcsatornával ellátott települések száma a évi 854-rõl 2008-ra 1669-re emelkedett. A mûködõ közüzemi szennyvízelvezetõ rendszerrel nem rendelkezõ települések száma 2008-ban 1483-volt, köztük 6 város: Tompa, Szabadszállás, Sándorfalva, Kadarkút, Nagybajom és Nagyecsed. A többi település jogállását tekintve község, átlagos lakosságszámuk mintegy 845 fõ, illetve 1066 község 1000 fõ alatti lélekszámú település. A megyéket tekintve Baranya (233), Somogy (158), Borsod (132), Zala (126), Vas (123) és Szabolcs (117) zömében kislélekszámú települései a szennyvízelvezetõ-hálózatot tekintve ellátatlanok. Ezeken a többnyire szennyvízelvezetõ közmûvel gazdaságosan el nem látható területeken lévõ településeken a környezetvédelem, illetve a társadalmi jólét érdekében elõtérbe kerül a lakások költség- és környezetkímélõ, szakszerû egyedi szennyvízkezelõ létesítményekkel való ellátása. A szennyvízelvezetõ hálózatba bekapcsolt lakások száma között évente átlagosan 123 ezerrel bõvült; a évi rõl (51%) re (71,3%) nõtt, csökkentve a vízhálózatba bekötött lakások számához viszonyított nagymértékû lemaradást. A hazai szennyvízelvezetõ rendszerek mûszaki megoldására a helyi, települési szintû kiépítés a jellemzõ. Gyakori továbbá a két vagy több település, vagy város és a környezõ települések együttes szennyvízelvezetése, illetve közös szennyvíztisztítása (kistérségi és szennyvíz-agglomerációs rendszerek) is. Regionális (nagytérségi) csatornarendszerek csak néhány térségben (fõleg az üdülõkörzetekben) létesültek (Balaton, Velencei-tó, Dunakanyar). A közcsatornán levezetett szennyvizek az intézményi, ipari és egyéb szennyvízkibocsátásokkal együtt átlagosan 543 millió m 3 -t tettek ki ban. Ez az érték az éves átlagos közüzemi vízmûvek által termelt ivóvízmennyiség (692 millió m3) több mint 78%-a, figyelmen kívül hagyva az egyesített szennyvízelvezetõ rendszereken elvezetett csapadékvíz mennyiségét. A szennyvízcsatorna-hálózatba bekötött lakások aránya a vizsgált idõszakban a 2000-es 51,0%-ról 2008-ra 71,3%-ra nõtt. A közmûves csatornázással rendelkezõ lakások számát, arányát tekintve az átlagos érték alatti értékek jellemzik a csatornázottságot Bács-Kiskun, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyékben 2008 végén is, hasonlóan a 2000-es állapothoz. A legrosszabb helyzetben továbbra is Bács-Kiskun található (46,4%). A legjobb helyzetben lévõ fõvárosban is csatornázatlanok még a peremkerületek egyes részei, mintegy lakás között a közüzemi szennyvízelvezetõ rendszerek kiépítettsége továbbra sem volt összhangban a szennyvíztisztítók kapacitásával, ily módon egyes területeken a telepek alulterheltsége, máshol túlterhelése volt a jellemzõ. A szennyvíztisztító telepek hatékonysága a létesítmények mûszaki állaga, az alkalmazott technológia, a kiépített teljesítmény, a hidraulikai és szennyezõanyag-terhelés, az üzemeltetés szakszerûsége stb. függvényében eltérõ A közcsatornán elvezetett és a tisztított szennyvíz 2. ábra A tisztított szennyvizek elég nagy hányada 2000-ben 35%-a, 2008-ban 26%-a csak mechanikai kezelés után (olykor csupán egy átemelõtelepi rácson átvezetve) jutott a befogadóba. Az ilyen tisztítási fokozat nem felel meg a közegészségügyi és környezetvédelmi követelményeknek. A biológiailag is kezelt szennyvizek aránya az összes tisztított települési szennyvízhez viszonyítva 2008 végére 74%-ra nõtt a évi 65%-ról, beleértve a tisztítótelepre közvetlenül szállított települési folyékony hulladék ártalmatlanítását is. % Összes elvezetett szennyvíz Összes tisztított szennyvíz III. tisztítási fokozattal is tisztított szennyvíz biológiailag is tisztított szennyvíz csak mechanikailag tisztított szennyvíz 3. ábra 2008-ban teljesen tisztítatlanul, illetve bárminemû kezelés nélkül a közüzemi szennyvízvezetékeken összegyûjtött szennyvizek 4,7%-át vezették be a befogadókba (25,5 millió m 3 ). A legnagyobb tételt a fõvárosi szennyvizek jelentik: közel 22,2 millió m 3 került közvetlenül a Dunába Budapestnél 2008-ban.

4 4 A települések infrastruktúrális ellátottsága, 2008 Statisztikai tükör 2009/154 Megállapítható, hogy a szennyvízelvezetés és -tisztítás terén a környezetvédelmileg kívánatos szintet még nem sikerült elérni, különös tekintettel e beruházásoknak a vízellátáshoz viszonyított többszörös fajlagos költségeire, és az elmaradás mértékére. A szennyvízelvezetés és -tisztítás területén elmaradó beruházások késõbb esetleges újabb ivóvíz-ellátási és - tisztítási beruházásokat indukálnak a vízbázisok elszennyezõdése miatt. Hulladékelszállítás A szervezett hulladékgyûjtésbe 2008-ban a lakások több mint 92%-a volt bevonva. A települési szilárd hulladéklerakók száma a 2005-ös 340-hez képest 2007-re 254-re csökkent, 2008-ban pedig már csak 213 lerakó mûködött. A csökkenés a hulladéklerakásról szóló uniós irányelv következménye. Az irányelv követelményei alapján kidolgozott 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet elõírja, hogy a július 15-i határidõt követõen csak olyan hulladéklerakók üzemelhetnek, amelyek teljes körûen kielégítik a jogszabályban rögzített feltételeket. Ezen hulladéklerakók száma 75 körüli. A közszolgáltatás keretében elszállított települési szilárd hulladék menynyisége a 2000-es évek közepén csökkenésnek indult, azóta évrõl évre mérséklõdik. A gyûjtés módja szerint nézve azt láthatjuk, hogy a szelektíven gyûjtött hulladék aránya 2006 óta nõ, a 2006-os 5%-hoz képest 2008-ban már 7%-ot tett ki. E folyamat hosszabb távúnak ígérkezik, hiszen a szelektív hulladékgyûjtés hulladékudvarok létesítésével, illetve hulladékgyûjtõ szigetek telepítésével egyre több ember számára válik elérhetõvé, továbbá egyes nagyvárosokban már a szelektíven gyûjtött hulladék háztól történõ elszállítása is lehetségessé vált. A közszolgáltatás keretében elszállított települési szilárd hulladék közel háromnegyedét a lakosságtól gyûjtik be, ennek aránya folyamatosan nõ. A kezelési módokat nézve a legelterjedtebb, de egyben legkevésbé környezetbarát ártalmatlanítási mód, a lerakás aránya 2006 óta folyamatosan csökken, az újrafeldolgozásé és az energiahasznosítással történõ égetésé nõ. Az újrafeldolgozásé 2008-ra 5%-ról 7%-ra, az energiahasznosítással történõ égetésé 8-ról 10%-ra bõvült. 4. tábla A közszolgáltatás keretében elszállított települési szilárd hulladék keletkezése, gyûjtése, kezelése (ezer tonna) Megnevezés A közszolgáltatás keretében elszállított települési szilárd hulladék hagyományos módon gyűjtött szelektíven gyűjtött közterület-tisztítás hulladéka lakosságtól egyéb szervektől újrafeldolgozással, komposztálással hasznosított között 32-rõl 23 tömegszázalékra csökkent, ám továbbra is meghatározó. A maximális értéket 2000-ben vette fel (40,7 tömegszázalék). Közben a fogyasztási szokások változásának következtében a mûanyag hulladékok aránya közel négyszeresére bõvült. Az utóbbi évek adatait nézve az egyéb típusú hulladékok aránya emelkedett meghatározóan, ennek oka, hogy mind a négy, ebbe a kategóriába sorolt hulladékfajta aránya növekedett. Az újrahasznosítható összetevõk közül a papír és a mûanyag szelektív gyûjtését magas arányuk, a külön-külön mindössze 4-5%-os arányú üveg- és fémhulladékét pedig az így megmenthetõ jelentõs érték teszi indokolttá. 4. ábra A települési szilárd hulladék anyagcsoportok szerinti összetétele Budapesten % Műanyag Textil Egyéb (üveg, fém, egészségügyi és veszélyes) Papír Egyéb szervetlen Bomló szervesanyag A települési folyékony hulladék keletkezése az infrastrukturálisan elmaradottabb régiókban nagyobb mértékû, mint a fejlettebb térségekben. Ugyancsak megfigyelhetõ a városi és az egyéb települési adatok közti éles különbség, valamint Budapest alacsony részesedése (5,8%). Az országos 7,0 6,0 5,0 4, Forrás: Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. A települési folyékony hulladék keletkezése 6,2 5,4 5,0 4,7 4,4 5. ábra energiahasznosítással történő égetés lerakással ártalmatlanított egyéb módon kezelt Budapesten a települési szilárd hulladék összetételét rendszeresen vizsgálják. Az 1990-es évek eleje óta a mûanyag és a bomló szerves anyagok aránya jelentõsen megváltozott. A települési szilárd hulladék összetételében a bomló szerves anyag (konyhai és kerti hulladék) aránya 1990 és 3,0 2,0 1,0 0,

5 Statisztikai tükör 2009/154 A települések infrastruktúrális ellátottsága, adat (a növekvõ csatornázottság miatt) csökkenõ tendenciája jól látható az 5. ábrán. Úthálózat A közúthálózat hossza jelleg szerint Megnevezés tábla Autópálya Autóút Csomóponti ágak és gyorsforgalmi utak pihenõútjai a) I. rendû fõút II. rendû fõút Egyéb közút Országos közút összesen Kiépített helyi közutak Kiépítetlen helyi közutak (km) Helyi közutak összesen Gyalogút Kerékpárút Magyarország közúthálózata állami tulajdonú országos közutakból és önkormányzati tulajdonú helyi közutakból áll, 2008-ban közel 198 ezer kilométer hosszúságú volt. A települések közötti forgalmat 31 ezer kilométeres országos közúthálózat szolgálta. Az országos közúthálózat a Magyar Közút Kht. adatai szerint a teljes közúti forgalomnak mintegy 75%-át, településeken áthaladó szakaszain a helyi forgalomnak is jelentõs hányadát bonyolítja le. Az országos közutakon 7009 híd, 1771 db közúti-vasúti keresztezés, 8435 db közúti csomópont és 3489 db szintbeli gyalogosátjáró található. Az országos közutakból 7704 km gyorsforgalmi vagy fõút, ebbõl km "E" jelzésû út, vagyis az európai úthálózat része rõl 2008-ra az autóút-hálózat jelentõsen, közel négyszeresére bõvült, azonban az országos közúthálózat forgalomterhelése - mind a hazai, mind a nemzetközi forgalom - döntõen az autópályákra hárul. Magyarországon az elsõ autópályát, az M1-es és M7-es közös szakaszát 1964-ben építették. Egészen 2002-ig a motorizáció alacsony szintje miatt csak lassan haladt a magyar gyorsforgalmi úthálózat fejlõdése: mintegy 500 km autópálya épült meg. Az ezt követõ idõszakban közel ugyanennyi hosszúságú új autópályát adtak át, 2008-ban már 911 kilométer hosszúságú gyorsforgalmi hálózaton autózhattunk. A Budapest-központú közúthálózat hosszadalmassá és nehézkessé teszi az egyes dél-alföldi, észak-magyarországi, dél- és nyugat-dunántúli térségek közötti közlekedést. Gyorsforgalmi úthálózatunk sûrûsége alig fele az EU-15-ök átlagának. Az országos fõutak közel 28%-a lakott területen halad át, rontva az ott lakók életminõségét. A kerékpárutak hossza 2000-tõl folyamatos növekedést mutat, 2008-ban közel 10%-kal bõvült az elõzõ évhez képest. Számuk az európai uniós források és a közeljövõben esedékes fejlesztések révén várhatóan tovább nõ. a) Egyéb csomóponti ágak, pihenõhelyek útjainak hosszával együtt. Forrás: Magyar Közút Kht. További információk adatok, (iinkek) Módszertan Táblázatok Elérhetõségek: Telefon: Információszolgálat Telefon: KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2009 A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni.

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2009

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2009 21/114 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 114. szám 21. november 3. A települések infrastrukturális ellátottsága, 29 A tartalomból 1 Bevezetés 1 Energiaellátás 1 Villamosenergia-ellátás

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 2011/75 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 75. szám 2011. november 14. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 A tartalomból 1 Összefoglaló 1 Energiaellátás

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2011

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2011 2012/92 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 92. szám 2012. november 26. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2011 A tartalomból 1 Bevezetés 1 Energiaellátás 2

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2012

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2012 2013/87 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 87. szám 2013. október 31. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2012 A tartalomból 1 Főbb folyamatok 1 Energiaellátás

Részletesebben

2014/113 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/113 STATISZTIKAI TÜKÖR VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 214/113 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. november 4. www.ksh.hu A települések infrastrukturális ellátottsága, 213 Tartalom Főbb folyamatok...1 Energiaellátás...1 Villamosenergia-ellátás...1

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Szeged és Kecskemét szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése

Szeged és Kecskemét szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése II. évfolyam 142. szám 28. november 1. 28/142 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Szeged és szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése A tartalomból 1 Szeged 3 5 Táblázatok Szeged A települések

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ 323 BEVEZETŐ Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1061 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 2015

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

TOKAJI KISTÉRSÉG. INFRASTRUKTÚRA ÉS KÖRNYEZET Helyzetelemezés (Készítette: Paksi Szilvia kulcsszakértő) Bodrogkeresztúr, október 17.

TOKAJI KISTÉRSÉG. INFRASTRUKTÚRA ÉS KÖRNYEZET Helyzetelemezés (Készítette: Paksi Szilvia kulcsszakértő) Bodrogkeresztúr, október 17. TOKAJI KISTÉRSÉG INFRASTRUKTÚRA ÉS KÖRNYEZET Helyzetelemezés (Készítette: Paksi Szilvia kulcsszakértő) Bodrogkeresztúr, 2008. október 17. AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE (RÉSZLET) EGYÉB ORSZÁGOS TÖRZSHÁLÓZATI

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatatásra Bocskaikert

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Rimóc Község

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon 2010/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 77. szám 2010. július 6. Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon A tartalomból 1 Bevezető 1 Bűnügyi helyzetkép

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK Felsőoktatási kihívások Alkalmazkodás stratégiai partnerségben 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról A Kormány

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Fogalom-meghatározás. Közszolgáltatással kapcsolatos feladatok

Fogalom-meghatározás. Közszolgáltatással kapcsolatos feladatok Kunsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a nem közműves háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatási díj megállapításáról Kunsziget Község Önkormányzatának

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Ózd Város Önkormányzatának

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Országos területi helyzetkép

Országos területi helyzetkép Régiók helyzete A régiók helyzetének bemutatásához általános fejlettség különböző mutatói mellett a területfejlesztési támogatások nagysága és aránya is fontos információt nyújt. Az adatokat kiegészítve

Részletesebben

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése Szennyvíziszapártalmatlanítási módok életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay Zoltán Nonprofit Kft. X. LCA Center Konferencia Budapest, 2015. december 9. Bay Zoltán Nonprofit

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések Dr. Makai Martina Zöldgazdaság fejlesztésért- klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvíz-elvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjairól (egységes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza PARLAGFŰ POLLENTERHELÉS ÉRTÉKELÉSE, MAGYARORSZÁG 1992-2010 Az Aerobiológiai Hálózat: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 1992-ben alakult 3 állomással, folyamatosan bővült 2007-ig (19 mérőállomás: Nyíregyháza,

Részletesebben

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének. 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet. A rendelet hatálya

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének. 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet. A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet a közműves ivóvízellátásról, a közműves szennyvízelvezetésről és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Kiskereskedelmi üzlethálózat, december 31.

Kiskereskedelmi üzlethálózat, december 31. 2009/69 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 69. szám 2009. június 12. Kiskereskedelmi üzlethálózat, A tartalomból 1 Az üzlethálózat a 1 Az üzlethálózat szerkezete 2 Az

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, területe

1. A közszolgáltatás tartalma, területe Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Magyarpolány

Részletesebben

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS HATÁSAINAK FOKOZOTTAN KITETT MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS HATÁSAINAK FOKOZOTTAN KITETT MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁK KONFERENCIÁJA 2012. augusztus 30-31. ELTE, Budapest A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS HATÁSAINAK FOKOZOTTAN KITETT MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN Martin Gizella PhD hallgató

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, területe

1. A közszolgáltatás tartalma, területe Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete../2014. ( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Litér Község Önkormányzat

Részletesebben

Lakásépítések az Észak-Alföldön,

Lakásépítések az Észak-Alföldön, 21/79 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 79. szám 21. július 21. Lakásépítések az ön, 2 29 A tartalomból 1 Bevezető 1 A lakásépítés volumene, tendenciája 3 Lakásépítés

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma 2016. június 1. 1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7.

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7. Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok.a.s.a. Magyarország Németh István Country manager Készítette Németh István Dátum 2014. Október 7. 2/ 22 Az ASA csoport bemutatása Tulajdonosa a spanyol

Részletesebben

A rendelet célja A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja A rendelet hatálya 2. Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Röszke Község

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 4. előadás

Környezetgazdálkodás 4. előadás Környezetgazdálkodás 4. előadás Magyarország környezeti állapota 1. Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Levegőtisztaság-védelem Megállapítások: (OECD 1998-2008 közötti időszakra) Jelentős javulás

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben