HULLADÉKKEZELÉSI DÍJKALKULÁCIÓ 2007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HULLADÉKKEZELÉSI DÍJKALKULÁCIÓ 2007"

Átírás

1 HULLADÉKKEZELÉSI DÍJKALKULÁCIÓ 2007 Miskolc, március 10.

2 2 Költségelemzés ISPA PROJEKT Miskolc város számára már a 90-es években komoly gondot okozott a régi Bogáncs utcai lerakó helyszíne, állapota. A város 10 éven keresztül kereste a megoldást, melynél az új hulladékkezelési központ helyének kiválasztása volt a legnagyobb probléma. Közel egy tucat helyszín bukott el nagyrészt a környékbeliek ellenállása miatt, ezért óriási jelentőségű volt a lerakó helyének megtalálása, az ott lakókkal való elfogadtatása, és az országban elsők között kihasználni az európai uniós támogatási lehetőségeket. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt megvalósulásával járó előnyök: Az új komplex rendszer elindulásával Miskolc és térsége megtette az első mérföldkövet a korszerű hulladékgazdálkodás kialakítása területén. A létesítmények megteremtik a feltételeit annak, hogy városunk lakói mind az uniós, mind a hazai jogszabályi háttérnek megfelelő hulladékgyűjtést, -kezelést és ártalmatlanítást kapjanak az általuk megfizetett díj ellenértékeként, a ma elvárható legkorszerűbb technikai-technológiai színvonalon. A beruházás keretében több olyan új elem jelent meg városunkban, mellyel a városlakók eddig nem találkozhattak, viszont azok mind hozzájárulnak a minket körülvevő kultúrált, egészséges környezet kialakításához. Az évtizedek óta húzódó Bogáncs úton található régi lerakó megszüntetésével, rekultivációjával végre pont került egy olyan problémára, melyet korábban leginkább források hiányában többször sem sikerült megoldani. Az ISPA-projekt egy meghatározó része az ott található több mint m 3 hulladék szakszerű rendezésére, leszigetelésére irányul, biztosítva mára a lezárás pénzügyi fedezetét. A környéken élők környezeti komfortjának javítására, a hatósági előírások mellett egy depóniagáz gyűjtő és kezelő rendszer kerül kialakításra, mely későbbiekben alkalmas lehet további fejlesztések megalapozására akár egy gázhasznosító formájában. A Bogáncs úti lerakó eddigi legnagyobb problémáját az épített műszaki védelem hiánya okozta, mely tovább rontott a Nádasréten található salaklerakó által már elszennyezett talajvíz állapotán. A rekultivációval megakadályozásra kerül további csapadékvizek átjutása a hulladéktesten, megszüntetve a lerakó felszín alatti vizeket terhelő káros hatásait, melyet egy kibővített monitoring-rendszer fog a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellenőrizni a meglévő környezeti állapot javításának biztosítása érdekében még évtizedeken keresztül. A közszolgáltatási díjba kötelezően beépítendő vizsgálatok komoly költségekkel járnak, de csak ezek által biztosítható a jogszabályi megfelelés, illetve az állapotjavulás mérése. A felszámolással a hulladéktest

3 3 Költségelemzés tájképi illesztése, parkosítása hozzájárul ahhoz, hogy déli városkapunk felől érkezőket ne szeméthegyek, hanem rendezett táj fogadja. Ezen tájbaillesztést kiemelten kell kezelni, mivel a lerakó kertvárosias településrészek között fekszik, a déli bevásárlóközpont kialakításával a Bogáncs út azok megközelítésében kiemelt szerepet kapott, s nem mellékes az ott élők, közlekedők környezetének minősége. A terület rendezése városfejlesztési szempontokból is meghatározó, mivel ebben a térségben várhatóan egy, az önkormányzat által kialakításra kerülő ipari zóna valósul meg, mely értékét jelentősen növelheti, ha az egy rendezett területen, nem pedig egy működő hulladéklerakó szegélyezésében található. A régi, Bogáncs úti hulladéklerakó lezárásával Miskolc városából kikerül a kommunális jellegű hulladék a Hejőpapiban megvalósuló kettős szigeteléssel rendelkező regionális hulladéklerakóba. A két lerakó között kb. 30 km távolságkülönbség van, mely a hulladék kiszállítása, a jármű visszatérése során jelentős növekményt, s így költséget jelent a korábbi gyűjtési rendszerhez viszonyítva. Nem csupán távolságról kell beszélni, hanem az annak a megtételéhez szükséges jármű ki- és visszaszállítási időről, mely a jelenlegi gépállománnyal és létszámmal nem valósítható meg. Teljesen új járatterveket kellett készíteni figyelembe véve a szükséges műszaki háttér biztosítását, valamint a hatályos munkaidőre vonatkozó előírásokat. Bár költségtöbblet lép fel, de csak ezen az áron biztosítható, hogy a hulladék ártalmatlanítása jogszabályoknak megfelelően, hosszútávon, évtizedekre biztosítva megtörténhessen. Jelentős eltérést mutat a két telep közötti üzemeltetésbeli különbség is, mivel a régi lerakó esetében a hulladékdeponálási munkákon kívül más jelentős tevékenység nem folyt, nem beszélhettünk igazi technológiákról, épületekről. Ezzel szemben a Hejőpapi lerakó egy üzem, technológiai rendszerekkel, csarnokokkal, épületekkel, külső és belső úthálózattal, az ezekhez kapcsolódó irányítástechnikai, informatikai, ellenőrző rendszerekkel, mely fenntartása, üzemeltetése nagyságrendekkel komolyabb feladat és költség, nehezen összehasonlítható egy évtizedekkel ezelőtt kijelölt ürítőhelyével. Az új lerakón csak az üzemviteli terület hektáros nagyságrendben mérhető, csapadékvíz-, csurgalékvíz-, és depógáz-rendszerek állnak rendelkezésre, amelyek fenntartása a régi lerakó esetében egy forint költséget sem jelentettek. Mára már jogszabályokban rögzítettek a hulladékkezelő létesítmények, így a hulladéklerakók elvárásai is, ezúton járulva hozzá az előírt hulladékminimalizálási, újrahasznosítási kötelezettségek teljesítéséhez. A telep ártalmatlanítói tevékenysége mellett hulladék kezeléssel, előkezeléssel is fog foglalkozni, melyek közül kiemelendő a zöld- és biohulladékok komposztálása. A lerakótérre kerülő szervesanyag-tartalom csökkentését az

4 4 Költségelemzés uniós hulladéklerakási direktívából átvéve a hulladékgazdálkodási törvény írja elő viszonylag rövid idő alatt, nagy csökkentési aránnyal a szerves folyamatokból keletkező gázok minimalizálására, az üvegházhatás csökkentésére. A komposztáló költségcsökkentés érdekében került Hejőpapiba, mivel így nem kell egy önálló üzemet erre fenntartani, az ott kialakított infrastruktúra alkalmas a szükséges elvárások biztosítására. Maga a komposztálási technológia magas költségekkel jár, melyhez hozzájárul a szükséges géppark fenntartása is, melyet tetőz, hogy a keletkező komposzt nagyon nehezen értékesíthető, ezért leginkább rézsűtakarásra használják. Cégünk még az építés fázisában is javaslatot tett a komposztálási költségek csökkentésére irányuló technológiamódosításra, melyet az önkormányzat elfogadott, s a díjkalkulációba már ez a kedvezőbb eljárás került beépítésre. A fent leírtakhoz hozzátartozik az, hogy ezekkel a rendszerelemekkel a lakosság nem találkozik, nem érzi az ebből fakadó ugrásszerű változást. Ennek érdekében kiemelten kell kezelnünk a kommunikációt, magasabb összeget szükséges erre a célra fordítani azért, hogy az információk mindenkihez eljussanak, s a lakosok megérthessék, hogy ez a rendszer egy szebb és tisztább jövőért indul mindenki közreműködésével, egy környezettudatosabb szemlélet megvalósításának irányába. Tudatosítani kell, hogy a régi rendszer nem fenntartható, hosszútávon nem működtethető, mivel az előírások betartása mindannyiunk felelőssége, illetve azt, hogy az új rendszerben történő kezelés díja a régivel már nem fedezhető. Ezért nagyon fontos, hogy az új elemek, mint például a szelektív gyűjtésben a hulladékudvarok megjelenése, a gyűjtőszigetek kiterjesztése, az új kezelési háttér, melyekkel olyan igények elégíthetők ki, amikre korábban nem álltak rendelkezésre a feltételek, megfelelő hangsúlyt kapjanak, mert ezek kommunikációján keresztül bemutathatók a lakosok által nem érzékelhető elemek is. A hulladékgazdálkodáson belül a szelektív gyűjtés az a szegmens, mely pénzügyileg nyereséget nem termel, de a mindannyiunkra vonatkozó jogszabályi megfelelés, a már kialakult környezettudatosság biztosítására a közszolgáltatás keretein belül működtetni szükséges. A már meglévő szigetek számának növelésén túl, az ISPA-projekt keretében megvalósuló három hulladékudvar beindításával olyan problémák kerülnek megoldásra, mint például a lakossági veszélyes hulladékok visszagyűjtése, a limlomok évközbeni elhelyezése. A gyűjtőszigetekről, hulladékudvarokból begyűjtött anyagok kezelésére megépült válogatóművel optimalizálható a kezelési költség, úgy, hogy a mai kor színvonalának megfelelő szelektálást és tömörítést tudunk biztosítani.

5 5 Költségelemzés További költségoptimalizálásként egy átrakóállomás épült a József Attila úti hulladékgazdálkodási alközpontba a hulladékudvar és válogatómű mellé, így a konténeres járműveknek és a kisebb tömörítős hulladékszállítóknak nem egyenként kell a Miskolc- Hejőpapi távolságot megtenni, hanem tömörítve nagyméretű konténerekben kerül a hulladék kiszállításra, mely többletköltsége természetesen a korábbiakhoz képest mindenféleképpen növekményt mutat. Összefoglalva elmondható, hogy a díjemelés szükségességét egy új hulladékgazdálkodási rendszer fenntartása, üzemeltetése okozza, de csak ezáltal biztosítható egyrészt az átállás a jogszabályokból adódó előírásokra, másrészt a lakosok által támasztott követelményeknek megfelelő lakhatóbb környezet kialakítása. A projekt jelenlegi helyzete: 2006 májusában megkezdődtek beszállítások a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében létesült új depóniára, üzembe helyezésre került a József Attila úti átrakóállomás és az új, korszerű bálázócsarnok. Az ISPA projekt beindulásával a várakozásoknak megfelelően növekedett a létszám, megváltozott a költségszerkezet, növekedtek a szállítási és deponálási költségek, ugyanakkor a szelektív hulladékgyűjtés terjedésével javult a szelektív gyűjtés eredményessége, a kapacitások kihasználtságának növekedésével kisebb veszteség terheli a miskolci lakosságot. A projekt további elemei, a hulladékudvarok és a komposztáló telep évben kezdik meg működésüket.

6 Hulladékkezési költségkalkuláció Miskolc (adatok eft-ban) Lakossági hulladékszállítás és #HIV! ártalmatlanítás Ssz. Megnevezés Árbevétel Egyéb bevétel Anyagjellegű ráfordítások ( ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Személyi jellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) Divízió általános költség Management általános költség Társüzemi szolgáltatások Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek eredménye Hulladéklerakónak a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költségei KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN ( ) Adózás előtti eredmény ( ) Társasági adó Adózás utáni eredmény (21-22) március 10.

7 Hulladékkezelési költségkalkuláció Miskolc (adatok eft-ban) Idegen beszállítások #HIV! ártalmatlanítása Ssz. Megnevezés Árbevétel Anyagjellegű ráfordítások ( ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Személyi jellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés Rekultivációs költség KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) Divízió általános költség Management általános költség Társüzemi szolgáltatások Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek eredménye Hulladéklerakónak a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költségei KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN ( ) Adózás előtti eredmény ( ) Társasági adó Adózás utáni eredmény (21-22) március 10.

8 literes edények ürítési díjai a Köztisztasági Egyesülés adatai alapján évben Budapest Balassagyarmat Szeged Győr Kaposvár Debrecen Kecskemét Mosonmagyarovár Tatabánya Sopron Veszprém Salgótarján Cegléd Nyíregyháza Miskolc Szombathely március 10.

9 Miskolci lakossági hulladékgyűjtés, ártalmatlanítás, szelektív hulladékgyűjtés díja Miskolci lakosság Szállítási költség Ártalmatlanítási költség Szelektív hulladékgyűjtés Nyereségtartalom Összes ráfordítás és nyereség (eft) Tárolóedényzet kapacitás (ezer liter) Fajlagos díj Miskolci lakosság Szállítási költség 1,39 1,46 Ártalmatlanítási költség 0,23 0,35 Szelektív hulladékgyűjtés 0,01 0,03 Nyereségtartalom -0,10 0,05 Egységnyi díj (Ft/l) 1,53 1,90 Egységnyi díj Ft/l május 31-ig 1,59 Egységnyi díj Ft/l június 1-től 2,12

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület! I. Tartalmi összefoglaló:

Tisztelt Képviselőtestület! I. Tartalmi összefoglaló: Tisztelt Képviselőtestület! I. Tartalmi összefoglaló: Miskolc MJV Önkormányzatának, mint a Miskolc Térségi Konzorcium (továbbiakban Konzorcium) Gesztor Önkormányzatának vezetésével megvalósult Miskolci

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Miskolc és térsége hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT.

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. Címzett: Hegyeshalom Polgármesteri Hivatal 9222 Hegyeshalom, Fő u. 134. Szőke László Polgármester Úr Feladó: Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító

Részletesebben

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2009 BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT:: A CSONGRÁDII KIISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE::

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

Köztisztasági Egyesülés Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségeinek revíziója

Köztisztasági Egyesülés Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségeinek revíziója Köztisztasági Egyesülés Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségeinek revíziója Gárdony 2004-04-30. Tartalomjegyzék 1. Szelektív hulladékgyűjtő létesítmények

Részletesebben

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010.

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. KÉSZÍTETTE TERRA STUDIO KFT. 2004. november A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE készítette a Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u.

Részletesebben

MH: 750-7 /302 / 2009.

MH: 750-7 /302 / 2009. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE MH: 750-7 /302 / 2009. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: 9 darab Melléklet: 9 db J A V A S L A T A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 4 II. ÁLTALÁNOS ADATOK - ELŐKÉSZÍTŐ ELEMZÉSEK... 6. II. 1. Általános ismertetés, helyzetfeltárás... 6

I. BEVEZETÉS... 4 II. ÁLTALÁNOS ADATOK - ELŐKÉSZÍTŐ ELEMZÉSEK... 6. II. 1. Általános ismertetés, helyzetfeltárás... 6 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4 II. ÁLTALÁNOS ADATOK - ELŐKÉSZÍTŐ ELEMZÉSEK... 6 II. 1. Általános ismertetés, helyzetfeltárás... 6 II. 2. Településszerkezet, demográfiai helyzet... 7 II. 3. Gazdasági

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

J A V A S L A T. A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására

J A V A S L A T. A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Melléklet: 11 db J A V A S L A T A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására Összeállította:..

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től 2013. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1 1. Összefoglaló...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány SZEMÉTDOMB AZ ÚJKOR HAJNALÁN AVAGY HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ EURÓPAI UNIÓS

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat 8/2005.(IV.4.) sz. rendelete a HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Bánréve, Borsodszentgyörgy, Dubicsány, Hét, Királd, Sajónémeti, Sajópüspöki

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! B E V E Z E T Ô Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Eltelt az elsô év a BIOHULLADÉK MAGAZIN életében, amely hála az Önök konstruktív hozzáállásának, segítôkész visszajelzéseinek és elôremutató

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Nyárlőrinc Község Önkormányzata a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.)

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről 1. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE DÖMÖTÖR ZSANETT 1 FARKAS ALEXANDRA 2 BURUZS ADRIENN 3 TORMA ANDRÁS 4

A REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE DÖMÖTÖR ZSANETT 1 FARKAS ALEXANDRA 2 BURUZS ADRIENN 3 TORMA ANDRÁS 4 A REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE DÖMÖTÖR ZSANETT 1 FARKAS ALEXANDRA 2 BURUZS ADRIENN 3 TORMA ANDRÁS 4 Összefoglalás A tanulmány célja a magyarországi regionális hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (IX. 24.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-209/2012. Tárgy: Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DERECSKE MIKROTÉRSÉG (Derecske Sáránd Mikepércs Konyár) Derecske Sáránd Mikepércs Konyár Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Derecske

Részletesebben

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendre Város Környezetvédelmi Programjainak kiemelt területei közzé tartozik a hulladékgazdálkodás. A program egyik

Részletesebben