HÍRADÓ. Nagykátai. Piros Pünkösd napján mindenek újulnak. Nagykáta Város Önkormányzatának lapja VIII. évfolyam 6. szám június 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRADÓ. Nagykátai. Piros Pünkösd napján mindenek újulnak. Nagykáta Város Önkormányzatának lapja VIII. évfolyam 6. szám 2014. június 13."

Átírás

1 Nagykátai HÍRADÓ Nagykáta Város Önkormányzatának lapja VIII. évfolyam 6. szám június 13. Piros Pünkösd napján mindenek újulnak A Pünkösd a természet megújulása, az öröm és az élet. A régiek ilyenkor a nehéz nyári munkák megkezdése előtt megálltak egy pillanatra, ünnepeltek és hálát adtak mindazért, ami igazán fontos volt számukra. A Szentlélek eljövetelét várták, s a Lélek erőt adott nekik a folytatáshoz, a megújuláshoz. Akárcsak Jézus feltámadása után az apostoloknak. Pilinszky János fogalmazza meg nagyon szépen, mit is jelent mindez: (...) a Szentlélek Úristen eljövetele vihar és tűz. Vihar, amely elseper minden értéktelent, minden kétséget, minden sötétséget az emberből, s amely világosságot gyújt az emberi lélekben. Felnyitja az emberi szemet, hogy ne csak alkotni tudjon, hanem valóban boldog legyen és az Isten útján tudjon járni... Tűz a Szentlélek Isten eljövetele. Az isteni szeretet az ember lelkét feltüzesíti, hogy ne csak szájjal, de tettekkel szeresse az Istent. Erre kell a Szentlélek tüze és ezt kapták az apostolok Pünkösd ünnepén. Azóta jár körül és tüzesíti a mi lelkünket is a nagy parancsban: a felebaráti szeretetben Nagykáta város Önkormányzata, a Honvédtüzér Hősökre emlékeztünk Hagyományőrző Csapat és a KALOT Nagykátai Népfőiskolai Egyesület a hagyományokhoz híven május utolsó vasárnapján a háborúkban elesett katonákra emlékezett. Az idén külön aktualitást adott az emlékezésnek az I. világháború kitörésének centenáriuma. A hagyományosan szentmisével kezdődő megemlékezés az I. világháborús emlékműnél folytatódott, ahol először a nagykátai ifjú hagyományőrzők, a Kossuth Lajos Csapat tagjai, majd a Nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző Csapat katonai hagyományőrzői álltak díszőrséget. Az emlékező műsorban elsőként a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola két tanulója, a tápióbicskei Irodalmi Kör tagjai versekkel tisztelegtek a hősök emléke előtt. Szécsényi Szabolcs Ady Endre: Imádság háború után című versét adta elő. Nagy Máté pedig Tóth Árpád: Katonasír című versét mondta el. Ünnepi beszédet Dr. Salibáné dr. Pap Terézia alpolgármester asszony tartott, melyben az alábbiakkal idézte fel az I. világháború veszteségeit: Nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy Magyarországon nincs olyan család, amelyet ne érintett volna valamilyen formában a XX. század egyik legnagyobb traumája, az I. világháború. A háború, amely nem válogatott egyéni szempontok alapján. Amíg katonáink közül, ki meggyőződésből, ki kötelességtudatból, ki félelemből harcolt a frontokon, addig polgáraink főleg nők és gyermekek a hátországban végig szenvedték a háború minden eddiginél nagyobb brutalitását, felfoghatatlan mértékű pusztítását. Hiszen az I. világháború magyar mérlege minden tekintetben súlyos volt. Folytatás a következő oldalon!

2 2. OLDAL Nagykátai HÍRADÓ JÚNIUS Folytatás az 1. oldalról! Majd a továbbiakban a méltó emlékezés kötelességére hívta fel a figyelmet:... nekünk mindannyiunknak feladatunk, hogy méltó módon emlékezzünk az életüket hazánkért adó magyar hősökről. Ezt kívánja a tisztesség, a becsület és az utánunk jövők iránti felelősség. Ehhez kell az az elszántság, amely nemcsak azokat teszi hőssé, akiknek csatában kellett harcolniuk, hanem mindazokat, akik megalkuvás nélkül dolgoztak egy jobb, keresztény, magyar nemzeti jövő, az egyetlen igaz jövő érdekében. Külön köszönthettük a Felvidékről érkező Miliczky Sándort, Szádudvarnok polgármesterét, aki beszédében felidézte, hogyan kapták és őrizték, és őrzik ma is azt a cm-es gyönyörű címeres zászlót, amit a település 1938-as visszacsatolásakor a nagykátai római katolikus egyházközség adományozott számukra. A továbbiakban meghívta Nagykáta küldöttségét településük 700 éves jubileumára. A megemlékezés zárásaként Kocsis Zoltán, a nagykátai zeneiskola klarinéttanára első világháborús katonadalokat adott elő. A díszsortüzet és a koszorúzásokat követően a Honvédtüzér Hagyományőrző Csapat kitűnő alakiságú felvezetésével a megemlékezők a II. világháborús emlékműhöz vonultak, ahol évek óta megemlékezünk az 1943-as doni katasztrófáról, és a hősök napján is lerójuk kegyeletünket a II. világháború hőseinek és áldozatainak emlékműve előtt. Az itteni megemlékezést a KALOT Nagykátai Népfőiskolai Egyesület állította össze. Elsőként Török Ágoston tolmácsolásában Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat című versét hallgathattuk meg. Ezt követően a Kárpátaljáról származó Furda Attila, az Ipari Szakközép-és Szakiskola magyartanára mondott beszédet. Szólt arról, hogy Nagykáta városa már jóval a 2001-es törvénycikk megszületése előtt emlékművet állított a 2. világháborúban elpusztult polgárai emlékére: A kompozíció több szimbólumot is tartalmaz, kezdve a derékba tört életeket jelképező tört oszloptól, az öröklángot és a főnix madarat egyaránt mintázó oszlopcsúcson elhelyezett figuráig. A kör alakú talapzaton 324 név található. Baloldalt 130 katona és polgári lakos, míg jobb felől az Auschwitzben és más haláltáborokban elpusztított 194 nagykátai zsidó lakos neve olvasható. Nem tartalmazza a névsor a 206 hadifogságba esett vagy a málenkij robotra elhurcolt nagykátai emberek nevét. Beszédét Polcz Alaine magyar írónő szavaival zárta: Az emlékek ápolása a folyamatosság érzését és tudatát adja; fontos a múlt beépítése a jelenbe és a gyermekeken át a jövőbe. A gyökértelenség a mai ember egyik nagy baja, sérülékennyé teszi énünket. Beszéljünk azokról, akik meghaltak, hogyan éltek, milyenek voltak, hogyan gondolkoztak, miben hittek, mit tettek az életükkel, mit hagytak a következő nemzedékre. A beszédet követően Török Márk Werner Gödöllei László készülő könyvéből olvasott fel egy részletet. Megemlékező műsorunk befejezéseképpen a KALOT-kórus következett. Először a férfiak a Kárpátokban megfújják a trombitát című katonanótát, majd a kórus együtt a Donkanyarban áll egy szomorú fűzfa című éneket, végül Vincze Zsigmond és Kulinyi Ernő: Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország című dalát adták elő. A koszorúzást követően a Szózat eléneklésével ért véget a hősök napi megemlékezés. A holtaknak adassék tisztesség, az élőknek pedig hit és reménység! Dr. Molnár István A VÁROS ÉS AZ ISKOLÁK EMLÉKEZÉSE A TURUL-SZOBORNÁL Folytatás a következő oldalon!

3 2014. JÚNIUS Nagykátai HÍRADÓ 3. OLDAL Folytatás a 2. oldalról! A nemzeti összetartozás jelképrendszerét is magába hordozó fájdalmasan szép műsorral tették méltóvá a trianoni békediktátum 94. évfordulóján a megemlékezést a Váci Mihály Katolikus Általános Iskola diákjai. A műsor kezdete azonnal megadta az érzelmi és lelki ráhangolódást, mikor az énekkar az Elindultam szép hazámból című népdalt elénekelte. Később a műsorban elhangzott irodalmi részletek és a diákok egyedi hanghordozása, beleérző képessége csak növelte elfogódottságunkat. Kiemelkedő rész volt, amikor 11 gyermek jelent meg fekete pólóban, melyen a felirat június 4. volt. Eközben Dörner György megrázó előadásában hallgattuk Reményik Sándor: Gyűrűt készítek című versét. A fiatal fiúk ezt a gyűrűt formálták. A következő részben a tragikus döntés eredményét érzékeltette a narrátor egy korabeli tudósítással: A budapesti templomokban ma délelőtt megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat és a borongós őszies levegőben tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették... Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar váro sokat: a kincses Kolozsvárt, a Székelyföldet, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát, Aradot és a többit mind, felnevelt kedves gyermekeinket, a drága, szép magyar centrumokat. Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes embert... A város és az ország némán, méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a gyászünnep hatása alatt állott. Köböl Zoltán: Magyarok imája című dalára az iskola táncosai mutattak be egy ötletesen koreografált táncot nagy átéléssel. Ezt követően a diákok versrészleteket a korabeli költők trianoni reakciójából - adtak elő igen tehetségesen és jól értelmezve a sorokat. A műsorban végig hangsúlyt kapott, mennyire fontos ápolni hagyományainkat, erősíteni hovatartozásunkat. Az irodalmi összeállítás katartikus felíveléssel a Kormorán együttes: Világok világa című dala szövegének előadásával, majd záró képként a refrént énekelve fejeződött be. A műsor igen látványos volt, melynek fő célja, hogy a diákok tisztában legyenek a trianoni igazságtalansággal, ennek napjainkra vonatkozó üzenetével. Többek közt ezért is tartják a diákok az egykor volt 64 magyar vármegye tábláját, mellyel jól érzékeltethető az elcsatolt magyar területek nagysága. Az emlékező beszédet Dr. Molnár István, a Váci Mihály Katolikus Általános Iskola igazgatója tartotta: Nemzeti történelmünkben sajnos több a gyásznap, mint az örömünnep. Tényleg az a sorsunk, hogy győzelem után vereség, világosság után sötétség, Ónod után Nagymajtény, március 15-e után Világos és Arad, október 23-a után november 4-e jön. Tele vagyunk sebekkel, fájdalommal. Igaza lenne Székely János erdélyi költőnek? A vesztesek című versében már-már magyar fátumról mondván: Vereségre termett nép, Évezredek óta verik, Egyébre se jó: Ez a sorsa. S talán még büszke is Erre a sorsra. Majd később a beszéd így folytatódott: A június 4-én aláírt békediktátumban a győzők önzése, országunk ellen érzett rosszindulata nem ismert határokat. Az új határok mélyen belevágtak a magyar nemzet testébe. Az igazságtalan döntés azt a Magyarországot sújtotta, amely azért számtalan európai publicista és tudós szerint is Európa védőbástyája volt évszázadokon keresztül. Nem csak mi magyarok érezhettük ezt az égbekiáltó igazságtalanságot. A győztes országok ismert politikusai közül utólag többen is hangot adtak az elkövetett igazságtalanság miatt: Francesco Nitti olasz miniszterelnök 1924-ben: Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot. Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára hivatkozás csak hazug formula... a leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel. Nincsen olyan francia, olasz vagy angol, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra rákényszerítettek. Lloyd George, angol miniszterelnök 1929-ben: Az egész dokumentáció, melyet a szövetségeseink a béketárgyaláson rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt. A beszéd szólt a trianoni trauma feldolgozatlanságáról is: Az elmúl időszakokban voltak idők, amikor e napról sokan nem is tudtak, mert nem engedték, hogy tudjanak. Voltak idők, amikor sokan tudtak e napról, azt mégsem tudták, hogy mit kezdjenek vele. Voltak idők, amikor ezt a napot csak gyászként tudtuk megélni, és ezért mélyen hallgattunk, s félárbocra eresztettük a lobogót. Trianon tehát kinek-kinek gyász és keserűség, beletörődés, apátia, elhallgatnivaló tény, idejétmúlt múltba fordulás, vagy éppen hátranézés nélküli előremenekülés a jövőbe. Bárhogy is legyen, Trianon generációk életét határozta meg. Beszédének vége felé emlékeztetett mindenkit arra, hogy június 4-én nem csak a trianoni békediktátum tragédiájára emlékezünk, hanem arra a hatalmas erőfeszítésre is, melynek köszönhetően a magyar nemzet újra meg tudott erősödni és büszke nemzetként kiállni a XX. század viharai és a XXI. század kihívásai között is. Ezt jelezze számunkra Trianon évfordulója, a nemzeti összetartozás napja. Mert akármilyen fájó is a seb még kilenc évtized múltán is, a lényeg, hogy nemcsak talpra tudtunk állni, de ma is és minden nap elmondhatjuk: összetartozunk. Összetartozunk felvidéki, kárpátaljai, partiumi, erdélyi, bánsági, délvidéki és őrvidéki honfitársainkkal. Az összetartozás érzése olyan pozitív élmény, amely enyhítheti Trianon fájdalmas emlékét. A műsorban fellépett még a Városi Kórus, kik énekükben szépen kérték: Tartsd meg hazánkat Isten! A Tápiómente fiataljai a műsor vége felé az összetartozást éreztették táncaikban. Az összetartozást hangsúlyozták, hiszen a kettős állampolgárság megadásával Magyarország egységesen kiáll a határon túli nemzettársainkért, és ebben minden június 4-ei megemlékezésnek nagy jelentősége van. A megemlékező diákok, fiatalok, felnőttek megtöltötték a templom előtti teret és útszakaszt. A megemlékezést Kalla József szavalata zárta. Vörösmarty Mihály: Szózat című művét mondta el, melyet mindannyian felállva szótlanul, megindultan hallgattunk, majd a Székely Himnusz hangzott el. dr. Pap Terézia alpolgármester

4 4. OLDAL Nagykátai HÍRADÓ JÚNIUS Alakítsuk együtt Nagykáta város jövőjét Tisztelt Nagykátaiak! Véleményem szerint mindenkinek saját környezetében, vállalkozásában, családjában is fontos az, hogy legyen jövőképe. Különösen igaz ez egy település vezetőjénél, annál is inkább, mert kormányrendelet is előírja azt, hogy készítsük el az Integrált Településfejlesztési Stratégiát, a városunk stratégiai tervét. Szükség van tehát az újratervezésre, álmaink, céljaink újra fogalmazására, kiegészítésére. Ezért kérem Önöket, mindazokat, akiknek fontos Nagykáta város jövője, hogy segítsék a tervezés folyamatát. Szeretném, ha minél szélesebb körből kapnék gondolatokat, ötleteket. Természetesen én is sokat láttam, tapasztaltam az elmúlt 18 évben, amióta a közszférában tevékenykedem, ezen belül is az elmúlt 8 évben, hiszen választott tisztségviselőként szolgálom Nagykátát. Persze másképp látom a várost egészen közelről, ezért lényeges, hogy kapjak új ötletet, mert egyik gondolat gazdagítja a másikat. Hasznos lenne, ha minél több igényt szolgálna ki a településre vonatkozó jövőképem, hogy Nagykáta városa ne csak nevében, hanem tartalmában is nagyobb legyen, gazdagodjon. A beérkezett elképzelésekben jó lenne, ha a megvalósításra utaló részeket is bemutatnák, ezért teszem közzé azokat a fejlesztési terveket, melyek véleményem szerint megvalósíthatók és szükségesek. Akár egy jól működő gyakorlat leírása, építmények, szokások, rendezvények és más egyéb elgondolások felvázolása is fontos lehet. Kérem, alakítsuk együtt a város jövőjét! Városfejlesztési terveink: 1. A 31-es út felújítása és átépítése a megyehatártól egészen Mendéig. 2. A Jászberény, Budapest, Cegléd felé vezető 31-es főút elágazási csomópontjánál a városon belül, a biztonságosabb és gyorsabb közlekedés érdekében nagy szükség mutatkozik egy körforgalom kiépítésére. A körforgalomhoz szükséges területeket az Önkormányzat már megvásárolta. 3. Jelenleg Nagykáta belterületi úthálózatának fele szilárd útburkolattal ellátott. Ennek nagyarányú fejlesztése a mai korban elengedhetetlen. 4. Az önkormányzat fenntartásában és működésében levő intézmények rezsidíjának csökkentése érdekében a megújuló energia termelésének és felhasználásának minél nagyobb kihasználása, a fűtési rendszerek ezen irányba történő megújítása igen fontos feladat. 5. Az óvoda jelenleg 3 telephelyen működik, amelyek közül az egyik telephelyen (Kis herceg Óvoda) új épület létesítése indokolt, ezt a részt több esetben az ÁNTSZ is kifogásolta, nem tartotta megfelelőnek az épület állapotát és belső felszereltségét. 6. Nagykátán jelenleg nincs bölcsőde. A lakossági igények figyelembe vételével szinte m aximum férőhely kihasználással működne a bölcsőde. Ezért pályázni fogunk új épület létesítésére. Az önkormányzat az erre a célra szükséges ingatlant már megvásárolta. 7. Nagykáta jelenleg nem rendelkezik szabadtéri színpaddal. Hagyományos, nagy városi rendezvényeink alkalmával mobil színpadot bérlünk. A világhírű Tápiómente Táncegyüttes és a városban működő sok kulturális csoport számára állandó bemutatkozási lehetőséget biztosítana egy szabadtéri színpad megépítése. Tervek készítése ehhez már folyamatban van. 8. A Szent György park Nagykátán a fiatalok kedvenc találkozó helye és a kisgyermekek játszótere. A park területén lévő kb. 30 éves járdák megrepedeztek, törtedezettek, illetve a parkban található 100 éves fák gyökerei által felnyílt az aszfalt a járdán. Így a közlekedők fokozott botlásveszélynek vannak kitéve. Átépítése mielőbb szükséges úgy, hogy az I. világháborús emlékmű is méltó teret nyerjen. 9. A Mátray Gábor Általános Iskola, melynek működtetési feladatát látja el az önkormányzat, igen rossz állapotban van. Több mint 100 éves épület, ezért külső-belső felújítása halaszthatatlan. Erre az önkormányzat saját költségvetése terhére nem képes, így szintén pályázati kiírás alapján szeretnénk ezt az iskolát felújítani, és a még hiányzó tornaszobát, tantermeket, tanári szobát megépíteni. A megvalósítás érdekében a sportért felelős kormánybiztos úrral a tárgyalást megkezdtük. 10. A jelenlegi Városháza épületében került elhelyezésre a Járási Hivatal és a Tankerület, mely épület nem erre a feladatra lett tervezve valamikor, s így az akadálymentesítése sem megoldott. Szükségesnek tartjuk egy korszerű, a jelenkor követelményeinek megfelelő új városháza építését a lakosok gyorsabb, könnyebb kiszolgálása érdekében, melyben mindhárom intézmény helyet kapna. Sőt esetlegesen még más funkciókat is befogadhat. 11. A rendezési terv szintjén szabályozott ipari területek tényleges kialakítására addig nincs reális esély, míg a területen a teljes infrastruktúrát nem építettük ki. A városban levő vállalkozások ipari területen történő elhelyezése tehát csak a szükséges közművek megépítését követően történhet meg. A kijelölt ipari területre a közművek és a bevezető utak kiépítése minél előbb kell, hogy megtörténjen a cél érdekében. 12. A 90-es évek végén átadott szabadtéri fürdő fejlesztése a nagy látogatottság miatt már tovább nem halogatható. Ezért indokolt egy új medence építése, amibe egy családi csúszda csatlakozna, illetve az idősebb korosztálynak a gyógyvíz kihasználásra egy 300 nm-es ülőmedence kiépítése. Ahhoz, hogy a fürdőnk továbbra is ilyen nagyarányú kihasználtsággal működjön szükséges a vízfelület bővítése, melyet a fent részletezett medencék megépítésével biztosíthatunk. Az építkezéshez szükséges terület a fürdőnél rendelkezésre áll. Jelenleg csak a gyermekmedencében találhatók élményelemek, melyek csak a kisgyermekek számára nyújtanak szórakozási lehetőséget. Ezt szeretnénk pótolni a medence megépítését követően II. ütemben a csúszda megépítésével. Az úszóközönségnek folyamatos igénybevételi lehetőséget adna, ha a meglevő úszómedencét lefednénk, avagy egy új fedett uszodát építenénk. Erre minden járás központnak nagy esélye van, hiszen a kormány a diákok úszásoktatásának feljesztésére ígéretet tett. 13. A nagykátai gyógyvíz kedvező élettani hatásait kihasználva kiválóan alkalmas mozgásszervi betegségek gyógyítására. Sportsérültek utógondozását is lehetne itt végezni, amenynyiben szállodai ellátást tudnánk nyújtani a fürdővendégeknek. Az épületben kapnának helyet az OEP által támogatott kezelések (iszap, galván, elektromos kezelések, tangentor) Ezért tervezünk egy kisvárosi léptékű szállodát, mely az ideérkező vendégforgalom folyamatos ellátását és pihenését, kényelmét biztosítaná. 14. A meglévő Gyógyfürdő közvetlen közelében a rendelkezésünkre álló területen szeretnénk egy campinget kiépíteni a hozzá tartozó infrastruktúrával. 15. A Gyógyfürdő közvetlen környezetében üvegházak elhelyezését látjuk megvalósíthatónak, melynek fűtési és vízigényét a fürdő kibocsátott meleg vizének hasznosítása tenné lehetővé. Önkormányzati intézmények, mint például a gyermekétkeztetési konyha az üvegházban megtermelt zöldségeket használná a főzéshez, így kevesebbe kerülne az alapanyag ára és nem kellene emelni az étkezési díjat. 16. Komplex kendertermesztési, feldolgozási és értékesítési vertikum megteremtése az Erdőszőlőben található területek hasznosításával. 17. A temetőben a jelenlegi ravatalozó műemlékvédelem alatt álló kápolna, aminek teljes restaurálása szükséges, melyet követően csak műemlékként funkcionálna. Szükséges egy új ravatalozó és a temetőgondnoki feladatokat ellátó iroda és a kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó épület megépítése. 18. Ökoturizmus fejlesztése Erdőszőlőn, Egreskátán, a külterületeken. 19. Kamerarendszer kialakítása Nagykátán a jobb közbiztonság elérése céljából. Köszönettel, a teljesség igénye nélkül: Dr. Salibáné dr. Pap Terézia alpolgármester SIKERESEN PÁLYÁZTUNK TÉRFIGYELŐKRE Városunk Önkormányzata a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.01.) BM rendelet alapján a térfigyelő rendszer kiépítésére kiírt pályázaton 9,9 millió Ft-ot nyert. Tállai András, a Belügyminisztérium államtitkára úgy nyilatkozott, hogy a nyertesek 4/5-e tízezernél kisebb lakosú település. Államtitkár úr azt is jelezte, hogy az önkormányzatok átlagosan 10 millió Ft-ot kaptak. Erre a pályázatra 2170 önkormányzat jelentkezett, több mint 21 milliárd Ft-os támogatási igénnyel. Ezért is nagy eredmény, hogy városunk sikeresen pályázott, s így megtörténhet a kamerarendszer kiépítése. Bízom abban, hogy ezzel a városban élők biztonságérzete javulni fog, és még inkább csökken a bűncselekmények száma. A rendőrség munkáját nagyban segítik majd a kamerák. Ebben a pályázatban igen jól együtt működött a rendőrség és országgyűlési képviselőnk, akik segítették céljaink elérését. Karsainé Magyar Ildikó jegyző

5 2014. JÚNIUS Nagykátai HÍRADÓ 5. OLDAL ÉPÜL AZ ÚJ PIACCSARNOK Kitüntetések pedagógusnap alkalmából A Mátray Gábor Általános Iskola pedagógusai először vehettek részt, a Klébelsberg Intézményfenntartó Központ által szervezett járási pedagógusnapi ünnepségen. A rendezvénynek Tápiószentmárton Művelődési Háza adott helyet június 2-án. Az egybegyűltek munkáját Katonáné Barna Zsuzsanna tankerületi igazgató méltatta, majd Marekné Pintér Aranka elnökasszony köszöneteként pedagógusnapi emléklapokat adott át. A jövő nemzedékéért végzett áldozatos nevelő-oktató munkájáért emléklapban részesült iskolánk négy pedagógusa: Lázárné Barna Csilla, Patócsné Nagy Edit, Szokolics Zsoltné, Tóthné Sőre Tünde tanárnő. Az emléklapok átadása után Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozott, kimagasló szakmai munkáért Miniszteri Dicséret-ben részesült Sződy Tiborné és Ulrich Péterné tanítónő. Az ünnep emelkedett hangulatát tovább fokozta a Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola és a Kubinyi Ágoston Általános Iskola tanulóinak színvonalas műsora, mellyel a pedagógusoknak kedveskedtek. Kármánné Deák Ágnes igazgató Kedves Pedagógusok! Önök azok, akiken egy életút, egy diák élete múlhat, kiknek egy biztatás, egy intelem, egy jó szó, egy együtt érző mondat jó iránymutató lehet. A következő nemzedék sorsa az Önök kezében van. Naponta formálják, oktatják a jövő döntéshozóit, művészeit, felfedezőit, építőmestereit. Az Önök egyénisége sok-sok tanuló, diák életében nyomot hagy, beírja magát tudatalattijukba és évtizedek múltán onnan jön elő apró kis személyiségjegyek formájában. Pedagógusnap alkalmából hitet és kitartást kívánok Önöknek a nevelésben és oktatásban rejlő alkotómunkához. dr. Pap Terézia alpolgármester A Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja június 16-án 9 14 óra között ÁLLÁSBÖRZÉT rendez a Művelődési Központban (2760. Nagykáta, Bajcsy Zs.u.9.) a TÁMOP Munkerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban elnevezésű kiemelt projekt keretében. Álláslehetőségek közvetlenül a munkáltatóktól, ahol akár azonnal személyesen is megismerheti leendő munkáltatóját. Kérjük, önéletrajzot hozzon magával! Lehetősége nyílik ingyenes szolgáltatásaink igénybevételére: munkavállalási tanácsadás, valamint tanácsadás 25 év alatti nem regisztrált fiatalok részére. Bízunk benne, hogy aki felkeres minket, nem üres kézzel távozik, és az álláskereséssel kapcsolatos problémáira nálunk sikerül megoldást találnia. Sok sikert kívánunk az álláskereséshez! Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége Cím: 2760 Nagykáta, Gyóni G. u. 11. Telefon: +36 (29) Fax: +36 (29) Honlap: (www.pest.munka.hu) TÁJÉKOZTATÁS A Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. az OHU-IFPR számú pályázatán nyert 1 db Scania típusú hulladékgyűjtő gépjárművet szelektív hulladék gyűjtésére, valamint 1500 db műanyag- és papír, továbbá 1500 db zöldhulladék gyűjtésére alkalmas 120 literes kuka tárolóedényt. A tárolóedények kiosztása várhatóan án kezdődik. A tárolóedények csak a fent megjelölt célra használhatóak, melyek bármikor ellenőrizhetően a Kft. tulajdonát képezik. A kiosztás személyi adatokkal ellátott átvételi elismervénnyel történik a Kft. telephelyén: 2760 Nagykáta, Temető u. 24. A fenti pályázattal szeretnénk a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságát növelni. A pályázaton nyert edény nem elég minden háztartásba, ezért a sárga és zöld zsákos gyűjtés továbbiakban is működik. A zöld zsák jétől ingyenesen kapható a telephelyen, majd a továbbiakban az elszállított zsákot minden szállításnál pótolju k. Érdeklődni: 29/ Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. Választások után - választás előtt A FIDESZ országos választmányának május 29-i ülése a Szövetség jelöltállítási folyamatát az őszi önkormányzati választásokra meghatározta. A polgármester-jelölés határidejét Kubatov Gábor országos pártigazgató tájékoztatása alapján június 14. határidővel fogadta el. Erről a helyi szervezetek közgyűléseinek javaslata alapján születik döntés. Dr. Salibáné Dr. Pap Teréziát Nagykáta alpolgármesterét a Kereszténydemokrata Párt helyi alapszervezete a Nagykátai Polgári Egyesület és más civil szervezetek felkérték, hogy az önkormányzati választáson támogatásukkal polgármester-jelöltként induljon el. Jelöltségét megalapozza 16 éve tartó helyi önkormányzati és 4 éves Pest megyei közgyűlési képviselői munkája, és mindezt erősíti, hogy 8 éve Nagykáta város alpolgármestere. Ezt a bizalmat nevezett az elmúlt évtizedekben végzett kemény és következetes munkájával vívta ki, melyet a polgári Magyarország megteremtésének szolgálatában végzett, összefogva a helyi közösséget.

6 6. OLDAL Nagykátai HÍRADÓ JÚNIUS Egészségügyi szűrővizsgálatok a Katica Nyugdíjas Klubban... Aki elfelejti a hála nyelvét, sosem lesz beszélő viszonyban a boldogsággal. írja Dr. John Robbins a Százévesen egészségben című könyvében. Az én következő gondolataimat is a hála vezérli egy kedves, fiatal doktornő iránt, aki igyekszik törődni az idősek egészségével. Mégpedig úgy, hogy elébe megy a betegségeknek a prevencióval, a bajok megelőzésével. Ő, Dr. Botka Klára körzeti orvos, aki eljött hozzánk a Nyugdíjas Klubba, és megszervezte az idősek szűrővizsgálatát. Történt ez május 26-án a nagykátai Művelődési Központban. Nem volt hosszú beszéd, röviden szólt a doktornő az egészséges életről, a betegségek megelőzéséről. Társakat is hívott, akik szeretettel és kedvességgel fogadtak a különböző vizsgálatokon: volt EKG, csontsűrűség mérés, vérnyomás ellenőrzés, cukor- és testzsírszint megállapítás és laborkészítés. Ebben a korban már kevesen mondhattuk el, hogy minden rendben van. Volt, akit további vizsgálatokra küldtek. Dr. Tarko Irén ceglédi doktornő külön elbeszélgetett, és hasznos tanácsokat adott a csontritkulásban és reumában szenvedőknek. Nem kellett időpontot kérni, nem kellett hosszan várakozni. A vizsgálatok jó hangulatban történtek. A jelenlevő nyugdíjasok nagyobbik része megjelent és igénybe vette a segítséget. A résztvevők nevében köszönöm a doktornőnek a kedves törődést, a jó szervezést. További áldásos gyógyító munkájához sok sikert, türelmet és jó egészséget kívánok. Szabó Károly klubvezetőnek is megköszönöm a jó kapcsolatteremtést, a lehetőséget az ingyenes vizsgálatokért. Dolgozzon csak így tovább az idős klubtagok érdekében! Kalla József Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiségi vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, vallásivagy világmeggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, egészségi állapota, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri. Megkezdődött a nagykátai szennyvíztisztító telep 2. ütemének próbaüzeme Május végével megkezdődött a kibővített szennyvíztisztító telep próbaüzeme. A korábbi 800 m 3 /nap kapacitású telep fogadó képessége megduplázására kerül, amellett, hogy naponta 50 m 3 szippantott szennyvíz fogadását és kezelését tudja megvalósítani a z új telep. A próbaüzem lezárására várhatóan április végén kerülhet sor. Az új, úgynevezett C-Tech tisztítási technológiával felszerelt telep előzetes eredményei biztatóak a tisztítási hatásfok tekintetében. Jelenleg még csak a településen keletkezett szennyvizek egy részét fogadja és tisztítja a kibővített telep. A keletkezett szennyvizek további átkormányzása folyamatban van. Az új szakaszok rákötésének feltételrendszere még kidolgozás alatt áll. Ezek véglegesítése után lesz lehetőség az ingatlanok rácsatlakozására. ADDIG KÉRJÜK, SENKI NE CSATLAKOZZON AZ ÚJ RENDSZERRE! Vállalkozó megnevezése Utca neve CSATORNA-KIVITELEZÉSI HELYSZÍNEK Nagykáta település (kivitelező: TÁPIÓMENTI CME Konzorcium - Mészáros és Mészáros Kft.) Csatorna jele Tápió PR Dátum:- tól Dátum: -ig Hét Felelős Telefon Ott vagyunk a közelében. Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Pest megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását július 7 én (hétfő) és óra között Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.) július 14 én (hétfő) és óra között Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.) FELHÍVÁS Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el július 21-től augusztus 3. napjáig terjedő tíz munkanapra. A halaszthatatlan ügyek intézésére ügyeletet biztosítunk. Karsainé Magyar Ildikó jegyző Gerinccsatorna (fm) Készültségi fok az előző hét végén (%) Házi bekötések (fm) Geo-bau Nagy Kft Szendrei László A településen végleges helyreállítási munkák folynak közötti időszakban július 22 én(kedd) és óra között Nagykátai Járási Hivatal Gyámhivatala épületében (2760 Nagykáta, Petőfi Sándor u. 3.) július 29 én (kedd) és óra között Pilisvörösvár, Művészetek Háza épületében (2085 Pilisvörösvár, Fő utca 127.) Egyenlő bánásmód mindenkit megillet! TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Egyenlő Bánásmód Hatóság 1024 Budapest, Margit krt Minősítés Ideiglenes úthelyreállítás Végleges úthelyreállítás

7 2014. JÚNIUS Nagykátai HÍRADÓ 7. OLDAL Kerékpáros Iskola Kupa Pest megyében Tizenöt felső tagozatos diák mérte össze KRESZ és kerékpáros tudását május 10-én Cegléden, a Kerékpáros Iskola Kupa Pest megyei döntőjén. A versenyszámok teljesítését követően az is kiderült, ki képviselheti megyénket a Pécsett május én megrendezésre kerülő országos megmérettetésen. A végeredményt tekintve városunk számára az alábbi jó eredmény és helyezés született. Fiú kategóriában Vincze Miklós III. helyezett lett. Sikeréhez gratulálunk. Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság kapcsolódva az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság által kiírt rajzversenyhez pályázatot hirdetett 2014 márciusában Biztonságos közlekedés gyerekszemmel címmel óvodás, alsó tagozatos és felső tagozatos gyermekek részére. A benyújtott munkák témájának kapcsolódnia kellett a biztonságos közlekedéshez. MEGHÍVÓ Nagykáta város Önkormányzata a Holokauszt 70. évfordulója alkalmából megemlékezést tart június 22-én 12 órakor a II. világháborús emlékműnél. MŰSOR: Himnusz Pilinszky János: Harbach 1944 versét Szakal Laura szavalja Rabbi Dr. Róna Tamás megemlékezése Kántori ima Czabán Angelika énekel: Avinu malkeinu ima Dr. Molnár István, a Váci Mihály Katolikus Általános Iskola igazgatójának megemlékezése Molnár Viktória Schindler listája főcímdalát játssza hegedűn Megemlékezést követően virágok, koszorúk elhelyezése A MŰSORBAN KÖZREMŰKÖDIK: Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény A megemlékezést megelőzően a zsidó temetőben június 22-én 11 órakor: Kántori nyitó ima Rabbi Dr. Róna Tamás imája Túlélő Bernáth László, Nagykáta szülöttje megemlékezése Basa László megemlékezése Gyászolók imája, kövek elhelyezése az obeliszknél Tisztelettel várjuk a kegyeletüket lerovókat a megemlékezés helyszíneire. A zsűrinek legjobban tetszett óvodás kategóriában Litkei Eszter és Kiss Gergő Levente alkotása. Helyezésükhöz gratulálunk. Munkájuk elismeréseként közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ajándékokat tartalmazó csomagot kaptak a Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság jóvoltából. RENDŐRSÉGI HÍREK Ittas vezetés N. János nagykátai lakos ittas járművezetés vétsége miatt a Nagykátai Járásbíróságon én tartott gyorsított eljárás keretében Ft pénzbüntetést és 1 év időtartamra a B kategóriás járművezetéstől való eltiltást mint mellékbüntetést kapott. T. Gábor kókai lakos részére ittas járművezetés vétsége miatt a Nagykátai Járásbíróság én tartott gyorsított eljárás keretében Ft pénzbüntetést szabott ki. Tetten érték a 71 éves tolvajt Szolgálaton kívüli rendőr észlelte a bűncselekmény elkövetését Nagykátán. A Nagykátai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást indított lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt B. János 71 éves tápióbicskei lakos ellen. A Nagykátai Rendőrkapitányság szabadidejét töltő rendőre május 31-én a nagykátai vasútállomáson észlelte, amint- az általa ismert- 71 éves férfi a kerékpártárolóban nézegeti a bicikliket, és gyanúsan viselkedik. A gyanúsított ezt követően lefeszítette az egyik kerékpárról az azt rögzítő láncot, felült a kétkerekűre és megpróbált távozni. A bűncselekményt észlelő rendőr szolgálatba helyezte magát és a tápióbicskei férfi után futott, akit a helyszínre segítségül hívott járőrrel közösen elfogott. A rendőrök B. Jánosnál a ruházatátvizsgálás során egy csavarhúzót találtak. A férfit a rendőrök előállították és gyanúsítottként hallgatták ki. Ellene a további eljárást a Nagykátai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le. Nagykáta Rk. Név Házasságkötés dátuma Szarvas István - Velkei Alexandra Velkei Roland- Lászka Enikő Pajkó Áron-Boldog Krisztina Vizi Mihály-Bácskai Ilona Varga Béla-Tényi Mária Klára Pálinkás Dávid- Bémer Renáta Név Lakcím Elhalálozás Élt Urbán László Nagykáta, Széchenyi u Lugosi István József Nagykáta, Damjanich J. u. 1/a Molnár Antalné Szül.: Molnár Erzsébet Tápióbicske, Klapka telep Pintácsi Sándorné Szül.: Kármán Julianna Berettyóújfalu, Nap u Bozsik Sándor Nagykáta, Fűzfa u Horváth Ferencné Szül.: Árok Magdolna Nagykáta, Petőfi S. u Fábián Sándor Tiborné Szül.: Holló Márta Nagykáta, Görgey u Lengyel Sándorné Szül: Varga Ilona Nagykáta, Kázmér u Velkei Lászlóné Szül.: Vetor Terézia Nagykáta, Damjanich J. u Molnár Pálné Szül.: Molnár Terézia Nagykáta, Vadász u. 9/a Farsang Károly Nagykáta, Vadász u Rafael József Nagykáta, Kövidinka u. 67/a hónap

8 8. OLDAL Nagykátai HÍRADÓ JÚNIUS Szeptembertől kötelező az egészséges étkeztetés Az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésének egyik legfontosabb eleme a helyes táplálkozás. A daganatos megbetegedések előfordulását illetően hazánk Európában első helyen szerepel, melynek egyik fontos rizikófaktora a helytelen táplálkozás és annak következményei. A magas sófogyasztás és a túlsúly elősegíti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását is. A felnőttkori szokásokat, az egészségmagatartást, a gyermekkori élmények/tapasztalatok és minták határozzák meg. A gyermekek életének meghatározó színtere az óvoda és az iskola, ezért nagyon fontos, hogy itt mi kerül az étkezők asztalára. A szakemberek ennek felismerésével indították útjára a MINTAMEN- ZA programot 2010-ben Békés megyében. A program kidolgozására a 2009-ben az ÁNTSZ által elvégzett országos gyermek közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi felmérés rossz eredményei szolgáltattak okot. Számos egészségügyi kockázatot jelentő tényező volt jelen. Ilyen például a sót tartalmazó ételporok és só együttes használata, a magas zsírtartalmú húsok, húskészítmények, kényelmi termékek, cukrozott tej és gyümölcslevek étrendbe iktatása továbbá a zöldségek, gyümölcsök, teljes őrlésű gabonák, sovány tej és tejtermékek elégtelen mennyisége. A felmérés negatív eredményei kiindulási pontként szolgáltak ahhoz, hogy a program a gyakorlatban is változtasson ezen a helyzeten. A kezdeményezést 2012 novemberétől az egész országra kiterjesztették. A Menza Minta = Mintamenza program célja az egészségesebb, korszerű táplálkozás kialakítása, a közétkeztetés megújítása, illetve egészségesen táplálkozó, étkezési kultúrával rendelkező felnövő generáció. A kezdeményezésbe belépő intézmények fő feladata, hogy a hagyományos ételekről áttérjenek az egészségesebb étkeztetésre, illetve az eddig alig használt nyersanyagok pl. hal, idény jellegű zöldség, gyümölcs, minőségi tejtermékek, teljes kiőrlésű pékáruk szélesebb körű felhasználásának előnyben részesítése. Fontos, hogy az elkészített ételek só-, cukor- és liszttartalma csökkenjen, így megelőzve a későbbiekben esetlegesen kialakuló szív- és érrendszeri betegségeket. A program előtérbe helyezi a közétkeztetésben a helyi szállítóktól, helyi őstermelőktől történő nyersanyag beszerzést, valamint a bio élelmiszerek bevonása is kiemelt jelentőséget élvez. Egy nemrég elfogadott új, közétkeztetésről szóló rendelet a következő tanévtől, azaz 2014 szeptemberétől valamennyi közétkeztetési szolgáltatást nyújtó intézmény számára kötelezővé teszi az egészséges étkeztetéssel kapcsolatos szabályokat. Az új ízek elfogadtatásában jelentős szerepe van az óvodavezetőknek, az óvónőknek, a pedagógusoknak és természetesen nem utolsó sorban a szülőknek. A legtöbb szülő a legjobbat akarja biztosítani a gyermeke számára ott is, ahol nem ő a szakács. Fontos, hogy a szülők megértsék, hogy a közétkeztető intézményeknél bevezetett új változtatások a gyermekeik egészséges fejlődését segítik elő. Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete KÖSZÖNŐLEVÉL Tisztelt Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Tájház! A Nemzeti Művelődési Intézet november 1-jén hónapokig tartó, országos szinten végzett igényfelmérésen alapuló szakmai előkészítést és széleskörű hálózatépítést követően indította útjára a Kulturális Közfoglalkoztatási Programot. Hazánk mind a 19 megyéjében megvalósuló kezdeményezés az ország minden harmadik települését érintette, több mint 4000 főnek nyújtva átmeneti foglalkoztatást, referencia értékű munkatapasztalatot, valamint egy képzés révén szakmai ismereteket a kultúra és a közösségszervezés területén. Reményeink és eddigi tapasztalataink szerint a programban részt vevő közfoglalkoztatottak a kialakított szociális hálónak, a visszanyert önbecsülésnek, valamint a napjaiknak újra struktúrát biztosító elsajátított munkarutinnak köszönhetően könnyebben térhetnek vissza a nyílt munkaerőpiacra, s egy új munkahely közegébe zökkenőmentesen integrálódhatnak. A április 30-án készült kimutatás szerint a program keretében foglalkoztatottak 11%-a (488 fő) újonnan kialakult munkakapcsolatait hasznosítva sikeresen el tudott helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Ezúton tisztelettel köszönöm, hogy partnerünk volt a program lebonyolításában és segítséget nyújtott a szervezeténél dolgozó közfoglalkoztatottaknak a pótolhatatlan munkatapasztalat megszerzésében. Köszönöm, hogy lehetővé tette, hogy a programban alkalmazott szakemberek olyan kezdeményezéseknek és innovációknak lehettek részesei, amelyek hozzájárulhatnak a helyi értékek feltárásához, a közösségek megerősödéséhez, a helyi gondok megoldásában való önkéntes részvétel változatos formáinak éltetéséhez. Együttműködésével nemcsak maga a program jutott egyedi értéktöbblethez, de egy országos ügyet, a foglalkoztatottság növelését célzó kormányzati törekvést is támogatott. Budapest, május 19. Závogyán Magdolna főigazgató Nemzeti Művelődési Intézet BORÚS, ESŐS, DE VIDÁM GYERMEKNAP Nagykáta Város Önkormányzata és a Városi Művelődési Központ június 1-jén rendezte meg a gyermeknapot. A gyermeknap megrendezésének helyszíne a Művelődési Központ előtti park a lezárt Bajcsy-Zs. út egy része és a Művelődési Központ volt. Sajnos az időjárás megint közbeszólt és a legtöbb programot, foglalkozásokat, bemutatókat be kellett vinnünk a Művelődési Központba, mivel délután több ízben is eleredt az eső. Ennek ellenére változatos színpadi produkciókkal, kézműveskedéssel, tréfás- és logikai játékokkal, lufihajtogatással, arcfestéssel, rendőrségi totóval és kerékpár ügyességi versennyel vártuk az érdeklődőket. Karsainé Magyar Ildikó jegyzőasszony a gyermekeken kívül köszöntötte a pedagógusokat, hiszen ezen a napon volt a pedagógusnap is. Külön szeretnénk megköszönni azoknak a pedagógusoknak, akik a gyermeknapon is dolgoztak, elhozták tanítványaikat, felkészítették a gyerekeket s ezáltal emelték a gyermeknap színvonalát. A zsúfoltság ellenére bízunk benne, hogy kellemes délutánt szereztünk kicsiknek és nagyoknak, hiszen a tombola sorsolás végéig szinte teltházas volt a nagytermünk. Köszönjük a fellépőknek, felkészítőiknek és mindazoknak, akik támogatták illetve segítségünkre voltak a megszervezésben, és a lebonyolításban. Városi Művelődési Központ Virágos Nagykátáért! Lakókörnyezetünk hangulatát nagyban befolyásolja közterületeink és parkjaink rendezettsége, változatossága. Városunkban sokszínű virágágyásokkal, virágládákkal, oszlopokon elhelyezett virágtartókkal találkozhatunk. A virágágyások arculatának kialakítása, a színösszeállítások meghatározása nem kis feladat elé állítja kertészeinket. Nagykáta közterületein az elmúlt időszakban közel virágpalántát ültettek el munkatársaink. Parkjaink és közterületeink színesebbé tételéhez az előkészületek már a téli időszakban elkezdődtek, a magról való szaporítást kertészeink végezték el. A több ezer virágpalánta felneveléséhez nagy odafigyelés és szakértelem szükséges. Ezúton is köszönöm Vincze Andrásnénak és a kertészet többi dolgozójának az áldozatos, folyamatos hétvégi munkát. Kérek mindenkit, közösen vigyázzunk a virágokra, közterületeinkre, parkjainkra, hogy minél tovább legyen szép környezetünk. Akantisz Miklós VGSZ igazgató

9 2014. JÚNIUS Nagykátai HÍRADÓ 9. OLDAL Szép sikerek országos helyezettek május 31-én rendezték meg Nyíregyházán az V. MediBall Országos Bajnokságot. A nagykátai TápióBall csapatot 9 fő képviselte. Elindultunk formagyakorlatok és hálós játék kategóriákban is. A MediBall versenyeken, minden évben avathatunk egy Országos Bajnokot a csoportunkban. Az idén Király Illésné lett aranyérmes az egy ütős egy labdás formagyakorlat kategóriában. A csoportos formagyakorlatunkkal, amit a nézők láthattak tőlünk a gyereknapon, országos második helyezést értünk el. A TápióBall csapat lelkes és nagyon kitartó tagjai összesen 13 éremmel (1 arany, 9 ezüst, 3 bronz) gazdagodtak, ami azt jelenti, hogy 8 versenyzőm állhatott fel a dobogó valamelyik fokára. Minden elismerésem a szorgalmas, fáradtságot nem ismerő munkájukért! Király Gabriella mozgásprogram vezető MediBall edzések júliustól a Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola udvarán minden hétfőn és csütörtökön óráig. Információ: és/vagy a facebook oldalunkon. A tudatos mozgás művészete Labdajáték az egészségért a megfelelő magyar fordítása a MediBall mozgásművészetnek. Azért művészet, mert rendkívül tudatos mozgást gyakorlunk edzéseinken. A Változtasd meg a mozgásod, megváltozik az életed!, az egyik legigazabb bizonyított állítás, ami létezik a Földön. Sokszor érezhetjük, hogy a fizikai és a mentális testünk elcsúszik egymástól. Az ilyenfajta megnyilvánulásra kiváló mondatokat formáz a magyar nyelv. Például: Nincs helyén a feje. Egy helyben toporog. Túl sok a teher a vállán. Lógatja az orrát! Testünk árulkodik pszichikai állapotunkról, fizikai mibenlétünkről. Az optimális gerincgörbületeink már gyermekkorban kezdenek torzulni, mert nem helyeződik kellő hangsúly vázrendszerünk védelmére. A MediBall megtanítja, hogyan kell valóban a csontjainkon hordozni testünk tömegét, hiszen passzív mozgatórendszerként ez a csontváz feladata. Ezzel tehermentesítjük izmainkat és ízületeinket a felesleges feszüléstől, ami komoly anyagcsere problémákat okoz. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy minden egyes szervünknek megvan a maga funkciója és úgy tud egészséges egységet alkotni, ha figyelünk rá. Az élet minden területével így van ez. Akire, vagy amire nem helyezünk kellő figyelmet, az előbb-utóbb érdektelenné válik, haszontalannak érzi magát. Szerveink ezt a fájdalomérzet útján közlik velünk. A rohanó napjainkban ritkán érünk el olyan mélységet, amikor a figyelmünk képes együttműködni a testünkkel. Ha az ízületeinket és a gerincünket visszaállítjuk a helyére azért, hogy az eredeti feladatát beteljesítse, akkor harmonizálódik az energetikai rendszerünk. Ez lehet a pozitív életminőség és a fájdalommentes élet egyik kulcsa. Király Gabriella mozgásprogram vezető FELHÍVÁS A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke együttműködésre hív össze mindenkit, hogy közösen nyújtsunk segítséget a szerbiai, horvátországi és bosznia-hercegovinai árvíz károsultjainak. A 1350-es adományvonalra bárki közvetlenül nyújthat segítséget. Egy telefonhívás 250 forint felajánlást jelent. KALOT Hagyományőrző Táborok A KALOT igen nagy jelentőségűnek tartja, hogy a gyermekek megfelelő lelki, szellemi támogatást kapjanak jelen világunkban. Az idén is megrendezésre kerül Mátrafüreden a KALOT Nagycsaládos Tábor, melyet olyan gyermekeknek szervezünk, akik hátrányos helyzetű családból származnak. A programok a hagyományápolás mentén és a KALOT célkitűzéseivel összhangban valósulnak meg. Időpontja: július ig, helyszín: Mátrafüred, Nagykátai Ifjúsági Tábor. Az immár hagyománnyá váló, nagy érdeklődésre számító nyári KALOT Napközis Tábor pedig augusztus ig Nagykáta, István király út 128.szám alatt kerül megrendezésre. Ez alkalommal szeretném megköszönni a SZJA 1%-ának felajánlóknak a támogatását, amely (2012. évre ,- Ft) összeget a gyermekek táborozására fordítottunk. A jelentkezéseket szeretettel várjuk: Tel.: 20/ Németh Mária KALOT főtitkár Büszkeség és öröm Büszkeséggel és örömmel tölt el, hogy a Nagykáta Sport Egyesület felnőtt labdarúgó csapata a es bajnoki évben bejutott a június 8-án Monoron megrendezendő Pest Megyei kupadöntőjébe. A nagyszerű kupaszerző verseny során ezt megelőzően sok győzelmet aratott csapatunk, így legyőztük és magunk mögé utasítottuk Törtelt, Pilist, Pilisszentivánt és Vecsés csapatát, kik mindannyian vereséget szenvedtek a kemény és összehangolt támadást folytató csapatjátékosainktól. Mindazonáltal azt is tudom, hogy némelyik csapat jóval nagyobb támogatást kap, mint amit a mi önkormányzatunk a nagykátai futballistáknak biztosítani tud, ezért is csodás számunkra ez a remek eredmény és lehetőség. A döntőben igazán nehéz dolguk lesz a fiúknak, mivel a híres váci csapattal találják szembe magukat, mely csapat tavaly az NB II. bajnokságban szerepelt. Edzőjük pedig a kiváló volt szövetségi kapitány Csank János. Biztosan tudom, hogy bár a papírforma Vácnak kedvez, de a nagykátai legények mindent bele adva fognak küzdeni, nem adják könnyen magukat. Hajrá fiúk, nektek szurkol a képviselő-testület is! dr. Pap Terézia alpolgármester

10 10. OLDAL Nagykátai HÍRADÓ JÚNIUS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett férj, édesapa, nagypapa Lugosi István temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek el. Gyászoló család FELHÍVÁS A Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. az OHU- IFPR számú pályázatán nyert 1500 db műanyag-és papír, továbbá 1500 db zöldhulladék gyűjtésére alkalmas 120 l-es kuka tárolóedényt. A tárolóedények kiosztása június 23-án kezdődik Képviselő Testületi döntés alapján. Tárolóedényt csak olyan háztartás kaphat, akinek nincs hulladékszállítási díj tartozása. (Az esetleges tartozást a házipénztárban az edény átvétele előtt lehet teljesíteni.) A tárolóedények csak a fent megjelölt célra használhatóak, melyek bármikor ellenőrizhetőek és a Kft. tulajdonát képezik. A kiosztás személyi adatokkal ellátott átvételi elismervénnyel történik a Kft. telephelyén 2760 Nagykáta, Temető u. 24. A KUKA ingyenesen átvehető a telephelyen azoknak akik vállalják, hogy a szelektív hulladékot a tárolóedénybe gyűjtik, a tárolóedényt megőrzik és állagmegóvásáról gondoskodnak. A fenti pályázattal szeretnénk a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságát növelni. A pályázaton nyert edény nem elég minden háztartásba, ezért a sárga és zöld zsákos gyűjtés továbbiakban is működik. A zöld zsák július 1-jétől ingyenesen átvehető a telephelyen, majd a továbbiakban az elszállított zsákot minden szállításnál pótoljuk. Saját tulajdonú átlátszó zsákban is biztosítjuk a szelektíven gyűjtött hulladék elszállítását, amennyiben egyértelműen látható a hulladék típusa (kévébe kötött zöldhulladék elszállításra kerül 80 cm hosszúságig). Az edények átvehetők: hétfőtől-csütörtökig óráig pénteken óráig Érdeklődni: 29/ Együttműködésüket köszönjük. Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. Folytatódnak az Önkormányzat által finanszírozott aszfaltozási munkálatok Nagykáta Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Szervezete által május 8. kiírt pályázata szerint a következő utak, útszakaszok kerülnek hamarosan aszfaltozásra: Kisfaludy u. teljes hosszúságban Süli S. utca Vágóhíd u és Nap u. közötti szakasza Lehel tér Nap utca teljes hosszúságban Vágóhíd utca törtbeton alappal ellátott része Nefelejcs utca hiányzó része Tavasz utca István k. út és Lovas u. közötti szakasza Mátyás k. út hiányzó része Széchényi utca és Hunyadi utca összekötő szakasza A 6645 m² felület aszfaltozását a Duna Aszfalt Kft. végzi. Az aszfaltozási munkálatok alatt az arra közlekedők türelmét és megértését kérem. Akantisz Miklós VGSZ igazgató Érvénytelen az árfolyamrés Tisztességtelennek minősítette a Kúria, hogy az OTP Bank vételi, illetve eladási árfolyamot határozott meg a devizahitelek nyújtásánál, illetve visszafizetésénél. A Kásler Árpád keresetére beadott végső döntés szerint a pénzintézetnek vissza kell fizetnie az úgynevezett árfolyamrésen keletkezett nyereségét. A bíróság azzal indokolta döntését, hogy a devizahitelek esetében csak az elszámolás történt devizában, tényleges átváltás nem volt, vagyis a külön árfolyam alkalmazásával a banknak ellenszolgáltatás nélküli nyeresége, az ügyfeleknek pedig indokolatlan költsége keletkezett. Bár az így felszámított összeg nem jelentős, a hitellel kapcsolatban megfordult összegek 2-4 százaléka lehet, mivel esetenként évtizedes folyamatos fizetésről van szó, a profolio.hu számításai szerint akár a 100 milliárdot is megközelítheti, ami az ügyfeleknek visszajárhat. Ám elvileg még ez sem biztos: mivel a mostani döntést egy konkrét ügyben, és nem egy általános téma tárgyalásán hozta a Kúria, az ítélet az összes többi devizahiteles számára semmilyen visszafizetési kényszert nem jelent, legfeljebb csak iránymutatást a hasonló perekben. Hogy a mostani döntés mégis ennél többet jelent, valószínűsítheti, hogy a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője bejelentette: a szervezet június 16-án ülést tart, hogy meghozza régóta várt jogegységi döntését a devizahitelekkel kapcsolatban. Ez jelentheti majd az alapját a kormány végső megoldásának, amit év eleje óta ígérnek a Fidesz vezető politikusai. Utóbbi egyébként vélhetően az árfolyamgát kötelező kiterjesztéséről is rendelkezik majd. Háztartások devizahitelének állománya (adott év végén, milliárd forint) Épül-szépül a Nagykátai Városi Sporttelep, ráadásul az eredmények is jönnek! A Nagykáta Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya a 2013-as évben a Magyar Labdarúgó szövetség előminősített pályázatán nyert öltöző és játéktér felújítására, kispadok cseréjére, illetve labdafogó hálók kiépítésére az edzőpálya és a műfüves pálya köré. A 70%-os támogatással megvalósult beruházáshoz az önrészt Nagykáta Város Önkormányzata biztosította, a támogatással és az önrésszel egy majd tízmillió forintos beruházás valósulhatott meg. Az infrastruktúra fejlesztés a füvesítéssel a végéhez közeledik, augusztustól immár két hitelesített nagypályával rendelkezik városunk. A évi MLSZ előminősített pályázatra újabb tendert adott be sportegyesületünk vezetősége, ezúttal az edzőpálya villanyvilágításának kiépítése volt a célunk. A pályázatunk elnyerte a grémium tetszését és újabb, több mint hétmillió forintos támogatást folyósít sportegyesületünk labdarúgó szakosztályának. A kiépítéshez az önerőt ezúttal is Nagykáta Város Önkormányzatának képviselő-testülete szavazta meg. Így két év alatt az Önkormányzat hathatós támogatásával, relatíve minimális önerővel, több mint húsz millió forint értékű infrastrukturális növekedésen esik át a nagykátai Városi Sporttelep, amelyek révén immár több, mint 160 sportoló tud remek körülmények között felkészülni hála az egyesület vezetőségének önzetlen és határtalan munkájának és Nagykáta Város Önkormány- Folytatás a következő oldalon! Az árfolyamrést egyébként 2011 óta a jelzáloghiteleknél nem számítják fel a bankok a kormány ekkor kötelezte őket, hogy középárfolyamon számítsák ki a devizahitelek törlesztőrészleteit. A korábban kirótt különbözet visszatérítését azonban eddig megtagadták a pénzintézetek, a fogyasztási hiteleknél pedig a mai napig is felszámítanak vételi, valamit eladási árfolyamot. Magyar Demokrata 24. szám, június

11 2014. JÚNIUS Nagykátai HÍRADÓ 11. OLDAL Folytatás a 10. oldalról! FANTASZTIKUS SIKER A SZOMBATHELYI SAKK DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐN! A Váci Mihály Katolikus Általános Iskola felsős fiú sakkcsapata Pestmegye bajnokaként képviselte a megyét és iskoláját Szombathelyen a sakkcsapatok Országos Döntőjében május 16. és 18-a között. A megyei döntőt immár 5. alkalommal egymás után utcahosszal nyertük, így nagy reményekkel vágtunk neki az országosnak! A 4 évvel ezelőtti 2. hely után szerettünk volna újból érmet szerezni, amiről az elmúlt három évben hajszállal maradtunk le. A papírforma alapján a negyedik legjobb csapat mi voltunk. Végre egyszerre jött ki a lépés mindenkinek, így óriási sikert elérve ezüstérmet szereztünk a Szegedi Tiszaparti Általános Iskola mögött, 28 csapat közül. Ráadásul az utolsó forduló előtt már biztosítottuk ezt a helyünket. Egy halovány reményünk akkor még volt az első helyre is, de nem tudtuk behozni a ponthátrányunkat. Minden elismerést megérdemelnek a gyerekek! Köszönetünket fejezzük ki a Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Közhasznú Alapítványának, amely ,- Ft-tal támogatta az utunkat! Fodor Balázs az egyes táblán 5 pontot szerzett a 8 mérkőzésen, igazi vezéregyénisége volt a csapatának! Ő már jövőre gimnáziumba megy, így az ottani iskolát képviseli majd, pótolhatatlan veszteséget okozva ezzel a mi csapatunknak. Gödöllei Zsombor extraklasszis teljesítményt nyújtva 7 pontot szerzett. Az elmúlt két évhez hasonlóan idén is veretlen maradt, így 24 meccs óta nem talált legyőzőre! A 2. táblán megismételve tavalyelőtti teljesítményét idén is tábladíjas lett, nagyon nagy gratuláció érte! zatának, akik az anyagi részt biztosították. A fejlesztések ezekkel azonban nem állnak le. A vezetőség szinte az összes lehetséges platformon pályázatokat ad be, hogy további korszerűsítések menjenek végbe a sporttelepen. A nyár elejéig még egy látványos és szemet gyönyörködtető változásnak lehetnek majd a tanúi a Sport utcába kilátogatók. A csillogó külső mellé az eredmények is társulnak. Úgy tűnik, hogy az elmúlt évi parádés szereplését, amikor is a labdarúgó szakosztály Pest megyében az előkelő 4. helyen végzett az éremtáblázaton, az idei szezonban még tovább szárnyalja. A 2013/2014-es kiírásban a legkisebbektől az öregfiúkig már biztosan minden egyes korosztályunk a dobogón zár, pedig még majd három hét van hátra a zárásig. Immár csak a medálok színe a kérdéses. Ezen felül ráadásul hatalmas bravúrt elérve felnőtt együttesünk hét forduló óta veretlenül bejutott a június 8-ai Pest Megyei Kupa döntőjébe. Ellenfelünk az a Vác FC lesz, akit a válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Csank János irányít, illetve a keze alatt egytől-egyig NB-s osztályt megjárt labdarúgók dolgoznak. Bízunk benne, hogy az évek óta tartó kemény munka meghozza újabb gyümölcsét és tovább öregbíthetjük városunk jó hírét. Gallai Gergő Lengyel Andrea hozta a tőle elvárható stabil játékot 6 pontot szerezve Megalkuvást nem tűrően győzelemre törekedett mindig, messzemenően a csapat érdekeit szem előtt tartva. Az egyéni országos bajnoki címe mellé újabb érmet szerezve. Mikus Máté játéka most érett be igazán, 10 éves létére felvette a harcot a nyolcadikosokkal és megszerzett 5 pontja önmagáért beszél. Benne még sok tartalék van. Reméljük, hogy Andikához hasonlóan a következő években is dicsőséget szerez majd az iskolának! Molnár Levente cserejátékos volt a versenyen! Miután végig harcban álltunk az aranyért, így játékára nem került sor, de lelkesedésével kitűnt! Jövőre már alapember lesz. Összességében nagyon jól éreztük magunkat, elszállt ez a 3 nap, és amit annyira vártunk a hőn áhított érmekkel és kupával tértünk haza. Köszönjük Lengyel mamának és Mikus apukának a versenyen nyújtott segítségét és Gödöllei anyuka intézkedéseit. Társi Miklós, a csapat vezetője Elsőáldozás A nagykátai Római Katolikus Egyház közösségében június 1-jén megtörtént az elsőáldozás.

12 Idén is lesz HÍRADÓ 12. OLDAL Nagykátai JÚNIUS NAGYKÁTA A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT, ISMERŐSEIT A PIAC TERÜLETÉRE augusztus 20-án szerdán Program: 9 00 ÜNNEPI SZENTMISE ÉS KENYÉRÁLDÁS A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN MENETFELVONULÁS a Templomtól a Piactéri Szabadtéri Színpadig a nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző Csapat vezetésével MEGNYITÓ: Harmonikások és a Cantate Domino ifjúsági ének- és zenekar ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ: Dr. PAP TERÉZIA alpolgármester asszony VIRÁGOS NAGYKÁTÁÉRT PROGRAM EREDMÉNYHIRDETÉSE óráig a színpadon fellépnek: TÁPIÓMENTE TÁNCEGYÜTTES és UTÁNPÓTLÁS CSOPORTJA TÁPIÓMENTE TÁNCEGYÜTTES GYEREKCSOPORTJAI TÁPIÓMENTE RÉGI TÁNCOSAI TERÉK JÓZSEF és BARÁTAI LENGYEL TÁNCEGYÜTTES OLASZ TÁNCEGYÜTTES FINN NÉPTÁNCEGYÜTTES ERDÉLYI TÁNCEGYÜTTES KÓKA NÉPTÁNCCSOPORT CITURA TÁNCEGYÜTTES KATICA NYUGDÍJAS KLUB PÁNTLIKA NÉPTÁNCCSOPORT BÉNYE OFELLA SÁNDOR HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI EGYÜTTES TÁPIÓSZECSŐ JÁRÁSI NYUGDÍJAS KLUBOK BEMUTATÓJA EBÉD!!! (választhat: babgulyás vagy sertés pörkölt burgonyával) EBÉDJEGYEK ELŐVÉTELBEN és a HELYSZÍNEN IS KAPHATÓK 500 Ft-os áron. KIRAKODÓVÁSÁR, ARCFESTÉS, LUFIHAJTOGATÁS, BÜFÉ, UGRÁLÓVÁR, CSÚSZDA, KÖRHINTA óráig PIACBÁL óra TÜZIJÁTÉK AZ EGÉSZNAPOS RENDEZVÉNY LÁTOGATÁSA INGYENES! Részletes információk:www.muvkozpont.hu, Nagykátai HÍRADÓ Nagykáta Város Önkormányzatának lapja Alapító neve: Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete Alapító címe: 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. Szerkesztő bizottság vezetője: Kocsi János polgármester Szerkesztő bizottság tagjai: dr. Salibáné dr. Pap Terézia alpolgármester, Agócs Pál Honlap: Eng.szám: ISSN

Szép ez a város! 2014 Július

Szép ez a város! 2014 Július 2014 Július 1 Szép ez a város! Főleg ilyenkor, nyár derekán, amikor nyílnak a virágok és üde zöld színben pompázik városunk főtere. Alig hiszem, hogy lenne olyan, aki városunkba látogatva ne ezen a véleményen

Részletesebben

Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program

Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program XXI. évfolyam 10. szám 2013. június 4. Megjelenik: kéthetente Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program ÖNKORMÁNYZAT Idõsügyi stratégia Józsefvárosban A helyi tapasztalatokat

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

Sikeres volt az elsõ Kaszásdûlõi Egészségnap

Sikeres volt az elsõ Kaszásdûlõi Egészségnap Köszönet a tanárok áldozatos munkájáért Az Óbudai Társaskörben tartotta az önkormányzat a pedagógusnapi ünnepséget, melyen kitüntetéseket adtak át. 3 XX. évfolyam 11. szám Megjelenik kéthetente 40 oldalon

Részletesebben

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március IV. évfolyam 1. szám 2015. március A kezdetekről Tisztelt Mezőkovácsháziak! Fontosnak tartom, hogy képet kapjanak a polgármester, és az önkormányzat tevékenységéről, ezért a kezdeti négy hónap tapasztalatairól

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

XXIII. évf. 23. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. november 17.

XXIII. évf. 23. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. november 17. XXIII. évf. 23. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. november 17. Európai szintű fejlesztés a Zsóryban, újrahasznosítják a termálvizet A Zsóry fürdő korszerűsítéséről Vámos Zoltán A Mező Ferenc Tagiskola ablakcseréjéről

Részletesebben

Dunakeszi. biztonság és fejlődés. Márton-napi. Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban. 2011 NOVEMber Polgár. városi magazin

Dunakeszi. biztonság és fejlődés. Márton-napi. Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban. 2011 NOVEMber Polgár. városi magazin Dunakeszi városi magazin 2011 NOVEMber Polgár Xii. évfolyam 11. szám biztonság és fejlődés Márton-napi szokások Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban Ingyenes hallásszűréssel várjuk önt és családját!

Részletesebben

www.cigand.hu www.bodrogkoz.com

www.cigand.hu www.bodrogkoz.com 2014. január - április XIV. évfolyam 1. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót húsvét ünnepén és kívánok áldást, örömet a Feltámadott Jézus köszöntésével:

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai KLÍMANYILATKOZAT. 2008. május. XX. évfolyam, 5. szám. 100 Ft. Közéleti és tájékoztató lap. programjáról politikusok: Albertirsa

HÍRADÓ. Albertirsai KLÍMANYILATKOZAT. 2008. május. XX. évfolyam, 5. szám. 100 Ft. Közéleti és tájékoztató lap. programjáról politikusok: Albertirsa XX. évfolyam, 5. szám Albertirsa egészségügyi programjáról politikusok: 11. oldal Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében Bõvebb információ, archívum a város

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Nálunk nincs akadály. BÚCSÚ BARTÓKI JÓZSEFTÕL NYUGDÍJAS KORBA LÉPETT A BERÉNYI BÖLCSÕDE INGYENES

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Nálunk nincs akadály. BÚCSÚ BARTÓKI JÓZSEFTÕL NYUGDÍJAS KORBA LÉPETT A BERÉNYI BÖLCSÕDE INGYENES MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap NYUGDÍJAS KORBA LÉPETT A BERÉNYI BÖLCSÕDE 1949. május 1-je óta várja kis lakóit a bölcsõde városunkban. A hónap végén nyílt héttel ünnepeltük a kerek

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza XXIII. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. március 24. A haza mindenek előtt Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly Az Önkormányzat idei költségvetéséről dr. Fekete Zoltán A Nyiregyháza elleni

Részletesebben

Köszöntés 2013 karácsonyán

Köszöntés 2013 karácsonyán XIII. évfolyam. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Köszöntés 20 karácsonyán Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Lukács ev. 2,4 Minden évben megállít

Részletesebben

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon)

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) 30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) Ballagtak az ovisok (Cikk a 8. oldalon) A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) Gratulálunk Réti

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

2. oldal 2014. október. Szüreti mulatság Tobrukban

2. oldal 2014. október. Szüreti mulatság Tobrukban 2. oldal 2014. október Szüreti mulatság Tobrukban 2014. október 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár október havi programja Október 3. 17 óra Helyi tehetségek a Zene Világnapján

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Széchenyi Programiroda

Részletesebben